G
G
ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA
3. – 5. 5. 2011
PRAŽSKÝ VELETRŽNÍ AREÁL LETŇANY
www.abf.cz
OBCHODNÍ TÝM PRŮMYSL
ŘEDITELKA OBCHODNÍHO TÝMU
Ing. Hana Marková
tel.: +420 225 291 266
mobil: 739 003 162
e-mail: [email protected]
MANAŽER FOR INDUSTRY,
FOR SURFACE,
FOR WASTE & CLEANING
Ing. Regina Fibichová
tel.: +420 225 291 265
mobil: 603 385 666
e-mail: [email protected]
MANAŽER FOR INDUSTRY
Andrea Pechová
tel.: +420 225 291 262
mobil: 739 003 163
e-mail: [email protected]
FOR INDUSTRY
10. mezinárodní veletrh strojírenských technologií
FOR SURFACE
6. mezinárodní veletrh povrchových úprav a finálních technologií
FOR WASTE & CLEANING
ZÁKLADNÍ STATISTICKÉ ÚDAJE:
6. mezinárodní veletrh nakládání s odpady, recyklace, průmyslové
a komunální ekologie, úklidu a čištění
Termín konání: 3. – 5. května 2011
Místo konání: Pražský veletržní areál Letňany
Organizátor: ABF, a.s.
Počet vystavovatelů: 256
Počet zúčastněných států: 11
(Česká republika, Itálie, Francie, Německo, Rusko,
Slovensko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko,
Tchaj-Wan, Velká Británie)
Počet návštěvníků: 8136
Počet akreditovaných novinářů: 54
TŘI JARNÍ PRŮMYSLOVÉ VELETRHY V PRAZE
= tři dny prezentací úzce navazujících oborů
Na jarních veletrzích v Praze bylo předvedeno to, s čím přichází firmy na trh v době relativního oživení
poptávky. Prezentace firem dokázaly, že i dnes jsou schopni čeští strojaři přinést něco nového na náročný
trh. Souběžné průmyslové veletrhy poskytly mnoho možností v navázání nových obchodních kontaktů pro
obchodníky a výrobce různého zaměření. Odborná veřejnost měla možnost zhlédnout široké spektrum
výrobních technologií, které jsou v dnešní době aktuální. Ve srovnání s předchozím rokem se zvětšila
velikost výstavní plochy těchto veletrhů o 40 % a počet zúčastněných vystavovatelů se zvýšil o 17 %.
VERNISÁŽ VELETRHŮ
Veletrhy byly slavnostně zahájeny dne 3. května 2011 v Pražském veletržním areálu Letňany vernisáží ve
vstupní hale přestřižením pásky Mgr. Ondřejem Lněničkou – starostou městské části Praha Letňany,
Ing. Jiřím Jirkou - náměstkem ministra průmyslu a obchodu pro ekonomiku a Ing. Pavlem Sehnalem předsedou představenstva společnosti ABF. Slavnostního zahájení se dále zúčastnili generální ředitel
společnosti ABF Ing. Jaroslav Čížek, MBA, ředitel veletržní správy Daniel Bartoš, Dis., ředitelka obchodního
týmu Průmysl Ing. Hana Marková a hosté rektor VUT v Brně prof. Ing. Karel Rais, CSc., MBA, dr.h.c.,
děkan Fakulty strojní ČVUT v Praze prof. Ing. František Hrdlička, CSc. a projektový manažer Vysoké školy
mezinárodních a veřejných vztahů Praha Ing. Milan Kratochvíl.
SPOLEČENSKÝ VEČER VYSTAVOVATELŮ
S PŘEDÁVÁNÍM CEN
Od 17 hodin prvního dne konání veletrhů proběhlo setkání vystavovatelů v čele s generálním ředitelem
společnosti ABF Ing. Jaroslavem Čížkem, MBA, který zahájil slavnostní vyhlášení výsledků soutěží.
Ceny a diplomy byly předány oceněným ve Velkém sále kongresového centra PVA Letňany Bedřichem
Dandou - náměstkem ministra průmyslu a obchodu a Mgr. Karlem Machotkou - náměstkem ministra
pro trh práce.
SLAVNOSTNÍ PŘEDÁNÍ CEN GRAND PRIX
Hodnotitelská komise soutěží o nejlepší exponát
/ technologie
GRAND PRIX FOR INDUSTRY / GRAND PRIX FOR SURFACE
/ GRAND PRIX FOR WASTE & CLEANING
PŘEDSEDA: Doc. Ing. Ivo Kvasnička, CSc.
