24. Pečenkovy epidemiologické dny
Satelitní sympozium
15. 9. 2010, 18.00 – 19.00
Charakteristika pandemické vlny chřipky 2009-2010.
MUDr. Martina Havlíčková, CSc.
Výskyt pertuse v ČR – epidemiologická situace.
MUDr. Kateřina Fabiánová
Pertuse z pohledu klinika.
MUDr. Zlatava Jirsenská
Boostrix/Boostrix Polio – očkovací látky pro prevenci pertuse.
RNDr. Tomáš Mrkvan, Ph.D.
Hotel Gomel, Pražská třída 2306/14, 370 04 České Budějovice 3 14.9.2010
Charakteristika pandemické vlny
chřipky 2009/2010 v České republice
Martina Havlíčková, Helena Jiřincová, Marie Otavová,
Jan Kynčl, Radomíra Limberková, Drahomíra
Brynychová, Ivana Vodičková, Petra Rainetová
Státní zdravotní ústav Praha
Vznik pandemických kmenů
Klasická teorie – prase jako „mixážní nádoba“ –
podpořeno
p
p
analýzami
ý
kmenů z roku 1957 a 1968
(ptačí x lidský) a studiem receptorů na sliznici ptačí,
prasečí i lidské
Lidské případy chřipky H5N1 ukázaly na možnost
přímého přenosu viru
V dýchacích cestách člověka jsou přítomny
receptory pro lidské i ptačí kmeny
z
z
Přímý přenos se předpokládá i u pandemického kmene z
roku 1918
Virus Španělské chřipky cirkuloval pravděpodobně již od
roku 1916, během této doby se vyvíjela jeho patogenita
1
14.9.2010
Chřipkový virus – chřipková
infekce:
Sezónní chřipka: H1N1, H1N1v (letos), H3N2,
B – každý rok
Pandemická chřipka: H1N1v (loni), ??? –
jednou za 20-50let
Z íř í (ptačí)
Zvířecí
( t čí) chřipka:
hři k H1
H1-H16
H16 – byla,
b l jje a
bude
ptačí rezervoár H1N1
prasečí linie euroasijská
prasečí H1N1 - linie severoamerická
„triple reassortant“
sporadické
případy
sezónní H1N1
1930,1933
1918
Izolace prvních
kmenů
Fort Dix 1976
Pandemie
stop v cirkulaci
na 20 let
1957
1977
2009
Upraveno podle: Zimmer and Burke, NEJM, July 16, 2009
2
14.9.2010
Chronologie významných mezníků ve
výskytu H1N1pdm-2009
24.4.
24
4
26.4.
27.4.
28.4.
29.4.
30 4
30.4.
12.6.
CDC Atlanta hlásí prvních 7 potvrzených případů
CDC hlásí 20 potvrzených případů z dalších států USA
CDC hlásí 40 potvrzených případů
WHO vyhlašuje posun z fáze 3 do fáze 4
virus zachycen již v 7 zemích: USA, Kanada, Nový Zéland,
Izrael, Španělsko, Velká Británie
publikovány genové sekvence kmene A/California
WHO vyhlašuje posun z fáze 4 do fáze 5
virus hlášen z 11 zemí,
zemí celkem 257 prokázaných případů
WHO deklaruje pandemii
během 8 týdnů se virus rozšířil do 120 zemí světa
10.8.2010
přechod do post-pandemického období
„Trojí reassortanta“: od prosince 2005 do února 2009,
tedy de facto těsně do objevení se prvních případů
pandemické chřipky, evidovalo CDC v Atlantě (USA) 11
případů lidských infekcí kmenem označeným jako tzv.
„trojí reassortanta
reassortanta“.. Záchyty pocházely z rutinního
programu surveillance chřipky, pacienti měli běžné
symptomy chřipkové infekce. Izoláty od těchto pacientů
byly určeny jako H1N1 a H1N2. Průměrný věk
nemocných byl 10 let (16 měsíců až 48 let) a u 4 bylo
zjištěno chronické doprovodné onemocnění. Tato tzv.
trojí reassortanta představuje virus nesoucí geny
prasečí lidské i ptačí chřipky a na území Severní
prasečí,
Ameriky v prasečích chovech cirkulovala od 90. let.
Poslední (čtvrtá) genetická změna, jejímž výsledkem byl
kmen H1N1pdm, proběhla patrně těsně před vypuknutím
prvních případů infekce. Nezodpovězenou otázkou
zůstává kde.
3
14.9.2010
Průkaz reassortmentu:
Tumova B., Pereira HG:
Genetic interaction between influenza A viruses of human
and animal origin. Virology, 1965
Zdroj: NEJM, 2009
Antigenní příbuznost H1N1pdm s předchozími
driftovými variantami subtypu H1N1
A/Texas
36/91
A/Bayern
7/95
A/Beijing
262/95
A/NC
20/99
A/Prague
10/03
A/Brisb.
59/07
A/California
7/2009
normal
ferret
A/Jihlava
146/91
320
640
<
<
<
<
<
<
A/Bayern
/ aye
7/95
640
6
0
2560
160
60
<
<
<
<
<
A/Beijing
262/95
160
<
320
80
160
80
<
<
A/NC 20/99
<
<
80
320
320
80
<
<
A/Brisbane
59/07
<
<
40
<
80
640
<
<
A/Pilsen
40/09
<
<
40
<
<
1280
<
<
A/Prague
196/09
<
<
<
<
<
<
320
<
A/California
7/09
<
<
<
<
<
<
160
<
izolate 1
<
<
<
<
<
<
640
<
izolate 2
<
<
<
<
<
<
320
<
izolate 3
<
<
<
<
<
<
640
<
4
14.9.2010
Surveillance chřipky/ARI-základní
předpoklad kontroly této infekce
Sledování zvláštností cirkulujících virů
chřipky
Posuzování shody izolátů s
vakcinálními kmeny
Sledování vývoje a šíření driftových
variant
Sledování těžkých případů infekce a
komplikací
Chronologie výskytu v ČR od 18. týdne
2009 do 20. týdne 2010
3 50
3 00
2 50
2 00
1 50
1 00
50
0
První záchyt v ČR ve 21. KT
T
T
.K
17
T
.K
K
13
9.
T
K
5.
T
T
K
1.
T
.K
50
.K
46
.K
T
T
42
T
.K
38
T
.K
34
.K
30
T
.K
.K
26
T
.K
T
A /p d m
22
18
A
5
14.9.2010
Incidence potvrzených případů infekce
H1N1pdm v jednotlivých KT v sentinelu
30
25
20
15
10
5
35
.K
T
41
.K
T
43
.K
T
45
.K
T
47
.K
T
49
.K
T
51
.K
T
53
.K
T
2.
KT
4.
KT
6.
KT
0
Incidence ILI na 100 000 obyvatel v ČR – sezóna
2008/2009 a 2009/2010.
Graf převzatý z databáze ECDC, kde byla zpracována národní data
6
14.9.2010
7
14.9.2010
V ČR:
Evidováno 2477 laboratorně
prokázaných případů
Izolováno více než 400 virových kmenů
Vyšetřeno minimálně 7000 výtěrů, z
toho
o o v NRL 4180
80
102 úmrtí
Počty případů úmrtí u osob s potvrzenou nákazou
Pandemic (H1N1) 2009 v ČR podle věkových skupin a
pohlaví (zdroj: MZ ČR)
16
muž
14
žena
12
počet
10
8
6
4
2
0
5-9
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
75+
věková skupina
8
14.9.2010
Antivirová léčba
K léčbě bylo používáno především Tamiflu, Relenza
minimálně.
První pacient léčen Tamiflu byl v NRL vyšetřen 17
17.7
7
(materiál zaslán z Brna).
Celkem bylo v NRL vyšetřeno 330 pacientů léčených
Tamiflu a/nebo Relenzou. U dalších 8 pacientů byla
použita protichřipková antivirotika společně např.
s antibiotiky či antivirovými preparáty proti jiným agens
(Ciprinol, Zinalev, Herpesin).
U 177 těchto p
pacientů byla
y zjištěna
j
etiologie
g novým
ý
chřipkovým virem (177/330 – 53,6%), u 158 pacientů
z této skupiny (89,2%) byla dourčena nová pandemická
varianta pandemic H1N1 2009.
17 pacientů z celkového počtu 330 léčených antivirotiky
zemřelo.
Antivirová léčba - 2
Uvedené virologické
údaje
g
j naznačují,
j , že indikace
antivirové léčby na podkladě klinického obrazu a
epidemiologických souvislostí byla na velmi dobré
úrovni a antivirotika byla podávána maximálně účelně
Zkušenosti s distribucí a použitím antivirotik budou
jedním z podkladů aktualizace Národního
pandemického plánu
Přehodnocení indikačních kritérií, aplikačních forem a
dá k á í
dávkování
Vyšší dostupnost parenterálních forem
9
14.9.2010
Příprava státu na pandemii
chřipky
Dlouhodobě prováděná a zkvalitňovaná
surveillance chřipky a dalších ARI
Národní pandemický plán
Spolupráce s WHO a ECDC
Aktualizace
a přepracování
Ak li
ř
á í stávajícího
á jí íh
NPP na podkladě zkušeností z proběhlé
pandemické vlny
Predikce rizika
Modeluje jen nejnepříznivější situace
Modelace délky trvání pandemie-2 vlny
Modelace vychází z průběhů pandemií
minulých
Modelace je nutná pro
plánovaní zdravotní péče během
mimořádné situace
z pro zajištění nejdůležitějších složek státu
z
10
14.9.2010
Chřipka v sezóně 2010/2011
Dominující
j kmen?
Pokud H1N1pdm – změna patogenity?
Možná kocirkulace s dalším (sub)typem?
Vývoj viru chřipky typu B – 2 výrazně odlišné linieb d nutné
bude
t é i u ttypu B zavést
é t kl
klasifikaci
ifik i d
do subtypů?
bt ů?
Jak bude populace vnímat sezónní trivakcínu s
původně pandemickým kmenem?
11
14.9.2010
Výskyt pertuse v ČR
epidemiologická situace
Satelitní sympozium GSK
P č k
Pečenkovy
epidemiologické
id i l i ké d
dny
České Budějovice
Kateřina Fabiánová
Státní zdravotní ústav
1
Pertuse, ČR, nemocnost na 100 000 obyvatel,
1955-2009 (semilog.) a počet hlášených případů
195519471947
-2009
50000
40000
30000
20000
10000
2007
2003
1999
1995
1991
1987
1983
1979
1975
1971
1967
1963
1959
1955
0
1947
ne
emocnost na 100 000 obyvatel
100,0
60000
1951
počet hlášen
ných případů
1000,0
rok
10,0
1,0
2009
2007
2005
2003
2001
1999
1997
1995
1993
1991
1989
1987
1985
1983
1981
1979
1977
1975
1973
1971
1969
1967
1965
1963
1961
1959
1957
1955
0,1
rok
Zdroj: Fabiánová, K., Beneš, Č., Kříž, B. 2010 Epidemiologie, Mikrobiologie, Imunologie
2
1
14.9.2010
Pertuse, ČR,
počet případů a incidence na 100 000
obyvatel, 19781978-2009
2008
2005
2002
1999
1996
1993
500
1990
600
1987
700
767
1984
počet hlášených případů
p
800
955
10,0
9,0
8,0
7,0
6,0
5,0
4,0
3,0
2,0
1,0
0,0
1981
900
1978
nemocnost na 100000 o
obyvatel
1000
412
rok
400
373
329 342
300
234
187
200
121 114
10
29 19
1978
1979
100
9
36
13 23 15
6
17 21
48
5
97
72 75
33
25
22
10
186
124
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
0
rok
Zdroj: EPIDAT, SZÚ
1982-2008
3
Pertuse,
ČR,
podle okresů,
nemocnost
na 100 000 obyvatel
y
2009
2000-2009
Zdroj: EPIDAT, SZÚ
4
2
14.9.2010
Pertuse, incidence na 100 000 obyvatel,
muži ženy, 19821982-2008, ČR
9
8
inc
cidence na 100 000 obyvatel
7
6
5
4
3
2
1
2008
2006
2004
2002
2000
1998
1996
1994
1992
1990
1988
1986
1984
1982
0
rok
muži
Zdroj: EPIDAT, SZÚ
ženy
5
Pertuse, ČR, 00-19 let,
nemocnost na 100 000 obyvatel, 19821982-2009
100
0
90
1-4
5-9
80
10-14
15-19
nemocnost
70
60
50
40
30
20
10
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
0
rok
Zdroj: Fabiánová, K., Beneš, Č., Kříž, B. 2010 Epidemiologie, Mikrobiologie, Imunologie
6
3
14.9.2010
Pertuse, ČR, podle věku, do 20 let
počet případů v dekádách
19901990
-1999 a 2000
2000-2009
450
2000-2009
1990-1999
400
393
384
382
352
350
304
300
případy
269
242
250
200
162
156
143
150
113
101
100
68
50
67
113
77
66
51
40
15
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
ukončený věk v letech
7
Pertuse, ČR, podle věku, 00-40 let,
19881988
-2008
300
1988 1994
1988-1994
1995-2001
2002-2008
250
počet případů
200
150
100
50
0
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
jednotky věku
Zdroj: Fabiánová, K., Beneš, Č., Kříž, B. 2010 Epidemiologie, Mikrobiologie, Imunologie
8
4
14.9.2010
Úmrtnost na dávivý kašel na územích ČR, 1890
1890-1960
70
1890: 5 432 úmrtí (Čech, Morava, Slezsko)
1949: 856 úmrtí
1970: poslední úmrtí (1) na pertusi v ČR v
postvakcinační éře
p
60
úmrtnost na 100 000
50
2005: chlapec novorozenec
2007: dívka 4 m.
2009: dívka 2 m.
