POCÍTIT DĚJINY –
(PRO)ŽÍT TRADICI
PROGRAM 2014
www.rosenburg.at
Renesanční zámek Rosenburg vlastní od roku 1681 rod
Hoyosů. V letech 1859 až 1875 provedl Ernst Karl von HoyosSprinzenstein nejnákladnější restaurační práce v dějinách
Rosenburgu. V roce 1987 rozsáhlé části zámeckého objektu
prošly další renovací v souvislosti s přípravou zemské výstavy
konané v roce 1990. Od té doby se každoročně provádějí další
opravy. V důsledku toho dnes patří Rosenburg mezi nejlépe
udržované renesanční zámky v Rakousku. V minulosti byly i nyní
jsou všechny práce financovány téměř výhradně ze soukromých
zdrojů. Část potřebných finančních prostředků se získává ze
vstupného.
Pocítit dějiny – (pro)žít tradici. Toto heslo výstižně charakterizuje
zážitky návštěvníků na zámku Rosenburg, ať už se týkají nově navržených výstavních
sálů o dějinách rodu Hoyosů, nově rozšířené sbírku zbraní nebo ukázek sokolnictví,
které se v otevírací dny konají denně. Vše má souvislost s historií a slouží k navození
bezprostřednímu prožití minulosti. V této souvislosti upozorňujeme také na naše
historické slavnosti, mezi něž patří historické setkání na hradě na jaře nebo rytířský
turnaj na Rosenburgu na podzim.
Těším se na vaši návštěvu a přeji vám nezapomenutelný pobyt na zámku Rosenburg.
S úctou
Markus Hoyos
Foto: Andraschek Horn
ÚVODNÍK VÍTEJTE!
OBSAH
POCÍTIT DĚJINY – (PRO)ŽÍT TRADICI!
RENESANČNÍ ZÁMEK ROSENBURG
Pocítit dějiny – (pro)žít tradici!
Akce 2014
Souhrnný program
Renesanční sokolnický dvůr Rosenburg
Historické sokolnictví a sokolnictví na koni
Zahrady
Žasněte, divte se, čichejte
Prostory pro akce a zámecký hostinec
Bavte se, slavte, užívejte
V okolí zámku
Dobrodružství / Informace / Otevírací doba / Ceník
4|5
6|7
8|9
10 | 11
12 | 13
14 | 16
RENESANČNÍ ZÁMEK
ROSENBURG
POCÍTIT DĚJINY – (PRO)ŽÍT TRADICI!
Renesanční zámek Rosenburg patří k nejkrásnějším svého druhu v Rakousku.
V roce 1175 byl založen jako hrad a v 16. století byl přestavěn v renesančním slohu.
Od roku 1681 je majetkem rodu Hoyosů, který se velmi zasazuje o udržování tohoto
jedinečného místa.
V dokonale udržovaných prohlídkových prostorách si lze prohlédnout historický
nábytek, část jedinečných uměleckých sbírek a rozsáhlou sbírku zbraní.
Zámek Rosenburg je proslulý svými zahradami.
Uprostřed velkolepých prostor zámku se nachází největší zachovaný turnajový dvorec
v Evropě. Najdete zde téměř 100m dlouhou růžovou stěnu, starou růžovou zahradu,
zahradu s růžemi Davida Austina i leknínovou zahradu.
ZÁMEK
MUZEUM ROSENBURG
Uvítá vás rozsáhlá expozice a působivé výstavní prostory. Všechny bývalé panské
obytné prostory jsou přístupné a jsou kompletně zařízené starým nábytkem a
uměleckými předměty. Jedinečná sbírka zbraní zabírá celé tři místnosti a je tematicky
rozdělena na středověké zbraně, vojenské zbraně a lovecké zbraně. Patří k největším
soukromým sbírkám v Rakousku.
Dvě místnosti muzea jsou věnovány dějinám hraběcího rodu Hoyosů. V místnosti
věnované rodu Hoyosů jsou představeni nejdůležitější zástupci rodu a dozvíte se tu
leccos o jejich životě a skutcích. Jasně je tu vidět úzký vztah rodu Hoyosů s císařským
dvorem ve Vídni. Expozice tématizuje i lovecké přátelství korunního prince Rudolfa a
Josepha Theodora hraběte Hoyose.
Druhá místnost ukazuje Ernsta hraběte Hoyose jako lovce divoké zvěře, jehož
tato vášeň zavedla do i dosud neprozkoumaných koutů světa. Tyto expedice sám
s nadšením dokumentoval fotografiemi i zápisy do cestovního deníku. Byl také prvním
bělochem, který se setkal s dříve neznámým kmenem Aulihanů.
4|5
www.facebook.com/RenaissanceschlossRosenburg
Program 2014
Změny vyhrazeny
Historisches Burgtreiben
DUBEN 2014
19.04. (Bílá sobota) B4B
„ Brain Food – Mood Food – Slow Food“
Literatura, hudba, kulinářství (pikantnosti)
20.04. (Velikonoční neděle)
Velikonoční brunch v mramorovém sále
se sokolnictvím na koni
21.04. (Velikonoční pondělí)
Bufetový brunch v klenbovém sále
s regionálními svátečními specialitami
květen 2014
01. až 04.05.
Historické setkání na hradě
02. a 03.05.
Rytířské jídlo v klenbovém sále
28.05.
Vražda v pěti chodech
Kulinářská detektivka
29.05. (Nanebevstoupení Páně
Brunchbuffet v Klenbovém sále
červen 2014
07. až 09.06. (Letnice)
Růžové a zahradní dny na
Roseburgu a sokolnictví na koni
08. a 09.06.
Bufetový brunch
o svátku v klenbovém sále
19.06. (Boží tělo)
Bufetový brunch
o svátku v klenbovém sále
20.06. B4B Čtenářský festival
„V okolí hradu“
* Hlídání
červenec 2014
04.07. premiéra
Shakespearovský festival
19.07. B4B
„ Brain Food – Mood Food –
Slow Food“ Literatura, hudba,
kulinářství (letní zábava))
děti: při všech akcích s brunchem je o zábavu a hlídání dětí postaráno.
Další akce a podrobnosti najdete na:
www.rosenburg.at
15.08. (Mariánská pouť)
Bufetový brunch v klenbovém sále
s regionálními svátečními specialitami
AKCE 2014
SRPEN 2014
ZÁŘÍ 2014
06.09.
Vražda v pěti chodech
Kulinářská detektivka
20.09. B4B
„Brain Food – Mood Food – Slow Food“
Literatura, hudba, kulinářství (vraždy)
20.09. „Zvěřina a víno“
Večerní bufet v klenbovém sále
ŘÍJEN 2014
LISTOPAD / PROSINEc 2014
10. a 11.10
08.11.
Rytířské pokrmy v klenbovém sále
11. a 12.10
Rytířský turnaj na Rosenburgu
Bezprostřední zážitek z rytířských soubojů
18.10.
Rytířské pokrmy v klenbovém sále
25.10.
Rytířské pokrmy v klenbovém sále
Svatomartinská husa
v klenbovém sále
05. až 08.12.
Vánoční trh & kulinářský advent na
zámku Rosenburg
05.12 . B4B
„Brain Food – Mood Food –
Slow Food“ Literatura, hudba,
kulinářství (divoké noci)
Rezervace na tel.: +43 664 88 50 55 80 nebo [email protected]
6|7
RENESANČNÍ SOKOLNIcKÝ
DVŮR ROSENBURG
Prastará sokolnická tradice na zámku Rosenburg stále žije. Zámek má vlastní chov
různých druhů dravých ptáků, jejichž umění je možné bezprostředně obdivovat při
každodenních sokolnických ukázkách.
