High School
2013 – 14
Orientační
soustředění
USA: 5 dní v New Yo
rkU
ANGLIE: 4 dnY v LOND
ýně
AUSTRáLIE: 3 dnY v
SYDNEY
Nový Zéland: 5 dn
í v Aucklandu
Španělsko: 8 dní v
Madridu
ARGENTINA: 7 dní v
ROSARIU
KANADA: 4 dny v To
rontu
Irsko: 4 dny v Dubl
inu
Francie: 4 dny v Pa
říži
Itálie: 4 dny v Římě
Anglie | Argentina | Austrálie | Finsko | Francie | Holandsko | Irsko | Itálie |
Kanada | Německo | Norsko | Nový Zéland | Skotsko | Španělsko | Švédsko |
Švýcarsko | USA | a další
2|
tí
s
o
n
e
š
u
k
z
t
e
l
0
3
ž
e
n
e
Víc
Milí studenti,
into Education v České republice čerpá z více
než třicetiletých zkušeností svého anglického
zakladatele. Sesterské organizace, které spojuje
jméno into, máme v současné době ve třinácti
zemích Evropy, z nichž každoročně posíláme do
světa přes tisíc studentů. Na orientačních soustředěních, která jsou součástí některých programů, se s těmito evropskými studenty seznámíte
a tak svůj studijní pobyt obohatíte o další rozměr.
Specializujeme se na dlouhodobé studijní programy v různých koutech světa – kromě Evropy
také například v USA, Kanadě, Austrálii, na Novém Zélandě nebo v Argentině.
Pro into je na prvním místě spokojenost studentů s kvalitním programem. Klademe důraz na
osobní kontakt s vámi a s vašimi rodiči,
a proto vás vždycky nejdřív pozveme na společné setkání – osobní pohovor. V jeho průběhu si
budeme podrobněji povídat o zvoleném programu a zjišťovat, jestli je pro vás vhodný.
into se při své činnosti řídí mezinárodním etickým kodexem, který platí pro poskytování služeb v oblasti cestování mládeže. Naše partnerské organizace ve Spojených státech amerických
jsou členy sdružení CSIET (Council on Standards
for International Educational Travel, www.csiet.
org), jež vypracovalo zásady pro poskytování
a hodnocení mezinárodních studentských vzdělávacích programů a vyžaduje jejich dodržování.
Vycestujete-li do zahraničí s into, čeká vás před
odjezdem přípravný seminář, kde vám předáme
důležité informace, poradíme vám, jak se co nejrychleji zapojit do nové společnosti a také vás
zábavným způsobem připravíme na to, jak může
vypadat kulturní šok a co vlastně obnáší kulturní
snášenlivost. Na semináři se seznámíte s ostatními českými studenty, s nimiž můžete zůstat
v kontaktu po celou dobu svého pobytu v zahraničí a sdělovat si svoje dojmy. Osobně také poznáte naše absolventy, kteří vám budou vyprávět
z první ruky o svých vlastních zkušenostech.
Po přečtení našeho katalogu budete o into vědět víc. Pokud vás při jeho prohlížení napadnou
nějaké otázky, spojte se s námi, všechny rádi
zodpovíme.
S pozdravem za into Education
Ing. Hana Hercherová
OBSAH
Od snu ke skutečnosti
4–5
Hostitelská rodina a další péče
6–7
USA
8–9
Orientation Camp New York
10
Kanada
11
Anglie
12
Skotsko / Irsko
13
Austrálie
14
Nový Zéland
15
Argentina
16
Španělsko
17
Německo / Švýcarsko
18
Francie / Itálie
19
Holandsko / Finsko
20
Norsko / Švédsko
21
Obecné podmínky
22
Přihláška
23
Obálka: Markéta Grbavčicová- Grand Canyon, Arizona, USA
|3
Základní informace
„Don’t dream it! Do it“ – to je motto
naší organizace. Máte-li nadšení a odvahu, jděte
do toho!
Student exchanges
Zúčastnit se zahraničního studijního programu,
anglicky nazývaného „student exchange“, znamená odjet na několik měsíců do zahraničí
a studovat tam na běžné střední škole s vašimi
vrstevníky ve vybrané hostitelské zemi. Touto
cestou můžete poznat jiný způsob výuky na školách, zažít odlišný přístup učitelů ke studentům
a okusit bohatou nabídku předmětů, jakož i mimoškolních aktivit. Kromě toho máte jedinečnou
možnost se zblízka seznámit s životním stylem,
zvyky a kulturou hostitelské země. Protože budete bydlet přímo v hostitelské rodině (host family), budete se cítít téměř jako skuteční občané
své dočasné domoviny. Poznáte ji daleko lépe
než při krátké prázdninové návštěvě a osvojíte si
místní jazyk na takové úrovni, že ve své druhé
vlasti budete moct kdykoli v budoucnu bez problémů dál studovat nebo pracovat. A to je výhoda, kterou nelze nikdy docenit!
Předpoklady
Pro účast v našem programu je potřeba, abyste
splnili tyto podmínky: v den odjezdu vám musí
být nejméně patnáct a nejvíce osmnáct let. Jazyk
zvolené hostitelské země byste měli studovat už
nejméně dva roky a ovládat jej aspoň na základní
konverzační úrovni (jsou i výjimky, jak se dočtete u některých zemí v tomto katalogu). Celkový
průměr vašich známek na posledním vysvědčení by neměl být vyšší než 3 stejně jako známka
z jazyka hostitelské země. Měli byste mít vyrovnanou povahu a ochotu přizpůsobit se nezvyklému
životu v cizí zemi. Také byste měli být do značné
míry samostatní, abyste byli schopni obstát v náročnějších situacích, než jaké byste řešili v závětří
domova. Ale nejdůležitější je vaše rozhodnutí to
zkusit a předsevzetí se do nového prostředí – jak
rodinného tak školního – co nejlépe začlenit.
Osobní pohovor
Projevíte-li o náš program zájem, pozveme vás
nejdřív k osobnímu pohovoru. Ten probíhá za
účasti alespoň jednoho z vašich rodičů nebo zákonných zástupců a jeho cílem je poznat vaše
pohnutky a očekávání, seznámit vás se vším, co
účast v programu obnáší, zodpovědět všechny
vaše otázky a zjistit, zda je zvolený program pro
vás vhodný. Pohovor je veden převážně česky,
ale částečně také v jazyce hostitelské země, do
níž se chystáte. Na konci schůzky vám předáme
brožurku, která shrnuje všechny nejdůležitější
informace a povíme vám, jak podat závaznou žádost o účast v programu.
Přípravný seminář
Dva až tři měsíce před plánovaným odjezdem
se zúčastníte povinného přípravného semináře
(pre-departure seminar). Na něm se dozvíte další podrobnosti o programu, o našich pravidlech
a zásadách, jakož i o tom, jak v hostitelské zemi
co nejrychleji zapadnout a poradit si s nejrůznějšmi problémy. Budeme si povídat a vysvětlovat,
ale také hrát hry a scénky, abyste si mohli předem prožít vzorek toho, s čím se pravděpodobně
setkáte v cizině. Na seminář zveme i absolventy
našich programů, kterých se budete moct zeptat
na všechno, co vás zajímá.
Orientation camp
V ceně některých našich programů je zahrnuto
i orientační soustředění v hostitelské zemi na začátku vašeho pobytu, které vám pomůže hladce
vplout do nového života. Seznámíte se na něm
s dalšími studenty z celé Evropy, dozvíte se základní informace o své hostitelské zemi, poznáte
něco z její kultury a památek, a budete mít čas
zvyknout si na jazyk, kterým se po dobu svého
studijního pobytu budete dorozumívat. Soustředění jsou skvělou příležitostí k aklimatizaci na
nové prostředí a získání sebedůvěry. V nadcházejícím školním roce se budou orientační soustředění konat už v deseti městech: v Aucklandu,
Dublinu, Londýně, Madridu, New Yorku, Paříži,
Rosariu, Římě, Sydney a Torontu!
Zkušenosti získané v průběhu studijního pobytu
v zahraničí vám obohatí celý život!
Don' T dream it! Do it!
www.into-studiumvzahranici.cz
4|
^
Od snu ke skuteCnosti
Přihlášení
Máte-li zájem o účast v našem programu a splňujete-li základní podmínky (věk, konverzační
znalost jazyka a dobré známky), vyplňte nejdřív
nezávaznou přihlášku na naší webové stránce
nebo na poslední straně tohoto katalogu, přiložte
kopii posledního vysvědčení a krátkou informaci
o sobě a vše nám zašlete. Až od vás přihlášku
obdržíme, ozveme se vám, abychom si s vámi
a s alespoň jedním z vašich rodičů (zákonných
zástupců) domluvili termín osobního pohovoru.
Přijetí
Po absolvování úspěšného pohovoru a vyplnění
závazné žádosti můžete být přijati do našeho
programu. Vaše materiály zašleme našim partnerským organizacím a spolupracovníkům v zahraničí, kteří mají ohledně vašeho přijetí poslední
slovo. Rozhodnou-li kladně, začnou pro vás ihned
vyhledávat vhodnou hostitelskou rodinu a vyjednávat zápis na střední školu. Konečné rozhodnutí
o přijetí do programu vám oznámíme a uzavřeme
s vámi smlouvu o zahraničním studijním pobytu.
Čekací doba
Proces hledání hostitelské rodiny a školy může
trvat několik měsíců, takže po tuto dobu musíte
být trpěliví. Je totiž potřeba skloubit obojí – vhodnou rodinu, která si vás vybere, a dobrou školu,
která je poblíž a má navíc zájem přijmout zahraničního studenta. To všechno vyžaduje spoustu
úsilí a času, jakož i nezbytného úřadování. V průběhu čekání se na svůj pobyt připravujte pilným
studiem jazyka a zjišťováním informací o zvolené
zemi.
