připravilo
IAESTE
T
H
C
Š
E ce
T
S od
E
IA ův
Pr
V
a
k
á
v
r
p
a
rah
P
2
1
20
3
1
/20
Obsah
Úvodní slovo pana rektora
Seznam se
6/
6/
7/
7/
Hra začíná aneb co musím nejdřív
VŠCHT Praha
Něco z historie
Co je co a kdo je kdo
Studium
12/ Školní rok 2012/2013
12/ Co je dobré vědět před první přednáškou
14/Stipendia
15/ Čipová identifikační karta (bez ní to nejde ani ven ani dovnitř)
16/ Strukturované studium
16/ Studijní plán
17/ Kreditní systém
18/ Vstupní prohlídka
18/ Proklatě chytrý Studijní Informační Systém!
20/ WEB školy a jeho skrytá zákoutí
21/ α a Ω prvního ročníku
23/ Studium jazyků, aneb kolik řečí znáš, tolikrát jsi člověkem
24/ Studium v zahraničí
Služby studentům
26/
26/
26/
27/
27/
Počítačové učebny a internet
Kopírovací služby
Centrum informačních služeb
Skripta a učebnice
Respirium… místo odpočinku
Koleje a menzy
28/Koleje
31/Menzy
32/ Když něco bolí
Volný čas
34/ Studentské organizace
36/ Sportem ku zdraví…
37/Kultura
Důležité informace a odkazy
38/ Labyrint, aneb ztrať se, kdo můžeš…
44/Mapy
48/Kalendář
50/ Důležité informace a odkazy
2
Vážené studentky,
vážení studenti,
vítejte na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze a dovolte,
abych vám k vaší volbě pogratuloval! Vybrali jste si vysokou školu, která
vám nabízí řadu zajímavých a perspektivních studijních programů a
oborů, jejichž absolventi nacházejí dobré uplatnění v praxi.
Vítám vás jménem vedení VŠCHT Praha a jejích čtyř fakult, vítám vás
jménem všech akademických i neakademických pracovníků, kteří jsou
připraveni poskytnout vám pro vaše studium ty nejlepší podmínky.
Ocitáte se na půdě vysoké školy s dlouholetou úspěšnou tradicí, jejíž
kořeny sahají do počátku 19. století a tvoří tak jeden z pilířů moderního českého vysokého školství. VŠCHT Praha se za léta své existence
vyprofilovala v unikátní instituci s bohatým badatelským zázemím a
těsnými kontakty s praxí. Ocitáte se na půdě vysoké školy, která za léta
své existence vychovala řadu odborníků, jejichž věhlas přesáhl hranice
této země a kteří rozhodujícím způsobem přispěli k rozvoji řady vědních disciplín a oborů.
Věřím, že i vy se aktivně zapojíte do života školy a stanete se součástí
nejen její přítomnosti, ale i budoucnosti, že využijete možností, které
vám naše škola nabízí pro budování vaší profesionální kariéry, ať už se
rozhodnete pro dráhu čistě akademickou či se budete orientovat spíše
na praktické využití nabytých poznatků.
Přeji vám, abyste do nové životní etapy vkročili šťastnou nohou. Čeká
vás období krásné, ale zároveň i náročné, v němž budete objevovat
taje a záludnosti oboru, který jste si zvolili. Čeká vás i několik let
příjemného studentského života, na který budete po celý zbytek života
vzpomínat.
Zároveň vám přeji, abyste i přes možná úskalí, která vás v průběhu
studia mohou potkat, zachovali svou přízeň krásnému oboru, kterými
chemie a příbuzné obory jsou, a společně se svými kolegy pracovali pro
blaho naší společnosti a celého lidstva a přispívali tak k šíření dobrého
jména vaší alma mater.
Těším se na inspirující spolupráci s vámi,
Karel Melzoch
3
IAESTE
Ahoj prváku!
Ráda bych Tě přivítala na naší škole. Zrovna
Ti začíná velmi zajímavé, poutavé, krásné ale
místy i dosti náročné období života. Právě proto, abychom Ti usnadnili novou etapu života
na vysoké škole pro Tebe studentská organizace IAESTE již mnoho let připravuje Průvodce
prváka.
Náš tým se pro Tebe pokusil shromáždit
na jedno místo ty nejdůležitější informace,
rady a postřehy o prostředí VŠCHT, systému
studia, ubytování i možnostech trávení volného času.
Abys mohl(a) potřebné informace rychle a
snadno najít, je Průvodce rozdělen na šest
kapitol. V první kapitole Seznam se najdeš základní informace o historii školy, děkanátech a
dalších pracovištích. V kapitole Studium jsou
shrnuty důležité informace týkající se systému
studia nebo Studijního informačního systému,
který bude v následujících letech Tvým velkým
pomocníkem. Ve třetí kapitole Služby studentům se dozvíš, kde jsou umístěny počítačové
učebny, nebo kde si můžeš koupit či půjčit
skripta. Informace o ubytování na kolejích,
menzách v Dejvicích a na Jižním Městě jsou
součástí kapitoly Koleje a menzy. Protože Tvůj
čas na VŠCHT bys neměl trávit jen studiem,
Volný čas přináší informace o studentských organizacích působících na VŠCHT, sportovním
a kulturním vyžití. V poslední kapitole Důležité
informace můžeš nalézt informace o organizaci školního roku i odkazy na internetové
stránky, které by se Ti při studiu mohly hodit.
Důležitou součástí této kapitoly jsou rady, jak
na naší škole zbytečně dlouho nebloudit, informace o umístění některých učeben a mapka školy s vyznačenými učebnami.
Přeji mnoho úspěchů do studia, spoustu skvělých zážitků ze studentského života a třeba
někdy na viděnou v IAESTE.
Radka
Studentská
organizace IAESTE
ÞÞ http://www.iaeste.cz/
ÞÞ http://www.facebook.com/vscht.iaeste
IAESTE je mezinárodní organizace, která vznikla už v roce
1948 v Londýně. Tehdejší Československo bylo jedním ze
zakládajících států. Zakladatelé
věřili, že pokud mladí lidé dostanou šanci a příležitost pracovat společně, dokáží
překonat mezilidské bariéry, které byly uměle vybudovány během druhé světové války.
V České republice působí IAESTE v současné
době na sedmi vysokých školách (VŠCHT v Praze, ČVUT v Praze, ZČU v Plzni, TUL v Liberci, UTB
ve Zlíně, VUT v Brně a VŠB-TU v Ostravě).
Naše projekty:
ÍÍMezinárodní výměnný program
ÍÍVeletrh iKariéra
ÍÍKatalog iKariéra
ÍÍJob portál iKariéra.cz
ÍÍPrůvodce prváka
ÍÍExcelsior
Nyní je hlavním ale ne jediným cílem organizace
pomoci mladým studentům při získávání odborné praxe v cizích zemích. Během své více jak
šedesátileté historie se myšlenka rozšířila do více
jak 85 zemí po celém světě. Každý student vysoké školy s technickým zaměřením má jedinečnou možnost vyjet na několikaměsíční odbornou
praxi. Jediné, co proto musí udělat, je vybrat si
pro sebe tu pravou praxi a zúčastnit se pohovoru
na své vysoké škole.
Další aktivitou IAESTE je pořádání Veletrhu iKariéra. Poprvé tento veletrh proběhl již roku 1994
v areálu školy ČVUT v Dejvicích. Studenti zde
mají jedinečnou možnost setkat se a pohovořit
si se zástupci velkých firem působících v jejich
oboru. Je zde také velká příležitost domluvit si
4
bakalářskou či diplomovou práci, popř. letní či
dlouhodobou brigádu. Veletrh se v tomto akademickém roce koná 10. 4. 2013.
IAESTE také vydává Katalog iKariéra, což je celorepublikový katalog pracovních příležitostí, a
nejen jich. Najdete zde i návody a rady jak správně napsat životopis, motivační dopis nebo jak se
připravit na pohovor.
Od roku 2003 vydává všech sedm výše zmíněných vysokých škol Průvodce prváka, každá svým
osobitým a jedinečným stylem. Studenti nejen
prvních ročníků zde naleznou užitečné informace jak překonat začátky na nové škole.
Nejmladším projektem IAESTE VŠCHT Praha je
Excelsior. Od loňského roku umožňuje ve spolupráci s Kariérním centrem VŠCHT Praha individuální kontakt mezi studenty a firmami formou
exkurzí, workshopů či soutěží. Představuje jedinečnou příležitost poznat firmu zevnitř, vyzkoušet si nanečisto pohovor nebo stínovaní manažerů a ještě vyhrát spoustu zajímavých cen.
Staň se členem IAESTE!
Zaujaly tě tyto projekty a chtěl by ses stát členem
IAESTE? Pak není nic jednoduššího než nás kontaktovat na [email protected] a domluvit se na spolupráci. Odměnou Ti bude nejen dobrý pocit, ale
naučíš se také něco praktického a získáš spoustu
zážitků a kamarádů po celém světě.
5
Hra začíná aneb co musím
nejdřív
VŠCHT Praha
Něco z historie
Co je co a kdo je kdo
Seznam se
Hra začíná aneb co
musím nejdřív
Během prvních pár dní si musíš zařídit spoustu
věcí. Určitě se těšíš, až poprvé vejdeš do školy
přes turniket, poprvé zajdeš na oběd do menzy
nebo Tě potkají revizoři v pražské MHD. Aby tyto
starosti byly jen příjemné, musíš si během prvního týdne zajistit:
ÍÍfotku do indexu (bez ní nemůžeš na zápočty
ani zkoušky),
ÍÍčipovou identifikační kartu (nutná pro vstup
do školy, do menzy, na kolej),
ÍÍžádost o přiznání ubytovacího stipendia (když
se Ti to nepodařilo u zápisu)
ÍÍzápis do kurzu tělesné výchovy (ten bude probíhat od 4. 9. 2012 do 14. 9. 2012),
ÍÍpotvrzení o studiu pro banku a další instituce,
které je vyžadují,
ÍÍzapsat si do SISu číslo Tvého bankovního účtu
(aby Ti škola mohla posílat peníze),
ÍÍjízdenku na městskou hromadnou dopravu,
ÍÍabsolvovat úvodní elektronické testy z matematiky a chemie, které vyplníš na webu již
před zápisem, a studentům se slabšími výsledky bude nabídnuta možnost doplnit si znalosti
v předmětech „Základy chemie pro bakaláře“
a „Základy matematiky pro bakaláře“. Podrobnější informace se dozvíš při zápisu do studia.
"
"
Pro ty, co bydlí na kolejích Jižní Město:
ÍÍmít souhlas s provedením inkasa od Tvé banky
kvůli platbě kolejného
ÍÍdonést (anebo si zakoupit na koleji) síťový
kabel a dobře si nastudovat postup připojení
na internet (http://vc.vscht.cz).
Další informace najdeš na webu:
http://www.vscht.cz/homepage/studenti/obecne
6
jako jedna ze sedmi vysokých škol v rámci Českého vysokého učení technického.
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze je
přímou pokračovatelkou chemického oddělení
pražské polytechniky založené v roce 1803.
Dne 21. června 1925 byl za účasti prezidenta
T. G. Masaryka položen základní kámen ke stavbě
první budovy zamýšleného areálu budov ČVUT
v Dejvicích. První budova (A) byla určena Vysoké
škole chemicko-technologického inženýrství a
slouží jako hlavní budova dodnes. Výuka v ní byla
zahájena v roce 1933. V roce 1937 byla dokončena
druhá budova (B), o níž se dnes VŠCHT dělí s různými pracovišti ČVUT.
Významní profesoři působící na pražské polytechnice byli například: Karl Augustin Neumann,
Josef Steimann, Karel Napoleon Balling, Jan Staněk, Vojtěch Šafařík, Bohuslav Raýman nebo Emil
Votoček.
Již na přelomu 19. a 20. století byly na chemickém oboru pražské polytechniky vyučovány
anorganická, organická, analytická a fyzikální
chemie.
VŠCHT Praha
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
(zkratka VŠCHT Praha) je největší vzdělávací institucí svého druhu ve střední a východní Evropě.
Navazuje na téměř 200letou tradici výuky technické chemie v Čechách. Její tradice a rozsáhlý
odborný potenciál ji předurčují k výchově špičkových odborníků. Pedagogicky a vědecky tu působilo několik nositelů Nobelovy ceny za chemii.
Fakulty VŠCHT Praha
Můžete zavřít ty dveře? Ať nedojde
k úniku informací… —prof. Dvořák
Něco z historie
Fakulta je základním organizačním útvarem
VŠCHT Praha. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze se člení na:
ÍÍFakultu chemické technologie (FCHT)
ÍÍFakultu technologie ochrany prostředí (FTOP)
ÍÍFakultu potravinářské a biochemické technologie (FPBT)
ÍÍFakultu chemicko-inženýrskou (FCHI)
Základními součástmi fakulty jsou jednotlivé
ústavy.
V roce 1952 byla Vysoká škola chemicko-technologického inženýrství vyčleněna z ČVUT a rozdělena na několik fakult.
Při reorganizaci pražské polytechniky v roce 1920
vznikla z jejího chemického odboru Vysoká škola
chemicko-technologického inženýrství (VŠCHTI)
Tyto a další informace o historii VŠCHT si můžeš
nastudovat na stránce:
http://www.vscht.cz/homepage/soucasti/historie
Co je co a kdo je kdo
příslušníci akademické obce, tedy pedagogové
a studenti. Na VŠCHT Praha je AS tvořen celkem
24 členy, z toho je 16 akademických pracovníků a
8 studentů (I Ty můžeš být jedním z nich!). Všechny fakulty mají v akademickém senátu stejný
počet zástupců.
Tak, teď už víš, jakou instituci ses rozhodl navštěvovat. Ale co dál? Čeká Tě ještě spousta nových
informací, než se staneš jedním z jejích úspěšných absolventů.
Začneme hned zkraje tím, co je co a kdo je kdo
na VŠCHT Praha. (Nezapomeň, že oficiální zkratka
je VŠCHT Praha, ale uslyšíš kolem sebe běžně říkat
pouze VŠCHT).
