e*Service
- NOVÁ DIMENZE SERVISU VÝTAHŮ
SLUŽBA e*Service POSKYTUJE OKAMŽITÝ PŘÍSTUP
K POŽADOVANÝM INFORMACÍM A ÚPLNÝ PŘEHLED
O S E R V I S N Í Č I N N O S T I V Ý TA H Ů , E S K A L ÁT O R Ů
A POHYBLIVÝCH CHODNÍKŮ VE VAŠÍ BUDOVĚ.
Služba e*Service využívá možností internetu a vyniká snadnou
obsluhou. K přístupu ke službě vám stačí počítač s internetovým
prohlížečem a registrace na stránkách www.otis.cz
VŽDY DOSTUPNÉ INFORMACE
Kdykoliv máte k dispozici aktuální
informace o veškerých provedených
servisních činnostech.
PROVOZNÍ ZPRÁVY
Dostupnost zařízení: Zobrazení
informací o době provozu vašich výtahů.
Servisní návštěvy v měsíci:
Celkový počet servisních návštěv
za měsíc v dané budově.
Servisní činnosti na jednotlivých
zařízeních v průběhu roku:
Podrobné informace o provedené
servisní údržbě.
NASTAVITELNÉ REPORTY
Volitelný formát výstupu
(grafy, tabulkový přehled) a stupeň
detailu zobrazení (na úrovni kontraktu,
budovu až jednotky).
Možnost tisku aktuálně zobrazeného
reportu ve vybraném zobrazení.
KONTROLA
Komplexní přehled informací o dostupnosti jednotky pro užívání,
servisních hlášení, provozních datech jednotky a historie preventivní
údržby. V případě, že jednotka má nainstalovaný systém vzdáleného
monitoringu REM, jsou zde obsažena i data z dálkového sledování
zařízení.
INFORMACE
Potřebujete podrobné informace o vašich výtazích? Služba e*Service
nabízí přímý přístup do servisní historie ve vašem objektu. K dispozici
máte okamžitě údaje o všech servisních návštěvách a provedené
údržbě vašich výtahů či eskalátorů. To znamená, že máte k dispozici
totožné údaje, které máme my - OTIS.
FLEXIBILITA
On-line zprávy a přehledné tabulky a grafy slouží jako nástroj pro
vizuální kontrolu funkčnosti vašich výtahů. Webová stránka e*Service
umožňuje jednoduchým způsobem zobrazit informace o vašich
jednotkách. Je možno si přizpůsobit jednotlivé přehledy a detaily
servisních činností pomocí rozbalovacích nabídek.
AUTOMATIZOVANÉ ZPRÁVY
Možnost nastavení pravidelného
zasílání vybraných reportů (PDF nebo
Word) do vaší e-mailové schránky.
Volitelná frekvence zasílání reportů
(měsíčně, čtvrtleně, půlročně, ročně).
DETAILNÍ INFORMACE
Informace dostupné v rámci služby
e*Service pokrývají období
posledních 12 měsíců.
Vybrané zprávy mohou zahrnovat údaje
za 1 den až 12 měsíců.
www.otis.cz
UPOZORNĚNÍ NA UDÁLOSTI
Možnost zasílání upozornění na e-mail
o servisních událostech v objektu
(hlášení a pravidelné servisní návštěvy).
NAŠE CESTA K EKOLOGICKÉ BUDOUCNOSTI
Zpráva o provozuschopnosti jednotlivých zařízení
1.Přehled provozních parametrů automaticky zobrazuje klíčová zařízení a servisní informace
2.Uživatel může ze seznamu vybrat požadovaný report
3.Zobrazení může být nastaveno podle požadované úrovně detailu
4.Uživatel může definovat období pro report
5.Kliknutím na odkaz u položky si uživatel zobrazí bližší detail
e*Service
- NOVÁ DIMENZE SERVISU VÝTAHŮ
e*Service
JE UNIKÁTNÍ SLUŽBA SPOLEČNOSTI OTIS V OBLASTI SERVISU VÝTAHŮ.
POSKYTUJE ELEKTRONICKOU FORMOU KOMPLEXNÍ INFORMACE O SERVISNÍ ČINNOSTI.
Jak službu e*Service získat?
1.
2.
3.
4.
Kontaktujte obchodního zástupce OTIS, se kterým podepíšete dodatek k servisní smlouvě
Zaregistrujte se v sekci e*Service na stránkách www.otis.cz
Pro využívání služby Vám stačí počítač s internetem
Využívání služby je zpoplatněno dle typu smlouvy o servisní činnosti, poplatek bude započítán
do pravidelného vyúčtování
5. Nabízíme Vám možnost si službu e*Service nejprve bezplatně vyzkoušet - viz informace níže
Naši obchodní zástupci zodpoví Vaše veškeré dotazy související s objednáním a využíváním služby.
VYZKOUŠEJTE SI FUNKČNOST SLUŽBY e*Service
ZDARMA
· Otestujte si rozsah služby na ukázkové výtahové jednotce - demo verzi
· Demo verze výtahu vám představí veškeré funkce a výhody služby, tj. přehled o provedené
servisní činnosti, detailní provozní informace či výstupní reporty v různých formátech
· Jak na to?
a. Otevřete stránky www.otis.cz v internetovém prohlížeči
b. V sekci e*Service klikněte na odkaz „Vyzkoušejte e*Service zdarma“
c. Otevřete registrační formulář kliknutím na odkaz „Nová registrace“
v první části vyplňte jen potřebné identifikační údaje označené hvězdičkou
v druhé části pouze označte pole „DEMO“, potvrzením formulář odešlete
d. Nejpozději následující pracovní den budete e-mailem informováni o aktivaci bezplatného
využívání služby
e. Pro přístup k demo verzi vždy použijte Vaši„e-mailovou adresu“ a „heslo“
Oblast
PRAHA A STŘEDNÍ ČECHY
ZÁPADNÍ ČECHY
SEVERNÍ ČECHY
VÝCHODNÍ ČECHY
JIŽNÍ ČECHY
JIŽNÍ MORAVA
SEVERNÍ MORAVA
Obchodní zástupce
Jiří Šultys
Alena Zybarová
Pavel Skopec
Jiří Kratochvíl
Jakub Hradil
Marcel Klaudinger
Karel Schwarz
Jan Kohoutek
Petr Néma
Vítězslav Žemlička
Jiří Ulver
Jan Peterka
Petr Podlesný
Jan Hauser
Jiří Dobeš
Jiří Kvíčala
Lubomír Kročil
Jiří Otáhal
Petr Sveřepa
e-mail
[email protected]
alena. [email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
www. otis .cz
Telefon
724 228 108
724 228 323
724 228 004
724 228 247
724 228 328
724 228 151
724 228 248
724 228 249
724 228 206
724 228 204
724 228 252
724 228 317
724 228 251
724 228 142
724 228 031
724 228 352
724 228 351
724 228 402
724 228 404
Download

eService