3.————————— 12. 3. 2014
Praha
jedensvet.cz
slovo úvodem
1
Milé divačky, milí diváci,
během příprav letošního ročníku Jednoho světa
jsme si uvědomili, že se nám podařilo zvolit téma,
které se dotýká opravdu všech. Všichni čím dál častěji řešíme svůj postoj k práci. Práce se stává středobodem našich životů. Mluví o ní ti, kteří ji nemohou
najít, ti, které štve, i ti, které baví, ale nemají kvůli ní
čas na svůj soukromý život.
Je to dáno i tím, že kvůli ekonomické krizi se o svou
práci bojíme mnohem víc než dřív. Vážíme si
jí, nechceme ji ztratit anebo prostě jen nemáme
na výběr jinou. Nové trendy nás nutí přemýšlet, zda
naše pracovní místo bude existovat i za pár let, anebo naše profese úplně zmizí a my si budeme muset
hledat jinou cestu.
Mě osobně moje současná práce naplňuje. Někdy
radostí a štěstím, když se nám podaří sestavit skvělý
program, najít zodpovědné lidi do týmu a aktivní festivalové partnery. Často mě ale naplňuje i stresem –
to když se nám nedaří sehnat dostatek peněz nebo
nemám čas a energii na jiný než pracovní život. Naplňuje mě i strachem, když si uvědomím rychlost technologického pokroku a automatičnost, s jakou lidé
přešli k on-line technologiím. Nechci zažít dobu, kdy
lidé přestanou společně chodit do kina, protože filmy
budou mít k dispozici on-line v samotě svých bytů. Práce mě taky naplňuje pocitem důležitosti, když v plných
sálech kin vidím, kolik lidí se zajímá o svět kolem sebe.
Samozřejmě si uvědomuji, že člověka ovlivňují i jiné
věci než pouze práce, a i tyto další okolnosti se objeví v programu letošního Jednoho světa, například
obrovská síla rodinných vztahů, touha po svobodě,
moc, kterou nad námi mají média, přístup k prostředí, v němž žijeme.
Věřím, že vás bohatá nabídka 106 dokumentárních
filmů osloví.
Přeji vám deset dní plných neopakovatelných nejen
filmových zážitků.
Hana Kulhánková
ředitelka festivalu Jeden svět
2
festivalový tým
FESTIVALOVÝ TÝM
Hana Kulhánková – ředitelka festivalu
Iva Bartošová – výkonná ředitelka
Lenka Lovicarová – ředitelka festivalu v regionech
Luboš Meloun – finanční manažer
Kateřina Bartošová – programová ředitelka
Zuzana Raušová – dramaturgyně programu
Martina Novotná – hlavní produkční
Bohdana Rambousková – vedoucí mediální
komunikace a PR
Tereza Hronová – mediální koordinátorka
Tomáš Johanovský – hlavní technický produkční
Ondřej Kamenický – koordinátor festivalu
v regionech, program Promítej i ty!
Zuzana Spálenská – asistentka programu
Lenka Jiroutová – vedoucí guest servisu
Eva Skálová – technická produkční
Radka Lím Labendz – koordinátorka pofilmových
debat
Naďa Straková – koordinátorka panelových diskuzí
Vojtěch Strakatý – asistent produkce
Iveta Dusbabová – koordinátorka dobrovolníků
Ivo Kössler – asistent guest servisu
Pieter-Jan Van Damme – asistent guest servisu
Michaela Kernová, Tereza Hypiusová – doprovody
porot
Zuzana Petráchová, Petr Skála, Františka
Chlumská, David Vrzal – kontrola filmů a titulků,
titulkování
Štěpán Vizi – videotéka
Tomáš Potočný – střih
Jan Lejsek, Zuzana Petráchová, Jana Čtveráková,
Zuzana Rathouská, Andrea Bechynská,
Markéta Musilová – Langhans – Centrum Člověka
v tísni
Barbora Hudečková – protokol
Štěpán Fürst – rychlá spojka
František Dlabač (Utrum Design), Robin Pospíšil – DTP
Lukáš Bíba, Kryštof Kříž, Tereza Havlínková
– fotografové
Kamila Musilová – fotoeditorka
Kristina Roháčková – asistentka PR
Jan Polívka – editor Promítej i ty!
Štěpán Ledvina – distribuce Promítej i ty!
Denisa Rosová, Dan Jestřáb, Jaroslav Žbánek – řidiči
VÝBĚR FILMŮ
Hana Kulhánková, Kateřina Bartošová,
Zuzana Raušová, Lenka Lovicarová
PŘEDVÝBĚR FILMŮ
Anna Batistová, Petra Berkovičová Raušová,
Jan Dražan, Daniela Havránková, Tereza Hronová,
Luboš Meloun, Petr Michal, Michaela Poláková,
Bohdana Rambousková, Nikola Seifertová,
Eva Skálová, Zuzana Spálenská, Naďa Straková,
Filip Šebek
Jeden svět na školách
Karel Strachota – ředitel
Karolína Puttová – zástupkyně ředitele
Jana Havlíčková, Aneta Hoduláková,
Kateřina Majdiaková, Kateřina Saparová,
Kateřina Suchá, Ivana Vránková, Adéla Skálová,
Jan Vávra, Tereza Vávrová – koordinátoři
Hedvika Wünschová – vedoucí kanceláře
Bohumila Beranová – média, PR
Linda Šilingerová – produkční
Tereza Pelechová, Lenka Havlíčková
– ekonomky
Ondřej Cerha, Anna Hubáčková, Pavla Kučerová,
Tereza Králová, Filip Šebek, Ludmila Součková,
Jana Boková Toužimská, Hana Valentová,
Jaroslav Valůch, Vlasta Vyčichlová
– spolupracovníci
Nikola Bratrychová, Markéta Břešťanová,
Eva Pavlíčková, Alžběta Strachotová,
Žofie Strachotová, Vendula Ženatá – festivalové
projekce pro školy
Jitka Boudová, Tereza Dumská,
Veronika Uhlířová, Lucie Janáková,
Helena Kotenová, Tereza Králová, Petr Porada,
Martina Stará, Nella Líčková, Jaroslav Vaňous,
Klára Poulová, Tereza Haniaková,
Dominika Marcelová, Tereza Melikantová
– podpůrný tým festivalových projekcí pro školy
Katalog
Michaela Kernová – editorka
Iva Baslarová, Jan Dražan, Daniela Havránková,
Zora Hesová, Tereza Hronová, Jan Pavelka,
Michaela Poláková, Zuzana Spálenská,
Aleš Rumpel, Karla Štěpánková, Karel Vrána
– synopse
Andre Swoboda, Coilin O’Connor, Ian Willoughby
– překlady
Andrea Bláhová, Katie Perkins – jazyková redakce
Zoran Bonuš – design, DTP
festivalový tým
3
PŘEKLADY FILMŮ A TLUMOČENÍ
Andrea Svobodová, Zuzana Turková
– AZ Translations, s. r. o.
Pavla Klimešová, Jana Křemenová, Klára Mokrá,
Sára Ondrová, Oksana Ottomanská,
Romana Šimková, Zuzana Tichá, Jan Trnka
WEB
Hana Valentová – editorka
David Šimon – grafický design, programátor
Jan Bigas – editor pro festival v regionech
Lucie Bervidová – překlad
INFOPOINT
Tereza Dumská, Alžběta Sobotková
Mediální podpora
Anna Batistová – festivalová příloha týdeníku
Respekt a katalogu
Ondřej Matyáš – design přílohy týdeníku Respekt
a katalogu
Alena Rambousková – jazykové korektury
Tomáš Míka – překlady
Coilin O’Connor – speciál na Rádiu 1
Jan Dražan – speciál na Echo24.cz
Tereza Šafránková, Zdeněk Lanc – speciál na webu ČT
Koordinátoři a koordinátorky
projekcí v kinech
Šárka Antošová, Jitka Boudová, Ondřej Cerha,
Alžběta Gabrielová, Eliška Hodysová,
Dobrovolnice a dobrovolníci
Jeden svět děkuje stovce svých dobrovolnic
a dobrovolníků!
Člověk v tísni
Jeden svět
Šafaříkova 24, 120 00 Praha 2
tel.: +420 226 200 400
e-mail: [email protected]
w ww.jedensvet.cz
4
program
Pondělí Světozor VS
Lucerna VS
Pražská
křižovatka
1300
3. 3. 2014
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000
2100
2200
2300
1900Slavnostní předání ceny Homo HominI
– vstup jen s pozvánkou
1900Slavnostní zahájení
– vstup jen s pozvánkou
Horníci pod palbou
ZA / 85 min.
1930Slavnostní zahájení
– vstup pro veřejnost za běžné vstupné
Horníci pod palbou
ZA / 85 min.
program
5
Úterý 1500
1600
1700
1800
1600S chutí do toho!
1900
Ponrepo
Světozor MS
2130 Prádelna
HU / 68 min.
+ PANELOVÁ DEBATA: „Eurodotace – škodí, nebo pomáhají?“
1945 Kauza Cervanová
SK, CZ / 100 min.
2145 Návrat do Homsu
SY, DE / 90 min.
2000Metamorfózy
US, SY / 74 min.
DE / 84 min.
1730 Pan a paní Čangovi
NL / 54 min.
SK / 60 min.
IL, US / 74 min.
1800#chicagoGirl
1800Plány s DNA
2200Báňský chlebíček
1930Závisláci na netu
EG, US / 108 min.
FR / 52 min.
CH, FR / 72 min.
1930Míčky a melouny
US / 83 min.
NL, BE / 106 min.
DK / 58 min.
ZA / 82 min.
1730 Kosatka
1645Náměstí Tahrír
2300
CZ / 72 min.
CZ / 52 min.
LY / 42 min.
1600Neopouštěj mě
FR / 100 min.
1930Ďáblovo doupě
1730 Cesta
do Tawerghy
2200
1930Mých posledních
2130 Ujednání
150 tisíc cigaret
GR / 57 min.
Městská knih.
Lucerna VS
Lucerna MS
Franc. institut
1730 Kismet
CZ / 69 min.
2100
2000Přestupní stanice 2200Velká noc
CH, FR / 100 min.
1730 Incoming!
Světozor VS
2000
1800Já, Blocher
DE / 98 min.
Atlas VS
1400
Evald
Atlas MS
1300
4. 3. 2014
2000Matky
CN / 68 min.
2000Podezřelá
čokoláda
DK / 45 min.
1715 Řeka mění směr
1930Výlet za láskou
KH, US / 83 min.
DE, IT / 84 min.
2200Hilton!
FI / 75 min.
2145 Naomi Campbel
– změna identity
CL / 83 min.
Po většině projekcí bude následovat debata s režiséry nebo odborníky.
6
program
Středa
1400
1500
Atlas MS
1300
5. 3. 2014
1600
1700
1800
1600Matčin sen
1900
2100
2200
1800Nejdelší polibek 2000Prachy v prachu
Atlas VS
CA / 72 min.
Evald
CH / 86 min.
1730 Kořeny
1730 Závisláci na netu
EE / 98 min.
2200Ztracený signál
demokracie
GR / 65 min.
SK, CZ / 100 min.
1930Můj vzdálený
bratranec
IL, US / 74 min.
Franc. institut
2300
1930Kauza Cervanová 2130 Mráz kopřivu nespálí
JP / 118 min.
GB / 89 min.
2130 Zpěvy
CH / 75 min.
US / 79 min.
1930Návrat do Homsu
SY, DE / 90 min.
1730 Putinovy hry
Lucerna MS
DE, AT, IL / 90 min.
1730 Otevřený přístup
Lucerna VS
UA / 98 min.
+ PANELOVÁ DEBATA: „Sýrie – morální dilema světa“
DE / 60 min.
Městská knih.
FI, DK / 85 min.
2130 Skutečnější než realita
GB / 86 min.
2000O trhu s orgány
DK / 58 min.
CA / 82 min.
1730 Hvězda
Ponrepo
US / 80 min.
DK / 59 min.
1800Ujednání
2200Souhlasím
s podmínkami
1945 Zelimova zpověď
1700Americký vagabund 1915 Poslední sny
SK / 19 min.
Všechno je možné
2000Horníci pod palbou
ZA / 85 min.
PL / 54 min.
Světozor MS
Světozor VS
2000
1600Verdikt
v Maďarsku
1800Mafián lásky
HR / 80 min.
HU / 107 min.
PROJEKCE PRO SENIORY A SENIORKY
1300 Hvězda
SK / 19 min.
Všechno je možné
1715 Počátky
CZ / 60 min.
2000Případ Aj Wej-wej
DK / 86 min.
1900Každodenní vzpoura
AT, CH / 118 min.
2200Bůh miluje
Ugandu
US / 83 min.
2145 Dál nic
CZ / 75 min.
PL / 54 min.
Po většině projekcí bude následovat debata s režiséry nebo odborníky.
program
7
Čtvrtek
1400
1500
1600
1700
1800
1600Srdce
1900
Doba slevová
2200
US / 99 min.
FR, FI / 80 min.
1930Dál nic
GB / 93 min.
Evald
1930Jízda na hraně
US / 107 min.
Franc. institut
2130 Favela v Riu
CZ / 75 min.
DK / 59 min.
2300
2200Vražedná pole
na Srí Lance
2000Štěstí
1730 Vítejte
v Loliondu
NL / 90 min.
2130 Naše prokletí,
Nedělní oběd,
Červená bílá zelená,
Návštěva
1930Mikrotopie
SE / 52 min.
1730 Eugéniové
Lucerna MS
CZ / 76 min.
1730 Americká zima
+ PANELOVÁ DEBATA: „Alternativní bydlení – hlavně ne v králíkárně“
FI / 75 min.
1915 Viva Cuba Libre
– rapová vzpoura
1700Ruina
DE / 73 min.
2200Cesta
do Tawerghy
1945 Hilton!
US / 90 min.
Městská knih.
Lucerna VS
2100
FR / 52 min.
LY / 42 min.
2130 Ve stínu slunce
GB / 84 min.
CU, US / 60 min.
1800S nálepkou ADHD 2000Tibet – oheň v zemi sněhu
DK / 88 min.
US / 57 min.
1730 Zápisky z temnoty.
Aleppo.
Ponrepo
Světozor MS
Světozor VS
2000
1800Mocipáni
ES / 6 min.
Atlas VS
Atlas MS
1300
6. 3. 2014
2000Ukrajina není bordel
AU / 80 min.
PL / 90 min.
1600Narkokultura
US, IL / 103 min.
1800Otázky pana
Lásky
FR / 54 min.
CZ / 73 min.
1700Katerina Cizek:
CROSS-MÉDIA – nové
možnosti vyprávění
(prezentace)
DOPROVODNÝ PROGRAM:
2100 | Rock Café | Los Censurados – koncert kubánských raperů
2000Kde vyrábí Apple
1930Olga
CZ / 87 min.
2200Pan a paní
Čangovi
FR / 52 min.
2145 Experiment
na lidech
US / 91 min.
Po většině projekcí bude následovat debata s režiséry nebo odborníky.
8
program
Pátek
1400
Atlas MS
1300
7. 3. 2014
1500
1600
1700
1800
Atlas VS
LB, PS, AE / 70 min.
HR / 80 min.
1730 Návrat do Homsu 1930Show!
SY, DE / 90 min.
Evald
1730 Horníci pod
palbou
1930Kosatka
Franc. institut
2200
2300
2200Vítejte
v Loliondu
DK / 59 min.
2130 Kde vyrábí Apple
CZ / 67 min.
FR / 54 min.
2130 Prales tančících duchů
US / 83 min.
ZA / 85 min.
SE, CA / 104 min.
1930Ztracený signál demokracie
GR / 65 min.
1730 Víc než jen práce
Lucerna MS
GB / 82 min.
1730 Metamorfózy
+ PANELOVÁ DEBATA: „Média versus politici – jak si udržet nezávislost“
1945 Favela v Riu
DE / 84 min.
PROJEKCE PRO SENIORY A SENIORKY
1330 Olga
1700Verdikt v Maďarsku
CZ / 87 min.
1945 Plány s DNA
2000Naléhavý rytmus
Ponrepo
GB / 93 min.
1715 FC Rwanda
NL / 57 min.
DE, MM / 11 min.
Malá partyzánka
IT, GB, MM / 31 min.
1800Otevřený přístup
UA / 98 min.
ID, AU, US, TL / 78 min.
US / 80 min.
1730 Vražedná pole
na Srí Lance
DOPROVODNÝ PROGRAM:
2145 | kavárna Lucerna | Party – DJ Radia 1 Ondřej Štindl
2130 Alias Ruby Blade
2000Souhlasím s podmínkami
AT, CH / 118 min.
FR / 95 min.
NL, EG / 75 min.
NL / 54 min.
1800Každodenní
vzpoura
1600Převýchova
2200Já jsem já
NL / 90 min.
HU / 107 min.
Městská knih.
Lucerna VS
2000
2100
2000Naše prokletí,
Nedělní oběd,
Červená bílá
zelená,
Návštěva
1800Mafián lásky
1600Infiltrátoři
Světozor VS
Světozor MS
1900
2000Viva Cuba Libre
2200Zvuky mučení
– rapová vzpoura
CU, US / 60 min.
1930Pirátské sítě
KE, SO, CZ / 85 min.
IL / 60 min.
2145 Ukrajina není bordel
AU / 80 min.
Po většině projekcí bude následovat debata s režiséry nebo odborníky.
program
9
Sobota
8. 3. 2014
1300
1400
1500
1600
1700
1800
Atlas MS
1600Naléhavý rytmus
DE, MM / 11 min
Malá partyzánka
Atlas VS
1530 FC Rwanda
GR / 57 min.
2200
DK / 88 min.
1930Velká noc
CH, FR / 72 min.
2300
CN / 68 min.
Evald
2130 Ukrajina není bordel
CZ / 72 min.
1730 Americký
vagabund
1930Mocipáni
AU / 80 min.
2130 Poslední sny
US / 99 min.
FI, DK / 85 min.
Franc. institut
Lucerna MS
2100
2000S nálepkou ADHD 2200Matky
1800Kismet
1730 Prádelna
NL / 57 min.
DK / 59 min.
1930Pussy Riot – punková modlitba
1530 #chicagoGirl
FR / 95 min.
CZ / 69 min.
1315 Řeka mění směr
KH, US / 83 min.
CL / 83 min.
1515 Projekt
Příroda
1700Ztracený signál
demokracie
GB / 78 min.
1400Ruina
1600Ve stínu slunce
1800Zvuky mučení
GB / 84 min.
IL / 60 min.
1730 Otevřený přístup
UA / 98 min.
Jeden svět dětem* 1600Naše prokletí,
1400Farídulláh má dnes
Nedělní oběd,
volno, Lotte – srdce
Červená bílá
pro bezdomovce,
zelená,
Poslouchej ho!
Návštěva
1300 Zpěvy
CH / 75 min.
1500Putinovy hry
DOPROVODNÝ PROGRAM:
1400 | Francouzský inst. | Čas kůrovce – interaktivní hra Občan 2.0
1945 Bůh miluje Ugandu 2200Ďáblovo doupě
US / 83 min.
ZA / 82 min.
2130 Hilton!
FI / 52 min.
SK / 60 min.
CH / 86 min.
FI / 75 min.
2000Mráz kopřivu nespálí
GB / 89 min.
2000Nebezpečné hry v Bělorusku
US / 76 min.
1800Báňský chlebíček 2000Náměstí Tahrír
1715 Matčin sen
DE, AT, IL / 90 min.
+ PANELOVÁ DEBATA:
„Angažované umění – co všechno (ne)dokáže“
1915 Mý věci
GR / 65 min.
Ponrepo
DE / 73 min.
1730 Naomi Campbel
– změna identity
1300 Prachy v prachu 1500Incoming!
EE / 98 min.
GB / 93 min.
1730 Převýchova
US, SY / 74 min.
Městská knih.
Lucerna VS
2000
IT, GB, MM / 31 min.
Světozor MS
Světozor VS
1900
EG, US / 108 min.
2200Já, Blocher
CH, FR / 100 min.
1945 Nejdelší polibek 2145 Narkokultura
CA / 72 min.
US, IL / 103 min.
* Projekce (v českém znění) a workshop pro děti (8–11 let).
Po většině projekcí bude následovat debata s režiséry nebo odborníky.
10
program
Neděle
1400
1500
Atlas MS
1300
9. 3. 2014
1600
1700
1800
1600FC Rwanda
Atlas VS
1730 Zápisky
z temnoty.
Aleppo.
DK / 58 min.
CZ / 73 min.
Evald
1930Show!
CZ / 67 min.
GB / 89 min.
EE / 98 min.
1730 Můj vzdálený
bratranec
1500Experiment na lidech
US / 91 min.
US / 79 min.
SE / 52 min.
US / 83 min.
GR / 57 min.
FI / 52 min.
SE, CA / 104 min.
CA / 82 min.
Jeden svět dětem*
1600Naléhavý rytmus
1400Láska na smetišti,
1800Cesta
DE, MM / 11 min.
Tanečník Evžen,
do Tawerghy
Malá partyzánka
Navždy hooligan,
LY / 42 min.
IT, GB, MM / 31 min.
Leilina melodie
DE / 84 min.
1500Kosatka
SK / 19 min.
Všechno je možné
PL / 54 min.
2130 Srdce
ES / 6 min.
Doba slevová
+ PANELOVÁ DEBATA: „Kavkaz – hrozba trvá“
1945 #chicagoGirl
2200Dál nic
US, SY / 74 min.
CZ / 75 min.
2130 Případ Aj Wej-wej
FR, FI / 80 min.
1730 O trhu s orgány
1300 Metamorfózy
2130 Hvězda
DK / 86 min.
1800Prales tančících
2000Horníci pod palbou
duchů
1600Mý věci
1400Kismet
CZ / 60 min.
DE / 60 min.
1330 Míčky a melouny 1530 Mikrotopie 1700Bůh miluje Ugandu 1915 Štěstí
HU / 68 min.
2200Počátky
FR / 52 min.
1730 Prachy v prachu
FR / 52 min.
CH / 86 min.
2300
1930Zelimova zpověď
1530 Pan a paní
Čangovi
1300 Matčin sen
2200
JP / 118 min.
1930Otázky pana
Lásky
PL / 90 min.
1730 Mráz kopřivu
nespálí
2100
2000Kořeny
DE, AT, IL / 90 min.
1530 Ujednání
Franc. institut
Lucerna MS
Lucerna VS
Městská knih.
2000
1800Putinovy hry
NL / 57 min.
Ponrepo
Světozor MS
Světozor VS
1900
1715 Alias Ruby Blade
US / 83 min.
DOPROVODNÝ PROGRAM:
1400 | Francouzský inst. | Čas kůrovce – interaktivní hra Občan 2.0
ID, AU, US, TL / 78 min.
ZA / 85 min.
2000Výlet za láskou
DE, IT / 84 min.
2000Americká zima
US / 90 min.
1930Raduga
(slavnost duhy)
CZ / 50 min.
2200Mých posledních
150 tisíc cigaret
CZ / 52 min.
2145 Jízda na hraně
US / 107 min.
* Projekce (v českém znění) a workshop pro děti (12–14 let).
