KOALICE PRO TRANSPARENTNÍ PODNIKÁNÍ
NÁVRHY EXTERNÍ SKUPINY
Cíle skupiny:
• Propagovat společnosti s transparentním obchodním jednáním
• Výhody podnikání těchto společností
• Podporovat transparentní podnikání na veřejnosti
Navrhované akce:
1. Vytvoření ročenky “Bíla kniha transparentního podnikání”
Cílem Bílé knihy je dokumentovat současnou situaci, předkládat návrhy a podávat zprávy o
vývoji. Kniha by měla být každoročně zveřejňována, prezentována v médiích a politice a být
základní referencí pro jednání s úřady a vlády. Související organizace by mohly přispívat do
knihy i se na ní odkazovat v jejich úsilí o transparentní podnikání.
Obsah:
•
Monitorování výběrových řízení
Přímě komentáře
Členové koalice, nebo členové sesterských organizací prostřednictvím svých
organizací by se měli podělit o své zkušenosti s výběrovými řízeními, zejména s
nekalými praktikami. Bílá kniha anonymně zveřejní jejich příběhy.
Průzkum
Členové budou požádáni, aby odpověděli na konkrétní průzkum týkající se
transparentnosti výběrových řízení (podobně jako na aktuální otázky v průzkumu
ČNOPK).
•
Monitorování stížností na UHOS
Přímě komentáře
Členové koalice, nebo členové sesterských organizací prostřednictvím svých
organizací by se měli podělit o své zkušenosti se stížnostmi na UHOZ, rozhodnutím
UHOZ a výsledekem rozhodnutí.
•
•
•
Bílá kniha anonymně zveřejní jejich příběhy.
To může být základem pro práci se specializovanými právníky s cílem
zlepšit účinnost těchto opatření
To by mohlo být projednáno s UHOZ ke zlepšení účinnosti těchto
opatření.
Průzkum
Členové budou požádáni, aby odpověděli na konkrétní průzkum týkající se
transparentnosti výběrových řízení (podobně jako na aktuální otázky v průzkumu
ČNOPK).
Sběr informací: Q3/2014
První publikování: Q2/2015
2. Platforma veřejného nakupovaní
Zástupci veřejných zadavatelů a dodavatelé veřejných zadavatelů by měly diskutovat
v otevřeném fóru problematiku výběrových řízení, zadávacích parametrů atd.
(Obdobně jako francouzská GECO).
Jejich zkušenosti by měli být zveřejněny v Bíle knize.
Datum první schůzky: Q4/2014
3. Doporučení pro interní skupinu
Zavedení monitoring členů
Důvěryhodnost koalice bude zvýšena pravidelným monitoringem jednotlivých členů Koalice.
Navrhujeme interní skupině vytvoření skupiny compliance manažer, kteří by měli
monitorovat členy Koalice formou “peer review”.
•
Všeobecný monitoring
Všichni členové by měli být monitorování na roční bázi na základě dotazníku.
Testovány by měli být formální kriteria:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
Existence etického kodexu
Publikováni kodexu na internetu
Existence interního auditu
Zveřejnění dodržování koaličních principů na Internetu
Informace na internetu jsou aktualizované
Mediální zprávy o compliance problematice společností a komentáře.
•
Hloubkový monitoring
Pár členů (1 – 4 za rok) by mělo být hloubkově prověřeno. Toto by mohlo mít formu
návštěvy peer skupiny na místě, která by skontrovala dokumentaci a compliance
systém. Informace poskytnuty v dotazníku budou zkontrolovány a diskutovány.
Výsledným efektem bude mimo jiné školení a porovnání úrovně v rámci jednotlivých
členů.
4. Doporučení pro Koalici
a. Ustanovení třech mluvčích
• Mluvčí by měli absolvovat mediální školení médií a být informován o akcích
• Mluvčí by měl prezentovat výsledky Bílé knihy tisku
• Mluvčí by měl kontaktovat úřady diskutovat o problémy
• Mluvčí by se měli propojit s jinými organizacemi, jako je AmCham atd.
b. Zřízení členského poplatku na pokrytí výdajů v transparentním způsobem
Navrhovaná opatření potřebují finanční prostředky a finanční prostředky by měly být
transparentní. Statusem platícího člena a přidruženého člena by se financování stalo
transparentnějším. Částka 10 000 Kč za platícího člena by umožnila pokrýt některé počáteční
kroky.
c. Zavedení ustanovení o vyloučení v případě neaktivních členů
Neaktivní členové by neměli mít možnost zůstat "na věčné časy". Mohly by být vyloučeni
např. v případě, že se nepodílejí na valných hromadách po dobu jednoho roku.
Download

1 - Koalice pro transparentní podnikání