Samosprávnými akademickými orgány VŠCHT
Praha jsou Akademický senát, rektor, Vědecká rada a Disciplinární komise. Dalšími orgány
VŠCHT Praha jsou Správní rada VŠCHT Praha a
kvestor. O některých z nich teď trochu podrobněji.
Akademický senát (AS)
Předseda:
ggprof. RNDr. Olga Valentová, CSc.
Akademický senát (AS) je samosprávným orgánem vysoké školy, jehož členy volí všichni
AS navrhuje kandidáta na rektora a také jeho
odvolání. Rektora jmenuje a odvolává na návrh
akademického senátu prezident republiky. AS
schvaluje rozpočet školy, vnitřní předpisy a jejich
součásti, scénář ubytování, ceníky kolejného, zabývá se všemi možnými záležitostmi týkajícími se
studia, studentů i chodu školy.
Zasedání senátu jsou veřejná, takže každý může
přijít, posadit se a poslechnout si, jak zasedání probíhá. Zasedání se koná většinou jednou
za tři týdny, v úterý od 14:00 ve velkém zasedacím sále rektora (budova A, první patro, č. dveří
181).
Kromě tohoto „velkého senátu“ pro celou školu
má každá fakulta ještě svůj vlastní akademický
senát. Fakultní senáty projednávají většinou záležitosti týkající se jenom fakult samotných.
7
Hra začíná aneb co musím
nejdřív
VŠCHT Praha
Něco z historie
Co je co a kdo je kdo
Seznam se
Rektor
Kvestorka
ÍÍnejvyšší představitel VŠCHT Praha,
ÍÍjedná a rozhoduje jménem školy,
ÍÍna návrh akademického senátu ho jmenuje
prezident republiky.
ÍÍzajišťuje hospodaření s prostředky školy,
ÍÍfunkce srovnatelná s finančním ředitelem nějaké velké firmy.
ggprof. Ing. Karel Melzoch, CSc.
Rektora zastupují v jím určeném rozsahu prorektoři. Rektor jmenuje a odvolává prorektory, kvestora nebo vedoucí celoškolských pracovišť.
Prorektoři
Zastupují rektora v oblastech, pro které jsou jmenováni.
Děkani
ggIng. Ivana Chválná
Vědecká rada
pro vnější vztahy a komunikaci:
ggprof. Ing. Pavel Hasal, CSc.
"
"
ggdoc. Ing. Milan Pospíšil, CSc.
ÞÞ http://www.vscht.cz/fcht
děkan:
Fakulta potravinářské a biochemické
technologie (FPBT)
Fakulta technologie ochrany prostředí
(FTOP)
děkan:
děkan:
ÞÞ http://www.vscht.cz/fpbt
ggprof. Ing. Aleš Helebrant, CSc.
proděkan pro pedagogickou činnost:
ggprof. Ing. Dr. Dalibor Vojtěch
tajemnice:
ggIng. Monika Šáchová
[email protected]
studijní záležitosti:
ggPetra Kohoutová
[email protected]
220 444 148
úřední hodiny:
Po, St, Čt 9.30 - 11.30 a 13.00 - 15.00
Nalezneš ho proti hlavnímu vchodu do budovy A, za schodištěm.
ggprof. Ing. Tomáš Ruml, CSc.
ÞÞ http://www.vscht.cz/ftop
ggprof. Ing. Gustav Šebor, CSc.
proděkan pro pedagogickou činnost:
proděkan pro pedagogickou činnost:
tajemnice:
tajemnice:
ggprof. Ing. Jan Masák, CSc.
ggIng. Jitka Vydrová, CSc.
[email protected]
studijní záležitosti:
ggDana Brzoňová
[email protected]
220 443 650
úřední hodiny:
Po, Pá St 9.00 - 12.00
9.00 - 12.00 a 13.00 - 15.00
Nalezneš ho v budově B. Od hlavního vchodu zabočíš doprava a půjdeš stále rovně chodbou. V „esíčku“ se skrývá děkanát FPBT.
8
prof. Ing. Gustav Šebor, CSc.
FPBT:
prof. Ing. Tomáš Ruml, CSc.
FCHI:
prof. Ing. Stanislav Labík, CSc.
Každá fakulta má svůj. Děkanát je místem, kde
se dozvíš ty nejsprávnější a nejvěrohodnější
informace týkající se Tvého studia a Tvé fakulty,
přičemž rozpis úředních hodin na jednotlivých
děkanátech je dobré a potřebné dodržovat.
Živé systémy nejsou v rovnováze, nýbrž
ve stacionárním stavu! Živé systémy
potřebují energii! V rovnováze budeme, až
budeme mrtví! —prof.Kodíček
pro rozvoj a výstavbu:
Fakulta chemické technologie (FCHT)
FTOP:
Děkanát
ggprof. Ing. Zdeněk Bělohlav, CSc.
ggprof. RNDr. Bohumil Kratochvíl, DSc.
prof. Ing. Aleš Helebrant, CSc.
ÍÍstojí v čele jednotlivých fakult,
ÍÍpodobně jako rektor jsou voleni do svých
funkcí fakultním akademickým senátem,
ÍÍfunkční období děkanů je čtyři roky,
ÍÍkaždého děkana obklopuje tým proděkanů,
kteří na svých fakultách vykonávají podobnou
funkci jako prorektoři.
Skládá se z významných představitelů oborů,
v nichž vysoká škola uskutečňuje vzdělávací,
vědeckou a výzkumnou činnost. Vědecká rada
mimo jiné projednává dlouhodobý záměr veřejné školy, schvaluje studijní programy a habilitační řízení na docenty a profesory.
pro pedagogiku:
pro vědu a výzkum:
FCHT:
ggprof. Ing. Václav Janda, CSc.
ggIng. Jaroslava Vítková
[email protected]
studijní záležitosti:
Fakulta chemicko-inženýrská (FCHI)
ÞÞ http://fchi.vscht.cz/
děkan:
ggprof. Ing. Stanislav Labík, CSc.
proděkan pro pedagogickou činnost:
ggDoc. Dr. Ing. Milan Jahoda
tajemnice:
ggIng. Kamila Klaudisová, Ph.D.
[email protected]
studijní záležitosti:
ggHana Svobodová
ggAlena Chmelová
[email protected]
[email protected]
220 443 276
ggJindřiška Schulová
úřední hodiny:
Po, Út, Čt 9.00 - 11.00
St 9.00 - 11.00 a 14.00 - 15.00
Nalezneš ho v budově B, hned po levé straně od hlavního vchodu.
[email protected]
Tel.: 220 443 891
úřední hodiny:
Po, Čt St 9.00 - 11.30
9.00 - 11.00 a 13.00 - 15.00
Nachází se v budově B, po pravé straně od hlavního vchodu.
9
Hra začíná aneb co musím
nejdřív
VŠCHT Praha
Něco z historie
Co je co a kdo je kdo
Seznam se
Pedagogické oddělení
Oddělení komunikace
Vedoucí:
úřední hodiny:
Nejsou stanoveny, pracovníci jsou tam celý týden v normální pracovní době tj. od 8.00 do 16.00 - vyjma pátku,
kdy můžeš přijít do 14.45.
Oddělení komunikace prezentuje VŠCHT Praha
navenek - zaměřuje se zejména na pedagogy
a žáky středních škol a vyšších ročníků škol základních. Dále se snaží seznamovat veřejnost s
výsledky vědy a výzkumu a v neposlední řadě
informovat zaměstnance a studenty školy o zajímavých aktivitách. Ve všech těchto bodech spolupracuje se studenty všech ročníků – chcete-li
se zapojit do propagace školy a chemie, budete
vítáni!
Nachází se v budově A v 1. patře, č. dveří 102, naproti hlavnímu schodišti.
Správa účelových zařízení (SÚZ)
V případě jakýchkoliv problémů, které nevyřešíš na děkanátu fakulty, zejména rozvrh, potíže
se SISem nebo pokud budeš potřebovat poradit
ve studijních záležitostech, neváhej a obrať se
na toto oddělení.
Má jednu velkou výhodu, nikdo Tě tady nezná, a
proto si sem můžeš přijít i stěžovat.
Jedná se o krycí název pro oddělení, které se
zabývá správou kolejí a menzy na Jižním Městě
a rekreačních chat VŠCHT Praha v Krkonoších a
Krušných horách. Na ty můžeš vyrazit, až si budeš
potřebovat odpočinout od školy.
ÞÞ http://www.vscht.cz/homepage/soucasti/ustavy/963
ggIng. Ludmila Šmídová
[email protected]
Referentky:
ggJana Hladíková
ggJana Fialová
ggLea Knoblochová
10
ÞÞ http://www.vscht.cz/homepage/tisk/ovvk
ÞÞ http://www.vscht-suz.cz/suz/
ÞÞ http://www.ubytovaniprovsechny.cz/
Školní rok 2012/2013
Stipendia
Čipová identifikační karta
SIS
α a Ω prvního ročníku
Studium v zahraničí
Školní rok 2012/2013
Akademický rok 2012/2013 bude organizován následujícím způsobem:
ÍÍAkademický rok 2012/2013 začíná 10. září 2012
a končí 8. září 2013.
ÍÍAkademický rok 2012/2013 se rozděluje takto:
Zimní semestr:
17. 9. 2012 - 21. 12. 2012 2. 1. 2013 - 8. 2. 2013 výuka (14 týdnů)
zkouškové období (6 týdnů)
Letní semestr:
11. 2. 2013 - 17. 5. 2013 20. 5. 2013 - 21. 6. 2013 26. 8. 2013 - 6. 9. 2013 výuka (14 týdnů)
zkouškové období (5 týdnů)
zkouškové období (2 týdny)
Další důležitá data nalezneš v kalendáři v zadní
části průvodce.
Začátky a konce vyučovacích hodin:
1.
8.00 – 8.50
7.
14.00 – 14.50
2.
9.00 – 9.50
8.
15.00 – 15.50
3.
10.00 – 10.50
9.
16.00 – 16.50
4.
11.00 – 11.50 10.
17.00 – 17.50
5.
12.00 – 12.50 11.
18.00 – 18.50
6.
13.00 – 13.50 12.
19.00 – 19.50
Den otevřených dveří se koná ve dnech 23. 11. a
24. 11. 2012. Lednový termín Dne otevřených dveří
v roce 2013 bude upřesněn ve výnosu rektora.
Exkurze a odborné praxe se konají podle pokynů
ústavů.
(Zdroj: Výnos rektora č. 30.02/12 z 15. 2. 2012)
ÞÞ (http://www.vscht.cz/homepage/studenti/obecne  ”Organizace akademického roku 2012/2013“)
12
Studium
Co je dobré vědět
Před první přednáškou
Index
Oficiálně se jmenuje „výkaz o studiu“, ale nikdo
mu tak neříká . Je důležitým dokladem o Tvém
studiu, proto si ho nech vždy a včas potvrdit.
Před potvrzením na děkanátě (při nástupu do
dalšího semestru) si do něj nezapomeň vyplnit
zapsané předměty.
Imatrikulace
„… je slavnostní zápis do matriky, při němž
posluchači vysokých škol skládají akademický
slib,“ říká Slovník cizích slov. V tomto případě jde
o slavnostní akt předání indexu, který vyžaduje
společenský oděv. Uvidíš děkana a proděkany
své fakulty ve slavnostních talárech a s insigniemi, vyslechneš si studentský slib, na který pak
děkanovi při převzetí indexu řekneš: „Slibuji!“
(Můžeš si to nacvičit doma, protože slib by měl
být slyšet .)
Většinou bývá imatrikulace v prvním týdnu
studia, ale přesný termín se dozvíš na nástěnce
děkanátu.
Přednášky, cvičení, laboratoře
ÍÍPřednášky jsou hodně užitečné, pokud chceš
studovat déle než dva měsíce. Vyučující na
nich říkají právě ty věci navíc, na které se pak
následně ptají u zkoušky. Na konci semestru
vyučující také hodnotí aktivní účast studenta
na výuce.
ÍÍCvičení, pokud vyučující nebo ústav nestanoví
jinak, jsou povinná.
ÍÍLaboratorní výuka je povinná v každém případě. Ve většině případů je potřeba už na první
laboratoře přijít připraven a s potřebnými pomůckami. Výuka muže probíhat jeden nebo
více dnů v týdnu. Informace jsou obvykle
k nalezení na stránkách jednotlivých ústavů či
nástěnkách laboratoří.
Plnění studijních povinností
A co když ho nedostanu?
Studijní povinností se rozumí jednosemestrální
studijní předmět zakončený zápočtem (z), klasifikovaným zápočtem (kz) nebo zkouškou (Zk).
Splnění studijní povinnosti znamená uzavření
předmětu získáním zápočtu, klasifikovaného zápočtu nebo úspěšným složením zkoušky podle
studijního plánu.
U některých zápočtů platí stejné pravidlo jako
u zkoušky, tedy tři možné pokusy, ale na to rozhodně nespoléhej!!! V případě nesplnění podmínek si musíš předmět zapsat znovu v dalším
semestru. Pokud předmět končí zkouškou, nemůžeš na tuto zkoušku bez zápočtu ze cvičení.
Vyčerpávající informace na toto téma nalezneš
ve Studijním a zkušebním řádu (http://www.vscht.cz/
 O škole  Úřední deska  Vnitřní předpisy)
nebo ve výnosu rektora „Upřesnění kreditního
systému VŠCHT Praha pro ak.r. 2012/2013 (http://
www.vscht.cz/  Studenti  Obecné informace).
Požadavky k zápočtům, klasifikovaným zápočtům a zkouškám se dozvíš na první přednášce,
popř. cvičení. Občas jsou zveřejněny i na nástěnce či internetových stránkách ústavů a kateder,
kde najdeš i sylabus čili osnovu předmětu.
Zápočet
Zápočet uděluje vyučující, který vede příslušné
cvičení, a to na základě pravidel, která stanoví
příslušný ústav nebo katedra. Tato pravidla se dozvíš na prvním cvičení.