40
30
20
Období protektorátu
10
1959
1956
1953
1950
1947
1944
1941
1938
1935
1932
1929
1926
1923
1920
1917
1914
1911
1908
1905
1902
1899
1896
1893
1890
0
rok
Zdroj:
•H. Pelc, Zdravotní stav obyvatelstva, Praha 1929
•Český statistický úřad
9
Vývoj očkování proti pertusi v ČR
1952 Vyhl. MZMZ- povinné očkování dětí v kolektivech (jesle, mš, dětské domovy), před
přijetím do kolektivu – např. Aldipera, očkovací látky z Anglie, Švýcarska a Francie
Před 1958 – očkování vybraných dětských kolektivů, problém: neúčinné vakcíny
(monovakcíny), různé složení, očkování v epidemii, nedodržovaní očkovacích schémat,
nesystematické očkování,
Pravidelné očkování p
po roce 1958 - čs. očkovací látka ((Pekárek,, Vejbora,
j
, Stejskal,
j
,
ÚSOL) – povinně naoočkovány první tři ročníky, schéma: po 8. týdnu života 1.d., za 6
týdnů 2. d., za 6 měsíců 3. d., přeočkování ve 3 letech a v prvním roce školní docházky
(Alditepera, wP)
1994 schéma: od 9. týdne 3 dávky v měsíčních intervalech, 4. d. v 18
18--20 m.,
přeočkování v 5. letech (Alditepera)
2001 DTP+Hib od 9. týdne 3 dávky v 11-2 m. intervalech, 4. d. v 18.18.-20. m., přeočkování
v 5. letech (Pasteur, wP)
2003 úprava schématu: DTP+Hib…přeočkování od dovršení 5. roku do dovršení 6. roku
2003--4-5 na trhu
2003
h IInfanrix
f i (GSK,
(GSK aP)
P) - indikace
i dik
pediatra
di
(KI) nebo
b za úh
úhradu
d
2005 revakcinace Infanrixem
2007 schéma: HEXA…základní očkování od 13. týdne věku, 3x v průběhu 1. roku života,
interval min. měsíc, 4. dávka nejdříve za 6 měsíců po třetí a nejpozději do 18. měsíce
života, 5. dávka v pěti letech (DTaP)…
2009 přeočkování DTP+IPV od dovršení 10. do dovršení 11. roku (BOOSTRIX POLIO,
GSK)
12
5
14.9.2010
PRAVIDELNÉ OČKOVÁNÍ
dle vyhl. č. 65/2009 Sb., kterou se mění vyhl. č. 537/2006 Sb.,
o očkování proti infekčním nemocem
4. den až 6. týden
TBC
vždy po zhojení postvakcinační reakce po očkování proti Tbc
od 13. týdne 3x v průběhu 1. roku věku (interval nejméně 1
měsíc)
4. dávka nejméně 6 měsíců po 3. dávce,
nejpozději před dovršením 18. měsíce
Di Te P(a) Hib HB IPV
Di,Te,P(a),Hib,HB,IPV
1.dávka od 15. měsíce věku
2.dávka 6 – 10 měsíců po 1. dávce
MMR
v pěti letech
Di,Te,P(a)
v deseti letech
Di,Te,P(a),IPV
HB
ve 12 letech (u neočkovaných, schéma 0,1,6 měsíců)
Te
v 25 letech
další přeočkování vždy po 10
10--15 letech
13
Pertuse, parapertuse, ČR,
do 36. kalendářního týdne 2010
A37.0
PERTUSSIS
rok 2010 Celkem 11
0
0,00
30
2,43
Přehled dle týdne vykázání
21
31
32
41
42
51
52
53
61
62
71
72
81
1
0,081
28
2,28
8
1,26
154
24,2
0
0,00
1
0,18
0
0,00
1
0,32
4
0,48
34
4,07
1
0,23
71
16,2
0
0,00
17
3,07
0
0,00
68
13,2
0
0,00
8
1,55
2
0,17
36
3,14
0
0,00
7
1,09
0
0,00
12
2,03
0
0,00
30
2,40
36. týd.
na_100.000
1.-36. týd.
na_100.000
16
0,15
497
4,75
A37 1
A37.1
PARAPERTUSSIS
rok 2010 Celkem 11
36. týd.
na_100.000
1.-36. týd.
na_100.000
2
0,019
49
0,47
0
0,00
8
0,65
Přehled dle týdne vykázání
21
31
32
41
42
51
52
53
61
62
71
72
81
0
0,00
7
0,57
0
0,00
3
0,47
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
2
0,24
0
0,00
5
1,14
0
0,00
1
0,18
0
0,00
0
0,00
0
0,00
1
0,19
2
0,17
12
1,05
0
0,00
1
0,16
0
0,00
3
0,51
0
0,00
6
0,48
14
6
14.9.2010
Situace ve světě - nárůst počtu
onemocnění od 80.
80.-90. let
1998 – Švýcarsko incidence 182,8/100 000 obyvatel1
2000 – Švédsko incidence 30,48/100 000
2004
9
9
9
Nizozemí incidence 55,9/100 000
Finsko 31,2/100 000
Norsko 168,5/100 000
2008
9
9
9
Norsko incidence 82,2/100 000,
Estonsko incidence 36,2/100 000
(Francie Švýcarsko,
(Francie,
Švýcarsko Nizozemí ?)2
2010 – USA3 „pertusový rok“
9
9
Kalifornie,od ledna 418% nárůst oproti roku 2009 (3800 případů, 8
úmrtí)
Michigan, nárůst incidence od roku 2008
2010 epidemie pertuse v SZ Irsku4
Zdroj: 1WHO, 2EUVAC.NET, 3CDC, 4Eurosurveillance,
15
Pertuse, incidence v evropském regionu WHO
16
7
14.9.2010
B. pertussis znovu nebo stále kolující v
populaci?
od 80.80.-90. let minulého století ve světě zvýšená incidence
onemocnění
DŮVODY ZVÝŠENÉ INCIDENCE, NEJČASTĚJI UVÁDĚNÉ
V ODBORNÉ LITERATUŘE:
pokles ochranných protilátek „waning“ imunity
9 po vakcinaci 33-12 let
9 po onemocnění 44-20 let
adaptace B.pertussis na očkovací látku
snížená expozice divokému typu Bordetelly
expanze kmenových linií antigenně odlišných od vakcinálních
klonální a antigenní posun x kvalita očkovací látky
více se vyšetřuje
kvalitnější laboratorní metody (nebo chybně interpretované?)
17
Závěr
Velké rozdíly v dg, hlášení, prevenci a očkování (svět, Evropa, ČR)
Počty hlášených případů onemocnění neodpovídají skutečnosti
(tvoří vrchol ledovce – pouze 1
1--30% všech onemocnění)
Zvýšený
ý
ý nárůst onemocnění p
po celém světě
Přesun onemocnění do vyšších věkových skupin (rodiče,
sourozenci, ale i prarodiče)
Více onemocnění i úmrtí u dosud neočkovaných dětí nebo neúplně
očkovaných dětí
Negativní vliv kuřáckého prostředí na dýchací systém malých dětí →
náchylnost k onemocnění dých. cest
Je třeba na 1. místě chránit neočkované nebo neúplně
očkované novorozence a kojence
9
„booster“ dávka pro adolescenty a dospělé
9
„cocoon strategy“
18
8
14.9.2010
Pertusse
Jirsenská Zlata
Kli ik dět
Klinika
dětských
ký h infekčních
i f kč í h nemocíí
PDM FN Brno
Historie
• Ve starověku neznámé onemocnění
• Epidemie
Tussis quintana – Francie 16. století
Tussis puerorum convulsiva – Anglie 1656
– 1674
Termín pertussis – Syndenham 1679
1
14.9.2010
Pertuse
• Pouze lidská, endemická nákaza
• Vysoce nakažlivé onemocnění se značně
nepříznivým průběhem pro neočkované
kojence a batolata
• Virulentní faktory:
Adh i
Adhesiny:
fil
filamentosní
t
í hemaglutinin,
h
l ti i pertactin
t ti
/ P69 protein /, fimbrie
Toxiny: PT, adenylcykláza/hemolyzin toxin,
dermonekrotický toxin, pertusový toxin, tracheál.
cytotoxin, lipopolysacharid
Bordetella pertussis
1. PT – toxin s lokálním účinkem
2. FHA – adhesin
3. PRN – podporují aglutinaci
4. Fimbriální aglutinogeny (fimbrie 2 a 3)
– podporují aglutinaci
5. Ostatní toxiny (CTC, AC)
– různé toxické a klinické projevy
1. Hewlett 2005, In: Princ & Pract Infect Dis (Ch 227)
2
14.9.2010
Průběh pertuse
Infekce
Inkubační doba
(7–10 dní)
Iniciální katarální stadium
1–2 týdny
Paroxysmální stádium
1–6 týdnů
Komplikace
Úzdrava (≥99%)
Smrt (0.04–1%)
1. CDC Pink Book. 2008:81–100 2. Linnemann Jr 2003, In: Oxford Textbook of Medicine (Ch 7.11.14) 3. Mortimer Adv Pediatr Infect Dis 1990;5:1–33
Katarální stadium
•
•
•
•
•
Pokašlávání
Rýma
Slzení očí, conjuctivitis
Únava, nechutenství
Subfebrílie, afebrilní průběhy
3
14.9.2010
Konvulzivní stadium – větší kojenci
a malé děti
• Náhle, častěji v noci, řada kašlavých, hlučných
expirací
• Zajíknutí
• Zčervenání až promodrání
• Apnoe
• Hlasité, kokrhavé nadechnutí
• Celý záchvat se opakuje, vykašlání či vyzvracení
vazkého hlenu
• Záchvaty bez léčby mohou trvat týdny
Pozor !
• U malých kojenců často ještě chybí
k šl í reflex
kašlací
fl
- dusí
d í se !!
4
14.9.2010
Komplikace
•
•
•
•
Záněty DC s následným poškozením plic
Otitid
Otitidy
Subkonjuktivální hematomy
Neurologické komplikace v důsledku
hypoxie mozku
• Kýly
• Zlomeniny žeber
• Inkontinence
Průběh u dříve očkovaného jedince
• Déle než 2 týdny trvající dráždivý, suchý
k š l
kašel
• Může být přítomno zvracení
• Těžko ovlivnitelný medikamentozně
• Afebrilní průběhy
5
14.9.2010
Definice případu pertuse
Klinická definice
Laboratorní kritéria
(konfirmace)
≥ 1 z následujících metod
• Izolace B. pertussis
• Detekce genomických sekvencí PCR
• Pozitivní sérologie
Definice nejsou užívány celosvětově, obtížná mezinárodní srovnání.
Terapie
•
•
•
•
•
•
•
•
ATB
K tik id
Kortikoidy
Tlumení kašle
Oxygenoterapie
Parenterální výživa
Podpůrná terapie
Monitorování
Izolace
6
14.9.2010
Diff. diagnoza
• Infekční etiologie
Virové infekce
Bakteriální infekce
• Neinfekční etiologie
aspirace cizího tělesa
tělesa, mukoviscidóza
Onemocnění podléhá povinnému hlášení
Ochrana proti pertusi není
celoživotní
• Ochrana získaná transplacentárním přenosem protilátek
– Mateřské protilátky chrání novorozence jen několik týdnů po
porodu –uvádí se max. 6 týdnů / pokud má matka PL /
• Ani postvakcinační ani postinfekční imunita není celoživotní
– Postinfekční protekce - přesná délka není známa
• údaje se liší, různé zdroje udávají dobu v rozsahu 4-20 let
– Protekce po vakcinaci wP
• minimálně 3-5 let s následným rychlým poklesem po dobu 6-10 let od vakcinace
– Protekce po vakcinaci aP
• minimálně 5 let po primovakcinaci (3-4 dávky), 5-8 let od posledního boosteru3
17
Wendelboe A et al., 2005; Healy CM: J Infect Dis 2004
7
14.9.2010
Adolescenti a dospělí: významný zdroj pertuse v
populaci
Základní očkování ‐ kojenci a batolata
Přeočkování
‐ předškolní věk
Nekompletně očkovaní novorozenci a kojenci: významné riziko závažného průběhu infekce.
Ochrana proti pertusi postupně slábne.
Adolescenti a dospělí, kteří byli přeočkováni naposled v předškolním věku, jsou k pertusi vnímaví a mohou být zdrojem infekce. Rodiče, u kterých nemusí být onemocnění včas rozpoznáno, mohou infikovat své děti.
V ČR bylo kvůli zvýšené incidenci pertuse zavedeno v
roce 2009 přeočkování u adolescentů mezi 10.–11.
rokem
8
14.9.2010
Návrh postupů vakcinační strategie
;•
:•
Univerzální vakcinace všech adolescentů
Selektivní vakcinace dospělých (tzv
(tzv. cocoon
strategie)
:•
:•
:•
Nové matky
Rodinné a jiné blízké kontakty novorozenců
Selektivní vakcinace zdravotnických a s dětmi
pracujících pracovníků
• Univerzální vakcinace dospělých
Zepp et al., PIDJ, 2010, CONSENSUS ON PERTUSSIS BOOSTER VACCINATION IN EUROPE (C.O.P.E), e 209
Možné cesty ke zvýšení proočkovanosti
vnímavých jedinců v podmínkách ČR
o Nabízet DTaP vakcinaci jako alternativu k přeočkování
proti tetanu u 13-14letých
o Strategie booster dávky u dospělých
™ Cocoon strategie vakcinace (rodiče a další kontakty
v nejbližším okolí novorozence + vybraní
zdravotníci)
™Nabízet DTaP jako alternativu k přeočkování proti
tetanu u dospělých
ƒ Zejména pro první přeočkování proti tetanu
u dospělých ve 25 letech (skupina, ve které jsou
hojně zastoupeni nastávajicí rodiče)
9
14.9.2010
Kazuistika
• RA : matka + otec - arytmie
• OA : ze fyziol.3. grav.,3500g / 52 cm, nov. ikterus –FT
FT
intermitentně 5 dnů, plně kojen, očkován BCG
• SA : žije společně s rodiči + 2 sourozenci
/ 1996, 2002/ + matka otce a její přítel – kuřák,
dlouhodobě kašle
• NO :
6. 7. - suchý kašel
11 7 – zelená
11.7.
l á sekrece
k
z nosu, purul.
l sekrece
k
z P oka
k
postupně je více zahleněný, kašle, dáví se, nechce
sát, je unaven, při kojení se rozkašle, teplota jen
zvýšená. Přijat na DO okresní nemocnice
• Zde postupně zhoršení, záchvaty kašle se
prodlužovaly kašle ve dne i v noci
prodlužovaly,
noci,
promodrává, lapá po dechu, desaturace
na 80%.
• V laboratoři dominuje leukocytóza s
lymfocytózou.
• Po
P týdnu
týd přeložen
ř l ž na KDIN FN B
Brno, d
den
před překladem nasazen Klacid v sirupové
formě.
10
14.9.2010
Při přijetí
• 2 měsíční, bledý kojenec, zahleněn,
d
dyspnoický,
i ký pertussoidně
t
id ě kkašle,
šl při
ři kkašli
šli
prošedá, přítomny ataky apnoe,
poslechově na plících jen přenesené
fenomeny z HCD.