Spolehliví partneři
into spolupracuje v zahraničí pouze se spolehlivými a dlouholetou spoluprací ověřenými
partnerskými organizacemi, které mají bohaté
zkušeností se vzdělávacími programy. Kromě
hostitelské rodiny a zápisu do školy pro vás také
zajišťují koordinátora, který vám bude k dispozici
po celou dobu pobytu v zahraničí. Naši partneři
někdy pro zpestření programu organizují i krátkodobé výlety, jejichž cena však není zahrnuta
v ceně programu.
Umístění
Až si vás vaše hostitelská rodina vybere mezi
ostatními účastníky a v blízkosti jejího bydliště
se podaří zajistit vám místo na škole, ihned vám
to oznámíme. Teď už se můžete opravdu chystat
k odjezdu!
Vízum
Pro studijní pobyt v některých námi nabízených
zemích je potřeba si opatřit vízum. Zhruba dva
měsíce před odjezdem vám zašleme podklady
k vízové žádosti, kterou podáte na příslušném
konzulátu nebo velvyslanectví. Nezapomeňte
si zkontrolovat, jestli máte pas s platností ještě
šest měsíců po předpokládaném skončení pobytu – jinak vízum nedostanete!
Informace
V době mezi přijetím do programu a vlastním
odjezdem od nás budete průběžně dostávat
informace týkající se vašeho studijního pobytu.
I vy sami se asi budete pídit po poznatcích o své
budoucí hostitelské zemi a dojmech bývalých
účastníků programu. Můžete si přečíst jejich
dopisy na našich webových stránkách (Mail 4 U)
a shlédnout videozáznamy tamtéž, ale nejvíc se
dozvíte na přípravném semináři, kde se s našimi absolventy osobně setkáte a budete se jich
moct na všechno zeptat. Po semináři se budete
cítit daleko klidnější a připravenější na zvládání
každodenních situací ve vám dosud neznámé
společnosti, na kterou se už budete jen těšit.
|5
Studijní pobyt
Během pobytu v zahraničí budete chodit do školy s místními studenty a učit se přesně to, co
oni. Ze začátku vám budou samozřejmě učitelé
a školní poradci pomáhat překonávat jazykovou
bariéru, ale postupně se stanete zcela rovnoprávnými studenty. Škola si bude všímat, jak se
ke studiu stavíte a jestli o ně máte zájem, proto
nezapomínejte, že jste tak trochu vyslanci své
země, a snažte se dosahovat co nejlepších výsledků. Mimo školu o vás bude nejvíc pečovat
hostitelská rodina a všechny případné potíže
vám pomůže vyřešit místní zástupce naší partnerské organizace – tzv. koordinátor. Ten vám
dokáže nejlépe a nejrychleji poradit, jak dobře
vycházet s hostitelskou rodinou a jak se chovat
v kulturně odlišném prostředí. Ale samozřejmě
se můžete vždycky obrátit na nás – víme, že sžívání se s novou společností není vždycky jednoduché a jsme tu pro vás, abychom vám pomohli!
Kapesné
Každý účastník našeho programu si musí zajistit
přísun pravidelného kapesného během svého
pobytu, a to zhruba 250 EUR měsíčně. Nejčastějším způsobem přísunu kapesného je výběr či
platba bankovní kartou, kterou si můžete nechat
vystavit ke svému účtu nebo k účtu rodičů.
Z těchto peněz budou hrazeny například obědy
ve škole, učební pomůcky, hygienické potřeby,
poplatky za hromadnou dopravu a různé volnočasové a zábavní aktivity.
Returnees – absolventi
Po návratu domů z vás budou jiní lidé! Budete
znát mentalitu jiného národa a budete vědět,
že věci mohou fungovat i jinak, než jak jste byli
zvyklí. Budete schopni pružněji reagovat na změny ve svém životě i ve společnosti a budete daleko samostatnější. Pochopitelně budete také plni
dojmů, o které se budete chtít podělit s někým,
kdo má podobnou zkušenost. K tomu budete
mít příležitost na víkendovém setkání absolventů, které pořádáme každoročně na začátku nového školního roku. Budete-li chtít, můžete s absolventy zůstat v kontaktu i nadále nebo se účastnit
i mezinárodních setkání absolventů z ostatních
evropských zemí, kde má into svá zastoupení.
Tak se můžete dozvědět, jak oni zvládali svůj pobyt a jak vnímali rozdíly mezi svou a hostitelskou
kulturou.
Hodně štěstí!
www.into-studiumvzahranici.cz
6|
Hostitelská rodina ...
Existuje ideální hostitelská
rodina?
Správný přístup
Mnozí z vás asi sníte o hostitelské rodině se dvěma dětmi vašeho věku a případně ještě se psem
či kočkou. Takové rodiny samozřejmě existují, ale
nejsou jediné, kdo vás mohou laskavě přijmout
a dobře se o vás postarat. Jsou také manželské
páry, jejichž děti už z domova odešly nebo jež
děti vůbec nemají, ale i s nimi (a možná právě
s nimi) můžete navázat hezký vztah. Upřímnost
a vstřícnost jsou klíčem k tomu, abyste se ve
své hostitelské rodině cítili jako doma. Hostitelské rodiny jsou našimi partnery pečlivě vybírány
a za ideální jsou považovány takové, které jsou
schopny porozumět vašim pocitům a potřebám
a u kterých se můžete cítit dobře nezávisle na
tom, kolik mají členů či jak jsou staří.
Hostitelská rodina je důležitou základnou pro to,
aby se váš studijní pobyt vydařil. Její členové vás
nebudou vnímat jako hosta, ale jako svého dalšího člena, kterého přizvou ke všem rodinným
aktivitám. K tomu, abyste si dobře rozuměli,
musíte ale samozřejmě přispět i vy. Svou otevřeností, zájmem o jejich život a schopností se
přizpůsobit jejich zvyklostem. Studenti se často
obávají toho, že rodina nesplní jejich očekávání.
Jsou ale oni vždy schopni splnit očekávání své
hostitelské rodiny? Vzájemná vstřícnost, ohleduplnost a úcta jsou předpokladem pro dobré
soužití. Možná se vám některé zvyklosti vaší rodiny budou ze začátku zdát zvláštní. Když je ale
přijmete jako nová pravidla hry, brzy se se svou
rodinou hladce sžijete.
Kde hostitelské rodiny žijí?
Proč vás hostitelská rodina zve?
Většina hostitelských rodin žije v malých městečkách, menšina pak na předměstí větších měst
nebo na venkově. Ve svém novém bydlišti se
prostřednictvím své hostitelské rodiny brzy seznámíte s dalšími přátelskými a společenskými
lidmi, kteří se o vás budou zajímat. I s jejich pomocí pak proniknete do života v hostitelské zemi
a poznáte zvyky a životní styl místních obyvatel.
Vedou ji k tomu často velmi ušlechtilé pohnutky.
Její členové jsou hrdi na svou zemi a chtějí, aby
se o ní něco dozvěděli i mladí lidé ze vzdálených
končin. Jsou otevření a chtějí se podělit o svůj
každodenní život s ostatními. Kromě toho jsou
i zvědaví a rádi se seznámí s lidmi z odlišného
kulturního prostředí. Hostitelské rodiny ve většině zemí dokonce nedostávají za přijetí studenta
žádnou odměnu. Ta je obvyklá zejména ve Španělsku, v Anglii, ve Skotsku a v Irsku.
Výběr rodiny
I hostitelská rodina musí o zařazení do programu
požádat. Po obdržení její žádosti ji navštíví pracovník naší partnerské organizace a zjistí o ní na
místě vše potřebné. Pro účast v programu je rodina schválena teprve po pečlivém prošetření její
bezúhonnosti, motivace a prostředí, jaké může
zahraničnímu studentovi nabídnout. Rodiny jsou
vybírány bez ohledu na povolání, náboženské založení či barvu pleti. Hlavním kritériem je jejich
srdečnost, přátelskost a schopnost zajistit vhodné zázemí.
Jak probíhá umístění studenta?
Hostitelská rodina si sama mezi uchazeči vybere, koho chce do své domácnosti přijmout. Poté,
co je prověřena, jí pracovníci naší partnerské organizace nabídnou několik studentských žádostí,
z nichž si může vybrat svého budoucího člena
– takového, který má s jejím životním stylem co
nejvíc společného a může být pro ni přínosem.
Proto je důležité, abyste pečlivě vyplnili svoji
závaznou žádost a rodině se co nejvěrněji představili.
|7
^
... a další péCe o vás
Je možné změnit hostitelskou
rodinu?
Je samozřejmé, že i v dobré rodině může dojít
k nedorozuměním a rozmíškám. V takových případech jsme tu pro vás my i náš zahraniční partner a spolu se budeme snažit vzniklé problémy
řešit. Pokud se ukáže, že řešení nelze nalézt ani
po důkladném prohovoření situace, a že existuje
vážný důvod, proč vzájemné soužití nadále není
možné, samozřejmě tu je možnost sehnat náhradní rodinu.
Kdo řeší problémy?
Pokud se vyskytnou nějaké potíže, nejdříve se
poraďte se svým koordinátorem. Ten zná vaši
hostitelskou rodinu a bude vždycky ochoten
vám pomoci. Naše partnerské organizace pracují
pouze se školenými spolupracovníky, takže o vás
bude dobře postaráno.
