Duhovka
News
prosinec 2012
Obsah
Seznamovací kurz
Úvodní slovo
3
Rozhovor - Ivana a Tomáš Janečkovi
4
Představujeme
6
skupina Duhovka Group
6
noví spolupracovníci
7
Co se děje v Duhovce
8
minulé akce
8
plánované akce
11
Projekty našich vašich dětí
12
Centrum psychologických služeb
14
Institut Duhovka
15
Sorry, co že je to Montessori
16
2
Duhovka Group News 12/12
Úvodní slovo
Milí přátelé Duhovky,
v předvánočním vydání Duhovka News Vás seznámíme se změnami, které přinesl tento školní rok.
Představíme Vám strukturu Duhovka Group platnou od září 2012 a také nové spolupracovníky.
Vývoj v Duhovce reflektuje i vizuální podoba společnosti. Dochází ke sjednocení log všech škol
a institucí tak, aby byla na první pohled zřejmá jejich propojenost a návaznost. Nová grafika se
bude uplatňovat postupně na webových stránkách i v interních dokumentech. Ostatně i newsletter
Duhovka Group má novou grafickou podobu.
V rozhovoru s Ivanou a Tomášem Janečkovými, zakladateli a majiteli Duhovky, se dočtete
o zkušenostech, které získali při letošním pobytu ve Spojených státech, o vztahu k Duhovce
a také plánech do budoucna.
V pravidelné rubrice ´Co se děje v Duhovce´ informujeme o proběhlých a plánovaných akcích
ve školách a představíme Vám několik zajímavých projektů našich gymnazistů.
Dozvíte se o intenzivních kurzech Montessori pedagogiky v Institutu Duhovka, v nichž se stávající
i noví učitelé mateřské a základní školy vzdělávali o letních prázdninách a v nichž pokračují i během
školního roku. Nové poznatky načerpaly také čtyři profesorky gymnázia v Montessori výcviku přímo
v USA. Jak své zkušenosti využívají a co plánují ve výuce, se také dočtete v tomto zpravodaji.
Přejeme Vám klidný závěr roku a těšíme se na další setkávání s Vámi,
Vaše Duhovka
3
Duhovka Group News 12/12
Rozhovor
s Ivanou a Tomášem
Janečkovými
Ivany a Tomáše Janečkových jsme se zeptali
na jejich zkušenosti z pobytu ve Spojených
státech, inspiraci pro Duhovku a plánech pro
příští období.
Co dal nám a našim dětem pobyt
v Montessori škole na Floridě?
Duhovka pro nás představuje projekt, kde si
přejeme realizovat vzdělávání v širokém smyslu
tohoto slova. Kromě poskytnutí kvalitního vzdělání dětem v Duhovce mimo jiné patří i vytvoření
multikulturního prostředí, kde se potkají děti
i rodiče více národností a vzájemně se obohacují.
Děti tím získávají schopnost cítit se v kulturně
různorodém nebo mezinárodním prostředí jako
ryba ve vodě. Přirozeně si začínají uvědomovat
rozdíly mezi sebou a učí se respektu k odlišnosti
a jinakosti druhých a vidí přínos a výzvy, které
tyto rozdíly přinášejí.
Duhovku se snažíme budovat tak, že způsob
výuky i zacházení s dětmi je kompatibilní
s podobně nastavenými školami v zahraničí,
typicky s Montessori školami.
Jsme si vědomi toho, že jako majitelé Duhovky
významně ovlivňujeme její další směřování.
Proto považujeme za přirozené, že jsme to
v první řadě právě my, kdo má přinášet do
Duhovky nové zkušenosti například i z pobytu
v zahraničí a zamýšlet se nad tím, jak těchto
zkušeností dále využít pro naše vzdělávání.
Na začátku ledna tohoto roku jsme s celou
rodinou odjeli na 5 měsíců na Floridu na malý
ostrov Amelia Island, kde všechny naše tři děti
chodily do místní Montessori školy, resp. školky.