ČLENOVÉ:
Doc. Ing. Vladimír Mejta, CSc.
Ing. Petr Křenek, CSc.
Petr Ruhswurm
Ing. Jaroslav Řasa
Ing. Tomáš Řezníček
Ing. Jaroslav Šrámek
TAJEMNICE: Ing. Regina Fibichová
GRAND PRIX FOR INDUSTRY
Za veletrh FOR INDUSTRY
získali ocenění za nejlepší exponát GRAND PRIX 2011
bez určení pořadí tito vystavovatelé:
CNC invest, s.r.o. za vertikální obráběcí centrum SUGINO Xion-II-5AX
Zdůvodnění: Jedná se o kompaktní obráběcí centrum zabezpečující výrobu velmi přesných
součástí složitých tvarů, například implantátů pro biomedicínu. Velkou výhodou je malá zastavěná
plocha.
Hexagon Metrology s.r.o. za mobilní měřicí stroj ROMER ABSOLUTE ARM TYP 7525
Zdůvodnění: Jedná se o novou koncepci v oboru mobilních měřicích strojů s uplatněním v přesné
výrobě a reverzním inženýrství.
TAJMAC-ZPS, a.s. za dlouhotočný CNC automat MANURHIN K’MX 532 TREND
Zdůvodnění: Jedná se o prototyp doplňující úspěšnou řadu dlouhotočných automatů K’MX
osazený dvěma elektrovřeteny a pěti lineárními nezávisle řízenými osami.
GRAND PRIX FOR SURFACE
Za veletrh FOR SURFACE obdržela cenu za nejlepší exponát GRAND PRIX 2011 společnost:
MacDermid CZ s.r.o. za technologii třívalentního dekorativního chromování s použitím
elektrolytu 3. generace „TriMacIII“
Zdůvodnění: Jedná se o technologii vylučování kvalitních dekorativních chromových povlaků
z třívalentní chromovací lázně šetrné k životnímu prostředí.
GRAND PRIX FOR WASTE & CLEANING
Za veletrh FOR WASTE & CLEANING si cenu za nejlepší exponát GRAND PRIX 2011 bez určení
pořadí odnesly následující firmy:
Neovision s.r.o. za Jetty – robota pro čištění a inspekci vzduchotechnického potrubí
Zdůvodnění: Robot využívá ekologickou metodu tryskání suchého ledu, čištění lze sledovat in-situ
a řídit pomocí ovládacího panelu. Unikátní řešení vzniklo ve spolupráci společnosti s FEL ČVUT
v Praze a je patentově chráněno.
REFLEX Zlín, spol. s r.o. za čtyřhrannou sklolaminátovou nádobu na sběr tříděného
i komunálního odpadu
Zdůvodnění: Jedná se o kontejner objemu 1,5 – 3m3 pro sběr tříděného i směsného komunálního
odpadu umístěný v nadzemní nebo částečně zapuštěné betonové schránce. Kontejner lze
přizpůsobit designu městského mobiliáře a požadavkům zákazníka.
CENA ZA TECHNOLOGII
Už třetím rokem vyhlašuje Česká společnost strojírenských technologií Cenu za technologii. Tato cena se
uděluje nejvýznamnějšímu technologickému řešení, progresivní technologii případně netradičnímu postupu ve
strojírenské výrobě, které jsou prezentovány v rámci veletrhu FOR INDUSTRY a FOR SURFACE. Vystavené
exponáty musí splňovat náročné podmínky a požadavky současného trhu v oblasti využití moderních technologií
a snižování výrobních nákladů i strojních časů. Předseda hodnotitelské komise Prof. Dr. Ing. František Holešovský
letos předal celkem tři ocenění. První medaili si odnesla společnost CNC invest, s.r.o. za vertikální obráběcí
centrum SUGINO xion – II – 5AX. Druhou medaili za technologii získala společnost PROFIKA s.r.o. za
soustružnické centrum s podavačem HANWHA XD 32 SERIES. Čestné uznání za technologii bylo uděleno
společnosti PEGAS – GONDA s.r.o. za pásovou pilu na kov Pegas 600 Camel X – CNC – 1000.
TOP EXPO
OCENĚNÍ ABF ZA DESETILETOU ÚČAST
Při příležitosti konání
10. jubilejního ročníku veletrhu
FOR INDUSTRY předala
ředitelka obchodního týmu
Průmysl Ing. Hana Marková
Ocenění ABF za desetiletou
aktivní účast a spolupráci na
strojírenském veletrhu v Praze
firmě TEXIMP s.r.o.
