Rodinné centrum Slunečnice, o.s. se sídlem Beroun, Bezručova 928, budova
Komunitního centra, 2. patro (KC),
pobočka Sportovní centrum Eden, ul. Karla Čapka 1482, Beroun (Eden) tel.
603 141 700, 311 510 541 email: [email protected] , www.rcslunecnice.cz
Zápis na všechny kurzy bude probíhat od 26. 8. do 30. 9. prostřednictvím nového rezervačního
systému, který najdete koncem srpna na našich webových stránkách. V letošním roce si díky
rezervačnímu systému můžete nahrazovat všechny zameškané hodiny. Bezplatné ukázkové hodiny
probíhají od 2. 9. do 13. 9. 2013, u jazykových kurzů pro rodiče od 23. 9.
POHYBOVÉ PROGRAMY
CVIČENÍ S MIMINKY (od 6 týdnů do 8 měsíců) KC čtvrtek 13.00-13.45
Kurz zaměřený nauce správného nošení a manipulace s miminkem respektuje plně potřeby dětí. V hodinách využíváme
gymbalony, overbally, míčky, objevujeme hudbu. Cvičíte cviky sestavené fyzioterapeutkou dle psychomotorického vývoje
dětí. Vede Jana Stará. Cena 75 Kč za lekci.
MIMÍNEK I (od 6 týdnů do 6 měsíců)) Eden úterý 11.00-11.45
Cvičení je zaměřené- na nácvik vhodné manipulace s miminkem (např. při nošení, zvedání, pokládání, chování v náručí,
přetáčení), na podporování přirozeného pohybu (využívání režimu klidu a aktivity), na motivování k činnostem pro rozvoj
psychomotorického vývoje, na posílení sociálních kontaktů, na využívání vlastního těla při cvičení s miminky, na používání
pomůcek při cvičení (např. gymballů, overballů, polštářků, lavičky, masážních míčků, zvukových hraček atd.) Vede Petra
Helebrantová. Cena 75 Kč za lekci.
MIMÍNEK II (od 6 měsíců do 1 roku) Eden úterý 10.00-10.45
Cvičení je zaměřené na podporování přirozeného pohybu (vhodné motivace k přetáčení, k pivotaci,k lezení), na rozvoj
jemné motoriky, na rozvoj řeči (využití básniček a písniček), na rozvoj a posílení sociálních kontaktů, na využívání vlastního
těla při cvičení s miminky, na používání pomůcek při cvičení (např. gymballů, overballů, polštářků, lavičky, masážních míčků,
míčů, tunelu, šátků, zvukových hraček atd.) Vede Petra Helebrantová. Cena 75 Kč za lekci.
CVIČENÍ S BATOLÁTKY (8 – 18 měsíců) Eden úterý 9.00-9.45
V rámci tohoto cvičení nás čeká veselé skotačení s doprovodem písniček, básniček a říkanek. Cílem cvičení je rozvoj
motorických a sociálních dovedností dětí. Cvičení je určeno pro lezoucí děti nebo děti, které začínají chodit. Při cvičení
využíváme různé pomůcky, které podporují rozvoj pohybových dovedností. Budeme si hrát i cvičit. Vede Petra Helebrantová.
Cena 75 Kč za lekci.
CVIČENÍ NA BÁSNIČKY PRO MALÉ DĚTIČKY I (pro děti od 1,5 – 3,5 let) Eden pondělí 11.00-11.45
Kurz plný interaktivních podnětů, děti objevují rytmizaci, kolektiv, lidové i moderní dětské písně, tanec a pohyb. Poslední
hodina v měsíci bude s výtvarným tvořením. Vede Jana Stará. Cena 75 Kč za lekci.
CVIČENÍ NA BÁSNIČKY PRO MALÉ DĚTIČKY I I (pro děti od 1,5 – 3,5 let) Eden středa 11.00-11.45
Kurz plný interaktivních podnětů, děti objevují rytmizaci, kolektiv, lidové i moderní dětské písně, tanec a pohyb. Poslední
hodina v měsíci bude s výtvarným tvořením. Vede Jana Stará. Cena 75 Kč za lekci.
SLUNÍČKA - CVIČENÍČKO PRO DĚTI S RODIČI (pro děti od 1,5 – 3 let) Eden čtvrtek 9.00- 9.45 a 10.00- 10.45
Cvičeníčko pro děti s rodiči. Rodiče s dětmi cvičí na podložkách, overballech, závodí, zpívají, učí se básničky a provádějí
různá alotria. Hodina je pestrá, pohodová, akční i poučná. Vede Jana Lešková. Cena 75 Kč za lekci.
