Josef Drewniok (Bew. Nr. 11)
48 J., ledig, polnische und dt.
Staatsang., aufgew. in Gliwice, in
München seit 1990, Magister der
Philosophie, jetzt Assistance
Koordinator i. e. medizin. Notrufzentrale, Polnischsprachige Katholische Mission München.
Ziele und Interessen: Integration, stärkere Berücksichtigung der Religion in der Kultur- und
Bildungsarbeit der Landeshauptstadt München.
Victoria Mallol de Stemmer
(Bew. Nr. 14) 49 J., verh., 2 Kinder, Dominikanische Republik,
aufgewachsen in Santo Domingo
(Dom. Rep.), in München seit
2002, Ärztin und Familientherapeutin, jetzt Kinderärztin, Spanischspr. Kath. Mission München.
Ziele und Interessen: Eigene Erfahrungen der
Integration mit anderen teilen; Situation und Anliegen der Ausländer, Integration, soziale Fragen,
Sparnotwendigkeiten gerecht verteilen.
Judit Günther (Bew. Nr. 12)
Sebastian Wozniak
50 J., verh., 2 Kinder, Ungarin,
aufgewachsen in Budapest, in
München seit 1988, Dipl.-Ing.
Maschinenbau, jetzt Qualitätsingenieurin, ehrenamtliche Mitarbeit in der Pfarrei St. Joseph
München.
(Bew. Nr. 15) 25 J., ledig, Pole,
aufgewachsen in München, Dipl.
Ing. (FH) (Verpackungstechnik),
Missionsrat der Polnischsprachigen Katholischen Mission München.
Ziele und Interessen: Das Wohl aller Mitbürger in
München, Situation und Anliegen der Ausländer;
Integration, interkultureller Austausch, Kultur,
Jugendarbeit, Familien, Schule und Bildung.
Ziele und Interessen: Jugendarbeit, kulturelle
Veranstaltungen, Schule und Bildung.
Ioan Maniur (Bew. Nr. 13)
Isabel Dos Santos
34 J., verh., slowakische u. rumänische Staatsang., geb. in
Plopis (Rumänien), in München
seit 2006, Mgr. kath. Theologie,
Handwerker, jetzt Doktorand Philosophie, Missionsrat der Slowakischspr. Kath. Mission München.
(Bew. Nr. 16) 43 J., verh., 1 Kind,
Portugiesin, aufgew. in Portugal,
in München seit 1990, Mittl. Reife, Altenpflegerin, jetzt Hausfrau,
soziale Dienste im Pfarrhilfswerk
Hl. Familie München, Missionsrat
Portug. Kath. Mission München.
Ziele und Interessen: Einbringen katholischer
Werte; Situation und Anliegen der Ausländer, politische Themen und soziale Fragen, Integration,
interkultureller Austausch, Jugendarbeit, Familien.
Jděte prosím v neděli 28.11.2010 k volbám!
Zakřížkováním kandidátní listiny číslo 19
„Katholiken für München“ dostaneme všechny
z Vašich 40 možných hlasů. Volit můžete jen ve
volební místnosti městského obvodu, v němž
bydlíte (více informací najdete v „Oznámení
k volbám“, které jste obdrželi poštou).
Ziele und Interessen: Rechte der Ausländer; Kultur, ehrenamtliches Engagement.
Kontakt
Katholikenrat der Region München
Michael Bayer, v.i.S.d.P.
Postfach 33 03 60, 80063 München
Tel.: 0 89/21 37-12 66; Fax: -25 57
e-mail: [email protected]
www.katholiken-fuer-muenchen.de
Volba cizinecké rady
dne 28.11.2010
28 11 2010
Katholiken
für München
Stimmzettel Wahlvorschlag Nr.
Hlasovací lístek - kandidátka č.
19
Jsme listinou kandidátů, kteří pocházejí
z různých národů a kultur.
Spojuje nás však křesťanská víra a domovské zakořenění v katolické církvi.
Naše cíle jsou otevřenost, tolerance, živá
mezikulturní výměna a integrace, solidarita
a ukončení jakékoliv diskriminace.
Základem našeho snažení o společnou
budoucnost v Mnichově jsou křesťanské a
humanistické hodnoty.
www.katholiken-fuer-muenchen.de
Franjo Barišić (Bew. Nr. 1)
26 J., verh., 2 Kinder, Kroate, geb.
i. München, Abitur, Maschinenbautechniker, jetzt Versuchstechniker
i. d. Automobilindustrie, StudentBachelor of Engineering/Fahrzeugtechnik, Mitglied des Missionsrates
der Kroatischsprachigen Katholischen Mission München.