Ocenění ABF za designové zpracování expozice
s důrazem na ochranu životního prostředí a ekologické
myšlení obdržela společnost EKOLAMP s.r.o.
V soutěžní kategorii Architektonické a estetické ztvárnění expozice, kde
porota hodnotila funkčnost expozice, její kriteria pro komunikaci se
zákazníkem, označení a její vzhledovou stránku, získala cenu TOP EXPO
společnost Rittal Czech s.r.o. jako nejpůsobivější expozice veletrhu.
ODBORNÉ SEMINÁŘE
A PRAKTICKÉ UKÁZKY
V kongresovém centru PVA Letňany ve třech sálech probíhal odborný doprovodný program. Uskutečnilo
se celkem 10 odborných seminářů a 1 diskusní panel. Prezentovaná témata se dotýkala průmyslového výzkumu
a vývoje v České republice, technologií strojírenské výroby jako základu kvality výrobku, transferu technologií,
informačních systémů pro výrobní podniky a nových trendů v odpadovém hospodářství.
Součástí veletrhů byly ukázky navazujících procesů v logistice, manipulaci, skladování, balení a dopravě
na společné předváděcí ploše přímo ve výstavní hale v těsné blízkosti expozic.
OHLASY VYSTAVOVATELŮ PO VELETRHU
Zástupci vystavujících firem odpověděli na tyto otázky:
1. Jak hodnotíte úspěšnost Vaší firmy na
jarních průmyslových veletrzích 2011?
2. Budete plánovat Vaši účast na těchto
veletrzích v Praze i v roce 2012?
Ad 1) Firma WANZL spol. s r.o. se pravidelně zúčastňuje veletrhů, na kterých představuje své
výrobky pro oblast logistiky a průmyslu. Veletrh konaný v hlavním městě vítáme, neboť přiláká
především odbornou veřejnost a naše potenciální zákazníky z oblasti Čech. Rovněž spojení více
oborů – FOR INDUSTRY, FOR SURFACE a FOR WASTE & CLEANING považujeme za pozitivní.
Ad 2) Naši účast na FOR INDUSTRY v roce 2012 plánujeme, neboť příští rok je jeho součástí i náš
oborový veletrh FOR LOGISTIC. Samozřejmě bychom přivítali mnohem větší účast vystavovatelů
i odborné veřejnosti, než tomu bylo v ročnících předcházejících.
Mgr. Marie Urbášková, marketing,
WANZL spol. s r.o.
Ad 1) Vámi pořádaný veletrh FOR INDUSTRY je pro nás již tradicí a rádi se jej účastníme. Letošní
ročník byl z našeho pohledu úspěšný.
Ad 2) Plánujeme účast v roce 2012 a počítáme v plánu s přibližně shodnými náklady.
Ing. Petr Zahálka, ředitel,
Mitutoyo Česko s.r.o.
Ad 1) V porovnání s předchozím rokem jsme tento rok zaznamenali větší počet návštěvníků/
zákazníků. Úspěšnost hodnotíme jako průměrnou.
Ad 2) Pravděpodobně ano.
Mgr. Bc. Ivana Hlinková, marketing,
TECNOTRADE OBRÁBĚCÍ STROJE s.r.o.
Ad 1) Naši prezentaci na veletrhu FOR WASTE a CLEANING 2011 hodnotíme za mimořádně
úspěšnou. Velmi si vážíme toho, že i přes silnou účast konkurenčních firem byl náš nový výrobek
sklolaminátový kontejner zapuštěný v betonové schránce oceněn GRAND PRIX. Díky komunikaci se
zástupci měst, obcí a svozových firem jsme mohli také zaznamenat významný posun k zájmu o zcela
zapuštěné podzemní kontejnery, které nyní úspěšně realizujeme, a tuto výrobkovou kategorii
budeme dále rozvíjet. Velmi mile nás překvapila rovněž přítomnost zahraničních firem a to jak ze
strany vystavovatelů tak i potenciálních zákazníků. Účast našich tuzemských obchodních parterů,
kteří nás na veletrhu pravidelně každým rokem navštěvují, již považujeme téměř za samozřejmou
a velmi si jí vážíme.
Ad 2) Účast na tomto veletrhu v Praze v roce 2012 budeme opět plánovat a to i proto, že na
organizaci veletrhu jsme mohli vidět výrazný pokrok.