Výběr této školy byl pro nás velmi jednoduchý
a přirozený, protože tuto školu znaly, podílely se
4
na jejím vedení a také v ní učily naše Montessori
metodoložky Dorothy Paul a Judy Luman, které
momenálně pracují v Duhovce. O této škole se
můžete více dozvědět na webových stránkách
http://www.ameliaislandmontessori.com/
Naše děti byly jediní Češi, kteří školu navštěvovali. Přestože anglicky prakticky neuměly, tak se od
prvního dne ve škole, resp. školce „chytly“ a cítily
se v ní bezpečně. Jsme přesvědčeni, že k pocitu
jejich bezpečí významně přispěl fakt, že Montessori prostředí, ve kterém se pohybovaly, jim bylo
důvěrně známé. Uspořádání třídy, její vybavenost, způsob práce, fungování dětí
a jejich vztahování se k sobě navzájem bylo velmi
podobné jako v Duhovce. Kromě toho, že se naše
děti naučily základy angličtiny, tak především
zažily, že vyjití z komfortní zóny přináší nečekané
možnosti a obohacuje život. Jsme si vědomi toho,
že popisujeme něco z pohledu rodiče a děti by
nic takového neřekly a asi by ani našemu popisu
nerozuměly, ale přesto si tento zážitek a zkušenost odnášejí. Mají zkušenost, že něco nového
je spojeno se strachem a obavami a když tento
strach překonají, objeví něco nového, čerstvého
a krásného, jakousi odměnu za překonání se. A
takto chceme v Duhovce připravovat děti na život – podpořit v nich chuť po novém a dovolit jim
zažít, že odvaha a překonání sebe za to stojí.
Co pro vás bylo nejhezčí a naopak nejtěžší?
Nejtěžší byl pro nás začátek. Zažívali jsme takový
ten pocit, že tady nejsme doma, nikoho neznáme.
Zařídit běžné věci jako například nakoupit potraviny nám trvalo trojnásobek času a ještě jsme u
toho prožívali pocity nezdaru. Po třech týdnech
se situace jakoby zázrakem změnila. Začali jsme
Duhovka Group News 12/12
vnímat přírodu a prakticky denně jsme chodili
k oceánu. Divokost a síla oceánu nás nepřestávala udivovat až do konce našeho pobytu.
Načerpali jste nějakou inspiraci
pro Duhovku?
Především jsme si uvědomili, že jdeme správným
směrem. Kvalita vzdělání v Duhovce je srovnatelná se školou, kde Montessori existuje již 39 let.
V místní floridské škole mají ve třídě 1 učitelku
a 1 asistentku. Náš koncept pracuje s 2 učiteli,
kteří jsou rovnocenní. Zajímali jsme se o důvody
tohoto nastavení a zjistili jsme, že v zásadě by se
asistentka ve třídě ráda stala učitelkou, ale nemá
příslušné vzdělání (získat vzdělání znamená si
zaplatit 2-letý Montessori výcvik). Toto poznání
nás utvrdilo v tom, že je dobré, že jsme v rámci našeho Institutu zorganizovali mezinárodní
Montessori výcvik pro učitele v angličtině, a tím
každému umožnili, aby mohl ve třídě pracovat
jako učitel a nikoliv jenom jako asistent.
Na co nového se v Duhovce
můžeme těšit v příštím období?
Pro nejbližší období jsme ukončili období
expanze Duhovky. Chceme se věnovat stávajícím školám. Během dvou let získá Montessori
vzdělání v Duhovce 25 učitelů. V létě 2013 by
naše výcviky měly získat mezinárodní certifikaci.
Víceleté výcviky v oblasti vedení lidí absolvují i
všichni členové managementu Duhovky. Zároveň
je pro nás důležité, abychom posílili i bilingvnost
v Duhovce a postupně se více propojili s Vámi,
s rodiči z Duhovky. Duhovka je živý organismus
a zpětná vazba od Vás nám pomáhá si ověřovat,
co funguje a kde máme naopak největší prostor
pro další vývoj.
Inspirací nám je provázanost školy s rodiči.
