Magazín společností Broker Consulting, a. s., Fin Consulting, a. s., a Broker Expert, a. s.
březen 2011 | ročník II
Staňte se
hvězdou plesu
3
Pohodlná správa portfolia
Editorial
Nová on-line služba portálu penízeNAVÍC.cz nejen pro finanční poradce
Aplikace Moje finanční portfolio:
umožňuje přehlednou správu vlastního finančního portfolia
nebo také neomezeného počtu portfolií klientů,
kromě investičních produktů lze do portfolií přidávat také úvěrové,
spořicí a pojistné produkty,
automaticky provádí výpočty výkonnosti investičních produktů
i celých portfolií včetně vývoje a aktuálních stavů úvěrových
produktů (aktualizace vstupních dat na denní bázi!),
Prodloužená ruka úspěchu – Broker Consulting
umožňuje nastavit hlídače důležitých událostí
a nabízí mnoho dalších funkcí.
Přátelé, vítejte u nového čísla časopisu společnosti Broker Consulting OK Info. Březen
patří již tradičně k těm nejúspěšnějším obdobím roku. Letos však bude patřit také
jedné velkolepé akci. Půjde o konferenci s podtitulem „3 kroky k úspěchu“ a následný
ples. To samozřejmě přináší otázky, jak se správně obléci, jaký bude dress code a jaké
barvy letos budou v kurzu. Tápání je konec. Kolegyně Eva Sadílková zmerčila všechny
významné vizážisty, návrháře a přední výrobce obleků v České republice a připravila
pro vás návod, jak na to. Evo, děkuji jménem všech, kteří nemají návrhářskou školu
a rady při přípravě na akci s datem 26. 3. ocení.
Téma měsíce se tentokrát věnuje třem velmi zajímavým osobnostem. Pavlínu
Golkovou, Bohuslava Fajmana a Jiřího Jandu spojuje podobný osud. Všichni tři byli
velmi úspěšní ve svých předchozích zaměstnáních. Pod vlivem různých okolností ale
začali kariéru novou – ve financích a v Broker Consulting. Daří se jim, jsou úspěšní
a potvrzují starou dobrou pravdu. Kdo jednou úspěch zažije, osahá si ho, má velmi
dobré šance, že ho u nás zopakuje. A právě tento fakt je to, co nás bude stále dynamicky posouvat dál.
Spravujte finance efektivněji, registrujte se
ještě dnes. Zdarma.
A mimochodem. Děkujeme všem za rapidní nárůst čtenosti webu BeOK.cz. Od spuštění se návštěvnost zdvojnásobila. Zajímá vás, které články byly nejčtenější v poslední době?
n Drive Petra Nechutného
n Víkend celebrit Broker Consulting
n Broker Consulting v Hustopečích
n Broker Consulting potěšil Černé ovce
n Liberečtí kovbojové
Jan Lener
šéfredaktor
OK Medvěd
Možná si říkáte, kde jsem se tak dlouho schovával. Prostě jsem potřeboval čas pro sebe. Toulal
jsem se po Kanadě se svou grizzly kamarádkou. Bylo zajímavé zalovit si v tamních vodách
prochlazené rybky, ale Evropa je Evropa. Tady
je mi prostě lépe. Ale co se nestane. Přijedu
a hned tu na mě čekají ultrazajímavé historky.
V jedné z našich kanceláří, u jedné nejmenované
regionální ředitelky, začal prudit jeden menší
ředitel z konkurenční firmy. Telefonoval každému. Vykládal příběhy o trávě zelenější, chlebu
slanějším i vodě tekutější. I zvedla jednoho dne
regionální ředitelka po dalším telefonátu nejen
oči v sloup, ale také svůj smartphone, a zavolala
řediteli do konkurenční firmy. Dala telefon pěkně
nahlas, aby lidé na poradě vše dobře slyšeli.
A slušně pozvala pána od konkurence, aby přišel
a historky o trávě zelenější, chlebu slanějším
a vodě tekutější i s názorným výkladem beze
strachu všem povyprávěl. Pan ředitel zakoktal
a odmítl. Jak to bylo s trávou, chlebem a tekutostí vody se lidé nikdy nedozvěděli.
4
5
Svět Broker
Consulting
Systém
vzdělávání
Broker
Consulting
Svět Broker
Consulting
MANAK I
MANAK III
Chci být manažer.
Jsem ředitel.
MANAK II
Jsem manažer,
chci být ředitel.
dovednostní řada
profesionální konzultant
produktová řada
specializace:
základy hypotečního
úvěrování
hypoteční konzultant
hypoteční specialista
investiční specialista
specialista finančního
plánování
obchodní dovednosti
zátěžové tréninky
rozvojová řada
finanční matematika
základy obchodního práva
A – První setkání
Spoření
Zabezpečení
B – F inanční
plánování
Bydlení
Závěrečná
zkouška
C – Legislativa
Renta
6
7
Obsah
Anketa
Adoptivních rodičů a pravidelných dárců Dobrého skutku jsme se zeptali…
Proč jste se rozhodli spolupracovat touto formou s občanským sdružením Dobrý skutek?
Víte, jak byly vaše peníze využity?
OK Info, měsíčník společností
Broker Consulting, a. s., Fin Consulting, a. s.,
a Broker Expert, a. s.
Evidenční číslo periodického tisku
přidělené MK ČR:
MK ČR E 19587
Vydavatel:
Broker Consulting, a. s.
Jiráskovo náměstí 2, 326 00 Plzeň
IČ: 25221736
OBSAH
Šéfredaktor:
Jan Lener
Redakce:
Eva Sadílková
Autoři:
Jan Lener, Eva Sadílková, Jiří Čejka, Tomáš Kafka,
Bára Hrubá, Michal Zátko, Marta Žížková,
Mária Tkáčová, Erika Süčová, Lukáš Fencl,
Milan Tomášek, Dušan Tomčo
Fotografie:
Archiv Broker Consulting, Eva Sadílková, Jan Lener,
Nešo Matič, istockphoto.com, Michal Zátko,
Martin Flegl, soukromé archivy Petra Hrubého,
Tomáše Paura, Luďka Vokouna, Emila Malého,
Honzy Lenera a Pavla Matouška
Grafická úprava:
Alice Neugebauerová
Sazba:
Design Communications, Týn 641/4, 110 00 Praha 1
Jazyková korektura:
Jiří Podzimek
Náklad:
2500 ks
Tisk:
KAVKA PRINT, a. s., Ke Zdibsku 620, 250 67 Klecany
Vychází 7. března 2011
© Broker Consulting, a. s.
Bez písemného svolení vydavatele je zakázáno
jakékoliv užití části nebo celku díla, především
rozmnožování a šíření jakýmkoliv způsobem,
mechanickým nebo elektronickým, v českém
nebo jiném jazyce.
| Editorial Jan Lener | Prodloužená ruka úspěchu – Broker Consulting
3
| OK Medvěd
| Svět Broker Consulting Systém vzdělávání Broker Consulting
4–5
|Obsah
6
| Anketa Adoptivní rodiče a pravidelní dárci Dobrého skutku
7
8–11| Podpora prodeje Sloupek Jirky Čejky o novinkách ve vzdělávání
| Novinky v e-shopu | Školení hypotečních specialistů leden 2011
| Představujeme vám oddělení podpory prodeje | Severočeská mystery
visit na jedničku | Pětimetrový neon nad Plzní
12–13 | reportáž Kamera, klapka, točíme...
14–19 | principy Staňte se hvězdou plesu
20–21 | Výsledky leden 2011
22–28 | Téma měsíce Nebýval jsem vždycky finančníkem | Příběh první
– Jiří Janda | Příběh druhý – Pavlína Golková | Příběh třetí
– Bohuslav Fajman
| Fin Consulting Košický reprezentačný ples
29
30–31 | Business a etika Etická komisia bude na Slovensku riešiť sťažnosti
klientov
| Slovensko Výsledky január 2011 | Súťaž o víkend v Alpách
32
33| Reportáž Víkend celebrit
34–35 | Investice Vydělávat bez stresu? Jde to, a přitom stačí tak málo
36| OK Finanční centra Broker Expert v centru Berouna
37–38 | Relax Co bylo cool, když jsem začínal podnikat
Jaroslava Šlaufová
oblastní ředitel
Když se před časem tato možnost někomu
pomoci prezentovala, přišlo mi samozřejmé
se připojit. Mám vnučku ve stejném věku,
jako je nevidomá dívenka, která je klientkou
Dobrého skutku. O tuto dívenku se stará babička, pro kterou jsou získané peníze určeny.
Sama jsem s vnučkou trávila mnoho času
v motolské nemocnici. A tak mně připadá
samozřejmé pomoci tam, kde je potřeba.
S Bárou Hrubou jsem již spolupracovala
i při dalších případech. Když mi pak malý
pacient volal (bylo to na Vánoce), byl to pocit
k nezaplacení.
obohacovalo, a dělalo mi dobře, když jsem
aspoň troškou mohla přispět.
Když přispívám, musím za tím vidět
něco nebo někoho konkrétního. To mi
Dobrý skutek umožnil a s důvěrou zasílám
peníze chlapečkovi, který je potřebuje
na respitní péči.
Určitě tím nekončím. Až začnu opět
naplno pracovat (Janě se v červenci 2010
narodila holčička Sherin – pozn. red.)
a příjem se zvýší, budu přispívat víc. Je to pro
mne samozřejmost.
Líbila se mi aktivita regionální ředitelky
Jindřišky Dresslerové, která rozeslala informaci ohledně Dominika Píši (vnuka naší
kolegyně Evy Patové). Hned jsem věděla,
že musím něco zaslat. Potřebuji ztotožnění
s daným příběhem.
Pavel Šimků
oblastní ředitel
Jana Štantejská
manažer senior
Když jsem přišla do Broker Consulting
a dozvěděla se, že tady existuje Dobrý
skutek, ihned jsem zbystřila. Už v minulosti
jsem přispívala na nevidomé. Měla jsem
profesorku němčiny a angličtiny, která
byla nevidomá. Jezdila jsem s ní na různé
akce pro nevidomé a viděla jsem, kolik tito
lidé mají energie, chuti na sobě pracovat
a rozvíjet se... Zdravý člověk žasl. Tolik mě to
Bylo to jednoduché: když jsem začínal
v tomto oboru (a nebylo to u Broker
Consulting), již při podpisu vstupních papírů
jsem bez možnosti výběru podepsal, že
budu posílat měsíčně 1 % z provizí. V této
nejmenované firmě to byl standard. Pak
nějak slovo dalo slovo s Bárou Hrubou a tato
možnost byla i v Broker Consulting, za což
jsem moc rád.
