big
Pomoc díky Nadaci pro podstávkový dům
(Stiftung Umgebindehaus)
big
big
Pět silných partnerů
Den otevřeného
podstávkového domu
Sekretariát Krajiny podstávkových domů
(Geschäftsstelle Umgebindeland)
Nadace pro podstávkový dům
se od roku 2004 zasazuje
o zachování lidové architektury
v Horní Lužici.
V roce 2013 budeme moci
předat v pořadí již 100.
smlouvu o poskytnutí dotace na
restaurátorské práce dalšímu
majiteli podstávkového domu.
V rámci několika dotačních
záměrů jsme společně s Německou
spolkovou nadací pro životní
prostředí (DBU) a Německou
nadací pro ochranu památek
v posledních letech mohli rozdělit
více než 500 000 eur na zachování
architektury podstávkových domů.
Modelová sanace podstávkových
domů, která zároveň splňuje
nároky památkové péče, a inovativní možnosti řešení její realizace stojí vždy
v popředí.
Německé spořitelny Sparkasse Oberlausitz-Niederschlesien a Kreissparkasse
Bautzen rozdělily od roku 2004 v rámci programu zvláštního financování
prostředky více než 90 novým vlastníkům podstávkových domů na koupi,
resp. koupi a sanaci podstávkového domu ve výši přes 5,1 mil. eur.
Pakliže i Vy naleznete chuť a zájem o udržení malebných lužických
podstávkových domů, můžete realizaci našich nadačních cílů podpořit
finančním darem. Každá částka, ať je sebemenší, pomůže nadaci
zachraňovat cenné podstávkové domy nebo poslouží jako příspěvek
k posílení nadačního kapitálu.
Sekretariát Krajiny podstávkových domů byl zřízen v roce 2003 se záměrem
pomoci iniciativě Krajina podstávkových domů v jejím rozvoji a postarat
se přitom i o koordinaci celé řady dalších iniciativ. Hlavní náplní práce
Sekretariátu je výměna informací a práce s veřejností. Zodpovídá také za
„Den otevřeného podstávkového domu“.
v Den otevřeného podstávkového domu:
v Hirschfelde, Komturgasse 9 (str. 17)
Nadace pro podstávkový dům
(Stiftung Umgebindehaus)
Nadace pro podstávkový dům se zasazuje o zachování
podstávkových domů. Byla založena regionálními
okresy a spořitelnami v roce 2004. Nadace podporuje
restaurování obzvlášť hodnotných, originálních stavebních dílů domů a je
zodpovědná za burzu podstávkových domů.
Každý rok vypisuje Cenu podstávkového domu, zkoumá historii vývoje
podstávkových domů, poskytuje poradenské služby stran stavebně-historických
aspektů domů a aspektů památkové péče a pomáhá prostřednictvím
programu „Zvláštní financování podstávkových domů“ („Sonderfinanzierung
Umgebindehaus“).
3
201
a
n
t
vě
26. kívej se
pod nitř...
dov
Sdružení odborníků Fachring Umgebindehaus
Sdružení odborníků Fachring Umgebindehaus je
společenství specialistů, kteří se zavázali k dodržování
vysokých nároků na kvalitu v otázkách řemeslného
zachování podstávkových domů. Důraz je kladen především
na obnovu podstávkových domů v souladu s nároky památkové péče. Členy
sdružení můžeme poznat podle kulaté pečeti kvality.
v Den otevřeného podstávkového domu:
v Cunewalde, Kirchweg 2 (str. 7)
Převody finančních darů a příspěvků nadaci:
Bankovní spojení
Kreissparkasse Bautzen
číslo účtu: 1000 10 9000, kód banky (BLZ): 855 500 00
Chcete-li se rozhodnout nadaci přispět, obraťte se s důvěrou na nás. Rádi
Vám poradíme.
Foto: Jeannette Gosteli
Impressum
Vydavatel:
Sekretariát Krajiny podstávkových domů
okres Görlitz, pobočka Žitava, 02763 Zittau, Neustadt 47
Informační centrum Podstávkový dům
(Informationszentrum Umgebindehaus)
při Vysoké škole Zittau/Görlitz
Grafická úprava/foto na titulní stránce:
DIE PARTNER GmbH, Görlitz, www.die-partner.tv
Poradentsví a vědecký doprovod k tématům zachování podstávkových domů je
hlavním úkolem Informačního centra Podstávkový dům při Vysoké škole Zittau/
Görlitz. Z dílny tohoto centra pochází příručka pro rekonstrukci podstávkových domů.
v Den otevřeného podstávkového domu:
v Hirschfelde, Komturgasse 9 (str. 17)
Kontakt:
Stiftung Umgebindehaus
Arnd Matthes – vedoucí pobočky
Sven Rüdiger – projektový manager
D-02727 Ebersbach-Neugersdorf, Hauptstraße 39
Tel.: 0049 3586 763281, Fax: 0049 3586 763290
E-mail: [email protected]
[email protected]
www.stiftung-umgebindehaus.de
Českou verzi vydal Liberecký kraj v rámci projektu „Společně pro zachování
podstávkových domů – Zvýšení povědomí a informovanosti“ podpořeného
z programu Cíl 3/Ziel 3 na podporu přeshraniční spolupráce 2007–2013
mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko.
Saské sdružení pro lidovou
architekturu (Sächsischer Verein
für Volksbauweise e.V.)
Překlad:
Tisk:
Sazba:
Náklad:
Saské sdružení pro lidovou architekturu bylo založeno v roce 1990. Toto
sdružení podporuje vlastivědné zkoumání a památkovou péči. Angažuje se
v zachování krajiny s charakteristickými domky a péči o ni a je také vydavatelem
celé řady publikací, mj. knihy „Umgebinde – Eine einzigartige Bauweise“
(pozn.: kniha vyšla pouze v němčině; Podstávka – jedinečná architektura).
v Den otevřeného podstávkového domu:
v obci Weifa, Hauptstraße 8 (str. 47)
big
big
Hana Kolomazníková, Pavel Grmela, Jan Hanzl
Tiskárna RUCH s.r.o.
Ota Pohořalý
1 000 ks
big
Vítejte na 9. Dni otevřeného
podstávkového domu!
Již podeváté nabízejí vlastníci podstávkových domů
hostům a návštěvníkům možnost nahlédnout zblízka či
zdálky do svých světnic. Den otevřeného podstávkového
domu se koná vždy o posledním květnovém víkendu a má
za cíl propagovat život v podstávkovém domě. Probíhá
podobným způsobem jako již tradiční Den otevřených
památek. Všechny zde popisované podstávkové domy
můžete 26. května 2013 osobně navštívit. Zpravidla jsou
otevřené mezi 10 a 17 hodinou. Odlišné časy jsou uváděny
v popiscích u jednotlivých domů. Některé podstávkové domy
lze navštívit pouze v rámci prohlídky s průvodcem. Každý
návštěvník objektů v rámci Dne otevřeného podstávkového
domu odpovídá sám za svou bezpečnost. Je třeba brát ohledy
na soukromou sféru vlastníků podstávkových domů a dbát
zvýšené pozornosti zvláště na staveništích.
V Den otevřeného podstávkového domu se prezentují také
řemeslníci, kteří předvádějí svůj um a rádi zodpovědí Vaše
odborné dotazy. Pro návštěvníky jsou také připraveny četné
výstavy. Na některých místech jsou připraveny přednášky
nebo různé aktivity pro Vás i Vaše děti.
Všechny nabídky jsou v programu seřazeny v abecedním
pořádku dle obcí. Na zadní straně obálky se nachází také
mapka, v níž jsou pomocí bodů vyznačena všechna místa akcí.
Návštěvníky z daleka srdečně zveme, aby Den otevřeného
podstávkového domu využili pro delší pobyt. Turistická
sdružení Vám ráda předají informace o možnostech
ubytování.
Sekretariát Krajiny podstávkových domů a všichni zúčastnění
Vám přejí zajímavý den plný přínosných setkání!
Kontakt
Sekretariát Krajiny podstávkových domů, okres Görlitz,
pobočka Žitava, 02763 Zittau, Neustadt 47
Telefon: 0049 3583 721109
E-mail: [email protected]
Internet: www.umgebindeland.de
1
Blíževedly (CZ)
dříve čp. 40
› Sýpka
jediná památkově chráněná sýpka z přelomu 17. a 18. století v okrese
Česká Lípa, přízemí je zděné z pískovcových bloků, patro je roubené
s arkádovou pavlačí, sklep a komora v přízemí mají valené klenby
a pískovcové portály
panelová výstava o historii a obnově sýpky, středověké hry
pro děti i celou rodinu, ukázka středověkých hudebních
nástrojů s výkladem a hrou na ně
Parkování: u objektu, u kostela (cca 50 metrů od objektu)
Kontakt: Mgr. Petra Přenosilová
Jeřábkovo náměstí 456, 47001 Česká Lípa
Tel.: 00420 777 834 331
[email protected]
Nabídka:
nově
ul. S
› P
K
ul. W
› R
ko
p
m
o P
K
Bogatynia (PL)
Místní program
trasy na kole 10 km, pěšky 5 km – obojí s průvodcem;
konec na ul. Waryńskiego 17, přednáška členů národopisného
sdružení Bogatynia; výstava a vyhlášení vítězů pro žáky
(předcházející výtvarná soutěž); výtvarný stánek: malování
barvami na téma „podstávka“
Místo setkání:
10 hod. Bogatyński Cultural Centre
(kulturní centrum)
Trvání:
cca 3 hodiny
K
› Nabídka:
› Další nabídky:
mezi domy na ul. Waryńskiego čp. 17 a 24 od 10 do 12 hod.
předvedení tesařských prací:
tesání čtyřbokých trámů z kmene dvěma tesařskými mistry
Richterem a Wendlerem z Oderwitz; dětský program;
občerstvení
Parkování: u městské knihovny a u domu kultury
Kontakt: Dorota Wilczyńska,
Towarzystwo Miłośników Ziemi Bogatyńskiej
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy,
59-920 Bogatynia, Ul. II Armii Wojska Polskiego 2 G,
Tel.: 0048 666 147 059
[email protected]
2
ul. W
› P
ko
ro
P
K
K
y
ného
nově
ul. Słowackiego čp. 7
› Příklad rekonstrukce podstávkového domu po povodních roku 2010
Kontakt:
Zuzanna Mogilnicka,
Tel.: 0048 699 978 923
[email protected]
ul. Waryńskiego čp. 17
› Rekonstruovaný podstávkový dům
kompletně rekonstruovaný
podstávkový dům z 18. století;
možnost rozhovoru s majiteli domů
o zkušenostech s rekonstrukcí
Parkování: přímo před domem
v ul. Waryńskiego nebo
u LIDLu v centru města
Kontakt (polsky):
Marzana a Marcin Pilszakovi
Tel.: 0048 757 731 202
[email protected] , www.domzegarmistrza.pl
Kontakt (německy):
Dr. Ulrike Bischofová
Tel.: 0049 178 7833240
[email protected]
ní
d.
y
ul. Waryńskiego čp. 18
› Podstávkový dům v rekonstrukci
komplex podstávkových a hrázděných objektů z 18. století, od povodní
roku 2010 probíhá rekonstrukce
Parkování: přímo před domem v ul. Waryńskiego nebo u LIDLu
v centru města
Kontakt (polsky):
Marzana a Marcin Pilszakovi
Tel.: 0048 757 731 202
[email protected], www.domzegarmistrza.pl
Kontakt (německy):
Dr. Ulrike Bischofová
Tel.: 0049 178 7833240
[email protected]
3
ul. Waryńskiego čp. 24
› Podstávkový dům
podstávkový dům postavený v roce
1685; v přízemí podstávková konstrukce
a hrázdění v patře
Parkování: přímo před domem v ul.
Waryńskiego nebo u LIDLu
v centru města
Kontakt: Ewelina a Bogusław
Woźniakovi
Tel.: 0048 691 731 329
Fax: 0048 757 731 202
[email protected]
www.bsrr.eu
ul. Waryńskiego čp. 30
› Podstávkový dům v rekonstrukci
podstávkový dům poškozený povodněmi roku 2010 a pozdějším požárem,
prohlídka staveniště, občerstvení, německy mluvící majitelka domu
Parkování: u domu
Kontakt: Kamil Lech
Aleje Lipowe 1
59-900 Zgorzelec
Tel.: 0048 757 757 770
Fax: 0048 757 757 770
[email protected], www.domkolodzeija.pl
Bolesławiec (PL)
Łaziska čp. 50
› Hotel a restaurance „Niebieski Burak”
starý podstávkový dům se stodolou, který byl upraven pro hotel
a restauraci
Parkování: přímo u domu
Kontakt: Barbara Alaszewska
59-700 Bolesławiec, Polsko
Łaziska 50
Tel.: 0048 502 677 310 nebo 0048 757 364 420
[email protected]
Chr
Víta
› Fü
p
ro
vo
p
m
J.
m
p
N
P
K
Cun
6 pr
› M
p
M
› N
p
M
› N
p
M
G
K
4
em,
l
Chrastava (CZ)
Víta Nejedlého čp. 95
› Führichův dům – památkově chráněný
podstávkový dům, muzeum
rodný dům akademického malíře Josefa
von Rittera Führicha (1800 – 1876),
původní nábytek, také obrazy od jiných
malířů, malovaný pokojík, minimuzeum
J. Führicha, betlémy, okenice s italskými
motivy, poslední rekonstrukce v roce 2010
po povodních
prohlídka muzea v délce 30 až 60 minut, možnost odpočinku
a posezení v parku s vyhlídkou na kostel sv. Vavřince
Parkování: na náměstí
Kontakt: Infocentrum Chrastava
Jitka Marxová, průvodce Zdeněk Šulc
Liberecká 40
46331 Chrastava
Tel.: 00420 485 143 161, 00420 604 118 296
[email protected], www.chrastava.cz
Nabídka:
Cunewalde
6 prohlídkových tras městem
› Místní část Weigsdorf-Köblitz
prohlídka místní částí Weigsdorf-Köblitz až k parku podstávkových domů
Místo setkání:
hotel „Alter Weber“, 10.00 hod. (cca 2,5 km)
› Niedercunewalde
prohlídky parkem podstávkových domů
Místo setkání:
u parku podstávkových domů, 11.00 hod., 12.30 až 14.00
hod. a 15.30 hod.
