Grossova varianta
Krátce po předčasném skonu pana Štefana Grosse bylo v souvislosti s touto velmi
zarmucující událostí publikováno několik velmi pěkných a zdařilých článků. Velmi krásně
shrnul vzpomínky na něho ve svém článku na stránkách Šachového týdeníku Václav
Pech, a i opravdu milá vzpomínka velmistra Vlastimila Horta rozhodně stojí za přečtení.
Na stránkách šachového svazu jsme si zase mohli přečíst hezké vzpomínání velmistra
Jiřího Štočka na Štefana Grosse i v roli trenéra. Avšak kromě jediné – byť krásné –
partiové ukázky, ověnčené závěrečnou brilantní kombinací, nebylo o Štefanu Grossovi
zřejmě uveřejněno nic dalšího. Jaký byl kupříkladu Grossův přínos k teorii zahájení?
Vymyslel během své šachové kariéry třeba nějakou originální a důležitou novinku? Ano!
A jeho myšlenek v oblasti zahájení partie nebylo málo!
Sám jsem se poprvé se Štefanem Grossem setkal někdy v polovině sedmdesátých let, v době, kdy si
zde odbýval svoji vojenskou službu a já sbíral tituly či medaile v žákovských soutěžích západočeského
kraje, přičemž ovšem na republikové úrovni to již tak slavné nebylo. Po několika letech si nás – několik
mladých a vědychtivých hošíků - vzal pod jakýsi patronát a pokud si vzpomínám, měli jsme i více méně
pravidelné tréninky. Zavedl v nich jakési „informační centrum“: Mohli jsme se jej tedy zeptat na jakýkoli
šachový problém na který jsme na narazili jak při studiu, tak ve svých partiích. Vzpomínám si jako dnes
i na ten jeden jediný dotaz, který mi za celou dobu těchto tréninků nedokázal uspokojivě vysvětlit.
(Zřejmě proto, že toto prostě nebylo vzhledem k mé tehdejší „výkonnosti“ možné.) Ale o tom bude ještě
na stránkách šachové školy zmínka v rubrice „Analyzujme“.
Štefan Gross, můj šachový přítel, byl zároveň mým jediným opravdovým trenérem, ale na moje
„výkony“ dohlížel ještě dlouho poté co tyto tréninkové lekce skončily; v nejrůznějších ligových kláních a
koneckonců i na dorosteneckém mistrovství ČSSR koncem let sedmdesátých.
Jako profesionální trenér jsem od něho až mnohem později „opsal“ několik tréninkových technik a
snažil se je rozvinout. Ostatně i o nich jsme později vedli se Štefanem diskuze a já se jej ptal, zda je
považuje za uskutečnitelné a smysluplné. Jak rozeznat hned po prvních krůčcích svěřence zda jde o
induktivní či deduktivní typ uvažujícího člověka – hráče? Jak poznáme během několika tréninků
s největší pravděpodobností, že z tohoto chlapce nebo dívky „nic nebude“ nebo to naopak „může
dotáhnout velmi daleko“? Otázek a odpovědí bylo mnoho. Když se jeden můj „kolega z oboru“ zachoval
neeticky a i pomocí pomluv dosáhl rozkolu mezi rodiči mých svěřenců - velmi talentovaných dětí, mistrů
republiky a účastníků tehdejších mistrovství světa - a mnou, doporučoval mi udržet chladnou hlavu a
nepropadat depresím jako „oplátku“ za to, že život není spravedlivý ani v tak „hmatatelném skupenství“
jako je trenérská práce. (Vždyť lidem stačí tak málo: podívat do výsledkových listin mistrovských
turnajů a zjistit kdo za talentovaným dítětem stojí!)
V tomto článku bych chtěl tedy vyplnit prázdné místo vzpomínek a podělit se s vámi o
jednu jeho ideu v zahájení. Myslím, že kromě neobyčejné originality zároveň i dosti
přesně ilustruje Štefanův styl a až neuvěřitelný taktický postřeh. Cit pro vstup
dynamických faktorů do dění na šachovnici, který je občas velmi nečekaný.
Udělejme si tedy nyní pohodlí, oprostěme se na nějaký čas od jiných problémů a třeba i
...vypněme mobil :-) Věřte, bude to stát zato!
1
Jedná se o variantu v Alapinově systému sicilské obrany. Po tazích 1.e4 c5 2.c3 Jf6
3.e5 Jd5 4.d4 cxd4 5.cxd4 d6 6.Sc4 Jb6 7.Sb5+ Sd7 přišel Štefan Gross s novým
gambitovým postupem: 8.e6!?
XIIIIIIIIY
9rsn-wqkvl-tr0
9zpp+lzppzpp0
9-sn-zpP+-+0
9+L+-+-+-0
9-+-zP-+-+0
9+-+-+-+-0
9PzP-+-zPPzP0
9tRNvLQmK-sNR0
xiiiiiiiiy
Následující analýzy a instruktivní partie ukazují o jak záludný gambit se jedná! Pro
zájemce o Alapinův systém si dovoluji k následujícímu textu a analýze ideje uvést i
kratší a jakýsi úvodní vstup do problematiky Alapinova systému, pokud černý reaguje
vývinem královského jezdce. Ostatně, ještě více se můžete dozvědět na našich
stránkách v rubrice „Štít a Meč“.
Ale pojďme se tedy nyní rozebrat v možnostech této varianty. Kostru, tedy hrubé dělení
variant, jsem si dovolil převzít z článku velmistra Adriana Michalčišina, který vyšel v roce
1989 na stránkách sovětského měsíčníku „Šachmaty v SSSR“. Nu, a více se již
dozvíme v samotném textu.
Poznámka: „nabalené“ varianty, které jsem do textu vložil pro lepší pochopení při studiu
systému, a které by měl zájemce chuť prostudovat, jsou tištěny drobnějším písmem.
Kdo by chtěl objevovat pouze kouzla vlastní gambitové myšlenky, může tyto drobnější
vsuvky v textu bez nebezpečí přeskočit. Nesníží se tím nikterak výrazně „kvalita zážitku“
při objevování tajů střetu dynamických a statických faktorů v této nesmírně nestandardní
gambitové variantě.
Analýza první [B22]
(Gross,S;Michalčišin,A;Bílek,J)
1.e4 c5 2.c3 Jf6 3.e5 Jd5 4.d4 cxd4 5.cxd4
Sám jsem jako příznivec Alapinova systému nebo spíše Morrova gambitu preferoval pořadí tahů 5.Jf3
Jc6 6.Sc4
2
XIIIIIIIIY
9r+lwqkvl-tr0
9zpp+pzppzpp0
9-+n+-+-+0
9+-+nzP-+-0
9-+Lzp-+-+0
9+-zP-+N+-0
9PzP-+-zPPzP0
9tRNvLQmK-+R0
xiiiiiiiiy
Před námi stojí pozice gambitové varianty, která zažívala období ohromné popularity v 80-tých letech
minulého století.
(Právě do této doby se častěji hrávalo neprodlené 6.cxd4 d6 7.Sc4 Jb6 8.Sb5
XIIIIIIIIY
9r+lwqkvl-tr0
9zpp+-zppzpp0
9-snnzp-+-+0
9+L+-zP-+-0
9-+-zP-+-+0
9+-+-+N+-0
9PzP-+-zPPzP0
9tRNvLQmK-+R0
xiiiiiiiiy
Jedna ze základních pozic varianty ba - můžeme dokonce říci – tabií 80-tých let minulého století. Této
jsem se naopak snažil vyhýbat, neboť tehdy bylo známo, že bílý zde nedosahuje žádných výhod v
postavení po 8...dxe5 9.Jxe5 Sd7.)
Poznámka: Čtenáře zde mohu odkázat na Kasparovovo dílo „Revoluce v zahájení“, ve kterém je velmi
poučně a didakticky popsán vývoj varianty i současné pohledy na ní.
6...Jb6 (6...e6 7.cxd4 směřuje do hlavních variant sytému s 2..Jf6.) Po 7.Sb3
XIIIIIIIIY
9r+lwqkvl-tr0
9zpp+pzppzpp0
9-snn+-+-+0
9+-+-zP-+-0
9-+-zp-+-+0
9+LzP-+N+-0
9PzP-+-zPPzP0
9tRNvLQmK-+R0
xiiiiiiiiy
7...d5 (=7...d6; po optimistickém 7...dxc3?! 8.Jxc3‰
3
XIIIIIIIIY
9r+lwqkvl-tr0
9zpp+pzppzpp0
9-snn+-+-+0
9+-+-zP-+-0
9-+-+-+-+0
9+LsN-+N+-0
9PzP-+-zPPzP0
9tR-vLQmK-+R0
xiiiiiiiiy
má bílý za pěšce kompenzaci zřejmě větší než třeba v Morrově gambitu!) 8.exd6 Dxd6 9.0–0
XIIIIIIIIY
9r+l+kvl-tr0
9zpp+-zppzpp0
9-snnwq-+-+0
9+-+-+-+-0
9-+-zp-+-+0
9+LzP-+N+-0
9PzP-+-zPPzP0
9tRNvLQ+RmK-0
xiiiiiiiiy
zde mívali černí problémy s nalezením dostatečně odolné pozice; ale jen do té doby, než spatřil světlo
světa možná tak trochu paradoxní postup 9...Se6! I zde vás mohu odkázat na Kasparovovu knihu
„Revoluce v zahájení“.
Často a rád jsem zde hrával i 5.Sc4, i když si v tomto případě musí být bílý vědom existence nikoli
zrovna příjemné taktické repliky 5...Dc7 (5...Jb6 6.Sb3 d6 7.cxd4 viz poznámka k 7 tahu analýzy)
XIIIIIIIIY
9rsnl+kvl-tr0
9zppwqpzppzpp0
9-+-+-+-+0
9+-+nzP-+-0
9-+Lzp-+-+0
9+-zP-+-+-0
9PzP-+-zPPzP0
9tRNvLQmK-sNR0
xiiiiiiiiy
6.De2 (6.Sxd5? Dxe5+) 6...Jb6
Ústup 7.Sd3 jsem musel definitivně pohřbít, když jsem doma objevil (uvědomme si, že tehdy ještě
přece jen nebylo jednoduché nové informace „z éteru“ získávat takovou rychlostí či získávat vůbec)
7...d5! 8.exd6 Dxd6 9.Jf3 Sg4! a bílý má dokonce určité problémy.
7.Sb3 7...d3!
a) 7...Jc6 8.Sf4! Profylaxe a vývin! (8.Jf3 d5! Jurtaev,L-Kasparov,G, Tbilisi, 1976.) 8...d3 9.De4!
4
b) Nyní již není 7...d5 tak nebezpečné pro 8.exd6 Dxd6 9.cxd4 Jc6 10.Jf3 Jxd4 (Aktivní 10...Sg4?! zde
naráží na 11.Sxf7+!ƒ) 11.Jxd4 Dxd4 12.Se3 1–0 Bílek,J-Laštovička,Z, celostátní liga ČSSR, 1990
(33).
8.Dxd3 (Nyní již centralizace dámy postrádá kouzlo 8.De4 Dc6 9.Df4
XIIIIIIIIY
9rsnl+kvl-tr0
9zpp+pzppzpp0
9-snq+-+-+0
9+-+-zP-+-0
9-+-+-wQ-+0
9+LzPp+-+-0
9PzP-+-zPPzP0
9tRNvL-mK-sNR0
xiiiiiiiiy
9...d5! 10.exd6 e6! a černý je zcela bez problémů.)
8...Dxe5+ 9.Se3‰
XIIIIIIIIY
9rsnl+kvl-tr0
9zpp+pzppzpp0
9-sn-+-+-+0
9+-+-wq-+-0
9-+-+-+-+0
9+LzPQvL-+-0
9PzP-+-zPPzP0
9tRN+-mK-sNR0
xiiiiiiiiy
S kompenzací za pěšce podle Polugajevského. Kromě několika bleskových partií jsem však neměl
nikdy možnost pravdivost tohoto hodnocení (alespoň tedy pro sebe a mé „samopřesvědčení“) prokázat.
Bílého ještě čeká příjemné vývinové tempo Jg1–f3 a v jeho plány zapadá i postup pěšce „a“.
Poznámka: méně zkušené šachisty musím upozornit, že hodnocení počítače je zde zcela irelevantní!
Tento druh pozic, resp. jejich správné hodnocení, jsou pro stroj tabu, protože nemá nástroje jak toto
provést. Zde ostatně „nevystačíme“ ani my, pokud do procesu nezapojíme vlastní intuici či zkušenosti.
5...d6 6.Sc4
Hlavní cestou bývalo 6.Jf3 Jc6 7.Sc4 Jb6 8.Sb5 dxe5 9.Jxe5 Sd7 a - jak jsem se již zmiňoval výše bílí zde nemohli najít nic podstatného, protože po 10.Sxc6 Sxc6 11.Jxc6 bxc6 = je slabost pěšce c6
zcela kompenzována pěšcem d4 a tady slabým bodem d5.
Dnes se ovšem varianta dále „vesele“ vyvíjí. Bílí nacházejí své šance v pokračování 10.Jxd7! Dxd7
11.Jc3 e6 12.0–0
5
XIIIIIIIIY
9r+-+kvl-tr0
9zpp+q+pzpp0
9-snn+p+-+0
9+L+-+-+-0
9-+-zP-+-+0
9+-sN-+-+-0
9PzP-+-zPPzP0
9tR-vLQ+RmK-0
xiiiiiiiiy
snaže se využít dynamických faktorů boje: xKe8, dvojice střelců a energie izolovaného pěšce d4.