Ing. Oldřich Jurčík, ředitel - jednatel společnosti,
REFLEX Zlín, spol. s r.o.
Ad 1) Společnost EKOLAMP se veletrhu FOR WASTE a CLEANING zúčastňuje pravidelně. Tematické
zaměření veletrhu je shodné s naší činností a potřebami. Počet návštěvníků je sice menší, o to větší
je ale jejich odbornost. Kladně hodnotíme profesionalitu týmu, který veletrh pořádá. V neposlední
řadě si ceníme ocenění za design expozice, které se nám na letošním ročníku veletrhu dostalo.
Ad 2) Účast na veletrhu plánujeme i do budoucna.
Ing. Radoslav Chmela, PR a marketing manažer,
EKOLAMP s.r.o.
HODNOCENÍ ODBORNÝCH GARANTŮ
www.forindustry.cz / www.forsurface.cz / www.forwastecleaning.cz
Zástupci odborných garantů veletrhů odpověděli na následující otázky:
1. Jak hodnotíte úspěšnost prezentace na letošních veletrzích a nabídku vystavovatelů z pozice odborného garanta?
2. Plánujete nějaké novinky v rámci spolupráce a odborné garance veletrhů v roce 2012?
Ad 1) Začíná být cítit, že pomalu odeznívá finanční krize, a proto i zájem o veletrh se pomalu vrací, i když musíme být velmi skromní, protože tak, jak si stála
ekonomika v roce 2007, tak do té pozice se ještě dlouho nedostane. Buďme ale optimisté, a věřme, že se českému průmyslu bude dařit, protože jistě na to
máme rezervy a nápady k inovacím. A to je to, čím náš národ vždy vynikal nad ostatními.
Ad 2) Určitě ano. Chtěli bychom pozvat při příležitosti veletrhu FOR INDUSTRY 2012 na semináře soukromníky, strojaře, kde bychom chtěli udělat panelovou
diskuzi, zejména k řemeslům. Protože učňovské školství padá do hrozných hlubin a máme obavy, aby ještě na zlepšení tohoto stavu byl čas...
Bedřich Danda,
náměstek ministra průmyslu a obchodu
a předseda představenstva Sdružení podnikatelů a živnostníků ČR
Ad 1) Pokud se firma rozhodne aktivně se prezentovat na odborném veletrhu, představí to nejlepší, co má a co by mělo mít komerční úspěch. Nejinak tomu
bylo i na letošních veletrzích FOR SURFACE a FOR INDUSTRY. Vystavující firmy skutečně představily novinky ve svém oboru. Jako příklad lze uvést firmu IPP
Praha s prezentací nových předúpravných technologií před následnou povrchovou úpravou, firmu MacDermid, která představila provozně zavedenou novou
technologii dekorativního třívalentního chromování třetí generace, za kterou obdržela hlavní cenu veletrhu Grand Prix FOR SURFACE nebo firmu
Plastime.Chemi, která se prezentovala např. novou linkou na chemické niklování. Tato linka byla realizována a uvedena do provozu v únoru letošního roku.
Těchto příkladů by se našlo u jednotlivých vystavovatelů více. Po této stránce lze veletrhy hodnotit jako velmi úspěšné.
Ad 2) Česká společnost pro povrchové úpravy (ČSPÚ), jako hlavní odborný garant veletrhu FOR SURFACE, měla v průběhu veletrhu otevřené své odborné
informační centrum umístěné mezi vystavovateli. Návštěvnost centra se oproti jiným létům zvýšila, což svědčí o zájmu návštěvníků informovat se o novinkách
v oboru. Na druhé straně to byl možná i důsledek nižšího počtu aktivních vystavovatelů. Nad touto skutečností bude nutné se zamyslet a najít ve spolupráci s
organizátory veletrhů novou formu, jak do areálu výstaviště opět „přitáhnout“ větší počet vystavovatelů, jak tomu bývalo v minulosti.
Ing. Ladislav Obr, CSc.,
prezident České společnosti pro povrchové úpravy
KONTAKTNÍ ADRESA: ABF, a.s., veletržní správa, Mimoňská 645, 190 00 Praha 9 - Prosek , www.abf.cz
Zveme Vás na veletrhy
FOR INDUSTRY, FOR LOGISTIC, FOR WASTE & CLEANING
(strojírenství, doprava, logistika, skladování, manipulace, odpadové hospodářství, ekologie
a čištění)
24. – 26. 4. 2012 / PRAŽSKÝ VELETRŽNÍ AREÁL LETŇANY
2012
Download

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA