Italština pro začátečníky I. - úplný začátečník
Italština pro začátečníky II. - již navštěvovali kurz
Cíl kurzu: výuka italského jazyka spojená se skutečným poznáním italské kultury.
Cílem je naučit studenty základy italského jazyka, rozvíjet jazykové dovednosti, motivovat je
k poznávání jiné kultury.
„Italsky hravě a srdečně“
Délka: od 24.9. 2012 do 21. 6. 2013
Počet studentů: max 7 na kurz z důvodu zajištění aktivní účasti a pozornosti studentů
Výuka skupiny 1x týdně 60 minut.
Možnost výuky: bude dohodnuto s žáky na informační schůzce
Informační schůzka se zájemci o italštinu
Středa 19. září 2012 v interaktivní učebně (č. 224) ve 12:45
Cena: 50,- Kč / hodinu
Učebnice pro výuku 80,- Kč + cvičebnice gramatiky 15,- Kč
Další materiály během kurzu budou žákům poskytovány zdarma.
Lektorka: Ing. Dagmar Šourková
Italsky plynule komunikuji. Znalost jsem získala studiem ekonomie ve Veroně
v Itálii prostřednictvím programu Sokrates- Erasmus. Následně jsem 4 roky v
severní Itálii žila a po návratu do ČR jsem 3 roky italštinu aktivně používala ve
firmě zastupující italské výrobce designového nábytku.
Metodika: Výuku zaměřuji na schopnost používat jazyk v reálných situacích
Gramatiku vyučuji jednoduše, dbám na její správné procvičení a používání.
V hodině co nejvíce komunikuji v italštině pro dobré osvojení správné
plynulosti i výslovnosti jazyka.
Hodina je rozdělena na několik částí: uvítání, hra či konverzace pro aktivaci
studentů, případná kontrola domácího úkolu, opakovní probrané látky a navázání
novou gramatikou, rozšíření slovní zásoby, poslech, konverzace či procvičování
probíraného jevu. Po několika hodinách je opět opakovací lekce, kdy je zaměření
na aktivní použití probrané látky a upevnění gramatiky.
Forma: Na ŽL, rodičům bude vystaven příjmový pokladní doklad, v případě zájmu faktura
Materiály: Základní gramatická struktura
- Učebnice Začínáme s Italštinou (Fraus)
- L´italiano con giochi e attivitá
- Italsky za 30dní
Doplňkové materiály – gramatická cvičení, články, hry, poslechy
Osnova: Viz níže – dle skupin Italština pro začátečníky I. – úplný začátečník
Italština pro začátečníky II. – již navštěvovali kurz
OSNOVA: Kurz Italština pro začátečníky I. (2012/2013) - úplný začátečník
1. lekce – představení, seznámení žáků s obsahem kroužku,
UMĚT POZDRAVIT, ROZLOUČIT SE, souhlas, nesouhlas, poděkování,
JAK SE JMENUJEŠ, JAK SE MÁŠ?
2. lekce – VÝSLOVNOST, PŘÍZVUK, otázka KDO JE TO? PŘEDSTAVOVÁNÍ
PŘÁTEL(kartička)
- procvičování výslovnosti
3. lekce – JAK POJMENOVÁVAT VĚCI, otázka CO JE TO?, TOHLE JE…
ŠKOLA- slovíčka, BARVY
- určitý člen „Il, lo, l´a la“ - jednotné číslo, neurčitý člen Un, uno, una
- Poznej Itálii- Škola v Itálii
4. lekce - ODKUD POCHÁZÍŠ? - země MLUVÍŠ ITALSKY?