Posledně jmenovanou může bílý po 12...a6 13.Sxc6 Dxc6 14.Ve1
XIIIIIIIIY
9r+-+kvl-tr0
9+p+-+pzpp0
9psnq+p+-+0
9+-+-+-+-0
9-+-zP-+-+0
9+-sN-+-+-0
9PzP-+-zPPzP0
9tR-vLQtR-mK-0
xiiiiiiiiy
přetavit i v náskok ve vývinu a vznik přímé hrozby 15.d5!
Poznámka: Malá transformace pozice! Souboje dynamických a statických faktorů boje. Viz jedno z
klíčových témat našeho celoročního výukového plánu.
6...Jb6 7.Sb5+
XIIIIIIIIY
9rsnlwqkvl-tr0
9zpp+-zppzpp0
9-sn-zp-+-+0
9+L+-zP-+-0
9-+-zP-+-+0
9+-+-+-+-0
9PzP-+-zPPzP0
9tRNvLQmK-sNR0
xiiiiiiiiy
Již tento tah je vlastně vstupem do takticky - dynamicky brilantní reálné blokádní oběti
pěšce a zároveň kombinace! Paralelní „představení se“ těchto dvou prostředků v jeden
moment není právě obvyklé; a právě i to činí Grossovo pokračování mimořádně
zajímavým! Ale pojďme dále.
Poněkud jiné složitosti nabízí 7.Sb3 dxe5 8.Dh5 e6 9.dxe5 Jc6
6
XIIIIIIIIY
9r+lwqkvl-tr0
9zpp+-+pzpp0
9-snn+p+-+0
9+-+-zP-+Q0
9-+-+-+-+0
9+L+-+-+-0
9PzP-+-zPPzP0
9tRNvL-mK-sNR0
xiiiiiiiiy
A zde jsem byl kdysi přímo nadšen „vývinovou ideou“ z partie Pap,L versus Cserna,L, 1981: 10.Jc3!
Jb4 11.Sg5!
XIIIIIIIIY
9r+lwqkvl-tr0
9zpp+-+pzpp0
9-sn-+p+-+0
9+-+-zP-vLQ0
9-sn-+-+-+0
9+LsN-+-+-0
9PzP-+-zPPzP0
9tR-+-mK-sNR0
xiiiiiiiiy
Za udržení nebo dokonce zvětšení náskoku ve vývinu nelituje bílý ani ztráty rošády. 11...Jd3+ 12.Ke2
Dd4 13.Jf3! Jf4+ 14.Sxf4 Dxf4 15.g3 Db4 16.Jg5 De7 17.Jce4 ±.
Černý ovšem může reagovat i jinak: 9...g6 10.Dg5 Dxg5 11.Sxg5 Sg7 12.f4 h6  Bílek,J versus
Hráček,Z blesk, 1991 (?).
7...Sd7 8.e6!?
XIIIIIIIIY
9rsn-wqkvl-tr0
9zpp+lzppzpp0
9-sn-zpP+-+0
9+L+-+-+-0
9-+-zP-+-+0
9+-+-+-+-0
9PzP-+-zPPzP0
9tRNvLQmK-sNR0
xiiiiiiiiy
Toto je tedy ona reálná blokádní oběť pěšce a zároveň kombinace (podle reakce
černého), kterou navrhl v polovině osmdesátých let Štefan Gross. Domnívám se, že lépe
než jakákoli jiná ukázka charakterizuje jeho způsob myšlení i ohromné taktické nadání.
Štefanova síla spočívala především v ostrém taktickém vidění a bleskovém propočtu
variant. Měl neuvěřitelný čich pro taktiku a toto jej ostatně činilo v jeho nejlepších letech
7
- alespoň podle mého - jedním z nejlepších hráčů bleskových partií v Evropě. A věřte,
příliš bych se nedivil ani tomu, kdybychom nakonec zjistili, že vpravdě ďábelský úder
pěšcem jej napadl zrovna v bleskové partii nebo někdy jindy, při úvahách nad pozicí
naslepo! Že tento druh talentu vede velmi často i k vrcholným schopnostem hrát a
analyzovat naslepo, a že i toto Štefan zvládal bravurně, nemusím snad příliš
zdůrazňovat.
Velmistr Adrian Michalčišin, který v sovětském časopise „Šachmaty
v SSSR“ (2/1989) nejdříve přidával autorství myšlenky Eduardu Rozentalisovi, se
později Štefanu Grossovi na stránkách dalšího čísla (11/1989) veřejně omluvil a přidal i
poměrně rozsáhlou analýzu. Jak jsem již uváděl výše, zde se dále opírám o kostru jeho
analýzy z konce roku 1989, i když - pochopitelně - i Grossova idea zaznamenala v
pozdějších letech svůj vývoj. Čtenáři, kteří byli pravidelnými odběrateli měsíčníku
Československý šach (mimochodem, všem vám, čtenářům této vzpomínky bych přál,
abyste mohli sami posoudit, porovnat jeho úroveň v 80-tých letech s úrovní nynější :-( )
mohou najít údajně v čísle 11/1985 stať tehdy mistra Marka Vokáče právě k této
ďábelské oběti pěšce. Nu, a než půjdeme dál, zkuste si vážený čtenáři již nyní pozici
prohlédnout detailněji...
Příliš nebezpečné je nyní podle Michalčišina 8...fxe6?!, na což je podle mínění E.
Rozentalise velmi nepříjemné 9.Sd3
XIIIIIIIIY
9rsn-wqkvl-tr0
9zpp+lzp-zpp0
9-sn-zpp+-+0
9+-+-+-+-0
9-+-zP-+-+0
9+-+L+-+-0
9PzP-+-zPPzP0
9tRNvLQmK-sNR0
xiiiiiiiiy
Hrozí mat 3 tahem. Výsledkem blokádní oběti centrálního pěšce jsou minimálně dva
nově vzniklé příznivé faktory:
 černý má ztížený vývin královského křídla;
 to je zároveň těžce oslabeno absencí pěšce „f“ a nedostatkem počtu obranných sil
královského křídla (xJb8, xJb6, xSd7, xDd8). Šachovnice jako by byla hypoteticky
rozdělena podélnou osou uprostřed desky na dvě části. I neozbrojeným okem je
jasně patrné, že královskému křídlu černého se nedostává ochránců, protože ti se
shlukují - snad jako autobusy na konečné stanici :-) na levé straně myšlenkové
osy!
Poznámka: Zkušený šachista s velkým rozhledem i v oblastech těch zahájení, které třeba zrovna
nepatří mezi jeho favority, může ovšem pátrat v paměti a hledat analogie k tomuto postavení s cílem
nejprve pozice vzájemně porovnat. „Ale proč?“, můžete se ptát. Nu, podívejme se, jak například teorie
hodnotí tuto pozici Alechinovy obrany
8
XIIIIIIIIY
9r+lwqkvl-tr0
9zppzp-zp-zpp0
9-snnzpp+-+0
9+-+-+-+-0
9-+PzP-+-+0
9+-+L+N+-0
9PzP-+-zPPzP0
9tRNvLQmK-+R0
xiiiiiiiiy
V partii van der Wiel,J-Böhm,H, 1981 má pravda bílý ve srovnání s naší pozicí již vyvinutého jezdce na
f3 (tu je ovsem jistě k diskuzi zda kvůli hrozbě Dh5+ je zde toto vůbec výhodou!), ostatní faktory však
mluví poměrně jasně. Naše pozice má otevřenější ráz (OL „c“), postavení střelce na d7 je poněkud
nešťastné (pole d7 by mohlo spíše posloužit králi jako úniková zóna), dámský jezdec stojí zde ještě
naopak nevyvinut v základním postavení. Manévr Sd7-c6 s centralizací problémové figury je sice
možný, ale zároveň nelze potom nevidět slabý bod e6...
Pozice před námi se hodnotí jako více méně nejasná, přičemž je ovšem asi ještě třeba dodat, že vývin
královského střelce (7.Sd3) zde není většinou specialistů považován za správný. Je tomu ovšem
především proto, že černý nyní může udeřit v centru, stejně jako černý v této partii: 7..e5! 8.d5 Jb4 .
I takto - tedy jakousi oklikou - můžeme dospět k názoru, že pozice bílého je po přijetí reálné blokádní
oběti pěšce zřejmě poněkud podezřelá. (Na počátku celé „srovnávací akce“ musíme být ovšem dobře
seznámeni i s hodnocením „srovnávací pozice“!)
Opravdový znalec Alapinovy varianty zase nemůže neznat pozici vznikající po 1.e4 c5 2.d4 cxd4 3.c3
Jf6 4.e5 Jd5 5.Sc4 Jb6 6.Sb3 Jc6 7.cxd4 d6 8.e6!? Tento ostrý postup jsem míval připraven v
repertoáru. 8...fxe6 9.Jf3
XIIIIIIIIY
9r+lwqkvl-tr0
9zpp+-zp-zpp0
9-snnzpp+-+0
9+-+-+-+-0
9-+-zP-+-+0
9+L+-+N+-0
9PzP-+-zPPzP0
9tRNvLQmK-+R0
xiiiiiiiiy
Další pozice vhodná k porovnání s naší aktuální. I zde má bílý na své straně nepochybnou kompenzaci
a dobré útočné vyhlídky. Problémem však je, že praktických prověrek v rozehrávání této pozice je
poněkud méně. Přesto se jistě i zde můžeme pokusit o porovnání, tím spíše, že pozici na diagramu lze
považovat za podstatně bližší příbuznou naší nejen díky příbuzné variantě, ale i pěšcové struktuře v
centru.
Podobný „několikanásobně jištěný“ způsob uvažování má souvislost s pro šachistu podle mého
důležitým psychologickým aspektem. Jde o jakési „samopřesvědčení“ (zřejmě termín M.M. Botvinnika).
O co tedy jde? Správné hodnocení naší pozice se opírá o více než jen jeden jediný pilíř! Například
propočtem nebo intuitivně, tedy obyčejnou, běžnou úvahou, bychom došli k závěru, že naše pozice je
nadějná...a další „srovnávací testy“ (zde poslední dva diagramy) by nám vše ještě jednou potvrdily! To
by nám v součtu mělo v partii dodat ještě více sebedůvěry! Ocitáme se v psychologicky velmi výhodné
situaci. V partii nás potom toto může uklidnit i dodat další energii: „Analogické blokádní oběti e5-e6
existují a jsou nadějné i za takové a takové situace.“, to je ono samopřesvědčení.
9
Zároveň si však nemohu odpustit varování: předlouhé „srovnávací“ úvahy nás nesmí v partii stát
přespříliš mnoho času :-)
9...Sc6
Zkoumat musíme i 9...g6 10.h4 s ideou 11.h5. Pokud 10...Sc6 potom 11.Jf3 (11.h5!?) a
pozice se vzhledem k hrozbám h5 a Jg5 stává podezřelou.)
10.Dg4
10.Dh5+? g6! Rozentalis,E 11.Sxg6+? Nekorektní, ale jinak bílý odevzdal zbytečně
vývinové tempo. 11...hxg6 12.Dxh8 Sxg2 13.Sh6 a dále například: 13...J6d7!
(13...J8d7? 14.Dg8) 14.Dg8 Da5+; rychlý přejezd „vozidla stojícího vlevo“ by černého
nejen spasil, nýbrž vedl dokonce k výhře! 15.Jc3 Df5 –+.
10...Dc8 (xSc1)
XIIIIIIIIY
9rsnq+kvl-tr0
9zpp+-zp-zpp0
9-snlzpp+-+0
9+-+-+-+-0
9-+-zP-+Q+0
9+-+L+-+-0
9PzP-+-zPPzP0
9tRNvL-mK-sNR0
xiiiiiiiiy
Konkrétní situace: OL „c“ dává černému do rukou určité taktické možnosti s motivem
nekrytého dámského střelce (později uvidíme jak moc jsou pro celou Grossovu ideu
příznačné). Ze strategického hlediska je ovšem OL „c“ výsadou bílého, jako strany
disponující nezanedbatelnými dynamickými možnostmi.
11.Jc3 J8d7 12.Jh3 Jf6 13.Dg3 Dd7 14.Jg5 g6 15.0–0 Jh5 16.De3 ±
S pádem pěšce e6 se černá pozice stává již obtížnou. Rozentalis,E-Domont,A, 1987.
Zcela pomýlené je 8...Sc6? 9.Sxc6+ bxc6
9...Jxc6 10.exf7+ (10.d5) 10...Kxf7 11.Jf3±
10.exf7+ Kxf7 11.Jf3 +- s pozičně vyhranou partií. Ver Nooy,S versus Cooper,S, 1995.
XIIIIIIIIY
9rsn-wqkvl-tr0
9zpp+lzppzpp0
9-sn-zpP+-+0
9+L+-+-+-0
9-+-zP-+-+0
9+-+-+-+-0
9PzP-+-zPPzP0
9tRNvLQmK-sNR0
xiiiiiiiiy
10
V postavení našeho diagramu je nejlepším pokračováním černého 8...Sxb5 9.Dh5
XIIIIIIIIY
9rsn-wqkvl-tr0
9zpp+-zppzpp0
9-sn-zpP+-+0
9+l+-+-+Q0
9-+-zP-+-+0
9+-+-+-+-0
9PzP-+-zPPzP0
9tRNvL-mK-sNR0
xiiiiiiiiy
O tento dvojúder se taktická operace opírá. V osmém tahu jsou tedy skryty hned dvě
dynamické myšlenky. Reálná blokádní oběť pěšce po 8...fxe6 a kombinace s ideou mj.
zavlečení střelce pod dvojúder. Velký výběr nyní tedy černý opravdu nemá.
