T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
2014 - 2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ
MÜLAKAT SINAVINA GİRECEK ÖĞRENCİ LİSTESİ
Lisans Puanı
Y. Lisans
Bilgileri
97,83
EĞİTİM
BİLİMLERİ/REH
BERLİK VE
PSİKOLOJİK
DANIŞMANLIK
89,4
REHBERLİK VE
A1513120029 İLHAN ÇİÇEK PSİKOLOJİK
DANIŞMANLIK
82,6
PSİKOLOJİK
DANIŞMANLIK
VE REHBERLİK
81,6
REHBERLİK VE
Arş. Gör. METİN
PSİKOLOJİK
KOCATÜRK
DANIŞMANLIK
81,4
EĞİTİMDE
PSİKOLOJİK
HİZMETLER
81,4
Aday No
A1513120054
A1513120048
Adı, Soyadı
GÖZDE
ŞAMATACI
Lisans Bilgileri
EĞİTİM BİLİMLERİ
REHBERLİK VE
PSİKOLOJİK
DANIŞMANLIK
Y. Lisans
Puanı
A1513120068
AYŞEGÜL
ERÇEVİK
REHBERLİK VE
PSİKOLOJİK
DANIŞMANLIK
86,2
EĞİTİMDE
PSİKOLOJİK
HİZMETLER
76,4
A1513120022
MUSTAFA
TAŞCI
EKONOMİ
80,3
FİNANS
YÜKSEK
LİSANSI
93,8
Açıklama :
Program
EĞİTİMDE
PSİKOLOJİK
HİZMETLER,
DOKTORA
PROGRAMI,
(ÖRGÜN ÖĞRETİM)
EĞİTİMDE
PSİKOLOJİK
HİZMETLER,
DOKTORA
PROGRAMI,
(ÖRGÜN ÖĞRETİM)
EĞİTİMDE
PSİKOLOJİK
HİZMETLER,
DOKTORA
PROGRAMI,
(ÖRGÜN ÖĞRETİM)
EĞİTİMDE
PSİKOLOJİK
HİZMETLER,
DOKTORA
PROGRAMI,
(ÖRGÜN ÖĞRETİM)
EĞİTİMDE
PSİKOLOJİK
HİZMETLER,
DOKTORA
PROGRAMI,
(ÖRGÜN ÖĞRETİM)
Sınav Adı
Sınav Puanı Yabancı Dil Sınavı
Y. Dil
Puanı
ALES EA
78.94634
YDS
55.00000
ALES EA
71.22661
YDS
57.50000
ALES EA
84.09970
KPDS
82.50
ALES EA
84.10125
ÜDS
63.750
ALES EA
95.955
ÜDS
85.000
Mülakat
Mülakat Puanı
Puanı
(Yazıyla)
(Sayıyla)
T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
2014 - 2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ
MÜLAKAT SINAVINA GİRECEK ÖĞRENCİ LİSTESİ
Aday No
Adı, Soyadı
Lisans Bilgileri
A1513120023 İLKER AKGÜL SINIF ÖĞRETMENLİĞİ
A1513120034
A1513120031
SÜMEYYE
DERİN
REHBERLİK VE
PSİKOLOJİK DANIŞMA
REHBERLİK VE
MUHAMMED
PSİKOLOJİK
ÇİFTÇİ
DANIŞMANLIK
A1513120009
İBRAHİM
CEYLAN
REHBERLİK VE
PSİKOLOJİK
DANIŞMANLIK
A1513120011
MEHTAP
ERDOĞAN
TURİZM İŞLETMECİLİĞİ
Açıklama :
Lisans Puanı
Y. Lisans
Bilgileri
82,4
SINIF
ÖĞRETMENLİĞ
İ BİLİM DALI
100
88,8
PSİKOLOJİK
DANIŞMA VE
REHBERLİK
92,3
90,5
REHBERLİK VE
PSİKOLOJİK
DANIŞMANLIK
97,2
83
REHBERLİK VE
PSİKOLOJİK
DANIŞMANLIK
90,7
PSİKOLOJİ
88,8
63,2