Také bych chtěl poděkovat celému
týmu v Meteoru, protože když jsem přišel
s touto myšlenkou pravidelných darů,
všichni se přidali.
Pravidelní dárci – ať už „adoptivní
rodiče“, spolupracovníci, kteří posílají 1–2 %
z provize, nebo ti, kteří posílají fixní částku
trvalým příkazem, jsou pro naše sdružení
hotovým pokladem.
Adoptivní rodiče opakovaně darují
finanční prostředky konkrétním klientům,
u nichž jednorázová pomoc nic neřeší. Jsou
to většinou velmi těžce a hlavně trvale postižení lidé, o které se stará rodinný příslušník. Ten potřebuje odpočinek od „24hodinové služby“, což zajišťují speciálně školení
Co se týká využití peněz, které Dobrému
skutku posílám, vím, že byly využity dobře
a užitečně. Protože lidem z Dobrého skutku
v tomto směru plně důvěřuji.
Václav Vích
oblastní ředitel
František Rejzek
oblastní ředitel
Nabídku stát se adpotivním rodičem Dobrého
skutku jsem dostal už před léty od Báry
Hrubé a bez váhání jsem ji přijal. Protože
každý z nás potřebuje čas od času podporu
nejen psychickou, ale i finanční. Mám to
štěstí, že pracuji v oboru, kde se peníze dají
velmi dobře vydělat. Ještě větší štěstí je, že
mohu spolupracovat se skvělými lidmi nejen
z mého týmu, ale i napříč firmou. Žiji si svůj
sen. Uvědomuji si ale, že ne každý má to štěstí
být obklopen skvělými lidmi a dělat, co ho
baví. Proto má finanční pomoc skrze Dobrý
skutek chce pomoci Jakubovi Černohorskému
také žít svůj sen. V životě se každému z nás
mohou stát události, které neovlivníme. Pak
platí, že v nouzi poznáš přítele. Tím přítelem
se stal Dobrý skutek už pro řadu dětí a dalších
klientů.
Jak konkrétně byly využity peníze? Vím
přesně, kam putují mé peníze, a transparentnost byl jeden z důvodů, proč jsem se rozhodl
i skrze Dobrý skutek pomáhat. Jak znám
Báru Hrubou, vím, že veškeré peníze, které
Dobrý skutek od dárců dostává, budou vždy
vynaloženy účelně. Tímto bych rád poděkoval
celému týmu Dobrého skutku za to, že dělá
skvělou práci, práci, která má smysl.
ošetřovatelé. Na úhradu jejich tzv. respitní
péče přispívají právě adoptivní rodiče.
Ostatní pravidelní dárci nám umožňují
vytvářet na transparentním účtu tzv. rezervu, z níž hradíme méně atraktivní žádosti,
které se přes webové stránky samy neplní.
Jsou to např. žádosti dospělých klientů,
seniorů a různých neziskových organizací, které o potřebné pečují. Pravidelní
dárci si zpětně mohou zkontrolovat, kam
byl jejich dar „přiřazen“, kde konkrétně
pomohl. Na webové stránce: http://www.
Myslím, že o dobrém skutku se nemá mluvit,
ale dobrý skutek se má konat. A to nejen
v našem Dobrém skutku. Ale přece jen se
pokusím odpovědět na otázky.
Důvod mého rozhodnutí stát se adoptivním rodičem a pravidelným dárcem Dobrého
skutku souvisí s tím, co jsem napsal výše.
Adoptivní rodič je velice zajímavý projekt,
jelikož víme, komu s manželkou konkrétně
pomáháme. Asi to souvisí s tím, čeho chce
člověk v životě dosáhnout. Buď dělám jen
tolik, že mám starosti sám se sebou, nebo
udělám vždy něco navíc, abych mohl udělat
radost i ostatním.
Jestli vím, jak byly využity peníze,
kterými jsem na Dobrý skutek přispěl?
Ano, vím. U adoptivního rodiče je to jasné
a u ostatních peněz jsem vždy věnoval
prostředky konkrétnímu človíčkovi. Pouze
za peníze, které jdou na Dobrý skutek, u termínu „příspěvek na auto“ neznám přesný
účel jejich využití. Ale jelikož znám Báru,
n
jsem naprosto v klidu.
dobryskutek.cz/4512/sekce/kdo-pomohl/
najdete své dary zadáním svého příjmení
do okénka vyhledávače (Vyhledávač je v rekonstrukci, proto nevěšte hlavu, pokud se
vaše jméno nezobrazí napoprvé. V takovém
případě přijměte naši omluvu.). Adoptivní
rodiče se najdou na adrese: http://www.
dobryskutek.cz/4509/sekce/adopce-dobreho-skutku/.
Děkujeme všem, kteří s námi trvale
spojili své kroky!
Za tým Dobrého skutku Bára Hrubá
8
9
Podpora
prodeje
Podpora
prodeje
Sloupek Jirky Čejky
Školení hypotečních specialistů leden 2011
V rubrice podpora prodeje se tentokrát zaměříme především na vzdělávání. V polovině roku
2008 jsme v Broker Consulting spustili vzdělávací systém, sestavený z Finanční abecedy, Finanční
akademie a Manažerské akademie, který stál u zrodu úspěšné kariéry mnoha našich konzultantů
a manažerů. Jeho kvalitu podtrhuje i skutečnost, že jsme byli mezi prvními, kdo získal Certifikaci
vzdělávacího systému, udělovanou USF.
Začátkem února 2011 skončilo školení našich nových hypotečních specialistů.
Tento cyklus čtyř školicích dní navázal na semináře pro hypoteční konzultanty,
které proběhly na podzim loňského roku, a byl zaměřený na další rozšíření
znalostí o hypotékách.
Nyní, téměř po dvou a půl letech, přicházíme
s jeho inovací. Od února 2011 byly zavedeny
některé změny, které náš vzdělávací systém
zefektivní a umožní další růst v následujících
letech. Na následujících řádcích přinášíme
odpovědi na vaše nejčastější dotazy týkající
se změn ve vzdělávacím systému.
A konečně třetím důvodem byla odpovědnost. Naším cílem je zajistit větší odpovědnost manažerů jednotlivých skupin za proces
výběru a zapracování nových spolupracovníků. Zapojením zemských, regionálních
a oblastních ředitelů současně posuneme
vzdělávání na kvalitativně vyšší úroveň.
Proč došlo od února 2011 ke změnám
ve vzdělávacím systému?
Z důvodů, které nás vedly ke změně,
zmíním tři nejdůležitější. V první řadě je
to příchod nového obchodního nástroje – Základního finančního plánu. Naším
cílem je co nejdříve zapracovat naše nové
spolupracovníky, tak aby dokonale zvládli
Základní finanční plán a dokázali s ním co
nejefektivněji pracovat.
Druhou myšlenkou, která nás vedla
k úpravám systému, je jednoduchost. Původní vzdělávací systém, a to především jeho
první část – Finanční abeceda, na sebe nabalil
mnoho zbytečností, které se ukázaly neefektivními a mnohdy komplikovaly proces zapracování. Naopak se z něj vytrácely dovednosti,
které jsou pro úspěch v našem oboru klíčové.
Mám tu na mysli zejména nárůst množství
produktových znalostí na úkor praktických
obchodních dovedností a budování postojů.
Jak se nováčků dotknou změny
v zapracování?
V procesu zapracování nováčků se upravená
Finanční abeceda projeví zejména zkrácením doby zapracování, větším důrazem
na trénink praktických dovedností a možností čerpat znalosti a zkušenosti od úspěšných ředitelů společnosti.
Co vše budou muset nováčci absolvovat před zkouškou Z? Kolik času
od nástupu mají na „Zetko“?
Závěrečnou zkouškou končí Finanční abeceda a nováček se na ni nominuje absolvováním předepsaných seminářů. Zúčastnit
„Zetka“ se může nejdříve po třech měsících,
během kterých prokazuje především praktické využití znalostí a dovedností v práci
s klientem. Nováček musí absolvovat závěrečnou zkoušku nejpozději do šesti měsíců
od zahájení spolupráce.
Struktura závěrečné zkoušky je stejná
jako doposud – písemným testem prověřujeme odborné znalosti, ústní zkouškou pak
základní obchodní dovednosti a praktické
zvládnutí přípravy řešení u modelových
klientů. Více prostoru budeme věnovat
diskusi nad výstupy jednotlivých řešení
včetně náležitostí vyplývajících z předepsané legislativy.
K jakým změnám došlo v organizaci
seminářů?
Na organizačním zabezpečení seminářů
se podílejí jak zázemí společnosti, tak jednotlivé obchodní struktury. Odpovědnost
za organizaci a průběh Finanční abecedy
nesou zemští ředitelé. Asistentky jednotlivých ředitelství mají kompetenci vypisovat
jednotlivé semináře na OK Netu, a to včetně
úvodního semináře „A“ a legislativního
semináře „C“. Co se týká poplatků, systém
zůstává stejný – budou vybírány v hotovosti
přímo na semináři. Týká se to jak spoluúčasti, kterou vybíráme na úvodním semináři
A, tak správního poplatku souvisejícího
n
s registrací PPZ u ČNB.
V dubnovém čísle se dočtete o novinkách
ve Finanční a Manažerské akademii.
Novinky v e-shopu
I v březnu je firemní e-shop opět bohatší
o nové reklamní předměty a materiály,
stručně představujeme tři z nich.
Kuličkové
pero ECONOMY
posouvá cenovou hranici propisek nižší třídy
v e-shopu na 9 Kč, a to při zachování solidní kvality
i vzhledu. Toto pero také nahradí předchozí model
v prezentačním setu pro nováčky. Provedení je opět
v červené barvě s bílým potiskem.
Firemní rámečky pro SPZ (přesněji pro registrační
značky osobních automobilů) se dočkaly po dlouhé
době mírného redesignu. Typické červené čtverce
s nápisem „ok“ doplňuje webová adresa společnosti,
a to ve své nezkrácené variantě (www.brokerconsulting.
cz). Výsledek
plnohodnotně
supluje původní
umístění
firemního loga při dosažení vyšší čitelnosti
a přehlednosti sdělení. V prodeji po párech – na přední
i zadní část vozu.