11
14.9.2010
Laboratoř
• KO : Le 38,8 x 10 na 9/l
diff : mikroskop.:
ik k
N
Ne 23
23, T
Ty 4
4, L
Ly 62
62, M
Mo
9,0, Eo 2,0 %
do Ly bylo zahrnuto 11% aktivovaných Ly
res.: leukocytóza,lymfocytóza,monocytóza
• CRP : 17,7...2,7…< 1 mg/l
• Výtěr z krku : BF
Sérologické vyšetření
19.7.2008
24.9.2008
13.1.2009
po 3.d.ávce
Infanrix Hexa
Bord.pert.
KFR
<1:8
1 : 16
<1:8
Bord.pert.
aglutinace
1 : 128
1:8
1:8
Bord.pert.toxin IgG
neprokázán 35 U/ ml
420 U/ml
12
14.9.2010
Terapie
•
•
•
•
•
Chloramphenicol, Cotrimoxazol
K tik id
Kortikoidy
Krevní transfuze
Podpůrná terapie
RHB , kyslík
• 14 dnů živen sondou + parenterální výživa
poté opět kojen
13
14.9.2010
Boostrix/Boostrix Polio
– očkovací látky pro prevenci pertuse
(u adolescentů a dospělých)
Tomáš Mrkvan
Medical Advisor Vaccines
GlaxoSmithKline, s.r.o.
Očkovací látky pro prevenci pertuse
Acelulární (DTaP) vs. celobuněčné (DTPw) vakcíny
• Acelulární vakcíny ‐ méně nežádoucích účinků než celobuněčné vakcíny1
• Kvalitní DTaP a DTPw vakcíny mají podobnou účinnost1
• Mohou být použity jako posilovací dávky u adolescentů a dospělých2,3
Zvýšená „compliance“ k vakcinačním programům
Zvýšené pokrytí cílové populace
Lepší kontrola onemocnění
1. Jefferson et al. Vaccine 2003;21:2012–23
2. Chapman & Goa Drugs 2003:63:1407–13
3. Campins‐Marti et al. Vaccine 2001;20:641–6
1
14.9.2010
Vakcíny s acelulární pertusovou složkou
1. PT – pertusový toxin
2. FHA – filamentózní hemaglutinin
3. PRN – pertactin
4. Fimbriální aglutinogeny (fimbrie 2 a 3)
– podporují aglutinaci
5. Ostatní toxiny (CTC, AC)
– různé toxické a klinické projevy
Acelulární vakcíny obsahují vybrané komponenty B. pertussis, které přispívají k její patogenitě.
1. Hewlett 2005, In: Princ & Pract Infect Dis (Ch 227)
Vakcíny se sníže
eným obsahem antiggenů
Vakcíny se standarrdním obsahem antige
enů
Vakcíny s acelulární pertusovou složkou
kojenec
Infanrix hexa
batole
Infanrix hexa
předškolák
Infanrix
školák
Boostrix
oostrix polio
dospělý
SPC Infanrix hexa;
SPC Infanrix;
SPC Boostrix inj. stříkačka;
SPC Boostrix polio inj., stříkačka;
Boostrix
(alternativa k přeočkování proti tetanu)
Vyhláška MZ č. 537/2006 Sb.
Vyhláška MZ č. 65/2009 Sb.
2
14.9.2010
Vakcíny s redukovaným množstvím antigenu (dTap)
‐ dTpa vakcíny obsahují snížené množství Ag vůči „dětským“ vakcínám
Složení vakcíny
Diphtheriae anatoxinum (IU)
Tetani anatoxinum (IU)
Bordetellae pertussis antigena (µg)
PRN
PT
FHA
Virus poliomyelitidis inactivatum
(D jednotek antigenu)
yp 1 (kmen
(
Mahoney)
y)
typus
typus 2 (kmen MEF‐1)
typus 3 (kmen Saukett)
Boostrix™
Boostrix Polio™
Infanrix™
≥2
≥20
≥2
≥20
≥30
≥40
2.5
8.0
8.0
2.5
8.0
8.0
8.0
25.0
25.0
–
–
–
40.0
8.0
32.0
–
–
–
Standardní formulace DTaP jsou jako posilovací dávky pro adolescenty a dospělé nevhodné ‐
riziko nežádoucích účinků.
CDC Pink Book. 2009: 199–216;
SPC Infanrix;
SPC Boostrix inj. stříkačka;
SPC Boostrix polio inj., stříkačka;
Boostrix inj. stříkačka
‐ složení, indikace, dávkování
• Inaktivovaná, subjednotková, adsorbovaná vakcína se sníženým obsahem antigenů (dTpa)
• Indikace: Posilovací dávka při přeočkování proti DTP u jedinců od 4 let věku (není určen k primovakcinaci)
SPC Boostrix inj. stříkačka;
3
14.9.2010
Boostrix inj. stříkačka
‐ kontraindikace, nežádoucí účinky
• Kontraindikace:
– Přecitlivělost na léčivé látky nebo na kteroukoli složku vakcíny. – Přecitlivělost po předchozí aplikaci vakcín proti difterii, tetanu nebo Přecitlivělost po předchozí aplikaci vakcín proti difterii, tetanu nebo
pertusi. – Aplikace je kontraindikována u jedinců, u nichž se do sedmi dnů po předchozím očkování vakcínou obsahující pertusovou složku vyskytla encefalopatie neznámé etiologie. V takových případech by se měla použít kombinovaná vakcína proti difterii a tetanu pro dospělé. – Nesmí se aplikovat jedincům, u kterých se po předchozím podání vakcín proti difterii a/nebo tetanu vyskytla přechodná trombocytopenie nebo neurologické komplikace.
• Nežádoucí účinky:
– mezi nejčastější nežádoucí účinky patří reakce v místě vpichu, jako bolest, zarudnutí nebo otok. Tyto účinky však za několik dní bez následků odezní. • Úplné informace najdete v Souhrnu údajů o přípravku.
SPC Boostrix inj. stříkačka;
Očkování proti pertusi v ČR
Základní očkování
Je vhodné nabídnout Dospělí nejsou dTap jako alternativu proti pertusi k přeočkování proti chráněni.
tetanu.
Přeočkování
Přeočkovaní školáků mezi 10.‐11.rokem života (zavedeno v r. 2009)
(zavedeno v r. 2009)
Starší adolescenti jako Je vhodné nabídnout dTap
alternativu k přeočkování proti nejsou proti pertusi tetanu.
chráněni.
Vyhláška MZ č. 537/2006 Sb.
Vyhláška MZ č. 65/2009 Sb.
4
14.9.2010
Závěr
• Školáci a dospělí očkovaní proti pertusi naposledy v předškolním věku nemusí být již proti pertusi chráněni a mohou onemocnět.
• P
Pro přeočkování adolescentů a dospělých jsou vhodné ř čk á í d l
ů d ělý h j
h d é
kombinované pertusové vakcíny s acelulární složkou se sníženým obsahem antigenů.
• Preventivní prohlídka nebo návštěva lékaře spojená
s přeočkováním proti tetanu jsou vhodným okamžikem, kdy je možné očkováním prodloužit ochranu proti pertusi (zvláště u jedinců, kteří jsou v kontaktu s novorozenci).
• K přeočkování proti tetanu, záškrtu a černému kašli lze použít vakcínu Boostrix inj. stříkačka (aplikuje 1 dávka vakcíny).
5
1
1. NÁZEV PŘÍPRAVKU
INFANRIX™
Vakcína proti difterii, tetanu a pertusi (acelulární)
2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ
SLOŽENÍ
Jedna dávka vakcíny (0,5 ml) obsahuje tyto léčivé látky:
Diphtheriae anatoxinum*
≥ 30 IU
Tetani anatoxinum*
≥ 40 IU
Pertussis anatoxinum* (PT) 25 mikrogramů
Pertussis haemaglutininum filamentosum* (FHA)
Pertactinum* (69kD) 8 mikrogramů
* adsorbováno na hydroxid hlinitý
celkem: 0,50 miligramů
Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.
INFANRIX™ obsahuje difterický anatoxin, tetanický
anatoxin a tři purifikované pertusové antigeny: pertusový
anatoxin (PT), filamentový hemaglutinin (FHA) a
protein zevní membrány 69 kD (pertaktin). Všechny
složky jsou adsorbované na soli hliníku. Vakcína je
naředěna fyziologickým roztokem.
Difterický a tetanický anatoxin se získávají z kultur
Corynebacterium diphtheriae a Clostridium tetani, dále
jsou detoxikovány a purifikovány. Acelulární pertusové
komponenty (PT, FHA a pertaktin) se připravují z
růstové fáze Ι bakteriálního kmene Bordetella pertussis
extrakcí, purifikací a inaktivací formaldehydem. PT je
ireverzibilně detoxikován.
INFANRIX™ odpovídá požadavkům SZO pro výrobu
biologických přípravků a očkovacích látek proti difterii a
tetanu. Při výrobě nejsou použity žádné materiály
lidského původu.
3. LÉKOVÁ FORMA
Injekční suspenze.
Popis přípravku: bílá opalescentní suspenze.
4. KLINICKÉ ÚDAJE
4.1. Terapeutické indikace
INFANRIX™ je určen k aktivní imunizaci kojenců od
věku 2 měsíců proti záškrtu, tetanu a dávivému kašli a k
přeočkování dětí, které již byly očkovány třemi nebo
čtyřmi dávkami buď acelulární (DTPa), nebo
celobuněčné (DTPw) vakcíny.
4.2. Dávkování a způsob podání
Vakcína INFANRIX™ nesmí být aplikována jedincům
se závažným akutním horečnatým onemocněním, se
známou přecitlivělostí na léčivé látky nebo na
kteroukoliv jinou složku vakcíny, ani jedincům, u
kterých došlo k projevům přecitlivělosti při předchozí
aplikaci vakcíny INFANRIX™, vakcíny proti difterii a
tetanu nebo DTPw (celobuněčné vakcíny proti difterii,
tetanu a pertusi).
Aplikace vakcíny INFANRIX™ je kontraindikována u
dětí, u nichž se do sedmi dní po předchozím očkování
vakcínou obsahující pertusovou složku vyskytla
encefalopatie neznámé etiologie. V takových případech
se doporučuje dále očkovat jen vakcínami proti záškrtu a
tetanu.
4.4. Zvláštní upozornění a opatření pro použití
Před zahájením očkování je třeba sestavit podrobnou
anamnézu zejména s ohledem na předchozí očkování a
na možný výskyt nežádoucích účinků a klinické
vyšetření očkovaného.
Podobně jako u jiných vakcín i aplikace vakcíny
INFANRIX™ musí být odložena u osob trpících
závážným akutním horečnatým onemocněním.
Přítomnost slabé infekce však není považována za
překážku v očkování.
INFANRIX™ není určen k očkování dospělých.
Odpovídající údaje o bezpečnosti vakcíny při aplikaci
během těhotenství a laktace ani odpovídající reprodukční
studie prováděné na zvířatech nejsou k dispozici.
4.7. Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje
INFANRIX™ není určen k očkování dospělých, proto
nejsou tyto údaje uváděny.
4.8. Nežádoucí účinky
V kontrolovaných klinických studiích byly aktivně
monitorovány a zaznamenávány nežádoucí účinky po
každé dávce vakcíny u všech očkovaných jedinců.
V následující tabulce sestavené na základě výsledků
srovnávacích studií jsou shrnuty vyžádaně hlášené
lokální nežádoucí účinky, které se vyskytly v průběhu 48
hodin po očkování (v %).
Lokální
vyžádan
ě hlášené
nežádou
cí účinky
(%)
Jestliže dojde v časové souvislosti s aplikací vakcín
obsahujících DTP složky k některé z dále popsaných
reakcí, je nutné řádně zvážit další přeočkování vakcínou
obsahující pertusovou složku. Za určitých okolností, jako
je například vysoká incidence dávivého kašle, však
očekávaný přínos imunizace převáží možná rizika, a to
zvláště tehdy, nejsou-li nežádoucí reakce spojeny s
trvalými následky.
Následující příklady nežádoucích účinků se původně
považovaly za kontraindikace pro očkování DTP
vakcínami, nyní jsou však považovány za obecná
varování:
bolest
Základní
očkování
Infanrix
™
(1275
dávek)
Infanrix
™
(základn
í
očkování
Infanrix)
(269
dávek)
Infanrix
™
(základn
í
očkování
DTPw)
(273
dávek)
2.5
0.1
15.6
4.5
15.8
2.2
zarudnut
í (> 2
cm)
otok (>
0
3.0
1.5
- teplota vyšší než 40,0 °C během 48 hodin po očkování s
2 cm)
neprokázanou jinou souvislostí
- kolaps nebo
šokový stav (hypotonicko-hyporeaktivní epizoda) během
48 hodin po očkování
- trvalý, neutišitelný pláč
trvající déle než 3 hodiny v průběhu 48 hodin po
očkování
- křeče s horečkou nebo bez ní Celkové vyžádaně hlášené nežádoucí účinky pozorované
ve stejných komparativních studiích a ve stejném
v průběhu prvních 3 dnů po očkování.
časovém období jsou uvedeny v následující tabulce.
U dětí s progresivními neurologickými poruchami, jako
Celkové
jsou infantilní spasmy, nekontrolovaná epilepsie nebo
Základní
Přeočkování
progresivní encefalopatie, je lepší odložit vakcinaci proti vyžádaně
očkování
hlášené
pertusi, dokud se jejich stav nekoriguje či nestabilizuje.
nežádouc
Rozhodnutí o podání vakcíny proti pertusi musí být
provedeno individuálně po pečlivém zvážení prospěchu a í účinky
(%)
možných rizik očkování.
Infanrix
Infanrix
Infanrix
™
™
™
Výskyt febrilních křečí nebo v rodině se vyskytující
(základní
(základní
stavy s křečemi nejsou považovány za kontraindikace.
očkování
Infanrix)
očkování
DTPw)
9.9
26.8
29.3
0.2
0.4
0.7
5.2
8.6
2.6
3.0
5.9
4.2
3.3
11.2
7.1
2.6
8.1
12.5
9.3
9.3
10.4
12.3
10.3
7.7
Dávkování
Vždy musí být aplikována doporučená dávka vakcíny, tj.
0,5 ml.
Základní očkování proti záškrtu, tetanu a dávivému kašli
se provádí u dítěte v době započatého devátého týdne
života třemi dávkami očkovací látky v měsíčních
intervalech, čtvrtá dávka se podá v osmnáctém až
dvacátém měsíci života.
