Základní škola Klatovy, Plánická ul. 194
150. výročí školy
Až jednou půjdeš životem,
nezapomeň nikdy na domov a na školu,
kde ses naučil číst a psát.
ZAMĚSTNANCI ZA POSLEDNÍCH 50 LET
150 let trvání školy je určitě dlouhá doba. Přestože uplynulo teprve půl století od oslav 100. výročí založení
školy, přibyla na stránkách kronik školy a jejích zaměstnanců hezká řádka jmen. Almanach školy
ke stopadesátému výročí založení vydávat nebudeme, ale práce, kterou měly paní Anežka Naďová (bývalá
ředitelka školy) a paní Marie Míšková (dlouholetá administrativní pracovnice a v současné době účetní)
s mapováním těch uplynulých 50 let, si jistě zasluhuje zveřejnění. I když se jedná jen o prostý výčet jmen
těch, kteří třeba jen na krátkou dobu spojili své životy s děním na dříve II. ZDŠ Klatovy a později ZŠ
Klatovy, Plánická ul. 194. Možná za dalších padesát let, až jeden z mých nástupců bude vydávat almanach
ke 200. výročí, najde v archivu tento výčet a zaraduje se, protože bude dohledávat jen zaměstnance
za padesát let. Tímto bych chtěl oběma dámám za jejich obětavou práci poděkovat.
Mgr. Karel Denk, ředitel školy
Zaměstnanci od roku 1963 do roku 2013
+ zemřel(a)
* pedagogičtí a ostatní zaměstnanci školy – šk. r. 2012/2013
ředitelé školy
+
Josef Mašát
+
Anna Vachudová
+
Josef Šmíd
Miroslav Sulan
Anežka Naďová
Marie Pešková
*
Karel Denk
zástupce řed. školy pro 1. stupeň
Marta Faloutová
+
Josef Šmíd
+
Václav Kozák
Vlasta Poláková
+
Vlasta Šebestová
+
Vlasta Nejdlová
Václav Škanta
*
Vlastimil Časta
zástupce řed. školy pro 2. stupeň
+
Anna Vachudová
+
Alfréd Šebesta
+
Zdeněk Gimpl
Josef Stuchl
Stanislav Funk
Božena Stuchlová
Anežka Naďová
Petr Malý
Jan Beneš
Karel Denk
*
Yvona Nováková
vychovatelky ŠD (výčtem - jak přicházely na školu od roku 1963) : + Jana Seltenhoferová,
+ Božena Nováčková, Hana Ložková, Anna Mertlová – Anna Kalivodová, Marie Matušková – Žerebáková,
Libuše Flosmanová, Libuše Straková, *Zuzana Rychmachová – Zuzana Topinková, + Alena Brabencová,
ěEva Lencová –Hlavatá, Helena Kozáková, Trefancová, Ivana Babková, Jindřiška Matějková,
Milena Mahovská, *Jana Řeřichová, *Václava Brožíková, *Jitka Šnourová
THP pracovnice školy
Jarmila Sakslová - Maskalová
* Marie Baštářová – Míšková
* Marie Chaloupková
* Marie Hulcová
školníci
budova133/IV
(1963 – 2013)
+ Wimmer Karel
+ Lavková Růžena
Kalčík Rostislav
* Hulcová Marie
budova 194/I
(1963 – 2013)
+ Lavková Růžena
Jarolímek Jaroslav
+ Libotovský Jindřich
* Šůs Václav
budova 208
(1990 – 2013)
+ Štork Jaroslav
Bouda František
* Touš Václav
tělocvična Vodojem
(1983 – 2013)
+ Špeta Antonín
+ Řičica Roman
Čada Josef ml.
* Hulec Jan
vedoucí ŠJ
školní jídelna (dříve U Slunce, od roku 1991, Plánická 208/I)
+
p. Voráčová
Jaroslava Holubová
Zuzana Korcová
Božena Šotová
*Václava Toušová
Kuchařky, ostatní zaměstnanci ŠJ a uklízečky: bohužel v kronikách nejsou dělnická povolání uvedena,
samozřejmě nás to mrzí a dobře si uvědomujeme, že bez obětavých, pracovitých a ochotných kuchařek,
pomocných sil v kuchyni a uklízeček by škola existovat nemohla. Poděkování jim patří stejně jako všem
ostatním.
Ve školním roce 2012/13 pracovaly ve školní jídelně: Růžena Wachtlová, * Hana Veselá, * Božena Vansová,
* Alena Rybáčková, * Jaroslava Mihalcová, * Marie Hulcová, * Renata Tomanová, Ivana Míšková, *
Jaroslava Kotábová, * Jitka Höflerová, Jaroslava Denková, * Romana Haisová, * Václava Toušová.