Rodiče na Floridě v rámci spolupráce pro školu
také pracují. Každý rodič strávil ve škole v rámci
tzv. volunteer hours minimálně 80 hodin za rok.
V praxi to znamená opravdu hodně, takže jsme
během 2 měsíců znali ve škole prakticky všechny.
S některými z rodičů máme úzké vztahy i dnes.
Myslím, že by v Montessori škole na malém ostrově Amelia Island rádi uvítali více dětí
z českých rodin.
5
Duhovka Group News 12/12
Představujeme:
skupinu Duhovka Group
V září 2012 se změnila
struktura Duhovka Group
následujícím způsobem:
PŘEDSTAVENSTVO
Tomáš
Janeček
Jindřich
Kitzberger
Ivana
Janečková
Lenka
Kopečková
Jan
Blažek
Ivana Janečková
GENERÁLNÍ ŘEDITEL
ŘEDITELÉ ŠKOL
ŘEDITEL
ZÁKLADNÍ ŠKOLY
ŘEDITEL
GYMNÁZIA
ŘEDITEL PRO PEDAGOGIKU
A KONCEPCI VZDĚLÁVÁNÍ
Jindřich Kitzberger
Jan Blažek
Jiří Sadil
Michaela Hrivňáková
Lenka Kopečková
Blanka Godinez
Jindřich Kitzberger Henning Schlegel
KOORDINÁTOR
INSTITUTU
6
MANAGEMENT
ŘEDITELKA
MATEŘSKÉ ŠKOLY
MANAŽER
LIDSKÝCH ZDROJŮ
FINANČNÍ
ŘEDITEL
MANAŽER
KOMUNIKACE
Duhovka Group News 12/12
Představujeme:
nové spolupracovníky
V letošním roce jsme přijali nové spolupracovníky, a tak bychom
Vám je rádi prostřednictvím newsletteru představili.
Školka
Ředitelkou školky Duhovka je od září Michaela Hrivňáková. K novějším spolupracovníkům dále
patří office managerka Dana Schröderová, učitelé z horní třídy Václav Laušman, Aimee Lewis
a Judith Osweto, a v dolní třídě učitelka Amy Sexton a odpolední učitelka Milena Šebestová.
Asistentkou odpoledního učitele se zde stala Jana Hedlund. Ve školce v Cihelné působí
od září učitel William Hewson.
Základní škola
V základní škole u nás vyučují tito noví spolupracovníci: Kamila Beránková, Naomi Hinton,
Marie Anna Haufová, Aiden Neville, Vann Thomas Powell, Glynis Hull Rochel, Gustavo Godinez.
V družině nově působí Kristýna Neubauerová. Pozici asistentky zaujala Tereza Kolouchová,
o výrobu pomůcek se stará Linda Skotáková a Lukáš Balek.
Gymnázium
Na gymnáziu nově působí učitelé Petr Bezděka, Marcela Czesaná, Alena Fessová
a Jitka Puchmajerová. Zástupcem ředitele gymnázia se stal od září Rostislav Konopa.
Institut
V Institutu Duhovka se stal koordinátorem Jiří Sadil.
Duhovka Group
V oddělení komunikace Duhovka Group nově působí Adéla Mašková.
7
Duhovka Group News 12/12
Co se děje v Duhovce:
Minulé akce
Halloween
Školka
6.9. oslavila školka Duhovka své 4. narozeniny.
Na oslavě nechybělo překvapení - děti si mohly
vytvořit dorty podle vlastní fantazie a chuti.
S pomocí rodičů upekly dorty, až oči přecházely!
Prohlédněte si je ve fotogalerii.
Halloween
31.10. jsme společně s dětmi i rodiči oslavili svátek Halloween. Děti plnily úkoly na několika stanovištích, například pekly dýňové zákusky, vyráběly
masky, vydlabávaly dýně a zazpívaly nám písničky.
Den otevřených dveří
1.11. proběhl v obou školkách v Kozlovské
i Cihelné den otevřených dveří.
