Případová studie - ZyXEL Customer Marketing
ZyXEL HotSpot srdcem moderní
infrastruktury pro seniory v Brně
„Společnost ZyXEL je pro nás dlouholetým dodavatelem spolehlivých produktů
s velkým důrazem na kvalitu, standardy a s excelentní podporou. Inovativní nasazení
technologie CAPWAP v aktivních prvcích řady produktů NWA business pomohlo
vybudovat robustní bezdrátovou síť.“
Jindřich Beránek | jednatel Vysco plus s.r.o.
„Došlo tady k souběhu dvou šťastných náhod. Zaprvé jsem matematik a citlivě
vnímám potřebu technické podpory pro dobrou organizaci řízení a tok informací.
Za druhé jsme měli velké štěstí, že jsme natrefili na šikovného „ajťáka“,
pana Beránka z firmy Vysco, který si celý projekt vzal doslova za svůj.“
RNDr. Mgr. Helena Valkounová
Ředitelka Domova pro seniory
DSL
Security
FTTx
Wireless
VoIP
Switch
Storage
Home Networking
Znáte ZyXEL?
Světová jednička v prodeji ADSL směrovačů
Světová jednička v prodeji firewallů a VPN bran pro malé a střední firmy (SMB)
Evropská jednička v prodeji bezdrátových
zařízení WLAN
Světová jednička v prodeji zařízení VDSL
Na rozdíl od mnoha dalších prodejců
síťového zařízení spoléhá ZyXEL při vývoji
nových řešení na vlastní výzkumné
a vývojové týmy.
Technická podpora všech výrobků ZyXEL
je zajišťována vlastním týmem situovaným
v České republice
Staňte se certifikovaným partnerem
společnosti ZyXEL. Všichni prodejci síťových
řešení mají možnost zaregistrovat se do
partnerského programu ZySTAR.
Kvalifikovaní partneři obdrží školení
o výrobcích firmy ZyXEL a po své certifikaci
mohou využívat obchodních výhod a kvalitní
podpory přímo od firmy ZyXEL pro všechna
naše řešení.
Domov pro seniory Mikuláškovo nám., p.o.
v Brně je zařízení sociální péče, jehož
zřizovatelem je město Brno. Bylo uvedeno
do provozu v roce 2003 a je určeno
pro seniory se zdravotním handicapem
(fyzickým, psychickým nebo kombinovaným).
Kapacita komplexu je uzpůsobena pro
120 klientů, kteří jsou ubytováni
v šedesáti jednolůžkových a třiceti
dvoulůžkových pokojích.
Vedení domova pro seniory si uvědomuje,
že časem se jejich klienty začnou stávat lidé,
kteří byli s informačními technologiemi
zvyklí pracovat celý život a nebudou se
jich chtít vzdát. Proto se rozhodlo vyjít
vstříc novým komunikačním možnostem
pomocí internetového připojení, které
mohou využít jak zaměstnanci ke
zkvalitnění péče, tak klienti a také hosté
třeba k zábavě nebo poučení.
Výzva
V budově Domova pro seniory v Brně
měla donedávna přístup na internet pouze
určitá část zaměstnanců a klienti z jediného
klientského počítače umístěného v místnosti
knihovny. „Toto řešení se začalo jevit
jako nedostatečné, proto vedení domova
přemýšlelo, jak stávající stav změnit,“
vysvětluje paní ředitelka Valkounová.
Základním požadavkem projektu bylo
vybudování internetového WiFi pokrytí
v rámci celého zařízení, jež by poskytovalo
pro zaměstnance bezpečné internetové
připojení s přístupem například k lékařským
informacím a zároveň možnost využití
internetu samotnými klienty domova
a ostatní veřejnosti, jako jsou rodinní
příslušníci, přátelé atd.
Na základě tohoto zadání byla vypracována
i topologie sítě, kdy se datový provoz větví
na dvě části, které představuje jednak
interní zaměstnanecká síť a jednak šestnáct
bezdrátových přístupových bodů (Access
pointů). Internetový WiFi signál tak mohou
v celém prostoru využívat klienti i jejich
hosté.
Realizace
Dlouhodobě roste počet seniorů,
pro které již není problém práce
s informačními technologiemi. Mezi
zájemci o umístění do Domova pro
seniory se tak požadavek na možnost
internetového připojení ozývá čím
dál častěji. Za několik málo let tak bez
jakékoliv diskuse nebude internetové
připojení v podobných zařízeních luxus,
ale absolutní standard.
