Nastavení tisku v programech Kalkul
Při zpracovávání připomínek a námětů k programům Kalkul se na mě několik uživatelů obrátilo s
dotazem, jak řešit tisk sestav a dokumentů z programu Kalkul. Proto jsem se rozhodla vytvořit
obrázky doprovozený návod základních možností nastavení tisku v programech Kalkul (a některých
programech souvisejících). Jednotlivé kapitoly tohoto návodu (vyjma dvou posledních věnovaných
tisku přes emulátor) na sebe nenavazují a pokud máte jasnou představu, jakou formou budete chtít
tisknout, není nezbytné číst i ostatní kapitoly (ačkoli i v těchto případech doporučuji do ostatních
kapitol nahlédnout minimálně proto, že Vám mohou pomoci rozšířit obzory o tom, jaké Vám
jednotlivé způsoby tisku mohou nabídnout nadstavbové funkce - zde mám na mysli zejména Kalkul
6).
Program Kalkul umí komunikovat s (dříve i dnes) běžnými typy "dosovských" tiskáren od
jehličkových, přes inkoustové až po laserové, jejich seznam lze najít přímo v programu a pro
tisk stačí jen vybrat příslušnou tiskárnu. Výjimku tvoří tiskárny GDI (graphical device
interface), které nejsou vhodné pro přímý tisk z "dosovských" aplikací a u nichž je nutné použít
tisk přes emulátor.
Jste-li zběhlí v počítačové technice, pak oceníte možnost přidat si řídící kódy k jakékoli další
tiskárně (toto je spíše jen informativní sdělení, vzhledem k pojetí a účelu tohoto návodu
nebude možnost přidání nové tiskárny dále popsána ani rozvedena, zájemci vizte Manuál k
programu).
Kalkul umožňuje zadat si lokální tiskárnu ke každému konkrétnímu počítači, což ocení uživatelé
síťových verzí. A používáte-li více tiskáren (jednu např. pro levnější a "méně vzhledný" tisk a
druhou pro tisk kvalitní a vzhledný), pak Vám Kalkul nabízí možnost dynamické volby tiskárny
(tedy možnost zvolit si při tisku jednotlivých dokumentů, na které z Vašich dvou tiskáren se
tyto mají tisknout).
Nastavení zmíněných možností tisku bude popsáno v kapitole:
Nastavení programu Kalkul pro tisk přímo na tiskárnu
Setkala jsem se také s dotazy, kdy uživatelé používají program Kalkul pod jiným operačním
systémem než MS-DOS nebo mají tiskárnu připojenou přes USB port (v dosovských aplikacích přímo
nepodporovaný), takže přímý tisk z Kalkulu na tiskárnu se jim vůbec nepodařilo rozjet. V takovýchto
případech se nabízejí tři řešení, první má za výsledek "normální" tisk přímo z Kalkulu na USB
tiskárnu, druhé dvě řešení mohou nabízet ještě další výhody, díky nimž je pro uživatele příjemnější
požívat je pro tisk, i když jim samotný tisk na tiskárnu funguje bezvadně:
Prvním řešením je instalace speciálního volně dostupného programu, který zachycuje (capture)
data posílaná programem KALKUL na tiskový port LPT a přesměruje je na port USB, na který
je připojená tiskárna. Výsledkem je, že můžete tisknout přímo z Kalkulu na USB tiskárnu
stejně, jako by byla připojená na LPT port. Toto řešení je popsáno v kapitole:
Možnost tisku přímo z programu Kalkul na tiskárnu připojenou přes USB port
Druhým z nich je tisková nadstavba Kalkul 6, která umí zpracovávat formát XML (vytvořený
Kalkulem) a takto lze tisknout dokumenty i sestavy. Výhodou tisku s pomocí Kalkul6 je, že
exportované sestavy a dokumenty lze před tiskem v programu Kalkul6 drobně upravit (u
dokumentů lze např. vložit Vaše logo a u sestav lze např. zvolit způsob setřídění a možnosti
vytisknutí i součtů jednotlivých sloupců). Navíc lze pomocí programu KALKUL6 exportovat
sestavu do souboru formátu txt (textový dokument), xml (excel) nebo html (pro internetové
stránky). Příklady můžete vidět v kapitole:
Tisk z programů Kalkul přes Kalkul6
Třetím řešením je tisk přes tiskový emulátor (program, který dokáže komunikovat s tiskárnou
v rámci operačního systému ve Vašem počítači). Princip tohoto řešení spočívá v tom, že Kalkul
při zadání tisku nějakého dokumentu nebo sestavy vytvoří ve složce .\EMULATOR tiskový
soubor (např. *.PRN), který emulátor najde, převede do podoby srozumitelné pro použitou
tiskárnu a vytiskne. Některé emulátory umí vytvořit z dokumentu odeslaného z programu
Kalkul soubor ve formátu PDF, který lze navíc pohodlně archivovat nebo posílat po internetu,
aby si ho mohl kdokoli bez problémů prohlédnout nebo vytisknout použitím volně dostupných
pdf prohlížečů. K tisku přes emulátor je potřeba příslušným způsobem nastavit jak Kalkul, tak i
emulátor. Toto nastavení je popsáno v následujících dvou kapitolách:
Nastavení programu Kalkul pro tisk přes emulátor
Nastavení tiskového emulátoru pro tisk dokumentů z programu Kalkul
Uvedené možnosti realizace tisku z programů Kalkul nejsou vyčerpávajícím popisem možností
nastavení tisku v programech Kalkul, ale jsou spíše stručným přehledem, které se u programů Kalkul
nabízejí. Pokud máte zájem o podrobné informace (zejména pokud jde o nastavení parametrů
tiskáren), pak odkazuji na manuály k programům Kalkul. Jako návody mají následující příklady
sloužit zejména pro začínající uživatele programu Kalkul nebo pro uživatele méně zběhlé v
nastavování software, kteří nemají čas "přijít si na všechno sami" a uvítají spíše návod "krok za
krokem".
Program Kalkul je určen pro operační systém DOS a je-li nainstalován a používán v tomto systému,
pak tisk funguje samozřejmě přímo z programu Kalkul na "dosovskou" tiskárnu bez nutnosti
jakéhokoli přídavného programu. Uvedené možnosti tisku (přes Kalkul6 či emulátor) pokrývají jiné
operační systémy, než DOS, popř. jiné než "dosovské" tiskárny, a jsou zde jako tiskové alternativy v
reakci na výše zmíněné dotazy uživatelů.
Uvedená nastavení programů Kalkul a tiskového emulátoru nemusí nutně zaručit, že se tisk zdaří,
neboť to závisí také na správném nainstalování a nastavení (nikoli speciálním - Kalkul nevyžaduje
speciální nastavení) ovladače Vaší tiskárny v "nedosovském" operačním systému na Vašem počítači.
Toto však již není možné zde postihnout (a není to ani záležitostí programů Kalkul).
V případě jakýchkoli nejasností, nesrovnalostí, připomínek či námětů k uvedeným příkladům mne,
prosím, neváhejte kontaktovat některým z následujících způsobů:
e-mail: [email protected]
tel: 530 330 768
mobil: 722 285 011
skype: Kalkulprogram
icq: 628611226
Nastavení programu Kalkul pro tisk na tiskárnu
Nejprve musím podotknout, že tento návod není vyčerpávající výpovědí o tom, co všechno lze v
Kalkulu v souvislosti s tiskem použít a nastavit. Jde spíše o přehled možností a brožuru základních
úkonů při nastavení tisku pro ty, kteří s Kalkulem začínají, a informační brožuru pro zkušené uživatele,
kteří změnili operační systém a narazili při nastavení tisku na nějaký problém (to se týká spíše
ostatních kapitol).
Co vše si ukážeme:
V této kapitole se zaměříme na tisk z programu Kalkul přímo na tiskárnu a rámci toho si ukážeme tři
možnosti nastavení tiskového systému.
Program Kalkul umí komunikovat s (dříve i dnes) běžnými typy "dosovských" tiskáren od jehličkových,
přes inkoustové až po laserové, jejich seznam lze najít přímo v programu a pro tisk stačí jen vybrat
příslušnou tiskárnu. Výjimku tvoří tiskárny GDI (graphical device interface), které nejsou vhodné pro
přímý tisk z "dosovských" aplikací a u nichž je nutné použít tisk přes emulátor
Jak bylo řečeno již v úvodu, program Kalkul umí komunikovat s (dříve i dnes) běžnými typy
"dosovských" tiskáren od jehličkových, přes inkoustové až po laserové, jejich seznam lze najít přímo v
programu a pro tisk stačí jen vybrat příslušnou tiskárnu (výjimku tvoří tiskárny GDI - graphical device
interface, které nejsou vhodné pro přímý tisk z "dosovských" aplikací a u nichž je nutné použít tisk
přes emulátor). Ukážeme si tedy základní nastavení některé z nabízených tiskáren.
Jste-li zběhlí v počítačové technice, pak oceníte možnost přidat si řídící kódy k jakékoli
další tiskárně. Toto uvádím jako informativní sdělení, vzhledem k pojetí a účelu tohoto
návodu nebude možnost přidání nové tiskárny dále popsána ani rozvedena. Pokud byste
měli zájem si o této možnosti přečíst více, pak odkazuji na Manuál k programu.
Máte-li síťovou verzi a používáte-li Kalkul na více počítačích, pak se Vám může hodit, že lze ke
každému konkrétnímu počítači zadat lokální tiskárnu, tedy každý z počítačů může mít v Kalkulu
zadanou jinou tiskárnu, na kterou bude posílat dokumenty k tisku.
A používáte-li více tiskáren (jednu např. pro levnější a "méně vzhledný" tisk a druhou pro tisk kvalitní
a vzhledný), pak Vám Kalkul nabízí možnost dynamické volby tiskárny, tedy možnost zvolit si při
tisku jednotlivých dokumentů, na které z Vašich dvou tiskáren se tyto mají tisknout.
Nastavení tiskárny
Volba tiskárny při prvním spuštění programu:
První volbu tiskárny pro tisk nám program Kalkul nabízí hned ze začátku při prvním spuštění ostré
verze programu (po aktivaci licence) hned po doplnění údajů o účtované firmě, a to v tomto okně:
Pokud spouštíme program poprvé s tím, že víme jakou budeme používat tiskárnu, zvolíme v seznamu
odpovídající tiskárnu. Pokud zatím nevíme, jak budeme tisknout, zvolíme kteroukoli tiskárnu a výběr
změníme, až budeme vědět.
Záměna tiskárny:
Nejprve je třeba nastavit si v programu Kalkul typ tiskárny u jednotlivých dokumentů, přes kterou
mají být dokumenty tisknuty.
V hlavní nabídce zvolíme Nastavení -> Konfigurace,
dále zvolíme i) Tiskový systém
a zde zvolíme a) Číselník typů dokladů.
Nabídne se nám číselník všech typů dokladů. Můžeme vidět, že všechny mají nastaven tisk na tiskárnu
EPSON LQ, kterou jsme nastavili výše při prvním spuštění programu.
Zde máme více možností. Buď budeme všechny typy dokladů tisknout jen jednou tiskárnou, a tedy
hromadně zvolíme u všech typů dokladů stejnou tiskárnu a tak to ponecháme. Nebo chceme-li nějaké
typy dokladů (např. ty, které budeme dávat zákazníkům) tisknout na jiné tiskárně, pak nejprve
zvolíme u všech dokladů tiskárnu, kterou se bude tisknout většina dokladů, a poté označíme
(mezerníkem) vybrané typy dokladů a u těch (stejným způsobem) hromadně zvolíme tiskárnu jinou.
Všechny doklady je třeba označit, což docílíme tak, že na začátku seznamu stiskneme <Ctrl> <T>.
Označení vidíme jako dvojitou šipku či zobáček na začátku řádku.
Nyní je třeba udělat hromadnou záměnu (funguje pouze pro označené záznamy, proto jsme všechny
označili v předchozím kroku). Možnosti hromadných záměn se nám nabídnou po stisku kláves <Shift>
<F4>.
Zde zvolíme možnost a) Záměna tiskáren a nabídne se nám zadaná původní tiskárna a okénko pro
zadání nové požadované tiskárny.
Není třeba pamatovat si zkratku tiskárny, neboť po stisku kláves <Alt> <F1> nám Kalkul nabídne
seznam tiskáren.
Vybereme tiskárnu, kterou budeme chtít tisknout dokumenty, dejme tomu HP_LJ_2420 a potvrdíme
stiskem klávesy <Enter>, načež se nám její zkratka přenese do okénka pro požadovanou tiskárnu pro
změnu.
Vše potvrdíme stiskem klávesy <Enter> a v číselníku typů dokladů můžeme vidět zaměněnou tiskárnu
HP_LJ_2420.
Dejme tomu, že Vydanou fakturu (VFA) a Výdajový pokladní doklad (VPD) budeme chtít tisknout jinou
tiskárnou, pak tyto dva doklady označíme mezerníkem.
Zopakujeme shora uvedený postup a u těchto dvou typů dokladů budeme mít nastaven tisk na jiný
typ tiskárny.
Nastavení parametrů tiskárny:
Tiskárny pochopitelně mají určité implicitní nastavení a není tedy třeba tvořit nastavení všech
parametrů, ale pouze změnit některé parametry vzhledem k Vašim potřebám. Je možné, že tisk
pojede beze změny nastavení, vše závisí na individuálních podmínkách. V tomto návodu nebude
podrobně vysvětlena funkce a možnosti jednotlivých parametrů, to je obsaženo v Manuálu k programu
Kalkul (který rozhodně nemůže být nahrazen tímto jednoduchým návodem a rozhodně doporučuji
přečíst si kapitolu Tisk v Manuálu). Zde jen chci ukázat, kde lze dané parametry najít a změnit, a
upozornit na některé drobnosti a tipy.
V hlavní nabídce zvolíme Nastavení -> Konfigurace,
dále zvolíme i) Tiskový systém
a zde zvolíme b) Číselník tiskáren.
Nabídne se nám číselník všech tiskáren.
Stiskem klávesy <Enter> vybereme tiskárnu, kterou jsme nastavili dříve u všech dokladů (pokud jsem
zvolili různé tiskárny pro různé doklady, je třeba provést nastavení všech tiskáren), v našem případě
tedy HP_LJ_2420. Zobrazí se nám okno, v němž můžeme editovat jednotlivé parametry nastavení
tisku přes tuto tiskárnu.
Pohybovat mezi jednotlivými políčky se můžeme klávesou <Enter> nebo šipkou dolu a nahoru. V
jednotlivých políčkách se vám po stisku kláves <Alt> <F1> zobrazí všechny možnosti (číselná
zkratka + její popis), které lze u daného parametru zvolit. Takového podrobné prozkoumání
jednotlivých políček již nechám na Vaší iniciativě (nebo se vše dočtete v Manuálu k programu Kalkul).
Jsou zde možnosti (bráno po řádcích) volby
Formátu papíru
Kvality tisku
Režimu tisku - zde je implicitně nastavena možnost 2, která znamená, že po volbě tisku
určitého dokladu (bude popsáno dále) Vám program nabídne možnost si doklad buď jen
prohlédnout na obrazovce nebo vytisknout. pokud byste zvolili možnost 1, pak by po volbě tisku
dokladu (stisku klávesy <F7>) nenásledoval již žádný dotaz a doklad by se rovnou vytiskl (jsteli zkušení uživatelé, pak tato volba může urychlit Vaši práci).
Kódování češtiny se volí podle použité tiskárny. U jehličkových tiskáren, které měly pevně
zabudován kód kamenických, se použije kódování kamenických. U novějších laserových a
tryskových tiskáren je běžnější kódování Latin2 (kódová stránka 852).
Port, přes který je připojena tiskárna - zde bych chtěla jen upozornit, že máte-li tiskárnu
připojenu přes USB port, pak tisk z programu Kalkul přímo na tiskárnu nebude fungovat. V
takovém případě je pro Vás řešením tisková nadstavba Kalkul 6 nebo tiskový emulátor (o obojím
se dozvíte podstatně více v dalších kapitolách tohoto návodu).
Počet znaků na řádku a řádků na stránce
Okraj zleva - nastavení okraje zleva lze využít u jehličkových tiskáren s širším papírem.
Odstup shora - pokud byste potřebovali posunout začátek textu trochu níže na stránku.
Ostatní parametry již nejsou nezbytné pro nastavení tiskárny, a tak ohledně jejich popisu odkazuji na
Manuál k programu Kalkul.
Tisk dokladu:
Pokud chceme vytisknout nějaký doklad (máte-li již nějaký v programu vytvořený) nebo nějakou
sestavu, např. fakturu, pak najdeme daný doklad (bude zvýrazněn červeně).
a poté stiskneme klávesu <F7> pro tisk dokladu. Nabídne se nám možnost tisku poslání dokumentu
Do tiskového systému nebo Do souboru XML pro K6. Vybereme možnost Do tiskového systému.
Objeví se nám možnosti tisku na Obrazovku, Tiskárnu, uložení do Archivu nebo Přerušení tisku.
Zvolíme možnost Tiskárna..
Ještě jsme dotázáni na počet kopií, které chceme vytisknout
a byl-li by doklad vícestránkový, byli bychom dotázáni, od které do které stránky chceme tisknout.
Dotaz vypadá následovně (avšak tento je z tisku sestavy obsahující nastavení tiskárny Epson, nikoli z
tisku "naší" faktury, ta má jen jednu stranu).
Vytištěná faktura vypadá takto:
Další nastavení tisku:
1. Tisk zkrácené hlavičky v dokladech
Další možnost upravení některých drobností pro tisk nalezneme v konfiguraci dokladů - v hlavní
nabídce v záložce Nastavení zvolíme možnost Konfigurace,
zde pak možnost f) Doklady,
dále zvolíme b) Parametry dokladů,
poté vybereme b) Tisk
a zde možnost a) Doklady obecně
Zobrazí se nám okno s dalšími volbami nastavení tisku dokladů.
Upozorňuji především na možnost Tisknout zkrácenou hlavičku. Pokud změníme její příznak z N na
A, a vše potvrdíme klávesou <PgDn>,
pak vytištěný doklad, např. u faktur je to praktické, bude mít kratší hlavičku a na jednu stránku se
tedy vejde více položek. Tato volba je vhodná v případě, že řádky o které bude faktura zkrácena,
nepoužíváte (např. k označení provozovny apod.).
Zde pro srovnání faktura se zkrácenou hlavičkou a stejná faktura s plnou hlavičkou (vynechané řádky
jsou barevně zvýrazněny):
2. Tisk zhuštěného popisu, rámečků a formuláře s tabulkou
Shora vytištěné faktury jsou tištěny s nastavením zhuštěného popisu názvů položek, rámečků (lépe
lahodí oku než jen vodorovné čáry, které jsou výhodnější pro tisk na jehličkových tiskárnách) a
formuláře s tabulkou obsahující rozepsanou DPH.
Výše zmíněné nastavíme tak, že v hlavní nabídce zvolíme Nastavení -> Konfigurace,
dále zvolíme i) Tiskový systém
a zde zvolíme a) Číselník typů dokladů.
Nabídne se nám číselník všech typů dokladů. Vybereme doklad, u něhož chceme úpravu provést, zde
VFA - výdajovou fakturu (obdobná úprava se určitě hodí i u VPD a PPD - výdajového a příjmového
pokladního dokladu a na další jistě časem přijdete sami, podle toho, jaké doklady budete používat).
Po stisku klávesy <Enter> se nám zobrazí okno pro editaci.
U políček Popis zhuštěně a Rámečky změníme příznak N na A.