Po většině projekcí bude následovat debata s režiséry nebo odborníky.
program
11
Pondělí 1400
Atlas MS
1300
10. 3. 2014
1500
1600
1700
1800
1900
2000
2100
Jeden svět dětem*
1600Farídulláh má dnes
1800Kauza Cervanová 2000Zpěvy
volno, Lotte – srdce
SK, CZ / 100 min.
CH / 75 min.
pro bezdomovce,
Poslouchej ho!
Atlas VS
1730 Raduga
(slavnost duhy)
CZ / 69 min.
2130 Převýchova
FR / 95 min.
Evald
1730 Viva Cuba Libre
1930Zelimova zpověď 2130 Já jsem já
– rapová vzpoura
DE / 60 min.
Franc. institut
CU, US / 60 min.
1730 S nálepkou ADHD
Lucerna MS
DK / 88 min.
1945 Pirátské sítě
1930Podezřelá
čokoláda
1700Já, Blocher
FR, FI / 80 min.
CH, FR / 100 min.
2200Náměstí Tahrír
KE, SO, CZ / 85 min.
CZ / 52 min.
PROJEKCE PRO SENIORY A SENIORKY
1330 Štěstí
NL, EG / 75 min.
1930Srdce / ES / 6 min.
Doba slevová / FR / 52 min.
+ PANELOVÁ DEBATA: „Zaměstnanost v EU – cena za slevu“
1730 Mých posledních
150 tisíc cigaret
Městská knih.
Lucerna VS
2300
2200Incoming!
DE / 73 min.
CZ / 50 min.
EG, US / 108 min.
2130 Neopouštěj mě
NL, BE / 106 min.
DK / 45 min.
1800Nebezpečné hry
2000Přestupní stanice
v Bělorusku
FR / 100 min.
US / 76 min.
1730 Tibet – oheň v zemi
sněhu
Ponrepo
Světozor MS
Světozor VS
1930Ruina
2200
US / 57 min.
1800Velká noc
1600Prádelna
CH, FR / 72 min.
CZ / 72 min.
1715 Projekt Příroda
GB / 78 min.
2000Nejdelší polibek
CA / 72 min.
2000Favela v Riu
NL / 90 min.
1930S chutí do toho!
DE / 98 min.
2200Můj vzdálený
bratranec
US / 79 min.
2145 Kde vyrábí Apple
FR / 54 min.
* Projekce pro děti (8–11 let), pouze v českém znění.
Po většině projekcí bude následovat debata s režiséry nebo odborníky.
12
program
Úterý
1400
1500
1600
1700
1800
1900
Jeden svět dětem*
1600Láska na smetišti,
1800Olga
Tanečník Evžen,
CZ / 87 min.
Navždy hooligan,
Leilina melodie
1730 Vražedná pole
na Srí Lance
Atlas VS
Atlas MS
1300
11. 3. 2014
Evald
1730 Souhlasím
s podmínkami
2200
CL / 83 min.
1930Zvuky mučení
2300
HU / 107 min.
2130 Mý věci
IL / 60 min.
FI / 52 min.
1930Víc než jen práce 2130 Alias Ruby Blade
GB / 82 min.
US / 80 min.
Franc. institut
2100
2000Naomi Campbel 2200Verdikt
– změna identity
v Maďarsku
GB / 93 min.
ID, AU, US, TL / 78 min.
1930Poslední sny
DK / 59 min.
1730 Vítejte v Loliondu
Lucerna MS
DK / 59 min.
Lucerna VS
NL, EG / 75 min.
Městská knih.
CN / 68 min.
US / 90 min.
1730 S chutí do toho!
2000Báňský chlebíček
DE / 98 min.
SK / 60 min.
1800Jízda na hraně
US / 107 min.
2000Mikrotopie
SE / 52 min.
1930Eugéniové
LB, PS, AE / 70 min.
FI, DK / 85 min.
2000Americká zima
US / 99 min.
1715 Infiltrátoři
NL / 54 min.
2130 Americký vagabund
GB / 93 min.
1800Mocipáni
CZ / 67 min.
2200Plány s DNA
SE, CA / 104 min.
1900Pussy Riot
– punková modlitba
1700Matky
1600Show!
+ PANELOVÁ DEBATA: „Umírání – právo volby“
1945 Prales tančících
duchů
1730 Já jsem já
Ponrepo
Světozor MS
Světozor VS
2000
CZ / 76 min.
2200O trhu s orgány
CA / 82 min.
2145 Kořeny
JP / 118 min.
* Projekce pro děti (12–14 let), pouze v českém znění.
Po většině projekcí bude následovat debata s režiséry nebo odborníky.
program
13
Středa
1400
1500
Atlas MS
1300
12. 3. 2014
1600
1700
1800
1600Projekt Příroda
Evald
Atlas VS
GB / 78 min.
1900
2000
1800Neopouštěj mě
NL, BE / 106 min.
2000Podezřelá
čokoláda
2300
2200Eugéniové
CZ / 76 min.
DK / 45 min.
1930Vítězný film
2130 Vítězný film
1730 Infiltrátoři
1930Narkokultura
2130 Případ Aj Wej-wej
US, IL / 103 min.
DK / 86 min.
1930Počátky
1730 Tibet – oheň
v zemi sněhu
CZ / 60 min.
+ PANELOVÁ DEBATA: „Výchovné ústavy – vychováni k neúspěchu?“
Lucerna MS
US / 57 min.
Lucerna VS
2200Vítězný film
1900Slavnostní zakončení
Městská knih.
vstup jen s pozvánkou
1800Experiment
na lidech
GB / 86 min.
Ponrepo
1730 Ve stínu slunce
2000Každodenní vzpoura
GB / 84 min.
AT, CH / 118 min.
1600Přestupní stanice 1800Ďáblovo doupě
FR / 100 min.
PROJEKCE PRO SENIORY A SENIORKY
1300 Mafián lásky
HR / 80 min.
ZA / 82 min.
1715 Vítěz Divácké ceny
Nadačního fondu
Avast
2200Vítězný film
2000Skutečnější než realita
US / 91 min.
Světozor MS
Světozor VS
2200
1730 Vítězný film
LB, PS, AE / 70 min.
Franc. institut
2100
2000Řeka mění směr 2200Míčky a melouny
KH, US / 83 min.
1930Vítězný film
HU / 68 min.
2145 Vítězný film
Po většině projekcí bude následovat debata s režiséry nebo odborníky.
o programu
16O programu – tematické kategorie
Hlavní soutěž
Máte právo vědět
Práce dělá člověka…
V Hlavní soutěži představí festival celovečerní dokumenty z celého světa. Tvůrci vybraných snímků sledují aktuální společenské
problémy, jako je nelegální migrace, xenofobie, organizovaný zločin
nebo politický extremismus. Jedná se o vizuálně fascinující snímky, které vynikají originalitou tématu a zpracováním. Porota udělí
v této kategorii Cenu za nejlepší
film a Cenu za nejlepší režii. Porotu tvoří oceňovaný režisér a producent ze Švýcarska Fernand Melgar,
Anita Khanna, ředitelka největšího
afrického lidskoprávního festivalu Tri Continental, kanadská odbornice na cross-mediální platformy
a filmařka Katerina Cizek a český
dokumentarista Radovan Síbrt.
Tato kategorie zahrnuje snímky
se silným lidskoprávním rozměrem, které odhalují zatím málo diskutované události nebo přinášejí
nové šokující důkazy. Autoři reagují na současné dění ve společnosti
a dávají prostor tématům, kterých
si mainstreamová média často
nevšímají. Porota Václava Havla
udělí Cenu za film, který výjimečným způsobem přispívá k ochraně lidských práv. V porotě zasedne Jacqueline Hale z organizace
Save the Children, Mon Mon Myat
z barmského filmového festivalu
Human Rights Human Dignity, filmařka a aktivistka Alina Abdullayeva z Ázerbájdžánu a novinářka
Irina Gordienko z ruského opozičního deníku Novaja gazeta.
Hlavní tematická kategorie uvádí filmy, které se týkají tématu práce v celé jeho šíři. Snaží se upozornit
na to, že po několika letech ekonomické krize se zaměstnání jako zdroj
obživy stává každodenním tématem
stále většího počtu lidí. Práce lidi spojuje, protože ji řeší všichni – ti, kteří ji
hledají, ti, kteří se bojí, že o ni přijdou,
i ti, kteří v ní musejí trávit příliš času.
Tvůrci řeší nejen přepracovanost
a vyhoření, nezaměstnanost a vznik
nových chudých vrstev na Západě,
ale i migraci, dětskou práci v zemích
globálního Jihu nebo zodpovědnou
spotřebu. Své místo tu našly i pozitivně laděné snímky, které dávají naději
do budoucna a inspirují k přehodnocení pracovního života.
Favela v Riu
24 Bůh miluje Ugandu
Já, Blocher
27 FC Rwanda
Každodenní vzpoura
28 Horníci pod palbou
Kořeny
29 Infiltrátoři
Metamorfózy
32 Matky
Naomi Campbel – změna identity 35 O trhu s orgány
Návrat do Homsu
36 Tibet – oheň v zemi sněhu
Neopouštěj mě
38 Ujednání
Prales tančících duchů
43 Vítejte v Loliondu
Přestupní stanice
44 Vražedná pole na Srí Lance
Putinovy hry
45 Zvuky mučení
Verdikt v Maďarsku
51 Zelimova zpověď
Americká zima
Báňský chlebíček
21 Doba slevová
24 Hvězda
25 Kde vyrábí Apple
26 Míčky a melouny
32 Pan a paní Čangovi
39 Podezřelá čokoláda
49 Prádelna
49 Řeka mění směr
51 S chutí do toho!
52 Srdce
55 Víc než jen práce
54 Všechno je možné
20
21
23
25
28
32
40
41
42
46
46
48
51
52
O programu – tematické kategorie
17
Rodiny v ohrožení
Cesty ke svobodě
Moc médií
Letos nová tematická kategorie odráží z různých úhlů situaci
dnešních rodin, které musejí odolávat narušení vztahů v důsledku
různých problémů. Pomoc rodiny hledají ve výchovných, vzdělávacích i zdravotnických institucích.
Patří sem filmy o dětech vyrůstajících v ústavech a speciálních školách, ale i o mladých bez plánů
do budoucna. Kromě toho tvůrci
zobrazují péči o některé členy rodiny, ať už na začátku, nebo na konci
života. V hlavní roli je touha sdílet
s blízkými svou odlišnost, lidé ale
řeší také nepochopení a osamělost. V této kategorii festival v premiéře představí český film Počátky od režisérky Lindy Kallistové
Jablonské.
Dokumenty uváděné v této kategorii odrážejí snahy obyčejných lidí,
aktivistů i umělců vystoupit proti
nedemokratickému režimu, ve kterém žijí. Režiséři dávají hlas těm,
které se vlády s autokratickými sklony snaží umlčet. Hrdinové a hrdinky filmů často využívají nenásilné
formy protestu – hudbu, divadlo
i média. Filmy ukazují nespokojenost s vládou na Ukrajině či v Rusku, ale také urputnou snahu dosáhnout společenských změn na Kubě,
v Bělorusku i v Barmě. V kategorii
se představí i snímky o aktuálních
krvavých důsledcích revolucí, jako
je nekončící válka v Sýrii nebo jen
pozvolné smiřování nepřátel v Libyi.
Ve všech těchto zemích působí společnost Člověk v tísni.
Příběhy ve filmech zařazených
v této kategorii dokazují, že média
jsou dobrým sluhou, ale zlým
pánem. Mohou být nástrojem
v cestě za svobodou, mohou pomoci rozhýbat společenské změny.
V rukou obyčejných lidí jsou zbraně, které lze namířit proti režimu –
třeba chytrý telefon nebo počítač.
Média ale také stále více zasahují do soukromí a přetvářejí vnímání
reálného světa. Mladí nahrazují skutečnou komunikaci ťukáním do klávesnice, jejich přáteli se stávají pornohvězdy a hrdinové počítačových
her... Kategorie se ale věnuje i tradičním médiím, jako je televize. Ta
je stále mocným tvůrcem společenských hodnot a postojů, ale také
jakýmsi měřítkem demokracie.
Červená bílá zelená
Hilton!
Matčin sen
Naše prokletí
Návštěva
Nedělní oběd
Počátky
Poslední sny
Převýchova
S nálepkou ADHD
Výlet za láskou
Závisláci na netu
22
25 Cesta do Tawerghy
21
31 Já jsem já
27
36 Malá partyzánka
31 #chicagoGirl
37 Naléhavý rytmus
35 Kismet
38 Nebezpečné hry v Bělorusku
37 Prachy v prachu
41 Nejdelší polibek
38 Případ Aj Wej-wej
42 Otevřený přístup
40 Show!
44 Pussy Riot – punková modlitba 45 Skutečnější než realita
47 Viva Cuba Libre – rapová vzpoura 52 Souhlasím s podmínkami
53 Zápisky z temnoty. Aleppo.
53 Ukrajina není bordel
53 Zpěvy
54 Ztracený signál demokracie
26
29
43
44
47
47
48
50
54
18O programu – tematické kategorie
Takzvaná civilizace
Český pohled
Panorama
Kategorie uvádí filmy zaměřené
na vztah lidí k prostředí, v němž
žijí. Tvůrci řeší proměnu tradičních
kultur pod vlivem západní kultury, stejně jako moderní podoby životního stylu. Máme možnost
žít jinak než většinová společnost?
Kde končí svoboda v oblasti bydlení? Do jaké míry s námi manipulují mocné nadnárodní firmy?
Můžeme si skutečně vybrat to, co
budeme kupovat? Jaké jsou možnosti vystoupit z řady a postavit
se proti konzumu? Režiséři bilancují společenské hodnoty, kterými otřásá honba za penězi, zákony
i soupeření člověka s přírodou.
Kategorie českých filmů zahrnuje pestrý výběr autorských dokumentů zkušených filmařů i absolventů FAMU. Nabízí kombinaci
originálních filmových postupů,
zajímavých příběhů i nečekaných
rozuzlení. Autoři reagují na politické dění, snaží se pátrat po nových
informacích v již probíraných
tématech. Stejně jako v minulých
letech uvádí Jeden svět některé
české filmy v premiéře. Poprvé se
představí Olga od Miroslava Janka
– portrét Olgy Havlové. Další premiérou bude snímek Pirátské sítě ze
Somálska od Davida Čálka a Jakuba Zahradníčka. Zdeněk N. Bričkovský představí film Raduga (slavnost duhy).
Kategorie Panorama nabízí koktejl dokumentárních filmů známých režisérů a režisérek, které
získaly v posledních dvou letech
ocenění nebo se úspěšně promítaly na prestižních světových filmových festivalech, jako je nizozemská IDFA, francouzské Cannes,
kanadský Hot Docs, americký Sundance, německý DOK Leipzig, Berlinale a další. Každý z dokumentů
je silným emocionálním i estetickým zážitkem.
Experiment na lidech
Kosatka
Mikrotopie
Mocipáni
Mráz kopřivu nespálí
Mý věci
Plány s DNA
Projekt Příroda
Ruina
Štěstí
Dál nic
22
Eugéniové
23
Incoming!
26 Alias Ruby Blade
Kauza Cervanová
28 Americký vagabund
Mých posledních 150 tisíc cigaret 34 Jízda na hraně
Olga
39 Mafián lásky
Otázky pana Lásky
39 Můj vzdálený bratranec
Pirátské sítě
40 Náměstí Tahrír
Raduga (slavnost duhy)
45 Narkokultura
Velká noc
50 Ve stínu slunce
23
29
33
33
33
34
41
43
46
48
20
20
27
31
34
35
36
50
O programu – tematické kategorie
19
Ozvěny festivalu
Tri Continental
Jeden svět dětem
Jeden svět přináší kolekci filmů
z partnerského filmového festivalu Tri Continental v Jižní Africe. Je
nejvýznamnějším africkým festivalem, který se zaměřuje na filmy se
sociální, politickou a lidskoprávní
tematikou a byl jedním z míst, kde
se promítaly filmy Ozvěn Jednoho světa 2013. Porotkyně Jednoho
světa a ředitelka jihoafrického festivalu Anita Khanna je zároveň producentkou filmu Horníci pod palbou o brutálním potlačení stávky
horníků. Ten ve světové premiéře promítne Jeden svět jako zahajovací film. Anita Khanna navíc
v Česku představí jeden z nejúspěšnějších jihoafrických filmů
současnosti Ďáblovo doupě a také
na festivalu v JAR oceněný dokument Ve stínu slunce.
Ďáblovo doupě
Horníci pod palbou
Ve stínu slunce
I letos Jeden svět připravil sérii
krátkých filmů pro nejmladší diváky a divačky. Osmi- až dvanáctiletí se mohou těšit na příběh chlapce z Afghánistánu, který nemůže
chodit do školy, protože pracuje v cihelně. Dozví se o hluchoněmém tatínkovi, který se chce stát
trenérem fotbalového týmu svého
syna. Děti také vymyslí, jak pomáhat bezdomovcům. Dvanácti- až
čtrnáctiletým festival nabízí témata, jako je život na skládce odpadu v Rusku nebo šikana. Zamyslet se budou moci i nad příběhem
extremistického fanouška fotbalu
nebo dívky ze sirotčince v Afghánistánu. Děti čeká také víkendový
workshop.
Farídulláh má dnes volno
Láska na smetišti
Leilina melodie
Lotte – srdce pro bezdomovce
22 Navždy hooligan
25 Poslouchej ho!
50 Tanečník Evžen
24
30
30
30
37
42
49
Nevíte, na který film zajít? Poradí vám
mobilní
aplikace
Jeden svět 2014
pro iOS, Android
a Windows Phone
www.jedensvet.cz/aplikace
20
seznam promítaných filmů
Alias Ruby Blade
Americká zima
Americký vagabund
Alias Ruby Blade: A Story of Love and
Revolution
American Winter
American Vagabond
Joe Gantz
USA / 2012 / 90 min. / Blu-ray
Susanna Helke
Finsko, Dánsko / 2013 / 85 min. / Blu-ray
Dokument v osmi intimních portrétech amerických rodin odhaluje
dopady nedávné hospodářské krize na jednu z nejmocnějších ekonomik světa. Hrdí příslušníci střední třídy se po ztrátě zaměstnání
ocitají v situaci, kdy nejsou schopni
splácet své závazky, upadají do dluhové spirály a v těch nejhorších případech musejí opustit své domovy. Udržet si lidskou důstojnost je
v takové situaci nesmírně obtížné.
Osudy rodin upozorňují na slabiny amerického sociálního systému,
ale i na skutečnost, že představa
o tzv. americkém snu, ve kterém je
poctivá práce odměněna spokojeným životem ve vlast­ním domě, se
může snadno rozplynout.
James utekl z domova, protože
jeho rodiče nepřijali skutečnost, že
je gay. Proto se nyní se svým přítelem Tylerem protlouká ulicemi
San Francisca. Jenže místo nablýskaného města zaslíbeného queer
komunitě jsou konfrontováni s tvrdou realitou života na ulici, přežívají v parku ve strachu a o hladu
a nedaří se jim sehnat práci. Podle odhadů tvoří v amerických velkoměstech gayové a lesby téměř
polovinu mladistvých bez domova. V intimním příběhu o lásce se
režisérce Susanně Helke podařilo
přiblížit společenský fenomén bezdomovectví mladých lidí a dostala
se i k samotnému jádru problému
– rodinným vztahům narušeným
homofobií.
07. 03. 2014 21.30 Lucerna VS
09. 03. 2014 17.15 Světozor VS
11. 03. 2014 21.30 Evald
06. 03. 2014 17.30 Lucerna MS
09. 03. 2014 20.00 Světozor MS
11. 03. 2014 20.00 Mětská knihovna
05. 03. 2014 17.00 Lucerna VS
08. 03. 2014 17.30 Evald
11. 03. 2014 21.30 Lucerna VS
#láska
#
#politika
#
#ženy
#
#chudoba
#
#práce
#
#rodina
#
#láska
#
#menšiny
#
#rodina
#
Panorama
Práce dělá člověka...
Panorama
Alex Meillier
Indonésie, Austrálie, USA, Východní Timor /
2012 / 78 min. / HD
Životní příběh australské novinářky Kirsty Sword se odvíjí na pozadí boje za osvobození Východního Timoru. Díky štěstí a odvaze se
Kirsty a jejímu týmu podaří jako
prvním novinářům upozornit svět
na tyranský režim indonéského diktátora Suharta. Během revolučních
let se Kirsty stane hlavní informátorkou uvězněného vůdce revolučních skupin, charismatického Kay
Raly „Xanany“ Gusmãa a získá tím
své krycí jméno Ruby Blade. Jejich
vzájemná korespondence naplněná společným zájmem – dosažení nezávislosti Východního Timoru – nabývá intimního charakteru
a možná i právě tato okolnost se
stává jedním z hnacích motorů společenských změn...
seznam promítaných filmů
21
Báňský chlebíček
Bůh miluje Ugandu
Cesta do Tawerghy
Miners’ Bread / Banícky chlebíček
God Loves Uganda
The Road to Tawerghaa /
Attaríq ila tawarghaa
Roman Fábian
Slovensko / 2013 / 60 min. / Blu-ray
Roger Ross Williams
USA / 2013 / 83 min. / HD
O radostech i strastech obyvatel
východoslovenské obce Rakovnica vypráví dokument tamního
rodáka Romana Fábiana. Prostřednictvím portrétů místních lidí se
režisér snaží zachytit jejich vztah
k rodnému kraji, kdysi proslulému moderními báňskými závody. S pádem komunismu byla těžba železné rudy ukončena a oblast
se dnes potýká s úpadkem a velkou nezaměstnaností. Nostalgické vzpomínky pamětníků na staré
dobré časy slávy dolů kontrastují s výpověďmi mladých lidí, kteří
dnes v obci nenacházejí perspektivní uplatnění. V příjemně plynoucím dokumentu se právě nad tímto generačním rozdílem vznáší
otázka o budoucnosti kraje.
Dokument zkoumá působení ame­
rických evangelikálních hnutí
v Ugan­dě a jejich vliv na současnou
africkou kulturu a hodnoty. Ve snaze přetvořit chudou a zranitelnou
africkou společnost k obrazu svému využívají novodobí misio­náři
bigotní výklady biblických zákonů.
Zaslepeným bojem proti „sexuální nemorálnosti“ a jinakosti tak přispívají k systémovému pronásledovaní gayů a leseb. Film odhaluje
i šokující spojitost mezi prosazováním homofobní legislativy a lobbingem amerických evangelikálů v ugandském parlamentu. Podle
diskriminačního zákona, který
v prosinci 2013 schválila sněmovna,
by v Ugandě gayům a lesbám mohlo hrozit doživotní vězení, a někdy
i trest smrti.
04. 03. 2014 22.00 Lucerna MS
08. 03. 2014 18.00 Světozor MS
11. 03. 2014 20.00 Ponrepo
05. 03. 2014 22.00 Světozor MS
08. 03. 2014 19.45 Lucerna MS
09. 03. 2014 17.00 Lucerna VS
04. 03. 2014 17.30 Francouzský institut
06. 03. 2014 22.00 Lucerna MS
09. 03. 2014 18.00 Světozor MS
#chudoba
#
#práce
#
#rodina
#
#menšiny
#
#byznys
#
#chudoba
#
#válka
#
#protest
#
#politika
#
Práce dělá člověka...
