ESKISEHIR OSMANGAZI UNIVERSITY
JOURNAL OF ECONOMICS AND
ADMINISTRATIVE SCIENCES
CİLT / VOL: 9 SAYI / NO: 1
NİSAN / APRIL 2014
ISSN 1306-6730
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ
ESKISEHIR OSMANGAZI UNIVERSITY
JOURNAL OF ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES
Sahibi
Üniversite Adına
Prof. Dr. Hasan Gönen (Rektör)
Editör
Prof. Dr. Sami Taban
Editör Yardımcıları
Doç. Dr. Sıtkı Çorbacıoğlu
Doç. Dr. Semih Bilge
Danışma Kurulu
Prof.Dr. Ferruh Çömlekçi(Anadolu Üniversitesi)
Prof. Dr. Birol Akgün (Selçuk Üniversitesi)
Prof. Dr. Beyhan Ataç (Anadolu Üniversitesi)
Prof. Dr. Burhan Aykaç (Gazi Üniversitesi)
Prof. Dr. Mehmet Bahtiyar (Kocaeli Üniversitesi)
Prof. Dr. Ömer Faruk Batırel (Marmara Üniversitesi)
Prof. Dr. Ömer Çaha (Fatih Üniversitesi)
Prof. Dr. B. Zafer Erdoğan (Anadolu Üniversitesi)
Prof. Dr. Güliz Ger (Bilkent Üniversitesi)
Prof. Dr. Yalçın Karatepe (Ankara Üniversitesi)
Prof. Dr. Hikmet Kavruk (Gazi Üniversitesi)
Prof. Dr. İsmail Kayar (Erciyes Üniversitesi)
Prof.Dr. Fazıl Tekin (Eskişehir Osmangazi Üniversitesi)
Prof. Dr. Erdener Kaynak (Pennsylvania State Üniversitesi)
Prof. Dr. Tamer Koçel (İstanbul Kültür Üniversitesi)
Prof. Dr. Ersin Onulduran (Ankara Üniversitesi)
Prof. Dr. Şükrü Özen (Yıldırım Beyazıt Üniversitesi)
Prof. Dr. Mahmut Paksoy (İstanbul Kültür Üniversitesi)
Prof. Dr. Şevket Pamuk (Boğaziçi Üniversitesi)
Prof. Dr. Necla Pur (Marmara Üniversitesi)
Prof. Dr. Selahattin Turan (Eskişehir Osmangazi Üniversitesi)
Prof. Dr. İşaya Üşür (Gazi Üniversitesi)
Prof. Dr. Erinç Yeldan (Bilkent Üniversitesi)
Prof. Dr. Cengiz Yılmaz (Ortadoğu Teknik Üniversitesi)
Yayın Kurulu
Prof. Dr. Sami Taban
Prof. Dr. Ömer Adil Atasoy
Prof. Dr. Ömer Torlak
Prof. Dr. Özcan Dağdemir
Prof. Dr. Selami Sezgin
Prof. Dr. Ali Çelikkaya
Doç. Dr. Sıtkı Çorbacıoğlu
Doç. Dr. Semih Bilge
Doç. Dr. Cenap Çakmak
Doç. Dr. Murat Kiracı
Doç. Dr. Ahmet Öztürk
Doç. Dr. Nuray Girginer
Dergi Sekreteryası
Arş. Gör. Mehmet Şengür
Arş. Gör. Duygu Şengül Çelikay
Arş. Gör. Gülşah Topuz
Arş. Gör. Müge Dalar
[email protected]
http://iibf.ogu.edu.tr/dergi/index.htm
ESOGU İİBF Meşelik Kampüsü 26480 ESKİŞEHİR
Tel: 0 222 2292523-2393750/1732-1746 Faks: 0 222 2292527
Kapak ve Sayfa Tasarımı
Öğr. Gör. Cemalettin Yıldız
Dizgi
Arş. Gör. Mehmet Şengür
Arş. Gör Taner Sekmen
Arş. Gör Dürdane Küçükaycan
Arş. Gör Veysel Tekdal
Arş. Gör Yılmaz Köprücü
Basım Yeri
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Basımevi
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi yılda üç kez Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında yayınlanan hakemli
bir dergidir. Dergide yer alan yazılar kaynak gösterilmeksizin kısmen ya da tamamen iktibas edilemez. Dergide yer alan yazıların
sorumluluğu yazarlarına aittir. Derginin elektronik versiyonuna http://iibf.ogu.edu.tr/dergi adresinden ulaşılabilir.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
EconLit, EBSCO ile Akademia Sosyal Bilimler İndeks (ASOS Index)’leri tarafından indekslenmekte ve TÜBİTAK ULAKBİM Sosyal Bilimler Veri
Tabanı tarafından taranmaktadır.
ISSN 1306-6730
Yayın No: 235
Dergimizin bu sayısına gönderilen makaleleri değerlendiren hakemlerimize teşekkürlerimizi sunarız.
Doç. Dr. Abdullah OKUMUŞ
İstanbul Üniversitesi
Doç. Dr. Ahmet Öztürk
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Doç. Dr. Bülent ÖZ
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi
Doç. Dr. Cenap Çakmak
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Doç. Dr. Ergin Uzgören
Dumlupınar Üniversitesi
Doç. Dr. Ersan Öz
Pamukkale Üniversitesi
Doç. Dr. Güray KÜÇÜKKOCAOĞLU
Başkent Üniversitesi
Doç. Dr. Halil Altıntaş
Erciyes Üniversitesi
Doç. Dr. Kıvanç Aksoy
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Doç. Dr. Nafiz TOK
Niğde Üniversitesi
Doç. Dr. Zeynel Abidin Kılınç
Sakarya Üniversitesi
Prof. Dr. Ayşe Çiğdem KIREL
Anadolu Üniversitesi
Prof. Dr. Güven SAYILGAN
Ankara Üniversitesi
Prof. Dr. Mehmet Vedat Pazarlıoğlu
Dokuz Eylül Üniversitesi
Prof. Dr. Mehmet Yüce
Uludağ Üniversitesi
Prof. Dr. Rana Özen Kutanis
Sakarya Üniversitesi
Prof. Dr. Rıdvan KARLUK
Anadolu Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Erkan Özata
Anadolu Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Gürbüz
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Doç. Dr. Şaban Nazlıoğlu
Pamukkale Üniversitesi
NİSAN 2014
3
4
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ İİBF DERGİSİ
İÇİNDEKİLER
Sayfa
Türkiye ve Üye Ülkelerin AB-2020 Stratejisi Göstergeleri
Açısından Kümelenmesi
Sibel Mehter AYKIN
Adil KORKMAZ
Kadın Ve Erkek Çalışanların Stresle
Baş Etme Sürecinde Yönetimden Beklentilerine
İlişkin Nitel Bir Araştırma
Vesile Ayça YAMUÇ
Duygu TÜRKER
Türkiye’nin Antidamping Soruşturmalarını
Etkileyen Faktörler: Sanayi Verileri ile
Ekonometrik Bir Analiz
Veysel Avşar
7
21
41
Türkiye’nin Darbe Geleneği:
1960 ve 1971 Müdahaleleri
Abdulvahap AKINCI
55
Akdeniz Bölgesi’nde Faaliyet Gösteren Beş Yıldızlı Otel
İşletmelerinde Finansal Analiz Tekniklerinin Kullanımı
Erdinç KARADENİZ
Selda KAHİLOĞULLARI
73
NİSAN 2014
5
Restructuring ‘Hegemony’ in the Age of Neo-liberal
Globalization
Muhammed Kürşad Özekin
Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Bütçe Açığı ve Enflasyon
Arasında Nedensellik İlişkisi Var mıdır? 1978-2002 Dönemi
Türkiye Örneği
Bülent Doğru
113
Kamu Açıkları İç Borç ve Faiz Oranı
İlişkisi: Türkiye Örneği
Deniz Aytaç
Metin Sağlam
131
Amerika Birleşik Devletleri’nde Mahalli İdarelerin Mali
Yapısı ve Merkezi İdare İlişkileri
Mehmet ARSLAN
Mine BİNİŞ
149
Destek Vektör Makineleriyle Sınıflandırma Problemlerinin
Çözümü İçin Çekirdek Fonksiyonu Seçimi
Sevgi AYHAN
Şenol ERDOĞMUŞ
6
91
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ İİBF DERGİSİ
175
Download

Kapak - Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi