hudební Skuteč
Tomáškova a Novákova
2. března – 4. května
XI. ročník
k í n č or . I X
 opera  opereta
 balet  slavná klasická díla  duchovní hudba
 galakoncerty  sborový zpěv
ÚVODNÍ SLOVO
STAROSTY
Hudba dělá lidi jemnějšími, dobrodružnějšími, mravnějšími a rozumnějšími.
Martin Luther
Milí kulturní přátelé,
festival Tomáškova a Novákova hudební Skuteč překročil hranici desetileté existence a do další desítky vstupuje s jasnou dramaturgií i nezaměnitelnou atmosférou. Díky tomu také zaznamenal významný úspěch v podobě zařazení
do prestižního seznamu nejvýznamnějších akcí, nazvaného Tvář Pardubického kraje.
XI. ročník proběhne v roce 2014, který je Rokem české hudby. Připomeneme si i výročí dvou slavných hudebních
skladatelů, jejichž jména figurují v názvu festivalu. V roce 2014 uplyne 240 let od narození Václava Jana Tomáška
a 65 let od úmrtí Vítězslava Nováka.
Tomáškova a Novákova hudební Skuteč Vám i tentokrát nabízí exkluzivní program s širokou žánrovou nabídkou.
Dvě slavné opery, klasický balet, velké hudební projekty na zimním stadionu, jedinečné koncerty v Kulturním klubu
Skuteč i řadu slavných osobností a souborů v prostředí kostelů či v muzeu. Velmi nás těší reakce návštěvníků, kteří se
pravidelně vracejí i všech lidí, kteří festivalu fandí a naši činnost podporují. Děkuji Vám, festivalovým návštěvníkům,
za důvěru a přízeň a doufám, že i v letošním roce budete s programovou nabídkou maximálně spokojeni. Vždyt´ vše
jsme připravovali s maximálním úsilím a vší pečlivostí právě a jen pro Vás.
Těším se na milá setkání s Vámi počínaje operou Traviatta a konče Beethovenovou 9. symfonií se slavnou Ódou
na radost.
Pavel Novotný, ředitel festivalu
XI. ročník
Václav Jan Tomášek
Vítězslav Novák
narozen 17. 4. 1774 ve Skutči
zemřel 3. 4. 1850 v Praze
240 let od narození
narozen 5. 12. 1870 v Kamenici nad Lipou
zemřel 18. 7. 1949 ve Skutči
65 let od úmrtí
Tomáškova a Novákova
Program XI. ročníku
ve dnech 2. 3. – 4. 5. 2014
G. VERDI: RIGOLETTO
Nesmrtelné dílo vrcholného představitele romantického hudebního dramatu
Jihočeské divadlo České Budějovice
l 2. března – 16 hodin l Kulturní klub Skuteč
P. I. ČAJKOVSKIJ: LABUTÍ JEZERO
Nejslavnější klasický balet s vrcholným tanečním uměním
Severočeské divadlo opery a baletu Ústí nad Labem
l 9. března – 16 hodin l Kulturní klub Skuteč
NOC NA KARLŠTEJNĚ
Muzikál na motivy stejnojmenného filmu
K. Svoboda, J. Štaidl, E. Krečmer, Z. Podskalský, Z. Podskalský ml.
Moravské divadlo Olomouc
l 16. března – 16 hodin l Kulturní klub Skuteč
PAVEL ŠPORCL A GIPSY WAY
Hudební show plná strhujícího rytmu a vášně
Houslový virtuos Pavel Šporcl a romská cimbálová kapela
l 23. března – 16 hodin l Kulturní klub Skuteč
kínčor .IX TRIO
SMETANOVO
Koncert věnovaný Roku české hudby
V. Novák: Baladické trio, B. Smetana: Trio g moll, A. Dvořák: Trio f moll, V. J. Tomášek: výběr z klavírního díla
l 27. března – 18 hodin l Městské muzeum Skuteč
„O CENU VÍTĚZSLAVA NOVÁKA“
Soutěžní přehlídka dětských a mládežnických pěveckých sborů
l 29. března – po celý den l Kulturní klub Skuteč
PROGRAM
hudební Skuteč
BAROCCO SEMPRE GIOVANE & GABRIELA DEMETEROVÁ
Díla slavných mistrů v jedinečném prostředí
Gabriela Demeterová – sólové housle
l 6. dubna – 16 hodin l Kostel na Chlumku v Luži
VIVAT CAROLUS QUARTUS
Koncertní hold Otci vlasti, římskému císaři a českému králi Karlu IV.