Prezentační list Evropská penze Prémium shrnuje
základní benefity tohoto produktu a nahrazuje původní
prezentér Evropská penze Plus. Jde o oboustranný
list formátu A4
s děrováním pro
založení do šanonu,
který spolu s ostatními
materiály obdrží
účastníci semináře
A Finanční abecedy.
Obvyklá statistika na závěr: Za měsíc leden vyřídily
referentky distribuce materiálů Miluše Hrubá
a Dagmar Zimmerová 306 objednávek. Materiály byly
vyexpedovány ve 238 zásilkách o celkové hmotnosti
2638 kg!
Tomáš Kafka, asistent marketingu
Toto školení úspěšně absolvovalo 23 spolupracovníků. Závěrečnou zkoušku složili
všichni bez problémů, neboť již v průběhu
seminářů byla celá skupina velmi aktivní
a bylo vidět, že opravdu jde o obor, který
je baví. Ke stávajícím licencím od čtyř bank
(Raiffeisen Bank, Hypoteční banka, Komerční banka a Česká spořitelna) si doplnili
licence od dalších pěti bank, a rozšířili tak
svoje „portfolio“ o produkty Unicreditbank,
Wüstenrot hypoteční banky, Volksbank,
mBank a LBBW. Porovnat všechny produkty
těchto bank už je časově docela náročné,
všichni tedy uvítali, že získali též oprávnění
pracovat se speciálním SW – srovnávacím
kalkulátorem. Bylo dost času i na podrobné
řešení různých příkladů. Trénink praktických
dovedností v podobě řešení příkladů „ze
života“ byl zpestřením mezi jednotlivými
licenčními školeními. Semináře se konaly
na domácí půdě, na naší centrále v Praze,
na Evropské.
Novým hypotečním specialistům přejeme hodně pracovních úspěchů, ať se jim
daří zúročit získané poznatky a informace.
Hypoteční centrum jim zůstává i nadále
k dispozici.
Marta Žížková,
hypoteční centrum
Představujeme vám oddělení podpory prodeje
Ať přijdete do Broker Consulting jako nováček nebo jste zkušení mazáci, kteří staví
svůj tým, nemůžete při své práci nenarazit na Luboše Kadlece. Společně s ředitelem
podpory prodeje Jirkou Čejkou má Luboš na starosti náš systém vzdělávání.
Potkáte ho na seminářích A, při závěrečných zkouškách Finanční abecedy, na seminářích Finanční akademie a školí i naše
manažery a ředitele v Manažerské akademii. Náplň své práce v Broker Consulting
popisuje Luboš takto: „Podílím se na tvorbě
vzdělávacího systému, který by měl zrychlit
nástup nováčků a zároveň vylepšit postavení manažerů. Manažerské začátky jsou
totiž nejtěžší – je třeba zvládnout jak svůj
obchod, tak i nábory a zapracování nováčků. A právě v tom chceme v rámci MANAK
I poskytnout servis – jak pracovat s lidmi
a tréninkové semináře na rozvoj dovedností
a budování postojů.“
O tom, že Luboš při svých seminářích
a zkouškách těží z vlastních, praxí ověřených
zkušeností, svědčí jeho bohatý profesní
životopis. Obchod mu učaroval hned po absolvování střední školy, kdy pracoval dva
roky v Centrotexu. Následovala studia na vysoké škole, po kterých se už jeho dráha
ubírala spíše manažerským směrem. Ve své
další kariéře si vyzkoušel leccos od pozice
náměstka ředitele Pramenu Strakonice přes
založení 1. teleshopingu v Čechách, podnikání v oblasti prodeje
nerezového zboží až
po tréningy a vzdělávání obchodníků, manažerů a ředitelů nejrůznějších firem. A protože
ho školení baví, zůstal
u něj dodnes. Zpracovával několik dlouhých
a významných projektů
pro pojišťovny a banky.
Od prosince 2009 se
podílí na vzdělávacím
systému Broker Consulting. „Na téhle firmě
se mi líbí, že je mladá a pružná. Mladá uvažováním a přes svoji velikost velmi pružná
a přizpůsobivá. A má spoustu skvělých lidí,“
pochvaluje si náš odborný lektor.
„Práce trenéra je energeticky hodně
náročná (snad po mně nepůjdou ekologo-
vé), a tak je potřeba se dobíjet a pečovat
o zdraví. Bez zázemí mé rodiny bych to nemohl dělat,“ tvrdí Luboš. Mezi jeho koníčky
patří jídlo, relax a sport. Největším relaxem
je lehnout si s knížkou (podle svých slov
zhltne tak jednu týdně), koncerty pořádné
hudby (AC/DC, Kiss nebo z klasiky Pink
Floyd), sauna, poezie
a jeho tři děti (dvě starší
dcery, z nichž jedna
studuje a druhá už
začala pracovat, a devítiletý syn Martin). Sport
je pro Luboše nepostradatelnou součástí
života. Pravidelně chodí
s manželkou na volejbal, rád si zahraje
tenis, ping pong nebo
florbal, který hraje se
svým synem Martinem. Magicky ho přitahuje voda, proto v zimě lyžuje a v létě moc rád
krotí windsurfing a jezdí na jachtu. S kolegou Jendou Šimkem hraje také příležitostně
rybniční hokejovou ligu.
Jeho oblíbené heslo je: „Člověk se má
n
tak, jak si zaslouží.“
10
11
Podpora
prodeje
Podpora
prodeje
Severočeská Mystery Visit na jedničku
Zastavení třetí – Jablonec nad Nisou, Anenské náměstí
Když mě začátkem února přivedly pracovní povinnosti na sever Čech, tedy do regionu,
který se mi poštěstí navštívit velmi sporadicky, napadla mě ta úžasná myšlenka – provést při té
příležitosti obhlídku místních klientských center a kanceláří, abych na vlastní kůži zažil pocity
klientů, pro které jsou tato prémiová obchodní místa budována. Byl jsem zvědav, v jakém stavu
najdu prostory, jejichž design a označení jsem ve valné většině navrhoval, tu před rokem, tu
před půl, tu téměř přede dvěma… Protože jsem toužil po zážitku vskutku autentickém, o svém
záměru jsem ani jednoho z navštívených předem neinformoval. Těšil jsem se, čím mě výlet
na Liberecko překvapí.
Zastavení první – Liberec, Na Perštýně
OK Finanční centrum Na Perštýně jsem
dosud znal jen z fotografií. S Michalem
Koubkem jsme věnovali spoustu času jeho
přípravám a hledání nejvhodnějšího řešení
označení i vybavení provozovny. Skutečnost
na místě však předčila mé očekávání. Nebývale prostorné klientské centrum, vkusně zařízený dvoupodlažní interiér v předepsaném
designu, usměvavá a ochotná asistentka za firemním recepčním stolem… Světelná výstrč
s výrazným „ok“ u vchodových dveří, stříbrný
panel s logem na rohové straně budovy,
vkusně polepené výlohy a svítící světelné
rámy s firemními plakáty v nich. Uvnitř brzy
po mém příchodu začala schůzka s klienty,
a tak jsem stačil s manažerkou klientského
centra, paní Ivonou Bakrlíkovou, prohodit jen
pár rychlých slov. Působila odhodlaně. OK
Finanční centrum na Perštýně na mě udělalo
skvělý dojem. Až na jeden mírně poškozený
reklamní nosič a od sprejerů „vyzdobenou“
fasádu nebylo co vytknout.
Do nedalekého Jablonce jsem vyrazil kvůli
touze vidět kancelář, kterou spolu sdílejí dvě
manažerky, Barbora Petelíková (Broker Expert) a Jitka Abrahamová (Broker Consulting).
Loni na podzim jsem elektronickou cestou
s oběma horečně řešil konečnou podobu
označení kanceláře, o které jsem byl už tehdy
přesvědčen, že má parametry klientského
centra. Při příjezdu na náměstí mě uvítal
mohutný třináctimetrový poutač s firemním reklamním sdělením. Byl umístěn nad
čtyřmi obrovskými výlohami, polepenými
texty, které reprezentují produktovou škálu
naší nabídky. Zamrzelo mě chybné umístění
Zastavení čtvrté – Liberec, OC Delta
Zastavení druhé – Liberec, Husova ulice
O klientském centru regionálního ředitele
Romana Huška v Husově ulici už toho bylo
napsáno hodně. Popisovat ohromující interiér
i exteriér, který si nezadá svým provedením
s bankovními pobočkami, by bylo ztrátou
času. I po osmnácti měsících provozu je
jedním z největších a vizuálně nejatraktivnějších klientských center Broker Consulting.
O výsledek své návštěvy jsem tedy neměl
nejmenší obavy. Přestože jsem u Romana
nebyl poprvé, znovu mě překvapila atmo-
firemního sloganu vůči značce na světelné výstrči. Ale jinak – měl jsem z pohledu
na označení kanceláře velmi dobrý dojem.
I interiér, ač u kanceláří není svázán žádnými konkrétními podmínkami, byl vybaven
nábytkem a doplňky ve firemních barvách.
Vnitřek působil velmi útulně a bylo znát, že
byl zařizován s láskou, zaujetím a s ženským
smyslem pro detail. I v Jablonci se pracovalo,
paní Barbora Petelíková se věnovala klientce,
a tak se mě ujala její dcera, která také začíná
kariéru ve finančním poradenství. Dlouho
jsme si povídali, hlavně o Finančním plánu.
Škoda, že jsem s sebou neměl Pavla Kačera…
Ve třetím patře obchodního centra Delta
v Liberci se v den mé návštěvy právě
realizovalo označení nové kanceláře Broker
Consulting. I zde oblastní ředitel Martin Bajzik přistoupil k označení prostoru velkoryse,
protože si to charakter prostoru vyžádal.
Dvě skleněné stěny a pět panelů pro firemní
označení nad nimi se během dne zaplnily
logy, nápisy a plakáty v černo-červeno-bílé
kombinaci a proměnili tuctovou prodejnu
ve výrazné obchodní místo, dobře identifikovatelné a skvěle reprezentující.
Jak mi Martin naznačil, i on uvažuje
o budoucí proměně v klientské centrum,
a že to myslí vážně, o tom mě přesvědčil
při mé druhé, odpolední návštěvě. Lepiči
reklam ještě dodělávali poslední detaily
reklamního polepu a uvnitř už intenzivně
probíhaly pracovní pohovory s uchazeči
o práci ve finančním poradenství.
i v očích našich současných i budoucích
klientů.
