Chceš vyjet na stipendium do
Španělska nebo do Latinské Ameriky?
ZAPIŠ SI KURZ
PRAKTICKÉ
ŠPANĚLŠTINY!
ŠPANĚLŠTINA PRO STUDIUM A STÁŽE V ZAHRANIČÍ I. a II.
ESPAÑOL PARA PROGRAMAS DE INTERCAMBIO INTERNACIONAL I. a II.
JARNÍ SEMESTR 2014
PODZIMNÍ SEMESTR 2014
V kurzu ESPAÑOL PARA PROGRAMAS
DE INTERCAMBIO INTERNACIONAL II.
(úroveň B2) se naučíš mimo jiné:
V kurzu ESPAÑOL PARA PROGRAMAS
DE INTERCAMBIO INTERNACIONAL I.
(úroveň B1) se naučíš mimo jiné:
• připravit se na studijní pobyt
• vytvořit dobrou prezentaci
• napsat správně CV
• napsat motivační dopis
• připravit se na pohovor
• správně debatovat a argumentovat
• orientovat se na webu španělské univerzity
• přihlásit se do univerzitní knihovny
• psát emaily koordinátorovi programu
• vyřídit si průkazku na MHD
• najít si ubytování
• otevřít si účet ve španělské bance, pojistit se
CO MUSÍŠ UDĚLAT?
• přihlásit se do sem. skupiny B3 kurzu CJVS2B (úroveň B2) v jarním semestru 2014
nebo do kurzu CJVS1ST (úroveň B1) v podzimním semestru 2014
• napsat úspěšně vstupní test
Kurzy jsou určeny pro všechny studenty MU
Download

Plakat A3_spain_06