HIV infekce není kontraindikací očkování.
Očkování pacientů s poruchami imunitního systému však horečka
> 38 °C
nemusí vyvolat očekávanou odpověď.
(rektálně)
Pro případ rozvoje anafylaktického šoku musí být vždy k
okamžité dispozici odpovídající terapie. Z tohoto
důvodu musí zůstat očkovaní jedinci ještě 30 minut po
aplikaci vakcíny pod lékařským dohledem.
Přeočkování proti záškrtu, tetanu a dávivému kašli se
provede v pátém roce života.
Další přeočkování proti tetanu se provede ještě ve
čtrnáctém roce života a pak vždy 10 až 15 let po
předchozím přeočkování.
INFANRIX™ nesmí být v žádném případě aplikován
intravenózně.
Způsob podání
INFANRIX™ může být aplikován buď samostatně, nebo
současně s jinými vakcínami, ale do různých míst.
INFANRIX™ je určen k hluboké intramuskulární
injekci, nejlépe do vnější strany stehna.
Osobám s trombocytopenií a s poruchami srážlivosti krve
by měla být vakcína aplikována subkutánně, neboť po
intramuskulárním podání může dojít ke krvácení.
4.3. Kontraindikace
Přeočkování
4.5. Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné
formy interakce
horečka
> 39.5
°C
(rektálně)
netypick
ý pláč
zvracení
průjem
snížená
chuť k
jídlu a
pití
ospalost
nespavos
t / neklid
INFANRIX™ může být mísen v téže injekční stříkačce
pouze s vakcínou HIBERIX™. Ostatní vakcíny musí být
Další údaje o bezpečnosti byly získány i z jiných studií,
aplikovány do různých míst,. nelze je mísit v jedné
včetně non-komparativních studií, v nichž bylo
injekční stříkačce.
hodnoceno podávání dávek základního očkování i
přeočkování. Závěry z těchto studií týkající se
4.6. Těhotenství a kojení
1
2
bezpečnostního profilu DTPa vakcíny, jsou uvedeny
výše.
v předplněné injekční stříkačce.
Imunitní odpověď po přeočkování vakcínou INFANRIX™
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.
Po aplikaci čtvrté dávky vakcíny ve druhém roce života
Byly provedeny studie sledující výskyt lokálních otoků
se vytvořily u všech dětí primárně imuni-zovaných
po přeočkování. Frekvence výskytu těchto nežádoucích
6.6. Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro
vakcínou INFANRIX™ protilátky proti difterii a tetanu s zacházení s ním
účinků jsou uvedeny dále:
hodnotou vyšší než 0,1 m.j./ml. Protilátková odpověď na
pertusové antigeny po čtvrté dávce byla patrná u více než Vakcína musí být před použitím protřepána, aby vznikla
Velmi časté (> 1/10): lokální otok v místě vpichu (≤50
96 % z celkového počtu očkovaných dětí.
mm).
homogenní bílá suspenze a vizuálně zkontrolována na
Časté ((>1/100, <1/10): lokální otok v místě vpichu (>50
přítomnost makroskopicky patrných cizorodých částic a
mm)*.
na změnu vzhledu. Jestliže vzhledem nevyhovuje, je
Účinnost ochrany po očkování vakcínou INFANRIX™:
Méně časté (>1/1,000, <1/100): difúzní otok končetiny,
třeba ji vyřadit.
do níž byla vakcína aplikována, někdy postihující i
Účinnost ochrany DTPa vakcíny proti typické pertusi
přilehlý kloub*.
definované podle WHO (t.j. ≥ 21 dní paroxysmálního
Jak je uvedeno v odstavci 6.2, může se INFANRIX™
kašle) byla doložena:
mísit
s vakcínou HIBERIX™. V tomto případě se
*Děti, jimž byla v rámci základního očkování podána
•
v Německu v prospektivní zaslepené studii
vakcína obsahující acelulární pertusovou složku, jsou
provedené s jedinci, kteří byli v domácnosti v kontaktu s rozpouštědlo dodávané v balení vakcíny HIBERIX™
pravděpodobně náchylnější ke vzniku otoků po podání
pertusí (vakcinační schéma 3., 4. a 5. měsíc). Na základě nahrazuje přípravkem INFANRIX™.
posilovací dávky ve srovnání s dětmi, jimž byla v rámci údajů získaných od osob, které byly v domácnosti v
S takto připravenou směsí se zachází stejně jako s
základního očkování podána vakcína obsahující
kontaktu s typickou pertusí, byla protektivní účinnost
vakcínou INFANRIX™.
celobuněčnou pertusovou složku. Výskyt lokálního otoku očkování 88,7 %. Ochrana proti laboratorně potvrzené
v místě vpichu (>50 mm) a difúzního otoku může být
mírné formě nemoci, definované jako 14 dní a více
častý až velmi častý, když se podává posilovací dávka
jakékoli formy kašle, byla 73 % a 67 % pro onemocnění Nepoužitý přípravek nebo odpadový materiál musí být
zlikvidován v souladu s místními požadavky.
mezi 4. a 5. rokem. Tyto nežádoucí účinky obvykle
definované jako 7 dní a více jakékoli formy kašle.
odezní do 4 dní.
•
v Itálii, kde probíhala studie účinnosti
sponzorovaná NIH (vakcinační schéma 2., 4. a 6. měsíc).
Dále byly hlášeny následující nežádoucí účinky po:
Účinnost vakcíny byla 84 %. Když byla definice pertuse 7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI
™
rozšířena tak, že zahrnovala klinicky mírnější případy s
•
základním očkování vakcínou INFANRIX
GlaxoSmithKline Biologicals S.A., Rue de l’Institut 89,
ohledem na typ a trvání kašle, byla účinnost vakcíny 71
(11406 zdokumentovaných dávek):
1330 Rixensart, Belgie
% pro onemocnění s více než 7 dny a 73 % pro
Poruchy kůže a podkoží: (1 % a méně): dermatitida.
onemocnění s více než 14 dny jakéhokoli kašle.
Respirační poruchy: (3 % a méně): kašel, rýma,
bronchitida, ostatní infekce horních
cest dýchacích.
Poruchy imunitního systému: (1 % a méně): zánět
středního ucha.
•
přeočkování vakcínou INFANRIX™, základní
očkování INFANRIX™ (2363 zdokumentova-ných
dávek):
Respirační poruchy: (4 % a méně): kašel, faryngitida,
bronchitida, ostatní infekce horních cest dýchacích,
rýma.
Poruchy imunitního systému: (3 % a méně): virové
infekce, zánět středního ucha.
•
přeočkování vakcínou INFANRIX™, základní
očkování DTPw (606 zdokumentovaných dávek):
Respirační poruchy: (3 % a méně): kašel, faryngitida,
bronchitida, ostatní infekce horních cest dýchacích.
Poruchy imunitního systému: (2 % a méně): zánět
středního ucha.
5.2. Farmakokinetické vlastnosti
8. REGISTRAČNÍ ČÍSLO
Hodnocení farmakokinetických vlastností není u vakcín
požadované.
59/497/99 - C
5.3. Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti
9. DATUM PRVNÍ REGISTRACE /
PRODLOUŽENÍ REGISTRACE
Neklinické údaje získané na základě konvenčních studií
bezpečnosti, specifické toxicity a kompatibility součástí
vakcíny neodhalily žádné zvláštní riziko pro člověka.
14.7.1999 / 25.4.2007
10. DATUM REVIZE TEXTU
6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE
Hydroxid hlinitý, polysorbát 80, formaldehyd max. 0,25
µg, chlorid sodný, voda na injekci.
6.2. Inkompatibility
Postmarketingové sledování bezpečnosti:
Vakcína nesmí být mísena s jinými vakcínami v jedné
injekční stříkačce s výjimkou vakcíny HIBERIX™.
Velmi vzácně byly hlášeny alergické reakce včetně
anafylaktoidních reakcí.
6.3. Doba použitelnosti
Ve velmi vzácných případech byly po 2 až 3 dnech po
očkování hlášeny případy kolapsu nebo šokového stavu
(hypotonicko-hyporesponsivní epizody) a případy
výskytu křečových stavů. I v těchto případech nežádoucí
účinky odezněly spontánně, bez následků.
Méně často byl hlášen otok celé končetiny, do níž byla
vakcína aplikována.
4.9. Předávkování
Nebyl hlášen žádný případ předávkování.
25.4.2007
6.1. Seznam pomocných látek
Doba použitelnosti je vyznačená na obalu.
Při uchovávání při teplotě +2 °C až +8 °C je doba
použitelnosti 3 roky.
6.4. Zvláštní opatření pro uchovávání
Vakcína musí být uchovávána v chladničce (2 °C - 8
°C).
Nesmí
zmrznout. Vakcínu, která zmrzla, je nutno vyřadit z
použití! Vakcínu je třeba uchovávat v původním obalu,
aby byla chráněna před světlem
Vakcína musí být aplikována okamžitě po otevření
lahvičky.
6.5. Druh obalu a velikost balení
5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI
Farmakoterapeutická skupina: bakteriální vakcíny. ATC
kód: J07AJ52.
Druh obalu
INFANRIX™ je lehce zakalená bílá suspenze ve
skleněných lahvičkách uzavřených kovovým uzávěrem a
pryžovou zátkou nebo předplněných skleněných
Imunitní odpověď po očkování vakcínou INFANRIX™
injekčních stříkačkách. Při delším uchovávání se vytváří
Jeden měsíc po ukončení základního třídávkového
bílý sediment a čirý supernatant.
imunizačního schematu během prvních šesti měsíců
života je u více než 99 % všech očkovaných dětí hodnota Lahvičky a stříkačky jsou vyrobeny z neutrálního skla
titru protilátek proti difterii a tetanu vyšší než 0,1 m.j./ml. typu I, splňují požadavky Evropského lékopisu.
Protilátková odpověď proti acelulárním pertusovým
Velikost balení: 1 x 0,5 ml, 10 x 0,5 ml, 25 x 0,5 ml
složkám (PT, FHA a pertaktinu) je patrná u více než 95
nebo 50 x 0,5 ml v lahvičce nebo
% očkovaných.
5.1. Farmakodynamické vlastnosti
2
1.
NÁZEV PŘÍPRAVKU
Infanrix hexa, prášek a suspenze pro přípravu injekční suspenze v
předplněné injekční stříkačce.
Vakcína proti difterii (D), tetanu (T), pertusi (acelulární komponenta)
(Pa), hepatitidě B (rDNA) (HBV), poliomyelitidě (inaktivovaná)
(IPV) a konjugovaná vakcína proti Haemophilus influenzae typu b
(Hib), (adsorbovaná).
2.
KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ
SLOŽENÍ
Po rekonstituci jedna dávka (0.5 ml) obsahuje:
Diphtheriae anatoxinum 1 ne méně než 30 IU
Tetani anatoxinum 1 ne méně než 40 IU
Antigeny Bordetelly pertussis:
Pertussis anatoxinum 1 25 mikrogramů
Haemagglutininum filamentosum 1 25 mikrogramů
Pertactinum 18 mikrogramů
Antigenum tegiminis hepatitidis B 2,3 10 mikrogramů
Virus poliomyelitis (inaktivovaný)
typus 1 (kmen Mahoney) 4 40 D jednotek antigenu
typus 2 (kmen MEF-1) 4 8 D jednotek antigenu
typus 3 (kmen Saukett) 4 32 D jednotek antigenu
Haemophilus influenzae typus b polysaccharidum 10
mikrogramů
(polyribosylribitoli phosphas) 3
conjugata cum tetani anatoxinum jako nosným proteinem 2040 mikrogramů
1
adsorbováno na hydroxid hlinitý, hydratovaný (Al(OH)3) 0,5
miligramů Al3+
2
vyrobeno rekombinantní DNA technologií na kultuře
kvasinkových buněk (Saccharomyces cerevisiae)
3
adsorbováno na fosforečnan hlinitý (AlPO4) 0,32 miligramů
Al3+
3.
LÉKOVÁ FORMA
Prášek a suspenze pro přípravu injekční suspenze v předplněné
injekční stříkačce.
Složky vakcíny proti difterii, tetanu, pertusi (acelulární), hepatitidě B
a poliomyelitidě (inaktivovaná) (DTPa-HBV-IPV) tvoří bílou
zakalenou suspenzi.
Lyofilizovaná složka vakcíny proti Haemophilus influenzae typ b
(Hib) je bílý prášek.
4.
KLINICKÉ ÚDAJE
4.1
Terapeutické indikace
Infanrix hexa je určen k hluboké intramuskulární aplikaci. Je vhodné
aplikovat jednotlivé dávky do různých míst.
4.3
Kontraindikace
Přecitlivělost na léčivé látky nebo na jakékoliv pomocné látky nebo
na neomycin a polymyxin.
Přecitlivělost po předchozí aplikaci vakcín proti difterii, tetanu,
pertusi, hepatitidě B, poliomyelitidě nebo Hib.
Infanrix hexa je kontraindikován u dětí, u nichž se do sedmi dnů po
předchozím očkování vakcínou obsahující pertusovou složku
vyskytla encefalopatie neznámé etiologie. V takových případech se
musí očkování proti pertusi přerušit a dále se očkuje jen vakcínami
proti záškrtu-tetanu, hepatitidě B, poliomyelitidě a Hib.
Podobně jako u jiných vakcín i aplikace vakcíny Infanrix hexa musí
být odložena u osob trpících vážným akutním horečnatým
onemocněním. Přítomnost slabé infekce však není považována za
kontraindikaci.
4.4
Zvláštní upozornění a opatření pro použití
Před zahájením očkování je třeba sestavit podrobnou anamnézu
(zejména s ohledem na předchozí očkování a na možný výskyt
nežádoucích účinků) a provést klinické vyšetření očkovaného.
Jestliže dojde v časové souvislosti s aplikací vakcíny obsahující
pertusovou složku k některé z dále popsaných reakcí, je nutné řádně
zvážit podání dalších dávek vakcín, které pertusovou složku obsahují:
•
Teplota ≥ 40,0 °C během 48 hodin po očkování s
neprokázanou jinou souvislostí.
•
Kolaps nebo šokový stav (hypotonicko-hyporeaktivní
epizoda) během 48 hodin po očkování
•
Trvalý neutišitelný pláč trvající ≥ 3 hodiny během 48
hodin po očkování.
•
Křeče s horečkou nebo bez ní během prvních 3 dnů po
očkování.
Za určitých podmínek, například v případě vysokého výskytu
dávivého kašle, však očekávaný přínos imunizace převáží možná
rizika.
