2014-2015 GÜZ DÖNEMİ MAKİNA MÜHENDİLİĞİ YÜKSEK LİSANS SEMİNER DERSİ SUNUM PROGRAMI
ANABİLİM DALI
PROGRAM
DANIŞMAN
ÖĞR. NO
ADI
SOYADI
Makina Müh.
Konstrüksiyon – İmalat
Yüksek Lisans
Prof.Dr. N. Sefa KURALAY
2013900342
Fatih
ÇAĞLAYAN
Makina Müh.
Konstrüksiyon – İmalat
Yüksek Lisans
Prof.Dr. N. Sefa KURALAY
2013900337
Onur
KELEBEK
Makina Müh.
Konstrüksiyon – İmalat
Yüksek Lisans
Prof.Dr. N. Sefa KURALAY
2012900609
Gülşah
KURT
Makina Müh.
Konstrüksiyon – İmalat
Yüksek Lisans
Doç.Dr. Çiçek ÖZES
2011900495
Ahmet Ebrar
TAŞKIN
Makina Müh.
Konstrüksiyon – İmalat
Yüksek Lisans
Prof.Dr. Süleyman KARADENİZ
2012900607
Murat
Makina Müh.
Konstrüksiyon – İmalat
Yüksek Lisans
Prof.Dr. Süleyman KARADENİZ
2012900616
Makina Müh.
Konstrüksiyon – İmalat
Yüksek Lisans
Yrd.Doç.Dr. Fatih KAHRAMAN
Makina Müh.
Makina Teorisi ve Dinamiği
Yüksek Lisans
Makina Müh.
SEMİNER KONUSU
TARİHİ
SAATİ
25.12.2014
09.30
25.12.2014
09.45
Seminer Salonu
(1B11)
Seminer Salonu
(1B11)
25.12.2014
10.00
Seminer Salonu
(1B11)
Doğal Liflerin Kompozit Yapımında
Kullanımı
25.12.2014
10.15
Seminer Salonu
(1B11)
ŞAVUR
TOFD yöntemi ile ultrasonik muayenenin
incelenmesi
25.12.2014
10.30
Seminer Salonu
(1B11)
Can
ÖZYAMAN
Phased Arrey yöntemi ile ultrasonik
muayenenin incelenmesi
25.12.2014
10.45
Seminer Salonu
(1B11)
2013900343
Mümin
GÜLMEZ
Kaynaklı bağlantılarda yorulma ömrünün
tespiti
25.12.2014
11.00
Seminer Salonu
(1B11)
Prof.Dr. Mustafa SABUNCU
2011900471
Can
ÇAL
25.12.2014
11.15
Seminer Salonu
(1B11)
Makina Teorisi ve Dinamiği
Yüksek Lisans
Prof.Dr. Mustafa SABUNCU
2012900581
Hıdır
ERKAN
25.12.2014
11.30
Seminer Salonu
(1B11)
Makina Müh.
Makina Teorisi ve Dinamiği
Yüksek Lisans
Prof.Dr. Saide SARIGÜL
2013900352
Muzaffer
Kasaba
25.12.2014
11.45
Seminer Salonu
(1B11)
Makina Müh.
Makina Teorisi ve Dinamiği
Yüksek Lisans
Doç.Dr. Abdullah SEÇGİN
2013900348
Murat
Hasıl
25.12.2014
12.00
Seminer Salonu
(1B11)
Makina Müh.
Mekanik Yüksek Lisans
Prof.Dr. Mehmet ZOR
2013900361
Rafi
ARIKAN
Pişirme Ekipmanlarının Termomekanik
Davranışları Açısından İncelenmesi
25.12.2014
13.15
Seminer Salonu
(1B11)
Makina Müh.
Mekanik Yüksek Lisans
Prof. Dr. Cesim ATAŞ
2013900358
Özge
SAN
Sandviç kompozit malzemeler ve uygulama
25.12.2014
alanları
13.30
Seminer Salonu
(1B11)
Makina Müh.
Mekanik Yüksek Lisans
Doç.Dr. M. Evren TOYGAR
2013900366
Oğuzhan
DAŞ
Robotik Eksekeleton Sistemler
25.12.2014
13.45
Seminer Salonu
(1B11)
Makina Müh.
Mekanik Yüksek Lisans
Doç.Dr. M. Evren TOYGAR
2012900598
Ahmet Can
GÜNDÜZ
Kompozit malzemelerin kırılma ve yorulma
parametreleri
25.12.2014
14.00
Seminer Salonu
(1B11)
Makina Müh.