› Niedercunewalde
prohlídka Niedercunewalde
Místo setkání:
hospoda „Kleene Schänke“, 14.00 hod. (cca 1,0 km)
Gastronomie:
hotel „Alter Weber“, ul. Oberlausitzer Straße 13; „Deutsches
Haus“ v Niedercunewalde; „Blaue Kugel“, ul. Hauptstraße 97;
„Kleines Kulturhaus“, ul. Czornebohstraße 19
Kontakt: Turistické informační centrum
Hauptstraße 97, 02733 Cunewalde
Tel.: 0049 35877 80888
[email protected], www.cunewalde.de
dne 26. května 2013 otevřeno od 10 do 17 hod.
5
Czornebohstraße čp. 2
Kirc
› Statek Dreiseitenhof (Tříboký dvůr) – příkladně rekonstruovaný Dům
hosta (Haus des Gastes)
výstavní podstávkový dům, roubená světnice
jako svatební pokoj, velmi pěkně zdobená okna
› P
v re
od
a prohlídka domu, výstava modelu
podstávkového domu, modelářská
ulička ZŠ Friedricha Schillera
Cunewalde na téma „podstávkové
domy“, výstava historických
vozidel a technického vybavení,
10. sraz veteránů na statku
Dreiseitenhof
Parkování: parkoviště u Domu hosta (Haus des
Gastes) na nám. Schützenplatz
Kontakt: Turistické informační centrum
02733 Cunewalde
Hauptstraße 97
Tel.: 0049 35877 80888
[email protected]
www.cunewlade.de
Nabídka:
nově
Hauptstraße čp. 123
› Podstávkový dům v rekonstrukci
prohlídka a výklad k objektu, možnost zakoupení grilovaných
klobás a steaků
Parkování: parkoviště u Volksbank
Kontakt: Alexander Kern
Neue Sorge 13
02733 Cunewalde
Tel.: 0049 172 3411710
Nabídka:
Hauptstraße čp. 254
› „Stodolová oáza“ („Scheunen-Oase“) – pension
část roubené světnice s malovanými okenicemi, staré i moderní kuchyňské
vybavení, místnosti s hliněnou izolací a malbami, stará kamna, přestavěná
stodola s místností pro pořádání akcí, noclehy na seně, stará expozice van
s houpací vanou, bylinková zahrádka s popisky
prohlídka domu, výklad k vytápění na geotermální energii
firmou Fliesen-Lehman a stucco italiano, domácí chléb
a bylinkové variace, nabídky pro děti
Parkování: u domu
Kontakt: Erika Heboldová
Hauptstraße 254, 02733 Cunewalde
Tel.: 0049 35877 27272
[email protected], www.scheunen-oase.de
Nabídka:
6
N
V P
K
ům
ých
Kirchweg čp. 2
› Podstávkový dům jako staveniště – ukázky tradičních řemesel
v podstávkovém domě výstava o obsahu projektu programu Cíl 3, který
realizuje sdružení Holzhaus Bautzen e.V. jako lead-partner spolu se skupinou
odborníků „Fachring Umgebindehaus“, spolkem BIOTEC e.V. z Freitalu
a českým partnerem TUR (Společnost pro trvale udržitelný rozvoj Šluknovska)
odborné informace k provedeným sanačním pracím kolem
podstávkového domu; rady a informace k odborným firmám
a architektům, kteří mohou podpořit a doprovázet kvalitní
rekonstrukci podstávkových domů dle nároků památkové
péče; ukázky řemesel: tesařství Bühler z Oberseifersdorfu,
tesařství Leuner z Cunewalde, truhlářství Höhne
z Taubenheimu, kamenictví Friebolin ze Žitavy, spolku
Holzhaus Bautzen i malířských a restaurátorských dílen
Marestro z obce Spitzkunnersdorf; informace Volksbank
Löbau-Zittau o aktuální nabídce podstávkových domů,
„podstávková“ půjčka jako atraktivní možnost nabytí,
případně navýšení hodnoty podstávkových domů
V blízkosti: největší evangelický vesnický kostel v Německu, který je
v tento den po bohoslužbě otevřen veřejnosti až do 17.00
hod., a park podstávkových domů s miniaturami domků (viz
také místní program Cunewalde)
Parkování: u obecního úřadu, poté pěšky přes park miniatur,
možnost parkování v ul. Kirchweg/Erlenweg, Stará pošta
Kontakt: Ronny Hausmann, Sdružení pro značku kvality
„Fachring Umgebindehaus“ e.V.
02794 Spitzkunnersdorf, Niederoderwitzer Straße 6
Tel.: 0049 35842 38469
[email protected]
www.fachring-umgebindehaus.eu
Nabídka:
Dr. Günter Hanke, Holzhaus Bautzen e.V.
Tel.: 0049 3591/270238
[email protected], www.holzhaus-bautzen.de
ňské
věná
van
7
nově
Kirchweg čp. 23
› Obytný podstávkový dům
patrové selské stavení s původní zachovalou
roubenou světnicí, první písemná zmínka v roce
1878, přestavba v roce 1905, přistavění kůlny
a chléva v letech 1933 až 1936
prohlídka domu
od 12 do 17 hod.
Parkování: u Domu hosta (Haus des Gastes),
na místě není možné parkovat
Kontakt: Franz-Dieter Strobl
Kirchweg 23, 02733 Cunewalde
Tel.: 0049 35877 88293, [email protected]
Nabídka:
Dzi
Dzia
› N
p
P
K
Dol
Oberlausitzer Straße čp. 13
Dolá
› Hotel „Alter Weber“ („Starý tkadlec“) – ukázky řemesel
budova vystavěná v roce 1843, pohostinství v podstávkovém domě, starý
tkalcovský stav, klenutý sklep, vlastní studna
› D
p
d
se
ukázky plátenické manufaktury von Kleist z Neukirchu
a expozice k historii výroby plátna,
www.leinenmanufaktur-vonkleist.de
Parkování: u hotelu
Kontakt: Hotel „Alter Weber“,
paní Hübnerová
Oberlausitzer Straße 13,
02733 Cunewalde,
místní část WeigsdorfKöblitz, Tel.: 0049
35877 88900
Nabídka:
nově
Místní část Schönberg čp. 15
› Rekonstruovaný podstávkový dům
podstávkový dům z roku 1795, sanovaný a restaurovaný co možná
nejšetrněji a do původní podoby, s ochrannou orlicí ve štítu, studnou
s dřevěnou pumpou, malovanými okenicemi, železnými, zápustkově
kovanými okenními mřížemi, dveřním zvonem z litého železa, klenutým
stropem, žulovými stropy; přízemí přístupné pro vozíčkáře
Nabídka: prohlídka domu od 14 do 17 hod.
Parkování: u vjezdu do obce
Kontakt: Dr. med. Hartmut Koenitz
Hohe Straße 79, 01187 Dresden
Tel.: 0049 351 4719167
8
N
P
K
Dol
Dol
› P
bý
d
N
P
K
arý
m
Działoszyn (PL)
Działoszyn čp. 163
› Nerekonstruovaný podstávkový dům
podstávkový dům před kompletní rekonstrukcí
Parkování: přímo u domu
Kontakt: Alina Orliková a Marek Szymula
ul. Kościuszki 16/15, 59-900 Zgorzelec
Tel.: 0048 782 487 624
[email protected]
Dolánky u Turnova (CZ)
Dolánky u Turnova čp. 12
› Dlaskův statek – muzeum v podstávkovém domě
postaven v roce 1716, vzácně dochovaná ukázka formy pojizerského
domu, samostatná urbanistická jednotka obklopená trámcovou hradbou
se dvěma branami – horní zděnou s dřevěnou zvoničkou a dolní dřevěnou
Nabídka: 1 až 1,5 hodinová prohlídka, částečně s průvodcem
Parkování: pro osobní automobily i autobusy
Kontakt: Muzeum Českého ráje v Turnově
PhDr. Vladimíra Jakouběová
Skálova 71, 511 01 Turnov
Tel.: 00420 481 322 106
[email protected]
Dolní Chřibská (CZ)
Dolní Chřibská čp. 40
› Pohostinství a pension v podstávkovém domě
bývalá zemědělská usedlost, v nedávné době prošla citlivou rekonstrukcí,
dbáno na použití původních a tradičních stavebních materiálů
restaurace, jízdárna, možnost vyjížděk na koních případně
vodění dětí na ponících, dětské hřiště, k vidění výběh pro
ovce, kozy a slepice
Parkování: přímo u objektu
Kontakt: Usedlost Na Stodolci, Matěj Kudla
Dolní Chřibská čp. 40, 407 44 Chřibská
Tel.: 00420 602 321 828
[email protected], www.nastodolci.cz
Nabídka:
9
Ebersbach
Prohlídka místa
› Prohlídka obce s průvodkyní Stefanie Kipkeovou na téma „EbersbachNeugersdorf – město podstávkových domů v průběhu času“
Místo setkání:
13 hod. u statku „Grünsteinhof“
Doba trvání:
cca 1,5 hodiny
Obe
› P
re
fo
vs
O
Parkování: na dvoře a u „Staré radnice“ („Altes Rathaus“),
ul. Hauptstraße 61/B 96
Kontakt: Stefanie a Thomas Kipkeovi, Ebersbach-Neugersdorf, místní
část Ebersbach, statek „Grünsteinhof“, Oberer Kirchweg 25
Tel.: 0049 3586 310182 nebo 0049 172 3587132
[email protected], www.gruensteinhof.de
Bahnhofstraße čp. 8c
› Eiscafé „Spreeeck“ – pohostinství v podstávkovém domě
podstávkový dům z roku 1836 s pohostinstvím a pensionem, pěkné
sluneční hodiny
Nabídka: prohlídka přízemí
Parkování: před domem
Kontakt: rodina Domschkeových
02730 Ebersbach-Neugersdorf, místní část Ebersbach,
Bahnhofstraße 8
Tel.: 0049 3586/765792
[email protected], www.pension-spreeeck.de
P
P
Vý
P
P
Georgswalder Straße čp. 1
› „Starý mandl“ („Alte Mangel“)
– příkladně rekonstruovaný
podstávkový dům
informační centrum, pravidelné
prohlídky a informace
o otevřených podstávkových
domech v celé staré části
města (nezávisle na pevně
stanovených prohlídkách),
kompletně rekonstruovaný Dům
faktora (vystavěný okolo roku
1770), atraktivní břidlicové
obložení na štítovém průčelí, roubené světnice a mandl s využitím pro
veřejné akce, výstavní místnost s ručním tkalcovským stavem, trvalá
expozice „Vzpomínky na NDR“
Nabídka: dílny pro děti, káva a koláče
Parkování: přímo před objektem
Kontakt: Turistické sdružení „Am Schlechteberg e.V.“
paní Grafová, 02730 Ebersbach-Neugersdorf, místní část
Ebersbach, Weberstraße 22
Tel.: 0049 3586 765590, 0049 3586 763183
10
P
K
ch-
ní
5
Oberer Kirchweg čp. 25 – statek „Grünsteinhof“
› Program v předvečer dne otevřených dveří: přednáška „Moderní
rekonstrukce památkově chráněného podstávkového domu“
fotografie rodiny majitelů, začátek v 19.00 hod., nápoje a občerstvení,
vstup volný, následně výměna zkušeností a podnětů u táborového ohně
Otevřený dům dne 26.05.2013:
velký podstávkový dům, využívaný nyní jako soukromý byt,
4 moderní apartmány a místnost s klenbou pro pořádání
akcí; zdravé bydlení, ekologická rekonstrukce a komfort
21. století v památkově chráněném objektu; povídání k šetrné
a ekologické rekonstrukci obytné budovy: špaletová okna,
izolace prostřednictvím měkkých dřevovláknitých desek
a celulózy, štěrk z pěnového skla, hliněná omítka, stěnové
vytápění, vytápění štěpkou
Program na dvoře:
prohlídky domu a dvoru pod vedením členů rodiny majitelů,
od 14.30 hod. skupina dobových hudebníků Gaukelfuhr,
podávání kávy, koláčů, obložených housek a nápojů
Program pro děti:
možnosti k hraní, ovce a jehňata, veliká zahrada
Výstava: „Krkonoše na starých pohlednicích“ od B. Knolla z obce Lauba
Prohlídka města:
prohlídka města s průvodkyní Stefanie Kipkeovou na téma:
„Ebersbach-Neugersdorf – město podstávkových domů
v průběhu času“, 13.00 hod. od statku „Grünsteinhof“,
cca 1,5 hodiny
Přenocování:
v apartmánech, ve stanech na louce, místo pro odstavení
karavanů; sociální zařízení – táborový oheň – studánka –
selský dvůr
Parkování: na dvoře a u „Staré radnice“ („Altes Rathaus“),
ul. Hauptstraße 61/B 96
Kontakt: Stefanie a Thomas Kipkeovi
Ebersbach-Neugersdorf, místní část Ebersbach, statek
„Grünsteinhof“
Oberer Kirchweg 25
Tel.: 0049 3586 310182 nebo 0049 172 3587132
[email protected], www.gruensteinhof.de
11
Frý
Oberer Kirchweg čp. 26
› „Muzejní dvůr“ („Museumshof“) s muzeem kávy
jeden z nejimpozantnějších čtyřbokých dvorů Horní Lužice; v 19. stol.
