AİBÜ
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU
SPOR YÖNETİCİLİĞİ BÖLÜMÜ
LİSANS EĞİTİM PROGRAMI 2014-2015
BİRİNCİ YIL
I. YARIYIL
KODU
DERSİN ADI
AKTS
T
U K
Dersin Öğretim Elemanı
SYÖ101
Hukukun Temel Kavramlar
5
3
0 3
Yrd. Doç. Dr. Fethi Kılıç
SYÖ103
Yönetim Bilimi
5
3
0 3
Yrd Doç.Dr. Müberra Çelebi
SYÖ105
Spor Bilimlerinin Temelleri
4
3
0 3
Doç.Dr. Nevzat Mirzeoğlu
SYÖ107
İktisada Giriş
5
3
0 3
Yrd.Doç.Dr. Güçlü Özen
SYÖ109
Yabancı Dil I
4
3
0 3
Okt. Tolga Yorulmaz
SYÖ111
Türkçe I
2
2
0 2
Okt.Oğuz Kandemir
SYÖ 115
Egzersiz, Beslenme ve Sağlık
5
3
0 3
Yrd.Doç.Dr. Önder Şemşek
Toplam
30
20
0 20
II. YARIYIL
DERSİN ADI
AKTS
T
U K
SYÖ102
Kamu Yönetimi
5
3
0 3
Prof. Dr. Elif Yücetürk
SYÖ104
Genel İşletme
5
3
0 3
Yrd.Doç.Dr. Güçlü Özen
SYÖ106
Spor Tarihi
5
3
0 3
Öğr.Gör. Necdet Esen
SYÖ110
Yabancı Dil II
4
3
0 3
Okt. Tolga Yorulmaz
SYÖ 116
Yaşam Boyu Spor
4
2
2 3
Öğr.Gör. Necdet Esen
SYÖ112
Genel Muhasebe
5
3
0 3
Yrd.Doç.Dr. Güçlü Özen
SYÖ114
Türkçe II
2
2
0 2
Okt.Oğuz Kandemir
Toplam
30
19
2 20
KODU
Dersin Öğretim Elemanı
İKİNCİ YIL
III. YARIYIL
KODU
DERSİN ADI
AKTS
T
U K
Dersin Öğretim Elemanı
SYÖ221
Pazarlama İlkeleri
5
3
0 3
Yrd. Doç. Dr.Dilşad Çoknaz
SYÖ203
Kişiler ve Örgütlerarası İletişim
5
3
0 3
Yrd.Doç.Dr. Güçlü Özen
SYÖ205
Spor Yönetimi
5
3
0 3
Prof. Dr. Gazanfer Doğu
SYÖ207
Atatürk İlk. Ve İnk.Tarihi I
2
2
0 2
Okt.Mehmet Solak
SYÖ219
Yabancı Dilde Okuma Konuşma
5
3
0 3
Okt. Tolga Yorulmaz
Seçmeli Ders I
4
3
0 3
Seçmeli Ders II
4
3
0 3
Toplam
30
20
0 20
IV. YARIYIL
DERSİN ADI
AKTS
T
U
K
SYÖ202
Spor Psikolojisi
5
3
0
3
Yrd. Doç. Dr.Işıl Aktağ
SYÖ222
Bilgisayar
5
3
0
3
Arş. Gör. Kadir Yıldız
SYÖ206
Uluslararası Spor Org. ve Olim.
6
3
0
3
Yrd. Doç. Dr.Dilşad Çoknaz
SYÖ220
Mesleki Yabancı Dil I
4
3
0
3
Okt. Tolga Yorulmaz
SYÖ208
Atatürk İlk. Ve İnk.Tarihi II
2
2
0
2
Okt.Mehmet Solak
Seçmeli Ders III
4
3
0
3
Seçmeli Ders IV
4
3
0
3
Toplam
30
20
0
20
KODU
Dersin Öğretim Elemanı
ÜÇÜNCÜ YIL
V. YARIYIL
KODU
DERSİN ADI
AKTS
T
U
K
Dersin Öğretim Elemanı
SYÖ301
Araştırma Teknikleri
4
3
0
3
Yrd.Doç Dr.Hanifi Üzüm
SYÖ303
Spor Pazarlaması
5
3
0
3
Yrd.Doç.Dr.Dilşad Çoknaz
SYÖ305
Rekreasyon, Turizm ve Spor
5
3
0
3
Yrd.Doç.Dr.Müberra Çelebi
SYÖ307
Engellilerde Spor
4
3
0
3
Yrd.Doç.Dr. Yeşer Eskicioğlu
SYÖ319
Mesleki Yabancı Dil II
4
3
0
3
Okt. Tolga Yorulmaz
Seçmeli Ders V
4
3
0
3
Seçmeli Ders VI
4
3
0
3
Toplam
30
21
0
21
VI. YARIYIL
KODU
DERSİN ADI
AKTS
T
U
K
Dersin Öğretim Elemanı
SYÖ302
Spor Sosyolojisi
5
3
0
3
Yrd.DoçDr. Ali Aycan
SYÖ306
Rekreasyon Liderliği
4
3
0
3
Yrd.Doç.Dr. Yeşer Eskicioğlu
Yönetimde ve Sporda Etik
5
3
0
3
Doç.Dr. Nevzat Mirzeoğlu
SYÖ308
İstatistik
4
3
0
3
Yrd. Doç. Dr.Hanifi Üzüm
SYÖ320
İş Hayatı İçin Yabancı Dil
4
3
0
3
Okt. Tolga Yorulmaz
Seçmeli Ders VII
4
3
0
3
Seçmeli Ders VIII
4
3
0
3
Toplam
30
21
0
21
DÖRDÜNCÜ YIL
VII. YARIYIL
DERSİN ADI
AKTS
T
U
K
SYÖ 401
Spor Hukuku
6
3
0
3
Avk. Tuncay Alnıak
SYÖ 403
Örgütsel Davranış
4
3
0
3
Yrd.Doç.Dr. Ali Aycan
SYÖ 405
Alan Uygulaması
12
2
8
6
Yrd. Doç. Dr.Dilşad Çoknaz
Seçmeli Ders IX
4
3
0
3
Seçmeli Ders XI
4
3
0
3
Toplam
30
14
8
18
KODU
Dersin Öğretim Elemanı
VIII. YARIYIL
KODU
DERSİN ADI
AKTS
T
U
K
Dersin Öğretim Elemanı
SYÖ 402
Spor Yönet Özel Konular
4
3
0
3
Yrd. Doç. Dr.Müberra Çelebi
SYÖ 404
Spor Tesisleri Planlaması ve İşl.