Koordinátoři
Naši koordinátoři mají většinou se studenty letité
zkušenosti. Jsou to vlastně oni, kdo především
váš pobyt umožní. Hostitelské rodiny nežijí v každé ulici. Někdo je musí vypátrat. A to právě dělají místní koordinátoři. Dalo by se říct, že pracují
stále – vyptávají se mezi svými přáteli, kolegy,
známými z kostela a z různých klubů a zjišťují,
jestli by měl někdo zájem si k sobě vzít zahraničního studenta. Často je to právě jejich nasazení
a víra v oboustrannou prospěšnost soužití se
zahraničním studentem, která vám otevře dveře
do domova hostitelské rodiny. Cesta k té pravé
rodině vede přes stovky telefonátů, nespočet
rozhovorů, desítky pohovorů a pěknou řádku
zbytečných návštěv. Je úžasné, že je nakonec
vždycky úspěšná a máme velikou radost, když
konečně dostaneme jméno a adresu hostitelské rodiny a název místní školy. A pak už je řada
na vás – vzít telefon, vytočit číslo a říct – Hello,
Bonjour, Hola, Guten Tag…
Maturita
Získání maturitního vysvědčení není cílem tohoto vzdělávacího programu. Případy, kdy ředitelství zahraniční školy povolí skládání maturitní
zkoušky, jsou výjimečné. Pokud byste nicméně
tuto příležitost dostali a maturitu složili, můžete
si po návratu domů zažádat o její uznání na Krajském odboru školství. K případnému pozdějšímu
vysokoškolskému studiu v zahraničí však není
zahraniční maturita potřebná.
Bude vám rok studia v zahraničí
uznán?
To záleží na vedení vaší české školy. Ředitelé
obvykle vyžadují složení rozdílových zkoušek
alespoň z těch předmětů, které jste v zahraničí
nestudovali nebo opakování ročníku. Vždy však
rozhoduje to, jak se vy a vaši rodiče s vedením
školy domluvíte. Každý účastník našeho studijního programu od nás dostane potvrzení o přijetí
do programu a od své střední školy v zahraničí
pak potvrzení o docházce a studovaných předmětech.
www.into-studiumvzahranici.cz
8|
Central
High School USA
East
West
South
Spojené státy americké jsou pro naše studenty
stále nejoblíbenější destinací. Mnoho mladých
lidí z celého světa touží zažít na vlastní kůži
„American Way of Life“, jakož i ducha americké
školy.
Země
USA tvoří 50 států a District of Columbia s hlavním městem Washingtonem. V této multikulturní zemi, která je etnicky jednou z nejpestřejších
na světě, žije přibližně 314 milionů obyvatel,
což ji řadí podle lidnatosti na třetí místo na světě. Díky její velikosti a geografické rozmanitosti
tu lze zakusit většinu podnebných pásem – od
subarktického na Aljašce až po tropické na jižním
cípu Floridy. Najdete tu vysoké hory, nížiny, stepi,
prérie, savany i pouště. Příroda je ve Spojených
Státech opravdu krásná a ohromující. Američané
jsou si toho vědomi a pečlivě se starají o svých
58 národních parků!
Američané
Škola
Dalo by se říct, že typický Američan je pracovitý, soutěživý, velkorysý, vlastenecky založený
a miluje baseball, basketbal nebo americký fotbal.
Je ale třeba podotknout, že musíme být opatrní
se zobecňováním vlastností jednotlivců na celý
národ – snaha umožnit každému, aby se přesvědčil, jak se věci opravdu mají a nepodléhal
zavádějícím předsudkům, je jedním z důvodů,
proč studium v zahraničí zprostředkováváme.
Jednotliví Američané jsou stejně různorodí jako
Evropané, i když každý národ má samozřejmě svá
specifika vyplývající z výchovy a kultury. Američané jsou obecně aktivní ve společenském životě
a hrdi na své „netřídní” smýšlení – nevěří na
předurčenost osudu v závislosti na prostředí
nebo finanční zajištěnosti. Svůj „americký sen” si
může splnit každý, ať pochází z jakýchkoli poměrů.
Do našeho programu jsou vybírány pouze ty
americké střední školy, které mají dobré výsledky a přátelskou atmosféru. Počet jejich studentů
se může pohybovat od několika set až po několik
tisíc. Výuka v jednotlivých státech začíná různě,
většinou v průběhu srpna, a končí na přelomu
května a června. Zahraniční studenti obvykle nastupují do 10. – 12. ročníku v závislosti na věku
a školním prospěchu. Povinně (required) musí
studovat americké dějiny, angličtinu a obdobu
naší občanské nauky, a kromě toho si mohou vybrat z desítek volitelných (elective) předmětů podle svého zájmu. Celkem pak mají šest až sedm
předmětů, které studují každý den. S výběrem
předmětů vám pomůže školní poradce (counsellor) a budete si je moct změnit každých zhruba
devět až deset týdnů.
|9
Yes, you can...!
Volný čas
SPECIÁLNÍ PROGRAM
Kromě běžné výuky nabízejí americké školy ještě spoustu odpoledních aktivit, na kterých se
můžete seznámit s dalšími spolužáky. Můžete
se věnovat různým druhům sportů, hrát divadlo,
psát do školního časopisu, navštěvovat kurzy fotografování nebo chodit třeba na hodiny řečnictví. Když se rozhodnete věnovat se některému
ze sportů, budete se se svými spoluhráči nebo
soupeři vídat téměř každé odpoledne a občas
i o víkendech, kdy budete hrát zápasy. V souvislosti se sportem škola často pořádá větší společenské akce, které většina studentů nadšeně
prožívá. Nejvíc se ale vždycky těší na závěrečný
slavnostní ples (prom).
Ve Spojených státech amerických nabízíme také
speciální program, v němž si můžete zvolit buď
státní školní obvod v atraktivní lokalitě (např. Los
Angeles, Santa Barbara, Orlando, Chicago, Las
Vegas) nebo konkrétní soukromou školu (většinou s náboženským zaměřením) z naší nabídky. To znamená, že víte předem, kam pojedete
a můžete si vybrat i určité předměty, sporty či
kroužky. V tomto případě budete žádat o vízum
F-1, jehož výhodou je, že se dá prodloužit až na
čtyři roky. Cena tohoto programu se pohybuje od
dvojnásobku ceny standardního programu výše,
v závislosti na zvolené škole či lokalitě. Podrobnosti vám sdělíme na požádání.
Váš školní den může vypadat například takto:
Ráno vás přiveze školní autobus do školy na osmou hodinu. Po třech nebo čtyřech vyučovacích
hodinách následuje přestávka na oběd (lunchbreak), poslední vyučovací hodina končí kolem
třetí odpoledne. Pak se buď věnujete kroužkům
a sportům a nebo vás autobus opět odveze domů.
Termíny a ceny
Školní rok
179 000 Kč
První pololetí
164 000 Kč
Druhé pololetí
154 000 Kč
25.3.2013 pro pobyt od září 2013
01.10.2013 pro pobyt od ledna 2014
Omezenému počtu zájemců můžeme za příplatek
nabídnout volbu oblasti nebo státu (viz mapka).
Máte-li o tuto možnost zájem, přihlašte se co
nejdříve, nejlákavější destinace se brzy vyčerpají.
www.into-studiumvzahranici.cz
10 | ORIENTATION CAMP
Orientation Camp
Pět dní v New Yorku
Pro všechny účastníky studijního programu
v USA s odletem v létě pořádáme na začátku
pobytu úvodní orientační soustředění (orientation oamp) v New Yorku, které je zahrnuto v ceně
programu.
Co toto soustředění obnáší? Přednášky, semináře, skupinové projekty, sportování, sezámení se
s ostatními účastníky z celé Evropy a prohlídku
New York City. Uvidíte Sochu Svobody, navštívíte Central Park a samozřejmě legendární Times
Square. Něco se najde i pro milovníky nákupů,
a to výprava do obchodního centra (shopping-mall), jednoho z největších ve Spojených státech. Pětidenní „Orientation Camp“ je skvělým
začátkem velkého dobrodružství, které vás
v Americe čeká!
Komunikace je nejdůležitější slovo, které se bude
v průběhu soustředění používat. Naučíte se, jak
komunikovat mnoha různými způsoby, a hlavně
to, jak se komunikuje ve Spojených státech.
I když totiž umíte obstojně anglicky, neznamená
to ještě, že umíte vždy volit vhodná slova! Čas,
který na soustředění strávíte, bude samozřejmě
také výbornou jazykovou přípravou.
Během soustředění si postupně začnete uvědomovat americký životní styl a zvyky. Zdokonalíte
svou schopnost poradit si v nezvyklých situacích
a dozvíte se užitečné informace o vzdělávací
soustavě, dějinách, politice a zeměpisu Spojených států amerických.
Po skončení soustředění poletíte ke své hostitelské rodině, která vás už bude netrpělivě očekávat.
Přednosti programu • pětidenní orientační soustředění
v New Yorku
• možnost volby oblasti nebo státu
• nabídka výletů po USA
Camp video
ORIENTATION CAMP IN NEW YORK
Program soustředění
1. den
Příjezd: úvodní setkání a společná večeře
2. den
Dopolední workshop, pak koupání, sportování nebo nákupy
3. den
Prohlídka New York City: Times Square,
Empire State Building, Wall Street,
Rockefeller Center
4. den
Výlet: Battery Park, Ellis Island, Statue of
Liberty, Ground Zero, China Town.
5. den
„Good bye New York!“ Odlet k hostitelské rodině.
KANADA | 11
British
Columbia
Saskatchewan
Ontario
Mounties & Mountains
Země
Škola
Rozlohou je Kanada větší než USA, ale žije v ní
jen kolem 30ti miliónů lidí. Má mnoho překrásných oblastí s panenskou přírodou, ale největší
kanadská města jako Montreal, Vancouver nebo
Toronto jsou stejně rušná a plná života jako jiné
metropole. Když lidé slyší o Kanadě, většinou se
jim vybaví sníh a lední hokej. Ale v Kanadě mají
i léto, a to leckdy velmi horké.
Školní rok začíná v Kanadě první zářijové pondělí,
hned po svátku Labour Day. Kanadský školský
systém je velmi podobný tomu ve Spojených
státech, takže se tu setkáte s prakticky stejnou
nabídkou předmětů a podobnou délkou vyučování. Všechny školy však mají shodný výukový
program, což znamená, že se svou kvalitou od
sebe téměř neliší. V tomto programu je pro naše
studenty rezervováno jen několik míst. Nabízíme
však také na míru šitý speciální program, jehož
cena odráží nabízené služby (nejméně dvojnásobek standardní ceny). Na podrobnosti se u nás
informujte.