vystavěn a využíván obchodníky s látkami, 29. srpna 1856 navštíven
králem Janem Saským; faktorský statek se stropy a fasádou
rekonstruovanou dle původní podoby; roubené světnice a klenby s mnoha
krásnými detaily
Dol
› Se
N
prohlídka statku; výstava fotografií rekonstrukce statku
s doprovodným komentářem majitelů; prohlídka muzea kávy
(vstupné); káva a koláče podávané v pohostinské místnosti
Parkování: ve dvoře (několik málo parkovacích míst) nebo u 200 m
vzdáleného koupaliště Ebersbach
Kontakt: Statek Museumshof s muzeem kávy,
Oberer Kirchweg 26, 02730 Ebersbach-Neugersdorf
místní část Ebersbach
[email protected], www.spree-museumshof.de
Nabídka:
P
K
Eckartsberg
Feldstraße čp. 7
› Výměnkářský dům s expozicí
prohlídka mandlovny jako nové výstavní místnosti v podkroví
kůlny, malá výstava k tématu podstávkových domů doplněná
řadou obrázků k 5leté historii vlastivědného sdružení
a k obnově památkově chráněného čtyřbokého dvora; malé
občerstvení v nové pohostinské místnosti
Parkování: ve dvoře
Kontakt: Vlastivědné sdružení Eckartsberg e.V. Gottfried Eifler
Feldstraße 11, 02763 Eckartsberg
Tel.: 0049 3583 708397, 0049 173 5672681
Nabídka:
12
nově
část
› P
d
z N
P
K
Frýdlant (CZ)
Dolní Řasnice čp. 29, obec na Frýdlantsku
› Selský statek (rychta) Český Svět, výměnkářský dům
oha
prohlídka areálu: přes 200 let starý tkalcovský dům, který
byl demontován v Chrastavě (Kratzau) a znovu postaven na
selském statku Český svět; vedle toho výměnek (250 let),
špejchar z Krkonoš (200 let), kaplička, krčma (190 let)
a kovárna A. Stelziga z roku 1640 se starou dílnou je
soukromé muzeum
Parkování: přímo u domů nebo u rychty
Kontakt: Milan Maršálek
Baltská 42, 460 14 Liberec XIV
Tel.: 00420 603 903 238
[email protected], www.ceskysvet.info
Nabídka:
ávy
ti
of.de
roví
ěná
é
nově
část Větrov, Dlouhá ulice čp. 3107
› Podstávkový dům v rekonstrukci
dům drobného zemědělce s částečně dochovanou podstávkou, jedna
z posledních ukázek tohoto typu stavení ve Frýdlantu
Nabídka: ukázka rekonstrukčních prací
Parkování: před domem
Kontakt: Milan Maršálek
46014 Liberec XIV, Baltská 42
Tel.: 00420 603 903 238
[email protected], www.ceskysvet.info
13
Zahradní čp. 356
An d
› „Betlém“
malý podstávkový dům, který byl v letech 2009 – 2010 kompletně
rekonstruován, Cena podstávkového domu 2011
› R
bý
2 vy
z stálá expozice k historii a rekonstrukci objektu a výstava
mechanického betlému
Parkování: na hlavním parkovišti ve městě v těsném sousedství domu
Kontakt: Lucie Kubátová
Zahradní 357, 46401 Frýdlant
Tel.: 00420 725 501 896
[email protected], www.mesto-frydlant.cz
Nabídka:
N
P
P
K
Nie
› O
re
N
K
Großschönau
Prohlídka místa
› Prohlídka města Großschönau a návštěva podstávkového domu
s povídáním k podstávkovým domům (vznik, vývoj, stavební zvláštnosti,
názvy stavebních prvků, informace k historii města, podstávkové domy na
prodej, zajímavosti ke starým číslům domů a původním obyvatelům, krásy
města a jednotlivých domů)
Místo setkání:
14 hod., ul. Theodor-Haebler-Straße 25 (ostrovní dům)
Doba trvání:
dle zájmu, délka: 2 až 3 km
Pohostinství:
hostinec „Zur Weberstube“, 11 – 14 hod. a od 17 hod.,
ul. Theodor-Haebler-Straße 38 (severozápadně od kostela),
„Am Heimatmuseum“, od 11 hod., ul. Schenaustraße 2
(vpravo od muzea)
Parkování: parkoviště v centru obce na ul. Hauptstraße nebo parkoviště
na ul. Kirchstraße východně od kostela
Kontakt: Peter Dorn
Gerichtsstraße 3, 02779 Großschönau
Tel.: 0049 35841 37009
14
Hin
Pro
› P
p
k 1
P
K
An der Lausur čp. 6
› Rekonstruovaný obytný podstávkový dům
bývalá stavba se štenýřovou konstrukcí (vystavěna před 1700), se
2 rekonstruovanými roubenými světnicemi se systémem stěnového
vytápění, rekonstrukce stropů, výměna hrázdění v patře vyzdívkou
z nepálených cihel
prohlídka staveniště (rekonstrukce patra), obrazová
dokumentace dosavadní rekonstrukce po povodni
Příjezd:
silnice kvůli srpnové povodni 2010 uzavřena, příjezd možný
pouze přes náměstí Niedere Mühlwiese, sledujte prosím značení
Parkování: na vyznačeném parkovišti v ul. Kirchstraße nebo na náměstí
Niedere Mühlwiese
Kontakt: Carsten Schmidt
An der Lausur 6, 02779 Großschönau
Nabídka:
Niedere Mühlwiese čp. 8
› Obytný podstávkový dům
rekonstruovaný podstávkový dům
Nabídka:
Kontakt:
návštěva statku v rámci prohlídky města
Klaus-Dieter Füssel
Niedere Mühlwiese 8, 02779 Großschönau
Tel.: 0049 35841 37824
ti,
y na
rásy
Hinterhermsdorf
Prohlídky místa
la),
ště
› Prohlídka od Domu hosta (Haus des Gastes) přes Oberdorfweg,
podstávkový dům Waldarbeiterstube, náves, část Niederdorf zpět
k Domu hosta
1. prohlídka v 10.30 hod., 2. prohlídka ve 14 hod.
Parkování: parkoviště u Domu hosta
Kontakt: Vlastivědné sdružení Hinterhermsdorf, Manfred Dittrich
Beize 20 A, 01855 Sebnitz/místní část Hinterhermsdorf
Tel.: 0049 35974 50031
15
Dorfbachweg čp. 25
Kom
› Obytný podstávkový dům z období kolem roku 1890 s dvojitou
roubenou světnicí
s masivním středovým rizalitem, původním křídlem dveří, hrázděním
v patře a přesahem střechy ve švýcarském stylu
› „
p
Nabídka: prohlídky domu, nabídka drobného občerstvení
Parkování: naproti Domu hosta (veřejné parkoviště) a u restaurace
Buchenparkhalle (soukromé parkoviště)
Kontakt: Brigitte Schieferová (předsedkyně sdružení)
Goethestraße 17, 06114 Halle/Saale
Tel.: 0049 345 27983239 nebo 0049 176 21820031
[email protected]
In
bý
p
p
P
P
Steffen Kunkel (místopředseda)
Petersberg 5, 99084 Erfurt
Tel.: 0049 361 2220816
Hirschfelde
Vý
Prohlídka obce
› Prohlídka obce s povídáním o stavebním slohu podstávkových domů
pod vedením Prof. Dr. Schuriga ze Žitavy
Místo setkání:
14 hod. u „Domku pro poutníky“ („Pilgerhäusl“), Hirschfelde,
ul. Komturgasse 9; doba trvání cca 1 hodina
Kontakt:
16
Sekretariát Krajiny podstávkových domů, okres Görlitz
Neustadt 47, 02763 Zittau, Tel.: 0049 3583 721109
[email protected], www.umgebindeland.de
N
P
K
ů
lde,
Komturgasse čp. 9
› „Domek pro poutníky“ („Pilgerhäusl“) – prohlídky staveniště,
přednáška k energetické rekonstrukci a výstava
Informační místo Sekretariátu Krajiny podstávkových domů
bývalá fara, která je v současné době rekonstruována dle aspektů odborné
památkové péče a ekologie, později je plánováno využití jako ubytovna
pro poutníky a pořádání akcí
Prohlídka: 10 až 17 hod. prohlídky staveniště s dobrovolníky ze sdružení
Pilgerhäusl e.V.
Přednášky a představení:
10 hod. představení koncepce ubytovny pro poutníky
a následná prohlídka staveniště s architektem Knutem Wolfem
11 hod. přednáška na téma průzkumy spotřeby energie
a možnosti energetické rekonstrukce podstávkových domů,
předvedení termografické kamery Dr. Liane Vogelovou
z Informačního centra podstávkových domů při Vysoké škole
Zittau/Görlitz
Výstava: Kolorovaná perokresba Horsta Pinkaueho z Wilthen s motivy
podstávkových domů
káva a koláče, dílny pro velké a malé, místo klidu v katol.
kostele
Parkování: na náměstí nebo u evang. kostela
Kontakt: Christian Kretschmer,
02788 Hirschfelde, August-Bebel-Str. 3,
Tel.: 0049 35843 25732,
[email protected], www.pilgerhaeusl.de
Nabídka:
17
Hirschfelde-Rosenthal
Jeż
Neißtalweg čp. 11
Czer
› Podstávkový dům v rekonstrukci
podstávkový dům z raného 18. století,
vystavěn jako stavba se štenýřovou
konstrukcí s křížovými vzpěrami
a 2 roubenými světnicemi, při povodni
v roce 2010 silně poškozen, po
dokončení rekonstrukce zamýšlen jako
obytný dům, resp. pension
› V
p
prohlídka staveniště a výklady odborníků, kteří na domě
pracují, plány, nákresy, fotografie dokládající stavebněhistorický a technický stav
Parkování: přímo u otevřeného domu nebo na parkovišti u bývalé
přádelny lnu
Kontakt: Joachim Faitsch
Tel.: 0049 160 5354185
[email protected]
nebo v den otevřených dveří na místě:
Thomas Rieß
Tel.: 0049 162 9801961
www.kulturbaustellen.de
Nabídka:
Jelenia Góra (PL)
nově
P
K
Jin
čp.
› S
se
tr
N
P
K
ul. Jana Matejki čp. 28
› Krkonošské muzeum (Muzeum Karkonoskie)
malý venkovský podstávkový dům v Krkonoších, který byl v roce 1914
přistavěn k budově muzea; vnitřní vybavení částečně z doby renesance,
malá tkalcovská světnička, vícejazyčná expozice
Parkování: k dispozici pro osobní automobily a mikrobusy
Kontakt: Olga Orlińska-Szczyżowska
Muzeum Karkonoskie Jelenia Góra
ul. Jana Matejki 28
Tel.: 0048 756 455 071
sekretariát 0048 757 523 465, 0048 756 455 073
[email protected], www.muzeumkarkonoskie.pl
18
Kar
ul. M
› R
p
K
v P
K
e,
pl
Jeżów Sudecki (PL)
Czernica čp. 79
› Venkovský dům „KONOPKA 79”
prohlídka domu, bylinkové občerstvení a ochutnávky
Parkování: přímo u domu
Kontakt: Bogusława Dyjová
Czernica 79, 58-521 Jeżów Sudecki
Tel.: 0048 664 803 587
[email protected], www.konopka.wkarkonoszach.pl
Jindřichovice pod Smrkem (CZ)
čp. 12
› Skanzen
sestávající z jednoho historického opraveného a z jednoho nového,
tradičními technologiemi postaveného podstávkového domu
prohlídka rekonstrukcí na starém domě: šetrná výměna částí
roubení a hrázdění, obnovení podstávek a hliněných výplní,
rekonstrukce velké světnice v přízemí s nově postavenými
kachlovými kamny
Parkování: přímo u domu
Kontakt: Zbyněk Vlk
Jindřichovice 12, 46366
Tel.: 00420 605 345 467
[email protected]
www.lunaria-jindrichovice.cz
Nabídka:
Karpacz (PL)
ul. M. Kopernika čp. 2
› Regionální muzeum
postaveno mezi lety 1932 až 1936 díky darům obyvatel Karpacze (něm.
