ARDUINO UNO ile 7_SEGMENT Uygulaması
7_seg click ve Arduino bağlantı şeması
Kullanılan Donanımlar:
Arduino Uno R3, 7_seg Click, CLICK2ARDUINO kartı.
Tüm donanımlar www.elektrovadi.com dan tedarik edilmiştir.
Arduino Uno ve 7_seg Click kartı SPI seri haberleşme protokolüne göre haberleşir.
Arduino Uno’dan gelen seri veri, 7_seg Click kartı üzerindeki 74HC595 entegresi
sayesinde paralel veriye dönüştürülüp 7 segmentleri sürer. Örnek kod basit bir 0-9
sayaç kodudur.
ÖRNEK KOD
Jumper konfigürasyonu: J6 Jumper’ı PWM10 konumunda olmalı. Diğer Jumper’lar takılmayacak.
Oğuz ŞENGÖZ
[email protected]
Download

Arduino Uno R3, 7_seg Click, CLICK2ARDUINO kartı