Kanaďané
Kanaďané svou zemi a její přírodu milují, a proto tráví hodně volného času pod širým nebem
– rybaří, sjíždějí řeky a táboří, podnikají výlety,
pořádají pikniky. V Kanadě se hovoří anglicky
a francouzsky, ale 80% obyvatel považuje za svůj
mateřský jazyk angličtinu. Naši studenti jezdí
nejčastěji do anglofonních provincií, ale nabízíme
i pobyt ve frankofonním Quebecu.
ČTYŘI DNY V TORONTU
Váš studijní pobyt v Kanadě (při odletu v létě)
začne čtyřdenním orientačním soustředěním.
V jeho průběhu vystoupáte na CN Tower, podíváte se do čínské čtvrti a Little Italy, ale hlavně se
necháte unést Niagarskými vodopády!
KANADA
Přednosti programu • čtyřdenní soustředění v Torontu
• možné studium na anglické škole
a ubytování ve francouzsky mluvící
rodině
• nabídka výletů
Camp video
Termíny a ceny
Školní rok (angl.)
277 000 Kč
První pololetí (angl.)
227 000 Kč
Druhé pololetí (angl.)
193 000 Kč
Tři měsíce (angl.)
163 000 Kč
Školní rok (fr.)
283 000 Kč
První pololetí (fr.)
240 000 Kč
Druhé pololetí (fr.)
210 000 Kč
31.3.2013 pro pobyt od září 2013
1.9.2013 pro pobyt od ledna 2014
www.into-studiumvzahranici.cz
12 | ANGLIE
Newcastle •
7
• Lancaster
• York
• Manchester
• Liverpool
Lincoln •
Nottingham • 5
Birmingham •
Norwich•
3
4
•
Cambridge
Oxford •
Swansea
•
•
London •
2 Canterbury
Bath • 1
Hastings•
6
ANGLIe
• Plymouth
• Landsend
• Bournemouth
Pobyt v Anglii je určen těm, kdo našli zalíbení
v anglickém životním stylu a specifickém ostrovním přízvuku. Výhodou tohoto pobytu je také
relativní blízkost domova.
Země
Anglie je zemí, kde se v minulosti usazovali už
Keltové, Římané, Normani, Anglové či Sasové. Tradice a často vědomé distancování se od
„kontinentu“ tomuto ostrovu jen přidávají na přitažlivosti. Hrady, zámky a stavby v tudorovském
stylu – často staré celá staletí – neodmyslitelně
patří do anglické krajiny. Nevšední je i to, že jsou
většinou stále obývány. Anglie je ale také moderní zemí, kde se rodí nejnovější módní a hudební
trendy.
Angličané
Často se hovoří o suchém anglickém humoru –
a u obyvatel Anglie se s ním skutečně setkáte.
Svými neustálými poznámkami si koření všední
den a tak se s nimi zřídkakdy nudíte. Anglické
kulinářské umění nebývá obvykle zdůrazňováno,
ale „fish and chips“, „baked beans on toast“, „cornish pasties“ nebo typický „pie“ si určitě oblíbíte.
Tea, Chips & handsome Princes
Škola
Čtyři dny v Londýně
V šestnácti letech končí v Anglii povinná školní docházka a studenti skládají zkoušku GCSE
(General Certificate of Secondary Education).
Pokud uspějí, mohou pokračovat v dalším studiu. V následujícím 11. ročníku skládají zkoušku
„AS Exams“ (Advanced Supplementary Examinations) a ve 12. ročníku pak zkoušku tzv. pokročilé úrovně „A-Level“ (Advanced Level), která je
obdobou naší maturity. V anglických školách jsou
povinné předměty rozděleny na základní – angličtina, matematika a přírodní vědy, a doplňkové
– dějepis, zeměpis, informační technologie, hudební výchova, výtvarná výchova, tělocvik a cizí
jazyk. V rámci našeho programu můžete studovat čtyři až pět zvolených předmětů a naštěvovat
některou z forem anglické střední školy – Grammar school, Comprehensive school, Sixth Form
nebo Tertiary College. Výuka probíhá obvykle
od 9:00 do 15:30 hodin a školní rok je rozdělen
do trimestrů. Posledních 14 dní v červnu se už
neučí, protože se skládají zkoušky.
Náš anglický program začíná čtyřdenním orientačním soustředěním v Londýně, které je zahrnuto v ceně programu od září. Dopoledne se
konají přednášky, během nichž se seznámíte
s anglickou kulturou a způsobem života, odpoledne zbude čas na toulky Londýnem. Chcete si
sáhnout na své oblíbené hvězdy? Vypravte se
k Madame Tussaud´s! Zajímá vás móda a hudba?
Pak si zajděte na Trocadero. Jestli jste zvědaví
na nejnovější trendy, navštivte Covent Garden,
Soho či Portobello Road. Chcete si prohlédnout
Buckingham Palace, the London Eye, Tate Modern, Big Ben, Picadilly Circus, Tower Bridge,
London Dungeon či Downing Street č. 10? Jak
je libo – Londýn má spoustu lákadel. Vydejte se
na okružní jízdu!
Volný čas
Po vyučování se můžete věnovat za mírný poplatek sportu v některém z klubů, dalším aktivitám,
které jsou nabízeny mimo školu nebo chodit
s přáteli na výlety.
Termíny a ceny
Školní rok (od září do června)
250 000 Kč
První pololetí (od září do ledna)
185 000 Kč
Druhé pololetí (od ledna do května)
176 000 Kč
Dva trimestry (od září do Velikonoc)
Dva školní roky - program IB
212 000 Kč
491 000 Kč
Výběr oblasti:
do 31.1. 2013
od 1.2. 2013
30.4.2013 pro pobyt od září 2013
15.10.2013 pro pobyt od ledna 2014
zdarma
10 000 Kč
„Kdo je znuděn Londýnem, ten je znuděn životem.“
(Samuel Johnson, 1777)
Přednosti programu • čtyřdenní orientační soustředění
v Londýně
• nabídka výletů (Dublin, Edinburg,
Londýn)
Camp video
• bezplatný výběr oblasti do 31.1. 2013
(viz mapka)
SKOTSKO | IRSKO | 13
skotsko
Edinburgh •
irsko
Dublin •
Meet Men in Skirts
SKOTSKO
Skotsko je tvořeno severní částí hlavního ostrova Velké Británie a mnoha dalšími ostrovy, které
k němu náleží. Je to úchvatná země a pravděpodobně se do ní bezhlavě zamilujete. Dějiny tu
číhají za každým rohem a mísí se s tajemnými
pověstmi. Když zrovna nebudete obdivovat starověké hrady, můžete si u jezera Loch Ness počkat na lochneskou příšeru. Ve Skotsku se mluví
angličtinou, skotštinou a skotskou galštinou.
Přednosti programu • čtyřdenní orientační soustředění v Dublinu
(Irsko)
• nabídka výletů (Dublin, Edinburg, Londýn)
• umístění v Edinburgu a jeho okolí (Skotsko)
Skotsko
irsko
IRSKO
Tento ostrovní stát je místními lidmi láskyplně
nazýván „The Green Isle“ – zelený ostrov. A právem, protože Irsko má opravdu překrásnou krajinu. V rovinách se nachází mnoho jezer, národní
parky se rozprostírají po celém ostrově a skutečným klenotem krajiny je dlouhá řeka Shannon.
Symbolem Irska je trojlístek (the shamrock),
úředními jazyky jsou angličtina a irská galština,
měnovou jednotkou je euro.
Skotové
Irové
Skotové, kterých je přes 5 miliónů, milují sporty, a to hlavně rugby a fotbal, a samozřejmě svůj
vynález - golf. Dále je baví také kultura a hudba
– kromě tradičních dud je to například sborový
zpěv. Skotové jsou velmi milí lidé a všichni rádi
chodí v sukních!
Irové jsou mimořádně pohostinný národ. Vždycky si najdou dobrý důvod k tomu, aby se mohli
sejít a popovídat si, ať už s rodinou nebo s přáteli. Na rodinnou oslavu se obvykle sezve veškeré
příbuzenstvo ze široka daleka, takže pokud se jí
zúčastníte, nejspíš na ni nikdy nezapomenete.
Irové vás rádi přijmou jako nového člena rodiny
a zapojí vás do svých každodenních aktivit.
ŠKOLA
Skotský školský systém má stejně vysokou
akademickou úroveň jako anglický. Zahraniční
studenti obvykle chodí do tzv. Sixth Form, což
je dvouleté studium od 16ti do 18ti let, během
něhož se probírá do hloubky 4-5 zvolených předmětů. V každém ročníku skládají místní studenti
zkoušky a od vás se bude očekávat totéž. Na
téměř všech skotských a irských školách platí
povinnost nosit uniformu. Ta se skládá z košile,
kravaty, kalhot či sukně a saka nebo svetru.
ŠKOLA
Úroveň irského školství je tradičně vysoká. Státní školy se dělí na Primary School (6 – 12 let) a
Secondary School (12 – 17/18 let), která je dále
rozdělena na Junior (1. až 3. ročník), Transitional
year (4. ročník) a Senior (5. ročník). Zahraniční
studenti obvykle studují jako povinné předměty
angličtinu, matematiku, náboženství a tělocvik.
Pak si mohou vybrat z dalších až čtyř předmětů.