TANEČKY NEJEN PRO HOLČIČKY (pro děti od 2 let) tělocvična Speciální základní školy pod Edenem pondělí 16.00-16.45
Program je veden ve velké tělocvičně a tak se můžeme do sytosti vyběhat, protáhnout, zatancovat si s dětskými písněmi
tance kolové, ve dvojicích s maminkou nebo kamarádem. Do programu se zařazují i skladby vážné hudby, což kladně
přispívá k rozvoji dětské osobnosti. Vede Zdeňka Voldánová. Cena 75 Kč za lekci.
CVIČENÍ A TVOŘENÍ SE SKŘÍTKY (pro děti 2 – 4 roky) KC pátek 10.00-11.30
Program je určen pro rodiče a děti, které rádi něco tvoří a ani pohyb jim není cizí. Během 90 minutové lekce si zacvičíme s
našimi malými skřitky za doprovodu básniček, písniček a různých her. Společně si pak vytvoříme něco na památku z různých
zajímavých materiálů a pomocí různých výtvarných technik. Vede Bc. Veronika Frantová. Cena 90 Kč za lekci.
ZPÍVÁNKY (pro děti od 2,5 roku) KC středa 16.30-17.15
Zpívání, tancování, pohybové hry, vnímání rytmu a melodické linky pomocí říkadel, dětských písní a poslechu hudby. Děti
zpívají s doprovodem kytary, rytmických orffových nástrojů i vlastního těla. Zahrajeme si na kytaru i na ukulele nebo na
kantelu. Aktivní poslech skladeb rozvíjí dětskou osobnost a vyplavuje hormony štěstí! Přijďte si zazpívat a zatančit. Program
vede Magda Pěnčíková. Cena 75 Kč za lekci.
ČTYŘLÍSTEK SKAUTOVÁNÍ (pro děti od 6 let) KC pátek 16.45-19.00
Spousta veselých, pohybových, naučných her, výlety a výpravy do přírody, tvoření, hravý kolektiv dětí i dospělých a celoroční
hra, to vše čeká na děti na schůzkách, které se konají v herně RC, popř. venku. Cena za pololetí je 700 Kč.
Vede a informace podá Martina Šamanová tel. 604 561 943.
VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY PRO DĚTI I DOSPĚLÉ
ZAČÍNÁME BEZ MAMINEK (pro děti od 2 let) KC úterý 8.00-12.00
Program je určen pro děti od 2 let bez rodičů. Cena je 290 Kč za dítě a den včetně svačiny a pitného režimu. Hlavním cílem
programu je začleňování dětí do kolektivu a rozvoj sociálních a emočních dovedností pomocí pohybových her, říkanek a
zpěvu. Vede Irena Pszczolková a Lucie Trunečková.
DOPOLEDNE BEZ MAMINEK (pro děti od 2,5 let) KC pondělí a středa 8.00-15.30
Téma celoročního programu je „Poznáváme svět kolem nás“ - učíme děti poznávat přírodu a život zvířat a rostlin
v jednotlivých ročních obdobích a oslavujeme společně tradiční svátky, vše prostřednictvím jednoduchých her, zpívání a
společného tvoření. Během dne mají děti zajištěnou stravu i pitný režim. Cena 370 Kč. Vede Lada Gürtlerová a Irena
Pszczolková.
ANGLIČTINA S JIMMYM (pro děti od 3 do 13 let)
Eden středa 14.00-18.00 a čtvrtek 14.00-18.00, KC pondělí 14.00-18.00
Angličtina s Jimmy Bozeman – rodilým mluvčím s dlouholetou praxí s výukou malých i školních dětí. Děti jsou rozděleny
podle znalostí po 10 ve skupině. Na hodinách využíváme zejména prožitkovou metodu, tzn., že děti si osvojují jazyk bez
toho, že by měly pocit učení. To se děje především formou zpěvu, říkanek, pohybových her a výtvarných činností. Školní děti
si osvojují základy gramatiky i psané formy jazyka, prohlubují školní znalosti a ověřují si je při konverzaci s rodilým mluvčím.
Rozsah výuky: 45 minut. Možnost náhrad zameškaných omluvených absencí. Cena 4.000 Kč (33 lekcí z toho 1. lekce
zdarma). Informace u Martiny Bozemanové tel. 605 505 254, [email protected]
LOGOHRÁTKY (pro děti od 4 let) Eden pondělí 15.30 – 16.15
Každý týden budeme s dětmi procvičovat řeč, mluvidla, včetně nácviku hlásek a to za pomoci básniček, říkadel, písniček,
her a rozpočitadel. Kurz vede logopedka Monika Černá. Cena 90 Kč za lekci.
NEŽ PŮJDU DO ŠKOLY (pro děti od 5 let) KC úterý 14.15-15.15, 15.30-16.30
Kurz je určen všem dětem, které nastupují po letních prázdninách do 1. třídy ZŠ. Formou hry rozvíjí sluchové a zrakové
vnímání, motoriku, řeč, orientaci, předmatematické představy. Na konci lekce probíhá beseda s rodiči. Max. 7 dětí. Vede
Mgr. Petra Pšeničková, spec. pedagožka. Cena 90 Kč za lekci.
