Čtvrtletník společností skupiny COLAS v České a Slovenské republice
Štvrťročník spoločností skupiny COLAS v Slovenskej a Českej republike




číslo 3
ročník 61
září
september
2012
Noviny Stavby Colasu sú nasledovníkom Mostov východu Inžinierskych stavieb, a. s. a Spravodaja CESTY NITRA, a.s.
Jihočeská spolupráce
3 ..... Co čeká COLAS v našich zemích
Manažer oblasti ČR a SR Eric Biguet v rozhovoru
6 ..... Idú do finále
Diaľničný úsek Jablonov – Studenec odráža realitu vo viacerých ohľadoch
8..... Správné kroky
Povídáme si s Michalem Altrichterem, ředitelem oblasti Jih
10.... Eliminácia rizík
CESTY NITRA pri veľkej zákazke na cestách I. triedy
11 .... Ze stavbařů archeologové?
Čermáka a Hrachovce ve Zdicích potkaly nečekané problémy
13.... Na pomoc civilizácii
ISK sa podieľajú na projekte Európskeho hlavného mesta kultúry 2013
16.... Dlhovekosť našich novín
Už je to 61 rokov, čo sa na Slovensku objavil prvý predchodca tohto časopisu
Zastoupení COLASu
na stavbě dálnice D3
Tábor - Veselí nad Lužnicí
začínalo i pokračuje
jako če­­sko-slovenská
kooperace. Vzhledem
k napředujíci integraci
COLASu v obou našich
zemích má rovněž
symbolický význam.
Více o projektu čtěte na
straně 5.
2
novinky
Most v Orlove otvorili
Tatra vďačnosti
Štvrtý júl je v Amerike Dňom nezávislosti. Obec
Orlov na severovýchode Slovenska si 4. júl 2012
bude pripomínať ako deň, keď si prinavrátila „neJún 2010: silný prúd vody strhol
stredný pilier starého mosta.
Ako prvá prešla orlovským novým mostom po jeho otvorení nákladná Tatra.
závislosť“ od okolitých ciest. Inžinierske s­ tavby
tu odovzdali do užívania nový most ponad rieku Poprad. Vyše dva roky potom, čo ten starý
zničila povodeň. Odvtedy museli ľudia na cestu do druhej časti obce využívať 8-kilometrovú
obchádzku mimo dediny. Nečudo, že hneď po
slávnostnom prestrihnutí pásky prešla mostom
nákladná tatra s odkazom od miestnych: Ďakujeme. Za ISK si vďaku zaslúži najmä závod Mosty
a betónové konštrukcie, ktorý dielo v hodnote
necelý milión eur zrealizoval.
Viac o moste nájdete v minulom čísle SC
(2/2012).
red, foto: Prešovský samosprávny kraj
Strihanie pásky. Druhý zľava Pavol Kováčik za
Inžinierske stavby.
Kruh pri Senici
Malý názvom, veľký významom
Výnimočný deň pre Senicu. Po kruhovej križovatke dostali motoristi v polovici júna do užívania
aj tzv. malý obchvat tohto okresného mesta medzi Trnavou a hranicou s Českom. Nemusia tak už
jazdiť cez stred mesta.
Okružná križovatka má priemer 41 metrov, stredový ostrovček je široký 14 metrov. Trnavské stredisko CIEST NITRA stavbu za 795 000 eur zhotovilo, na slávnosti 12. júna nechýbal jeho vedúci
Juraj Marko.
Podrobnejšie informácie v čísle 1/2012.
Red, foto MsÚ Senica
Prvý zľava strihá Juraj Marko.
Okružná križovatka zo vzduchu.
Partia z Čoltova
Skrášľujú Rožňavu
Inžinierske stavby sa podieľajú na rekonštrukcii
Námestia baníkov v historickom meste Rožňava
na východnom Slovensku. V združení s miestnou
spoločnosťou J.P.STAV pracujú od novembra 2011
na mestskej zákazke, ktorej realizáciu v tomto
roku spomalili nové archeologické nálezy. Stavbu
z 85 percent financuje Európsky fond regionálneho rozvoja. Za ISK je zodpovedným manažérom
Arpád Demjén zo strediska Čoltovo.
kčj
O nízkoteplotných asfaltových zmesiach
Výročie
v modernom duchu
Nízkoteplotné asfaltové zmesi patria medzi tie technológie, ktoré oproti tradičným
znižujú spotrebu energie a produkciu skleníkových plynov. S touto témou, vrátane porovnania nízkoteplotných asfaltových ­zmesí s klasickými horúcimi asfaltovými zmesami vys­túpil
24. mája v Košiciach technologický riaditeľ
­COLASu ­Jean-Paul Michaut. Na konferencii
k 35. výročiu stavebnej fakulty tamojšej technickej univerzity (TUKE) sa vo svojej prednáške venoval reológii (deformácii) samotného spojiva,
ako aj výsledkom a možnostiam týchto produktov. Už dnes je jasné, že predstavujú trvalo udržateľné riešenie pre budúcnosť.
ch
Bridge opened
The new bridge, built by MBK agency
of ISK company, was opened on July
4 in the village of Orlov in northeast Slovakia. A million-euro-worth
construction replaces the bridge
damaged by 2010 floods. Immediately
after the ceremonial opening, a truck
crossed the bridge with a „Thank You“
poster.
Senica bypassed
The „small bypass“ of Senica town in
west Slovakia is a reality since midJune. CESTY NITRA agency from Trnava
was the main supplier of works, which
cost 795 000 euros excluding VAT.
Warm asphalt concretes
During a conference in Kosice in May,
COLAS technology director Jean-Paul
Michaut presented results achieved
with Warm Asphalt Concretes. COLAS
has devised an approach which reduces
energy consumption and green house
gas effect.
Roznava prettier
Historic downtown of Roznava
in east Slovakia is going through
a reconstruction, which was this
year slowed down by archaeological
findings. The project is in 85 percent
funded by the EU.
pokračovat v započatém
3
Téma dne pro Slovensko: sdílení zdrojů a optimalizace
Restrukturalizace
COLASu CZ
začíná nést ovoce
lovinu obratu celého regionu. Díky těmto zkušenostem a expertíze ve stavebnictví, v lomařství
i jiných činnostech musíme naše aktivity rozvíjet
jak v těchto zemích, tak i jinde.
„„ Máte-li na paměti své mezinárodní zkušenosti, jaké vidíte rozdíly mezi českým
a slovenským trhem? Jaké jsou hlavní rozdíly podmínek pro podnikání v těchto zemích?
Trhy v České a Slovenské republice fungují velmi podobně. Jediný zásadní rozdíl je ve skladbě
zakázek. Na Slovensku je převážná většina projektů velkých, zatímco v České republice jsou to
hlavně projekty menší a regionální.
Z
kušený manažer, který vidí složitost ekonomické situace v kontextu celé Evropy. Na pozici výkonného ředitele COLASu pro oblast
České a Slovenské republiky nicméně nastoupil 1. června 2012 s optimismem jemu
vlastním. A také ztotožněn s vizí, která už
začíná nést dobré výsledky. Rozhovor pro
Stavby Colasu poskytl Eric Biguet.
„„ Pane Biguete, převzal jste Českou a Sloven­
skou republiku v časech nelehké situace na
­trhu. Do jaké podoby chcete společnost v­ ést
jako její výkonný ředitel? Jaké jsou vaše plány
při nástupu do čela COLASu pro obě země?
Je pro mne velkým potěšením převzít vedení oblasti České a Slovenské republiky po panu
Francisi Grassovi. Ekonomická situace není
rozhodně jednoduchá jak v těchto dvou zemích,
tak ani v celé střední Evropě. Přesto si myslím,
že týmy v Čechách i na Slovensku jsou na svých
místech a připraveny čelit všem příštím výzvám:
stabilizovat naši pozici v těchto zemích, hledat
příležitosti a rozvíjet schopnost vést společnost
v těchto zemích. Tyto hlavní úkoly musí být úkolem nás všech a já se budu snažit toto podpořit.
„„ Jaké je místo těchto dvou zemí v rámci
akti­vit COLASu ve střední a východní Evropě?