Máte právo vědět
Cesty ke svobodě
Ashraf Al Mashharawi
Libye / 2013 / 42 min. / HD
Když v roce 2011 začala v Libyi válka proti režimu Muammara Kaddáfího, stalo se hlavním centrem
povstání město Misuráta. Aby
Kaddáfí potlačil nepokoje, vyslal
do Misuráty ozbrojence z města Tawergha, kteří se na tamních
obyvatelích dopustili řady zločinů a násilností. S koncem války se
Tawerghané, tvořící etnicky odlišnou populaci, stávají oběťmi msty
a už třetím rokem jich tisíce z nich
žijí jako uprchlíci. Film ilustruje složitou situaci země, ve které dosud
nebyla nastolena spravedlnost.
Rozhovory s aktivisty, zástupci státu a s obětmi pátrají po tom, co
proces smíření blokuje.
22
seznam promítaných filmů
Červená bílá zelená
Ďáblovo doupě
Dál nic
Red White Green / Piros Fehér Zöld
The Devil’s Lair
Byeway
Tarek Raffoul
Maďarsko / 2013 / 9 min. / HD
Riaan Hendricks
Jihoafrická republika / 2013 / 82 min. / HD
Ivo Bystřičan
ČR / 2013 / 75 min. / HD
Role matky není lehká. Obzvlášť
tehdy, pokud se žena celý život
stará o potomka s Downovým syndromem. V maďarském snímku
Červená bílá zelená sledujeme stárnoucí Annu, matku hendikepovaného Lacsiho, která přemýšlí o tom,
kdo se o syna postará po její smrti. Utěšující východisko je však
v nedohlednu...
Život na předměstí Kapského Města mnoho radostí nenabízí. Pouliční gangy si vymezují teritoria
v násilných střetech, hlavním zdrojem obživy je prodej drog a jejich
užívání pak jednou ze strategií
přežití. Observační dokument sleduje postavu Braaima, vůdce jednoho z místních gangů a zároveň otce rodiny. V bytě, kde žije se
svou manželkou a dětmi, prodává
a kouří crack a s kumpány plánuje,
jak se zbavit konkurenčního gangu.
I když si někdy klade otázku, jaký
vliv má takové prostředí na výchovu dětí, nedokáže si představit, že
by začal žít jinak.
Ani po sedmi letech se stavařům
nedaří uvést do provozu pár zbývajících kilometrů dálnice D8,
vedoucí chráněnou oblastí Českého středohoří směrem do Německa. Dokončení stavby blokuje série
žalob občanského sdružení Děti
Země, které upozorňuje na nezákonný průběh celého projektu. Místní lidé ale vnímají situaci
odlišně. Kvůli nedostavěným úsekům jim pod okny denně proudí
nekonečné množství aut a kamio­
nů a oni by se rádi dočkali klidu.
Neřeší přitom, že za zpoždění stavby může v první řadě neschopnost
státu dodržovat vlastní zákony.
Autorský film režiséra Iva Bystřičana vypovídající o nefunkčnosti státu je rámován vizuálně působivými obrazy unikátní krajiny Českého
středohoří.
06. 03. 2014 21.30 Evald
07. 03. 2014 20.00 Atlas MS
08. 03. 2014 16.00 Světozor MS
04. 03. 2014 19.30 Evald
08. 03. 2014 22.00 Lucerna MS
12. 03. 2014 18.00 Světozor MS
05. 03. 2014 21.45 Světozor VS
06. 03. 2014 19.30 Atlas VS
09. 03. 2014 22.00 Lucerna MS
#rodina
#
#zdraví
#
#stáří
#
#chudoba
#
#rodina
#
#zločin
#
#aktivismus
#
#politika
#
#environment
#
Rodiny v ohrožení
Ozvěny festivalu Tri Continental
Český pohled
seznam promítaných filmů
23
Doba slevová
Eugéniové
Experiment na lidech
The Age of Cheap / Nos vies discount
Eugenic Minds
The Human Experiment
Frédéric Brunnquell
Francie / 2012 / 52 min. / DigiBeta
Pavel Štingl
ČR / 2013 / 76 min. / HDCAM
Donald Hardy, Dana Nachman
USA / 2013 / 91 min. / HD
Režisér Frédéric Brunnquell pátrá ve svém dokumentárním road
movie napříč Evropou po tom,
proč je možné koupit si letenku
společnosti Ryanair za pár korun
nebo proč jsou produkty v Lidlu
tak levné. Po setkání s majiteli
firem i jejich bývalými zaměstnanci
zjišťuje, že předpokladem vysokého zisku jsou zejména nízké platy
a podmínky práce hraničící s vykořisťováním. Letuška už dávno není
prestižním povoláním a sedět
za pokladnou v supermarketu je
často noční můra. Díky tomuto přístupu si diskontní firmy ze svých
zaměstnanců vytváří opět své
zákazníky. Těm totiž nezbývá než
zase nakupovat jejich levné zboží.
Za slevu musí vždy někdo zaplatit...
Když se lidstvo s rozšiřujícím se
poznáním o původu člověka začalo zříkat boha, přišli vědci s novým
termínem: eugenika. Tento směr
měl zkoumat metody vedoucí k dosažení co nejlepšího genetického fondu člověka. Vždyť
můžeme spasit lidstvo a vylepšit svět, věřili nadšení zastánci. Nacisté dovedli eugeniku až
k hrůzné dokonalosti. Pavědecké metody sloužily jejich nejvyššímu cíli: konečnému řešení. Režisér
Pavel Štingl spojil unikátní archivní materiály a animované pasáže s literárním komentářem spisovatele Patrika Ouředníka a vytvořil
tak nadčasovou esej přinášející
zamyšlení nad historií i tím, jak je
vědecké poznání zneužitelné.
Zvyšující se počet dětí s autismem,
neplodnost, rakovina. To mohou
být jen některé důsledky toho,
že naše životy obklopuje obrovské množství chemikálií. Nejsou
jen v jídle, ale i v nábytku, vzduchu, oblečení, kosmetice nebo čisticích přípravcích. Jejich regulaci se v USA již dlouhá léta úspěšně
brání silná lobby chemického průmyslu. Spotřebitel se jednoduše
nedozví, jaké chemikálie produkty
obsahují. Dokument mapuje aktivitu několika sdružení i jednotlivců, kteří nejsou ochotni své zdraví
jen tak snadno obětovat. Je šance, že v přesvědčování politiků
a veřejnosti uspějí? Přestanou být
lidé pokusnými králíky chemických
korporací?
06. 03. 2014 16.00 Atlas MS
09. 03. 2014 21.30 Evald
10. 03. 2014 19.30 Francouzský institut
06. 03. 2014 17.30 Francouzský institut
11. 03. 2014 19.30 Světozor VS
12. 03. 2014 22.00 Atlas MS
06. 03. 2014 21.45 Světozor VS
09. 03. 2014 15.00 Lucerna MS
12. 03. 2014 18.00 Mětská knihovna
#chudoba
#
#byznys
#
#práce
#
#menšiny
#
#válka
#
#politika
#
#zdraví
#
#byznys
#
#environment
#
Práce dělá člověka...
Český pohled
Takzvaná civilizace
24
Farídulláh má
dnes volno
seznam promítaných filmů
Favela v Riu
FC Rwanda
Hill of Pleasures / Morro dos Prazeres
Faridullah’s Day Off / Faridullahs fridag
Maria Ramos
Nizozemsko / 2013 / 90 min. / DCP
Joris Postema
Nizozemsko / 2013 / 57 min. / HD
Brazilské slumy v Rio de Janeiru
jsou za tichého přihlížení státu již
desítky let ovládány drogovými
kartely. O nastolení pořádku a bezpečnosti se od roku 2011 starají
ve favele Morro dos Prazeres nově
zřízené Mírové policejní jednotky (UPP). Nemají však lehkou práci, policisté se totiž mezi místními
lidmi netěší velké oblibě. Do této
situace vstupují noví členové sboru a film sleduje jejich každodenní práci v místní komunitě.
Dokážou si vybudovat mezi obyvateli respekt? Dokumentem uzavírá známá režisérka Maria Ramos
tematickou trilogii, jejíž součástí
byly filmy Spravedlnost a U soudu.
Posledně jmenovaný snímek získal
na festivalu Jeden svět v roce 2008
Cenu za nejlepší film.
Na pozadí fotbalového utkání mezi
nesmiřitelnými rivaly – armádním
klubem ARP a populárním lidovým
klubem Rayon Sport – se odvíjejí příběhy, jež dalece překračují hranice sportu. Otázka etnicity
sportovců i jejich fanoušků najednou při klíčovém zápase vyvěrá
na povrch. O usmíření mezi etniky Hutu a Tutsi po krvavé genocidě, která si vyžádala ve Rwandě až
milion obětí, usiluje současný prezident Paul Kagame již dvacet let.
Film režiséra Jorise Postemy ovšem
dokládá, že vládou nařízenou
a vynucovanou politiku usmíření
není po prožitých hrůzách snadné přijmout. Použité záznamy rozhlasového vysílání ze srpna 1994
dokreslují příběh schizmatu, který generace „dětí genocidy“ dnes
prožívá.
08. 03. 2014 14.00 Světozor MS
10. 03. 2014 16.00 Atlas MS
06. 03. 2014 21.30 Atlas VS
07. 03. 2014 19.45 Lucerna MS
10. 03. 2014 20.00 Světozor MS
07. 03. 2014 17.15 Světozor VS
08. 03. 2014 15.30 Atlas VS
09. 03. 2014 16.00 Atlas MS
#děti
#
#práce
#
#vzdělání
#
#rodina
#
#chudoba
#
#práce
#
#válka
#
#politika
#
#práce
#
Jeden svět dětem
Hlavní soutěž
Máte právo vědět
T. M. Bakhtari, J. Pedersen
Afghánistán, Dánsko / 2013 / 17 min. / HD
Během války v Afghánistánu přišla rodina jedenáctiletého Farídulláha o dům a již několik let je nucena bydlet v utečeneckém táboře.
Aby Farídulláh a jeho rodiče měli
z čeho žít, půjčují si peníze od majitele malé cihelny a ty pak splácejí
každodenní tvrdou dřinou. Farídulláh chce chodit do školy, to se ale
v současné situaci jeví jako nesplnitelný sen. Přestože musí trávit
každý den těžkou prací při výrobě
cihel a čelit častým výtkám věčně
nespokojeného šéfa, je Farídulláh
plný obdivuhodné energie a věří,
že se mu bude brzy dařit lépe.
seznam promítaných filmů
25
Hilton!
Horníci pod palbou
Hvězda
Hilton! – Here For Life /
Hilton! – Täällä ollaan elämä
Miners Shot Down
The Star / Hviezda
Rehad Desai
Jihoafrická republika / 2014 / 85 min. / HD
Andrej Kolenčík
Slovensko / 2012 / 19 min. / HD
Významný režisér Rehad Desai se
vrací k událostem ze srpna 2012, kdy
došlo v jihoafrickém dole Marikana k největšímu krveprolití od konce apartheidu. Sedm dní protestovaly tisíce horníků za lepší mzdu.
Nenásilnou demonstraci však ukončil zásah státních policejních složek, při kterém bylo více než třicet
horníků zastřeleno a mnoho dalších zraněno. V politickém thri­lleru
režisér prostřednictvím výpovědí svědků a záběrů z místa masakru rekonstruuje sled událostí
a vykresluje tak znepokojující obraz
mechanismu moci v JAR, kde korporace vydělávají na vykořisťování nejchudších. Festival Jeden svět
uvádí film ve světové premiéře.
Pan Slovák je svářeč. Má ženu,
dospívajícího syna, Škodu 105
a koníčka. Jeho největší vášní je
divadlo. Od dětství toužil být hercem a nyní se mu to splnilo. Stal se
členem amatérského divadelního
souboru, s nímž vystupuje ve hře
Plán 9 z vesmíru. S představením
soubor hostoval již v několika slovenských městech a pan Slovák si
při každé repríze vychutnává závěrečný aplaus. Přestože v profesním
životě se mu moc nedaří – už osmkrát přišel o práci –, divadlo jeho
touhu po seberealizaci vrchovatě
naplňuje. Krátký snímek slovenského režiséra Andreje Kolenčíka přináší inspirativní svědectví o tom,
jak důležité je hledat sebeuplatnění i mimo práci a rodinu.
Virpi Suutari
Finsko / 2013 / 75 min. / Blu-ray
Říkat tomuto zařízení Hilton je sarkasmus. Pro nehostinný panelák
na periferii Helsinek, který je útočištěm pro mladé lidi v sociální tísni, se každopádně toto označení
vžilo. Mladí hrdinové dokumentu
Janne, Toni, Mira, Pete a Make
se v Hiltonu cítí jako odsouzenci v otevřeném vězení a většina z nich není schopna vnímat
budoucnost jako možnost pro
jakoukoliv změnu. Pociťují vztek,
smutek a hlavně pochybují o smyslu svého života. Snad jen u onkologického pacienta Makeho a těhotné Miry nalézáme určitou hrdost
a sebedůvěru. Renomovaná režisérka Virpi Suutari si za film vysloužila ocenění na významných festivalech DocPoint v Helsinkách
a DOK Leipzig.
04. 03. 2014 22.00 Světozor MS
06. 03. 2014 19.45 Lucerna MS
08. 03. 2014 21.30 Lucerna VS
#chudoba
#
#rodina
#
#práce
#
Rodiny v ohrožení
03. 03. 2014 19.00 Lucerna VS
03. 03. 2014 19.30 Světozor VS
05. 03. 2014 20.00 Ponrepo
07. 03. 2014 17.30 Evald
09. 03. 2014 20.00 Mětská knihovna
#práce
#
#chudoba
#
#totalita
#
Máte právo vědět, Ozvěny festivalu Tri Continental
05. 03. 2014 13.00 Světozor VS
05. 03. 2014 17.30 Ponrepo
09. 03. 2014 21.30 Atlas VS
#umění
#
#práce
#
#rodina
#
Práce dělá člověka...
26
#chicagoGirl
seznam promítaných filmů
Incoming!
#chicagoGirl – The Social Network
Takes on a DicTator
Joe Piscatella
USA, Sýrie / 2013 / 74 min. / HD
Devatenáctiletá Ala‘a Basatneh
by měla mít běžné starosti jako
její američtí vrstevníci: školu, lásky, módu, hudbu… Jenže na nic
z toho studentka z Chicaga nemá
čas – prostřednictvím svého notebooku totiž organizuje revoluci
v Sýrii. Pomáhá koordinovat protesty, šíří fotky a videa nebo informuje demonstranty o aktuálním dění.
Její přátelé Bassel, Aous a Omar jsou
přitom v samotném ohnisku dění,
v zemi, kde už tři roky trvá občanská válka. Dokumentují zločiny Asadova režimu a samozřejmě bojují.
Vyměnili však zbraně za fotoaparát,
mobil a internet. Film sleduje úsilí a odvahu mladých lidí a odkrývá fenomén sociálních sítí, který se
stal zásadním hybatelem vlny arabského jara.
Infiltrátoři
Infiltrators / Mutasalilun
Radim Špaček
ČR / 2013 / 69 min. / HDCAM
Pět let působil český Provinční
rekonstrukční tým v rámci vládou
organizované mise v afghánském
Lógaru, kde se podílel na více
než dvou stech projektech. Režisér Radim Špaček se vydal zmapovat jeho práci a každodenní zkušenosti lidí z týmu, pro něž se stal
Afghánistán na čas domovem. Přijeli pomáhat do válkou zničené země, zároveň ale celou dobu
museli překonávat neviditelné kulturní bariéry. Film reflektuje střet
euroatlantické civilizace s tradiční
afghánskou společností a nastoluje podnětné otázky k diskuzi o rozvojové pomoci.
Khaled Jarrar
Libanon, Palestina, Spojené arabské emiráty /
2012 / 70 min. / HD
Ostře hlídaná betonová bariéra o výšce sedmi metrů odděluje Západní břeh Jordánu od Izraele. Dostat se na druhou stranu
je komplikované, propustek se
nedostává, a tak zbývá Palestincům jediná cesta – překonat hranici ilegálně. Naděje je malá, ale není
jiná možnost. Stísněnou atmosféru připomínající hru na kočku
a myš umocňují autentické záběry ruční kamery, která pokusy
o překročení sleduje. Režisér Khaled Jarrar se problematické situaci Palestinců věnuje dlouhodobě
i ve svých fotografických projektech a performancích.
04. 03. 2014 18.00 Mětská knihovna
08. 03. 2014 15.30 Francouzský institut
09. 03. 2014 19.45 Lucerna MS
04. 03. 2014 17.30 Atlas VS
08. 03. 2014 15.00 Lucerna MS
10. 03. 2014 22.00 Atlas MS
07. 03. 2014 16.00 Atlas MS
11. 03. 2014 17.15 Světozor VS
12. 03. 2014 17.30 Evald
#protest
#
#aktivismus
#
#nová
#
média
#válka
#
#práce
#
#chudoba
#
#migrace
#
#chudoba
#
#politika
#
Moc médií
Český pohled
Máte právo vědět
seznam promítaných filmů
27
Já, Blocher
Já jsem já
Jízda na hraně
The Blocher Experience /
L’Experience Blocher
ANA ANA (“I am me” in Arabic)
The Crash Reel
Petr Lom, Corinne van Egeraat
Nizozemsko, Egypt / 2013 / 75 min. / HD
Lucy Walker
USA / 2013 / 107 min. / Blu-ray
Snímek autorské dvojice Corinne
van Egeraat a Petra Loma je intimní výpovědí čtyř mladých egyptských žen. Nejedná se o pouhé
pozorování, samotné hrdinky filmu berou do ruky kameru a jejím
prostřednictvím odhalují své vnitřní životy. Jejich niterné sny, pocity a touhy kontrastují s chaotickou
realitou porevolučního Egypta. Citlivost a tvůrčí přístup k vnějšímu
světu se projevuje nejen v jejich
příbězích, ale také ve vizuál­ním
zpodobnění jejich prožívání. Egypt
prošel výraznou politickou změnou, ale vnitřní revolta, která se
odehrává v duších žen, teprve
čeká na svůj okamžik, na proměnu
společnosti jako takové.
Před zimní olympiádou v roce 2010
vrcholí rivalita nejlepších snowboardistů světa – Shauna Whitea
a Kevina Pearce. K poměření sil ale
nikdy nedojde, Kevin se totiž pár
dní před začátkem her vážně zraní
při tréninku. Zatímco Shaun získává zlatou medaili, Kevin se pomalu,
za podpory rodiny, zotavuje z kritického stavu. Jeho mozek zůstává
po nehodě poškozený. Doporučení lékařů je jasné: neriskovat žádný další pád. Ten by totiž v jeho případě mohl být smrtelný. Propadne
Kevin znovu své adrenalinové vášni? Bude riskovat další nehodu
a tím pádem i potenciální doživotní závislost na své rodině, která si
už tak dost vytrpěla?
04. 03. 2014 18.00 Atlas MS
08. 03. 2014 22.00 Světozor MS
10. 03. 2014 17.00 Lucerna VS
07. 03. 2014 22.00 Lucerna MS
10. 03. 2014 21.30 Evald
11. 03. 2014 17.30 Lucerna MS
06. 03. 2014 19.30 Evald
09. 03. 2014 21.45 Světozor VS
11. 03. 2014 18.00 Světozor MS
#politika
#
#menšiny
#
#totalita
#
#ženy
#
#umění
#
#aktivismus
#
#zdraví
#
#rodina
#
#byznys
#
Hlavní soutěž
Cesty ke svobodě
Panorama
Jean-Stéphane Bron
Švýcarsko, Francie / 2013 / 100 min. / DCP
Byl to volební plakát, který obletěl celý svět – bílé švýcarské ovečky vystrkují ze stáda ovečku černou. Všichni začali bít na poplach:
to je přece otevřená propagace rasismu! Pravicová a populistická SVP (Švýcarská lidová strana) přesto zabodovala a získala
ve volbách v roce 2011 třetinu hlasů. Nejvýraznějším představitelem
partaje je Christoph Blocher, muž
mnoha tváří. Filmová esej o jednom z nejkontroverznějších evropských politiků posledních let ukazuje bohatého, charismatického
a velmi inteligentního člověka, který na cestě za úspěchem a politickými body dokáže rozehrát temné
struny lidské povahy.
28
seznam promítaných filmů
Kauza Cervanová
Každodenní vzpoura
Kde vyrábí Apple
Normalization / Kauza Cervanova
Everyday Rebellion
Inside Apple / E-germinal
Robert Kirchhoff
Slovensko, ČR / 2013 / 100 min. / Blu-ray
Arash T. Riahi, Arman T. Riahi
Rakousko, Švýcarsko / 2013 / 118 min. / HD
Anne Poiret
Francie / 2013 / 54 min. / HD
Dlouhých osm let pátral slovenský
režisér Robert Kirchhoff po pravdě v mediálně známé kauze unesené a zavražděné medičky Ľudmily
Cervanové. Soud, bez důvěryhodných důkazů a svědectví, udělil
v roce 1976 za zločin sedmi mužům
tresty v celkové délce 108 let.
Údajní pachatelé, kteří se dostali po sametové revoluci díky hromadné amnestii na svobodu, dnes
svou vinu popírají a usilují o znovuobnovení procesu. Dokumentární rekonstrukce, která vyvolala
řadu kontroverzí, vynáší na světlo
důkazy zpochybňující vinu odsouzených a ukazuje, že případ z doby
totality od začátku provázely politicko-soudní manipulace, vydírání
i falešná přiznání.
Pokud chcete zvítězit nad boxerem, hrajte s ním šachy. Každodenní vzpoura je příběhem o tom, že
tvořivost a nápaditost může zvítězit nad násilím a represemi. Dokument zkoumá vliv rozvoje médií
a technologií na vznik nových
forem protestů a odporu, které testují sílu diktatur a pevnost struktur globálních korporací. Snímek
ukazuje příklady protestních hnutí a aktivit z různých koutů světa
jako Írán, Sýrie, Španělsko. I když
vznikly z rozličných důvodů, sdílejí to podstatné: otevřený i kreativní přístup a především gándhíovskou ideu nenásilí. Film vznikl jako
součást cross-mediálního projektu
www.everydayrebellion.com.
Pokud vlastníte některý z produktů firmy Apple, mělo by vás zajímat, jak byl vyroben. Největším
dodavatelem montujícím elektroniku pro Apple, ale i pro Samsung,
Nokii a další společnosti je tchaj­
wanská firma Foxconn, která má
obří továrny v Číně. V roce 2010
přitáhla firma pozornost médií,
když vyšla najevo série sebevražd
jejích zaměstnanců. Tamní pracovní podmínky a ponižování nevydrží ani motivovaní Číňané přicházející za výdělkem z chudých oblastí.
Úřady se ale kritiku snaží umlčet,
Foxconn je pro čínskou ekonomiku příliš důležitý. Dostat se do uzavřeného areálu, města ve městě, je
prakticky nemožné.