Krummhübel), dříve regionální muzeum, dnes Muzeum sportu a turismu
v Karpaczi, tři expozice
Parkování: přímo u domu
Kontakt: Zbigniew Kulik
ul. M. Kopernika 2, 58-540 Karpacz
Tel.: 0048 757 619 652, Fax: 0048 757 619 652
[email protected], www.muzeumsportu.org
19
Kiesdorf auf dem Eigen
Obere Straße čp. 29
Kön
nově
› Podstávkový dům v rekonstrukci
podstávkový dům v rekonstrukci,
podporováno z prostředků dotačního
programu ILE
ukázky truhlářského
řemesla a zpracování a využití jílu – mnoho zajímavých
informací o rekonstrukci podstávkových domů (izolace,
topný systém, přírodní stavební materiály, úprava interiéru);
výstava: fotografie mapující celý průběh rekonstrukce;
program pro děti: výrobky z přírodních materiálů; občerstvení
Parkování: na místě
Kontakt: Dennis Zinke
Obere Straße 29, 02899 Kiesdorf auf dem Eigen
Tel.: 0049 35828 70108, 0049 152 06120328
[email protected]
› K
p
dv
ro
o
zá
Nabídka:
Kleingießhübel
Rundweg čp. 3
› Podstávkový dům v rekonstrukci
a slavnost na statku
podstávkový dům z roku 1824,
procházející rekonstrukcí,
rekonstruovaná roubená světnice
(odstranění sádrokartonových
stěn, odkrytí a otryskání dřevěných
stěn a nosníků, dřevěná podlaha),
výstavba apartmánu téměř ukončena
(rekonstrukce pomocí přírodních
materiálů, vnitřní izolace nepálenými
cihlami, stěnové vytápění v hliněné
omítce, dřevěná podlaha)
prohlídka roubené
světnice a téměř
hotového apartmánu v domě; slavnost na statku
s nejrůznějšími stánky (bylinky, vlna, produkty ze statku, bleší
trh); domácí koláče a káva/čaj; program pro děti: pískoviště,
dílničky
Parkování: před statkem a ve vesnici
Kontakt: Steffen Kopf a Dörte Wolfová
Rundweg 3, 01814 Kleingießhübel
Tel.: 0049 35028 868182, 0049 171 7902384
[email protected], www.maienhof.net
Nabídka:
20
Pfaf
N
P
K
nově
Pfaf
› P
m
N
P
K
Kot
Hau
› Fa
ve
ro
kv
šk
hi
N
P
K
Königstein/Sa.
nově
› Kulturní památka
podstávka z roku 1587 s přízemním,
dvoutrámkovým hrázděním a dvouvrstvým
roubeným věncem na horním konci trámu;
odkrytý a zachovalý trámový strop se
záklopovými prkny
Nabídka: prohlídka domu, občerstvení
Parkování: zdarma v ul. Pirnaer Str. 1 a parkoviště Elbeparkplatz
u obchodu Edeka, placené v ul. Bielatalstr., parkoviště
Elbeparkplatz u přívozu a parkovací dům u pevnosti
Kontakt: René Fleischer, Pfaffenberg 15, 01824 Königstein/Sa.,
Tel.: 0049 172 1730034
[email protected], www.kulturdenkmalhaus.de
ru);
vení
bleší
tě,
Pfaffenberg čp. 15
nově
Pfaffenberg 31
› Podstávkový dům v rekonstrukci
mlýn Plappermuehle (1549), hrázdění (1601)
prohlídka staveniště, zajímavosti z historie a rady k provádění
oprav dle nároků památkové péče
Parkování: zdarma v ul. Pirnaer Str. 1 a parkoviště Elbeparkplatz
u obchodu Edeka, placené v ul. Bielatalstr., parkoviště
Elbeparkplatz u přívozu a parkovací dům u pevnosti
Kontakt: Christian Linge, Pfaffenberg 31, 01824 Königstein/Sa.,
Tel.: 0049 178 2517445
[email protected]
Nabídka:
Kottmar/místní část Eibau
Hauptstraße čp. 214a
› Faktorský dvůr Eibau – rekonstruovaný podstávkový dům, muzeum
ve stylu pozdního baroka, postaven v roce 1717, dvě pískovcové zárubně,
roubená světnice s turistickými informacemi, v patře malby s motivy
květin (slavnostní sál), kazetový strop a stěny s malbami delftské
školy (nádherná síň), v podkroví vlastivědné a Humboldtovo muzeum,
historický krov z poloviny 19. stol. aj.
Nabídka: prohlídka domu, káva a koláče
Parkování: u Faktorského dvora
Kontakt: Turistické informace Eibau,
Hauptstraße 214a, 02739 Kottmar
místní část Eibau, Tel.: 0049 3586 702051
[email protected], www.faktorenhof-eibau.de
21
Hinterer Hofeweg čp. 10
Eiba
› Podstávkový dům v rekonstrukci
› St
cc
p
ja
ži
prohlídka podstávkového
domu procházejícího
přestavbou; střecha
s historickou krytinou
z bobrovek; hornolužické
bednění jako vnější plášť
pro objemnou izolaci;
topení a sociální zařízení
Parkování: možné před domem
Kontakt: Dr. Albrecht Huwe
Moselweg 30, 53129 Bonn,
Tel.: 0049 228 738431
[email protected]
Nabídka:
Kottmar/místní část Obercunnersdorf
Prohlídka místa
› Místo setkání:
14 hod. u Domu hosta
(Haus des Gastes),
Hauptstr. 65,
02708 Obercunnersdorf
Trasa:
muzeum „Schunkelův
dům“ (nejstarší
podstávkový dům v obci,
obydlený až do roku
1990), Stará pošta, kostel
a zpět k Domu hosta, jakož
i individuální prohlídka a průzkum místa kolem nejpěknějších
podstávkových domů
Cesta po památkách 1: dolní část vsi se Schunkelovým
domem, viaduktem a kostelem;
Cesta po památkách 2: horní část vsi s vyhlídkou „Bergmühle“
Trvání:
1 hodina
Délka:
cca 1 km
Parkování: obecní úřad v ul. Hauptstraße 114, u koupaliště, naproti
Domu hosta
Kontakt: Turistické informace Obercunnersdorf
Hauptstraße 65, 02708 Kottmar, místní část Obercunnersdorf
Tel.: 0049 35875 60954
[email protected], www.obercunnersdorf.de
N
P
K
Hau
› R
vý
n
„A
p
N
O
P
K
Hau
› „
p
o
o
N
P
K
22
ších
hle“
dorf
Eibauer Straße čp. 36
› Statek Blausteinhof – pohostinství v podstávkovém domě
cca 400 let starý podstávkový dům, ve stodole zřízeno pohostinství a sál
pro hudební produkce, rekonstruovaný apartmán, bývalá stáj zařízena
jako místnost s krbem, na dvoře zřízena pivní zahrádka s kamennou pecí,
živá hudba – mj. písňový program k poslechu a společnému zpívání
místní gastronomie z kamenné pece, živá hudba (lidové písně,
hornolužické písně), společné zpívání velmi vítáno – pro
všechny muzikální návštěvníky možnost zahrát si s kapelou;
hudební nástroje s sebou; občerstvení: jídla a nápoje dle
jídelního lístku, vydatná jídla, káva, koláče, zmrzlina
Parkování: před pozemkem a na pozemku
Kontakt: Wolfgang Kießlich
Eibauer Straße 36, 02708 Kottmar, místní část Obercunnersdorf
Tel.: 0049 35875 61200
Nabídka:
Hauptstraße čp. 17
› Restaurace „Alte Rinnmühle“ – pohostinství v podstávkovém domě
výstavba v letech 1769 až 1770 jako obilný mlýn s vodním kolem s vrchním
nátokem; přestavba v letech 1896 až 1987 až do dnešní podoby restaurace
„Alte Rinnmühle“, přičemž bylo dbáno hornolužického stavebního slohu
podstávkových domů; vestavba apartmánu
malá výstava historických hudebních nástrojů a dřevořezeb,
historie mlýna Rinnmühle slovem a obrazem, za hezkého
počasí otevřena také pivní zahrádka
Občerstvení:
káva, domácí koláče a dorty, zmrzlinové poháry, zvěřinová
jídla, párky s domácím bramborovým salátem
Parkování: parkoviště u domu, dle obsazenosti
Kontakt: rodina Hüttermannových
Hauptstraße 17, 02708 Kottmar, místní část Obercunnersdorf
Tel.: 0049 35875 60252, 0049 157 75815557
[email protected], www.alte-rinnmuehle.de
Nabídka:
Hauptstraße čp. 28
› „Dům smyslů“ („Haus der Sinne“) – obchod v podstávkovém domě
památka z roku 1835, dobře zachovalá roubená světnice s malým
obchodem, světnice v patře, sklep se studnou a klenutím, pěkné břidlicové
obložení (slunce)
prohlídka domu, malá výstava „Od mléka až k máslu“ se
starožitnými předměty ze statku, káva a čerstvě napečené
koláče, drobné občerstvení, bylinková limonáda a zmrzlina,
ochutnávky čokolády a koření, možnost posezení a odpočinku
Parkování: veřejné parkoviště naproti objektu
Kontakt: Ingrid Fischerová
Hauptstraße 28, 02708 Kottmar, místní část Obercunnersdorf
Tel.: 0049 35875 67488
www.hausdersinne-obercunnersdorf.de
Nabídka:
23
nově
Hauptstraße čp. 44
Hau
› Podstávkový dům v rekonstrukci
› R
o
p
st
o
v li
zi
„L
Nabídka:
Kontakt:
prohlídka cca 300 let starého podstávkového domu, který je
momentálně renovován
rodina Niedersových
Hauptstraße 44, 02708 Kottmar, místní část Obercunnersdorf
Tel.: 0049 178 1464273
Hauptstraße čp. 57
› Rekonstruovaný podstávkový dům
podstávkový dům v původním členění; kamenná část (klenba, domovní
chodba, sklep se studnou z konce 17. stol.); podstávková část s velikou
a malovanou roubenou světnicí z roku 1806; mnoho pozoruhodných
detailů v domě (staré dveře a zámky, malované okenice, stopy po černé
kuchyni, staré skříně a truhly)
N
P
K
Nabídka: prohlídka domu
Parkování: u Turistických informací (cca 150 m od domu) a pod domem
(cca 50 m)
Kontakt: Hans-Joachim Roth,
Hauptstraße 57, 02708 Kottmar, místní část Obercunnersdorf
Tel.: 0049 35875 69110
Hau
› St
ot
a sp
p
„S
N
O
P
K
24
Hauptstraße čp. 63
je
dorf
í
u
é
› Rekonstruovaný podstávkový dům
obytný dům z roku 1821, rekonstrukce břidlicové fasády (černá a bílá
pravoúhlá šablona) a podstávkové konstrukce, izolace vnitřních
stěn z pěchované směsi jílu a dřevěných pilin a vestavba špaletových
oken v patře, obnova šablonové malby z roku 1910, snížení podlahy
v podstávkové světnici, teplovzdušná kamna, topení v soklových
lištách, moderní řešení kuchyně a koupelny, selská zahrádka lemovaná
zimostrázem, ovocný sad; Cena podstávkového domu 2006, cena
„Ländliches Bauen“ 2007
Nabídka: prohlídka domu
Parkování: parkoviště v ul. Heimstraße
Kontakt: Gertrud a Jürgen Kleinovi
Hauptstraße 63, 02708 Kottmar, místní část Obercunnersdorf
Tel.: 0049 35875 62588, [email protected]
m
dorf
Hauptstraße čp. 64
› Stará škola, zvaná též „Freibank“ – muzeum v podstávkovém domě
otevřený dům, ukázky výtvarného umění, výstava, mundART: kreativita
a pochoutky v místní zahrádce u malování na břidlici a zvěřinových
specialit čerstvě vytažených z udírny, prohlídka domu v místním dialektu,
pěkná zahrádka přímo u vesnického potůčku vedle slavného muzea
„Schunkelův dům“
výstava „malující hospodyně“, která propadla malování na
břidlici, otevřeno od 10 hod., od 14 do 16 hod. s možností
pomalovat si vlastní úlomek břidlice
Občerstvení:
zvěřinové klobásy a kuličky bylinkového sýra přímo z udírny
Andrease Heinricha
Parkování: ve vsi, veřejné parkoviště, v blízkosti Turistických informací
Kontakt: Andreas Heinrich, Hotel bergSinn – Stará střelnice
Obercunnersdorf, Am Ferienheim 9, 02708 Kottmar,
místní část Obercunnersdorf, Tel.: 0049 3587560372
[email protected], www.hotel-bergSinn.de
Nabídka:
25
Hauptstraße čp. 65
nově
› Dům hosta (Haus des Gastes) – bohatý program
dříve stodola se stájí; sanace hrázdění a barevného provedení, rekonstrukce
za použití přírodního kamene; turistické informace v roubené světnici;
klenbová místnost sloužící jako zkušebna lidového pěveckého sboru,
přijímací místnost pro cestovní kanceláře a různá shromáždění; dvůr
s žulovými deskami; bylinková zahrada, dřevěná pumpa a zahradní altánek
praktická ukázka práce na ručním tkalcovském stavu v 10.30
hod. a v 13.30 hod.; informace o bylinkách od Dr. Eberharda
Brösela z Vlastivědného sdružení Obercunnersdorf; prodej
bylinek a trvalek ze selské zahrady u Simone Walterové ze
specializovaného květinového obchodu, (ne)tradiční výsadba
květin s Gabriele Drahtovou z květinového ateliéru
Gastronomie:
občerstvení v Domě hosta, „Altes Schützenhaus“ v ul. Am
Ferienheim 9, Cafeteria u koupaliště v ul. Kottmarsdorfer Str.,
„Erikabaude“ v ul. Kottmarsdorfer Str. 37, hostinec „Zum
Bahnhof“ v ul. Hintere Dorfstr. 11, „Kretscham“ v ul. Hintere
Dorfstr. 34, „Kottmarschänke“ v ul. Kottmarhäuser 3, kavárna
„Alte Rinnmühle“ v ul. Hauptstr. 17, „Müllerstübchen“
v ul. Obercunnersdorfer Str. 4, místní část Kottmarsdorf,
občerstvení, nápoje a tančírna v ul. Hintere Dorfstr. 34,
„Frühschoppen“ („ranní žejdlík“) s dechovou hudbou – hasičská
zbrojnice; nabídka občerstvení v „Altes Spritzenhaus“ vedle
ul. Hauptstraße 116, stará hasičská a požární technika; ukázky
obnovy výpletu židle firmou Stuhlgeflecht Christoph
Parkování: u Domu hosta nebo šikmo naproti
Kyvadlová doprava:
autobusem-veteránem mezi místní částí Obercunnersdorf
a místní částí Eibau; odjezd: 11 hod. z Obercunnersdorfu, od
Turistických informací; 13 hod. z Eibau, Faktorského dvora;
v 15 hod. z Obercunnersdorfu, od Turistických informací
Kontakt: Turistické informace
Hauptstraße 65, 02708 Kottmar, místní část Obercunnersdorf,
Tel.: 0049 35875 60954
[email protected], www. obercunnersdorf.de
Hau
› R
d
2
o
fa
o
zn
uv
a ka
ap
Nabídka:
N
P
K
Hau
› P
v N
P
K
nově
Hau
› P
p
v o
sk
ch
N
P
K
26
nově
Hauptstraße čp. 80
› Rekonstruovaný podstávkový
dům
2 roubené světnice s vnitřními
okenicemi, rozsáhlá obnova
fasády a břidlicového
obložení, střešní krytiny se
znovuobnovením volských ok
uvnitř: odkrytí hrázdění
a sanace jílem, využití jako
kavárna a v horních patrech jako
apartmány
ukce
nek
30
rda
j
dba
Nabídka: prohlídka domu
Parkování: v ul. Heimstraße
Kontakt: Thomas Brumme
Hauptstraße 80, 02708 Kottmar, místní část Obercunnersdorf
Tel.: 0049 3586 700382, [email protected]
r.,
e
na
Hauptstraße čp. 120
› Podstávkový dům
v rekonstrukci
čská
prohlídka
pokračování
stavebních prací
Parkování: u koupaliště naproti
Domu hosta (Haus
des Gastes)
Kontakt: Katja Rietzschová
Tel.: 0049 172
3500852
[email protected]
Nabídka:
zky
od
a;
dorf,
nově
Hauptstraße čp. 127
› Podstávkový dům v rekonstrukci s výstavou
podstávkový dům s dvojitou roubenou světnicí, momentálně
v rekonstrukci, pozoruhodné trámy s vyžlabením, pěkné kazetové vnitřní
okenice v originálním provedení z doby kolem roku 1830, zařízení
skvosty z té doby, cíl rekonstrukce a restaurování: zachování muzeálního
charakteru domu
výstava děl berlínských umělců jako jsou Holger Friedrich,
Peter Graetz, Lars Lossin aj.