Česká Republika a Slovensko představují významnou část aktivit COLASu ve střední Evropě,
s obratem přes 240 milionů eur dělají takřka po-
„„ Můžete krátce popsat svou profesionální
dráhu do dnešních dnů? Proč jste si vybral
Českou republiku a Slovensko? Co osobně
očekáváte od svého působení zde?
Po 12 letech práce ve stavební výrobě (stavbyvedoucí, vedoucí střediska, projektový manažer) na velkých projektech (silnice i železnice) pro
skupinu Bouygues jsem změnil zaměření své
kariéry a pracoval jako manažer rozvoje obchoHořice, úprava nevhodné pláně v Žižkově ulici vápněním.
du (velké projekty ve Francii a Evropě). Pracoval
jsem sedm let pro Eiffage v oblasti rozvoje obchodu, před tím, než jsem byl vyslán do oblasti
Indického oceánu. Součástí COLASu jsem teprve
krátce. Střední Evropa je oblast, kterou znám
jen málo, ale jsem na tuto oblast zvědavý, jak
osobně, tak profesně. Kulturní rozmanitosti jsou
vzácnou věcí, kterou chci s vámi objevovat.
„„ Stavební trh v České republice je v těžké
situaci a pozitivní změny v blízké budoucnosti nejsou příliš na dohled. COLAS CZ
reagoval na tento vývoj novou strategií
schválenou na počátku roku 2012 a ihned
poté začal s implementací této strategie. Jak
byste chtěl obohatit tuto strategii a pomoci
COLASu v ČR nejen překonat tuto těžkou dobu, ale také z ní vyjít ještě silnější než dříve?
Reorganizace byla započata v roce 2012. Teď je
na řadě zlepšování našeho fungování a růst našich aktivit v rámci celého území České republiky. Tato restrukturalizace začíná nést své ovoce
a jsem přesvědčen, že až tuto těžkou dobu přečkáme, budeme připraveni stát se silnějšími. Bertolt Brecht to řekl dobře: „Ten, kdo bojuje, může
prohrát, ale ten, kdo nebojuje, už boj ztratil.“ Nyní je na nás všech pokračovat v tom, co již bylo
započato.
„„ Jaký je Váš první dojem z COLASu v České republice? Je něco, co vás překvapilo?
Moje první dojmy z COLASu CZ by se daly shrnout jako: touha dělat věci dobře, rozvoj, odhodlání a energie potřebná k dosažení cílů. A první
atributy, které mám s vámi spojené, jsou: optimalizace, organizace, komunikace a sdílení.
4
prispôsobiť sa trhu
Prolévané vrstvy v Labské ulici v Poděbradech.
„„ Pán Biguet, na Slovensku sa COLAS
vydal cestou integrácie jednotlivých činností - napríklad výkonný riaditeľ spoločnosti
Cesty Nitra, ktorá sa zaoberá predovšetkým
cestným staviteľstvom, bol vymenovaný za
riaditeľa COLAS SK pre cestné staviteľstvo.
Zastrešuje tak aj cestný závod Inžinierskych
stavieb na východnom Slovensku. Čo je cieľom tejto integrácie a ako bude pokračovať?
Oživenie našich aktivít na Slovensku vedie
cez zdieľanie zdrojov a optimalizáciu. Aj tu sme
úspešne začali s veľkou reorganizáciou, tá ale
ešte nie je úplne ukončená. Najbližším krokom
je zlúčenie všetkých činností pod jedinú značku
so spoločným logom, logom COLASu. To si však
vyžaduje zostavenie spoločného tímu vedenia
a spoločnej organizácie medzi všetkými slovenskými spoločnosťami.
na regionálnej báze približne podľa krajov,
alebo sa na Slovensku má uplatniť trochu
iný model?
Zjednotenie pod jednu značku, COLAS SK,
umožní všetkým tímom lepšie spolupracovať.
Úspech organizácie tohoto typu nie je nutné
zvlášť obhajovať, funguje viacmenej vo všetkých
častiach sveta, kde COLAS pôsobí. Potrebujeme
však zvážiť a zohľadniť špecifiká každej súčasti
COLASu. A následne ich dokázať zjednotiť.
„„ O značke COLAS SK sa hovorilo už v roku
2008. Je teda konečným cieľom - podobne
ako v Českej republike - vytvorenie závodov
„„ Slovenský stavebný trh má svoje špecifiká. Stále prežíva ťažké obdobie. Najväčším problémom popri nedostatku práce sú
„„ Aká bude budúcnosť značiek Inžinierske
stavby a Cesty Nitra? Zachovajú sa?
Značky sú skutočne dôležité, ale zjednotenie
pod logo COLAS umožní všetkým identifikovať
sa s celou skupinou. To potom postupne umožní
využívať prepojenie s celosvetovo známou značkou COLAS.
Výzvy pro nás: stabilizovat naši pozici
v obou zemích, hledat příležitosti
a rozvíjet schopnost vést společnost jak
v Česku, tak i na Slovensku.
Eric Biguet
ceny vo verejných súťažiach, ktoré oproti
predošlým rokom - a cenám podľa štátnej
expertízy - klesli niekedy až o polovicu. Ako
sa COLAS pozerá na tento problém? Vidíte
na obzore zlepšenie?
Trh je na Slovensku náročný rovnako ako napríklad v Českej republike či kdekoľvek v Európe.
Snažíme sa zlepšiť výrobu a tým zvýšiť produktivitu. Na druhej strane si tiež musíme vyberať
vhodné pole pôsobnosti tak, aby sme mohli byť
viac zameraní na správne projekty. Trh sa nášmu
štýlu práce neprispôsobí, je na nás, aby sme sa
adaptovali na trhové podmienky. Vôľa prispôsobiť sa tu existuje. Ženy a muži, ktorí tvoria
­COLAS SK, sú tu tiež. Zostáva nám len, aby sme
sa prispôsobili.
Anton Oberhauser, Tomáš Johánek,
Miroslava Bžochová, Markéta Altrichterová,
foto COLAS CZ oblast Sever
Restructuring to bear fruit
With professional history including
Bouygues and Eiffage, new
executive director for COLAS Czechia
and Slovakia Eric Biguet is convinced
that teams in both countries are
ready to face the next challenges.
Despite hard economic situation,
the restructuring of COLAS CZ is
starting to bring positive results. In
Slovakia, the next steps will include
unification under one brand, COLAS
SK. Sharing resources, optimization
and continued restructuring are also
in store.
dálnice
5
Obalovna je při stavbě D3 vytížená na maximum
Poprvé
s homogenizátorem
N
a další úsek jihočeské dálnice D3 čekají netrpělivě nejen motoristé, ale také
města na trase staré silnice, zejména Tábor, Sezimovo Ústí a Planá nad Lužnicí. O něco se zrychlí i spojení krajské metropole Českých Budějovic s Prahou. Aktuální stav výstavby zhruba 1,4 kilometru dlouhého úseku této dálnice, který staví společně Inženýrské stavby Košice (ISK) a COLAS CZ, jsme mapovali
v doprovodu Miloslava Holého z oblasti Jih.
„COLAS CZ zde provádí subdodávku pro ISK.
Konkrétně zemní práce, vybudování podkladních vrstev a pokládku samotné obalové směsi,“ popisuje Miloslav Holý. Stavba začala na
podzim roku 2010, hotovo má být v polovině
příštího roku. Celková aktuální hodnota prací se
pohybuje kolem 250 milionů korun (přibližně 10
milionů eur).
Oranžová barva COLASu dominuje na 1,4-kilometrovém úseku stavěné dálnice D3.
zvýšit kvalitu obalové směsi, kterou dále zpracovává finišer,“ vysvětluje ředitel Závodu obalovny,
doprava a mechanizace Pavel Šrámek.
Na celý 1,4 kilometru dlouhý úsek dálnice, což
obnáší necelé tři kilometry přibližně 12 metrů široké silnice, se spotřebuje zhruba 20 tisíc tun obalové směsi, která se dodává z blízké obalovny v Sudoměřicích u Bechyně. Finišer pokládá asfaltovou
směs rychlostí v průměru dva metry za minutu.
Déšť největším
nepřítelem
Největším nepřítelem zdejších stavbařů je zejména déšť, který neumožňuje pokládat asfaltové vrstvy v souladu s požadavky TKP a ČSN.