V tomto školním roce pracovaly jako uklízečky: * Jaroslava Denková, *Michaela Holmajerová, *Marie
Horváthová, *Jana Jurutková, *Jana Jiříková, *Pavlína Kaisrová, *Alena Kuběnová, *Romana Vylítová,
*Bohuslava Kloudová.
Příchozí pedagogové od školního roku 1962/1963
V tomto školním roce se slavilo 100. výročí školy.
Složení pedagogického sboru:
ředitel školy:
+ Josef Mašát
zástupci řed.:
+ Alfréd Šebek
+ Anna Vachudová
třídní učitelé:
1. A + Růžena Jirovcová
1. B + Marie Černá
2. A + Františka Sommerová
2. B + Marie Filová
3. A + Vlasta Šebestová
3. B Pavla Aschenbrennerová
4. A + Marie Tremlová
4. B + Růžena Řehůřková
5. A + Vladimíra Pivcová
5. B + Pavla Celerinová
6. A +Marie Hotárová
6. B + Karel Kozák
6. C Blanka Jelínková
7. A + Boleslav Lengál
7. B + Jan Tichovský
8. A + Cecilie Petersová
8. B + Růžena Brabcová
9. A + Zdeněk Gimpl
9. B Jan Pyšek
9. C + Marie Netalová
9. D Jiřina Adámková
bez třídnictví:
+ Marie Burešová
Aida Hošková-Čechurová
+ Josefa Švecová
Jana Mazancová
Dále se uvádějí noví – nastupující pedagogičtí pracovníci.
školní rok 1963/1964
Věra Heřmánková
Drahomíra Hostýnková
+ Anna Kudrnková
školní rok 1964/1965
+Anna Breuová
+ Eva Černovská
Marta Fričová
Jiřina Kotalová
Marie Jůzová – Hnojská
Zdeňka Wimmerová
školní rok 1965/1966
Irena Chvojková
+ Marie Kašparová
Jarmila Krátka
Hermína Motýlová
Začíná se brigádnicky stavět hřiště na Vodojemu.
školní rok 1966/1967
František Brom
+Josef Houdek
+ Vlasta Nejdlová
+ Vlasta Koželuhová
Marie Týzlová
Jana Šípková
školní rok 1967/1968
Bedřiška Brůhová
+ Ludmila Bystřická
Miroslav Korbel
Jaroslava Smolová
Jana Žílová
Škola získala pozemek vedle budovaného hřiště na Vodojemu, pro výuku pěstitelských prací.
školní rok 1968/1969
Václava Bromová
Josefa Chroustová
školní rok 1969/1970
Jitka Fišerová
Hana Ložková
+ Miroslav Paveza
Alena Vörösová
školní rok 1970/1971
Marta Faloutová
+ Dana Kalčicová
+ Marie Kociánová
+ Vlasta Soltysiaková
Dokončena výstavba sociálního zařízení na Vodojemu.
školní rok 1971/1972
Jan Žána
školní rok 1972/1973
Jana Hartlová
+ Josef Šmíd
školní rok 1973/1974
+ Miluše Kejvalová
+ Václav Kozák
Marie Machová
Růžena Rudová
Josef Stuchl
školní rok 1974/1975
Josef Čáp
+ Marie Heřmanová
Marcela Fíková
Vlasta Poláková
školní rok 1975/1976
Alena Bočková
Marie Tomanová
školní rok 1976/1977
Václava Čoudková
Stanislav Funk
Jindřiška Jalůvková
+ Růžena Márová
Zdeňka Skořepová
Helena Vališová
Dokončení ústředního topení na budově Komenského 133/IV.
školní rok 1977/1978
Vlasta Knížková
Karel Křenek
Marta Šlajsová
Božena Stuchlová
Zdeňka Táborová
+ Anna Voráčková
Dokončení ústředního topení na budově Plánická 194/I.
školní rok 1978/1979
Hana Haladová
Miluše Kolářová
Anežka Naďová
Jitka Šturmová - Juricová
školní rok 1979/1980
* Jana Kantorová - v době oslav nejdéle na škole sloužící pedagog 34 let
Anna Podráská
Ladislav Průcha
Na budově 194/I místo šaten vznikají učebny, šatny se stěhují do hygienicky nevhodného suterénu.
školní rok 1980/1981
školní rok 1981/1982
Marie Holečková
Milada Husníková
Magdaléna Klímková
Jitka Lukschová – Klasnová
Věra Svidrová
Vlasta Šauerová
* Radmila Šťastná
* Anna Kuthanová
+ Marcela Čmerdová
Marie Pešková
Josef Potužák
+ Marcela Špetová
Alena Václavovicová
Na konci školního roku odchází část pedagogického sboru na nově vzniklou ZŠ Klatovy Tolstého.