Termíny a ceny
Školní rok
Skotsko
Irsko
244 000 Kč
259 000 Kč
Pololetí
Skotsko
Irsko
173 000 Kč
217 000 Kč
Dva trimestry
Skotsko
Irsko
206 000 Kč
249 000 Kč
30.4.2013 pro pobyt od září 2013
15.10.2013 pro pobyt od ledna 2014
www.into-studiumvzahranici.cz
14 | AUSTRÁLIE
AUSTRÁLIE
Queensland
South Australia
Země
Chcete se vydat až na druhý konec světa, kde je
v létě zima a v zimě léto? A to není samozřejmě
to jediné, co je na Austrálii zvláštní. Na nejmenším světadílu můžete spatřit zvířata a rostlinstvo,
které jinde nenajdete: ptakopysky, klokany, vombaty či medvídky koala, které známe jen z obrázků a z hodin přírodopisu. Příroda této země
je velmi rozmanitá – nabízí savany, pouště, hory
a kaňony, buš, moře a nejromantičtější pláže na
světě. Obzvlášť působivé jsou korálové útesy
jako například Great Barrier Reef. Příroda však
není vše, co je v Austrálii zajímavé. Protipólem
malých osad a odlehlých farem jsou velká moderní města jako Sydney či Melbourne.
Australané
Austrálie má pouze asi 18 milionů obyvatel, kteří
jsou známí svou srdečností a bezprostředností.
Velká část z nich má evropské předky; původní
australští domorodci (Aboriginals) tvoří dnes jen
asi 1,5 % obyvatelstva. Jejich kultura, která se
rozvíjela po staletí, je však stále úchvatná.
Škola
Školní rok začíná v Austrálii na počátku února
a končí v listopadu. Vedle několika povinných
Brisbane •
New South
Wales
• Adelaide Sydney •
Come down under, mate!
Melbourne
•
Victoria
lákadly jako Sydney Opera House či Harbour
Bridge pro vás určitě bude nezapomenutelným
zážitkem!
předmětů, jako je angličtina, matematika a dějepis, si studenti mohou vybrat z mnoha předmětů volitelných. Ve většině škol se nosí školní
uniformy, což platí i pro zahraniční studenty. Naši
studenti jsou obvykle zařazováni do 11. ročníku.
V Austrálii zažijete trochu jiný přístup k výuce –
australští učitelé kladou důraz na porozumění
látce, samostatné myšlení a diskusi, nikoli na
memorování za účelem úspěchu u zkoušek.
Volný čas
Zájmové a sportovní aktivity zaujímají v životě
Australanů významné místo. Zvláštní oblibě se
těší rugby, kriket, jízda na koni, košíková, tenis
a golf.
TŘI DNY V SYDNEY
Určitě rádi strávíte alespoň tři dny v největším
a nejlidnatějším australském městě, které se navíc nachází přímo na břehu Tasmánského moře.
Seznámení se s australskou kulturou právě v kosmopolitním Sydney se slavnými turistickými
Termíny a ceny
Pro zahraniční studenty je v Austrálii bohužel zatím zajištěno jen několik míst, s přihláškou proto neotálejte.
Školní rok probíhá od února do konce listopadu, ale přihlásit se můžete i na školní rok v „severském rytmu“
od července do konce června (s letními prázdninami
v prosinci a lednu). Pololetí trvá od února do konce
června nebo od července do konce listopadu. Můžete
zvážit i krátkodoby program od jednoho do tří měsíců.
Více informací podáme na vyžádání.
Školní rok
227 000 Kč
Pololetí
209 000 Kč
15.2.2013 pro pobyt od července 2013
31.8.2013 pro pobyt od února 2014
Přednosti programu • třídenní orientační soustředění v Sydney
• nabídka výletů po Austrálii
• možnost tříměsíčního pobytu)
NOVÝ ZÉLAND | 15
•
Auckland
The oldest land in the world
NOVÝ Zéland
Darfield •
alte Maori Sage
Země
Škola
Nový Zéland je mimořádně kouzelnou zemí se
zasněženými horami, prudkými řekami, průzračnými hlubokými jezery, činnými gejzíry a bublajícími močály. Skládá se ze dvou velkých ostrovů,
Severního a Jižního, a z řady menších ostrůvků,
jak obydlených, tak neobydlených. Tento malý
soused Austrálie byl dlouho znám pouze jako
cíl vystěhovalců a moderních dobrodruhů. Ale
jeho krása se rozkřikla, a tak se dnes stále více
dostává do středu evropské pozornosti. Možná
jej trochu znáte ze slavného filmu „Pán prstenů“,
který tu byl natočen.
Novozélandský školní rok je rozdělen na čtyři
čtvrtletí. Studenti mají každé čtvrtletí pět až šest
předmětů, z nichž některé jsou povinné a jiné volitelné. Kromě obvyklých předmětů nabízejí školy i předměty zvláště atraktivní, jako je cestovní
ruch, grafický design, fotografování nebo zdravá
výživa. Nošení uniformy je na většině škol povinností i pro zahraniční studenty.
Lidé
Většina z 3,8 miliónu Novozélanďanů má evropské předky, hlavně z Velké Británie. Žijí v prostředí, které v sobě spojuje dědictví evropské a původní maorské kultury, jejíž příslušníci – Maorové
– dnes tvoří asi 10% obyvatelstva. Neobvyklé názvy měst – například jazykolamy jako Awamutu,
Whangamomona či Paekakariki – pocházejí od
Maorů. Novozélanďané jsou považováni za mimořádně přátelský národ a sami si říkají „kiviové“.
Kivi, nelétavý ptáček velikosti kuřete, je symbolem Nového Zélandu, ale hrozí mu vymření.
Do novozélandských škol chodí v průměru asi
400 studentů. Školy mají nejrůznější zaměření
a některé z nich se specializují na sport. V závislosti na své poloze a na ročním období nabízejí
nejrůznější sportovní aktivity, ať už lyžování, lezení po skalách, rafting, jízdu na kajacích, túry po
ledovcích, rugby, kriket nebo golf. Tyto mimoškolní aktivity však nejsou součástí ceny programu.
PĚT DNÍ V AUCKLANDU
Na začátku vašeho novozélandského pobytu budete mít příležitost přehlédnout Auckland z hory
Eden, zajít si k vodě na Bastion Point, vyšplhat se
na Sky Tower, navštívit ovčí farmu a v muzeu
shlédnout maorské vystoupení. Nevšední začátek vašeho novozélandského dobrodružství!
Přednosti programu • pětidenní orientační soustředění v Aucklandu
(v lednu třídenní)
• nabídka výletů po Novém Zélandu
Termíny a ceny
Školní rok trvá od února do začátku prosince, ale přihlásit se lze i na školní rok v „severském rytmu“ od července do konce června (letní prázdniny jsou v prosinci
a lednu). Pololetí probíhá od začátku února do začátku
července nebo od konce července do začátku prosince. Do standardního programu na Novém Zélandě
přijímáme každoročně jen pár studentů. Nabízíme ale
také speciální program, v němž si můžete vybrat školu,
a tudíž i nabízené předměty a mimoškolní aktivity.
Cena tohoto programu odpovídá nabízeným službám
(nejméně dvojnásobek standardní ceny). Na podrobnosti se u nás informujte.
Školní rok
354 000 Kč
Pololetí
283 000 Kč
15.2.2013 pro pobyt od července 2013
31.8.2013 pro pobyt od února 2014
www.into-studiumvzahranici.cz
16 | ARGENTINA
ArgentIna
Don’t cry for me...!
Buenos Aires •
HABLAS ESPAÑOL?
Stále více studentů by na tuto otázku chtělo
odpovědět kladně. Studium v Argentině nabízí
nejen zdokonalení se v jednom z nejrozšířenějších jazyků světa, ale i nezapomenutelné zážitky
z kultury Jižní Ameriky.
Země
Argentina je druhou největší zemí Latinské Ameriky. Na západě ohraničená Andami a na východě
Atlantikem, rozpíná se od tropického severu až
k Ohňové zemi, nehostinnému jižnímu cípu jihoamerického kontinentu. Na tomto obrovském
prostoru najdete nejrůznější klimatické pásy: můžete tu vidět deštné pralesy stejně dobře jako
ledovce a zabloudit do téměř liduprázdných oblastí, jako je například step Chaco.
Argentinci
Argentinci jsou ze všech národů Jižní Ameriky
ten nejevropštější. Mnozí z 36 milionů obyvatel
mají evropské předky, pocházející především ze
Španělska, Francie a Itálie. Tango nabité vášní,
„gauchos“, nekonečná pampa a obrovská stáda
hovězího dobytka – to všechno je s Argentinou
tradičně spojováno. Ale samozřejmě tu můžete
objevit mnohem víc. Buenos Aires – tato syntéza
Paříže, Říma a jihoamerického temperamentu,
patří k nejrušnějším městům Latinské Ameriky.
Můžete se tu scházet s přáteli na grilování, na
dýchánky se slavným maté a nebo si jen tak vychutnávat život.
Kromě pilování španělštiny se budete s ostatními studenty z celého světa procházet po Rosariu,
plavit vyhlídkovou lodí a popíjet odpolední maté.
Také si v jedné z kaváren poslechnete koncert
argentinské kapely a na ulicích budete obdivovat
pravé argentinské tango.
Škola
V Argentině začíná školní rok v březnu a končí
v listopadu. V červenci jsou dva týdny zimních
prázdnin, v prosinci pak začínají dlouhé tři měsíce prázdnin letních. Vyučování probíhá buď
dopoledne nebo odpoledne, takže je možné, že
budete do školy chodit i v neobvyklých hodinách.
Podobně jako u nás je i v Argentině rozvrh určen,
ale zahraničním studentům je obvykle umožněno si zvolit pár dalších předmětů, na kterých
jim zvlášť záleží. Na většině argentinských škol
jsou povinné školní uniformy, což jsou obvykle
jen různé druhy šátků, které se nosí přes běžné
oblečení. Je pravděpodobné, že budete chodit
do stejné školy jako váš hostitelský sourozenec.
Tak bude pro vás všechno jednodušší, protože
budete mít ve škole hned od začátku pomocníka
a spojku k dalším společenským kontaktům.