Zkouška
Zkoušku budeš vykonávat většinou u svého
přednášejícího, ten také stanoví formu zkoušky.
Na začátku studia Tě většinou čeká písemná a
poté ústní část.
Na zkoušku se musíš přihlásit prostřednictvím
Studijního informačního systému (SIS, viz strana
18), kde se také můžeš včas odhlásit. Termíny
pro přihlášení i odhlášení jsou uvedeny přímo
u každého termínu. Pokud bude nejhůř a z vážných důvodů se nestihneš odhlásit elektronicky,
zkus zavolat nebo se osobně dostavit na příslušný ústav a poprosit paní sekretářku o zázrak.
Ústavy vypisují ve zkouškovém období nejméně
jeden termín týdně, během semestru dle zájmu
studentů. Většina ústavů vypisuje také na poslední 1-2 týdny v semestru tzv. předtermíny. Ohledně předtermínu je dobré dohodnout se přímo
s přednášejícím.
Je slušné přijít na zkoušku ve formálním oděvu.
13
Školní rok 2012/2013
Stipendia
Čipová identifikační karta
SIS
α a Ω prvního ročníku
Studium v zahraničí
Studium
Známkování aneb
Prospěchové stipendium
už nikdy žádná jednička
ÍÍje udělováno za dobré studijní výsledky (nejenom za samé jedničky),
ÍÍuznává se po splnění podmínek pro udělení
stipendia (viz. „Výnos rektora o Přiznávání stipendií“),
ÍÍza 1. ročník ho dostaneš ve 2 splátkách v průběhu 2. ročníku,
ÍÍseznam oceněných studentů bývá k dispozici
na nástěnkách děkanátů.
Za vykonanou zkoušku či klasifikovaný zápočet
dostaneš tyto známky:
A
výborně
1
B
velmi dobře
1,5
C
dobře
2
D
uspokojivě
2,5
E
dostatečně
3
Ubytovací stipendium
Pokud se na zkoušku bez omluvy nedostavíš a
byl jsi zapsán, nebo se rozhodneš zkoušku vzdát
po zadání písemné práce či po položení otázek u
ústní zkoušky, jsi klasifikován známkou F – nevyhověl. Známka F se do indexu nezapisuje.
ÍÍjeho hodnota je kolem 27 Kč na den (každý rok
je to jinak),
ÍÍpřiznává se na základě žádosti, kterou jsi vyplnil v den zápisu (pokud ne, tak to na svém
děkanátě rychle naprav),
ÍÍpro přiznání musíš splnit určité podmínky.
Abys měl v indexu zapsáno alespoň E, musíš
zkoušku splnit minimálně na 50 %. Každých 10 %
navíc znamená o stupeň lepší známku.
Sociální stipendium
Při výpočtu nároku na prospěchové stipendium se počítá vážený průměr. Vzoreček pro jeho
výpočet je: (součet (kredit x známka))/celkový
počet kreditů.
ÍÍpřiznává se v případě, že na tom Tvá rodina
není finančně dobře.
A co když ji neudělám?
ÍÍje udělováno studentům prvních ročníku bakalářského studia, kteří maturovali v loňském
roce a byli účastníky národních kol olympiád
na střední škole,
ÍÍstudent také musí splnit všechny studijné povinnosti predepsané studijním plánem v zimním semestru (získat minimálně 30 kreditů) i
v letním semestru (získat minimálně 60 kreditů).
Mimořádné stipendium
Máš možnost ji ještě dvakrát opakovat. Pokud
zkoušku neuděláš ani napotřetí, pak si musíš
daný předmět zapsat znovu a pokusit se ji udělat, většinou včetně požadovaných zápočtů, další
semestr. Každý předmět si můžeš za studium zapsat pouze dvakrát.
Stipendia
Pamatuj, že jsou dva lidé, kteří chtějí, abys zkoušku udělal: Ty sám a vyučující. Musíš mu však dát
možnost Tě oznámkovat. Proto platí tři základní
pravidla:
ÍÍprospěchové
ÍÍzkoušející má vždy pravdu,
ÍÍpokud odpověď nevím, pokusím se ji logicky
vymyslet,
ÍÍneměl bych říkat myslím si (když něco říkám
u zkoušky, měl bych to vědět).
14
ÞÞ http://www.vscht.cz/homepage/studenti/obecne  ”Výnos rektora o Přiznávání stipendií pro akademický rok 2012/2013“
Na VŠCHT Praha se udělují stipendia, na která nemusíš podat žádost, přidělují se automaticky:
Čipová identifikační
karta (bez ní to nejde ani ven ani dovnitř)
Bez čipové identifikační karty jako bys nebyl studentem VŠCHT Praha.
S ní se dostaneš do všech budov školy, bude Ti
umožněn přístup k počítačovým učebnám, budeš moci využívat služeb kopírovacího centra a
vychutnat si oběd nebo večeři v menze. Slouží i
jako doklad pro vstup a identifikaci na koleji.
A jak tedy získat kartu, která
otevírá skoro všechny brány?
Kartové centrum
Budova B, suterén, č. dveří S06 (jdi dolů schodištěm za vrátnicí, vedle kavárny Carbon).
220 443 243
[email protected]
Fotografování:
Po, Út, Čt, Pá
St
13.00 - 15.00
13.00 - 17.00
Máš na výběr 2 varianty:
ÍÍstudentská karta (zdarma)
ÍÍISIC (za příplatek 250 Kč)
Nezapomeň si občanský průkaz či jiný doklad
totožnosti.
Karty jsou zhotoveny do příštího pracovního
týdne.
a na která musíš podat žádost:
ÍÍubytovací
ÍÍsociální
ÍÍmimořádné
Oznámení o termínech podání bývá na nástěnkách děkanátů.
15
Školní rok 2012/2013
Stipendia
Čipová identifikační karta
SIS
α a Ω prvního ročníku
Studium v zahraničí
Studium
Studijní plán
A) Teoreticky
Chování v krizových situacích, aneb
zapomněl/ztratil jsem identifikační kartu, co dál?
Aby Tvé studium bylo úspěšné a s co nejmenším
počtem překážek, měl by sis do začátku druhého
semestru rozmyslet, zda se spokojíš jen s bakalářským, nebo sis přišel pro magisterský titul. Podle
toho si budeš volit náročnost povinně volitelných, popřípadě volitelných předmětů.
C) Prakticky II, aneb aby toho nebylo
málo, máme tu ještě studijní obory
(pouze pro studenty studijního programu Potravinářská a
biochemická technologie)
Studijní program pod sebou sdružuje skupinu
studijních oborů. Volbou studijního oboru si detailněji vybereš, co chceš vlastně studovat a čím
se budeš nejspíš v životě zabývat.
V prvním ročníku mají všichni studenti stejného studijního programu přibližně stejný studijní
plán, na začátku druhého ročníku však již dochází ke změnám, způsobeným Tvým rozhodnutím
pro jeden z daných oborů.
Nepropadej panice, v takovém případě se můžeš
pro vstup do školy prokázat na vrátnici indexem.
B) Prakticky, aneb
V případě ztráty si co nejdříve zažádej o kartu novou. Připrav si tentokrát 200 Kč za normální studentskou kartu a 250 Kč za formu s ISIC kartou.
I bez znalosti studijních plánů je jasné, že pokud
se rozhodneš ukončit VŠCHT Praha s titulem Ing.,
bude pro Tebe studium náročnější. Budoucím bakalářům budou většinou stačit předměty označené římskou jedničkou, pokud ale budeš chtít pokračovat dále na magisterském studiu, musíš do
svého plánu,,nacpat“ taky ,,dvojkové“ předměty
(označené římskou dvojkou). Platí, že pro přijetí
na magisterský obor je nutné dosáhnout alespoň
100 kreditů z preferovaných předmětů pro daný
magisterský obor. Vyplatí se kliknout v SISu na
odkaz Kredity pro navazující magisterské studium.
Měj na paměti, že o některé studijní obory bývá
velký zájem a při rozdělování studentů se přihlíží
ke studijním výsledkům z prvního ročníku, takže
nezbývá, než se trochu učit.
Samozřejmě, pokud ve třetím ročníku náhle zjistíš, že Tě studium baví víc, než jsi předpokládal,
není nic ztraceno a potřebné předměty lze dostudovat ve vyšším ročníku.
http://www.vscht.cz/homepage/studenti/obecne  “Informace pro studenty I. ročníku kombinované formy studia pro akademický rok 2012/2013”
Prodloužení ISICa
Platnost ISIC karty je maximálně 12 měsíců, proto
pokud chceš využívat studentské slevy, musíš
na začátku druhého ročníku opět do kartového
centra. Na vydání tzv. validační známky budeš
potřebovat 150 Kč a index s řádným zápisem do
aktuálního semestru. Neplatnost ISIC karty nemá
vliv na průchod turnikety ani na ověřování do
počítače nebo jiné použití karty v rámci VŠCHT
či menzy.
Strukturované
studium
Co je to strukturované
studium?
bakalář nebo inženýr?
D) Kombinovaná forma studia
Na VŠCHT Praha je také možnost kombinované
formy studia již od prvního ročníku bakalářského studia. Student se nemusí účastnit přednášek
a cvičení, ale laboratórní výuka je povinná. Další
informace a přesné podmínky najdeš na:
za 1. semestr
Jde o vysokoškolské vzdělání rozdělené do tří
stupňů:
ÍÍbakalářské studium (standardní doba studia
tři roky),
ÍÍnavazující magisterské studium (standardní
doba studia dva roky),
ÍÍdoktorské studium (standardní doba studia
čtyři roky).
16
za 1. + 2. semestr
Kreditní systém
Co je to kredit a jak funguje
kreditní systém?
Za každý splněný předmět dostaneš jako dárek
určitý počet kreditů. Jejich počet závisí hlavně
na náročnosti předmětu (kolik hodin nad ním
prosedíš ve škole a doma). Jen pokud jich nasbíráš dostatečný počet, budeš puštěn do dalšího
semestru.
Kolik kreditů musím získat,
abych mohl studovat dál?
V každém semestru musíš získat minimálně třicet
kreditů. Pokud se Ti to povedlo, neváhej a jdi se
zapsat na děkanát do dalšího semestru. Pro Ty,
co takové štěstí neměli, existuje pár dalších možností. Ty už bohužel nejsou tak bezproblémové,
minimálně musíš opakovat nesplněné předměty.
30 kreditů
Jsem v dalším semestru!
15 – 29 kreditů
Jsem v dalším semestru, ale musím si nesplněné povinnosti zapsat znovu.
< 15 kreditů
Konec se studiem.
60 kreditů
S přehledem jsem ve 2. ročníku.
40 – 59 kreditů
2. ročník čeká, ale nesplněné povinnosti si v něm musím znovu zapsat.
30 – 39 kreditů
Mám ještě šanci a můžu požádat děkana o opakování 1. ročníku.
< 30 kreditů
Konec se studiem.
za 1. + 2. rok
120 kreditů
za 1. + 2. + 3. rok
180 kreditů
17
Školní rok 2012/2013
Stipendia
Čipová identifikační karta
SIS
α a Ω prvního ročníku
Studium v zahraničí
Další komplikace systému:
Předměty jsou rozděleny na povinné, povinně
volitelné a volitelné, což ve stručnosti znamená
ÍÍpovinný předmět musíš splnit vždy
ÍÍpovinně volitelný musíš splnit také, ale můžeš
si vybrat, který ze skupiny nabízených předmětů to bude.
To znamená, že pokud si ho zapíšeš a nesplníš,
můžeš si příští semestr zapsat jiný, ale opět povinně volitelný ze stejné skupiny, jako byl předmět původní. Volitelný předmět splnit nemusíš.
A což takhle zápis do dalšího
semestru?
Pokud máš v kapse požadovaný počet kreditů a
máš chuť pokračovat dál ve studiu, musíš předložit index se zapsanými předměty (a jejich počty
kreditů) na příští semestr na děkanát své fakulty
a to nejpozději do posledního dne zkouškového
období. Po jeho kontrole Tě na děkanátu zapíší
do dalšího semestru.
Když se na děkanát nedostavíš, musíš na děkanát
do konce zkouškového minimálně zavolat nebo
poslat email a dohodnout si náhradní termín
zápisu.
Jestliže se neomluvíš, studium Ti bude ukončeno. (Bližší informace najdeš na nástěnce svého
děkanátu.)
Vstupní prohlídka
Abys mohl být zapsán do 2. semestru, musíš
podstoupit vstupní prohlídku u lékaře a získat
od něj razítko do indexu. Můžeš si vybrat, jestli
ji chceš podstoupit u svého praktického lékaře
nebo u smluvního lékaře školy. Termín prohlídky
si mohou jednotlivé děkanáty změnit, obecně
platí 2. semestr.
Na prohlídku se připrav jako na klasickou preventivní prohlídku. Pokud studuješ na FPBT, je dobré
si hned zařídit potravinářský průkaz. Ten se Ti
18
Studium
bude hodit i na různé brigády v supermarketech
a v rámci vstupní prohlídky je levnější.
Termíny zkoušek – přihlašování
Zde zjistíš, ve kterých termínech můžeš kterou
zkoušku konat. Na přesný termín se musíš zapsat
přes záložku Zapsat a v záložce Zapsané si to
poté můžeš zkontrolovat a případně se i odhlásit
(škrtnout se z termínu).
Pokud jsi zahraniční student (třeba ze Slovenska
nebo jiných přilehlých i dalekých krajin), nemusíš na prohlídku k lékaři v ČR, ale na děkanátě Ti
uznají i razítko od Tvého lékaře v zahraničí.
Rozvrh
Proklatě chytrý
Během semestru zde najdeš svůj aktuální rozvrh. A během konce zkouškového se přes tento
odkaz budeš přihlašovat na svůj nový rozvrh.
Přesné informace jak se přihlásit se včas dozvíš.
Najdeš tady i rozvrhy vyučujících a jednotlivých
učeben.
Studijní Informační
Systém!
ÞÞ https://student.vscht.cz/
Zkráceně se mu říká SIS a je to chytrá věcička,
která občas o Tvém studiu ví víc, než Ty sám.