Y. Lisans
Puanı
Program
EĞİTİMDE
PSİKOLOJİK
HİZMETLER,
DOKTORA
PROGRAMI,
(ÖRGÜN ÖĞRETİM)
EĞİTİMDE
PSİKOLOJİK
HİZMETLER,
DOKTORA
PROGRAMI,
(ÖRGÜN ÖĞRETİM)
EĞİTİMDE
PSİKOLOJİK
HİZMETLER,
DOKTORA
PROGRAMI,
(ÖRGÜN ÖĞRETİM)
EĞİTİMDE
PSİKOLOJİK
HİZMETLER,
DOKTORA
PROGRAMI,
(ÖRGÜN ÖĞRETİM)
EĞİTİMDE
PSİKOLOJİK
HİZMETLER,
DOKTORA
PROGRAMI,
(ÖRGÜN ÖĞRETİM)
Sınav Adı
Sınav Puanı Yabancı Dil Sınavı
Y. Dil
Puanı
ALES EA
91.228
KPDS
56
ALES EA
74.13919
ÜDS
60.000
ALES EA
85.78686
KPDS
80
ALES EA
91.29524
KPDS
75.00
ALES EA
66.14136
ÜDS
55.000
Mülakat
Mülakat Puanı
Puanı
(Yazıyla)
(Sayıyla)
T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
2014 - 2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ
MÜLAKAT SINAVINA GİRECEK ÖĞRENCİ LİSTESİ
Aday No
Adı, Soyadı
Lisans Bilgileri
Lisans Puanı
Y. Lisans
Bilgileri
Y. Lisans
Puanı
A1513120016
HAKAN
YAYKAŞLI
FİZİK BÖLÜMÜ
71,125
FİZİK BÖLÜMÜ
79,7
A1513120021
ÖMER ÖZER
REHBERLİK VE
PSİKOLOJİK
DANIŞMANLIK
74,2
REHBERLİK VE
PSİKOLOJİK
DANIŞMANLIK
81,888
A1513120047
SAİT DUMAN TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ
83
REHBERLİK VE
PSİKOLOJİK
DANIŞMANLIK
82,2
A1513120037
A1513120038
AYHAN
ÖZTÜRK
ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE
ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ
SELAMİ
SOSYAL BİLGİLER
TANRIVERDİ ÖĞRETMENLİĞİ
Açıklama :
72,35
İŞLETME
81,23
PSİKOLOJİK
DANIŞMA VE
REHBERLİK
76
86,11
Program
EĞİTİMDE
PSİKOLOJİK
HİZMETLER,
DOKTORA
PROGRAMI,
(ÖRGÜN ÖĞRETİM)
EĞİTİMDE
PSİKOLOJİK
HİZMETLER,
DOKTORA
PROGRAMI,
(ÖRGÜN ÖĞRETİM)
EĞİTİMDE
PSİKOLOJİK
HİZMETLER,
DOKTORA
PROGRAMI,
(ÖRGÜN ÖĞRETİM)
EĞİTİMDE
PSİKOLOJİK
HİZMETLER,
DOKTORA
PROGRAMI,
(ÖRGÜN ÖĞRETİM)
EĞİTİMDE
PSİKOLOJİK
HİZMETLER,
DOKTORA
PROGRAMI,
(ÖRGÜN ÖĞRETİM)
Sınav Adı
Sınav Puanı Yabancı Dil Sınavı
Y. Dil
Puanı
ALES EA
82.738
YDS
65.00000
ALES EA
81.514
ÜDS
58.75000
ALES EA
79.60801
KPDS
60
ALES EA
65.81936
YDS
56.25000
ALES EA
67.70488
YDS
70.00000
Mülakat
Mülakat Puanı
Puanı
(Yazıyla)
(Sayıyla)
T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
2014 - 2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ
MÜLAKAT SINAVINA GİRECEK ÖĞRENCİ LİSTESİ
Aday No
A1513120050
Adı, Soyadı
Lisans Bilgileri
ŞULE
SOSYOLOJİ
KARADUMAN
PSİKOLOJİK
DANIŞMANLIK VE
REHBERLİK
A1513120052
MEHMET
KARABOĞA
A1513120058
ALİ ÇETİNER SINIF ÖĞRETMENLİĞİ
A1513120063
A1513120064
REHBERLK VE
ERDAL
PSİKOLOJİK
YANARDÖNER
DANIŞMANLIK
GAMZE
MUKBA
Açıklama :
İLKÖĞRETİM SINIF
ÖĞRETMENLİPĞİ
Lisans Puanı
Y. Lisans
Bilgileri
88,3
REHBERLİK VE
PSİKOLOJİK
DANIŞMANLIK
79,66
74,5
PSİKOLOJİK
DANIŞMANLIK
VE REHBERLİK
89,889
85,4
PDR
85,17
EĞİTİM
BİLİMLERİ
83,2
PSİKOLOJİK
DANIŞMANLIK
VE REHBERLİK
82,57
65
72,97
Y. Lisans
Puanı
Program
EĞİTİMDE
PSİKOLOJİK
HİZMETLER,
DOKTORA
PROGRAMI,
(ÖRGÜN ÖĞRETİM)
EĞİTİMDE
PSİKOLOJİK
HİZMETLER,
DOKTORA
PROGRAMI,
(ÖRGÜN ÖĞRETİM)
EĞİTİMDE
PSİKOLOJİK
HİZMETLER,
DOKTORA
PROGRAMI,
(ÖRGÜN ÖĞRETİM)
EĞİTİMDE
PSİKOLOJİK
HİZMETLER,
DOKTORA
PROGRAMI,
(ÖRGÜN ÖĞRETİM)
EĞİTİMDE
PSİKOLOJİK
HİZMETLER,
DOKTORA
PROGRAMI,
(ÖRGÜN ÖĞRETİM)
Sınav Adı
Sınav Puanı Yabancı Dil Sınavı
Y. Dil
Puanı
ALES EA
71.67621
KPDS
57.50
ALES EA
67.96142
IELTS
60
ALES EA
78.70019
IELTS
55
ALES EA
67.49815
KPDS
96
ALES EA
80.623
IELTS
65
Mülakat
Mülakat Puanı
Puanı
(Yazıyla)
(Sayıyla)
T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
2014 - 2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ
MÜLAKAT SINAVINA GİRECEK ÖĞRENCİ LİSTESİ
Aday No
A1513120061
Adı, Soyadı
KEMAL
KOÇHAN
A1513120069 EMİNE ŞAHİN
Lisans Puanı
Y. Lisans
Bilgileri
PSİKOLOJİK
DANIŞMANLIK VE
REHBERLİK
78,03
PSİKOLOJİK
DANIŞMANLIK
VE REHBERLİK
85,2
FEN BİLGİSİ
OGRETMENLİGİ
72,21
MS SCİENCE
EDUCATİON
78,3
75,4
FEN BİLGİSİ
EĞİTİMİ
88,8
FEN BİLGİSİ
EĞİTİMİ
81,2
MOLEKÜLER
BİYOLOJİ VE
GENETİK
BÖLÜMÜ
95,4
Lisans Bilgileri
FEN BİLGİSİ
A1513120053 YAVUZ ACAR
ÖĞRETMENLİĞİ
A1513120005
MELTEM
KUVAÇ
FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ
A1513120060 FUNDA EJDER BİYOLOJİ
Y. Lisans
Puanı
EĞİTİMDE
PSİKOLOJİK
HİZMETLER,
DOKTORA
PROGRAMI,
(ÖRGÜN ÖĞRETİM)
FEN BİLGİSİ
EĞİTİMİ, DOKTORA
PROGRAMI,
(ÖRGÜN ÖĞRETİM)
Sınav Adı
Sınav Puanı Yabancı Dil Sınavı
Y. Dil
Puanı
ALES EA
94.361
KPDS
67.50
ALES Sayısal
71.27249
YDS
82.50000