8
3
0
3
Prof. Dr. Gazanfer Doğu
SYÖ 412
Topluma Hizmet Uygulamaları
10
2
2
3
Yrd. Doç. Dr.Hanifi Üzüm
Seçmeli Ders X
4
3
0
3
Seçmeli Ders XII
4
3
0
3
Toplam
30
14
2
15
SEÇMELİ DERSLER
Ders Kodu
1405 502
1405 505
1405 507
1405 509
1405 510
1405 511
1405 512
1405 513
1405 514
1405 515
1405 516
1405 517
1405 518
1405 519
1405 520
1405 521
1405 522
1405 523
1405 524
1405 550
1405 551
1405 552
1405 554
1405 555
1405 556
1405 560
1405 561
1405 562
1405 563
1405 564
1405 565
1405 566
1405 567
1405 568
Ders Adı
Kulüp Yapısı Yönetimi ve
Sorunları
Medya ve Spor
Liderlik ve Spor
Spor Örgütlerinde Muhasebe
Spor Ekonomisi
Rekreasyon Programlama ve
Yönetim
Sporda Kural Uygulamaları ve
Etik
Sporda Çağdaş Gelişmeler
Yönetimde Çağdaş Gelişmeler
Spor Felsefesi
Olimpizm ve Olimpik Eğitim
Sporda Finans Yönetimi
Spor Sektöründe Satış İletişimi
Spor Sektöründe Kaynak Bulma ve
Sponsorluk
Sporda Sosyal Pazarlama
Spor Sektöründe Grafik ve
Yayıncılık
Spor Ekonomisinde Yasal
Düzenlemeler
Spor Endüstrisi
Spor ve Halkla İlişkiler
İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
İş Etiği
İşletmelerde Bilgisayar
Uygulamaları
Kriz Yönetimi
Risk Yönetimi
Toplam Kalite Yönetimi
Grup Dinamiği ve Liderlik
Eğitimsel Liderlik
Fitness Yönetimi
Sporda Etkinlik Yönetimi ve
Pazarlaması
Sporda Tüketici Davranışı
Yönetimde Maceraya Dayalı Eğitim
Uygulamaları
İnsan Kaynakları Yönetimi
Çatışma ve Stres Yönetimi
Stratejik Yönetim
Kredisi
3 0 3
Öğretim Elemanı
Daha sonra belirlenecektir.
4
4
4
4
4
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
Daha sonra belirlenecektir.
Daha sonra belirlenecektir.
Daha sonra belirlenecektir.
Daha sonra belirlenecektir.
Daha sonra belirlenecektir.
4
3 0 3
Daha sonra belirlenecektir.
4
4
4
4
4
4
4
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
Daha sonra belirlenecektir.
Daha sonra belirlenecektir.
Daha sonra belirlenecektir.
Daha sonra belirlenecektir.
Daha sonra belirlenecektir.
Daha sonra belirlenecektir.
Daha sonra belirlenecektir.
4
4
3 0 3
3 0 3
Daha sonra belirlenecektir.
Daha sonra belirlenecektir.
4
3 0 3
Daha sonra belirlenecektir.
4
4
4
4
4
3
3
3
3
3
0
0
0
0
0
3
3
3
3
3
Daha sonra belirlenecektir.
Daha sonra belirlenecektir.
Daha sonra belirlenecektir.
Daha sonra belirlenecektir.
Daha sonra belirlenecektir.
4
4
4
4
4
4
4
3
3
3
3
3
3
3
0
0
0
0
0
0
0
3
3
3
3
3
3
3
Daha sonra belirlenecektir.
Daha sonra belirlenecektir.
Daha sonra belirlenecektir.
Daha sonra belirlenecektir.
Daha sonra belirlenecektir.
Daha sonra belirlenecektir.
Daha sonra belirlenecektir.
4
4
3 0 3
2 2 3
Daha sonra belirlenecektir.
Daha sonra belirlenecektir.
4
4
4
3 0 3
3 0 3
3 0 3
Daha sonra belirlenecektir.
Daha sonra belirlenecektir.
Daha sonra belirlenecektir.
AKTS
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Download

aibü beden eğitimi ve spor yüksekokulu spor yöneticiliği bölümü