VÁNOCE
Vánoce jsou pohanský svátek, který vznikl ještě dávno před vznikem křesťanství. Například dávání dárku má svou
historii, ovšem dříve se dárky nedávali jenom tak pro radost, ale aby se další rok na polích urodila velká úroda,
stromy měly hodně plodů, dobytek byl zdravý, studny byly čisté atd.
Pohané věřili, že se v noci z 24. na 25. prosince znovu a znovu, každý rok rodí jejich bůh Slunce. Všimli si totiž, že
slunce od této noci na obzoru stoupá den ode dne výš. Tato noc byla tedy nazývaná svatou, a také s tohoto důvodu
se se Štědrým večerem pojí velké množství zvyků a obyčejů, a i štědrovečerní jídlo má svou symboliku.
V období kolem Vánoc je zimní slunovrat (přesně 21. nebo 22. 12.), který slavili staří Římani, kteří si své příbytky
vyzdobovali jmelím a svícemi a od nichž jsme pravděpodobně tento zvyk přebrali. Vánoční stromky mají také své
předchůdce, a to u Egypťanů, již si domů nosili malé palmy s 12 listy.
Základem křesťanských Vánoc je narození Ježíše Krista, který se podle evangelisty Lukáše narodil v této době,
kolem zimního slunovratu. Tento den je také vhodný pro uctění Krista, neboť zimní slunovrat znamenal vítězství
světla nad tmou.
Zhruba prvních 300 let n. l. křesťané tento svátek moc neslavili, neboť byli krutě pronásledováni Římany. Až
římský císař Konstantin v roce 313 vyhlásil náboženskou svobodu a křesťané začali slavit narození Krista oficiálně.
Dne 25. prosince 354 Vánoce uznal oficiálně za křesťanský svátek papež Liberius a také byly zapsány do kalendáře.
Svátek narození Páně se začal po celém křesťanském světě pořádně šířit ve 4. století.
Do začátku 16. století se vánoční život
odehrával především v kostelích. Tam se
také uváděly církevní hry, které hráli žáci,
kteří je ale občas prokládali scénkami až
příliš světskými a byli z kostelů vyhoštěni,
tak chodili hrát od domu k domu. Odtud se
nejspíše objevil zvyk koledovat.
V 16. století se Ježíškovi říkalo Štědroň
a Ježíšek přichází až mnohem později.
V tomto století se také začaly šířit domácí
zvyky, které někde přetrvávají dodnes, jako
jsou domácí jesle, obdarovávání dětí,
ozdobená jedle atd.
Bohužel se Vánoce velmi brzy staly
svátkem, ve kterém jde jen o to, který
dárek má jakou finanční hodnotu, a už
nejde o to, že byl darován s láskou. Ale
Vánoce jsou především o lásce a přátelství.
Neměli bychom proto zapomínat, že o Vánocích bychom měli být se svými nejbližšími a být rádi za to, že s nimi být
můžeme, že je mír, že se máme tak dobře, že máme ten luxus milující rodiny a dobrých přátel , hlavně bychom
neměli zapomínat vážit si maličkostí, neboť náš život je tvořen především z maličkostí, i když si to často ani
neuvědomujeme.
Download

Vánoce – vše možné o Vánocích