04. 03. 2014 19.45 Lucerna MS
05. 03. 2014 19.30 Atlas VS
10. 03. 2014 18.00 Atlas MS
05. 03. 2014 19.00 Světozor VS
07. 03. 2014 18.00 Mětská knihovna
12. 03. 2014 20.00 Ponrepo
06. 03. 2014 20.00 Světozor MS
07. 03. 2014 21.30 Atlas VS
10. 03. 2014 21.45 Světozor VS
#politika
#
#totalita
#
#rodina
#
#protest
#
#aktivismus
#
#nová
#
média
#práce
#
#chudoba
#
#byznys
#
Český pohled
Hlavní soutěž
Práce dělá člověka...
seznam promítaných filmů
Kismet
29
Kořeny
Kosatka
Roots / Senzo Ni Naru
Blackfish
Nina-Maria Paschalidou
Řecko / 2013 / 57 min. / HDCAM
Kaoru Ikeya
Japonsko / 2012 / 118 min. / HDCAM
Gabriela Cowperthwaite
USA / 2013 / 83 min. / HD
Turecké telenovely, které pronikly
s nečekaným úspěchem na televizní obrazovky milionu domácností
ve Spojených arabských emirátech,
v Egyptě a dalších zemích, vyvolaly
v muslimském světě vlnu rozvodů.
Ve scénářích, které píšou převážně
ženy, jsou hlavní hrdinky záměrně
zobrazovány jako silné a statečné
osobnosti, které jsou rozhodnuty
bojovat za spravedlnost a svá práva.
Režisérka Nina-Maria Paschalidou
na příkladu osudů několika věrných divaček ukazuje, jakým způsobem může oblíbenost tzv. soap
oper inspirovat k emancipaci žen
a ke změně životních postojů
a hodnot ve společnosti.
Na jaře roku 2011 smetla tsunami
část pobřeží na východě Japonska.
Ničivá vlna odnesla tisíce životů
a statisíce lidí připravila o střechu
nad hlavou. Téměř osmdesátiletý dřevorubec Naoši Sato přišel při
katastrofě o syna i rodný dům. Místo, kde žili po generace jeho předkové, však navzdory výzvám úřadů nehodlá opustit. Jeho rodinná
a kulturní tradice i osobní přesvědčení mu totiž velí nikdy se nevzdat
a nenechat se zlomit. Naoši Sato
sní o tom, že si opět bude moci
v klidu vypít čaj ve vlastním domě,
a pro tento sen je ochoten udělat
téměř cokoli.
Návštěva vodního světa může být
příjemná nedělní zábava. Kosatky
podle pokynů vyskakují do vzduchu, pleskají ploutvemi nebo vozí
trenéry na čumáku. A děti nadšeně tleskají. Když však zvíře náhle strhne trenéra pod vodu, lidé
šokovaně přihlížejí... Najednou je
to zvíře, kdo má situaci pod kontrolou. O otázkách odvěké snahy člověka podmanit si živý svět
vypráví strhující snímek Gabriely
Cowperthwaite. Na příběhu kosatky Tilikum přibližuje režisérka psychiku zvířat držených ve frustrujících podmínkách světové sítě
vodních parků SeaWorld, která si
na „mořském cirkusu“ založila už
před padesáti lety výnosný byznys.
Zamlčování rizika, kterému trenéři a trenérky každý den čelí, se však
nevyplácí...
04. 03. 2014 17.30 Evald
08. 03. 2014 18.00 Atlas MS
09. 03. 2014 14.00 Mětská knihovna
05. 03. 2014 17.30 Atlas VS
09. 03. 2014 20.00 Atlas MS
11. 03. 2014 21.45 Světozor VS
04. 03. 2014 17.30 Lucerna MS
07. 03. 2014 19.30 Evald
09. 03. 2014 15.00 Světozor VS
#ženy
#
#rodina
#
#umění
#
#rodina
#
#environment
#
#stáří
#
#environment
#
#zdraví
#
#práce
#
Moc médií
Hlavní soutěž
Takzvaná civilizace
30
seznam promítaných filmů
Láska na smetišti
Leilina melodie
Love and Rubbish
Layla’s Melody / Laylas melodi
Lotte – srdce pro
bezdomovce
Hanna Polak
Rusko / 2013 / 8 min. / HD
J. Pedersen, T. M. Bakhtari
Afghánistán, Dánsko / 2013 / 16 min. / HD
Podle odhadů žije v Rusku na pět
milionů bezdomovců a zhruba
milion z nich tvoří děti. Tyto počty
navíc stále stoupají. Režisérka krátkého filmu Hanna Polak se vydala na obří skládku na předměstí
Moskvy, kterou obývá přes tisíc lidí
bez domova. V dokumentu se soustředila na osudy jejích dětských
obyvatel, kteří i v těžko představitelných podmínkách nepřestávají snít o lepší budoucnosti daleko
od nekonečných hor odpadků.
Když bylo Leile šest let, přišla
ve válce o otce. Její matka nebyla schopna se postarat o všechny děti, a tak byla Leila poslána
do sirotčince v afghánském hlavním městě Kábulu. Po rodině se
jí sice velmi stýská, ale v sirotčinci našla nový domov. V rámci školní výuky může navštěvovat hodiny
hudby, což ji velmi naplňuje. Tálibán však ženám v Afghánistánu
provozování i poslech hudby zakazuje. Když se po pěti letech odloučení matka ozve, očekává Leila její
návštěvu s velkými obavami. Bojí
se, aby ji nechtěla odvézt zpátky
domů, provdat a tím jí znemožnit
další vzdělávání.
09. 03. 2014 14.00 Světozor MS
11. 03. 2014 16.00 Atlas MS
09. 03. 2014 14.00 Světozor MS
11. 03. 2014 16.00 Atlas MS
08. 03. 2014 14.00 Světozor MS
10. 03. 2014 16.00 Atlas MS
#děti
#
#chudoba
#
#láska
#
#děti
#
#vzdělání
#
#umění
#
#děti
#
#chudoba
#
#aktivismus
#
Jeden svět dětem
Jeden svět dětem
Jeden svět dětem
Lotte: How to Be Good /
Lotte – ein Herz für Obdachlose
Phillis Fermer
Německo / 2011 / 15 min. / DigiBeta
Jedenáctileté Lotte se v hlavě zrodí plán. S pomocí dvou přátel by
ráda připravila jídlo pro bezdomovce přežívající v centru Kolína
nad Rýnem. Peníze na nákup surovin by mohli získat domácími pracemi či brigádou v knihovně. Přípravu jednoduchých sendvičů by
společně měli zvládnout. Přesto je
Lotte trochu nervózní. Není si jistá, jak lidé bez domova její nabídku přijmou a zda nebudou někteří z nich opilí či agresivní. Podaří se
trojici kamarádů na náměstí v centru Kolína uskutečnit Lottin smělý
plán a dozvědí se více o osudech
lidí, kteří skončili na ulici?
seznam promítaných filmů
31
Mafián lásky
Malá partyzánka
Matčin sen
Gangster of Love /
Gangster te voli
The Little Guerrilla Girl /
La piccola guerrigliera
A Mother’s Dream / Ma Na Sapna
Nebojša Slijepčević
Chorvatsko / 2013 / 80 min. / HD
Giancarlo Bocchi
Itálie, Velká Británie, Burma / 2013 / 31 min. / HD
Nedo Babić známý také pod přezdívkou „Mafián“ se už čtvrt století živí jako profesionální dohazovač.
Za svou kariéru dopomohl k sňatku
téměř třem stovkám párů, v poslední době se mu ale nedaří shánět partnerky pro málo vzdělané muže středního věku z venkova. Ještě větším
oříškem se však nečekaně stane jeho
nová klientka Maja, pohledná Bulharka mluvící plynně chorvatsky. Přivést si domů cizinku a navíc matku
malého chlapce představuje v očích
jeho klientů nepřekonatelný problém. Předsudky a zakořeněné stereotypy chorvatských mužů nezlomí
ani Nedovy letité zkušenosti a proslulá výřečnost. Snímek režiséra Nebojši Slijepčeviće, který získal několik
diváckých cen, je plný úsměvných, až
tragikomických situací.
Karenské etnikum bojuje v Barmě už sedmdesát let za svobodu
nejprve proti Japonsku, dnes proti barmským vládním jednotkám.
Nejdelší občanská válka na světě
se odehrává v neprostupné džungli u hranic s Thajskem. Ani současné uvolnění režimu se Karenů
příliš nedotklo, mnoho lidí se stále skrývá v bídě, strachu a utrpení.
Osudy utlačovaného etnika prožívá na vlastní kůži také mladá dívka Zoya Phan, která musela uprchnout do Londýna, aby přežila. Film
sleduje Zoyu ve chvíli, kdy se vrací
do rodné země na pohřeb zavražděného otce, a zaznamenává přitom příběhy vojáků i místních
obyvatel.
05. 03. 2014 18.00 Světozor MS
07. 03. 2014 18.00 Atlas MS
12. 03. 2014 13.00 Světozor VS
07. 03. 2014 20.00 Ponrepo
08. 03. 2014 16.00 Atlas MS
09. 03. 2014 16.00 Světozor MS
05. 03. 2014 16.00 Atlas MS
08. 03. 2014 17.15 Světozor VS
09. 03. 2014 13.00 Lucerna MS
#láska
#
#rodina
#
#práce
#
#válka
#
#totalita
#
#aktivismus
#
#rodina
#
#ženy
#
#zdraví
#
Panorama
Cesty ke svobodě
Rodiny v ohrožení
Valerie Gudenus
Švýcarsko / 2013 / 86 min. / Blu-ray
Největší indickou reprodukční kliniku obývají v době těhotenství
ženy, které se rozhodly odnosit
cizí dítě. Odměna za takovou službu není v posledních letech nijak
závratná, přesto představuje pro
ženy pocházející z chudých poměrů zásadní zdroj výdělku. Mohou
díky ní zajistit své rodině bydlení,
jídlo, nebo vzdělání. Za rozhodnutí
stát se náhradní matkou jsou však
často ze strany svého okolí stigmatizovány. Film sleduje osudy šesti žen, klientek kliniky, v průběhu
jejich těhotenství, nechává zaznít
jejich přáním i nadějím a klade
otázky po etickém rozměru obchodu s lidským štěstím.
32
seznam promítaných filmů
Matky
Metamorfózy
Míčky a melouny
Mothers
Metamorphosen
Men With Balls / Besence Open
Čína / 2013 / 68 min. / Blu-ray
Sebastian Mez
Německo / 2013 / 84 min. / HD
Kristóf Kovács
Maďarsko / 2013 / 68 min. / Blu-ray
Režisér filmu se vrací do rodné
vesnice na severu Číny, aby zmapoval, jak vypadá po třiceti letech
od svého zavedení takzvaná politika jednoho dítěte. Sleduje výbor
pro kontrolu porodnosti, jehož
úkolem je zajistit, aby se ženy
po porodu nechaly sterilizovat.
To, co místy vypadá jako tragikomedie připomínající filmy o plnění norem z reálného socialismu, se
v průběhu filmu mění v mrazivou
podívanou. Zejména když soudruzi, kterým za nesplnění normy hrozí vyhazov z práce, začnou vymýšlet, jak ženy ke sterilizaci přinutit.
Syrovost filmu podtrhuje naturalistické vykreslení života na čínském
venkově.
Dne 29. září 1957 se na jižním Urale odehrála jaderná havárie, o které svět neměl dlouhá léta tušení.
Přísné utajení ze strany sovětského režimu vedlo k tomu, že varováni nebyli ani místní obyvatelé.
Tzv. kyštymská katastrofa je přitom
po Černobylu a Fukušimě třetí nejvážnější jadernou havárií v dějinách. Oblast o rozloze 23 tisíc km2
je dodnes kontaminována silnou
radioaktivitou a patří mezi nejzamořenější místa světa. Působivé
černobílé obrazy opuštěné krajiny jsou doplněny silnými výpověďmi pamětníků i lidí, kteří ač ještě
nebyli na světě, se dodnes musejí potýkat s následky události staré
více než půl století.
Besence je malá vesnice v jižním
Maďarsku se 126 obyvateli, jednou
hospodou a ospale plynoucími
dny. Nebo by alespoň mohla být
– kdyby její starosta Ignác nepořídil svým občanům z evropských
dotací tenisový kurt a melounovou farmu. Stanou se místní obyvatelé regionálními tenisovými
mistry? Dokáže farma zmírnit zdejší 98procentní nezaměstnanost?
A kolik vystřelených míčků je třeba
k tomu, aby vesnici vytrhly z letargie? Jisté je jen to, že tenisový trenér Kari nebude mít v Besence lehkou práci.
04. 03. 2014 20.00 Ponrepo
08. 03. 2014 22.00 Atlas MS
11. 03. 2014 17.00 Lucerna VS
04. 03. 2014 20.00 Mětská knihovna
07. 03. 2014 17.30 Lucerna MS
09. 03. 2014 13.00 Světozor VS
04. 03. 2014 19.30 Francouzský institut
09. 03. 2014 13.30 Lucerna VS
12. 03. 2014 22.00 Světozor MS
#politika
#
#rodina
#
#ženy
#
#environment
#
#zdraví
#
#chudoba
#
#chudoba
#
#práce
#
#byznys
#
Máte právo vědět
Hlavní soutěž
Práce dělá člověka...
seznam promítaných filmů
33
Mikrotopie
Mocipáni
Mráz kopřivu nespálí
Microtopia
Big Men
Grasp The Nettle
Jesper Wachtmeister
Švédsko / 2013 / 52 min. / HD
Rachel Boynton
USA / 2013 / 99 min. / Blu-ray
Dean Puckett
Velká Británie / 2013 / 89 min. / HD
Film Mikrotopie představuje sny
o životě v malém, mobilním nebo
dočasném prostoru. Několik úspěšných architektů, stavitelů a umělců z různých částí světa navrhuje
radikální řešení obytného prostoru, ve kterém se zbavují všeho nadbytečného a zužitkovávají zdánlivě
vysloužilé věci. Za vším stojí jednoduchá otázka: Kolik místa, věcí
a komfortu doopravdy potřebujeme? Ať už budují ostrovy z odpadků, stany zavěšené na stromech,
mikrodomy na kolech, obytné spacáky nebo experimentální městskou parazitickou architekturu,
spojuje je snaha nacházet způsoby, kterými můžeme nově utvářet společenství bez ekologických
následků.
Když se nedávno u pobřeží Ghany našlo obrovské ložisko ropy, šlo
o překvapující objev. Žádná z velkých ropných společností neměla o bohatosti tamních nalezišť ani
tušení, a tak se zdálo, že pro malou
texaskou firmu Kosmos Energy se
nález stane miliardovým jackpotem. Ovšem pouze do chvíle, než
se nové vládní elity začaly starat o to, aby z výnosů také dostaly
svůj díl. Unikátní dokument rozkrývá fungování ropného obchodu
v politicky nestabilních a ke korupci náchylných zemích. Na tragické paralele s nedalekou Nigérií je
patrné, že z obchodu s černým zlatem rozhodně netěží místní obyvatelé, ale zdejší mocipáni.
Aby mohl Dean Puckett natočit
svůj dokument, opustil na tři roky
běžný způsob života a stal se členem komunity, která si uprostřed
Londýna vytvořila mikrokosmos
s vlastními pravidly – tzv. ekovesnici. Její obyvatelé tu i přes nevoli developera, kterému pozemek
patří, zažívají pocit pospolitosti
a svobody. Stejnou hrstku aktivistů
pak sledujeme při demonstracích
proti britské vojenské intervenci v Afghánistánu. Jejich protestní metodou je opět okupace veřejného prostoru. Prostřednictvím
režiséra jakožto přímého účastníka těchto happeningů lze vidět,
kolik úsilí stojí prosadit vlastní vizi
komunitního života.
06. 03. 2014 19.30 Francouzský institut
09. 03. 2014 15.30 Lucerna VS
11. 03. 2014 20.00 Světozor MS
06. 03. 2014 18.00 Atlas MS
08. 03. 2014 19.30 Evald
11. 03. 2014 18.00 Mětská knihovna
05. 03. 2014 21.30 Atlas VS
08. 03. 2014 20.00 Mětská knihovna
09. 03. 2014 17.30 Evald
#environment
#
#umění
#
#aktivismus
#
#byznys
#
#politika
#
#environment
#
#aktivismus
#
#environment
#
#chudoba
#
Takzvaná civilizace
Takzvaná civilizace
Takzvaná civilizace
34
seznam promítaných filmů
Můj vzdálený bratranec Mý věci
Mých posledních
150 tisíc cigaret
First Cousin Once Removed
My Stuff
Alan Berliner
USA / 2013 / 79 min. / Blu-ray
Petri Luukkainen
Finsko / 2013 / 52 min. / HD
Ty jsi kdo? Já mám děti? A kdo
vlastně jsem? Někdejší úspěšný
básník, překladatel, kritik a vysokoškolský pedagog Edwin Honig
nic z toho už neví. Poslední léta
svého života bojuje s Alzheimerovou chorobou. Uznávaný americký dokumentarista Alan Berliner natočil intimní, hluboce lidský
portrét svého vzdáleného příbuzného, přítele a mentora v jedné
osobě. Edwin ztratil kvůli nemoci spojení se svou bohatou minulostí, svým dílem, rodinou, ztratil
vlastní identitu. Ale během rozhovorů se tu a tam jeho mysl projasní. Snímek citlivě, s porozuměním
i humorem zobrazuje sestup člověka do vlastního zapomnění.
Nahý Petri vstává z podlahy,
opouští svůj prázdný byt a běží
zasněženými Helsinkami uprostřed noci do skladiště, kam si uložil všechen svůj majetek. Může si
však vzít pouze jediný předmět
a tak to bude po dobu celého jednoho roku – jeden den, jedna věc
a zákaz nákupu čehokoli nového.
K radikálnímu experimentu se Petri rozhodl, když zjistil, že hromadění předmětů ho nečiní šťastným.
Jaké věci skutečně ke svému životu potřebujeme, abychom mohli
chodit do práce nebo ven s přáteli? A bez čeho se můžeme obejít?
Humorný snímek získal v roce 2013
diváckou cenu na festivalu Doc­
Point v Helsinkách.
05. 03. 2014 19.30 Evald
09. 03. 2014 17.30 Lucerna MS
10. 03. 2014 22.00 Světozor MS
08. 03. 2014 19.15 Lucerna VS
09. 03. 2014 16.00 Mětská knihovna
11. 03. 2014 21.30 Atlas VS
04. 03. 2014 19.30 Atlas VS
09. 03. 2014 22.00 Světozor MS
10. 03. 2014 17.30 Lucerna MS
#rodina
#
#zdraví
#
#stáří
#
#environment
#
#láska
#
#aktivismus
#
#zdraví
#
#byznys
#
#politika
#
Panorama
Takzvaná civilizace
Český pohled
My Last 150 Thousand Cigarettes
Ivo Bystřičan
ČR / 2013 / 52 min. / Blu-ray
Režisér Ivo Bystřičan se na prahu
třicítky rozhodne přestat kouřit.
Silná závislost ho svazuje a navíc
je vyděšen lékařskou zprávou, která konstatuje, že jeho spermie ani
plíce nejsou po zhruba 150 000
vykouřených cigaretách tak úplně
v kondici. V osobních deníkových
záznamech se rozhodne zachytit na kameru svůj náročný boj
s abstinenčními příznaky a v rámci odvykací kúry se rovněž vydá
pátrat po tom, jak funguje politické a ekonomické pozadí nejrozšířenější závislosti v Česku. Proč
s ním tabákové korporace nechtějí mluvit a čeští politici se ke kouření staví tak tolerantně? Je závislost
na tabáku skutečně jen hloupostí
kuřáků, nebo se jedná o promyšlený obchod s lidskou slabostí?
seznam promítaných filmů
35
Naléhavý rytmus
Náměstí Tahrír
Insein Rhythm
The Square
Soe Moe Aung
Německo, Barma / 2013 / 11 min. / HD
Jehane Noujaim
Egypt, USA / 2013 / 108 min. / HD
Krátký film zachycuje každodenní dění na vlakovém nádraží Insein
ležícím na cestě do barmského
hlavního města Rangún, nedaleko
nechvalně proslulé věznice. Režisér
Soe Moe Aung pracuje se zvukovými a střihovými efekty, skládá je
do rytmicky opakujících se vzorců
a navozuje tak atmosféru očekávání. Umělecký snímek vyjadřuje
kolektivní touhu po změně v zemi
ovládané dlouhá desetiletí diktátorským režimem.
Naomi Campbel –
změna identity
Naomi Campbel. It’s Not Easy to Become
a Different Person, But You Can Always
Change Your Name. /
Naomi Campbel. No es fácil convertirse
Očekávání, naděje, strach, radost, en otra persona, pero sí tomar un
nombre distinto.
zklamání, odhodlání... Na káhirském náměstí Tahrír se emoce Nicolas Videla, Camila Donoso
střídají stejně rychle, jako se pro- Chile / 2013 / 83 min. / Blu-ray
měňuje situace v Egyptě. Výsledky revoluce, která skončila pádem Třicátnice Yermén je transsexuálHusního Mubáraka, si uzmula nej- ní žena, která pracuje jako spiri­
prve armáda a po ní Muslimské tuální poradkyně a karetní věštkybratrstvo. Nikdo z nich ale nenapl- ně. S oblibou filmuje své sousedy
nil volání po svobodě. A tak se lidé a pouliční psy ve čtvrti na předměsna Tahrír vracejí zas a znovu, aby tí Santiaga de Chile, kde žije. Její
dosáhli skutečných změn. Strhu- nevyjasněná identita budí v lidech
jící dokument sleduje několik lidí, obavy. Yermén sní o změně pohlajejichž osudy se prolínají s příbě- ví, a tak se přihlásí do televizní souhem Egypta posledních let. Film těže, kde je hlavní cenou plasticzískal diváckou cenu na festivalu ká operace dle vlastního výběru.
Sundance 2013 a byl nominován Minimalistický umělecký snímek
kombinující amatérské videozána Oscara za nejlepší dokument.
běry s inscenovanými pasážemi
je silnou výpovědí o problémech
lidí, kteří se liší, a o světě, kde vše
neznámé přináší znepokojení.