TÝDEN V ROSARIU
Týdenní pobyt s kurzem španělštiny v rozsahu
25 hodin je zahrnut v ceně argentinského programu, abyste se dokázali co nejrychleji zapojit do
argentinského života – školního i mimoškolního.
Termíny a ceny
Školní rok probíhá od března do listopadu, ale můžete
se přihlásit i na školní rok „severském rytmu“ od srpna
do konce července (s prázdninami uprostřed). Pololetí
můžete zvolit od března do konce července nebo od
srpna do listopadu.
Školní rok
197 000 Kč
Pololetí
182 000 Kč
15.3.2013 pro pobyt od září 2013
15.10.2013 pro pobyt od ledna 2014
Přednosti programu • týdenní orientační soustředění s kurzem
španělštiny v Rosariu
• výlet k vodopádům Iguazú zahrnut v ceně
programu
• nabídka dalších výletů po Argentině
ŠPANELSKO | 17
^
ŠPANELSKO
Země
Výrazná architektura, která v sobě spojuje evropské a arabské prvky, srdeční lidé a charakteristický životní rytmus – to vše dělá ze Španělska lákavou zemi pro studijní pobyt. Zjistíte, že
Španělsko není jen synonymem pro flamenco,
býčí zápasy a olivové háje. Španělsko je moderní
zemí, ve které se mísí bohatá tradice s nejnovějšími kulturními vlivy.
Španělština je v současné době druhým nejrozšířenějším jazykem mezietnické komunikace. Ve
Španělsku se většinou mluví kastilštinou, která
je základem spisovné španělštiny, ale můžete
se tu setkat i s jinými jazyky - například s katalánštinou, baskičtinou či galicijštinou. V našich
hostitelských rodinách i v nabízených školách se
hovoří kastilsky.
Španělé
Navázání kontaktů a nalezení nových přátel bude
pro vás ve Španělsku díky otevřenosti a srdečnosti zdejších lidí hračkou. Den má ve Španělsku
jiný rytmus než u nás: těžiště života je díky klimatu přesunuto do večerních hodin. Večeří se
tam zpravidla až po 21. hodině a v některých
oblastech je španělská siesta (odpočinek po
obědě) stále ještě pevnou součástí denního rozvrhu. Podstatná část života Španělů se odehrává
venku - na ulicích a náměstích. Lidé se scházejí
v zahradních restauracích, aby si popovídali, pojedli svá oblíbená „tapas“ a nebo si společně
zazpívali.
•
Madrid
Valencia
•
Portugal
Paella & Flamenco
Alicante
•
Škola
Systém základního a středního školství je ve Španělsku rozdělen do tří stupňů. Základní stupeň
zahrnuje 1. až 6. třídu, druhý stupeň tvoří čtyři
roky navazující školy (E.S.O.) a třetím stupněm je
dvouletý „Bachillerato“ pro studenty ve věku 16
– 18 let. V těchto ročnících se španělští studenti
již začínají specializovat. Mohou si vybrat zaměření přírodovědné, humanitní, společenskovědní,
technické nebo umělecké. V rámci tohoto zaměření pak obvykle studují devět předmětů, z nichž
většina je povinná. Typický školní den začíná
v 8:30 a končí ve 14:30 hodin. Polední pauza
bývá mezi půl dvanáctou a půl jednou, kdy studenti chodí domů na oběd. Školní rok je rozdělen
na trimestry a trvá zhruba od poloviny září do poloviny června. O Vánocích je přerušen desetidenními prázdninami, o Velikonocích pak týdenními.
Známkování je pro nás dost neobvyklé – můžete
dostat známky od jedničky až po desítku, respektive naopak!
•
Sevilla
Granada
•
OSM DNÍ V MADRIDU
Na začátku svého pobytu ve Španělsku se zúčastníte osmidenního orientačního soustředění
v Madridu spolu s dalšími studenty into z celé
Evropy. Soustředění zahrnuje i výuku španělštiny, po níž budete mít spoustu času si prohlédnout Plaza Mayor, Puerta del Sol či Plaza de
España, navštívit muzea jako Centro de Arte
Reine Sofía či Museo Nacional nebo nakoupit na
slavné Gran Via.
Přednosti programu • osmidenní orientační soustředění v Madridu
s kurzem španělštiny
• nabídka výletů (Granada, Sevilla, Valencia)
• možnost volby oblasti (viz mapka)
’
OLE!
Termíny a ceny
Školní rok
226 000 Kč
První pololetí
169 000 Kč
Druhé pololetí
159 000 Kč
První trimestr
151 000 Kč
Druhý trimestr
143 000 Kč
Jeden měsíc
112 000 Kč
31.3.2013 pro pobyt od září 2013
1.10.2013 pro pobyt od ledna 2014
www.into-studiumvzahranici.cz
18 | NEMECKO | ŠVÝCARSKO
^
NEMEcko
ŠVÝCARSKO
Berlin •
FINSKO
Bern •
FINSKO
NĚMECKO
Německo je evropskou průmyslovou mocností sešestnácti spolkovými zeměmi. Nejhustěji
osídlenými oblastmi jsou Porýní a Porúří, v jejichž
údolích můžete obdivovat i krásné hrady, kláštery a další starobylé památky. Němci svou vlast
rádi nazývají „Zemí básníků a myslitelů”, protože
tu vzniklo mnoho významných filosofických směrů i literárních děl. Německou kulturu po světě
šíří Goethe institut, pojmenovaný po světoznámém autorovi legendárního Fausta.
Přednosti programu • třídenní vánoční výlet do Kolína nad Rýnem
(Německo)
•měsíční intenzívní kurz němčiny (německá
část Švýcarska)
ŠVÝCARSKO
Když se řekne Švýcarsko, představíme si nejspíš
lyžování v úžasných Alpách. A není to představa zavádějící - Švýcarsko má díky své hornatosti
největší průměrnou nadmořskou výšku v Evropě. Dělí se na 26 kantonů, které mají podobnou
samostatnost jako spolkové země v Německu.
Studijní pobyty nabízíme v německé a francouzské části Švýcarska.
Švýcaři
Švýcarů je téměř osm milionů, přičemž pětinu
z nich tvoří cizinci. Švýcarsko má čtyři úřední
jazyky, ale to neznamená, že je každý Švýcar
ovládá všechny. Většina hovoří německy, 22%
francouzsky a 7,5% italsky. Rétorománštinou
mluví jen půl procenta obyvatel.
Němci
Němci milují kolektivní zábavu, a proto každoročně pořádají nespočet karnevalů, festivalů
a megakoncertů. Nejsou ale líní ani vyrazit za
sportem na stovky kilometrů upravených cyklostezek nebo na lyže do zasněžených Alp. Odtud
se pak rádi vracejí k rodinnému krbu, který je pro
ně nejdůležitější.
Škola
I když je švýcarský školský systém jednotný,
zvláštní ustanovení se mohou lišit podle kantonů. Zahraniční studenti chodí na „Gymnasium”
nebo do „Kantonsschule”, kde jsou většinou
zařazeni do 10. nebo 11. ročníku podle znalosti
jazyka. Povinnými předměty jsou matematika,
němčina, dějepis, biologie a zeměpis, celkem
mají studenti 10 – 12 předmětů. Školní rok začíná
obvykle v polovině srpna a končí v červnu. Vyučování probíhá zhruba od 8:00 do 17:00 hodin
s polední přestávkou od dvanácti do dvou, kdy
se chodí domů na oběd. Školy nenabízejí sportovní aktivity, ty si studenti musejí zajistit sami
v místních klubech.
Škola
V Německu začíná školní rok obvykle již v srpnu a končí v červnu nebo v červenci, přičemž
tato data se v různých spolkových zemích liší.
Vyučování začíná ráno v osm a trvá do půl
druhé, kdy jdou studenti na oběd. Ovšem jen
některá gymnázia nabízejí možnost stravování.
Někdy si nosí studenti oběd s sebou nebo po
vyučování zajdou do některé z místních kaváren. Předměty jsou všechny povinné, zvolit si
lze jen cizí jazyk. V 11. a 12. ročníku si studenti
mohou vybrat dva předměty, kterým se chtějí
důkladněji věnovat.
Termíny a ceny
Školní rok
Německo
Švýcarsko (něm.část)
Švýcarsko (fr.část)
128 000 Kč
143 000 Kč
193 000 Kč
Pololetí
Německo
Švýcarsko (něm.část)
Švýcarsko (fr.část)
124 000 Kč
133 000 Kč
158 000 Kč
15.3.2013 pro pobyt od září 2013
20.09.2013 pro pobyt od ledna 2014
FRANCIE | ITÁLIE | 19
• Paris
FRANCIE
Lyon •
• Milánó
francie
itÁlie
ITÁLIE
• Róma
Ciao Bella, ciao!
FRANCIE
Francie měla po staletí významný vliv na utváření evropských dějin a kultury. Velká francouzská revoluce svými ideály rovnosti, volnosti
a bratrství dala v 18. století lidem naději na lepší
a svobodnější život. Dnešní Francie je přední evropskou zemědělskou velmocí, ale také jedním
z nejprůmyslovějších států na světě, proslulým
zvláště svými parfémy a módními oděvy. Krajina
je ve Francii rozmanitá, kromě malebného vnitrozemí lákají k návštěvě zejména přímořské oblasti
a francouzské Alpy, které jsou považovány za největší lyžařský ráj na světě.
Přednosti programu • čtyřdenní orientační soustředění v Paříži
(Francie)
• čtyřdenní orientační soustředění v Římě
(Itálie)
• nabídka výletů
ITÁLIE
„Bella Italia“– italská krajina je velmi rozmanitá a krátké vzdálenosti mezi mořem, horami
a otevřenou zvlněnou krajinou činí cestování po
ní nesmírně příjemným. Projeďte se na kole klikatými silničkami, navštivte rozsáhlé vinohrady,
obdivujte architekturu mnoha slohů, prohlédněte
si rozsáhlé umělecké sbírky - Itálie má rozhodně co nabídnout. Co opravdu znamená „siesta”,
„piazza”, a italský temperament, to můžete zakusit jen na místě...
