TC
ORMAN ve SU İŞLERİ BAKANLIĞI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü
LT31 TRANSMİSYOMETRE
Alıcı
Gönderici
25-29 Mayıs 2015
Havalimanı OMGİ Teknik Bakım Eğitimi
EDREMİT
2
GÖRÜŞ MESAFESİ ÖLÇER (TRANSMİSYOMETRE)
TERİMLER :
Baseline: Alıcı ile Gönderici arasındaki uzaklık ( 30 veya 75 m.)
Transmissometer: Görüş Mesafesi Ölçer
Transmittance: Alıcı ile Gönderici arasındaki havanın ışık geçirgenliği
Contamination: Cam yüzeylerdeki kirlilik miktarı
Flash Lamp: Flaş Lambası, Işık Kaynağı
Present Weather Detector (PWD): Hali Hazır Hava Sensörü
Transmitter: Işık Gönderici ( Verici)
Receiver: Işık Alıcı
Back Ground Luminance Meter: Arka Plan Aydınlık Ölçer
Alignment : Optik Hizalama Ayarı
MOR (Meteorological Optical Range): Meteorolojik Optik Görüş Mesafesi (m)
RVR (Runway Visual Range): Pist Görüş Mesafesi
25-29 Mayıs 2015
Havalimanı OMGİ Teknik Bakım Eğitimi
EDREMİT
3
Görüş Mesafesi Ölçme Prensibi
•
MOR: Meteorolojik Görüş Mesafesi (Meteorological Optical Range)
•
RVR (Runway Visual Range): Pilotun pist iniş çizgisinden itibaren pist
boyunca görebildiği Pist Görüş Mesafesi
•
Görüş mesafesi ölçer, doğrudan verici ile alıcı arasındaki atmosferik ışık
geçirgenliğini ölçer.
•
Vericiden gönderilen ışık miktarı ile alıcıdan alınan ışık miktarı arasındaki
fark ile meteorolojik görüş uzaklığı (MOR) ölçülmüş olur.
•
RVR değeri ise MOR değeri, Back Ground Luminance Meter (Arka Plan
Aydınlık Ölçer) den gelen ışık değeri ve pistin aydınlatma durumundan
faydalanılarak hesaplanır.
•
Görüş mesafesi ölçer, akıllı ölçer sınıfında olup ölçtüğü değerleri (MOR ve
varsa arka plan aydınlama değeri) ve kendi durumunu içeren bilgileri belli
bir biçimde bir çerçeve içerisinde gönderir.
25-29 Mayıs 2015
Havalimanı OMGİ Teknik Bakım Eğitimi
EDREMİT
4
•Görüş mesafesi ölçer bir ışık gönderici ve bir ışık alıcısından oluşur.
•Alıcı ile gönderici arasındaki uzaklığa Baseline denir.
•Gönderilen ışık miktarında meydana gelen azalma oranına göre
görüş mesafesi hesaplanır.
25-29 Mayıs 2015
Havalimanı OMGİ Teknik Bakım Eğitimi
EDREMİT
5
Görüş Mesafesi Ölçme Yöntemi
•
•
•
•
Gönderilen ışın miktarı alıcıya azalarak ulaşır.
WMO gönderilen ışık miktarının alıcıya en az ulaşma miktarını % 5
(0.05) olarak kabul etmektedir.
Bu azalmanın sebebi gönderici ile alıcı arasındaki görüş mesafesini
engelleyici partiküllerdir.
Görüş mesafesi (MOR) gönderici ve alıcı arasındaki ışık
yoğunluğundaki azalmaya göre hesaplanır
25-29 Mayıs 2015
Havalimanı OMGİ Teknik Bakım Eğitimi
EDREMİT
6
LT31 CİHAZI PARÇALARI
LT31 pist görüş mesafesini ölçen bir cihazdır ve genel olarak aşağıdaki
kısımlardan oluşur:
-
Transmitter (Gönderici)
Receiver (Alıcı)
PWD21-22 (Hali Hazır Hava Sensörü)
LM21-22 (Arka Plan Aydınlık Ölçer)
Sinyal ve Enerji Kutuları
25-29 Mayıs 2015
Havalimanı OMGİ Teknik Bakım Eğitimi
EDREMİT
7
Alıcı ve Gönderici Ünitesi
Hali Hazır Hava
Sensörü (PWD)
Ölçüm Kafaları
Direk
Ana İşlem Kutusu
Sinyal ve Enerji
Bağlantı Kutusu
Alıcı Ünitesi
25-29 Mayıs 2015
Gönderici Ünitesi
Havalimanı OMGİ Teknik Bakım Eğitimi
EDREMİT
8
LT31 Gönderici (Transmitter)
Halihazır Hava Ölçer (PWD21)
Gönderici ünitesi
220 VAC Beslemesi
25-29 Mayıs 2015
Havalimanı OMGİ Teknik Bakım Eğitimi
EDREMİT
9
Transmitter (LT31) ve
Hali Hazır Hava Sensörü (PWD21-22)
3
1.Gönderici
2.Alıcı
3.Yağış Dedektörü (PWR211)
25-29 Mayıs 2015
1
Havalimanı OMGİ Teknik Bakım Eğitimi
EDREMİT
2
10
LT31 Alıcı (Receiver)
Arka Plan Aydınlık Ölçer (LM21)
Alıcı Ana İşlem ve Enerji Ünitesi
220 VAC Beslemesi
25-29 Mayıs 2015
Havalimanı OMGİ Teknik Bakım Eğitimi
EDREMİT
11
Arka Plan Aydınlık Ölçer
(Background Luminance Meter-LM21)
•Arka plan
aydınlık miktarını
ölçer
•Kuzeye bakar
•RVR hesaplaması
için gereklidir
25-29 Mayıs 2015
Havalimanı OMGİ Teknik Bakım Eğitimi
EDREMİT
12
220 VAC Beslemesi
Ana İşlem ve
Enerji Ünitesi
25-29 Mayıs 2015
Havalimanı OMGİ Teknik Bakım Eğitimi
EDREMİT
13
LT31 Sinyal ve Enerji Kutusu
Ana İşlem
Ünitesi
Enerji ve Sinyal
Bağlantı Kutusu
25-29 Mayıs 2015
Havalimanı OMGİ Teknik Bakım Eğitimi
EDREMİT
14
Alıcı Ana İşlem Ünitesi
25-29 Mayıs 2015
Gönderici Ana İşlem Ünitesi
Havalimanı OMGİ Teknik Bakım Eğitimi
EDREMİT
15
Alıcı Ana İşlem Ünitesi
3
1.Sigorta ve Bağlantılar
4
2.Enerji Kartı (FSP101)
2
3.Trafo
4.Ana İşlemci Kartı (LTC211)
1
25-29 Mayıs 2015
Havalimanı OMGİ Teknik Bakım Eğitimi
EDREMİT
16
Verici Ana İşlem Ünitesi
1.Sigorta ve Bağlantılar
2.Enerji Kartı (FSP101)
3
3.Trafo
2
1
25-29 Mayıs 2015
Havalimanı OMGİ Teknik Bakım Eğitimi
EDREMİT
17
Isıtıcı ve Üfleyici Röleleri
25-29 Mayıs 2015
Klemensler
Havalimanı OMGİ Teknik Bakım Eğitimi
EDREMİT
18
FSP101 Güç Kartı
Yeşil ve Sarı
LED’ler çalıştığını
gösterir
25-29 Mayıs 2015
Havalimanı OMGİ Teknik Bakım Eğitimi
EDREMİT
19
LTC211 Ana İşlemci Kartı (LTC211)
DMX501 Modem
Yeşil LED (Status) yanıp
söner
25-29 Mayıs 2015
Havalimanı OMGİ Teknik Bakım Eğitimi
EDREMİT
20
LT31 Enerji ve Sinyal Hattı Bağlantı Kutusu
1.Yüksek Voltaj
Korumaları
2
4
2.Cam Sigorta
3.220 VAC Bağlantıları
4.Sinyal Hattı Koruması
1
25-29 Mayıs 2015
3
Havalimanı OMGİ Teknik Bakım Eğitimi
EDREMİT
21
ÖLÇÜM ÜNİTESİ LTM111/211
Hava Kanalı
Bağlantı
Konnektörü
25-29 Mayıs 2015
Üst Kapak
Yan Kapak
Havalimanı OMGİ Teknik Bakım Eğitimi
EDREMİT
22
OPTİK ÜNİTE LTO111/LTO211
Işık Kaynağı
LTL111-112
Cam Kirlilik
Kartı LTL211212
Ölçüm işlemci Kartı
LTC111
25-29 Mayıs 2015
Havalimanı OMGİ Teknik Bakım Eğitimi
EDREMİT
23
OPTİK KISIM TRANSMITTER LTO111
Ana Gövde
Işık Kaynağı Kartı
LTL111-112
Cam Kirlilik Kartı
LTL211-212
Ölçüm İşlemci
Kartı LTC111
25-29 Mayıs 2015
Havalimanı OMGİ Teknik Bakım Eğitimi
EDREMİT
24
LTL111-112 Işık Kaynağı Kartı
MOR ölçümü için ana ışık kaynağıdır.