Parkování: v ul. Max-Klühs-Straße
Kontakt: Lars Rothhaar-Lossin
Florastraße 72, 13187 Berlin
Tel.: 0049 176 73809762
[email protected]
Nabídka:
27
nově
Hauptstraße čp. 162
Hin
› Bývalý lidový dům „Krone“
› P
otevření spolkové místnosti s výčepem v podstávkovém domě,
v 8 hod. závody v kokrhání kohoutů před objektem
Parkování: před objektem
Kontakt: Chovatelé drobného zvířectva Obercunnersdorf
Ralf Zimmermann
Strahwalder Straße 6, 02708 Kottmar, místní část
Obercunnersdorf,
Tel.: 0049 160 97533594
Nabídka:
nově
N
P
K
Hauptstraße čp. 172
Nabídka:
Kontakt:
prohlídka podstávkového domu
Ing.-Büro Dieter K. Burkart
Mittelweg 6,
79426 Buggingen
Tel.: 0049 7631 9384580
[email protected]
Hintere Dorfstraße čp. 34
› Krčma – ukázky řemesel
výstava keramiky v prostorách bývalého chléva, zpracovávání
a opracovávání hlíny různými technikami (např. technika
odlévání), od 14 hod. práce s hrnčířským kruhem, typické
hornolužické pokrmy v prostorách restaurace
Parkování: značeno
Kontakt: Restaurace Kretscham Obercunnersdorf
Hintere Dorfstr. 34, 02708 Kottmar, místní část
Obercunnersdorf
Tel.: 0049 35875 67665, [email protected]
Nabídka:
Výstava:
Kontakt:
„Galerie v zahradě“ a „Rozhovor v ateliéru“ v zahradě
vedle restaurace „Kretscham“ – pod tímto titulem
prezentuje Mr. Dark alias Ralf Dunkel aktuální práce
a informuje o uměleckých akcích v roce 2013 v Německu
(od 11 do 17 hod.)
Ralf Dunkel
Hintere Dorfstraße 34, 02708 Kottmar, místní část
Obercunnersdorf
www.riesenpinsel.de
Klip
› „S
n
se
by
st
„H
N
P
K
28
omě,
Hintere Dorfstraße čp. 70
› Příkladně rekonstruovaný pension v podstávkovém domě
prohlídka domu a občerstvení; výstava: práce
„Drážďanských kurzů malování“ v obci Obercunnersdorf
v roce 2012; přednáška: informace o architektuře
podstávkových domů a o aktivitách v krajině podstávkových
domů; program pro děti: možnosti hraní (pískoviště,
houpačka, stolní tenis, dobrodružná louka); občerstvení:
osvěžení džusem z vlastní zahrady
Parkování: naproti výjezdu z pole nebo podél silnice
Kontakt: Dolores Weidnerová a Michael Tille
Hintere Dorfstraße 70, 02708 Kottmar, místní část
Obercunnersdorf,
Tel.: 0049 152 07550727, 0049 157 88033207
[email protected], www.oekolandhof-umgebinde.de
Nabídka:
vání
Klippelgasse čp. 2
› „Schunkelův dům“ – muzeum v podstávkovém domě
nejmenší podstávkový dům s nepravidelným půdorysem, nachází
se přímo u potoční zdi, se zahrádkou; výstava k tématu kultura
bydlení v podstávkovém domě kolem roku 1900 a ke stavebnímu
stylu podstávkových domů, spravovaná členy Vlastivědného sdružení
„Heimatbund Obercunnersdorf e.V.“
Nabídka: prohlídka domu
Parkování: u Domu hosta nebo šikmo naproti
Kontakt: Günther Kneschke
Seitenweg 6, 02708 Kottmar, místní část Obercunnersdorf
Tel.: 0049 35875 60934
29
nově
Kottmarsdorfer Straße čp. 14
› Modernizovaný podstávkový dům
modernizace uvnitř (plynové topení), řešení vestavěné kuchyně na malém
prostoru, také koupelny a toalety, moderní okna s původními vnitřními
okenicemi, i přes malý vnější rozměr dostatek místa uvnitř
Kontakt:
Wolfgang Geyer
Hauptstraße 62, 02708 Kottmar, místní část Obercunnersdorf,
Tel.: 0049 35875 60925, 0049 174 9508329
[email protected]
Kot
Kät
› D
n
st
sr
a p
N
P
K
Kra
Víse
nově
Strahwalder Straße čp. 1
› Podstávkový dům se zahradou
místní skupina venkovských žen Obercunnersdorf prezentuje v zahradě
podstávkového domu práci svého sdružení, výstava kreativních produktů,
tombola pro malé i velké
galerie GeschmackSache – pod vedením Elke
Krauspenhaarové, čaj a příslušenství s možností
ochutnání a individuálním poradenstvím, ručně vyráběné
textilní produkty s motivy z krajiny podstávkových
domů; občerstvení: ochutnávka limonádových kreací
a hornolužického cukrového koláče
Parkování: parkoviště před školou/ ul. Hintere Dorfstraße
Kontakt: Místní skupina venkovských žen Obercunnersdorf,
Beate Seibertová, Strahwalder Straße 1, 02708 Kottmar,
místní část Obercunnersdorf
Výstava:
30
› M
B
ry
o
V
tr
N
P
K
além
mi
dorf,
ě
ktů,
é
Kottmar/místní část Walddorf
Käthe-Kollwitz-Straße čp. 38
› Dobře zachovalý podstávkový dům z roku 1825
nejstarší část z roku 1732, dochovány historické detaily (malby na
stěnách, štuk na klenbě, malované okenice v roubené světnici atd.); jste
srdečně zváni k příjemnému posezení u hliněné pece a povídání o starých
a nových stavebních materiálech, jakož i o uskladňování a opětovném
použití historických dřevěných stavebních dílů
truhlářské práce – představení a popis provedených
truhlářských prací (vestavba nových oken v roubené světnici
a „štiky“, oprava schodů, dveří a dveřních rámů),
kontakt: Truhlářství Michael Bräuer, Schul-straße 2, 02791
Oderwitz, [email protected], člen skupiny
odborníků „Fachring Umgebindehaus“
Parkování: na ulici před pozemkem
Kontakt: Kathrin a Matthias Reuterovi
Am Butterberg 47, 02779 Hainewalde,
Tel.: 0049 35841 37560
[email protected]
www.oberlausitzstiftung.de
Nabídka:
Kravaře (CZ)
Vísecká rychta, Víska čp. 3
› Muzeum v příkladně rekonstruovaném podstávkovém domě
Budova bývalé rychty v místní části Víska, vystavěná r. 1797 pro
rychtáře a obchodníka s chmelem Václava Kerna, je největším roubeným
obytným stavením v Čechách. Od roku 1986 slouží jako pobočka
Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě s expozicí zaměřenou na
tradiční lidovou kulturu.
prohlídka podstávkového domu, expozice tradiční lidové
kultury
Parkování: několik málo míst přes silnici naproti objektu nebo na náměstí
Kontakt: Vlastivědné muzeum a galerie
Mgr. Jitka Cidlinová
nám. Osvobození 293, 470 34, Česká Lípa
Tel.: 00420 774 825 090
[email protected], www.muzeumcl.cz
Nabídka:
31
Lawalde
Lüc
Oppacher Straße čp. 33
Obe
› Vlastivědné muzeum a muzeum zemědělství v podstávkovém domě
› R
2
sv
to
se
n
d
p
v n
Parkování: u domu
Kontakt: Roland Knöschke
Oppacher Straße 33a, 02708 Lawalde
Tel.: 0049 3585 402404
Lipová u Šluknova (CZ)
čp. 424 / náměstí
› Zrekonstruovaný podstávkový dům
ukázková celková rekonstrukce, hliněné omítky, různé možnosti vytápění,
cenný krov, nezvyklé výkladce ve světnici, odkryté konstrukční prvky,
např. hrázdění aj., odborně zrekonstruované pozdně barokní omítky
prohlídka domu, ukázky řemesel související s podstávkovými
domy, doprovodný kulturní program, v bezprostřední blízkosti
dětské hřiště, občerstvení zajištěno
Parkování: na parkovišti u domu
Kontakt: Klára Svobodová
Společnost pro trvale udržitelný rozvoj Šluknovska
Tel.: 00420 775 551 325
[email protected], www.tur-sluknovsko.cz
P
K
Nabídka:
Lub
Uni
› K
st
vy
N
P
K
Lw
Sko
› P
N
P
K
32
ění,
ými
kosti
.cz
Lückendorf
Oberaue čp. 12
› Rekonstruovaný podstávkový dům
200 let starý podstávkový dům, extrémní poloha domu na strmém
svahu, v letech 2005 až 2008 proběhla stabilizace domu a tím i zajištění
tohoto z památkového hlediska pozoruhodného domu před jistým
sesunutím, zpřístupnění jednotlivých rovin na svahu díky vystavění
nových schodů a přístupů vhodných též pro tělesně postižené, přestavba
domu s autenticky restaurovanou roubenou světnicí a starou nalezenou
pecí provedena v souladu s požadavky památkové péče, dobové bydlení
v historickém domě, použití tradičních stavebních materiálů, vestavba
nádrže na vodu (cisterny)
Parkování: parkoviště v obci Lückendorf, naproti kostelu
Kontakt: Dipl.-Ing. Architekt Detlef Grösel
Oberaue 12, 02797 Oybin, místní část Lückendorf
Tel.: 0049 173 3809850, 0049 152 06943808
[email protected]
Lubawka (PL)
Uniemyśl čp. 60
› Karczma Sądowa – soudní rychta
stará vesnická soudní krčma z 18. stol., nyní v rekonstrukci, pozdější
využití jako centrum ochrany přírody a ekologické výchovy
Nabídka: prohlídka staveniště a informace k historii hornictví a lnářství
Parkování: přímo u domu
Kontakt: Kamila Grzesiak (Přírodovědný klub)
ul. 1 Maja 22, 66-200 Świebodzin,
Tel.: 0049 152 06943808
[email protected], www.uniemysl.kp.org.pl, www.kp.org.pl
Lwówek Śl. (PL)
Skorzynice čp. 26
› Podstávkový dům vyžadující rekonstrukci
prohlídka pouze části tohoto domu vyžadujícího rekonstrukci,
v blízkosti: pozoruhodný hrad Groditzburg (cca 6 km)
Parkování: přímo u domu
Kontakt: Izabela a Grzegorz Śledziński
Tel.: 0048 508 316 217, 0048 503 747 318
Nabídka:
33
Marciszów (PL)
nově
Pustelnik čp. 26
› Malý venkovský pension v Krkonoších
Parkování: u objektu
Kontakt: „Agro-Pustelnik“
Małgorzata Wernicka
Pustelnik 26, 58-410 Marciszów, Polsko,
Tel.: 0049 1573 706 39 42
[email protected], www.agropustelnik.pl
Neu
nově
Kar
› P
N
P
K
Merboltice (CZ)
Místní program
› Odborná exkurze pro návštěvníky podstávkových domů v Merbolticích
(čp. 22, 141, 192 a 60) s následnou ukázkou řemesel. Odborná exkurze:
10.00 až 12.30 pod vedením Ing. arch. Tomáše Eflera a pracovnice
Národního památkového ústavu Mgr. Aleny Sellnerové.
Trasa: zemědělská usedlost čp. 22, středověká zvonice, objekty čp. 141 a čp.