Najdeš v něm výsledky většiny zápočtových testů, výsledky zkoušek. Umožní Ti přihlásit se na
zkoušku, pomůže i s jejím odhlášením a mnoho
dalších věcí.
Pro první přihlášení je potřeba znát svůj Login
(obvykle prvních 7 písmen příjmení + 1. písmeno
jména, popř. to následující) a Heslo (He + rodné
číslo bez lomítka, příklad: He1234567890). Heslo si
můžeš následně změnit – po přihlášení v počítačové učebně pomocí kláves Ctrl+Alt+Del vyvolat
menu a z nabídky vybrat změna hesla.
Správná podoba Loginu Ti bude sdělena buďto
v Kartovém centru (místnost BS06) nebo na oddělení kopírovacích služeb výpočetního centra
(místnost BS82).
Na začátku studia pro Tebe budou nejdůležitější
tyto odkazy:
Zápis předmětů
Probíhá na škole dvoukolově. V prvním kole si vybereš předměty, které chceš další semestr studovat. Přesný rozvrh (tedy den a čas výuky) si volíš
až v kole druhém, které se většinou koná během
posledních deseti dní zkouškového. Podrobné informace Ti budou doručeny na školní email vždy
před blížící se událostí.
Grupíček
Kredity pro navazující magisterské studium
Právě zde najdeš výsledky zápočtových testů a
později i některých laboratoří.
Tento odkaz pro Tebe bude aktuální až ve 3. ročníku. Najdeš zde počet získaných kreditů a průměr známek pro jednotlivé magisterské obory.
Anketa
Slouží ke zkvalitnění výuky, také jako dobrá pomůcka, když máš možnost vybrat si cvičícího. Najdeš zde i slovní hodnocení jednotlivých vyučujících na škole. Je tedy v Tvém vlastním zájmu si
na konci každého semestru těch pár minut najít
a anketu vyplnit.
Předměty
Zahrnuje nabídku všech předmětů, které lze na
VŠCHT studovat. U každého předmětu se můžeš
podívat, kdo ho učí, kolik za jeho splnění získáš
kreditů a také na sylabus (osnovu předmětu).
Výběr práce
Pomocník při výběru tématu bakalářské nebo
diplomové práce.
Hledání studentů
Pod tímto odkazem zjistíš, kdo další s Tebou na
škole studuje.
Osobní údaje
Tady můžeš měnit své osobní informace. Za jejich pravost a aktuálnost odpovídáš Ty. Zároveň
si zde můžeš vybrat, zda budou tyto informace
viditelné či neviditelné pro ostatní.
Stipendia
Zde se Ti zobrazují částky, které Ti zaslala škola
na účet za jednotlivá stipendia ve výplatních
obdobích. I proto je důležité mít aktuální osobní
údaje, aby se Tvé stipendium náhodou nedostalo
na neexistující účet.
Výsledky zkoušek – prohlížení
Zde se Ti zobrazí veškeré Tvé splněné i nesplněné povinnosti, včetně zápočtů. Veškeré splněné
zkoušky musí být před zápisem zapsány v indexu
i v SISu, pokud to některý z Tvých vyučujících
neudělal, nezbývá Ti nic jiného než ho uhánět,
uhánět a uhánět.
19
Školní rok 2012/2013
Stipendia
Čipová identifikační karta
SIS
α a Ω prvního ročníku
Studium v zahraničí
WEB školy a jeho skrytá zákoutí
ÞÞ http://www.vscht.cz
Tady je pár tipů, čeho můžeš využít:
Rychlý přístup
Nejnutnější odkazy najdeš vpravo dole v rámečku „Rychlá navigace“ – školní poštu, která je dost
důležitá, i když se to nezdá (Mailex - webmail);
ESO portál, kde jsou ke stažení skripta, a také SIS
(Studijní IS), kde najdeš svůj rozvrh a další informace.
Intranet
Právě toto je ono „skryté zákoutí“. Intranet je totiž
přístupný pouze z domény VŠCHT Praha, tj. z koleje nebo ze školy (nebo přes VPN). Je to jakási
13. komnata, kde najdeš spoustu užitečných informací. Např.:
Zjištění přítomnosti
ÞÞ (Intranet  Informační systémy  Centrální informační systém  Evidence
přítomnosti  Zjištění přítomnosti)
Podle jména vyučujícího můžeš zjistit, jestli je ve
škole, popř. ve které budově. Na začátku roku to
možná nevyužiješ, ale až budeš shánět zápočet
na konci semestru, určitě Ti tohle přijde vhod.
Studium
Telefonní seznam
ÞÞ (Kontakty  Telefonní seznam nebo přímo telefony.vscht.cz)
V Kontaktech najdeš odkaz na telefonní seznam.
Výborná věc. Než za vyučujícím pořád běhat, stačí zvednout sluchátko (třeba na vrátnici), zdarma
zavolat a domluvit se. Jak prosté a hlavně rychlé.
Kdybys za ním potřeboval zajít osobně, najdeš
tady i místnost, ve které sídlí. Pokud klikneš na
červený čtvereček s lupou u čísla místnosti, zobrazí se Ti po chvíli mapa, na které je vyznačená
daná kancelář či laboratoř.
Obecné informace
ÞÞ (Studenti  Obecné informace)
Zde najdeš to nejdůležitější od organizace školního roku, informací o tělesné výchově, základních
formulářů, až po informace o stipendiích.
Jakékoliv rady týkající se SISu poskytne a problémy ochotně vyřeší pedagogické oddělení
ggIng. Ludmila Šmídová, CSc.
220 444 139
[email protected]
α a Ω prvního ročníku
Na základě elektronického testu středoškolských
znalostí, který si mohl každý uchazeč provést
před začátkem semestru, se student rozhodne
pro úroveň obtížnosti studia obecné a anorganické chemie a matematiky v prvním a druhém
semestru.
Obecná a anorganická chemie
ÍÍV zimním semestru Obecná a anorganická
chemie I, v letním semestru Obecná a anorganická chemie II – standardní výuka obecné a
anorganické chemie. Obecná a anorganická
chemie II je na některých fakultách povinná,
na ostatních povinně volitelná.
ÍÍV zimním semestru Základy chemie pro bakaláře – předmět umožní slabším studentům zopakovat si středoškolskou chemii potřebnou
ke studiu obecné a anorganické chemie na
VŠCHT. Na Základy chemie pro bakaláře navazuje v letním semestru Obecná a anorganická
chemie pro bakaláře. Učivo těchto dvou předmětů je rozsahem ekvivalentní učivu předmětu Obecná a anorganická chemie I.
20
ÍÍV zimním semestru Obecná a anorganická
chemie A, na kterou povinně navazuje v letním semestru Obecná a anorganická chemie B
– předměty určené pro vynikající studenty.
Rozsahem pokrývá látka Obecné a anorganické chemie A a B předměty Obecná a anorganická chemie I a II.
Matematika
ÍÍV zimním semestru Matematika I, v letním semestru Matematika II – standardní výuka matematiky. Matematika II je na některých fakultách povinná, na ostatních povinně volitelná.
ÍÍV zimním semestru Základy matematiky pro
bakaláře – předmět umožní slabším studentům zopakovat si středoškolskou matematiku
potřebnou ke studiu matematiky na VŠCHT.
Na Základy matematiky pro bakaláře navazuje v letním semestru Matematika pro bakaláře. Učivo těchto dvou předmětů je rozsahem
ekvivalentní učivu předmětu Matematika I.
ÍÍV zimním semestru Matematika A, na kterou
povinně navazuje v letním semestru Matematika B – předměty určené pro vynikající studenty. Rozsahem pokrývá látka Matematiky A
a B předměty Matematika I a II.
21
Školní rok 2012/2013
Stipendia
Čipová identifikační karta
SIS
α a Ω prvního ročníku
Studium v zahraničí
Informace o důležitých
předmětech zimního semestru
Obecná a anorganická chemie I
Účast na cvičeních předmětu Obecná a anorganická chemie I je povinná. V 1. semestru musíš
absolvovat dva průběžné testy, ty jsou povinné. V každém z průběžných testů lze dosáhnout
vždy 100 bodů, testy nelze opakovat.
Pokud jsi získal z obou testů v součtu alespoň
100 bodů, získáváš zápočet a můžeš se přihlásit
ke zkoušce . V opačném případě máš ještě
šanci získat zápočet napsáním zápočtového
testu, ze kterého musíš získat z možných
200 bodů minimálně 100 a máš na to dva pokusy.
Ve zkouškovém termínu píšeš písemnou část
zkoušky, ve které lze dosáhnout maximálně 100
bodů. Písemná zkouška má dvě části. Část A:
otázky ze základů obecné a anorganické chemie,
maximálně 50 bodů. Část B: otázky odpovídající vyšší úrovni pochopení, maximálně 50 bodů.
Pokud jsi z části A získal nejméně 35 bodů a
v součtu z částí A a B alespoň 50 bodů, prošel jsi
písemnou částí a můžeš jít k ústní zkoušce.
Studium
Matematika I
Účast na cvičeních je povinná. Během semestru se píší dva průběžné testy, každý maximálně
za 100 bodů. Jestliže dosáhneš v součtu z obou
testů alespoň 100 bodů, dostáváš zápočet a můžeš se přihlásit na zkoušku. Pokud máš méně
než 50 bodů, musíš si předmět zapsat v dalším
semestru. Jestliže se pohybuješ v rozmezí 50 - 99
bodů, máš možnost jít psát zápočtový test, který
se hodnotí v rozmezí 0-100 bodů. Abys dostal
zápočet, musíš dosáhnout v souhrnném testu
nejméně 50 bodů. Pokud se Ti to napoprvé nepodaří, máš ještě jeden pokus.
Zkouška má písemnou a ústní část. Zkoušková písemka je dvouhodinová a je hodnocena
0-100 body. Získáš-li 50 bodů a více, čeká Tě ústní
zkouška. V případě, že u ústní zkoušky neuspěješ,
nemusíš už znovu na písemnou část a rovnou si
přijdeš znovu povykládat například o limitách
funkcí. Pokud máš méně než 50 bodů, musíš znovu absolvovat i písemnou část.
Základy chemie pro bakaláře a
Základy matematiky pro bakaláře
Oba předměty mají stejné podmínky.
Účast na cvičeních je povinná, zápočet uděluje
vyučující na cvičení na základě výsledků dvou
průběžných testů (T1 a T2) a zápočtového testu
(T). Dva průběžné testy se píší během semestru a
každý je hodnocen maximálně 50 body. Průběžné testy se nenahrazují.
Zápočtový test se píše ve 14. týdnu semestru a
následně ve vypsaných termínech ve zkouškovém období a je hodnocen maximálně 100 body.
Zápočtový test můžeš psát maximálně dvakrát.
K udělení zápočtu je zapotřebí splnit podmínky
účasti na cvičení a získat v součtu obou průběžných testů a zápočtového testu (T1 + T2 + T) alespoň 100 bodů, z toho nejméně 50 bodů musí být
ze zápočtového testu.
Předmět si student smí zapsat pouze jednou.
22
A co dál?
Základy chemie pro bakaláře:
ÍÍpokud získáš zápočet, zapíšeš si v letním semestru Obecnou a anorganickou chemii pro
bakaláře,
ÍÍpokud nezískáš zápočet, zapíšeš si v letním semestru Obecnou a anorganickou chemii I.
Základy matematiky pro bakaláře:
ÍÍpokud získáš zápočet, zapíšeš si v letním semestru Matematiku pro bakaláře,
ÍÍpokud nezískáš zápočet, zapíšeš si v letním semestru Matematiku I.
Studium jazyků, aneb
Kolik řečí znáš, tolikrát jsi člověkem
Pro nás chemiky jsou jazyky obzvlášť důležité.
Využij proto možnost studovat jazyky i na naší
technické škole! Možná si říkáš: „Vždyť jsem z jazyka maturoval/a. Něco umím, tak proč se tím
zatěžovat ještě nyní?“ To je ovšem omyl. Znalosti
získané tady se na střední škole neučí a věř nám,
že je zúročíš především při psaní bakalářské práce.
Povinné kurzy cizích jazyků
Protože jsme jen lidi a občas trochu líní, čekají Tě
dva semestry povinné výuky jazyka. Začíná se ve
druhém semestru prvního ročníku a můžeš si vybrat angličtinu nebo němčinu.
nách, které jsou uvedeny na webových stránkách
katedry jazyků. Nejčastěji využívané učebny jsou
v budově B ve 3.patře, kde také sídlí katedra jazyků. Na začátku si napíšeš malý rozřazovací test,
který určí Tvou skupinu podle úrovně znalostí
jazyka. (Nepočítá se se začátečníky, tzn. pokračuj
ve studiu jazyka ze střední školy.) A pak už hurá
vstříc novým slovíčkům.
Kurz končí po letním semestru zápočtem (minimálně 80% docházka, summary odborného
textu a zápočtový test) a na konci následujícího
zimního semestru Tě čeká zkouška (písemná i
ústní). Vše, co k ní budeš muset umět, se probírá
na hodinách.
Volitelné kurzy cizích jazyků
Angličtina, němčina, francouzština, španělština
nebo ruština. Který si vybereš? Záleží na Tobě, ale
určitě tuto příležitost využij. Kdy jindy budeš mít
"
Na tomhle šestičlenném kruhu vzniká,
řekl bych, lžitrojná vazba.
(popis molekuly benzenu)
—prof. Dvořák
"
ještě možnost studovat jazyky zadarmo? A ještě
za ně získáš kredity. Jednak se osobně rozvíjíš
(říká se přeci, že kolik řečí umíš, tolikrát jsi člověkem), ale také při hledání práce už v dnešní době
většinou nestačí umět jen jeden cizí jazyk.
Ať už se rozhodneš jakkoli, kromě gramatiky se
naučíš spoustu užitečných odborných výrazů
z oblasti chemie, životního prostředí i potravinářského průmyslu. Doporučujeme angličtinu jako
hlavní světový jazyk, v němž je psána většina
odborných textů, ale i němčina není vzhledem
k Tvému budoucímu pracovnímu uplatnění v našem středoevropském prostoru k zahození.