U políčka Formulář si stiskem kláves <Alt> <F1> zobrazíme nabídku,
z níž vybereme možnost c) 3 ... standardní formulář s tabulkou.
Potvrdíme stiskem klávesy <Enter> a v okně pro editaci pak vše uložíme stiskem klávesy <PgDn>.
Zde pro srovnání stejná faktura vytištěná s nastavenými příznaky dle popisu a bez nich. Na druhém
obrázku jsou označeny změny:
chybí svislé čáry, čili text neohraničují rámečky,
slovní popis fakturovaných položek není zhuštěný a tedy delší popis se nevejde celý,
DPH není rozepsaná v tabulce, ale pouze slovně uvedena.
Nastavení lokální tiskárny
Tato varianta má smysl zejména u síťových verzí programu, jedná se o nastavení tisku u jednoho
konkrétního počítače (připojeného k síti) na jednu konkrétní tiskárnu, a to odlišnou od tiskárny
nastavené centrálně pro celou síť v Číselníku typů dokladů. Na daném počítači má lokální tiskárna
přednost před tiskárnou centrálně zvolenou, avšak nastavení tisku u ostatních počítačů v síti nijak
neovlivní. Pokud má ale lokální tiskárna být nastavena pouze na konkrétním počítači v síti, pak se
nejprve musí v počítači aktivovat lokální konfigurace (návod viz níže) a teprve poté nastavit lokální
tiskárnu. Pokud nastavíte lokální tiskárnu bez aktivace (resp. před aktivací) lokální konfigurace, pak
tuto tiskárnu nastavíte centrálně pro všechny.
Pokud nemáte síť, lze lokální tiskárnu využít v případě, že chcete pouze vyzkoušet nějakou novou
tiskárnu či na přechodnou dobu budete používat jinou tiskárnu (např. při poruše Vaší tiskárny do doby
než bude upravena). Abyste nemuseli měnit nastavení tiskárny (kterou budete později dále používat)
v číselníku dokladů, pak novou tiskárnu nastavíte jako lokální tiskárnu, čímž tato nová bude mít
přednost a bude se tisknout přes ni. ve chvíli, kdy budete chtít tisknout zpět přes původní tiskárnu,
pak jen stačí zrušit nastavení lokální tiskárny.
Nastavení lokální konfigurace:
Možnost lokální volby tiskárny se aktivuje tak, že v hlavní nabídce v záložce Nastavení zvolíme
možnost Konfigurace,
dále zvolíme h) Lokální konfigurace
Nastavení lokální konfigurace v síti vypadá následovně (tento obrázek je pořízen z počítače
připojeného síti Novell, proto vypadá graficky jinak než ostatní).
Nastavení lokální tiskárny:
Možnost lokální volby tiskárny se aktivuje tak, že v hlavní nabídce v záložce Nastavení zvolíme
možnost Konfigurace,
dále zvolíme g) Tiskový systém
a zde zvolíme c) Lokální tiskárna.
Nyní nemáme zadanou žádnou lokální tiskárnu a tisk se nám tedy řídí dle toho, jakou tiskárnu máme
zadanou v číselníku typů dokladů.
Nabídne se nám okénko pro zadání kódu tiskárny, na kterou chceme posílat tisk z daného počítače.
Kód tiskárny si nemusíme pamatovat, po stisku kláves <Alt> <F1> nám program nabídne výběr z
Číselníku tiskáren.
Vybraná tiskárna se nám poté zobrazí v předchozím okně jako vybraná lokální tiskárna. Vše uložíme
stiskem klávesy <Enter>.
Nyní budou všechny dokumenty tištěné z programu Kalkul na daném počítači (nikoli na ostatních v
síti) tištěny zvolenou lokální tiskárnou. Dokumenty tištěné z programu Kalkul na ostatních počítačích v
síti budou tištěny tiskárnami zvolenými jako lokální tiskárny na těchto počítačích (na každém může být
zvolena jiná lokální tiskárna) a nebyla-li u počítačů, u nichž nebyla zvolena lokální tiskárna, budou
dokumenty z Kalkulu tištěny tiskárnou určenou u dokladů v Číselníku typů dokladů.
Dynamická volba tiskárny
Tuto možnost využijeme máme-li více tiskáren. Dynamická volba tiskárny je (na rozdíl od trvalého
nastavení různých tiskáren pro různé typy dokladů) vhodná, pokud u stejné typy dokladů budeme
chtít tisknout na různých tiskárnách - např. chceme-li faktury zákazníkům tisknout na hlavičkovém
papíře lepším tiskem a jejich kopie (pro uschování) nám stačí vytisknout obyčejněji.
Dynamická volba tiskárny se dá ale využít, i když máme jen jednu tiskárnu, a to v případě, že máme
v počítači tiskový emulátor (viz kapitola o nastavení emulátoru), který umí např. vytvářet ze souborů
odeslaných Kalkulem soubory ve formátu PDF. Celá operace může fungovat tak, že např. máme
tiskárnu HP_LJ_2420, pomocí které tiskneme všechny dokumenty a její parametry nastavíme dle toho.
Poté máme tiskový emulátor a u nějaké jiné tiskárny, např. EPS_LQ, přednastavíme parametr tisku
přes emulátor. Poté aktivujeme Dynamickou volbu tiskárny. A když vystavíme např. zálohovou
fakturu, vytiskneme ji jednou přes tiskárnu EPS_LQ, což vlastně způsobí, že nám emulátor vytvoří
danou zálohovou fakturu ve formátu PDF (nastavení emulátoru viz příslušná kapitola) a podruhé přes
tiskárnu HP_LJ, takže budeme mít zálohovou fakturu vytištěnou na papíře. Doklad ve formátu PDF pak
můžeme poslat zákazníkovi mailem a ten papírový můžeme uschovat do naší evidence.
Možnost dynamické volby tiskárny se aktivuje tak, že v hlavní nabídce v záložce Nastavení zvolíme
možnost Konfigurace,
dále zvolíme g) Tiskový systém
a zde zvolíme f) Dynamická volba tiskárny.
V následujícím okně volbu aktivujeme přepsáním N na A a vše uložíme stiskem klávesy <Enter>.
Když pak chceme tisknout nějaký dokument (bez ohledu na přednastavení tiskárny u jednotlivých
dokumentů) např. fakturu, postupujeme jako při běžném tisku, tedy stiskem klávesy <F7>,
dále zvolíme možnost Do tiskového systému
a zde nám program nabídne celý seznam tiskáren, z něhož si můžeme zvolit tu, na niž chceme právě
tisknout.
Po volbě tiskárny nám program nabídne nám již známé okno, v němž si můžeme zvolit, zda chceme
soubor vytisknout na obrazovku, tiskárnu (námi zvolenou), do archivu (resp. do souboru ve složce
archiv) či operaci přerušit.
Pochopitelně je třeba tisk na všech tiskárnách, na nichž budeme chtít tisknout, nejprve vyzkoušet a
nastavit si jejich parametry dle našich potřeb (základní nastavení parametrů je popsáno výše,
podrobnější potom v Manuálu k programu Kalkul).
Odkazy na tisk přes Kalkul 6 či tiskový emulátor:
Tisk z programů Kalkul přes Kalkul 6
Možnost tisku přímo z programu Kalkul na tiskárnu připojenou přes USB port
Nastavení programu Kalkul pro tisk přes emulátor
Nastavení tiskového emulátoru pro tisk dokumentů z programu Kalkul
Možnost tisku přímo z programu Kalkul na
tiskárnu připojenou přes USB port
Chcete-li tisknout na tiskárnu připojenou přes USB port, nelze to provést bez dalších úprav přímo z
Kalkulu, neboť jde o program určený pro operační systém DOS, který USB porty "nezná" a neumí s
USB tiskárnou přímo komunikovat. Řešení problému spočívá v instalaci pomocného programu (volně
dostupného na internetu), který zachycuje data posílaná programem KALKUL na tiskový port LPT a
přesměruje je na port USB, na který je připojená tiskárna. Výsledkem je, že můžete tisknout z
Kalkulu na USB tiskárnu stejně, jako by byla připojená na LPT port.
Podmínkou však zůstává, že musí jít o "dosovskou" tiskárnu. Nelze ji tedy použít pro tiskárny GDI
(graphical device interface), které nejsou vhodné pro přímý tisk z "dosovských" aplikací a u nichž je
nutné použít tisk přes emulátor.
Výhodou tohoto řešení je, že takto vytisknete naprosto všechno, co KALKUL umožňuje (na rozdíl od
použití emulátoru, který nemusí umět interpretovat veškeré řídící kódy pro tiskárny posílané
programem Kalkul a pak některé speciální druhy tisku se nemusí provést).
Programem, který dokáže podchytit data poslaná na LPT port a přesměrovat je na USB port, je
americký software DOSPrint (POZOR! jedná se o jiný DOSPrint než je emulátor se stejným názvem
od českého autora, jehož použití je popsáno v jiné kapitole). Tento program lze bezplatně stáhnout
(freeware) na internetové stránce:
"http://www.andtechnologies.com/index.php?q=downloads/free-software"
a více informací k tomuto programu naleznete zde:
"http://www.andtechnologies.com/index.php?q=free-software/dosprint".
Co vše si ukážeme:
Nejprve je třeba nastavit si tisk na Vaši tiskárnu v programu Kalkul, který obsahuje řídící kódy pro
příslušnou tiskárnu. Ukážeme si tedy základní nastavení v programu Kalkul některé z nabízených
tiskáren.
Jste-li zběhlí v počítačové technice, pak oceníte možnost přidat si řídící kódy k
jakékoli další tiskárně. Toto uvádím jako informativní sdělení, vzhledem k pojetí a
účelu tohoto návodu nebude možnost přidání nové tiskárny dále popsána ani
rozvedena. Pokud byste měli zájem si o této možnosti přečíst více, pak odkazuji
na Manuál k programu.