192 Hospodářství pod Strážným vrchem – kozí farma (nabídka produktů
hospodářství, občerstvení, www.podstraznym.cz), bývalá zemědělská
usedlost čp. 60 s roubeným špejcharem, prohlídka tesařského dvoru u čp.
60, kde bude ve 12.30 prohlídka ukončena
Ukázka řemesel:
od 12.30 do 16 hod. v areálu tesařského dvora čp. 60, ukázky
tradičních tesařských prací za použití ručního nářadí, ošetření
– konzervování dřeva, ukázky přípravy a aplikace hliněných
(jílových) omítek, ukázky přírodních izolačních materiálů
z rákosu a konopí; minijarmark
Parkování: v celé obci Merboltice
Kontakt: Ing. arch. Tomáš Efler
Tel.: 00420 732 531 053, [email protected]
Lucie Šancová
Tel.: 00420 776 774 441, [email protected]
Sousedský spolek Merboltice, Merboltice 22, 40502 Děčín 2
Mirsk (PL)
Gierczyn čp. 55
› Pension „Gierczynówka“
prohlídka domu, možnost hovořit s majiteli – také
v německém jazyce
Parkování: u domu místo pro 6 až 8 aut
Kontakt: Grażyna Biedermanová
ul. Armii Krajowej 7, 58-540 Szklarska Poreba
Tel.: 0048 607 045 077
[email protected], www.gierczynowka.pl
Nabídka:
34
Neu
Zitt
› Je
je
st
p
ve
ji
p
N
P
N
K
Neugersdorf
nově
Karl-Liebknecht – Straße čp. 23
› Podstávkový dům v rekonstrukci
podstávkový dům a stodola s divadelní místností, výstava částí
jednotlivě navrhovaných loutek a fotografií scén divadelních
představení, bližší seznámení se s činností maskéra a výrobou
figurek, nápoje a koláče
Parkování: v ul. Jahnstraße
Kontakt: Theater Scheune (Divadlo Stodola), Dietmar Blume,
Karl-Liebknecht-Straße 23, 02727 Ebersbach-Neugersdorf,
místní část Neugersdorf,
Tel.: 0049 3586 3141854
[email protected], www.theatreskurril.de
Nabídka:
h
e:
Neusalza-Spremberg
Zittauer Straße čp. 37
a čp.
p.
zky
tření
ch
2
› Jezdecký dům („Reiterhaus“)
jeden z nejstarších podstávkových domů (postaven kolem r. 1660);
stavební památka a muzeum s výstavou na téma stavební sloh
podstávkových domů a životní styl venkovského obyvatelstva ve
velké roubené světnici a přilehlých místnostech; prohlídka míst
jinak nepřístupných; zvláštní výstava v jezdeckém křídle „Norské
podstávkové domy“
ukázky řemesel – tesařské práce (povídání o vazbě krovu na
základě nejrůznějších modelů), předení lnu na kolovratu,
košíkářství; od 15 do 17 hod. ukázky tesařských prací: tesání
čtyřbokých trámů z kmene dvěma tesařskými mistry Richterem
a Wendlerem z Oderwitz
dále doporučujeme individuální procházku „městečkem ve
vesnici” přes horní a dolní náměstí s městskými podstávkami,
procházku parkem „Spreepark“ nebo vystoupání na skalní
skupinu „Schmiedesteine“
Parkování: zdarma vedle obytné čtvrti, vjezd naproti Jezdeckému domu;
zdarma u obchodu s textilem Rothe
Nabídka: po celý den zajištěno občerstvení firmou Kämpfe z „Obchůdku
u Jezdeckého domu“
Kontakt: Jezdecký dům („Reiterhaus“)
Zittauer Straße 37, 02742 Neusalza-Spremberg,
Tel.: 0049 35872 32957
[email protected]
Nabídka:
35
Niederoderwitz
Neufeldenstraße čp. 8
› Podstávkový dům v rekonstrukci
rekonstrukce roubené světnice s posuvnými okenicemi, restaurování
hrázděných stěn pomocí vyzdívky a omítky z hlíny, restaurování
všech dosud zachovalých prkenných podlah v 1. patře, nové,
v souladu s požadavky památkové péče provedené pokrytí střechy
bobrovkami (segmentový řez s patinovou úpravou), restaurování
historických vchodových dveří, vestavba ekologického geotermálního
vytápění a rostlinné čistírny odpadních vod, objekt podpořen Nadací
pro podstávkový dům 2012
Sch
› O
vy
so
a d
(m
a N
P
K
Nabídka: prohlídka domu, občerstvení: káva a koláče
Parkování: několik málo před domem, na kraji ul. Scheringerstraße
a Neufeldenstraße
Kontakt: Kristin Breßler
Neufeldenstraße 8, 02791 Oderwitz, místní část
Niederoderwitz
Tel.: 0049 173 3777524
Oberoderwitz
Birkenweg čp. 7
› Stateček (Häuslerei)
postaven v první polovině 19. století, cca 60 % staré stavební substance,
např. staré dveře se zámky, staré skříně
Nabídka: prohlídka domu
Parkování: parkoviště na B 96 naproti hostinci „Zwahr“
(k domu je možné dojít pouze pěšky)
Kontakt: Gerda Haaseová
Birkenweg 7, 39110 Magdeburg, Walbecker Straße 47
Tel.: 0049 391 7330140, 0049 176 51600350
nově
Hauptstraße čp. 106
› Podstávkový dům s pekařstvím – ukázka řemesel
prohlídka vybavené a restaurované roubené světnice s nově
vybudovanou staroněmeckou pecí na dřevo, informace
o historii domu, pekařství a rodinné historii, pečení v peci na
dřevo, občerstvení v místní kavárně, ochutnávky pekařských
výrobků
Parkování: možnosti k dispozici
Kontakt: Pekařství Roman Otto
Hauptstraße 106, 02791 Oberoderwitz
Tel.: 0049 35842 2110
[email protected], www.otto-baecker.de
Nabídka:
36
Ols
Zap
› R
N
P
K
Schmiedegasse čp. 6
› Obytný podstávkový dům v rekonstrukci
vystavěn v roce 1781, kompletní rekonstrukce od roku 2010, prohlídka
současného stavu, rekonstrukce roubené světnice, hliněné omítky
a vnitřní izolace hrázdění v patře, kombinace se stěnovým vytápěním,
důkladně opravené a nové podlahy z masivu, původní dveře a krabicové
(myšákové) zámky, 39 m2 solárních panelů na střeše k ohřevu vody
a podpoře vytápění
Nabídka: prohlídka domu, předávání zkušeností
Parkování: naproti obchodu Ski-Heinrich nebo na parkovišti u Normy na
ul. Hauptstraße (pozor: nelze parkovat přímo u domu!)
Kontakt: Angela a Steffen Schwarzovi
Schmiedegasse 6, 02791 Oderwitz
Tel.: 0049 1577 7825958, [email protected]
ce,
vě
na
ch
Olszyna (PL)
Zapusta čp. 28
› Rekonstruovaný obytný podstávkový dům
prohlídka podstávkového domu a vznikající sbírky budoucího
soukromého muzea venkovských řemesel a techniky
Parkování: osobní automobily přímo u domu, zájezdové autobusy
u vjezdu do obce u sběrného místa
Kontakt: Aneta Tylová
Zapusta 28, 59-830 Olszyna Lubańska
Tel.: 0048 757 240 610
[email protected], www.tuskulum.republika.pl
Nabídka:
37
nově
Oppach
Per
Fuchsweg čp. 2
Dol
› Rekonstruovaný podstávkový dům a ukázky řemesel
vystavěn kolem r. 1820, přízemní, s patrovou pravoúhlou obdélníkovou
přístavbou, 3/3 podstávkového pole, vchodové dveře mezi dalšími dvěma
podstávkovými poli, od r. 2010 probíhá rozsáhlá rekonstrukce a modernizace
dle hledisek památkové péče a ekologie, tepelná izolace za použití přírodních
stavebních materiálů (konopí, hlína, pěnové sklo); rozsáhlá výstavba podkroví,
krov zčásti obnoven, nové pokrytí střechy a ozdobné krytiny z břidlice, obnova
dřevěných oken, výstavba kuchyně, koupelny, užitkových prostor
› Z
ku
p
N
prohlídka domu s výkladem majitelů a ukázky řemesel (jílaři,
okenáři), občerstvení v podobě kávy, koláčů a nápojů,
k dispozici toalety pro návštěvníky
Parkování: parkoviště u Bio obchodu, ul. August-Bebel-Str. 62
Kontakt: Christian a Felicitas Sensenschmidtovi
Fuchsweg 2, 02736 Oppach
Tel.: 0049 35872 33565, [email protected]
P
K
Nabídka:
Ostritz
Płó
nově
Płóc
› D
N
K
Klosterstraße čp. 1
› Vlastivědné muzeum
jeden z nejstarších domů v Ostritz; letopočet na zárubni dveří je 1723; od
roku 2002 vlastivědné muzeum s krátkodobými výstavami
prohlídka domu a výstavy „Mezi Saskem a Polskem – zámky
v polské Horní Lužici“
Parkování: ul. Julius-Rolle-Straße, nám. Klosterplatz, ul. Gustav-TauteStraße, náměstí
Kontakt: Marita Böhmerová, Vlastivědné sdružení Ostritzer
Heimatverein e.V.,
Blumenstraße 1, 02899 Ostritz,
Tel.: 0049 173 9949443, [email protected]
Nabídka:
Oybin/místní část Hain
Prohlídka místa
› Tematická prohlídka místní části Hain s návštěvou domu „Isabelle“,
Jonsdorfer Straße 21, Oybin/místní část Hain jako příkladného řešení
rekonstrukce. Návštěva domu možná pouze v rámci prohlídky!
Následně možné společné posezení v restauraci.
Parkování: naproti
Kontakt: Horský spolek Gebirgsverein Oybin 1880 e.V.
Rainer Danzig
Quellweg 4, 02797 Kurort Oybin
Tel.: 0049 35844 70509, Fax: 0049 35844 73323
38
Pod
Zac
› Fa
N
P
K
Pertoltice (CZ)
Dolní Pertoltice čp. 198
› Zemědělské muzeum
kulturní památka a regionální zemědělské muzeum, expozice – bydlení
před zhruba 150 lety, funkční černá kuchyně s chlebovou pecí
Nabídka: prohlídka muzea (doba trvání cca 1 hodina) a 50 metrů
vzdálené kovárny
Parkování: vedle objektu
Kontakt: Stanislav Nykrýn
Horní Pertoltice 23, 46373 Pertoltice
Tel.: 00420 723 464 461
[email protected], www.lidovestavby.info
ace
ích
roví,
ova
aři,
Płóczki Górne (PL)
nově
Płóczki Górne čp. 46
› Dům zakoupený v r. 2012, plánovaná rekonstrukce
Nabídka:
Kontakt:
prohlídka budovy
Marta Kisiliczyková
59-700 Boleslawiec, Laziska 74 F
Tel.: 0048 75 7324600
[email protected]
od
y
te-
Podgórzyn (PL)
Zachełmie čp. 47
› Farma Agro-Tour-Farm – rekonstruovaný podstávkový dům
povídání k rekonstrukci domu a historickým souvislostem
(místo, kde spatřily světlo světa saalbergerské košile
Bernharda Wilma), stará hudba z Krkonoš v provedení
folklórní skupiny „Szyszak“, která v těchto vyšívaných košilích
vystupuje
Parkování: parkoviště před býv. ozdravovnou „Karłowiczówka“,
návštěvníci budou vyzvednuti
Kontakt: Kazimierz Holyszewski
Zachełmie 47, 58-562 Podgórzyn
Tel.: 0048 757 621 353, 0048 605 633 930
[email protected], www.agrotourfarm.pl
Nabídka:
39
Raspenava (CZ)
Rum
Luhová čp. 25
Šmi
› Rekonstruovaný podstávkový dům
program na 25. květen 2013, 10 – 20 hod. a 26. květen 2013; podstávkový
dům z 2. poloviny 18. století, v současné době v rekonstrukci; v podkroví
muzeum tradičního života na venkově
› P
so
vy
zd
prohlídka domu od sklepa po střechu; program pro děti; pečení
chleba v dochovalé černé kuchyni, ukázka starých řemesel, věštírna
budoucnosti, divadelní vystoupení, výstavy týkající se místního kraje
Občerstvení:
točené pivo, limo, grilované klobásy a různé speciality
Parkování: vedle domu
Kontakt: Miroslav Baco, Hejnická 134, 46001 Liberec 31
Tel.: 00420 731 320 356
[email protected], www.os-kolovrat.cz
N
Nabídka:
P
K
Rup
Reinhardtsdorf-Schöna/místní část Schönau
Unt
Hauptstraße čp. 30
› R
s › Muzeum
světnice lamače kamene kolem r. 1900; vedlejší místnost pro nástroje
a nářadí, výstava o vzniku, těžbě a používání pískovce; výstava o historii
místních mlýnů a lodní dopravy, Cena podstávkového domu 2007
Nabídka: možné drobné občerstvení, výstava zemědělských strojů
Parkování: na parkovišti u vjezdu do obce Schönau
Kontakt: Manfred Viehrig, Grundweg 59 b,
01814 Reinhardtsdorf-Schöna, místní část Schöna
Tel.: 0049 35028 80349
N
P
K
Rennersdorf
Sch
Feldhäuser čp. 3
Am
› Podstávkový dům s ukázkami tesařství a řemesel
nový podstávkový dům postaven z původních stavebních materiálů,
podezdívka z přírodního kamene, ostění oken a dveří, osobitý nábytek
vlastní výroby ze starého dřeva, podstávková koupelna a sprcha, vnější
vzhled budovy tvořen 30 žulovými oblouky, individuální poradenství pro
vlastníky domů poskytuje tesařství Wabnitz, prohlídka starých dřevěných
vazeb a nástrojů i dílny s historickým koutkem
› V
je
ko
20
st
soustružení na pružinovém soustruhu (návštěvníci mohou
vyzkoušet), rady ohledně hrázděných a podstávkových staveb
Parkování: na pozemku, podél ul. Dorfstraße
Kontakt: rodina Christiana Wabnitze,
Feldhäuser 3, 02747 Berthelsdorf, místní část Rennersorf
Tel.: 0049 35873 42739, 0049 162 2688647
[email protected]
Nabídka:
40
N
P
K
kový
oví
rna
kraje
rii
k
í
ro
ých
u
aveb
Rumburk (CZ)
Šmilovského čp. 879/27
› Podstávkový dům v rekonstrukci
soubor 18 podstávkových domů v ulici Šmilovského byl roku 1995
vyhlášen za vesnickou památkovou rezervaci; roubené domy se štíty
zdobenými břidlicí z let 1786 – 1805
prohlídka domu čp. 879/27, ve kterém jsou průběžně
prováděny opravy; výstava historických fotografií domu
a celé ulice; k dispozici česko-německá publikace o historii
a současnosti unikátní ulice podstávkových domů
Parkování: v centru města
Kontakt: Luboš Kosina, Šmilovského 879/27, 40801 Rumburk 1
Tel.: 00420 602 134 101, [email protected]
Nabídka:
Ruppersdorf
Untere Dorfstraße čp. 53
› Räucher-Häus`l – rekonstruovaný podstávkový dům
s roubenou světnicí s pohostinstvím a apartmány
prohlídka apartmánů podle obsazenosti, v tutéž dobu:
slavnost šunky s celodenním programem pro děti, v 17 hod.