9...Dc8
Michalčišin,A: „Pokud černý plánuje 10...Dc6, potom je plně možné i 9...Dc7.“ Tato
Michalčišinova poznámka je pravdivá, ale trochu šalomounská. Později totiž uvidíme, že
černý se může bránit i jinak a dámu využít pro výpad na e6. Potom se stane zřejmým,
že z hlediska výběru možných obranných koncepcí je ústup dámy po osmé řadě
přesnější.
10.Dxb5+
XIIIIIIIIY
9rsnq+kvl-tr0
9zpp+-zppzpp0
9-sn-zpP+-+0
9+Q+-+-+-0
9-+-zP-+-+0
9+-+-+-+-0
9PzP-+-zPPzP0
9tRNvL-mK-sNR0
xiiiiiiiiy
V teto kritické pozici má černý k dispozici dva různé plány:
 10..Dc6 analýza první
 10..Kd8 analýza druhá
11
10...Dc6
XIIIIIIIIY
9rsn-+kvl-tr0
9zpp+-zppzpp0
9-snqzpP+-+0
9+Q+-+-+-0
9-+-zP-+-+0
9+-+-+-+-0
9PzP-+-zPPzP0
9tRNvL-mK-sNR0
xiiiiiiiiy
Doporučeno již ve 44 čísle informátoru E. Rozentalisem jako pokračování vedoucí k
rovné hře. Dále však uvidíme, že vše není ani zdaleka tak jednoduché.
11.exf7+
XIIIIIIIIY
9rsn-+kvl-tr0
9zpp+-zpPzpp0
9-snqzp-+-+0
9+Q+-+-+-0
9-+-zP-+-+0
9+-+-+-+-0
9PzP-+-zPPzP0
9tRNvL-mK-sNR0
xiiiiiiiiy
Zde se černý opět ocitá na důležitém rozcestí!
Po 11...Kxf7 existují opět možná rozvětvení hry 12.Df5+, 12.Dh5+ a 12.Dg5
1) 12.Df5+ Ke8 13.Je2
XIIIIIIIIY
9rsn-+kvl-tr0
9zpp+-zp-zpp0
9-snqzp-+-+0
9+-+-+Q+-0
9-+-zP-+-+0
9+-+-+-+-0
9PzP-+NzPPzP0
9tRNvL-mK-+R0
xiiiiiiiiy
12
Opravdu principiální „přikrmení“ dynamických možností bílého. Další, tentokráte
vývinová oběť pěšce.
13...Dxg2!
(V partii Riemens,A (2180)-Boeykens,M (2245), Belgie, 1997, zvolil černý 13...g6. Bílý měl teď
pokračovat 14.Dg4! podle rčení „nechtěls, nedostaneš!“ 14...Dd7 15.Dh4
XIIIIIIIIY
9rsn-+kvl-tr0
9zpp+qzp-+p0
9-sn-zp-+p+0
9+-+-+-+-0
9-+-zP-+-wQ0
9+-+-+-+-0
9PzP-+NzPPzP0
9tRNvL-mK-+R0
xiiiiiiiiy
Nenechejme se zmýlit „vizuálním tvarem“ pozice. Černý král zůstává v centru a i když toto není jediný
defekt černé pozice, přesto je zřejmě nejvýznamnější.)
Pozor! Nejde o žádné „prázdné pikožroutství“! Jak uvidíme dále, vtíravá černá dáma
takto způsobí jistý nesoulad, disharmonii v souhře bílých sil. Vzdáleně nám výlet černé
dámy snad může připomínat slavnou „Fischerovu“ variantu v Najdorfově sicilské (1.e4
c5 2.Jf3 d6 3.d4 cxd4 4.Jxd4 Jf6 5.Jc3 a6 6.Sg5 e6 7.f4 Db6 8.Dd2 Dxb2). Ani v ní
nejde pouze o loupež bílého pěšce za bílého dne.
Poznámka: zde nemohu nevzpomenout jak hluboký dojem na mne učinila jedna z
psaných lekcí trenéra Michaila Šereševského („O studiu šachové klasiky“). Zabývaje se
problémem podobných výpadů nejsilnějších figur do soupeřova tábora, cituje na jednom
místě Eugena Znosko-Borovského: „Pokud má soupeř převahu v čase a vy více
materiálu, v žádném případě se nevracejte k obraně těmi figurami, které vytvářejí tlak na
soupeřovu pozici. Jakkoli stojí nebezpečně, jakkoli podstupují riziko; na druhé straně
brání soupeři volně manévrovat.“ K tomu, abychom pochopili hloubku tohoto pravidla,
musíme však pozorně sledovat další vývoj této varianty!
14.Vg1 Dd5!
Pozor, toto není návrat k obraně!
(Dalšího polykání pěšců 14...Dxh2 není nutné se obávat kvůli strašlivému zaostání ve
vývinu 15.Jbc3 s ideou 16.Jb5 i 16.Sf4.)
15.Dh3
Bílý může zkusit 15.Dg4 Jc6 16.Jbc3 Df7! Koncepce namířená ku kontrole oslabených
bílých polí v táboře bílého, ale hlavně ztížení či dokonce znemožnění klíčového
dokončení vývinu bílých sil završeného velkou rošádou, je i zde nejlepším receptem!
Není vyloučeno, že před sebou máme nejnadějnější obranné pojetí boje proti Grossově
variantě! 17.Sf4 samozřejmě s ideou 0–0–0 a minimálně zřejmou kompenzací!
(17.Vg3!? Jb4 18.Kf1 /18.Vf3? Dg6/ s ideou 19.Vf3 Dg6 20.Dh3 a 21.Jf4.) 17...Jb4!
13
XIIIIIIIIY
9r+-+kvl-tr0
9zpp+-zpqzpp0
9-sn-zp-+-+0
9+-+-+-+-0
9-sn-zP-vLQ+0
9+-sN-+-+-0
9PzP-+NzP-zP0
9tR-+-mK-tR-0
xiiiiiiiiy
Profylaxe! 18.Vd1?!
XIIIIIIIIY
9r+-+kvl-tr0
9zpp+-zpqzpp0
9-sn-zp-+-+0
9+-+-+-+-0
9-sn-zP-vLQ+0
9+-sN-+-+-0
9PzP-+NzP-zP0
9+-+RmK-tR-0
xiiiiiiiiy
Bílé hře rozhodně nelze upřít principiálnost. „Přikrmení“ černého dalším pěšcem povede
zároveň k dokončení mobilizace bílých sil. Všimněme si však jak moc bílému překáží v
rozletu jeho král! Tento nemotora výrazně snižuje schopnost bílých sil se zkoordinovat.
(Zřejmou dichotomii, tedy rozdělení dvou jakoby znesvářených skupin bílých figur, snad mohlo
odstranit pokračovaní 18.Kf1
XIIIIIIIIY
9r+-+kvl-tr0
9zpp+-zpqzpp0
9-sn-zp-+-+0
9+-+-+-+-0
9-sn-zP-vLQ+0
9+-sN-+-+-0
9PzP-+NzP-zP0
9tR-+-+KtR-0
xiiiiiiiiy
, ale i tak je poté zřejmé, že postavení krále bude bílého vždy trápit. Násilná řešení zde prostě k
dispozici nejsou. Po 18.0–0–0? Jxa2+ 19.Jxa2 Dxa2 20.Jc3 Db3 zbudou bílému tak nanejvýše ryze
praktické šance. Dichotomie bílých sil je překonána, ale za jakou cenu? Například: 21.Vde1 Kd8
22.Sg5 Vc8! 23.Sxe7+ Kc7! Zatímco bílý se zaobírá jakousi pomstou na černých pěšcích, černý
evakuuje krále z centra a poté se vrhne na bílého nešťastníka. 24.Sxf8 Vhxf8 25.Ve7+ Kb8 –+.)
18...Jxa2 19.Je4 (19.Vg3) 19...Jb4 20.Jg5 Dg6 21.Dh3
14
XIIIIIIIIY
9r+-+kvl-tr0
9zpp+-zp-zpp0
9-sn-zp-+q+0
9+-+-+-sN-0
9-sn-zP-vL-+0
9+-+-+-+Q0
9-zP-+NzP-zP0
9+-+RmK-tR-0
xiiiiiiiiy
21...Vc8!. Černý se potýká s problémy pozice opravdu výtečně! Pokud bych v této
pozici hájil bílé kameny, zřejmě bych již nejen nabýval podezření, že se mně pozice
vymkla z rukou, ale měl bych co činit, abych nepodlehl panice. Puittinen,M-Toikkanen,V,
2004.
15...Jc6
15...g6. Myšlenka zajistit si kontrolu bodu f5 a pokusit se vyměnit nejsilnější figury není správná,
neboť černý ztrácí opět příliš mnoho času. Bez ohledu na malou materiální nevýhodu zbudou bílému
výtečné šance vzhledem ke xe6, dostatečné kontrole jinak slabého bodu d5, vhodně umístěným bílým
jezdcům a samozřejmě trvale nejistě postavenému králi. 16.Jbc3 Df5
XIIIIIIIIY
9rsn-+kvl-tr0
9zpp+-zp-+p0
9-sn-zp-+p+0
9+-+-+q+-0
9-+-zP-+-+0
9+-sN-+-+Q0
9PzP-+NzP-zP0
9tR-vL-mK-tR-0
xiiiiiiiiy
17.Dxf5! gxf5
XIIIIIIIIY
9rsn-+kvl-tr0
9zpp+-zp-+p0
9-sn-zp-+-+0
9+-+-+p+-0
9-+-zP-+-+0
9+-sN-+-+-0
9PzP-+NzP-zP0
9tR-vL-mK-tR-0
xiiiiiiiiy
Bílá věž rázem posílila svoji prestiž mezi bílým vojskem, neboť drží pod kontrolou takřka celé
nepřátelské královské křídlo! 18.d5! Díry v pozici a protivníkův náskok ve vývinu činí černou pozici
horší než jen prostě a jednoduše nepěknou. Gradalski,P (2309) vs Charchalis,P (2181), 1999.
16.Jbc3 Df7 (Když 16...Da5 potom 17.Vg5 a 18.Dh5+.)
15
XIIIIIIIIY
9r+-+kvl-tr0
9zpp+-zpqzpp0
9-snnzp-+-+0
9+-+-+-+-0
9-+-zP-+-+0
9+-sN-+-+Q0
9PzP-+NzP-zP0
9tR-vL-mK-tR-0
xiiiiiiiiy
17.Se3 Jb4
XIIIIIIIIY
9r+-+kvl-tr0
9zpp+-zpqzpp0
9-sn-zp-+-+0
9+-+-+-+-0
9-sn-zP-+-+0
9+-sN-vL-+Q0
9PzP-+NzP-zP0
9tR-+-mK-tR-0
xiiiiiiiiy
Michalčišin,A: „Není jasné, zda má bílý dostatečnou náhradu za pěšce. Toto
pokračování zasluhuje další analýzu a čeká i na praktické prověrky.“
Až zde se plně projevuje smysl celého manévru černé dámy. Koordinace bílých sil, které
by jinak mohly těžit z ohromného náskoku ve svém počtu, je výrazně paralyzována.
Další ukázka prokazující, že lze dokonce hovořit o jakési dvojdílnosti v bílém táboře!
Jakoby spolu královské a dámské křídlo zápasilo o přízeň Caissy.
2) Nadějné se může jevit 12.Dh5+!?
XIIIIIIIIY
9rsn-+-vl-tr0
9zpp+-zpkzpp0
9-snqzp-+-+0
9+-+-+-+Q0
9-+-zP-+-+0
9+-+-+-+-0
9PzP-+-zPPzP0
9tRNvL-mK-sNR0
xiiiiiiiiy
Otázkou ovšem zůstává, nestojí-li král v této variantě bezpečněji než na e8 v první
variantě (s šachem dámy na f5).
16
12...Kg8!?
12...g6 vede k přibližně vyrovnané „polokoncovce“ - 13.Df3+ (Krom principiálnosti
vyhnout se výměně nejsilnějších figur nemá ústup 13.Dg5 žádný jiný smysl.)
13...Dxf3 14.Jxf3 Antonio,R (2520)-Xu Jun (2540), 1992.
13.Je2 Dxg2! 14.Vg1 Dd5 15.Dh3
XIIIIIIIIY
9rsn-+-vlktr0
9zpp+-zp-zpp0
9-sn-zp-+-+0
9+-+q+-+-0
9-+-zP-+-+0
9+-+-+-+Q0
9PzP-+NzP-zP0
9tRNvL-mK-tR-0
xiiiiiiiiy
Před sebou máme pozici, která se od výše analyzované liší pouze postavením černého
krále. S obecnými úvahami - a tím více závěry - zde nevystačíme! V dané pozici může
hrát roli fakt, že černá dáma je připoutána k ochraně bodu e6 skrze trvalejší hrozbu Dh3e6 mat.
15...Jc6 16.Jbc3 Df7 (16...Dc4?! 17.d5)
XIIIIIIIIY
9r+-+-vlktr0
9zpp+-zpqzpp0
9-snnzp-+-+0
9+-+-+-+-0
9-+-zP-+-+0
9+-sN-+-+Q0
9PzP-+NzP-zP0
9tR-vL-mK-tR-0
xiiiiiiiiy
V pozici diagramu má bílý poměrně velký výběr možných pokračování. Jak pozici
hodnotit? Domnívám se, že bílý zde má slušnou kompenzaci za minimální materiální
újmu.