07. 03. 2014 20.00 Ponrepo
08. 03. 2014 16.00 Atlas MS
09. 03. 2014 16.00 Světozor MS
04. 03. 2014 16.45 Lucerna VS
08. 03. 2014 20.00 Světozor MS
10. 03. 2014 22.00 Lucerna MS
04. 03. 2014 21.45 Světozor VS
08. 03. 2014 17.30 Lucerna MS
11. 03. 2014 20.00 Atlas MS
#práce
#
#protest
#
#environment
#
#protest
#
#totalita
#
#aktivismus
#
#láska
#
#zdraví
#
#menšiny
#
Cesty ke svobodě
Panorama
Hlavní soutěž
36
seznam promítaných filmů
Narkokultura
Naše prokletí
Návrat do Homsu
Narco Cultura
Our Curse / Nasza klatwa
Return to Homs
Shaul Schwarz
USA, Izrael / 2013 / 103 min. / HD
Tomasz Śliwiński
Polsko / 2013 / 30 min. / HD
Talal Derki
Sýrie, Německo / 2013 / 90 min. / HD
Drogová válka v Mexiku si od roku
2006 vyžádala již desítky tisíc obětí. Nechvalně proslulé město Juaréz
u hranic s USA je dokonce označováno za hlavní město světa co
do počtu vražd. Oběťmi bývají nejen lidé zapletení do obchodu s drogami, ale i běžní obyvatelé a vyšetřující policisté. Richi Soto
je jedním z těch statečných, kteří zatím ve své kriminalistické práci vytrvávají. Znepokojení mu však
přináší stoupající popularita narcocorridos, mexických balad opěvujících drogové dealery, násilí a vraždy,
které často slýchává v rádiu při cestě na místa činu. Oblíbenost jejich
zpěváků mezi mladými Latinoameričany sahá dokonce až za mexickou
hranici do USA. Kariéra drogových
baronů se tak pro mnohé z nich stává vysněnou životní dráhou.
Vodní víla Ondine seslala podle legendy na svého nevěrného
milence kletbu, která mu zakazovala usnout – spánek pro něj znamenal jistou smrt. Tzv. Ondinino
prokletí (syndrom kongenitální
centrální hypoventilace) je velice vzácné onemocnění, při němž
každý spánek přináší pacientovi
riziko zástavy dechu. Touto nevyléčitelnou nemocí trpí novorozený syn režiséra Tomasze Śliwińského, a proto musí každou noc spát
připojený na plicní ventilátor. Režisér na kameru zaznamenává těžké
chvíle, kterými s manželkou procházejí, když se připravují na převzetí malého Lea z péče lékařů do domácího ošetřování, první
bezesné noci, ale i okamžiky optimismu a radosti, jež jim Leo přináší.
V roce 2011 se syrský lid zasažený
vlnou arabského jara připojil k protestům usilujícím nenásilnou formou o změnu autoritativního režimu. Tvrdá reakce vládních vojsk
Bašára Asada spustila celonárodní povstání, jež nakonec vyústilo
v občanskou válku. V nepřehledné situaci začal režisér Talal Derki sledovat osudy dvou kamarádů
z města Homs, kteří se stali vůdčími osobnostmi rebelské skupiny.
S pokračujícími represemi se město před jejich očima mění v ruiny a oni sami, původně idealističtí
revolucionáři, berou do ruky zbraně. Film realisticky zaznamenává
stupňující se brutalitu válečné situace v Sýrii. Snímek získal velkou
cenu poroty za nejlepší dokument
na festivalu Sundance v roce 2014.
06. 03. 2014 16.00 Světozor MS
08. 03. 2014 21.45 Světozor VS
12. 03. 2014 19.30 Evald
06. 03. 2014 21.30 Evald
07. 03. 2014 20.00 Atlas MS
08. 03. 2014 16.00 Světozor MS
04. 03. 2014 21.45 Lucerna VS
05. 03. 19.30 2014 Francouzský institut
07. 03. 2014 17.30 Atlas VS
#umění
#
#byznys
#
#zločin
#
#rodina
#
#děti
#
#zdraví
#
#válka
#
#protest
#
#aktivismus
#
Panorama
Rodiny v ohrožení
Hlavní soutěž
seznam promítaných filmů
37
Návštěva
Navždy hooligan
The Visit / Odwiedziny
I Love Hooligans
Matěj Bobřík
Polsko / 2013 / 11 min. / Blu-ray
Jan-Dirk Bouw
Nizozemsko / 2013 / 13 min. / Blu-ray
Život v pečovatelském domově
v polské vsi poklidně plyne. Šumící
les a zpívající ptáci jsou jediné zvuky, které sem pronikají skrz otevřená okna, civilizace je v nedohlednu.
Jen neděle je pro místní obyvatele výjimečná – je to návštěvní den.
Muži se oholí a vezmou si čistou
košili, ženy se obléknou do svátečního a všichni už od rána vyhlížejí, jestli se na příjezdové cestě
objeví auto jejich blízkých... Krátký dokument režiséra Matěje Bobříka dokazuje, že pouhým obrazem a beze slov lze vyjádřit vše
podstatné.
Násilí a rvačky s fanoušky soupeře jsou denním chlebem fotbalových hooligans. V animovaném
snímku je hlavním hrdinou skalní fanoušek jednoho nizozemského fotbalového klubu. Za výtržnosti na fotbalových zápasech byl
již mnohokrát zatčen. Na stadionu s oblibou skanduje nenávistné
pokřiky včetně oblíbeného nadávání soupeřům do „teploušů“. Sám
je přitom paradoxně gay. Svou
sexuální orientaci však úzkostlivě
tají, aby se sám nestal terčem útoků ze strany svých „kamarádů“.
06. 03. 2014 21.30 Evald
07. 03. 2014 20.00 Atlas MS
08. 03. 2014 16.00 Světozor MS
09. 03. 2014 14.00 Světozor MS
11. 03. 2014 16.00 Atlas MS
Nebezpečné hry
v Bělorusku
Dangerous Acts Starring the Unstable
Elements of Belarus
Madeleine Sackler
USA / 2013 / 76 min. / Blu-ray
Provokativní a kritické divadelní představení vyvolává emoce
v demokratických zemích, natož
pak v totalitním Bělorusku, svíraném cenzurou a represemi. Na vlastní kůži to zakoušejí členové a členky
Běloruského svobodného divadla,
kteří svá představení musejí uvádět
neoficiálně, v utajených prostorách.
I přes opakované hrozby se nebojí otevírat společensky naléhavá
témata dotýkající se například sexuální orientace, alkoholismu a samozřejmě politické situace. Kritičnost sdělení některé z nich vyhnala
za hranice Běloruska a i tam jsou
nadále v boji proti poslednímu diktátorskému režimu v Evropě aktivní.
Kromě toho, že píší blogy a iniciují
protesty, produkují další hry.
08. 03. 2014 20.00 Ponrepo
10. 03. 2014 18.00 Mětská knihovna
#zdraví
#
#rodina
#
#stáří
#
#děti
#
#menšiny
#
#umění
#
#totalita
#
#aktivismus
#
Rodiny v ohrožení
Jeden svět dětem
Cesty ke svobodě
38
seznam promítaných filmů
Nedělní oběd
Nejdelší polibek
Neopouštěj mě
Sunday Lunch / Vasárnapi ebéd
The Longest Kiss / À jamais, pour toujours
Ne me quitte pas
Dorottya Zurbó
Maďarsko / 2013 / 21 min. / HD
Alexandra Sicotte-Levesque
Kanada / 2013 / 72 min. / Blu-ray
N. van Koevorden, S. L. Bakker
Nizozemsko, Belgie / 2013 / 106 min. / HD
Ilona přespává v ubytovně pro
bezdomovce, její patnáctiletý syn
Norbi bydlí v dětském domově.
Takto odděleně žijí již čtyři roky
a touží jen po tom, být zase spolu. Alespoň tento víkend mohou
oba předstírat, že je vše při starém.
Ilona zašije synovi tričko, uvaří mu
oběd a domluví s vedením ubytovny, že u ní Norbi smí přespat. Sama
v patnácti letech utekla z dětského domova a teď syna zapřísahá,
ať neopakuje stejnou chybu. Pro
Norbiho je ale vidina dalších tří
let života v ústavu nepředstavitelná. V krátké epizodě z banální každodennosti matky a syna lze vycítit silnou touhu být spolu navzdory
okolnostem.
V roce 2011 se v Súdánu konalo
referendum, které umožnilo rozdělit stát na dvě části – jižní, převážně křesťanskou a severní, muslimskou, která se v posledních letech
stále více radikalizuje. Na pozadí této historické události vypráví
režisérka Alexandra Sicotte-Levesque příběh šesti mladých Súdánců
a Súdánek snažících se pochopit
a definovat svou národní identitu. Ve sklíčené atmosféře Chartúmu, v táborech pro utečence či
v Jubě, novém hlavním městě Jižního Súdánu, se odehrávají velká
i zcela běžná dramata lásky, touhy
a snů o lepším životě.
Marcel a Bob sedí u malého stolu
v kamenném domě uprostřed belgických lesů. Dřevo praská v kamnech, vítr profukuje korunami stromů a dva věrní kamarádi utápí svůj
žal z nepovedeného života v lahvích vína a rumu. Oba jsou dlouholetí alkoholici, jejich rodiny je opustily, a tak spolu zatrpkle spřádají
plány na sebevraždu. Tragikomický příběh vypráví o dvou životních
ztroskotancích, jejichž vzájemné
přátelství je posiluje a současně
stahuje ke dnu. Podaří se alespoň
jednomu z nich se z bludného kruhu vymanit?
06. 03. 2014 21.30 Evald
07. 03. 2014 20.00 Atlas MS
08. 03. 2014 16.00 Světozor MS
05. 03. 2014 18.00 Atlas MS
08. 03. 2014 19.45 Světozor VS
10. 03. 2014 20.00 Ponrepo
#rodina
#
#chudoba
#
#práce
#
#válka
#
#politika
#
#rodina
#
#rodina
#
#zdraví
#
Rodiny v ohrožení
Cesty ke svobodě
Hlavní soutěž
04. 03. 2014 16.00 Světozor MS
10. 03. 2014 21.30 Lucerna VS
12. 03. 2014 18.00 Atlas MS
seznam promítaných filmů
O trhu s orgány
39
Olga
Tales from the Organ Trade
Otázky pana Lásky
The Story of Mr Love
Ric Esther Bienstock
Kanada / 2013 / 82 min. / HD
Miroslav Janek
ČR / 2014 / 87 min. / HD
Dagmar Smržová
ČR / 2013 / 73 min. / DCP
Stovky tisíc lidí ročně umírají na selhání ledvin. Většina z nich
se v přísně regulovaných zdravotnických systémech zkrátka nedočká dárce. Poptávka vysoce převyšuje nabídku, a tak se zoufalí
pacienti obracejí na černý trh, kde
prodávají své orgány ti nejchudší
z rozvojových zemí. Filmový štáb
procestoval USA, Filipíny, Kosovo,
Turecko, Izrael, Kanadu, Moldavsko,
aby přinesl svědectví dárců, pacientů, lékařů i žalobců. Investigativní dokument rozpoutává debatu o etických i právních aspektech
celosvětového obchodu s lidskými
orgány a klade provokativní otázku: Je morální zachránit vlastní
život na úkor kvality života někoho jiného?
Olga Havlová by v červenci 2013
oslavila 80. narozeniny. Autor
snímku režisér Miroslav Janek, který před několika lety dokončil rozpracovaný dokument Pavla Kouteckého Občan Havel, se rozhodl
tímto filmem připomenout výjimečnou osobnost ženy, která stála od počátku po boku prezidenta Václava Havla. Film přináší velké
množství dosud neznámých záběrů, fotografií a vyprávění. Olga je
zde představena jako ostrá glosátorka, zásadová disidentka, štědrá
hostitelka, jako žena věcná, nesnášející jakoukoliv okázalost, naopak
milující jemný humor a říkající vždy
to, co si myslí. Její přátelé potvrzují,
že ani v roli první dámy svůj životní přístup nezměnila a zůstala stát
pevně nohama na zemi. Jeden svět
uvádí film ve světové premiéře.
Třicetiletý Jiří Láska žije v podhorské vsi Batňovice u Trutnova spolu s babičkou, která ho odmalička
vychovávala. Oba jeho rodiče totiž
trpí schizofrenií. Stejnou nemoc
má i on sám. Jiří se však neuzavírá do sebe, pomocí internetu
komunikuje čile s okolím – spravuje vlastní webové stránky a natáčí
videa, ve kterých originálním způsobem reflektuje všední situace
svého života. Citlivý portrét režisérky Dagmar Smržové přibližuje
člověka, který s humorem a nadhledem zápasí se svou odlišností.
Dokument boří zažité mýty o psychických onemocněních a nutí
přemýšlet o tom, kde leží hranice
mezi zdravými a nemocnými lidmi.
05. 03. 2014 20.00 Mětská knihovna
09. 03. 2014 17.30 Ponrepo
11. 03. 2014 22.00 Světozor MS
06. 03. 2014 19.30 Světozor VS
07. 03. 2014 13.30 Lucerna VS
11. 03. 2014 18.00 Atlas MS
06. 03. 2014 18.00 Světozor MS
09. 03. 2014 19.30 Atlas VS
#zdraví
#
#byznys
#
#chudoba
#
#politika
#
#ženy
#
#totalita
#
#zdraví
#
#rodina
#
#láska
#
Máte právo vědět
Český pohled
Český pohled
40
seznam promítaných filmů
Otevřený přístup
Pan a paní Čangovi
Pirátské sítě
Open Access / Vidkrytyi Dostup
Mister & Missis Zhang
Pirating Pirates
V. Tykhyy, S. Andrushko, J. Dovhych, Fanny Tondre, Olivier Jobard
D. Konovalov, D. Tiazhlov
Francie / 2013 / 52 min. / Blu-ray
Ukrajina / 2013 / 98 min. / HD
Není mnoho dokumentů na téma
Ukrajina se v korupčním indexu migrace, které by se zabývaly fenoTransparency International umísti- ménem návratu emigranta zpět
la v roce 2013 jako jeden z nejhůře do rodné země. Snímek Pan a paní
hodnocených států na světě ved- Čangovi tak činí s notnou dávle takových zemí jako Středoafri­ kou citlivosti k důležitým životcká republika a Papua-Nová Guinea. ním otázkám, které si manželský
„Korupce na Ukrajině je systematic- pár Čangových klade. Po deseti
ký fenomén. Ruinuje stát, ponižu- letech vyčerpávající práce v ekonoje a zahanbuje každého obyvatele micky nestabilní Francii opouštěa ohrožuje svobody a ústavní práva,“ jí manželé své přechodné bydliště
prohlásil dokonce v roce 2011 pre- a s hořkostí se navracejí do rodné
zident Viktor Janukovyč. Od téhož Číny. Bez prostředků a s vědomím
roku zde platí zákon o přístupu nenaplněných představ přijížk veřejným informacím. Pět lidí dějí do zcela nové a sebevědoz různých částí země se snaží toho- mé země, ve které se jejich blízcí
to zákona dovolat u zkorumpova- úspěšně prosadili. Znovu tak sbíných a byrokracií prolezlých úřa- rají síly na nový začátek a jejich
dů. Pět příběhů, pět režisérů, jedno jedinou jistotou zůstává vzájemná
téma. Promítání filmu na Ukrajině podpora.
bylo v některých městech ze strany
místních úřadů zakázáno.
David Čálek, Jakub Zahradníček
ČR, Keňa, Somálsko / 2014 / 85 min. / HDCAM
Co se stane, když se štáb filmařů vydá do východní Afriky natočit dokument o fenoménu pirátství, které se od roku 1995 rozmáhá
v mořích u somálských břehů? Místo rozhovoru se skutečnými piráty
se dokumentaristé zaplétají do lží
a klamů, které pro ně přichystali místní, zahraničními novináři
„osvědčení“ informátoři. Při svém
africkém putování nakonec poodhalí, že z prodeje pirátských příběhů se stal pro některé Somálce
úspěšný obchod. Film o tak trochu jiném pirátství podkresluje originální hudba skupiny Midi Lidi.
Jeden svět uvádí film ve světové
premiéře.
05. 03. 2014 17.30 Lucerna MS
07. 03. 2014 18.00 Světozor MS
08. 03. 2014 17.30 Ponrepo
04. 03. 2014 17.30 Ponrepo
06. 03. 2014 22.00 Světozor MS
09. 03. 2014 15.30 Francouzský institut
07. 03. 2014 19.30 Světozor VS
10. 03. 2014 19.45 Lucerna MS
#totalita
#
#politika
#
#aktivismus
#
#migrace
#
#chudoba
#
#práce
#
#chudoba
#
#byznys
#
#práce
#
Cesty ke svobodě
Práce dělá člověka...
Český pohled
seznam promítaných filmů
41
Plány s DNA
Počátky
Podezřelá čokoláda
DNA Dreams
Beginnings
Shady Chocolate / Lyssky Chokolade
Bregtje van der Haak
Nizozemsko / 2012 / 54 min. / HD
Linda Kallistová Jablonská
ČR / 2014 / 60 min. / Blu-ray
Miki Mistrati
Dánsko / 2012 / 45 min. / Blu-ray
Osmnáctiletý Čao Bowen vede
odborný tým zkoumající vztah
inteligence a DNA. „Copak byste
si nechtěli vybrat, jak chytré bude
vaše dítě?“ ptá se nadšeně. Pětadvacetiletá Lin Lin zase v klonovací laboratoři vyrábí prasata všech
tvarů i velikostí. „Cítím se jako
matka,“ říká, když sleduje prasátka, která „počala“ pod svým mikroskopem. Oba pracují pro čínskou firmu BGI, světovou jedničku
v oblasti výzkumu genetiky, která využívá benevolence čínských
zákonů na poli genetického inženýrství. Film sleduje jejich práci ve futuristické laboratoři a zároveň nastoluje důležité otázky.
Neposouvají genetičtí vědci hranice stvoření až k bodu, z něhož již
nebude návratu?
Dvojčata Pavla a Denisa a o několik měsíců starší Adéla dosáhly
dospělosti ve výchovném ústavu
v Počátkách. Odtud je nevyhnutelně čeká cesta do samostatného
života, na niž se vydávají vybaveny
výučním listem a směsí radostného očekávání a obav. Aby přechod
nebyl tak tvrdý, začínají v Domě
na půli cesty. Jejich startovní pozice je řadí do role outsiderů, z níž
není snadné se bez podpory rodiny vymanit. Přesto se o to pokusí, každá svým způsobem a každá
také s jiným výsledkem. Režisérka
Linda Kallistová Jablonská sledovala dívky téměř dva roky, aby zaznamenala jejich snažení, každodenní
malá vítězství a prohry. Jeden svět
uvádí film ve světové premiéře.
V roce 2010 natočil dánský filmař
Miki Mistrati zneklidňující dokument The Dark Side of Chocolate (Odvrácená strana čokolády).
Odhalil v něm otřesné praktiky
na kakao­vých plantážích v Pobřeží Slonoviny, kde byly k otrocké
práci zneužívány děti, často pašované z mnoha chudých zemí Afriky. Film vzbudil značnou odezvu
a velcí výrobci čokolády pod tlakem konzumentů slíbili zjednat
nápravu. Kolik z mediálně obratně
prezentovaných projektů, které si
kladly za cíl zlepšit situaci místních
komunit, bylo skutečně prospěšných a kolik z proklamací jsou jen
lži a prázdné sliby? Na tyto otázky
se režisér Mistrati snaží odpovědět
ve svém novém investigativním
dokumentu – a výsledek je neméně šokující.
04. 03. 2014 18.00 Světozor MS
07. 03. 2014 19.45 Lucerna VS
11. 03. 2014 22.00 Lucerna MS
05. 03. 2014 17.15 Světozor VS
09. 03. 2014 22.00 Atlas MS
12. 03. 2014 19.30 Francouzský institut
04. 03. 2014 20.00 Světozor MS
10. 03. 2014 19.30 Lucerna VS
12. 03. 2014 20.00 Atlas MS
#zdraví
#
#byznys
#
#environment
#
#vzdělání
#
#rodina
#
#práce
#
#děti
#
#vzdělání
#
#byznys
#
Takzvaná civilizace
Rodiny v ohrožení
Práce dělá člověka...
42
seznam promítaných filmů
Poslední sny
Poslouchej ho!
Prádelna
Last Dreams / En god død
Hear this! / Moet je horen!
The Laundry Room /
La clé de la chambre à lessive
Estephan Wagner
Dánsko / 2013 / 59 min. / HD
Soulaima El Khaldi
Nizozemsko / 2013 / 15 min. / HD
Hanne přemýšlí, zda má kontaktovat svou dceru a usmířit se
s ní. Britt by chtěla ještě naposled
spatřit svou celoživotní kamarádku z Norska. Myrna chce strávit
poslední chvíle s manželem, ještě jednou vstát a nechat na sebe
dopadat paprsky slunce. Stihnou
si svá přání splnit? Intimní portrét tří žen během posledních týdnů jejich životů v dánském hospici otevírá téma, které je v Česku
stále silně tabuizované. Jakkoli je
odchod našich blízkých ze života složitý, režisér Estephan Wagner
ukazuje, že díky empatické péči
ošetřujícího personálu, psychologů či kněží se na něj lze připravit.
Dojemný film natočený s velkou
citlivostí dokáže přesvědčit o tom,
že naši poslední cestu může provázet důstojnost.
Desetiletý Tristan žije s rodiči a mladší sestrou v malém nizozemském městečku. Jeho největší
zálibou je fotbal. Pravidelné tréninky a zápasy místního žákovského týmu si užívá stejně intenzivně jako jeho kamarádi. Jen by
si moc přál, aby tým mohl trénovat jeho otec, který je do fotbalu podobně zapálený, a navíc hrál
i v reprezentaci. Tristanův otec je
ale stejně jako jeho matka neslyšící.
Podaří se Tristanovi přesvědčit svůj
tým, že jeho otec dokáže vést fotbalový trénink i navzdory svému
hendikepu?
Floriane Devigne, Fred Florey
Švýcarsko, Francie / 2013 / 72 min. / HD
Citlivý observační dokument nás
zavádí do malé komunitní prádelny patřící bytovému domu
v odlehlé části švýcarského Lausanne. V opakujícím se rytmu
nekonečných domácích prací,
mezi pracími prášky, koši na prádlo
a stále zapnutými pračkami, jsme
svědky malých i velkých problémů
obyvatel domu, většinou migrantů. Jsou to lidé z různých částí světa vyznávající rozličná náboženství.
Ve společném středobodu prádelny zažíváme jejich každodenní
hádky, usmiřování, drobné radosti nebo hovory o jejich strastech
i nadějích.
05. 03. 2014 19.15 Lucerna VS
08. 03. 2014 21.30 Evald
11. 03. 2014 19.30 Francouzský institut
08. 03. 2014 14.00 Světozor MS
10. 03. 2014 16.00 Atlas MS
04. 03. 2014 21.30 Evald
08. 03. 2014 17.30 Atlas VS
10. 03. 2014 16.00 Světozor MS
#rodina
#
#zdraví
#
#stáří
#
#děti
#
#rodina
#
#zdraví
#
#migrace
#
#chudoba
#
#práce
#
Rodiny v ohrožení
Jeden svět dětem
Práce dělá člověka...
seznam promítaných filmů
43
Prachy v prachu
Prales tančících duchů Projekt Příroda
Ash & Money /
Kust tuleb tolm ja kuhu kaob raha
Forest of The Dancing Spirits /
De dansande andarnas skog
Tiit Ojasoo, Ene-Liis Semper
Estonsko / 2013 / 98 min. / HD
Linda Västrik
Švédsko, Kanada / 2013 / 104 min. / Blu-ray
Politické strany financují své kampaně z nepřiznaných peněz, politici slibují nesplnitelné, roste korupce a klientelismus. To je reálná
situace na estonské politické scéně,
která nápadně připomíná situaci
v řadě dalších zemí, včetně Česka.