95,2
FEN BİLGİSİ
EĞİTİMİ, DOKTORA
PROGRAMI,
(ÖRGÜN ÖĞRETİM)
ALES Sayısal
81.68091
ÜDS
71.250
95,2
FEN BİLGİSİ
EĞİTİMİ, DOKTORA
PROGRAMI,
(ÖRGÜN ÖĞRETİM)
ALES Sayısal
83.15508
YDS
68.75000
ALES Sayısal
81.48698
KPDS
92.50
ALES EA
76.92269
YDS
61.25000
ALES EA
85.157
ÜDS
68.750
A1513120012
EMRULLAH
AKCAN
SINIF ÖĞRETMENLİĞİ
PROGRAMI
81,17
SINIF
ÖĞRETMENLİĞ
İ PROGRAMI
75,6
A1513120032
YASEMİN
KUBANÇ
SINIF ÖĞRETMENLİĞİ
83,6
SINIF
ÖĞRETMENLİĞ
İ
89,56
Açıklama :
Program
FEN BİLGİSİ
EĞİTİMİ, DOKTORA
PROGRAMI,
(ÖRGÜN ÖĞRETİM)
SINIF
ÖĞRETMENLİĞİ,
DOKTORA
PROGRAMI,
(ÖRGÜN ÖĞRETİM)
SINIF
ÖĞRETMENLİĞİ,
DOKTORA
PROGRAMI,
(ÖRGÜN ÖĞRETİM)
Mülakat
Mülakat Puanı
Puanı
(Yazıyla)
(Sayıyla)
T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
2014 - 2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ
MÜLAKAT SINAVINA GİRECEK ÖĞRENCİ LİSTESİ
Aday No
A1513120010
Adı, Soyadı
Lisans Bilgileri
HASAN BAĞ
SINIF ÖĞRETMENLİĞİ
A1513120026
MERAL ŞEN
İLKÖĞRETİM SINIF
ÖĞRETMENLİĞİ
A1513120056
CUMHUR
SANCAKTAR SINIF ÖĞRETMENLİĞİ
SELAMET
A1513120066 ÖZNUR RENGİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ
A1513120055
MUSTAFA
DEMİRCAN
COĞRAFYA
ÖĞRETMENLİĞİ
SOSYAL BİLGİLER
A1513120044 YAKUP SUBAŞI
ÖĞRETMENLİĞİ
A1513120041 İSMAİL AYHAN SOSYAL BİLGİLER
Açıklama :
Lisans Puanı
Y. Lisans
Bilgileri
71,9
SINIF
ÖĞRETMENLİĞ
İ
95,33
88
İLKÖĞRETİM
SINIF
ÖĞRETMENLİĞ
İ
82,6
68
SINIF
ÖĞRETMENLİĞ
İ
79,5
77,1
SINIF
ÖĞRETMENLİĞ
İ
94,3
62
COĞRAFYA
78,23
SOSYAL
BİLGİLER
EĞİTİMİ
75,1
TARİH
ANABİLİMDALI
/ TÜRKİYE
CUMHURİYETİ
BİLİMDALI
Y. Lisans
Puanı
Program
SINIF
ÖĞRETMENLİĞİ,
DOKTORA
PROGRAMI,
(ÖRGÜN ÖĞRETİM)
SINIF
ÖĞRETMENLİĞİ,
DOKTORA
PROGRAMI,
(ÖRGÜN ÖĞRETİM)
SINIF
ÖĞRETMENLİĞİ,
DOKTORA
PROGRAMI,
(ÖRGÜN ÖĞRETİM)
SINIF
ÖĞRETMENLİĞİ,
DOKTORA
PROGRAMI,
(ÖRGÜN ÖĞRETİM)
SOSYAL BİLGİLER
EĞİTİMİ, DOKTORA
PROGRAMI,
(ÖRGÜN ÖĞRETİM)
Sınav Adı
Sınav Puanı Yabancı Dil Sınavı
Y. Dil
Puanı
ALES EA
79.34658
IELTS
55
ALES EA
77.45353
KPDS
61
ALES EA
77.08144
IELTS
66
ALES EA
68.10515
KPDS
58
ALES Sözel
76.34159
YDS
61.25000
92,3
SOSYAL BİLGİLER
EĞİTİMİ, DOKTORA
PROGRAMI,
(ÖRGÜN ÖĞRETİM)
ALES Sözel