Montessori pro rodiče
17.10. rodiče měli možnost zjistit více informací
o směru Montessori.
Mikuláš
5.12. navštívil školku Mikuláš a nadělil dětem
sladkosti. Děti se na jeho návštěvu pořádně
přichystaly a v odpoledních dílničkách si vyrobily
čepice, andělské svatozáře či malé čertíky.
Základní škola
Kurz plavání
V říjnu se děti ze základní školy zúčastnily týdenního plaveckého kurzu v Hartmanicích u Poličky.
Halloween
Ve škole 31.10. proběhla oslava Halloweenu. Děti
se převlékly do kostýmů, naučily se nové informace o tomto svátku a zúčastnily se několika soutěží.
Nakonec se odebraly na zahradu a zpívaly spolu
písničky, kde byly obdarovány sladkostmi.
Kalendář
Pod vedením výtvarnice Moniky Kočendové připravily děti ze všech tříd tradiční kalendář Školy
Hrou. Letošní kalendář je na téma z říše hmyzu
8
neboli „Hmyzí rejdění“. Každé z dětí bude mít
v kalendáři svůj obrázek, z nichž vznikne koláž
a vytvoří se dvanáct listů. Kalendář bude možné
zakoupit na akcích školy nebo si o něj můžete
napsat na: [email protected]
Den otevřených dveří
V úterý 13.11. veřejnost mohla nahlédnout do
prostor školy i do výuky.
Adventní zahrádka a Mikuláš
Na konci listopadu se ve škole konala “adventní
zahrádka” a 5.12. zavítal i do školy Mikuláš.
Gymnázium
Seznamovacího kurzu v Českém ráji se začátkem
září zúčastnili studenti primy. Na programu byly
seznamovací a sportovní hry, “icebreakery”, hry a
aktivity v angličtině i každodenní komunitní kruh.
Imatrikulace
V pondělí 29.10. od 17.30 hodin proběhla
imatrikulace studentů primy v Tereziánském
sále Břevnovského kláštera.
Klub rodičů
Ve středu 7.11. proběhl v gymnáziu klub rodičů.
Běh pro Afriku
V pondělí 26.11. uspořádali studenti gymnázia již
podruhé benefiční Běh pro Afriku. Výtěžek z běhu
i z dalších akcí studenti věnují na projekt Postavme školu v Africe společnosti Člověk v tísni.
Den otevřených dveří
4.12. a 5.12. se uskutečnily dny otevřených dveří
na gymnáziu Na Dlouhém lánu a v Boleslavově
ulici. Další možnost nahlédnout do výuky bude mít
veřejnost v únoru 2013.
Vánoční setkání
Vánoční setkání proběhlo 13.12. v Emauzském
klášteře.
Duhovka Group News 12/12
4. narozeniny Duhovky
4. narozeniny Duhovky
Halloween v Cihelné
Halloween v Cihelné
Halloween v Kozlovské
Halloween v Kozlovské
Halloween v Kozlovské
Halloween v Cihelné
Halloween v základní škole
Halloween na základní škole
Mikuláš ve školce
Mikuláš ve školce
Seznamovací kurz
Stříhání beránka
Seznamovací kurz
Běh pro Afriku
Co se děje v Duhovce:
Plánované akce
Festival Duhovka
Školka
FESTIVAL DUHOVKA
Vánoční dílny
Ve čtvrtek 20.12. budou probíhat
ve školce vánoční dílny.
V lednu zahajuje Duhovka Group 2. ročník
Festivalu Duhovka. Během ledna a února budou
děti ve školách, na gymnáziu, v odpoledních
kroužcích i ve volném čase rozvíjet téma
“CIRKUS?”
Vánoční prázdniny
Od 22.12. do 2.1. bude školka zavřena.
Základní škola
Schůzka s rodiči
10.1. proběhnou informační schůzky pro rodiče,
kteří mají zájem o zařazení dětí do 1.třídy.
Koledování
20.12. od 18.00 hodin proběhne v divadelním
sále Bělohorská vánoční koledování.
