Ausdruck der Negation
11. Nj – Zápor ve větě
Název projektu:
Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT
Registrační číslo projektu:
CZ.1.07/1.4.00/21.1836
ZŠ Břežany zpracovala v rámci projektu DUMY:
Německý jazyk, 6. třída
Zpracoval: Mgr. Rostislav Růžička
Tematický blok: Gramatika Nj
e-mail: [email protected]
květen 2012
Základní pojmy
Zápor (negace) je jazykový prostředek
popírající nějaké sdělení či jeho část:

větný zápor
(popírá větný přísudek, a tedy platnost celé výpovědi),

členský zápor
(popírá platnost některého z větných členů).
Příklady větného záporu
Dnes nepůjdu do kina.
Heute gehe ich nicht ins Kino.
Ona nedělá domácí úkoly nikdy v noci.*
Správně:
Sie macht die Hausaufgaben nie in der Nacht.
Chybně:
Sie macht die Hausaufgaben nicht nie in der Nacht.
______________________________
* V němčině nemohou být 2 zápory v jedné větě.
Příklady členského záporu
Není to můj bratr, nýbrž můj bratranec.
Das ist nicht mein Bruder, sondern mein Cousin.
Nemyslí tebe, nýbrž tvoji sestru.
Er meint nicht dich, sondern deine Schwester.
Nejsou to obrazy, nýbrž plakáty.
Nicht die Bilder sind das, sondern die Posters.
Er mag nicht Fußball, sondern Hockey.
Nemá rád fotbal, nýbrž hokej.
Vyjádření záporu
Zápor lze vyjádřit:

záporkami
(nein, nicht, nichts, niemand, nie, nirgends, kein…),

stálou součástí slov (tzv. lexikální zápor)
(nepopírá, ale vyjadřuje opak, jsou to záp. předpony*).
________________________
*un- (unschön – nepěkný), miss- (missgeschick – neblahý)
Příklad záporek (slov negujících německou větu)
nein – ne
(užívá se jako samost. záp. odpověď na kladnou zjišťovací otázku),
nicht – ne
(popírá buď celou větu, nebo jednotlivé členy – částeč. zápor),
Píše?  Ano, (ona) píše./ Ne, (ona) nepíše.
Schreibt sie?  Ja, sie schreibt./ Nein, sie schreibt nicht.
Nepíše?  Ale ano (!!!), (ona) píše.
Schreibt sie nicht?  Doch, sie schreibt.
Příklad záporek (slov negujících německou větu)
keine – žádný/žádné, žádná
(popírá zpravidla podstatná jména, skloňuje se jako přivlastň. zájm.),
Ich habe keinen Bruder. Nemám žádného bratra.
Nemá (žádný) strach. – Sie hat keine Angst.
Tam nejede žádné auto. – Dort fährt kein Auto.
Příklad záporek (slov negujících německou větu)
nichts – nic
niemand – nikdo (skloňuje se jako člen určitý)
nie(mals) – nikdy
nirgends (nirgendwo) – nikde
nicht einmal – ani
weder – noch – (ani – ani)
keinesfalls – v žádném případě
keinerseits – z žádné strany (zřídka)
kaum – sotva (skoro ne)
nicht mehr – už ne (pozor, nelze použít schon nicht)
(- stejně tak při ve výrazech nichts/kein/nie/niemand + mehr)
Kladné protějšky k záporu
nein/ne
ja/ano
nichts/nic
etwas/něco
niemals/nikdy
jemals/někdy
niemand/nikdo
jemand/někdo
nirgendwo/nikde
irgendwo/někde
nirgendwohin/nikam
irgendwohin/někam
nirgendwoher/odnikud
irgendwoher/odněkud
Wähle passende Negationspartikel.
Vyber hodící se záporky.
odkaz č. 1
Ordne richtig zu.
Přiřazuj správně.
odkaz č. 2
Wähle die richtige Variante.
Vyber správnou variantu.
odkaz č. 3
Bilde Beispiele mit der Negation.
(Tvoř příklady se záporem.)
Použitá literatura
[1.] BERGLOVÁ, Eva; FORMÁNKOVÁ, Eva; MAŠEK, Miroslav. Moderní
gramatika němčiny. Plzeň: Fraus, 2002. ISBN 807238144X.
[2.] VOLTROVÁ, Michaela; FILIPOVÁ, Johanna; SCHROETER-BRAUSS,
Sabina. Přehledná německá gramatika. 2.vyd. Plzeň: FRAUS, 2009.
ISBN 978-80-7238-873-8.
[3.] BENEŠ, Eduard; JUNGWIRTH, Karel; KOUŘIMSKÁ, Milada;
ZAPLETAL, Štěpán. Praktická mluvnice němčiny. 1.vyd. Plzeň:
FRAUS, 2005. ISBN 80-7238-392-2.
[4.] KLUKOVÁ, Birgit; LIPPOVÁ, Andrea; HAVLÍK, Vratislav. Německočeský česko-německý slovník. 5.vyd. Olomouc: FIN PUBLISHING,
2001. ISBN 80-86002-66-7.
Elektronické zdroje
[1.] HOLMES, M.; Arneil, S.; Street, H. Hot Potatoes 6 [počítačový
program]. Ver. 6.3.0.4. [Kanada], 2009 [citováno 2012-05-27].
Dostupné z URL: <http://hotpot.uvic.ca/>. Počítačový program
pro tvorbu interaktivních cvičení v HTML. Vyžaduje Windows,
Macintosh, Unix. Freeware.
[2.] AYA CZ, spol. s r.o. Webzdarma.cz [internetový portál]. [Praha],
2011 [citováno 2012-05-27]. Dostupné z URL:
<http://www.webzdarma.cz/>. Webová aplikace – internetový
portál. Vyžaduje webový prohlížeč IE, Firefox, Opera, Safari,
Chrome aj.
Internetové odkazy
[1.] Růžička, Rostislav. nejprve.wz.cz [online]. [cit. 27.5.2012].
Dostupný na WWW:
http://nejprve.wz.cz/Projekt/6/zapor/Dopln-jcl3.htm
[2.] Růžička, Rostislav. nejprve.wz.cz [online]. [cit. 27.5.2012].
Dostupný na WWW:
http://nejprve.wz.cz/Projekt/6/zapor/Prirad-jmt.htm
[3.] Růžička, Rostislav. nejprve.wz.cz [online]. [cit. 27.5.2012].
Dostupný na WWW:
http://nejprve.wz.cz/Projekt/6/zapor/Vyber-jquiz1.htm
Anotace
Seznámit žáky s tvořením záporu a jeho užitím
vě věte.
Konec prezentace
Děkuji za pozornost.
Pracovní list
Není-li uvedeno jinak, je autorem materiálu a všech jeho částí Mgr. Rostislav Růžička.
Download

11. Nj - Webnode