17.Sd2 (17.Sg5; 17.Sh6; 17.Vg3; 17.Vg5) 17...Jb4!. Bílý se potýká s podobnými
problémy jako v hlavní variantě.
17
3) Střízlivě ve srovnání s ostatními možnostmi vypadá 12.Dg5!?
XIIIIIIIIY
9rsn-+-vl-tr0
9zpp+-zpkzpp0
9-snqzp-+-+0
9+-+-+-wQ-0
9-+-zP-+-+0
9+-+-+-+-0
9PzP-+-zPPzP0
9tRNvL-mK-sNR0
xiiiiiiiiy
Černý král takto zůstává nadále exponován a bílý nepociťuje nutnost používat
drastičtějších zbraní z arzenálu vývinových obětí pěšce g2 jako v předchozích
variantách. 12...J8d7 (12...h6!?) 13.Jc3 Jf6 14.Jge2!
XIIIIIIIIY
9r+-+-vl-tr0
9zpp+-zpkzpp0
9-snqzp-sn-+0
9+-+-+-wQ-0
9-+-zP-+-+0
9+-sN-+-+-0
9PzP-+NzPPzP0
9tR-vL-mK-+R0
xiiiiiiiiy
(14.Jf3 Dc4!?
XIIIIIIIIY
9r+-+-vl-tr0
9zpp+-zpkzpp0
9-sn-zp-sn-+0
9+-+-+-wQ-0
9-+qzP-+-+0
9+-sN-+N+-0
9PzP-+-zPPzP0
9tR-vL-mK-+R0
xiiiiiiiiy
s protihrou černého. Tato profylaxe výrazně snižuje šance bílého na dokončení vývinu figur a tedy i na
využívání dynamických možností pozice.)
Zdá se, že šance bílého jsou vzhledem k nejistě postavenému králi a deficitu ve vývinu
figur nyní o něco vyšší.
Podle mého jasně horší alternativou je svého času zbytečně favorizované 11...Kd8
18
XIIIIIIIIY
9rsn-mk-vl-tr0
9zpp+-zpPzpp0
9-snqzp-+-+0
9+Q+-+-+-0
9-+-zP-+-+0
9+-+-+-+-0
9PzP-+-zPPzP0
9tRNvL-mK-sNR0
xiiiiiiiiy
Vynucuje výměnu dam a tím snižuje dynamický potenciál bílého. Na druhé straně však
není důvod, proč by nemohl bílý (mimo jiné i díky pěšci f7) pokračovat v „normální“ hře.
Pravda, s izolovaným pěšcem d4 a tedy slabým polem d5, ale v dané chvíli s pěšcem
více (likvidace pěšce f7 přece jen zabere nějaký čas), přičemž jako náhradu za utrpení s
bodem d5 může bílý pomýšlet na ovládnutí bodu e6!
12.Jc3 Dxb5 13.Jxb5 Kd7 14.Jf3 Jc6 15.0–0
15.Se3. Trochu nelogické! Bílý potřebuje co nejrychleji obsadit otevřenou linii „e“ věží
(xe6,xe7). Správná strategie jak vládnout v dané pozici černými kameny byla
prodemonstrována v následujícím fragmentu. 15...e6 16.0–0 Se7 17.Vfe1?! Jakoby
přiznával omyl v předchozím tahu. To jej ovšem stojí výhodu. (Postavení střelce na e3
mohl legalizovat postup 17.Jc3 Vhf8 18.d5! Jxd5 /18...exd5? 19.Sxb6! axb6 20.Jxd5±/
19.Jxd5 exd5 20.Vad1.) 17...Vhf8 18.Ve2 Vxf7 19.Vae1 Jd5 20.Jc3 Vf5 a černý získal
perspektivní pozici. Rozentalis,E-Arbakov,V, Užhorod, 1987.
15...Jd5?!
XIIIIIIIIY
9r+-+-vl-tr0
9zpp+kzpPzpp0
9-+nzp-+-+0
9+N+n+-+-0
9-+-zP-+-+0
9+-+-+N+-0
9PzP-+-zPPzP0
9tR-vL-+RmK-0
xiiiiiiiiy
Zde je předem zodpovězenou otázkou, zda namísto manévrů jezdci by se neměl černý
věnovat řádnému dokončení vývinu! Bílý by ovšem pochopitelně potom pokračoval sám
Jb5-c3 a k upevnění bodu d5 by nedošlo...Zde k němu ovšem též nemusí dojít.
Podívejme se jaké měl černý k „jezdcovým tanečkům“ v hlavní variantě alternativy:
15...Jd8?! Černý cítí povinnost likvidovat dotěrného pěšce, ale - jak už to bývá - ztrácí
při tom mnoho drahocenného času. Bílý mezitím dokončí vývin a díky náskoku ve vývinu
a OL „c“ má zcela zřejmě vyšší šance. 16.Se3. Jak již bylo řečeno, bílý se zde chápe hry
19
po OL „c“, což je při uskutečňování manévru dámského jezdce (a tedy dobrovolném
zrušení obranného forpostu Jc6) logickou reakcí. 16...Jxf7.
XIIIIIIIIY
9r+-+-vl-tr0
9zpp+kzpnzpp0
9-sn-zp-+-+0
9+N+-+-+-0
9-+-zP-+-+0
9+-+-vLN+-0
9PzP-+-zPPzP0
9tR-+-+RmK-0
xiiiiiiiiy
Nedomyšlenost celého manévru jezdce prokazuje i jeho nynější téměř nulová možnost
dalšího pohybu! Body e5 a g5 jsou kontrolovány bílým a jiné pokusy o aktivizaci stojí
černého minimálně další čas. Černý se nyní musí především postarat o to, aby zabránil
vtržení těžkých figur po OL „c“. 17.Vac1 Jd5
XIIIIIIIIY
9r+-+-vl-tr0
9zpp+kzpnzpp0
9-+-zp-+-+0
9+N+n+-+-0
9-+-zP-+-+0
9+-+-vLN+-0
9PzP-+-zPPzP0
9+-tR-+RmK-0
xiiiiiiiiy
Před námi stojí pěkná ukázka k tématu Výměna (z útočných příčin). Zamysleme se! Jak
má bílý pokračovat v náporu? 18.Jc3!±; klíčová centralizovaná figura, umístěná navíc
na slabém poli v centru (silném poli černého!), musí být zničena! 18...Jxe3?!
XIIIIIIIIY
9r+-+-vl-tr0
9zpp+kzpnzpp0
9-+-zp-+-+0
9+-+-+-+-0
9-+-zP-+-+0
9+-sN-snN+-0
9PzP-+-zPPzP0
9+-tR-+RmK-0
xiiiiiiiiy
Slabé! Bezplatně rozehrává poslední bílou rezervu. Mluvit zde o konturách končící hry
se zde opravdu nesluší, neboť...k žádné nedojde! Partie může skončit již ve střední hře.
a) 18...Jb6 19.d5! (=19.a4)
b) 18...Jc7 19.d5!
20
19.fxe3 Vc8 20.Jb5
(Jistý smysl pro estetiku by bílý projevil po ovšem nikoli nejlepším 20.e4.
XIIIIIIIIY
9-+r+-vl-tr0
9zpp+kzpnzpp0
9-+-zp-+-+0
9+-+-+-+-0
9-+-zPP+-+0
9+-sN-+N+-0
9PzP-+-+PzP0
9+-tR-+RmK-0
xiiiiiiiiy
Plně možné však bylo 20.Jd5 nebo 20.Jd2.)
20...Vxc1 21.Vxc1
XIIIIIIIIY
9-+-+-vl-tr0
9zpp+kzpnzpp0
9-+-zp-+-+0
9+N+-+-+-0
9-+-zP-+-+0
9+-+-zPN+-0
9PzP-+-+PzP0
9+-tR-+-mK-0
xiiiiiiiiy
21...a6. A nyní například: 22.Jc7 e6?! (22...g6 23.Jd5; 22...g5 23.Ja8!) 23.Ja8!+XIIIIIIIIY
9N+-+-vl-tr0
9+p+k+nzpp0
9p+-zpp+-+0
9+-+-+-+-0
9-+-zP-+-+0
9+-+-zPN+-0
9PzP-+-+PzP0
9+-tR-+-mK-0
xiiiiiiiiy
Jenull,M-Vujanovič,A, 2001. Paradoxem je, že na počátku Grossovy varianty mívá černý
problémy s figurami uvízlými na dámském křídle (a deficitem na královském)! A nyní?
Vidíme před sebou pravý opak!
15...e6 16.Ve1! Se7 17.Sg5! ±; 15...g6.
16.Jc3! Jcb4?! [16...Jxc3 17.bxc3 ±; 16...e6]
21
XIIIIIIIIY
9r+-+-vl-tr0
9zpp+kzpPzpp0
9-+-zp-+-+0
9+-+n+-+-0
9-sn-zP-+-+0
9+-sN-+N+-0
9PzP-+-zPPzP0
9tR-vL-+RmK-0
xiiiiiiiiy
Vede se boj jednak o rychlé dokončení vývinu, jednak o bod d5 i pěšce f7. Před sebou
máme z hlediska boje dynamických a statických faktorů poměrně zamotanou situaci.
Uvědomme si totiž, že bílý má v této chvíli pěšce navíc, ale pokud se černému podaří jej
eliminovat a rozestavět své figury na správné posty, nebude bílý s výsledkem svých
operací jistě spokojen. Důvodem je právě izolovaný pěšec d4 a z tohoto plynoucí silná
báze černého d5.
17.Jxd5
Toto doporučení A. Michalčišina je poněkud měkké. Podle mého je správná snaha o
přímé vyvrácení „koňské opery“ černého. Vždyť jak by černý reagoval na přímočaré
17.a3 Jxc3 (17...Jc2? 18.Va2+-) 18.bxc3 Jc6 (18...Jd5 19.c4) 19.Vb1 b6 20.c4± ?
XIIIIIIIIY
9r+-+-vl-tr0
9zp-+kzpPzpp0
9-zpnzp-+-+0
9+-+-+-+-0
9-+PzP-+-+0
9zP-+-+N+-0
9-+-+-zPPzP0
9+RvL-+RmK-0
xiiiiiiiiy
Velmi pěkně vypadá i sofistikované 17.Vb1!?
XIIIIIIIIY
9r+-+-vl-tr0
9zpp+kzpPzpp0
9-+-zp-+-+0
9+-+n+-+-0
9-sn-zP-+-+0
9+-sN-+N+-0
9PzP-+-zPPzP0
9+RvL-+RmK-0
xiiiiiiiiy
17...Jxd5
22
XIIIIIIIIY
9r+-+-vl-tr0
9zpp+kzpPzpp0
9-+-zp-+-+0
9+-+n+-+-0
9-+-zP-+-+0
9+-+-+N+-0
9PzP-+-zPPzP0
9tR-vL-+RmK-0
xiiiiiiiiy
18.Ve1 Podle Michalčišina stojí bílý o něco lépe. Má k dispozici nepříjemnou hrozbu Jg5
s využitím slabého bodu e6.
Analýza druhá [B22]
(Gross,S;Michalčišin,A;Bílek,J)
1.e4 c5 2.c3 Jf6 3.e5 Jd5 4.d4 cxd4 5.cxd4 d6 6.Sc4 Jb6 7.Sb5+ Sd7 8.e6!? Sxb5
9.Dh5 Dc8 10.Dxb5+
Nahlédněme nyní do problematiky pozic, ve kterých černý reaguje druhým možným
způsobem: 10...Kd8
XIIIIIIIIY
9rsnqmk-vl-tr0
9zpp+-zppzpp0
9-sn-zpP+-+0
9+Q+-+-+-0
9-+-zP-+-+0
9+-+-+-+-0
9PzP-+-zPPzP0
9tRNvL-mK-sNR0
xiiiiiiiiy
Na dvojúder v devátém tahu reaguje černý dvojúderem v desátém! Bílý nemá čas
pokračovat v misi svého pěšce „e“ skrze hrozbu 11...Dxc1+. Může se s tímto bílý nějak
vypořádat?
11.Se3
Jak uvidíme dále, dynamika bílého stále neopouští! Jeho úkoly jsou jasné: „Přikrmovat“
dynamiku rychlým vývinem figur. Do karet mu i nyní hrají minimálně dva faktory: Náskok
ve vývinu a nejistě postavený černý král. Pravda, bariéra černých centrálních pěšců z
něho rozhodně ještě nečiní smrtelně nemocného pacienta. Ale co není, může být!
[Pokusy rozvrátit sofistikovanou obrannou koncepci se nedaří ani jinými vývinovými
tahy, které zároveň likvidují hrozbu 11...Dxc1+. 11.Je2!? Viz dodatková partie Person,RRoser,K, 1997; nebo 11.Jc3 Dxe6+. Ale i zde bílý přichází o taktický úder, který má k
dispozici v hlavní variantě!]
23
11...Dxe6
XIIIIIIIIY
9rsn-mk-vl-tr0
9zpp+-zppzpp0
9-sn-zpq+-+0
9+Q+-+-+-0
9-+-zP-+-+0
9+-+-vL-+-0
9PzP-+-zPPzP0
9tRN+-mK-sNR0
xiiiiiiiiy
„To jsem zvědav, co si bílý připravil nyní. Mám pevnou pozici s pěšcem více a v příštím
tahu se mohu pokusit po De6-c4 nabídnout výměnu dam!“ Asi takto by mohl vypadat
monolog černého. Tušíte jak pokračuje Grossova analýza?
