Cílená investice
do informací
o odměňování
Aktuální pohled na trh odměňování
Pomůžeme Vám najít argumenty pro vyjednávání o nárůstech.
Připravujete se na hodnotící pohovory?
Sestavujete rozpočet pro rok 2010?
Čeká Vás po novém roce vyjednávání s odbory?
Hay Group | Aktuální pohled na trh odměňování
„Aktuální pohled na trh odměňování“
Stručná, nicméně ucelená studie, která přináší vhled do současné tržní informace.
Studie obsahuje:
■
očekávané mzdové úpravy s rozdíly
mezi sektory a zaměstnaneckými
kategoriemi
■
formy a rozsah úspor nákladů, jež firmy
aplikovaly v uplynulém období,
případně chystají do budoucna
■
shrnutí základní problematiky
odměňování vrcholových manažerů
■
odměňování obchodníků s důrazem na
klíčové elementy utvářející efektivní
variabilní systém pro prodejní pozice
■
makroekonomický kontext odměňování
v porovnání s ostatními vybranými státy
střední a východní Evropy
■
problematiku odstupného
■
a další aktuální zajímavosti
Podkladem studie jsou rozsáhlé mzdové
průzkumy (nyní aktuálně k dispozici)
realizované společností Hay Group
v průběhu roku 2009:
■
Hay Group průzkum odměňování 2009
■
Hay Group průzkum odměňování
vrcholových manažerů 2009
■
Studie efektivity obchodních týmů 2009
V případě Vašeho zájmu o studii, vyplňte
prosím přiloženou přihlášku.
V případě jakýchkoliv dotazů nás kontaktujte.
Kontakt
tel: 222 753 430
Fax: 222 753 433
E-mail: [email protected]
O společnosti Hay Group
Hay Group, globální poradenská firma, pracuje
s předními společnostmi na přeměně jejich
strategií v realitu. Rozvíjíme talent, pomáháme
lidem k vyšší efektivitě a motivujeme je
k nejlepším výkonům. Zaměřujeme se na
realizaci změn a pomáháme jednotlivcům
a organizacím využít jejich potenciál.
©2009 Hay Group. All rights reserved
Aktuální pohled na trh odměňování 2009
Objednávka
Prosím faxujte na (+420) 222 753 433
Jméno: ___________________________ Funkce: ____________________________
Společnost: __________________________ DIČ: ______________________________
Označte prosím příslušnou volbu křížkem:
Naše společnost zakoupí studii Aktuální pohled na trh odměňování 2009
za cenu 15 000 Kč.

Podkladem studie jsou rozsáhlé mzdové průzkumy realizované společností Hay Group v průběhu roku
2009, a to:
 Hay Group průzkum odměňování 2009

Hay Group průzkum odměňování vrcholových manažerů 2009

Studie efektivity obchodních týmů 2009
Typ verze
Jméno
Příjmení
Jazyková verze
Česká
Anglická
Elektronická


Tištěná verze


V ceně studie je zahrnuta jedna jazyková elektronická verze. Druhá jazyková verze stojí 1500 Kč. Prosím,
uveďte jméno a příjmení osob/y, které má být průzkum doručen.
V případě Vašeho zájmu můžete obdržet i tištenou verzi. Cena každého výtisku činí 1500 Kč.
Datum: ___________________
Podpis: _____________________________
www.haygroup.cz
Current Remuneration Market Insight 2009
Order Form
Please fax to (+420) 222 753 433
Name: ______________________________ Job title: ____________________________
Company: ___________________________ VAT Nr. ____________________________
We are interested in (please check):
Our company will purchase the study Current Remuneration Market Insight 2009
for CZK 15 000.

The study is based on several extensive remuneration surveys realized by Hay Group in 2009:
 Hay Group Remuneration Survey 2009

Hay Group Top Executive Remuneration Survey 2009

Sales Force Effectivness Study 2009
Version
First Name
Surname
Language version
Czech
English
Electronic


Printed version


One language version is included in the price of the Hay Group report (additional language is CZK 1 500).
Please specify the names of the people for whom we will issue the report. Printed version will be available
to those who require it. Price of each hard copy is CZK 1 500.
Date: _____________________
Signature: _______________________
www.haygroup.com
Download

klikněte zde.