„Kromě toho musíme občas řešit nesou­
lad
plánů se skutečností, například nedávno jsme
Půjčený v Polsku
Projekt v polovině léta dospěl do stádia, že
se pokládá první a druhá ze tří posledních vrstev povrchu dálnice, které tvoří obalové směsi.
V plném nasazení tak je zejména finišer Vögele 2100 Super. Ten umí pracovat s lištou, která umožňuje pokládat vrstvu na šířku 11,5 až 13
metrů. Běžná šířka vozovky v koruně je zde 11,5
až 12,5 metru, což u podkladní vrstvy znamená
šířku celých 13 metrů. Přesně tolik měří jeden
pruh budoucí dálnice.
Zvládat náročný úkol pomáhá homogenizátor,
který si COLAS CZ zapůjčil u sesterské firmy v Polsku. „Jedná se o vůbec první použití tohoto zařízení firmou COLAS CZ u nás, cílem je především
objevili nikde nezanesený vodovod,“ upozorňuje M. Holý.
Na stavbě momentálně pracuje přibližně
30 lidí z COLASU CZ a proměnné množství stavební techniky a dopravy. „V současné době
se pokládají asfaltové povrchy, je tu tedy například pět válců a dva finišery, v případě potřeby si další techniku půjčujeme od místních
firem,“ pokračuje vedoucí provozu. Pokládat
asfaltový povrch by šlo i rychleji, ale podle Pavla
Šrámka jsou silničáři závislí na kapacitě sudoměřické obalovny. Ta jede na plný plyn a pracuje
až 12 hodin denně, nicméně za možnostmi finišeru i jeho obsluhy mírně zaostává. „Přesto vše
funguje podle harmonogramu a za COLAS CZ
mohu prohlásit, že požadované termíny dodržíme,“ ujišťuje P. Šrámek.
Tomáš Johánek, foto autor
Práce v plném proudu.
6
diaľnice
Jediná diaľničná akcia COLAS-u na Slovensku speje do finále
S
Obraz zložitých čias
piš. Krajina pod najväčším hradom v strednej Európe - symbolom Slovenska a ukážkou svetového dedičstva UNESCO. V týchto
týždňoch tu pracovný tím pod vedením
manažéra projektu Petra Lehotského Mikuša finišuje na ľavom jazdnom páse
diaľnice D1 Jablonov - Studenec, zatiaľ poslednom a stále jedinom živom diaľničnom projekte COLASu na Slovensku.
Čulý stavebný ruch vládne pod Spišským hradom s prestávkami už tri a pol roka. Odvtedy sa
situácia vo firme i na celom stavebnom trhu radikálne zmenila. Na jar 2009 bol diaľničný program
v plnom prúde, kríza sa len chystala - oneskorene, ale o to tvrdšie - dopadnúť na stavebníctvo.
Ľudia ako zrkadlo
Najrukolapnejšie svedectvá o dosahu krízy poskytujú bežní zamestnanci. Vodič cisterny Viliam Leško pracuje v ISK desiaty rok. Za tie časy
sa firemný život dosť zmenil... „Dosť? Povedal
by som, že až veľmi,“ hovorí. Optimizmus jemu
ani kolegom súčasná neistá situácia na trhu neprináša. Pritom si uvedomujú, že sami toho veľa
nezmôžu.
„Ak je aj výplata malá, vždy robím tak, ako
treba,“ opisuje svoj prístup Albert Kováč, zamestnaný v ISK už 25 rokov. Ako podčiarkuje aj
Aj skúsení zamestnanci Albert Kováč (vľavo) a Viliam Leško pociťujú tlak náročnej doby.
manažér stavby Peter Lehotský, spoločnosť si
v dnešnej dobe nechala už len tých najkvalitnejších zamestnancov.
„My sme naučení robiť, ako sa má,“ hovorí
A. Kováč na margo ťažkého obdobia. „Nevieme,
kde je chyba. Ale bude asi v nás,“ naráža na svoju výplatnú pásku.
Kde teda hľadať koreň problému? Jedným
z faktorov sú určite nízke ceny v tendroch, ktoré za posledné roky výrazne klesali, až pod 50 %
Úprava svahu so zahumusovaním pri odvodňovacom rigole pod trojpoľovým mostom, ktorý vybudoval prešovský závod so stavbyvedúcim Stanislavom Kaletom.
úrovne štátnych expertíz. Spoločnosť preto ide
na hranu efektivity a ďalšie „na rane“ sú prirodzene mzdové náklady.
Ako dodáva P. Lehotský, „musíme nakupovať
materiály. Napríklad ich výrobcovia a dodávatelia si ceny držia a nie sú nútení tlačiť cenu tak
nadol ako my. Svoju maržu si stále uplatnia - aj
keď sa tvária, že vám dali tovar so zľavou. Nás
investori tlačia do zliav - ale kde na ne vziať?“
Tím stavbárov odhaduje, že ak by boli vysúťažené ceny na úrovni 75 % expertízy, všetky strany
by boli omnoho spokojnejšie (pozri rámček Obrat k lepšiemu?).
Snaha o najnižšie ceny za každých okolností
sa teda nakoniec môže obrátiť proti štátu, keďže šikovných robotníkov oberá o možnosť dostať
za robotu na štátnych zákazkách slušný zárobok. Bežní ľudia sa tak ako vždy stávajú zrkadlom stavu spoločnosti.
V neľahkej situácii spoločnosti COLASu využívajú aj inštitút depozitu pracovného času. Znamená to, že ak zamestnanec neodpracuje predpokladaný počet hodín, síce dostáva plat, ale
zároveň sa mu neodpracované hodiny hromadia
do „mínusu“. Potom v lete, keď je práce viac, musí najskôr svojou prácou - vrátane nadčasov - vyrovnať tento mínus. Mzda za celý rok sa dorovná
až v decembri.
O dva mesiace
A aký bol doteraz rok 2012 na tejto stavbe - s rozpočtom 34,2 milióna eur bez DPH, na
ktorej ISK figurujú ako súčasť konzorcia s Váhostavom a lídrom Doprastavom?
diaľnice
7
Pravý pás pod Spišským hradom v rekonštrukcii, ľavý ešte vo výstavbe. Vpravo súbežná cesta I. triedy.
„Kapacitne sme stíhali, plán výroby sme mali hotový už vo februári, ale dostali sme sa do
mierneho časového sklzu,“ rekapituluje P. Lehotský. Prednosť dostali asfaltové zmesi pre stavby,
kde termín ukončenia „horel“. Pokládka cementovej stabilizácie (CS) trvala dlhšie, ako sa plánovalo. Určitú úlohu zohrala aj kapacita betonárne
v neďalekých Fričovciach, už nie najmladšej, ktorá nedokázala vyrobiť potrebné objemy CS vo vysokej kvalite v predpokladanom dennom objeme.
Aktuálne oneskorenie doháňajú. „Záverečná
fáza prác zahŕňa mostné závery, izoláciu mostovky, ochranu izolácie, koberec a dlažby pod
trojpoľovým mostom 201,“ sumarizuje manažér
stavby. „Chceli by sme stavbu odovzdať možno
aj o pár týždňov skôr, ale NDS nás nebude súriť,
radšej nech je robota urobená kvalitne.“
Zdá sa teda, že aj u investora nastal posun
v prístupe oproti júnu 2010, keď bol sprejazdnený pravý jazdný pás stavby. Vtedajšie daždivé
počasie a snaha stihnúť otvorenie do parlamentných volieb sa podpísali na chybách. Jedna z nich
sa stala pri pokládke asfaltových zmesí, ktorá
bola mimo tolerancií normy a technicko-kvalitatívnych podmienok (TKP). Inžinierske stavby nedostatok odstraňovali počas augustovej odstávky pravého jazdného pásu.
Do slovenskej diaľničnej siete by teda malo
čoskoro pribudnúť 5,2 kilometra plného profilu
štvorpruhovej diaľnice. Všetci dúfajú, že COLAS
čoskoro priloží ruku aj k výstavbe ďalších. Najbližšie k tomu má na úseku D1 Hubová - Ivachnová.
dvojstranu pripravil Anton Oberhauser
Tím na diaľnici Jablonov – Studenec: zľava stavbyvedúci Radoslav Kušnír, manažér projektu Peter Lehotský
Mikuš, technička – prípravárka Mária Hrehorová, hlavný stavbyvedúci Alexander Sninčák a stavbyvedúci Ľubomír Gmitro. Vpredu ekonómka strediska Monika Marcinčáková.
Počas augusta bol celý úsek odstavený, ISK ho opravovali.
Obrat
k lepšiemu?
V auguste sa objavila informácia, že v tendri na diaľnicu D3 na Kysuciach sa ponúknuté ceny výrazne priblížili úrovni štátnej expertízy. Slovenské médiá to komentovali tak, že
sa končí doba extra zliav a v aktuálnej súťaži ponúkli stavbári zľavu len na úrovni 10 %.
V každom prípade môže ísť o prvú lastovičku
návratu k nedeformovanému trhu.
Reflection of tough times
ISK Road Construction agency is
finishing works on D1 highway
Jablonov - Studenec in east Slovakia.
This year, a tough reality regarding
market recession has continued, with
strict pricing policy of state agencies
taking heavy toll on companies. Still,
COLAS hopes to land more contracts
from ­slowed - down highway
construction sector.
8
nový ředitel
Jedinou cestou k úspěchu je efektivita
a snižování nákladů, říká ředitel Michal Altricher
Nový muž
u kormidla
oblasti Jih
S
realizací nové strategie firmy COLAS CZ, která odstartovala na počátku letošního roku, je spojena celá řada organizačních opatření i personálních změn. Obojí
se letos dotklo i bývalého závodu Jih, který se rozdělil, změnil na oblast a vyměnil ředitele. S tím novým, Michalem Altrichterem, jsme se bavili nejen o tom, co
se letos v této oblasti změnilo.
Michal Altrichter: Pro tento rok počítá oblast Jih
s dosažením očekávaných hospodářských výsledků.
„„ Ve funkci ředitele oblasti Jih působíte
od května. S jakými plány jste se ujal této
funkce?
Vzhledem k současnému vývoji stavebnictví je
zřejmé, že pokud chceme udržet naše dosavadní pozice na trhu a v budoucnu se snažit o další
rozvoj, musíme na tuto situaci reagovat. Jedinou
možnou cestou ke zvýšení konkurenceschopnosti
je maximální snaha o zefektivnění všech organizačních procesů a permanentní tlak na snižování
nákladů. Tohoto chceme dosáhnout organizačními a personálními změnami. Mým hlavním úkolem bylo tyto změny provést a následně stabilizovat oblast v nové organizační struktuře.
„„ Jak se fungování oblasti Jih dotkla realizace nové strategie COLASU CZ, co se konkrétně letos změnilo?
Pro nás je hlavní změnou vznik divize silničního stavitelství, v rámci které došlo k rozdělení
bývalého závodu Jih mezi dvě nově vzniklé oblasti - Jih a Východ; přičemž oblast Jih má působiště v krajích Jihočeském, Jihomoravském a Vy-
„„ Kolik lidí vůbec máte jako ředitel pod
sebou, museli jste díky realizaci strategie
propouštět, případně plánujete nějaké snižování stavů?
V současné době pracuje v rámci oblasti Jih
celkem 258 zaměstnanců. Z toho 65 v technických a 193 v dělnických pozicích. Redukovat jsme
museli hlavně v technických pozicích. Další vývoj v personální oblasti bude záviset především
na objemu zakázky, kterou dokážeme získat pro
rok 2013 a roky další.
„„ Jak dlouho pracujete v COLASU CZ, jak se
podle vás za tu dobu COLAS CZ změnil?
Ve firmě pracuji od roku 1995, tenkrát to byly
ještě Silnice Jihlava a.s. Začal jsem jako stavební mistr, působil jsem pod dohledem zkušeného
stavbyvedoucího na několika stavbách na Vysočině a pak zejména v Praze a okolí. V roce 1999
jsem přešel na obchodní oddělení, kde jsem se
přes klasickou práci přípraváře a rozpočtáře dostal v roce 2002 k příležitosti pracovat v realizačním týmu na dvou stavbách obchvatů Jihlavy, kde jsem působil v roli výrobního přípraváře
Záběr z významné zakázky posledních let pro oblast Jih – obchvat Příboru.
sočině. Rea­lizace nové strategie se nás dotkla
především na Vysočině, kde jsme měli historicky
největší zastoupení a kde jsme museli přistoupit ke sloučení našich provozů v Jihlavě a Třebíči.
„„ Jak se vám letos daří získávat nové zakázky, na čem momentálně pracujete?
Je stále obtížnější, a to i v oblastech, které považujeme za domácí, získávat nové zakázky.
Ceny stavebních prací jsou na dlouhodobém
sestupu a nezřídka se o zakázku bojuje v cenových úrovních, které jsou pod hranicí reálných
nákladů. Navzdory tomuto trendu se nám podaří splnit a dokonce i mírně překonat plán obratu. Pevně věřím, že v druhé polovině stavební
sezony se nám podaří zvrátit dosud nepříznivý
vývoj hospodářského výsledku a na konci roku
dosáhnout hodnot, které jsou po oblasti Jih požadovány v rámci Budgetu II. Stěžejními zakázkami jsou pro nás práce pro ISK na D3 a hlavně
projekt „Zlepšení kvality vody v řekách Jihlava
a Svratka nad nádrží Nové Mlýny“, kde pracujeme ve sdružení s OHL ŽS.
až do poloviny roku 2008. Od druhé poloviny roku 2008 do 30. května 2012 jsem vedl obchodní oddělení v Jihlavě a pak přišla nabídka na sou­
časnou pozici ředitele oblasti. Za 17 let co zde
pracuji, prošla firma výraznými změnami a stala
se výrazným hráčem na poli dopravních staveb
v České republice.
„„ Co děláte ve svém volnu?
Od pracovního vypětí se snažím odreagovat
především různorodými sportovními aktivitami.
Tomáš Johánek, foto autor
New Agency South director
Michal Altrichter has been with the
company since 1995. As of May 2012,
he is the director of Agency South.
He believes the unit will fulfill the
required economic goals for 2012,
however, success in the next years
will mostly depend on efficiency and
cost-cutting.
interview
9
Riaditeľ prešovského závodu ISK Pascal Magon: Nečakám na dôchodok
Francúzova
slovenská vízia
P
o desaťročí sa vrátil. V rokoch 2001-2003 sa v Cestných stavbách (dnes Eurovia)
ako stavbyvedúci naučil po slovensky - a spoznal tunajší trh a ľudí. Od marca
2012 je späť, tentoraz v COLASe. Aktuálne riadi prešovský závod Mosty a betónové konštrukcie. Parížan Pascal Magon.
už hlavne o údržbe a ja obľubujem strategické,
veľké projekty a nové výzvy. V tom čase ma oslovil COLAS, nakoniec s konkrétnou ponukou - riaditeľa závodu v Prešove.
„„ Akú má závod pozíciu v súčasnosti?
Závod Mosty a betónové konštrukcie (MBK) je
špecifický. Máme šancu na rozvoj, lebo sa venujeme činnostiam, v ktorých nie je veľká konkurencia. A to je naša budúcnosť – v prvom rade
stavba mostov a výroba nosníkov v Kysaku. Čaká
nás ale reštrukturalizácia. Ak by neprebehla, závod budeme musieť zatvoriť.
Iná vec, čo sa zachovala vo veľkých firmách
z minulosti, je vertikálna hierarchia, čiže stupňovité riadenie zhora nadol. Prihováram sa skôr
za širšiu organizačnú štruktúru s malým počtom úrovní riadenia - aby sme mali pocit, že
sme na jednej lodi a spoločne postupujeme
vpred - s dobrou komunikáciou. Rovnako dôležitá je pre mňa transparentnosť, čiže otvorenosť
a jednoznačnosť.
„„ Ako to, že ste späť na východe Slovenska?
Pre Euroviu som robil 12 rokov. Po Košiciach
som pôsobil v Prahe ako asistent výkonného riaditeľa, keď sme reštrukturalizovali firmu SSŽ.
Ďalej dva roky na ostrove Martinique ako hlavný
stavbyvedúci pre špecifické práce v morskej vode, nato tri roky v Čakovci v Chorvátsku ako vedúci strediska. Po návrate do Paríža som uvažoval o zmene, lebo u nás vo Francúzsku je robota
„„ Čo sa vám na Slovákoch páči a čo už menej?
Jednu vec nemám rád - a počujem ju každý
deň. Slovo „uvidíme“. Som za „urobíme“ alebo
„neurobíme“, ale nie „uvidíme“. V Chorvátsku
som pracoval s ľuďmi, ktorí neskutočne robili.
Nie tak dávno tam bola vojna, preto sa snažili
otvoriť novú stránku života. Na Slovensku cítim
ešte silné spojenie s minulosťou, hlavne u staršej generácie. Sú tu konzervatívni ľudia, čo nemajú radi zmeny.
„„ Je dosť energických mladých ľudí?
Určite. Keď som prišiel do Prešova, čudoval
som sa priemernému veku na závode - 50 rokov.
Vo Francúzsku to je 30-35 rokov. Firma potrebuje
nových ľudí, ktorí vedia dobre hovoriť po anglicky a pracovať s počítačom. Som mladý, nečakám
na dôchodok, chcem niečo budovať. Mám šikovných kolegov, ak máme víziu, podarí sa to.
„„ Kde sú vaši kolegovia momentálne najviac vidieť?
Na diaľnici D3 v Čechách, ďalší stavajú cementobetónovú vozovku na diaľnici M0 pri Budapešti v poddodávke pre COLAS Maďarsko. Z rekonštrukcií mostov spomeniem Spišské Vlachy
a diaľničný pri Ivachnovej. A ďalšia naša šanca
pre budúcnosť tkvie v biznise so štetovnicami
(larsenmi), kde ponúkame dočasné aj definitívne riešenia pre vlhké alebo pieskovité terény.
„„ A čo trh, kedy sa podľa vás vráti do
normálu?
Po roku 2008 klesol úplne hlboko a naraz. Cesta nahor bude oveľa pomalšia, môžu to byť dva,
ale aj päť rokov. V kríze sa treba prispôsobiť. Činnosti, ktoré pre nás nie sú kľúčové, budeme obmedzovať. Vidím trhové možnosti aj v Poľsku,
Česku, Maďarsku.
K najkrajším stavbám prešovského závodu ISK v posledných rokoch patrí most na mimoúrovňovej križovatke na okraji Prešova.
Anton Oberhauser
foto archív Pascala Magona a redakcie
Frenchman’s Slovak vision
Director of Presov-based MBK
agency of ISK Pascal Magon has
returned to eastern Slovakia after
10 years. The Parisian’s plan is to
make the agency prosper, based
on building bridges and producing
bridge prefabricators. He also plans
to make the company more modern
and flexible.
10
zákazky
Oprava ciest I. triedy priniesla COLASu vítanú zákazku
N
a semafore stojí rad áut. Voľný
je len jeden jazdný pruh. Vodiči
pri Hrkovciach trpezlivo čakajú, až budú môcť prejsť po novom, ešte „voňavom“ asfaltovom koberci
širokom až desať metrov. „Veď sme aj potrebovali 80-centimetrový nástavec k finišéru, aby sme urobili jeden päťmetrový
pruh,“ poznamenáva na margo netypickej
šírky stavbyvedúci Tomáš Komárek.
Tu, neďaleko maďarských hraníc, pracuje jeho partia z trenčianskeho strediska CIEST NITRA - vrátane asfaltovej čaty a ďalších robotníkov. Spolu asi 15 ľudí sa podieľa na rekonštrukcii
cesty I. triedy, ktorá je súčasťou medzinárodného ťahu E77.
Práce sú súčasťou zákazky s neobvyklým názvom - Eliminácia bezpečnostných rizík na cestách I. triedy v Nitrianskom a Trnavskom regióne.
Investorom je Slovenská správa ciest a na otázku, prečo bol (okrem iného) zvolený tento názov,
ponúka Tomáš Komárek odpoveď - typickým
rizikom, ktoré sa žiadalo eliminovať aj na tejto
veľmi frekventovanej ceste, sú koľaje hlboké až
10 centimetrov.
COLASáci bez okolkov priznávajú, že práve takúto robotu potrebovali v tomto roku ako soľ.
Svojím rozpočtom 11,7 milióna eur bez DPH prekonáva všetky ostatné tohtoročné akcie na cestách západného Slovenska. Koordinátorom zákazky za CESTY NITRA je Ján Hreha.
Zabijaci rizík
Čerstvý koberec v Hrkovciach.
Ako za starých čias
Do najvýchodnejšieho cípu Nitrianskeho kraja
to majú Trenčania dve a pol hodiny cesty od domova. Počas leta robili šesť dní v týždni, svojich
videli len v nedeľu. Ale nesťažujú si. Mysľou boli dokonca pri svojich kolegoch aj počas cesty na
stavbu alebo domov... Prečo? Majster Marek
Orságh s úsmevom vysvetľuje: „Často počuje-
Trenčania T. Komárek (vpravo) a M. Orságh menežovali práce v Šahách a okolí. Vpravo reže Radovan Kotvas asfalt.
Ako veľký
subdodávateľ
CESTY NITRA pracujú v poddodávke pre víťaza súťaže, spoločnosť Alpine. Z celkového
počtu 35 rekonštruovaných úsekov COLASáci získali možnosť pracovať na šestnástich,
z toho väčšina sa nachádza na území nitrianskeho regiónu.
me v dopravných správach, ako cestári blokujú premávku. A podľa lokality, kde je zdržanie,
vieme, že sú to naši.“
Z balíka, ktorý CESTY NITRA v rámci tejto zákazky realizujú, patrí 10-kilometrový úsek okolo
Šiah medzi tie väčšie, za takmer 1,5 milióna eur
bez dane. Zahŕňa pokládku takmer deviatich kilometrov nových asfaltových krytov, ako i logisticky náročné ukladanie geomreže pod nový koberec v prieťahu mestom Šahy.
Ako to býva počas práce v rôznych regiónoch,
COLASáci napriek zaneprázdnenosti nadväzujú
kontakty s rôznymi malými firmami a živnostníkmi z regiónu. „Väčšinou za nami prídu, pýtajú sa, v niečom im pomôžeme, potom oni nám.
Tak sa vytvárajú vzťahy pre budúcnosť,“ prízvukuje T. Komárek.
Aspoň dočasný návrat k množstvu roboty ako
za starých čias potvrdzuje aj František Setnický zo strediska Trnava. „Od júna sme robili na
našich úsekoch nepretržite okrem nedieľ. Chlapi sú radi, že zarobia.“ Stavbyvedúci Pavol Velický s kolegami už má za sebou napríklad vyše
6 km úseku Rovensko - Lopašov v okrese Senica
a 12 km pri Trnave za vyše 2 milióny eur.
CESTY NITRA teda toto leto eliminujú riziká.
A nielen tie na cestách, ale aj tie, ktoré by im reálne hrozili z nedostatku zásoby práce. Dve muchy jednou ranou? Povedzme.
Anton Oberhauser, foto autor
Trnavčania opravovali úsek Rovensko – Lopašov.
Risk killers
Eliminating risks on first-class
roads - this is the name of project
carried out by CESTY NITRA
agencies in western Slovakia. Done
as a subcontracting job, the amount
of works nevertheless far exceeds
10 million euros and ranks among
the leading projects of the entire
company in 2012.
projekty
11
Chyby ve starých mapách mění stavbaře v archeology
Překvapení na
pozemcích
N
ejvětším nepřítelem stavbařů, jejichž úkolem je vybudovat novou kanalizaci
či vodovod, není počasí, jak by se na první pohled mohlo zdát, ale především
chyby v projektech, které plynou ze špatných podkladů. „Kopneme do země
a čekáme, co objevíme. Mělo by tam být staré potrubí, ale je někde úplně
jinde. Občas si připadáme jak archeologové,“ říká stavbyvedoucí Martin Karol ze společnosti Čermák a Hrachovec.
Rýha z dílny Čermáka a Hrachovce na Komenského ulici ve Zdicích.
kanalizace a jedné čerpací stanice. V Chodouni se
potom postaví 4 940 metrů gravitační kanalizace s 1 220 metry přípojek a 2 280 výtlaků s pěti
čerpacími stanicemi. Celkem stavba představuje 18 kilometrů stok a přípojek v profilech od 250
do 1 200 milimetrů. Z použitých materiálů je nejčastější kanalizační kamenivo.
Harmonogram se
musel předělat
Frézování živice na Komenského ulici ve Zdicích.
„Činnosti v rámci sdružení jsou rozděleny tak,
že naše firma provádí práce ve Zdicích v celkovém objemu zhruba 81,3 milionů korun, náš
partner pracuje v Chodouni a jeho podíl činí
přibližně 58,4 milionů korun,“ popisuje obchodní manažer firmy Čermák a Hrachovec Tomáš
Farka. Podle jeho slov se v současné době pracuje na celkem osmi pracovištích. Dělníci zejména využívali příznivých letních dnů, neboť termín
dokončení je srpen příštího roku.
Momentálně se svými lidmi pracuje na rozsáhlém vodohospodářském projektu v aglomeraci Zdice – Chodouň ve středních Čechách. Konkrétně jde o výstavbu kanalizace v obou těchto
sídlech, kterou provádí COLAS-ácká společnost ve spolupráci s firmou Ekologická stavební
Králův Dvůr s.r.o. Náklady celého projektu by se
měly dostat na hranici 139,7 milionu korun (kolem 5,7 milionů eur).
Nové kilometry
potrubí
Pro představu uvádíme stručně rozsah prováděných prací. Ve Zdicích se jedná o výstavbu
tlakové kanalizace o délce 3 270 metrů hlavního řádu a 800 metrů přípojek, dále 3 047 metrů hlavního řádu a 958 metrů přípojek gravitační
Na stavbě momentálně pracuje 25 lidí a jejich počet se bude postupně měnit podle potřeby. Zatím jsou zde výhradně zaměstnanci firmy
Čermák a Hrachovec, není ale vyloučeno, že pokud firma získá další zakázky a nebude takzvaně stíhat, dostane šanci i nějaká další regionální
stavební firma.
O tom, že realizace infrastrukturních zakázek
občas přináší naprosto nečekané a nepředvídatelné komplikace, svědčí i další příhoda ze Zdic.
„Museli jsme předělávat celý původní harmonogram, protože jsme měli začít pracovat na
pozemcích u čističky odpadních vod a najednou se zjistilo, že tyto pozemky nejsou v majetku města,“ pokračuje Martin Karol. Ten si jinak
spolupráci s místní radnicí pochvaluje. „Vědí, že
to děláme pro ně, největší komplikace pro ně
představují nutná dopravní omezení.“
Tomáš Johánek, foto Čermák a Hrachovec
Also archeologists?
Sewerage pipe system is constructed
in a project worth almost 6 million
euros by Čermák a Hrachovec
company in Zdice and Chodouň,
towns in the central Czech Republic.
Numerous problems are caused by
the fact that utilities are not correctly
marked in the project maps. Work of
builders is thus sometimes similar
to that of archeologists.
12
projekty
Menšíkovo rodiště bude mít nejen novou kanalizaci
Slalom mezi
výkopy
J
ihomoravské Ivančice budou navždy spojeny se jménem geniálního českého herce
Vladimíra Menšíka, který se zde narodil a často se sem i vracel. Dnešní Ivančice si
sice stále zachovávají ráz malebného městečka, ale zároveň se turisté a především
obyvatelé musí obrnit trpělivostí. Realizuje se zde totiž jeden z momentálně největších vodohospodářských projektů na území České republiky, na kterém se výrazným způsobem podílí i COLAS CZ.
Už příjezd do Ivančic dnes znamená menší
dobrodružství. Kvůli rozsáhlým uzavírkám místních ulic, které si vyžádala výstavba nové kanalizace, je poměrně složité vyznat se ve směsici
různých objízdných tras. Centrum města je individuální dopravou dostupné velmi obtížně.
Na druhou stranu termín dokončení díla se blíží
a ivančičtí se mají určitě na co těšit.
Co se vlastně v Ivančicích konkrétně staví? To
už je otázka pro zástupce vedoucího stavby Stanislava Kovaříka: „Projekt se oficiálně jmenuje Zlepšení kvality vod v řekách Jihlava a Svratka nad nádrží Nové Mlýny. V jeho rámci probíhá
dostavba a rekonstrukce kanalizační a vodovodní sítě v Ivančicích, Oslavanech a Padochově
a rekonstrukce čistírny odpadních vod. Celkově
se zde nově položí přibližně 30 kilometrů nového kanalizačního a vodovodního potrubí.“
Ivančice nyní budou ještě hezčí.
Se silným partnerem
Projekt v Ivančicích a okolí realizuje sdružení, které tvoří stavební firmy COLAS CZ a OHL ŽS. „Zakázku získali naši partneři, nám pak nabídli spolupráci,“ připomíná Stanislav Kovařík. Vlastní
kooperace vypadá tak, že vedoucí stavby je z OHL
ŽS, jeho zástupce z COLASU CZ. Čtyři stavby­
vedoucí hájí rovnoměrně barvy obou firem, COLAS
CZ reprezentují Milan Šťava a Petr Ženíšek.
Vlastní stavební práce provádějí subdodavatelské firmy. „Většinou jde o menší stavební firmy ze zdejšího regionu, ale i COLAS CZ na této stavbě vlastními kapacitami realizuje zhruba
10 procent objemu zakázky“, pokračuje S. Kovařík. Celková investice se vyšplhá na částku kolem 600 milionů korun (téměř 25 miliónů eur),
původně schválený rozpočet ve výši 560 milionů
korun totiž navýšil požadavek Ivančic na rekonstrukci rozkopaných ulic.
Stavební práce začaly v dubnu loňského roku, hotovo musí být do konce letošního listopa-
Ivančice - září 2012.
V podloží, zejména v Padochově, narazili stavbaři
na mimořádně tvrdý kámen (hornina třídy 5 – 7).
Pažení výkopu musí být vždycky bezchybné. Záběr z července 2011.
du. „Pokud by nebylo, zaplatíme za každý den
prodlení pokutu jeden milion korun,“ upozornil
zástupce vedoucího stavby.
Tvrdá zima zastavila
stavbu
Při pohledu na auta a chodce kličkující mezi
jednotlivými výkopy se přímo nabízí otázka, jaká je spolupráce s městem, pro které samotná
výstavba kanalizace znamená velké komplikace.
„S městským úřadem nemáme žádný problém,
museli jsme nicméně řešit drobné komplikace typu, že sice má být hotovo co nejdříve, ale nedalo
se stavět ten či onen víkend, protože se zde konaly místní slavnosti a podobně. Daleko větší komplikace pro nás znamenají chyby v projektu dané špatnými podklady,“ připomněl dále S. Kovařík.
Druhou významnou komplikaci pak letos v zimě přineslo počasí, v dlouhodobých krutých mra­­
zech se stavět nedalo, což by ale na termín dokončení celého projektu nemělo mít žádný vliv.
Tuhé mrazy totiž trvaly jen pár týdnů, po velkou
část zimy bylo počasí relativně příznivé.
Rodáci ve městě Vladimíra Menšíka se tedy
v krátkém čase dočkají hned několika výrazně
obnovených komunikací, pod jejichž rekonstrukcí bude podepsána společnost COLAS CZ.
Tomáš Johánek, foto oblast Jih,
www.ivancice.cz
Trenched town
Ivancice town in southern Moravia
is close to the completion of
massive project of building new
sewer pipes, with costs at almost
25 million euros. COLAS CZ is a part
of executive consortium and the
company expects to finish works as
planned, in November.
európske mesto kultúry
13
Inžinierske stavby pokračujú na projekte, ktorý pri zrode podporili
„D
osť nám záležalo na tom,
aby sme túto zákazku
získali,“ otvorene hovorí
Jaroslava Dzurová, koordinátorka technickej prípravy a subdodávok z košického závodu
Cestné staviteľstvo. Nejde totiž o bežnú
akciu. Rekonštrukcia Uličky remesiel na
uliciach Hrnčiarska, Vodná a Rumanova
v Košiciach je súčasťou projektu Európske
hlavné mesto kultúry (EHMK) 2013.
Písal sa rok 2008. Košice sa uchádzali o prestížny titul, ktorý udeľuje Európska komisia
vždy jednému mestu zo západnej a jednému zo
strednej a východnej Európy. Pre rok 2013 získali
titul francúzske Marseille - a Košice. Inžinierske
stavby patrili k firmám, čo kandidatúru od začiatku aktívne podporovali...
Na pomoc
mestu kultúry
Za štyri roky sa však ISK výrazne zmenili. Urobili za bohatou minulosťou hrubú čiaru
a skromnejšie začali odznova. O zákazky zo zásoby investičných projektov, ktoré výrazne zmenia - skrášlia a zmodernizujú - tvár Košíc, sa však
uchádzali s rovnakým záujmom.
Do zeme na ulici
Ulička remesiel sa tak trochu nechala inšpirovať pražskou Zlatou uličkou. Projekt EHMK počíta s návratom remeselníkov do útulnej Hrnčiarskej ulice v košickom historickom jadre, pričom
chce vytvoriť vhodné podmienky - najskôr rekonštrukciou ulice samotnej. Cena diela dosahuje
vyše 700 000 eur bez DPH a ISK, ktoré zhotovia
Svidník už
za vodou
Závod Cestné staviteľstvo v minulých
dňoch uzavrel ďalšiu prestížnu zákazku revitalizácie centra mesta v hodnote približne milióna eur. Šlo o Svidník, sídlo okresu
v Prešovskom kraji pri hraniciach s Poľskom.
O tomto projekte i slávnostnom otvorení sa
viac dozviete v budúcom čísle.
88 % zákazky, ju zverili do rúk stavbyvedúcemu
Stanislavovi Hvozdíkovi.
Začiatkom augusta sa všetko začalo. Ulice
sa premenili na miesto hrubých zemných prác.
„Najskôr bolo našou úlohou odstrániť starú
dlažbu a asfalt, urobiť skrývku ornice a pripraviť stavenisko pre vodárenskú spoločnosť. Tá
menila vodovodné a kanalizačné siete,“ vraví
S. Hvozdík.
Už úvod zemných prác priniesol nepríjemné prekvapenia, konkrétne množstvo nečakaných živých káblov a celého radu ďalších potrubí a sietí. Pod ulicami historického mesta sa to
síce dalo očakávať, no komplikovanosť „podmestia“ stavbárov prekvapila. V auguste a septembri však práce bežali už podľa plánu a v týchto dňoch by sa na svoje miesto mali dostávať už
dlažobné kocky.
Času nie je nazvyš. Primátor mesta Richard
Raši prisľúbil obyvateľom ukončenie všetkých
väčších investičných projektov do jari. Okrem rekonštrukcie dlažby sa ľudia z ISK spolu s partnermi postarajú o nové verejné osvetlenie, zriadi sa
kamerový a monitorovací systém, tiež nášľapný
navigačný systém s logom jednotlivých remesiel.
Ulička má atraktívne prepojiť košickú Hlavnú ulicu s ďalším investičným projektom, Kunsthalle
v bývalej starej krytej plavárni.
ISK svojím umom a fortieľom tak prispievajú k tomu, aby sa Košičania i návštevníci mohli
v tejto turisticky atraktívnej lokalite vracať k remeselným a cechovým tradíciám.
ao, foto ch a mmk
Vizualizácia hotovej stavby (hore) a stav v auguste 2012.
Začiatok zemných prác na Hrnčiarskej: človek akoby sa ocitol na stavbe v otvorenej krajine. Tu prišli
ťažké stroje do srdca mesta.
Helping hand for culture
ISK agency Road Construction is
participating in projects elevating their
home city of Kosice to the EU-awarded
position of European Capital of Culture
for 2013. The COLAS company is
reconstructing a historic downtown
street for traditional craft, the project
costs exceed 700 000 euros.
14
příhovor l profily
Předseda představenstva COLASu CZ o dosažení letošních cílů
Týmová chytrost
a sehranost pomůže
Když se podívám na dosavadní výsledky roku
2012, myslím si, že máme veškeré předpoklady k tomu, abychom úkoly tohoto roku splnili.
V tržbách jsme na tom dokonce o jednotky procent lépe, než jsme plánovali. Bohužel hospodářský výsledek mírně zaostává. Příčinu vidím
zejména v nedostatečném vedení některých
projektů a zvětšující se konkurenci v regionech.
Očekávaného výsledku dosáhneme jenom
tehdy, pokud se soustředíme na realizaci každé jednotlivé stavby a její efektivitu. To znamená maximální využití všech kapacit a zdrojů, které máme k dispozici. Nákup materiálu a služeb
je bezesporu další věcí, která nesmí zůstat stranou. Práci subdodavatelům zadávejme na zá­
kladě úkolového hodnocení, nikoliv hodinových
sazeb. To nám umožní lepší kontrolu nákladů.
Využívejme jména COLAS pro získání těch nejlepších dodavatelských nabídek a to jak z hlediska ceny, tak i kvality.
Získání zakázek na všech úrovních je stále složitější a vyžaduje opravdové odborníky. Proto posilujeme naše obchodní oddělení na všech úrovních. Připravujeme vzdělávání našich přípravářů
a manažerů regionů tak, abychom zvýšili jejich
kvalifikaci, rozšířili jejich znalosti a umožnili jim
Peter Bobáň ředitelem pro Mosty a monolitické konstrukce
Novou posilou ve společnosti COLAS CZ je Ing. Peter Bobáň. Jeho
hlavním úkolem ve funkci ředitele oblasti Mostů a monolitických
konstrukcí bude především přinést technické know-how a tím výrazně zvýšit konkurenceschopnost firmy v daném segmentu. Zároveň by chtěl výrazně zvýšit objem zakázek, zefektivnit stavební postupy a samozřejmě zachovat nejvyšší kvalitu stavebních prací.
Absolventa Stavební fakulty VUT v Brně přivedl do COLASU CZ Ondřej Komrska, se kterým pracoval ve firmě JHP. „Po představení nové
strategie firmy COLAS CZ mě zaujala podpora inženýrských staveb
s možností působení na celém území České republiky,“ říká P. Bobáň.
Rád by využil své zkušenosti z předchozích působení, kde se věnoval
zejména mostním konstrukcím. „V dnešním silném konkurenčním
prostředí je nutné pro získání zakázky vložit do každé soutěže inovativní myšlenku a hlavně využít všechny získané poznatky,“ přibližuje
nový ředitel svou filozofii.
Ve volném čase se věnuje zejména sportovním aktivitám, mezi preferované sporty patří tenis, lyžování a kondiční sporty. „Snažím se žít
aktivním životním stylem, který mě udržuje ve fyzické a duševní pohodě,“ doplňuje.
Divizi silničního stavitelství řídí Pavel Hudler
Řízení a koordinace jednotlivých oblastí divize, rozvoj obchodu
v rámci celorepublikové působnosti a zejména v nových oblastech
(západní oblast) a v neposlední řadě úzká spolupráce s divizí inženýrských staveb. To jsou úkoly, jejichž realizace čeká nového ředitele
divize silničního stavitelství.
Ing. Pavel Hudler prošel různorodou praxí ve společnosti ŽS Brno,
v roce 1996 se stal společníkem nově založené inženýrsko-projekční
kanceláře zaměřené na silniční stavby. Od roku 2003 pak působil ve
společnosti COLAS CZ na pozici vedoucího provozu Tábor.
Po několikaletém působení v jiné stavební firmě se nyní do COLASu CZ vrátil. „COLAS CZ patří k jedné z nejvýznamnějších stavebních
firem s dopravním zaměřením na českém trhu. V současné době
dochází k zavádění nové strategie firmy, která, jak věřím, přinese
zlepšení a upevnění pozice firmy na českém trhu. Tyto změny byly
hlavním důvodem mého rozhodnutí vrátit se zpět,“ říká.
Ve volném čase se věnuje převážně rodině, společné zájmy jsou cestování a sportovní aktivity.
získání nových zkušeností. Rozšiřujeme počet
manažerů, kteří jsou v každodenním kontaktu
s našimi klienty a kteří aktivně vyhledávají stavební zakázky na regionální i národní úrovni.
Pevně věřím, že společným úsilím, chytrostí
a sehraností našich týmů dokážeme splnit cíle
letošního roku. Odevzdejme všichni svůj nejlepší
výkon a výsledek se musí dostavit. To jsem si jist.
Přeji všem tu nejlepší formu do rozhodujícího
období roku!
Ivo Šimek
Team synergy and smartness
Board chairman of COLAS CZ Ivo Šimek predicts 2012 revenues along
the expected lines, with the economic result, for now, slightly falling
behind. Meanwhile, the company is
fortifying its business unit and expands number of managers in direct
contact with clients. Synergy and
smartness of teams is also essential.
New manager profiles
Pavel Hudler
Management and coordination
of the division and nationwide
business development especially
in new regions (west). These are
the main goals set before the new
director of Road Construction
agency division of COLAS CZ, Pavel
Hudler. He already worked for COLAS
in the past, beginning in 2003 as the
head of regional agency in Tábor.
Peter Bobáň
The new director of agency
Monolithic Constructions and
Bridges, Peter Bobáň, is expected
to bring technological know-how,
thus vastly improving COLAS CZ’s
competitiveness. The new director
also plans to expand the volume of
works and make the processes as
efficient as possible.
Profily připravil Tomáš Johánek
šport
15
K radosti kolegov
Obnovené
športové hry
Naposledy sme sa stretli ešte pred krízou - v máji 2008… Ale tohto roku sme tradíciu
obnovili a v dňoch 14. až 15. júna naše kroky smerovali znova do priestorov areálu ViOn Zlaté Moravce. Konal sa tu jubilejný 10. ročník obľúbených
športových hier spoločnosti CESTY NITRA.
Spolu 77 účastníkov v sebe prebudilo skrytého
športového ducha a zabojovalo o putovný pohár
v siedmich disciplínach - minifutbal, volejbal, pitie piva na čas, preťahovanie lanom, hod budzogáňom, slalom s fúrikom a šípky.
Boj o celkové prvenstvo a putovný pohár bol
veľmi napínavý, keďže stredisko Trenčín v priebehu súťaží viedlo len o jediný bod. Tesný náskok si do konca hier dokázalo udržať. Za sebou v tesnom závese nechalo tím generálneho
riaditeľstva.
Putovný pohár teda zdobí priestory trenčianského strediska a čaká, či v ďalšom ročníku - veríme, že bude v roku 2013 - zmení majiteľa.
Katarína Együdová, red, foto cn
Spoznávate? Výkonný riaditeľ Juraj Serva si svoje
prvé športové hry v Nitre užíval.
IT expert Mário Doman v akcii ako futbalový brankár, vľavo Daniel Snovák ako ho poznáme - volejbalista snov.
Čermák a Hrachovec coby cyklisté
Do Zadní Třebáně již po
šestnácté
Tradičně v polovině června se uskutečnil 16. ročník cyklistického závodu Praha Řeporyje – Zadní
Třebáň, kterého se mohou zúčastnit všichni zaměstnanci firmy Čermák a Hrachovec. Možnost
většinou využívají technici a pozvaní hosté. Letos na trať dlouhou přibližně 20 kilometrů vyrazilo 18 mužů a dvě ženy. Nejrychlejším v kategorii do 40 let byl Martin Škrlant, do 50 let zvítězil
Pavel Šnajdr a v kategorii do 60 let se nejvíce
dařilo Zdeňku Lačňákovi. Ze dvou žen byla
rychlejší Lucie Hatinová. Příští ročník závodu
proběhne opět v červnu 2013 a organizátoři doufají ve větší účast, než tomu bylo letos.
Na startu v Řeporyjích.
16
my a svet
Tretie najstaršie podnikové noviny na Slovensku sa prehupli cez šesťdesiatku
Po stopách
prvého čísla
Upevňujeme družbu.
Skvele zvládnutá
kresba titulnej strany
z 15. mája 1951.
(a generačnej jemnosti)
Otváram zviazaný ročník 1983 Mostov východu, týždenníka Inžinierskych stavieb.
Stránky zázračne ožívajú. Aha! Túto titulnú fotku sme robili na stavbe plynovodu,
keď preťal Silickú planinu. Reportáž zo strediska pána Gajdoša v Rožňave. Ako dobre
sa mi písala! Toho charizmatického človeka
so skvelými pracovným tímom a príkladným
poriadkom na stavbe, sme my, všetky štyri
redaktorky vtedy týždenníka Mosty východu,
priam milovali!
Postavy a príbehy vystupujú z fotografií
a článkov a robia mi v podnikovom archíve
ISK vedno s dlhoročnou archivárkou, vzácnou
ženou Evou Babčákovou, príjemných sprievodcov. A odhaľujú nepoznané tajomstvá…
Napríklad vzácny fakt: Prvý názov našich
firemných novín Trať družby existoval skôr
ako podnik s rovnomenným názvom. Asi od
marca a určite od apríla 1951. Z Československých stavebných závodov sa Trať družby,
národný podnik so sídlom v Košiciach, odčlenil neskôr, 28. júna 1951.
Originál prvého čísla sa však nezachoval.
Dokážeme z uložených poznámok, fotiek, listov a šmirákov zistiť, aká mohla byť aspoň titulná strana? Zázraky sa dejú. Pravdepodobnú titulku zverejňujeme na tejto strane.
Trať družby - Východoslovenské Inžinierske
stav­­by - Mosty východu - Stavby Colasu. Také sú náz­vy našich novín. V roku 2006 sa stal
ich súčasťou vnútropodnikový Spravodaj, ktorý samostatne vydávali CESTY NITRA. Výsledok tejto „svadby”? Stavby Colasu, značka od
roku 2006. A od decembra 2008 dostali i nových čitateľov z českého COLASu CZ, vrátane
sesterského podniku Čermák a Hrachovec.
Naše noviny sa stali tretím najstarším firemným periodikom na Slovensku!
Vedúci redaktori sa nestriedali ako na bežiacom páse. Naopak. Noviny stále vychádzajú
pod ich serióznym viacročným vedením. Najdlhšie v novinách pôsobila Helenka Gonová - až 31 rokov. Prvým vedúcim redaktorom
sa stal Pavol Reich a súčasným, v 61-ročnej
histórii v poradí ôsmym, je Anton Oberhauser.
Bytostne si uvedomujem: naša práca stojí na
diele nespočetných generácií pred nami. Diele, ktoré neupadlo do zabudnutia, len stíchlo
a zjemnelo. Až tak, že si ho neuvedomujeme.
Katarína Čániová,
foto: autorka a dokumentácia SC
Takto pravdepodobne vyzerala titulná strana 1. čísla
1. ročníka novín Trate družby, (asi) marec 1951.
Naše noviny zmenili názov Východoslovenské Inžinierske stavby,
vydanie z 10. júla 1956
Najdlhšie v podnikových
novinách ISK pôsobila Helenka Gonová - 31 rokov!
Mosty východu s hlavičkou, ktorú navrhol skvelý
odborník, dlhoročný pracovník oddelenia politickej propagácie a agitácie
Inžinierskych stavieb
Rudolf Bock. On je aj
autorom loga IS používaného s obmenami až
donedávna.
Vydávajú: akciové spoločnosti Inžinierske stavby, CESTY NITRA a COLAS CZ. Noviny Stavby Colasu sú nasledovníkom Mostov východu Inžinierskych stavieb, a. s.
a Spravodaja CESTY NITRA, a. s. Redakcia: Communication House, s.r.o. Adresa: Štefánikova 6, 040 01, Košice. Telefón: +421 55 623 00 70, +421 911 291 255. e-mail: office@
communicationhouse.sk. web: communicationhouse.sk. Vedúci redaktor: Mgr. Anton Oberhauser. Redakčná podpora: Tomáš Johánek, PaedDr. Katarína Eva Čániová. Web:
www.iske.sk, www.cestynitra.sk, www.colas.cz, www.cerhra.cz. Grafická príprava: FOGRA studio Košice, Tlač: VIENALA s.r.o. Košice,.
Download

Jihočeská spolupráce