Tamní divadlo NO99 se rozhodlo
čelit celospolečenskému znechucení z panujících praktik v politice
provokativním způsobem – ohlásilo vytvoření nové politické strany. Připravuje spoty, billboardovou
kampaň a chystá ustavující sjezd
pro 7 000 lidí. A establishment
i média začínají být nervózní. Je to
celé jen mystifikace, nebo tu skutečně vzniká nová strana? Autorský dokument odhaluje slabiny
dnešní demokracie a poukazuje
na sílu občanské společnosti.
Uprostřed hlubokých, civilizací
dosud nedotčených pralesů afrického Konga žijí Pygmejové kmene Aka. Unikátní snímek švédské filmařky Lindy Västrik, která
mezi domorodci pobývala v letech
2005–2012, zachycuje fascinující život tohoto lovecko-sběračského kmene. Ten se stejně jako před
staletími řídí magickými rituá­
ly, mýty a tradicemi. Na pozadí
osobního příběhu manželů Akayi
a Kengoleho, jejichž největší touhou je mít vlastní děti, je vykreslena harmonie soužití lidí s pralesem,
jež je zdrojem všeho života i smrti. Soužití, které kvůli plánům státní lesnické společnosti však zřejmě
nebude mít dlouhého trvání.
05. 03. 2014 20.00 Atlas MS
08. 03. 2014 13.00 Lucerna MS
09. 03. 2014 17.30 Francouzský institut
07. 03. 2014 21.30 Evald
09. 03. 2014 18.00 Mětská knihovna
11. 03. 2014 19.45 Lucerna MS
08. 03. 2014 15.15 Lucerna VS
10. 03. 2014 17.15 Světozor VS
12. 03. 2014 16.00 Atlas MS
#aktivismus
#
#umění
#
#politika
#
#menšiny
#
#environment
#
#rodina
#
#environment
#
#aktivismus
#
#děti
#
Moc médií
Hlavní soutěž
Takzvaná civilizace
Project Wild Thing
David Bond
Velká Británie / 2013 / 78 min. / Blu-ray
Britský filmař David Bond se nedokáže smířit s tím, že jeho děti milují
televizi a tablety více než procházky lesem a venkovní hry. Podobně jako jejich vrstevníci se štítí bláta a bojí se lézt po stromech. David
se proto rozhodne pomocí propracované reklamní kampaně změnit
zažité stereotypy u dětí i přístup
jejich rodičů. Jmenuje se marketingovým ředitelem projektu „Příroda“ a přizve na pomoc světové
experty z oboru PR, reklamy a tým
kreativců. Na rozdíl od komerčních
nadnárodních firem sice nemá
vysoký rozpočet, zato ušlechtilý
záměr – dostat děti ven. Do stále
probíhající kampaně se lze zapojit
na www.projectwildthing.com.
44
seznam promítaných filmů
Přestupní stanice
Převýchova
Případ Aj Wej-wej
Stop-Over / L’Escale
The Hunting of the Snark /
La Chasse au Snark
Ai Weiwei The Fake Case
Kaveh Bakhtiari
Francie / 2013 / 100 min. / HDCAM
Švýcarský režisér íránského původu Kaveh Bakhtiari se vydává
do Řecka, jedné z hlavních přestupních stanic pro přistěhovalce
do Evropy. Do Athén právě dorazil z Íránu jeho bratranec Mohsen. Čeká zde spolu s dalšími migranty na vyřízení dokladů a shání
kontakty na pašeráky, kteří by mu
pomohli dostat se do západní
Evropy. Režisér sleduje osud Mohsena a dalších utečenců s podobným příběhem, kteří žijí své životy
v jakémsi vzduchoprázdnu. Čekání
se zdá nekonečné... Snímek přináší
intimní pohled do života migrantů,
kteří jsou kvůli svým snům ochotni
riskovat vše.
François-Xavier Drouet
Francie / 2013 / 95 min. / Blu-ray
Andreas Johnsen
Dánsko / 2013 / 86 min. / HDCAM
Belgická internátní škola Snark se
snaží poskytovat vzdělání a péči
studentům, kteří by běžnou školní
výuku nezvládli. Jedná se o teenagery s poruchami chování, za kterými stojí často neutěšená situace v rodině – rozvod, chudoba či
domácí násilí. Filmaři měli unikátní možnost sledovat po dobu jednoho školního roku dění ve škole,
byli svědky každodenních vyhrocených situací a mohli nahlédnout do náročné práce trpělivých
pedagogů a psychologů. Ti se snaží používat nerepresivní formy
výchovy, ale ne vždy se jim to daří.
Příkladem je mladá dívka Angèle.
Dostane ještě jednu šanci, nebo
bude vyloučena ze školy?
Je nejslavnějším čínským umělcem současnosti – jen se s ním
režim nechlubí. Aj Wej-wej má
totiž odvahu jej otevřeně kritizovat. V roce 2011 došla úřadům trpělivost a světovou celebritu zavřely na 81 dní do vazby bez obvinění.
Po propuštění však represe nekončí, v domácím vězení je Aj Wej-wej
monitorován a sledován na každém kroku. Navíc je na roztrhání:
chce ho rodina, novináři, umělecká
obec... Vězení umělcem sice otřáslo, ale nebyl by to Aj Wej-wej, aby
velmi záhy nezačal hledat nové
cesty, jak tvořit a jak vyzvat úřady na další kolo souboje o pravdu a lidská práva. Velmi intimní portrét reflektuje zápas muže,
pro něhož je svoboda nejvyšší
hodnotou.
04. 03. 2014 20.00 Atlas MS
10. 03. 2014 20.00 Mětská knihovna
12. 03. 2014 16.00 Světozor MS
07. 03. 2014 16.00 Světozor MS
08. 03. 2014 17.30 Francouzský institut
10. 03. 2014 21.30 Atlas VS
05. 03. 2014 20.00 Světozor MS
09. 03. 2014 21.30 Lucerna VS
12. 03. 2014 21.30 Evald
#migrace
#
#chudoba
#
#práce
#
#děti
#
#vzdělání
#
#rodina
#
#totalita
#
#aktivismus
#
#umění
#
Hlavní soutěž
Rodiny v ohrožení
Moc médií
seznam promítaných filmů
Pussy Riot
– punková modlitba
45
Putinovy hry
Raduga (slavnost duhy)
Putin’s Games
Raduga (The Celebration of the Rainbow)
Alexander Gentělev
Německo, Rakousko, Izrael / 2013 / 90 min. / HD
Zdeněk N. Bričkovský
ČR / 2014 / 50 min. / miniDV
Medaile jsou rozdány, rekordy
pokořeny a vítězství vybojována.
Kdo je ale skutečným vítězem a kdo
poraženým? Zimní olympijské hry
v Soči 2014 zůstanou navždy zapsány jako kontroverzní projekt ruského prezidenta Vladimira Putina,
který by se nikdy nezrealizoval bez
jeho osobní posedlosti. Sen o světovém svátku sportu se sice proměnil ve skutečnost, ale za jakou
cenu? Všudypřítomná korupce,
vyvlastňování soukromých majetků, násilné vystěhovávání obyvatel, nevratné dopady na životní
prostředí. V investigativním dokumentu vystupují na povrch ty největší bolesti současného Ruska.
Pro lidi, kteří svou otevřenou výpovědí přispěli ke vzniku filmu, však
tato olympiáda nezůstane hezkou
vzpomínkou.
Jeden svět uvádí ve světové premiéře nový film režiséra Zdeňka
N. Bričkovského, jehož srdce patří
Sibiři a lidem žijícím mimo dosah
civilizace. Už řadu let zde objevuje zapomenuté národy bojující o uchování tradic i jednotlivce,
kteří dobrovolně zvolili život v přírodě, usilujíce o spirituální bohatství místo materiálního. Nejnovější snímek Raduga (slavnost duhy)
je meditací o hledání pravdy, pravého významu slov i písmen, o cestě ke kořenům, k bohům a o návratu skutečného porozumění. Režisér
zůstává věrný svému poetickému
stylu, podstatnou roli opět hraje
kamera, zachycující magickou krásu sibiřské krajiny.
Pussy Riot: A Punk Prayer
Mike Lerner, Maxim Pozdorovkin
Velká Británie / 2013 / 93 min. / DCP
Dokument sleduje osudy tří dívek
z feministické protestní skupiny Pussy Riot, jejichž provokativní
protiputinovské vystoupení v pravoslavném chrámu Krista Spasitele v únoru 2012 bylo státem odsouzeno jako vyvolávání náboženské
nesnášenlivosti. Film využívá veřejně dostupné materiály ze soudního procesu a prokládá je rozhovory s rodinami zatčených umělkyň.
Hojně medializovaný proces je vnímán jako střet dvou světů: putinovské mocenské mašinerie využívající nostalgie po velkém Rusku
a těch, kteří jsou kvůli vyjádření
nesouhlasu s politickým systémem
ochotni překračovat zažité společenské normy.
08. 03. 2014 19.30 Francouzský institut
11. 03. 2014 19.00 Lucerna VS
05. 03. 2014 17.30 Francouzský institut
08. 03. 2014 15.00 Světozor VS
09. 03. 2014 18.00 Atlas MS
09. 03. 2014 19.30 Světozor VS
10. 03. 2014 17.30 Atlas VS
#aktivismus
#
#umění
#
#politika
#
#environment
#
#politika
#
#totalita
#
#environment
#
#menšiny
#
#práce
#
Cesty ke svobodě
Hlavní soutěž
Český pohled
46
Ruina
seznam promítaných filmů
Řeka mění směr
S chutí do toho!
A River Changes Course
Keep Up The Good Work / Frohes Schaffen
Markus Lenz
Německo / 2013 / 73 min. / Blu-ray
Kalyanee Mam
Kambodža, USA / 2013 / 83 min. / Blu-ray
Konstantin Faigle
Německo / 2012 / 98 min. / Blu-ray
Před dvaceti lety zkrachovala
ve Venezuele jedna z největších
bank. V centru metropole Caracas po ní zůstal stát nedostavěný dvousetmetrový mrakodrap.
Do kanceláří, které měly sloužit
bankéřům, se postupem času svévolně nastěhovaly tři tisíce lidí.
Sousedé z okolních čtvrtí se squatterů bojí, přejí si, aby je úřady ze
zruinované stavby vysídlily. Ty ale
vzniklou situaci dlouhodobě ignorují. Dům, o kterém se mluví jako
o největším vertikálním slumu
v Latinské Americe, má však vlastní
pravidla a řád. Zdejší obyvatelé si
vybudovali svérázný model komunitního řízení. Film ukazuje realitu země, která po patnácti letech
Chávezovy vlády zdaleka nepřipomíná slibovaný socialistický ráj.
Kambodžská filmařka Kalyanee
Mam se vrací do rodné země, aby
ve svém režijním debutu zachytila současnost, která se rychle
mění. Moderní společnost ovlivňuje zejména tradiční způsoby
obživy komunit na venkově. Pralesy se kácí, na orné půdě se staví
a množství ryb v jezerech se stále
zmenšuje. Filmařka nahlíží na osudy tří rodin z kambodžského venkova, které jsou nuceny se na tyto
rychlé změny adaptovat. Nedostatek peněz a zadluženost je hlavním důvodem migrace některých
z nich do měst, kde nalézají podřadnou práci v továrnách. Vizuálně atraktivní snímek získal mnohá
ocenění na festivalech po celém
světě, včetně velké ceny poroty
za nejlepší dokument na festivalu
Sundance v roce 2013.
Dokumentární komedie se zeširoka dívá na práci jako zdroj našeho
štěstí i utrpení. Režisér Konstantin Faigle přizval sociology, ekonomy, teology, filozofy, historiky, psychology i komiky, aby se zamysleli
nad tím, kde se západní civilizace
ocitla ve vztahu k práci. Rozhovory
a ankety doprovázejí hravé inscenované sekvence s činorodým
seniorem, vyhořelým inženýrem,
pracovitou produkční bez zakázek nebo cynickými pojišťovacími
agenty. Často zneklidňující názory
a otázky vyvažují příběhy o lidech,
kteří ke stávajícímu systému našli
alternativu.
06. 03. 2014 17.00 Lucerna VS
08. 03. 2014 14.00 Mětská knihovna
10. 03. 2014 19.30 Atlas VS
04. 03. 2014 17.15 Světozor VS
08. 03. 2014 13.15 Lucerna VS
12. 03. 2014 20.00 Světozor MS
04. 03. 2014 16.00 Atlas MS
10. 03. 2014 19.30 Světozor VS
11. 03. 2014 17.30 Ponrepo
#chudoba
#
#rodina
#
#environment
#
#rodina
#
#chudoba
#
#práce
#
#práce
#
#byznys
#
#zdraví
#
Takzvaná civilizace
Práce dělá člověka...
Práce dělá člověka...
seznam promítaných filmů
S nálepkou ADHD
47
Show!
Four Letters Apart – Children in the
Age of ADHD / Jeg hader ADHD
Erlend E. Mo
Dánsko / 2013 / 88 min. / HD
Skutečnější
než realita
InRealLife
Bohdan Bláhovec
ČR / 2013 / 67 min. / Blu-ray
Beeban Kidron
Velká Británie / 2013 / 86 min. / Blu-ray
Marino, Martine, Victor anebo
možná i vaše dítě trpí neurovývojovou poruchou známou jako
ADHD čili porucha pozornosti s hyperaktivitou. Ta ve školním
věku postihuje zhruba 3–7 procent
dětí a u přibližně poloviny z nich
pak přetrvává do dospělosti. Lékaři často těmto dětem předepisují
léky, které usměrňují činnost mozku. Jedna dánská škola má ale úplně odlišný přístup – alternativní
program zaměřený na individuální
potřeby a problémy jednotlivých
dětí, na kterém se ve spolupráci s rodiči podílí učitelé a terapeuti. Křehký filmový portrét zachycuje, jak se třem dětem díky unikátní
metodice daří postupně ovládnout
své pocity i chování.
Angee, Tereza, Nikola, Michaela a Vendy jsou členky dívčí popové skupiny 5Angels. Jejich manažer a zároveň otec jedné z nich je
odhodlaný své svěřenkyně vynést
do nejvyšších pater českého šoubyznysu a ovládnout trh s dětskou
populární hudbou. Nastupuje tak
tvrdý dril – dívky, kterým je mezi
11 a 14 lety, posilují bříška, trénují
úsměv do kamery a fotí se s ikonou
českého popu Michalem Davidem.
Absolventský film režiséra Bohdana Bláhovce nabízí unikátní pohled
do života teenagerské kapely i jejího temnějšího zákulisí. Ukazuje, že
5Angels zdaleka nejsou splněným
snem náctiletých zpěvaček, ale spíš
produktem promyšleného byznys
plánu jejich manažera. Snímek získal
Cenu české filmové kritiky za nejlepší dokumentární film v roce 2013.
Ještě donedávna bylo možné vnímat virtuální realitu jako svět
v nekonečném moři internetu, kam si sice člověk chodí zaplavat, ale pak se vždy vrátí na pevninu běžné každodennosti. Co se
ale stane, když se náš život více
než ve skutečnosti začne odehrávat v on-line světě sociálních sítí,
videí a počítačových her? Britská
režisérka Beeban Kidron předkládá zpovědi těch, kteří se stali oběťmi internetové závislosti – sledují porno, propadli hraní her nebo
se nedokáží odtrhnout od chatu
s přáteli. Dokument nabízí vhled
do mysli mladé generace lapené
ve virtuální pasti a prostřednictvím
komentářů odborníků z různých
oblastí analyzuje dopady používání internetu na naše sociální životy.
06. 03. 2014 18.00 Mětská knihovna
08. 03. 2014 20.00 Atlas MS
10. 03. 2014 17.30 Francouzský institut
07. 03. 2014 19.30 Atlas VS
09. 03. 2014 19.30 Evald
11. 03. 2014 16.00 Světozor MS
05. 03. 2014 21.30 Lucerna VS
12. 03. 2014 20.00 Mětská knihovna
#děti
#
#vzdělání
#
#zdraví
#
#děti
#
#byznys
#
#umění
#
#nová
#
média
#láska
#
#rodina
#
Rodiny v ohrožení
Moc médií
Moc médií
48
Souhlasím
s podmínkami
seznam promítaných filmů
Srdce
Štěstí
Heart
Happiness
Alvaro Pastor
Španělsko / 2013 / 6 min. / HD
Thomas Balmès
Francie, Finsko / 2013 / 80 min. / Blu-ray
V roce 2012 ohlásila španělská vláda, že v rámci úsporných opatření sníží podporu těžebnímu průmyslu téměř o dvě třetiny. Reakcí
na toto opatření byla stávka osmi
tisíc horníků. Krátké emotivní video zaznamenává protestní
pochod více než 240 horníků, kteří se po dvacetidenní pěší cestě
z Asturie dostávají do 400 kilometrů vzdáleného Madridu. V hlavním městě je vítají tisícovky podporovatelů připojující se k jejich
protestu.
Hrubé národní štěstí je důležitější než hrubý domácí produkt,
vyhlásil kdysi král Bhútánu, izolované himálajské země. Osmiletý Päjangkji žije v horské vesnici,
kde neznají nic než práci a budd­
hismus. Matka ho už nedokáže
uživit, a tak je poslán do kláštera. Malý mnich ale touží po jiném
životě. Když král oznámí, že v zemi
bude zavedeno televizní vysílání
a internetové připojení, Bhútánci
jsou nadšeni a nemohou se dočkat.
I obyvatelé malé horské vesnice
jsou zvědaví a netrpěliví. A tak se
Päjangkji spolu se svým strýcem
vypraví do hlavního města, aby
koupili televizi. Přinese jim štěstí?
Atmosféru filmu dokreslují fascinující záběry himálajských hor a citlivě zvolená hudba.
05. 03. 2014 22.00 Lucerna MS
07. 03. 2014 20.00 Mětská knihovna
11. 03. 2014 17.30 Evald
06. 03. 2014 16.00 Atlas MS
09. 03. 2014 21.30 Evald
10. 03. 19.30 2014 Francouzský institut
06. 03. 2014 20.00 Atlas MS
09. 03. 2014 19.15 Lucerna VS
10. 03. 2014 13.30 Lucerna VS
#nová
#
média
#byznys
#
#politika
#
#práce
#
#aktivismus
#
#chudoba
#
#chudoba
#
#rodina
#
#environment
#
Moc médií
Práce dělá člověka...
Takzvaná civilizace
Terms and Conditions May Apply
Cullen Hoback
USA / 2013 / 80 min. / Blu-ray
Koncept soukromí patří zdá se minulosti, jak nás přesvědčují v dokumentu Cullena Hobacka odborníci
na technologie a společenské vědy.
Téměř pokaždé, když si zřizujeme
e-mail nebo aktualizujeme software,
klikneme na tlačítko „souhlasím“. Kolik
z nás si však kdy skutečně přečetlo
podmínky? Naším stvrzením poskytujeme velkým korporacím jako Facebook či Google, a potažmo i národním vládám možnost monitorovat
naše chování v reálném čase. Akceptujeme však i skutečnost, že můžeme
být vyhoštěni ze země, když na Twitteru zavtipkujeme o terorismu? Film
chronologicky mapuje proměnu
americké legislativy, která ruku v ruce
se stále zdokonalujícími se technologiemi pro ukládání velkých dat přibližuje naše životy orwellovské dystopii.
seznam promítaných filmů
Tanečník Evžen
Dancing with Style / In Stijl Dansen
Xander de Boer
Nizozemsko / 2012 / 17 min. / HD
Už na prvním stupni základní
školy byl Evžen terčem posměchu a šikany ze strany spolužáků.
Nejen pro své nezvyklé jméno, ale
především kvůli zálibě v klasickém
tanci. Tanec dává čtrnáctiletému
Evženovi pocit svobody, nehodlá
se ho proto vzdát. Chce ale, aby ho
spolužáci začali respektovat. Jednoho dne se Evžen rozhodne pro
riskantní krok – ukáže celé třídě,
jak může být tanec krásný a emotivní. Dokážou ho spolužáci přijmout mezi sebe, i když se věnuje
nezvyklému koníčku?
49
Tibet – oheň
v zemi sněhu
Fire In The Land of Snow:
Self-Immolations in Tibet
G. Losang, D. Namling, A. Srivastava
USA / 2013 / 57 min. / HD
Čínské represe dohnaly Tibeťany v posledních letech k radikální formě protestu – sebeupalování. Od roku 2009 se upálilo již asi
120 Tibeťanů, převážně buddhistických mnichů a mnišek, kteří tímto zoufalým aktem volali po návratu dalajlamy a nastolení svobody.
Zvolená mučivá forma protestu jen
ilustruje beznadějnou situaci Tibeťanů, jejichž hlasy nejsou dostatečně slyšet. V reakci na ně čínská vláda zametá stopy a trestá přeživší
oběti i jejich rodinné příslušníky.
Unikátní ilegálně pořízené záběry
veřejných demonstrativních sebevražd i názory expertů přinášejí
šokující vhled do současné situace v Tibetu.
Ujednání
The Agreement / Forhandleren
Karen Stokkendal Poulsen
Dánsko / 2013 / 58 min. / Blu-ray
Film dánské režisérky Karen Stokkendal Poulsen nahlíží pod pokličku diplomatických jednání mezi
Srbskem a Kosovem na půdě
Evropské unie. Píše se rok 2012:
Srbové by se rádi přiblížili slibovanému členství v EU, zástupci Kosova usilují o uznání své nezávislosti
a EU potřebuje posílit svou důvěryhodnost coby strážce stability
v Evropě. Uvnitř obou vyjednávacích týmů panuje napjatá atmosféra, emoce doprovázejí každou
kontroverzní formulaci. Podaří se
evropskému vyjednavači dosáhnout uzavření konsensu? Napomůže vypjaté atmosféře vhodně zvolená kravata?
09. 03. 2014 14.00 Světozor MS
11. 03. 2014 16.00 Atlas MS
06. 03. 2014 20.00 Mětská knihovna
10. 03. 2014 17.30 Ponrepo
12. 03. 2014 17.30 Francouzský institut
04. 03. 2014 21.30 Atlas VS
05. 03. 2014 18.00 Mětská knihovna
09. 03. 2014 15.30 Atlas VS
#děti
#
#umění
#
#vzdělání
#
#totalita
#
#menšina
#
#aktivismus
#
#politika
#
#válka
#
#protest
#
Jeden svět dětem
Máte právo vědět
Máte právo vědět
50
seznam promítaných filmů
Ukrajina není bordel
Ve stínu slunce
Velká noc
Ukraine Is Not a Brothel
In the Shadow of the Sun
The Great Night
Kitty Green
Austrálie / 2013 / 80 min. / HD
Harry Freeland
Velká Británie / 2012 / 84 min. / HD
Petr Hátle
ČR / 2013 / 72 min. / Blu-ray
Obrázky z protestních akcí ukrajinské skupiny Femen obletěly svět.
Kdo ale ve skutečnosti jsou tyto
mladé ženy, které si píšou slogany
na obnažená prsa? Co pro ně znamená označení feministka a proč
se rozhodly pro radikální formu
aktivismu? Australská režisérka
s ukrajinskými kořeny Kitty Green
strávila se skupinou čtrnáct měsíců, během kterých zachytila několik jejích riskantních akcí na Ukrajině, v Turecku a v Bělorusku. Díky
vzájemnému sblížení se jí zároveň podařilo odhalit, co se skrývá za pečlivě budovanou značkou
Femen.
Narodit se bez pigmentu ztěžuje život všude na světě – kůži
spaluje slunce, lidé častěji umírají na rakovinu a postupně slepnou. Albíni v Tanzanii ale doslova bojují o přežití. Místní šamani
totiž šíří mezi lidmi pověru, že části těl „bílých duchů“ přinášejí štěstí a blahobyt. V emocionálně silném dokumentu filmaři šest let
sledovali osudy dvou albínů, kteří
se i přes nepřízeň osudu přibližují svému snu – patnáctiletý Vedastus touží po vzdělání, Josephat Torner po společnosti bez předsudků
a brutálních vražd albínů. Ani
jeden z nich nechce být ve vlastní
zemi pronásledován jenom kvůli
své odlišnosti.
Je po půlnoci. Nastává doba, kdy
se město propadá do ticha a ze
tmy se vynořují bledé stíny rozehrávající v mihotavém světle své
etudy. Jsou to ztracené existence,
lidé, které nikdo nehledá a po kterých se nikomu nestýská. Ve dne
většinou spí a v noci se potulují. K jejich nočním dobrodružstvím
přibývá i kriminalita a drogy, které ještě prohlubují jejich nespavost. Vizuálně působivý dokument
zachycuje prostřednictvím autentických portrétů postav plynoucí
realitu nočních ulic Prahy. Režisér
Petr Hátle za něj získal v roce 2013
Cenu za nejlepší český dokument
na festivalu v Jihlavě.
06. 03. 2014 20.00 Ponrepo
07. 03. 2014 21.45 Světozor VS
08. 03. 2014 21.30 Atlas VS
#aktivismus
#
#ženy
#
#protest
#
Moc médií
06. 03. 2014 21.30 Lucerna VS
08. 03. 2014 16.00 Mětská knihovna
12. 03. 2014 17.30 Ponrepo
#aktivismus
#
#vzdělání
#
#zdraví
#
Panorama, Ozvěny festivalu Tri Continental
04. 03. 2014 22.00 Atlas MS
08. 03. 2014 19.30 Atlas VS
10. 03. 2014 18.00 Světozor MS
#práce
#
#chudoba
#
#ženy
#
Český pohled
seznam promítaných filmů
51
Verdikt v Maďarsku
Víc než jen práce
Vítejte v Loliondu
Judgment in Hungary
A Whole Lott More
Welcome to Loliondo /
Velkommen til Loliondo
Eszter Hajdú
Maďarsko / 2013 / 107 min. / HD
Victor Buhler
Velká Británie / 2011 / 90 min. / DCP
Tři roky sledoval štáb soud se čtyřmi
maďarskými přívrženci krajní pravice, kteří byli obviněni ze série rasově motivovaných vražd šesti Romů,
včetně dětí. Dopadení pachatelů
trvalo více než rok, samotné projednávání případu se vleklo zejména
kvůli nedostatku důkazů a zásadním pochybením policie. Díky neustálé přítomnosti kamer v soudní
síni se režisérce Eszter Hajdú podařilo zachytit dramatický průběh
ostře sledovaného procesu, k jehož
medializaci přispěl světově známý
maďarský hraný film Je to jen vítr
uvedený na Jednom světě v roce
2013. Dospěje proces k rozuzlení, které přinese třem pozůstalým
romským rodinám zadostiučinění?
Mohou důvěřovat ve spravedlnost
maďarského státu?
Firma Lott Industries sídlící v americkém Ohiu zaměstnává více než
tisíc lidí s různým typem zdravotního hendikepu. Zdánlivě monotónní práce při sestavování součástek pro automobilové výrobce
poskytuje většině z nich nejen
pravidelný příjem, ale především
podporuje jejich samostatnost
a sebevědomí. V souvislosti s krizí v automobilovém průmyslu se
ale firma dostává do potíží. Režisér
Victor Buhler zblízka sleduje osudy
tří zaměstnanců továrny a dvanáctiměsíční boj managementu transformovat firmu tak, aby nenastalo
propouštění.
Morten Vest
Dánsko / 2013 / 59 min. / HD
Afričtí Masajové, žijící na pomezí Keni a Tanzanie po stovky let
v souladu s přírodou, čelí v posledních letech násilnému vysidlování.
Nejprve byli vyhnáni z národních
parků Ngorongoro a Serengeti a následně získali jejich tradiční
pastviny v oblasti Loliondo od zkorumpované vlády bohatí investoři
ze Spojených arabských emirátů. Ti
si zde v neporušené a divoké krajině zřídili uzavřená lovecká teritoria.
O tom, že obydlí Masajů jsou systematicky likvidována a jejich půda
bezohledně zabírána, rapuje i mladý masajský hudebník a jeho hlas
zaznívá v rádiu po celé zemi. Dokážou si Masajové v současné době
vybojovat právo na užívání svých
území, nebo je jejich dosavadní
způsob života odsouzen k zániku?
05. 03. 2014 16.00 Světozor MS
07. 03. 2014 17.00 Lucerna VS
11. 03. 2014 22.00 Atlas MS
07. 03. 2014 17.30 Francouzský institut
11. 03. 2014 19.30 Evald
06. 03. 2014 17.30 Atlas VS
07. 03. 2014 22.00 Atlas MS
11. 03. 2014 17.30 Francouzský institut
#menšiny
#
#zločin
#
#politika
#
#zdraví
#
#rodina
#
#práce
#
#menšiny
#
#umění
#
#byznys
#
Hlavní soutěž
Práce dělá člověka...
Máte právo vědět
52
seznam promítaných filmů
Viva Cuba Libre –
rapová vzpoura
Vražedná pole
na Srí Lance
Všechno je možné
Viva Cuba Libre: Rap Is War
No Fire Zone: The Killing Fields of Sri Lanka
Everything Is Possible /
Wszystko jest mozliwe
Jesse Acevedo
Kuba, USA / 2013 / 60 min. / Blu-ray
Callum Macrae
Velká Británie / 2013 / 93 min. / HD
Lidia Duda
Polsko / 2013 / 54 min. / Blu-ray
Režisér Jesse Acevedo odhaluje divákům odvrácenou stránku
života na „ostrově svobody“, kterou v katalozích cestovních kanceláří nenalezneme. S myšlenkou
hrozby vězení sleduje raperskou
partu Los Aldeanos, která propůjčuje svůj hlas všem státem šikanovaným, neprávem stíhaným
a týraným Kubáncům. Jejich hudbu vláda zakazuje, jejich koncerty
se konají tajně v odlehlých částech
země, sami rapeři čas od času končí ve vězení. Ideu svobody, kterou
hudebníci šíří, však represe zastavit
nedokáže.
Dvě desetiletí války s tamilskými separatisty na severu Srí Lanky ukončila brutální ofenziva srílanské armády v roce 2009. Film
rekonstruuje události, které se
odehrály během 120 dní krutých
bojů, a přináší důkazy o válečných
zločinech srílanské vlády. Podle svědectví a videonahrávek, se
kterými pracují autoři dokumentu, se zdejší civilní obyvatelstvo
stalo obětí cíleného bombardování a poprav. Masakry desetitisíců
lidí se navíc odehrály v oblastech,
které měly být podle oficiálních
vyjádření státních představitelů takzvaně bezzásahové. Film přináší šokující svědectví, jehož věrohodnost se srílanská vláda snaží
zpochybnit.
Terese je sice už osmdesát let, ale
i přes svůj seniorský věk projíždí s batohem na zádech celý svět.
Razí přitom heslo, že všechno je
možné, třeba i najít novou lásku.
Vitální Polka, povoláním výtvarnice,
se oddala cestovatelské vášni teprve nedávno. Co ji k tomu přimělo?
Jak její počínání vnímá manžel Jan,
který je při jejích toulkách po světě
doma? Režisérka Lidia Duda citlivým způsobem portrétuje inspirativní osobnost Teresy, která zůstává i ve stáří velmi aktivní. Za svůj
předchozí snímek Zapletení si filmařka odnesla Cenu za režii na festivalu Jeden svět 2013.
06. 03. 2014 19.15 Lucerna VS
07. 03. 2014 20.00 Světozor MS
10. 03. 2014 17.30 Evald
06. 03. 2014 22.00 Atlas MS
07. 03. 2014 17.30 Ponrepo
11. 03. 2014 17.30 Atlas VS
05. 03. 2014 13.00 Světozor VS
05. 03. 2014 17.30 Ponrepo
09. 03. 2014 21.30 Atlas VS
#umění
#
#protest
#
#totalita
#
#válka
#
#politika
#
#menšiny
#
#rodina
#
#láska
#
#stáří
#
Cesty ke svobodě
Máte právo vědět
Práce dělá člověka...
seznam promítaných filmů
Výlet za láskou
The Special Need
Carlo Zoratti
Německo, Itálie / 2013 / 84 min. / Blu-ray
Sympatický třicátník Enea je autista a zatím ještě nepoznal, jaké to
je milovat a být milován. Po řadě
marných pokusů prožít první milostné dobrodružství se
jeho přátelé rozhodnou, že situaci nevyřeší terapie, ale akce. Vezmou dodávku a vyrazí společně
na prázdninový road trip po Evropě. Dočká se Enea svého vysněného zážitku se ženou? Milý dokument o cestě za láskou ukazuje, jak
obtížné je pro lidi s hendikepem
naplňovat své emoční potřeby.
53
zápisky z temnoty.
Aleppo.
Notes from the Dark. Aleppo /
Notatki z ciemności. Aleppo
Michal Przedlacki
Polsko / 2014 / 89 min. / HD
Autentické svědectví z Aleppa,
největšího syrského města denně sužovaného boji mezi režimem
Bašára Asada a opozičními skupinami, kde se jedním z hlavních
cílů pravidelných bombových útoků stali civilisté. Protagonisté filmu, kteří se před třemi lety účastnili nenásilných demonstrací proti
režimu, si pod tíhou každodenního utrpení vybrali různé role. Film
bývalého pracovníka humanitární
organizace, který se do Sýrie vrací jako dokumentarista, ukazuje
v té nejsyrovější podobě opoziční bojovníky, členy islamistických
hnutí, dětské vojáky stejně jako
lékaře a humanitární pracovníky. Ti
všichni ale doufají, že válka jednou
skončí a oni se budou moci vrátit
do civilního života.
Závisláci na netu
Web Junkie
Hilla Medalia, Shosh Shlam
Izrael, USA / 2013 / 74 min. / Blu-ray
Čína je jednou z prvních zemí
na světě, která prohlásila internetovou závislost za klinickou diagnózu. Úřady proto založily na 400
zařízení, která mají mladé lidi této
závislosti zbavit. V odvykacích
táborech jsou teenageři pod permanentním dohledem psychologů a lékařů a jejich denní režim
má charakter vojenského drilu. Mohou mít metody čínských
terapeutů úspěch? Snímek je sondou do životů dospívající generace Číňanů, většinou jedináčků
z nefunkčních rodin, kteří se kvůli neschopnosti odolat atraktivnímu světu kyberprostoru odvrací
od svých blízkých i kamarádů.
04. 03. 2014 19.30 Světozor VS
09. 03. 2014 20.00 Ponrepo
06. 03. 2014 17.30 Ponrepo
09. 03. 2014 17.30 Atlas VS
04. 03. 2014 19.30 Lucerna VS
05. 03. 2014 17.30 Evald
#zdraví
#
#láska
#
#rodina
#
#válka
#
#protest
#
#aktivismus
#
#děti
#
#zdraví
#
#nová
#
média
Rodiny v ohrožení
Cesty ke svobodě
Rodiny v ohrožení
54
seznam promítaných filmů
Zelimova zpověď
Zpěvy
Zelim’s Confession
Cantos
Ztracený signál
demokracie
Natalija Michajlovová
Německo / 2013 / 60 min. / HD
Charlie Petersmann
Švýcarsko / 2013 / 75 min. / HD
Zelim, dvacetiletý Čečenec žijící
na severním Kavkaze, byl jednoho
rána bez důvodu zatčen. Následovalo pět dní krutého mučení, při
kterém od něj policisté chtěli získat přiznání k činům, které nikdy
nespáchal. Díky své nezlomnosti
se Zelimovi podařilo mučení přežít
a uprchnout do Norska. Zatímco
v novém domově bojuje s nočními můrami a tíživými vzpomínkami, jeho rodina v Ingušsku se snaží očistit jeho jméno. Režisérka
Natalija Michajlovová se prostřednictvím Zelimovy zpovědi vrací
k pěti osudným dnům, které změnily jeho život, a upozorňuje na to,
že Zelim nebude zdaleka jedinou
obětí ruského státního aparátu.
Čtveřice postav vypráví v dokumentu švýcarského režiséra Charlieho Petersmanna příběhy ze svého každodenního života na Kubě.
Farmář, který sní o tom, že bude
jednou cestovat. Aktivistka strachující se o budoucnost dcery.
Manžel, který zvažuje odchod ze
země. Starý muž, jenž chce pomoci svému nemocnému příteli. Čtyři
lidé, kteří se sice vzájemně neznají,
ale jejich osudy spojují těžké životní podmínky. Existenciálně laděný dokument je poetickou intimní zpovědí o hledání vlastní cesty
a smyslu života v troskách utopického ráje.
05. 03. 2014 19.45 Lucerna MS
09. 03 2014 19.30 Francouzský institut
10. 03. 2014 19.30 Evald
05. 03. 2014 21.30 Evald
08. 03. 2014 13.00 Světozor VS
10. 03. 2014 20.00 Atlas MS
05. 03. 2014 22.00 Atlas MS
07. 03. 2014 19.30 Francouzský institut
08. 03. 2014 17.00 Lucerna VS
#totalita
#
#protest
#
#migrace
#
#totalita
#
#protest
#
#rodina
#
#práce
#
#politika
#
#protest
#
Máte právo vědět
Cesty ke svobodě
Moc médií
The Lost Signal of Democracy
Yorgos Avgeropoulos
Řecko / 2013 / 65 min. / HD
Ve fungování veřejnoprávních
médií se zrcadlí nejen stav společnosti, ale i politická situace v zemi.
Zářným příkladem bylo nečekané
umlčení řecké veřejnoprávní televize ERT v červnu 2013. Po sedmdesáti pěti letech vysílání stačila
vládě jediná noc na to, aby se místo zpravodajství na obrazovkách
objevilo zrnění. Nic podobného
se do té doby v žádné demokratické zemi na světě nestalo. Vypnutí veřejnoprávní televize vyústilo
v politický konflikt a vyvolalo protesty v zemi už tak rozvrácené ekonomickou krizí. Můžeme očekávat,
že se signál demokracie bude ztrácet i v dalších státech?
seznam promítaných filmů
Zvuky mučení
Sound of Torture
Keren Shayo
Izrael / 2013 / 60 min. / DCP
Tisíce Eritrejců prchají před diktátorským režimem přes egyptský
Sinaj do Izraele. Mnoho z nich je
však na své cestě zajato beduínskými únosci, kteří požadují od jejich
příbuzných vysoké výkupné. Švédská rozhlasová novinářka Meron
Estefanos původem z Eritreje dává
ve svém pořadu zaznít hlasům zoufalých obětí volajících přímo z telefonů svých krutých únosců. Při sledování osudu Hiriyti, která byla
unesena během cesty za svým
manželem, se novinářka dostává
jak do Izraele, kam se ti šťastnější po dlouhé cestě dostanou, tak
na egyptský Sinaj, na dohled míst,
kde jsou uprchlíci drženi. Film přináší mučivé svědectví o aktuální
situaci afrických uprchlíků, které se
média zatím příliš nevěnovala.
07. 03. 2014 22.00 Světozor MS
08. 03. 2014 18.00 Mětská knihovna
11. 03. 2014 19.30 Atlas VS
#migrace
#
#chudoba
#
#aktivismus
#
Máte právo vědět
55
další program
58Další program
Ozvěny festivalu Tri Continental
CROSS-MÉDIA – nové možnosti vyprávění
J ihoafrický Tri Continental je nejvýznamnějším lidskoprávním festivalem na africkém kontinentě. Zatím
poslední, dvanáctý ročník se konal v září 2013 ve třech
jihoafrických městech: Johannesburgu, Pretorii a Kapském Městě. Festival se zaměřuje na dokumentární filmy
o často kontroverzních a pro jihoafrický region provokativních tématech, jako jsou sociální a genderová nerovnost, rasismus nebo postkonfliktní procesy usmíření.
6. 3. | 17.00 | kino Světozor – velký sál
Tri Continental je významnou platformou pro filmové profesionály z celého světa i neziskové organizace a filmové produkce. V roce 2004 stál u zrodu
Asociace lidskoprávních festivalů (HRFN), která sdružuje přes třicet světových festivalů. Tri Continental
byl jedním z míst, kde se promítaly filmy Ozvěn Jednoho světa 2013. Letos naopak zavítají filmy z JAR
v rámci Ozvěn festivalu Tri Continental do Prahy.
HORNÍCI POD PALBOU, Rehad Desai, JAR, 2014 | Snímek o brutálním potlačení stávky horníků bude současně zahajovacím filmem a osobně ho přijedou představit režisér a spoluzakladatel festivalu Tri Continental
Rehad Desai a producentka Anita Khanna, která je ředitelkou Tri Continentalu a zasedne v Hlavní porotě Jednoho světa. Film bude uveden ve světové premiéře.
ĎÁBLOVO DOUPĚ, Riaan Hendricks, JAR, 2013 | Nepřikrášlený pohled do domácnosti šéfa drogového gangu
v prostředí drsného předměstí Kapského Města a jeden
z nejúspěšnějších jihoafrických filmů současnosti.
VE STÍNU SLUNCE, Harry Freeland, VB, 2012 | Film
oceněný Zvláštním uznáním Amnesty International
vypovídá o těžkém údělu albínů narozených v Tanzanii, kde čelí neustálému nebezpečí rituálních vražd.
Co jsou to cross-média a jak souvisí s dokumentárním filmem? Přijďte se podívat na prezentaci světoznámé dokumentaristky Kateriny Cizek, která se
nebojí pro vyprávění příběhů využít různé mediální
platformy.
Současné technologie umožňují vystoupit z klasické
lineární podoby příběhu a dovolují nám aktivně se
zapojit do děje a prožít si vše „na vlastní kůži“. Vyprávění zahrnuje prvky, které známe z počítačových her,
je interaktivní a baví. Film opouští filmová plátna
a přesouvá se na internet.
Katerina Cizek v současné době působí v National
Film Board of Canada (NFB), kde pracuje na rozsáhlém multimediálním projektu Highrise, který zkoumá
život ve výškových budovách po celém světě. Tento mezinárodně oceňovaný projekt, který mimo jiné
obdržel cenu Digital Emmy, poslouží při prezentaci
jako případová studie cross-mediálního dokumentu.
Vstupné: 50 Kč | s akreditací zdarma.
Prezentace je v anglickém jazyce a není tlumočena
do češtiny.
Další program
59
Koncert Los Censurados Z KUBY
ČAS KŮROVCE – interaktivní hra Občan 2.0
6. 3. | 21.00 | Rock Café
8. a 9. 3. | 14.00–17.00 | Francouzský institut, galerie
Přestože ke kubánskému stylu života neodmyslitelně patří hudba, je jen málo muzikantů, kteří se v textech odváží kritizovat současný autoritativní režim.
Dva mladí kubánští rapeři ze skupiny Los Censurados, vystupující pod jmény El Primario a El Mecánico, se toho nebojí. Hudebníci o sobě tvrdí, že na cestu angažovaného rapu se vydali proto, že už měli
dost toho, jak jim „nikdo neumí a nechce říct pravdu“. Za tuto otevřenost čelí ve své rodné zemi tvrdým
represím. V současné době mají zákaz koncertovat
na veřejných místech.
Chtěli byste být na chvíli v kůži člena zásahové
jednotky, ekologického aktivisty, starousedlíka,
novináře nebo starosty? Stát se Občanem 2.0?
Jejich pražské vystoupení je věnováno kolegovi,
raperovi známému jako El Crítico, jehož texty vládu obtěžovaly do té míry, že byl odsouzen k pobytu
za mřížemi. V březnu uplyne právě rok od jeho uvěznění. Koncert je věnován i ostatním politickým vězňům na Kubě, jejichž počet se v tuto chvíli odhaduje na sedmdesát.
Vstupné: 100 Kč | 50 Kč pro držitele festivalové
akreditace.
Do programu Jednoho světa jsou zařazeny dva filmy vyprávějící o současném životě na Kubě. Snímek Viva Cuba Libre – rapová vzpoura sleduje raperskou skupinu Los Aldeanos,
která prostřednictvím svých vystoupení šíří myšlenku svobody. Existenciálně laděný film Zpěvy je poetickou intimní zpovědí čtyř postav hledajících smysl
života v troskách utopického ráje.
NÁŠ
TIP
Frank Bold vás zve k účasti na interaktivní hře ve formátu LARP (Live Action Role Play), ve které se můžete vžít
do jedné z postav ve fiktivním příběhu inspirovaném
událostmi blokády těžby dřeva na Šumavě v létě 2011.
Díky hře si můžete vyzkoušet, zda víte, jaká jsou vaše
práva nebo zda dokážete být odolní vůči mediálním
stereotypům i vlastním předsudkům. Zjistíte, že i malé
rozhodnutí může změnit nejen vás, ale i vaše okolí.
Frank Bold – bývalý Ekologický právní servis – stojí
například za projekty Rekonstrukce státu či Občan 2.0.
Frank Bold poskytoval rovněž právní podporu účastníkům blokády těžby dřeva na Šumavě v roce 2011.
Abyste si mohli Čas kůrovce zahrát, musí se v jednu chvíli sejít stanovený počet hráčů. Proto je důležité, abyste se předem on-line přihlásili zde: http://bit.ly/1gTuEq3.
Počet míst je omezen, jedné hry se může zúčastnit 15 lidí.
Informace: [email protected]
www.frankbold.org | www.eps.cz
60Další program
DOKUMENTÁRNÍ FILM >> THE next level
Jeden svět 2014 představuje novou dimenzi dokumentárního filmu – tzv. cross-mediální projekty, které posouvají hranice dokumentu z kinosálu na internet. Díky novým technologiím už diváci a divačky
nemusejí pasivně čekat na zápletku. Jsou to oni, kdo
ovlivňuje děj. Mají možnost stát se spoluautory projektu nebo si zkusit být hrdinou příběhu a potkat se
ve virtuálním světě s ostatními protagonisty.
Highrise – Žijte chvíli v oblacích | Dokumentární experiment globálně mapuje život ve výškových
budovách. Prochází tisíce let starou historií vertikálního bydlení pomocí archivních fotografií, animací,
her a dokumentu.
highrise.nfb.ca
Speciál Jednoho světa na webu České televize www.ceskatelevize.cz/jedensvet představuje
některé z nejzajímavějších cross-mediálních projektů
s lidskoprávní a sociální tematikou:
Fort McMoney – Staňte se obyvatelem města
ropných magnátů | Průkopnické splynutí dokumentárního filmu a počítačové hry přivádí lidi z celého
světa do kanadského města Fort McMurray, které je
srdcem ropného průmyslu v zemi.
www.fortmcmoney.com
Here at Home – Staňte se bezdomovcem | Webový dokument mapuje situaci duševně nemocných
lidí bez domova. Nabízí divákům i samotným bezdomovcům možnost vyjádřit svůj názor.
athome.nfb.ca
Defector – Zkuste utéct ze Severní Korey | Jedinečný webový projekt kombinuje autentické rozhovory, animace, interaktivní mapy a ilegální videa propašovaná přímo ze Severní Korey.
www.thedefectormovie.com
Alma – Potkejte se s členkou drogového gangu |
Dokázala zabít dívku, a tak se ji jeden z nejbrutálnějších gangů v Guatemale rozhodl přijmout. O tom
vypráví šestadvacetiletá Alma.
alma.arte.tv
The Invisible Picture Show – Seznamte se s dětmi v detenčním centru pro migranty | Každý den jsou
tisíce dětí a mladých lidí zavřené v detenčních centrech.
Jinak než prostřednictvím tohoto projektu bychom
jejich drsné zážitky možná nikdy neslyšeli.
www.invisiblepictureshow.com
Waiting Room – Poznejte, co trápí pacienty
v čekárně | Nejste v tom sami. To je hlavní sdělení
rozsáhlého amerického projektu, který dává možnost anonymně sdílet pocity pacientů čekajících
na ošetření.
www.whatruwaitingfor.com
Journey To The End Of Coal – Připravte reportáž z čínského uhelného dolu | Jste novinář a chcete se
dostat do čínského uhelného dolu. Jste to vy, kdo utváří
příběh plný utrpení ve jménu ekonomického růstu Číny.
www.honkytonk.fr/index.php/webdoc/
Další program
61
EAST DOC PLATFORM
Institut dokumentárního filmu (IDF) v Praze představí již třetí ročník East Doc Platform – zastřešující aktivity podporující středo- a východoevropský dokument
ve všech fázích jeho vzniku. Během třinácti let působení se IDF svými aktivitami podílel na dokončení více
než 180 dokumentárních projektů, dalším 978 dokumentárním snímkům se podařilo díky jeho podpoře
vykročit na pole mezinárodní distribuce. Na akci bude
přítomno na 350 hostů z řad zahraničních i českých
režisérů, producentů, zástupců televizních stanic, sales
agentů, distributorů, fondů, institucí, festivalů i médií.
Mimo uzavřená jednání dokumentaristů s lektory
a hosty z řad filmových profesionálů je většina programu East Doc Platform přístupná také všem
akreditovaným divákům Jednoho světa. Program
East Doc Platform probíhá v anglickém jazyce.
Případová studie: Putinovy hry
4. 3. | 10.00–11.30 | Renomovaná německá producentka Simone Baumann představí producentské pozadí
mezinárodně úspěšného filmu Putinovy hry režírovaného Alexandrem Gentělevem, který odkrývá skandální okolnosti provázející problémy v ruské infrastruktuře při přípravách na zimní olympiádu v Soči.
Film je uváděn rovněž v rámci hlavního programu
Jednoho světa.
Speciální projekce & Master Class: Emma Davie
4. 3. | 18.00–20.30 | Skotská dokumentaristka a vedoucí filmové katedry na Edinburské univerzitě Emma
Davie uvede autorský master class a projekci svého
filmu I am Breathing. Snímek, který si na světových
festivalech vysloužil uznání diváků i kritiky, přibližuje
poslední rok života mladého architekta umírajícího
na vzácnou neurologickou poruchu.
Přednáška: P.O.V. a nezávislé dokumentární filmy v USA
6. 3. | 10.00–11.30 | Producentka z oceňovaného amerického dokumentárního programu P.O.V. Cynthia
Lopez představí současnou situaci nezávislých dokumentů v USA.
Veřejná prezentace: Doc Tank
7. 3. | 18.30–20.00 | Představení sedmi vybraných
projektů prvního ročníku programu zaměřeného
na cross-mediální projekty s aktivistickým přístupem
a potenciálem pro sociální kampaně Doc Tank. Jedním z nich bude např. Art detektivka, v němž režisérka Andrea Culková společně s forenzním týmem složeným z policistů, historiků, politiků či současných
umělců pátrá po osudech dvou unikátních postav
evropské moderny – Milady Součkové a Zdeňka Rykra. Známá slovenská videoumělkyně Tamara Moyzes se v projektu Artpopuli zaměřila na bourání hranic mezi uměním a aktivismem. Tereza Reichová
a Hynek Reich Štětka pak představí projekt Očkování. Hlavní motiv projektu a jedna z významných částí filmu je žaloba na český stát za to, že je nutí nechat
očkovat jejich roční dceru.
Místo konání: Institut Cervantes (Na Rybníčku 6, Praha 2, kinosál), Divadlo Komedie (Jungmannova 1, Praha 1)
Více o programu
East Doc Platform na www.DOKweb.net
2012
programem MEDIA Development v roce
Klauni (CZ, SK, LU, FI, 2013) – podpořeno
Kreativní Evropa
DÍLČÍ PROGRAM
MEDIA
Podpora evropské kinematografie
a audiovizuálního průmyslu
PODPORA PRODUCENTŮ
– vývoj projektů filmových a televizních
a projektů pro digitální platformy
– vývoj videoher
– televizní koprodukce
DISTRIBUCE
– distribuce zahraničních evropských filmů
– podpora obchodních zástupců
PROPAGACE / FESTIVALY
– přístup na evropské a zahraniční trhy
– audiovizuální festivaly
VZDĚLÁVÁNÍ
– vzdělávací programy pro audiovizuální
profesionály
www.kreativnievropa.cz
www.ec.europa.eu/culture/media
PRÁCE S PUBLIKEM /
FILMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ
– spolupráce evropských projektů
filmového vzdělávání
– propagace a uvádění evropských filmů
na různých distribučních platformách
NOVÉ TECHNOLOGIE
– služby Video on Demand
KINA
– sítě kin / Europa Cinemas
KOPRODUKČNÍ FONDY
– podpora mezinárodních koprodukčních fondů
Kreativní
Evropa
Český rozhlas,
mediální partner
festivalu Jeden svět.
www.rozhlas.cz
RESPEKT
NA DOTEK
 Aktuální vydání Respektu
pro iPad a iPhone již v neděli
v poledne
 Možnost koupit archivní vydání
 Apple Kiosek (notifikace)
 Podpora Retina displejů
 Ukládání oblíbených článků
 Multimediální obsah a výběr
obsahu z webu
Respekt psaný
elektronickým
inkoustem
První české periodikum
na Amazonu
 Aktuální vydání Respektu
již v neděli v poledne
 Kompletní vydání
včetně fotografií
 Respekt zcela bez reklamy
 Prvních 30 dní zdarma
Praha jako na dlani
Prague at your fingertips
PRAŽSKÉ
VÝLETY
hromadnou dopravou
Bus / Tram / Metro
PRAGUE
TRIPS
by public transport
Bus / Tram / Subway
• Nová
á aplikace pro iPhone
• 33 výletů po Praze s dopravním
spojením pražskou MHD
• Online i Offline mapy výletů
• Bohatá fotodokumentace
• Aplikace je dostupná
v App Store za 3,99 EUR.
• Více na www.dpp.cz
• New iPhone Application
• 33 trips around Prague with transport
connection with the Public transport
• Online and Offline maps
• Rich Photodocumentation
• Application is available on the
App Store for EUR 3,99.
• More on www.dpp.cz
Deník pro politiku & byznys
S námi jedou filmy express!
TNT Express - partner filmového festivalu JEDEN SVĚT
NATOČIT
N
ATOČIT
ČESKÝ
Č
ESKÝ
DOKUMENT
D
OKUMENT
MÁ
CENU
M
ÁC
ENU
8. ROČNÍK CENY PAVLA KOUTECKÉHO
Přihláška online na www.cenakoutecky.cz
Uzávěrka 15. dubna 2014
pořadatelé
hlavní partner
partner
hlavní partner
partner
Celoroční hitparády Radia 1
2013 - TOP 25
Hitparáda Radia 1 2013
(zahraniční interpreti):
Velká sedma 2013
(domácí interpreti):
1.
PRAGO UNION _ Klobouk dolů
2-3. COCOROSIE _ End Of Time
2.
ZRNÍ _ Hýkal
2-3. MODERAT _ Bad Kingdom
3.
BRATŘI ORFFOVÉ _ Trávy
FLOEX feat. NEVER SOL _ Gone
1.
GOLDFRAPP _ Drew
4.
SIGUR RÓS _ Brennistein
4.
5.
PIXIES _ Bagboy
5.
PRAGO UNION _ Ona mi, tsunami
6.
NICK CAVE AND THE BAD SEEDS _ We No Who U R
6.
KVĚTY _ My děti ze stanice Bullerbyn
7.
NINE INCH NAILS _ Came Back Haunted
7.
MONIKA NAČEVA & JUSTIN LAVASH _ Tableta
8.
JAGA JAZZIST _ Oslo Skyline
8.
MONIKA NAČEVA & JUSTIN LAVASH _ Sešitej svět
9.
DAVID BOWIE _ Where Are We Now
9.
XAVIER BAUMAXA _ Pivíčko
10.
ARCADE FIRE _ Reflektor
10.
WWW _ Auto
11.
ERIK TRUFFAZ QUARTET & ANNA AARON _ Blue Movie
11.
ZRNÍ feat. KAROLÍNA KAMBERSKÁ _ Dva
12. THE TAP TAP _ Moje volba
12. DAFT PUNK _ Get Lucky
13.
DAFT PUNK _ Doin' It Right /ft. Panda Bear/
13.
ILLE _ Kočka
14. NINE INCH NAILS _ I Would For You
14. HM... _ Naděje
15. BONOBO _ Heaven For The Sinner /Ft. Erykah Badu/
15. UMAKART _ Na hory
16. MODERAT _ Last Time
16. OHM SQUARE _ Woodie Boogie
17.
PLACEBO _ Purify
17.
ILLE _ Zapomenout
18. BECK _ Defriended
18. EGGNOISE feat. LENKA DUSILOVÁ _ Něco se...
19. BONOBO _ Cirrus
19. KUBATKO _ Aucklandia
20. SUBMOTION ORCHESTRA _ Thinking
20. PLEASE THE TREES _ Not This Way
21. PRIMAL SCREAM _ It's Alright It's Okay
21. BRATŘI ORFFOVÉ _ Srůst
22. PRIMAL SCREAM _ Invisible City
22. TORNÁDO LUE _ Šílená
23. BAT FOR LASHES _ Lilies
23. POLETÍME? _ Flašinety
24. PEARL JAM _ Mind Your Manners
24. SUNFLOWER CARAVAN _ How Can You Say
25. PIXIES _ Another Toe In The Ocean
25. PROUZA _ Krok po kroku
výsledky hitparád jsou sestavovány na základě hlasování posluchačů Radia 1
alternativa bez playlistu
Proleťte s námi
celý svět
letenky již od
950 Kč!
cena za jednosměrnou letenku
Ceny platné v době tisku.
www.studentagency.cz
Proč je Karel prase?
Karel pracuje v propagaci. A přestože už máme rok 2014, Karel pořád používá
neekologicky a neeticky vyráběný reklamní textil.
Nebuď jako Karel!
www.optiger.cz
Jediná zdejší textilní tiskárna s uznávaným mezinárodním
certifikátem GOTS pro ekologickou a etickou výrobu.
TEXTIL-TISK-BALENÍ-DISTRIBUCE
CAFÉ BAZAAR
Svět chutí a vůní domácí kuchyně
Jsme sociální firma s tréninkovým
programem pro sociálně
znevýhodněné mladé lidi
Rašínovo nábřeží, Praha 2
Rezervace: 222 540 873
Denně 11:00 – 22:00
www.cafebazaar.cz
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
obědové menu
sezonní nabídka jídel
skvělé domácí dezerty
káva z pražírny Mamacoffee
Vinařství Krásná Hora
Mělnické vinařství Kraus
domácí horké nápoje a limonády
catering
nekuřácké prostor
dětský koutek
wifi free
© Lukáš Jasanský a Martin Polák: Na bílém papíře, 1988-1989
Dokumentární
pondělí
Stopy reality v Kině Světozor
Pravidelné projekce dokumentárních filmů
www.kinosvetozor.cz
m/
.co
kavarnal
ar
y
ry
fa
SLA
10 VÍME
LET
!
W
•
•
•
•
•
•
W.P
C
FERDA.
Z
W
SDRUŽENÍ PRO VŠESTRANNÝ ROZVOJ
OSOB S MENTÁLNíM POSTIŽENÍM
PROVOZUJE SLUŽBY:
KAVÁRNA LÁRY FÁRY Rychnov nad Kněžnou
TRÉNINKOVÁ PEKÁRNA LÁRY FÁRY Kvasiny
TRÉNINKOVÝ BYT Rychnov nad Kněžnou
TAKOVÝ NORMÁLNÍ ŽIVOT
ÚKLIDOVÁ FIRMA
KAVÁRNA LÁRY FÁRY 2 Náchod
Viewing Party of TEDxBinnenhof
Global Challenges | Dutch Solutions
31 March 2014, 13:30-16:00
DOX Centre for Contemporary Art, Poupětova 1, Praha 7
Register via [email protected]
For more information see ow.ly/t6i4W
Embassy of the Kingdom of the Netherlands
Gotthardská 6/27, 160 00 Prague 6
czechrepublic.nlembassy.org, www.facebook.com/AmbassadePraag
Binnenhof
RKF_inzerat_Jeden_svet_2013_148×105mm_final.ai
IFP_148x105.indd 1
Výtažková azurováVýtažková purpurováVýtažková žlutáVýtažková černá
1
12.2.2013
14:52:49
1/29/14 4:49 PM
programové tipy:
13. 3. Paweł Smoleński:
Izrael už se nevznáší
18. 3. Festival krátkých filmů
Short Waves
19. 3. Beseda
Paměť po komunismu
www.polskyinstitut.cz
ZDARMA PRO TABLETY A SMARTPHONY
Dotyk148x105CB.indd 1
27.01.14 11:38
pomáhat druhým je snadné!
200 korun
znamená jídlo na
10 dní pro rodinu, která
přežila záplavy
v Asii.
300 korun
stačí na sešity
a tužky pro padesát
dětí v Afghánistánu.
Pomáhejte
s námi!
Za 500 korun
lze koupit 3 600
tablet na výrobu pitné
vody a zabránit
epidemiím.
www.clovekvtisni.cz/klub
Člověk v tísni, o.p.s., Šafaříkova 24, 120 00 Praha 2,
T: 608 129 140, E: [email protected]
Staňte se členem
Klubu přátel
Člověka v tísni.
Vaše pravidelné
dary pomohou
lidem postiženým
přírodními katastrofami
či válkami a obětem
nedemokratických
režimů.
Některé věci
se nemají odkládat
na zítřek. Pokud můžete,
pomozte ještě
dnes!
Máte-li zájem o členství v Klubu přátel, navštivte
nás v průběhu festivalu v kinokavárně Lucerny
každý den od 16
14 do 20 hodin, nebo se podívejte na
www.clovekvtisni.cz/klub.
praktické informace
90
praktické informace
5
9
6
7
10
2
ičk
ov
a
1
Vo
d
dní
Náro
Jungmannova
ká
ějs
lom
rto
Ba
4
8
Na R
ybníč
Infopoint
1 Lucerna, Vodičkova 36
Guest serviS, presscentrum a videotéka
2 Langhans – Centrum Člověka v tísni, Vodičkova 37
East Doc Platform
3 Institut Cervantes v Praze, Na Rybníčku 536/6
4 Divadlo Komedie, Jungmannova 1
ku
Zdroj: Mapy.cz
3
Kina
5 Atlas, Sokolovská 1
6 Bio Konvikt–Ponrepo, Bartolomějská 11
7 Evald, Národní 28
8 Francouzský institut, Štěpánská 35
1 Lucerna, Vodičkova 36
9 Městská knihovna, Mariánské nám. 1
10 Světozor, Vodičkova 41
praktické informace
91
INFOPoINT
INFORMACE O PROGRAMU
KAVÁRNA Lucerna, Vodičkova 36, Praha 1
Otevírací doba:
3. 3. | 14.00–18.00
4.–12. 3. | 11.00–22.00
Podrobný program a aktuality najdete na internetových stránkách www.jedensvet.cz. Stáhnout si můžete také mobilní aplikaci s programem
(www.jedensvet.cz/aplikace).
GUEST SERVIs, PRESSCENTRUM
A VIDEOTÉKA
Všechny filmy jsou uváděny v původním znění
s českými a anglickými titulky s výjimkou projekcí
Jeden svět dětem. Program East Doc Platform probíhá v anglickém jazyce.
Langhans – Centrum Člověka v tísni
Vodičkova 37, 110 00 Praha 1
vstupné
kina
Předprodej vstupenek bude v Praze zahájen 24. února.
Atlas, Sokolovská 1, Praha 8, tel.: 222 312 737
Otevírací doba: po–pá 15.00–22.15, so–ne 14.30–22.15
Vstupenky je možné zakoupit ve všech pokladnách
festivalových kin za 90 Kč.
Držitelé karet ZTP a ZTP/P platí s doprovodem pouze
za 1 vstupenku, v případě, že přijdou bez doprovodu,
platí vstupné 45 Kč.
Seniorské projekce jsou za cenu 45 Kč.
Od 3. března budou na Infopointu v kavárně kina
Lucerna ke koupi i divácké akreditace v ceně 440 Kč,
které umožní volný vstup do kin Lucerna, Světozor
(velký sál), Městská knihovna a Atlas (velký sál). K akreditaci je nutné si vyzvednout před každou projekcí
v pokladně kina vstupenku za 0 Kč. Vstupenky je možné vyzvednout s jednodenním předstihem nebo v den
představení, nejpozději 30 minut před začátkem projekce. Počet volných vstupenek pro akreditované je
v kinech omezen. Vstupenky není možné rezervovat.
Divácká akreditace také umožňuje navštívit zdarma
otevřený program East Doc Platform, pořádaný Institutem dokumentárního filmu (www.DOKweb.net).
Bio Konvikt–Ponrepo, Bartolomějská 11, Praha 1,
tel.: 226 211 866 | Otevírací doba: po–ne 15.30–20.15.
Evald, Národní 28, Praha 1, tel.: 221 105 225
Otevírací doba: po–ne 16.30–21.45
Francouzský institut, Štěpánská 35, Praha 1,
tel.: 221 401 035 | Otevírací doba: po–ne 15.00–19.45.
Lucerna, Vodičkova 36, Praha 1, tel.: 224 216 972,
736 431 503 | Otevírací doba: po–ne 10.30–22.15.
Městská knihovna, Mariánské nám. 1, Praha 1,
tel.: 222 113 377. | Otevírací doba: po–ne 13.00–20.15.
Světozor, Vodičkova 41, Praha 1, tel.: 224 946 824
Otevírací doba: po–pá 12.30–22.00, so–ne 10.30–22.00
Ostatní festivalová místa
East Doc Platform
Institut Cervantes v Praze , Na Rybníčku 536/6, Praha 2
Divadlo Komedie, Jungmannova 1, Praha 1
jeden svět
16. ročník Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů o lidských právech pořádá Člověk v tísni, o. p. s.
Člověk v tísni
Šafaříkova 635/24, 120 00, Praha 2
tel.: (+420) 226 200 400
e-mail: [email protected]
www.clovekvtisni.cz
Jeden svět
www.facebook.com/jedensvet
www.twitter.com/jedensvet
e-mail: [email protected]
www.jedensvet.cz
92
obsah
Slovo úvodem
1
Festivalový tým
2
tematické kategorie
16
Seznam filmů
Alias Ruby Blade
Americká zima
Americký vagabund
Báňský chlebíček
Bůh miluje Ugandu
Cesta do Tawerghy
Červená bílá zelená
Ďáblovo doupě
Dál nic
Doba slevová
Eugéniové
Experiment na lidech
Farídulláh má dnes volno
Favela v Riu
FC Rwanda
Hilton!
Horníci pod palbou
Hvězda
#chicagoGirl
Incoming!
Infiltrátoři
Já, Blocher
Já jsem já
Jízda na hraně
Kauza Cervanová
Každodenní vzpoura
Kde vyrábí Apple
Kismet
Kořeny
Kosatka
Láska na smetišti
Leilina melodie
Lotte – srdce pro bezdomovce
Mafián lásky
Malá partyzánka
Matčin sen
20
20
20
21
21
21
22
22
22
23
23
23
24
24
24
25
25
25
26
26
26
27
27
27
28
28
28
29
29
29
30
30
30
31
31
31
Matky
32
Metamorfózy
32
Míčky a melouny
32
Mikrotopie
33
Mocipáni
33
Mráz kopřivu nespálí
33
Můj vzdálený bratranec
34
Mý věci
34
Mých posledních 150 tisíc cigaret 34
Naléhavý rytmus
35
Náměstí Tahrír
35
Naomi Campbel – změna identity 35
Narkokultura
36
Naše prokletí
36
Návrat do Homsu
36
Návštěva
37
Navždy hooligan
37
Nebezpečné hry v Bělorusku 37
Nedělní oběd
38
Nejdelší polibek
38
Neopouštěj mě
38
O trhu s orgány
39
Olga
39
Otázky pana Lásky
39
Otevřený přístup
40
Pan a paní Čangovi
40
Pirátské sítě
40
Plány s DNA
41
Počátky
41
Podezřelá čokoláda
41
Poslední sny
42
Poslouchej ho!
42
Prádelna
42
Prachy v prachu
43
Prales tančících duchů
43
Projekt Příroda
43
Přestupní stanice
44
Převýchova
44
Případ Aj Wej-wej
44
Pussy Riot – punková modlitba 45
Putinovy hry
45
Raduga (slavnost duhy)
45
Ruina
46
Řeka mění směr
46
S chutí do toho!
46
S nálepkou ADHD
47
Show!
47
Skutečnější než realita
47
Souhlasím s podmínkami
48
Srdce
48
Štěstí
48
Tanečník Evžen
49
Tibet – oheň v zemi sněhu
49
Ujednání
49
Ukrajina není bordel
50
Ve stínu slunce
50
Velká noc
50
Verdikt v Maďarsku
51
Víc než jen práce
51
Vítejte v Loliondu
51
Viva Cuba Libre – rapová vzpoura52
Vražedná pole na Srí Lance
52
Všechno je možné
52
Výlet za láskou
53
Zápisky z temnoty. Aleppo.
53
Závisláci na netu
53
Zelimova zpověď
54
Zpěvy
54
Ztracený signál demokracie
54
Zvuky mučení
55
Další program
57
PRAKTICKÉ INFORMACE
89
Generální partner
Spolupořadatel
Hlavní mediální partner
Partneři
Podpořili
Podpořili
Kina
Pořadatel
Podpora
Mediální partneři
Hlavní partner
Partner hlavní
tematické kategorie
www.nadacnifond.avast.cz
www.facebook.com/nadaceavast
Download

kaTalog - Jeden svět