- sloveso parlare-mluvit, venire- přicházet , abitare – bydlet
- zápor
5. lekce - OPAKOVÁNÍ a procvičování
- Doplnění Carta d´identita- jméno,odkud jsem, kde bydlím,
- Poslech a překlad písničky
- Poslech textu, cvičení zápor, vykání
6. lekce – POVĚZ MI NĚCO O SOBĚ – věk, kolik máš sourozenců,
ČÍSLOVKY 1 –20,
- členy- množné číslo,
- pomocná slovesa MÍT-avere, BÝT – essere,
7. lekce – NAŠE RODINA
- přivlastňovací zájmena „můj, tvůj, váš“, koncovky přídavných jmen,
- procvičování členů urč.jč a mn.č., popis vlastní rodiny
- Poznej Itálii- Rodina v Itálii
8. lekce – NÁŠ DOMOV- kde bydlíš?,
- Město nebo venkov, druhy bytů,
- Cvičení předložky v – „in“ a „a“
- Poznej IT - Bydlení v Itálii
9. lekce - Hledáme věci- vybavení bytu= kde je?, „v“, „na“, „pod“,
10. lekce - OPAKOVÁNÍ
- hry a procvičování probrané látky
- procvičování gramatiky- urč. a neurč. členu, množ. čísla
- poslech textu, it. muziky
11. lekce –CO RÁD JÍŠ? JÍDLO,
- slovesa jíst- mangiare, pít- bere
- mám hlad, mám žízeň
- zvratná slovesa např. Piacere -líbí se mi, mám rád - Mi piace, mi piacciono
- Poznej IT- Italská kuchyně
12. lekce – ROZHOVOR U STOLU,
-Poznej IT- typická snídaně, oběd, večeře
13. lekce - ZÁLIBY, VOLNÝ ČAS,
- - sloveso „fare“- dělat, „giocare, suonare“- hrát,
14. lekce -JAK TRÁVÍM DEN, URČUJEME ČAS- Kolik je hodin?
- sloveso „jít, chodit“ –andare,
- Poznej Itálii-jak tráví čas italská mládež, italská muzika
15. lekce – OPAKOVÁNÍ
- hry a procvičování probrané látky
- procvičení gramatiky – časování sloves
- poslech textu a it. muziky
16. lekce- CO PODNIKNEME? DNY V TÝDNU
- Co děláš, kdy, v kolik?, Program na týden
17. lekce – KDE TO JE? JE TU NĚKDE BLÍZKO….?
- Hledání určitého místa(nádraží, nemocnice…),
- směr- vlevo,vpravo, rovně, blízko x daleko, v předu x v zadu, z boku
- Vykání
18. lekce – NA CESTÁCH, DOTAZY NA CESTU
- indikace cesty, mapka, orientace ve městě
- Poznej IT- Zajímavá místa v Itálii, Lago di Garda,
19. lekce – NEMOCI, ČÁSTI TĚLA, Bolí mě….
Poznej IT- pořekadla týkající se částí těla
20. lekce – OPAKOVÁNÍ
- hry a procvičování probrané látky
- procvičení gramatiky
- poslech textu a it. muziky
21. lekce – JDEME NAKUPOVAT,
- Obchody, V Supermarketu,
- měna v Itálii
Poznej Itálii – otevírací doby obchodů, zvyky
22. lekce – DALŠÍ NÁKUPY A POSEZENÍ V KAVÁRNĚ
- ptáme se kolik co stojí,
23. lekce - V HOTELU, KEMPU
- objednání pokoje, řešení různých situací
- Poznej Itálii – příklady kempů, zvyky
24. lekce – MĚSÍCE, DATUM, Další číslovky
- řadové číslovky, kolikátého je?
- Kdy máš narozeniny?
25. lekce - OPAKOVÁNÍ
- hry a procvičování probrané látky
- procvičení gramatiky
- poslech textu a it. muziky
26. lekce - POČASÍ a ROČNÍ OBDOBÍ
27. lekce - PŘÍRODA a ZVÍŘATA
- způsobová slovesa Potere=moci, dovere=muset, volere=chtít
28. lekce- Závěrečná hodina – opakování a konverzace
OSNOVA: Kurzu Italština pro začátečníky II (2012/2013) -již navštěvovali kurz it
1. lekce –seznámení žáků s obsahem kroužku,
PŘIPOMENUTÍ JIŽ PROBRANÉ LÁTKY 1. část
- pozdravy, pojmenování věcí, povědět něco o sobě, barvy, oblečení
5. lekce – PŘIPOMENUTÍ JIŽ PROBRANÉ LÁTKY 2. část,
- číslovky, rodina, domov, co rád jíš- jídlo, rozhovor u stolu, v kavárně
6.
lekce - ZÁLIBY, VOLNÝ ČAS,
- - sloveso „fare“- dělat, „giocare, suonare“- hrát,
7.
lekce -JAK TRÁVÍM DEN, URČUJEME ČAS- Kolik je hodin?