Slaběji se hrálo v premiérové partii Rozentalis,E-Schneider,A, Užhorod, 1987: 11...Dc4
XIIIIIIIIY
9rsn-mk-vl-tr0
9zpp+-zppzpp0
9-sn-zpP+-+0
9+Q+-+-+-0
9-+qzP-+-+0
9+-+-vL-+-0
9PzP-+-zPPzP0
9tRN+-mK-sNR0
xiiiiiiiiy
Bílý zde totiž nemá nejmenší důvod na návrh transformace pozice přistoupit. Vykoupení se pěšcem f7
je pro černého příliš drahé. 12.Dxc4 Jxc4 13.exf7 a nelze 13...Jxb2 pro 14.Jc3 Jc4 15.Jf3 s dalším
16.d5 a 17.Jd4 (demonstrováno Rozentalisem).
[Později se ovšem začalo vyskytovat 11...fxe6
XIIIIIIIIY
9rsnqmk-vl-tr0
9zpp+-zp-zpp0
9-sn-zpp+-+0
9+Q+-+-+-0
9-+-zP-+-+0
9+-+-vL-+-0
9PzP-+-zPPzP0
9tRN+-mK-sNR0
xiiiiiiiiy
což musíme považovat za velmi důležitou obrannou možnost černého dokonce v celé
Grossově variantě! 12.Jf3
24
a) Michalčišin uvádí pouze 12.Jc3 s dalším 13.Jf3 a 14.Jg5. Ovšem analýzu (variantu)
je nezbytně třeba prodloužit! 12...Dc4! 13.Dg5 (Zajímavost představuje flexibilní hra na
rychlý vývin: 13.Jf3!? Vychází z filozofie, že bílý nemá důvod ztrácet čas ústupem dámy
a ještě černou ponechávat v tak exkluzivním postavení, odkud profylakticky brání bílému
v dokončení vývinu. Pravda, musíme uvažovat i o tom, že v dané chvíli již černý má na
své straně materiální výhodu. Hrozba manévru Jf3-g5 (xe6, xf7) zůstává však v
platnosti!
13...Dxb5 14.Jxb5 s dalším 15.0–0, 16.Jg5 Kd7 17.Vac1) 13...Jd5!
Profylaxe proti vývinu! Se stejnou profylaktickou myšlenkou s jakou jsme se již v analýze
setkali: nedopustit dokončení vývinu završené malou rošádou.
Poznámka: viz celoroční výukový plán. Téma profylaktického myšlení jako uhelného kamene poziční
hry zaujímá v tréninku podle tohoto plánu velmi význačné postavení.
(13...Db4?
XIIIIIIIIY
9rsn-mk-vl-tr0
9zpp+-zp-zpp0
9-sn-zpp+-+0
9+-+-+-wQ-0
9-wq-zP-+-+0
9+-sN-vL-+-0
9PzP-+-zPPzP0
9tR-+-mK-sNR0
xiiiiiiiiy
Silný hráč vždy musí umět rozlišovat plané „pikožroutství“ s braním podobných pěšců jako zde a jiná,
svázaná s hlubší ideou než je jen „dobrý pamlsek po obědě“! 14.Jge2! Dxb2 15.0–0±; 13...Jc6?!
14.Jge2! a 15.0–0.)
14.Jge2 „Co chce bílý?“ Samozřejmě odrochovat nakrátko! 14...Jxc3! Pátý (!) tah
jezdcem je zároveň jeho posledním. 15.Jxc3 Jc6 16.0–0–0
XIIIIIIIIY
9r+-mk-vl-tr0
9zpp+-zp-zpp0
9-+nzpp+-+0
9+-+-+-wQ-0
9-+qzP-+-+0
9+-sN-vL-+-0
9PzP-+-zPPzP0
9+-mKR+-+R0
xiiiiiiiiy
Můžete říci: „Vždyť celá snaha černého vedla pouze k tomu, že bílý prostě odrochoval a dokončil tím vývin - na druhou stranu?!“ Pravda: černý se značnou ztrátou času zbavil
bílého krále útočiště na „zákonném“ královském křídle, ale domnívat se, že na dámském
se mu bude dařit stejně dobře - tedy jako ve vatičce - je velmi zavádějící! Černý může
svoji protihru obrátit proti bílému králi dokonce i se „zbylými“ vyvinutými figurami! 16...g6
17.h4?! (17.d5 Jb4; 17.Kb1!? V každém rozvětvení další hry nutné, proč tedy
25
profylaktický tah neučinit ihned?) 17...Sg7 (17...Vc8; 17...Kd7) 18.h5 Sf6 19.Df4 Kd7! a
určitě to není černý kdo by si měl ztěžovat. Mirchev,V-Shmuter,L, Sofie, 1989.)
b) Bílý ovšem může mj. profylaktickým manévrům černé dámy čelit přímo. Taková
myšlenka by měla silného šachistu či analytika napadnout! 12.Jd2
XIIIIIIIIY
9rsnqmk-vl-tr0
9zpp+-zp-zpp0
9-sn-zpp+-+0
9+Q+-+-+-0
9-+-zP-+-+0
9+-+-vL-+-0
9PzP-sN-zPPzP0
9tR-+-mK-sNR0
xiiiiiiiiy
Profylaxe proti profylaxi! Bílý bere pod kontrolu bod c4 a chce dále pokračovat ve vývinu
figur. 12...Dc6 13.Dg5 Dd5 znáte jistě rčení: „dáma je špatný blokér“! 14.Dg3 Jc6
XIIIIIIIIY
9r+-mk-vl-tr0
9zpp+-zp-zpp0
9-snnzpp+-+0
9+-+q+-+-0
9-+-zP-+-+0
9+-+-vL-wQ-0
9PzP-sN-zPPzP0
9tR-+-mK-sNR0
xiiiiiiiiy
15.Je2! . Bod d5 nemůže bílý ponechat úplně bez kontroly (Je2-c3, Je2-f4), i když
prioritou je pochopitelně...vývin! 15...Df5 16.0–0 g6. Velká herní převaha černého se
projevila v následujícím fragmentu: 17.Vac1 (17.Jc3 Sg7 1–0 Ekström,R (2430)Bacrot,E (2470), Arosa, 1996, (39)) 17...Sg7 18.Vfd1 Jb4 19.Jc4? (19.Sg5) 19...Jxa2
20.Sg5 (20.Jxd6 Jxc1! 21.Jxb7+ Ke8 22.Vxc1 Jd5 s dalším 23..Kf7–+) 20...Sf6
(20...Kd7!) 21.Sxf6 Dxf6 22.Va1? (Poslední šancí po zaváhání černého ve 20 tahu bylo
22.Jxd6! ) 22...Jxc4 23.Vxa2 Vf8 –+. 0–1 Held,P-Arbakov,V, 1993 (40).
12...Dc4
XIIIIIIIIY
9rsn-mk-vl-tr0
9zpp+-zp-zpp0
9-sn-zpp+-+0
9+Q+-+-+-0
9-+qzP-+-+0
9+-+-vLN+-0
9PzP-+-zPPzP0
9tRN+-mK-+R0
xiiiiiiiiy
26
13.Dh5! (S myšlenkou 14.Jg5)
(13.Dg5? Nepromyšlené pokračování z partie Dubiel,J (2285)-Har Zvi,R (2425), 1992. Pole g5 však je
- mělo by být - rezervováno královskému jezdci (xf7, xe6)! 13...Jc6 14.Jbd2
XIIIIIIIIY
9r+-mk-vl-tr0
9zpp+-zp-zpp0
9-snnzpp+-+0
9+-+-+-wQ-0
9-+qzP-+-+0
9+-+-vLN+-0
9PzP-sN-zPPzP0
9tR-+-mK-+R0
xiiiiiiiiy
Snaha vyvrátit koncepci hry s dámou v hlavní roli jako akční hvězdou. Černý však, jak ukazuje partie,
nemusí svoji profylaktickou myšlenku opouštět. 14...Dd3! a vývin bílých sil je vážně narušen.)
13...g6 14.Dg4
XIIIIIIIIY
9rsn-mk-vl-tr0
9zpp+-zp-+p0
9-sn-zpp+p+0
9+-+-+-+-0
9-+qzP-+Q+0
9+-+-vLN+-0
9PzP-+-zPPzP0
9tRN+-mK-+R0
xiiiiiiiiy
Pomocí tohoto jemného manévru si zřejmě nakonec bílý prosadí svou: odrochuje
nakrátko! Chce totiž opět 15.Jg5 ... 15...Kd7 16.Jd2. Černá dáma je přetížena náročnými
úkoly. Nemůže zároveň krýt pěšce e6 i bránit bílému v dokončení vývinu. 16...Dd5 17.0–
0 .]
Vraťme se však zpět do hlavního proudu analýzy. Měli jste se pokusit najít další taktický
úder bílého v pozici diagramu. Podařilo se vám to?
27
XIIIIIIIIY
9rsn-mk-vl-tr0
9zpp+-zppzpp0
9-sn-zpq+-+0
9+Q+-+-+-0
9-+-zP-+-+0
9+-+-vL-+-0
9PzP-+-zPPzP0
9tRN+-mK-sNR0
xiiiiiiiiy
12.d5!
XIIIIIIIIY
9rsn-mk-vl-tr0
9zpp+-zppzpp0
9-sn-zpq+-+0
9+Q+P+-+-0
9-+-+-+-+0
9+-+-vL-+-0
9PzP-+-zPPzP0
9tRN+-mK-sNR0
xiiiiiiiiy
To je on! Další doplňující taktický úder. 12...Dd7
XIIIIIIIIY
9rsn-mk-vl-tr0
9zpp+qzppzpp0
9-sn-zp-+-+0
9+Q+P+-+-0
9-+-+-+-+0
9+-+-vL-+-0
9PzP-+-zPPzP0
9tRN+-mK-sNR0
xiiiiiiiiy
[12...Jxd5!?
28
XIIIIIIIIY
9rsn-mk-vl-tr0
9zpp+-zppzpp0
9-+-zpq+-+0
9+Q+n+-+-0
9-+-+-+-+0
9+-+-vL-+-0
9PzP-+-zPPzP0
9tRN+-mK-sNR0
xiiiiiiiiy
Podle Michalčišina slabé, podrobnější rozbor však ukazuje, že není radno odvracet se
ani od této obranné alternativy: 13.Dxb7 Jc7
XIIIIIIIIY
9rsn-mk-vl-tr0
9zpQsn-zppzpp0
9-+-zpq+-+0
9+-+-+-+-0
9-+-+-+-+0
9+-+-vL-+-0
9PzP-+-zPPzP0
9tRN+-mK-sNR0
xiiiiiiiiy
Významné zesílení? Ano! Především ale...vynucený postup! Přes nejistě postaveného
krále není bílý zatím schopen uchopit dynamiku pevně do svých rukou, protože k tomu
samozřejmě postrádá vyvinuté figury. Bezpochyby má i zde zřejmou kompenzaci za
minimální materiální újmu, ale má i na více? Další průběh ukazuje že nikoli. (V analýze
Michalčišina uvedené 13...Jxe3?? okamžitě prohrává po 14.fxe3 Dxe3+ 15.Je2+- a
černý nemá jak pokrýt věž.) 14.Jc3. S příchodem nove síly do boje je vytvořena i přímá
hrozba 15.Jb5+-. 14...Dc4!
XIIIIIIIIY
9rsn-mk-vl-tr0
9zpQsn-zppzpp0
9-+-zp-+-+0
9+-+-+-+-0
9-+q+-+-+0
9+-sN-vL-+-0
9PzP-+-zPPzP0
9tR-+-mK-sNR0
xiiiiiiiiy
Správná metoda obrany. Včasné vrácení nahrabaného materiálu.
29
a) Sofistikovanějším než by se mohlo zdát je na první pohled banální i pasivní 14...Dc8 15.Df3
(15.Db3!?; 15.De4 De6) 15...Ke8? (15...Jd7! 16.Dxf7 /16.0–0–0!; 16.Vd1/ 16...Je5 17.Dh5
Db7
XIIIIIIIIY
9r+-mk-vl-tr0
9zpqsn-zp-zpp0
9-+-zp-+-+0
9+-+-sn-+Q0
9-+-+-+-+0
9+-sN-vL-+-0
9PzP-+-zPPzP0
9tR-+-mK-sNR0
xiiiiiiiiy
xb2, xd3, xg2.) 16.Vc1! Da6? (16...Jba6)
XIIIIIIIIY
9rsn-+kvl-tr0
9zp-sn-zppzpp0
9q+-zp-+-+0
9+-+-+-+-0
9-+-+-+-+0
9+-sN-vLQ+-0
9PzP-+-zPPzP0
9+-tR-mK-sNR0
xiiiiiiiiy
1–0 Egri,L-Nagy,S, Maďarsko, 1998 (29). A nyní počítač snadno najde forsírovanou výhru po
„nelidském“ 17.Jce2!
XIIIIIIIIY
9rsn-+kvl-tr0
9zp-sn-zppzpp0
9q+-zp-+-+0
9+-+-+-+-0
9-+-+-+-+0
9+-+-vLQ+-0
9PzP-+NzPPzP0
9+-tR-mK-sNR0
xiiiiiiiiy
s neodvratnými materiálními ztrátami.
b) 14...d5? 15.Jxd5!+- Dc6 16.Dxc7+ Dxc7 17.Jxc7 Kxc7 18.Vc1+ Jc6 19.Jf3
30
XIIIIIIIIY
9r+-+-vl-tr0
9zp-mk-zppzpp0
9-+n+-+-+0
9+-+-+-+-0
9-+-+-+-+0
9+-+-vLN+-0
9PzP-+-zPPzP0
9+-tR-mK-+R0
xiiiiiiiiy
a černého hubí spící figury královského křídla.
c) 14...Jba6?! 15.Jge2 Vb8 16.Dxa7 Vxb2 17.0–0±.