Podobně jako u jiného očkování by se měl pečlivě zvážit prospěch a
riziko imunizace vakcínou Infanrix hexa nebo její odklad u kojenců
nebo u dětí trpících nástupem nové ataky nebo progresí závažné
neurologické poruchy.
Stejně jako u jiných injekčních vakcín musí být i po aplikaci této
vakcíny pro případ rozvoje anafylaktického šoku okamžitě k
dispozici odpovídající lékařská péče a dohled.
Infanrix hexa je určen pro základní očkování a přeočkování dětí proti
difterii, tetanu, pertusi, hepatitidě B, poliomyelitidě a onemocněním
způsobeným Haemophilus influenzae typu b.
Nemocným s trombocytopenií a s poruchami srážlivosti krve musí
být vakcína Infanrix hexa aplikována se zvýšenou opatrností, neboť
po intramuskulárním podání může dojít ke krvácení.
4.2
Infanrix hexa nesmí být v žádném případě aplikován intravaskulárně
nebo intradermálně.
Dávkování a způsob podání
Dávkování
Základní očkovací schéma
Základní očkovací schéma spočívá v podání tří 0,5 ml dávek
(například ve 2., 3., 4. měsíci; ve 3., 4., 5. měsíci a ve 2., 4., 6.
měsíci) nebo dvou dávek (například ve 3. a 5. měsíci). Mezi
jednotlivými dávkami musí být interval nejméně 1 měsíc.
Podle Rozšířeného programu imunizace (Expanded Program on
Immunisation) lze k očkování použít i schéma, kdy se vakcína
podává v 6., 10. a 14. týdnu věku; může však být použito pouze
tehdy, pokud byla při narození provedena vakcinace proti hepatitidě
B.
Je nutné respektovat místně platné směrnice o očkování proti
hepatitidě B.
Jestliže je při narození podána první dávka vakcíny proti hepatitidě
B, může být od věku 6 týdnů k podání dalších dávek vakciny proti
hepatitidě B použita vakcína Infanrix hexa. Pokud se druhá dávka
vakcíny proti hepatitidě B podává před dosažením tohoto věku, je
nutné použít monovalentní vakcínu proti hepatitidě B.
Přeočkování
Po očkování 2 dávkami vakcíny Infanrix hexa (například ve 3. a 5.
měsíci) se musí podat posilovací dávka nejméně 6 měsíců po podání
poslední dávky základního očkování. Upřednostňuje se podání mezi
11. až 13. měsícem věku dítěte.
Infanrix hexa nechrání proti infekci vyvolané jinými patogeny než
jsou Corynebacterium diphtheriae, Clostridium tetani, Bordetella
pertussis, virus hepatitidy B, poliovirus nebo Haemophilus influenzae
typu b. Nicméně, lze předpokládat, že očkování ochrání i proti
infekci hepatitidou D, protože se hepatitida D (vyvolaná delta agens)
při absenci infekce hepatitidy B nevyskytuje.
Podobně jako u jiných vakcín, nemusí být u všech očkovaných
jedinců vyvolána ochranná imunitní odpověď(viz bod 5.1).
Výskyt febrilních křečí v anamnéze dítěte, výskyt febrilních křečí
nebo SIDS (syndrom náhlého úmrtí dítěte) v rodinné anamnéze není
kontraindikací pro použití vakcíny Infanrix hexa. Očkované jedince,
u nichž se v anamnéze febrilní křeče vyskytly, je třeba pečlivě
sledovat, protože se tyto nežádoucí účinky mohou během 2 až 3 dnů
po vakcinaci objevit.
Infekce HIV nepředstavuje kontraindikaci pro vakcinaci. U
imunosuprimovaných pacientů nemusí být po očkování dosaženo
očekávané imunitní odpovědi.
Protože se kapsulární polysacharidový antigen Hib vylučuje do moče,
může být v období 1 až 2 týdnů po vakcinaci pozitivní test na průkaz
kapsulárního polysacharidu Hib v moči.V tomto období je proto
třeba k průkazu Hib infekce použít jiné testy.
Při současném podávání Infanrixu hexa s Prevenarem
(pneumokoková sacharidová konjugovaná vakcína, adsorbovaná) by
si lékař měl být vědom skutečnosti, že v klinických studiích byla
febrilní reakce při této kombinaci častější než při podávání
samotného Infanrixu hexa. Většinou se jednalo o reakce středně
závažné (horečka 39 °C nebo méně) a přechodné (viz bod 4.8).
Po očkování 3 dávkami vakcíny Infanrix hexa (například ve 2., 3., 4.
měsíci; ve 3., 4., 5. měsíci a ve 2., 4., 6. měsíci) se musí podat
posilovací dávka nejméně 6 měsíců po podání poslední dávky
základního očkování. Upřednostňuje se podání před 18. měsícem
věku dítěte.
Antipyretická léčba by měla být zahájena v souladu s místními
terapeutickými směrnicemi.
Posilovací dávky by se měly podat podle místních doporučení, ale
minimálně musí být podána vakcína s konjugovanou Hib složkou.
O podání vakcíny Infanrix hexa jako posilovací dávky lze uvažovat,
pokud její složení vyhovuje oficiálním doporučením.
Předčasně narozeným dětem je možné na základě omezených údajů
získaných od 169 předčasně narozených dětí vakcínu Infanrix hexa
podat. Nicméně, byla zaznamenána nižší imunitní odpověď a úroveň
klinické protekce není známá.
Pediatrická populace
Možné riziko apnoe a nutnost monitorování dýchání po dobu 48 – 72
hodin by se měly zvážit když se podávají dávky základního očkování
velmi předčasně narozeným dětem (narozené v ≤ 28. týdnu
těhotenství) a zvláště těm, v jejichž předchozí anamnéze byla
respirační nezralost.
Infanrix hexa není určen k očkování dětí starších 36 měsíců.
Způsob podání
Protože prospěch očkování je u této skupiny dětí vysoký, neměla by
se vakcinace odmítat ani oddalovat.
4.5
Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné
formy interakce
O současném podání vakcíny Infanrix hexa a kombinované vakcíny
proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám nejsou k dispozici
dostatečné údaje týkající se účinnosti a bezpečnosti, které by
umožnily stanovit nějaká doporučení.
Údaje vycházející ze současného podávání Infanrixu hexa a
Prevenaru (pneumokoková sacharidová konjugovaná vakcína,
adsorbovaná) neprokázaly při základní vakcinaci 3 dávkami u
žádného z antigenů klinicky relevantní ovlivnění protilátkové
odpovědi.
Podobně jako u jiných vakcín lze očekávat, že u pacientů
podstupujících imunosupresivní terapii nemusí být po očkování
dosaženo odpovídající imunitní odpovědi.
4.6
Fertilita, těhotenství a kojení
Vzhledem k tomu, že Infanrix hexa není určen k očkování dospělých,
nejsou údaje o bezpečnosti vakcíny při aplikaci během těhotenství a
laktace, ani odpovídající údaje z reprodukčních studií prováděných
na zvířatech k dispozici.
4.7
stroje
Účinky na schopnost řídit a obsluhovat
Není relevantní.
4.8
Nežádoucí účinky
•
Klinické studie:
Niže uvedený bezpečnostní profil je založen na údajích získaných od
více než 16 000 subjektů.
Podobně jako u DTPa vakcín a kombinovaných vakcín obsahujících
DTPa byla po posilovací dávce Infanrix hexa pozorována vyšší
místní reaktogenita a horečka než po základním očkování.
vakcínami:
Klinické studie hodnotící současné podávání s jinými
V klinických studiích, v kterých byl současně podán Infanrix hexa s
Prevenarem jako posilovací (čtvrtá) dávka těchto vakcín, byla po
podání zaznamenána horečka ≥ 38 °C u 43,4% kojenců očkovaných
současně Prevenarem a Infanrixem hexa, ve srovnání s 30,5%
kojenců očkovaných , samotnou hexavalentní vakcínu. Horečka vyšší
než 39°C po podání byla zaznamenána u 2,6% a 1,5% kojenců, kteří
dostali Infarix hexa s nebo bez Prevenaru (viz bod 4.4). Při
základním očkování byl výskyt horečky po současném podání těchto
dvou vakcín nižší než ten, který byl zaznamenán při podání
posilovací dávky.
-
Přehledný souhrn nežádoucích účinků (klinické studie):
V každé skupině četností
podle klesající závažnosti.
jsou
nežádoucí
účinky
seřazeny
Četnost nežádoucích účinků vztažená na dávku je definována
následujícím způsobem:
Velmi časté:
(≥ 1/10)
Časté:
(≥ 1/100, < 1/10)
Méně časté:
(≥ 1/1000,< 1/100)
Vzácné:
(≥ 1/10000, < 1/1000)
Velmi vzácné:
(< 1/10000)
Poruchy nervového systému
Méně časté: ospalost
Velmi vzácné: křeče (s nebo bez horečky)
Respirační, hrudní a mediastinální poruchy
Méně časté: kašel
Gastrointestinální poruchy
Časté: průjem, zvracení
Poruchy kůže a podkožní tkáně
Vzácné: vyrážka
Velmi vzácné: dermatitida
Poruchy metabolismu a výživy
Velmi časté: nechutenství
Celkové poruchy a reakce v místě aplikace
Velmi časté: horečka ≥ 38 °C, lokální otok v místě vpichu (≤ 50
mm), únava, bolest, zarudnutí
Časté: horečka > 39°C, reakce v místě vpichu, včetně indurace,
lokální otok v místě vpichu (> 50 mm)*
Méně časté: difuzní otok končetiny, do které byla vakcína
aplikována, občas postihující přilehlý kloub*
Psychiatrické poruchy
Velmi časté: neobvyklý pláč, podrážděnost, neklid
Časté: nervozita
•
Postmarketingové sledování:
Poruchy krve a lymfatického systému
Lymfadenopatie
Poruchy nervového systému
Kolaps nebo šokový stav (hypotonicko-hyporeaktivní epizoda).
Respirační, hrudní a mediastinální poruchy
Apnoe [viz bod 4.4 apnoe u velmi předčasně narozených dětí
(narozených v ≤ 28. týdnu těhotenství)]
Poruchy kůže a podkožní tkáně
Angioedém
Celkové poruchy a reakce v místě aplikace
Otok celé končetiny, do které byla vakcína aplikována*, značné
otoky, zbytnění a puchýřky v mistě vpichu.
Poruchy imunitního systému
Anafylaktické reakce, anafylaktoidní reakce (včetně kopřivky),
alergické reakce (včetně pruritu).
* U dětí očkovaných v rámci základní imunizace vakcínami
obsahujícími acelulární pertusovou složku je po přeočkování
pravděpodobnější výskyt otoků ve srovnání s dětmi očkovanými
celobuněčnými vakcínami. Tyto reakce odezní průměrně za 4 dny.
•
B:
Zkušenosti získané při používání vakcín proti hepatitidě
V extrémně vzácných případech byly hlášeny případy výskytu obrny,
neuropatie, syndromu Guillain-Barré, encefalopatie, encefalitidy a
meningitidy. Příčinná souvislost s vakcinací nebyla prokázána.
Velmi vzácně byla v souvislosti s podáváním vakcín proti hepatitidě
B hlášena trombocytopenie.
4.9
Předávkování
Nebyl hlášen žádný případ předávkování.
5.
FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI
5.1
Farmakodynamické vlastnosti
Farmakoterapeutická skupina: bakteriální
kombinované, ATC kód: J07CA09.
a
virové
vakcíny,
Výsledky klinických studií pro jednotlivé složky vakcíny jsou
shrnuty dále v následujících tabulkách::
Množství subjektů v procentech, které měly titry protilátek ≥
stanovenému limitu
jeden měsíc po základním očkování
Infanrix hexa
Protilátky
(limity)
2
dávky
3-5
měsíců
N=
530
3 dávky
2-3-4
měsíce
N=
196
2-4-6
měsíců
N=
1693
3-4-5
měsiců
N=
1055
%
%
%
%
6-1014
měsíců
N=
265
%
98,0
100,0
99,8
99,7
99,2
Antidiphtheria
(0,1
IU/ml) †
100,0
100,0
100,0
100,0
99,6
Antitetanus
(0,1
IU/ml) †
99,5
100,0
100,0
99,8
99,6
Anti-PT
(5
EL.U/ml)
99,7
100,0
100,0
100,0
100,0
Anti-FHA
(5
EL.U/ml)
99,0
100,0
100,0
99,7
98,9
Anti-PRN
(5
EL.U/ml)
96,8
99,5
98,9
98,0
98,5*
Anti-HBs
(10
mIU/ml) †
99,4
100,0
99,9
99,7
99,6
Anti-Polio
typ 1
(1/8
ředění) †
96,3
97,8
99,3
98,9
95,7
Anti-Polio
typ 2
(1/8
ředění) †
98,8
100,0
99,7
99,7
99,6
Anti-Polio
typ 3
(1/8
ředění) †
91,7
96,4
96,6
96,8
97,4
Anti-PRP
(0,15
μg/ml) †
N = počet subjektů
* ve skupině dětí, kterým nebyla při narození podána vakcína proti
hepatitidě B, mělo 77,7% subjektů titry anti-HBs ≥ 10 mIU/ml
† hladina uznávaná jako protektivní
Množství subjektů v procentech, které měly titry protilátek ≥
stanovenému limitu jeden měsíc po posilovací dávce Infanrix
hexa
6.
FARMACEUTICKÉ ÚDAJE
6.1
Seznam pomocných látek
Protilátky
(limity)
Prášek Hib:
Bezvodá laktóza
Posilovací dávka v 11
měsících věku po 3-5
měsících od základního
očkování
N=532
%
100,0
Posilovací
dávka
během druhého roku
věku po 3 dávkách
základního očkování
N= 2009
%
99,9
Antidiphtheria
(0,1
IU/ml) †
100,0
Antitetanus
(0,1
IU/ml) †
100,0
Anti-PT
(5
EL.U/ml)
100,0
Anti-FHA
(5
EL.U/ml)
99,2
Anti-PRN
(5
EL.U/ml)
98,9
Anti-HBs
(10
mIU/ml) †
99,8
Anti-Polio
typ 1
(1/8
ředění) †
99,4
Anti-Polio
typ 2
(1/8
ředění) †
99,2
Anti-Polio
typ 3
(1/8
ředění) †
99,6
Anti-PRP
(0,15
μg/ml) †
N = počet subjektů
† hladina uznávaná jako protektivní
Adjuvancia viz bod 2.