- sloveso „jít, chodit“ –andare,
- Poznej Itálii-jak tráví čas italská mládež, italská muzika
8. lekce- CO PODNIKNEME? DNY V TÝDNU
- Co děláš, kdy, v kolik?, Program na týden
6 . lekce – KDE TO JE? JE TU NĚKDE BLÍZKO….?
- Hledání určitého místa(nádraží, nemocnice…),
- směr- vlevo,vpravo, rovně, blízko x daleko, v předu x v zadu, z boku
- Vykání
7. lekce – NA CESTÁCH, DOTAZY NA CESTU
- indikace cesty, mapka, orientace ve městě
- Poznej IT- Zajímavá místa v Itálii, např.Lago di Garda,
8. lekce –ČÁSTI TĚLA, ….
Poznej IT- pořekadla týkající se částí těla
9. lekce - NEMOCI, Bolí mě….
- rozhovor s doktorem
10. lekce – OPAKOVÁNÍ
- hry a procvičování probrané látky
- procvičení gramatiky
- poslech textu a it. muziky
11. lekce – JDEME NAKUPOVAT,
- Obchody, V Supermarketu,
- měna v Itálii
Poznej Itálii – otevírací doby obchodů, zvyky
12. lekce – DALŠÍ NÁKUPY A POSEZENÍ V KAVÁRNĚ
- ptáme se kolik co stojí,
13. lekce - V HOTELU, KEMPU
- objednání pokoje, řešení různých situací při ubytování v zahraničí
- Poznej Itálii – příklady kempů, zvyky
14. lekce – MĚSÍCE, DATUM, Další číslovky
- řadové číslovky, kolikátého je?
- Kdy máš narozeniny?
-
15. lekce - OPAKOVÁNÍ
- hry a procvičování probrané látky
- procvičení gramatiky
- poslech textu a it. muziky
16. lekce - POČASÍ a ROČNÍ OBDOBÍ
- rozdíl mezi použitím „c´é“ =je a „fa“=dělá
17. lekce - ZVÍŘATA
- koncovky přídavných jmen
18. lekce- PŘÍRODA
- způsobová slovesa Potere=moci, dovere=muset, volere=chtít
19. lekce- PROFESE
- podstatná jména profesí- mužský a ženský rod
20. lekce – OPAKOVÁNÍ
- hry a procvičování probrané látky
- procvičení gramatiky
- poslech textu a it. muziky
21. lekce –DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY
- použití předložky „a“, „in“ a „da“
- příslovce místa“ci“-tady, tam, sem
22. lekce – ČINNOSTI
- různé další aktivity
23. lekce – DOVOLENÁ U MOŘE
- stupňování přídavných jmen
- Poznej Itálii – zajímavá místa u moře v Itálii
24. lekce- DOVOLENÁ NA HORÁCH
- minulý čas – passato prossimo
- Poznej Itálii – zajímavá místa pro lyžování v Itálii
25. lekce - OPAKOVÁNÍ
- hry a procvičování probrané látky
- procvičení gramatiky
- poslech textu a it. Muziky
26. lekce - U JÍZDENKOVÉ POKLADNY
- sloveso andare, prendere
- Poznej Itálii – zvláštnosti cestování vlakem v Itálii
27. lekce – JÍDLO a PITÍ II.
- poznání dalších italských delikates, a rozšíření slovní zásoby
28. lekce - Závěrečná hodina
- opakování a konverzace
Download

Italština pro začátečníky I. - úplný začátečník Italština pro