Historické sokolnictví s volně látajícími dravými ptáky
v provozní dny v 11.00 h a 15.00 h.
Sokolnický den
Zcela zvláštním zážitkem je sokolnický den, při němž celý den strávit se sokolníky a
sokolnicemi z Rosenburgu.
Sokolnický kurz, nově od roku 2014
Sokolníci ze zámku Rosenburg nabízejí pro budoucí i amatérské sokolníky pořádají
praktické kurzy správné práce s ptačími dravci a jejich náležitého chovu a péče o ně.
RENESANČNÍ SOKOLNICKÝ DVŮR ROSENBURG
Historické SOKOLNIcTVÍ Z KONě
s doprovodnou LOVEcKOU HUDBOU
Současné sokolnictví má kořeny v prastaré dvorské lovecké tradici. Jednou měsíčně
lze bezprostředně na vlastní oči zažít souhru člověka, koně a dravého ptáka za
doprovodu loveckých psů a tradiční lovecké hudby.
Historické sokolnictví na koni
Rosenburská dvorská a lovecká
hudba
Vždy první víkend v měsíci a každý
svátek mezi 11.00 h a 15.00 h.
8|9
RŮŽOVÁ STĚNA – STARÁ RŮŽOVÁ ZAHRADA – LEKNÍNOVÁ ZAHRÁDKA
V největším dochovaném turnajovém dvorci Evropy se nachází přibližně 100 metrů
dlouhá růžová stěna s červeně kvetoucími popínavými růžemi a také početnými keři
divokých růží.
Stará růžová zahrada je zdařilým příkladem zahrady, v níž jsou růže kombinované s doprovodnými květinami, jako jsou například klematis, ozdobné keře nebo komule.
Jako protiklad k zahradě růží David Austin, zřízené podle anglického vzoru, jsou zde
zařazené i umělecké akcenty, například fontána nebo růžový pavilon.
Leknínová zahrádka je nejstarší části zahrady a dříve sloužila jako obranný příkop.
Střed tvoří lemované jezírko s lekníny. To je obklopené záhony s vonnými bylinkami
a kořením, které se využívají v zámecké kuchyni.
ZAHRADA
Zámek Rosenburg disponuje růžovou zahradou, která je celá věnována odrůdám
růží legendárního britského šlechtitele Davida Austina. Takováto zahrada nemá
v Rakousku obdoby. Bylo zde vysázeno lze si tu prohlédnout více než 350 růžových
keřů nejrůznějších odrůd.
MNOŽSTVÍ ODRŮD A RARITY
Vedle keříkových a popínavých růžích jsou u milovníků růží zvlášť oblíbené a žádané
plazivé růže. Plazivé růže mohou vyšplhat až 8 metrů vysoko a často se vysazují jako
optický doplněk k velkým stromům. Růže se plazí do koruny stromu a vytváří tam
skutečné kaskády růží. Mezi rarity patří zpětně vyšlechtěné růže, které se vzhledem
i vůní velmi blízce podobají prastarým odrůdám ze středověku.
www.facebook.com/Rosenfreunde
10 | 11
Nádherné místnosti zámku Rosenburg byly stvořené téměř pro věčnost a
v neporušeném stavu přečkaly celá staletí. Z každého kouta zde dýchají dějiny.
Je zde mramorový sál, stará knihovna, jednací pokoj, klenbový sál a rytířský sál. Každá
z reprezentačních místností má vlastní kouzlo a atmosféru, a lze je pronajmout pro
setkání, slavnostní příležitosti a akce všeho druhu.
JEDNÁNÍ – PLÁNOVÁNÍ – DOHODA
Ať se jedná o schůzi představenstva, obchodní jednání, seminář nebo jinou akci – na
zámku Rosenburg pro svou akci najdete vždy vhodné prostory. Všechny místnosti lze
podle potřeby variabilně vybavit židlemi a k dispozici je nejmodernější konferenční
technika. I o tělesnou pohodu je postaráno ve formě přestávek na kávu a gastronomických požitků.