Italové
Francouzi jsou lidé velmi vstřícní, příjemní a zvědaví na všechno nové. Jsou známí jako labužníci,
kteří na přípravu dobrého jídla nelitují času ani surovin. Francouzská kuchyně má dlouhou a slavnou tradici – i vy určitě znáte croissanty, quiche,
provensálské koření, dijonskou hořčici či jemné
francouzské palačinky!
Za jednu z nejdůležitějších hodnot je v Itálii považována rodina. Italské rodiny spolu rády tráví
hodně času, zvláště o víkendech. Italské matky
obvykle vyžadují, aby se rodina sešla ke společnému jídlu aspoň jednou denně. Pizzu a špagety
snad miluje každý, ale i kdyby ne, v Itálii se nikdo
nemusí bát, že mu nebude chutnat. Italská kuchyně je bohatá a každé jídlo se běžně skládá
z několika chodů.
Škola
Škola
Francouzský vzdělávací systém je známý po celém světě svou vysokou akademickou úrovní.
Ve francouzském lyceu se vyučují všechny všeobecné předměty, ale studenti se mohou zaměřit
na tři oblasti: přírodní vědy a matematiku, jazyky
a literaturu, nebo ekonomii a sociologii. Výuka je
poměrně náročná – je tu mnoho povinných předmětů a studenti tráví ve škole v průměru 32 hodin
týdně. Známkování je pro nás poměrně nezvyklé –
můžete tu dostat známky od nuly až do dvacítky!
V Itálii budete moct studovat buď na škole zaměřené na humanitní a umělecké předměty (classico) nebo na předměty přírodovědné (scientifico).
Vyučování probíhá od pondělka do soboty, ale
většinou jen dopoledne. Na některých školách je
možné se přihlásit na zájmové aktivity (dramatický kroužek, různé druhy sportů atd.). Většina
studentů se ještě schází později odpoledne na
svých oblíbených náměstíčkách, kde tráví večer
v družné zábavě.
Francouzi
Termíny a ceny
Školní rok
Francie
Itálie
179 000 Kč
178 000 Kč
Pololetí
Francie
Itálie
164 000 Kč
166 000 Kč
15.2.2013 pro pobyt od září 2013
15.9.2013 pro pobyt od ledna 2014
www.into-studiumvzahranici.cz
Indien
20
| HOLANDSKO | FINSKO
HOLANDSKO
• Amsterdamn
HOLANDsko
FINSKO
FINSKO
Hyggelig im hohen Norden
Helsinki
•
HOLANDSKO
Holandsko (či správně Nizozemsko) má přibližně 16 milionů obyvatel. Většinu jeho území tvoří
nížina, která je protkána spoustou kanálů, řek
a jezer, a tvoří tak ideální krajinu pro rekreační
cyklistiku. Lidé jsou tu pyšní na mezinárodní
význam Rotterdamu – největšího námořního
přístavu na světě. Holandsko je známé svými
větrnými mlýny, výrobou sýrů a pěstováním nádherných květin, které vyváží do celého světa.
Přednosti programu • ke studiu v Holandsku, Finsku, Norsku
i Švédsku je možné se přihlásit i bez
předchozí znalosti jazyka.
Holanďané
FINSKO
Finsko se rozkládá na Skandinávském poloostrově a přilehlých ostrovech, kterých je kolem
sta tisíc. Finská krajina je převážně rovinatá
a kopcovitá, přičemž jedna její čtvrtina leží až za
polárním kruhem. Vyznačuje se množstvím průzračných jezer a lesů se spoustou divoké zvěře
včetně losů, vlků a medvědů. Roční období se
od těch našich dost liší – v zimě mohou být dny
jen pětihodinové, zatímco v létě se někdy vůbec
nesetmí!
Finové
V Nizozemsku se hovoří holandsky, ale většina
Holanďanů umí další dva až tři jazyky. Rádi a hodně cestují, a tak je můžete potkat všude tam,
kde je něco zajímavého k vidění. Holanďané jsou
velcí volnomyšlenkáři a zároveň nezaujatí, dobrosrdeční a ochotní lidé, kteří jsou hrdi na své
historické a umělecké tradice, zejména výtvarné.
Většina z přibližně pěti miliónů Finů žije v dosahu
hlavního města Helsinky a měst Tampere a Turku. Díky velkým vzdálenostem Finové jako první
zkoumali bezdrátové spojení, a tak se Finsko stalo rodištěm mobilních telefonů. Finská Nokia je
stále jedním z nejoblíbenějších výrobců mobilů.
Finové jsou klidní a vážní, ale mají dobré srdce,
které jim nedovolí nechat druhého na holičkách.
Rádi odpočívají ve svém vynálezu – sauně, která
je pro ně i místem k přátelským hovorům.
Škola
Kromě matematiky, biologie, chemie, fyziky, zeměpisu a dějepisu se každý nizozemský student
učí čtyři jazyky: holandštinu, angličtinu, francouzštinu a němčinu. Pro zahraniční studenty jsou
povinnými předměty holandština, angličtina,
matematika a tělocvik, ostatní si mohou vybrat
podle svých zájmů. Po vyučování chodí studenti
na různé umělecké kroužky nebo do sportovních
klubů, které jsou blízko jejich domova nebo v dosahu nejoblíbenějšího holandského dopravního
prostředku – kola.
Škola
Finsko má velice dobrou vzdělávací soustavu,
jak potvrzují studie PISA (Programme for International Student Assessment). Studenti si zde
mohou zvolit téměř všechny předměty a tak
plně rozvíjet svůj talent. Vztahy mezi studenty
a učiteli jsou tradičně velice dobré. Typický školní
den trvá od devíti do čtyř s přestávkou na oběd
ve školní jídelně.
Termíny a ceny
Školní rok
Holandsko
Finsko
133 000 Kč
177 000 Kč
Pololetí
Holandsko
Finsko
126 000 Kč
153 000 Kč
31.3.2013 pro pobyt od září 2013
1.10.2013 pro pobyt od ledna 2014
NORSKO | ŠVÉDSKO | 21
ŠVÉDSKO
NORSKO
ŠVÉDSKO
norsko
MidsommernaTt
Oslo •
Stockholm •
NORSKO
ŠVÉDSKO
Norská příroda je velice krásná a rozmanitá
s vysokými horami, hlubokými fjordy a malebnými městečky na členitém pobřeží. Při hornatosti země a dostatku sněhu nikoho neudiví, že
lyžování je v Norsku nejen sportem, ale také dopravním prostředkem. Norsko je proslulé i svými ledovci, které každý rok lákají tisíce turistů.
Četná ropná pole na území Norska se zasloužila
o to, že je Norsko pátým největším vývozcem
této suroviny na světě.
Švédsko je třetí největší zemí Evropské Unie
a má kolem devíti miliónů obyvatel, z nichž převážná většina žije ve městech. Švédská krajina
je nádherná a oplývá rozlehlými lesy, jejichž dřevo patří mezi nejdůležitější přírodní zdroje této
země. Výroba nábytku společnostmi jako světoznámá IKEA je pak už jen logickým vyústěním
tohoto bohatství. V hlavním městě Stockholmu
se každoročně uděluje za vynikající výsledky
v různých oborech Nobelova cena, která je pojmenovaná po významném švédském vědci.
Norové
Švédové
V Norsku žije kolem pěti miliónů lidí, kteří jsou
velice hrdi na svůj národ, jeho úspěchy, kulturu
i tradice. Našince udiví norské pohodářství a klid
působící dojmem, jako by měli víc času než ostatní. Rádi se zdržují doma nebo na svých chatách
v horách či u moře, ale udělají si čas i na zábavu
a poučení, například při sledování divadelních her
svého slavného dramatika Henrika Ibsena.
Švédové mají velice blízko k přírodě a tak během
letních měsíců tráví většinu času venku u vody
– sjíždějí řeky, koupou se nebo rybaří. Jsou ale
aktivní i během studené zimy, protože, jak říká jejich přísloví, není špatné počasí, jen špatné oblečení. Za dlouhých zimních nocí čtou svým dětem
pohádky Astrid Lindgrenové nebo poslouchají
stále oblíbené písničky skupiny ABBA..
Škola
Škola
Většina ze zahraničních studentů je zařazována
do 11. ročníku škol typu našeho gymnázia. Tam studují předměty, jako je norština, angličtina, matematika, zeměpis, tělocvik a přírodní a společenské
vědy. Dále si mohou vybrat ze tří cizích jazyků –
francouzštinu, němčinu nebo španělštinu. Školy
končí zhruba ve tři odpoledne a nabízejí jen málo
mimoškolních aktivit, takže studenti chodí do
místních klubů. Ve školách nejsou obvykle jídelny,
a proto si studenti nosí obědy z domova.
Švédsko má velice otevřený přístup ke vzdělání
a nerozlišuje, jestli jde o státní nebo soukromé.
Je po Holandsku druhou zemí na světě, která
zavedla tzv. vzdělávací poukázky vydávané vládou, které slouží jako částečná platba za školné
v soukromé škole, jež žák nevyužije ve škole
státní. Škola ve Švédsku trvá od osmi do čtyř
s přestávkou na oběd, který je pro všechny studenty zdarma.
