GY M N Á Z I U M Č E S K Á
A OLYMPIJSKÝCH NADĚJÍ
České Budějovice, Česká 64
www.gymceon.cz
Vzdělávací obor : SPORTOVNÍ PŘÍPRAVA
79-42-K/41
je určen dobrému studentovi, kterému učaroval jeden ze sportů:
l Atletika
l Basketbal
l Fotbal
l Házená
l Kanoistika
l Plavání
(rychlostní i vodní slalom)
l Moderní
gymnastika
l Tenis
l Volejbal
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ:
n Srdečně Vás zveme na den otevřených dveří ve čtvrtek 15.11.2012 od 10.00 - 14.00 h
PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY
n Přihlášky je nutné odevzdat do 30. listopadu 2012 na adresu školy.
n Termín konání 1.kola - pondělí 14. a úterý 15. ledna 2013. V 1.kole bude přijato 30 žáků.
n Případné 2. kolo se bude konat v pondělí 4. února 2013
David Svoboda, zahájení školního roku 2012 – 13
s olympijským vítězem z Londýna 2012
Anna Švecová, účastnice MS juniorů,
skok daleký, Barcelona 2012
Marek Cepek – Radek Pospíchal, 3. místo MS juniorů,
USA 2012
KRITÉRIA PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY:
n
n
n
talentová zkouška ve své sportovní specializaci (zkušební testy na www.gymceon.cz )
funkční vyšetření u tělovýchovného lékaře
písemný test z českého jazyka a matematiky
Uchazeči, kteří měli v posledních dvou klasifikačních obdobích studijní průměr 2,0 a lepší
a ze žádného předmětu neměli horší známku než dobře se neúčastní písemných testů z ČJ a M
Pavla
soutě Fialová, me
ž WH
zináro
IL
dní h
ázenk
Zuzana Kubalová, gymnastika
Petr Mára, 4.
místo Olympij
ské naděje, Po
lsko
ářská
Lucie Sekanová, MS juniorek, atletika
rvenková, OH
Dominika Če
www.gymceon.cz
Atény 2004
Download

GYMNÁZIUM ČESKÁ A OLYMPIJSKÝCH NADĚJÍ