99,9
6.2
Inkompatibility
Protože chybějí studie kompatibility, nesmí být tento přípravek mísen
s jinými léčivými přípravky.
99,9
6.3
Doba použitelnosti
3 roky.
Po rekonstituci: doporučuje se použít vakcínu ihned. Bylo však
prokázáno, že vakcína je stabilní při 21 °C ještě 8 hodin po
rekonstituci.
99,9
99,5
6.4
Zvláštní opatření pro uchovávání
Uchovávejte v chladničce (2 °C – 8 °C).
Chraňte před mrazem.
98,4
Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před
světlem.
99,9
Podmínky uchovávání rekonstituovaného léčivého přípravku viz bod
6.3.
99,9
6.5
Druh obalu a velikost balení
Prášek v lahvičce (sklo typu I) s butylpryžovou zátkou.
0,5 ml suspenze v předplněné injekční stříkačce (sklo typu I) (0,5 ml)
s pístem a uzavírací zátkou (butylpryž).
99,9
Velikost balení: 1, 10, 20 a 50 dávek, s jehlami nebo bez jehel.
99,7
Na trhu nemusí být všechny registrované velikosti balení.
6.6
Zvláštní opatření likvidaci přípravku a
zacházení s ním
Protože je po podání vakciny Infanrix hexa imunitní odpověď na
pertusový antigen ekvivalentní vakcině Infanrix, považuje se účinnost
ochrany těchto dvou vakcín za ekvivalentní.
Klinická protekce pertusové složky vakcíny Infanrix proti typické
pertusi definované podle WHO (t.j. ≥ 21 dní paroxysmálního kašle)
byla doložena:
v Německu v prospektivní zaslepené studii provedené s
jedinci, kteří byli v domácnosti v kontaktu s pertusí (vakcinační
schéma 3., 4. a 5. měsíc). Na základě údajů získaných od osob, které
byly v domácnosti v kontaktu s typickou pertusí, byla protektivní
účinnost očkování 88,7 %.
v Itálii, kde probíhala studie účinnosti sponzorovaná
NIH (vakcinační schéma 2., 4. a 6. měsíc). Účinnost vakcíny byla 84
%. V dalším sledování stejné skupiny dětí byla protektivní účinnost
potvrzena až do 60 měsíců po ukončení základního očkování, aniž
by byla podána posilovací dávka.
Výsledky dlouhodobého sledování ve Švédsku ukazují, že pokud jsou
acelulární vakcíny proti pertusi podávány podle základního
vakcinačního schématu ve 3. a 5. měsíci s posilovací dávkou
přibližně ve 12. měsíci, jsou u dětí účinné. Nicméně, údaje naznačují,
že po tomto vakcinačním schématu 3-5-12 měsíců může být ochrana
proti pertusi ve věku 7-8 let neúplná. To značí, že druhá posilovací
dávka vakcíny proti pertusi u dětí ve věku 5-7 let, které byly dříve
očkovány podle tohoto konkrétního schématu, je oprávněná.
Bylo zjištěno, že ochranné hladiny protilátek proti hepatitidě B
přetrvávají minimálně 3,5 roku u více než 90% dětí očkovaných
čtyřmi dávkami vakcíny Infanrix Hexa. Hladiny protilátek se nelišily
od hladin protilátek u paralelně sledované skupiny dětí, které byly
očkovány 4 dávkami monovalentní vakcíny proti hepatitidě B.
Účinnost Hib složky přípravku Infanrix hexa byla a nadále bude
průběžně ověřována rozsáhlými postmarketinkovými studiemi
prováděnými v Německu. V nich je více než 5 let po základním
očkování účinnost Hib složky dvou hexavalentních vakcín, z nichž
jedna byla Infanrix hexa, 90,4% po úplném základním očkování a
100% po přeočkování (bez ohledu na základní očkování).
5.2
Suspenze DTPa-HBV-IPV:
Chlorid sodný (NaCl),
Kultivační médium M 199 obsahující hlavně aminokyseliny,
minerální soli, vitamíny
Voda na injekci
V injekční stříkačce obsahující DTPa-HBV-IPV suspenzi se při
uchovávání může vytvořit bílý sediment a čirý supernatant. To však
není známkou znehodnocení vakcíny.
Obsah injekční stříkačky musí být dobře protřepán, aby vznikla
homogenní zakalená bílá suspenze.
DTPa-HBV-IPV suspenze musí být vizuálně zkontrolována na
přítomnost makroskopicky patrných cizorodých částic a na změnu
vzhledu. Jestliže svým vzhledem nevyhovuje, je třeba ji vyřadit.
Vakcína se připravuje k použití tak, že se přidá obsah injekční
stříkačky do lahvičky s lyofilizovanou Hib složkou. Po přidání DTPaHBV-IPV složky k lyofilizátu se musí směs dobře protřepat, aby se
lyofilizát Hib úplně rozpustil.
Rekonstituovaná vakcína je o něco více zakalená než kapalná složka
vakcíny před rekonstitucí. Jde o normální jev, který nikterak
neomezuje použitelnost vakcíny. Pokud by byly pozorovány jiné
odchylky ve vzhledu vakcíny, je nutné ji vyřadit.
Všechen nepoužitý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován
v souladu s místními požadavky.
7.
DRŽITEL
REGISTRACI
ROZHODNUTÍ
GlaxoSmithKline Biologicals s.a.
Rue de l´Institut 89
B-1330 Rixensart, Belgie
8.
REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)
EU/1/00/152/001
EU/1/00/152/002
EU/1/00/152/003
EU/1/00/152/004
EU/1/00/152/005
EU/1/00/152/006
EU/1/00/152/007
EU/1/00/152/008
9.
DATUM
PRVNÍ
REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE
Farmakokinetické vlastnosti
Vyhodnocování farmakokinetických vlastností není u vakcín
požadované.
Datum první registrace: 23. října 2000
Datum posledního prodloužení: 23. října 2005
5.3
Předklinické
k bezpečnosti
10.
údaje
vztahující
O
se
Neklinické údaje získané na základě konvenčních farmakologických
studií bezpečnosti, specifické toxicity, toxicity po opakovaném
podávání a kompatibility složek neodhalily žádné zvláštní riziko pro
člověka.
DATUM REVIZE TEXTU
31/08/2010
Podrobné informace o tomto přípravku jsou uveřejněny na webových
stránkách
Evropská
agentura
pro
léčivé
přípravky
http://www.ema.europa.eu/
1
1.
NÁZEV PŘÍPRAVKU
Boostrix inj. stříkačka, injekční suspenze v předplněné
injekční stříkačce
Adsorbovaná vakcína proti difterii, tetanu a pertusi
(acelulární komponenta) se sníženým obsahem antigenů
2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ
SLOŽENÍ
Jedna dávka vakcíny (0,5 ml) obsahuje tyto léčivé látky:
Diphtheriae anatoxinum ≥ 2 IU (2,5 Lf)
Tetani anatoxinum
≥ 20 IU (5 Lf)
Bordetellae pertussis antigena:
Pertussis anatoxinum
8 mikrogramů
Pertussis haemagglutinum
filamentosum
8 mikrogramů
Pertussis membranae externae
proteinum
2,5 mikrogramů
adsorbováno na hydratovaný hydroxid hlinitý
Celkem: 0,3 miligramu Al3+
a fosforečnan hlinitý
Celkem: 0,2 miligramu Al3+
Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.
4.3
Kontraindikace
Přecitlivělostí na léčivé látky nebo na kteroukoli složku
vakcíny.
Přecitlivělost po předchozí aplikaci vakcín proti difterii,
tetanu nebo pertusi.
Aplikace vakcíny Boostrix je kontraindikována u
jedinců, u nichž se do sedmi dnů po předchozím
očkování vakcínou obsahující pertusovou složku
vyskytla encefalopatie neznámé etiologie. V takových
případech by se měla použít kombinovaná vakcína proti
difterii a tetanu pro dospělé.
Boostrix se nesmí aplikovat jedincům, u kterých se po
předchozím podání vakcín proti difterii a/nebo tetanu
vyskytla přechodná trombocytopenie nebo neurologické
komplikace (viz bod 4.4. - křeče nebo hypotonickohyporesponzivní epizody).
LÉKOVÁ FORMA
Dávkování
Doporučuje se podat jednu dávku vakcíny o objemu 0,5
ml.
Boostrix se může podávat od čtyř let výše.
Měl by se podávat v souladu s oficiálními doporučeními
a/nebo místními zvyklostmi ohledně používání vakcín,
které mají nízkou dávku (určenou pro dospělé)
difterického, tetanického a pertusových antigenů.
Podobně jako u jiných vakcín lze očekávat, že u pacientů
podstupujících imunosupresivní terapii nemusí být
dosaženo odpovídající imunitní odpovědi.
4.6
Těhotenství a kojení
Odpovídající údaje o podávání vakcíny Boostrix
těhotným ženám nejsou k dispozici a studie na zvířatech
zabývající se reprodukční toxicitou nebyly provedeny.
Podobně jako u jiných inaktivovaných vakcín se
nepředpokládá, že by po očkování vakcínou Boostrix
mohlo dojít k poškození plodu. I tak by se však měla
vakcína použít během těhotenství jen když je to skutečně
nutné a jestliže možné výhody očkování převáží možná
rizika pro plod.
Podobně jako u jiných vakcín musí být aplikace vakcíny
Boostrix odložena u osob trpících akutním závážným
horečnatým onemocněním. Přítomnost slabé infekce však Účinky podávání vakcíny Boostrix během kojení nebyly
hodnoceny. Přestože Boostrix obsahuje anatoxiny nebo
není považována za kontraindikaci.
inaktivované antigeny, žádné riziko pro kojené děti se
nepředpokládá. Poměr prospěchu a rizika podávání
4.4
Zvláštní upozornění a opatření pro
Boostrixu kojícím ženám by měl být zdravotnickým
použití
pracovníkem pěčlivě zvážen.
Vakcinaci by mělo předcházet sestavení podrobné
lékařské anamnézy (zejména s ohledem na předchozí
4.7
Účinky na schopnost řídit a
očkování a na možný výskyt nežádoucích účinků).
obsluhovat stroje
Jestliže je známo, že se v časové souvislosti s aplikací
vakcíny obsahující pertusovou složku vyskytly některé z
dále uvedených reakcí, je nutné řádně zvážit podání
Injekční suspenze v předplněné injekční stříkačce.
dalších dávek vakcíny, která obsahuje pertusovou složku:
Boostrix je bílá zakalená suspenze.
Teplota ≥ 40,0 °C během 48 hodin po očkování
s neprokázanou jinou souvislostí,
4.
KLINICKÉ ÚDAJE
Kolaps nebo šokový stav (hypotonickohyporesponzivní epizoda) během 48 hodin po
4.1
Terapeutické indikace
očkování,
Trvalý neutišitelný pláč trvající ≥ 3 hodiny v
Boostrix je určen k podání posilovací dávky v rámci
průběhu 48 hodin po očkování,
přeočkování proti difterii, tetanu a pertusi u osob starších
Křeče s horečkou nebo bez ní v průběhu
než čtyři roky (viz bod 4.2).
prvních 3 dnů po očkování.
Může však dojít k situacím, jako je například vysoký
Boostrix není určen k primární imunizaci.
výskyt dávivého kašle, kdy očekávaný přínos imunizace
převáží možná rizika očkování.
4.2
Dávkování a způsob podání
3.
pravděpodobné, že současné podávání povede k
interferencím v imunitní odpovědi. Pokud je nezbytné
současné podání vakcíny Boostrix s jinými vakcínami
nebo imunoglobuliny, měly by se podle všeobecně
uznávaných zvyklostí a doporučení pro očkování tyto
přípravky podat do různých míst.
Podobně jako u jiného očkování by se měl pečlivě zvážit
poměr prospěchu a rizika imunizace vakcínou Boostrix
nebo jejího odkladu u dětí trpících nástupem nové ataky
nebo progresí závažné neurologické poruchy.
Stejně jako u všech injekčních vakcín musí být i po
aplikaci této vakcíny pro vzácný případ rozvoje
anafylaktické reakce vždy okamžitě k dispozici
odpovídající lékařská péče a dohled.
Boostrix se musí podávat opatrně subjektům s
trombocytopenií (viz bod 4.3) nebo poruchami srážlivosti
krve, neboť u nich po intramuskulární aplikaci může
U jedinců ≥ 40 let věku, kterým nebyla podána v
předchozích 20 letech žádná vakcína obsahující antigeny dojít ke krvácení. V takovém případě se má na místo
difterie a tetanu, navozuje jedna dávka vakcíny Boostrix vpichu přiložit na dobu nejméně dvou minut tlakový
protilátkovou odpověď proti pertusi a chrání proti difterii obvaz (bez otírání).
a tetanu u většiny očkovaných. Další dvě dávky vakcíny
Boostrix nesmí být v žádném případě aplikován
obsahující antigeny difterie a tetanu zajistí maximální
intravaskulárně.
vakcinační odpověď proti difterii a tetanu při podání
jeden a šest měsíců po první dávce (viz sekce 5.1).
Výskyt křečí v anamnéze dítěte nebo v rodinné anamnéze
ani výskyt nežádoucích účinků po aplikaci DTP vakcín v
Boostrix lze použít k očkování osob, které utrpěly
zranění s možnou kontaminací bakteriemi tetanu a které rodinné anamnéze nepředstavují kontraindikaci pro
očkování.
se v minulosti podrobily základnímu očkování proti
tetanu a u nichž je indikováno podání posilovací dávky
Infekce HIV se nepovažuje za kontraindikaci pro
proti difterii a pertusi. V souladu s místními
očkování. U imunosuprimovaných pacientů nemusí být
doporučeními se má současně podat specifický
po očkování dosaženo očekávané imunologické
protitetanový imunoglobulin.
odpovědi.
Opakovaná vakcinace proti difterii a tetanu se má
provádět v intervalech daných oficiálními doporučeními Stejně jako u ostatních vakcín nemusí být ani po podání
této vakcíny dosaženo protektivní imunitní odpovědi u
(obvykle každých 10 let).
všech očkovaných.
Způsob podání
4.5
Interakce s jinými léčivými
přípravky a jiné formy interakce
Vakcína je určena k hluboké intramuskulární aplikaci,
přednostně do oblasti deltového svalu (viz bod 4.4).
Současné podávání vakcíny Boostrix s jinými vakcínami
nebo s imunoglobuliny nebylo studováno. Není
Není pravděpodobné, že by vakcína mohla ovlivnit
schopnost řídit a obsluhovat stroje.