84.96899
IELTS
60
90,1
SOSYAL BİLGİLER
EĞİTİMİ, DOKTORA
PROGRAMI,
(ÖRGÜN ÖĞRETİM)
ALES Sözel
84.54827
KPDS
76.25
88
Mülakat
Mülakat Puanı
Puanı
(Yazıyla)
(Sayıyla)
T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
2014 - 2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ
MÜLAKAT SINAVINA GİRECEK ÖĞRENCİ LİSTESİ
Aday No
Adı, Soyadı
Lisans Bilgileri
A1513120043 HAZİM TAŞTAN SINIF ÖĞRETMENLİĞİ
Lisans Puanı
91.476
KPDS
77.50
SOSYAL
BİLGİLER
EĞİTİMİ
89,4
SOSYAL BİLGİLER
EĞİTİMİ, DOKTORA
PROGRAMI,
(ÖRGÜN ÖĞRETİM)
ALES Sözel
84.10849
YDS
67.50000
84,5
SOSYAL BİLGİLER
EĞİTİMİ, DOKTORA
PROGRAMI,
(ÖRGÜN ÖĞRETİM)
ALES Sözel
82.605
IELTS
60
95,4
TÜRKÇE EĞİTİMİ,
DOKTORA
PROGRAMI,
(ÖRGÜN ÖĞRETİM)
ALES Sözel
77.97624
YDS
87.50000
87,7
TÜRKÇE EĞİTİMİ,
DOKTORA
PROGRAMI,
(ÖRGÜN ÖĞRETİM)
ALES Sözel
85.58387
IELTS
60
ESKİ TÜRK
EDEBİYATO
89,56
TÜRKÇE EĞİTİMİ,
DOKTORA
PROGRAMI,
(ÖRGÜN ÖĞRETİM)
ALES Sözel
86.10610
KPDS
66.25
TÜRKÇE
EĞİTİMİ
YÜKSEK
LİSANS
97,2
TÜRKÇE EĞİTİMİ,
DOKTORA
PROGRAMI,
(ÖRGÜN ÖĞRETİM)
ALES Sözel
95.32905
ÜDS
78.750
YABANCI DİL
OLARAK
TÜRKÇE
77,63
TÜRKÇE EĞİTİMİ,
DOKTORA
PROGRAMI,
(ÖRGÜN ÖĞRETİM)
ALES Sözel
76.38506
TOEFL IBT
55
MUSTAFA
DEMİRSOY
SOSYAL BİLGİLER
ÖĞRETMENLİĞİ
74,84
İNGİLİZ DİLİ VE
EDEBİYATI/ TURKOLOJİ
VE ORTA ASYA
BİLİMLERİ
95,4
A1513120059
NESLİHAN
YÜCELŞEN
TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ
ELİF DURAK TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
Açıklama :
Y. Dil
Puanı
ALES Sözel
A1513120015
A1513120039
Sınav Puanı Yabancı Dil Sınavı
SOSYAL BİLGİLER
EĞİTİMİ, DOKTORA
PROGRAMI,
(ÖRGÜN ÖĞRETİM)
78,9
A1513120067 LATİF YARDIM TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ
Sınav Adı
94,3
SOSYAL BİLGİLER
ÖĞRETMENLİĞİ
HANDE
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
TOKGÖZ UTKU
Program
EĞİTİM
YÖNETİMİ VE
DENETİMİ
SEDA ÖNGER
A1513120049
Y. Lisans
Puanı
79,7
A1513120027
A1513120003 DİDEM AKGÜN
Y. Lisans
Bilgileri
83,9
68,5
93
60,72
SOSYAL
BİLGİLER
ÖĞRETMENLİĞ
İ
İNGİLİZ DİLİ VE
EDEBİYATI/
TURKOLOJİ VE
ORTA ASYA
BİLİMLERİ
ORTAÖĞRETİM
ALAN
ÖĞRETMENLİĞ
İ (TÜRK DİLİ VE
EDB.ÖĞRT.)
Mülakat
Mülakat Puanı
Puanı
(Yazıyla)
(Sayıyla)
T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
2014 - 2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ
MÜLAKAT SINAVINA GİRECEK ÖĞRENCİ LİSTESİ
Aday No
Adı, Soyadı
Lisans Bilgileri
Y. Lisans
Bilgileri
Y. Lisans
Puanı
Program
Sınav Adı
97,9
TÜRKÇE EĞİTİMİ,
DOKTORA
PROGRAMI,
(ÖRGÜN ÖĞRETİM)
ALES Sözel
90.43251
KPDS
57
Sınav Puanı Yabancı Dil Sınavı
Y. Dil
Puanı
91,2
TÜRKÇE
EĞİTİMİ
90,3
DİLBİLİMFRANSIZ DİLİ
EĞİTİMİ
73
TÜRKÇE EĞİTİMİ,
DOKTORA
PROGRAMI,
(ÖRGÜN ÖĞRETİM)
ALES Sözel
77.76753
KPDS
86.25
64
TÜRKÇE
EĞİTİMİ
89
TÜRKÇE EĞİTİMİ,
DOKTORA
PROGRAMI,
(ÖRGÜN ÖĞRETİM)
ALES Sözel
76.23388
KPDS
78.75
69,8
TÜRKÇE
EĞİTİMİ
95,35
TÜRKÇE EĞİTİMİ,
DOKTORA
PROGRAMI,
(ÖRGÜN ÖĞRETİM)
ALES Sözel
82.313
ÜDS
55.000
TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ
69,5
TEZLİ YÜKSEK
LİSANS
90,29
TÜRKÇE EĞİTİMİ,
DOKTORA
PROGRAMI,
(ÖRGÜN ÖĞRETİM)
ALES Sözel
81.59489
YDS
71.25000
A1513120020 YAKUP ALAN TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ
71,3
TÜRKÇE
EĞİTİMİ
84,1
TÜRKÇE EĞİTİMİ,
DOKTORA
PROGRAMI,
(ÖRGÜN ÖĞRETİM)
ALES Sözel
84.95059
IELTS
60
78,9
ÇAĞDAŞ TÜRK
LEHÇELERİ VE
EDEBİYATLARI
82,2
TÜRKÇE EĞİTİMİ,
DOKTORA
PROGRAMI,
(ÖRGÜN ÖĞRETİM)
ALES Sözel
78.01246
IELTS
55
95,2
TÜRKÇE EĞİTİMİ,
DOKTORA
PROGRAMI,
(ÖRGÜN ÖĞRETİM)
ALES Sözel
85.45914
ÜDS
75.000
A1513120040
ÖZLEM KAVAK
TÜRKÇE EĞİTİMİ
SAYIN
Lisans Puanı
A1513120014
EBRU EREN
A1513120062
MUNİSE
HATİCE
PEKKAYA
A1513120042
A1513120019
FRANSIZCA
ÖĞRETMENLİĞİ
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
ÜMİT YEGEN TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ
RİFAT
RAMAZAN
BERK
ÇAĞDAŞ TÜRK
A1513120018 AHMET YILDIZ LEHÇELERİ VE
EDEBİYATLARI
A1513120013
MEHMET ALİ
TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ
ARICI
Açıklama :
66
YENİ TÜRK
EDEBİYATI
ABD
Mülakat
Mülakat Puanı
Puanı
(Yazıyla)
(Sayıyla)
T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
2014 - 2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ
MÜLAKAT SINAVINA GİRECEK ÖĞRENCİ LİSTESİ
Aday No
Adı, Soyadı
Lisans Bilgileri
A1513120051
HASAN BASRİ TÜRKÇE EĞİTİMİ
KANSIZOĞLU BÖLÜMÜ
A1513120057
GÜLİZ ŞAHİN
Açıklama :
SINIF ÖĞRETMENLİĞİ
ANABİLİM DALI
Lisans Puanı
Y. Lisans
Bilgileri
Y. Lisans
Puanı
Program
Sınav Adı
Sınav Puanı Yabancı Dil Sınavı
Y. Dil
Puanı
89,4
TÜRKÇE
EĞİTİMİ
BÖLÜMÜ
84,7
TÜRKÇE EĞİTİMİ,
DOKTORA
PROGRAMI,
(ÖRGÜN ÖĞRETİM)
ALES Sözel
88.998
ÜDS
83.750
73,474
TÜRKÇE
EĞİTİMİ
78
TÜRKÇE EĞİTİMİ,
DOKTORA
PROGRAMI,
(ÖRGÜN ÖĞRETİM)
ALES Sözel
79.25376
KPDS
58.75
Mülakat
Mülakat Puanı
Puanı
(Yazıyla)
(Sayıyla)
Download

Doktora - İstanbul Üniversitesi | Eğitim Bilimleri Enstitüsü