Do Plzně jsem se vracel v mimořádně
dobré náladě. Díky za to, Severočeši, jste
fakt „ok“.
sféra, která v Husovce vládne. Cvrkot je slabé
slovo. Prošel jsem si budovu zdola nahoru
a pak shora dolů, a všude se něco intenzivně
dělo. Konzultanti, klienti, manažeři, pohovory,
zapracování, zaškolování, příchody, odchody,
řád, systém, aktivita… Byla radost to chvilku
pozorovat. Zašli jsme s Romanem na oběd.
Ve stylové restauraci stál na každém stole
stojánek s informací, že na vyžádání je možné
u personálu restaurace obdržet speciální dárkový poukaz Broker Consulting. Co dodat víc?
Co říci závěrem? O image značky Broker
Consulting v Liberci a Jablonci nemám
strach. Je tu o ni dobře postaráno. „Kamenné“ pobočky společnosti, jak jsou vnímána
veřejností naše klientská centra, či tak
podařené kanceláře jako ty dvě výše uve-
dené, nejsou zárukou úspěšného podnikání
ve finančním poradenství. Představují ale
důležitý předpoklad k vybudování důvěry
mezi klientem a konzultantem. Jsou kamínkem do mozaiky, z níž je poskládán obraz
našich společností v očích veřejnosti, a tedy
Takto kvalitní zpracování firemního loga,
jeho rozměry a umístění v exponované
lokalitě čtvrtého největšího českého města
považuji – i vzhledem k sídlu společnosti
v Plzni – za výrazný marketingový počin,
který opět posouvá laťku marketingové komunikace firmy do vyšších pater. V tomto
případě obrazně i fakticky .
Co sděluje nová světelná reklama Západočechům? Že Broker Consulting je silná
společnost. Že je to stabilní subjekt, který
je v rozkvětu a expanduje. Źe na českém
trhu byl, je a bude. Že není třeba mít obavy
při rozhodnutí pro tuhle firmu pracovat
nebo být jejím klientem. Zkrátka – podporuje image důvěryhodného partnera
a tuto devizu je již nyní možné zužitkovat
v našem byznysu.
Plzeňský reklamní neon je také dobrým
příkladem kooperace obchodní sítě a centrály při realizaci lokálního či regionálního
marketingu. I v letošním roce mohou
provozovatelé klientských center využít
příspěvek centrály na marketingovou
podporu ve svých regionech a je pravděpodobné, že tato příležitost bude rozšířena
i pro provozovatele kanceláří. Stejně jako
loni bude čerpání příspěvku svázáno
přesnými pravidly a podmíněno splněním
určitých podmínek. Jejich přesné znění
brzy naleznete na OK Netu a okomentuji
je pro vás také v některém z příštích čísel
časopisu OK Info.
Přeji všem úspěšný březen.
Pětimetrový neon nad Plzní
V únoru se na střeše nedávno
dostavěné administrativní budovy
Hamburk v Plzni rozsvítila nová
neonová reklama.
Logo Broker Consulting, provedené technologií tzv. krabicových písmen s neonovou trubicí uvnitř, má úctyhodných 5 metrů na šířku a 1,8 metru na výšku. Reklama se
nachází na jedné z nejrušnějších křižovatek
v Plzni (Tyršova – Sirková – U Prazdroje)
a efektivitu jejího umístění ještě podtrhuje
fakt, že v prvním poschodí moderního
objektu se nachází obrovská multifunkční
kancelář Jaroslava Černého, zemského
ředitele Broker Expert.
Příprava realizace takové světelné
reklamy je vcelku náročným procesem.
Od zpracování projektu, statického
posudku, vyjednání smluvních podmínek
s pronajímatelem přes výrobu, instalaci
(za pomoci vysokozdvižné plošiny) až
po revizi hotového elektrozařízení a hromosvodu. Výsledek však obvykle stojí za to.
MICHAL ZÁTKO,
MARKETINGOVÝ MANAŽER
MICHAL ZÁTKO, MARKETINGOVÝ MANAŽER
12
13
Reportáž
Reportáž
Kamera, klapka, točíme...
4 otázky pro obchodního ředitele
Viléma Podlisku
Viléme, strávil jste dva dny s našimi 14 konzultanty na tréninku
obchodních dovedností. Sledoval jste pozorně jejich výkony
při simulaci PR1 před kamerou.
Jaké silné a slabé stránky našich
konzultantů jste při tréninku
objevil? Jaké chyby se objevovaly
nejčastěji?
Důležitou vlastností všech, kteří se
na tento trénink přihlásili, je, že mají
velkou ochotu se učit. To je podstatné a to je odlišuje od těch ostatních.
Všichni zvládli základní postupy, v tom
jsou velmi dobří. Teď trénujeme drobné nuance, to znamená, aby měli co
největší úspěšnost na schůzkách, aby
byli úplně profi.
Je čtvrtek, 17. 2. 2011,
a v konferenčním sále hotelu
Ermi v Jincích právě manažer
Michal Klátil předvádí ukázkový
prodejní rozhovor. Roli klienta
hraje jeho kolega a dalších 14 lidí,
včetně obchodního ředitele
Viléma Podlisky a odborného
lektora Luboše Kadlece, je oba se
zájmem sleduje. V rohu místnosti
stojí stativ s kamerou, která celou
situaci s nekompromisní přesností
zachycuje.
Ptáte se, na jaké akci jsme se to ocitli? Jedná
se o zátěžový videotrénink obchodních
dovedností, který je součástí Finanční
akademie Broker Consulting.
Michal Klátil se za chvíli dozví od svých
kolegů a také od Viléma Podlisky, jak na ně
jeho výkon zapůsobil. Rozeberou společně
každé slovo, každé gesto a jeho možný
dopad na průběh obchodního jednání.
Po Michalovi před kameru zasedne další
z účastníků tréninku a stejná situace se
bude opakovat v novém obsazení.
Přesně tímto způsobem probíhal
dvoudenní seminář, kterého se zúčastnilo
14 profesionálních konzultantů. Tato forma
tréninku obchodních dovedností se stala
od zavedení nového systému vzdělávání
součástí naší Finanční akademie.
První termín zátěžového videotréninku
byl stanoven na 17. a 18. února a prezenční
listina byla okamžitě plná. Kvůli velkému zájmu byl rozšířen počet účastníků. Příležitost
vypilovat své obchodní dovednosti, získat
zpětnou vazbu od těch nejpovolanějších
a dostat se mezi obchodnickou elitu získalo
nakonec těchto 14 talentovaných spolupracovníků: Pavlína Golková, Jan Havrda, Petr
Hloušek, Karel John, Michal Klátil, Michal
Lazarčík, Vítězslav Marhold, Pavel Mičan,
Petr Novota, Lukáš Suchý, Pavel Svatoň, Jiří
Svoboda, František Švejda a Jan Závada.
Co se dozvěděli nového a jaký vliv bude
mít tato zkušenost na jejich další kariéru
a výši příjmů? To se dozvíte z následující
ankety se třemi z účastníků.
Na toto školení jsem byl nominován Miloslavem Vaňáskem, za což mu děkuji.
Líbilo se mi, že každý přemýšlí jinak a že
to tady můžu vidět. Stejně jako jsou různí
klienti, tak i konzultanti mají svoje způsoby
prodeje. Je to taková hra mezi klientem
a konzultantem. Ten, kdo si tu hru užívá
a toho druhého se snaží poslouchat,
zjistí, kde je možnost obchodu, a většinou
vítězí. Nicméně stále pro mě platí, že když
budeme v prodeji nejlepší obchodníci, ale
nebudeme mít navolané schůzky, pak ani
bůh, ani Vilém nepomohou…
Anketa
byla hlavně zpětná vazba Viléma Podlisky
po každém videu. Z každého jsem si vzal
několik poznatků.
Michal Klátil
manažer
Jaké to vzbuzuje emoce, když na sebe
před tolika lidma koukáte na televizi?
Hlavní je, co člověk říká a jestli vnímá klienta. A také ta zpětná vazba. Jestli to, co říká,
je efektivní a jestli to nejde říct snáz a líp.
Co jste se dnes naučil?
Tím, že se člověk vidí na videu, získává zpětnou vazbu, podívá se „pravdě do očí“ a vidí,
jak je na tom s gestikulací, s tónem hlasu,
s mimikou, s projevem. Užitečná pro mě
Co vás přimělo se přihlásit?
Chci se neustále zlepšovat a vychytávat různé
mouchy. Je důležité umět pokud možno dokonale PR1 i PR2, abych to i mohl co nejefektivněji učit současné a budoucí nováčky. Tudíž i vnímám, jakým způsobem to Vilém učí, a snažím
se si to zapamatovat. Např. to, jak vždy, když
vysvětluje nějakou prodejní techniku, dokáže
ji logicky opodstatnit a přirovnat k něčemu
z běžného života. A to se mi moc líbí.
Jaký dopad očekáváte na bodový výkon
do dalšího měsíce?
Chci si držet průměrně okolo 200 bodů
vlastních měsíčně a body nováčků. Myslím,
že tento trénink určitě pomohl k tomu, aby ty
schůzky byly efektivnější a tím pádem bylo
víc bodů.
Jan Havrda
konzultant
Jaký dopad tohoto dvoudenního školení očekáváte do budoucího výkonu?
Dopad očekávám a ukáže ho jenom
čas. Zlepšení, které nastalo díky školení,
maximálně využiji. Všechny nové poznatky
ihned využiji v terénu u klientů.
Jaký přínos pro vás mělo toto školení?
Školení mě naučilo co vylepšit a hlavně
jsem se viděl „v akci“, jak jednám a chovám
se u klientů. Beru to jako přínos a díky kvalitní kritice mě to posune dál.
Co jste se dnes nového naučil?
Opakování je matka moudrosti. Takže nebát
se do toho jít asertivně a jít si za tím svým.
Co vás přimělo se přihlásit?
Pavlína Golková
manažer
Co jste se dnes naučila, co jste zjistila
nového?
Co vás přimělo se na zátěžový videotrénink obchodních dovedností přihlásit?
Chci dělat svou práci profesionálně. Proto
chci využít možnosti vzdělávání, co nejvíce
se toho naučit a díky tomu pak mít hodně
spokojených klientů.
Jaký dopad semináře očekáváte do vašeho budoucího výkonu?
n
100 bodů týdně.