kachní závody na místním potoce, prodej domácích uzených
specialit, také jako občerstvení
Parkování: na pozemku
Kontakt: Romain a Silke Kirchnerovi, Untere Dorfstraße 53, 02747
Herrnhut/místní část Ruppersdorf
Tel.: 0049 35873 40487
[email protected]
Nabídka:
Schönau-Berzdorf a.d.E.
Am Gemeindeamt čp. 6
› Vlastivědné muzeum („Heimathaus“) – výstava v podstávkovém domě
jediný původní podobě věrně odpovídající podstávkový dům se štenýřovou
konstrukcí s křížovými vzpěrami, rekonstrukce realizována v letech
2000 – 2001, roubená světnice a hrázdění rekonstruované do původního
stavu, v patře modely zmizelých domů obcí Schönau, Berzdorf a Neuberzdorf
Nabídka: prohlídka domu, výstava předmětů všedního dne z doby NDR
Parkování: před obecním úřadem a u Vlastivědného muzea
Kontakt: Gisela Roseová,
Kleine Seite 87, 02899 Schönau-Berzdorf auf dem Eigen
Tel.: 0049 35874 20239, [email protected]
nebo Siegfried Seidel,
Kleine Seite 72, 02899 Schönau-Berzdorf auf dem Eigen
Tel.: 0049 35874 27446
41
Sebnitz
Hertigswalder Straße čp. 20
› Kavkazská světnička – výstava v podstávkovém domě
rekonstruovaný podstávkový dům, Cena podstávkového domu 2007
prohlídka obytné části, informace o kavkazském regionu,
odpoledne lidová hudba
Parkování: centrum města Sebnitz
Kontakt: Alfred Mütze
01855 Sebnitz, Hertigswalder Straße 20
Tel.: 0049 35971 54669
Nabídka:
Seifhennersdorf
Prohlídka místa
› Prohlídka místa pořádaná „Klubem přátel Karáskova muzea“
po podstávkových domech v Seifhennersdorfu
parkoviště u Karáskova muzea, nám. Rathausplatz,
ul. Rumburger Straße, ul. Am Weißeweg, ul. Eschenweg,
ul. Südstraße, ul. Zollstraße, ul. An der Läuterau,
ul. Warnsdorfer Straße, ul. Rumburger Straße,
Karáskovo muzeum
Místo setkání:
10 hod. na parkovišti u Karáskova muzea
Kontakt: Klub přátel Karáskova muzea, Olaf Menges
Tel.: 0049 3586 451567, [email protected]
Trasa:
Leutersdorfer Straße čp. 29
› Podstávkový dům s komerčním využitím
působivý patrový podstávkový dům s typickým hornolužickým
bedněním a výrazným kolorováním, kombinace viditelného hrázdění
s historickou hliněnou omítkou a moderními prvky, výstava sanitárního
a koupelnového zařízení
prohlídka všech výstavních prostor vč. funkční vzorové
koupelny pro podstávkové domy, informace o provedených
rekonstrukčních pracích, rady a připomínky k vestavbě
vytápění, které ušetří v podstávkovém domě místo a odpovídá
nárokům na kvalitu a památkovou péči
Parkování: přímo u domu a ve dvoře
Kontakt: Reiner Haaren
02782 Seifhennersdorf, Leutersdorfer Straße 29
Tel.: 0049 3583 704580
[email protected], www.bergmann-ol.de
Nabídka:
Neu
› V
p
d
ve
N
P
K
Soh
Cyk
› K
p
Tr
M
P
K
Hai
› V
tk
p
p
cc
v p
N
P
K
42
ího
h
vídá
Neugersdorfer Straße čp. 7
› Vzdělávací centrum „Windmühle“ – příkladně rekonstruovaný
podstávkový dům z roku 1824, restaurován v roce 1995, velký podstávkový
dům s podstávkou po obou stranách, dvě boční stěny, zajímavá pec;
veřejně využíván
prohlídka domu, malá výstava k rekonstrukci a sanaci, letní
kavárna otevřena od 14 do 17 hod.
Parkování: u objektu
Kontakt: Windmühle Seifhennersdorf e.V., Ingrid Singer
Neugersdorfer Straße 7, 02782 Seifhennersdorf
Tel.: 0049 3586 340980, [email protected]
www.windmuehle-seifhennersdorf.de
Nabídka:
Sohland
Cyklovýlet
› Každoroční podstávkový cyklovýlet pořádaný sdružením pro podporu
příhraničí „Obere Mandau/ Spreequellen“ e.V.
přes Kirschau (Körse) – Schirgiswalde – Großpostwitz –
Halbendorf (cyklostezka podél Sprévy) – Weigsdorf-Köblitz do
Cunewalde k parku podstávkových domů; oběd v historickém
hostinci; doba trvání: cca 5 hodin, délka: cca 30 km
Místo setkání:
10 hod. na parkovišti u mostu přes Sprévu v obci Sohland/
Spree na B 98.
Parkování: parkoviště v Sohland/Spree na B 98, most přes Sprévu, blízko
přehrady
Kontakt: Sdružení pro podporu příhraničí
„Obere Mandau/Spreequellen“ e.V., Michael Krannich
Dürerstr. 5, 02727 Ebersbach-Neugersdorf, místní část
Neugersdorf
Tel.: 0049 172 3427403, [email protected]
Trasa:
Hainspacher Straße čp. 19
› Vlastivědné muzeum „Stará
tkalcovna“ („Altes Weberhaus“) –
příkladně zachovalý podstávkový dům
původní zachovalá tkalcovská světnice,
cca 500 dochovaných kusů inventáře,
v patře nově zřízená výstava, Cena
podstávkového domu 2008
Nabídka: prohlídka domu
Parkování: před domem vpravo
v zastavovacím pruhu
Kontakt: Turistické informace Sohland, Christine Heroldová
Bahnhofstraße 26, 02689 Sohland
Tel.: 0049 35936 39821
[email protected], www.sohland.de
43
Sulików (PL)
Plac Wolności čp. 29
› Dům „Scharfe Ecke” –
rekonstruovaný dům s podloubím
dům s podloubím z roku 1688,
který patří k nejstarším v regionu;
kompletní rekonstrukce objektu
proběhla v letech 2004 až 2008,
dnes slouží jako kulturní dům obce
Sulików
Vel
nově
Velk
› U
o
o
Če
ka
P
K
živá hudba – folková hudba, prohlídka podstávkového domu,
výstava lidového umění
Parkování: parkoviště na náměstí (Plac Wolności)
Kontakt: Gminny Ośrodek Kultury, Grzegorz Żak
plac Wolności 9, 59-975 Sulików
Tel.: 0048 605 969 561
[email protected], gok.sulikow.pl
Nabídka:
Szklarska Poręba (PL)
ul. Górna čp. 10
› Pension „Chata Sudecka u Prezesa”
dům nad údolím sedmi domů („Doliny Siedmiu Domów”) z roku 1738,
nejstarší podstávkový dům v Schreiberhau, působiště Franze Metznera
(sochař a spoluzakladatel místní umělecké kolonie, autor reliéfu na
památníku bitvy národů u Lipska)
Nabídka: prohlídka upomínek na dřívějšího majitele domu, občerstvení
Parkování: u domu místo pro cca 14 aut
Kontakt: Joanna Juszczaková
Górna 10, 58-580 Szklarska Poręba
Tel.: 0048 757 172 383
[email protected], www.chatasudecka.pl
Wa
Pro
› P
M
K
ul. Odrodzenia čp. 1
› Apartmány v podstávkovém domě
vše kolem kávy, káva z vlastní pražírny, informace o regionu Krkonoše
(historie, kultura a příroda)
Parkování: u domu místo pro 8 aut
Kontakt: Dorota Dahrendorf
ul. Odrodzenia 1, 58-580 Szklarska Poręba
Tel.: 0048 660 820 781
[email protected], www.domicil-alma.com
Wad
› P
N
P
K
44
Velký Šenov (CZ)
nově
Velký Šenov čp. 215
› Ukázkově zrekonstruovaný a vkusně zařízený podstávkový dům
obytný dům z roku 1726, který byl šetrně rekonstruován a vybaven
odpovídajícím zařízením; jeden z nejkrásnějších příkladů ze severních
Čech, jak je možno bydlet v podstávkovém domě, vytápění je řešeno
kachlovými kamny, kulturní památka
Parkování: k dispozici pro 10 osobních aut
Kontakt: Monika Pomahatchová, Maršovská 15/12, 41501 Teplice
Tel.: 0042 775 727 151
mu,
a
vení
Waditz
Prohlídka místa
› Prohlídka místa s povídáním o architektuře podstávkových domů
Místo setkání:
10 hod., Waditz čp. 14
Kontakt: Kancelář Nadace pro podstávkový dům, Arnd Matthes
Hauptstraße 39, 02727 Ebersbach-Neugersdorf,
místní část Neugersdorf
Tel.: 0049 152 08764846
[email protected]
www.stiftung-umgebindehaus.de
Waditz čp. 14
› Podstávkový dům ve vlastnictví Varhanářství Ekkehart Groß
výklad k dosavadním sanačním a restaurátorským pracím na
roubené světnici a podstávce, obložení fasády a krovu (dle
pokračování stavebních prací)
Parkování: možné pouze u kraje silnice
Kontakt: Tesařství Klippel GmbH, Steffen Klippel
Amselgrundstraße 2, 02736 Beiersdorf
Tel.: 0049 35872 38032, [email protected]
Nabídka:
45
Waltersdorf
We
Prohlídka místa
Hau
› Procházka podél ul. Hauptstraße s prohlídkou několika
podstávkových domů
› P
od
vy
o
ul. Hauptstraße čp. 35 (podstávkový dům „malíře na
dřevo“, zárubeň s holubicí, jednoduchý komfort 60. let);
ul. Hauptstraße čp. 39 (podstávkový dům pana Großhanse,
rekonstruován před 10 lety); ul. Hauptstraße čp. 80
(podstávkový dům rodiny Heydrichových se třemi dětmi);
ul. Hauptstraße čp. 162 (podstávkový dům pana Petasche,
staveniště); jako možnost: ul. Am Kirschhübel čp. 6
(prohlídka sklepa ze tří valených kleneb); ul. Hauptstraße
čp. 28 (sklep Dolního pohostinství (Niederkretscham) –
skladba z několika stavebních epoch)
Místo setkání:
9 hod. před „Dolním pohostinstvím“ Waltersdorf,
ul. Hauptstraße 28 (vedle kostela)
Další nabídky:
Gastronomie: nabídka občerstvení v „Dolním pohostinství“,
ve střední části vsi „Quirle-Häusl“ a „Butterbergschänke“,
v horní části vsi „Sonnebergbaude“; Turistické informace
v Dolním pohostinství, Hauptstraße 28, 02799 Waltersdorf
Parkování: u Dolního pohostinství
Kontakt: Christine Goldberg-Holzová
Kirschhübel 6, 02799 Großschönau, místní část Waltersdorf
Tel.: 0049 35841 36734, [email protected]
Trasa:
Hauptstraße čp. 28
› „Niederkretscham“
vesnická slavnost pořádaná sdruženími
z Waltersdorfu za podpory obce
Großschönau u Domu přírodního parku
Žitavské hory, vstup volný
od 10 hod. pestrý trh
s regionálními obchodníky,
od 11 hod. „Frühschoppen“ („ranní žejdlík“) s živou hudbou,
v 15 hod. loutkové divadlo „Fritze Fröhlich v říši trpaslíků“,
10 – 18 hod. hry pro děti, jízda na ponících, skákací hrad, jízda
veteránem „Charlesem“ skrz Waltersdorf k požárním zbrojnicím
(výstava staré hasičské techniky, závody ve stříkání, střelba
z luku, kolo štěstí, tombola a mnoho dalšího; zážitkové výstavy
v Domu přírodního parku a Muzeu lidových umění a mlynářství
26. května 2013 od 10 do 18 hod., zdarma
Parkování: za Domem přírodního parku
Kontakt: Dům přírodního parku Žitavské hory, Aline Försterová
Hauptstraße 28, 02799 Großschönau, místní část Waltersdorf
Tel.: 0049 3581 2146
[email protected], www.grossschoenau.de
N
M
P
K
Kam
› V
ji
ve
s N
P
K
Nabídka:
46
Wle
Prze
› P
p
s N
P
K
e,
,
e
“,
Weifa
Hauptstraße čp. 8
› Podstávkový dům s podstávkovým obchodem
od r. 1995 rekonstruovaný, k různým účelům
využívaný podstávkový dům, nově nastavený interval
oprav, rekonstruovaná staroněmecká pec na dřevo
informace/služby/prodej, témata
diskuzí: možnosti a hranice
energeticky efektivní rekonstrukce
(konstrukce stavby, celková domovní instalace), výběr
stavebních materiálů uzpůsobených domu, chyby při stavbě
a uspořádání domu, síť PODSTÁVKOVÝCH OBCHODŮ?, „Rádce
majitele podstávkového domu“, „Rekonstrukce pecí“,
malování, kutění, čtení (za hezkého počasí v zahradě);
občerstvení od 12 hod.: hornolužický cibulový koláč z domácí
pece, nápoje všeho druhu Místo:
restaurace „Keglerstübl Weifa“ otevřena od 11 hod., kvalitní
gastronomie
Parkování: na veřejných parkovištích, na sousedním pozemku
Kontakt: Kerstin Richterová, 01904 Steinigtwolmsdorf, místní část Weifa
Tel.: 0049 35951 32050, 0049 174 3174661, [email protected]
Nabídka:
rf
orf
.de
ou,
,
ízda
nicím
a
stavy
řství
dorf
Kammweg čp. 21
› Vlastivědné muzeum
již 15 let fungující muzeum s bylinkovou zahradou, zemědělskými stroji ve
venkovních prostorách, kroje Dobrovolných hasičů Weifa v budově muzea,
s láskou vybavené výstavní prostory umožňující pohled do starých časů
možnost vyzkoušet si různé exponáty, též pro děti;
tip: prohlídka města (bez průvodce)
Parkování: u muzea (2 místa), parkoviště pro turisty ve vsi, poblíž rest.