Samozřejmě i zde lze přiměřeně (s patřičným nastavením i v programu DOSPrint)
využít volby lokální či dynamické tiskárny. Zde odkazuji na kapitolu věnovanou
základnímu nastavení tisku, kde jsou možnosti podrobně popsány.
Je třeba upozornit, že zde bude popsáno pouze nastavení tiskárny v programu
Kalkul. V kapitole Nastavení programu Kalkul pro tisk přímo na tiskárnu je
kromě základního nastavení tiskárny také uvedeno několik užitečných rad a tipů
pro nastavení dokladů pro tisk, tyto zde nebudu opakovat a odkazuji tedy na
příslušnou kapitolu.
Poté si ukážeme instalaci a potřebné nastavení programu DOSPrint, aby nám tisk fungoval.
Nastavení tiskárny v programu Kalkul
Volba tiskárny při prvním spuštění programu:
První volbu tiskárny pro tisk nám program Kalkul nabízí hned ze začátku při prvním spuštění ostré
verze programu (po aktivaci licence) hned po doplnění údajů o účtované firmě, a to v tomto okně:
Pokud spouštíme program poprvé s tím, že víme jakou budeme používat tiskárnu, zvolíme v
seznamu odpovídající tiskárnu. Pokud zatím nevíme, jak budeme tisknout, zvolíme kteroukoli tiskárnu
a výběr změníme, až budeme vědět.
Záměna tiskárny:
Nejprve je třeba nastavit si v programu Kalkul typ tiskárny u jednotlivých dokumentů, přes kterou
mají být dokumenty tisknuty.
V hlavní nabídce zvolíme Nastavení -> Konfigurace,
dále zvolíme i) Tiskový systém
a zde zvolíme a) Číselník typů dokladů.
Nabídne se nám číselník všech typů dokladů. Můžeme vidět, že všechny mají nastaven tisk na
tiskárnu EPSON LQ, kterou jsme nastavili výše při prvním spuštění programu.
Zde máme více možností. Buď budeme všechny typy dokladů tisknout jen jednou tiskárnou, a tedy
hromadně zvolíme u všech typů dokladů stejnou tiskárnu a tak to ponecháme. Nebo chceme-li
nějaké typy dokladů (např. ty, které budeme dávat zákazníkům) tisknout na jiné tiskárně, pak
nejprve zvolíme u všech dokladů tiskárnu, kterou se bude tisknout většina dokladů, a poté označíme
(mezerníkem) vybrané typy dokladů a u těch (stejným způsobem) hromadně zvolíme tiskárnu jinou.
Všechny doklady je třeba označit, což docílíme tak, že na začátku seznamu stiskneme <Ctrl> <T>.
Označení vidíme jako dvojitou šipku či zobáček na začátku řádku.
Nyní je třeba udělat hromadnou záměnu (funguje pouze pro označené záznamy, proto jsme
všechny označili v předchozím kroku). Možnosti hromadných záměn se nám nabídnou po stisku
kláves <Shift> <F4>.
Zde zvolíme možnost a) Záměna tiskáren a nabídne se nám zadaná původní tiskárna a okénko pro
zadání nové požadované tiskárny.
Není třeba pamatovat si zkratku tiskárny, neboť po stisku kláves <Alt> <F1> nám Kalkul nabídne
seznam tiskáren.
Vybereme tiskárnu, kterou budeme chtít tisknout dokumenty, dejme tomu HP_LJ_2420 a potvrdíme
stiskem klávesy <Enter>, načež se nám její zkratka přenese do okénka pro požadovanou tiskárnu
pro změnu.
Vše potvrdíme stiskem klávesy <Enter> a v číselníku typů dokladů můžeme vidět zaměněnou
tiskárnu HP_LJ_2420.
Dejme tomu, že Vydanou fakturu (VFA) a Výdajový pokladní doklad (VPD) budeme chtít tisknout
jinou tiskárnou, pak tyto dva doklady označíme mezerníkem.
Zopakujeme shora uvedený postup a u těchto dvou typů dokladů budeme mít nastaven tisk na jiný
typ tiskárny.
Nastavení parametrů tiskárny:
Tiskárny pochopitelně mají určité implicitní nastavení a není tedy třeba tvořit nastavení všech
parametrů, ale pouze změnit některé parametry vzhledem k Vašim potřebám. Je možné, že tisk
pojede beze změny nastavení, vše závisí na individuálních podmínkách. V tomto návodu nebude
podrobně vysvětlena funkce a možnosti jednotlivých parametrů, to je obsaženo v Manuálu k
programu Kalkul (který rozhodně nemůže být nahrazen tímto jednoduchým návodem a rozhodně
doporučuji přečíst si kapitolu Tisk v Manuálu). Zde jen chci ukázat, kde lze dané parametry najít a
změnit, a upozornit na některé drobnosti a tipy.
V této části pro nás bude nejdůležitější nastavení správného portu pro danou tiskárnu.
V hlavní nabídce zvolíme Nastavení -> Konfigurace,
dále zvolíme i) Tiskový systém
a zde zvolíme b) Číselník tiskáren.
Nabídne se nám číselník všech tiskáren.
Stiskem klávesy <Enter> vybereme tiskárnu, kterou jsme nastavili dříve u všech dokladů (pokud
jsem zvolili různé tiskárny pro různé doklady, je třeba provést nastavení všech tiskáren), v našem
případě tedy HP_LJ_2420. Zobrazí se nám okno, v němž můžeme editovat jednotlivé parametry
nastavení tisku přes tuto tiskárnu.
Pohybovat mezi jednotlivými políčky se můžeme klávesou <Enter> nebo šipkou dolu a nahoru. V
jednotlivých políčkách se vám po stisku kláves <Alt> <F1> zobrazí všechny možnosti (číselná
zkratka + její popis), které lze u daného parametru zvolit. Takového podrobné prozkoumání
jednotlivých políček již nechám na Vaší iniciativě (nebo se vše dočtete v Manuálu k programu
Kalkul).
Jsou zde možnosti (bráno po řádcích) volby
Formátu papíru
Kvality tisku
Režimu tisku - zde je implicitně nastavena možnost 2, která znamená, že po volbě tisku
určitého dokladu (bude popsáno dále) Vám program nabídne možnost si doklad buď jen
prohlédnout na obrazovce nebo vytisknout. pokud byste zvolili možnost 1, pak by po volbě
tisku dokladu (stisku klávesy <F7>) nenásledoval již žádný dotaz a doklad by se rovnou vytiskl
(jste-li zkušení uživatelé, pak tato volba může urychlit Vaši práci).
Kódování češtiny se volí podle použité tiskárny. U jehličkových tiskáren, které měly pevně
zabudován kód kamenických, se použije kódování kamenických. U novějších laserových a
tryskových tiskáren je běžnější kódování Latin2 (kódová stránka 852).
Port, přes který bude tiskárna fiktivně připojena, tj. port, který pomocí programu DOSPrint
přesměrujeme na USB port. Musí se jednat o LPT port. Máte-li jen jednu tiskárnu připojenou
přes USB port a na počítači není fyzicky přítomen paralelní LPT port, pak zvolte LPT1 (což bude
použito i dále v příkladu). Pokud se však na počítači fyzicky vyskytuje paralelní LPT port, je
tímto fyzickým portem možnost LPT1 blokována a pro přesměrování na USB je nutno zvolit
port LPT2. Pokud máte dvě tiskárny připojeny přes USB, pak pro každou zvolte v Kalkulu jiný
LPT port. Jen je třeba si zapamatovat, které tiskárně jste přiřadili který port (pro další
nastavení DOSPrintu).
Počet znaků na řádku a řádků na stránce
Okraj zleva - nastavení okraje zleva lze využít u jehličkových tiskáren s širším papírem.
Odstup shora - pokud byste potřebovali posunout začátek textu trochu níže na stránku.
Ostatní parametry již nejsou nezbytné pro nastavení tiskárny, a tak ohledně jejich popisu odkazuji na
Manuál k programu Kalkul.
Instalace a nastavení programu DOSPrint
Jak bylo napsáno výše, program DOSPrint je možné si stáhnout jako freeware na internetové
stránce "http://www.andtechnologies.com/index.php?q=downloads/free-software", kde vybereme
možnost DOSPrint.zip,
klikneme na ni pravým tlačítkem myši a vybereme možnost uložit složku do souboru.
Zde zvolíme nějakou složku (adresář), kam ukládáme stáhnuté soubory (např. c:\Downloads) a
tento zabalený ("zazipovaný") soubor DOSPrint.zip do ní uložíme.
Poté soubor "rozbalíme" a získáme tři soubory, DOSPrint.exe, DOSPrintUI.exe a DOSPrint.pdf.
DOSPrint.pdf je obecný návod k programu DOSPrint (anglicky). DOSPrint.exe a DOSPrintUI.exe
jsou oba programy:
DOSPrintUI.exe obsahuje uživatelské rozhraní umožňující jednoduše nastavit režim
programu. Je však určen pro případ, že jsme k počítači (resp. k OS) přihlášenijako
administrátor (též správce nebo uživatel s neomezenými právy).
DOSPrint.exe je určen k použití prostřednictvím příkazového řádku. Parametry příkazového
řádku jsou však názvy počítače a tiskárny, které nemusí běžný uřivatel znát. Proto použití této
verze programu lze doporučit zkušenějším uživatelům nebo těm, kteří se nohou k počítači
přihlásit pouze jako standardní uživatel (též uživatel s omezenými právy).
Předpokládejme, že jsme přihlášeni jako administrátor, a rozhodneme se pro DOSPrintUI.exe.
Dvakrát na něj klikneme levým tlačítkem myši. Program se během chviličky nainstaluje a ve spodní
liště vpravo se objeví jeho ikona (shodná s ikonou tohoto programu).
Nyní musíme program správně nastavit pro naše potřeby. Klikneme na ikonu ve spodní liště pravým
tlačítkem myši a vybereme možnost Configure.