Alfred Strejček – recitace, Štěpán Rak – kytara
l 11. dubna – 18 hodin l Kostel Nanebevzetí Panny Marie Skuteč
G. VERDI: LA TRAVIATA
Opera na námět románu Dáma s kaméliemi
Divadlo F. X. Šaldy Liberec
l 13. dubna – 16 hodin l Kulturní klub Skuteč
VANGELIS – 1492: CONQUEST OF PARADISE
Slavné Dobytí ráje v galakoncertu na zimním stadionu
Filharmonie Hradec Králové, Pražský filharmonický sbor,
sólo klavír: Helena Suchárková – Weiser, dirigent: Andreas Sebastian Weiser
l 25. dubna – 21 hodin l Zimní stadion Skuteč
A. DVOŘÁK: TE DEUM
Koncert věnovaný 110. výročí úmrtí A. Dvořáka
Z díla A. Dvořáka zazní jeho Biblické písně, V přírodě a Te Deum
Chrudimská komorní filharmonie, PS Rubeš Skuteč a PS Slavoj Chrudim, dirigent: Martin Profous
l 27. dubna – 18 hodin l kostel Nejsvětější Trojice Chrast
J. SVĚCENÝ, M. DVOŘÁK: VIVALDIANNO
Unikátní spojení mezi hudbou minulosti a současnosti
Jaroslav Svěcený – sólové housle, Michal Dvořák – klávesové nástroje
l 2. května – 21 hodin l Zimní stadion Skuteč
L. V. BEETHOVEN: SYMFONIE Č. 9 D MOLL OP. 125
Závěrečný koncert festivalu s jedinečnou Ódou na radost
Jihočeské divadlo České Budějovice
l 4. května – 16 hodin l Kulturní klub Skuteč
XI. ročník
Nesmrtelné dílo vrcholného představitele romantického hudebního dramatu
Jihočeské divadlo České Budějovice
l 2. března – 16 hodin l Kulturní klub Skuteč
Podrobnosti včetně obsazení jsou uvedeny v samostatném programu divadla.
Opera Rigoletto vznikla podle námětu slavné tragédie Victora Huga Král se baví. O její okamžitý úspěch se zasloužila nejen
Verdiho hudba, schopná několika takty vyjádřit celou lidskou duši, její touhy, smích i pláč, ale zároveň strhující příběh otcovské lásky, milostné vášně i krvavé pomsty. Příběh člověka, který dobře ví o nesprávnosti svého počínání, a proto hluboce
prožívá kletbu, která padla na jeho hlavu. Opera Rigoletto měla problémy s úřady i s rakouskou cenzurou, libreto muselo být
před uvedením opakovaně přepracováváno, protože např. postava vévody z Mantovy byla v původní verzi králem, což bylo
považováno vzhledem k jejímu charakteru za nepřípustné.
Jihočeské divadlo integruje čtyři samostatně působící umělecké soubory – činohru, operu, balet a od r. 2004 i soubor loutkohry. V čele operního souboru stojí Miloslav Veselý. Současným ředitelem divadla je Mgr. Jiří Šesták.
V letních měsících je nedílnou součástí umělecké činnosti JD pravidelné účinkování před otáčivým hledištěm v zámeckém
parku Českého Krumlova, a to již od konce 50. let minulého století. Operní soubor od roku 2008 spolupracuje při svých inscenacích s Mezinárodním hudebním festivalem Český Krumlov. V této kooperaci tu byly uvedeny opery G. Verdiho Síla osudu,
A. Dvořáka Rusalka, Mozartův Don Giovanni a v roce 2011 Leoncavallovi Komedianti se světovým tenoristou José Curou
v roli Cania. Nejnovější inscenací uvednou na otáčivém hledišti je právě Verdiho Rigoletto.
k í n č or . I X
RIGOLETTO
G. VERDI: RIGOLETTO
LABUTÍ JEZERO
P. I. ČAJKOVSKIJ: LABUTÍ JEZERO
Nejslavnější klasický balet s vrcholným tanečním uměním
Severočeské divadlo opery a baletu Ústí nad Labem
l 9. března – 16 hodin l Kulturní klub Skuteč
Podrobnosti včetně obsazení jsou uvedeny v samostatném programu divadla.
Labutí jezero Petra Iljiče Čajkovského patří k nejslavnějším a nejznámějším klasickým baletním titulům a je součástí repertoáru všech světových scén. Pro každou novou generaci sólistů a pro celé soubory představuje vzrušující výzvu k prezentaci
vrcholné taneční brilance. Barvitý a tklivý příběh o lásce prince a něžné Odetty, kterou zlý Rudovous proměnil v labuť, si vydobyl nesmrtelnost zejména díky strhující skladatelově invenci a také díky dochovaným choreografickým pasážím.
Severočeské divadlo opery a baletu v Ústí nad Labem uvedlo Labutí jezero v rámci skutečského festivalu již v roce 2011.