Co nebo kdo vás při semináři nejvíce překvapil?
Překvapil mě rozbitý kávovar, který
strhla o přestávce Pavlína Golková
svým podpatkem. Ale teď vážně. Mile
mě překvapili všichni. Konkrétně třeba
Michal Klátil byl opravdu dobrý.
Co účastníkům trénink podle
vašeho názoru přinesl?
Myslím, že všichni účastníci umí velmi
dobře základy a teď potřebují mít co
největší množství schůzek a tréninků na to, aby to vypilovali do úplné
dokonalosti.
Kdy se mohou naši spolupracovníci těšit na další termín zátěžového
videotréninku?
To v tuto chvíli nevím přesně, ale
všichni zájemci mohou sledovat
OK Net, kde budou termíny dalších
školení vypsány.
14
15
Principy
Principy
jen u zemitějších přírodních barev. Barvu
košile zvolte bílou, světle modrou nebo co
nejsvětlejší barevný extrakt v barvě kravaty.
obuv a opasek
Staňte se
hvězdou
plesu
Ve spolupráci s módní návrhářkou Petrou
Pilařovou a s designérem a stylisty módního
domu Blažek jsme pro vás připravili sérii fotografií s ukázkou vhodných outfitů na denní
i večerní část konference. Ke svým modelům
přidali tito experti také několik obecnějších
rad, týkajících se pravidel oblékání pro
Krásné dámy v dlouhých róbách, elegantní pánové
ve smokingu, lesk a třpyt ve víru tance – to vše nás
čeká 26. března na historicky prvním plese Broker
Consulting v plzeňském Parkhotelu. Tato prestižní
společenská událost vyžaduje od dam i pánů důkladné
přípravy. Plesová etiketa má svá pravidla, která je
dobré znát. Abyste se právě vy mohli stát hvězdou
plesu, požádali jsme o rady ty největší odborníky.
pracovní část konference a také na ples. Zatímco u Výročních konferencí Broker Consulting v minulých letech stačilo večerní outfit
od denního odlišit pouze vhodnými doplňky,
letos budou dvě varianty outfitu (a v případě dam i líčení) nutností. Přijít totiž na ples
v oblečení, v němž vás vídají kolegové
v kanceláři, je považováno za faux pas. Stejně
tak nevhodné je ovšem absolvovat pracovní
část konference ve smokingu nebo v případě
dam v šatech s hlubokým dekoltem, holými
zády a s večerním třpytivým make-upem.
Jak byste se tedy na konferenci a ples měli
správně připravit?
trendy tmavé odstíny šedé, modré, hnědé
a purpurové. Ze světlejších barev pak šedá
a modrá v kombinaci s bílou košilí. „Tmavé
košile vyvolávají napětí, proto je jejich použití třeba zvážit,“ říká designér značky Blažek
Roman Humlíček a dodává: „Pokud se pro
ni i přesto rozhodneme, pak by kravata
neměla být světlejší než košile.“ Dále je také
třeba sladit šířku kravaty s tvarem límce
u košile – např. pro větší uzel bude třeba,
aby byly špičky límce dál od sebe.
Červená barva kravaty je tradičně
a často používaná, nebývá problém ji sladit
s oblekem a košilí. Problémy mohou nastat
Denní část konference
Pánové
Jak správně sladit kravatu,
košili a oblek?
Vždy dobrou volbou je světlá košile v kombinaci s tmavší kravatou. U kravat jsou
Pro formální příležitosti jsou vhodné
především tmavé barvy − černá a odstíny hnědé, což platí i pro opasky, které je
vždy jistější barevně sladit s obuví. Černou
lakovanou obuv nosíme zpravidla pouze
k slavnostním a večerním příležitostem.
Obecně lze doporučit celokoženou obuv,
štíhlejšího tvaru, přiměřeně tvarovanou
do špičky. Nevhodné jsou celogumové
podešve, robustnější podešve přesahující
výrazně půdorys obuvi nebo rovné špičky.
Tvar obuvi bezprostředně navazuje na tvar
nohavice kalhot. Pokud vybíráte novou
obuv, je dobré zkoušet botu ke konkrétním
kalhotám a naopak.
Outfit na denní část konference
Denní část konference je společenskou událostí pracovního charakteru. Vhodný
je proto outfit podobný jako na významnou obchodní schůzku. Pánové by měli
volit obleky v tmavých tónech, dámy kostýmek.
Na konferenci
mohou dámy
volit kostýmek
s kalhotami nebo
sukní.
Tmavý oblek je jistota. Vždy
dobrou volbou je světlá
košile v kombinaci s tmavší
kravatou. Na konferenci
je určitě vhodná tradiční
červená barva kravaty,
kterou nebývá problém
sladit s oblekem a košilí.
Doplňky
Doplňky je třeba volit se vkusem a bez
zbytečné okázalosti. Spíš než na velikost
dbejte na detail a na kvalitu. Kravatovou
sponu raději zcela vynechejte. Pokud je
pro vás detail na kravatě nepostradatelný,
zvolte raději decentnější jehlici. Naopak
nezapomínejte na kapesník do horní kapsy
saka a manžetové knoflíky – jejich použití
není třeba omezovat jen na dvojité manžety. Většina košil má tzv. kombi manžety
s dírkou na každém konci, do které lze manžetový knoflík zapnout.
Další důležité rady
Další informace a tipy designéra módního domu Blažek, Romana Humlíčka,
týkající se například trendů v pánském
oblékání a nejčastějších chyb, najdete
na webu BeOK.cz.
Nohavice spadají
na podpatek obuvi.
Ke kostýmkům
jsou klasikou
lodičky
ve střídmých
barvách ladících
k oblečení.
Uzel na kravatě vždy volíme dle typu límce. Samotný
uzel musí přesně sedět mezi oběma stranami límečku.
V případě, že mají kalhoty poutka, musí být opasek
jejich nedílnou součástí. Vždy by měl korespondovat
s barvou obuvi.
Je nepsaným pravidlem, že manžeta košile by měla být
vidět minimálně jeden centimetr zpod rukávu saka.
Délka kravaty se určuje dle umístění spony opasku
u kalhot. V ideálním případě by kravata měla
dosahovat ke sponě nebo mírně přes ni.
K tmavému obleku
se hodí pouze tmavá
obuv klasických barev
(černá a odstíny
hnědé). Ponožka se
musí barevně co nejvíce
přiblížit barvě obuvi.
Obuv by také měla být
sladěna s opaskem.
Dámský model Petra Pilařová: sako 7500 Kč, sukně 2500 Kč, košile 1900 Kč.
Pánský model Blažek: oblek 8990 Kč, košile 1490 Kč, kravata 990 Kč, opasek 1990 Kč, obuv 4990 Kč.
16
17
Principy
Dámy
Sukně nebo kalhoty?
Základem business outfitu každé dámy je
kostýmek. Zda zvolí kalhoty, nebo sukni, záleží
čistě na jejím pocitu a vkusu. U sukní je třeba
si dát pozor na správnou délku – neměla by
být kratší než 5 cm nad kolena.
Barevnost
Z barev v business oblečení převládá tmavá
klasika: černá, šedá, tmavě hnědá. „Opatrnější
by měly být dámy s tmavě modrou barvou
kostýmku, který může při nevhodném střihu
působit jako uniforma,“ doporučuje módní
návrhářka Petra Pilařová. Kombinace černá-červená-bílá je klasika, kterou dámy určitě nic
nezkazí. Do saka je možné obléci košili nebo
tílko. Klasický outfit oživí šáteček.
Šperky
Se šperky zacházejte obecně opatrně, především co do četnosti. Je-li šperk výrazný, stačí
jeden (například prsten nebo náhrdelník). Platí
pravidlo: méně znamená více.
Punčochy
Punčochy jsou nezbytnou součástí business
outfitu. Vzory a barvy jsou v módě a není
třeba se jich bát. Pozor ale, aby nepůsobily
vulgárně, například retro síťované punčochy.
Ty do kanceláře nepatří. Vzorům ani barvám
se nemusíte bránit. I tak lze oživit klasický outfit. Vzorované punčochy jsou trendy, ale opět
dejte pozor, aby zůstaly v decentní elegantní
úrovni. U business outfitu jsou punčochy
nutností.
Další důležité rady
Další rady a tipy módní návrhářky Petry Pilařové, jaké střihy kostýmů jsou pro vás vhodné
a jak je možné nápaditě oživit klasickou černo-bílou kombinaci, najdete na webu BeOK.cz.
Poděkování
Redakce OK Info děkuje za spolupráci celému
týmu, který se podílel na vzniku tohoto článku:
n návrhářce Petře Pilařové a módnímu domu
Blažek za poskytnutí modelů a odbornou
spolupráci na textech,
n vizážistce Dáše Krškové a fotografovi Nešo
Matičovi za perfektní líčení a fotografie,
n a našim čtyřem modelům – konzultantce Ivaně Polívkové, oblastnímu řediteli Broker Expert Petru Janíčkovi, konzultantce Jitce Přibylové a konzultantovi Richardu Haidlmayerovi.
Principy
Večerní část konference – ples
Pánové
Smoking, nebo oblek?
Volba oblečení by měla přesně odpovídat
doporučenému dress code. Je-li zadán
dress code jako „black tie“, měli by být muži
ve smokingu i s odpovídajícími doplňky.
Dress code „formal dress“, resp. „black suit“
umožňuje použít běžný oblek.
Co patří ke smokingu?
Smoking má svoje pevná pravidla, která
není záhodno překračovat. Nejčastěji se
skládá z černého saka s jednořadovým
zapínáním na jeden knoflík, špičatými
klopami, nebo šálovou fazonou, potaženou
hedvábím. Černé kalhoty bývají zpravidla
ozdobeny hedvábným lampasem. Košile
je bílá s frakovým stojáčkem, zapínání je
kryté légou, nebo je s ozdobnými knoflíčky.
Součástí smokingu zůstává černý motýlek,
vesta s hlubokým výstřihem nebo hedvábný pás, lesklé černé boty se šněrováním,
černé manžetové knoflíčky. Jako oživení
můžeme použít bílý hladce složený kapesníček do horní kapsy saka. Dobrý smoking
je možné pořídit již okolo cca 15 000 Kč.
Doplňky je třeba koupit zvlášť. Pokud smoking nenosíte častěji než jednou ročně, je
půjčovna řešením.
Sako by mělo být vždy zapnuté, pouze u stolu je
povolena výjimka.