Vánoční prázdniny
Od 24.12. do 4.1. je škola uzavřena z důvodu
vánočních prázdnin a dvou ředitelských dnů.
Lyžařský kurz
V týdnu 7.1.-11.1. se děti zúčastní
lyžařského kurzu.
Gymnázium
Vánoční prázdniny
Vánoční prázdniny probíhají od 22.12. do 2.1.
11
Stejně jako vloni mohou tvůrci využívat mnoha
technik a médií: kresbu, malbu, koláž, keramiku,
tkaní a další výtvarné techniky, fotografii, i literární vyjádření. Letos chceme posílit také hudební produkci!
Festival vyvrcholí společnou výstavou děl na
Písecké bráně, která bude zahájena vernisáží
v pondělí 25. února 2013.
Podrobnější informace o festivalu naleznete na
plakátech a letácích, které budou v Duhovce
distribuovány začátkem ledna, a na webových
stránkách Duhovka Group.
Duhovka Group News 12/12
Projekty našich
vašich dětí
Antické divadlo
Projektová a tematická výuka jsou často
uplatňovanými nástroji na gymnáziu Duhovka.
Výhodou projektů je, že jednotlivé předměty
se při nich vyučují provázaně (celostní přístup) a klade se důraz na souvislosti. Studenti
mohou pracovat na “projektu” s určitým
tématem i v několika různých předmětech.
Projekty jsou náročné na přípravu nejen pro
učitele, ale i pro studenty, kteří dlouho sbírají
informace z mnoha zdrojů, musí se v nich zorientovat a vybrat jen ty podstatné. Poznatky
pak strukturují při práci na prezentaci, eseji ,
které jsou výstupem projektu.
Představujeme stručně dva projekty, které
proběhly na podzim tohoto roku.
Projekt Naše místo v primě na Dlouhém lánu
a Vyšehradě. Studenti poznávali školu a její okolí
v různých souvislostech - mapovali okolí školy,
učili se o historii i legendách, o infrastruktuře
města, technologiích, o přírodních zdrojích.
Cílem projektu bylo také poznat, co všechno
potřebujeme k tomu, abychom mohli žít naším
současným způsobem života, které vynálezy nám
to umožňují a jaká k tomu vedla cesta historií.
Projekt byl veden hlavně prakticky, studenti
měli získat přehled o tom, odkud se bere voda
v kohoutku ve škole, kam jde tříděný odpad, kolik
energie se spotřebuje svícením ve škole apod.
12
V rámci projektu probíhaly aktivity jako mapování stromů a keřů v okolí školy, měření rychlostí
různých objektů v okolí školy, meření hlučnosti
na různých místech v okolí školy, pravěké osídlení
Divoké Šárky nebo Vyšehradu. Informace
o projektu podaly Duhovka News informace paní
profesorky Klejchová a Pavelková.
Tercie po stopách Habsbursků ve Vídni
V rámci dějepisného projektu Habsburkové
navštivila tercie ve dnech 2. - 4. 11. 2012 Vídeň.
Společně strávený prodloužený víkend doplnil
projektovou výuku ve škole. Cílem cesty byla
návštěva habsburských sídel, hrobky a míst
vzniklých jejich přičiněním. Studenti si připravili
krátké referáty k jednotlivým památkám a de
facto se tak rakouskou metropolí prováděli sami.
Zároveň se podíleli na sestavení programu cesty
a vyhledávali nejlepší možnosti spojů a ubytování. Stojí za zmínku, že vídeňskou exkurzi připravili
studenti ve spolupráci s rodilým mluvčím i
v anglickém jazyce.
O tematické výuce v tercii informoval DN
profesor Jiří Tejkal.
Duhovka Group News 12/12
studenti tercie
Zkušenosti našich pedagogů
Profesorka Lenka Nedvědová s námi sdílela
některé zkušenosti ze stáže v USA a plány pro
výuku.
„V létě jsem já a moje další tři kolegyně (Gutová,
Pavelková, Klejchová) absolvovaly Montessori
trainig s AMI Montessori Orientation to Adolescent Studies v Clevelandu v USA a v tomto
školním roce (i v těch následujících) plánujeme
maximálně využít poznatků a zkušeností, které
jsme načerpaly.
