ROČNÍK 8 * 15.12. - 21.12. 2014 * ČÍSLO 47 * ZDARMA
Nové jízdní řády: Holice nejsou konečnou, sedm párů Railjetů, znovu LEO Express
PARDUBICKO - O půlnoci ze
soboty na neděli 14. prosince vstoupily v platnost nové jízdní řády hromadné dopravy. Změny nastávají na
železnici, na mnoha autobusových
linkách i na některých spojích v
systémech MHD. Doporučujeme se
proto před cestou informovat na internetu, případně u jednotlivých dopravních firem, aby na vás nečekalo
překvapení v podobě zrušeného,
přeloženého či jinak vedeného spoje, na který jsme byli až do soboty
zvyklí.
Vlaková doprava je v našem regionu využívána jak na páteřním koridoru, tak na regionálních tratích.
Cestující určitě potěší návrat
„motoráčků“ na koleje mezi Holicemi a Borohrádkem, byť jde
zatím jen o čtyři páry spojů denně
v různých polohách ve všední dny
a o víkendech. Zachovány zůstávají
vlaky z Heřmanova Městce do
Prachovic, pojedou ráno a večer.
Zásadní změny naštěstí nepostihly
osobní vlaky na hlavní trati z
Pardubic do České Třebové či na
druhou stranu do Kolína a Prahy,
zvyknout si však je třeba na nové časy odjezdů. Například noční spěšný
„flamendrák“ Javorka z Pardubic do
České Třebové se změnil na osobní
vlak s odjezdem z krajského města v
0.25 a zastavuje ve všech stanicích a
zastávkách kromě Bezpráví.
Změna v Opatovicích
Na trati z Pardubic do Hradce
Králové bude v průběhu platnosti
nového jízdního řádu nejvýznamnější změnou zastávka v Opatovicích
nad Labem. Ode dne vyhlášení totiž vlaky osobní dopravy přestanou
směru došlo k posunu oblíbeného
večerně-nočního rychlíku Jan Kašpar, z pražského hlavního nádraží
odjíždí do Pardubic v 0.09 a staví i
v Praze-Libni, Kolíně a Přelouči s
příjezdem do Pardubic v 1.19. Důležité ovšem je, že přibyl nový rychlík
Egrensis s odjezdem z Prahy hl.n.
ve 22.05 a příjezdem do Pardubic ve
23.15 (rovněž staví v Přelouči), vlak
v daný čas velmi scházel návštěvníkům nejrůznějších kulturních a
sportovních akcí v hlavním městě.
Pro úplnost dodejme, že z Prahy ještě jedou nový rychlík Bohemia (Praha - Humenné) s odjezdem ve 23.08
a EN Metropol (Berlín - Budapešť)
ve 23.50. Mimochodem, zmíněná
Bohemia nahrazuje a slučuje tradiční vlaky Excelsior a Cassovia.
Railjety budou lákat
Nasazení moderních souprav Railjet je asi nejviditelnější změnou v dálkové železniční přepravě. Zastavují i v Pardubicích.
Foto: ARCHIV ČESKÝCH DRAH
zastavovat na současném nádraží a uveďme, že u návazné trati ze Žďár- líku Excelsior z Košic do Chebu,
cestující začnou využívat zcela no- ce u Skutče do Borové, Poličky a který sloužil jako spojení k časným
vou zastávku Opatovice nad Labem Svitav se počítá s více spoji než do- ranním odletům z Letiště Václava
- Pohřebačka. Otázkou je, nakolik posud a že zde dojde k modernizaci Havla a jezdil většinou včas. Od
nový grafikon bere v úvahu práce na provozu prostřednictvím jednotek včerejška se musíme spolehnout na
zdvoukolejnění trati mezi východo- RegioSpider.
vlak Euronight Metropol (Budapešť
- Berlín) s odjezdem z Pardubic ve
českými krajskými městy. Při studiu
Jak brzy k letadlům
jízdního řádu se zdá, že vůbec, reali2.51, ten však bývá častěji opožděn
ta je však zcela jiná.
Mnohé cestující z Pardubic po- a navíc kapacita míst k sezení (pouSměrem z Pardubic na jih, tedy chopitelně nejvíce zajímá spojení ze 2. třída) není příliš velká. Prvním
do Chrudimi, Hlinska a Havlíčkova do hlavního města. Do Prahy poje- „normálním“ ranním rychlíkem do
Brodu, rovněž nedochází k výraz- dou v zásadě rychlíky ve stejném Prahy tak je Egrensis s odjezdem z
ným změnám, přibližně ve stejném rozsahu a frekvencích, jako tomu Pardubic v 5.03, příjezd do Prahy
rozsahu budou nasazovány oblíbené bylo do soboty, minutové odchyl- hl.n. v 6.12. Naopak posledním vlapolské soupravy RegioShark s od- ky je třeba si ohlídat. Nepříjemné kem do Prahy lze odjet ve 22.15, v
dílem 1. třídy. Pro zajímavost ještě je zrušení tradičního nočního rych- neděli ještě až ve 22.38. V opačném
Především lehčí žánrové skladby zněly v provedení Komorní filharmonie
řízené Peterem Ferancem na benefičním koncertu uspořádaném před basketbalovým utkáním v Areně Pardubice v rámci projektu Hrajeme za Pardubice.
Foto: MILAN KŘIČEK
Dvě návštěvy v kraji
PARDUBICE - Jeho Excelence
Jean-Pierre Asvazadourian, velvyslanec Francouzské republiky v ČR,
navštíví dnes, v pondělí 15. prosince,
Pardubický kraj.
Nejprve se setká se studenty francouzského jazyka na pardubickém
Gymnáziu Dašická. Poté se přesune
do budovy krajského úřadu, kde je
naplánováno setkání se zástupci kraje za účasti hejtmana Martina Netolického.
Od úterý 16. do středy 17. prosince
bude v kraji na návštěvě dlít předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu
České republiky Jan Hamáček. Většina jeho programu se bude odehrávat ve východní části kraje (Králíky,
Těchonín, Květná), ve středu dopoledne se setká s radními v krajském
městě.
(zr)
Ministrova záštita
PARDUBICE - Příjemnou zprávu obdržel minulý týden ředitel
Pardubického hudebního jara Josef
Krečmer. Dozvěděl se totiž, že nad
tímto hudebním festivalem převzal
pro příští rok osobní záštitu ministr kultury ČR Daniel Herman. Po
divadelním Festivalu smíchu jde v
Pardubicích teprve o druhé takovéto
oficiální zdůraznění významu kulturní akce.
(ro)
Nejviditelnější novinkou je od
neděle 14. prosince nasazení sedmi
párů rychlých, komfortních a tichých souprav Railjet na trati Praha
- Vídeň - Graz. V dvouhodinovém
taktu si tak můžete zpříjemnit i cestu
do Brna bez jakéhokoliv příplatku v
pohodlné 2. třídě, pouze v oddílech
1. vozové třídy Business je třeba mít
rezervaci.
Ku prospěchu cestujících z našeho regionu, jeho návštěvníků, ale i
těch, kdo v pardubickém uzlu přestupují, je rozhodnutí společnosti
LEO Express o opětovném zastavování jejích vlaků v železniční stanici
Pardubice hl.n. Při jízdách na Ostravsko se tak znovu nabízí hned tři
možnosti - jet s Českými drahami,
„žlutým“ Regiojetem nebo černou
soupravou LEO Express.
(Pokračování na str. 2)
Fotbalisty Pardubic už
nepovede trenér Hašek
PARDUBICE - Půlroční spolupráce pardubického fotbalového
klubu s Martinem Haškem je u konce. Představenstvo FK Pardubice
rozhodlo, že již nebude pokračovat
užší spolupráce s pražskou Spartou.
Z tohoto důvodu končí ve funkci
trenéra A týmu Martin Hašek, jehož angažmá bylo vázáno právě na
působení mladých hráčů Sparty v
Pardubicích.
Druholigové mužstvo nyní povedou Jaroslav Míchal a Jiří Krejčí,
jenž u týmu působil již na podzim.
Zbytek realizačního týmu zůstává
rovněž beze změn. Více k tématu
čtěte na straně 6.
(tra)
Mění navigační systém
PARDUBICE - V centru města
se v těchto dnech objevují sloupky s
novými směrovými ukazateli, které
návštěvníky dovedou nejen do historického centra a na zámek, ale například i k automatickým mlýnům,
na závodiště či k aquacentru. Směrové růžice nahrazují již zastaralý
navigační systém, v němž chyběla
řada pro turisty zajímavých míst.
„Pokud se nový systém osvědčí,
chtěli bychom jej dále postupně rozšiřovat k dalším atraktivním místům.
Celkové náklady na pořízení nového
turistického značení byly 340 tisíc
korun. Z velké části to město hradilo
z vlastních prostředků, 150 tisíci korunami přispěl kraj prostřednictvím
programu Podpora budování infrastruktury cestovního ruchu v Pardubickém kraji,“ uvedl náměstek primátora zodpovědný za cestovní ruch
Jakub Rychtecký.
(ŠiH)
STRANA 2
PONDĚLÍ 15. PROSINCE
Pardubickým krajem telegraficky
Krajský rozpočet je přebytkový. Krajské zastupitelstvo
schválilo rozpočet Pardubického
kraje na rok 2015, ten bude v přebytku více než 63 milionů korun.
Přes třetinu všech výdajů krajského rozpočtu bude tvořit spolufinancování projektů z evropských
fondů. Navýšen bude také Program na obnovu venkova.
„Naše hospodaření je zdravé.
Plně využíváme všech finančních
nástrojů, a tudíž můžeme investovat mnohem více, než by bylo
možné pouze z rozpočtu kraje. Samotné investice proto odpovídají
částce dvě miliardy korun, což
nebylo v minulých letech možné,“
uvedl hejtman Pardubického kraje
Martin Netolický. Rozpočet očekává příjmy ve výši 4,120 miliardy
korun a výdaje 4,057 miliardy.
****
Cyklostezka do Hradce se příští rok pohne. Valná hromada Dobrovolného svazku obcí Hradubická se
sešla ve Vysoké nad Labem. Informovala i nově zvolené starosty obcí
na trase o postupu prací na přípravě
cyklostezky. Za Pardubický kraj tu
jednal radní pro sport, cestovní ruch
a volnočasové aktivity René Živný.
„Pardubický kraj poskytl svazku
obcí v letošním roce milion korun na
výkup pozemků a 200 tisíc korun
na projektovou dokumentaci, aby
se práce mohly rozjet. Iniciovali
jsme také jednání na Státním fondu dopravní infrastruktury, který
by nám mohl finančně pomoct a
spoléháme samozřejmě i na evropské fondy,“ řekl René Živný.
V příštím roce začnou práce na
dalších dvou úsecích, které jsou
nejlépe připravené. Z Královéhradecka to je trasa z Hradce Králové
do Vysoké a na Pardubicku to je
úsek mezi Dřítčí a Němčicemi.
Největší problémy s pozemky
jsou mezi Vysokou a Dřítčí, kde
musela být cyklostezka dokonce
přetrasována na druhý břeh Labe.
****
Na letišti o Kašparovi a dalších aviaticích. Unikátní putovní
výstava Počátky letectví v Pardubickém kraji se na zimu přestěhovala do takzvaného Kašparova
hangáru v prostorách pardubického letiště společnosti EBA. Hlavní expozici připravilo Regionální
muzeum Vysoké Mýto. Tentokrát
ji ale doplnila skutečná historická
letadla občanského sdružení Aeropark, k vidění je například Kašparův Blériot nebo letadlo bratří
Wrightů, které je jako jediné na
světě letuschopné.
Park Na Špici byl minulý týden znovu otevřen veřejnosti
PARDUBICE - Park Na Špici se
minulé úterý po zhruba osmiměsíční
rekonstrukci vrátil do správy města.
Jeho revitalizace stála necelých 36
milionů korun. Přes zimu bude park
zřejmě lidmi nejvíce využíván k
procházkám, na jaře pak děti i dospělí ocení i zrekonstruované sportoviště a velké dětské hřiště, stejně
jako zázemí, které najdou v nově
postaveném pavilonu.
„Dodavatel nám v termínu předal veškeré certifikáty a předávací
protokol s městem byl podepsán.
Nic tedy nebrání tomu, aby veřejnost park užívala, včetně dětského
hřiště,“ řekla náměstkyně primátora
Helena Dvořáčková.
Park bude otevřen po celou zimu,
na bezpečnost v něm budou dohlížet
strážníci a také městský kamerový
systém. Do jara ale bude uzavřen
pavilon se sociálním zázemím. Otevře jej na jaře správce parku a sportovišť.
Revitalizace parku na soutoku
Labe a Chrudimky začala v dubnu
letošního roku. Díky evropským dotacím se pustnoucí lokalita změnila
v místo příjemné pro rekreaci a odpočinek. Byly zrekonstruovány parkové cesty a zpevněné plochy, úpravy se dočkala také zeleň. Projekt
přitom kladl důraz na to, aby zůstal
zachován přírodní charakter parku,
tedy aby bylo zachováno maximum
zelených ploch, aby byla co možná
nejméně dotčena hnízdiště ptactva
a park tak sloužil školním dětem i
trochu jako učebnice přírodopisu.
Zároveň s rekonstrukcí město vybudovalo lávku přes Chrudimku, která
spojuje park Na Špici se zámkem a
Tyršovými sady.
Obnova parku bude částečně financována prostřednictvím Integrovaného plánu rozvoje města z prostředků Evropské unie. Město tak
chce využít veškeré dotace, které
byly pro IPRM vyčleněny. (NaH)
Nové jízdní řády: Holice nejsou konečnou, ...
(Pokračování ze str. 1)
Autobusy: Efektivně pro lidi
Pokud jde o autobusovou dopravu, od neděle se v Pardubickém kraji ruší málo využívané spoje, jejich
části a zajížďky a vznikají některá
nová spojení podle požadavků obcí.
„Věřím, že se těmito změnami
stále více přibližujeme k tomu, abychom regionální dopravu organizovali efektivně a podle skutečných
potřeb lidí,“ uvedl náměstek hejtmana Jaromír Dušek.
Nové večerní spojení z Pardubic
do Hrochova Týnce a Chrasti
Na základě požadavku obcí bude
zaveden nový večerní spoj na lince
Letos téměř třináct set žáků
z padesáti škol
V letošním roce se TECHNOhrátek zúčastnilo 1 252 žáků 7. až
9. tříd z padesáti základních škol
pardubického regionu. V součtu s
rokem 2013 se do kampaně celkem
zapojilo 2 752 žáků ze 77 základních škol regionu, kteří se seznámili
s 51 technickými obory vyučovanými středními odbornými školami
Pardubického kraje. Kromě toho
organizátoři projektu uspořádali
speciální seminář s workshopem
pro kariérní a výchovné poradce ve
Střední průmyslové škole chemické
Dramatická bitva na Facebooku
v Pardubicích.
O pořadí rozhodli hosté
Účastníky slavnostního vyhodnocení dlouhodobých doprovodných soutěží setkání byli ředitelé a
pedagogové ze všech zapojených
škol, zástupci krajského Úřadu práce, Hospodářské komory, významných regionálních zaměstnavatelů,
zemědělských sdružení, školských
organizací, muzeí Pardubického
kraje a médií.