Keglerstübel
Kontakt: Vlastivědné muzeum Weifa, Ingrid Burkhardtová a Antje Wagnerová
Kammweg 21, 01904 Steinigtwolmsdorf, místní část Weifa
Tel.: 0049 35951 31308, 0049 174 6542792
Nabídka:
Wleń (PL)
Przeździedza čp. 25
› Przysłupowa Kuźnia – kovárna v podstávkovém domě
podstávkový dům s pozoruhodnou konstrukcí, v přízemí kovárna
s obrovskou kovářskou pecí, v patře roubená světnice
Nabídka: kovářova polévka a jablkový koláč paní kovářky
Parkování: 15 aut přímo u domu nebo také na ulici pod domem
Kontakt: Barbara Zyglińska
Przeździedza 25, 59-610 Wleń
Tel.: 0048 665 594 079
[email protected], www.domkuznia.com
47
Žďár (CZ)
Žďár čp. 10
› Rekonstruovaný podstávkový dům
Tato státem chráněná památka byla v letech 2009 – 2012 kompletně
zrekonstruována, a to ve spolupráci s Národním památkovým ústavem.
Dům bude otevřen k prohlídce. Památková vesnická rezervace Žďár,
Kokořínsko, Houska – možnosti výletů do krásného okolí.
Kontakt:
RNDr. Karel Pátek, CSc.
Žďár 8, 47201 Doksy
Tel.: 00420 603 483 236
[email protected]
www.pohadkovachaloupka.cz
Ždírec (CZ)
Ždírecký důl čp. 3
› Rekonstruovaná zemědělská usedlost
Nabídka: prohlídka obytného domu a špejcharu (prázdninový pension)
Parkování: vedle objektu
Příjezd:
po silnici 1. třídy č. 38 směr Doksy, odbočka doprava směr
Dubá, poté hned doleva na Tachov a dále na Ždírec
Kontakt: Libor Drahota
Ždírecký důl 3, 47201 Ždírec,
Tel.: 00420 721 409 413
[email protected]
www.zdireckydul.cz
Zgorzelec (PL)
al. Lipowe čp. 1
› „Zagroda Kołodzieja” (Kolářův dům)
přesunutý podstávkový dům fungující jako restaurace a pension
od 12 do 14 hod. ukázky tesařských prací: tesání čtyřbokých
trámů z kmene dvěma tesařskými mistry Richterem
a Wendlerem z Oderwitz; výstava fotografií mapujících
rekonstrukci domu, prohlídka domu každou celou hodinu
(od 12 do 18 hod., též v němčině); hřiště pro děti
Parkování: u objektu
Kontakt: Elzbieta Lech-Gotthardtová,
„Zagroda Kołodzieja” (Kolářův dům)
59-900 Zgorzelec, Polen, al. Lipowe 1
Tel.: 0048 757 717 044
[email protected]
www.zagrodakolodzieja.pl
Nabídka:
48
big
Pomoc díky Nadaci pro podstávkový dům
(Stiftung Umgebindehaus)
big
big
Pět silných partnerů
Den otevřeného
podstávkového domu
Sekretariát Krajiny podstávkových domů
(Geschäftsstelle Umgebindeland)
Nadace pro podstávkový dům
se od roku 2004 zasazuje
o zachování lidové architektury
v Horní Lužici.
V roce 2013 budeme moci
předat v pořadí již 100.
smlouvu o poskytnutí dotace na
restaurátorské práce dalšímu
majiteli podstávkového domu.
V rámci několika dotačních
záměrů jsme společně s Německou
spolkovou nadací pro životní
prostředí (DBU) a Německou
nadací pro ochranu památek
v posledních letech mohli rozdělit
více než 500 000 eur na zachování
architektury podstávkových domů.
Modelová sanace podstávkových
domů, která zároveň splňuje
nároky památkové péče, a inovativní možnosti řešení její realizace stojí vždy
v popředí.
Německé spořitelny Sparkasse Oberlausitz-Niederschlesien a Kreissparkasse
Bautzen rozdělily od roku 2004 v rámci programu zvláštního financování
prostředky více než 90 novým vlastníkům podstávkových domů na koupi,
resp. koupi a sanaci podstávkového domu ve výši přes 5,1 mil. eur.
Pakliže i Vy naleznete chuť a zájem o udržení malebných lužických
podstávkových domů, můžete realizaci našich nadačních cílů podpořit
finančním darem. Každá částka, ať je sebemenší, pomůže nadaci
zachraňovat cenné podstávkové domy nebo poslouží jako příspěvek
k posílení nadačního kapitálu.
Sekretariát Krajiny podstávkových domů byl zřízen v roce 2003 se záměrem
pomoci iniciativě Krajina podstávkových domů v jejím rozvoji a postarat
se přitom i o koordinaci celé řady dalších iniciativ. Hlavní náplní práce
Sekretariátu je výměna informací a práce s veřejností. Zodpovídá také za
„Den otevřeného podstávkového domu“.
v Den otevřeného podstávkového domu:
v Hirschfelde, Komturgasse 9 (str. 17)
Nadace pro podstávkový dům
(Stiftung Umgebindehaus)
Nadace pro podstávkový dům se zasazuje o zachování
podstávkových domů. Byla založena regionálními
okresy a spořitelnami v roce 2004. Nadace podporuje
restaurování obzvlášť hodnotných, originálních stavebních dílů domů a je
zodpovědná za burzu podstávkových domů.
Každý rok vypisuje Cenu podstávkového domu, zkoumá historii vývoje
podstávkových domů, poskytuje poradenské služby stran stavebně-historických
aspektů domů a aspektů památkové péče a pomáhá prostřednictvím
programu „Zvláštní financování podstávkových domů“ („Sonderfinanzierung
Umgebindehaus“).
3
201
a
n
t
vě
26. kívej se
pod nitř...
dov
Sdružení odborníků Fachring Umgebindehaus
Sdružení odborníků Fachring Umgebindehaus je
společenství specialistů, kteří se zavázali k dodržování
vysokých nároků na kvalitu v otázkách řemeslného
zachování podstávkových domů. Důraz je kladen především
na obnovu podstávkových domů v souladu s nároky památkové péče. Členy
sdružení můžeme poznat podle kulaté pečeti kvality.
v Den otevřeného podstávkového domu:
v Cunewalde, Kirchweg 2 (str. 7)
Převody finančních darů a příspěvků nadaci:
Bankovní spojení
Kreissparkasse Bautzen
číslo účtu: 1000 10 9000, kód banky (BLZ): 855 500 00
Chcete-li se rozhodnout nadaci přispět, obraťte se s důvěrou na nás. Rádi
Vám poradíme.
Foto: Jeannette Gosteli
Impressum
Vydavatel:
Sekretariát Krajiny podstávkových domů
okres Görlitz, pobočka Žitava, 02763 Zittau, Neustadt 47
Informační centrum Podstávkový dům
(Informationszentrum Umgebindehaus)
při Vysoké škole Zittau/Görlitz
Grafická úprava/foto na titulní stránce:
DIE PARTNER GmbH, Görlitz, www.die-partner.tv
Poradentsví a vědecký doprovod k tématům zachování podstávkových domů je
hlavním úkolem Informačního centra Podstávkový dům při Vysoké škole Zittau/
Görlitz. Z dílny tohoto centra pochází příručka pro rekonstrukci podstávkových domů.
v Den otevřeného podstávkového domu:
v Hirschfelde, Komturgasse 9 (str. 17)
Kontakt:
Stiftung Umgebindehaus
Arnd Matthes – vedoucí pobočky
Sven Rüdiger – projektový manager
D-02727 Ebersbach-Neugersdorf, Hauptstraße 39
Tel.: 0049 3586 763281, Fax: 0049 3586 763290
E-mail: [email protected]
[email protected]
www.stiftung-umgebindehaus.de
Českou verzi vydal Liberecký kraj v rámci projektu „Společně pro zachování
podstávkových domů – Zvýšení povědomí a informovanosti“ podpořeného
z programu Cíl 3/Ziel 3 na podporu přeshraniční spolupráce 2007–2013
mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko.
Saské sdružení pro lidovou
architekturu (Sächsischer Verein
für Volksbauweise e.V.)
Překlad:
Tisk:
Sazba:
Náklad:
Saské sdružení pro lidovou architekturu bylo založeno v roce 1990. Toto
sdružení podporuje vlastivědné zkoumání a památkovou péči. Angažuje se
v zachování krajiny s charakteristickými domky a péči o ni a je také vydavatelem
celé řady publikací, mj. knihy „Umgebinde – Eine einzigartige Bauweise“
(pozn.: kniha vyšla pouze v němčině; Podstávka – jedinečná architektura).
v Den otevřeného podstávkového domu:
v obci Weifa, Hauptstraße 8 (str. 47)
big
big
Hana Kolomazníková, Pavel Grmela, Jan Hanzl
Tiskárna RUCH s.r.o.
Ota Pohořalý
1 000 ks
big
Bautzen
Waditz
NĚMECKO
Landkreis
Bautzen
Nová kniha „Překrásnou krajinou
podstávkových domů“
Cestujte s námi: čtyřmi
ročními obdobími
a dvanácti regiony
v trojzemí Německo – Česká
republika – Polsko. Nechte
se okouzlit krajinou, která
se vyznačuje jedinečnou
architekturou: podstávkovými
domy.
Cunewalde
Landkreis
Sächs. Schweiz /
Osterzgebirge
Sohland
NeusalzaSpremberg
Obercunnersdorf
Ebersbach
Walddorf
Hinterhermsdorf
POLSKO
Rennersdorf
Niederoderwitz
Seifhennersdorf
Großschönau
Dolní Chřibská
Landkreis
Lubaň (PL)
Kiesdorf
Ostritz
Ruppersdorf
Działoszyn
Hirschfelde
Informační
místo
Oberoderwitz
Rumburk
Landkreis
Zgorzelec (PL)
Schönau-Berzdorf
Eibau
Velký Šenov
Sebnitz
Schöna
Kleingießhübel
Niedercunnersdorf
Oppach
Lipová
Königstein
Landkreis
Görlitz
Lawalde
Weifa
Zgorzelec
Görlitz
Pertoltice
Jindřichovice
Dolní Řasnice
Frýdlant
Eckartsberg
Zittau
Dál na východ:
Bolesławiec
Jeżów Sudecki
Jelenia Góra
Karpacz
Lubawka
Lwówek Śląski
Marciszów
Mirsk
Olszyna
Płóczki Górne
Podgórzyn
Szklarska Poręba
Wleń
Bogatynia
Raspenava
Waltersdorf
Oybin-Hain
Lückendorf
Představena je příroda
a kultura, historie
a architektura, tradice
a dnešní způsob života. Vaším
průvodcem je nová obrazová
publikace „Překrásnou
krajinou podstávkových
domů“.
Chrastava
Děčín
Ústecký
kraj (CZ)
Liberec
Merboltice
Liberecký
kraj (CZ)
Česká Lípa
116 stran, bohatě ilustrováno,
dvojjazyčně, 28,5 × 23 cm,
kvalitní pevná vazba,
ISBN 978-3-929744-73-6,
19,95 €.
K dostání v německých
knihkupectvích nebo
k objednání on-line přes
www.gwz.io
Kravaře
Blíževedly
ČESKÁ REPUBLIKA
Dolánky
místa s nabídkami ke Dni otevřeného
podstávkového domu
větší města
Ždírec
Žďár
Download

Program - Umgebindeland