LTL211-212 Cam Kirlilik Kartı
Cam kirliliği ölçümü için ışık kaynağıdır.
25-29 Mayıs 2015
Havalimanı OMGİ Teknik Bakım Eğitimi
EDREMİT
25
OPTİK KISIM RECEIVER LTO211
Ana Gövde
Işık Alıcı Kartı
LTD111
Cam Kirlilik Kartı
LTL211-212
Ölçüm İşlemci
Kartı
LTC111
25-29 Mayıs 2015
Havalimanı OMGİ Teknik Bakım Eğitimi
EDREMİT
26
LTD111 Işık Alıcı Kartı
LTL111 ana Transmitter kartı tarafından gönderilen
ışığı alan karttır. Receiver’da bulunur
25-29 Mayıs 2015
Havalimanı OMGİ Teknik Bakım Eğitimi
EDREMİT
27
25-29 Mayıs 2015
Havalimanı OMGİ Teknik Bakım Eğitimi
EDREMİT
28
PWD HALİ HAZIR HAVA SENSÖRÜ
4
1
6
1
2
3
4
5
6
=
=
=
=
=
=
5
3
7
2
6
Transmitter (Gönderici)
Receiver(Alıcı)
PWR211Yağış sensörü
Pt100 sıcaklık sensor
Montaj Kelepçesi
Başlık ısıtıcılar (optional)
*** Hali Hazır Hava Sensörü Transmitter üzerine monte edilmiştir.
25-29 Mayıs 2015
Havalimanı OMGİ Teknik Bakım Eğitimi
EDREMİT
29
PWD Hali Hazır Hava Sensörü:
•Görüş mesafesi, yağış, sis gibi hadiseleri,
•Yağış miktarı, kar toplamı ve yağış şiddetini bildirir.
•Transmisyometre görüş mesafesi kalibrasyonunu PWD den aldığı görüş
mesafesini kullanarak otomatik olarak yapar.
25-29 Mayıs 2015
Havalimanı OMGİ Teknik Bakım Eğitimi
EDREMİT
30
GÖKYÜZÜ AYDINLIK MİKTARI ÖLÇER(LM21)
•LM sensörü Receiver tarafındadır.
•RVR hesaplaması için bu sensör değeri
kullanılır.
- Ölçüm aralığı 2-40000 cd/cm2
- Donmalara karşı ısıtıcı özelliği
- Toz ve yağışa karşı koruma kafası
25-29 Mayıs 2015
•Kuzeye bakacak şekilde kurulur.
•Her Havalimanında genellikle bir adet
kullanılır. Arızalanması durumunda RVR
değerleri hesaplanamaz.
Havalimanı OMGİ Teknik Bakım Eğitimi
EDREMİT
31
OTOMATİK KALİBRASYON
- HALİ HAZIR HAVA SENSÖRÜNDEKİ GÖRÜŞ MESAFESİ > 10 000 m
- HOMOJEN HAVA ŞARTLARINDA
- YAĞIŞ OLMADIĞI DURUMLARDA
Sistem her 5 sn’de 1 kez kalibrasyon durumunu kontrol eder.
Kalibrasyon yapılması gerektiğinde yukarıdaki şartlarında uygun
olması durumunda PWD cihazından faydalanarak cihazın otomatik
olarak kalibrasyonu yapılır.
Sistemin ilk kurulumunda veya arıza giderilmesinden sonra cihazın
kalibrasyonu manuel olarak yapılmalıdır. Manuel kalibrasyon için
görüş mesafesinin 10 km nin üzerinde olması uygundur. Ancak alt
görüş limiti 6 km dir. 6 km nin altında yapılan kalibrasyon durumunda
cihaz sağlıklı çalışmaz.
25-29 Mayıs 2015
Havalimanı OMGİ Teknik Bakım Eğitimi
EDREMİT
32
LT31 CİHAZI BAĞLANTI VE MENÜLER
•
•
•
•
•
•
•
LT31 cihazı bağlantı işlemi receiver tarafı ana işlemci kutusu üzerinde
bulunan bağlantı noktasına bağlantı kablosu takılarak yapılır.
HYPERTERMINAL programı kullanılarak VT100 arayüzü ile cihaza
bağlanılır. Bağlantı ayarları 9600,8,N,1,N olarak ayarlanır.
OPEN veya OPEN 1 komutu yazılarak sisteme girilir. Bu şekilde girilemez
ise OPEN * ile giriş yapılabilir.
LT31 cihazı operatör için farklı seviyelerde giriş sağlamakta olup aynı
zamanda menu kolaylığı sağlamaktadır.
LEVEL 0 komut seviyesi normal kullanım ve basit düzey komutlar için
kullanılır.
LEVEL 3 seviyesi ise ileri kullanıcı seviyeleri için kullanılır. Bu seviyede
cihaz konfigürasyon değişiklikleri yapılır. Ayrıca cihaza ait tanımlama
bilgileri bu seviyede görüntülenir ve değiştirilir. Dolayısıyla dikkatli
çalışılması ve komutların dikkatli girilmesi gerekir.
MENU bölümünde ise cihazın kullanıcı seviyesindeki komut işlemlerine
ulaşılır. Konfigürasyon, ayar,sistem durumu ,kalibrasyon vb. işlemler yapılır.
Ayrıca menü bölümünden girilerek yapılan işlemlerde sistem adım adım
işlem basamaklarını vererek kullanıcıyı yönlendirir.
25-29 Mayıs 2015
Havalimanı OMGİ Teknik Bakım Eğitimi
EDREMİT
33
LT31 KOMUTLAR
•
•
•
•
•
OPEN : Sisteme girişi komutudur. Sistemde bazen OPEN 1 olarak
tanımlanmıştır.
MENU : menüye ulaşım için kullanılır.
LEVEL 3 : Üst seviye komut satırına giriş için kullanılır.Bu komut satırına
geçebilmek için Password gereklidir. Password alanına SESE girilir.
MESSAGE : Cihazın o an ürettiği mesajı görüntüler.
CLOSE : komut satırını kapatmak için kullanılır.
25-29 Mayıs 2015
Havalimanı OMGİ Teknik Bakım Eğitimi
EDREMİT
34
ANA MENU VE ALT MENULER
25-29 Mayıs 2015
Havalimanı OMGİ Teknik Bakım Eğitimi
EDREMİT
35
MENU komutunun girilmesi ile aşağıdaki ekran gelir. Buradan
yapmak istediğimiz işlem için parantez içerisindeki harfe
basarak alt başlığa geçebiliriz.
25-29 Mayıs 2015
Havalimanı OMGİ Teknik Bakım Eğitimi
EDREMİT
36
• A Harfi seçildiğinde aşağıdaki (CONFIGURATION)
konfigürasyon menüsüne girilir. Burada cihazın
konfigürasyonu ile ilgili bilgiler vardır.
