Již šestnáct let jsme s Vámi!
2014
První číslo časopisu Rodiče
vyšlo v listopadu 1997
a okamžitě zaznamenalo ze strany čtenářů nevšední zájem.
Jeho informace dodnes vyhledávají především rodiče vzdělaní,
moderní a progresivní, s touhou po vyčerpávajících informacích.
Měsíčník RODIČE patří do velké skupiny evropských rodinných
časopisů s takřka padesátiletou tradicí, vycházejících ve více než
patnácti jazykových mutacích. Již šestnáctým rokem obohacuje
český trh o titul, který je určen mladé rodině se všemi jejími
příslušníky. Rodině, která požaduje moderní a kvalitní informace
z oblasti výchovy a rodičovství.
Potřeba nejnovějších a kvalifikovaných informací právě v této cílové
skupině v posledních letech neustále narůstá.Výhodou měsíčníku
RODIČE je jeho napojení na nejmodernější proud informací
v Evropě i na nejprogresivnější trendy psychologie rodiny, výchovy
a partnerských vztahů.
Měsíčník RODIČE je pro mladé ženy a jejich rodiny jedním
z nejdůležitějších rádců. Snaží se o úplné a diferencované
uspokojení potřeby informací mladých rodin.
Spektrum témat sahá od těhotenství přes porod, otázky ženského
lékařství, péči o miminko, výchovu dětí, předškolní přípravu
a výběr školy, až po výživu a gastronomii, rodinnou dovolenou,
otázky partnerství, soužití generací, zdraví, peněz a módy. Je plný
praktických tipů a přehledně prezentovaných nápadů pro život
s dětmi, které si lehce berou za své i otcové.
Měsíčník RODIČE je pomocníkem všem, kteří hledají odpověď na
otázku, jak si ulehčit každodenní život s dětmi, jak vychovávat dítě
bez toho, aby se rodiče nebo děti vystavovali příliš velkému stresu.
Zpětná vazba se čtenářem jasně ukazuje, že rozumnou odpověď
nalézají rodiny právě u nás.
Charakteristika cílové skupiny




Díky dotazníkovému průzkumu, kterého se
zúčastnilo takřka 5 % našich čtenářek, již víme,
že největší objem našich čtenářek je ve věku
25 až 39 let, čili po stránce spotřeby nejsilnější
a nejdynamičtější vrstva obyvatelstva.
Více než 80 % našich čtenářek má minimálně
středoškolské vzdělání ukončené maturitou
a z toho 70 % má i vzdělání vysokoškolské.
Takřka 85 % našich čtenářek plánuje nebo má
dvě děti, některé i více.
Většina z našich čtenářek preferuje informace
kvalitní a přesně cílené.
Charakteristika časopisu
Rodinný magazín mapující problémy a zájmy mladé rodiny
ve všech oblastech jejího života.
Lokalita/působnost:
Náklad (počet výtisků)
Počet předplatitelů
Čtenost v periodě vydání:
Rozsah (počet stran):
ČR a SR
36 000
2 956 (údaj z listopadu 2013)
102 000
64 + 4
Cena za výtisk: 36 Kč
Roční předplatné: 320 Kč, cena výtisku pro předplatitele: 32 Kč
včetně poštovného a balení do neprůhledné folie.
Časopis včetně inzerce najdou internetoví čtenáři a předplatitelé
na www.publero.com za cenu 25 Kč.
Možnosti spolupráce
Kromě klasické inzerce se stále více rozvíjí spolupráce formou
PR článků, vkládání a vlepování vzorků a prospektových
materiálů.
Osvědčuje se také propojení inzerce a redakčních
webových stránek www. rodice.com.
12 %
Distribuce a prodeje
11 %
(rok 2013)
28 %
8%
a) prodeje
Podíl prodejů časopisu dle oblastí v roce 2013
Praha
28 %
Severní Morava včetně Ostravy
20 %
Střední Čechy
14 %
Jižní Čechy
7%
Západní Čechy
8%
Severní Čechy
11 %
Střední Morava včetně Brna
12 %
7%
14 %
Čtenost časopisu se v roce 2013 udržela na průměru
102.000 čtenářek na výtisk.
b) distribuce