15.Sxa7!
a) Správně vypadá přímý pokus o vyvrácení koncepce černé obrany: 15.Jge2 a po 15...Dc6?!
16.Db3 Dxg2 17.0–0–0. Černý může ale pokračovat chladnokrevně 15...Jc6! (s myšlenkou pojmout
dámu 16...Vb8), po čemž se ukáže, že bílá dáma bude moci být šťastná když se alespoň poměří se
svojí sokyní výměnou. 16.b3 Da6 17.Dxa6 Jxa6. Bílý má jistě i nyní za pěšce kompenzaci, je ale
otázkou zda po výměně dam a jednom páru lehkých figur jde o náhradu dostatečnou;
b) 15.Jf3?! Jc6! 16.Jd2 Da6 17.Db3? Vb8!;
c) k zápletkám vede i 15.0–0–0?! Jc6! 16.Jf3 Vb8 17.Je5
XIIIIIIIIY
9-tr-mk-vl-tr0
9zpQsn-zppzpp0
9-+nzp-+-+0
9+-+-sN-+-0
9-+q+-+-+0
9+-sN-vL-+-0
9PzP-+-zPPzP0
9+-mKR+-+R0
xiiiiiiiiy
, černý však vše postaví na svá místa hraje 17...Vxb7! 18.Jxc4 g6
d) Jediný vývinový tah znemožňující vstup dámského jezdce do hry 15.Vc1 umožňuje naproti tomu
zase 15...Dc6! (15...Jc6?? 16.Jd5!+-).
15...Dc6 (Partie Taberno Palacios,A-Hansen,T, 1998 pokračovala 15...Da6 16.Dxa6
Jbxa6,s podobnou pozicí jako ve variantě 15...Dc6) 16.Db6 (16.Db3?? Jd7!–+
xSa7, xPg2.) 16...Dxb6 (16...g6!?) 17.Sxb6 Jd7 18.Se3
31
XIIIIIIIIY
9r+-mk-vl-tr0
9+-snnzppzpp0
9-+-zp-+-+0
9+-+-+-+-0
9-+-+-+-+0
9+-sN-vL-+-0
9PzP-+-zPPzP0
9tR-+-mK-sNR0
xiiiiiiiiy
Jak zhodnotit podobnou koncovku? Situace opravdu není běžná. Bílý má dva volné
pěšce na DK, černý mohutnou převahu pěšců v centru. Logickou úvahou bychom měli
dojít k závěru, že při stejně aktivním rozmístění sil jsou další případné výměny výhodné
bílému, protože význam krajních pěšců pochopitelně potom vzrůstá. (Zejména zle si
vedou v boji se vzdálenými volnými pěšci krátkonozí jezdci.) Osobně bych mírně
upřednostnil pozici bílého, ale vězte, že podobná hodnocení nosí vždy poněkud
subjektivní charakter. Vždyť hovořit o končící hře se ještě nesluší...
Poznámka: zkušenější šachisté pochopitelně vědí, že střelec je tu silnější figurou a proto
není ani v dané chvíli možné seriózně uvažovat o výměně na c7.
Nu, a samozřejmě vázne 12...Dxd5?? na využití taktického prostředku mezitahu mezišachu 13.Sxb6++-.]
13.Sxb6+
[Takřka mimo pozornost praxe se ocitlo pokračování 13.Da5!? 1–0 Landgrock,HKühner,Ch (38).]
13...axb6 14.Dxb6+
Tím se materiál na šachovnici opět vyrovnává a to musíme nyní brát seriózně v potaz.
Hlavně se to týká vás, kteří si přehráváte tento rozbor najednou a jste tedy „zvyklí“
počítat s materiálním deficitem bílého!
14...Dc7 15.De3
[Koncovka po 15.Dxc7+?! Kxc7 16.Jc3 g6 (16...e5 17.dxe6 fxe6 18.Jf3 Se7 19.0–
0) 17.Jge2 Sg7 18.0–0
XIIIIIIIIY
9rsn-+-+-tr0
9+pmk-zppvlp0
9-+-zp-+p+0
9+-+P+-+-0
9-+-+-+-+0
9+-sN-+-+-0
9PzP-+NzPPzP0
9tR-+-+RmK-0
xiiiiiiiiy
32
vypadá pro černého přitažlivě. Bez nejsilnějších figur na šachovnici nemůže bílý doufat v
dynamické projevy.]
15...Dc5
XIIIIIIIIY
9rsn-mk-vl-tr0
9+p+-zppzpp0
9-+-zp-+-+0
9+-wqP+-+-0
9-+-+-+-+0
9+-+-wQ-+-0
9PzP-+-zPPzP0
9tRN+-mK-sNR0
xiiiiiiiiy
[15...Jd7!?
XIIIIIIIIY
9r+-mk-vl-tr0
9+pwqnzppzpp0
9-+-zp-+-+0
9+-+P+-+-0
9-+-+-+-+0
9+-+-wQ-+-0
9PzP-+-zPPzP0
9tRN+-mK-sNR0
xiiiiiiiiy
Černý plánuje rozestavět své síly logicky: Dc7-b6 a Jd7-c5. To vše podporované bočně
vyvinutým střelcem vytváří předpoklady pro dobrou koordinaci černých sil. Celý plán
rozestavění má jen jednu jedinou slabinu - čas! 16.Jc3 Db6 17.De2! (V partii Egri,LVasvari,T, 1998, 0–1 (46), se stalo: 17.Dd2?! Špatný výběr pro ústup. Bod c4 neměl bílý
pouštět z pod kontroly. 17...Jc5 /17...Je5!/) 18.Vb1 Da6! ) 17...Jc5 (17...Da6 18.Jf3
Dxe2+ 19.Kxe2‰) 18.Jf3! ‰ g6 (18...Dxb2? 19.Dxb2 Jd3+ 20.Ke2 Jxb2 21.Vhb1 Jc4
22.Vxb7±) 19.0–0 Sg7 20.Vfc1 s ideou centralizace pomocí 21.Vc2 Sf6 22.Ve1.
20...Da6?! 21.Jb5!±
XIIIIIIIIY
9r+-mk-+-tr0
9+p+-zpp+p0
9-wq-zp-vlp+0
9+-snP+-+-0
9-+-+-+-+0
9+-sN-+N+-0
9PzPR+QzPPzP0
9+-+-tR-mK-0
xiiiiiiiiy
15...g6!?]
33
16.Dd2 g6
XIIIIIIIIY
9rsn-mk-vl-tr0
9+p+-zpp+p0
9-+-zp-+p+0
9+-wqP+-+-0
9-+-+-+-+0
9+-+-+-+-0
9PzP-wQ-zPPzP0
9tRN+-mK-sNR0
xiiiiiiiiy
Bílý se spasil nabízených výměn nejsilnějších figur a nyní musí přijít ke slovu co možná
nejrychlejší zapojení rezerv do hry (v souvislosti s bojem o centrum, nejvíce xPd5).
17.Je2 Sg7 18.0–0 Ja6
Michalčišin,A: „Možný je i druhý manévr 18...Jd7 (viz dodatková partie Rosethal,D
versus Schneider,A, 1990), ale v některých variantách může být pole d7 využito pro
černého krále.“ Viz poznámka ke 20 tahu bílého.
19.Jbc3
I. Polovodin i V. Fedorov poukazují i na 19.Vc1, ale podle mého jde o nesprávné
rozestavění figur. Bílý musí vývin svých sil spojovat s překrýváním pěšce d5 (Poznámka:
vnitřní profylaxe, viz roční výukový plán na našich stránkách) a i když bude mít jistě dilema
nad výběrem jak-kam rozestavět své dvě věže na tři či čtyři (!) možné posty po první
řadě, volil by takto nejhorší alternativu. Vývinové tempo nemůže takové rozestavění věží
ospravedlnit. 19...Db4 Poněkud naivní. (19...Db6 20.Jbc3 h5) 20.Jbc3 Jc5.
19...h5!?
XIIIIIIIIY
9r+-mk-+-tr0
9+p+-zppvl-0
9n+-zp-+p+0
9+-wqP+-+p0
9-+-+-+-+0
9+-sN-+-+-0
9PzP-wQNzPPzP0
9tR-+-+RmK-0
xiiiiiiiiy
„!“Bílek,J: tento postup ponechává Michalčišin bez komentáře (i když s jasným znakem),
ale jistě potřebuje čtenářům objasnit. K dokončení vývinu a centralizaci směřuje
duchaplné h5-h4 a Vh8-h5 (xd5); zároveň je černý připraven postupovat krajním pěšcem
34
vpřed. Po h5-h4-h3 a g2-g3 můžeme sice snad stále hovořit o méně jistém postavení
černého monarchy, ale ani bílý nebude v tomto případě v obzvláště dobré kondici.
[Pozornost zasluhuje 19...Kd7!? i 19...Vc8!? Černá dáma - forpost totiž stejně bude
muset své postavení opustit. Je příliš exponována.]
20.a3!?
XIIIIIIIIY
9r+-mk-+-tr0
9+p+-zppvl-0
9n+-zp-+p+0
9+-wqP+-+p0
9-+-+-+-+0
9zP-sN-+-+-0
9-zP-wQNzPPzP0
9tR-+-+RmK-0
xiiiiiiiiy
Pozoruhodný manévr i s profylaktickým nábojem. Černý chce rozmístit své síly s
ohledem na postavení dámy a dámského jezdce. Jedině pokud tyto figury dobudou
uspokojivých postů, bude černý moci uvažovat o celkovém propojení činnosti všech
svých figur (+Vh5). Bílý ovšem nyní dává najevo nejenže chystá „vykopnutí“ dámy jako
forpost černého, ale zároveň toto pole odebere i černému jezdci. Ani u toho však bílý
nehodlá zůstat! Vědom si kvantitativní převahy pěšců na DK, může se pokusit tandem
D+J stísnit v jejich rejdech ještě více. Na konci uváděných variant nelze nevzpomenout
poznámku k 18. tahu. Neměl být dámský jezdec opravdu raději centralizován?
[Hůře reagoval Vikšnin proti Polovodinovi: 20.Kh1 h4 21.Vac1 Vh5 22.Df4 Ke8
23.Dg4 Dc8 24.Da4+ Dd7.]
20...Jc7
[Velmi logicky vypadá 20...Dc4! Rozestavění figur DK s jezdcem na c5 je jistě logičtější
než to uskutečněné v hlavní variantě. Černý by takto vystihl jedinou nevýhodu postupu
krajního pěšce ve 20 tahu a profylakticky by čelil stísnění svých figur (viz varianty dále).
21.De3 (Dvojsečné je 21.b4 xc5 21...Jc7 a černý jezdec se pružně přizpůsobuje
novým okolnostem. Bílý nyní může přiložit do kotle po 22.a4!? již s nepřehlednou
situací.) 21...Jc5
XIIIIIIIIY
9r+-mk-+-tr0
9+p+-zppvl-0
9-+-zp-+p+0
9+-snP+-+p0
9-+q+-+-+0
9zP-sN-wQ-+-0
9-zP-+NzPPzP0
9tR-+-+RmK-0
35
xiiiiiiiiy
Groot,A-Poel,E, corr. 1992. I zde je bílý na rozcestí. Potřeboval by tři věže :-) na tři
centralizace: OL „e“ - nechráněná hradba Pe7, OL „c“, a konečně OL „d“ k překrytí
strategicky klíčového pěšce d5, bodu d3 i bodu d4 k centralizaci Je2-d4! I proto musí k
pozici přistupovat s rozvahou. Například: 22.Vfe1 Jd3?!
XIIIIIIIIY
9r+-mk-+-tr0
9+p+-zppvl-0
9-+-zp-+p+0
9+-+P+-+p0
9-+q+-+-+0
9zP-sNnwQ-+-0
9-zP-+NzPPzP0
9tR-+-tR-mK-0
xiiiiiiiiy
23.b3! Da6 24.Ved1 Jc5 25.b4 Jd7 26.Jd4 ±.]
21.Dd3
xc4 [21.b4 Dc4 xd5; 21.Vac1!?]
21...h4 22.b4 Db6
XIIIIIIIIY
9r+-mk-+-tr0
9+psn-zppvl-0
9-wq-zp-+p+0
9+-+P+-+-0
9-zP-+-+-zp0
9zP-sNQ+-+-0
9-+-+NzPPzP0
9tR-+-+RmK-0
xiiiiiiiiy
Výsledkem ostrého a vskutku neotřepaného boje (naprosto nestandardní rozložení jak
pěšcové formace tak i figur) vznikla složitá pozice, ve které není pro bílého lehké najít
správný plán. Možnosti jsou následující:
23.Vfb1?! Centrum šachovnice bílý takto „pohřbívat“ nemůže. 23...Vh5! 24.a4 Vf5
Poziční vyvrácení úmyslu bílého s koncentrací sil na dámském křídle.
23.h3 Vh5 24.a4!?
36
XIIIIIIIIY
9r+-mk-+-+0
9+psn-zppvl-0
9-wq-zp-+p+0
9+-+P+-+r0
9PzP-+-+-zp0
9+-sNQ+-+P0
9-+-+NzPP+0
9tR-+-+RmK-0
xiiiiiiiiy
24...Dxb4
[24...Ve5. Rozhodně velmi efektní. Jen analýza by však mohla prokázat zda i efektivní.