JEDNÁNÍ, OSLAVY, ZÁBAVA
Pro nejkrásnější den v životě nabízí renesanční zámek Rosenburg jedinečné a
kouzelné prostředí. Církevní obřad je možné provést v zámecké kapli a svatební
hostinu je možné uspořádat například v zahradě nebo v některém
z reprezentačních sálů.
GASTRONOMIE na ZÁMKU ROSENBURG
Vedle pestré nabídky akcí může zámek Rosenburg toho hodně co
nabídnout i v oblasti gastronomie.
• Zámecký hostinec v otevírací dny nabízí denní polední menu. Do hostince je
přístup i bez návštěvy zámku.
• Rytířská hostina: Stolování jak v době renesance v jedinečném prostředí zámku
Rosenburg. Bezprostředně zažijte minulost a při rytířské hostině si nechejte
chutnat.
• Vinný sklep ve staré zámecké kuchyni: Nově renovovaný sklep nabízí dokonalé
prostředí pro ochutnávky vín a recepce.
Rezervace na tel.: +43 664 88 50 55 80 nebo na e-mailu [email protected]
12 | 13
LANOVÝ PARK S VYHLÍDKOU
ROSENBURG
Lanový park s úchvatným rozhledem vysoko nad údolím Kamptal,
přímo naproti zámku Rosenburg.
Rozsáhlá herní louka a grilovací místa přímo na kraji lesa.
Zvláštní termíny pro školní třídy a skupiny více než 15 osob na
vyžádání! Domluva předem je nezbytně nutná.
Akční lezecký park Purkersdorf
Lezecká centrum s atmosférou džungle přímo před branami Vídně. Hustě zarostlá lezecká oblast s kopečky a 130 metrů dlouhou
„létající liškou“. www.kletterpark.at
DOBRODRUŽNÉ VÍKENDY
na ZÁMKU ROSENBURG
Ubytování ve středověkých stanech a k tomu
grilování na ohni, lesní pedagogika, noční výlety
lesem nebo koupání.
Dobrodružné týdenní pobyty pro školní skupiny
nebo spolky, dobrodružné víkendy pro otce a syny,
celou rodinu nebo jako dárek k narozeninám.
Podrobné informace na vyžádání
PSI JSOU VÍTÁNÍ!
Psi jsou na zámku Rosenburg srdečně vítání!
Z bezpečnostních důvodů váš prosíme,
abyste své psí miláčka v areálu zámku měli
na vodítku. Misky na vodu jsou k dispozici
na vnitřním dvoře.
JAHRESK
ARTE
n
Für Saiso
für
Frau
Herrn /
Erwachse
in der Kate
Kinder
ne
mit der mmer
Kartennu
gorie
6 - 15 Jahr
e
ROČNÍ KARTY A POUKAZY
Familie
0
2014 000
Kartennur vom
und darf
Eintritt:
t zum
tragbar
n
Berechtig
nicht über
inkl. Gärte
werden.
Karte ist
useum
zu den
genutzt
, Falknereimssführung und
inhaber
en,
orführung
Schlo
Burg treib
Falknereiv erei zu Pferd und
risches
en: Histo
sowie Falkn
anstaltung
GESCHICH
Sonderver , Ritterturnier.
GESCHICH
TE SPÜR
Shop
im
TRADITION
EN –
TE SPÜR
Rosentage tt auf Einkauf
TRADITION
ENEBEN
(ER)L
–
(ER)LEBEN
10 % Raba
TION
nburg
INFO RMAce Schlo ss Rose
Renaissan nburg 1
Rose
A-3573
Využijte výhod naší roční karty nebo věnujte jedinečný
dárek v podobně našich poukázek na akce.
JAHRESK
JAH
RESKARARTE
TE
2911
(0) 2982
4511
Tel.: +43
(0) 2982
at
burg.at
Fax: +43
enburg.