4.8
Nežádoucí účinky
V klinických studiích dostalo dávku vakcíny Boostrix
přibližně 3000 subjektů. Nejčastějšími nežádoucími
účinky, které se vyskytly po podání vakcíny byly místní
reakce v místě vpichu injekce (bolest, zarudnutí a otok),
hlášené 50 až 92 % subjektů v každé studii. Tyto účinky
obvykle nastoupily do 48 hodin po očkování. Všechny
odezněly bez následků.
Nežádoucí účinky, kde existuje přinejmenším podezření
na příčinnou spojitost s očkováním, jsou uvedeny dále.
Četnost výskytu je definována jako:
Velmi časté:
(≥ 1/10)
Časté:
(≥ 1/100 až < 1/10)
Méně časté:
(≥ 1/1000 až < 1/100)
Vzácné:
(≥ 1/10000 až < 1/1000)
Velmi vzácné: (< 1/10000)
V každé skupině četností jsou nežádoucí účinky seřazeny
podle klesající závažnosti.
- Děti starší než 4 roky (N=436)
Klinické studie:
Poruchy nervového systému:
Velmi časté: ospalost
Gastrointestinální poruchy:
Časté: zvracení, průjem
Poruchy metabolismu a výživy:
Velmi časté: anorexie
Celkové poruchy a reakce v místě aplikace:
Velmi časté: pyrexie (horečka > 37,5°C), reakce v místě
vpichu injekce (jako je zarudnutí a/nebo otok), bolest
v místě vpichu injekce,
Časté: edematózní otok končetiny, do níž byla podána
injekce, pyrexie (horečka ≥ 39,0°C)
Psychiatrické poruchy:
Velmi časté: podrážděnost
Postmarketingové sledování:
Poruchy nervového systému:
Hypotonicko-hyporesponzivní epizody, křeče
Poruchy imunitního systému:
Anafylaktické reakce, alergické reakce
1
2
- Dospělí a mladiství starší než 10 let (N=1515)
koncentrace protilátek u jedinců, kteří byli před podáním
posilovací dávky séropozitivní.
Chlorid sodný
Voda na injekci.
Komparativní studie provedené na dospělých a
mladistvých prokázaly, že jeden měsíc po očkování jsou
titry protilátek proti difterii podobné jako po podání Td
vakcín určených pro dospělé, které obsahují stejné
množství antigenu jako Boostrix; ve srovnání s Td
vakcínami pro dospělé byly pozorovány nižší titry
protilátek proti tetanu.
Adjuvancia viz bod 2.
Klinické studie
Poruchy krve a lymfatického systému:
Méně časté: lymfadenopatie
Poruchy nervového systému:
Velmi časté: bolest hlavy
Časté: závratě
Méně časté: zvýšené svalové napětí
6.2
Boostrix nesmí být mísen s jinými vakcínami ve stejné
injekční stříkačce.
6.3
Podobně jako ostatní Td vakcíny určené pro dospělé,
indukuje Boostrix vyšší titry anti-D i anti-T protilátek u
dětí a mladistvých než u dospělých.
Gastrointestinální poruchy:
Méně časté: zvracení
Tři až tři a půl roku a pět až šest let po očkování
vakcínou Boostrix byly pozorovány následující poměry
séroprotekce/séropozitivity:
Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně:
Méně časté: ztuhlost kloubů, myalgie
Antigen
Infekce a infestace:
Méně časté: faryngitida
séropozi
tivita
Celkové poruchy a reakce v místě aplikace:
Velmi časté: reakce v místě vpichu injekce (jako je
zarudnutí a/nebo otok), bolest v místě vpichu injekce,
Časté: pyrexie (horečka ≥ 37,5°C), malátnost, únava
Méně časté: pyrexie (horečka > 39,0°C), zbytnění místa
vpichu, sterilní absces v místě vpichu, bolest
Postmarketingové sledování:
Celkové poruchy a reakce v místě aplikace:
Edematózní otok končetiny, do níž byla podána injekce
Poruchy imunitního systému:
Anafylaktické reakce. alergické reakce
Data u 146 jedinců naznačují, že u dospělých (> 40 let
věku) při opakovaném podání ve schématu 0, 1 a 6
měsíců může být mírně zvýšena lokální reaktogenita
(bolest, zarudnutí, otok).
Po podání vakcín obsahujících tetanický anatoxin byly
velmi vzácně hlášeny nežádoucí účinky postihující
centrální a periferní nervový systém, včetně vzestupné
paralýzy nebo až respirační paralýzy (například GuillainBarréův syndrom).
4.9
Předávkování
Nebyl hlášen žádný případ předávkování.
5.
FARMAKOLOGICKÉ
VLASTNOSTI
5.1
Farmakodynamické vlastnosti
Farmakoterapeutická skupina: bakteriální vakcíny,
vakcíny proti pertusi. ATC kód J07AJ52.
Jeden měsíc po očkování byly imunitní odpovědi na
podání vakcíny Boostrix následující:
Antigen
Difterie
Tetanus
Pertuse
Pertusový
anatoxin
Filamentový
haemagglutinin
Pertaktin
Odpověď
≥ 0,1 IU/ml
≥ 0,016
IU/ml*
≥ 0,1 IU/ml
Odpověď na
vakcínu**
Odpověď na
vakcínu
Odpověď na
vakcínu
Séropro
tekce/
Dospělí a
mladiství
starší než 10
let
(%
očkovaných)
81,2 – 100 %
≥ 90,0 %
Děti starší
než 4 roky
(%
očkovaných)
99,2 – 100 %
100 %
89,0– 100 %
95,0 – 100 %
94,8 – 100 %
94,9 – 98,4
%
88,9 – 98,3
%
94,8 – 96,6
%
99,4 - 100 %
Neurčeno
* Procento subjektů s koncentracemi protilátek
spojovanými s ochranou proti nemoci (≥ 0,1 IU/ml
pomocí ELISA testu nebo ≥ 0.016 IU/ml pomocí invitro “Vero-cell” neutralizačního testu).
**Definováno jako ≥ 5 EL.U/ml protilátek u jedinců,
kteří byli před podáním posilovací dávky
séronegativní nebo jako alespoň dvojnásobné zvýšení
Difterie
Tetanus
Pertuse
Pertus
ový
anato
xin
Filam
entov
ý
haema
ggluti
nin
Per
tak
tin
≥ 0,1
IU/ml
≥ 0,016
IU/ml*
≥ 0,1
IU/ml
≥5
EL.U/ml
Dospělí a
mladiství starší
než 10 let
(% očkovaných)
3-3,5
5 leté
leté
přetrv
přetrv
ávání
ávání
71,284,191,6 %
86,8 %
97,494,4100 %
99,2 %
94,896,2100 %
100 %
Děti starší než 4
roky
(% očkovaných)
3-3,5
leté
přetrv
ávání
97,5 %
5-6 leté
přetrv
ávání
100 %
98,4 %
nestano
veno
98,5 %
94,2 %
81,690,6 %
76,889,5%
58,7 %
51,5 %
100%
100%
100 %
100 %
94,899,2 %
95,098,1%
99,2 %
100 %
* Procento subjektů s koncentracemi protilátek
spojovanými s ochranou proti nemoci (≥ 0,1 IU/ml
pomocí ELISA testu nebo ≥ 0.016 IU/ml pomocí in-vitro
“Vero-cell” neutralizačního testu).
Pertusové antigeny obsažené ve vakcíně Boostrix jsou
nedílnou součástí dětské kombinované vakcíny
obsahující acelulární pertusovou složku (Infanrix), jejíž
účinnost po základním očkování byla prokázána ve studii
provedené s jedinci, kteří byli v domácnosti v kontaktu s
pertusí. Titry protilátek proti všem třem pertusovým
složkám jsou po očkování vakcínou Boostrix vyšší, než
titry pozorované během výše uvedené kontaktní studie
účinnosti. Na základě těchto srovnání lze očekávat, že i
vakcína Boostrix poskytne ochranu proti pertusi, i když
stupeň a trvání ochrany vyvolané touto vakcínou nebyly
stanoveny.
Po podání jedné dávky vakcíny Boostrix 139 dospělým ≥
40 let věku, kteří nedostali v předchozích 20 letech
žádnou vakcínu obsahující antigeny difterie ani tetanu,
bylo více než 98,5 % dospělých seropozitivních na
všechny tři antigeny pertuse a 81,5 % a 93,4 % mělo
seroprotektivní hladiny proti difterii a tetanu. Po podání
dalších dvou dávek jeden a šest měsíců po první dávce
byla míra seropozitivity pro všechny tři antigeny pertuse
100 % a míra seroprotekce dosáhla u difterie 99,3 % a
tetanu 100 %.
Farmakokinetické vlastnosti
Zvláštní opatření pro uchovávání
Uchovávejte v chladničce (2°C až 8°C).
Po vyjmutí vakcíny z chladničky je vakcína při +21°C
stabilní po dobu 8 hodin.
Nesmí zmrznout.
Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek
chráněn před světlem.
6.5
Druh obalu a velikost balení
0,5 ml injekční suspenze v předplněné injekční stříkačce
(sklo typu I) se zátkou (butylová pryž) s jehlou nebo bez
jehly o velikostech balení 1, 10, 20, 25 nebo 50.
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.
6.6
Zvláštní opatření pro likvidaci
přípravku a pro zacházení s ním
Před použitím se má vakcína vytemperovat na pokojovou
teplotu a poté se má obsah stříkačky řádně protřepat, aby
vznikla homogenní, bílá, opalescentní, zakalená
suspenze. Před podáním vakcína musí být vizuálně
zkontrolována na přítomnost viditelných cizorodých
částic a/nebo na změnu fyzikálního vzhledu. Jestliže
vakcína obsahuje viditelné cizorodé částice nebo svým
fyzikálním vzhledem nevyhovuje, je třeba vakcínu
vyřadit.
Všechen nepoužitý přípravek nebo odpad musí být
zlikvidován v souladu s místními požadavky.
7.
DRŽITEL ROZHODNUTÍ O
REGISTRACI
GlaxoSmithKline s.r.o.
Praha
Česká republika
8.
REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)
59/495/07-C
9.
DATUM PRVNÍ
REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ
REGISTRACE
8.8.2007
10.
5.2
Doba použitelnosti
3 roky.
6.4
Poruchy kůže a podkožní tkáně:
Méně časté: nadměrné pocení, svědění
Inkompatibility
DATUM REVIZE TEXTU
10.02.2010
Vyhodnocování farmakokinetických vlastností není u
vakcín požadované.
5.3
Předklinické údaje vztahující se
k bezpečnosti
Neklinické údaje získané na základě konvenčních studií
bezpečnosti, specifické toxicity a kompatibility složek
vakcíny neodhalily žádné zvláštní riziko pro člověka.
6.
FARMACEUTICKÉ ÚDAJE
6.1
Seznam pomocných látek
2
1
1.
NÁZEV PŘÍPRAVKU
Boostrix Polio inj. stříkačka, injekční suspenze
Adsorbovaná vakcína proti difterii, tetanu, pertusi
(acelulární komponenta) a poliomyelitidě
(inaktivovaná vakcína).
2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ
SLOŽENÍ
Jedna dávka vakcíny (0,5 ml) obsahuje tyto léčivé
látky:
Diphtheriae anatoxinum ≥ 2 IU (2,5 Lf)
Tetani anatoxinum
≥ 20 IU (5 Lf)
Bordetellae pertussis antigena:
Pertussis anatoxinum
8 mikrogramů
Pertussis haemagglutinum
filamentosum
8 mikrogramů
Pertussis membranae externae
proteinum
2,5 mikrogramů
Virus poliomyelitidis inactivatum:
typus 1 (kmen Mahoney) 40 D
jednotek antigenu
typus 2 (kmen MEF-1)
8 D
jednotek antigenu
typus 3 (kmen Saukett) 32 D
jednotek antigenu
Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.
3.
LÉKOVÁ FORMA
Injekční suspenze v předplněné injekční stříkačce.
Boostrix Polio inj. stříkačka je bílá zakalená
suspenze.
4.
KLINICKÉ ÚDAJE
4.1
Terapeutické indikace
Vakcína Boostrix Polio je indikována k podání
posilovací dávky v rámci přeočkování proti difterii,
tetanu, pertusi a poliomyelitidě u osob starších než 4
roky (viz bod 4.2).
Vakcína Boostrix Polio není určena k primární
imunizaci. Má se podávat na základě oficiálních
doporučení.
dobu nejméně dvou minut tlakový obvaz (bez
posilovací dávky proti difterii, pertusi a
poliomyelitidě. V souladu s oficiálními doporučeními otírání).
se má současně podat specifický protitetanový
Boostrix Polio nesmí být v žádném případě aplikován
imunoglobulin.
intravaskulárně.
O délce ochrany proti pertusi po podání vakcíny
Výskyt křečí v anamnéze dítěte nebo v rodinné
Boostrix Polio nejsou žádné údaje.
anamnéze ani výskyt nežádoucích účinků po aplikaci
DTP vakcín v rodinné anamnéze nepředstavují
Opakovaná vakcinace proti difterii, tetanu a
kontraindikaci pro očkování.
poliomyelitidě se má provádět v intervalech daných
oficiálními doporučeními.
Infekce HIV se nepovažuje za kontraindikaci pro
očkování. U imunosuprimovaných pacientů nemusí
Způsob podání být po očkování dosaženo očekávané imunitní
Vakcína Boostrix Polio je určena k intramuskulární
aplikaci, nejlépe do deltové oblasti (viz také bod 4.4). odpovědi.
4.3
Kontraindikace
Vakcína Boostrix Polio inj. stříkačka nesmí být
aplikována jedincům se známou přecitlivělostí po
předchozí aplikaci vakcín proti difterii, tetanu, pertusi
nebo poliomyelitidě nebo se známou přecitlivělostí na
kteroukoli složku vakcíny (viz bod 6.1).
Boostrix Polio inj. stříkačka obsahuje stopy
neomycinu, polymyxinu a polysorbátu 80. Vakcína
nesmí být aplikována osobám se známou
přecitlivělostí na tyto látky.
Podání vakcíny Boostrix Polio je kontraindikováno u
osob, u nichž se do 7 dnů po předchozím očkování
vakcínou obsahující pertusovou složku vyskytla
encefalopatie neznámé etiologie.
Boostrix Polio inj. stříkačka se nesmí aplikovat
jedincům, u kterých se po předchozím podání vakcín
proti difterii a/nebo tetanu vyskytla přechodná
trombocytopenie nebo neurologické komplikace ( viz
konvulze nebo hypotonicko-hyporesponzivní
epizody, bod 4.4).
Podobně jako u jiných vakcín musí být aplikace
vakcíny Boostrix Polio inj. stříkačka odložena u
subjektů trpících vážným akutním horečnatým
onemocněním. Přítomnost slabé infekce není
považována za kontraindikaci.
4.4
Zvláštní upozornění a opatření
pro použití
4.5
Interakce s jinými léčivými
přípravky a jiné formy interakce
Současné podávání vakcíny Boostrix Polio s jinými
vakcínami nebylo specificky studováno. Pokud je
nezbytmé současné podání vakcíny Boostrix Polio s
jinými vakcínami nebo imunoglobuliny, měly by se
podle všeobecně uznávaných zvyklostí a doporučení
pro očkování tyto přípravky podat do různých míst.
Podobně jako u jiných vakcín lze očekávat, že u
pacientů podstupujících imunosupresivní terapii nebo
u imunodeficitních pacientů nemusí být dosaženo
odpovídající imunitní odpovědi.
4.6
Těhotenství a kojení
Účinek vakcíny Boostrix Polio inj. stříkačka na vývoj
plodu nebyl hodnocen. Po podání vakcín obsahujících
difterický anatoxin, tetanický anatoxin nebo
inaktivovaný poliovirus těhotným ženám nebyl
pozorován teratogenní efekt.
V průběhu těhotenství se podání této kombinované
vakcíny nedoporučuje.
Je lepší vyhnout se použití vakcíny i během kojení.
4.7
Účinky na schopnost řídit a
obsluhovat stroje
Není pravděpodobné, že by vakcína mohla ovlivnit
schopnost řídit a obsluhovat stroje.
4.8
Nežádoucí účinky
Vakcinaci by mělo předcházet sestavení podrobné
lékařské anamnézy (zejména s ohledem na předchozí
očkování a na možný výskyt nežádoucích účinků).
V klinických studiích dostalo dávku vakcíny Boostrix
Polio více než 1500 subjektů:
• 823 dětí ve věku 4 až 8 let bylo dříve
4.2
Dávkování a způsob podání
Jestliže je známo, že se v časové souvislosti s aplikací
očkováno 4 dávkami kombinované DTPa
Dávkování
vakcíny obsahující pertusovou složku vyskytly v
vakcíny
ranném dětství některé z dále uvedených nežádoucích
Doporučuje se podat jednu dávku vakcíny o objemu
• 441 jedinců ve věku 10 až 14 let bylo dříve
účinků, je nutné pečlivě zvážit podání dalších dávek
0,5 ml.
očkováno 4 dávkami DTPw vakcíny a v
vakcíny, která obsahuje pertusovou složku:
několika případech i první posilovací dávku
Teplota ≥ 40,0°C během 48 hodin po
Boostrix Polio inj. stříkačka se může podávat od čtyř
proti difterii a tetanu
očkování s neprokázanou jinou souvislostí.
let výše.
• 266 jedincům ve věku 15 až 93 let byly dříve
Kolaps nebo šokový stav (hypotonickopodány přinejmenším všechny dávky
hyporesponzivní epizoda) během 48 hodin
Boostrix Polio inj. stříkačka obsahuje nízkou dávku
základního očkování proti difterii a tetanu, s
po očkování.
(určenou pro očkování dospělých) difterického
průměrnou dobou od posledního očkování
Trvalý neutišitelný pláč trvající ≥ 3 hodiny
anatoxinu, tetanického anatoxinu a antigenů pertuse v
16,4 roku.
v průběhu 48 hodin po očkování.
kombinaci s antigeny poliomyelitidy. Měl by se
Křeče s horečkou nebo bez ní v průběhu
podávat v souladu s oficiálními doporučeními a/nebo
Nejčastějšími nežádoucími účinky, které se vyskytly
prvních 3 dnů po očkování.
místními zvyklostmi .
po podání vakcíny byly místní reakce v místě vpichu
Může však dojít k situacím, jako je například vysoký injekce (bolest, zarudnutí a otok), hlášené celkem
výskyt dávivého kašle, kdy očekávaný přínos
Jedinci s nekompletním nebo žádným základním
36,4 až 66,9 % subjektů. Tyto účinky obvykle
očkováním proti difterii a tetanu nemají být vakcínou imunizace převáží možná rizika očkování.
nastoupily do 48 hodin po očkování. Všechny
Boostrix Polio očkováni. Podání vakcíny Boostrix
odezněly bez následků.
Stejně jako u všech injekčních vakcín musí být i po
Polio jedincům s nekompletním nebo žádným
aplikaci této vakcíny pro vzácný případ rozvoje
očkováním proti pertusi nebo poliomyelitidě v
Nežádoucí účinky, kde existuje přinejmenším
anafylaktické reakce vždy okamžitě k dispozici
minulosti se nevylučuje. V tom případě lze však
podezření na příčinnou spojitost s očkováním, jsou
odpovídající lékařská péče a dohled.
odpověď na podání posilovací dávky očekávat jen u
uvedeny dále.
osob, které byly v minulosti očkovány nebo které
Boostrix Polio inj. stříkačka se musí podávat opatrně Četnost výskytu je definována jako:
prodělaly přirozenou infekci.
subjektům s trombocytopenií (viz bod 4.3) nebo
Velmi časté:
≥ 10 %
poruchami srážlivosti krve, neboť u nich po
Boostrix Polio lze použít k očkování osob, které
Časté:
≥ 1 % a < 10 %
intramuskulární aplikaci může dojít ke krvácení. V
utrpěly zranění s možnou kontaminací bakteriemi
Méně časté:
≥ 0,1 % a < 1 %
takovém případě se má na místo vpichu přiložit na
tetanu a které se v minulosti podrobily základnímu
Vzácné:
≥ 0,01 % a < 0,1 %
očkování proti tetanu a u nichž je indikováno podání
Velmi vzácné: < 0,01 %
1
2
- Děti ve věku 4 až 8 let (N=822)
Celkové a jinde nezařazené poruchy a lokální reakce
po podání:
Velmi časté: bolest v místě vpichu injekce, reakce
v místě vpichu injekce (jako je zarudnutí a/nebo
otok), pyrexie (horečka > 37,5°C)
Časté: pyrexie (horečka ≥ 39,0°C), reakce v místě
vpichu injekce (jako je svědění a zatvrdnutí),
edematózní otok končetiny, do níž byla podána
injekce.
Poruchy metabolismu a výživy:
Časté: anorexie.
Psychiatrické poruchy:
Časté: podrážděnost.
Poruchy nervového systému:
Velmi časté: ospalost
Časté: bolest hlavy
Velmi vzácné: hypotonicko-hyporesponzivní
epizody*, křeče*.
Gastrointestinální poruchy:
Méně časté: nauzea, zvracení.
Poruchy imunitního systému:
Velmi vzácné: alergické reakce*, anafylaktické
reakce*.
- Jedinci ve věku 10 až 93 let (N=704)
Celkové a jinde nezařazené poruchy a lokální reakce
po podání:
Velmi časté: bolest v místě vpichu injekce, reakce
v místě vpichu injekce (jako je zarudnutí a/nebo
otok), únava
Časté: pyrexie (horečka ≥ 37,5°C), reakce v místě
vpichu injekce (jako je svědění, zatvrdnutí a snížená
citlivost vůči teplu), nevolnost
Méně časté: pyrexie (horečka > 39,0°C), edematózní
otok končetiny, do níž byla podána injekce*.
Poruchy nervového systému:
Velmi časté: bolest hlavy
Méně časté: závratě
Gastrointestinální poruchy:
Časté: gastrointestinální symptomy (jako je bolest
břicha, nauzea, zvracení).
Poruchy pohybového systému a pojivové tkáně:
Méně časté: ztuhlost kloubů, myalgie.
Poruchy kůže a podkoží:
Méně časté: svědění.
Poruchy imunitního systému:
Velmi vzácné: alergické reakce*, anafylaktické
reakce*.
* hlášeno v průběhu postmarketinkového sledování
v časové souvislosti s podáním přípravků
obsahujících jednu nebo více antigenních složek
obsažených ve vakcíně Boostrix Polio.
Reaktogenita po přeočkování vakcínou Boostrix
Polio nebyla sledována.
5.1
Farmakodynamické vlastnosti
Farmakoterapeutická skupina: bakteriální a virové
vakcíny, kombinované. ATC kód J07CA02.
Jeden měsíc po očkování vakcínou Boostrix Polio
byly imunitní odpovědi následující:
Antigen
Odpověď
Difterie
Tetanus
Pertuse
Pertusový
anatoxin
Filamentový
haemagglutinin
Pertaktin
Inaktivovaný
virus
poliomyelitidy
Typ 1
Typ 2
Typ 3
≥ 0,1 IU/ml
≥ 0,016
IU/ml*
≥ 0,1 IU/ml
Subjekty ve
věku 10-93
let (%
očkovaných)
N = 690
83,5 – 100 %
87,7% - 100
%
99,6 – 100 %
Subjekty ve
věku 4-8 let
(%
očkovaných)
N = 779
100 %
Neuvádí se
Odpověď na
vakcínu **
Odpověď na
vakcínu
Odpověď na
vakcínu
94,2 – 97,1
%
96,9 – 97,2
%
96,6 – 99,3
%
97,8 %
90,1 %
96,5 %
Séroprotekce
≥8
Séroprotekce
≥8
Séroprotekce
≥8
99,6 – 100 %
99,6 – 100 %
99,1 – 100 %
100 %
100 %
100 %
99,9 %
*Procento subjektů s koncentracemi protilátek
spojovanými s ochranou proti nemoci (≥ 0,1 IU/ml
pomocí ELISA testu nebo ≥ 0.016 IU/ml pomocí invitro “Vero-cell” neutralizačního testu).
**Definováno jako ≥ 5 EL.U/ml protilátek u jedinců,
kteří byli před podáním posilovací dávky
séronegativní nebo jako alespoň dvojnásobné zvýšení
koncentrace protilátek u jedinců, kteří byli před
podáním posilovací dávky séropozitivní.
V klinických studiích byla séroprotekce a poměry
odpovědí vůči všem antigenům po podání vakcíny
Boostrix Polio jako posilovací dávky podobné, jako
po podání registrovaných vakcín použitých v
kontrolovaných studiích.
Podobně jako ostatní Td vakcíny určené pro dospělé,
indukuje Boostrix Polio vyšší poměry séroprotekce a
vyšší titry anti-D i anti-T protilátek u dětí a
mladistvých než u dospělých.
Pertusové antigeny obsažené ve vakcíně Boostrix
Polio jsou nedílnou součástí dětské kombinované
vakcíny obsahující acelulární pertusovou složku
(Infanrix), jejíž účinnost po základním očkování byla
prokázána ve studii provedené s jedinci, kteří byli v
domácnosti v kontaktu s pertusí. Titry protilátek proti
všem třem pertusovým složkám jsou po očkování
vakcínou Boostrix Polio přinejmenším stejné nebo
vyšší, než titry pozorované během výše uvedené
kontaktní studie účinnosti. Na základě těchto
srovnání lze očekávat, že i vakcína Boostrix Polio
poskytne ochranu proti pertusi, i když stupeň a trvání
ochrany vyvolané touto vakcínou nebyly stanoveny.
Seznam pomocných látek
Živná půda 199 (jako stabilizátor obsahující
aminokyseliny, minerální soli, vitaminy a jiné látky)
Chlorid sodný
Voda na injekci
Imunitní odpověď po podání vakcíny Boostrix Polio
byly hodnocena v klinických studiích na subjektech
různého věku, u nichž byly použity různé typy vakcín
(viz bod 4.8).
6.2
Inkompatibility
Studie kompatibility nejsou k dispozici, proto tento
léčivý přípravek nesmí být mísen s jinými léčivými
přípravky.
6.3
Doba použitelnosti
2 roky.
6.4
Zvláštní opatření pro uchovávání
Uchovávejte v chladničce (2 °C až 8 °C).
Nesmí zmrznout. Vakcínu, která zmrzla, je nutno
znehodnotit.
Po vyjmutí vakcíny z chladničky je vakcína při 21°C
stabilní po dobu 8 hodin.
6.5
Druh obalu a velikost balení
0,5 ml injekční suspenze v předplněné injekční
stříkačce (sklo typu I) se zátkou (chlorobutyl pryž) s
jehlou nebo bez jehly o velikosti balení 1 nebo 10.
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.
6.6
Zvláštní opatření pro likvidaci
přípravku a pro zacházení s ním
Před použitím se má vakcína vytemperovat na
pokojovou teplotu a poté se má obsah stříkačky řádně
protřepat, aby vznikla homogenní zakalená bílá
suspenze. Suspenze musí být vizuálně zkontrolována
na přítomnost viditelných cizorodých částic a/nebo na
změnu fyzikálního vzhledu. Jestliže vakcína obsahuje
viditelné cizorodé částice nebo svým fyzikálním
vzhledem nevyhovuje, je třeba vakcínu vyřadit.
Nepoužitá vakcína nebo odpadní materiál se má
zlikvidovat v souladu s místními požadavky.
7.
DRŽITEL ROZHODNUTÍ O
REGISTRACI
GlaxoSmithKline s.r.o.
Na Pankráci 17/1685
140 21 Praha 4
Česká republika
8.
REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)
59/497/07-C
9.
DATUM PRVNÍ
REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ
REGISTRACE
8.8.2007
10.
DATUM REVIZE TEXTU
Imunogenita po přeočkování vakcínou Boostrix Polio 8.8.2007
nebyla sledována.
5.2
Farmakokinetické vlastnosti
Po podání vakcín obsahujících tetanický anatoxin
byly velmi vzácně hlášeny nežádoucí účinky
postihující centrální a periferní nervový systém,
včetně vzestupné paralýzy nebo až respirační
paralýzy (například Guillain-Barréův syndrom).
Vyhodnocování farmakokinetických vlastností není u
vakcín požadované.
4.9
Předávkování
Nebyl hlášen žádný případ předávkování.
Neklinické údaje získané na základě konvenčních
studií bezpečnosti a toxicity neodhalily žádné zvláštní
riziko pro člověka.
5.
FARMAKOLOGICKÉ
VLASTNOSTI
6.1
5.3
Předklinické údaje vztahující se
k bezpečnosti
6.
FARMACEUTICKÉ ÚDAJE
2
Download

Satelitní sympozium GSK - 26. Pečenkovy epidemiologické dny