Jde o titul, který je v podstatě stálicí repertoáru baletního souboru. Můžeme se však těšit na nové scénické zpracování a kostýmy Josefa Jelínka. To vše v režii a choreografii šéfa baletu Vladimíra Nečase. I pro zdejší baletní soubor se Labutí jezero
stalo výzvou a současně možností k prezentaci vrcholné taneční virtuozity.
Petr Iljič Čajkovskij zasáhl svojí tvorbou do mnoha oborů: od písňových romancí, duchovní hudby přes hudbu komorní až
po díla orchestrální, symfonická, operní a baletní. V každém žánru vytvořil mnoho osobité hudby, obdivované světem.
Největší slávu mu však přinesly balety Šípková Růženka, Louskáček a hlavně Labutí jezero. Uchvacují nás svou pohádkovou
hudbou a inspirací ruským lidovým uměním.
XI. ročník
Muzikál na motivy stejnojmenného filmu
K. Svoboda, J. Štaidl, E. Krečmer, Z. Podskalský, Z. Podskalský ml.
Moravské divadlo Olomouc
l 16. března –16 hodin l Kulturní klub Skuteč
Podrobnosti včetně obsazení jsou uvedeny v samostatném programu divadla.
Noc na Karlštejně, slavný český filmový muzikál, natočil režisér Zdeněk Podskalský v roce 1973 na námět stejnojmenné
divadelní hry Jaroslava Vrchlického. Z filmu pocházejí některé velmi známé písně skladatele Karla Svobody a textaře Jiřího
Štaidla v podání Waldemara Matušky a Heleny Vondráčkové. Soubor opery a operety Moravského divadla Olomouc nastudoval divadelní verzi tohoto klenotu české kinematografie v režii Dagmar Hlubkové.
Jmenovaná režisérka uvedla v předminulé sezoně v Moravském divadle Olomouc s velkým úspěchem muzikál Sugar. Nyní si
troufla na další známý titul. „Naší inscenací chceme vzdát hold Vrchlickému a autorům hudby a písní, které jsou nezapomenutelné. Nechceme se srovnávat s filmovou verzí, naše pojetí musí být nutně odlišné, pracujeme s divadelní formou,“ uvedla
režisérka, která byla pro uměleckého šéfa souboru opery a operety MDO Miloslava Oswalda od začátku jasnou volbou.
k í n č or . I X
NOC NA KARLŠTEJNĚ
NOC NA KARLŠTEJNĚ
PAVEL ŠPORCL
GIPSY WAY
PAVEL ŠPORCL A GIPSY WAY
Hudební show plná strhujícího rytmu a vášně
Pavel Šporcl – sólové housle
Romská cimbálová kapela Gipsy Way
l 23. března – 16 hodin l Kulturní klub Skuteč
Pavel Šporcl je nejvýraznějším českým houslistou a jedním z nejžádanějších umělců klasické hudby. Díky svému umění
a nekonvenčnímu vystupování slaví Pavel Šporcl úspěchy u všech generací posluchačů na nejvýznamnějších pódiích. Je častým hostem televizních a rozhlasových pořadů, objevuje se ve všech médiích. Jeho nahrávky zaujímají přední místa žebříčků
prodeje. Je nositelem významných cen a ocenění, koncertuje po celém světě, spolupracuje s řadou významných umělců, domácích i zahraničních orchestrů. Světově uznávaný kritik a historik Henry Roth zařadil Pavla Šporcla, jako jediného z českých
houslistů mladé generace, do své knihy „Housloví virtuozové: Od Paganiniho po 21. století“.
Pavel Šporcl překonává hranice mezi hudebními žánry a spolupracuje také s interprety z jiných hudebních oblastí. S projektem Gipsy Way odehrál přes 180 koncertů v mnoha zemích světa včetně Číny.
Gipsy Way není klasickou cimbálovou kapelou. Vedle cikánské, maďarské a rumunské lidové hudby zaznívají na koncertech
skladby Pabla Sarasateho, Johannesa Brahmse či Arama Chačaturjana inspirované touto muzikou, to vše chvílemi ještě
okořeněno trochou jazzu.
XI. ročník
Koncert věnovaný Roku české hudby
Večer českých skladatelů V. Nováka, B. Smetany, A. Dvořáka a V. J. Tomáška
Jitka Čechová – klavír, Jiří Vodička – housle, Jan Páleníček – violoncello
l 27. března – 18 hodin l Městské muzeum Skuteč
Smetanovo trio založené v roce 1934 legendárním českým klavíristou Josefem Páleníčkem, patří k nejprestižnějším českým
souborům současnosti. V roce 2014 slaví 10 let novodobé existence. Současní členové ve své interpretaci navazují na ideál,
který vytvořili jeho předchůdci, ale i další významné sólistické osobnosti interpretačního umění 20. století, kteří se setkávali
na poli komorní hudby (Oistrach, Rostropovič, Richter, Stern, Rose, Istomin). I dnešní členové Smetanova tria – všichni tři
významní čeští sólisté – dokazují, že základním předpokladem úspěchu každého kvalitního tria je dokonalá sólistická vybavenost hráčů.