Na kurzy všech volitelných jazyků se může přihlásit každý, a to podle úrovně svých znalostí
(začátečníci, mírně pokročilí, pokročilí). Informace o náplni a průběhu hodin jak povinných, tak i
volitelných předmětů najdeš opět na webových
stránkách katedry jazyků.
První hodiny povinných předmětů anglického a
německého jazyka začínají v prvním týdnu letního semestru podle stanového rozvrhu, v učeb-
Katedra jazyků také nabízí některé doplňkové kurzy obecné a odborné angličtiny, současně i přípravný kurz pro mezinárodní jazykovou
Doplňkové kurzy jazyků
23
Školní rok 2012/2013
Stipendia
Čipová identifikační karta
SIS
α a Ω prvního ročníku
Studium v zahraničí
zkoušku FCE. Většinou vřele doporučujeme. Tradičně velký zájem je třeba o výuku vedenou rodilým mluvčím panem Craigem Riddellem.
Katedra jazyků
ÞÞ http://www.vscht.cz/kj/aktuality.html
Dotazy ohledně struktury a náplně kurzu:
tajemnice ústavu:
ggMgr. Jana Kruteková
[email protected]
220 443 773
Dotazy ohledně místa, času a zápisu do kurzů:
sekretariát:
ggJolana Chovancová
[email protected]
220 443 388
Sídlí v budově B, 3. patro; sekretariát v místnosti 339.
Studium v zahraničí
VŠCHT Praha Ti dává možnost vyrazit do světa na
zkušenou. Můžeš se přihlásit na studijní pobyt
nebo později na stáž v rámci těchto programů:
Studium
ÍÍLLP/ERASMUS,
ÍÍRozvojové programy MŠMT,
ÍÍProgram Athens,
ÍÍIAESTE.
Všech programů můžeš využít již po prvním
ročníku, ale POZOR! Přihlašování na všechny
probíhá již během tohoto roku, takže pokud
chceš vyrazit za hranice již příští rok, je na čase se
pomalu začít zajímat. Určitě to stojí za to .
Podrobnější informace najdeš také na webu:
http://www.vscht.cz/homepage/studenti/zahranici
LLP/ERASMUS
LLP (Lifelong Learning Program) je program EU
pro mezinárodní spolupráci na poli vzdělávání.
ERASMUS je jeho součástí a je zaměřen přímo
na studenty vysokých škol. Díky již uzavřeným
smlouvám VŠCHT Praha s partnerskými univerzitami máš možnost studovat skoro v celé Evropě.
Pokud Tě možnost studia v zahraničí zaujala, pohlídej si termín informačních schůzek programu
Erasmus (obvykle probíhají 2x ročně a jsou oznámeny hromadným mailem a vývěskami). Dozvíš
se na nich základní informace o způsobu přihla-
šování, podmínkách výjezdu, uznávání studia
a konkrétních termínech. Vynikajícím zdrojem
informací jsou i reference studentů, které najdeš
na výše uvedené webové stránce. Vybaven všemi
těmito informacemi můžeš zajít za svým proděkanem pro zahraničí nebo na zahraniční oddělení, kde Ti pomohou zorientovat se ve všem
potřebném a upřesnit výběr zahraniční univerzity. POZOR, přihlášky na další akademický rok se
podávají už na jaře aktuálního roku!
Výše stipendia pro danou zemi a akademický rok
je známa na začátku akademického roku. Stipendium se obvykle pohybuje v rozmezí 300 -600
EUR na měsíc. Pokladna není bezedná, proto probíhá výběr formou konkurzu (pohovoru). První
kolo probíhá kolem poloviny března (pro pobyty
jedno- nebo dvousemestrální v následujícím
akademickém roce ), druhé kolo může být v říjnu,
pokud zbyly neobsazené pobyty (pro pobyty
v letním semestru).
Při konkurzu se posuzují jazykové znalosti, protože zahraniční univerzity předpokládají, že se
zapojíš normálně do studia, ne že se budeš jazyk
teprve učit. Hodně hostitelských univerzit ale
nabízí před samotným pobytem Intenzivní jazykové kurzy Erasmus (EILC), kde je možné znalosti
jazyka dané země ještě prohloubit.
Nejen jazykové znalosti hrají roli. Důležitý je i
Tvůj prospěch, chuť učit se něco nového, a body
dostaneš i za účast v Buddy programu nebo pokud pracuješ pro IAESTE.
Pak už nic nebrání Tvému výjezdu.
Rozvojové programy MŠMT
Program Athens
Program Athens spojuje významné evropské
technické univerzity a nabízí studentům týdenní
intenzivní kurzy v moderních oborech a technologiích. Jsou určené pro studenty magisterského
studia. Odborná část je doplněna zajímavým kulturním programem. Kurzy jsou nabízeny dvakrát
ročně (březen, listopad). Vybraným studentům je
z prostředků VŠCHT Praha poskytnuto stipendium, které obvykle pokrývá dopravu a cca 70 %
pobytových nákladů. Přihlášku je třeba podat
minimálně 2 měsíce dopředu.
Zahraniční oddělení
ÞÞ http://www.vscht.cz/homepage/studenti/zahranici
ggIng. Hana Opatová, CSc.
[email protected]
Sídlí v budově B, č. dveří 119 (v prvním patře naproti menšímu schodišti).
Úřední hodiny:
Po, Út
Čt, Pá
13.30 – 15.30
9.00 – 11.00
Na zahraničním oddělení zodpoví i Tvé další případné dotazy.
S rozvojovými programy MŠMT můžeš vyjet do
celého světa. V určitých případech si můžeš dokonce i sám vybrat univerzitu. Výjezd je potřeba
plánovat minimálně s ročním předstihem a po
dohodě se zahraničním oddělením naší školy.
24
25
Počítačové učebny
Kopírovací služby
Skripta a učebnice
Respirium
Wifi
Carbon
Počítačové učebny
a internet
Počítačové učebny
Počítačové učebny najdeš v budově B:
ÍÍv přízemí vpravo od hlavního vchodu, naproti
Respiriu (studovna),
otevřeno:
Po - Čt
Pá
Služby studentům
Mathematica je software, který umožňuje provádět na počítači běžné i velice náročné matematické operace, řešit rovnice, pracovat s vektory i
maticemi a zobrazovat výsledky v podobě 2-D i
3-D grafů. Máš jedinečnou možnost jej používat
nejen ve škole, ale i doma na svém počítači po registraci z domény vscht.cz na user.wolfram.com. Se vším
Ti rád pomůže
ggRNDr. Pavel Pokorný, Ph.D.
7.30 – 19.30
7.30 – 17.45
[email protected]
ÍÍv 1. patře (menším schodištěm nahoru a pak
doleva), posluchárna B13,
ÍÍv suterénu, učebny BS4 a BS5 jsou ale k dispozici pouze tehdy, pokud v nich zrovna neprobíhá výuka.
Více informací:
Pro vstup do těchto učeben je zapotřebí identifikační karty, která je také nutná pro přihlášení na
počítač. Uživatelské jméno a heslo je každému
studentovi přiděleno při zápisu a je používáno
také pro přihlašování do Studijního Informačního
Systému (SIS) a na školní email. Většina počítačových ale i normálních učeben ve škole je pokryta
signálem Wi-Fi síťě vscht a eduroam.
Budova B, suterén, č. dveří S80 (směr BS9, BS4,
BS5).
Ve všech počítačových učebnách je zakázáno jíst
a pít!!!
"
Jaká je definice policajta?Je to polymer
tvořený z jednotek monocajtů.
"
Email
Emailová adresa je studentovi vygenerována ve
tvaru: uživatelské_jméno_do_školní_sí[email protected]
Poštovní klient je k dispozici kdekoli a kdykoli na
adrese: https://mailex.vscht.cz.
Studenti jsou emailem informováni o všem, co
se na škole děje od změn v rozvrhu přes nejrůznější školní akce, až po nabídky na různé stáže a
brigády.
26
Respirium…
Mathematica
ÞÞ www.wolfram.com
ÞÞ www.mathematica.cz
Kopírovací služby
Pro tisk dokumentů se stačí přihlásit k počítači, zadat příkaz tisk a poté se přes identifikační
kartu přihlásit k tiskárně. Ohledně kopírování či
skenování stačí poprosit nějakého zaměstnance
a ten Ti pomůže. Kopírovací centrum nabízí navíc
vázání knih (např. bakalářských prací). Jedinou
podmínkou je nabitý „kredit“ na ID kartě.
Otevírací doba (školní rok):
Po – Čt 7.30 – 19.30
Pá 7.30 – 17.45
Centrum
informačních služeb
ÞÞ https://cis.vscht.cz/
Dne 1. 4. 2012 zahájilo činnost Centrum informačních služeb (CIS). Centrum vzniklo spojením dvou
pracovišť, a to vydavatelství a ústřední knihovny
VŠCHT Praha a během roku 2012 dochází k jejich
postupnému slučovánÍ.
…místo odpočinku
Skripta a učebnice
Na papíře
Skripta a učebnice si můžeš
půjčit nebo koupit
ÍÍv knihovně VŠCHT budova
A, 2. patro http://cis.vscht.cz/knihovna – přijď
s identifikační kartou a zdarma se zaregistruj
jako čtenář,
ÍÍv Národní technické knihovně (NTK) http://
www.techlib.cz/ – do knihovny se dostaneš s
identifikační kartou VŠCHT Praha,
ÍÍv našem univerzitním knihkupectví v NTK, kde
v přízemí a 1. patře najdeš všechna skripta a
učebnice VŠCHT Praha a taky něco navíc nebo
použij e-shop na http://cis.vscht.cz/eshop.
Nechceš vstávat od počítače?
ÍÍNa http://cis.vscht.cz najdeš
online verze všech skript a
náhledy učebnic.
ÍÍNa http://cis.vscht.cz/eso najdeš velké množství skript, přednášek, vzorových písemek a
okruhů ke zkouškám, různé prográmky, tabulky apod.
ÍÍNa http://cis.vscht.cz/echo si můžeš interaktivně procvičit chemii.
Použitá skripta
Seženeš je za levný peníz od starších studentů. Zaregistruj se na serveru www.primat.cz,
který mimo mnoha dalších výhod (informace o
předmětech, profesorech atd.) informuje také o
prodeji použitých skript. Jde o Burzu skript, která
bývá začátkem zimního i letního semestru. Pozor
ovšem na zastaralá skripta!
Respirium se zrodilo na jaře 2006, slouží k odpočinku a přečkání doby mezi jednotlivými hodinami výuky. Nachází se v budově B, v přízemí
napravo od turniketů. Respirium je pokryto Wi-Fi
signálem a podporuje poslední technologie, jako
je protokol 802.11n, a to i v 5 GHz pásmu. Signál
najdete i v okolí respiria, kde jsou lavičky k sezení. Je přísně zakázáno jej jakkoli znečišťovat, od
vzkazů na stolcích počínaje, žvýkačkou nalepenou všude možně konče. V respiriu se nachází
také šatna.
Otevírací doba šatny:
Po - Pá 7.00 – 19.00
Wi-Fi
Nastavení Wi-Fi pro jednotlivé operační systémy
naleznete na stránkách Výpočetního centra:
http://www.vscht.cz/eduroam
Pro operační systémy Windows Vista a Windows
7 dává výpočetní centrum možnost rychlého a
bezpečně funkčního nastavení díky konfiguračním souborům, které najdete na výše uvedené
adrese.
Carbon
Pokud si budeš chtít odpočinout v příjemném
prostředí po náročných přednáškách je pro Tebe
přímo ve škole k dispozici nově zrekonstruovaná
kavárna Carbon, která se nachází v budově B. Půjdeš po schodech dolů napravo od vrátnice a po
pravé straně uvidíš zelenou ceduli Carbon, která
Tě navede správným směrem. Kromě široké škály
nápojů od kávy, čaje, džusů po pivo, víno a míchané koktejly tady najdeš i něco malého na zub.
I zde nechybí Wi-Fi signál.
Otevírací doba:
Po - Pá
9.30 – 18.30
27
Koleje
Menzy
Když něco bolí
Koleje a menzy
Koleje
koleje Sázava nebo Volha. Potom dostaneš klíče
a ložní prádlo. Můžeš si tu také rovnou koupit
kabel k síti, nepřivezl-li sis svůj (3 m za 50 Kč; 7 m
za 100 Kč).
Správa účelových zařízení (SÚZ) VŠCHT Praha má
pro ubytování studentů k dispozici 1 500 lůžek
v areálu na Jižním městě, a to v objektech Sázava
a Volha.
Místa na kolejích jsou schvalována na základě
žádostí, které jsou vyhodnocovány podle kritérií
schválených pro daný akademický rok. Hlavním
kritériem je doba cestování z bydliště do školy
podle jízdních řádů veřejné dopravy.
Scénář ubytování
Mohou nastat dvě situace. Buď se na Tebe usměje štěstí a budeš vyhodnocen jako vhodný kandidát na lůžko, nebo budeš odmítnut.
Komedie:
V týdnu pro ubytování se musíš dostavit na
Provozní odbor Správy účelových zařízení (kolej
Sázava – přízemí), kde Ti bude přidělen pokoj na
jedné z kolejí VŠCHT Praha (Sázava nebo Volha).
Musíš s sebou mít potvrzení o souhlasu s inkasem z účtu (stačí vytištěné, netřeba chodit do
banky), ze kterého hodláš platit kolejné, a občanku nebo pas.
V kanceláři Vedoucí koleje musíš vyplnit a odevzdat formuláře, které jsou k dispozici v kanceláři
Na pokoji nepropadáš trudomyslnosti ani jiným
stavům. Na formulář „Záznam o převzetí“ musíš
vypsat všechny závady na pokoji, jakoukoliv
odřeninu, prokopnuté dveře, otrhané tapety,
poškozené linoleum či něco dalšího, aby Ti při
opouštění pokoje nebyly přičteny „k dobru“ a
nebyla za ně požadována finanční náhrada. Poté
zamkneš na dva západy a namíříš si to znovu
do kanceláře vedoucí koleje, kde daný formulář
odevzdáš.