Mekanik Yüksek Lisans
Doç.Dr. Binnur GÖREN KIRAL
2013900356
Furkan
KILAVUZ
25.12.2014
14.15
Seminer Salonu
(1B11)
Makina Müh.
Termodinamik Yüksek Lisans
Prof.Dr. Nuri KAYANSAYAN
2011900456
Deniz
SUVAN
25.12.2014
14.30
Seminer Salonu
(1B11)
Makina Müh.
Termodinamik Yüksek Lisans
Prof. Dr. Aytunç EREK
2013900379
Burak
Şen
25.12.2014
14.45
Seminer Salonu
(1B11)
Makina Müh.
Termodinamik Yüksek Lisans
Prof. Dr. Aytunç EREK
2013900371
Betül
Can
25.12.2014
15.00
Seminer Salonu
(1B11)
Makina Müh.
Termodinamik Yüksek Lisans
Prof. Dr. Aytunç EREK
2012900563
Mustafa
Bırakmaz
25.12.2014
15.15
Seminer Salonu
(1B11)
Elektrikli Bir Binek Taşıt İçin Fren
Sisteminin Bilgisayar Destekli Tasarımı
Treyler Dingili Fren Enerjisi Hidrolik Geri
Kazanım Sisteminin Bilgisayar Destekli
Tasarımı
Alüminyum Jantın Yapısal Tasarımı Ve
Yorulma Ömrü Optimizasyonu
Dynamic Analysis of Hausehold
Transporting Systems
Effects of suspended spring-mass system
on the in-plane frequencies of frame
structures
A modal-based impedance technique for
mid and high frequency vibro-acoustic
systems
Vibro-acoustic uncertainty analysis via
Monte Carlo simulation
Airbreak somunların kırılma davranışlarının
incelenmesi
Hafif raylı sistemlerde kullanılan klima
düzenleri için kompartıman hava akışı ve
ısı kazançlarının sayısal incelenmesi
Hydrodynamical And Thermal Analysis Of
A Solar Chimney
Measurement of the Velocity Distribution In
Refrigerator With PIV Device
Bir Rüzgar Türbününün Hidrodinamik
Analizi
YERİ
Makina Müh.
Termodinamik Yüksek Lisans
Doç. Dr. Can Özgür ÇOLPAN
2013900373
Duygu Melek
Çakıcı
Makina Müh.
Termodinamik Yüksek Lisans
Doç. Dr. Can Özgür ÇOLPAN
2012900564
Şakir
Dinçol
Makina Müh.
Enerji Yüksek Lisans
Prof. Dr. İsmail Hakkı TAVMAN
2010900475
Alp
KAVÇIN
Makina Müh.
Enerji Yüksek Lisans
Prof. Dr. Dilek KUMLUTAŞ
2012900627
Berrin
EKER
Makina Müh.
Enerji Yüksek Lisans
Prof. Dr. Dilek KUMLUTAŞ
2006900415
BERK
GÜNAYDIN
Makina Müh.
Enerji Yüksek Lisans
Prof. Dr. Hüseyin ŞALVARLI
2012900632
Zafer
TÜYSÜZ
Effect of addition of parabolic trough solar
collectors on the performance of
25.12.2014
Gümüşköy geothermal power plant
Numerical Investigation of The Blade
Erosion in The Steam Turbine of The Soma 25.12.2014
Coal Power Plant
Doğalgaz Santralında Enerji Verimliliği
INVESTIGATION OF TRANSIENT HEAT
TRANSFER AND FLOW
CHARACTERISTICS OF AIR
CONDITIONERS
DESIGN AND OPTIMIZATION OF AIR
COOLED HEAT EXCHANGERS IN HIGH
CONVERSION REFINERIES
MÜZELERDE ESERLERİN SICAKLIK VE
NEM ETKİLERİNE KARŞI KORUNMASI
YÖNTEMLERİNİN ARAŞTIRILMASI
15.30
Seminer Salonu
(1B11)
15.45
Seminer Salonu
(1B11)
25.12.2014
16.00
Seminer Salonu
(1B11)
25.12.2014
16.15
25.12.2014
16.30
Seminer Salonu
(1B11)
25.12.2014
16.45
Seminer Salonu
(1B11)
Seminer Salonu
(1B11)
Download

2014-2015 güz dönemi makina mühendiliği yüksek lisans seminer