Objeví se okno se seznamem dostupných LPT portů. Máte-li jen jednu tiskárnu připojenou přes USB
port a na počítači není fyzicky přítomen paralelní LPT port, pak zvolte LPT1 (což bude použito i dále v
příkladu). Pokud se však na počítači fyzicky vyskytuje paralelní LPT port, je tímto fyzickým portem
možnost LPT1 blokována a pro přesměrování na USB je nutno zvolit port LPT2 (a tento port také
použít v nastavení tiskárny programu KALKUL).
Zde vybereme port, který jsme nastavili v programu Kalkul pro zvolenou tiskárnu. V našem příkladě
nahoře jsme zvolili port LPT1, klikneme tedy na LPT1 (řádek bude modře zvýrazněn). Nyní je potřeba
nastavit pro daný port příslušnou tiskárnu, klineme tedy na tlačítko Set, načež se nám objeví na
výběr dostupné tiskárny (tiskárny, pro které máme v počítači nainstalované ovladače), z nichž
vybereme naši tiskárnu. V příkladě jsme zvolili tiskárnu HP LaserJet 2420, a tedy ji vybereme i zde.
Pozn. Ovladač požadované tiskárny musí být předtím správně nainstalován a doporučujeme funkci
tiskárny ověřit tiskem např. nějakého textového souboru (tj. nezávisle na programu KALKUL).
Název tiskárny se nám objeví u příslušného portu.
Pokud chceme přidat ještě nějakou tiskárnu, pak zopakujeme popsaný postup pro další port a
tiskárnu (opět musí být v Kalkulu u příslušné tiskárny nastaven tisk před daný LPT port, aby vše
fungovalo). Pokud již je to všechno, klikneme na tlačítko OK, abychom volbu uložili. A nyní již
můžeme tisknout z Kalkulu přímo na tiskárnu připojenou přes USB.
Aby se program DOSPrintUI při dalším spuštění počítače automaticky aktivoval, je nutné provést
následující postup:
najdeme složku, kde je umístěn program DOSPrintUI.exe
klikneme na ikonu programu DOSPrintUI.exe pravým tlačítkem myši a z nabídky vybereme
"Vytvořit zástupce"
ve stejné složce se vytvoří zástupce programu DOSPrintUI.exe
nyní v novém okně otevřeme složku se soubory aktivovanými po spuštění počítače: klikneme
na Start -> Programy -> pravým tlačítkem myši na Po spuštění -> levým tlačítkem myši na
Otevřít
otevře se nám okno se složkou Po spuštění
vytvořeného zástupce programu DOSPrintUI.exe přemístíme do složky Po spuštění, a to tak,
že najedeme na ikonu DOSPrintUI.exe, stiskneme a držíme levé tlačítko myši a táhneme do
prostoru okna složky Po spuštění, kde pustíme tlačítko myši.
Po puštění levého tlačítka myši se nám zobrazí nabídka možností, ze kterých vybereme
Přesunout sem
V okně složky Po spuštění se nám objeví DOSPrintUI - zástupce.
Tím jsme dosáhli, že po dalším spuštění počítače se automaticky aktivuje i program DOSPrintUI a
zvolené nastavení portu LPT a tiskárny si program bude pamatovat.
Pozn. Jelikož program DOSPrintUI.exe není digitálně podepsán výrobcem, může se před aktivací
tohoto programu objevit potvrzovací okno operačního systému, kde si vyžádá souhlas s aktivací
nepodepsaného programu.
Nyní provedeme restart počítače a ověříme, zda se opravdu program DOSPrintUI.exe skutečně
automaticky aktivuje a zda si pamatuje nastavení LPT portu a tiskárny. Ikona programu DOSPrint
bude po restartu umístěna v pravé části spodní lišty. Pokud ikonu nevidíte hned, musíte kliknout
levým tlačítkem myši na šipku, která Vám zobrazí i další ikony aktivních programů, mezi kterými již
byste ikonu DOSPrintu měli najít.
Nyní zbývá ověření tisku z programu KALKUL.
Tisk dokladu:
Pokud chceme vytisknout nějaký doklad (máte-li již nějaký v programu vytvořený) nebo nějakou
sestavu, např. fakturu, pak najdeme v Kalkulu daný doklad (bude zvýrazněn červeně).
a poté stiskneme klávesu <F7> pro tisk dokladu. Nabídne se nám možnost tisku poslání dokumentu
Do tiskového systému nebo Do souboru XML pro K6. Vybereme možnost Do tiskového systému.
Objeví se nám možnosti tisku na Obrazovku, Tiskárnu, uložení do Archivu nebo Přerušení tisku.
Zvolíme možnost Tiskárna..
Ještě jsme dotázáni na počet kopií, které chceme vytisknout
a byl-li by doklad vícestránkový, byli bychom dotázáni, od které do které stránky chceme tisknout.
Dotaz vypadá následovně (avšak tento je z tisku sestavy obsahující nastavení tiskárny Epson, nikoli z
tisku "naší" faktury, ta má jen jednu stranu).
Vytištěná faktura vypadá takto:
Odkazy na jiná nastavení tisku:
Nastavení programu Kalkul pro tisk přímo na tiskárnu
Tisk z programů Kalkul přes Kalkul 6
Nastavení programu Kalkul pro tisk přes emulátor
Nastavení tiskového emulátoru pro tisk dokumentů z programu Kalkul
Tisk z programů Kalkul přes Kalkul 6
Zde bych chtěla zdůraznit, že je opravdu důležité si Kalkul 6 vyzkoušet, a to zejména v tom smyslu,
že starší verze ostatních programů Kalkul (1-5) neobsahují u všech sestav možnost exportu do XML
a je tedy třeba projít vše, co potřebujete z Kalkulu tisknout a ověřit si, že zvolené dokumenty a
sestavy ve Kalkulu, který používáte, je možné exportovat do XML. Demoverzi programu Kalkul 6 je
možné si zdarma stáhnout z internetu.
Jak již jsem poznamenala v úvodu, výhodou tisku s pomocí Kalkul 6 je zejména to, že exportované
sestavy a dokumenty je před tiskem možné v programu Kalkul 6 upravovat, a to zejména dvěma
způsoby:
Dokumenty (jako je například faktura) je možné po nastavení příznaku v Kalkul 6 automaticky
tisknout s logem (ať už černobílým či barevným).
Sestavy (jako např. inventář, skladovou soupisku, adresář a další) lze libovolně řadit do skupin
a podskupin dle různých kritérií (kritéria odpovídající sloupcům v jednotlivých sestavách) a v
rámci těchto kritérií Kalkul 6 zobrazuje (a tiskne) i součty. U všech sloupců obsahujících číselné
hodnoty se taktéž tisknou celkové součty (samozřejmě toto všechno pouze po spuštění
příslušných funkcí v nastavení Kalkulu 6)
Co se týká instalace a nastavení programu Kalkul 6 - tyto jsou stručně, jasně a včetně názorných
obrázků popsány v Manuálu k programu Kalkul 6, který je možné si prohlédnout či zdarma stáhnout
z internetu. Správná instalace a nastavení programu jsou pro tisk nezbytné.
Co nastavit v Kalkul 1 (a ostatních)
Ukážeme si ale, co je potřeba udělat v ostatních programech Kalkul, chceme-li dokumenty z nich
tisknout přes Kalkul 6. Je to snadné, neboť není třeba nic speciálně nastavovat, pouze zvolíme
dokument či sestavu, které chceme vytisknout např. máme chceme vy tisknout seznam zásob ve
skladech.
Najedeme kurzorem na první zásobu a pomocí kláves <Ctrl> <T> všechny zásoby označíme (tisknou
se totiž jen označené záznamy),
stiskneme klávesu <F7> pro tisk a poté zvolíme možnost Do souboru XML pro K6.
Daný soubor se nám vytvoří v podsložce XML, umístěné ve složce, v níž máme umístěn i Kalkul, z
něhož tiskneme (v našem případě, tedy KALKUL1). Vytvoří se vlastně soubory dva, jeden ve formátu
XML (námi chtěný soubot) a druhýve formátu TXT, který vlastně tvoří jen příznak pro kalkul 6, že
daný XML soubor nebyl jesště programem Kalkul 6 zpracován, jakmile se Vám příslušný XML soubor
v Kalkul 6 nabídne ke zpacování, soubor TXT je vymazán. Soubory XML nejsou tedy ze složky
automaticky mazány a je k nim z Kalkul 6 stále (resp. opakovaně) přístup (dokud je nevymažete
ručně). V nastavení Kalkul 6 lze ale samozřejmě zatrhnout možnost automatického vymazávání
souborů XML po jejich zpracování.
Takto je tomu u všech dokumentů a sestav - export do XML se nemusí nikde zvlášť nastavovat, je-li
u daného dokumentu či sestavy možný, program nám ho vždy nabídne po stisku klávesy pro tisk
<F7>.
Pokud víte, že Vám export vyhovuje, a hodláte používat pouze tento tisk, je možné nastavit v
konfiguraci příznak, který vše po stisku klávesy pro tisk bude automaticky (bez zdržujících dotazů)
exportovat do XML.
V hlavním menu v položce Nastavení, zvolte možnost Konfigurace,
poté zvolte možnost i) Tiskový systém,
zde pak e) Export do XML.
V tomto okně pak změňte příznak ve druhém řádku Automaticky aktivovat export do XML bez
dotazu z N na A
a vše uložte stiskem klávesy <Enter>. Pokud byste chtěli automatický export zrušit, stačí nastavit
příznak opět na N.
Ukázka možných úprav v Kalkul 6
Nyní si ukážeme, jaké lze například učinit uspořádání výše vytištěné sestavy skladových zásob.
Máme-li v Kalkul 6 nastaveno Automat -> Sledování, pak se nám po pár vteřinách sestava sama
zobrazí.