Tragédie:
Nezoufej, proti rozsudku se můžeš odvolat. Pokud ani tato možnost nevyjde, musíš zkoušet
kontaktovat vedoucí ubytování studentů dnem i
nocí a ptát se, zda se uvolnilo nějaké místo. Většinou jsou všechny odmítnuté žádosti vyřízeny do
několika týdnů od začátku semestru.
Zvláštní požadavky:
Chceš-li bydlet s někým z jiné školy, není to nemožné, ovšem přednost mají studenti VŠCHT.
Zdá-li se Ti vzdálenost od školy velká a chtěl bys
bydlet na některé z bližších kolejí ČVUT nebo UK,
je třeba podat žádost tam a doufat, že budou mít
volné místo…
O rok později…
Klídek na studium
Více či méně úspěšně je za Tebou první rok ve
škole. Teď jenom uvést nábytek do původního
stavu, uklidit, zaplatit kolej do dne, kdy se chceš
vystěhovat (vystěhování se musí hlásit nejméně jeden kalendářní měsíc předem, jinak se platí
pokuta), vyzvednout si v kanceláři vedoucí koleje
„Záznam o předání“, „odchytit“ paní uklízečku (na
dveřích prádelny je vyvěšený harmonogram, do
kterého je potřeba si zapsat požadovaný čas kontroly pokoje, v uvedenou dobu pak za Tebou na
pokoj přijde uklízečka a pokoj Ti zkontroluje), pak
zpátky do kanceláře, odevzdat záznam a hotovo.
Můžeš na prázdniny!
Když potřebuješ klid na studium, je tu pro Tebe
Studovna v přízemí koleje Sázava. Klíče jsou k zapůjčení na vrátnici koleje. Na Volze se studovna
zatím ještě nenachází.
Placení kolejného
Součástí Smlouvy o ubytování je požadavek na
vyplnění čísla účtu, ze kterého budou poplatky
za ubytování inkasovány, a před nástupem na
ubytování bude požadováno předložení potvrzení o souhlasu s inkasem z účtu (doporučená výše
inkasa je 4 000 Kč). Za každý den prodlení platby
se účtuje 20 Kč. Pokud nenastoupíš ve stanovený
den, účtuje se poplatek ve výši měsíčního kolejného (storno 14 dní před dnem nástupu). Nástup
lze odložit nejdéle o 14 dní na základě předchozí
domluvy.
Je lepší podepsat smlouvu na celý rok, než následně přiobjednávat letní ubytování, které Tě
pak bude stát 1,2násobek ceny kolejného. Smlouvu na celý rok lze při dodržení měsíční výpovědní
lhůty bez sankcí vypovědět.
Všichni zahraniční studenti (i ze Slovenska) jsou
před nástupem na kolej povinni zaplatit vratnou
zálohu 3000 Kč.
„
U této velmi nezdravé výroby kyseliny
sírové nikdo dlouho nevydržel. Buďto
odešel, nebo odešel na vždy.
—Ing. Novák
“
28
Pořádek musí být
Na koleje se budeš dostávat pomocí své školní
identifikační karty. Pokud přijdeš uprostřed noci,
přikládá se ke snímačům nainstalovaným u hlavních vchodů obou kolejí nebo se kartou prokážeš
zaměstnanci vrátnice, který ti dveře odemkne.
Pokud Tě přijde kdokoliv navštívit, měl by na
vyzvání nechat na vrátnici nějaký doklad
totožnosti a při odchodu z koleje si jej zase
vyzvednout. Rodiče a psi jsou většinou na kolej
vpuštěni bez nutnosti cokoliv ukazovat .
Noční klid by se měl dodržovat, platí od 22.00
na Volze kvůli hotelové části, od 23.00 na Sázavě
do 7.00.
Ztráty a nálezy
Pokud se Ti podaří ztratit klíče od pokoje, neprodleně se musíš dostavit do kanceláře vedoucí koleje, kde Ti vydají nové. Vzhledem k tomu, že jsou
ve dveřích bezpečnostní zámky, je ztráta klíčů
velmi drahou záležitostí. Klíče od pokoje Tě budou stát 1070 Kč a klíče od buňky, tedy klíče od
hlavních dveří, 1310 Kč. No, a dohromady… raději
nepočítat a na klíče si dávat pozor!
Pokud se Ti něco ztratí z pokoje, neprodleně to
musíš nahlásit vedoucí koleje, v případě, že není
přítomna, tak na vrátnici. Při větších krádežích,
kdy je nutno zavolat policii, je možno nárokovat
na SÚZ náhradu. V rámci pojištění SÚZ máš nárok
na náhradu škody pouze do výše 5 000 Kč. Pokud
však byly Tvé věci odcizeny z uzamčené skříňky v uzamčeném pokoji a ještě k tomu násilným
vniknutím, máš nárok na náhradu škody v plné
výši. Proto cenné věci zamykej nebo ukládej do
trezoru na vrátnici koleje Sázava.
29
Koleje
Menzy
Když něco bolí
Koleje a menzy
Trocha techniky
kách. Na lince je možné nechat si povolit volání
ven (zabezpečené osobním heslem, aktivuje se
na Provozním odboru), provolaná částka se pak
inkasuje spolu s kolejným. Na telefon lze zavolat
rovněž zdarma z Internetu pomocí adresy (SIP
URI) sip: [email protected], kde xxxx je
čtyřčíslí jako při volání z Volhy.
Na koleji můžeš bezplatně používat běžné elektrické spotřebiče do příkonu 500 W. Přímotopy a
vařiče jsou zakázány.
Každý pokoj je vybaven přípojkami k počítačové
síti. Spojení se sítí Internet mimo síť VŠCHT Praha
je možné pouze pomocí proxy serveru
proxy.vscht.cz na portu 3128. Nejedná se však o
plnohodnotné připojení k Internetu, proto nepočítej, že budou fungovat všechny služby a webové stránky. Platí stejná doporučení pro nastavení
a pravidla jako pro síť VŠCHT Praha v Dejvicích.
Připojení do sítě
Pro připojení do sítě není třeba počítač nikterak
registrovat, pokud si studentem VŠCHT, v opačném případě je registrace nutná a provádí ji pracovníci správy počítačové sítě na Sázavě v přízemí hned vpravo od hlavního vchodu. Ověření do
sítě probíhá pomocí standardu 802.1x a školního
uživatelského jména společně s heslem.
Více o problematice najdeš na webových stránkách http://vc.vscht.cz/koleje jsou tam podrobné
obrázky jak PC nastavit), případně na kolejním
webu http://kolej.vscht.cz. Také je možné zastavit se
na detašovaném pracovišti VC na koleji Sázava
naproti kanceláři vedoucí koleje.
TV
Na koleji lze přijímat digitální TV prostřednictvím
počítačové sítě. K příjmu stačí běžné PC připojené do sítě s informacemi z kolejního webu.
Telefonování
Na pokoji, popř. buňce je k dispozici telefon.
Chceš-li se dovolat ze Sázavy na Volhu, popř. do
školy, použij předvolbu 69, chceš-li volat naopak
ze školy nebo Volhy na Sázavu, použij předvolbu 7. Telefon můžeš využít nejen k telefonování v rámci sítě, ale dá se na něj zavolat i zvenku,
čísla na jednotlivé pokoje včetně předčíslí jsou
uvedena na webu SÚZ nebo na kolejních strán30
Stránky koleje
Když budeš zlobit…
… a nebudeš dodržovat nařízení dané Kolejním
řádem, tak se může stát, že skončíš bez postele.
Takže pozor!
Zlobí-li někdo tebe, tak se neváhej ozvat a přijď
pro pomoc – ke kolejní radě a nebo k vedoucí
kolej.
Další užitečné informace o možnostech sítě na
kolejích získáte přímo na jejich stránkách na adrese http://kolej.vscht.cz.
Pereme
Prádelny (umístěné na každém patře) ovládají
svou mocí tzv. patroví důvěrníci. Rezervace praček (14dní dopředu, systém se obnovuje o půlnoci v noci ze soboty na neděli) se provádí on-line
na stránkách http://pracka.vscht.cz/. Dále je na každé
z kolejí provozována také tzv. „hodinová pračka“,
kdy se půjčují klíče na vrátnici, na max. 3 hodiny.
Tuto pračku stačí rezervovat přibližně den předem na Volze, na Sázavě platí systém – „kdo dřív
přijde, ten dřív mele“. Informace k jednotlivým
pračkám jsou na vrátnici dané koleje, popř. na
kolejním webu.
Nezvaní i zvaní hosté, co se
zdrží déle než jste čekali…
Pokud u sebe chceš nechat přespat kamaráda
nebo kamarádku (maximálně ale dvě osoby na
maximálně pět dnů v měsíci a se souhlasem spolubydlících), stačí je jen nahlásit na vrátnici a za
každou noc a osobu zaplatit administrativní poplatek 40 Kč (platí se okamžitě při zapsání dané
osoby nebo bude připočítán ke kolejnému).
Pokud se dotyčným nebude chtít spát na zemi,
nebo se s Tebou tísnit v jedné posteli, můžeš jim
zařídit ubytování v hotelových kapacitách kolejí.
Stačí jen zajít nebo zavolat do kanceláře odboru
ubytovacích služeb – oddělení komerčního ubytování (kolej SÁZAVA, tel. 7126).
Menzy
Hlad v Dejvicích
V Dejvicích můžeš navštěvovat menzy ČVUT, výpočetní centrum VŠCHT Ti automaticky aktivuje Tvoji identifikační kartu (kterou používáš pro
vstup do školy) pro použití v těchto menzách. Na
jakékoli pokladně si poté můžeš vložit na kartu
peníze – minimální vklad je 100 Kč. Poté si můžeš
vybírat z bohaté nabídky jídel, účtována Ti bude
studentská cena, která se u hlavního jídla pohybuje okolo 45 Kč.
Jídelníčky na každý den najdeš na http://agata.suz.
cvut.cz/jidelnicky/.
Menza Studentský dům
(tzv. „červená menza“)
Služby v areálu kolejí
V areálu kolejí se nacházejí dva kluby, pizzerie,
dvě večerky, solárium a prodejna počítačů. Na
koleji Volha je umístěn bankomat, platbomat
na dobíjení telefonního kreditu a automat na
jízdenky. Na obou kolejích jsou kopírovací automaty. Na Sázavě si také můžeš zahrat na klavír. Ve
vestibulu obou kolejí Volha a Sázava je k dispozici Wi-Fi signál.
Doprava
Nejblíže Sázavy a Volhy se nachází zastávka
Volha. Z této zastávky je možné dojet k metru
Chodov, popř. Opatov (cca 5 minut autobusem).
Rovněž můžeš na Chodov dojít pěšky přes sídliště (cca 15 minut). Dále se kombinací metra C a
A za zhruba 30 minut dostaneš na Dejvickou a
do školy. Celkově tedy cesta do školy trvá okolo
45 minut. V noci, kdy nejezdí metro, zastavuje na
zastávce Volha autobus č. 511, kterým se z centra (např. ze zastávky Hlavní nádraží nebo I. P.
Pavlova) dostaneš na kolej dokonce rychleji než
ve dne.
Najdeš ji za budovou stavební fakulty. Nacházejí
se zde dvě studentské jídelny (včetně vegetariánské) a kantýna.
Kantýna
Po – Čt
Pá
8.00 – 18.00
8.00 – 15.00
Obědy
Po – Pá
10.30 – 14.30
Technická menza tzv. modrá menza
Najdeš ji vedle Billy.
Obědy
Po – Pá
10.30 – 14.30
Menza Masarykova kolej
Thákurova 1, Praha 6
Snídaně
Po – Pá
7.00 – 10.00
Obědy
Po – Pá
10.30 – 14.00
Po – Čt
17.30 – 20.00
Večeře
„
My si ethanol syntetizovat neumíme,
bohužel. (o ethanolovém kvašení)
—prof. Valentová
“
31
Koleje
Menzy
Když něco bolí
Koleje a menzy
Když něco bolí
Zdravotní středisko Puls
Zdravotní středisko Puls nalezneš přímo v budově koleje Sázava. Svou ordinaci tu mají dvě
praktické lékařky. Je zde i gynekologická ordinace. Ordinační hodiny najdeš na nástěnce v hale
koleje nebo na www.zspuls.cz.
Hlad na Jižním Městě
Většinou však ošetřují jen opravdu akutní případy, nebo si k nim musíš nechat převést zdravotní
kartu od svého lékaře.
Pokud již došly všechny zásoby od maminky, je
tu možnost navštívit menzu. VŠCHT Praha má
svoji krásnou menzu na koleji Volha.
Kontakt:
Praktický lékař:
Gynekologie:
Do stravovacího systému se registruješ v pokladně menzy, potřebuješ s sebou identifikační
kartu a vložit finanční obnos jako kredit čerpaný
postupně za vydanou stravu. Ceny se pohybují
v rozmezí 40 – 50 Kč.
Poliklinika
ÞÞ http://www.vscht-suz.cz/suz/cze/stravovani/jaksestravovat/
Konta s vloženými penězi jsou pro menzy ČVUT
v Dejvicích a VŠCHT na Jižním Městě odděleny!
Provozní doba menzy
Po – Čt
11.00 – 20.00 (minutky 14.00 – 19.30)
Pá
11.00 – 14.30
Přešla-li Tě chuť na menzovní stravu, popř. dostavil-li se víkend, je možné najíst se rovněž v plackárně Blanice (v době oběda vaří hotovky a mají
otevřeno i o víkendu), případně v klubu El Mágico, kde nabízejí rychlé občerstvení.
267 189 156
267 189 158
Dále se nedaleko kolejí v Šustově ulici nachází
poliklinika (vedle velkého parkoviště u OC Chodov), ve které najdeš široké spektrum ambulancí, zubaře a lékárnu. Na poliklinice se nachází
pohotovost a pohotovostní lékárna, otevřená
nonstop.
Pohotovost a ambulance
Pohotovost se nachází na poliklinice v Šustově
ulici.
Pohotovost a ambulance i pro zahraniční studenty je například ve zdravotním středisku Univerzity Karlovy ve Spálené ulici č. 12 (zastávka Národní
třída).
Zdroj:
http://www.openstreetmap.org/
32
Studentské organizace
Sport
Kultura
Volný čas
Studentské
organizace
Co můžeš získat?
Naučíš se pracovat v kolektivu, budeš moci realizovat vlastní nápady, využiješ znalost jazyka
v praxi, poznáš cizí kultury, získáš možnost účastnit se mezinárodních akcí ESN, zlepšíš si organizační schopnosti a hlavně najdeš nové přátele.
IAESTE
Naše projekty:
Chceš se k nám přidat?
ÍÍMezinárodní výměnný program
ÍÍVeletrh iKariéra
ÍÍKatalog iKariéra
ÍÍJob portál iKariéra.cz
ÍÍPrůvodce prváka
ÍÍExcelsior
[email protected]
+420 774 136 767
ÞÞ www.vscht.cz/esc/
Esc Ict Prague
Stavovská unie studentů
VŠCHT Praha
Více se o IAESTE můžeš dovědět na str. <?>
nebo na
ÞÞ http://www.iaeste.cz/.
Erasmus Student’s Club (ESC)
Kdo jsme?
Erasmus Student Club (ESC) je
studentský klub na VŠCHT
Praha, který se snaží usnadnit
a zpříjemnit pobyt zahraničním
studentům, kteří přijíždí
studovat na naši školu.
Co děláme?
Pořádáme různorodé akce a víkendové výlety
pro zahraniční studenty, Orientation Week na
začátku semestru, zajišťujeme Buddy a Tandem
program. Od roku 2010 jsme členem organizace
Erasmus Student Network, která sdružuje Erasmus kluby po celé Evropě. Zapojujeme se díky
tomu do různých národních i mezinárodních akcí
a projektů a mnohem intenzivněji spolupracujeme s českými Erasmus kluby, nejvíce s naším
nejbližším sousedem – International Student
Clubem na ČVUT v Praze.
Buddy program: „Buddy“ je jakýmsi pomocníkem a
průvodcem zahraničnímu studentovi, kterému
pomáhá hlavně v prvních náročných dnech a
podle chuti i po celou dobu jeho pobytu. Práce
„Buddyho“ se neskládá z konkrétních úkolů, je
34
čistě na Tobě, kolik času budeš „svému“ Erasmákovi věnovat. „Buddy“ má vynikající možnost
zdokonalit si cizí jazyk a získat kamarády po celém světě.
Tandem program: Tento program spočívá ve vzájemné výuce jazyků mezi Tebou a Tvým Tandem
partnerem z řad zahraničních studentů. Takže
pokud bys měl zájem zdokonalit se v cizím jazyce
či se naučit nějaký nový a na oplátku někomu
pomoci se základy češtiny, je Tandem právě pro
Tebe.
Stavovská unie studentů VŠCHT Praha je občanské sdružení, které kolem sebe shromažďuje studenty z řad VŠCHT Praha, kteří se chtějí podílet
na společenském, kulturním a sportovním životě
svých spolužáků. Na životě školy se SUS neoficiálně podílí už několik desetiletí, oficiálně pak od
roku 1992. SUS navazuje kontakty se studentskými organizacemi působícími na ostatních pražských univerzitách (v čele s ČVUT) a zprostředko-
vává tak našim studentům možnost účastnit se
širokého spektra aktivit po celé Praze.
Činnost SUS zajišťují dobrovolníci z řad studentů
VŠCHT Praha, kteří mají možnost zrealizovat své
nápady a vyzkoušet si jak se připravují a financují
různorodé projekty, ale i nakouknout do zákulisí
dění na škole. Mezi největší projekty patří KACHEKRAN aneb Karneval chemiků končící k ránu,
tento tradiční karneval, jehož historie sahá až
do roku 1959 a lze jej tak označit za nejstarší akci
tohoto druhu v Praze, je tradičním místem pro
neformální setkávání studentů, pracovníků a
přátel VŠCHT Praha. SUS samozřejmě připravuje
řadu dalších akcí, jejichž seznam není rozhodně
uzavřený.
Pokud nosíš v hlavě zajímavý nápad, který se
bojíš sám realizovat, nebo by ses chtěl podílet na
přípravě již naplánovaných projektů, tak neváhej
a přidej se k nám!
Všechny informace najdeš na:
ÞÞ http://su.vscht.cz
[email protected]
Spolupráce
Díky našemu členství v ESN mnohem intenzivněji
spolupracujeme s českými Erasmus kluby: International Student Club of The University of Finance and Administration (Vysoká škola finanční a
správní), International Club of Charles University
(Univerzita Karlova) a nejvíce s naším nejbližším
sousedem – International Student Clubem of
Czech Technical University in Prague (České vysoké učení technické v Praze).
V rámci VŠCHT spolupracujeme se Stavovskou
unií studentů na VŠCHT Praha a IAESTE VŠCHT
Praha.
35
Studentské organizace
Sport
Kultura
Volný čas
Studentská část Akademického
senátu VŠCHT Praha (SCAS)
Sportování na Jižáku
Sportovní hřiště s asfaltovým povrchem najdeš
v areálu kolejí na Jižním Městě a je zdarma k užívání po celý den. Sportovní náčiní je možné zapůjčit si na vrátnici koleje Sázava. Pokud hřiště
nestačí, je možné využít služeb tenisového centra Ježura za kolejí Blanice. Na Volze je k dispozici
kolárna, kde si můžeš uložit svůj bicykl, klíče půjčují proti podpisu na vrátnici.
Nebuďte lhostejní ke studentským otázkám.
Jsme tu především pro Vás! Máte-li problém,
ptejte se, pište – něco s tím uděláme!
Kontakty naleznete zde:
ÞÞ http://www.vscht.cz/main/soucasti/dokumenty/scas
Proč zrovna já bych měl být součástí senátu?
Prostřednictvím svého působení v senátu máš
možnost ovlivnit zásadní věci týkající se studentů: výši kolejného, úroveň ubytovacích služeb,
částku, která bude vymezena na stipendia, cenu
skript, kvalitu ubytování, možnosti občerstvování, podporu studentských aktivit. Záleží jen
na nás studentech, jak moc budeme chtít, aby
studium na VŠCHT Praha bylo efektivnější, lidštější a aby prostředí, ve kterém se musíme dnes a
denně pohybovat, bylo příjemnější a vstřícnější.
Pokud chceš kandidovat a pokusit se tak svou
činností něco na škole zlepšit, sleduj pozorně
nástěnky, emaily ve školní schránce a webové
stránky SCAS. Volby probíhají každý rok před Vánocemi. Pokud by se Ti zdál senát VŠCHT Praha
pro začátek silná káva, můžeš nejdříve zkusit senát fakultní, který se zabývá problémy na fakultě
samotné.
Sportem ku zdraví…
Jako student musíš získat během 1. – 5. semestru čtyři zápočty z tělesné výchovy. Zápočet
získáš za 80% účast v hodinách. Jeden zápočet
a zároveň jeden kredit lze získat absolvováním
týdenního letního nebo zimního kurzu. Na naší
škole si můžeš vybrat z velké škály předmětů: od
kanoistiky, přes volejbal, posilovnu, aerobik až
po sjezdové lyžování. Bližší informace o nabídce kurzů, rozvrhu nebo jeho změnách najdeš na
stránkách katedry:
ÞÞ http://www.vscht-ktv.cz/
V záložce Výuka najdeš sylaby předmětů, rozvrh
a umístění jednotlivých sportovišť. V záložce
36
Kurzy jsou informace ohledně letních a zimních
kurzů, pořádaných KTV a způsob přihlášení na
jednotlivé kurzy.
Nezapomeň se zapsat včas. Na každou hodinu se
může přihlásit omezený počet studentů a může
se stát, že Tvůj oblíbený sport již nebude volný.
Další možnosti sportovního
vyžití
Po splnění zápočtové povinnosti můžeš i dále
navštěvovat hodiny tělesné výchovy. Je ale potřeba domluvit se s vyučujícím, zda se do kurzu
ještě vejdeš. Můžeš se také zúčastnit nepovinných kurzů a krátkodobých tělovýchovných akcí
organizovaných katedrou tělesné výchovy (KTV).
Pokud Tě sport baví víc než jen v rámci povinností, můžeš se také zapsat do sportovního oddílu
VSK chemie. Na výběr máš aerobic, basketbal,
beach volejbal, florbal, orientační běh, sjezdové lyžování, softbal, squash a step aerobic. Sklad
KTV nabízí možnost zapůjčení lyžařské výstroje
pro zaměstnance a studenty VŠCHT.
Rekreační zařízení VŠCHT
Máš pocit, že potřebuješ po zkouškách trochu
oddychu, nebo bys v létě či v zimě někam rád
vyrazil za výhodné ceny a chybí Ti nápad kam?
VŠCHT má pro své studenty a zaměstnance rekreační zařízení v Peci pod Sněžkou a Jáchymově.
Podrobnější informace, ceník a fotografie jsou na
stránkách správy účelových zařízení:
ÞÞ http://www.ubytovaniprovsechny.cz/
Posilovna
Posilovna je v přízemí koleje Sázavy a vstup je
pro ubytované studenty a studenty VŠCHT zdarma. Klíč Ti ochotně půjčí na vrátnici. Otevírací
hodiny najdeš přímo na dveřích posilovny. Posilovna je vybavena profesionálními posilovacími
stroji, boxovacím pytlem, ergometry, crossovým
trenažérem, vybavením na aerobic a pingpongovým stolem.
Cvičení
Jestli posilovna není pro Tebe zrovna to pravé
ořechové, a přesto se rád hýbeš, sleduj také dveře posilovny. V zadní místnosti bývají nejrůznější
pohybové aktivity, jako například aerobic, zumba, tae-bo. Ještě větší nabídku studiových hodin
nabízí kolej Blanice. Více informací na:
ÞÞ http://blanice.vse.cz
Pokud si ani zde nevybereš, podívej se na
internet. Hned vedle kolejí je richocet a posilovna. Blízko Budějovické je vyhlášený bazén Podolí.
V zimních měsících se dá využít veřejné bruslení
například v OC Nová Harfa. Většina sportovních
areálů nabízí výrazné studentské slevy, takže i
sportovat se vyplatí .
Kultura
Většina z Vás nejspíš během prvních dnů navštíví
klub Blanice a El Mágico, ty se nacházejí přímo
v areálu kolejí. Praha ale skýtá i spoustu dalších
možností kam jít za kulturou. Vybrat si můžeš
z bohaté nabídky koncertů, vyhlášených nočních
klubů jako Mecca, Zlatý strom, Duplex, Radost
FX, Cross club, divadel, muzeí, výstav a tanečních
párty.
Nejbližší kino najdeš na Hájích. Hledáš-li, kde si
půjčit knížky na dlouhé cesty metrem, navštiv
městskou knihovnu. Bližší informace, katalog a
seznam poboček najdeš na:
ÞÞ www.mlp.cz
Nejbližší pobočka se nachází na Jírovcově náměstí (po cestě z koleje pěšky do stanice metra
Chodov).
Aktuální informace ohledně různých kulturních
akcí najdeš například na známých portálech:
ÞÞ http://kultura.aktualne.cz
ÞÞ http://kultura.idnes.cz
Zajímavé tipy a aktuality najdeš i na:
ÞÞ http://pis.eunet.cz
což je portál Pražské informační služby, dále na:
ÞÞ http://www.cokdyvpraze.cz
(internetová verze magazínu Co, kdy v Praze)
„
Funkční deriváty karboxylových kyselin
– ne že bych chtěl naznačit, že jsou i
nějaké nefunkční.
—prof. Dvořák
“
Tvou velkou výhodou je, že jsi student a tím
pádem můžeš využít spousty studentských slev,
ať už jdeš do kina, divadla nebo na nějakou
výstavu. Proto když někam jdeš, neboj se přeptat
na studentské slevy a měj svůj studentský průkaz
stále v pohotovosti .
37
Labyrint
Mapy
Kalendář
Důležité informace
Odkazy
Důležité informace
Labyrint, aneb
Některé špatně dostupné
učebny
Budovy
V budově A:
Ztrať se, kdo můžeš…
Specifikem budovy A jsou příčné spojovací
chodby, které jsou označeny písmeny. V přízemí
jsou spojovací chodby F, G a H, v 1. patře J a K,
ve 2. patře M a N.
VŠCHT Praha se nachází ve třech budovách – A,
B a C.
Budova A: Tato budova se nachází dále od stanice metra Dejvická. V „Áčku“ se nachází školní
knihovna, velké posluchárny AI a AII či rektorát.
Knihovnu najdeš ve druhém patře naproti hlavnímu schodišti. Před vstupem si však musíš odložit
věci do šatny u posluchárny AI. Pro vstup do budovy můžeš použít i zadní vchod v Zikově ulici.
V těchto chodbách se nacházejí učebny a laboratoře značené například K08 nebo J05.
A30: do této místnosti se dostaneš přes knihovnu
v 2. patře (věci si musíš odložit v šatně posluchárny AI, jelikož do knihovny můžeš vstoupit jen
s učebními pomůckami), v poslední místnosti
knihovny půjdeš po schodech nahoru a budeš
pokračovat chodbou doleva. Na jejím konci je
hledaná učebna.
Budova B: V této budově se nachází hned několik
pro studenty důležitých míst: respirium (přízemí,
po pravé straně od hl. vchodu), výpočetní a kopírovací centrum (suterén, pokračuj chodbou
od respiria směrem k děkanátu FPBT a schodištěm dolů) a kartové centrum (suterén, schodištěm za vrátnicí a napravo). Budova má i postranní
vchod v ulici Studentská (mezi budovami A a B).
Budova C: Je to nejmenší budova VŠCHT Praha. Proto se v ní snadno zorientuješ a je nemožné se zde
ztratit. Možná ale budeš mít problém tuto budovu poprvé najít. Nachází se ve Studentské ulici
č. 6 (ulice mezi budovami A a B, téměř u Evropské
ulice). Mimo jiné zde sídlí ústav matematiky.