RELAXUJEME S DĚTMI S ADHD KC úterý 16.45-17.30
Kurz je určen všem dětem, které se potýkají s poruchou pozornosti a hyperaktivitou. Děti se naučí uvolnění i soustředění
s pomocí volného pohybu, pohybové imaginace, rytmických cvičení, kreativních technik (výtvarné, hudební, literární) a jiných
méně známých aktivit. Ve skupině je max. 8 dětí. Vede Mgr. Petra Pšeničková, speciální pedagožka. Cena 90 Kč za lekci.
ARTEFILETIKA KOMBINOVANÁ ARTETERAPIÍ (pro děti od 5 do 13 let) KC pátek 14.00-15.00
Program je určen pro děti od 5 do 13 let a jeho náplní je akvarelové malování, kresba, modelování voskem, práce s ovčím
rounem, drátování, práce s přírodním materiálem, dřevem, papírové vitrážování atd… Kurz napomáhá - rozvíjení vůle,
sebevědomí, ale i zpracování neúspěchu, učení trpělivosti, dotahování věcí, prožitek práce s přírodním materiálem, ale i
zážitek práce ve skupině, hledání svého místa a svých možností. Kurz vede Monika Černá. Informace na emailu:
[email protected] Cena 90 Kč za lekci.
VÝUKA HRY NA KYTARU pro mírně pokročilé (pro děti od 10 do 12 let) KC pátek 15.00-16.00
Děti jsou ve skupině max. po šesti. Cena 75 Kč za lekci. Kurz vede Monika Černá. Informace na emailu:
[email protected]
MUZIKOHRANÍ (pro děti od 6 do 12 let) KC pátek 16.00-16.45
Na programu, který je určen pro děti od 6 do 12 let budou k dispozici bubny djembe, didjeridoo, drumbeny, chřestidla,
šamanské rámové bubínky, irské flétny, zobcové flétny, dřevěné nástroje, kantely, triangly, lidský hlas atd Kam směřuje
tento kurz - pomocí muzikoterapie vyrovnat dýchání, srdeční rytmus, zmírnění úzkosti, strachu, ideální jako emoční ventil pro
neklidné děti, pomocí hudby navázat komunikaci s ostatními, velice vhodné pro děti s poruchami učení a chování, autistické
děti, psychicky i somaticky opožděné děti. Muzikohraní zvládne úplně každý, nejsou potřebné žádné hudební vlohy ani
dovednosti. Kurz vede Monika Černá. Cena 85 Kč za lekci. Informace na emailu: [email protected]
ANGLIČTINA PRO DOSPĚLÉ S HLÍDÁNÍM DĚTÍ KC čtvrtek 8.30- 9.50, 10.00-11.20, pátek 8.30- 9.50
S dětmi v jednom kole? Přijďte udělat také něco pro sebe! Nabízíme Vám půlroční/roční kurz anglického jazyka
s možností hlídání Vašich dětí. Kurzy jsou rozděleny dle úrovně studentů a je v nich kladen důraz zejména na
praktické využití angličtiny v reálných situacích. Soustředíme se na objasnění a procvičení nových gramatických jevů
a struktur a dále na získání nové slovní zásoby. Zní to příliš formálně? Přijďte se přesvědčit, že v našich hodinách
panuje uvolněná atmosféra a dá se zažít i spousta zábavy. Cena 150 Kč za 2 vyučovací hodiny a 70 Kč za hlídání
dítěte. Kurzy vede oblíbená a zkušená lektorka Bc. Kateřina Boková. Ukázková hodina bude dne 26.9.
NĚMČINA PRO DOSPĚLÉ S HLÍDÁNÍM DĚTÍ KC pondělí a středa 9.30-11.00
Pro všechny, kdo mají zájem o německý jazyk. Výuka v rozsahu 90 min týdně probíhá ve dvou úrovních - falešní začátečníci
a středně pokročilí. Důraz je kladen především na konverzaci a praktické využití jazyka. Lektorky Jiřina Florianová a
Michaela Nováková jsou kvalifikované lektorky němčiny s praktickými zkušenostmi. Cena 100 Kč za 2 vyučovací hodiny a
70 Kč za hlídání dítěte. Ukázková hodina bude dne 23. 9. a dne 25.9.
ITALŠTINA PRO MÍRNĚ POKROČILÉ KC čtvrtek 20.00- 21.00
Výuka bude probíhat zábavnou formou v malé skupině, která zaručí individuální přístup ke studentům a jejich potřebám.