25.Vab1 nebo 25.Dc4!?opět s velmi nepřehlednou hrou.]
25.Vab1 Da5 26.Vxb7
[V partii Rozentalis,E-Aseev,K, 1988 se hrálo 26.Vfc1?! a nyní mělo následovat podle
Dautova 26...Da6!  (v partii se hrálo 26...Jxd5).]
26...Da6
[K vyrovnání stačí 26...Jxd5 27.Vb5 Jxc3 28.Vxa5 Jxe2+ 29.Dxe2 Vhxa5 30.Dc4 Ke8
31.Dxh4 Vxa4=.]
27.Db1 Jxd5 28.Jxd5 Vxd5 29.Vc1 Vc5 30.Vxc5 dxc5 31.De4 [31.Dd1+? Sd4 –+]
31...De6. Michalčišin,A: „S nejasnou pozicí, ve které nejsou šance černého horší.“
[31...Sf6 32.Jf4 ] 32.Dd3+ Ke8 33.Db5+=.
23.Dc4
XIIIIIIIIY
9r+-mk-+-tr0
9+psn-zppvl-0
9-wq-zp-+p+0
9+-+P+-+-0
9-zPQ+-+-zp0
9zP-sN-+-+-0
9-+-+NzPPzP0
9tR-+-+RmK-0
xiiiiiiiiy
23...h3 24.g3 Da6 25.Df4? Zde autor přehlíží taktický úder
37
XIIIIIIIIY
9r+-mk-+-tr0
9+psn-zppvl-0
9q+-zp-+p+0
9+-+P+-+-0
9-zP-+-wQ-+0
9zP-sN-+-zPp0
9-+-+NzP-zP0
9tR-+-+RmK-0
xiiiiiiiiy
25...Jxd5! 26.Jxd5 Sxa1 ...inu v „předpočítačové době“ to měli autoři a teoretici mnohem
těžší :-)
Poznámka: ...i když zase na druhé straně neexistovala kupříkladu živnost uveřejňování osobních či
dokonce cizích databází a autor musel zvládat dobře nejen svoji mateřštinu, ale i rozumět šachu...
Mohlo se hrát 25.b5.
23.a4!? h3 24.g3 Da6?!
Zřejmá kooperace s bílým. 24...Vh5; 24...Dxb4 25.Vab1 Dc5 26.Vxb7 Vh5.
25.b5 Da5 
XIIIIIIIIY
9r+-mk-+-tr0
9+psn-zppvl-0
9-+-zp-+p+0
9wqP+P+-+-0
9P+-+-+-+0
9+-sNQ+-zPp0
9-+-+NzP-zP0
9tR-+-+RmK-0
xiiiiiiiiy
Znak Michalčišin,A.
Zde mně opravdu není jasné, proč autor hodnotí pozici jako nejasnou! Bílý zde
realizoval přesně ten plán, který si předsevzal postupem pěšců dámského křídla. Černé
figury na dámském křídle jsou izolovány a všimněme si, že mají opravdu velmi skromné
možnosti kam vlastně (tím spíše za jakým účelem) táhnout. Markantně je toto vidět při
pohledu na jezdce. Pravda, ten může vstoupit do hry a zúčastnit se boje o centrum
manévrem Je8-f6, to jsou ale dva další tahy! Pokud se bílému podaří dokončit vývin
svých těžkých figur aniž by černý rozebral jeho bariéru Pa4+Pb5+Pd5 ovládající velký
počet důležitých polí, udrží převahu v centru a na svoji stranu tak přetáhne i statické
faktory boje!
38
Analýza třetí [B22]
(Gross,S;Michalčišin,A;Bílek,J)
1.e4 c5 2.c3 Jf6 3.e5 Jd5 4.d4 cxd4 5.cxd4 d6 6.Sc4 Jb6 7.Sb5+ Michalčišin,A: „Sám
Gross považuje za nejlepší obranu černého 7...Jc6! s následujícími možnostmi:“
XIIIIIIIIY
9r+lwqkvl-tr0
9zpp+-zppzpp0
9-snnzp-+-+0
9+L+-zP-+-0
9-+-zP-+-+0
9+-+-+-+-0
9PzP-+-zPPzP0
9tRNvLQmK-sNR0
xiiiiiiiiy
8.Jc3
XIIIIIIIIY
9r+lwqkvl-tr0
9zpp+-zppzpp0
9-snnzp-+-+0
9+L+-zP-+-0
9-+-zP-+-+0
9+-sN-+-+-0
9PzP-+-zPPzP0
9tR-vLQmK-sNR0
xiiiiiiiiy
Po partii Rozentalis,E-Sadler,M, Hastings, 1998 bylo toto pokračování odsunuto do
archívu. Zde narážíme v Michalčišinově práci na závažnou analytickou chybu! Ale
pojďme dále.
8...dxe5
Zde může černý soupeře zvát do teoretických pozic hraje 8...e6 9.Jf3 Se7 nebo 9...Sd7.
Je tomu tak proto, že zde dochází k pouhému přehození tahů mezi vývinem královského
jezdce a střelce.
9.d5
Podle mých pramenů zde ještě nikdy nikoho nenapadlo obětovat centrálního pěšce za rychlý vývin:
9.Jf3 exd4 10.Jxd4‰
39
XIIIIIIIIY
9r+lwqkvl-tr0
9zpp+-zppzpp0
9-snn+-+-+0
9+L+-+-+-0
9-+-sN-+-+0
9+-sN-+-+-0
9PzP-+-zPPzP0
9tR-vLQmK-+R0
xiiiiiiiiy
, ačkoli s přehozením tahů měli bílí v praxi možnost takto hrát tisícekrát a tisícekrát!
9...a6 10.Sa4?!
[Vrcholně zajímavé by zde bylo proanalyzovat 10.Se3!?
XIIIIIIIIY
9r+lwqkvl-tr0
9+p+-zppzpp0
9psnn+-+-+0
9+L+Pzp-+-0
9-+-+-+-+0
9+-sN-vL-+-0
9PzP-+-zPPzP0
9tR-+QmK-sNR0
xiiiiiiiiy
Zkuste se zde vážení čtenáři zastavit a pokusit se v zápletkách vznikajících po tomto
vývinovém tahu zorientovat.
10...Jxa4 11.Dxa4 b5!
XIIIIIIIIY
9r+lwqkvl-tr0
9+-+-zppzpp0
9p+n+-+-+0
9+p+Pzp-+-0
9Q+-+-+-+0
9+-sN-+-+-0
9PzP-+-zPPzP0
9tR-vL-mK-sNR0
xiiiiiiiiy
12.Jxb5 Sd7! 13.Jc3?
40
XIIIIIIIIY
9r+-wqkvl-tr0
9+-+lzppzpp0
9p+n+-+-+0
9+-+Pzp-+-0
9Q+-+-+-+0
9+-sN-+-+-0
9PzP-+-zPPzP0
9tR-vL-mK-sNR0
xiiiiiiiiy
Vyvráceno úplně jednoduchými prostředky ve výše zmíněné partii Rozentalis,ESadler,M, 1998.
Poslední možností bílého vyvolat zápletky a snad vyváznout se zdravou kůží je
sofistikované 13.Jd6+ exd6 14.dxc6
XIIIIIIIIY
9r+-wqkvl-tr0
9+-+l+pzpp0
9p+Pzp-+-+0
9+-+-zp-+-0
9Q+-+-+-+0
9+-+-+-+-0
9PzP-+-zPPzP0
9tR-vL-mK-sNR0
xiiiiiiiiy
, ale i zde se zdají po ústupu střelce šance černého o něco vyšší. 13.dxc6? Sxc6 –+
xJb5, xPg2.
13...Jd4 14.Dd1 Sf5!
Michalčišin uváděl pouze 14...e6 15.Jge2 Jxe2 16.Dxe2 Sd6.
Bílý si nemůže dovolit hrát agresivní
8.d5? a6
Jediné, ale více než dostatečné. Vypadá to, že bílý zde nemá dost vyvinutých sil, aby
mohl pomýšlet dokonce byť i jen na vyrovnání šanci.
9.dxc6
Bezelstné je i 9.Sxc6+ bxc6 10.dxc6 dxe5.
9...axb5 10.cxb7 Sxb7 s velkolepou pozici černého.
Jako nesprávnější se jeví přirozené
8.Jf3 dxe5 9.Jxe5 Sd7
Před sebou máme jednu z tabií 70–80 let minulého století! Došlo opět jen k přehození
vývinu bílých figur královského křídla. Více o této pozici v poznámkách u první analýzy.
41
Person,R - Roser,K 1997 [B22]
První doplňující partie
1.e4 c5 2.c3 Jf6 3.e5 Jd5 4.d4 cxd4 5.cxd4 d6 6.Sc4 Jb6 7.Sb5+ Sd7 8.e6 Sxb5
9.Dh5 Dc8
Nepříliš promyšlené je 9...g6?! 10.Dxb5+ Jc6 11.exf7+ (Nikoli vsak 11.d5? a6 12.exf7+
(12.Db3 Jd4) 12...Kxf7 13.Db3 Jd4 14.Dd3. Výsledek výletu dámy by zde spočíval
pouze v tom, že náskok ve vývinu by přešel k černému. 14...Dc8! . Kontrola bodů c1,
c4 a f5 dávala černému výrazně lepší šance.) 11...Kxf7 12.Jf3 Dd7 13.0–0ƒ Hartio,IRasanen,J, 1992.
10.Dxb5+ Kd8 11.Je2!?
XIIIIIIIIY
9rsnqmk-vl-tr0
9zpp+-zppzpp0
9-sn-zpP+-+0
9+Q+-+-+-0
9-+-zP-+-+0
9+-+-+-+-0
9PzP-+NzPPzP0
9tRNvL-mK-+R0
xiiiiiiiiy
Zajímavý pokus o zesílení. Srovnáme-li toto pořadí tahů s tím v hlavní variantě, potom
zvíme, že bílý se zde dostane k vysněné malé rošádě, protože „ušetřil“ (odložil) vývinový
tah Sc1–e3. [Jak víme, hlavní variantu představuje 11.Se3.]
11...fxe6?!
Nyní ovšem zase nabývá významně na síle 11...Dxe6!, protože bílý neměl k dispozici
taktickou repliku jako v hlavní variantě (Se3 namísto Je2), tedy 12.d5. 12.Jbc3 (12.0–0
Dc4) 12...Dc4 13.Dg5
XIIIIIIIIY
9rsn-mk-vl-tr0
9zpp+-zppzpp0
9-sn-zp-+-+0
9+-+-+-wQ-0
9-+qzP-+-+0
9+-sN-+-+-0
9PzP-+NzPPzP0
9tR-vL-mK-+R0
xiiiiiiiiy
42
Vzniká pozice pro Grossovu variantu s poměrně významným rozdílem! Zde je černý
pěšcový masív neporušen, v pořádku, zatímco v partii po 11.Je2 fxe6 (i předchozích
analýzách) jsou citelně znát slabiny (xe6, KK). Přesto by i zde bylo možné uvažovat o
jisté kompenzaci v náskoku ve vývinu a nejistě postaveném černém králi.
12.Jbc3 Dc4 13.Dg5 Jd5?!
XIIIIIIIIY
9rsn-mk-vl-tr0
9zpp+-zp-zpp0
9-+-zpp+-+0
9+-+n+-wQ-0
9-+qzP-+-+0
9+-sN-+-+-0
9PzP-+NzPPzP0
9tR-vL-mK-+R0
xiiiiiiiiy
Nesmyslná ztráta času! [13...Jc6 14.0–0! Jxd4?! (14...g6 15.Se3ƒ) 15.Jxd4 Dxd4 16.Se3
Db4 17.Vac1
XIIIIIIIIY
9r+-mk-vl-tr0
9zpp+-zp-zpp0
9-sn-zpp+-+0
9+-+-+-wQ-0
9-wq-+-+-+0
9+-sN-vL-+-0
9PzP-+-zPPzP0
9+-tR-+RmK-0
xiiiiiiiiy
Drtivý náskok ve vývinu nemůže vést k jinému rozuzlení než rozpoutání prudkého útoku
proti černému králi v centru šachovnice.]
14.0–0!±
Profylaxe černého selhala!
14...Jxc3
Pětitahový (sic) manévr černého jezdce zde kromě cíle vyměnit pár jezdců postrádá
smysl. Nebo myslíte, že měl černý políčeno na pěšce d4?...
15.Jxc3
43
XIIIIIIIIY
9rsn-mk-vl-tr0
9zpp+-zp-zpp0
9-+-zpp+-+0
9+-+-+-wQ-0
9-+qzP-+-+0
9+-sN-+-+-0
9PzP-+-zPPzP0
9tR-vL-+RmK-0
xiiiiiiiiy
Před námi stojí pozice, kterou budete pravděpodobně marně zkoušet objektivně
analyzovat za pomoci vašeho počítače! Varianty do jasných výhod a realizaci
dynamických faktorů boje dopočítávat nelze, a s hodnocením pozice na základě intuice
se stroj prostě nevyrovná.
15...Dd3? [15...Dxd4. Dobře se glosátoru radí, ale pokud neměl královský jezdec
odevzdat svůj život zbytečně, potom měl černý nyní vzít centrálního pěšce, jakkoli šlo o
podezřelý počin.]