Vyhlašovali se vítězové fotografické soutěže žáků základních
škol s názvem Technika kolem nás
včetně speciální kategorie na facebookovém profilu projektu. Deset
středních odborných škol, v nichž
se TECHNOhrátky uskutečnily, se
prezentovalo artefakty zastupujícími jejich oborové zaměření a vyrobenými v tomto roce.
„V případě posouzení této stře-
doškolské kreativity jsme zvolili
zajímavý experiment. Všechny modely, makety a výrobky jsme vystavili v jednom ze zámeckých sálů. O
celkovém pořadí tak rozhodlo přímo 136 hostů slavnostního setkání
svým hlasováním bezprostředně po
zhlédnutí této expozice. A protože by bylo dost obtížné poměřovat
technická zařízení a přístroje s gastronomickými nebo knihařskými výrobky, vytvořili jsme hned několik
speciálních kategorií,“ vysvětluje
manažerka projektu TECHNOhrátky Eva Hromádková.
Pozoruhodný seznam přihlášených artefaktů zahrnoval zajímavé a
výjimečné položky. Například SPŠ
stavební Pardubice přihlásila repliku legendárního ruchadla bratranců
Veverkových, ISŠ Vysoké Mýto
mechanismus pro přeměnu pohybu,
Gymnázium a SOŠ Přelouč tester
přívěsných vozíků, SOŠ a SOU
Spoje linky 620700 z Chrudimi
do Pardubic budou od 8 do 20 hodin
odjíždět vždy v 5. nebo 35. minutu.
Tím se zajistí možnost přestupu z
linek městské hromadné dopravy,
které budou na nádraží přijíždět ve
2. nebo 32. minutu. Zároveň se zavádí nový večerní spoj z Chrudimi
do Pardubic s odjezdem ve 20.05.
Ve směru z Pardubic pak nově pojede spoj v 19.32 místo v 19.17, čímž
bude v Pardubicích zajištěn přestup
na tento spoj z dalších autobusových
linek a vlaků.
Každou sobotu bude jezdit spoj
z chrasteckého nádraží (8.13), kde
bude mít návaznost na osobní vlak
z Pardubic, přes náměstí do Rosic.
Lze jej využít např. k návštěvě Rosických trhů. Zpět pojede v 9.20 z
Rosic opět přes náměstí v Chrasti a
na nádraží přijede v 9.32. Zde bude
možno přestoupit na osobní vlaky
směr Pardubice a Žďárec u Skutče.
obchodu a služeb Chrudim čtyřpatrový svatební dort a SOŠ a SOU
Lanškroun magickou knižní vazbu.
A v případě SPŠ uměleckoprůmyslové Ústí nad Orlicí zase návštěvníci oceňovali pět modelů dívčího
vycházkového oblečení.
Vítězný snímek Anety Šmídlové (ZŠ Dolní Čermná) zachycuje jejího dědečka
vyřezávajícího loutky.
Foto: ARCHIV
Zlepšení návaznosti
na MHD Chrudim
Nové spojení na Rosické trhy
TECHNOhrátky na zámku bilancovaly letošek a oceňovaly kreativitu
PARDUBICE - Slavnostním
vyhlášením dlouhodobých doprovodných soutěží vyvrcholil minulý
týden na zámku za účasti náměstků
hejtmana Pardubického kraje Romana Línka a Jany Pernicové druhý
ročník projektu TECHNOhrátky
Pardubického kraje. Kampaň zaměřená na zvýšení zájmu žáků základních škol z regionu o studium
technických oborů a řemesel letos
oslovila 1 252 školáků a přispěla
výrazně k tomu, že v pardubickém
regionu vzrostl v tomto roce zájem
odborné školy o čtrnáct procent!
TECHNOhrátky inicioval odbor
školství a kultury Krajského úřadu
Pardubického kraje počátkem roku
2013 jako reakci na klesající zájem
žáků devítiletek o technické vzdělávání. Tento projekt volí pro prezentaci technických oborů netradiční
formy - aktivní, zábavný a soutěžní
přístup, studenty středních odborných škol jako demonstrátory činností i komunikaci prostřednictvím
sociální sítě Facebook.
650608. Ten vyjede z Pardubic ve
20.10 a pojede přes Hrochův Týnec
do Chrasti, kam přijede ve 20.55.
Tím se zaplní čtyřhodinová prodleva mezi spoji a zároveň vhodně
doplní nabídka vlaků z Pardubic
do Chrasti, které jedou okolo 19. a
21. hodiny. Autobus bude z Chrasti
ihned pokračovat zpět do Pardubic k
Foxconnu přes Chrudim.
„U fotosoutěže žáků základních
škol se opět ukázalo, jak silné médium představuje pro mladou generaci sociální síť Facebook. V průběhu
týdne se na ní odehrála dramatická
bitva, při níž se do hlasování zapojilo 1 086 soutěžících. Až úplně
poslední den rozhodl drtivý finiš o
tom, že z osmi hodnocených snímků
zvítězil těsně ten, jehož autorkou je
Šárka Vomočilová ze Základní školy
Na Lukách v Poličce,“ uvedla Eva
Hromádková. Ve druhé kategorii
fotosoutěže určila pořadí na prvních
třech místech odborná porota a v ní
zvítězila Aneta Šmídlová.
Nejúspěšnější žáci a studenti
obdrželi hodnotné ceny v podobě
tabletu, akumulátorové vrtačky, videokamer, MP3 přehrávačů, sad nářadí, knih či filmových DVD.
„Při této příležitosti současně
převzali ocenění také spolupořadatelé letních Dožínek na pardubickém zámku z řad pedagogů a žáků
středních odborných škol. Z tohoto
pohledu bylo celé slavnostní odpoledne koncipováno jako udělování
výročních cen Pardubického kraje
za úspěšné projekty v roce 2014 zaměřené na rozvoj tradic i podporu
technických oborů a řemesel žáků
středních odborných škol v regionu,“ informoval koordinátor projektu Vladimír Zemánek.
(zr)
Třemi páry spojů se obnovuje víkendová doprava z Přelouče
do Kladrub nad Labem na lince
650621. Ta může do budoucna sloužit návštěvníkům hřebčína, ale nyní
také obyvatelům Břehů, Semína a
Kladrub nad Labem. V Přelouči je
zajištěna návaznost na vlaky směr
Pardubice i Kolín.
Z Býště do Pardubic
v 8 hodin bez přestupu
Přesně v 8.00 pojede z Býště spoj
linky 650603 přes Borek a Újezd u
Sezemic nejen do Sezemic, kde nyní
končí, ale bude pokračovat přímo až
do Pardubic, kam přijede v 8.41.
Odstraní se přestup v Sezemicích a
zároveň dřívější příjezd do Pardubic
(o 15 minut) bude výhodný pro ty,
kteří pracují od 9 hodin.
Rozšíření spojení z Pardubic
do Heřmanova Městce
V současnosti jede poslední spoj
z Pardubic do Heřmanova Městce v 19.28 a pak až ve 22.30. Tuto
tříhodinovou mezeru zaplní nový
spoj na lince 650604 s odjezdem ve
20.28 z Pardubic, který pojede přes
Dřenice a Bylany a do Heřmanova
Městce přijede ve 20.58. Ráno dochází k posunu spoje na téže lince
- nově pojede z Pardubic v 5.17 a do
Heřmanova Městce přijede v 5.45,
přičemž zde bude možnost přestupu
na spoj linky 620710 do Čáslavi s
odjezdem v 5.47.
Novinky u víkendové dopravy
Zlepšení přestupních
návazností v Holicích
Na lince 650604 Pardubice Heřmanův Městec - Třemošnice Běstvina dochází ke změně trasy u
víkendových spojů. Spoje pojedou
z Pardubic přes Heřmanův Městec a
ze Starého Dvora pak polookružně,
tj. přes Kraskov na Seč a do Běstviny
a ihned zpět přes Třemošnici do Starého Dvora a dále směr Heřmanův
Městec a Pardubice. Nebo opačně
ze Starého Dvora přes Třemošnici
do Běstviny a ihned zpět přes Seč
a Kraskov. Tím se podstatně zlepší
obslužnost Seče včetně zdejší rekreační oblasti.
Spoje linky 650650 Hradec
Králové - Býšť - Rokytno - Vysoké
Chvojno - Holice - Dašice pojedou
zhruba o 6 minut dříve a do Holic
dorazí zpravidla ve 13. minutu. Tím
zde bude zajištěna přestupní návaznost na další linky směr Pardubice,
Borohrádek, Horní Jelení a Vysoké
Mýto, které odjíždějí po 15. minutě,
což ocení zejména cestující z Chvojence nebo Vysokého Chvojna.
Uvedené změny nejsou kompletní. Veškeré jízdní řády lze najít na
portal.idos.cz a spojení vyhledat na
www.jizdnirady.cz.
(ro, zr)
STRANA 3
PONDĚLÍ 15. PROSINCE
Východočeské divadlo: Mezi dvěma prosincovými premiérami
PARDUBICE - Herci, ale rovněž tak ostatní zaměstnanci Východočeského divadla, si letošní předvánoční období užívají především
v plném pracovním nasazení. Na
prosinec byly totiž avizovány hned
dvě premiéry na scéně Městského
divadla. První z nich se uskutečnila
o předminulém víkendu, na konci
tohoto týdne přichází na řadu druhá.
Ryze předvánoční atmosféra sálala z inscenace romantické komedie
současné britské autorky Pam Valentine Mezi nebem a zemí, kterou v
Pardubicích nazkoušela režisérka a
umělecká šéfka Horáckého divadla
v Jihlavě Kateřina Dušková. Diváci
na premiérových večerech byli velmi spokojeni a zdá se, že jemná a
inteligentní, dobře napsaná a všemi
na jevišti s gustem zahraná komedie
bude patřit po nějakou dobu k vyhledávaným představením.
Oč v ní jde, prozrazuje dramaturgyně VČD Jana Uherová: „O
příběh mladých manželů Simona
a Flic, kteří se nastěhují do venkovského domu po slavném spisovateli Jacku Cameronovi a jeho ženě
Susie. Simon doufá, že ho zde políbí
stejná múza jako jeho předchůdce
a napíše zde svůj první román.
Jelikož nemá mladý pár peněz
nazbyt, je pro něj důležitější velmi
nízká cena domu než pověsti o tom,
že v něm straší. Duchové Jacka a
Susie skutečně všechny dosavadní
nové nájemníky vystrašili natolik,
až je ze svého domu vyštvali, ale
Ostrým kontrastem ke hře Pam
Valentine bude Kavkazský křídový
kruh. Nejen proto, že jeho autorem
je jeden z největších dramatiků světové historie Bertolt Brecht, ale pře-
devším pro jeho téma. Premiéra je
připravována na sobotu 20. a neděli
21. prosince.
Cizí kníže s vojáky vstoupí do
města a dá zabít guvernéra Abasvilliho. Jeho žena Natela utíká a ve válečné vřavě ztratí svého malého syna
Micheila. Ujme se ho služka Gruša,
před tím však slíbí věrnost vojákovi Simonovi. Má na něj čekat, až se
vrátí z boje, nebo utíkat před vojáky
a zachránit dítě? Svůdné, strašlivě
svůdné je dobro. A tak Gruša utíká
s dítětem a stane se jeho opravdovou matkou. Ale může se navždy
skrývat? A jak obstojí v nejtěžších
zkouškách, které ji teprve čekají?
Příběh o dvou matkách, které
vedou spor o dítě, se poprvé objevil
ve Starém zákoně - král Šalamoun
nechá přinést meč a chce dítě „spravedlivě“ rozetnout na dvě půlky.
Pravá matka raději ustoupí, aby své
dítě zachránila. Obdobný příběh
znají i jiné kultury. Na zem se nakreslí křídový kruh, do něj se vloží
dítě a matky se o něj přetahují.
Slavný německý dramatik, teoretik a režisér Bertolt Brecht ve
svém Kavkazském křídovém kruhu
vypráví vlastně dva příběhy - sleduje linku uneseného a zachráněného
dítěte a osud vyděděnce Azdaka,
který se stane neobyčejně svérázným soudcem. Oba příběhy dospějí
až ke křídovému kruhu. Rozhodne
soudce správně a dostane dítě ta
pravá matka?
V překladu Rudolfa Vápeníka
a Ludvíka Kundery a režii Petra
Novotného na scéně vytvořené Ivo
Žídkem se diváci setkají v hlavních
rolích inscenace s herci Ladislavem
Špinerem a Veronikou Mackovou.
(zr)
PARDUBICE - Rok se s rokem
sešel a máme tu zase Vánoce. Čas
pohody, klidu, ale také dobrého jídla
a veselí.
„Ani v tomto čase neopomínejme naše čtyřnohé mazlíčky. Ale pozor, veškerý shon a lidské jídlo jim
nemusí dělat dobře. To může mít
fatální následky. Totéž platí, když
jako vánoční dárek darujeme živé
zvířátko někomu, koho za dva týdny přestane bavit,“ varuje Jaroslava
Morávková (na snímku), vedoucí
prodeje iZverimexu v Rosicích nad
Labem, a poukazuje na přeplněné
útulky. Dále sděluje: „Pokud vašim
mazlíčkům chcete dopřát „sváteční
dny“, doporučuji užívat výhradně
věci, které jsou zvířátkům určeny. V
diskontu iZverimex najdete širokou
škálu dobrot a mlsání pro pejsky,
kočičky i hlodavce. Také zde máme
velký výběr hraček a doplňků. Proto
neváhejte navštívit rosickou prodejnu, která je největší svého druhu ve
východních Čechách.“
„Ráda bych vám také za celý tým
iZverimexu popřála příjemné proži-
tí svátků, bohatého Ježíška a šťastné
vkročení do roku 2015. Věřím, že se
nadále budeme vídat se současnými,
ale i s novými zákazníky,“ uzavírá
Jaroslava Morávková.
Vánoční otevírací doba: 22. - 23.
prosince od 8 do 18 hodin, 24. - 28.
12. zavřeno, 29. - 30. 12. od 8 do 18
hodin, 31. 12. - 1. 1. zavřeno. Telefon: 777 857 072, e-mail: diskont@
domi-pardubice.cz.
(pi-jma)
Petr Borovec, Martina Sikorová, Petra Janečková a Petr Dohnal si své role v
komedii Mezi nebem a zemí doslova vychutnávají... Foto: LEOŠ SKOKAN
tentokrát tomu bude jinak. Milující
se mladý pár, který právě očekává
potomka, jim začne být postupně
sympatický… Bravurně napsaná
dojemná i citlivá komedie ukazuje
důležitost přirozených lidských
hodnot, jako jsou láska, rodinné
štěstí nebo pevná víra, které je třeba
za každých okolností hájit. Ať již za
života, nebo i po smrti.“
Je to trochu kýč, ale...
Režisérka Kateřina Dušková
se po úspěšném Donu Juanovi
nabídky na opětovné hostování ve
Východočeském divadle chopila s
ohromnou radostí: „Mám velké štěstí,
že ke mně přicházejí správné věci ve
správný čas. Takový text jsem teď
hodně potřebovala. Komedie dělám
moc ráda, ale vždy potřebuji mít silné
téma, o které se já osobně můžu opřít,
a to tahle hra nepostrádá. Je to trochu
kýč, ale já mám některé kýče dost
ráda. Ve hře je plno světla, naděje a
také humoru. Je to krásná duchařská
komedie o jednom velkém zázraku,
kterou stavíme nejen na herecké
akci, ale i na efektech, se kterými
nám pomáhá můj kamarád kouzelník
Tomáš Kotlík ruku v ruce s místním
rekvizitářem Davidem Šimůnkem.“
Na realizaci inscenace se podílí
režisérčin víceméně ustálený tým scénograf Pavel Kocych, kostýmní
výtvarnice Kristina Matre Křížová a
hudební skladatel Petr Piňos.
Brechtovo drama o matkách
Vánoce jsou již za dveřmi
„Vyšší dívčí“
Myslím, že to byl Honza V., manžel mé dlouholeté redakční kolegyně,
kdo mě před časem přivedl na myšlenku hodit za hlavu celý obvyklý
předvánoční shon a uchýlit se v tomto zvláštním, chcete-li adventním, období někam na chatu či na chalupu,
zavřít se tam před světem, rozjímat a
programově zapomenout na všechny
a na všechno. Absolutní variantou
je pochopitelně být po určitou dobu
zcela sám, ale to vydrží vskutku jen
nejotrlejší jedinci. Většinou je dobrovolnou a dočasnou izolaci lepší a
přijatelnější absolvovat s někým blízkým, ale bylo by nešťastné činit tak
třeba s manželkou nebo s přítelkyní, s
nimiž člověk tráví celý rok a před kterými se také chce na chvíli schovat,
není-liž pravda. Řešením je dobrý
přítel, nová kamarádka, kompromisem nebo alespoň částečnou náhražkou pak třeba pejsek... V každém
případě postačí dostatek topiva, základních potravin a piva či slivovice
(obě posledně jmenované komodity
pochopitelně mohou nahradit první
dvě, záleží jen a pouze na našem fyzickém a mentálním stavu).
Mnohokrát jsem si odložil dovolenou, abych na takto ideálně strávený předvánoční týden dosáhl. Nikdy
se mi to nepodařilo. A nebude tomu
jinak ani letos, tedy pokud mi opravdu nepřeskočí a nespálím všechny
mosty...(V takovém případě ovšem
pochybuji, že bych se vrátil na Vánoce domů.)
Utéci pryč od celého světa dnes
vskutku není jednoduché a šťastni
ti, co se jim něco podobného podaří.
My ostatní, tedy naprostá většina, si
to holt nemůžeme dovolit. Nejde snad
ani o prachy, půjčit si vytopitelnou
chatičku někde na Vysočině můžete v
podstatě za pakatel, ale spíše o čas,
který je dnes naším největším otrokářem, či o jakýsi pocit odpovědnosti,
jenž v nás stále ještě zůstává, chceme-li být poustevníky pouze dočasně,
neboť nějak se živit musíme a určitá
pravidla ctít chceme. A z nich jde o
tu největší můru současné doby - o
nezbytnost či potřebu být neustále k
dispozici na příjmu, na mobilu, na
e-mailu, na Facebooku, na Twitteru
či kdovíkde všude ještě. A to v zájmu
rodiny, přátel a hlavně šéfa. Je velmi smutné, že je dnes zapotřebí řešit
všechno teď hned, několikrát měnit
již dohodnuté či schválené postupy,
přicházet stále s něčím novým. Na
jednu stranu je třeba takový e-mail
skvělá věc, čím dál víc ale s nostalgií vzpomínám na doby, kdy se telefon do zahraničí objednával den dva
dopředu a stál firmu šílené prachy,
takže se mluvilo stručně, jasně, jednoznačně. Přijaté závěry se prostě
akceptovaly a realizovaly. Alterna-
tivy se nevětvily a všichni věděli, co
mají dělat. Existovaly sice mraky
hovadin otravujících život, ale s novými již nikdo nepřicházel, protože
základní krunýř byl nesnesitelný v
podstatě pro všechny. K smíchu jsou
mi však ti, co dnes blábolí o osobní
zodpovědnosti a o tom, že se jí musíme naučit, neboť ji stále ještě dostatečně nepociťujeme a neovládáme,
jelikož jsme se ještě nenaučili žít jako
svobodní jedinci.
Mám totiž pocit, že život se nám
v mnoha ohledech svazuje a omezuje stejně, někdy snad ještě daleko
více, než v minulosti, kterou považujeme za nevábnou. Dva příklady
za všechny ostatní: první z Česka,
druhý ze Skandinávie. Nové nařízení,
aby na jídelních lístcích byly uvedeny alergeny, považuji za další důkaz
infantilizace, jíž jsme vystavováni a
postupně podrobováni. Himlhergot,
cožpak jsem nesvéprávný, mám-li
na něco alergii? Nezapomínáme, že
jsme vybaveni mozkem a ústy? Ale
budiž. Daleko horší je nový zákon,
vstupující v platnost ve Švédsku. Ten
již přímo zakazuje kritiku imigrační
politiky tamní vlády i neschopnosti politiků řešit nazrálé problémy
(a že jich tam díky své velkorysosti
mají). Že nevěříte? Já jsem na tom
byl stejně. Teď už jsem, žel, pochopil, že sleduji sebevraždu evropské
civilizace doslova v přímém přenosu. A po ní nepomůže ani adventní
útěk.
ROMAN MARČÁK
Z magistrátu ve zkratce
Rada města odmítla žádost
TJ Sokol Pardubice I o prominutí
dluhu ve výši 32 milionů korun a
nedoporučí tuto žádost zastupitelstvu ke schválení. TJ získala tyto
prostředky od statutárního města
Pardubice v předešlém období ve
formě tří půjček a jedné zápůjčky
na předfinancování projektu III.
etapy modernizace TJ Sokol Pardubice I. Stejně tak radní zamítli žádost České
abilympijské asociaci
o prominutí části splátky půjčky ve výši dva
miliony korun, úroků z
půjčky za léta 2013 a
2014 ve výši 240 tisíc
korun a prodloužení
termínu splatnosti další půjčky.
****
Rada města doporučí zastupitelstvu schválení poskytnutí dotací z Programu podpory v sociální
oblasti na rok 2015. První dotace
pro rok 2015 v celkové výši přes
2,5 milionu korun dostane 14 subjektů poskytujících různé sociální
služby na území města Pardubic.
Prostředky, kterými město podpoří
33 projektů, pomohou poskytovatelům sociálních služeb překlenout
počátek roku, který pro ně bývá z
hlediska financování nejtíživější.
****
Zrušení výběrového řízení
na ředitele Kulturního centra Pardubice. Do něj se přihlásili čtyři
uchazeči, ke konkurzu se dostavili
tři. Komise radě nedoporučila žádného z kandidátů a navrhla zrušení
konkurzního řízení. Rada uložila
odboru školství, kultury
a sportu připravit zadání
pro nové výběrové řízení, které bude vyhlášeno
ještě letos.
****
V příštím roce zaplatí obyvatelé Pardubic za svoz a likvidaci
zeleného odpadu poplatek 300
korun, tedy stejně jako v roce
2014. Shodla se na tom rada města. Od dubna do listopadu svážejí
SmP zelený odpad jednou týdně,
ve zbývající části roku měsíčně.
Letos je do systému sběru bioodpadu přihlášeno 1838 účastníků,
kteří do konce října poslali do
kompostárny 1049 tun odpadu.
Na sběru a likvidaci bioodpadu se
finančně podílejí necelou třetinou,
zbytek hradí město.
Neváhejte využít bezplatnou poradnu
pro seniory a zdravotně postižené
PARDUBICE - Nevíte si rady a
potřebujete poradit? Obraťte se na
Centrum pro zdravotně postižené a
seniory Pardubického kraje, o.p.s.
Můžete nás kontaktovat s nejrůznějšími dotazy a problémy. Jedná
se například o pomoc v orientaci v
systému sociálního zabezpečení ČR
a to zejména v oblasti státní sociální
podpory, příspěvku na péči, dávek
pomoci v hmotné nouzi, průkazů
osob se zdravotním postižením, příspěvku na mobilitu, příspěvku na
zvláštní pomůcku a dalších. Také
se na nás můžete obrátit při sepisování žádostí, námitek, odvolání či s
vyplňováním formulářů. Naše pomoc spočívá i v podpoře při hledání
vhodného pracovního místa a při sepisování strukturovaného životopisu. Při řešení této situace vám bude
umožněna práce na počítači, využití
scanneru, tiskárny a telefonu. Neváhejte se na nás obrátit od pondělí do
pátku od 8 do 16 hodin.
Kontaktní pracoviště: Bělehradská 389, Pardubice, telefon: 775 693
984, 466 335 630.
(zr)
Na předvánočním setkání si v Pardubickém pivovaru popovídali bývalí
zaměstnanci s těmi současnými. Příjemnou atmosféru akce, uspořádané
odborovou organizací, spoluvytvořil
hrou na trubku i Alfréd Junek ze ZUŠ
Přelouč. Foto: ROMAN MARČÁK
Do pivovaru prakticky kdykoli!
PARDUBICE - Všechny prodejny Pivovarka, tedy nejen ta nejznámější sídlící v krajském městě hned
vedle stejnojmenné restaurace vlevo
od hlavního vjezdu do Pardubického
pivovaru, ale i její „sestřičky“ v Lázních Bohdaneč, Přelouči, Holicích a
Chrudimi, nabízejí vedle běžného
kompletního sortimentu piv Pernštejn, Taxis a Porter také multipacky
a dárková balení, o něž je zvláště
nyní před Vánocemi zvýšený zájem.
Otevírací doby Pivovarek naleznete
na stránkách Pardubického pivovaru
www.pernstejn.cz.
Zájemci o čerstvé sudové pivo
by měli vědět, že přijet si pro něj
mohou přímo „pod komín“ prakticky kdykoli. Samoodvoz totiž funguje nejen v pracovní dny od 8.30 do
13 hodin z expedice v areálu pivovaru či od 13 do 17 hodin z prodejny
Pivovarka, ale také od 17 do 5 hodin
ve všední dny a o víkendech a svátcích po celý den a noc přes vrátnici
nonstop. Obaly je možno vrátit výměnou.
(pi-zr)
AKČNÍ CENY
Na všech prodejnách Pivovarka platí po celý prosinec
slevy na lahvová piva
Světlý ležák
Světlé výčepní
9,90 Kč
7,90 Kč
Prodejny Pivarka naleznete: Pivovarka Pardubice (Palackého třída 250), Pivovarka Chrudim (U Stadionu 765), Pivovarka Přelouč
(Nerudova 63), Pivovarka Holice (Staroholická 9), Pivovarka Lázně
Bohdaneč (Šípkova ulice 84).
Otevírací doby na www.pernstejn.cz
PORADNA NRZP ČR PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Mám invalidní důchod ve III.
stupni a zároveň pracuji. Doslechl jsem se, že si můžu nechat
přepočítat invalidní důchod,
když zároveň pracuji.
Pokud pobíráte invalidní důchod ve III. stupni a zároveň i
pracujete, výše důchodu se vám v
průběhu vaší výdělečné činnosti
zvyšovat nebude. Ve vašem případě
se jedná o pevně stanovenou část-
NRZP ČR
Národní rada osob
se zdravotním postižením ČR
ku zvýšenou valorizacemi, kterou
budete pobírat, dokud nedosáhnete
důchodového věku (65 let). Poté
bude vaše výdělečná činnost brána
v potaz při výpočtu výše vašeho
starobního důchodu.
Možnost přepočtu důchodu platí
pouze pro starobní důchodce. Žádat
o zvýšení důchodu za dobu výdělečné činnosti při souběžném pobírání starobního důchodu je možné
buď po dvou letech nepřetržité výdělečné činnosti, ze které se odvádí
pojistné na důchodovém pojištění,
nebo po jejím skončení.
STRANA 4
PONDĚLÍ 15. PROSINCE
KŘÍŽOVKA SE SHODNOU LEGENDOU
O cenu pro výherce
Do České republiky se po pěti letech vrací německá skupina Scorpions
8. KVĚTNA 2015 V PARDUBICKÉ ARENĚ * VSTUPENKY V PRODEJI V SÍTI TICKETPORTAL
PARDUBICE - Od roku 2010
jsou SCORPIONS na monstrózním
světovém turné. Po pěti letech od
svého vyprodaného pražského koncertu se vracejí do České republiky.
Tentokrát dostanou šanci fanoušci v
Pardubicích, kam Scorpinos dorazí 8. května 2015 a v rámci svého
koncertu představí největší hity své
více než pět desetiletí trvající hudební kariéry.
Německá skupina Scorpions
vznikla v roce 1965 zprvu jako žákovský soubor, který založil Rudolf Schenker. Profesionálně byli
„Škorpióni“ založeni v Hannoveru
až v roce 1969. Jejich zakládající
sestavu tvořili zpěvák a doprovodný
kytarista Rudolf Schenker, kytarista
Karl-Heinz Follmer, baskytarista
Lothar Heimberg a bubeník Wolfgang Dziony.
V roce 1971 Follmera nahradil
Rudolfův mladší bratr, skvělý kyta-
Tajenka křížovky skrývá název menší šelmy.
1. Filmová hvězda; hrůzný příběh. - 2. Jehličnan; oběžná dráha. - 3.
Snad; japonská lovkyně ústřic; zn. čepelek. - 4. Literární dílo; bezhrbý
velbloud. - 5. TAJENKA. - 6. Ochrana zboží; spinadlo. - 7. Nábřeží;
vodní proud; plošná míra. 8. - Pohovka; druh pepře. - 9. Oráč /zast./; pálenka z rýže.
Autor: JIŘÍ MOTL
Na vyluštěnou křížovku budeme čekat do čtvrtka 12 hodin, nalepenou na
korespondenčním lístku vhozenou do krabice u vrátnice budovy T-String
a.s., vrátnice Pardubického pivovaru nebo zaslanou poštou, oskenovanou
e-mailem, adresa v tiráži novin. Tajenka z minulého vydání: SKAPOLIT. Pro výhru Pardubického pivovaru si přijde: DÁŠA DVOŘÁČKOVÁ, Bělěhradská 392, Pardubice. Výhry možno vyzvednout ve středu
nebo čtvrtek od 9 do 15 hodin nebo po telefonické domluvě.
Významná výročí regionu
●●15. prosince 1974 (před 40 lety)
se narodil Petr Hoza, ortopéd, primář oddělení ortopedie Pardubické
krajské nemocnice.
●●15. prosince 2009 (před 5 lety) se
konalo v Rytířském sále pardubického zámku slavnostní shromáždění u
příležitosti vzniku Krajského ředitelství policie Pardubického kraje.
●●16. prosince 1934 (před 80 lety)
se narodil v Pardubicích Rudolf
Skutil, tělovýchovný pracovník
Pardubicka, v mládí sportovní gymnasta, dlouholetý tajemník okresní
tělovýchovné organizace.
●●17. prosince 1929 (před 85 lety)
zemřel Arnošt Kabeláč, ředitel
měšťanky v Pardubicích, ornitolog,
regionální vlastivědný autor, dlouholetý předseda Filharmonie Pardubice.