Jednou takovou aktivitou je například zavedení
mikroekonomie do výuky.
Studenti se učí základům mikroekonomie, sami
plánují a realizují mikroekonomické projekty.
První proběhl v rámci třídních schůzek, kde
studenti sekundy na budově Boleslavova i na
Dlouhém lánu zorganizovali pro rodiče prodejní
stánek s občerstvením. Další takové projekty se
připravují v rámci dnů otevřených dveří nebo
Vánoční akademie.
Studenti sekundy pracují na dlouhodobějším
projektu Afrika, který vyvrcholí prezentací individuálních projektů jednotlivých studentů.
K němu se připojuje Běh pro Afriku, charitativní
13
akce, jejíž výtěžek bude již druhým rokem věnován na stavbu školy v Africe. V rámci projektu
také studenti vytvářejí vlastní výtvarné artefakty,
které nabízejí k zakoupení na Vánočním setkání,
výtěžek je rovněž věnován na dobročinné účely.
Vánoční setkání, na které si studenti připravují
vlastní kulturní program, již tradičně probíhá v
prosinci a je vždy milou příležitostí pro setkání
dětí, rodičů a pedagogů.
Do výuky v tomto školním roce také zavádíme
další z Montessori principů - three period lesson
- a využíváme jej jak ve výuce, tak při realizaci
projektů.
Mezi připravované či probíhající projekty patří:
Prima - projekt Místo, projekt Antika, terénní
cvičení Voda, které je zaměřeno biologicko-zeměpisně a studenti zde získávají také řadu
praktických dovedností.
Sekunda - projekt Afrika, projekt - Zámořské
objevy, výjezd do Litomyšle v rámci tématu
Renesance v Čechách, exkurze do interaktivního
science centra Techmánie v Plzni.
Tercie - projekt Energetika, tematická výuka
Habsburkové, příprava na jazykové zkoušky...
Inspirováni studiem v USA bychom rádi zrealizovali „muzeum přístrojů“ jako součást připraveného prostředí pro výuku fyziky, kdy studenti na
drobných přístrojích a vyřazených technických
artefaktech studují prakticky jejich fungování,
a tak se učí (velmi zjednodušeně řečeno) fyzice.
Do této přípravy se ochotně zapojují i rodiče.
Maximálně se také snažíme využívat nabídky
širšího okolí školy. Dalších věcí, které plánujeme,
je opravdu celá řada.”
Duhovka Group News 12/12
Psychologické
centrum Duhovka
Rádi bychom Vám představili Psychologické centrum Duhovka, (PcD)
které je zřízeno v rámci Duhovka Group pro všechny školy.
Psychologické centrum Duhovka poskytuje služby logopedické, psychologické a další odborné služby
pro žáky, studenty, rodiče, učitele a zaměstnance. Centrum je určeno pro řešení otázek, které se nedaří
žákům, studentům, rodičům nebo učitelům vyřešit s učiteli či s vedoucími pracovníky školy.
Služby Psychologického centra Duhovka zajišťují:
Petr Šobra,
Ředitel PcD, Psycholog a kouč
Magda Loumová,
Psychoterapeut a kouč
Kontakt:
Tel.: 734 797 535
Email: [email protected]
14
Duhovka Group News 12/12
Institut
Duhovka
LETNÍ AMS KURZY
Institut duhovka ostartoval v červenci první část tříletého výcviku Montessori pedagogiky. Účastníci
během tři týdnů intenzivně studovali Montessori filozofii a metodiku, procházeli jednotlivé oblasti
výuky, pracovali s pomůckami, připravovali ukázkové lekce a získávali nové podněty pro svoji práci.
Duhovka Montessori Teacher Education Program je kurz připravený ředitelkami programu Dorothy
Paul a Judy Luman a vyučovaný lektory s certifikací American Montessori Society. Výuka probíhá
pouze v angličtině a poskytuje učitelům vzdělání v Montessori pedagogice podle mezinárodně uznávaných standardů.