Společnosti holdingu PNS a. s.
Speciální prodej v síti prodejen Geco
Předplatné v rámci ČR zajišťuje Postservis a. s.
V SR prodej i předplatné zajišťuje PressMedia spol. s r. o.
Internetový prodej zajišťuje www.publero.com
c) termín expedice
Časopis vychází vždy koncem předchozího měsíce
(cca 25.–26. den v měsíci), výjimku tvoří zimní a letní dvojčíslo,
které vychází už v druhé třetině měsíce.
d) náklad časopisu je auditován
20 %
Technická specifikace:
Barevnost:
Druh tisku:
Druh papíru:
celobarevný, obálka lakovaná
ofset
obálka
135 g křída, UV lak
vnitřek
LWC 70 g
CENÍK INZERCE platný od 1. 1. 2014
Ceny jsou za standardní formáty (v Kč bez DPH)
formát
umístění
cena za barevný inzerát
„Z“ obálka
120 000
Francouzské okno
120 000
Junior page
43 000
2/1
105 000
1/1
2. a 3. str. obálky
98 000
1/1
4. str. obálky
118 000
1/1
uvnitř časopisu
65 000
1/2
32 000
1/3
22 000
1/4
16 000
1/6
13 000
1/8
10 000
Grafické zpracování inzerátu
+ 15 %
Přesné umístění na prvních 25 stranách
+ 10 %
Slevy - Platba předem
-3%
STORNOVACÍ PODMÍNKY
5 dní a méně před termínem tisku
14 dní před termínem tisku
100 %
50 %
CENÍK DOKONČOVACÍCH PRACÍ
Balení časopisu jednotlivě do folie
Vkládání nebo vlepení jedné přílohy na přesnou pozici
Vkládání jedné přílohy bez pozice
Vkládání nebo vlepení na titulní stranu, rukáv
1,50 Kč
1,60 Kč
1,20 Kč
2,50 Kč
PODKLADY PRO INZERCI
PDF v tiskové kvalitě (150 lpi) na adresu: [email protected], [email protected]
2/1 strany
420 x 280 mm
Každá stránka samostatné pdf.
1/1 strany
210 x 280 mm
175 x 245 mm
1/2 strany na výšku
105 x 280 mm
95 x 245 mm
1/2 strany na šířku
210 x 140 mm
175 x 125 mm
1/3 strany na výšku
75 x 280 mm
60 x 245 mm
1/4 strany na výšku
105 x 140 mm
85 x 120 mm
1/4 strany na šířku
210 x 70 mm
175 x 50 mm
1/6 strany (jen zrcadlo) 1/8 strany (jen zrcadlo)
na šířku 85 x 80
na šířku 85 x 60 mm
na výšku 55 x 120 mm
na výšku 45 x 120 mm
1/3 strany na šířku
210 x 90 mm
175 x 80 mm
Junior page
140 x 190 mm
125 x 165 mm
U inzerátů na spad je nutné připočítat 5 mm na ořez.
Adresa redakce:
Rodiče, Americká 17, 120 00 Praha 2, telefon/fax: 222 518 655, tel.: 222 527 286
e-mail: [email protected], [email protected]
www.rodice.com
Šéfredaktorka
Mgr. Magda Friedrichová
[email protected]
Spolupracovníci
PhDr. Eva Labusová
Věra Killerová
Václav Králíček
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Grafická úprava
Lucie Koubová
Jazyková úprava
Jana Hradilíková
Ředitelka marketingu
Jiřina Vitáková
[email protected]
O distribuci a redistribuci se stará
STRAPER s. r. o.
VaRa distribuce
Soutěže v časopise
[email protected]
Adresa:
Redakce časopisu Rodiče
Americká 17
120 00 Praha 2
tel.: 222 521 286
tel./fax: 222 518 655
[email protected]
Vydává Floren Capital a. s.
IČ 25293923, DIČ CZ25293923
Download

www .rodice.com