Jak se vyznat v označení
místností
Zorientovat se po naší škole může být ze začátku
pěkný oříšek. Nabízíme malý návod, který by Ti
mohl v prvních dnech pomoci. Písmeno na začátku názvu místnosti vždy označuje budovu,
kde se učebna nachází, první číslo potom patro
(suterén má místo čísla písmeno S) a druhé číslo
označení učebny. Někdy mohou mít místnosti
na konci ještě písmeno (A, B, C, …).
38
Příklady:
A31: ve druhém patře najdeš spojovací chodbu N,
přibližně uprostřed této chodby se nachází schodiště (za prosklenými bílými dveřmi) vedoucí
do třetího patra. Schodiště Tě zavede na chodbu
P, a když zahneš doprava, brzy nalezneš učebnu
A31.
A40: do této počítačové učebny se dostaneš nejjednodušeji tak, že vyjedeš výtahem u turniketů zadního vchodu do čtvrtého patra. Vstup
do místnosti je hned vedle výtahu. Fyzicky náročnější alternativa vyžaduje použití hlavního
schodiště u zadního vchodu, kterým se dostaneš
do třetího patra, ze kterého budeš pokračovat
menším schodištěm až do čtvrtého patra.
V budově B:
BS1: sejdeš schodištěm SCH 4 vedle posluchárny
BIII (naproti bočními vchodu) o patro níž. Vejdeš
do dveří s cedulkou BS1 (druhé vedou na dvůr) a
asi po několika metrech najdeš po pravé straně
učebnu. Alternativní cesta vede přes dvůr.
BS2: stojíš-li před hlavním vchodem do respiria, dáš se do chodby vlevo (jsou tam i šipky),
na konci chodby zahneš doleva a za chvíli odbočíš znovu doleva, kde najdeš schodiště (SCH 6).
Půjdeš po něm o patro níž a hned jak skončí
schodiště, vyjdeš ven na dvůr. Zahneš doleva a
na druhém konci dvora se nachází učebna BS2.
ÍÍBS81 – místnost je v budově B, suterén, č. místnosti 81
ÍÍB10C – budova B, v přízemí, č. místnosti 10C
ÍÍA102A – budova A, 1. patro, č. místnosti 102A
Aby to ale nebylo tak jednoduché, jsou zde i výjimky, o kterých si povíme něco více za chvíli.
Velké posluchárny jsou označeny příslušným písmenem a následně římskou číslicí (AI, AII, BI, BII,
BIII). Najdeš je vždy v mezipatře hned na hlavním
schodišti. Výjimkou je posluchárna BIII, která je
v přízemí u postranního vchodu.
Hledání Ti usnadní orientační tabule s rozpisy
učeben, které se nacházejí na každém patře a u
každého z hlavních vchodů a také mapky školy
na následujících stránkách Průvodce. Popřípadě
se můžeš zeptat některého ze starších spolužáků, ale i zaměstnanci na vrátnici vždy ochotně
poradí.
39
Labyrint
Mapy
Kalendář
Důležité informace
Odkazy
Důležité informace
Budova B
suterén
40
Budova B
přízemí
41
Labyrint
Mapy
Kalendář
Důležité informace
Odkazy
Důležité informace
Budova B
1. patro
42
Budova B
2. patro
43
Labyrint
Mapy
Kalendář
Důležité informace
Odkazy
Důležité informace
Budova B
3. patro
44
Budova A
přízemí
45
Labyrint
Mapy
Kalendář
Důležité informace
Odkazy
Důležité informace
Budova A
1. patro
46
Budova A
2. patro
47
Labyrint
Mapy
Kalendář
Důležité informace
Odkazy
Důležité informace
Kalendář
Stručný přehled důležitých událostí, termíny průběžných a zápočtových testů.
Letní semestr
Zimní semestr
Datum
Obecné
Datum
Týden
výuky
4. 9. – 14. 9. 2012
–
17. 9. – 21. 9. 2012
I.
24. 9. – 28. 9. 2012
II.
1. 10. – 5. 10. 2012
III.
8. 10. – 12. 10. 2012
IV.
15. 10. – 19. 10. 2012
V.
VI.
Obecná a anorganická chemie I
29. 10. – 2. 11. 2012
VII.
Matematika I
Základy matematiky pro bakaláře
5. 11. – 9. 11. 2012
VIII.
12. 11. – 16. 11. 2012
IX.
Základy chemie pro bakaláře
19. 11. – 23. 11. 2012
X.
Zápis přědmětů do LS
Den otevřených dveří
26. 11. – 30. 11. 2012
3. 12. – 7. 12. 2012
48
Zápis TV
22. 10. – 26. 10. 2012
Výuka
Zkouškové
období
Událost
XI.
XII.
Týden
výuky
11. 2. – 15. 2. 2013
I.
18. 2. – 22. 2. 2013
II.
25. 2. – 1. 3. 2013
III.
4. 3. – 8. 3. 2013
IV.
11. 3. – 15. 3. 2013
V.
18. 3. – 22. 3. 2013
VI.
Fyzika I
25. 3. – 29. 3. 2013
VII.
Organická chemie I
1. 4. – 5. 4. 2013
VIII.
8. 4. – 12. 4. 2013
IX.
15. 4. – 19. 4. 2013
X.
22. 4. – 26. 4. 2013
XI.
29. 4. – 3. 5. 2013
XII.
Fyzika I
Zápis předmětů do ZS 2. ročníku
6. 5. – 10. 5. 2013
XIII.
Organická chemie I
Zápis předmětů do zimního semestru 2013/2014
13. 5. – 17. 5. 2013
XIV.
20. 5. – 21. 6. 2013
–
26. 8. – 6. 9. 2013
–
5. 9. – 14. 9. 2013
–
Výuka
Zápis přědmětů do LS
Obecná a anorganická chemie I
Matematika I / Základy matematiky pro bakaláře
10. 12. – 14. 12. 2012
XIII.
Základy chemie pro bakaláře
17. 12. – 21. 12. 2012
XIV.
Základy matematiky pro bakaláře
2. 1. – 8. 2. 2013
–
31. 1. – 8. 2. 2013
–
Přihlašování na rozvrh do letního semestru
Událost
Zkouškové
období
Přihlašování na rozvrh do zimního semestru 2013/2014
49
Labyrint
Mapy
Kalendář
Důležité informace
Odkazy
Důležité informace
Důležité odkazy
Studijní informační systém (SIS):
ÞÞ https://student.vscht.cz/index.php
Obecně o studiu:
ÞÞ http://www.vscht.cz/homepage/studenti/obecne
Školní mail:
ÞÞ https://mailex.vscht.cz
ESO portál:
ÞÞ http://eso.vscht.cz/
Skripta v elektronické podobě:
ÞÞ http://vydavatelstvi.vscht.cz/katalog/nazvy/
Telefonní seznam a mapy:
ÞÞ http://telefony.vscht.cz/
Katedra jazyků:
ÞÞ http://vscht.cz/homepage/soucasti/ustavy/834
Katedra tělesné výchovy:
ÞÞ http://www.vscht-ktv.cz/
Správa účelových zařízení:
ÞÞ http://www.ubytovaniprovsechny.cz/
2. 1. 2013 – 8. 2. 2013 Letní semestr
Důležité informace
a odkazy
Úřední hodiny a umístění
děkanátů:
FCHT:
Po, Út, Čt 9.30 – 11.30 a 13.00 – 15.00
(v budově A, v přízemí za hlavním schodištěm)
Adresy
VŠCHT Praha
FTOP:
Po, Út, Čt 9.00 – 11.00
St
9.00 – 11.00 a 14.00 – 15.00
(budova B, vlevo od hlavního vchodu)
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
Budovy VŠCHT Praha
Budova A – Technická 5 – dále od stanice metra
Budova B – Technická 3 – blíže ke stanici metra
Budova C – Studentská 6 – ulice mezi budovami,
blíže k Evropské třídě
Kolej Sázava
Chemická (Ekonomická) 952
148 00 Praha 4 – Kunratice
Kolej Volha
K Verneráku 950
148 00 Praha 4 – Kunratice
50
FPBT:
Po, Pá
9.00-12.00
St
9.00-12.00 a 13.00-15.00
(budova B, vpravo, před kopírovacím centrem)
FCHI:
Po, Čt
9.00-11.30
St
9.00-11.00 a 13.00-15.00
(budova B, vpravo od hlavního vchodu)
11. 2. 2013 – 17. 5. 2013
20. 5. 2013 – 21. 6. 2013 26. 8. 2013 – 6. 9. 2013 zkouškové období (6 týdnů)
výuka (14 týdnů)
zkouškové období (5 týdnů)
zkouškové období (2 týdny)
Počítačové učebny
Počítačové učebny se nachází v budově B:
ÍÍv přízemí vpravo od hlavního vchodu, naproti
Respiriu (studovna),
otevřeno:
Po – Čt
Pá
Zahraniční oddělení:
ÞÞ http://vscht.cz/homepage/soucasti/ustavy/974
Koleje a menza na „Jižáku“:
ÞÞ http://www.vscht-suz.cz/suz/cze/aktuality/
Rezervace praček na kolejích:
ÞÞ http://pracka.vscht.cz/
Zdravotní středisko Puls:
ÞÞ http://www.zspuls.cz/
Lokální centrum IAESTE:
ÞÞ http://www.vscht.iaeste.cz/
ÞÞ http://www.facebook.com/vscht.iaeste
7.30 – 19.30
7.30 – 17.45
ÍÍv 1. patře (menším schodištěm nahoru a pak
doleva), posluchárna B13,
ÍÍv suterénu, učebny BS4 a BS5, učebny jsou
k dispozici pouze tehdy, pokud v nich zrovna
neprobíhá výuka.
Organizace školního roku
Zimní semestr
17. 9. 2012 – 21. 12. 2012 výuka (14 týdnů)
51
Labyrint
Mapy
Kalendář
Poznámky
52
Důležité informace
Odkazy
Důležité informace
Poznámky
53
Chcete se stát členem úspěšného týmu?
Náš provoz Dárcovského centra krevní plazmy na Chodově jsme zahájili v roce 2009. Od té doby se naše produkce
zvýšila tak, že jsme se stali největším dárcovským centrem
v České republice a jedním z největších v Evropě.
VÝHODY PRO VÁS:
- Za jeden odběr obdržíte jako náhradu Vašeho času a nákladů
na dopravu 400,- Kč
- Při registraci bezplatná lékařská prohlídka
- Pravidelné testy při každém odběru na vybrané infekční nemoci
- Dobrý pocit z pomoci druhým
- Krátká čekací doba
- Vstřícná otevírací doba – v pracovní dny od 7.00 do 19.00,
v sobotu od 8.00 do 13.30
- Strategické umístění v nákupním centru (parkování, metro, Albert)
Centrum
Chodov
Ve spolupráci s pedagogickým oddělením, děkanáty fakult a
ostatními součástmi VŠCHT Praha vydalo Lokální centrum IAESTE
VŠCHT Praha.
PŘI ODBĚRU:
PO ODBĚRU:
To vše za pomoci našich dárců a navzdory účelovým legislativním úpravám v posledním roce zaměřeným proti činnosti plazmaferetických center.
Pokud se i Vy chcete stát členy úspěšného týmu a přitom
přispět k výrobě pro život nezbytných léků, můžete se u nás
objednat na registraci, popřípadě na darování krevní plazmy.
DC CH
- zdarma káva/čaj/horká čokoláda/polévka + něco sladkého na zub
- při objednání dalšího termínu
– další sladká odměna
- možnost dalších finančních prémií
v rámci akce „Dárce získává dárce“
- systém bonusů
- jednorázové akce jako např. očkování
proti chřipce, Den krásy s Mary Kay
nebo dárkové poukazy
nákupního centra Chodov.
- pro pravidelné dárce bezplatná
informace o krevní skupině a Rh faktoru
DÁRCOVSKÉ Roztylská 2321/19 * 148 00 Praha 4
Otevírací doba: Po–Pá: 7.00–19.00, So 8.00–13.30
CENTRUM
Tel.: 27 207 55 55, e-mail: [email protected]
Těší se na Vás Tým DCCH CHODOV
Děkujeme VŠCHT Praha, která se podílela na uhrazení většiny
nákladů spojených s vydáním Průvodce prváka 2012/2013
prostřednictvím přidělení společenského studentského projektu
Interní grantové agentury VŠCHT Praha.
Dárcovské centrum Chodov
Darování plazmy je naše srdeční záležitost.
O našich aktuálních akcích
se můžete informovat na www.dcch.cz.
Termín návštěvy doporučujeme odsouhlasit po telefonu.
(Komerční prezentace) PR57614
- komfort na evropské úrovni
- možnost sledovat televizní program
- k dispozici populární tiskoviny
- špičkově vyškolený personál
- výběr nápojů zdarma
– Mattoni/nealkoholické pivo/džus Granini
Email:
[email protected]
Vedoucí projektu:
ggRadka Skleničková
ggMartina Šinaľová
Projektový tým:
ggAnna Barková
ggBarbora Ehrlichová
ggVáclav Parchaňský
ggTomáš Partsch
ggMartina Víšková
Foto:
ggPetra Hajská
ggVáclav Parchaňský
(pokud není uvedeno jinak)
Titulní strana:
ggLuisa Pavlíková – Kniha
(Fotosoutěž Chemie je Cool! 2011)
Mapy:
ggVít Štorch
Grafický návrh a sazba:
ggPetr Vápenka
Tisk:
ggAntonín Prchal PROTISK
* § 32 odst. 2 zákona č. 373/2011 Sb.: Za krev odebranou pro výrobu krevních derivátů a pro použití u člověka podle jiných právních předpisů a za její odběr nevzniká osobě, které byla krev odebrána, nárok na finanční ani
jinou úhradu, s výjimkou účelně, hospodárně a prokazatelně vynaložených výdajů spojených s odběrem její krve, o které tato osoba požádá, a to celkem do maximální výše 5 % minimální mzdy.
Download

IAESTE Průvodce prváka IAESTE Průvodce prváka