Bu bilgiler
• ID numarası
• Transmitter-Receiver arası
mesafe
• Hali Hazır Hava Sensörü ile
Aydınlık Ölçer sensörünün olup
olmadığı
• Hangi mesajın hangi aralıklarla
gönderileceği
• Hangi haberleşme hattını
kullandığı
• Haberleşme ayarları gibi bilgileri
içerir.
•ESC ile bir üst menüye geçilir
25-29 Mayıs 2015
Havalimanı OMGİ Teknik Bakım Eğitimi
EDREMİT
37
B harfi girildiğinde cihazın
(SYSTEM STATUS)
çalışma durumunu gösteren bilgiler görüntülenir.
•Cihazda anormal bir durum
varsa burada
görüntülenecektir.
•Cihaz normal çalışıyorsa
MOR değeri haricinde her
birinin karşısında OK işareti
görülmelidir.
•MOR karşılığında her
zaman OK işareti
görülmeyebilir. INDICATION
(2) MOR değerinin ölçüm
sınırlarının üzerinde
olduğunu gösterir.
•ESC ile bir üst menüye
geçilir
25-29 Mayıs 2015
Havalimanı OMGİ Teknik Bakım Eğitimi
EDREMİT
38
C
harfi seçildiğinde (ALIGNMENT) doğrusallık ayarı ile ilgili alt
menü’ye girilir:
- İlk kurulumda, Cihazda herhangi bir kart değişimi
yapıldığında veya cihazın doğrusallık ayarında bir ikaz görüldüğünde
doğrusallık ayarı ( Raw and Fine Alignment) yeniden yapılmalıdır.
25-29 Mayıs 2015
Havalimanı OMGİ Teknik Bakım Eğitimi
EDREMİT
39
• D Alt menüsü seçilerek (CALIBRATION) kalibrasyon
menüsüne girilir
• D CALIBRATION, Cihaz ilk kurulumundan sonra
OFFSET& VISIBILITY kalibrasyonunun, Bakım işleminin
tamamlanmasından sonra ise VISIBILITY kalibrasyonunun
yapılması çok önemlidir.
•
25-29 Mayıs 2015
Havalimanı OMGİ Teknik Bakım Eğitimi
EDREMİT
40
- E harfi seçildiğinde (LINEARITY) doğrusallık testi alt menüsüne
girilir.Burada farklı 3 adet filtre ile sistemin doğrusallık testi
yapılır.Test işlemi ile ilgili detay sistem dokümanlarında
bulunmaktadır.
25-29 Mayıs 2015
Havalimanı OMGİ Teknik Bakım Eğitimi
EDREMİT
41
F harfi seçildiğinde SIMULATION menüsüne girilir ve burada cihaza
değişik görüş değerleri verilerek test edilebilir.
25-29 Mayıs 2015
Havalimanı OMGİ Teknik Bakım Eğitimi
EDREMİT
42
G alt menüsünde PWD cihazı ile ilgili komutlar bulunur. Bu komutlar
vasıtasıyla PWD cihazı kontrol ve kalibrasyon işlemleri yapılabilir.
Spare Unit Init komutu ise PWD tanımlama işlemi içindir. Bu komut girildiğinde
PWD tanımlama bilgileri standart halde tekrar güncellenir.
25-29 Mayıs 2015
Havalimanı OMGİ Teknik Bakım Eğitimi
EDREMİT
43
• H harfi seçildiğinde SERVICE menüsüne girilir. Buradan cihaza ait ana alt
parçaların durumuna bakılabilir.Ayrıca Üfleyici,ısıtıcı ve sistem uyarı sesi
buradan açıp kapatılabilir.
25-29 Mayıs 2015
Havalimanı OMGİ Teknik Bakım Eğitimi
EDREMİT
44
• I harfi seçildiğinde EVENTS menüsüne girilir.Burada sistemde oluşan özel
durumlar ve olaylara ait tutulan LOG kayıtları görüntülenir.
25-29 Mayıs 2015
Havalimanı OMGİ Teknik Bakım Eğitimi
EDREMİT
45
• J harfi seçildiğinde ERRORS menüsüne girilir. Burada sistemde oluşan
hatalar görüntülenir.
25-29 Mayıs 2015
Havalimanı OMGİ Teknik Bakım Eğitimi
EDREMİT
46
LT31 Data Mesajları
LT31 data mesajları cihazdan server bilgisayarlarına periyodik olarak (15
s.) gönderilmektedir.Bu mesajların görüntülenebilmesi için cihaza Vtermin
programı ile ofis bilgisayarlarından ya da LT31 cihazı RECEIVER kısmı
bakım portundan laptop ile bağlantı yapmak gerekir. HYPERTERMINAL
programı çalıştırılır , bağlanma parametreleri 9600, 8, N, 1, N olarak
ayarlanır. Bağlantı yapıldıktan sonra aşağıdaki mesaj otomatik olarak
ekrana gelmeye başlar. Open ( bazen Open 1 ) komutu girilir . Bu andan
itibaren ” LT31 line opened for operator Commands “ mesajı gelir. Bu
mesajdan sonra, Messages komutunu girdiğimizde de aşağıdaki mesaj
görülecektir.
25-29 Mayıs 2015
Havalimanı OMGİ Teknik Bakım Eğitimi
EDREMİT
47
25-29 Mayıs 2015
Havalimanı OMGİ Teknik Bakım Eğitimi
EDREMİT
48
LT31 Durum Bilgisi
Byte 21 – 40 (158 - 167. sayfalardaki tablolar)
25-29 Mayıs 2015
Havalimanı OMGİ Teknik Bakım Eğitimi
EDREMİT
49
25-29 Mayıs 2015
Havalimanı OMGİ Teknik Bakım Eğitimi
EDREMİT
50
25-29 Mayıs 2015
Havalimanı OMGİ Teknik Bakım Eğitimi
EDREMİT
51
25-29 Mayıs 2015
Havalimanı OMGİ Teknik Bakım Eğitimi
EDREMİT
52
Tablo 17
Oto-Kalibrasyon (Byte Numarası 24 )
Kod
Açıklama
0
OK
1
Oto-kalibrasyon durumu
Oto-kalibrasyon durumu
var
Oto-Kalibrasyon yapılıyor.
4
Oto-kalibrasyon yok
PWD tamınsız
8
Oto-kalibrasyon kapalı
PWD ye ulaşılamıyor
25-29 Mayıs 2015
Yorum
Havalimanı OMGİ Teknik Bakım Eğitimi
EDREMİT
53
25-29 Mayıs 2015
Havalimanı OMGİ Teknik Bakım Eğitimi
EDREMİT
54
25-29 Mayıs 2015
Havalimanı OMGİ Teknik Bakım Eğitimi
EDREMİT
55
25-29 Mayıs 2015
Havalimanı OMGİ Teknik Bakım Eğitimi
EDREMİT
56
25-29 Mayıs 2015
Havalimanı OMGİ Teknik Bakım Eğitimi
EDREMİT
57
25-29 Mayıs 2015
Havalimanı OMGİ Teknik Bakım Eğitimi
EDREMİT
58
25-29 Mayıs 2015
Havalimanı OMGİ Teknik Bakım Eğitimi
EDREMİT
59
25-29 Mayıs 2015
Havalimanı OMGİ Teknik Bakım Eğitimi
EDREMİT
60
25-29 Mayıs 2015
Havalimanı OMGİ Teknik Bakım Eğitimi
EDREMİT
61
LT31 BAKIM ve KALİBRASYON
•
LT31 cihazının haftalık ya da 15 günlük süreler içerisinde düzenli olarak
temizliğinin yapılması gerekir. Düzenli bakım veya haftalık kontrollerde
cihaz için en önemli etken cihazın cam temizliğidir. Tüm optik cihazlarda
olduğu gibi cihazın sağlıklı çalışması için camların temiz olması gerekir.Cam
temizliğinde yumuşak ve camları çizmeyecek malzeme kullanılması
gerekmektedir.PWD ve varsa LM sensörlerinin de temizliği unutulmamalıdır.