Schéma řešení
Možnost využívání internetu klienty
zařízení nebylo jedinou součástí projektu.
Internetové připojení dnes hojně využívají
rodinní příslušníci klientů během návštěv,
stejně jako třeba lektoři vzdělávání.
Vedení Domova pro seniory vnímá
i skutečnost, že náklady na pořízení vlastního
počítače jsou pro mnohé klienty poměrně
zatěžující. Proto jeden počítač (již nevyhovující
pro zaměstnance) umístilo do společenské
místnosti na jednom z klientských oddělení.
Počítač je označen jako veřejný a mají
k němu přístup jak klienti, tak návštěvy.
Ohromnou výhodou tohoto řešení je
skutečnost, že u počítače se schází několik
zájemců pohromadě, vzájemně si
„napovídají“ a nenásilnou formou tak šíří
„virus internetu“ dále.
Od prosince 2010 mají v komplexu Domova
pro seniory možnost přístupu na internet
i všichni klienti a jeho návštěvníci. S využitím
vlastních počítačů/notebooků se mohou
Shrnutí
na internet připojit prostřednictvím interní
Realizace projektu byla a je součástí
informovanosti. Navíc je nepochybné, že
bezdrátové sítě, a to nejen ve veřejných
dlouhodobého strategického plánu vedení
v blízké budoucnosti budou i obyvatelé
prostorách domova, ale i v soukromí
Domova k zajištění moderních způsobů
domovů pro seniory internet používat
klientských pokojů.
navazování kontaktů klientů domova
a požadovat naprosto běžně. Vedení
s okolím. Zařízení touto službou nejen
se tak na tento očekávaný a zcela
rozšířilo paletu možností komunikace
legitimní požadavek klientely připravilo
seniorů s rodinami či přáteli, ale přispělo
s patřičným předstihem.
Instalované technologie
• 1x switch GS-1548
Jde o 48portový gigabitový switch L2
s podporou pokročilé webové správy.
Je speciálně navrhnut pro malé až
středně velké sítě, kde je vyžadována
vysoká rychlost, pokročilé služby QoS
a bezpečnostní funkce.
• 1x switch GS-1500-24P
Jedná se o gigabitový PoE (Power over
Ethernet) switch na vrstvě L2 s 24 porty
100/1000Mbps s možností přepínání
na vrstvě 2.
• 16x WiFi přístupový bod NWA-3100
Bezdrátový přístupový bod pro
standardy 802.11a nebo 802.11b/g s až
patnácti nepřekrývajícími se kanály (nad
regulační doménou).
• 1x brána N4100 včetně tiskárny
Hotspot brána technologie 802.11n,
která nabízí přenosovou rychlost až
300 Mbps (přibližně pětinásobný nárůst
rychlosti ve srovnání se zařízeními
standardu 11b/g). Brána využívá MIMO
technologii „3 Trasmit 3 Receive“ (3 antény
pro vysílání, 3 pro příjem).
www.zyxel.cz
i k jejich sebevzdělávání, poučení a zvýšení
Klíčové přínosy
Bezpečně propojená kompletní síť
WiFi konektivita v celém prostoru zařízení domova
Malé nároky na údržbu a správu
Zvýšení konkurenceschopnosti a prestiže sociálního zařízení
O společnosti ZyXEL
ZyXEL je největším světovým dodavatelem DSL routerů. Jakožto specializovaná firma
v oblasti širokopásmového přístupu na internet a komplexních síťových a bezpečnostních
řešení, integruje ZyXEL do své nabídky produktů technologie WAN, LAN, xDSL, firewall,
wireless LAN, VoiP a routery. Centrála společnosti se nachází na Tchajwanu
a její produkty jsou nabízeny ve více než 150 zemích pěti kontinentů. České zastoupení
společnosti ZyXEL bylo otevřeno v roce 2004 a nese zodpovědnost za trhy v České
republice, Slovenské republice a v Polsku. Rozhodnutí otevřít kancelář společnosti
ZyXEL v České republice je logickým krokem rozvoje společnosti a odpovědí na
vzrůstající poptávku po řešeních s přidanou hodnotou a produktech společnosti ZyXEL.
Download

PříPadoVá studie - ZyXEL Customer Marketing