XIIIIIIIIY
9rsn-mk-vl-tr0
9zpp+-zp-zpp0
9-+-zpp+-+0
9+-+-+-wQ-0
9-+-zP-+-+0
9+-sNq+-+-0
9PzP-+-zPPzP0
9tR-vL-+RmK-0
xiiiiiiiiy
Jednu oblíbenou figuru černý vyměnil, hraje si proto s druhou. „Strategie“ černého
připomíná chlapečka, který si hraje se zápalkami. Jednu se mu podařilo bez úhony
uhasit, avšak ještě se pokouší škrtnout druhou. Plán nabídky výměny dam na poli f5 by
byl jistě hratelný, nebýt další - tentokráte již rozhodující - ztráty času!
16.Ve1
Jemné a přesné bylo 16.Da5+! b6 (16...Kc8 17.Da4 Jc6 18.Se3 s dalším 19.Vac1)
17.Da4 Da6 (17...Jd7 18.Se3 a 19.Vac1+-) 18.Db3 Dc8
44
XIIIIIIIIY
9rsnqmk-vl-tr0
9zp-+-zp-zpp0
9-zp-zpp+-+0
9+-+-+-+-0
9-+-zP-+-+0
9+QsN-+-+-0
9PzP-+-zPPzP0
9tR-vL-+RmK-0
xiiiiiiiiy
žertovná pozice!
16...Df5
Černá dáma táhne počtvrté. I ta se tedy činí! Dámou a vyměněným jezdcem tedy černý
táhl dohromady 9x! Nemusíme být zrovna tak přísným rektorem ke ztraceným tempům a
jejich aritmetickým sčítáním jako byl Siebert Tarrasch abychom cítili, že takto hrát šach
nejde. Není divu, že ostatní černé síly nemají - a asi ani nebudou mít šanci - se do bojů
zapojit.
17.Je4! h6?!
Vyhání dámu na místo o které má zájem! [17...Dxg5 18.Jxg5 a černý se těžko ubrání.]
18.Dh4 +S ideou 19.Jxd6 ... 19...g5 20.Jxf5 gxh4 21.Jxh4+-.
18...Kd7 19.Jg5 Jc6 20.Jxe6 Jd8 21.d5!
XIIIIIIIIY
9r+-sn-vl-tr0
9zpp+kzp-zp-0
9-+-zpN+-zp0
9+-+P+q+-0
9-+-+-+-wQ0
9+-+-+-+-0
9PzP-+-zPPzP0
9tR-vL-tR-mK-0
xiiiiiiiiy
21...b5 [21...Dxd5? 22.Jxf8+] 22.Dd4 Vg8 23.Sd2 Df6 24.Dg4 h5 25.Dh3 [25.Jc5+]
25...Jxe6 26.Vxe6 [26.dxe6+] 26...Dxb2
45
XIIIIIIIIY
9r+-+-vlr+0
9zp-+kzp-zp-0
9-+-zpR+-+0
9+p+P+-+p0
9-+-+-+-+0
9+-+-+-+Q0
9Pwq-vL-zPPzP0
9tR-+-+-mK-0
xiiiiiiiiy
27.Vxe7+! Kxe7 28.De6+ 0–1
28.De6+ Kd8 29.Sa5#. Partie překrásně demonstruje možnosti bílého v Grossově
variantě!
Rosenthal,D - Shneider,A 1990 [B22]
Druhá doplňující partie
1.e4 c5 2.c3 Jf6 3.e5 Jd5 4.d4 cxd4 5.cxd4 d6 6.Sc4 Jb6 7.Sb5+ Sd7 8.e6 Sxb5
9.Dh5 Dc8 10.Dxb5+ Kd8 11.Se3 Dxe6 12.d5 Dd7 13.Sxb6+ axb6 14.Dxb6+ Dc7
15.De3 Dc5 16.Dd2 g6 17.Je2
XIIIIIIIIY
9rsn-mk-vl-tr0
9+p+-zpp+p0
9-+-zp-+p+0
9+-wqP+-+-0
9-+-+-+-+0
9+-+-+-+-0
9PzP-wQNzPPzP0
9tRN+-mK-+R0
xiiiiiiiiy
Můžeme se ptát: „Proč zde bílí automaticky pokračují vývinem jezdce právě na pole
e2?“ Pokud chce bílý dosáhnout dobré souhry figur s ohledem na plány vývinu černého i
pěšcové struktury (xPd5), potom je opravdu vývin jezdců na pole e2 a c3 správný, neboť
forpost Jc3 potřebuje podporu druhého jezdce. Přesto bychom však mohli - měli
vyzkoušet jak by se hra vyvíjela po běžném vývinu jezdce 17.Jf3!?
46
XIIIIIIIIY
9rsn-mk-vl-tr0
9+p+-zpp+p0
9-+-zp-+p+0
9+-wqP+-+-0
9-+-+-+-+0
9+-+-+N+-0
9PzP-wQ-zPPzP0
9tRN+-mK-+R0
xiiiiiiiiy
17...Sg7 18.0–0 Jd7 19.Ve1!
[Nebo 19.Vc1. Zde ovšem nemá královská věž co pohledávat. Její místo je v centru šachovnice.
19.Jc3 Sxc3! 20.bxc3 (20.Dxc3? Dxc3 21.bxc3 Va5) 20...Jf6! V pravý čas!
XIIIIIIIIY
9r+-mk-+-tr0
9+p+-zpp+p0
9-+-zp-snp+0
9+-wqP+-+-0
9-+-+-+-+0
9+-zP-+N+-0
9P+-wQ-zPPzP0
9tR-+-+RmK-0
xiiiiiiiiy
Bílý musí volit pořadí vývinových tahů s ohledem na možnosti této významné obranné síly černého.]
19...Jb6 (19...Jf6?! 20.Jc3! s dalším 21.Vac1.)
XIIIIIIIIY
9r+-mk-+-tr0
9+p+-zppvlp0
9-sn-zp-+p+0
9+-wqP+-+-0
9-+-+-+-+0
9+-+-+N+-0
9PzP-wQ-zPPzP0
9tRN+-tR-mK-0
xiiiiiiiiy
Maximální aktivita, centralizace a rychlost do hry nově vstoupivších bílých figur sebou
ovšem zároveň přináší odepsání centrálního pěšce d5! To je jistě možné řešení
problémů pozice, ale opravdu málokterý šachista by se tímto řešením v dané chvíli v
partii zabýval! Podobné uvažování bylo podobné třeba Morphymu, Čigorinovi či
Alechinovi, možná Talovi; tedy způsob myšlení hraničící s genialitou. (Tím není ovšem
zatím nic řečeno o objektivní síle myšlenky; to musí prokázat až pečlivý rozbor!) My si
tuto rozkoš však dovolit můžeme! Vždyť nejde o nic jiného než „přikrmení“ dynamických
47
možností bílého za cenu oběti centrálního pěšce. Nově otevřená linie „d“ je již třetí (!) a
bílé těžké figury po nich jistě vyvinou silný tlak na chráněnou hradbu d6 i nechráněnou
e7. V pozici černého je celá řada slabých bodů. Hlavním terčem bílého - ba desítkou na
něm - je ovšem pochopitelně samotný černý král!
20.Jc3
[Smysluplné je i 20.Ja3!? (s ideou zejména 21.Vac1) Dxd5 (20...Jxd5? 21.Vac1 Da5 22.b4±) 21.De3
Jc8 22.Ved1 (Ještě principiálnější je 22.Vad1 Dxa2) 22...De6 (22...Da5 23.Jc4; 22...Df5 23.Db3)
23.Dd2 
XIIIIIIIIY
9r+nmk-+-tr0
9+p+-zppvlp0
9-+-zpq+p+0
9+-+-+-+-0
9-+-+-+-+0
9sN-+-+N+-0
9PzP-wQ-zPPzP0
9tR-+R+-mK-0
xiiiiiiiiy
S ideou 24.Db4± či 24.Jd4±. 20.Jg5!?]
20...Sxc3 (Jinak 21.Va1–c1!) 21.bxc3 Jxd5 (21...Dxd5 22.De3 Jc8 23.Vad1) 22.Jg5
Kd7
XIIIIIIIIY
9r+-+-+-tr0
9+p+kzpp+p0
9-+-zp-+p+0
9+-wqn+-sN-0
9-+-+-+-+0
9+-zP-+-+-0
9P+-wQ-zPPzP0
9tR-+-tR-mK-0
xiiiiiiiiy
23.c4! (23.Jxf7?! Vhf8 24.Jg5 Vf5) 23...Jc3 [23...Jb6 24.Vab1; 23...Jf6 24.Vab1;
23...Jc7 24.Jxf7 Vhf8 25.Je5+; 23...Dxc4? 24.Vec1 Db4 25.Dxd5 Va5 26.De4!+-]
24.Dxc3 Dxg5 25.Df3! .ƒ
48
XIIIIIIIIY
9r+-+-+-tr0
9+p+kzpp+p0
9-+-zp-+p+0
9+-+-+-wq-0
9-+P+-+-+0
9+-+-+Q+-0
9P+-+-zPPzP0
9tR-+-tR-mK-0
xiiiiiiiiy
Možná tedy, že právě zde lze nalézt významné dynamické zesílení pozice bílého. Nu,
možná tak nějak by si věc představoval i sám Štefan Gross...
17...Sg7 18.0–0 Jd7
[Pokračování 18...Ja6 považujeme za hlavní variantu v předcházejícím rozboru.]
19.Jbc3 Jb6?!
XIIIIIIIIY
9r+-mk-+-tr0
9+p+-zppvlp0
9-sn-zp-+p+0
9+-wqP+-+-0
9-+-+-+-+0
9+-sN-+-+-0
9PzP-wQNzPPzP0
9tR-+-+RmK-0
xiiiiiiiiy
Podle mého zde (za asistence jezdce e2) nemá černý jezdec co pohledávat. Ostatně
černý dá sám tomuto názoru během několika dalších tahů za pravdu.
Černý měl pokračovat 19...h5!  analogicky hlavním variantám: 20.Vac1? Sh6 21.Jf4
Db4.
20.Vac1ƒh5 21.Dd3 Jd7
XIIIIIIIIY
9r+-mk-+-tr0
9+p+nzppvl-0
9-+-zp-+p+0
9+-wqP+-+p0
9-+-+-+-+0
9+-sNQ+-+-0
9PzP-+NzPPzP0
9+-tR-+RmK-0
xiiiiiiiiy
49
Uvolňuje pole b6 pro dámu a chystá manévr Jd7-e5. Přesto nelze nevidět, že zatímco
bílý dokončil vývin figur, černý jakoby tápal na místě!
22.Jb5 Db6 23.Jec3! h4 [23...Je5 24.De2; 23...Jc5?! Zde se jezdec neudrží. Býti
forpostem nemá právo kvůli bílému pěšci „b“.]
24.b4 [S myšlenkou mj. 25.a4, 26.a5 a černé síly umístěné na dámském křídle ztratí
veškerou souhru. 24...Je5 25.Dh3.]
24...Vh5 25.a4 Ke8
Nebo 25...h3 a dále například: 26.g3 Je5 27.De4 Vf5 28.a5 Jf3+ 29.Kh1 Da6 30.g4 Vf6
31.Jc7 Kxc7 32.Dxe7+ +-.
XIIIIIIIIY
9r+-+-+-+0
9+pmk-wQpvl-0
9q+-zp-trp+0
9zP-+P+-+-0
9-zP-+-+P+0
9+-sN-+n+p0
9-+-+-zP-zP0
9+-tR-+R+K0
xiiiiiiiiy
26.a5 Dd8
XIIIIIIIIY
9r+-wqk+-+0
9+p+nzppvl-0
9-+-zp-+p+0
9zPN+P+-+r0
9-zP-+-+-zp0
9+-sNQ+-+-0
9-+-+-zPPzP0
9+-tR-+RmK-0
xiiiiiiiiy
Hlavně hra černého připomíná dobývání Berlína. Černí ustupují a ustupují. Zdá se
jasnější a jasnější, že pevnost bude dobyta.
Ale 27.Jc7+?
Bílý, který vedl celou partii podle mého na velmistrovské úrovni, se zde dopouští hrubé
nedbalosti a boj se mohl rozhořet s novou silou. Na vině podle mého není ani tak
nedopočítávání variant, jako špatné hodnocení (přecenění útočných možností) na konci
propočítané hlavní varianty. Přitom vyhrávalo „kde co“. Například: 27.Je4 s hrozbou
28.Jc7+. Velmi silně vypadá 27.f4! s myšlenkou mimo jiné i Jb5-d4-f5! K zahození není
ani 27.Je2 a 28.Jc7+ či 28.Jf4.
27...Dxc7 28.Jb5 Dd8??
50
Oplácí vážnou nepřesnost hrubou chybou a vše se vrací na svá místa s tím, že se
ovšem zakončení partie podstatně zkrátí. Černý musel hrát 28...Db8 29.Jc7+ Kd8
30.Jxa8 Dxa8 a zdá se, že by bílý mohl začít partii vyhrávat znovu.
29.Jc7+ Kf8 30.Jxa8 Dxa8 31.Vc7!+-
XIIIIIIIIY
9q+-+-mk-+0
9+ptRnzppvl-0
9-+-zp-+p+0
9zP-+P+-+r0
9-zP-+-+-zp0
9+-+Q+-+-0
9-+-+-zPPzP0
9+-+-+RmK-0
xiiiiiiiiy
Zde nemohl být král využit coby ochránce od vtržení a těžké figury tak rychle dokonají
dílo zkázy. 31...Jf6 32.Dc4 1–0
51
Download

Gross_opr.pdf