Jitka Čechová (klavír) získala titul laureáta v řadě mezinárodních soutěží. Jako sólistka je velmi vysoko ceněna kritikou
v mnoha evropských zemích a také v Jihoafrické republice, Jižní Americe a Japonsku. Komorní hudba je pro Jitku Čechovou
jednou z nepostradatelných složek její hudební identity.
Jiří Vodička (housle) na sebe upozornil vítězstvím v několika mezinárodních houslových soutěžích. Na vysokou školu – Institut pro umělecká studia – byl mimořádně přijat už ve 14 letech. Od 19 let se věnuje sólové koncertní dráze, mnohé z jeho
koncertů byly natočeny také Českou televizí a Českým
rozhlasem.
k í n č or . I X
Jan Páleníček (violoncello) je synem zakladatele tria Josefa Páleníčka. I on je držitelem několika laureátských
ocenění. Jako sólista spolupracuje s předními českými
i zahraničními orchestry a koncertní cesty ho zavedly
do mnoha zemí Evropy, ale i Ameriky, Afriky a Japonska.
Realizoval řadu nahrávek pro české i zahraniční gramofonové společnosti, rozhlas a televizi.
SMETANOVO TRIO
SMETANOVO TRIO
„O CENU
VÍTĚZSLAVA NOVÁKA“
„O CENU VÍTĚZSLAVA NOVÁKA“
Soutěžní přehlídka dětských a mládežnických pěveckých sborů
l 29. března – po celý den l Kulturní klub Skuteč
Přehlídky dětských pěveckých sborů provázejí festival Tomáškova a Novákova hudební Skuteč od úplného zrodu a navazují
tak na mnohaletou tradici sborového zpěvu ve Skutči. Vždy probíhají ve spolupráci se Základní uměleckou školou Vítězslava
Nováka.
V roce 2012 přehlídka poprvé proběhla jako soutěžní, ve spolupráci a s odbornou dikcí organizace NIPOS – ARTAMA. V rámci
letošní přehlídky se představí se svým soutěžním vystoupením kolem deseti dětských i mládežnických sborů z celé republiky.
Odborná porota bude rozhodovat o udělení zlatých, stříbrných a bronzových pásem. Přijďte svoji návštěvou podpořit sborový
zpěv!
NIPOS – ARTAMA je útvar pro neprofesionální umělecké aktivity zabezpečující z pověření Ministerstva kultury ČR státní reprezentaci v oblasti neprofesionálního umění. ARTAMA nabízí a zajišťuje odborný servis v oblastech neprofesionálního umění
a dětských estetických aktivit, pořádá nebo odborně zajišťuje dílny a semináře, přehlídky, festivaly, soutěže, shromažďuje
dokumentaci, poskytuje komplexní informace o problematice neprofesionálního umění, zpracovává odborné expertizy pro
orgány státní správy a samosprávy, spolupracuje se spolky, občanskými sdruženími, kulturními zařízeními, školami a školskými zařízeními. ARTAMA nabízí odborné konzultace, zpracování projektů akcí, dramaturgickou poradnu, kontakty s odborníky
v jednotlivých oborech.
XI. ročník
Díla slavných mistrů v jedinečném prostředí
Komorní soubor Barocco sempre giovane s uměleckým vedoucím Josefem Krečmerem
Gabriela Demeterová – sólové housle
l 6. dubna – 16 hodin l Poutní chrám Panny Marie na Chlumku v Luži
H. Purcell:
Abdelazer, ro the Moor‘s Revenge
A. Vivaldi:
Koncert a moll pro housle, smyčce a cembalo op. 4/4 „La Stravaganza“, RV 357
A. Vivaldi:
Koncert A dur pro housle, smyčce a cembalo op. 4/5 „La Stravaganza“, RV 347
G. P. Telemann: Sinfonia Spirituosa D dur pro smyčce a basso continuo TWV 44:1
A. Vivaldi:
Koncert a moll pro housle, smyčce a cembalo op. 3/6 „L‘Estro Armonico“, RV 356
A. Vivaldi:
Koncert d moll pro dvoje housle, violoncello, smyčce a cembalo op. 3/11, „L‘Estro Armonico“, RV 355
Barocco sempre giovane je komorní soubor složený ze špičkových mladých českých profesionálních hudebníků. Jeho umělecký vedoucí, violoncellista Josef Krečmer, ho založil v roce 2004. Během desetileté existence soubor účinkoval na stovkách
koncertů a zařadil se mezi významná hudební tělesa České republiky a stal se ozdobou mezinárodních hudebních festivalů.