●●17. prosince 1964 (před 50 lety)
se narodil ve Vysokém Mýtě František Musil, hokejista-obránce,
bývalý hráč TESLY Pardubice, reprezentant, mistr světa z roku 1985,
nyní trenér.
●●18. prosince 1969 (před 45 lety)
zemřel Antonín Pfeifer, dlouholetý
ředitel Okresní hospodářské záložny v Holicích, starosta Holic ve sví-
zelném období nacistické okupace
1939 - 1945.
●●18. prosince 2009 (před 5 lety)
se po půl roce oprav vrátila na štít
pardubické radnice kovová socha
Vojtěcha z Pernštejna.
●●19. prosince 1919 (před 95 lety)
byla podepsána první (zatímní) kupní
smlouva, kterou Muzejní spolek Pardubice zakoupil Kunětickou horu.
●●20. prosince 1829 (před 85 lety)
zemřel František Červenka, jeden
z prvních historiografů Pardubic,
autor české kroniky „Compendium
memorabilií královského komorního města Pardubic“.
●●20. prosince 1999 (před 15 lety)
zemřel přeloučský rodák Ladislav
Kudláček, CSc., 1991 - 94 rektor
VŠCHT Pardubice a 1994-97 první
rektor Univerzity Pardubice, „Osobnost města Pardubic za rok 1993“.
●●21. prosince 1919 (před 95 lety)
se narodil v Pardubicích Bohuslav
Rejda, hokejista, hráč LTC, Sokola, Slávie a Dynama Pardubice (šlo
stále o jedno mužstvo, měnily se jen
názvy klubu), 1957 - 58 trenér národního mužstva, posléze Servette
Ženeva a HC Bolzano (zemřel v roce
1963).
MIROSLAV KLIMPL
rista Michael Schenker, a ke skupině se přidal zpěvák Klaus Meine. Po
vydání debutového alba „Lonesome
Crow“ Michael Schenker v roce
1973 přestoupil ke slavnější anglické formaci UFO a o rok později
již ze základní sestavy zůstal jen
rytmický kytarista Rudolf Schenker
a vokalista Klaus Meine. Oba pak
natrvalo zůstali vůdčími osobnostmi
„Škorpiónů“.
Za svoji kariéru si Scorpions
vyzkoušeli rozmanité metody tvorby - od spolupráce s Berlínskou
filharmonií, přes elektronické experimenty na albu „Eye II Eye“, až po
čistě akustickou desku „Acoustica“.
Svých nahrávek prodali více než 100
milionů a bez nadsázky lze Scorpi-
ons považovat za nejúspěšnější německou kapelu. Mezi jejich největší
hity patří hymnické „Wind of Change“, „Rock Like a Huricane“ nebo
„Still Loving You“, a právě tyto
skladby nesmějí na žádném koncertě Scorpions chybět. Stejně tak tomu
bude i na tom pardubickém.
V aktuální složením KLAUS
MEINE (zpěv), RUDOLF SCHENKER (kytary), MATTHIAS JABS
(kytary), PAVEL MACIWODA
(baskytara) a JAMES KOTTAK
(bicí) vystoupí 8. května příštího
roku v Areně Pardubice.
Vstupenky jsou v prodeji od pátku 12. prosince v síti TICKETPRO
(www.ticketpro.cz) v cenových relacích od 990 do 1390 korun. (zr)
Recepty na vánoční pochutiny * Recepty na vánoční pochutiny
KROUŽKY OBALOVANÉ
MÁSLEM A CUKREM
150 g hladké mouky, čtvrtinu
kypřicího prášku, 50 g másla, 50 g
moučkového cukru, 3 lžíce mléka,
citronovou kůru, mouku na vál,
tuk na vymazání plechu. Na obalování: 80 g másla, 100 g krystalového cukru, vanilkový cukr.
Na válu zpracujeme prosetou mouku s kypřicím práškem a
ostatními přísadami. Z těsta vyválíme tenké válečky, přeneseme je
na plech a teprve poté stočíme do
kroužku a upečeme v troubě vyhřáté
na 250 °C. Hned po upečení kolečka
lehce potřeme rozehřátým máslem a
obalíme je v cukru s vanilkou.
PERNÍČKY S ŘEPNÝM
SIRUPEM
A POMERANČOVOU PŘÍCHUTÍ
200 g řepného sirupu, 125 g
tuku na pečení, 200 g medu, 600
g hladké mouky, 375 g cukru, 1
lžičku skořice, polovinu prášku
do pečiva, 1/2 strouhaného muškátového oříšku, 1 balení čokoládového pudinkového prášku, 2
lžíce perníkového koření, šťávu z
poloviny pomeranče, 2 vejce.
Řepný sirup, med a tuk rozehřejeme a odstavíme z plotny. Ve velké míse dobře promícháme suché
ingredience a ve směsi vytvoříme
jamku. Do ní dáme pomerančovou
šťávu, rozklepneme vejce a přidáme
směs sirupu, medu a tuku. Poté těsto
hněteme, až se téměř drolí. Můžeme
přidat mouku. Na závěr těsto poprášíme moukou, přikryjeme utěrkou a
necháme aspoň tři dny odpočívat.
Během té doby ho ještě jednou důkladně prohněteme. Před pečením
lze cukroví ozdobit mandlemi či
ořechy. K pečení těsto rozválíme na
sílu jednoho centimetru a vykrájíme
vhodné tvary. Při teplotě 180 až 200
°C pečeme asi 11 až 13 minut. Po
upečení perníčky přelijeme, nebo
ozdobíme pomerančovou, rumovou
nebo cukrovou polevou, případně
i jinak podle své představy. Aby
perník změkl, vyžaduje uložit do
chladného místa aspoň na tři dny.
Měknutí lze urychlit i tak, že cukroví naskládáme například do mísy a
přikryjeme zahřátou vlhkou utěrkou.
SNĚHOVÉ PUSINKY
3 bílky, 210 g krupicového cukru, cukrářský papír.
Do poloušlehaného sněhu zašleháme po malých částech polovinu
cukru. Druhou polovinu buď vmícháme, nebo zašleháme ve formě
svařeného cukru. Sněhová hmota
se dá doplnit kousky kandovaného ovoce, ořechy, mandlemi. Povrch pusinek lze posypat barevnou
rýží, krupicí, nahrubo nasekanými
ořechy, případně jiným sypáním i
čokoládovou polevou. Růžovou,
žlutou nebo jinou barvu získáme
přidáním špetky bretonu. Kakao či
lžička instantní kávy obarví pusinky dohněda. Ten připravíme tak, že
cukr rozvaříme s pěti lžícemi vody,
až se tvoří bublinky. Do cukru namočíme drátěné očko a rychle do
něho foukneme. Objeví-li se bubliny, je cukr svařený. Horký cukr lijeme za stálého šlehání do sladkého
sněhu. Sáčkem s ozdobnou špičkou
pak stříkáme tvary na cukrářský pa-
pír a sušíme je v jen mírně vyhřáté
troubě (100 až 130 °C).
LINECKÁ KOLEČKA
S OŘECHOVÝM SNĚHEM
180 g hladké mouky, 100 g
moučkového cukru, 60 g másla, 2
žloutky, mouku na vál, tuk na vymazání plechu. Na ořechový sníh:
2 bílky, 150 g cukru krupice, 100
g strouhaných ořechů.
Mouku prosejeme na vál, přidáme rozsekaný tuk, cukr a žloutky a
suroviny zpracujeme na hladké těsto,
ze kterého vyválíme tenký plát. Tvořítkem vykrajujeme kolečka nebo
hvězdičky. Přendáme je na vymazaný plech a cukrářským sáčkem s ozdobnou špičkou stříkneme na střed
tvaru ořechový sníh. Vložíme do
středně vyhřáté trouby a pečeme při
asi 200 °C. Ořechový sníh můžeme
ochutit kůrou nastrouhanou z citronu nebo pomeranče, můžeme přidat
i špetku skořice a místo části cukru
přidáme cukr vanilkový.
(mm)
OHLÉDNUTÍ MIROSLAVA KLIMPLA ZA PŘÍBĚHY, KTERÉ ODNESL ČAS
Choltický poeta Bohdan Jelínek měl ze života jenom jaro
V roce 1871, byl tehdy časný
podzim, putovali do Prahy tři mladí přátelé, čerství absolventi královéhradeckého vyššího gymnázia,
které k sobě poutaly nejen osobní
přátelské vztahy, ale silně i společná
láska k literatuře - Alois Jirásek, Josef Baše a Bohdan Jelínek. Mířili do
Prahy, aby na starobylé Alma mater
nabyli odborných znalostí - Jirásek
v historii, Baše v právech (byl později v Hradci advokátem) a Jelínek v
medicíně - a aby se zapojili do českého literárního kvasu, který tehdy
v Praze kolotal.
V literatuře nebyli nováčci,
zvláště Jelínek, obdivovatel Nerudy
a Hálka, měl již za sebou několik
otištěných básnických příspěvků i
v pražském tisku. Proto se brzy vžil
do života pražské literární omladiny. Tamní kumštýřský život žil plnými doušky, jakoby věděl, že musí
stihnout splnění všech svých tužeb
a cílů v nejkratší době, protože měl
života jen nakrátce...
Básník Bohdan Jelínek (1851-1874).
Bohdan Jelínek se narodil 21.
června 1851 v Cholticích. Medicínu v Praze, na kterou se zapsal,
pro chrlení krve však brzy opustil
a stal se v rodném městysi poštovním úředníkem. Plicní neduh jej
trápil již od druhé třídy gymnázia,
kdy nastydl, když šel po vánocích
z rodných Choltic za krutého mrazu
na vlak do Přelouče (tehdy ještě železnice Přelouč - Choltice - Heřmanův Městec neexistovala). Souchotě
rychle pokračovaly, a tak v Cholticích 19. května 1874 třiadvacetiletý
zemřel...
Měl života sice jen nakrátce, ale
literární odkaz, který zanechal, byť
neobsáhlý, je překrásný, vyniká v
něm jeho milostná lyrika, tryskající ze vztahů k jeho třem láskám
- Augustýně Šolcové, první lásce z
hradeckých studií, Leontýně Schickové v Praze a Marii Drobné, jeho
poslední lásce, z jejíhož náručí ho v
Cholticích vyrvala smrt.
Jeho verše,“ říká Jaroslav Vrchlický, Jelínkův důvěrný přítel a první editor Jelínkovy básnické pozůstalosti, „jako každé dílo umělecké,
jsou krásnými samy v sobě a pro
sebe, poezie jeho jest jako Narcis
báje, jenž shlížeje se ve vlastní kráse, omdlívá touhou.“
Byl ale nejen lyrik, v jeho díle
zaznívá i baladická epika. A poezie
sociální. Objevné byly v tehdejší
době i jeho některé novely a arabesky.
Jelínkovo dílo je na přechodu
generace Hálka a Nerudy a mladé
generace kolem Vrchlického. Byl
jedním z nejnadanějších básníků své
doby a je řazen mezi záhy zemřelé
prince české literatury, tam, kde
mají své místo Karel Hynek Mácha, Rudolf Pokorný, Jiří Wolker...
Jaroslav Vrchlický cenil Jelínkovo
básnické nadání nad svoje.
Měl života jen nakrátce. Přesto jej dokázal naplnit překrásným
přátelstvím, které bylo stejně vřele
opětováno. Jak zapůsobila Jelínkova předčasná smrt na jeho přátele,
vzpomínal po letech Alois Jirásek:
„…příštího jara bral jsem se
opět do Choltic, ne však sám. Šli
se mnou přátelé Baše a Vrchlický.
Byl už soumrak, když jsme stanuli
u choltického zámku, zahaleného
stíny hojného kolem stromoví. Jím
byl také zakryt domek vlevo u brány,
rodný domek Bohdanův. Jedno okno
otevřeno, za ním osvětleno... Bodlo
nás, když jsme pomysleli, odkud ta
zář. A nemýlili jsme se... pod bílým
závojem spatřili jsme v květinách
krásnou hlavu přítelovu, i v tuhém
spánku smrti spanilou. Zemřel...
Byl to krásný květ, žel, že tak záhy
uvadl!“
Přijdete-li někdy na choltický
hřbitov, postůjte u jeho hrobu a říkejte si se slovy básníka Jaroslava
Kvapila, vyrytými na náhrobku:
„Měls jenom jaro, ale čím tvůj sad
tak záhy procit‘, je tu s námi posud:
jak mladá jabloň zakvet‘ jsi a pad‘.
Ó, básníku, byl krásný přec Tvůj
osud!“
RETROFOTO
ARCHIV AUTORA
www.mdlogistika.cz
PONDĚLÍ 15. PROSINCE
VÁNOČNÍ INSPIRACE
STRANA 5
Tipy na dárky nejen pro Pardubáky
Vánoční nákupy v současných dnech vrcholí, přinášíme vám několik inspirativních tipů pro blížící se sváteční dny.
Navštivte uvedené prodejny a firmy:
Horká aromatická medová limonáda
Vaříte si rádi v zimním období svařák? Pro řidiče, nastávající maminky a
děti existuje výborná varianta, která zahřeje a povzbudí.
Ingredience: 1 lžíce medu, 3 lžíce pomerančové šťávy nebo džusu, 5 g celé
skořice, 2 hřebíčky, citronová kůra, ½ l vody.
Postup: vodu vaříme s kořením a kůrou asi 2 minuty. Med rozmícháme
s pomerančovou šťávou a smícháme s teplou kořeněnou vodou. Rozléváme
do předehřátých keramických hrnečků a ihned podáváme. Jak máme
vyzkoušeno, možnost konzumace i studeného nápoje...
STRANA 6
Hašek: Na půlroční spolupráci vidím řadu pozitivních věcí
PARDUBICE - V létě před novou sezonou převzal druholigové
mužstvo Pardubic fotbalový trenér
Martin Hašek, jenž přišel v rámci
nové spolupráce s pražskou Spartou.
Po podzimní části se vedení pardubického klubu rozhodlo pro změnu
a v důsledku toho již Hašek zimní
přípravu s týmem nezahájí. O půlročním angažmá v Pardubicích jsme
hovořili právě s trenérem MARTINEM HAŠKEM.
Jak jste celkově spokojen s
podzimním umístěním pardubického týmu?
Myslím, že střed tabulky je odpovídající umístění vzhledem k
tomu, jaké jsme na podzim předváděli výkony. Ty byly hlavně rozdílné doma a venku. Na vlastním hřišti
byly podprůměrné a v cizím prostředí zase nadprůměrné. Dohromady to
stačilo na deváté místo, které zhruba
odpovídá možnostem pardubického
klubu.
V první polovině sezony jste
prohráli jen jednou, a to až v osmém utkání se Sokolovem. Vyšel
vám úvod podle vašich představ a
možností?
Je příjemné, když neprohráváte.
Na druhou stranu tři remízy v řadě
znamenají stejně bodů jako jedna
výhra. Po čtyřech remízách jsme
potom dvakrát vyhráli a v tu chvíli
jsme na tom byli dobře. Dále jsme
drželi slušnou sérii, kterou přerušily až tři prohry za sebou. Když bychom rozdělili podzim na tři třetiny,
tak jsme postupně získali sedm, osm
a sedm bodů. Dá se zjednodušeně
říct, že z tohoto pohledu jsme si drželi vyrovnanou bilanci.
