Katalog bioosiv
Podzim 2013
Kvalitní osiva - úspěšná sklizeň
Česká republika
s. r. o.
Pšenice setá
Papageno
PAPAGENO je raná až poloraná
krmná bezosinná pšenice s
vynikajícím výnosovým potenciálem a vysokou objemovou
hmotností. PAPAGENO se
vyznačuje dobrou mrazuvzdorností a odolností poléhání.
Výška rostlin je 80cm. Plastická
odrůda vhodná do všech lokalit
pěstování pšenice.
•
•
•
Výborná krmná hodnota –
vysoký obsah škrobu v sušině
(cca 70 %)
Komplexní zdravotní stav
Vysoká odolnost fusariu v
klase, padlí travnímu a rzi
plevové
Pěstitelská doporučení
Termín setí: 20.9. – 5.10.
Výsevek: 350 – 420 zrn/m²
Pšenice setá
SATURNUS
SATURNUS je poloraná osinatá
potravinářská pšenice kvality A.
Saturnus dosahuje velmi vysoké objemové hmotnosti a vysokého obsahu bílkovin. Vysoký
výnos a výborný zdravotní stav
(padlí travní, rzi a fuzariózy).
•
•
•
•
•
•
•
Poloraná osinatá odrůda
Výborná pekařská jakost A
Vysoký obsah bílkovin
Velmi vysoký výnos zrna,
stabilita výnosu
Dobrá odolnost proti padlí
travnímu, fuzariozám
Dobrá odolnost k poléhání
Nejvhodnější odrůda pro
podmínky ekologického
zemědělství
Doporučení k setí:
datum setí: 20.9. – 10. 10.
výsevek: 350 – 480 zrn/m²
(150 – 220 kg/ha)
2
Pšenice setá
LUKULLUS
LUKULLUS je osinatá,
raná, výnosná pšenice s
potravinářskou kvalitou (E)
a vysokým obsahem velmi
kvalitních bílkovin. Odrůda
se vyznačuje dobrou mrazuvzdorností. Vysokou kvalitu
prokazuje především v suché
pěstitelské oblasti, tj. v KVO a
suché a teplé části ŘVO.
Výška rostlin je 99 cm.
•
•
•
•
•
Raná osinatá odrůda
Výborná pekařská jakost E
Dobrá odolnost proti padlí
travnímu
Středně vysoká
­mrazuvzdornost
Dobrá odolnost k poléhání
Doporučení k setí:
datum setí: 20.9. – 10.10.
výsevek: 350 – 480 zrn/m²
(150 – 220 kg/ha)
Pšenice setá
ALBERTUS
ALBERTUS je osinatá, středně
raná pšenice s potravinářskou
kvalitou (E). Dobrá konkurenční
schopnost vůči plevelům.
Dobrá mrazuvzdornost.
•
•
•
Vysoká objemová hmotnost
Odolnost k porůstání
Vysoký výnos
Pěstitelská doporučení
Termín setí: 20.9. – 10.10.
Výsevek: 350 - 420 zrn/m²
Pšenice setá
ANTONIUS
ANTONIUS je poloraná osinatá
pšenice ozimá s výbornými
kvalitativními parametry a vysokým výnosem zrna.
Antonius je plastická odrůda
vhodná do všech výrobních
oblastí. Odrůda je předurčena
k vysoké intenzitě pěstování.
Výška rostlin je 90 cm, přesto
má odrůda dobrou odolnost
poléhání a celkově dobrý zdravotní stav.
•
•
•
•
•
•
Poloraná odrůda
Výborná pekařská jakost E,
vysoký obsah bílkovin
Komplexní odolnost chorobám
Vysoká odolnost fusariu v
klase
Středně vysoká mrazuvzdornost
Dobrá odolnost k poléhání
Doporučení k setí:
datum setí: 20.9. – 10.10.
výsevek: 350 – 480 zrn/m²
(150 – 220 kg/ha)
Žito ozimé
Schlägler
•
•
•
•
•
Pšenice špalda
odrůda vhodná na špatná
stanoviště
vysoká odolnost k plísni
sněžné
vysoké rostliny – vysoký
výnos slámy
Výborná mrazuvzdornost
další odrůdy dle aktuální
nabídky (informace získáte u
obchodního zástupce)
Doporučení k setí:
výsevek: 330 – 380 zrn/m²
(125 – 145 kg/ha)
Ebners Rotkorn
•
•
•
•
•
vysoký výnos, velmi dobrá
kvalita zrna
nejlepší výtěžnost při loupání
výborná mrazuvzdornost
vhodná i do méně příznivých
oblastí
dobrý zdravotní stav
Doporučení k setí:
datum setí: polovina září –
polovina října, v nižších polohách
až konec října
časný výsevek:
160 – 170 klásků/m²
(180 – 200 kg/ha)
pozdní výsevek:
180 – 200 klásků/m²
(200 – 230 kg/ha)
hloubka setí 4 – 5 cm
3
Pšenice jednozrnka
EInKoRN
•
•
•
•
nenáročná na pěstování
pomalý počáteční růst
nažloutlá, na bílkoviny bohatá
mouka
vhodná pro pěstování v
méně příznivých oblastech,
ve kterých by pšenice setá
nedosáhla dobrého výnosu
Doporučení k setí:
datum setí: polovina září – polovina října
výsevek: 300 – 350 klásků/m²
(100 – 125 kg/ha)
Pšenice dvouzrnka
FARVENTO
•
•
•
stará forma pšenice
nenáročná na pěstování
zrno bohaté na bílkoviny a
minerální látky
Doporučení k setí:
datum setí: polovina září – polovina října
výsevek: 300 – 350 klásků/m²
(165 – 180 kg/ha)
Tritikále ozimé
•
odrůdy dle aktuální nabídky
JeČmen ozimÝ
•
odrůdy dle aktuální nabídky
Kontakty
Libor Kozlovský
obchodní zástupce pro severní Čechy
specialista na řepku
tel.: +420 606 602 671
e-mail: [email protected]
Miroslav Vencl
obchodní zástupce pro východní Čechy
specialista na kukuřici a čirok
tel.: +420 602 543 200
e-mail: [email protected]
Zdeněk Šnejdar
obchodní zástupce pro západní Čechy
specialista na obiloviny
tel.: +420 602 452 503
e-mail: [email protected]
Jan Šrámek
obchodní zástupce pro jižní Čechy
specialista na bioosiva
tel.: +420 602 736 753
e-mail: [email protected]
Ladislav Hrbáček
obchodní zástupce pro Moravu
specialista na sóju
tel.: +420 602 128 020
e-mail: [email protected]
Firma Saatbau Linz Česká republika s. r. o. je registrována podle zákona č. 242/2000 Sb. v platném znění o ekologickém zemědělství jako osoba podnikající v ekologickém zemědělství a je kontrolována kontrolní organizací
Biokont CZ, s.r.o.
Osiva si můžete objednat na adrese:
Wolkerova 3071, 438 01 Žatec
tel.: +420 415 211 849, +420 415 211 853, fax: +420 415 211 812
e-mail: [email protected], [email protected]
www.saatbaulinz.cz
Kvalitní osiva - úspěšná sklizeň
Česká republika
s.r.o.
Download

Katalog bioosiv podzim 2013 - Saatbau Linz Česká republika spol s ro