SONSUZ DİŞLİLİ REDÜKTÖRLER
MOTORLU - MOTORSUZ
KULLANIM ve BAKIM TALİMATI
Maintenance and Operational
Instructions for Worm Gear Reducers
and Geared Motors Series
TR
ENG
PMRV - PRV
PMRV - PMRV
PC - PMRV
Sertifika No/Certificate number: KY3723/05/10-R
Doc.No
PMRV/PRV - MOI / 11 / 00
TSEK
POLAT GROUP REDÜKTÖR SANAYİ ve TİCARET A.Ş.
Ata Mahallesi Astim Organize Sanayi Bölgesi 1.Cadde. No:4 AYDIN / TURKEY
Tel/Phone
Fax
e-mail
web
: +90 256 231 19 12 - 13 - 14 - 15 - 16
: +90 256 231 19 17
: [email protected] - [email protected]
: www.pgr.com.tr
PMRV - PRV Serisi - PMRV - PRV Series
KULLANIM ve BAKIM TALİMATI
Maintenance and Operation Instructions
GENEL BİLGİ
GENERAL INFORMATION
Bu Kullanım Kılavuzu redüktörün/redüktörlü motorun güvenli
taşıma, depolama, yerleştirme/montaj, bağlantı, işletmeye alma,
bakım, onarım işleyişinde bilgi sağlamak amacıyla firmamız
tarafından hazırlanmıştır. Tüm satın alma ve dizayn kriterleriyle
ilgili bilgi, bu ürüne ait ürün kataloğumuzda yer almaktadır.
Kabul edilmiş mühendislik uygulamalarının yanında, bu talimatta verilen bilgiler dikkatlice okunmalı ve uygulanmalıdır. Dökümanlar yetkili kişi tarafından muhafaza edilmeli ve kontrol etmek
için yanında hazır bulundurulmalıdır. Elektrik motoruyla ilgili bilgiye, motor üretici firma tarafından hazırlanmış kullanım kılavuzundan bulabilirsiniz.
Redüktörlü motorlarda, redüktörlerde ve motorlarda çalışma
esnasında ve sonrası;
Gerilim altında parçalar, hareketli parçalar ve sıcak yüzeyler
bulunabilir.Tüm yapılacak çalışma boyunca; yani taşıma, depolama, yerleştirme / montaj, bağlantı, işletmeye alma, bakım,
onarım işlemlerinin sorumluluk sahibi yöneticiler ve kalifiye
elemanlar tarafından uygulanması gerekmektedir.
Bu çalışmaları yaparken, aşağıdaki uyarılar ve dökümanlar
göz önünde bulundurulmalıdır.
- İlgili kullanım talimatları ve devre şemaları,
- Redüktörde ve redüktörlü motorda bulunan ikaz ve emniyet
etiketleri,
- Sisteme özgü talimatlar ve gereksinimler,
- Emniyet ve kazalardan korunma ile ilgili ulusal ve yerel yönetmelikler.
Ürünün, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca belirlenen kullanım
ömrü 10 yıldır ve garanti süresi 2 yıldır.
Bu talimat sadece kullanımı kolaylaştırmak amacıyla özet
olarak
hazırlanmıştır.
Detaylı
kullanım kılavuzunu
www.pgr.com.tr adresinden alabilirsiniz.
This brief has been compiled by the manufacturer to provide
information, maintenance,repair, disassembly and dismantling
of the gear units.
All purchasing and design criteria is provided in the Sales
Catalogue. Apart from adhering to established engineering
practices, the information given in this brief must be carefully
read and applied rigorously. The documantation must be
stored by a person with the correct authority and must always
be made available for consultation. The information regarding
the electric motor that can ve found matching the speed
reducer is supplied with the owner’s manual relevant to the
specific electric motor.
During or after operation, gearmotors, gear units and motors
have:
- Live parts, moving parts, possibly hot surfaces.
Only qualified specialists are allowed to undertake the
following work:
- Transportation, putting in to storage, installation / mounting,
connection, startup, maintenance.
Please comply with the following instructions and documents
whwn doing so:
- Associated this manual abd wiring diagrams.
- Warning and safety signs on the gear unit / gearmotor.
- Regulations and requirements for the specific system.
- National / regional regulations governing safety and the
prevention pf accidents.
Life cycle of gear unit / geared motors is ten years and
guarantee period is two years. It is validity in TURKEY. This
brief is prepared as a summary for just easy using. Manual
could be downloaded website which is www.pgr.com.tr for
more information.
Taşıma ve Depolama
Transportation and storage
Taşıma: Ürün teslimi sırasında ambalaj üzerinde yazılı bilgiyi
dikkate alınız. Ürün teslim alınırken ürünün taşıma süresince
hasar görüp görmediğini derhal kontrol edilmelidir. Olası hasarlar Firmamıza bildirilmelidir. Hasarlı ürün devreye alınmayabilir.
Tüm taşımalarda ani hareketlerden ve ani kaldırma yük hızlarından kaçınılmalıdır.
Depolama: Açık havada ve yüksek nem içeren ortamda depolama yapmayın. Redüktör/redüktörlü motorları direk yerle temas
ettirmeyin.Redüktör/redüktörlü motorların temas ettiği yer stabl/
rijit olmalı. Aksi taktirde yer değiştirme esnasında hasar oluşabilir.Redüktör üzerinde bulunan havalandırma tapasının taşıma
emniyetini Şekil’de gösterilen biçimde çıkartınız.
Eğer redüktör, 6 aydan fazla süre için depolama yapılacaksa
paslanabilir parçaların üzerine koruyucu yağ kullanılmalıdır.
Transportation: Consider information at receiving product
which is writter on package.(Check products before receiving!)
Inspect the shipment for any damage in transit as soon as you
receive the delivery. Inform the shipping company immediately.
It may be necessary to refrain from starting up the drive. All
the following operations must be done with due care and
caution and without sudden movements.
Storage: Do not store the unit in excessively humid conditions
or where it is exposed to the weather (do not store outdoors).
Do not place the gear unit directly on the ground. Place the
gear unit on a stable base and make sure that is not subjected
to accidental displacement. Store the packaged gear unit (if
allowed) in accordance with the instructions on the packaging
itself. If the breather valve is not activated, you must remove
the transport fixtur e from the breather valve before starting up
the gear unit!
If the gear unit is stored for more than 6 months, cover all
machined external surfaces with a rustproofing product
application range.
When moving the unit, care should be taken to protect external
parts from breakage or damage due to accidental knocks or falls.
If the units is to be stored in a hostile atmosphere or for a long
period of time (2/4 months), it is important to apply protective
and waterproofing products to avoid deterioration of shafts and
rubber parts.
Before starting up the unit, carry out the following checks:
Check the data shown on the name plate of the reduction unit
and/or the electric motor;
Check for any leaks of lubricant.
If possible, remove any traces of dirt from the shaft and from
the areas around the oil seal.
If the oil seal is not immersed in the lubricant inside the
assembly during particularly long stroage periods (4/6 months)
it is recommended that it should be replaced as the rubber
might stick to the shaft or even have lost the elasticity it needs
to work.
Redüktörü taşıma esnasında kazayla çarpma veya düşme
nedeniyle harici parçaların kırılmamasına veya hasara uğratılmamasına dikkat edilmeli ve itina gösterilmelidir.
Tahriş edici ortamda ya da 2 ile 4 aydan daha uzun süre depolanması halinde, millerde ve sızdırmazlık elemanlarında tahribat meydana gelmemesi için üniteye uygun koruyucu madde
ve su geçirmezlik özellik veren ürünlerin tatbik edilmesi önemlidir.
Redüktör çalıştırılmadan önce aşağıdaki kontroller yapılmalıdır.
Redüktör ve/veya elektrik motoru üzerindeki etiket bilgileri
kontrol edilmelidir.
Yağ kaçağı olup olmadığı kontrol edilmelidir.
Mümkün ise, mil üzerindeki ve yağ keçeleri etrafındaki pislik
izleri temizlenmelidir.
Belirgin düzeyde uzun süreli olarak yapılacak (4/6 ay) şayet
yağ kapağı cihaz içindeki yağa batık konumda değilse kauçuk
parçanın şafta takılma riski bulunduğundan veya doğru olarak
çalışmasını engelleyebilecek şekilde elastikliğini kaybetme riski
bulunduğundan parçanın değiştirilmesi tavsiye edilir.
1. Taşıma emniyetli havalandırma tapası
2. Taşıma emniyetini çıkartın.
3. Havalandırma emniyeti aktif.
1
Şekil - 1
1
3
2
1. Breather valve with transport fixture
2. Remove the transport fixture
3. Breather valve activated
Fig.
www.pgr.com.tr
Montaj
Installation
Redüktör montajı yapılırken özel itina gösterilmesi zorunlu olup,
bu itinanın gösterilmemesi, hasar ve zaman kaybına neden
olur. Redüktör tipinin ve montaj şeklinin dikkat ve itinayla seçilmesi, duyarlı yerlerin korunması ihtiyacını bertaraf eder ve
özellikle, ünite altında, sınırlı da olsa yağ kaçağı meydana gelmesini önler.
- Titreşimin önlenmesi için makinanın yerine sıkıca tutturulmuş
olması gerekir.
- Düşey aksı üzerine monte edildiğinde redüktörün mümkün
olduğunda güneş ışığından ve kötü havadan korunması gerekir.
- Motorun uygun şekilde soğutulması için, fan tarafında havanın engellenmemiş olması temin edilir.
- Ortam sıcaklıkların -5°C’nin altında +40°C’nin üzerinde olması
halinde Polat Group Redüktöre danışınız.
- Motorun yük altında çok sık olarak çalıştırılacak ve durdurulacak olması halinde, motor içerisine daldırılmış sıcaklık algılayıcısının kullanılması tavsiye edilir.
- Değişik parçalar (kasnaklar, dişli çarklar, şanzuman, şaft vb.)
özel olarak açılmış delikler veya cihazın mil yatağı veya harici
parçalarına zarar vermeyecek şekilde tasarlanmış sistemler
kullanmak suretiyle hasar riski olmadan sert veya içi boş şaft
üzerine monte edilmelidir.
- Birbiriyle temas eden yüzeyleri, aşınma veya paslanma riskine karşı yağlayın.
Particular care must be taken when installing drives, as this
often the source of damage and of down time. Careful choice
of the type of drive and mounting position can often avoid the
need for protection of sensitive areas, particularly undemeath
the unit from oil leaks, however limited they may be.
- The machine must be firmly fastened in place in order to
prevent any vibrations.
- Whenever possible, protect the reduction unit from direct
sunlight and bad weather, especially when it is mounted on
its vertical axis.
- Make sure the air intake on the fan side is unobstructed in
order to ensure that the motor is correctly cooled.
- In the case of ambient temperatures of <-5°C or >+40°C,
contact Technical Assistance.
- If the motor is to be started up very often under load, the
use of a heat probe inserted into the motor is recommended.
- The varios machine members ( pulleys, gear wheels,
coupling etc.) must be mounted on the shafts using special
threaded holes or other system that ensure correct operation
without risk of causing damage to the bearings or the external
parts of the assemblies.
- Lubricate the surfaces that come into contact in order to
prevent oxidation or seizure.
Şekil - 1
Fig.
İlk Çalıştırma
Starting Up
İlk çalıştırma işi kademeli olarak maksimum güç yüklemesine
hemen geçilmeden yapılmalıdır. Hatalı montaj nedeniyle kusurlu çalışma olup olmadığı kontrol edilir. İlk çalıştırmada redüktörün uygun surette çalışması ve dişliler , dökümler modern teknik ile üretilmiş olsalar da iç parçaların son derece temiz olması
ve kullanılan yağlayıcıların mükemmel kaliteye sahip bulunması esastır.
Redüktörün ilk çalıştırılması anından itibaren mükemmel kalitede yağ kullanımı ile iç aksamlarının yüksek derecede koruma
aldıklarını emin olabilirsiniz.
The unit should be started up gradually: do not immediately
apply the maximum load the machine is able to take; look for
and correct any malfunction that may be caused by incorrect
mounting.
Running in is not essential for the reduction unit to run
properly since modern construction techniques for the gears
and castings, the extreme cleanliness of the internal parts,
and the excellent qualities of the lubricants used, ensure that
the internal parts receive a high degree of protection even
during the first moments.
- Uzun süre kullanmama durumunda özel şartları yerine getiriniz.
- Katalogdaki bağlama pozisyon tablosu yardımı ile yağın durumunu kontrol ediniz.
- Yağ seviyesini kontrol ediniz.
- Havalandırma tapası var ise çalıştırmadan önce havalandırma
lastiğini çekiniz.
- Eğer belirtilmemişse ilk yağ dolumu yağlama listesinde gösterildiği gibi yapılır.
- Hava soğutmalı motorlar -20°C ve +40°C de ve 1000 m’ye
kadar olan yüksekliklerde çalışabilecek şekilde dizayn edilmiştir.
- Patlamaya karşı hassas bölgelerde müsaade edilmez. Ancak
bu şartlar için özel motorlar mevcuttur.
- In case of long-time storage take special precautions.
- Check position of oil-level plug with help of mounting position
tables in applicable catalogue.
- Check oil-level.
- Check the tires before operating the air conditioning vent
plug has.
- If not specified otherwise, first oil filling as is shown in list of
lubricants.
- Air-cooled motors are designed for ambient temperatures
between -20°C and +40°C and for installation at altitudes
â 1.000 m above M.S.L.
- Their use in hazardous areas is prohibited unless they are
expressly intended for such use.
www.pgr.com.tr
2
BAKIM
Redüktör
MAINTENANCE
- Düzenli olarak yağ seviyesi kontrolü.
- Yağ 10.000 çalışma saati veya en geç 2 sene sonra değiştirilmeli.
- Yağ değişimi sırasında dişli ünitesinin temizliğini yapın.
- Eğer sentetik yağ kullanılırsa yağ değiştirme süresi 2 kat
kadar daha uzun olacaktır.
- Zor çalışma şartlarında (Yüksek nemde, geniş sıcaklık aralıklarında) yağ değiştirme süresini azaltmak gerekir.
- Regular oil level check.
- Change lubricant every 10.000 working hours or after two
years at the latest.
- Combine the lubricant change with thorough cleaning of
gear unit.
- Lubricant changing intervals will be twice as long if
synthetic products are used.
- Extreme working conditions (high air humidity, aggressive
media and large temperature variations) call for reduced
lubricant changing intervals.
Motor
Motor
-
- Remove dust deposit (overheating).
- Dismount anti-friction bearings for cleaning and refill with
grease.
- Ensure that the bearing cage is packed to about 1/3 with
grease, distribute evenly.
- Select proper type of lubricating grease from following
table
Gearbox
Aşırı ısınmayı önlemek için toz tabakasını kaldır.
Rulmanları sökün, temizleyin ve gresleyin.
Rulmanın 1/3’ü kadar gres ile rulmanı gresle.
Gres yağı tablodan uygun bir şekilde seçilebilir.
Sentetik ve mineral yağlar doldurma ve boşaltma
esnasında karıştırılmamalıdır.
Synthetic and mineral lubricants must not be
mixed either for filling or for disposal.
Ünitenin bakım işine başlamadan önce operatör
üniteyi kapatmalı servis dışı olduğundan emin
olmalı ve herhangi bir kaza ya da umulmadık bir
yük ya da dış yükle dönebilecek parçalara karşı
tüm önlemleri almalıdır. Bunun dışında tüm çevre
güvenliği tedbirleri alınmalıdır. (Ör: artık gaz eliminasyonu ya da toz gibi.)
Before doing any work on the unit, the operator
must first switch off power to the gear unit and
ensure that it is out of service, as well as taking
all necessary precautions against it being
accidentally switched on again or its parts
moving without warning (due to suspended
loads or similar external factors). Furthermore,
all additional environmental safety precautions
must be taken (e.g. elimination of residual gas
or dust, etc.).
Servis Bilgi Kontrol Listesi
3
No
KRİTERLER / CRITERIA
1
Redüktörün demontajı / Disassembly of geared unit
1.1
Gövde değişimi / Case changing
1.2
Çark-Vida değişimi / Gear changing
1.3
Mil/Şaft değişimi / Solid/shaft changing
1.4
Sızdırmazlık elemanları hariç tüm
sarf malzemelerin değişimi /
Changing of all consumable
material excep sealing materials.
2
Yağ kapağı değiştirme / Oil cup changing
3
Sızdırmazlık elemanı değiştirme / Seal changing
4
Yağ değiştirme / Oil changing
Check List About Service Information
ÜRETİCİ (PGR)
MANUFACTURER (PGR)
YETKİLİ SERVİS
AUTHORIZED SERVICE
MÜŞTERİ
CUSTOMER (USER)
x
x
x
x
x
x
x
x
---------
x
x
---
x
x
x
x
x
x
x
x
x
X : İLİŞKİLİ
- - - : İLİŞKİSİZ
X : Related
- - -: Unrelated
YETKİLİ SERVİS: Firmamız tarafından belirlenmiş deneyimli
personelimizdir. Elektrik ve mekanik konularında eğitim almış
ve bu konuda yeterliliği olan yetkilendirilmiş kişi.
AUTHORIZED SERVICE: They are skill and qualified people,
which are determined by company. They have education
about electricaland mechanical subject.
www.pgr.com.tr
Elektrik Motor Bağlantı Şeması
Basic Motor Connection Wiring Diagram
Üç fazlı sincap kafes motorlu
Three phase squirrel-cage motor
Y
I. Terminal Kutusu
II. Şalter
Y
I
I
I
W2
U2
V2
W2
U2
V2
U1
V1
W1
U1
V1
W1
L1
W2
U2
V2
U1
V1
W1
I. Terminal Board
II. Switch
L1
L2
L2
L3
W2
L1
L1
U1
L3
L2
V2
L2
V1
L3
U2
L3
W1
II
Three phase squirrel-cage motor. Dahlander connection.
Üç fazlı sincap kafes motor. Dahlander bağlantısı.
L3
I
2U
2V
2W
1U
1V
1W
L2
L1
I
2U
2V
2W
1U
1V
1W
L1
L2
L3
Hız
Speed
Düşük
Low
Yüksek
High
Three phase squirrel-cage motor. Dahlander connection
Üç fazlı motor. Kutupların değişmesi, iki ayrı sargı, iki ayrı hız.
L3
I
2U
2V
2W
1U
1V
1W
L2
L1
I
2U
2V
2W
1U
1V
1W
L1
L2
L3
Düşük
Low
www.pgr.com.tr
Hız
Speed
Yüksek
High
4
Standart Tip Fren Bağlantı Şeması
Standard Type Brakes Basic Wiring Diagram
Gecikmeli Fren Çalıştırma
Delayed Running Brake (400V)
Ani Fren (400V)
Sudden Brake (400V)
L1 L2 L3
L1 L2 L3
Fren Bobini
Brake Coil
Fren Bobini
Brake Coil
M
M
3~
3~
Gecikmeli Fren Çalıştırma 4 (24V)
Delayed Running Brake 4 (24V)
L1 L2 L3 N
Ani Fren (24V)
Sudden Brake (24 V)
M
M
3~
3~
Lütfen test cihazı kullanarak fren sarmalını kontrol ediniz.
Please check brake coil by using a tester.
YILDIZ BAĞLANTI
STAR CONNECTION
400 V
Y
ÜÇGEN BAĞLANTI
DELTA CONNECTION
230 V
Fren Bobini
Brake Coil
L1 L2 L3 N
Fren Bobini
Brake Coil
1W
B2
3W
B4
5W
B6
~
230 V
+
~
~
5
Fren
Brake
www.pgr.com.tr
Arıza Bulma ve Giderme
Troubleshooting
Redüktörün ilk çalıştırılmasında veya ilk birkaç saat içerisinde
herhangi bir sorun çıkması halinde, Polat Group Redüktör Satış
Sonrası Hizmetler Birimi ile irtibat kurunuz.