[email protected]
www.ros
Email: schlo
Jahreskarte
Jahreskarte
_Rosenburg
_Rosenburg
.indd
.indd 1 1
.indd 2
02.11.13
17:02
www.rose
www.rose
nbur
nburg.atg.at
_Rosenburg
Jahreskarte
02.11
02.11.13 .13 17:02
17:02
INFORMACE
Otevírací doba: středa – neděle a svátky od 09.30 do 17.00 h
Ukázky sokolnictví: v provozních dnech v 11.00 h a 15.00 h
Zvláštní představení „Sokolnictví na koni“: vždy první víkend v měsíci a
o všech svátcích
Prohlídka zámku: v 10.00 h, 12.00 h, a také ve 14.00 h a 16.00 h
Skupinové prohlídky dle dohody
Vstupné
2014
Základní vstupné
zahrnuje zahradu,
ukázku sokolnictví a
muzeum sokolnictví
Příplatek
Sokolnictví na koni
(není volitelné)
Příplatek
prohlídka zámku
(volitelné)
EUR 14,00
+ EUR 4,00
+ EUR 3,00
Děti od 0 do 6 let
Děti od 6 do 15 let
zdarma
EUR 7,00
zdarma
+ EUR 4,00
zdarma
+ EUR 3,00
Skupiny od 20 osob
Senioři, studenti
EUR 12,00
+ EUR 4,00
+ EUR 3,00
Rodinná karta
2 rodiče s dětmi
EUR 34,00
+ EUR 12,00
+ EUR 12,00
EUR 98,00
EUR 49,00
EUR 238,00
inklusive
inklusive
inklusive
inklusive
inklusive
inklusive
Dospělí
Sezonní karta *
Dospělí
Děti od 6 do 15 let
Rodina
*Akce: při nákupu do
dubna- 20 % sleva
Včetně vstupu na historické setkání na hradě a rytířský turnaj.
-10 % sleva v obchodě (mimo gastro).
KOMBINOVANÁ VSTUPENKA: Panoramatická lanová dráha a zámek Rosenburg
Denní vstupenka
Dospělí
EUR 33,00
+ EUR 4,00
+ EUR 3,00
Děti od 6 do 11 let
EUR 16,00
+ EUR 4,00
+ EUR 3,00
Děti od 12 do 15 let
EUR 19,00
+ EUR 4,00
+ EUR 3,00
Víkendová vstupenka pá-ne
EUR 66,00
+ EUR 4,00
+ EUR 3,00
Dospělí
Děti od 6 do 11 let
EUR 32,00
+ EUR 4,00
+ EUR 3,00
Děti od 12 do 15 let
EUR 38,00
+ EUR 4,00
+ EUR 3,00
Jednorázový příplatek pro vstup na všechny tři dny.Roční vstupenkaturnaj
Sezonní karta
Dospělí
Děti od 6 do 11 let
Děti od 12 do 15 let
EUR 240,00
inklusive
inklusive
EUR 130,00
inklusive
inklusive
EUR 147,00
inklusive
inklusive
Včetně vstupu na historické setkání na hradě a rytířský turnaj.
-10 % sleva v obchodě (mimo gastro).
144| |15
5
INFORMACE A REZERVACE
Brno
Renaissance Schloss Rosenburg
A-3573 Rosenburg 1
Tel.: +43 (0) 2982 2911
Fax: +43 (0) 2982 4511
Email: [email protected]
Lichtstark.com / Wien 2014
POCÍTIT DĚJINY –
(PRO)ŽÍT TRADICI!
45
Znojmo
Retz
Horn
Rosenburg
Nejrychlejší cesta k dalšími informacím
34
4
Stockerau
A22
S33
St. Pölten
A1
www.rosenburg.at
www.kletterpark.at
Wien
Brno
Horn
Wien
Download

POCÍTIT DĚJINY – (PRO)ŽÍT TRADICI