Po vysoké výhře v Opavě
ovšem přišly čtyři zápasy bez
vstřeleného gólu, navíc jste třikrát
prohráli…
Nejprve jsme remizovali s Mostem, který jsme chtěli porazit, protože byl pod námi v tabulce. Pak jsme
prohráli v Ústí po špatném výkonu
a ještě doma s Táborskem. Tento
zápas jsme nejprve kontrolovali, ale
pak jsme během krátké doby dostali
tři rychlé góly. Tím jsme duel ztratili, i když jsme v něm nepodali špatný výkon. Potom jsme se dokázali
zmobilizovat a už v Olomouci jsme
odehráli výborný zápas, i když jsme
prohráli 0:1. Nejhorším obdobím
pro mě byla právě remíza s Mostem
a prohra v Ústí, kde to pro nás bylo
velké zklamání. A samozřejmě vám
nemůže být dobře, když doma dostanete trojku jako se Sokolovem a
s Táborskem.
V posledních třech zápasech
jste získali sedm bodů. Těší vás,
že jste v závěru částečně dojem
napravili?
Přerušili jsme nepříjemnou sérii
a dostali se bodově v tabulce výše.
Velmi potěšující pro nás byly ještě
dříve i výhry v Karviné a v Opavě.
Když dáte venku pět branek, tak
to je téměř exhibiční výkon. Ale já
Setkání mistrů
v síni slávy
PARDUBICE - Již patnáctý
ročník předvánočního setkání hokejových mistrů, kteří nechyběli u některého ze šesti mistrovských titulů
pardubických hokejistů z let 1973,
1987, 1989, 2005, 2010 a 2012 se
uskuteční v pondělí 22. prosince v
Síni slávy HC ČSOB Pojišťovna Pardubice. Začátek v 17 hodin. (jma)
Turnaj ve stolním
tenisu seniorů
PARDUBICE - Tradiční předvánoční turnaj seniorů ve stolním
tenisu se konal v herně Slovanu
Pardubice. Umístění ve čtyřhře: 1.
Tichý, Zahálka, 2. Holiš, Caibl, 3.
Vtípilová, Kukliš. Organizátor akce
(Sportovní rada seniorů) vyslovil poděkování pořadatelům.
(hol)
Trenér Martin Hašek udílel pokyny svým svěřencům v šestnácti podzimních zápasech Fotbalové národní ligy. Nyní
bylo potvrzeno, že na jaře již pardubické mužstvo koučovat nebude.
Foto: MILAN KŘIČEK
jsem měl dobrý pocit i po prohraném utkání v Olomouci.
Často se hovořilo o domácích
zápasech, v nichž jste vstřelili jen
čtyři branky. Co bylo hlavním důvodem této neproduktivity?
Důvodů by se našlo více. V létě
došlo ke změnám v organizaci hry. I
v sestavě bylo dost změn na to, aby
to nezanechalo nějaké stopy. Vzhledem k typologii hráčů nám spíš vyhovovala hra na rychlý protiútok,
což jsme doma příliš praktikovat nemohli. Snažili jsme se hrát aktivně a
soupeře přehrát. To se nám nedařilo,
ale museli jsme se o to pokoušet.
Mohli bychom udělat tři útoky za
poločas a čekat, s čím přijde soupeř,
ale my jsme se chtěli prezentovat jinou hrou. Postupem času jsme byli
schopni držet míč, ale až na utkání
se Žižkovem jsme měli v pokutovém území málo hráčů v náběhu,
nedostatečný tlak a malou ochotu jít
za gólem. Chybělo nám právě finále
v podobě většího tlaku a gólů.
Naopak venku jste získali dvanáct bodů. Seděly vám tyto zápasy
více?
Ano, venku jsme hráli víc do
otevřené obrany. Ale chápu fanoušky, že chtěli vidět více gólů i doma.
Neměli jsme v kádru nadprůměrného hrotového útočníka. To hraje
taky roli, ale nelze vše svádět na
to, že nám scházel střelec. Ke konci
podzimu dostal šanci Michal Petráň.
Třeba on tuto roli do budoucna naplní.
Před sezonou jste říkal, že plnění požadavků ze strany hráčů
bude přinášet výsledky. Jak se
hráčům dařilo vaše představy naplňovat?
V zápasech venku se to dařilo,
BASKETBAL
dostávali jsme i málo gólů. V domácích zápasech to hráči nenaplňovali,
protože moje požadavky byly náročnější než to, co hráči předváděli. Z hlediska pohybu a kvality. Ale
to nechci hráčům vytýkat, protože
nehrají první ligu nebo bundesligu.
Objevují se chyby při přihrávkách a
převzetí míče. Ale minimálně měli
dost natrénováno, aby vytvářeli
větší tlak v pokutovém území soupeře. Jde o to, aby tam hráč nabíhal
s cílem vstřelit gól nebo pomoci ho
spoluhráčům vsítit. Ne jenom, že se
jde zúčastnit. Často je to v typologii hráčů. Nejlepší pocit z činnosti
směrem dopředu jsem měl v utkání
proti Žižkovu. Potom tolik nevadí,
že zápas skončí remízou, protože
pro úspěch udělali maximum.
Co je důvodem toho, že už v
Pardubicích nebudete pokračovat?
Důvod je velice prostý. V létě se
domluvila spolupráce mezi Pardubicemi a Spartou v určitém rozsahu.
Přišlo pět hráčů, jeden brankář a já
jako trenér. Vzhledem k věku hráčů
se čekalo, jak se budou projevovat
v přípravě. Na základě svých výkonů zůstali v kádru všichni. Domluva byla taková, že pokud bude
na konkrétní pozici lepší hráč ze
Sparty, tak bude hrát. V opačném
případě nikoliv. Vyvinulo se to tak,
že většina sparťanů dostávala větší
příležitost, než bylo očekáváno. Pardubická veřejnost mohla mít pocit,
že hráči ze Sparty hrají na úkor těch
pardubických. To pro místní fotbalové prostředí postrádalo logiku.
Představenstvo klubu tak odhlasovalo, že se ve spolupráci již nebude pokračovat v tomto rozsahu. My
jsme to konzultovali už v průběhu
podzimu. I otázku omlazení kádru.
Prostor dostávali místní hráči jako
Fousek, Fusek, Klátil a Vencl, který
odehrál všechny zápasy. Vždy jsme
se s kolegy snažili po daný zápas
postavit to nejlepší. Já jsem přišel
jako trenér v rámci této dohody. Jelikož se nyní spolupráce omezila, tak
končím angažmá i já. Teď se jedná o
tom, jestli někteří hráči zůstanou v
Pardubicích.
Co by si pardubičtí hráči měli
z vaší půlroční spolupráce odnést?
Co pro ně bylo nejpřínosnější?
To je otázka spíš pro hráče. Ale
pokud se ptáte mě, tak je to zvýšení náročnosti tréninkového procesu.
Někdo to může vnímat pozitivně,
někdo negativně, ale já si myslím,
že to je jediná cesta, jak se zlepšovat. Hráči se dozvěděli řadu věcí z
hlediska organizace hry a taktiky,
které můžou dále uplatňovat. Zajímavé určitě bylo, že začali pracovat
se sporttestery, nebo že absolvovali rychlostní testy. Pro mladé hráče
mohlo být přínosné, že byli v kabině
s fotbalisty, kteří patří do mládežnických reprezentací, mohli se s
nimi porovnávat a získávat poznatky, v čem se zlepšit. Vždy záleží na
přístupu. Sklenice je buď poloplná,
nebo poloprázdná. Záleží, co si z
toho vyberete. Já tam vidím hodně
věcí, které mohly být pozitivní pro
všechny hráče v kabině.
Kam nyní povedou vaše kroky,
vracíte se do Sparty?
V tuto chvíli jsem se vrátil do
Sparty. V jaké pozici budu pokračovat, nebo nebudu pokračovat, o tom se
teprve povedou diskuze. Celá Sparta
minulý týden žila zápasem v Bernu,
řešení dalších dílčích problémů teď
bude následovat. TOMÁŠ RAIS
PONDĚLÍ 15. PROSINCE
FOTBALOVÁ NÁRODNÍ LIGA
Tým povede Krejčí s Míchalem,
rezervu převezme Němeček
PARDUBICE - Vedení klubu
FK Pardubice připravilo změny
na trenérských pozicích. Týkají se
druholigového A týmu i divizního
rezervního mužstva.
Na lavičce prvního týmu končí
Martin Hašek, kterého nahradí trenérské duo Jaroslav Míchal - Jiří
Krejčí. „Pan Míchal bude na stejné
rovině s trenérem Krejčím. Jejich
asistentem zůstává Jiří Pospíšil,
trenérem gólmanů Martin Shejbal,“
popisuje změny sportovní manažer
klubu Vít Zavřel a zároveň vysvětluje, proč byla ukončena spolupráce
s koučem Haškem. „Před sezonou
jsme se domluvili, že zkusíme vzít
na hostování více hráčů z jednoho
týmu. Sparta souhlasila s tím, že
přijde i trenér, který dohlédne na jejich tréninkový proces. Nyní jsme se
rozhodli, že tady chceme mít méně
hráčů ze Sparty, tak v ten moment
automaticky padlo, že by tady pokračoval trenér Hašek.“
Představenstvo
pardubického
klubu se zabývalo právě i hodnocením spolupráce se Spartou. „Měli
jsme to jednodušší v doplňování
týmu. Výhoda byla v tom, že jsme
měli široký kádr a tudíž jsme mohli
jít do spolupráce s Čáslaví, protože
jsme chtěli farmu ve třetí lize. Pozitivem byly i finance, jelikož jsme se
na tomto balíčku se Spartou domluvili za pro nás výhodných finančních
podmínek,“ prozrazuje Zavřel.
V nejbližších dnech se bude jednat o tom, kdo ze sparťanských hráčů by mohl v Pardubicích pokračovat. „Jednáme se Spartou i s hráči a
byli bychom rádi, aby zůstali Vondra, Záviška a Bederka. Uděláme vše
proto, aby tady alespoň dva z nich
hráli i na jaře,“ říká sportovní manažer. Projekt farmy v Čáslavi bude
pokračovat i ve druhé polovině sezony. „Budeme se ještě domlouvat
s vedením Čáslavi, ale počítáme, že
by to mělo pokračovat v podobném
duchu jako na podzim. Asi dva hráči by tam šli na hostování, jeden až
dva by potom chodili o víkendu na
výpomoc,“ potvrzuje Zavřel.
Pardubičtí fotbalisté si minulý
týden zpestřili hokejovým utkáním
na ledě Areny Pardubice. Start zimní přípravy má druholigový kádr
naplánován na 7. ledna. Na prvním
tréninku by neměl chybět Tomáš
Dostálek, jenž se vrátí z hostování
v Chrudimi. O dalších jménech lze
zatím jen spekulovat. „Chceme dát
prostor hráčům z dorostu a jednáme s dvojicí hráčů, protože bychom
chtěli posílit ofenzívu,“ tvrdí Zavřel.
Vedení klubu se rozhodlo pro
změnu trenéra i v B týmu, kde se
hrajícím koučem stane Pavel Němeček, který v podzimní části hostoval
v divizním Vysokém Mýtu. „Byli
jsme nespokojeni s výsledky a celkově s výkony béčka. Víme, že Kamil Řezníček udělal maximum pro
to, aby vše fungovalo. Ale zároveň
bylo jasné, že je potřeba udělat nějakou změnu. Rozhodli jsme se, že
stáhneme z hostování Pavla Němečka. Viděli jsme, jak fungoval, když
dříve dělal asistenta u týmu v juniorské lize. Tam nastupoval někdy jako
stoper a dokázal kluky dirigovat na
hřišti i v kabině. On naši nabídku přivítal. Nabízí se možnost, že pro nás
bude i jakousi variantou pro A tým,
kdybychom měli třeba větší marodku. Asistentem zůstává František
Kovárník,“ uzavírá Vít Zavřel. (tra)
FNL - DOMA
FNL - VENKU
1. Varnsdorf
2. Žižkov
3. Olomouc
4. Sokolov
5. Karviná
6. Zlín
7. Vlašim
8. Opava
9. Táborsko
10. Frýdek-Místek
11. FK Pardubice
12. Třinec
13. Most
14. Ústí nad Labem
15. Znojmo
16. Kolín
8
8
7
8
8
8
8
8
7
9
8
8
8
8
8
8
6
6
6
5
5
4
4
3
3
3
2
2
2
3
1
1
2
1
0
2
2
3
1
3
2
2
4
3
3
0
3
0
0
1
1
1
1
1
3
2
2
4
2
3
3
5
4
7
18:5 20
14:4 19
22:5 18
12:5 17
13:9 17
13:8 15
14:14 13
10:10 12
12:9 11
8:10 11
4:8 10
11:14 9
9:11 9
11:15 9
8:14 6
6:23 3
1. Táborsko
2. Olomouc
3. Znojmo
4. FK Pardubice
5. Sokolov
6. Varnsdorf
7. Karviná
8. Opava
9. Vlašim
10. Žižkov
11. Zlín
12. Frýdek-Místek
13. Třinec
14. Most
15. Ústí nad Labem
16. Kolín
9
8
8
8
8
7
8
8
8
8
8
7
8
8
8
8
4
4
4
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
1
1
0
3
2
1
3
2
1
1
1
1
3
3
1
1
3
2
3
2
2
3
2
3
3
4
4
4
3
3
4
5
4
5
5
23:13 15
12:9 14
13:10 13
14:9 12
11:9 11
9:8 10
12:11 10
9:10 10
8:15 10
11:9 9
9:13 9
7:11 7
11:16 7
6:13 6
4:12 5
5:17 3
Bohatý sportovní a kulturní večer vyvrcholil vítězným prodloužením
PARDUBICE - V rámci projektu Hrajeme spolu za Pardubice sledovalo přes tři tisíce diváků v Areně
nejen napínavý basketbalový zápas,
ale i koncert Komorní filharmonie
Pardubice. O napínavou tečku dlouhého večera se postaralo prodloužení zápasu, v němž Pardubičtí strhli
vedení na svoji stranu. Projekt měl i
charitativní podtext. Na utkání byla
vybrána částka 21 500 korun ve prospěch osmileté Klárky, postižené
spinální muskulární atrofií. Sobotní
duel na palubovce MMCITÉ Brno
měli pardubičtí basketbalisté dobře
rozehraný, ale nakonec o výhru museli bojovat až do závěru.
20. kolo, BK JIP Pardubice USK Praha 88:84 po prodloužení
(27:23, 49:42, 65:59, 78:78). Body:
Pandula 24, Bohačík 20, Sanders 12,
Wall 9, Šoula 8, Hezekiah 6, Škranc
4, Půlpán 3, Příhonský 2 - Feštr 23,
Křivánek 18, Michal Mareš 11, Šafarčík, Štěrba a Slavík po 8. Trojky:
6/23 - 8/20. Doskoky: 43:38. Trestné hody: 20/31 - 18/24. Jednotlivé
čtvrtiny: 27:23, 22:19, 16:17, 13:19
- 10:6. Hráč utkání: Levell Sanders.
Diváků: 3240. Pardubičtí basketbalisté po většinu zápasu vedli. Hosté
z Prahy se dostali jen do dvoubodového vedení na konci první čtvrtiny.