Bir dizi sorun ve mümkün olan giderme yolları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
Bununla birlikte, bilgilerin sadece referans olarak verildiği ve
Polat Group Redüktör tarafından imal edilen ürünün, sevk edilmeden önce iyice test ve kontrol edildiği hususunun unutulmaması gerekir.
Montajın, Polat Group Redüktör’den önceden izin alınmadan
yapılması, malzeme garantisini hemen geçersiz kılar ve çoğu
kez, kusur veya hatalı çalışma nedenini belirlemeyi olanaksız
hale getirir.
If any problems should arise when starting up the unit or
during its first few hours of operation, contact the after sales
service unit of Polat Group Redüktör.
The tables shows a series of problems with a description of
possible remedies.
It should be borne in mind however that the information given
is for reference only as all the drives manufactured by Polat
Group Redüktör are thoroughly tested and checked before
they leave the factory.
Please note that tampering with the assembly without prior
authorization from Polat Group Redüktör immerdiately
invalidates the waranty and often makes it impossible to
ascertain the causes of a defect or malfunction.
Arıza Bulma ve Giderme / Troubleshooting
SORUNLAR
PROBLEMS
NEDENLERİ
CAUSES
ÇÖZÜM 1
ACTION 1
ÇÖZÜM 2
ACTION 2
Motor çalışmıyor /
The motor does not start.
Enerji yok. Motor arızalı.
Motor büyüklüğü
yeterli değil.
Problems with power supply.
Defective motor.
Wrong size of motor.
Motor büyüklüğü yanlış.
Wrong size of motor.
Enerji olup olmadığı kontrol
edilir.
Check power supply.
Elektrik motoru değiştirilir.
Replace electric motor.
Uygulama kontrol edilir.
Check the application.
Gerektiğinde, elektrik motoru
veya redüktör ünitesi
değiştirilir.
Replace the electric motor and,
if necessary, the reduction unit.
Motor arızalı.
Motor büyüklüğü yanlış
Defective motor.
Wrong size of motor.
Incorrect mounting of motor.
Uygulama kontrol edilir.
Check the application.
Gerektiğinde, elektrik motoru
veya redüktör ünitesi
değiştirilir.
Replace the electric motor and,
if necessary, the reduction unit.
Redüktör büyüklüğü yanlış.
Montaj şekli talimata
uygun değil
Wrong size of reduction unit.
Mounting position does not
comply with order. Incorrect
polarity of motor.
Hatalı redüktör çevrim oranı
Hatalı motor bağlantısı.
Incorrect reduction ratio.
Incorrect polarity of motor.
Uygulama kontrol edilir.
Check the application.
Çalışma koşulları, montaj
şekli ve/veya yağ seviyesi
düzeltilir.
Correct the working contidions:
mounting position and/or
lubricant level.
Redüktör çevrim oranı
kontrol edilir. Motor bağlantısı
kontrol edilir.
Check reduction ratio. Check
polarity of motor.
Polat Group Redüktör Satış
Sonrası Hizmetler Birimiyle
irtibat kurun.
Please contact Polat Group
Redüktör after sales department.
Yağ keçesi değiştirilir.
Motor mil yuvası, mümkün
ise onarılır.
Replace the oil seal. Repair
motor shaft (if possible).
Polat Group Redüktör Satış
Sonrası Hizmetler Birimiyle
irtibat kurun.
Please contact Polat Group
Redüktör after sales department.
Hasarlı conta veya o-ring
değiştirilir.
Replace damaged gasket or o-ring.
Polat Group Redüktör Satış Sonrası
Hizmetler Birimiyle irtibat kurun.
Please contact Polat Group
Redüktör after sales department.
Polat Group Redüktör Satış
Sonrası Hizmetler Birimiyle
irtibat kurun.
Please contact Polat Group
Redüktör after sales department.
Motor tarafından çekilen
akım, makina etiketinde
gösterilenden fazla /
Current absorbed by the
motor is greater than
shown on the data plate.
Motor mahfazası
çok ısınıyor /
Temperature of the motor
housing is very high.
Redüktör yüzeyi
çok ısınıyor /
Temperature of the motor
housing is very high.
Redüktör milinin
hatalı dönüş hızı /
Incorrect rotation speed
of the main reducer
unit shaft.
Yağ keçesi yağ
kaçırıyor /
Oil leak from oil seal.
Ön mafsalda yağ
kaçağı var /
Oil leak from joint.
Yağ keçesi arızalı. Yağ keçesi,
sevkiyatta hasara uğramış.
Motor mil yuvası arızalı.
Defective oil seal Oil seal
damaged during shipment.
Defective motor shaft.
Düz conta ve o-ring arızalı.
Flat gasket or o-ring damaged.
Dişlilerden sürekli
ses gelmesi /
Intermittent noise from
the gears.
Dişli arasına yabancı bir
madde girmiş.
Dents in the gear wheels.
Sesin, uygulama üzerinde
herhangi bir etkisinin bulunmaması halinde fiili bir sorun
oluşturmaz.
No pratical problem if the noise
has no effect on the application.
Dişlilerden zaman
zaman ses gelmesi /
No intermittent noise
from the gears.
Redüktör içi kirli.
Dirty inside the gearbox.
Sesin, uygulama üzerinde
herhangi bir etkisinin bulunmaması halinde fiili bir sorun
oluşturmaz.
No pratical problem if the noise
has no effect on the application.
Yağ seviyesinin doğru
olduğunu kontrol ediniz.
Check correct quantity of
lubrication.
Redüktör montajında
ses gelmesi /
Noise (whine) from the
drive assembly.
Elektrik motoru
titreşim yapıyor /
Electric motor vibrates.
www.pgr.com.tr
Polat Group Redüktör Satış
Sonrası Hizmetler Birimiyle
irtibat kurun.
Please contact Polat Group
Redüktör after sales department.
Rulmanlar yanlış montajlanmış.
Polat Group Redüktör Satış
Dişli eşleşmelerinde hata
Sonrası Hizmetler Birimiyle
oluşmuş. Yetersiz yağlama.
irtibat kurun.
Bearings incorretly adjusted.
Please contact Polat Group
Gears with mesh errors.
Redüktör after sales department.
Insufficient lubricant.
Montaj kavramada ölçüsel
Elektrik motoru flanşının geometrik
Elektrik motoru değiştirilir.
toleransları kontrol edilir. Motor mili
problem var.
Replace electric motor.
Measurement of the assembly kavraması toleransları ve geometrisi
kontrol edilir.
coupling.
Check geometric tolenrance of flange
on electric motor. Check tolerance and
geometry of key on motor shaft.
6
Kritik Uygulamalar
Critical Applications
Katalogda verilen performans değerleri B3 montaj pozisyonu
ve buna benzer durumlar içindir. Örneğin; ilk aşama komple
yağ içine batırılmadan. Diğer montaj pozisyonları ve/veya belirli giriş hızları için her bir redüktör için değişiklik kritik durumlara
atıfta bulunan tablolara bakınız. Aşağıdaki uygulamalar için de
Teknik Servisimizle bağlantıya geçilmesi gerekir.
The performance given in the catalogue correspond to
mounting position B3 or similar, ie. When the first stage is not
entirely immersed in oil. For other mounting positions and/or
particular input speeds, referto the above tables that highlight
different critical stiuations for each size of reduction unit.
It is also necessary to take due consideration of and carefully
assess the following applications by calling our Technical
Service.
- Hız artışı durumunda.
- Yavaşlatma takımının çökmesi durumunda insan için zararlı
olabilecek servislerde kullanım.
- Yüksek atalet değerleri altında yapılan uygulamalar.
- Kaldırma vinci olarak kullanım.
- Yavaşlatma takımında yüksek dinamik gerilme altında yapılan
uygulamalar.
- -5°C’nin altında veya 40°C’nin üzerindeki iş ortamında yapılan
uygulamalar.
- Zararlı kimyasal ortamlarda kullanım.
- Tuzlu ortamlarda kullanım.
- Katalogda belirtilmeyen montaj pozisyonlarında kullanım.
- Radyoaktif ortamlarda kullanım.
- Atmosferik basınçtan farklı basınç tiplerinin bulunduğu ortamlarda kullanım.
- Redüktör kısmının batırılması gerektiği uygulama ortamlarından sakının.
PMRV
030
040
050
063
075
090
105
110
130
150
V:5 1500<n1<3000
-
-
-
-
B
B
B
B
B
B
n1<3000
B
B
B
B
A
A
A
A
A
A
V6
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
A: Uygulama yapılması tavsiye edilmez.
B: Yapılan uygulamayı kontrol edin ve/veya firmamıza durumu
bildirin.
7
- As a speed increasing.
- Use in services that could be hazardous for people if the
reduction unit fails.
- Applications with especially high inertia.
- Use a lifting winch.
- Applications with high dynamic strain on the case of the
reduction unit.
- In places with T° under -5°C or over 40°C.
- Use in chemically aggressive environments.
- Use in a salty environments.
- Mounting positions not envisaged in the catalogue.
- Use in radioactive environments.
- Use in environments pressures other than atmospheric
pressure.
- Avoid applications where even partial immersion of the
reduction unit is required.
A: Application not recommended.
B: Check the application and/or call our company.
www.pgr.com.tr
Montaj Pozisyonları / Mounting Positions
Havalandırma tapası / Oil - breather plug
Yağ seviyesi tapası / Oil - level plug
Boşaltma tapası / Oil - drain plug
www.pgr.com.tr
8
Yağlama / Lubrication
T°C
ISO VG...
PMRV 030 ... 105
PPC 063 ... 090
PMRV 110 ... 150
Sentetik Yağ
Synthetic Oil
Mineral Yağ
Mineral Oil
(-25) / (+50)
ISO VG320
(-15) / (+25)
ISO VG220
AGIP
TELIUM VSF320
BLASIA 460
BLASIA 220
SHELL
TIVELA OIL SC320
OMALA OIL460
OMALA OIL220
ESSO
S220
SPARTAN EP460
SPARTAN EP220
MOBIL
GLYGOYLE 30
MOBILGEAR 634
MOBILGEAR 630
CASTROL
ALPHASYN PG320
ALPHA MAX 460
ALPHA MAX 220
BP
ENERGOL SG-XP320
ENERGOL
GR-XP460
ENERGOL
GR-XP220
Yağlama (PMRV-PRV)
Lubrication (PMRV-PRV)
- 030 - 040 - 050 - 063 - 075 - 090 - 105 boyutlu redüktörler
sentetik yağ doldurularak gönderilirler, sentetik dişli yağı kalıcı
bir yağlama için uygundur. Bu redüktörler, her pozisyona montajlanabilir. Sadece 075 ve 090 boyutlu redüktörler, V5 ve V6
pozisyonu öncelikli olarak teknik departmandan optimum yağlama şartları öğrenilmeden montajlanmamalıdır.
Size 030 - 040 - 050 - 063 - 075 - 090 - 105 gear reducers
come pre-filled with synthetic oil, a synthetic gear oil
suitable for permanent lubrication. They can be mounted in
any position. Only sizes 075 and 090 should not be installed
in mounting positions V5 and V6 without prior consultation
with our Technical Advise Service to determine optimal
lubrication conditions.
- Size 110 and 130 gear reducers come pre-filled with
a mineral based gear oil.
- 110 ve 130 boyutlu redüktörler mineral bazlı dişli yağı
mineral yağ doldurularak sevk edilirler.
- 110 ve 130 boyutlu redüktörlerin siparişinde B3 montaj pozisyonundan başka bir pozisyon talep ediliyorsa lütfen montaj pozisyonunu belirtiniz.
- 110 ve 130 boyutlu redüktörlerde yağ dolum, boşaltma ve havalandırma tapaları bulunmaktadır. Montaj yapıldıktan sonra
sevkiyat için konulmuş olan kapalı kapak teçhizatını çıkartarak,
operasyondan önce havalandırma tapasını yerleştiriniz.
- Polat Group Redüktör tarafından redüktörlerde -25°C ile
+50°C arasındaki tüm ortam sıcaklığında çalışabilmesi için
sentetik yağ kullanılmaktadır.
9
(-5) / (+40)
ISO VG460
- Always specify mounting position if different from B3 when
ordering size 110 and 130 gear reducers.
- Size 110 and 130 gear reducers have oil filler, drain and
level plugs. After installation, replace the closed cap fitted for
transport with the breather plug prior to operating the unit.
- The synthetic oil used by Polat Group Redüktör can operate
in all ambient temperatures between -25°C and +50°C.
www.pgr.com.tr
Litre yağ miktarı / Quantity of oil in litres
030
040
050
063
075
090
110
130
B3
3
4.5
7
B8
2.2
3.3
5.1
5.4
PMRV
105
150
2.5
3.5
V5
3
4.5
7
V6
2.2
3.3
5.1
B6-B7
0.04
0.08
0.15
0.3
0.55
1
1.6
Yağlama (PC)
Lubrication (PC)
Helisel modül indirgeyici kademe uzun ömürlü yağlayıcı,
sentetik yağ ile sağlanır ve tüm pozisyonlarda montajlanabilir.
The pre-stage helical modules are supplied complete with
life-long lubricant, synthetic oil and can therefore be mounted
in all of the positions.
- Lubrication is separate from that of the worm reduction unit.
- The synthetic lubricant adopted by Polat Group Redüktör
can be used in places with temperatures from -25°C to
+50°C.
- Yağlayıcı sonsuz hız azaltma ünitesinden ayrıdır.
- Sentetik yağlayıcı Polat Group Redüktör tarafından uyarlanır
ve sıcaklığın -25°C +50°C aralığında olduğu yerlerde kullanılabilir.
www.pgr.com.tr
PC
063
071
080
090
B3 - B8
B6 - B7
V5 - V6
0,05
0,07
0,15
0,16
10
Aşağıdaki bilgi yurtiçi müşteriler için hazırlanmıştır. Yurt dışı müşteriler için geçerli değildir. / Information which is below
on this page are acceptable for only domestic sales. They are invalid for overseas sales.
POLAT GROUP REDÜKTÖR SAN. ve TİC. A.Ş.
Garanti Şartları
1. Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.
2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı Firmamızın garanti kapsamındadır.
3. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla
30 iş günüdür. Bu süre, mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayii,
acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısı-üreticisinden birisine bildirim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 15 gün
içerisinde giderilmemesi halinde imalatçı-üretici veya ithalatçı malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka
bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.
4. Malın garanti süresi içerisinde gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı,
değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.
5. Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen malın;
- Tüketiciye teslim edildiği tarihten itibaren, belirlenen garanti süresi içinde kalmak kaydıyla, bir yıl içerisinde; aynı arızanın ikiden fazla tekrarlanması veya farklı arızaların dörtten fazla meydana gelmesi veya belirlenen garanti süresi içerisinde farklı
arızaların toplamının altıdan fazla olması unsurlarının yanı sıra, bu arızaların maldan yararlanamamayı sürekli kılması,
- Tamiri için gereken azami süresinin aşılması,
- Firmanın servis istasyonunun, servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırayla satıcısı, bayii, acentesi temsilciliği ithalatçısı veya imalatçı-üreticisinden birisinin düzenleyeceği raporla arızanın tamirini mümkün bulunmadığının belirlenmesi, durumlarında tüketici malın ücretsiz değiştirilmesini, bedel iadesi veya ayıp oranda bedel indirimi talep edilebilir.
6. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
7. Garanti Belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel
Müdürlüğü’ne başvurabilir.
8. Müşteriler servis veya tamir sonrası oluşan problemler için üreticiyi bilgilendirilmelidir.
9. Bu garanti, ürünün kendisi dışında, ürünün kullanıldığı müşteri tarafındaki tesis durması, fiziksel veya ruhsal yaralanmalar gibi
zararları kapsamaz.
10. Satın alınan ürünlerimizde yapılacak değişiklikler, kusurlu arıza tamiri, hatalı kullanımlar, ilgili ürüne ait kullanım kılavuzuna uygun
olmayan işlemler, firmamızın onayı olmadan satılan malzemeler, yeterli teknik donanımı olmayan elemanların işletmeye alması
sırasında meydana gelecek arıza ve bozulmalar garanti kapsamında değildir.
11. Müşteri, sevk edilen ürünü kontrol etmekle yükümlüdür. Herhangi bir hasar vb. uygunsuzluk durumunda ürün kabul edilemez ve
uygunsuzluğun Firmamıza bildirilmesi gerekir.
12. Arıza durumunda, garanti kapsamında olan ürünlerin kullanımı hemen durdurulmalı ve firmamıza gönderilmelidir.
13. Müşteri tarafından çalışma koşulları bilgisi doğru verilmediğinde (yanlış, eksik, koşulların değişmesi vs. bilgi) ya da servis faktörünün önerilenin altında seçilmesi durumunda ürün, garanti kapsamı dışındadır.
14. Ürünlerin kullanım alanında tamir edilmesi, garanti şartlarına dahil değildir.
15. Ürünün kullanım ömrü 10 yıldır.
11
www.pgr.com.tr
ÜRETİCİ FİRMANIN
Ünvanı
Adresi
Telefon
Fax
:
:
:
:
POLAT GROUP REDÜKTÖR SANAYİ VE TİC. A.Ş.
Ata Mah. Astim Organize San. Bölgesi 1.Cadde No:4 AYDIN - TÜRKİYE
+90 256 231 19 12 - 13 - 14 - 15 - 16
+90 256 231 19 17
İmza ve kaşe
ÜRÜNÜN
Cinsi
: REDÜKTÖR
Markası
: PGR
Modeli
:
Seri No
:
Teslim Tarihi ve Yeri
:
Azami Tamir Süresi
: 30 İş Günü
Garanti Süresi
: 2 Yıl
Belgenin Veriliş Tarihi ve Sayısı :
SATICI FİRMANIN
Ünvanı
:
Adresi
:
Tel
:
Fax
:
Fatura Tarihi ve No
:
Tarih
www.pgr.com.tr
İmza
Kaşe
12
İLETİŞİM BİLGİLERİ / INFORMATION OF COMMUNICATION
Üretim ve Servis İstasyon Adresi:
Manufacturer and service station address
ATA MAH. ASTİM ORGANİZE SAN. BÖLGESİ 1. CADDE NO:4 AYDIN / TURKEY
: +90 256 231 19 12
+90 256 231 19 13
+90 256 231 19 14
+90 256 231 19 15
+90 256 231 19 16
Fax : +90 256 231 19 17
Web : www.pgr.com.tr
e-mail : [email protected] - [email protected]
Tel
BÖLGELER / AREAS
ANKARA BÖLGE / AREA
AHİ EVRAN CAD. 32.SOKAK NO:18 D:58-60 İSGEM
OSTİM / ANKARA / TURKEY
: +90 312 354 44 08 - +90 312 385 86 68
Tel
Fax : +90 312 385 79 27
e-mail : [email protected]
GAZİANTEP BÖLGE / AREA
23 NİSAN MAH. ÜNİVERSİTE BULV. ARİF TANRITANIR APT. ZEMİN K. NO:277
ŞAHİNBEY / GAZİANTEP / TURKEY
Tel
: +90 342 360 90 25 - 26
Fax : +90 342 360 90 24
e-mail : [email protected]
YURT DIŞI P&S / SALES & MARKETING DEPARTMAN
ATA MAH. ASTİM ORGANİZE SAN. BÖLGESİ 1.CADDE NO:4 AYDIN / TURKEY
: +90 256 231 19 12
+90 256 231 19 13
+90 256 231 19 14
+90 256 231 19 15
+90 256 231 19 16
Fax : +90 256 231 19 17
e-mail : [email protected]
Tel
Download

pmrv moı/11/00 turkısh