Další části kurzu budou probíhat během příštích dvou školních roků, včetně další intenzivní části příští
rok v červenci. Celkem studenty čeká více než 300 hodin výuky, přes 500 hodin praxe, samostatný
projekt i e-learningový komponent.
15
Duhovka Group News 12/12
Sorry, co že je to
Montessori
Metodoložka Dorothy Paul představuje
v bodech vybrané Montessori principy.
Montessori Filosofie
Maria Montessori díky svému pozorování zjistila, že dítě již v raném věku disponuje úplným
potenciálem osobnosti, ve kterou může dozrát.
Prostředí, které podporuje a naplňuje jeho zvídavost, tento potenciál pomáhá plně rozvinout.
Tři řídící principy Montessori filosofie jsou:
respekt k sobě, respekt k ostatním a respekt k
okolnímu prostředí. I přesto, že existuje jasné a
strukturované Montessori curriculum, přístup ke
každému tématu či lekci je přizpůsoben potřebám daného dítěte.
Respekt k sobě
Dítě se učí, že jeho myšlenky a názory mají hodnotu. Prostřednictvím vymezování hranic, řešení
problémů a možnosti činit rozhodnutí a opravovat své chyby dítě získává sebedůvěru a respekt
k vlastní osobě.
Respekt k ostatním
Jakmile dítě cítí, že je rovnoprávným členem
většího celku, začne se učit spolupráci. Začne
si osvojovat, jak nabídnout či přijmout pomoc.
Tento proces mezi žáky vytváří vzájemný respekt
a napomáhá budování důvěry jak v sebe sama,
tak k ostatním.
Respekt k okolnímu prostředí
Materiály jsou ve třídě sekvenčně rozloženy na
volně přístupných policích. Učitelé žákům ukáží,
jak s nimi správně zacházet a poté skrze pozitivní očekávání motivují chování, které implikuje
16
svobodu a důvěru. Tato důvěra v rámci daných
hranic umožňuje žákům, učit se ze zpětné vazby,
kterou získají od ostatních. Díky tomu, že děti s
materiály zacházejí s respektem, se učí zodpovědnosti a ocenění.
Montessori pomůcky poskytují studentům konkrétní, hmatatelný zážitek učení, který aktivuje
všechny smysly a podporuje rozličné styly učení.
Materiály v sobě implicitně zahrnují kvality rozvíjející řád, koordinaci, koncentraci a nezávislost.
Učitel představí dítěti každý krok práce s pomůckou a poskytne mu čas na procvičování a opakování. Žákem zvolené tempo vytváří strukturované
a sekvenční chování, které dítěti pomáhá si uvědomit, že může krok po kroku zvládnout i takové
úkoly, které se mu zprvu zdají příliš těžké. Tento
proces ovlivňuje strukturu dětské mysli.
Elipsa
Náš kruh (elipsa) je místem, kde se každý den
scházíme, abychom zpěvem, tancem, pohybem, divadlem či příběhem vyjádřili sebe sama.
Místem, kde se dozvídáme o světě kolem nás, pozorujeme práci s novými pomůckami, mluvíme o
našich pocitech, učíme se vnímat a zklidnit naše
tělo a mysl a kde sdílíme, co je pro nás důležité.
Elipsa je místem, kde budujeme pospolitost.
Role učitele
Učitel je vzorem správného chování, který představuje nové materiály a bedlivě dítě pozoruje.
Jeho role je žákům pomoci propojit to, co již umí,
s tím, co je pro ně ještě nové a posunout se tak
na další úroveň znalostí a dovedností. Učitel dětem vytváří vhodné prostředí k růstu. Je průvodcem otevírajícím mnoho různých cest k učení.
Duhovka Group News 12/12
Vaše připomínky, tipy a dotazy přivítáme
na emailové adrese: [email protected]
© Vydala Duhovka Group 12/2012, foto: archiv Duhovky
Download

Duhovka News prosinec 2012