V úvodu třetí čtvrtiny si domácí vy-
Ve formě je v posledních zápasech Dušan Pandula. Ve třech utkáních se
přehoupl přes dvacet bodů, v jihomoravské metropoli přispěl k výhře pardubického týmu 19 body.
Foto: MILAN KŘIČEK
pracovali největší náskok v průběhu
celého utkání, když vedli o třináct
bodů. V posledním dějství se hosté
vrátili do hry a dokonce šli do vedení. V dramatické závěrečné střelbě
trestných hodů se skóre zastavilo na
číslech 78 a šlo se pro prodloužení.
V jeho závěru Šoula proměnil trestný hod a zvýšil na 87:84. Hosté pak
neúspěšně zkoušeli trojku, místo
toho pečetil výhru Bohačík.
„Vedli jsme 35 minut, ve třetí
čtvrtině větším rozdílem, ale řekl
bych, že nás v těchto pasážích limitovala menší touha ještě zvýraznit náš
náskok a definitivně zápas zlomit.
Často jsme se dostávali do situací,
kdy jsme nehráli rychlý protiútok,
ale zpomalovali jsme hru, čímž jsme
se připravovali o lepší situace pro
zakončení. Také nás stále provázejí
výkyvy střelby za dva i za tři body.
Nejsme až tak úspěšní, jak bychom
podle mého názoru mohli být,“ uve-
dl Dušan Bohunický, kouč Pardubic.
21. kolo, MMCITÉ Brno BK JIP Pardubice 74:82 (19:27,
42:49, 63:68). Body: Krakovič 21,
Prášil 18, Kozina 13, Dygrýn 7, ...
- Bohačík 21, Pandula 19, Wall 17,
Příhonský 12, Sanders a Šoula po 4,
Hezekiah a Půlpán po 2, Škranc 1.
Trojky: 7/20 - 5/17. Doskoky: 32 37. TH: 15/23 - 11/18. Hráč utkání:
Petr Bohačík. Jednotlivé čtvrtiny:
19:27, 23:22, 21:19, 11:14. Na palubovce posledního týmu Kooperativa
NBL začali hosté výborně, když v
8. minutě už vedli rozdílem deseti
bodů 23:13. „Měli jsme výborný
vstup do zápasu. Z pohledu útoku
nám fungovala zejména přechodová
fáze, dobře jsme volili střely,“ byl
spokojen pardubický trenér Dušan
Bohunický. Dvouciferný odstup ve
skóre udržovali Pardubičtí až do
přelomu poločasů. V 17. minutě
vedli 44:31, poté se sice Jihomoravané přitáhli na šest bodů (46:52),
ale hosté se vytasili s odpovědí a i
díky sedmi bodům Bohačíka odskočili ve 26. minutě na 64:49. Zdálo
se být hotovo. Brňané ale nesložili
zbraně a ještě do konce třetí čtvrtiny
se dotáhli na pět bodů. Navíc hned z
prvního útoku ve čtvrté čtvrtině snižovali na 68:65 a ztráceli tak jediný
koš. Hosté ale rychle zareagovali a
po úspěšné trojce Walla měli ve 35.
minutě opět desetibodový náskok
(77:67). Dvě minuty před koncem
propadla košem trojka brněnského
Koziny, která znamenala korekci
na 79:74. O něco podobného se pokoušel i Siska, ale se svým pokusem
neuspěl a rozhodnutí o osudu utkání
tak padlo na toho nejzkušenějšího.
Osmatřicet vteřin před závěrečným
klaksonem totiž Levell Sanders proměnil oba dva své trestné hody. Konečnou podobu výsledku dal jednou
proměněnou šestkou hráč utkání
Petr Bohačík. „V závěru se projevila
zkušenost našich hráčů, hlavně díky
ní jsme zvládli koncovku a poslední
situace jsme dobře uhráli nejen na
útočné, ale i na obranné polovině,“
podotkl Bohunický.
Příště: Pardubice - Jindř. Hradec
(st 18, hala na Dukle), Pardubice - Ostrava (so 18, hala na Dukle). (tra, lč)
8 7 1 726:603
1. Nymburk
20 16 4 1609:1464
2. Děčín
20 14 6 1717:1628
3. Pardubice
20 13 7 1758:1638
4. Prostějov
20 11 9 1603:1543
5. Opava
19 10 9 1619:1637
6. Jind.Hradec
7. Ústí nad Labem 20 10 10 1640:1675
20 9 11 1547:1604
8. Svitavy
18 8 10 1379:1363
9. Ostrava
20 6 14 1467:1565
10. Kolín
19 5 14 1373:1455
11. USK Praha
20 3 17 1442:1705
12. Brno
87.5
80.0
70.0
65.0
55.0
52.6
50.0
45.0
44.4
33.3
26.3
15.0
STRANA 7
PONDĚLÍ 15. PROSINCE
PERNŠTEJN
OKRESNÍ PŘEBOR
Našlapané čelo tabulky slibuje na jaře tuhý boj o první místo
PARDUBICE - Naší pouť hodnocení okresních soutěží zakončíme první pětkou její elitní soutěže
- Pernštejn okresního přeboru. Za
vedoucími Cholticemi jsou o bod
zpět Horní Ředice. Těm se jako nováčkovi podzim náramně vydařil.
Čelo tabulky je ale hodně vyrovnané, kdy třetí Nemošice, respektive
čtvrté Dašice, ztrácí na lídra pouhé
tři body. Druhý nováček, rezervní
tým Srchu B, zatím okupuje desátou
příčku.
ných kol Vratislav Ziegler. Doma
nastřádali hráči přeloučského B
týmu třináct bodů, z venku přivezli
bodů deset, včetně remízy v Cholticích.
TITANIC SRCH B
10. místo, 16 bodů
SLAVOJ CHOLTICE
1. místo, 27 bodů
Luboš Vorlíček, trenér: „Do
nového ročníku jsme chtěli vstoupit
tak, abychom hráli v lepší půlce
tabulky. I když nutno dodat, že jarní
část minulé sezony nasvědčovala
tomu, že bychom mohli být výše.
Soutěž je vyrovnaná, ujely nám dva
zápasy v Rovni a Nemošicích (oba
1:4), na druhou stranu jsme měli i
kousek sportovního štěstí, např. v
Opatovicích (2:2). Mužstvo si po
několika zápasech sedlo, formuje se
zde dobrý kolektiv, který nemá ve
svém středu hvězdy, ale strašně platné
borce pro naši hru. Snažíme se hrát
kombinační fotbal, ne nakopávanou.
Ten se divákům líbil. Ostatně i
jim patří dík za dobrý podzim,
jezdili nás podporovat i na hřiště
soupeřů. Mužstvo nemá vyloženého
koncového hráče, o branky se podělili
hráči téměř rovným dílem. Když to
někomu nešlo, zastoupil ho někdo
jiný. Nebýt individuálních hrubých
a zcela zbytečných chyb, mohl být
celkový dojem ještě lepší. Střelecky
se dařilo záložníkům Janu Jeřábkovi,
Pro Titanic Srch B jsou klíčovými borci Radek Horyna a Michal Šmíd (na snímku u míče). Oba byli u domácí výhry
nad Lázněmi Bohdančí v poměru 4:1.
Foto: MILAN KŘIČEK
studují mimo okres, ale tento problém
není asi jen u nás. Celkově vzato ve
Slavoji je nyní spokojenost, ale jsme
teprve v půlce a čeká nás ještě hodně
hodně fotbalové práce.“
FK HORNÍ ŘEDICE
2. místo, 26 bodů
Stanislav Šedivka, trenér: „Náš
cíl byl hrát nahoře a udělat co nejvíce
bodů, bavit diváky a mít klid v zimní přípravě, protože jaro je vždy těžké. Hra i výsledky byly hlavně doma
získali o čtyři body více, byl bych
spokojen. Kádr máme celkem slušně
poskládaný a v létě jsme ho vhodně
doplnili. Je sice úzký, ale pravděpodobně ho o dva až tři hráče rozšíříme. Kvalitní zápasy s nábojem byly
doma s Rovní (5:3) a Holicemi B
(5:1). Podle mě nejlepší zápas jsme
odehráli ve Valech (3:0). Tak bych
si to představoval celý rok. Nejhorší
v Přelovicích (0:3), vše bylo špatně,
ale to přijde na každé mužstvo. Kdo
hrál, ví o čem mluvím. Nejde hrát
celou sezonu dobře.“
SK NEMOŠICE
3. místo, 24 bodů
Hbitou štikou v okresním rybníku byli fotbalisté nováčka z Horních Ředic (ve
žlutém). Nejlépe jim vyšlo utkání ve Valech (3:0). Foto: LIBOR ČIHÁK
Tomáši Urbancovi a v útoku
Jakubovi Adamovi. K nim se přidali
další a je z toho v konečném účtování
po podzimu první místo. Pro mnohé
nečekané, ale za předváděné výkony
si to hráči vybojovali právem. Do
mužstva se snažím zapracovat mladé
hráče, což se pomalu daří (Mach,
Bolek). Jen škoda, že jich není více.
Jiná kapitola jsou tréninky, kde máme
rezervy. Hráči mají zaměstnání,
na dobré úrovni. Diváci, a chodilo
jich v Ředicích dost, chtějí hlavně
výhru a slabší hru částečně odpustí,
když zvítězíme. Venku už to bylo
horší. Měli jsme získat více bodů,
s tím spokojen nejsem. Předvedená
hra hodně záležela na tom, jestli jsme
hráli v plné sestavě. S tréninkovou
morálkou a docházkou nesmím být
jako trenér nikdy spokojen. Tím odpovídám na umístění. Kdybychom
Milan Ujec, trenér: „Před sezonou jsme si dali za cíl stabilizovat
kádr a hrát tak, abychom neměli
problém se záchranou. To se nám
jakžtakž zatím daří a umístění je pro
nás lichotivé. Za podzimní část sezony tedy můžeme být s výkony a
umístěním spokojení. Jako asi každé
mužstvo, i my jsme si vybrali lepší
a slabší období. Pořád je co zlepšovat a to bez tréninku nejde. V tom
se musíme polepšit, počáteční velmi
slušná účast se postupně zhoršovala úměrně s počasím a krácením
denního světla. Herně jsme kladli
důraz na útočnou fázi. Výsledky se
převážně dostavovaly, když jsme
proměňovali šance, kterých jsme
měli bezpočet. Výkony hráčů odpovídaly jejich možnostem. Mnozí
si musí uvědomit, že bez trénování
jejich výkonnost nemůže stoupat.
Dobrých zápasů byla většina, jeden
z těch kvalitních byl domácí zápas s
Cholticemi (4:1), který jsme zvládli
hlavně po taktické stránce. Špatná
utkání jsme sehráli zejména doma
s Holicemi B (2:5) a Křiční (1:2).
V nich se nám herně ani střelecky
nedařilo.“
založený na práci celého kolektivu.
Tradičně se nám herně i výsledkově
povedl zápas v Křični (3:0). Doma
jsme porazili silné celky Horních
Ředic (1:0), Nemošic (3:2) a Přelouče B (1:0), i když se nám herně
v těch zápasech příliš nedařilo. Zbytečně jsme prohráli v Srchu B (2:3
přes naše dvoubrankové vedení) a v
Bohdanči (1:4). Po úspěšném podzimu ale nemáme klidnou zimu. Po
podzimu u nás skončil trenér Radek
Šprta. Chceme Radkovi poděkovat
za práci, kterou v Dašicích za rok a
půl u „áčka“ a předtím několik let u
mládeže, odvedl. Přejeme mu, ať se
mu v novém působišti u rezervního
týmu Holic daří - tedy kromě zápasů
proti nám.“
FK PŘELOUČ B
5. místo, 23 bodů
Po sestupu z krajské 1. B třídy
se přeloučská rezerva po rozpačitém
úvodu probojovala na čelní pozice
v tabulce. Na první místo ale nikdy
nevystoupala a nakonec prohra v
posledním kole v Srchu rozhodla
o tom, že podzim zakončí Přelouč
pátá. V té době už u mužstva nepůsobil trenér Michal Strnad, kterého
u kormidla nahradil na pět závěreč-
Aleš Mužík, asistent trenéra:
„Před sezonou jsme si žádný cíl jako
nováček soutěže nedávali. Nevěděli jsme, co nás čeká, ale byli jsme
přesvědčeni, že na vyšší soutěž budeme mít. Samozřejmě se chceme
vyhnout bojům o záchranu. V rámci
možností oddílu jsem zatím s tímto
spokojený. Některé zápasy jsme ale
mohli zvládnout lépe, kdyby nás ve
Dřítči bylo dostatečný počet, nebo
domácí utkání s Přelovicemi nebylo
o prvním gólu. V úvodu sezony, kdy
jsme jen šťastně doma porazili Dašice, nás trápila špatná docházka na
zápasy (ve Dřítči, v Rovni), ale postupně se kádr podařilo stabilizovat
a vypomohli i někteří hráči našeho A
týmu. V závěrečných čtyřech kolech
jsme získali deset bodů a posunuli
se tabulkou směrem vzhůru. Po celý
podzim jsme se chtěli prezentovat
kombinační hrou, klíčovými hráči
jsou pro nás stejně jako ve III. třídě Michal Šmíd a Radek Horyna. V
průběhu podzimu do sestavy přibyl
trojlístek Zdeněk Berger, Petr Fišar
a Milan Hausner. Nejlepší utkání
herně bylo doma s Horními Ředicemi (2:2). Bylo pohledné a plné
šancí. Výsledkově nám nejlépe vyšel souboj s holickou rezervou (3:0).
Když nebudu počítat zápasy ve
Dřítči (0:8) a v Rovni (0:4), tak nás
Nejlepším střelcem Nemošic byl na podzim Tomáš Linha. Dvakrát se prosadil i v domácím duelu s Rovní (3:0).
Foto: LIBOR ČIHÁK
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
8
8
8
8
7
7
6
6
5
5
5
4
4
2
3
2
0
0
2
0
2
0
1
1
0
1
1
3
2
3
5
5
4
6
5
7
7
7
8
8
8
8
37:18
40:18
51:26
34:25
26:20
28:26
31:29
26:35
31:36
21:37
32:42
24:29
26:35
23:54
27
26
24
24
23
21
20
18
16
16
15
13
13
9
Lázně Bohdaneč pod novým trenérem Romanem Čadou pokračovaly, tam kde na jaře skončily, tedy
v herní krizi. Nedokázaly se zatím
vyrovnat s odchody klíčových opor.
Do několika zápasů musel zasáhnout i trenér. Na podzim doma jen
dvakrát vyhrály, když porazily Dašice a v sousedském derby Přelovice,
a jednou remizovaly. Z venkovních
hřišť přivezli Bohdanečtí dva body
za dvě remízy. V průběhu podzimu z
funkce předsedy odstoupil Ladislav
Štěpánek, který po komunálních volbách usedl do křesla starosty lázeňského města. Změna se po skončení
podzimní části sezony udála i na
trenérském postu, do jarních odvet
povede mužstvo David Martínek.