Nemáme-li nastaveno Sledování, pak musíme v hlavním menu v záložce Soubor vybrat možnost
Nabídnout
a zobrazí se nám seznam souborů připravených ke zpracování.
Pozn: Pokud již jsme do souboru nahlíželi, pak se nám již nezobrazí v možnosti Nabídka, ale v
možnosti Archiv.
Např. prohlédnu-li si (ať už ji vytisknu nebo ne) vy fakturu (dle obrázku), pak už ji najdu
pouze v archivu, nikoli v nabídnutých - takto lze udržet přehled o tom, co již jsme
vytiskli, když posíláme na export více souborů a tiskneme je poté (např. až po
zaúčtování všech případů za daný den) všechny dohromady (aby nás tisk nezdržoval v
průběhu účtování).
V nabízených dokumentech tedy vybereme naši sestavu CISELNIK ZASOB a Kalkul 6 nám jej
nejprve nabídne v této podobě.
Můžeme si okno zvětšit a přizpůsobit šířku jednotlivých sloupců, aby jsme viděli vše, co potřebujeme.
Nyní si v menu v záložce Možnosti aktivujeme Rozšířené funkce.
Nad seznamem se nám objeví šedý "pracovní" řádek a pod ním se nám objeví součty každého
sloupce obsahujícího čísla.
Nyní již se můžeme dát do seskupování. Řekněme, že chceme, aby byly položky rozděleny na
skupiny podle sazby DPH. Klikneme tedy na nadpis DPH pravým tlačítkem myši, tlačítko držíme a
"nadpis odtáhneme" do šedého pole. Zelené šipečky nám ukazují, kam nadpis přetahujeme (stejným
postupem je totiž možné měnit pořadí sloupců, jen se nadpis netáhne do šedého pole, ale na úrovni
ostatních nadpisů mezi dva nadpisy, kam chcete sloupec umístit).
Objeví se struktura se dvěma skupinami. Nahoře v šedém řádku je vidět položka, podle které se třídí
a v poli vidíte jednotlivé skupiny - v našem případě DPH: 10 a DPH: 20.
Rozkliknutím tlačítka + (resp. -) můžeme prvky skupiny zobrazit (resp. schovat).
Nyní chceme udělat ještě dodatečné třídění v rámci skupin DPH, a to podle druhu zásob.
Postupujeme stejným způsobem jako prve - "chytneme nadpis Dr. a táhneme do šedého pole.
Po rozkliknutí čtverečků + u skupin DPH:10 a DPH: 20 se nám objeví podskupiny dle druhu zásob
obsažených v jednotlivých skupinách. Ve skupině DHP: 10 jsou pouze zásoby druhu JID, ve skupině
DPH: 20 jsou zásoby druhu BAT, ELE a POC.
Rozklikáme-li čtverečky s + i u podskupin dle druhu, pak se nám zobrazí výpis všech zásob a
zároveň se zobrazují i součty sloupců, a to jak v jednotlivých podskupinách, tak ve skupinách a také
součet celkový.
Takto upravenou sestavu lze vytisknout (v této strukturované podobě a se součty).
Pokud má sestava více sloupců a máme obavu, že se nám nevejdou na šířku stránky, pak si v menu
v záložce Možnosti aktivujeme Automaticky rozmístit, což nám zajistí, že se sloupce zúží tak, aby
se vešly na šířku stránky. Program ale sloupce zeštíhlí rovnoměrně a je tedy třeba si některé sloupce
rozšířit a některé zúžit (dle obsahu buněk) - při tomto upravování nám program stále hlídá šířku
stránky a patřičně rozšiřuje či zužuje sloupce za tím, který upravujeme.
Tisk sestav s možnostmi roztřídění prvků a součtů skupin může být velmi praktický nejen u
skladových zásob. Lze ho velmi výhodně využít při tisku inventáře, adresáře a dalších sestav (záleží
jen na Vás, o čem chcete mít přehled).
Budeme-li chtít používat součty a seskupování, můžeme si v Kalkul 6 v Možnosti -> Nastavení
aktivovat V prohlížeči sestav vždy aktivovat rozšířené funkce. Podrobněji je celá funkce popsána
v Manuálu k programu Kalkul 6.
Na závěr si ještě ukážeme, jak vypadá přes Kalkul 6 vytištěná faktura bez loga,
faktura s černobílým logem
a faktura s barevným logem
Možnosti tisku dokladů s logem a příslušné nastavení programu Kalkul 6 je velmi pěkně popsáno
(včetně obrázků) v manuálu k programu (odkaz naleznete na začátku kapitolky).
Odkazy na další možná nastavení tisku:
Nastavení programu Kalkul pro tisk přímo na tiskárnu
Možnost tisku přímo z programu Kalkul na tiskárnu připojenou přes USB port
Nastavení programu Kalkul pro tisk přes emulátor
Nastavení tiskového emulátoru pro tisk dokumentů z programu Kalkul
Nastavení programu Kalkul pro tisk přes emulátor
Zde je třeba podotknout, že obrázky k nastavení programu Kalkul pro tisk přes emulátor byly
pořízeny za pomoci programu Kalkul® 1 V11.XX, avšak platí obdobně i pro ostatní programy Kalkul
(2-5).
Co je třeba nastavit:
Nejprve je třeba zvolit tiskárnu pro tisk dokumentů z programu Kalkul,
a poté je třeba u zvolené tiskárny nastavit parametry pro tisk přes emulátor.
Volba tiskárny v programu Kalkul:
Nejprve je třeba nastavit si v programu Kalkul typ tiskárny u jednotlivých dokumentů (resp.
hromadně zvolit u všech dokumentů určitou tiskárnu), přes kterou mají být dokumenty tisknuty
(resp. posílány emulátoru). Volba jedné tiskárny je důležitá jednak, abychom dále mohli nastavit
parametry této tiskárny, a především také proto, že příslušnou tiskárnu bude třeba nastavit také v
emulátoru (viz další kapitola).
Při prvním spuštění programu:
První volbu tiskárny pro tisk nám program Kalkul nabízí hned ze začátku při prvním spuštění ostré
verze programu (po aktivaci licence) hned po doplnění údajů o účtované firmě, a to v tomto okně:
Pokud spouštíme program poprvé s tím, že víme, že budeme používat tisk přes emulátor, zvolíme
jako tiskárnu rovnou první možnost, tedy Epson LQ 24 jehel (Kam-895). Zapamatujeme si (jak pro
další nastavení Kalkulu, tak i emulátoru), že jsme zvolili tuto tiskárnu, a můžeme přikročit rovnou k
nastavení parametrů dané tiskárny.
Pokud již Kalkul používáme a zvolili jsme při prvním spuštění (nebo kdykoli později v konfiguraci)
jinou tiskárnu, např. HP LaserJet 2420,
změníme nastavení tiskárny pro tisk dokladů následovně:
V hlavní nabídce zvolíme Nastavení -> Konfigurace,
dále zvolíme g) Tiskový systém
a zde zvolíme a) Číselník typů dokladů.
Nabídne se nám číselník všech typů dokladů. Můžeme vidět, že všechny mají nastaven tisk na
tiskárnu HP_LJ_2420, kterou jsme nastavili výše při prvním spuštění programu.
Všechny doklady je třeba označit, což docílíme tak, že na začátku seznamu stiskneme <Ctrl> <T>.
Označení vidíme jako dvojitou šipku či zobáček na začátku řádku.
Nyní je třeba udělat hromadnou záměnu (funguje pouze pro označené záznamy, proto jsme
všechny označili v předchozím kroku). Možnosti hromadných záměn se nám nabídnou po stisku
kláves <Shift> <F4>.
Zde zvolíme možnost a) Záměna tiskáren a nabídne se nám zadaná původní tiskárna a okénko pro
zadání nové požadované tiskárny.
Není třeba pamatovat si zkratku tiskárny, neboť po stisku kláves <Alt> <F1> nám Kalkul nabídne
seznam tiskáren.
Stiskem klávesy <Enter> vybereme první tiskárnu na seznamu, tedy Epson LQ 24 jehel (Kam-895),
načež se nám její zkratka přenese do okénka pro požadovanou tiskárnu pro změnu.
Vše potvrdíme stiskem klávesy <Enter> a v číselníku typů dokladů můžeme vidět zaměněnou
tiskárnu EPS_LQ.
Zapamatujeme si (jak pro další nastavení Kalkulu, tak i emulátoru), že jsme zvolili tuto tiskárnu, a
vrátíme se klávesou <Esc> zpět do hlavního menu.
TIP - Nastavení tiskárny pro tisk peněžního deníku
Pro tisk peněžního deníku je potřeba zvolit tiskárnu, která má doplněné kódy i pro tisk na šířku
papíru, proto je výhodné si pro peněžní deník (nebo pro všechny typy dokladů) zvolit tiskárnu pro
emulátor, která je obsažena v číselníku tiskáren pro verze od Kalkul 1-5 V24.XX, resp V54.XX
včetně. Buď si můžete tuto tiskárnu změnit u všech typů dokladů, pak je postup úplně stejný jako
výše s tím, že vybereme tiskárnu pro emulátor, nebo zvolíme tuto tiskárnu pouze pro peněžní deník,
a pak postupujeme obdobně jako výše (dále uvedu jen obrázky, které jsou odlišné).
Najdeme si v dokladech Peněžní deník.
Stiskem klávesy <Enter> se dostaneme do editace typu dokladu, kde najedeme na okénko
Tiskárna.
Stiskneme <Alt><F1> a nabídne se nám výběr z číselníku tiskáren, z něhož vybereme Tiskárnu pro
emulátor s kódem EMULATOR.
Stiskem klávesy <Enter> zvolíme tuto tiskárnu a klávesou <PgDn> vše uložíme. U peněžního deníku
pak vidíme, že jsme pro jeho tisk vybrali tiskárnu pro emulátor.
Nyní máme zvolenou tiskárnu a je potřeba nastavit její parametry.
Nastavení tiskárny v programu Kalkul:
Nyní si nastavíme parametry výše zvolené tiskárny pro možnost tisku přes tiskový emulátor.
V hlavní nabídce zvolíme Nastavení -> Konfigurace,
dále zvolíme g) Tiskový systém
a zde zvolíme a) Číselník tiskáren.
Nabídne se nám číselník všech tiskáren.
Stiskem klávesy <Enter> vybereme tiskárnu, kterou jsme nastavili dříve u všech dokladů, v našem
případě tedy Epson LQ 24 jehel (Kam-895). Zobrazí se nám okno, v němž můžeme editovat
jednotlivé parametry nastavení tisku přes tuto tiskárnu.
Nás nyní nejvíc zajímá položka Režim tisku, a tak pomocí klávesy <Enter> nebo šipky dolu
přejdeme na její editaci (rámeček s kódem bude červený).
Zde si stiskem kláves <Alt> <F1> zobrazíme nabídku, z níž vybereme možnost e) 5 ... Do souboru
(přes emulátor).
Volbu potvrdíme stiskem klávesy <Enter>.
Ještě obdobným způsobem zkontrolujeme kódování češtiny v dalším "okénku", kde zvolíme možnost
a) 1 ... Kamenických.
Výběr potvrdíme stiskem klávesy <Enter> a následně vše uložíme stiskem klávesy <PgDn>.
Nyní máme v Kalkulu nastavenu možnost tisku přes emulátor. Pokud chceme vytisknout nějaký
doklad (máte-li již nějaký v programu vytvořený) nebo nějakou sestavu, např. údaje o nastavení
námi zvolené tiskárny Epson, postupujeme následovně:
Najedeme šipkou na danou tiskárnu
a poté stiskneme klávesu <F7> pro tisk sestavy. Nabídne se nám možnost tisku poslání dokumentu
Do tiskového systému nebo Do souboru XML pro K6. Vybereme možnost Do tiskového systému.
Objeví se nám možnosti tisku na Obrazovku, přes Emulátor, uložení do Archivu nebo Přerušení tisku.
Zvolíme možnost Emulátor..
Ještě jsme dotázáni na počet kopií, které chceme vytisknout,
a rozsah stran tisku, je-li sestava vícestránková.
Vytištěná sestava pak (zde ukázáno pouze pro představu) vypadá takto (vlastně stejně jako při tisku
přímo na tiskárnu),
ale než budeme moci něco skutečně vytisknout, je třeba si nainstalovat a správně nastavit emulátor.
Pokud toto nemáme, pak se nám do složky Emulátor, která se vytvořila ve složce Kalkul1,
daný soubor uloží jako SOUBOR.PRN. V této podobě je zde uložen, dokud není emulátorem
vytisknut, načež je automaticky smazán.
Odkaz na nastavení tiskového emulátoru:
Nastavení tiskového emulátoru pro tisk dokumentů z programu Kalkul
Odkazy na jiná nastavení tisku:
Nastavení programu Kalkul pro tisk přímo na tiskárnu
Možnost tisku přímo z programu Kalkul na tiskárnu připojenou přes USB port
Tisk z programů Kalkul přes Kalkul 6
Nastavení tiskového emulátoru pro tisk dokumentů z
programu Kalkul
Nastavení tiskového emulátoru vždy pochopitelně záleží na možnostech a parametrech daného emulátoru.
Zde bude popsáno nastavení tiskového emulátoru DOSPrint, který mohou uživatelům programu Kalkul
poskytnout autorizovaní distributoři (já tento emulátor, má-li o něj uživatel zájem, poskytuji ke každé u mě
zakoupené či aktualizované licenci zdarma). Tento emulátor jsem sama vyzkoušela a používám a poskytuji
uživatelům programů Kalkul (právě a pouze pro tisk dokladů z programů Kalkul). Výhodou emulátoru
DOSPrint je, že také umí doklady a sestavy k vytištění převést do formátu .pdf (nastavení pro vytváření .pdf
si ukážeme po ukázce nastavení tisku na tiskárnu).
Je ale potřeba dodat, že daný emulátor DOSPrint nenahrazuje plně spolehlivě tisk přímo z programu Kalkul
na tiskárnu, neboť v době tvorby této brožury neobsahuje všechny řídící kódy tiskáren v rozsahu
srovnatelném přímo s programem Kalkul (např. přes něj nelze tisknout na šířku stránky, což lze využít k
tištění peněžního deníku).
Co vše si ukážeme:
Nejprve je třeba nastavit pro tisk přes emulátor program Kalkul (vizte v předchozí kapitole). Pokud toto již
máme hotovo, můžeme se pustit do nastavení emulátoru.
Protože emulátor DOSPrint mohou uživatelům dodat autorizovaní distributoři, ukážu zde "krok za krokem" i
postup instalace emulátoru DOSPrint včetně registrace licence pro používání emulátoru,
Máme-li již emulátor nainstalovaný, můžeme dále řešit jeho nastavení pro tisk na tiskárnu
a nakonec si ukážeme nastavení emulátoru pro vytváření souborů ve formátu PDF.
Instalace emulátoru DOSPrint:
Do pomocného adresáře si zkopírujeme soubor dosprint.zip,
který rozbalíme a získáme soubor setup.exe.
Soubor setup.exe spustíme a uvítá nás Průvodce instalací programu DOSPrint.
Klikneme na tlačítko Další a zobrazí se nám Licenční a záruční podmínky, které je třeba pročíst.
Po přečtení licenčních podmínek (zde bych zdůraznila část, která danou verzi programu DOSPrint omezuje
pouze na tisk z programů Kalkul) je nutné zatrhnout v dolní části, že s licenčními podmínkami souhlasíme,
čímž se aktivuje tlačítko Další,
na které klikneme a zobrazí se nám ještě jednou informace o omezení použití programu DOSPrint pouze pro
tisk dokumentů z programů Kalkul.
Kliknutím na tlačítko Další se dostaneme na možnost volby cílového umístění programu DOSPrint. Zde se
nám přednabízí cesta C:\Dosprint. Zde je na úvaze každého uživatele, na jaký disk a do jakého adresáře si
program umístí. Nejste-li v instalacích programů (a podobné péči o Váš počítač) příliš zběhlí, ponechte
přednabízený adresář. Program DOSPrint bude umístěn na disku C:\ v adresáři Dosprint, který se během
instalace automaticky vytvoří.
Kliknutím na tlačítko Další se nám zobrazí okno, kde si můžeme zvolit v jaké složce se vytvoří zástupce
aplikace DOSPrint. Přednabízí se nám složka Dosprint, což můžeme ponechat
a kliknutím na tlačítko Další se nám nabídne možnost vytvoření ikony na ploše. Zde opět závisí na uživateli,
zda chce tuto ikonu na ploše nebo ne. Tato možnost se nám přednabízí "zatržená" a tedy toto necháme
a kliknutím na tlačítko Další pokračujeme do okna, kde jsou shrnuty námi zadané údaje pro instalaci. Tyto
údaje překontrolujeme a pokud souhlasí, klikneme na tlačítko Instalovat.
Instalace trvá přibližně několik vteřin
a poté se nám nabídne okno pro dokončení instalace. V tomto okně se nám nabízí zatržená možnost spustit
program DOSPrint po dokončení instalace, což necháme zatrženo a klikneme na tlačítko Dokončit.
Instalační okno "zmizí" a na obrazovce se objeví tři prvky:
zástupce (ikona) DOSPrint na ploše
ikonka DOSPrint v dolní liště, která bude zobrazena vždy, když bude program spuštěný (jakmile
program ukončíte, ikonka zmizí a objeví se opět po spuštění programu - např. dvojitým poklepáním na
zástupce na ploše nebo při novém spuštění počítače). Ikonka vypadá jako malá nazelenalá tiskárnička.
okno s dotazem, zda nyní chcete program zaregistrovat
Dotaz na registraci programu je pro nás velmi důležitý a zvolíme možnost Ano.
Objeví se nám okno pro registraci programu DOSPrint.
Zde je třeba zadat Sériové číslo a Autorizační klíč, které Vám sdělí autorizovaný distributor, který Vám
program DOSPrint poskytne.
Zadáte-li oboje správně, pak se Vám po stisku OK zobrazí okno s poděkováním za registraci programu, které
po kliknutí na OK zmizí.
Následně se objeví okno již pro samotné nastavení DOSPrintu. Toto můžete udělat ihned nebo nechat na
později - postup pro nastavení bude popsán dále.
Nastavení emulátoru DOSPrint pro tisk dokumentů z programu Kalkul:
Nyní se můžeme pustit do samotného nastavení emulátoru DOSPrint pro tisk dokumentů a sestav z programu
Kalkul. Nejprve je ale nutné nastavit vše potřebné v programu Kalkul, tak pokud jste tak ještě neučinili,
návod naleznete v předcházející kapitole. Pokud již máte Kalkul nastaven, tak se můžeme "vrhnout" na
emulátor.
Nemáme-li emulátor spuštěný (nevidíme příslušnou ikonku ve spodní liště), pak dvojklikem na ikonu
emulátoru na ploše program spustíme, což se nám projeví tak, že se objeví příslušná ikonka ve spodní liště
(obrázky ikonek si můžete prohlédnout výše).
Máme-li již emulátor spuštěný, pak klikneme pravým tlačítkem myši na ikonku DOSPrintu ve spodní liště, zde
vybereme možnost Nastavení programu, na kterou klikneme levým tlačítkem myši.
Objeví se nám již známé okno, kde jsme pobízeni zadat adresář, v němž se budou nacházet soubory pro tisk
pře emulátor.
Potvrdíme ok a program nás vyzve, abychom zadali (nebo spíše našli pomocí nabídnutého prohledávání)
cestu, kde budou soubory k tisku uloženy.
Složka se soubory pro tisk již musí existovat, pokud jste postupovali dle návodu v předchozí kapitole a zkusili
po nastavení Kalkulu vytisknout (= poslat emulátoru) nějaký dokument či sestavu, pak máte v adresáři, v
němž máte nahraný program Kalkul (nejčastěji adresář Kalkul1 - číslo je dle druhu Kalkulu) již také
vytvořenu složku EMULATOR, v níž čeká příslušný soubor na vytištění. Pokud jste ještě z Kalkulu nic
emulátoru neposlali, učiňte tak nyní (je jistější nechat příslušný adresář EMULATOR vytvořit přímo
programem Kalkul než ho vytvářet ručně). Máme-li složku vytvořenou proklikáme se až k ní a klikneme na
OK.
Zobrazí se nám okno, kde v prvním řádku máme zadanou cestu, kde se nám budou ukládat soubory pro tisk
do emulátoru, v našem příkladu tedy C:\KALKUL1\EMULATOR.
Nyní musíme nastavit další parametry nabízené v tomto okně. K tomu si budeme muset vzpomenout, co
jsme nastavovali v programu Kalkul (vizte minulá kapitola):
Nejprve zadáme TYP souborů. Pro tisk přes emulátor ukládá Kalkul do složky EMULATOR soubory ve
formátu PRN, proto v okně pro Typ souboru napíšeme (menu otevřené kliknutím na šipečku nám tuto
možnost samo nenabídne, je tedy nutné ji napsat) *.PRN
Dále zadáme Kódovou stránku. Jde vlastně o jazyk kódování zadaný v Kalkulu pro příslušnou
tiskárnu. Nastavovali jsme kód Kamenických, vybereme tedy z menu (otevřeného kliknutím na šipečku
v modrém čtverečku vpravo) kód 895 Kamenický.
Poté jaké Řídící kódy se mají použít. Zde se myslí již samotné řídící kódy pro tiskárnu. Zde můžeme
ponechat přednastavenou volbu Všechny (PCL i Epson) nebo vybrat v menu možnost Epson neboť
jsme v Kalkulu nastavili tiskárnu Epson.
V totmo okně ještě zbývá nastavit, na které tiskárně (zde již myšleno na naší reálné tiskárně) chceme
tisknout. Zde ponecháme možnost Zadanou v hlavním nastavení DOSPrinteru (nastavení tiskárny si pak
ukážeme dále)
Kliknutím na OK vše potvrdíme. V tu chvíli (zadali-li jsme správně cestu) DOSPrint uvidí soubor, který jsme
poslali na tisk přes emulátor podle kapitoly o nastavování Kalkulu (popř. za účelem vytvoření složky
EMULATOR), a hlásí nám, že v příslušné složce je jeden soubor, který bude vytištěn a poté vymazán, což
odsouhlasíme, jelikož tím zároveň můžeme zkontrolovat, jak nám tisk funguje.
V programu DOSPrint se poté zvolená cesta zobrazuje v této podobě:
Pokud používáme ještě jiný program Kalkul, např. Kalkul 3 pro výpočet mezd, pak si můžeme nastavit ještě
další cestu k další složce EMULATOR, tentokrát umístěné ve složce KALKUL3. Před nastavováním DOSPrintu je
samozřejmě nutné opět patřičně nastavit daný další Kalkul, z něhož chceme tisknout přes emulátor
(nápovědu naleznete v předchozí kapitole) a nechat vytvořit složku EMULATOR (není již nezbytné v ní
nechávat pokusný soubor k vytištění, ale je to dobrá kontrola, že jsme cestu nastavili správně).
Nejprve klikneme na tlačítko Nový
a poté zadáme cestu a ostatní údaje obdobně jako výše při zadávání první cesty.
Nyní máme v DOSPrintu nastaveno sledování a tištění souborů poslaných z Kalkulu 1 i z Kalkulu 3. Pokud z
jakéhokoli z těchto programů pošleme cokoli na Emulátor, pak se tento dokument automaticky (bez dalšího
ptaní) vytiskne na tiskárně, kterou nastavíme dále.
Nyní ještě zbývá nastavit tiskárnu (naši reálnou), na které chceme opravdu tisknout. V programu DOSPrint
Klikneme na záložku Tiskárna.
Zde v řádku Tisk na tiskárnu klikneme na šipečku v modrém čtverečku vpravo a ze zobrazeného seznamu
vybereme tiskárnu, na níž chceme tisknout dokumenty z Kalkulu, resp. emulátoru. Pokud máme jen jednu
tiskárnu nebo chceme tisknout na tiskárně, kterou máme nastavenou jako výchozí tiskárnu v operačním
systému našeho počítače, potom zvolíme možnost Výchozí tiskárna. Pokud se týká nastavení ostatních
řádků, ponechám již na každém uživateli, aby si tyto prošel, vyzkoušel a zvolil, co mu nejlépe vyhovuje, pro
první test bych rozhodně doporučila vyzkoušet výchozí nastavení a poté případně upravovat.
To platí i ohledně ostatních záložek. V zásadě by neměl být problém s tisknutím dokumentů z Kalkulu (je
vyzkoušeno, že při nastavení jen toho, co jsem zde popsala, tisk funguje), avšak vždy je třeba tisk vyzkoušet
a případně doladit nastavení.
Ještě bych však chtěla upozornit na jednu maličkost. Při tisku dokladů, např. faktur, je nadpis (slovo Faktura
+ číslo faktury) v Kalkulu dvojnásobně velkým písmem než zbytek textu. Při přímém tisku na tiskárnu si v
případě dvojité velikosti písma prvního řádku tiskárna sama "odsadí od vrchu", takže nadpis se vytiskne celý.
Emulátor DOSPrint však toto automatické odsazení nedělá a nadpis se vytiskne shora uříznutý, proto je třeba
v emulátoru nastavit ručně odsazení shora:
a to v záložce Řádkování, další volby v oddílu Tisk na výšku v řádku Posunutí horního
okraje (mm). Mám vyzkoušeno, že zde bohatě stačí nastavit odstup 5,00 mm (je třeba si
vyzkoušet, jak Vám to bude vyhovovat a lahodit oku). Vše potvrďte kliknutím na OK.
Při tisku některých dokumentů z Kalkulu, nejtypičtěji při tisku peněžního deníku či deníku příjmů a
výdajů tzv. na šířku listu, se využívají zhuštěná a tomu adekvátně zmenšená písma. Aby se písma skutečně
tiskla zmenšená (a písmena se nahoře a dole nepřekrývala), je třeba nastavit v DOSPrint v záložce Fonty to,
aby možnost Zachovávat stejnou výšku písma fontu pro 10 CPI v okénku nebyla zatržena, tedy aby
okénko bylo prázdné bez "fajfky" (v implicitním nastavení možnost je zatržena, proto je třeba provést ručně
změnu).
Nastavení emulátoru DOSPrint pro vytvoření dokumentů z programu
Kalkul ve formátu PDF:
Jak jsem se zmiňovala na začátku výhodou emulátoru DOSPrint je, že umí vytvářet soubory ve formátu PDF.
Lze toho využít pokud např. chcete poslat nabídku nebo zálohovou fakturu e-mailem. Pro tyto účely je
formát soubor.pdf ideální.
Postup začíná jako nastavení tisku popsané výše (obrázky výše):
pravým tlačítkem kliknout na ikonku dole v liště
levým tlačítkem kliknout na Nastavení programu
Dále v záložce Tiskárna v řádku Tisk na tiskárnu zvolíme možnost Vestavěná tiskárna DOSPrintu.
Poté je třeba zadat soubor, do kterého se budou vytvořené soubory PDF ukládat. Toto se zadává v záložce
PDF.
V políčku Adresář pro uložení PDF souborů napíšeme cestu nebo ji najdeme pomocí menu (kliknutím na
obrázek složky vpravo). Řekněme, že chceme, aby se nám dokumenty odeslané Kalkulu 1 tiskly do složky
PDF (která zatím není vytvořená) umístěné ve složce KALKUL1. Pak tedy najdeme složku KALKUL1 a
vybereme ji,
načež za zobrazenou cestu připíšeme \PDF (složka PDF se nám při "tisku" později sama vytvoří).
Ještě je potřeba zatrhnout možnost Automatické ukládání souborů kliknutím na prázdný čtvereček, načež
se v něm objeví zelené "zatržítko" a otevřou se další možnosti nastavení.
Vše uložíme kliknutím na OK a toto je postačující nastavení pro vytvoření PDF souborů z dokumentů a sestav
odeslaných z Kalkulu na emulátor. Nyní již se nám po odeslání souboru k tisku v Kalkulu na emulátor vytvoří
PDF soubor v zadané složce (fyzicky se nic nevytiskne). Chcete-li, aby se Vám každý PDF soubor ihned po
vytvoření zobrazil v PDF prohlížeči, pak je třeba tuto možnost zatrhnout (jistě snadno najdete kde - obrázek
výše Vám napoví). Pokud se týká nastavení větších podrobností, pak odkazuji na manuál k programu
DOSPrint a ponechávám toto na Vaší iniciativě.
Bohužel musím upozornit na malou nevýhodu - není možné ukládat vytvořené PDF soubory přímo z
emulátoru do různých adresářů dle toho, z jakého Kalkulu byly vytištěny. Používáte-li tedy více programů
Kalkul, pak si vytvořte nějakou obecnou složku, do níž se Vám budou tisknout všechna PDF, a budete-li je
chtít archivovat v této podobě, pak navrhuji následné ruční rozdělení do jiných vytvořených složek či
podsložek.
Odkazy na jiná nastavení tisku:
Nastavení programu Kalkul pro tisk přímo na tiskárnu
Možnost tisku přímo z programu Kalkul na tiskárnu připojenou přes USB port
Tisk z programů Kalkul přes Kalkul 6
Nastavení programu Kalkul pro tisk přes emulátor
Download

Nastavení tisku v programech Kalkul