Jeho koncerty vysílala Česká televize, Televize Noe, Český rozhlas, nahrává na CD a pořádá vlastní abonentní cykly koncertů.
Každý z členů souboru je současně sólistou v některém z mnoha koncertů barokních mistrů, které má soubor v repertoáru
(odtud název Barocco sempre giovane). Během svého působení však rozšířil svůj repertoár na všechna slohová období
od baroka až po současnost.
k í n č or . I X
BAROCCO SEMPRE
GIOVANE
BAROCCO SEMPRE GIOVANE & GABRIELA DEMETEROVÁ
GABRIELA
DEMETEROVÁ
Gabriela Demeterová začala hrát na housle již ve třech letech. Od roku 1983 studovala v Praze na konzervatoři a na Akademii múzických umění u prof. Nory Grumlíkové. Od roku 1980 se účastnila mnoha soutěží doma i v zahraničí, kde získala
řadu ocenění, mimo jiné na Kocianově houslové soutěži v České republice nebo na Mezinárodní soutěži Yehudi Menuhina
v Anglii. Té se poprvé zúčastnila v roce 1987 a získala jako první Češka titul finalisty.
V roce 1992 získala druhou cenu v houslové soutěži Pražského jara. O rok později vyhrála v Mezinárodní houslové soutěži
Yehudi Menuhina ve Folkestonu v Anglii všechny hlavní ceny včetně titulu absolutního vítěze a zvláštní ceny za nejlepší interpretaci díla J. S. Bacha. Gabriela Demeterová koncertuje nejenom v Evropě, ale i v USA a Japonsku. Spolupracuje s význačnými tělesy jako je např. Česká filharmonie, English Chamber Orchestra, Symfonický orchestr hl. města Prahy FOK, a dirigenty
jako jsou Libor Pešek, Paavo Järvi, Serge Baudo atd. Od roku 1994 nahrává pro firmu Supraphon, u které vydala již deset
kompaktních desek. Gabriela Demeterová s úspěchem spolupracuje také s interprety z jiných hudebních oblastí, například
s A. Langerovou, P. Kolářem, Michalem Pavlíčkem, skupinou Sto zvířat a Kryštofem.
Gabriela Demeterová hraje na housle z dílny italského mistra Giuseppa Roccy z roku 1855 a Kašpara Strnada z roku 1795.
V současné době má také tu čest a možnost hrát na housle “Princ Oranžský” italského mistra Giuseppa Antonia Guarneriho
del Gesu z poloviny 18. století, které ji s velkou laskavostí zapůjčuje státní sbírka nástrojů Národního muzea v Praze.
XI. ročník
Koncertní hold Otci vlasti, římskému císaři a českému králi Karlu IV.
Alfred Strejček – recitace
Štěpán Rak – kytara
l 11. dubna – 18 hodin l Kostel Nanebevzetí Panny Marie
Koncertní pořad Vivat Carolus Quartus přináší nový pohled na muže, který je právem pokládán za největšího Čecha a jednoho z nejvýznamnějších osobností evropské historie. Promluvy Karla IV., citace z jeho Moralit, i antropology nově odkryté reálie
z jeho života až neuvěřitelně aktuálně oslovují naši dobu. Koncert je nastudován v české a italské verzi a s mimořádným
ohlasem byl uveden ve Florencii i v toskánském městě MONTECARLO, které Karel se svým otcem Janem Lucemburským
založil. V roce 2012 pod záštitou kardinála Dominika Duky odezněl ve Svatovítské katedrále na Pražském hradě.
Alfred Strejček je nositelem řady ocenění za výkony herecké i v oblasti uměleckého přednesu.
Štěpán Rak patří k nejvýznamnějším světovým koncertním kytaristům a skladatelům. Je profesorem HAMU v Praze.
0ba umělci jsou držiteli ceny UNESCO za koncertní projekt VIVAT COMENIUS, se kterým vystoupili na 690 koncertech ve 33
zemích čtyř kontinentů
k í n č or . I X
VIVAT CAROLUS
QUARTUS
VIVAT CAROLUS QUARTUS
LA TRAVIATA
G. VERDI: LA TRAVIATA
Opera na námět románu Dáma s kaméliemi
Divadlo F. X. Šaldy Liberec
l 13. dubna – 16 hodin l Kulturní klub Skuteč
Podrobnosti včetně obsazení jsou uvedeny v samostatném programu divadla.
Román Alexandra Dumase ml. Dáma s kaméliemi inspiroval Giuseppe Verdiho k napsání opery o nejslavnější dívce se špatnou pověstí, která patří mezi jeho nejslavnější hudební opusy. Příběh dívky z pařížského „polosvěta“, její citové probuzení
a zmařená touha po opravdové lásce dojímají posluchače již více než 150 let. Stejně jímavá je i Verdiho hudba, která dává
před teatrální efektností přednost lyrice a hloubce prožitku.
Opernímu „týmu“ Divadla F. X. Šaldy v čele s dirigentem Martinem Doubravským a režisérem Martinem Otavou se podařilo
vytvořit z nesmrtelné Verdiho La traviaty skutečně velkolepé představení, operu jak má být. Hvězdné obsazení (za všechny
jmenujme sólistu pařížské Opéra National, libereckého rodáka, tenoristu Aleše Brisceina v roli Alfreda a Janu Šrejma–Kačírkovou v roli Violetty), výpravné kostýmy, scéna a barevný světelný design – to vše delá z liberecké Traviaty strhující hudební
drama.
XI. ročník
Slavné Dobytí ráje v galakoncertu na zimním stadionu
Filharmonie Hradec Králové, Pražský filharmonický sbor
sólo klavír: Helena Suchárková – Weiser
dirigent: Andreas Sebastian Weiser
l 25. dubna – 21 hodin l Zimní stadion Skuteč
Příběh námořníka z Janova, který vyplul hledat novou cestu do Indie a objevil nový svět, zná každý z nás. Našel idylický ráj
na zemi, oplývající bohatstvím. Dočkal se poct po svém návratu, ale prožil také mnoho útrap a hrůzy. Ať už je předmětem
oslavování nebo zatracování, jedno mu nikdo nevezme. Ukázal svým následovníkům cestu a spustil ohromnou lavinu změn.
1492: Conquest of Paradise je fascinujícím a provokujícím příběhem jedné z nejzáhadnějších postav historie. Nezobrazuje
pouze Kolumbovu plavbu, ale také období více než dvaceti let jeho života a úporné snahy získat podporu na uskutečnění
dávného snu. Dobytí ráje se stalo filmovým hitem i díky geniální Vangelisově hudbě, která je ještě slavnější než film sám. Je
famózní, nezapomenutelná.
Vangelis, vlastním jménem Evangelos Odysseas Papathanassiou je proslulý instrumentalista a hudební skladatel řeckého původu. Patří k průkopníkům elektronického popu, jeho tvorba ale zasahuje do více hudebních stylů. Hudbu ke shora
jmenovanému filmu (Dobytí ráje) složil ve spolupráci s režisérem Ridleym Scottem v roce 1982. Pojďte s námi znovu prožít
objevení Ameriky s jeho geniálními skladbami v provedení filharmonického orchestru a pěveckého sboru jedinečné úrovně.
k í n č or . I X
VANGELIS – 1492
VANGELIS – 1492: CONQUEST OF PARADISE
Pražský filharmonický sbor svoji uměleckou činnost zahájil v roce 1935 jako Sbor Radiojournalu Praha, později Český pěvecký sbor. Zprvu amatérské těleso se postupně profesionalizovalo a v roce 1953 bylo přičleněno k České filharmonii, jejíž
součástí zůstalo do roku 1990. V současnosti sbor pracuje jako samostatné těleso pod vedením Lukáše Vasilka. Spolupracuje s předními českými i světovými orchestry, mezi něž patří Česká filharmonie, Berlínská filharmonie, Královský orchestr
Concertgebouw, Vídeňská filharmonie, Orchestr lipského Gewandhausu, Symfonický orchestr BBC, Sanfranciský symfonický
orchestr, a pravidelně pracuje s významnými dirigenty, mj. s Claudiem Abbadem, Riccardem Mutim, Pierrem Boulezem,
Seijim Ozawou, Simonem Rattlem či Jiřím Bělohlávkem. Soubor je flexibilní a jeho repertoár široký. V roce 2011 účinkoval
např. v inscenaci Wagnerova Parsifala v Národním divadle a podílel se na provedení Mahlerovy „Symfonie tisíců“ v Praze,
Hannoveru a Hamburku, vystoupil na festivalu v Bregenzu (opera Andrea Chénier) a v Izraeli spolupracoval se Zubinem Mehtou. V roce 2012 se mj. podílel na české premiéře Knihy sedmi pečetí Franze Schmidta s Českou filharmonií a Manfredem
Honeckem a na Bregenzském festivalu uvedl společně s Vídeňskými symfoniky ve světové premiéře operu Detleva Glanerta
Solaris. Do Bregenzu se vrátil v roce 2013 ve světové premiéře opery Andrého Tchaikowského Kupec benátský a v inscenaci
Mozartovy Kouzelné flétny, kterou zopakuje také v létě 2014. Natočil více než 100 titulů pro řadu světových firem. Mezi jeho
úspěšné nahrávky z poslední doby patří album Souvenirs sopranistky Anny Netrebko a profilové CD se sborovými skladbami
Leonarda Bernsteina, Zoltána Kodálye a Leoše Janáčka.