Termíny a ceny
Školní rok
Norsko
Švédsko
177 000 Kč
177 000 Kč
Pololetí
Norsko
Švédsko
153 000 Kč
153 000 Kč
30.4.2013 pro pobyt od září 2013
1.10.2013 pro pobyt od ledna 2014
www.into-studiumvzahranici.cz
22 |
obecnÉ podmÍnky
ZAŘAZENÍ DO PROGRAMU
VÍZUM – USA
CENA PROGRAMU ZAHRNUJE
Máte-li zájem o studijní program into Education, vyplňte nejdřív předběžnou přihlášku na naší
webové stránce nebo na poslední straně tohoto katalogu a zašlete ji do naší kanceláře. My si
s vámi sjednáme termín osobního pohovoru, který
je nezávazný a budeme si na něm podrobněji povídat o programu a také trochu mluvit příslušným
cizím jazykem. Když bude pohovor uspokojivý
pro obě strany, vyplníte závaznou žádost, a to
do termínu uvedeného u vybraného programu.
(Pokud termín nesplníte, riskujete, že nebudete
do programu přijati nebo že budete muset platit
zpozdné, které nám účtují naše zahraniční partnerské organizace).
Účastníkům přijatým do programu v USA zašleme podklady pro žádost o studijní vízum J-1 (případně F-1), které je nezbytnou podmínkou pro
účast v programu. Podáním vyplněného formuláře na Velvyslanectví Spojených států amerických
v Praze pak účastníci programu o vízum sami
požádají. Studenti mladší 18ti let se na velvyslanectví musí dostavit s jedním z rodičů/zákonných
zástupců.
• studium na střední škole v hostitelské zemi;
• ubytování a stravu v hostitelské rodině;
• zdravotní a úrazové pojištění a pojištění odpovědnosti (u zámořských programů);
• zpáteční letenku (do zámořských zemí a evropských zemí s orientačním soustředěním);
• osobní pohovor;
• informační příručky pro studenty a rodiče;
• přípravný seminář s dárkem pro studenty;
• podklady pro vystavení víza;
• orientační soustředění, pokud je součástí
programu;
• služby koordinátora v hostitelské zemi i zástupce into v České republice po celou dobu
pobytu;
• 24 hodinovou telefonní službu (noční a víkendovou pouze v naléhavých případech);
• osvědčení into Education o absolvování programu;
• víkendové setkání čerstvých absolventů programu.
Závazná žádost o studijní program je obsáhlý
dotazník, který kromě uchazeče vyplňují i jeho
rodiče, škola a lékař. Jeho součástí jsou také fotografie s komentářem, kde se představíte s rodinou a přáteli, a dále osobní dopisy hostitelské
rodině od vás a vašich rodičů. (Každou kolonku
v žádosti je potřeba vyplnit, jinak se proces vyhledávání hostitelské rodiny zpomaluje a může
dojít i k vyřazení uchazeče zahraničním partnerem.)
PŘIBLIŽNÉ TERMÍNY
Termíny pro odevzdání velké žádosti pro programy v USA, Kanadě, Argentině a Evropě jsou přibližně tyto (podrobně viz jednotlivé země):
• březen 2013 pro programy od srpna/září
2013
• říjen 2013 pro programy od ledna 2014
Termínem se rozumí lhůta pro odevzdání velké
žádosti, kterou od nás dostanete po osobním
pohovoru. Někdy se stane, že náš zahraniční
partner termín prodlouží. Na tuto možnost se u
nás informujte.
POJIŠTĚNÍ
Zdravotní a úrazové pojištění, jakož i pojištění odpovědnosti za škody způsobené třetím osobám
je povinné pro všechny programy po celou dobu
pobytu. Součástí našich zámořských programů
je kvalitní pojištění, které je speciálně nastaveno
pro zahraniční studenty . Pro studijní pobyty v evropských zemích musí mít každý student Evropský průkaz zdravotního pojištěnce a připojistit se
na spoluúčast pacienta a odpovědnost za škody.
PRAVIDLA CHOVÁNÍ A SMLOUVA
Účastníci a jejich rodiče/zákonní zástupci budou
požádáni, aby podepsali Pravidla chování v programu, která jsou součástí žádosti o studijní pobyt, a smlouvu s into Education. Od účastníků
očekáváme, že budou dodržovat zákony země
svého pobytu, respektovat pravidla into Education, zahraničních partnerských organizací i své
školy a přizpůsobí se zásadám soužití ve své
hostitelské rodině. Pokud účastník tato pravidla
poruší, riskuje vyloučení z programu. V případě
porušení zákona je vyloučení okamžité.
© 2012 Copyright into Education Ltd. · Printed: 15.08.2012
VÍZUM – ostatní země
Účastníci programu obdrží dopis (pozvání) od
hostitelské rodiny a potvrzení o zápisu do školy
v hostitelské zemi. Tyto dokumenty jsou podkladem pro podání žádosti o vízum na příslušném
velvyslanectví či konzulátu. Účastníci o vízum žádají sami, studenti mladší 18ti let za přítomnosti
jednoho z rodičů/zákonných zástupců.
PŘÍPRAVNÝ SEMINÁŘ
Koncem května nebo v červnu se koná povinný
přípravný seminář, na němž studenti dostanou
praktické a organizační informace a hravou formou budou seznámeni s problematikou „kulturních rozdílů“, jakož i s charakterem a pravidly
programu.
CESTA DO ZEMĚ STUDIJNÍHO POBYTU
Účastníci cestují do země studijního pobytu individuálně nebo ve skupinách, do zámořských
zemí a některých evropských zemí jako např. Velké Británie a Španělska obstarává letenku into
Education. Datum odjezdu závisí na plánovaném
zahájení školní výuky v dané zemi, na dohodě
s hostitelskou rodinou a případně na době konání
orientačního soustředění. Ke svým hostitelským
rodinám by měli účastníci dorazit několik dní
před zahájením školní výuky.
PLATEBNÍ PODMÍNKY
Platba za studijní program into Education se
uskutečňuje ve čtyřech splátkách.
1. splátka: 30% ceny programu po písemném
potvrzení into Education o zařazení uchazeče do
programu;
2. splátka: 30% ceny programu do šesti týdnů
po zařazení do programu;
3. splátka: 20% ceny programu po umístění
účastníka v hostitelské rodině, nejpozději však
dva měsíce před odjezdem;
4. splátka: 20% ceny programu nejpozději jeden
měsíc před odjezdem.
STORNOPOPLATKY
Účastník může svou účast v programu kdykoli
před odjezdem zrušit, a to písemnou formou.
V tom případě je povinen zaplatit stornopoplatky
v závislosti na tom, kdy svou účast zrušil:
a) 20 % ceny programu po písemném potvrzení
o zařazení účastníka do programu;
b) 30% ceny programu po umístění účastníka v
hostitelské rodině.
CENA PROGRAMU NEZAHRNUJE:
• u evropských programů dopravu do hostitelské země (kromě programů s orientačním
soustředěním);
• cestovné na přípravný a absolventský seminář v České republice;
• kapesné na osobní výdaje;
• případné výlety v zemi pobytu nabízené partnerskou organizací;
• vízový poplatek (140 USD) a poplatek SEVIS
(180 USD);
• školní uniformu (je-li požadována), nákup
učebnic, obědy ve školní jídelně, třídní příspěvky, poplatky za zájmové kurzy a aktivity.
Ceny jednotlivých programů se mohou v průběhu roku měnit v závislosti na změnách podmínek
ze strany našich subdodavatelů nebo na vývoji
směnného kurzu. Aktuální ceny vždy najdete na
našich webových stránkách.
into Education
Na Výsluní 13 | 100 00 Praha 10
Tel.: 233 322 991
e-mail: [email protected]
www.into-studiumvzahranici.cz
^
| 23
prihlÁŠka
Prosíme o pečlivé vyplnění přihlášky a její odeslání do naší kanceláře.
Tato přihláška nezavazuje k žádným platbám ani povinnostem, pokud
nebude účast v programu potvrzena vyplněním závazné žádosti.
Zvolenou možnost označte křížkem:
Cílová země
Období
q USA
qKanada (angl.)
qKanada (fr.)
q
q
q
q
q
q
q
Rok odjezdu
školní rok od srpna/září
pololetí od srpna/září
pololetí od ledna
q školní rok od září
q dva trimestry od září
q trimestr od září
q rtrimestr od ledna
(Španělsko)
q pololetí od září
q pololetí od ledna
q dva roky (Anglie)
Anglie
Irsko
Skotsko
Španělsko
q
q
2013
2014
q
q
2013
2014
q Francie q Holandsko
q Itálie
qNěmecko q Španělsko
q Finsko
qNorsko
q Švédsko
q
q
q
školní rok
pololetí od září
pololetí od ledna
q
q
2013
2014
q Argentina
q Austrálie
qNový Zéland
q
q
q
q
školní rok od února
školní rok od července
pololetí od února
pololetí od července
q
q
2013
2014
Příjmení Jméno Bydliště PSČ Datum narození Národnost Sourozenci (jméno a věk) Tel Mobil E-mail E-mail rodiče Název školy Adresa školy PSČ Jméno a příjmení učitele/ky příslušného cizího jazyka Třída Poslední známka z cizího jazyka Průměr známek Opakoval/a jsi v posledních dvou letech ročník?
q Ano q Ne
Máš nějakou vážnou alergii?
q Ano q Ne
Pokud ano, upřesni Ucházel/a ses již o vycestování u jiné organizace? q
Pokud ano u které? q
Ano Ne
q into jsem se dozvěděl/a q od jiného účastníka/absolventa q od kamaráda
q od sourozence
q od učitele q z internetu
q ve škole
Přilož prosím své poslední vysvědčení.
Souhlasím, aby se můj syn/moje dcera ucházel/a o účast v zahraničním středoškolském programu
agentury into Education. Obsah tohoto katalogu beru na vědomí..
V dne Podpis rodiče/zákonného zástupce
Podpis uchazeče
into Education
Na Výsluní 13 | 100 00 Praha 10
Tel.: 233 322 991
e-mail: [email protected]
www.into-studiumvzahranici.cz
Facebook: http://www.facebook.com/intoEducationCR
Design: www.nonmodo.de
Produktion & Logistik: www.digikom.com
High School
Don' t dream it! Do it!
Download

kAnAdA | německo | norsko | nový ZélAnd