Dámy
Malé a velké večerní
Na ples by měly dámy přijít výhradně
ve večerních šatech, nikoliv v těch, které
nosí běžně při obchodních jednáních.
Podle předepsaného dress code je třeba
volit délku. Jsou-li šaty pouzdrové, tzn. že
kopírují postavu, pak by měla sahat délka
přibližně ke kotníkům. U širších šatů by měla
být délka cca 1 cm od země. Na ples Broker
Consulting jsou doporučené velké večerní,
nicméně variantou mohou být i krátké společenské šaty. Musí být ale na první pohled
patrné, že se jedné o šaty večerní, nikoliv
business.
„Budete-li si půjčovat večerní šaty
v půjčovně, buďte opatrné při výběru střihů.
Vybírejte takové, které kopírují boky a zachovají linii vaší postavy. Naducané sukně
přidávají kila,“ radí Petra Pilařová.
Doplňky
Boty, šperky a kabelka by měly být sladěny.
Zvolíte-li páskovou obuv, nejsou vhodné
punčochy se zesílenou špičkou. Variantou
jsou punčochy ve spreji. V páskové obuvi
bez punčoch je nutná dokonalá manikúra.
Při výběru šperků se držte toho, co máte
na šatech. Stejnou ozdobu je vhodné zopakovat například na náušnicích, náhrdelníku
nebo náramku. Není nutné mít za každou
cenu náhrdelník. Pozor dejte především
na to, aby se netloukly použité materiály
a barvy. Ke zdobeným šatům se nehodí
flitry, perly nebo korálky.
prvoplánově nebo uměle. Dobře zvolený
příčes, jako například culík nebo cop, který
se jednoduše přidá a obmotá vlastními vlasy, dokáže velmi hezky oživit večerní účes.
„Co se týká účesů, není třeba se na plese
obávat i lehké dekadence, pokud je v estetické rovině,“ dodává Michal.
Překvapení pro dámy
Mezi pracovní a večerní částí konference budou mít dámy možnost nechat se přímo v Parkhotelu
Plzeň učesat a nalíčit od těch nejlepších profesionálů. Tým salonu Portrait by Michal Zapoměl bude
přítomným dámám k dispozici od 16 do 20 hodin a podle slov jeho majitele udělají členové týmu vše
proto, aby na večerní ples připravili co nejvíce krásných dam.
Poskytnutí těchto služeb bude možné jen na základě předchozí rezervace.
Více informací o cenách a termínech objednání vám poskytne manažerka podpory prodeje
Jana Zemanová ([email protected]).
Doplňky a barevné ladění
Co lze odhalit?
U slavnostního outfitu není dobré za každou cenu hledat způsob, jak na sebe
upozornit prostřednictvím doplňků. Méně
bývá někdy více. Muž by měl na sebe spíše
poutat pozornost prostřednictvím šatů
dámy, které dělá doprovod. „Košili volte raději co nejsvětlejší, kravatu naopak tmavou.
Kapesníček bílý, popřípadě jednobarevný,
nedoporučuji ze stejného materiálu, jako je
kravata. Obuv černá zavazovací. Kravatová
spona se nehodí, patří spíše k uniformě
kapitána lodi či letadla, naopak velmi vhodným doplňkem jsou manžetové knoflíčky,“
radí Roman Humlíček z módního domu
Blažek.
Na rozdíl od pracovní části konference nejsou na plese problémem dekolty ani holá
záda. Pokud se rozhodnete pro holá záda,
V případě obleků, kdy sako má více knoflíků, se vždy
nechává spodní knoflík rozepnutý.
„Plnoštíhlé dámy by se neměly snažit
schovat za každou cenu paže rukávkem.
Šaty s rukávkem získají robustnější tvar,“ radí
módní návrhářka Petra Pilařová. Elegantnějším řešením jsou šaty na ramínka kombinované s šálem. Šál je možné připevnit
poutky k šatům. Skryje, co je potřeba,
a bude působit elegantně. Šály jsou vhodné
z transparentních materiálů, například ze
šifonu, který krásně splývá. K odhaleným
šatům jsou vhodným doplňkem kratší nebo
delší rukavičky.
Vlasy a líčení
Na co pozor
Častým společenským prohřeškem pánů
bývá odkládání saka. Muži se v nevhodném
obleku cítí stísněně a řeší to (často v kombinaci s alkoholem) tím, že ho odloží,
což se nejméně před půlnocí považuje
za faux pas.
není k těmto šatům přípustná podprsenka.
Silikonové proužky nebo jiné viditelné pásky působí velmi neesteticky a zkazí celkový
dojem, ať máte sebekrásnější šaty.
Barvu a dezén kravaty je vhodné volit dle příležitosti.
Do společnosti je ideální tmavá, nebo naopak velmi
světlá kravata, která by měla být vždy tmavší než
košile.
Při výběru šperků myslete na pravidlo, že méně je
někdy více. Ke zdobeným šatům stačí jen drobný
šperk – například náušnice. Nevhodná kombinace
šatů a náhrdelníku, jako například na této fotografii,
vašemu outfitu spíše uškodí, než prospěje.
Událost, jakou je ples Broker Consulting,
vyžaduje velmi důkladné doladění stylingu.
Plesové líčení a úprava účesu se od běžného denního výrazně liší. „Účes je možné
oživit pomocí natáček, spon, příčesů, povolené jsou také čelenky, sponky, štrasy nebo
hřebínky. Samozřejmě je třeba si dát pozor,
aby nebyly kýčovité a ladily s oblečením,“
říká Michal Zapomněl, kadeřník a majitel
salonu Portrait. Příčesy by neměly vypadat
Společenské šaty Petra Pilařová: 8880 Kč
V případě, že dress code povoluje dámám i malé
večerní, mohou být řešením i „koktejlky“ se
slavnostními doplňky. Na ples musí být „malé černé“
odlišené od běžných denních šatů například lesklými
materiály, odkrytými zády, zdobením výšivkami,
krajkou, korálky nebo flitry. Na první pohled musí být
patrné, že se jedná o večerní společenské šaty.
K malým černým je třeba pečlivě vyladit detaily. Právě
ony totiž tento outfit povýší na večerní úroveň.
18
19
Principy
Principy
Outfit na večerní část konference – ples
Správná kombinace
a barevné ladění kravaty
se šaty dámy je známkou
dokonalého páru.
Dress code, předepsaný na ples Broker Consulting, dovoluje dámám velké i malé večerní. Pánové mohou zvolit buď smoking,
nebo tmavý oblek. Na rozdíl od business outfitu při pracovní části konference mohou dámy odhalit ramena i záda, líčení může
být odvážnější a k večernímu outfitu patří i více třpytu a lesku.
Alternativou smokingu,
v případě, že smoking
není striktně vyžadován,
je černý oblek
s prvky smokingu,
tedy jednořadovým
zapínáním na jeden
knoflík a špičatými
klopami. Lze ho doplnit
bílou košilí s límečkem
a jednobarevnou
kravatou.
Tvar motýlku záleží na vkusu
majitele. Ideální variantou je
hedvábný, ručně zavázaný.
Ke smokingu je předepsána
hluboká černá barva motýlku.
POZOR – bílý motýlek se váže
do fraku, barevný je zcela
mimo pravidla smokingu.
Ke smokingu patří bílá košile
s frakovým stojáčkem, jejíž
zapínání je kryté légou, nebo
je s ozdobnými knoflíčky,
a hedvábný pás. Smoking
lze také oživit bílým, hladce
složeným kapesníčkem
v horní kapse saka.
S ako ke smokingu má
jednořadé zapínání
na jeden knoflík,
špičaté klopy.
Má-li dáma zdobené šaty,
jako jsou například tyto, není
žádoucí je kombinovat s příliš
velkým množstvím šperků.
Méně je v tomto případě více.
Na večer mohou
pánové volit lakovanou,
lesklejší obuv.
Dámské večerní šaty Petra Pilařová: 11 499 Kč.
Pánský model Blažek: oblek s vestou 10 990 Kč, košile 1990 Kč, kravata 990 Kč, opasek 1990 Kč, obuv 4990 Kč.
K černému společenskému obleku
je možné vzít si stejnou obuv jako
ke smokingu, ke smokingu ale
nelze vzít stejnou obuv, kterou
jinak nosíme k obleku. Vždy musí
být lesklá černá se šněrováním.
Dámské večerní šaty s řetízky Petra Pilařová: 8900 Kč.
Pánský model Blažek: oblek 9900 Kč, košile 1290 Kč, smokingová šerpa a motýlek 1490 Kč, manžetové knoflíky 990 Kč, opasek 1990 Kč, obuv 4990 Kč.
20
21
Výsledky
leden 2011
Výsledky
leden 2011
počet nováčků
vlastní body
Jméno
BodyJméno
BodyJméno
BodyJméno
Body
Jméno
BodyJméno
BodyJméno
BodyJméno
Body
Roman Herman
598
Petr Andrš
243
Dušan Birka
190
Anna Herzigová
162
Martin Bajzík
4
Eva Cháb Kočí
2
Jan Hlinovský
2
Ludvík Zíka
2
Petra Rysová
549
Tomáš Záluský
231
Kateřina Benešová
185
Vladimíra Pavlíčková
160
Renáta Hořínková
3
Roman Dungel
2
Marek Karhan
2
Marek Zikmund
2
Ivan Bárta
444
Jana Burešová
231
Miroslava Tomčalová
184
Roman Kovařík
157
Lukáš Křetínský
3
Milan Fischer
2
Matěj Kubrt
2
Radek Zuščák
2
Petr Nechutný
411
Ondřej Maxa
228
Eva Hrušková
184
Jiří Majkus
156
Anna Kubánková
3
Petr Gramel
2
Veronika Švandová
2
Roman Chlubna
408
Pavlína Půtová
211
David Chalupka
181
Petr Nechutný
155
Patrik Wolf
3
Jan Hartmann
2
Jaroslava Vlková
2
Jiří Vosyka
337
Elena Kalousková
210
Jiří Janda
180
Karel Pasník
155
Miroslav Vrba
335
Petr Krajcigr
205
Patrik Wolf
180
Ivana Křivská
151
Jan Weisenpacher
316
Renata Soukalová
204
Daniela Dlouhá
174
Linda Fejtková
150
Lucie Kolarovičová
253
Kateřina Hykelová
200
Ivana Polívková
171
Ivona Bakrlíková
249
Martina Pomikáčková
199
Josef Vrba
163
Pavlína Golková
244
Michal Barák
198
Věra Bajerová
163
Anketa – vlastní body
Své výsledky komentují 3 nejúspěšnější spolupracovníci měsíce ledna:
Roman Herman,
finanční specialista
Výsledek v bodech Broker
Expert kariéry je u mé
osoby většinou závislý na
spolupráci se všemi kolegy
ve skupině Lukáše Kadeřábka. Naše skupina se
hodně zaměřuje na korporátní obchod. Každý,
kdo zná způsob práce v této oblasti, jistě ví, jaká
mravenčí práce to v podstatě je. Rád bych tímto
poděkoval kolegům Dáše Palyzové, Radimovi
Žůrkovi a Kamile Schneiderové za tyto výsledky.
A musím potvrdit, že základem není nic jiného
než aktivity.
Petra Rysová,
konzultant
Zig Ziglar tvrdí: „V životě
můžeš dosáhnout čehokoliv chceš, pokud budeš
pomáhat druhým lidem,
aby dosáhli toho, co si přejí oni.“ A funguje to!
Nezávisle na společenském postavení či hodnotě
majetku sdílíme s klienty důležitou hodnotu
– není nám lhostejné, jaká bude naše finanční
budoucnost. Proto se o ní bavím při každé obchodní schůzce a snažím se orientovat na bonitní
klienty, kde dává Finanční plán opravdu smysl.
Nemám ani jinou možnost, protože ztrácet čas
na jednání nepřinášejícím užitek oběma stranám
si nemohu dovolit. Náš čtyřletý syn Honzík mě
v této fázi života potřebuje mít po svém boku
a práci se tak věnuji pouze tři dny v týdnu.
Skupinové body
Jméno
BodyJméno
BodyJméno
BodyJméno
Jana Šmardová
3 408
Rudolf I Gusti
1 524
Jaroslava Šlaufová
871
Michael Rund
Body
615
Roman Hušek
2 520
Ondřej Schejbal
1 231
Roman Skala
825
Václav Vích
610
Michal Koubek
2 215
Ivan Dischinger
1 212
Jan Smutný
800
Drahomír Olšiak
567
Emil Malý
2 049
Petr Soler
981
Lukáš Kadeřábek
697
Jiří Hruška
567
Luděk Vokoun
1 899
Jan Tuček
926
Marek Rys
682
Pavel Hošek
561
Jana Zíbová
1 711
Petr Nechutný
894
Tomčo Dušan
658
Milada Petrů
544
Pavel Šimků
1 588
Jiří Nekvapil
887
Martin Dlabola
639
Jaromír Ocelka
538
Matěj Kubrt
1 560
Josef Vašíček
876
Petr Janíček
635
Ivan Bárta,
finanční specialista senior
Za mým výsledkem stojí důraz na 100% kvalitní
práci. Díky tomu získávám klienty, kteří se mnou
uzavírají nadstandardní smlouvy. I například
životní pojištění s pojistnou částkou znějící na
mnoho milionů korun.
Anketa – skupinové body
Své výsledky komentují 3 nejúspěšnější ředitelé měsíce ledna:
Jana Šmardová,
regionální ředitelka
Mám moc velkou radost
a děkuji všem lidem,
kteří se na tomto výsledku
podíleli.
Roman Hušek,
regionální ředitel
Děkuji za skvělý start
celému našemu ředitelství
4200. Předvánoční přípravy
na začátek roku se vyplatily
a už od prvního týdne se ve statistikových bodech
držíme na předních příčkách v celé firmě. Teď jsme
ukázali, že umíme držet přední příčky i v čistých
bodech. Povedlo se to hlavně díky skvělé týmové
spolupráci našich manažerů. Příští měsíc máme
na to dát 1. místo. Těšte se!!! :)))
Michal Koubek,
regionální ředitel
Po perfektním prosincovém finiši jsme měli skvělý
i leden. Jen tam včas
nedoplula spousta bodů,
takže jsme až třetí. Nevadí. Jsem přesvědčený,
že za únor i za březen budeme opět jedničky. Je
skvělé mít kolem sebe úspěšné ředitele, kteří nás
(mimo jiné) burcují k větším aktivitám. Takže
vám, Romane a hlavně Jani, gratuluji a zároveň
děkuji.
Jak se počítají výsledky pro OK Info
Bodové výsledky jsou rozděleny do dvou kategorií – vlastní body
(body pouze z vlastní produkce) a skupinové body (body pouze
z podřízených spolupracovníků). U skupinových bodů jsou navíc
odečteny skupinové body podřízených, které získali na stejném
Výsledky soutěže Regata 2011 pro společnost Broker Expert za období 10/2010–1/2011
KATEGORIE: Regionální ředitel
Prémiové body
Jméno
Body Jméno
Body Jméno
Jana Šmardová
57
Marek Rys 28
Dušan Tomčo Jan Smutný
45
Petr Janíček
24
Jiří Nekvapil
40
Jiří Horný
20
Body
Jméno
Lukáš Kadeřábek Body Jana Sklenářová
5
Jan Gruza
9
Martin Dlabola 4
Dlabola Martin
8
Simona Křížová 3
55
KATEGORIE: Obchodník
Prémiové body
Jméno
Jméno
Alexandra Sedláčková
Jan Bláha, vedoucí oddělení IT
Body
19
KATEGORIE: Manažer senior
Jméno
kariérním stupni, tj. vyhodnocovanému spolupracovníkovi z těchto bodů nebyla vyplacena žádná peněžní diference. Body jsou
spolupracovníkům počítány za produkci v České republice.
Body
Jméno
Body Jméno
Body
Jan Gruza 8
Tadeáš Spousta
5
Renáta Němečková 3
Prémiové body
Roman Herman
48
Jana Luptáková
8
Vladislav Pýcha 5
Kateřina Hykelová 2
Body Roman Chlubna
41
Petr Krajcigr 7
Kateřina Benešová 4
Marie Olivová 2
9
Miroslav Vrba 14
Lenka Andršová 6
Lenka Jeníčková
4
Zdenka Padušáková 1
10
Petr Andrš 6
Ondřej Maxa 4
16
Jméno
Jitka Ernestová Body
12
Jméno
Ivana Kuchtová
Body
Milada Petrů
49
Olga Suková
16
Lenka Andršová
12
Ondřej Dušánek
8
Petr Andrš 20
Václav Luska 13
Radek Zuščák
10
Petra Rolfová
4
Roman Kolařík 10
Zdeňka Franklová 6
Rudolf Herbst 4
Tomáš Němeček
10
Jana Burešová 5
Pavel Zacpal 3
18
Jan Mach Body
48
Filip Andrš
Filip Andrš
Jméno
Petra Rysová 12
Roman Chlubna 10
22
Téma měsíce
Nebýval
jsem vždy
finančníkem...
Každý měsíc přicházejí do Broker Consulting
desítky nových spolupracovníků. Vedle lidí
s praxí v oboru financí a pojišťovnictví jsou
to čerství absolventi středních a vysokých
škol a stále častěji také lidé z oborů zcela
odlišných.
Mezi vašimi kolegy, kteří jsou dnes
extrémně úspěšní, najdete lidi s technickým
vzděláním, umělce, manažery a obchodníky
firem z nejrůznějších odvětví ekonomiky,
vědce i právníky.
Tři příběhy o lidech, kteří se rozhodli po letech změnit
profesi a začít ve finančním poradenství
Často jsou to lidé, kteří byli ve svých předešlých profesích mimořádně úspěšní a uznávaní. Co je vedlo ke změně oboru? Někdy je to
„syndrom vyhoření“ v původní profesi, jindy
lákavá možnost zajímavé a dobře zaplacené
práce, v některých případech jde o objevení
skrytého talentu pro práci s financemi a občas
také o vnější okolnosti, jako je třeba propouštění z neprosperujících firem.
Co zažívají kvalifikovaní odborníci z jiných oborů v okamžiku, kdy se rozhodnou
pro změnu? Se začátkem nové životní etapy
se musí v nové profesi učit vše od základů
a budovat kariéru od nuly. Jak se to dá
zvládnout a jak lidé, kteří se tak rozhodli,
hodnotí svůj krok s odstupem času?
Odpovědi na tyto a mnoho dalších
otázek najdete v příbězích tří lidí. Mají zcela
rozdílné povahy, věk, vzdělání i ambice. Ale
jedno mají společné. Všichni tři mají za sebou kariéru ve zcela jiných oborech, než je
n
finanční poradenství. Příběh první
Jiří Janda
Strojní vzdělání předurčilo Jiřího Jandu k práci ve strojírenském průmyslu. Pracoval několik let jako mistr vstřikovny
plastů, lisovny, působil také jako vedoucí plánování výroby, slévárny a na dalších pozicích. „Měl jsem před sebou
dráhu člověka, jenž bude mít jistotu a bezpečí v továrně a který se ze všeho nejvíc z celého pracovního dne těší
na svačinu, pauzu na oběd a jednoho krásného dne i na dlouho očekávanou výplatu,“ vzpomíná s úsměvem
Jiří. Tomuto stereotypu unikal tím, že se snažil stoupat v každé firmě do vyšších pozic a dosáhnout maxima.
S odůvodněním změny firemní strategie byl jednoho dne z továrny propuštěn pro nadbytečnost. Shodou okolností
krátce nato, v lednu 2010, potkal Petra Solera, manažera Broker Consulting. Tím začala pro Jiřího nová životní etapa
spojená s oborem finančního poradenství. Hned ve druhém měsíci spolupráce se přiblížil výsledku 400 bodů. Po pěti
měsících postoupil na pozici manažera.
Jiří, vzpomínáte si na okamžik, kdy jste
se rozhodl změnit obor a přejít od strojírenství k finančnímu poradenství?
Byl jsem v situaci, kdy jsem byl z předchozího zaměstnání s potřepáním pravicí vystrčen
mezi nepotřebné. Do toho se objevil Petr
Soler se svým BMW. A já jsem si řekl: „Jestli
to zvládne tenhle kluk, proč ne já?“ Změnu
ve svém životě jsem vždy chtěl a v duchu
čekal na spásnou příležitost. Tak jsem si řekl,
proč právě teď nezkusit vyměnit pracovní
oděv za oblek finančního konzultanta.
Jak tehdy probíhalo setkání s manažerem Petrem Solerem?