XI. ročník
foto: Petra Hajská
Koncert věnovaný 110. výročí úmrtí A. Dvořáka
Chrudimská komorní filharmonie
PS Rubeš Skuteč a PS Slavoj Chrudim
dirigent: Martin Profous
l 27. dubna – 18 hodin l kostel Nejsvětější Trojice Chrast
Umělecký odkaz Antonína Dvořáka patří k základním pilířům evropského kulturního dědictví. Skladatel se již za svého života stal jedním z nejvýznamnějších evropských symfoniků a tvůrců oratorní a komorní hudby. Jeho díla byla od 80. let 19.
století provozována špičkovými interprety v nejproslulejších hudebních centrech mnoha zemí Evropy, ve Spojených státech
amerických, v Kanadě, Rusku a Austrálii. V závěru svého života byl Dvořák často označován za největšího žijícího hudebního
skladatele.
Dvořák je v mezinárodním kontextu nejhranějším českým autorem a nejproslulejším českým umělcem vůbec. Položil základy
české kantátové a oratorní tvorbě a byl prvním, kdo v širší míře seznámil Evropu s českou moderní hudební kulturou. Dvořákova hudba – vyrůstající z českých kořenů a zároveň světová, tradiční, ale v každé době moderní – měla a má klíčový význam
pro vnímání českých zemí v kontextu evropských kulturních dějin.
k í n č or . I X
A. DVOŘÁK
TE DEUM
A. DVOŘÁK: TE DEUM
V přírodě, op. 91, B168
Na jaře 1891 se začal Dvořák zabývat kompozicí cyklu tří koncertních předeher, které měly původně souhrnný název „Příroda, život a láska“. Skladatel je ale později osamostatnil a každé přidělil samostatné opusové číslo a název. Předehra V přírodě, stejně jako druhé dvě části nazvané Karneval a Othello, je myšlenkově provázanou skladbou, jejímž základním prvkem
je příroda ve všech svých podobách: jako živel životodárný, ale i zničující.
Te Deum, op. 103, B176
Kantáta pro smíšený sbor, orchestr a dva sólové hlasy (soprán a bas) má slavnostní, vznosný a jásavý charakter, její čtyři
části vycházejí z formálního uspořádání klasické symfonie. Dílo je myšlenkově sjednoceno citacemi některých hlavních témat
ve všech čtyřech částech a také tím, že hudba v závěru tematicky čerpá z dílu úvodního. Třebaže se jedná o text náboženský,
pracuje s ním Dvořák velmi „světsky“ a používá řadu postupů v duchovní hudbě přinejmenším neobvyklých. Jedna z nejefektnějších Dvořákových skladeb představuje počátek skladatelova tzv. amerického období, přestože byla celá zkomponována
ještě na české půdě.
Biblické písně, op. 99, B185
Biblické písně lze považovat nejen za vrchol skladatelovy písňové tvorby, ale lze jej zároveň zařadit k nejvýznamnějším výtvorům ve svém žánru vůbec. Jedná se o dílo hlubokého duchovního obsahu, v němž skladatel rozmlouvá s Bohem o svých
úzkostech, důvěře i radosti. V rámci celého Dvořákova díla se jedná o nejzásadnější projev skladatelovy neokázalé víry
v Boha, oproštěné od jakéhokoli obřadného patosu. Písně jsou záměrně zbaveny veškeré vnějškové efektnosti a odzbrojují
svojí absolutní prostotou, pokorou a upřímností, stejně jako svoji čistě hudební invencí.
Všem písním je společná neobyčejná intenzita citu a nevšední melodická krása. Celý cyklus však v sobě i při zachování stylové jednoty ukrývá neobyčejnou výrazovou rozmanitost: od momentů bolestné úzkosti přes klidné meditace až po radostnou
atmosféru lidského štěstí.
Chrudimská komorní filharmonie byla založena 18. října 2006. Jejími členy jsou nejen učitelé a žáci ZUŠ Chrudim, ale i hudebníci z Chrudimi a okolí. Orchestr působil několik let v komorním obsazení jako Salónní orchestr ZUŠ Chrudim. Z iniciativy
učitelů ZUŠ Chrudim a především z iniciativy paní učitelky Evy Pilařové, která se zasloužila o vznik občanského sdružení
„Chrudimská komorní filharmonie“, se orchestr rozrostl do podoby, ve které hraje v současné době.
Snahou filharmonie je navázat na tradici Chrudimské filharmonie, která ve městě působila od roku 1909 až do 80. let 20.
století. V současné době má orchestr přibližně 40 členů, v jeho repertoáru nalezneme skladby z různých období. Dirigentem
XI. ročník
je Martin Profous.