Nejlepší střelci soutěže: 16
- Daniel Biath (Křičeň), 12 - Milan Absolon (Roveň), Josef Balog
(Opatovice n. L.), Tomáš Linha
1. Horní Ředice
2. Roveň
3. Nemošice
4. Dašice
5. Choltice
6. Opatovice n. L.
7. Přelouč B
8. Srch B
9. Dříteč
10. Přelovice
11. Holice B
12. Křičeň
13. Lázně Bohdaneč
14. Valy
7
7
7
5
7
6
6
8
7
7
7
6
5
6
(Nemošice), 11 - Milan Machatý
(Horní Ředice), Adam Šprync (Přelovice), Jindřich Václavek (Holice
B), Jaroslav Vohradník (Valy), 10 Jakub Englich (Dašice), 9 - Jan Jeřábek (Choltice), Jozef Michňák (Nemošice), Jakub Richter (Opatovice
n. L.), 8 - Jakub Adam (Choltice),
Matěj Hrubý (Horní Ředice), Štefan
Kušnír (Dříteč), Filip Libánský (Nemošice), 7 - Ondřej Vajer (Dašice),
6 - Jan Hataš (Přelouč B), Ákos Szánisló (Dříteč), 5 - Přemysl Bartoníček (Opatovice n. L.), Lukáš Mach
(Choltice), Petr Šmejda (Dašice),
Martin Štainer (Přelouč B), Tomáš
Urbanec (Choltice), 4 - Daniel Buchtele (Dašice), Jakub Černý, Ladislav
Skalický, Ondřej Šedivka (všichni
tři Horní Ředice), Filip Drahokoupil, Antonín Spěvák (oba Dříteč),
Pavel Hačko, Jakub Klas (oba Valy),
Luboš Kaplan (Roveň), Tomáš Koblížek, Marek Vaculík, Martin Vítek
(všichni tři Nemošice), Bohuslav
Koki (Křičeň), Pavel Vohralík (Přelovice), Zdeněk Žurek (Lázně Bohdaneč), 3 - Ondřej Bendžík, Petr
Volejník (oba Přelouč B), Štěpán
Bolek (Choltice), Jiří Dujsík (Horní
Ředice), Martin Fistr, Jakub Kopřiva, Jakub Zackl (všichni tři Lázně
Bohdaneč), Radek Horyna, Jakub
Maivald (oba Srch B), Martin Khun
(Přelovice), Petr Polanecký (Nemošice), Jiří Stárek (Holice B). (lč)
VENKU
DOMA
OKRESNÍ PŘEBOR
1. Choltice
2. Horní Ředice
3. Nemošice
4. Dašice
5. Přelouč B
6. Roveň
7. Opatovice n. L.
8. Přelovice
9. Dříteč
10. Srch B
11. Holice B
12. Křičeň
13. Valy
14. Lázně Bohdaneč
SK LÁZNĚ BOHDANEČ
14. místo, 9 bodů
Bídný podzim a umístění na chvostu tabulky Lázní Bohdaneč nevylepšila ani
výhra nad čtvrtými Dašicemi.
Foto: LIBOR ČIHÁK
SPARTA DAŠICE
4. místo, 24 bodů
Lubomír Meller, sekretář oddílu:
„Do sezony jsme šli s tím, že chceme navázat na úspěšné jaro. Cílem
bylo hrát divácky atraktivní fotbal
a hned od začátku se pohybovat v
horních patrech tabulky. Domácí
stadion se stal nedobytnou tvrzí - 5
zápasů, plný počet 15 bodů. Navíc
jsme začali vozit body z venku. S
bodovým ziskem jsme velmi spokojeni. S herním projevem už tak
ne. Potýkali jsme se s menší účastí na tréninkových jednotkách, a
kvůli množstvím nemocí, zranění a
pracovních povinností hráči museli
nastupovat na pozicích, na kterých
nebyli zvyklí hrát. To se na naší hře
projevilo, stejně jako pokus o změnu
rozestavení v některých zápasech na
začátku podzimu. V průběhu sezony
jsme se vrátili k původnímu rozestavení, hráči si též navykli na své
nové posty a naší hře to určitě prospělo. Hráčský kádr máme stabilní
a stále velmi mladý (věkový průměr
24 let). V útoku nám pomohl náš odchovanec Jakub Englich, hostující
z Holic B. Ve druhé polovině podzimní části jsme museli řešit post
brankáře. Za pracovně zaneprázdněného Jiřího Pulkrábka zaskočil J.
Černohubý ze Sokola Bořice a i on
byl posilou. Jinak máme poměrně
vyrovnaný kádr, i náš herní styl je
jednoznačně přejely doma Choltice
(0:4), herně jsme propadli v Nemošicích, taktéž po prohře 0:4.“
7
7
5
5
4
4
4
4
4
4
4
2
2
2
0
0
0
0
2
2
1
1
0
0
0
1
1
0
0
0
2
0
1
0
1
3
3
3
3
3
2
4
32:8 21
23:5 21
36:13 15
11:3 15
18:10 14
19:10 14
15:6 13
17:16 13
22:13 12
14:16 12
22:19 12
12:11 7
12:14 7
14:18 6
1. Choltice
2. Přelouč B
3. Nemošice
4. Dašice
5. Valy
6. Opatovice n. L.
7. Křičeň
8. Přelovice
9. Horní Ředice
10. Dříteč
11. Holice B
12. Srch B
13. Lázně Bohdaneč
14. Roveň
6
7
6
8
7
7
7
6
6
6
6
5
8
6
4
3
3
3
2
2
2
2
1
1
1
1
0
0
1
1
0
0
1
0
0
0
2
1
0
0
2
0
1
3
3
5
4
5
5
4
3
4
5
4
6
6
19:8 13
11:14 10
15:13 9
23:22 9
12:17 7
12:19 6
12:18 6
12:19 6
8:10 5
9:23 4
10:23 3
4:19 3
11:41 2
7:19 0
Valná hromada OFS i o Fotbalové (r)evoluci
PARDUBICE - Na pátek 9.
ledna svolává Výkonný výbor OFS
Pardubice valnou hromadu. Ta se
uskuteční v prostorách restaurace
U Capoušků v Pardubičkách (Národních hrdinů 257, Pardubice) se
začátkem od 17 hodin. Každý oddíl
na valnou hromadu vysílá jednoho
svého zástupce, který musí být představitel statutárního orgánu klubu
podle jeho stanov, popřípadě zakladatelských dokumentů. Na základě
toho žádá VV nahlásit konkrétní
jméno delegáta včetně ID FAČR, a
to nejpozději do pondělí 5. ledna do
12 hodin (e-mail: lukasourednik@
seznam.cz).
Na valné hromadě se zástupci
oddílů dozvědí také o v pondělí 8.
prosince schválené změně v administrativní činnosti ve fotbalovém
hnutí. O co se jedná? V kostce jde
v projektu Fotbalová (r)evoluce o
kompletní elektronizaci agend a to
s účinností od 1. července příštího
roku. Jedná se například o on-line
zápisy o utkání, on-line registraci
hráčů a elektronické členství. Pro
některé oddíly to s sebou přinese
náklady na vybavení počítačovou
technikou a bezpodmínečně nutné je
též připojení k internetu. Podrobnosti jsou již nyní k dispozici na webu
revoluce.fotbal.cz. K případným
dotazům můžete využít také e-mail:
[email protected]
(lč)
STRANA 8
TIPSPORT
EXTRALIGA
PONDĚLÍ 15. PROSINCE
Náskok z úvodu derby si Hradec nenechal vzít
PARDUBICE - Extraligoví hokejisté přehráli i podruhé v sezoně
poslední Slavii. V nedělním utkání
pak podlehli ve východočeském
derby Mountfieldu 4:6.
29. kolo: HC ČSOB Pojišťovna
Pardubice - HC Slavia Praha 4:1
(1:0, 1:1, 2:0). Branky a nahrávky:
7. Zohorna (Čáslava), 23. Sýkora
(Zohorna), 49. Nahodil (Havlík), 58.
Tybor (Nahodil, Radil) - 24. Hořava
(Divíšek, Poletín). Rozhodčí: Hodek, Horák - Kis, Lučan. Vyloučení: 6:6, navíc Vas (Slavia) 10 minut
osobní trest. Využití: 1:0. Diváků:
8488. PARDUBICE: Kristan - Benák, Čáslava, Gregorc, Havlík, Píša,
Ščotka - P. Sýkora, Zohorna, Marcinko - Radil, Nahodil, Tybor - Kolář, Voženílek, Starý - Kňazev, Kaut,
Půhoný. Zápas proti Slavii měl bohatý doprovodný program. Před ním
převzali zástupci pardubických fanoušků novou sektorovou vlajku se
znakem Dynamo Fans, během jedné
z komerčních přestávek potom došlo v hledišti k žádosti o ruku. A především po prvním vstřeleném gólu
zaplavilo ledovou plochu před dva
tisíce plyšáků. Tyto hračky putovaly
před Vánoci do dětských domovů.
Plyšákovou lavinu spustil v 7.
minutě Zohorna, který v přesilovce
po přihrávce Čáslavy propálil vše,
co mu stálo v cestě. Ve 23. minutě
ujeli Zohorna se Sýkorou a druhý jmenovaný překonal Furcha s
pomocí teče hostujícího obránce.
Zanedlouho Slavia snížila, když
se zblízka prosadil Hořava. Když
Kristan vychytal několik slávistických pokusů, čekalo se na další
gól až do poloviny třetí třetiny. To
Nahodil zakončil svůj nájezd trefou
do horního růžku hostující svatyně.
Definitivně pardubickou výhru potvrdila kombinace druhé pardubické
formace, kterou zakončil Tybor.
KRÁTCE
BASKETBAL: 1. liga ženy - BK
Pliska Studánka Pardubice - Šumperk 59:46 (14:11, 28:26, 40:35). Za
domácí: Kozumplíková 22, Habětínková 10... Šumperk - Pardubice
50:54 (5:10, 16:24, 31:42), Jirková
21, Ondřejová 11… Kadetky U17
extraliga - Pardubice - Prosek 55:63
(21:19, 30:44, 43:50), Karolína Šotolová 16, Kristýna Šotolová 14…
Prosek - Pardubice 43:80 (12:29,
23:46, 36:66), Karolína Šotolová
28, Dohnalová a Levínská po 11…
Junioři U19 extraliga - BK Synthesia Pardubice - Nymburk 81:74
(22:16, 37:34, 63:48), Roub 22, Potoček 17, Kantůrek 16, Nalevanko
12, Formánek 10… Nymburk - Pardubice 79:57 (15:16, 35:29, 55:37),
Potoček 27, Hanus 7…
HÁZENÁ: 2. liga muži - 1. HC
Pardubice - Ústí n. L. 32:26 (18:16).
Sestava a branky: Čekal, Grus - Faltejsek 6, M. Padevět, R. Skalický 8,
Mukařovský, Hlaváček 6, Nosil 7,
Dvořáček 1, S. Knoll, Říha, Švec
2, Novotný 2, Vaněk. 2. liga mladší
dorostenci - 1. HC Pardubice - TJ
Sokol Šťáhlavy 34:29 (15:15), A.
Sychra, M. Kubík, R. Knoll - Joudal 5, J. Sychra 4, Šváb, Krčál, V.
Sychra 5, Dušánek, O. Skalický 16,
L. Padevět, Šmahel 4, Pejcha.
20. ročník Mikulášského turnaje
United Energy Most - starší žačky DHK Pardubice - Most 6:7, - Liberec/Turnov 11:7, - Stupava 12:8, Plzeň 7:11, - Háje Praha 10:10, - Ústí
n. L. 9:11, Levinská, Voltnerová,
Říhošková, Voldánová 11, Fašková 7, Tláskalová 6, Bartůňková 2,
Kurková 3, Dutková 7, Kosková 1,
Dufková 2, Plívová 15, Bartoníčková 1, Řezníčková, celkově 8. místo
- mladší žačky - DHK Pardubice Chelk 10:8, - Most 6:6, - Stupava
11:3, - Plzeň 4:15, - Ústí n. L. 6:7,
M. Voženílková 19, P. Voženílková, Friedlová 3, L. Smejkalová 1,
Schauerová, Slabá 2, Sankotová 11,
Pfeiferová, T. Smejkalová 11, Kolláriková, Plašilová, Muschálková,
Svobodová, celkově také 8. místo.
SLEDGE HOKEJ - Sledge liga
- SHK Pardubice - Zlín 5:7 (1:3, 2:1,
2:3). Za domácí: P. Kubeš 2, Motyčka, Richard, Michalec.
(rtr)
Po prvním gólu Pardubic v sedmé minutě utkání proti Slavii Praha ledovou plochu zaplavilo přes dva tisíce plyšáků
určených pro dětské domovy.
Foto: MILAN KŘIČEK
„Myslím, že jsme měli dobrý
vstup do utkání a byli jsme hodně
aktivní. Pomohl nám gól v přesilovce. Pro další průběh pro nás bylo důležité, že jsme hodně zlepšili hru v
oslabení. Soupeř nás v přesilovkách
několikrát zatlačil a myslím, že je
nehrál vůbec špatně už naposledy
proti Plzni. Ve třetí třetině jsme se
soustředili na obranu, měli jsme tam
z brejků hodně vyložených šancí a
nakonec dotáhli zápas do vítězného
konce,“ hodnotil asistent pardubického trenéra Miloš Říha.
30. kolo: Mountfield HK - HC
ČSOB Pojišťovna Pardubice 6:4
(2:0, 3:2, 1:2). Branky a nahrávky: 6. Vantuch (Slovák, Troliga), 9.
Frühauf (Knotek, Mertl), 21. Knotek
(Šimánek, Vydarený), 24. Tvrdík,
36. Šimánek (Knotek, Mertl), 53.
Červený (Mertl, Mikuš) - 21. Tybor
(Nahodil), 38. Čáslava (Marcinko,
Zohorna), 42. Benák (Radil), 48.
Nahodil (Sýkora, Radil). Rozhodčí:
Hribik, Úlehla - Brejcha, Suchánek.
Vyloučení: 8:5. Využití: 1:0. Diváků:
FUTSAL
hry a ve 48. minutě to již bylo 5:4.
V hradecké síti skončila Benákova
přesná rána a následně i dorážka Nahodila. Brankář Kantor pak zabránil
vyrovnání, když vytáhl výborné
zákroky proti Tyborovi a Nahodilovi. V 53. minutě uklidnil Červený
hráče Mounfieldu, když sám před
brankou zamířil pod horní tyčku.
Minutu a půl před koncem Kristan
opustil pardubickou branku, ale jeho
spoluhráči se již neprosadili. I třetí
derby sezony vyhrál domácí tým.
Příští zápas: Pardubice - Olomouc (pátek 26. prosince v 17). (tra)
dloužení, které však o vítězi nerozhodlo. Chrudimští první dvě penalty
neproměnili, a tak pohár putoval do
Teplic.
2. liga východ: FK Sistemo Volfířov - FAZ Torf Pardubice 11:6
(5:1). Branky: 21., 33. a 36. Jindra,
5. a 17. Balík, 9. a 15. Janák, 20. a
28. Kněžínek, 26. Novák, 39. Štolba - 30., 30. a 39. Baudyš, 4. Hron,
33. J. Tesař, 38. Chvála. ŽK: 0:3.
PARDUBICE: Báča - Prokůpek,
Haan, Hron, Klír, J. Tesař, Baudyš,
Chvála.