školní rok 1982/1983
Olga Böhmová
* Zuzana Flaksová
Dagmar Kantová
Jaroslav Krčmář
* Hana Pšajdlová
Miroslav Sulan
školní rok 1983/1984
* Danuše Hrubá
* Ludmila Brantlová
Jiřina Hašková - Hiřmanová
František Frančík
Korousová Věra
Šárka Šosová – Peterková
Hana Toušová – Jonášová
Drahomíra Žáková
školní rok 1984/1985
+ Jiřina Brandtová
* Eva Lencová – Hlavatá
+ Zdeněk Mach
Petr Malý
* Jaroslava Tremlová - Šauerová
Otevření nové sportovní haly na Vodojemu.
školní rok 1985/1986
* Růžena Krůsová
* Anna Procházková
+ Anna Voráčková
školní rok 1986/1987
Jan Beneš
Bejvlová
Jindřiška Tischerová
školní rok 1987/1988
Šimková
dr. Libuše Bělohoubková
U Slunce z hygienických důvodů končí provoz ŠD.
školní rok 1988/1989
Alena Soukupová
Martin Tomaier
Zdena Zsambokiová
Otevřeno hřiště u tělocvičny na Vodojemu.
školní rok 1989/1990
* Jana Vyskočilová
Bejvlová
Začíná úprava budovy 208/I na školu (po zajištění střechy zastaveny opravy 133/IV).
školní rok 1990/1991
* Karel Denk
Začíná výuka v budově 208/I, uzavřena budova 133/IV (připravují se prostory pro školní jídelnu)
Zahájení provozu v turistické ubytovně na Vodojemu.
školní rok 1991/1992
Václav Škanta
Zahájen provoz školní jídelny v nových prostorách 208/I, pokračuje rekonstrukce 133/IV.
školní rok 1992/1993
Anna Boušová
Vybudován ovál s umělým povrchem SAN-O-TAN na hřišti na Vodojemu.
školní rok 1993/1994
Magdaléna Fleisigová
školní rok 1994/1995
* Pavla Böhmová
školní rok 1995/1996
* Marta Kubová - Koláčková
školní rok 1996/1997
Helena Baštářová
* Vlastimil Časta
David Brůha
Denisa Janoušková – Siterová
* Hana Kováříková
* Věra Luňáčková
* Jana Řezáčová
* Iveta Smolíková
Znovuotevření zrekonstruované budovy 133/IV, a současně uzavření budovy 194/I.
školní rok 1997/1998
Jarmila Šubrtová
ing. Václav Špičák
* Otakar Vylít
školní rok 1998/1999
*Hana Benešová
Znovuotevření zrekonstruované budovy 194/I.
školní rok 1999/2000
* Jana Kličková – Jandová
školní rok 2000/2001
Zdeňka Klímová
Hynek Král
Miroslava Maršátová
* Helena Růžičková
* Irena Stahlová
+ Pavel Voráček
Uzavření školy na Husově náměstí, příchod některých žáků a zaměstnanců na naši školu.
školní rok 2001/2002
školní rok 2002/2003
* Eva Brůhová
Michala Haasová
Václav Kůs
Pavlína Čapková
* Jaroslava Lebedová - Kubernátová
* Yvona Nováková
* Václav Šelmát
školní rok 2003/2004
* Miroslav Röbsteck
Oprava umělého povrchu na Vodojemu, Izolace sklepů 194/I a 133/IV.
školní rok 2004/2005
* Věra Drahorádová
* Zdeněk Bureš
školní rok 2005/2006
František Vejčík
školní rok 2006/2007
školní rok 2007/2008
Rekonstrukce topení 194/I
školní rok 2008/2009
* Simona Hlomová
* Stanislava Hubená
Zahájena kompletní rekonstrukce na Vodojemu v tomto roce nová okna a podlaha v hale, pokračuje
sanace vlhkosti 133/IV, úprava výdeje ve školní jídelně.
školní rok 2009/2010
* Irena Honzíková
Marcela Fíková - asistentka
Nové topení a podlaha v sále 2018/I.
školní rok 2010/2011
* Veronika Kollorossová
* Romana Sazamová
* Martina Košanová – kroužek tvůrčího psaní
* Jaroslava Schmiedelová - asistentka
školní rok 2011/2012
* Hana Andrlová
* Romana Bárová – asistentaka
* Gabriela Šťastná – asistentka
Vybavení 21 tříd interaktivitou. Učebna PC rozšířena na 30 počítačů, rekonstrukce chlapeckých WC
na 194/I a kompletní rekonstrukce sociálního zázemí v Tv na Vodojemu. Rekonstrukce poloviny
střechy na přístavbě šaten.
školní rok 2012/2013
* Jaroslava Sejpková
Nová učebna z bývalé sborovny ve druhém patře 194/I.
školní rok 2013/2014
* Radka Bočková
* Petra Kovaříková
Slavíme 150 let
Děkujeme všem příznivcům, bývalým i současným zaměstnancům, žákům, jejich rodičům
a sponzorům za podporu.
19. 10. 2013
Download

Zaměstnanci za posledních 50 let.