NO
131001126
İSİM
SOYİSİM
Abbas UYSAL
SONUÇ
63
BAKIRTAġ
141001023
Abdullah
131001073
Abdullah Fatih
GEVġEMEZOĞLU
81
Adem SOYLU
36
130901004
80
120905020
ADNAN SEÇKĠN
141001034
Afife
ÖZKAL
70
141001066
Ahmet Aydın
TAġĞIN
81
130905040
Ahmet Burak AKġĠT
141001008
Ahmet Salih
15
45
KARAOĞLU
83
13340502004
Ali SARI
141001069
Aslıhan
130905022
Aslıhan ORHAN
141001089
Aybike
130905025
Aylin BAKIR
130905004
AyĢe Betül ĠREN
130110012
AyĢe Sümeyye
ÖZTÜRK
141001035
AyĢenur
TÜFEK
87
140105033
Bahar
GĠDERSOY
62
130111015
Bahar KÜTÜK
130901040
Bahri ġAHAN
130905043
Bayram BAYRAMOV
140905022
Bedirhan Tarık
MERMER
32
140905034
Berk Sencer
KARINCALI
71
140105017
Berna Hande
CAN
41
62
KUL
93
49
ASLAN
66
57
59
41
9
38
47
Berre YETİM
36
141001047
Betül
ġĠMġEK
130111041
Betül BALLIKAYA
141001088
Betül Ceyda
BAġOL
84
141001056
Bilal
SOFĠOĞLU
68
92
40
130901017
Bilal ÇETĠN
130105026
Bircan AKYÜZ
141001087
Buğra Kaan
130110034
BüĢra TONYALI
130905032
Celal AKBAġ
141001004
Celaleddin
130905021
Çağrı GÜVEN
130110028
Çiğdem YÜZER
141001060
Damla
AKIN
34
141001097
Demet Ġlkim
YAYLA
73
141001051
Dicle Rotinda
ÖZDAġ
93
141001013
Didem
CAN
60
130111035
Dilan ALKAN
141001071
Dilruba
TORUN
87
141001040
Dilsu Dicle
ERKAN
90
120110031
Ebru OLTULU
141001102
Elif Sena
130105015
Elif Suna YILMAZ
43
130901038
Elifnur AYDIN
24
130901020
Esad ġamil GÖKTAġ
141001057
Esma
ERĠKLĠ
39
141001052
Esra
TAHMAZOĞLU
94
130105033
ESRA TAġDEMĠR
131001103
Eyyüp TOPAK
13340501003
46
14
UZ
77
55
20
ÜNAL
62
45
55
27
34
KAYA
49
26
29
50
Ezgi YILDIZ
62
130110006
Fatih YUMAK
47
130110023
Fatma KÖMÜġLÜ
130110042
Fatmanur GÜLMEZ
130901031
Fatmanur TAġGIRAN
141001045
Feyza
13340502013
Fuat UÇAR
62
38
60
KESKĠN
47
65
141001007
Fulya Buse
130901045
Furkan BAġAR
130901019
Furkan YuĢa GEMĠCĠ
130901018
Gamze DUVARBAġI
130110036
Gamze TÜRKMEN
130105028
GÜNGÖR
53
11
60
52
Gizem YILDIZ
141001033
Gökçe
130110018
Gülcan ASLAN
141001014
Habibe Kübra
74
26
ALTUNTAġ
48
27
COġKUN
73
HAMZA UYSAL
71
131001081
Harun AKKAYA
71
141001064
Hilal
130105011
Hilal TEPEDÜZÜ
141001030
Hüseyin Furkan
130901025
Ġbrahim DURSUN
141001036
Ġhsan
AġKAR
62
141001077
Ġlknur
ÖZTÜRK
85
130110033
Ġlknur TANRIKULU
TAġDAN
70
32
KARAMEKĠK
73
39
49
İmtisal ÇELİK
76
141001018
Ġrem
KARAMAN
71
140110009
Ġrem
DAĞARSLAN
43
141001022
Ġsmail Eren
SEKĠN
76
140905010
Ġsmethan
ÇEĞĠNDĠR
82
130901037
Kadir SAÇĠN
130110024
Kamile YEġĠLOVA
130110001
Kübra ÇELĠK
130105034
Kübra KARCIOĞLU
130901005
Kübra
KATMERLĠKAYA
60
M.SALİH HAKSEVEN
70
141001043
130110027
Mahmut Hüdai
Mecra BOSTAN
51
38
19
29
DEMĠR
78
55
141001059
Mehmet Ali
ARIKAN
72
141001053
Mehmet Nurkan
GÖRGÜN
32
141001058
Mehmet Özgür
ÇELĠK
50
13340501019
Melek KAÇAR
120110041
MELĠKE AYDIN
130110022
Melike TOSUN
49
130901047
Melodi Buket
KANLIOĞLU
74
141001005
Mert
13340501027
22
11
ÖNER
Mert Sabri KARAMAN
88
56
130105029
Merve ĠNGEÇ
130905014
Merve VURAL
141001017
Meryem
MACĠT
53
141001096
Mihriban
BAYRAKTAR
90
141001072
Mine Nur
ZAFER
77
130901021
Mirac BAġOĞLU
16
58
57
MOHAMMAD
YAZAN
70
140905013
Muhammed Emin
ÖZATA
41
141001091
Muhammed Yasir
ÖZTÜRK
55
141001054
Muhammet
YOZBATIRAN
63
141001037
Muhammet Ali
SARI
79
130105045
Muhammet Ali
AKKAYA
Muhammet Yusuf
YILMAZ
130905006
130901013
130110004
31
MUHİTTİN ÇİFTÇİ
52
Muhsin TURAN
44
Musa YILMAZ
63
MUSTAFA
ALABDALLAH
130110026
42
ALALEWY
86
Mustafa ASLAN
37
MUSTAFA EMRE
ŞEKER
50
130110030
Mustafa GACAR
29
130105004
Mustafa YALÇINKAYA
130105009
Münevver Sibel
ġENER
35
41
NADERA
ALSAMMAN
89
141001019
Nazire
ÇELEM
62
130110011
Nermin SOYTÜRK
13340502007
Nevin Evrim Küçük
130905042
Nıjıatı NIZAMIDING
141001099
Nigar
13340502012
40
55
32
ERTEKĠN
Nurgül UZUNEL
66
52
141001011
Ogün
GERBOĞA
40
141001092
Oğuzcan
BALTALI
70
131001005
Oğuzhan EKĠZ
130110038
Okan ERGÜN
13340501001
130905017
36
Olcay Can KAPLAN
55
Onurhan ATEġ
ORÇUN
130110007
Ömer ESKĠ
131001035
Ömer Furkan GÜREL
13340502005
55
49
SAVAŞ
64
56
Özge KAHYA
141001076
Özgür
130110035
Özlem EKĠNCĠOĞLU
130110017
Öznur KOÇAK
91
58
GENÇTÜRK
88
34
57
PINAR TÜYLÜ
61
Rabiya ARSLAN
38
131001119
Rıdvan KOYUNCU
120905044
RUSTAM BESHIMOV
11
Rümeysa ÜLKÜ
50
130901026
Sabire Ebrar
KARADENĠZ
35
130905019
Sabriye DEMĠRCĠ
SALEH
59
47
JARKAS
39
130110002
Salih AKIN
39
130110031
Secaettin Cem
SAKLAYICI
22
130111037
Seher SERĠN
50
141001063
Selay
TAY
Selen DADAŞ
78
51
130901033
Selim TUĞLU
130905037
Serap KÜÇÜKALCAN
130901024
Serdar KASAK
49
Serhat UYSAL
44
130901014
SHAHED
48
64
ALOBEID
73
120110035
Suheyb TERZĠ
130901036
Suzan Kübra SAVAġ
141001046
ġeyda
BAKIR
51
141001031
ġeyma
BAYRAM
64
130901011
ġeyma DURSUN
141001032
ġurahbil
YAĞBASA
51
141001024
Tuba
ÖZTOPRAK
75
130905015
Tufan SÜNBÜL
13340501032
Tuğba DEMĠR
130901007
Tuğba YeĢim
GÜRBÜZ
130901035
Tuğberk KESKĠN
141001050
UlaĢ Can
130111023
Ülkü Hilal ÜÇÜNCÜ
141001101
Ülkü Nur
130901039
Ümit BAYRAK
131001076
Yakup TÜFEK
130905031
Yalçın GÜNDOĞDU
34171585622
130905026
YASEMĠN
55
35
54
58
41
45
58
KOLAÇ
93
16
KIRMAN
51
18
66
42
DENĠZLĠ
81
Yunus ARTAGUS
54
130901027
Yunus Emre
DOĞANÖZÜ
28
130110021
Yunus KOÇ
7
YUNUS YILMAZ
141001061
Zafer
130110015
Zafer ÖZSOY
14
ġANLI
31
59
140905005
130901012
141001080
120105015
130901010
130901032
Zeynep
KIRKARLAR
Zeynep PEKER
47
46
Zeynep Sena
ERAKKAYA
ALKHALIDI
ALĠ
girmedi
USAME
HALBUNĠ
girmedi
HAMDĠ ALPASLAN
Muhammed Fatih
KORKMAZ
Mahmut Ubeyde
YILDIRIM
79
girmedi
girmedi
girmedi
130111024
Dilan YÜKSEKBAĞ
girmedi
130110019
Oğuzhan DĠKĠCĠ
girmedi
130111031
Yakup KAYA
girmedi
130105040
Dilek ÇELĠK
girmedi
130111030
Sevgi DAMAR
girmedi
13340502014
Yunus Emre KALELĠ
girmedi
13340502009
Sinem DAĞKIRAN
girmedi
13340501031
Selami KÖKÇAM
girmedi
Download

Sonuçları görmek için TIKLAYIN