Ziele und Interessen: Mitgestaltung der Zukunft in
München; Jugendarbeit, Familien, Schule und
Bildung, Öffentlichkeitsarbeit.
Izabela Kulesza-Ubrich
(Bew. Nr. 2) 39 J., verh., 2 Kinder, Polin, aufgew. in Polen, in
München seit 1994, Dipl.-Pädagogin, jetzt Erzieherin, ehrenamtliche Mitarbeit im Frauentreffpunkt Neuperlach und in der Polnischspr. Kath. Mission München.
Ziele und Interessen: Aufeinanderzugehen von
Ausländern und Deutschen; interkultureller Ausausch, Chancengleichheit für Ausbildung und
Beruf, Schule, Bildung und Familien.
Jaroslav Verner (kand. č. 3)
51 let, 2 děti, Čech, narozen
v Praze, maturita a studium informatiky, v Mnichově od roku
1990, programátor, činnost ve
výboru české sportovní jednoty
Sokol Mnichov a v misijní radě
České katolické misie Mnichov.
Cíle a zájmy: Situace a záležitosti cizinců, vzáj.
porozumění cizinců a Němců i cizinců mezi sebou,
kulturní akce a mezikulturní výměna, integrace.
Jolanta Sularz (Bew. Nr. 4)
Sého-Koffi Edorh (Bew. Nr. 5)
47 J., verh., 3 Kinder, französische Staatsangehörigkeit, aufgewachsen in Lomé (Togo), in
München seit 1992, Elektrotechniker, jetzt Elektromechaniker,
Französischsprachige Katholische Mission München.
Ziele und Interessen: Verbesserung der Lebenssituation von Ausländern, gegen Diskriminierung;
Sport und Freizeit.
Qi Zhang (Bew. Nr. 6)
39 J., verh., 1 Kind, Chinesin,
aufgew. in Shanghai, in München
s. 1997, Magisterin der Anglistik,
jetzt nationale und internationale
Kundenbetreuung in der Finanzdienstleistung, Chinesischsprachige Kath. Mission München.
Ziele und Interessen: Integration – einander besser verstehen und gleich behandeln, gegen Diskriminierung; Situation und Anliegen der Ausländer,
Bewusstseinsbildung, Kultur, interkult. Austausch.
Mariusz Lakomiec
42 J., verh., 3 Kinder, Polin, aufgew. in Südpolen, in München
seit 1991, Erzieherin, lange ehrenamtliches Engagement in der
polnischspr. Schule u. im Missionsrat der Polnischsprachigen
Katholischen Mission München.
(Bew. Nr. 7) 25 J., Pole, geb. in
Kwidzyn bei Danzig, aufgewachsen in München seit 1986, Diplomkaufmann (Univ.), Doktorand,
Dom-Oberministrant, Jugendarbeit, Polnischsprachige Katholische Mission München.
Ziele und Interessen: Menschen und Kulturen
zusammen bringen, katholische Werte in der Europäischen Union; Jugend, Integration, interkultureller Austausch, Schule und Bildung.
Ziele und Interessen: Integration ohne Verlust der
eigenen Herkunft, Hilfe mit Rat und Tat; ehrenamtliches Engagement, Kultur.
Silvana Rolim Lopes Hofmann
(Bew. Nr. 8) 43 J., verh., 2 Kinder, Brasilianerin, geboren und
aufgewachsen im NO Brasiliens,
in München seit 1991, Gymnasium, jetzt Hausfrau, Missionsrat
der Portugiesischsprachigen
Katholischen Mission München.
Ziele und Interessen: Bei sozialen Themen mitwirken und mithelfen; Familien, Schule und Bildung, Senioren.
Rudolf Jeřábek (kand. č. 9)
74 let, ženatý, 3 děti, české i
německé stát. občanství, pochází
z Kroměříže, v Německu od roku
1968, v Mnichově od roku 1992,
ošetřovatel, učitel hudby, violista
v orchestru i kvartetu, důchodce,
Česká katolická misie Mnichov.
Cíle a zájmy: Situace a záležitosti cizinců a jejich
podpora, mezikulturní výměna, rodina, škola a
vzdělání.
Barbara Alic (Bew. Nr. 10)
30 J., Slowenin, geboren und
aufgewachsen in Ljubljana, in
München seit 2006, Diplomtheologin, jetzt haupt- und ehrenamtliche Arbeit in der Slowenischsprachigen Katholischen Mission
München.
Ziele und Interessen: Menschen aus anderen
Ländern ermöglichen, Herkunfts- und deutsche
Kultur zu leben, Einbringen christlicher Werte; Familien, Bildung, Kultur, Öffentlichkeitsarbeit.
Download

Katholiken für München - Erzbistum München und Freising