•
Cihazlara ait üfleyici filtrelerinin temizlenmesi ve deforme olmaları
durumunda değiştirilmesi gerekir.
•
Cihazların temizlik işlemleri haricinde 6 aylık ve yıllık bakımlarının periyodik
olarak yapılması gereklidir.
25-29 Mayıs 2015
Havalimanı OMGİ Teknik Bakım Eğitimi
EDREMİT
62
6 Aylık Sürede Yapılması Gereken İşlemler
•
LT31 receiver ve transmitter camlarının temizliği,Üfleyici filtre temizliği.
•
PWD sensörünün transmitter, receiver ve yağış algılayıcısının temizliği.
•
LM sensörü (varsa) temizliği.
•
Cihaza bağlantı sağlanarak LT31 cihazı genel kontrolünün yapılması ve
herhangi bir problem yoksa (kart arızası vb.) Ayar ve Kalibrasyonunun
yapılması
•
Sistemin çevresel kontrollerinin yapılması, cihazların birbirini görmesini
engelleyecek çevresel etkenler varsa (yüksek ot vb.) temizlenmesi.
25-29 Mayıs 2015
Havalimanı OMGİ Teknik Bakım Eğitimi
EDREMİT
63
Yıllık Bakımda Yapılması Gereken İşlemler
•
6 aylık bakımda yapılan işlemlere ek olarak yıllık bakımda aşağıdaki
işlemlerin yapılması gerekir.
•
PWD sensörünün kontrol (check komutu ile) edilmesi , gerekiyorsa
kalibrasyon işleminin yapılması.(bknz.PWD Sensörü Bakım ve Kalibrasyon)
•
LM sensörünün kalibrasyonunun yapılması.(bknz.LM Sensörü Bakım ve
Kalibrasyon)
•
Linearity testinin yapılması.
•
Yukarıdaki belirtilen PWD kalibrasyon ve Linearity test işlemleri SADECE
gerekli olduğu durumlarda yapılmalıdır.
25-29 Mayıs 2015
Havalimanı OMGİ Teknik Bakım Eğitimi
EDREMİT
64
AYAR ve KALİBRASYONDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
-Kalibrasyon işlemi görüş mesafesi 10km üzerinde ve herhangi bir meteorolojik
hadise yok iken yapılmalıdır.
-Kalibrasyon işlemine başlamadan en az 20 dakikadır cihazın çalışıyor durumda
olması gerekir.
-- Sistem Status ve Sycn OK durumunda ve sinyal seviyesi 70 – 100 arasında
olmalıdır.
-Current Calibration, Offset, CALfact değerleri görüntülenmelidir.
- Tüm optik yüzeyler , PWD sensörü ve LM sensörü de dahil olmak üzere iz
kalmayacak şekilde silinmiş olmalıdır.
25-29 Mayıs 2015
Havalimanı OMGİ Teknik Bakım Eğitimi
EDREMİT
65
LT31 Cihazı Kaba ve Hassas Doğrusallık Ayarı
(Raw and Fine Alignment)
C Aligment menüsünde iken A harfine basılarak Raw&Fine
Aligment ayar menüsüne girilir.
-Raw Alignment menüsünde iken
taşıma korumalarının çıkarılıp
çıkarılmadığı ve optiklerin orta
duruma getirilmesini onaylayıp
onaylamadığımızı sorar.
-YES seçeneği ile onaylamayı
yaparsak kaba ayar işlemi başlatılmış
olur.
- Bu işlemle optikler orta noktaya
hareket ettirilir. Menü’nün sol
tarafında işlemlerin akışı görüntülenir.
- İşlem sırasında alınan sinyal
seviyesinin güçlenmesine göre 1 sn
içerisinde gelen sesli ikazın sürekliliği
de artar.
25-29 Mayıs 2015
Havalimanı OMGİ Teknik Bakım Eğitimi
EDREMİT
66
•
•
•
•
•
Duyulan sinyal sesi ve ekrandaki sinyal değerine göre kaba ayarın
doğruluğu test edilir. Sinyal sesi kesik kesik , seyrek aralıklarla geliyorsa ,
ekrandaki değer çok düşükse ( 0-10) ya da transmitter ile receiver birbirini
görmüyorsa cihazın kaba ayarının elle yapılması gerekir.Sinyal sesi
sürekliyse ya da sık aralıklarla duyuluyor ve ekrandaki değer yeterli ise (10100) müdahale edilmeden Fine Alignment’a geçilebilir.
Kaba Ayarın Yapılması :Transmitter ve receiver taraflarından herhangi
birinden ya da her ikisinden yapılabilir.Koruma kapağı çıkarılır.Cihazın kafa
kısmının yan taraflarında bulunan iki adet allen başlı vida ile cihazın yatay
ayarları yapılır. (Burada alt kısımda bulunan iki adet büyük allen cihazın
kafa dış korumasına aittir. Ayar işlemi küçük olan ve iç kafa kısmını tutan
allen vidalardan yapılır.) Cihazın direk alt tablasını tutan somunlu
civatalardan dikey ayarları yapılır.Genellikle sinyal seviyesinin 20- 50
arasında olması yeterlidir. Çünkü cihaz ince ayarda sinyal seviyesini daha
üst değerlere çekecektir.Kaba ayar yapılırken sinyal sesi dinlenerek sese
göre ayar yapılır.
Kaba ayar işlemi tamamlandığında ekrandaki satıra YES girilir.
Perform raw alignment ! Done Yes/No : YES
Bu komuttan sonra Fine Alignment işlemine başlanır.
25-29 Mayıs 2015
Havalimanı OMGİ Teknik Bakım Eğitimi
EDREMİT
67
Fine Alignment ayarı başlatılır.
- Fine Alignment ayarının
başlaması ile sesli sinyal
desteği sona ermiş olur.
- Bu işlemle cihaz otomatik
olarak yatay ve dikey
pozisyonlarda en yüksek
sinyal seviyesini bularak
işlemi tamamlar.
- Raw Alignment işlemi
yapılmadan doğrudan Fine
Alignment işlemine de
geçilebilir.
25-29 Mayıs 2015
Havalimanı OMGİ Teknik Bakım Eğitimi
EDREMİT
68
- Eğer işlem tamamlanmasına rağmen sinyal seviyesi düşük
ise RAW and FINE Alignment işlemine baştan başlanır.
İşlem başarılı ise D kalibrasyon işlemine geçilir.
-
25-29 Mayıs 2015
Havalimanı OMGİ Teknik Bakım Eğitimi
EDREMİT
69
D VISIBILITY menüsünde cihazın kalibrasyon işlemi yapılır.
•
•
•
•
•
•
•
•
Burada iki alt başlık bulunur
(A) Offset &Visibility Calibration
(B) Visibility Calibration
Offset & Visibility Calibration cihazın receiver ekranı kapatılıp sinyal seviyesi
sıfır seviyesine inmesi sağlanarak yapılır.
OFFSET & VISIBILITY Calibration
(A) Offset & Visibility Calibration seçilerek işlem başlatılır.
Sistem 20 dakikadır çalışıyor mu? sorusu gelir .
System Powered For At Least 20 Min? (yes/no): Yes enter yapılır.
Block Receiver! Done? (yes/no): satırı gelir cihazın Receiver ön tarafı
cihazla beraber gelen siyah metalle , metal yoksa başka bir nesneyle
kapatılarak YES basılır.Amaç receiver’ın sinyal almasını önlemektir.
25-29 Mayıs 2015
Havalimanı OMGİ Teknik Bakım Eğitimi
EDREMİT
70
-Bu komutla beraber signal bölümündeki değer sıfır değerine
düşer ve sol taraftaki Offset measurement : progress %100 e
kadar devam eder.İşlem tamamlandığında
-Unblock Receiver! Done? (yes/no): satırı gelir.