Unikátní spojení mezi hudbou minulosti a současnosti
Jaroslav Svěcený – sólové housle
Michal Dvořák – klávesové nástroje
l 2. května – 21 hodin l Zimní stadion Skuteč
Houslový virtuos Jaroslav Svěcený a rockový klavírista a autor projektu Michal Dvořák si dál hrají s klasiky a proměňují své
hudební sny v realitu ještě odvážněji! Po multiplatinovém CD, vyprodaném koncertním turné a zdařilém DVD Vivaldianno přicházejí s pokračováním mimořádně úspěšného projektu. Početnější orchestr, projekce z unikátní Expedice Pandurango aneb
cesta za bohem hudby, mezinárodní hosté, posílená zvuková a světelná technika a především nové skladby z CD Vivaldianno
MMXII lákají na koncerty Vivaldianno v roce 2014 i návštěvníky loňského turné.
Hlavní protagonisté mimořádně úspěšného hudebního projektu Vivaldianno, Jaroslav Svěcený a Michal Dvořák, se při
experimentování se zvuky klasických, etnických i elektronických nástrojů tentokrát nechali inspirovat nejen nadčasovou
hudbou Antonia Lucia Vivaldiho, ale také geniálním Bachem a Mozartem, houslistou a skladatelem Fritzem Kreislerem či
argentýnským mágem Astorem Piazzollou.
V rámci galakoncertu na zimním stadionu návštěvníci uslyší zcela nové sklady, ale chybět nebudou ani ty dosud nejúspěšnější a nejžádanější z prvního Vivaldianna. Zárukou nejvyšší hudební kvality bude hostující Heroldovo kvarteto, zajímaví hosté
z Peru a Bolívie či virtuózní hráč na kenu a siku Vlado Ulrich. Z původní sestavy nebude chybět kytarista a mistr zvuku Jiří
Janouch, kytarista Michal Pelant, jeden z původních členů
skupiny Lucie bubeník Tomáš Waschinger a hráč na didgeridoo Aleš Doležálek. Díky promítání nebudou diváci ochuzeni ani o řadu audiovizuálních zážitků.
k í n č or . I X
VIVALDIANNO
J. SVĚCENÝ, M. DVOŘÁK: VIVALDIANNO
ZÁVĚREČNÝ KONCERT
L. V. BEETHOVEN: SYMFONIE Č. 9 D MOLL OP. 125
Závěrečný koncert festivalu s jedinečnou Ódou na radost
Orchestr Jihočeského divadla České Budějovice
l 4. května – 16 hodin l Kulturní klub Skuteč
Symfonie č. 9 s Ódou na radost, zvaná též Beethovenova devátá, je poslední dokončená symfonie německého hudebního skladatele Ludwiga van Beethovena. Autor zde v poslední, čtvrté větě použil sborový zpěv jakožto nový prvek, který je
v symfoniích zcela neobvyklý. Jako text této části využil báseň svého přítele Friedricha Schillera Óda na radost z roku 1785
(přepracováno 1803). Zpívaná část a současně nejznámější motiv této skladby se stala roku 1985 hymnou Evropského
společenství (dnes Evropská unie).
Romain Rolland napsal, že „Devátá je opravdu vyvrcholením slavné epochy lidstva, naplněním tužeb jeho rozumu i srdce.
Odkázala svým dědicům do věku násilí, kterým právě procházíme, opuštěný chrám uprostřed pouště, nehynoucí svědectví
o slavném Snu – stále dřímajícím v srdcích lidí –, o království Božím na této zemi, založeném na bratrství lidí v Radosti.“
XI. ročník
Kostel Chrast
Městské muzeum Skuteč
k í n č or . I X
Zimní stadion Skuteč
Kostel Nanebevzetí Panny
Marie Skuteč
Kulturní klub Skuteč
Poutní chrám Panny Marie na Chlumku v Luži
XI. ročník
HLAVNÍ SPONZOR
Akci podporuje
Pardubický kraj
VÁŽENÍ FESTIVALOVÍ NÁVŠTĚVNÍCI,
MEDIÁLNÍ PODPORA
děkujeme za Vaši přízeň a těšíme se na viděnou při XII. ročníku festivalu
Tomáškova a Novákova hudební Skuteč v roce 2015.
Festival pořádá Město Skuteč
Palackého náměstí 133, 539 73 Skuteč
Organizační zabezpečení a předprodej:
Odbor kultury a školství, tel.: 469 326 487/486, mobil: 731 557 477/422
http://vstupenky.skutec.cz • www.festival-hudebni.skutec.cz • www.skutec.cz
Download

Programová brožura 2014 - Tomáškova a Novákova hudební Skuteč