Torf šel do vedení ve 4. minutě, kdy se Hron trefil přesně k tyči.
Hned v následující minutě ovšem
domácí vyrovnali a vzápětí musel
Báča zlikvidovat penaltu. Volfířov
otočil stav v 9. minutě, když se po
chybné rozehrávce hostů prosadil
Janák. V posledních pěti minutách
úvodní půle přidali domácí další tři
branky. Hráči Pardubic začali střílet
až za stavu 8:1, dvakrát se bleskově
trefil Baudyš. V poslední desetiminutovce dále padaly branky na obou
stranách, ale na vítězství Volfířova
se již nic nezměnilo. Příště: Torf
Pardubice - Agromeli Brno (pátek 9.
ledna 20.30).
Ostatní výsledky: Vítkovice Nasan Brno 8:4, Ž. Vlci Brno - VŠB
Ostrava 3:3.
(tra)
1. Třinec
2. Litvínov
3. Sparta Praha
4. Brno
5. Plzeň
6. Pardubice
7. Mountfield HK
8. Olomouc
9. Liberec
10. Karlovy Vary
11. Mladá Boleslav
12. Zlín
13. Vítkovice
14. Slavia Praha
30 21 0 3 6 105:56
30 16 4 3 7 101:78
30 15 4 1 10 99:73
30 16 1 4 9 88:83
30 12 4 1 13 82:73
29 14 1 1 13 86:91
30 13 2 1 14 76:78
30 10 4 3 13 83:88
29 9 6 0 14 74:76
30 10 1 6 13 71:87
30 10 0 7 13 85:95
30 9 4 2 15 79:96
30 9 3 3 15 72:92
28 8 2 1 17 60:95
66
59
54
54
45
45
44
41
39
38
37
37
36
29
Šest gólů na bodový zisk Torfu nestačilo
PARDUBICE - Futsalisté ERAPACKU Chrudim vyhráli v semifinále Poháru FAČR nad krajským
rivalem z Vysokého Mýta. Ve finále
ovšem ve své hale podlehli Teplicím, které o triumfu rozhodly až
v penaltovém rozstřelu. Ve druhé
lize dokázal pardubický Torf vstřelit šest branek, ale i přesto odjížděl
z jihu Čech s prázdnou.
Pohár FAČR - Final Four: Semifinále: Balticflora Teplice - Benago
Zruč n. S. 6:3 (3:0). Nejzbach Vysoké Mýto - ERA-PACK Chrudim
2:4 (0:1). Branky: 35. Vladyka, 40.
Semerád - 7. Koudelka, 29. Slováček, 35. Felipe, 39. Alvarito. Finále:
Balticflora Teplice - ERA-PACK
Chrudim 2:1 na penalty (0:0, 1:1).
Branky: 45. Marcio, rozhodující pokutový kop Salák - 42. Felipe. Ve
finále začaly padat branky až v pro-
HOKEJBAL
6890 (vyprodáno). PARDUBICE:
Kristan - Gregorc, Čáslava, Benák,
Havlík, Píša, Zdráhal, Korím - P.
Sýkora, Zohorna, Marcinko - Radil,
Nahodil, Tybor - Kolář, Kaut, Starý
- Kňazev, Moučka, Půhoný. První
třetinu vyprodaného derby ovládli
domácí hráči, kteří jasně přestříleli Pardubice. Navíc si Hradec vypracoval dvoubrankový náskok po
trefách Vantucha a Frühaufa. Sedmnáct vteřin po zahájení druhého
dějství skóroval Knotek, ale jen šest
vteřin stačilo Tyborovi, aby vrátil
Pardubicím naději na zdramatizování zápasu. Ani Hradec nezůstal pozadu a expardubický útočník Tvrdík
nadvakrát překonal Kristana.
V polovině utkání bylo utkání
na pár minut přerušeno kvůli mlze.
Krátká pauza neubrala na aktivitě
domácích, za které se ve 36. minutě
trefil Šimánek. O dvě minuty později našel Marcinko pardubického
obránce Čáslavu, jenž před Kantorem nezaváhal. A vyplatilo se. Ve třetí třetině využili hosté dvě přesilové
1. Agromeli Brno
2. Jeseník
3. VŠB Ostrava
4. Žab. Vlci Brno
5. Vítkovice
6. Vyškov
7. Volfířov
8. Bílovice n/S.
9. Torf Pardubice
10. Nasan Brno
9
9
10
10
10
9
10
9
10
10
8
7
5
5
5
4
3
2
1
0
0
1
3
2
1
1
1
2
2
3
1
1
2
3
4
4
6
5
7
7
60: 24
51: 29
47: 42
40: 30
38: 34
42: 36
68: 68
27: 36
22: 65
33: 64
24
22
18
17
16
13
10
8
5
3
LEDNÍ HOKEJ
Karta Dynamo se představuje příznivcům
PARDUBICE - Hokejový klub
HC ČSOB Pojišťovna Pardubice
před utkáním se Slavií oficiálně
představil nový projekt Dynamo.
Jedná se o prestižní věrnostní a slevový klub sdružující nejen příznivce
pardubického hokeje. Prvním držitelem Dynamo karty se
stal kapitán Petr Čáslava.
Pardubický klub ve
spolupráci s ČSOB,
ČSOB Pojišťovnou a
dalšími partnery připravil pro hokejové příznivce speciální platební kartu Dynamo, která svým
držitelům umožní čerpat
řadu výhod. Karta Dynamo je první
klubová bezkontaktní platební karta
v ČR. Ta umožňuje čerpat slevy na
hokeji a u obchodníků ve východních Čechách. Do budoucna by mohla sloužit i jako vstupenka na utkání.
„Jsme hrdi na to, že jsme první,
kdo může svým příznivcům nabídnout další možnost spojení s oblíbeným klubem. Naši fanoušci získají
nejen výhody při návštěvě hokejového utkání, ale také u vybraných
partnerů. Chci zdůraznit, že se nejedná jen o klasickou slevovou kartu, ale o komplexní projekt s velkou
perspektivou do budoucnosti. Obchodníkům přináší program Dynamo jedinečnou možnost spolupráce
s hokejovým klubem,“ říká Ondřej
Šebek, generální manažer HC ČSOB Pojišťovna Pardubice.
Sportovní kluby v
zahraničí již podobné programy nabízejí. V České republice
se jedná o novinku z
toho pohledu, že karta
funguje zároveň jako
bezkontaktní platební karta MasterCard. Veškeré informace o tom, jak
kartu získat, lze najít na webových
stránkách
www.dynamoklub.cz.
Na závěr tiskové konference došlo k předání nové vlajky Dynamo
Fans, kterou pardubickým fanouškům předali primátor Pardubic Martin Charvát a Petr Hutla, vrchní ředitel a člen představenstva zodpovědný
za oblast Integrované služby pro retailovou klientelu ČSOB.
(tra)
MĚLNÍK/BRNO - V Mělníku se konala Velká cena (systém
OBO), které se zúčastnila i čtveřice
krasobruslařek KK Pardubice. Třetí
stříbrnou medaili v letošní sezoně
získala Jana Kremlová.
V Brně se uskutečnily první letošní závody skupin synchronizovaného bruslení. Pardubice zde měly
trojnásobné zastoupení, přičemž
každá skupina dosáhla na medailové umístění.
Výsledky VC Mělníka - nováčci
mladší dívky: 2. Jana Kremlová, 13.
Tereza Ludvíková. Žačky nejmladší: 8. Monika Zyklová, 14. Denisa
Kadlecová.
Výsledky Santa Claus Cup
Brno - kategorie žactvo: 1. Kometa (Praha), 2. Sunflowers (Brno), 3.
Polárky (Pardubice). Kategorie junioři: 1. ORION - Junior (Pardubice),
2. Darlings (Brno), 3. Statlets (Jihlava). Kategorie dospělí: 1. AVALANCHE (Pardubice), 2. Goldies,
3. All Stars.
(kub)
Synchronizované bruslení znovu na scéně
Mikulášský turnaj s bronzovou příchutí
MORAVANY - SK DFO Pardubice uspořádal v moravanské hale 6.
ročník Mikulášského fotbalového
turnaje přípravek (pro dívky ročníku
2003 a mladší).
Konečné pořadí: 1. MFK Trutnov, 2. FC Hradec Králové, 3. SK
DFO Pardubice, 4. SK Slavia Praha,
5. Lokomotiva Brno Horní Heršpice,
6. FC Zbrojovka Brno, 7. TJ Sokol
Moravany (chlapci). Sestava Pardubic: Holoubková - Betáková, Hlušičková, K. Jedličková, T. Jedličková,
Jeřábková, Širšová, Vodvárková, A.
Borovičková, Koblížková, Nechvílová.
(tra)
LEDNÍ HOKEJ * Krajská liga
mužů: Choceň - Závodní hokejová
Pardubice 13:1 (4:1, 6:0, 3:0). Za
hosty: M. Šejba. Příště: Závodní
hokejová - Chrudim (čt 19.30). Česká Třebová - Závodní hokejová (ne
17). Mládí mezi mantinely: Junioři HC ČSOB Pojišťovna Pardubice Brno 3:2 (1:1, 0:1, 2:0), Voženílek,
M. Procházka, Pipek. Sparta Praha
- Pardubice 2:1 sn (1:0, 0:1, 0:0 -
0:0 - 1:0), Panna. Starší dorost - Plzeň - Pardubice 1:3 (1:2, 0:1, 0:0),
Horyna, Tomaník, Martinec. Slavia
Praha - Pardubice 5:1 (2:1, 2:0,
1:0), Rohlík. Mladší dorost - Pardubice - Hradec Králové 5:8 (0:6,
5:0, 0:2), Pochobradský 2, Koffer,
Matýs, Blümel. Chomutov - Pardubice 4:8 (2:2, 1:4, 1:2), Zahradník a
Matýs po 2, Blümel, Zeman, Ružička, Pochobradský.
(rtr)
(5+3), 5. Korel (Cepy) 8 (2+6), 6.
Dvořák (Motor) 6 (3+3), 7. L.Vlk
(Břehy) 6 (2+4), 8. Bílý (Rockets),
Hackenberg (Břehy), Král (Devils)
5 (2+3).
Střelci: 7 - Slanina, 6 - Horák,
Svoboda, 5 - Vlasák, 4 - Kopecký
(Devils), Frencl (Rockets), Peřina
(Rockets), Kubát (Čuníci), Jirsa
(Čuníci), Komůrka (Cepy), Mucha
(Kenya), Rob (FanClub), Dvořák
(Motor), Chára (Clup. Bobr).
Brankáři: 1. Petr Smekal
(Rockets) 97,56 %, 2. Petr Novelinka (Čuníci) 93,48 %, 3. Tomáš
Dvořáček (Motor) 90,91 %, 4.
Petr Brykner (FanClub) 87,7 %, 5.
Jaromír Kraus (Kenya) 87,5 %.
Soutěž slušnosti (Pohár Vlastimila Sojky): 1. Motor 2 trestné
minuty, 2. Cepy 4 tr. m. 3. Rockets
a Čuníci 6 tr. m., 5. Devils 7 tr. m.,
6. TPS Gambrinus 8 tr. m., 7. Břehy,
Chlupatej Bobr a Kenya 11 tr. m.,
10. FanClub 19 tr. m. Opatovice
byly diskvalifikovány.
Příští program * sobota 3. ledna:
Cepy - Břehy (10), FanClub - Kenya
(11), Chlup. Bobr - TPS (12), Břehy
- Rockets (13), Kenya - Cepy (14),
Rockets - Chlup. Bobr (15). Neděle
4. ledna: Devils - Čuníci (10), Kenya - TPS (11), Čuníci - Rockets
(12), Cepy - Motor (13), FanClub
- Břehy (14), Rockets - Cepy (15),
Motor - FanClub (16).
(lč)
Přeloučská liga se ukládá k zimnímu spánku, další zápasy jsou až v lednu
PŘELOUČ - Poslední zápasy
tohoto roku byly sehrány v Zimní
přeloučské hokejbalové lize. V nekompletní tabulce vstoupí do nového roku v čele Rockets, překvapením je sedmé místo FanClubu, který
živí šanci na play off.
Výsledky: Rockets - Kenya 2:1
sn (0:1). Branky: Dekereš, Slanina
- Ročín. TPS Gambrinus - Břehy
0:4 (0:2), Hackenberg, Horák, Kalousek, Pospíšil. FanClub - Devils
1:2 sn (0:1), Rob - Kopecký, Černický. Opatovice - Kenya 1:11
(1:4), D. Novotný - Svoboda 5,
Mucha 2, Adámek, Hutla, Mejtský,
Příhoda. Devils - Rockets 0:5 (0:2),
Slanina 2, Dubišar, Kunc, Peřina.
Břehy - Motor 2:1 (0:1), Horák,
L.Vlk - Čermák. FanClub - Opatovice 1:0 (0:0) Rob. Čuníci - TPS
Gambrinus 4:0 (1:0), R. Kubát 2,
Čapek, D. Kubát. Devils - Opatovi-
ce 5:0 kontumačně pro malý počet
hráčů Opatovic. FanClub - Rockets
0:4 (0:2), Slanina 2, Kunc, Rozsypal. Cepy - Čuníci 0:4 (0:0), Jezdinský, Jirsa, Kamaryt, R. Kubát.
Opatovice - Rockets 0:5 kontumačně pro malý počet hráčů Opa-
tovic. FanClub - Cepy 1:8 (1:4),
Rob - Komůrka 3, Vlasák 2, Korel,
Menc, Švihlík.
Kanadské bodování: 1. Slanina (Rockets) 13 (7+6), 2. Horák
(Břehy) 10 (6+4), 3. Svoboda (Kenya) 8 (6+2), 4. Vlasák (Cepy) 8
1. Rockets
2. Břehy
3. Čuníci
4. Cepy
5. Kenya
6. Devils
7. FanClub
8. Motor
9. Chlup. Bobr
10. TPS
11. Opatovice
6
5
4
4
3
5
6
5
4
6
6
5
4
3
3
2
1
2
2
1
0
0
10
00
10
01
01
20
01
00
02
00
00
0
1
0
0
0
2
3
3
1
6
6
27:1 17
17:10 12
13:3 11
17:9 9
16:4 7
15:14 7
7:19 7
9:6 6
11:11 5
3:29 0
2:31 0
TÝDENÍK PERNŠTEJN - noviny pardubického regionu, vychází každé pondělí, vydavatel: Pernštejn media, s.r.o., sídlo redakce: Palackého třída 250, 530 33 Pardubice * Vedoucí redaktor: Roman Marčák, e-mail:
[email protected], * Provoz: 731 468 575, e-mail: [email protected] Pro reklamu do novin volejte naší poradkyni: Hana Homolková 777 704 635, 733 549 531, [email protected];
Sport: Libor Čihák 605 226 566, [email protected], [email protected], Tomáš Rais 603 116 324, [email protected], pevné linky: 466 260 988, 466 260 958 * www.tydenikpernstejn.cz *
Zlom: Libor Čihák * Tisk: NOVOTISK, s.r.o., U Stavoservisu 1, 110 00 Praha 10 - Malešice.
MK ČR E 17875 ISSN 1803-2877
Download

Nové jízdní řády: Holice nejsou konečnou, sedm