25-29 Mayıs 2015
Havalimanı OMGİ Teknik Bakım Eğitimi
EDREMİT
71
- Receiver önüne takılan metal çıkartılarak YES basılır.Sistem
visibility calibration işlemini başlatır. İşlemin sonlanması beklenir.
Visibility progress %100 olup işlem tamamlandığında camların temiz
olup olmadığı sorulur.
-Clean Windows! Done? (yes/no): satırı gelir ve YES girilir.
-Bunu takiben referans görüş mesafesi değerinin PWD sensöründen
mi alınacağı veya kullanıcı tarafından bir değer girilip girilmeyeceği
sorulur.
25-29 Mayıs 2015
Havalimanı OMGİ Teknik Bakım Eğitimi
EDREMİT
72
•A seçeneği seçilirse PWD ölçüm değeri , B tercih edilmiş ise
kullanıcının belirttiği görüş mesafesi değeri (metre olarak örn. 10000)
girilir.
•Kalibrasyon işlemi tamamlandığında
•Accept Calibration? (yes/no):
satırı gelir burada yapılan işlemi kabul edip etmediğimizi sorar .
Herhangi bir anormallik yok ise YES girilir.Yeni kalibrasyon faktörü (New
Calibration ) ve son olarak DONE sonucu gelir ve Kalibrasyon işlemi
tamamlanmış olur.
•Cihazda herhangi bir kart değişimi veya mekanik müdahale
yapılmamış ise direkt olarak Offset & Visibility Calibration alt
menüsünden B seçeneği seçilerek sadece Visibility Calibration işlemi
yapılabilir.
25-29 Mayıs 2015
Havalimanı OMGİ Teknik Bakım Eğitimi
EDREMİT
73
B Visibility Calibration
•
•
•
Visibility Kalibrasyon işlemi için D Calibration menüsünden B Visibility
Calibration seçilir.
Sistem camların temizlik durumunu sorar.
Clean Windows! Done? (yes/no): Camlar temizlenmiş ise YES girilir ve
kalibrasyon işlemi başlar.
25-29 Mayıs 2015
Havalimanı OMGİ Teknik Bakım Eğitimi
EDREMİT
74
•
•
•
•
Sistem visibility kalibrasyon işlemini tamamlayarak referans görüş
değerinin nereden alınacağını sorar.
(A) PWD Sensor Visibility
(B) Observer Estimation
Burada A seçilerek PWD görüşü B seçilerek metre cinsinden kullanıcı
tarafından verilecek değeri referans alır.
25-29 Mayıs 2015
Havalimanı OMGİ Teknik Bakım Eğitimi
EDREMİT
75
•
Referans görüş seçimi yapıldıktan sonra sistem yeni kalibrasyonu kabul
edip etmediğimizi sorar.
•
Accept Calibration? (yes/no):
•
Kalibrasyon kabul ediliyor ise YES girilir. Sistem ekranda yeni kalibrasyon
değeri alındığını belirterek DONE sonucunu verir.
•
Bu sonuç geldiğinde kalibrasyon işlemi tamamlanmış olur.
•
Sistemin genel kontrolü B SYSTEM STATUS menüsünden tekrar kontrol
edilir.
25-29 Mayıs 2015
Havalimanı OMGİ Teknik Bakım Eğitimi
EDREMİT
76
E harfi seçildiğinde (LINEARITY) doğrusallık testi alt menüsüne girilir
-
Bu testte farklı görüş durumları oluşturularak sistemin ölçüm performansı
değerlendirilir.Farklı görüş ortamları filtreler kullanılarak oluşturulur. (Optical
Filter Set , LTOF111)
-
Menü işlem adımları takip edilerek set içerisinde bulunan üç adet filtre
sırasıyla takılıp test işlemi yapılır.
-
Cihazla birlikte gelen filtrelerden bir tanesi optik yüzeyin önüne takılarak en
az 2 dakika beklenir.
-
Linearity alt menüsüne girilerek filtre değeri girilir ve işlem beklenir.Filtre
üzerindeki etikette filtre değerleri yazılıdır.
25-29 Mayıs 2015
Havalimanı OMGİ Teknik Bakım Eğitimi
EDREMİT
77
-Bu sırada menü de bazı
onaylamalar istenir
- Hesaplanan, ölçülen ve sapma
değerleri görüntülenir.
- Ölçüm sonucundan sonra filtre
çıkarılır ve yeni filtre için aynı
işlemler yapılır.
25-29 Mayıs 2015
Havalimanı OMGİ Teknik Bakım Eğitimi
EDREMİT
78
•
İşlemler sonucunda alınan sonuçlar değerlendirilir. Alınan sonuçlarda MOR
sapma değeri ±10% değeri aralığında ise sistem sağlıklı çalışıyor demektir.
•
Şayet değerler sınırlar dahinde değilse sistem dokümanlarından problem
giderme adımları uygulanır.
25-29 Mayıs 2015
Havalimanı OMGİ Teknik Bakım Eğitimi
EDREMİT
79
PWD SENSÖRÜ BAĞLANTISI VE KOMUTLAR
•
Pwd sensörüne ana menüden bazı komutlar dahilinde ulaşılabildiği gibi
Transmitter tarafındaki bağlantı noktasından bağlantı ayarları 9600,8,N,1,N
olacak şekilde ayarlanarak direkt bağlantı ile ulaşılabilir.Ana menüden
sensöre bağlantının nasıl yapıldığı menüler kısmında bahsedilmiştir.Direkt
bağlantıda aşağıdaki komutlar kullanılır.
•
•
•
•
•
•
•
•
OPEN 0 veya giriş Id si bilinmiyorsa OPEN * ile sensöre bağlanılır.
HELP : Tüm komut listesini görüntüler.
STA : Sensörün durumuna bakılır.
AMES : Mesaj tipini değiştirmek için kullanılır.
PAR : Sensöre ait parametreler görüntülenir.
CONF : Sensöre ait parametreler değiştirilir.
CAL : Kalibrasyon işlemini yapar.
CHECK : Kalibrasyon kontrolü için bir dakikalık ortalama sinyal frekans
değeri hertz olarak görüntülenir.
25-29 Mayıs 2015
Havalimanı OMGİ Teknik Bakım Eğitimi
EDREMİT
80
•
•
•
•
•
•
•
•
CLEAN : Cam kirlilik referans değerini oluşturur.
BAUD : Sensör iletişim bağlantı ayarlarını değiştirir.
MES : Sensörün ürettiği mesajı görüntüler.
ZERO : Kalibrasyon işlemi için sıfır sinyal durumunu kontrol eder. Receiver
tarafı kapatılarak sıfır sinyal ve sıfır parazit durumu kontrol edilir.
DRY ON :Yağış sensörü kuru ayarı için kullanılır.
WET ON :Yağış sensörü ıslak ayarı için kullanılır.
HEAT : Isıtıcı rölelerini kontrol için kullanılır.
CLOSE : Komut satırından çıkış yapılır.
25-29 Mayıs 2015
Havalimanı OMGİ Teknik Bakım Eğitimi
EDREMİT
81
PWD SENSÖRÜ BAKIM İŞLEMLERİ
•
PWD sensörü bakım işlemlerinde öncelikle sensör camlarının düzenli olarak
temizlenmesi gerekir. Camlar temiz olduğu ve sensörün ürettiği değerlerin
normal olması durumunda herhangi bir müdahalede bulunulmaması gerekir.
Gerekmedikçe kalibrasyon işlemi yapılmamalıdır.
•
Sensör camları çizilmeyecek şekilde temizlenir. Diğer optik cihazlarda
olduğu gibi burada da cam temizliği çok önemlidir. Ayrıca PWD sensörü
üzerinde bulunan Yağış sensörünün (mavi renkli) dikkatlice yumuşak bir
bezle temizlenmesi gerekir. Bu sensör statik elektriğe duyarlı bir sensör
olduğu için vücuttaki statik yüklerden etkilenebilir.Statik bileklik takılması
gerekir.
•
PWD ‘ye bağlanılarak STA komutuyla genel duruma bakılır.
•
Hardware ve Warning satırlarına bakılır. Herhangi bir uyarı durumu yok ise
başka bir müdahalede bulunmaya gerek yoktur.
25-29 Mayıs 2015
Havalimanı OMGİ Teknik Bakım Eğitimi
EDREMİT
82
PWD SENSÖRÜ KALİBRASYON
•
•
•
•
•
•
Pwd sensörünün sık sık kalibrasyon yapılmasına gerek yoktur. Bakım
dönemlerinde ( genellikle 6 ayda bir ) sensörün kontrol edilmesinde fayda
vardır.Cam temizliği yapıldıktan sonra CLEAN komutu verilir.
Bu komut sonucu geldiğinde kalibrasyon kutusu (PWA11 ) içerisinde
bulunan mercekler PWD sensörünün receiver ve transmitter taraflarına
takılır.
CHEC komutu verilerek sensör kontrol edilir. Alınan ölçüm değerleri % 5 lik
sınırın içerisinde ise kalibrasyon yapılmasına gerek yoktur. Eğer alınan
ölçümler bu aralık dışında ise veya kart değiştirme işlemi yapılmış ise
kalibrasyon yapılır.
Kalibrasyon kararı verilirse mercekler çıkartılarak aynı kutu içerisinde
bulunan sinyal kesici (sünger kapak) ile receiver tarafı camı kapatılarak 30
saniye beklenir ve ZERO komutu girilir.
Zero Signal OK cevabı alınmalıdır.OK cevabı alınamamışsa problem var
demektir.Bu durumda arıza prosedürü uygulanır.
Problem olmaması durumunda takılan aparat çıkarılarak kalibrasyon kutusu
içerisinde bulunan mercekler Transmitter ve Receiver tarafına takılır.30
saniye beklenir.
25-29 Mayıs 2015
Havalimanı OMGİ Teknik Bakım Eğitimi
EDREMİT
83
•
CAL ‘kalibratör sinyal değeri’ girilir.(mercekler üzerinde yazan değer)
•
Örneğin CAL 576
•
Komut sonuçlandığında yapılan işlemin doğruluğunun aşağıdaki işlemle test
edilmesi gerekir.
•
CHEC komutu ile tekrar kontrol işlemi gerçekleştirilir.Görüntülenen değer
mercekler üzerinde yazılı değere eşit olmalıdır. Şayet mercekler üzerindeki
değer ile yeni kalibre edilen değer arasındaki fark %20 lik sınırın dışında ise
cal komutu sonucu Calibration ignored şeklinde gelir. Bu durum
kalibrasyonun kabul edilmediğini gösterir. Sonuç böyle ise arıza
prosedürünün uygulanması veya H-OMGİ birimiyle irtibata geçilmesi gerekir.
•
Şayet optik ünite (PWC22) veya gönderici (PWT11) kartlarının değiştirilmesi
neticesinde böyle bir sonuç alınmış ise FCAL komutu ile kalibrasyon
prosedürü uygulanır.
25-29 Mayıs 2015
Havalimanı OMGİ Teknik Bakım Eğitimi
EDREMİT
84
BACKGROUND LUMINANCE METER (LM21)
•
LM sensörü (Arka Plan Aydınlık Ölçer ) ortam aydınlık durumunu ölçen
sensördür. RVR hesaplamasında kullanılır. Kuzeye bakar şekilde
kurulur.Genellikle havalimanları için 1 adet bulunur ve RVR’ lar ortak olarak
kullanır. LM sensörü arızalandığında tüm RVR’larda MOR değeri normal
olarak ölçülse bile RVR hesaplaması yapılamadığı için RVR değerleri
alınamaz.
•
LM sensör bakım işleminde en önemli unsur sensör cam temizliğidir. Cam
yumuşak bir bez vb. maddeyle temizlenir. Gözle kontrol edilerek cam yüzeyi
veya iç kısmında herhangi bir kirlilik olmamasına dikkat edilir.Bazen sensör
camı iç kısmında nem vb durumlar oluşmakta ve cihazın sağlıklı çalışmasını
etkilemektedir. Bu duruma dikkat edilmelidir.
25-29 Mayıs 2015
Havalimanı OMGİ Teknik Bakım Eğitimi
EDREMİT
85
LM21 SENSÖRÜ KALİBRASYON İŞLEMİ
•
LM sensörünün temizlik işlemi yapıldıktan sonra LM sensör kalibratörü
(LMA21) sensörün lens kısmına takılarak yan tarafta bulunan bağlantı
ucuna kalibratör kablosu takılır.
•
Kalibrasyon işlemi kalibratör tarafından otomatik olarak yapılmaktadır.
Bağlantı ucu takıldığına kalibratör üzerinde bulunan ON ledi yanmaya
başlar, daha sonra CAL ve CHECK ledleri yanar ve kalibrasyon işlemi
yapılır. İşlem tamamlandığında DONE veya FAIL ledlerinden biri yanar.
DONE yanmış ise kalibrasyon tamamlanmıştır. FAIL ledi yanıyor ise
kalibrasyon işlemi başarısızdır. Sensör cam kısmı temizliği kontrol edilerek
işlem tekrarlanır, yine FAIL yanıyorsa sensör arızalanmıştır. Değiştirilmesi
gerekir.
25-29 Mayıs 2015
Havalimanı OMGİ Teknik Bakım Eğitimi
EDREMİT
86
LM21 Sensörü
25-29 Mayıs 2015
Havalimanı OMGİ Teknik Bakım Eğitimi
EDREMİT
87
ARIZA TESPİTİ ve ONARIM
•
•
•
•
LT31 Cihazı arıza arama ve giderme işlemlerinde
1- EVENT monitör mesajları
2- Sistemden alınan mesajlardaki durum bitleri
3- Cihaza uzaktan veya direkt olarak bağlanarak sistem durumunu kontrol
etmek sistemin durumu hakkında bize bilgi verir.
•
LT31 cihazından bilgi alınamaması veya event monitörde alarm durumu
tespit edildiğinde uzaktan bağlantı ile cihaza erişilmeye çalışılır.
Cihaza hiç erişilememesi durumunda ilk olarak MCU111 üzerinde cihaza ait
portun CD ledinin veya yeni sistemlerde cihaza ait DXL421 modemi CD
ledinin yanıp yanmadığı kontrol edilerek hattan gelen sinyal ve modemin
çıkış sinyali dinlenir. Modemden sinyal çıkışı yok ve hattan sinyal geliyor ise
modem değiştirilir.
•
25-29 Mayıs 2015
Havalimanı OMGİ Teknik Bakım Eğitimi
EDREMİT
88
•
•
•
•
Hattan sinyal gelmiyor ise sahaya çıkılarak cihaz kontrol edilir.
Enerji normal ve cihaz çalışıyor ise laptop ile cihaza bağlantı yapılarak
konfigürasyon bilgileri ve sistem durumu kontrol edilir. Bilgiler normal ve
sistem durumunda herhangi bir hata yok ise ofisten gelen modem sinyalinin
LTC211 kartı 26-27 nolu uçları veya receiver tarafı sinyal kutusundan
dinlenmesi gerekir. Aynı zamanda cihaz çıkış sinyali de buradan kontrol
edilir. Sinyal gelmiyorsa hat arızası var demektir. Hat arızasına
bakılır.Hattan sinyal geliyor , cihazdan çıkmıyor ise LTC211 kartı üzerindeki
modem değiştirilir . Sistem durumunda arızalı kart tespit edilmiş ise kart
değiştirme işlemi yapılır.
Receiver ve Transmitter taraflarından çalışmayan ünite var ise enerji
durumu kontrol edilir. Ana işlemci kutusuna enerji geliyor mu ? Bakılır.
FSP101 kartı üzerindeki sigortalar ve voltajlar kontrol edilir.Muhtemelen
arıza bu kartta ya da sigortalarda çıkacaktır.Durum normal ise sistem
üniteleri adım adım kontrol edilir.
FSP101 kartı enerji çıkışları normal olduğu halde cihaz çalışmıyor ise kart
arızaları var demektir.Sırasıyla LTC211 kartı üzerindeki status ledi ve
enerjisi kontrol edilir. Kart çalışıyor ise cihaza bağlantı yapılır, menüler ile
kartlar kontrol edilerek arıza aranır.Tespit edilen arızalı kart değiştirilir.
25-29 Mayıs 2015
Havalimanı OMGİ Teknik Bakım Eğitimi
EDREMİT
89
•
•
•
•
Ofisten cihaza uzaktan bağlantı ile erişilmesi durumunda B menüsünden
sistemin durumuna bakılabileceği gibi cihazın ofise gönderdiği mesajdaki
durum bitlerinden arıza tespit edilebilir.
Durum bitlerinde arıza durumunun tespiti için hexadecimal kod sisteminin
bilinmesi gerekir. Aşağıda sayıların Hex karşılıkları verilmiştir. Her tablo için
birden fazla alan ayrılmadığı için Hexadecimal kod sistemi kullanılmıştır.
Örnek : A0000C00000000000000 burada C nin karşılığı aynı tabloda hem
8 hem de 4 nolu hataların bulunduğunu gösterir.toplam 12 ettiği için C ile
ifade edilmiştir.
Decimal
: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Hexadecimal: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
Durum bitleri ve ile ilgili açıklamalar LT31 Durum Bilgisi kısmında
belirtilmiştir.
25-29 Mayıs 2015
Havalimanı OMGİ Teknik Bakım Eğitimi
EDREMİT
90
Örnek Durumlar
25-29 Mayıs 2015
Havalimanı OMGİ Teknik Bakım Eğitimi
EDREMİT
91
25-29 Mayıs 2015
Havalimanı OMGİ Teknik Bakım Eğitimi
EDREMİT
92
25-29 Mayıs 2015
Havalimanı OMGİ Teknik Bakım Eğitimi
EDREMİT
93
25-29 Mayıs 2015
Havalimanı OMGİ Teknik Bakım Eğitimi
EDREMİT
94
Örnek Durum Açıklamaları
Mesaj
Sebep
Çözüm
AutoCal Error
Otomatik Kalibrasyon Hatası
PWD sensörünü kontrol edin.
Offset ve Visibility kalibrasyon
işlemlerini yapın.
Window
Contamination
Cam kirli
Optik yüzeyleri temizleyin
Window
Contamination
Measurement Error
Cam kirliliği ölçümünde hata
oluşmuştur.
Cam temizliği yaparak cihaz
durumunu kontrol edin. Kart
arızası varsa giderin.
Alignment quality
reduced
Optik hizalama sınırların dışına
çıkmış, bozulmuş
Raw ve Fine Alignment ayarları
yapılmalıdır.
Main Receiver
LTD111 sensivity
low
Işık alıcı hassasiyeti azalmış
LTD111 ışık alıcı değiştirilmeli.
25-29 Mayıs 2015
Havalimanı OMGİ Teknik Bakım Eğitimi
EDREMİT
95
Mesaj
Sebep
Çözüm
Receiver Window
transmitter LTL211
LED driver error
LED ışık yoğunluğu limitler dışında
LTL211’ değiştirin
Receiver
Measurement CPU
LTC111 genel
EEPRom hatası
Alıcı ölçüm işlemcisi okuma yazma
yapamıyor
LTC111 ‘i değiştirin
Main Transmitter
LTL111 LED driver
error, aged LED
LED arızası veya eskimiş LED
LTL111’i değiştirin
25-29 Mayıs 2015
Havalimanı OMGİ Teknik Bakım Eğitimi
EDREMİT
96
Menülerden Arıza Tespiti
•
•
•
Arıza tespit işlemi durum bitlerinden yapılabildiği gibi uzaktan veya cihaza
direkt bağlantı ile menülerden yapılabilir.
A Configuration bölümünden parametreler kontrol edilir.
B System Status menüsünde cihaza ait tüm alt birimlerin durumları ve
arızaları görülür.
25-29 Mayıs 2015
Havalimanı OMGİ Teknik Bakım Eğitimi
EDREMİT
97
Sistem Durumu Açıklamaları
•
•
•
•
•
•
Transmitter
Overall
Main Trm
Window Trm
Meas CPU
Misc
Sistem Genel Durumu
Işık Kaynağı Kartı LTL111-112
Cam Kirlilik Kartı LTL211-212
Ölçüm İşlemci Kartı LTC111-112
Çeşitli (Çevresel) Hatalar
•
•
•
•
•
•
•
Receiver
Overall
Master CPU
Main Rcv
Window Trm
Meas CPU
Misc
Sistem Genel Durumu
Ana İşlemci Kartı LTC211-212
Alıcı Kartı LTD111
Cam Kirlilik Kartı LTL211-212
Ölçüm İşlemci Kartı LTC111-112
Çeşitli (Çevresel) Hatalar
25-29 Mayıs 2015
Havalimanı OMGİ Teknik Bakım Eğitimi
EDREMİT
98
•
•
PWD Sensor
Overall
PWD Sensörü durumu
•
•
LM Sensor
Overall
LM Sensörü durumu
•
•
•
•
•
•
•
SPECIALS
MOR
Mor Durumu (OK veya Indication 2 normal)
Power Supply Enerji (Besleme) Durumu
Autocal
Oto Kalibrasyon Durumu
Window Cont. Cam Kirlilik Durumu
Alignment
Optik Hizalama Durumu
Yukarıda B menüsüne ait açıklamalar verilmiştir. Bu menüde verilen
satırların karşısında OK ibaresi dışında ERROR ve WARNING durumları
arıza olduğunu gösterir. Indication durumu ise arıza olmadığı ancak işlem
sürecini veya istenilen sınırların dışında durum tespit edildiği manasına
gelir.
25-29 Mayıs 2015
Havalimanı OMGİ Teknik Bakım Eğitimi
EDREMİT
99
•
•
•
•
•
•
•
Ayrıca PWD ve LM sensör satırlarında tanımlama durumlarından
kaynaklanan bilgilendirmeler bulunabilir.
LM sensör her RVR cihazı için tanımlı değildir.Tanımlı olmaması
durumunda NOT INSTALLED ibaresi bulunur.Bu durum normaldir.
PWD ve LM Sensörlerinin kurulu olması ve overall karşısında NOT
INSTALLED olması durumunda A menüsünden tanımlama durumunun
kontrol edilmesi gerekir.
Transmitter ve Receiver başlıkları altındaki kartların karşısında ERROR ve
WARNING olması durumunda ilgili kartın değiştirilmesi gerekir.
Ancak zaman zaman kartların birbirini etkilemesi söz konusudur. Bu
durumda adım adım kartlar değiştirilerek arıza onarılır.
PWD sensörünün arızalı olması durumunda hem Receiver hem de
Transmitter OVERALL kısmı TIMEOUT pozisyonuna geçebilir, bu duruma
dikkat etmek gerekir. PWD sensörü kablosu sökülerek sistem durumu
kontrol edilmelidir.
Bazen Transmitter ya da Receiver kartlarından arızalı olanlar OVERALL
kısmını Timeout yapabilir. Kartlar sırasıyla değiştirilerek ya da devre dışı
bırakılarak arıza tespit edilebilir.
25-29 Mayıs 2015
Havalimanı OMGİ Teknik Bakım Eğitimi
EDREMİT
100
•
•
MOR ve Alignment kısımlarında ERROR veya WARNING olması
durumunda daha önce bahsedilen alignment ve calibration prosedürlerinin
uygulanması gerekir.
Window Cont. Durumunda cam temizliğinin yapılması gerekir.
25-29 Mayıs 2015
Havalimanı OMGİ Teknik Bakım Eğitimi
EDREMİT
101
Kart Değiştirme Prosedürleri
• Kart değiştirme işlemlerinde sistem enerjisi mutlaka
kesilmelidir.
•
•
•
•
•
LTC 211 Kartının Değiştirilmesi
LTC 211 Kartı cihaz tanımlama bilgilerini üzerinde bulunduran karttır.Bu
kart değiştirildiğinde yeni karta konfigürasyon bilgilerinin tanımlanması
gerekir. Aksi takdirde cihaz çalışsa bile bilgiler ofise gönderilemez ya da
yazılım tarafından okunamayabilir.
Konfigürasyon bilgileri A menüsüne girilerek alınmalı ve aynı bilgiler yeni
takılan karta tanımlanmalıdır.
Arızalı karta bağlantı sağlanamıyor ise diğer RVR cihazlarından bu bilgiler
alınabilir.
Menüler kısmında bu bilgilerin neler olduğu belirtilmiştir.
25-29 Mayıs 2015
Havalimanı OMGİ Teknik Bakım Eğitimi
EDREMİT
102
•
Bazı havalimanlarında aktif pist başında kurulu RVR cihazının PWD
sensörü, cihazın otomatik kalibrasyon işleminde kullanılması yanında Ofis
bilgisayarlarında PWD sayfasında (PTU,rain and Present Weather)
görüntülenen bilgileri gönderme özelliğine sahiptir.Bu nedenle burada
LTC211 kartı değiştiriliyor ise LTC211 kartı PWD kod numarasının cihaza
tanıtılması gerekir.Bu işlem aşağıda belirtilmiştir.
1. Hyperterminal ile LT31’e bağlanılır. OPEN veya OPEN 1 komutu ile komut
satırı açılır.
2. LEVEL 3 komutu girilerek Password yerine SESE yazılır.
3. CONFIGURE komutu ile cihaza ait tüm parametreler görüntülenebilir.Enter
ile ilerleyerek
• DEVICE.PWOPTION: PWD sensörü kodu
• DEVICE.SERIAL: LTC211 kartı seri no
satırları görüntülenir.Yeni takılan LTC211 kartının seri numarası ile PWD
kodu burada görülemiyorsa seri numarası ve PWD kodunun girilmesi
gerekir. Bunun için aşağıdaki komutlar sırası ile verilir.
25-29 Mayıs 2015
Havalimanı OMGİ Teknik Bakım Eğitimi
EDREMİT
103
CONFIGURE DEVICE.SERIAL ‘LTC211 seri no’
LTC211-212 kartının seri numarası kart üzerinde yazmaktadır.
CONFIGURE DEVICE.PWOPTION ‘PWD kodu’
PWD kodu (KEY ) üretici firmadan alınmaktadır.LTC211 Kartı içerisindeki
broşürde veya kart üzerinde yazılıdır. Aksi durumda firmadan veya
H-OMGİ biriminden temin edilir.
SET PW_OPTION ‘PWD kodu’ komutu girilir.
İşlemler bittikten sonra RESET komutu girilerek cihaz resetlenir.
Eğer PWD bilgileri bu komutlar neticesinde meteoroloji ofis
bilgisayarlarında görüntülenemiyor ise yine LEVEL 3’e girilerek
SET METAR ON komutu girilir.
25-29 Mayıs 2015
Havalimanı OMGİ Teknik Bakım Eğitimi
EDREMİT
104
LTL211 KARTI YERİNE LTL212 KARTININ TAKILMASI
LTL212 kartı takıldığında cihaz V1.13 ve yukarı versiyonda ise kartı
otomatik olarak tanıması gerekir. Daha alt versiyon veya üst versiyon
olmasına rağmen kart, cihaz tarafından otomatik olarak tanımlanmamış ise
yapılacak işlemler :
1. LTL212 kartı değiştirme işleminden sonra (B) System Status sayfasında
değiştirilen kartın durumuna bakılır. Eğer kart statüsü ERROR görülüyorsa
aşağıdaki işlemler yapılır.
2. Menüden çıkılarak komut satırına dönülür. LEVEL 3 girilir.
Password kısmına SESE girilir.
LTL212 Kartı TRANSMITTER tarafına takılmış ise
CONFIGURE LTM111.LIMIT_WINTXDERA_OFF 10 komutu girilir.
LTL212 Kartı RECEİVER tarafına takılmış ise
CONFIGURE LTM211.LIMIT_WINTXDERA_OFF 10 komutu girilir. Ardından
CONFIGURE HEATER.SHUTDOWNTEMP 40 komutu girilir.
25-29 Mayıs 2015
Havalimanı OMGİ Teknik Bakım Eğitimi
EDREMİT
105
Yapılan işlemin doğruluğunu kontrol için CONFIGURE komutu girilip adım
adım ilerleyerek ilgili satırlar bulunur ve kontrol edilir. Bir diğer yöntem ise
LEVEL 0 komut satırına dönülerek MENU den B SYSTEM STATUS kısmından
kartın durumunu kontrol etmektir.OK durumuna dönmüş ise işlem
tamamlanmıştır.
Şayet kartın durumu hala ERROR ise yapılan işlemler tekrarlanarak sistem
RESET edilir.
25-29 Mayıs 2015
Havalimanı OMGİ Teknik Bakım Eğitimi
EDREMİT
106
LTL111 KARTI YERİNE LTL112 KARTI TAKILMASI
•
Versiyon 1.13 ve üstü versiyonlarda LTL111 kartı yerine LTL112 kartı
takıldığında cihazın otomatik olarak kartı tanıması gerekir. Daha alt versiyon
veya üst versiyon olmasına rağmen kart cihaz tarafından otomatik olarak
tanımlanmamış ise yapılacak işlemler :
•
LEVEL 3 komutu girilerek Password kısmına SESE girilir.
•
•
CONFIGURE LTM111.LIMIT_MAINTXDERA_OFF 10 komutu girilir.
Komut sonucunda
Configuration parameter LTM111.LIMIT_MAINTXDERA_OFF set to value 10 gelir.
•
•
Yapılan işlemin kontrolü için bu komut seviyesinde CONFIGURE komutu
girilerek ilgili satır kontrol edilebilir. Bir diğer yöntem ise Level 0 da MENU
den girilerek (B) SYSTEM STATUS kısmında Main Trm kısmının kontrol
edilmesidir. OK durumunda ise tanımlama işlemi yapılmıştır.Şayet ERROR
durumu devam ediyor ise yapılan işlem tekrarlanır ve sistem RESET edilir.
25-29 Mayıs 2015
Havalimanı OMGİ Teknik Bakım Eğitimi
EDREMİT
107
PWD SENSÖRÜNÜN DEĞİŞTİRİLMESİ
•
PWD sensörü değiştirildiğinde (A) CONFIGURATION menüsünde ON
durumu tanımlanmış olmasına rağmen TIMEOUT veya ERROR durumu var
ise MENU den G PWD SENSOR kısmına girilerek F harfine basılır.
•
(F) Spare Unit Init
•
Bu komutla cihaz otomatik olarak PWD sensörü ayarlarını olması gerektiği
gibi ayarlayacaktır. Hatanın devam etmesi durumunda PWD’ye Transmitter
tarafından direkt bağlanılıp STA komutuyla durumuna ve PAR komutuyla
parametrelerine bakılır.Farklılık var ise ayarlanır.
•
Bütün değerler doğru olmasına rağmen hata devam ediyorsa kablo ve
bağlantıları kontrol edilir.
25-29 Mayıs 2015
Havalimanı OMGİ Teknik Bakım Eğitimi
EDREMİT
108
T.C
ORMAN ve SU İŞLERİ BAKANLIĞI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü
25-29 Mayıs 2015
Havalimanı OMGİ Teknik Bakım Eğitimi
EDREMİT
109
Teşekkürler…..
Hazırlayanlar
Müslüm YİĞİT (Müh.)
[email protected]
Hayati ÇİÇEK (Müh.)
[email protected]
Fazlı ERGÜN (Müh.)
[email protected]
Mithat Derinyol(Müh.)
[email protected]
Fatih METİN (Tek.)
[email protected]
25-29 Mayıs 2015
Havalimanı OMGİ Teknik Bakım Eğitimi
EDREMİT
110
Download

4-Transmisyometre LT31 - Meteoroloji Genel Müdürlüğü