Kurz vede zkušená lektorka s dlouholetými (14-ti letými) zkušenostmi s výukou italštiny. Vystudovala Univerzitu v Římě a
pracovala jako překladatelka. Informace a objednávky u Kateřiny Spizzirri tel. 723 566 250
FRANCOUZŠTINA PRO ZAČÁTEČNÍKY A MÍRNĚ POKROČILÉ KC pátek 8.30-10.00 nebo úterý 19.30-21.00
Využijte možnost osvojit si/zopakovat základy francouzštiny. V kurzu se naučíme francouzskou výslovnost, gramatiku a
slovní zásobu potřebnou na dorozumívání v běžných situacích. Nebudou chybět francouzské reálie, ukázky francouzských
písni a literatury. Podle zájmu budou kurzy otevřeny dopoledne s možností hlídání dětí, nebo ve večerných hodinách. Lekce
v trvání 90 min., cena 120 Kč za 2 vyučovací hodiny a 70 Kč za hlídání dítěte v dopoledním kurzu. Vede Mgr. Barbora
Denková. Ukázková hodina bude dne 20.9.
KLUB AUTISTŮ KC každá druhá neděle v měsíci 15.00-17.00
Cílem je setkávání rodičů a dětí s autismem, výměna zkušeností, vzájemná podpora. Vítán je každý, koho tato problematika
zajímá. Setkání probíhá o víkendu jednou za měsíc. Vstupné 40 Kč za rodinu. Více informací u MUDr. Věry Havelkové
606 114 091, nebo email: www.os-medvidek.cz
PORADNY PRO RODINY
PORADNA RODINNÉ MEDIACE KC pondělí
Dokážete se o svých problémech dohodnout sami s pomocí mediátora nebo potřebujete, aby o vašich záležitostech rozhodl
soud? Pokud si myslíte, že o vašem životě nemá rozhodovat cizí autorita, ale že to máte být Vy, můžete využít služeb naší
mediační poradny, kterou vede akreditovaná mediátorka Asociace mediátorů ČR Mgr. Martina Kykalová s praxí v rodinné
mediaci (partnerské neshody, rozvodová problematika, péče o dítě, majetkové spory, apod.) První konzultace je zdarma,
stejně tak jako první konzultace v kalendářním roce, za druhou a další se platí 250 Kč za hodinu. Vede Mgr. Martina
Kykalová. Osobní konzultaci je nutné předem objednat na emailu: [email protected]
PRÁVNÍ PORADNA KC pondělí 10.15 - 11.15
S právničkou Mgr. Lucií Svobodovou se můžete poradit o všem, co se týká pracovního práva (např. nástup zpět do
zaměstnání po ukončení RD), rodinného práva (problematika rozvodů, svěření dětí do péče…), finančního práva
(oddlužování, exekuce…), dědického práva. Konzultaci je nutné předem objednat na emailu: [email protected] První návštěva
je zdarma, další návštěva stojí 250 Kč.
PORADNA PRO RODIČE A DĚTI KC čtvrtek 14.00 - 16.00
Poradna se zaměřuje především na oblast rodinného a partnerského poradenství, komunikace v rodině a výchovu dětí.
Cílem těchto konzultací je pomoci rodičům a dětem při rychlém zvládnutí aktuálního problému, poradit, jak správně v dané
situaci postupovat, popřípadě vyhledat další odbornou pomoc (psychologickou, lékařskou, právní). Pokud si nejste jisti, zda
by ve Vaší situaci pomohla konzultace třetí osoby, neváhejte a kontaktujte nás na emailu. První konzultace je zdarma, stejně
tak jako první konzultace v kalendářním roce, za druhou a další se platí 250 Kč za hodinu. Osobní konzultaci je nutné
předem objednat na emailu: [email protected]
ODBORNÁ PEDAGOGICKÁ PORADNA KC úterý 12.00 - 14.00
Poradna nabízí komplexní vzdělávací pomoc dětem/žákům a jejich rodičům. Zabývá se individuálním vedením předškolních
dětí, školní zralostí. U školních dětí obtížemi v učení, specifickými poruchami učení a chování, oslabenou pozorností, nižším
nadáním apod. Vede Mgr. Petra Pšeničková,, speciální pedagožka. První návštěva je zdarma, další návštěva stojí 200 Kč.
Objednávejte se, prosím, na e-mailu: [email protected]
PROGRAM PRO TĚHOTNÉ
PŘEDPORODNÍ PŘÍPRAVA KC středa 17.45-19.45
Šest dvouhodinových setkání pro budoucí maminky a jejich blízké osoby. Předporodní přípravu vede uznávaná porodní
asistentka a dula Marie Vnoučková, která je viceprezidentkou asociace porodních asistentek. Cena celého kurzu je 1 500
Kč, partner platí jednorázový vstup 200 Kč za lekci.. Začátek nového kurzu 25. září.
září.
Download

Rodinné centrum Slunečnice, o.s. se sídlem Beroun, Bezručova 928