Pohodové rozhovory u kávy. Každé tři dny
mi Petr telefonoval, zastavil se u nás doma
a mezi řečí mi stačil říci, že si tento týden
vydělal 60 tisíc... S lehkostí jemu vlastní
mě pozval do kanceláře zahrát si kulečník
s tím, že tak vyplňují běžně svůj čas. Ta
„lehkost“ výdělku rozhodla a já začal volat
Petrovi, kdy už konečně začneme něco
dělat. Dnes už vím, že pokud chcete být
úspěšní, zahrajete si kulečník v kanceláři
tak třikrát do roka (smích).
Co bylo pro vás na začátku nové profese
nejtěžší? Jak se vám dařilo zvládat znalosti z oboru financí a jednání s klienty?
Kdybych měl zavzpomínat na své začátky, myslím, že teorie prodejních principů
jsem zvládal docela dobře. Ale pamatuji si
na trauma, když jsem měl prezentovat PR1
před mými kolegy. Byla to tragédie. Jeden
kolega má mé vystoupení nahráno, a tak si
ho musím dodnes předcházet. (smích) Víte,
co mě nejvíc nakoplo hned od začátku? Můj
manažer si postřehy a hodnocení našich dovedností psal vždy na papír. Jednoho dne
jsem přišel do kanceláře a na stole byl onen
papír s hodnocením a na mne z něho křičelo: „Janda je šestý z šesti a nebude dobrý
obchodník!“ Nechtěl jsem být outsider
týmu, a tak jsem si PR1 a další dovednosti
drnčel všude – v autě, doma...
Dříve: vedoucí
výroby ve strojírenském průmyslu
Nyní: manažer
Broker Consulting
Pomohlo to?
Opravdu to fungovalo. Příští měsíc na papíře stálo: „Janda je první ze šesti.“ A manažer
mi řekl: „Vždycky jsem věděl, že máš talent
skvělého obchodníka.“ To potěší, ne?
Určitě. Po pěti měsících jste pak
postoupil na pozici manažera. To také
potěší...
Na pozici manažera jsem od 1. 7. 2010.
Největším motivem pro mě osobně bylo
dělat stále stejnou práci za více peněz. Tohle
v továrně nikdo nezažije. Samozřejmě jsem
i rád, že v rámci našeho ředitelství nezapadám do průměru.
Hned ve druhém měsíci práce v Broker
Consulting jste dosáhl výsledku téměř
400 bodů. Jak se vám to podařilo?
Pro tuto práci je důležitý dobře zaběhlý
systém. To znamená dobře pracovat s doporučeními. U mě šlo zpočátku o doporučení
od bývalých kolegů a známých. Od nich pak
snadno přejdete k cizím klientům, pro které
jste profesionál, kterého si váží (pokud se
tak chováte). Je důležité pracovat neustále
na rozvoji znalostí o produktech, abyste
nešířili bludy, které se vám mohou později
vrátit jako bumerang.
Vzpomínáte si na svého prvního
klienta?
Můj první samostatný obchod proběhl
u bývalého kolegy a byl úspěšný. Bylo z něj
něco kolem 30 bodů. Myslím, že z hlediska
psychiky je dost významné, aby člověk co
nejdříve uspěl a začal věřit svým schopnostem. Což je myslím práce, se kterou
pomůže každý dobrý manažer. V případě
neúspěchu je potřeba se rychle otřepat
a jít do toho s ještě větším úsilím. Kdyby
bylo vše tak jednoduché, byli by všichni
na světě úspěšní, což samozřejmě nelze. Je
jen otázka, kam se chce člověk zařadit. Zda
mezi pastýře nebo…
Při práci v továrně jste měl přesně
stanovenou pracovní dobu. Jak vám
vyhovuje pracovat jako OSVČ? Zabere
vám současná práce více času, než
tomu bylo dříve?
To řeším poměrně často. Tato práce zabere
někdy více času, než bych chtěl, a možná
svádí k workoholismu. Není to ale ani tak
množstvím schůzek, ale často tím, že ne
vždy umím řídit svůj čas efektivně. A někdy
klienti řídí mne, což není ideální. Doporučuji
proto všem: řiďte, nebo budete řízeni.
Jak se s příchodem do Broker Consulting a se změnou profese změnil váš život? Ovlivnila tato změna vaši rodinu?
Naše rodina nyní určitě nemusí nakupovat podle nabídky z letáků vložených
do schránky. Můžeme více cestovat a také
likvidovat dříve vzniklé dluhy. Já osobně si
sebe více vážím a má sebedůvěra zdravě
vzrostla. Mám radost, že můžu denně pracovat s kolegy, kteří smýšlejí obdobně jako
já. Setkáváme se i jinak než pracovně díky
množství akcí, které naše společnost pořádá
pro všechny bez rozdílu.
Co byste poradil lidem, kteří začínají
pracovat v oboru finančního
poradenství?
Nováčkům, kteří stojí na počátku, bych
vzkázal: dělejte to, co vám říkají ti úspěšní.
Přidejte vždy něco navíc a nenechte se zlomit neúspěšnými lidmi z vašeho okolí. Zdolejte nám lidem vrozenou lenost a úspěch
n
se dostaví.
24
25
Téma měsíce
Téma měsíce
Příběh druhý
Pavlíno, hned od samého začátku práce
v Broker Consulting se vám dařilo dosahovat velmi dobrých výsledků. Jaké je
tajemství vašeho úspěchu?
Ani nevím. Můj cíl je mít 100 bodů každý týden. Což se mi bohužel zatím neplní. Už jsem
měla 96, nebo 92, ale také jsem zažila týden
s nulou. Myslím si, že to je o statistice. Když
má člověk dost schůzek, body tam padají.
Schůzky jsem začala navolávat hned po mém
nástupu v říjnu. Od té doby si plánuji minimálně deset schůzek za týden. Měla jsem
ve Webdiáři už i 27 schůzek za týden. Ale
některé z nich pak byly zrušené. Když vidím
na PR1, že obchod vypadá nadějně, domluvím si s klientem PR2 hned na druhý den.
Pavlína Golková
Konzultantka Pavlína Golková je
původním povoláním učitelka
1. stupně. Školství ji velmi bavilo,
ale z finančních důvodů se z něj
rozhodla odejít. Dodnes jí prý
některé děti píší a volají. Vedle
hlavního úvazku ve škole zároveň
učila francouzštinu na jazykovce,
o prázdninách dělala průvodkyni
cestovní kanceláře nebo pracovala
jako au pair v Anglii a ve Francii.
Zkrátka vždycky se snažila vydělat
A takový typ člověka, jako jste vy – ambiciózní a zdravě sebevědomý, by měl
postupovat jak?
U mě to bylo tak, že jsem prvních 14 dnů trávila soustavně s mým manažerem Michalem
Klátilem a po všech schůzkách jsme jezdili
Co mě přesvědčilo? Asi to byla ta
atmosféra a vztahy mezi lidmi.
si nějaké peníze navíc.
Po odchodu ze školství začala pracovat
jako asistentka francouzského ředitele
společnosti Carrefour v Bratislavě. Během
čtyř let se v této společnosti vypracovala
z asistentky až na člena řídící skupiny.
Po odchodu společnosti Carrefour
z České republiky dostala nabídku pracovat
pro další francouzskou společnost – řetězec obchodů s oblečením Camaieu. Jejím
úkolem bylo zařizovat vše potřebné kolem
otevírání nových prodejen, sestavování
týmů, spolupráce s developery. V té době
měla na starosti všechny prodejny v České
republice, což znamenalo vedení přibližně
200 zaměstnanců. Po třech letech ve společnosti Camaieu ukončila spolupráci
z osobních důvodů. „Ne všichni Francouzi
jsou úžasní,“ říká dnes s úsměvem.
Pak přišel rok 2010, který přinesl Pavlíně
spoustu změn. Dva měsíce cestovala
po celém světě. Navštívila například Indonésii, Nový Zéland nebo Chile. Po návratu
do České republiky vyzkoušela manažerské
pozice ještě ve dvou firmách (Lídl a Guess).
V říjnu 2010 přišla nabídka pracovat
v Broker Consulting. „Ani nevím, co mě
přesvědčilo, ale asi to byla ta atmosféra
a vztahy mezi lidmi. Zaujal mě i systém
odměňování, kdy nejsem závislá na svém
šéfovi, který neovládá výšku mého platu.
Proto jsem se rozhodla, že nastoupím,“
komentuje začátek nové kariéry Pavlína.
Do Broker Consulting nastoupila v polovině října 2010 a hned za tento necelý
první měsíc získala 151 vlastních bodů.
Od února 2011 (tj. po necelých čtyřech
měsících) postoupila na pozici manažer
a začala s budováním vlastního týmu.
Co byste poradila lidem, kteří přijdou
z jiného oboru, aby se jim co nejdříve
dostavily první úspěchy?
To je těžké, každý je jiný. Někdo má v sobě
ten motor, který ho táhne na schůzky. Někdo
potřebuje člověka, který s ním na ty schůzky
bude chodit, bude se o něj starat a bude mu
oporou. Když v něm uvidí vzor, tak to bude
dělat stejně.
Během mé předchozí praxe a cest
po světě jsem se naučila také jednu důležitou věc. Když mi klient něco povídá, pozorně ho poslouchám. Klient se pak dobře cítí.
Ví, že mu smlouvy upravuje někdo, kdo má
o něj zájem, a to je nejdůležitější.
Využívala jste ze začátku kontakty ze
své předchozí práce?
Právě že vůbec ne. Jediné body, které jsem
udělala ze známých, je nějakých 17 bodů
na mojí sestře. Jinak všichni moji známí vědí,
že jsem pracovala v módě, že znám legíny
a takové ty věci. Takže si mě vyposlechli a řekli
mi, že mi přejí štěstí, ale nic se mnou neudělali. Možná za rok mi budou více důvěřovat.
Takže vaše začátky ve finančním poradenství nebyly zrovna snadné...
Je pravda, že jsem si i trochu pobrečela.
Některé týdny jsem opravdu domlouvala
schůzky jen na studené kontakty.
Dříve: manažerka
obchodních sítí
Carrefour a Camaieu pro ČR
Nyní: manažer
Broker Consulting
Když srovnáte pracovní nasazení v minulé práci a teď, jak to vypadá?
Teď se trošku flákám (smích). Je nevýhoda, že
zatím spoustu věcí nevím. Určitě už ale vidím
pokrok – teď už umím body udělat jednodušeji než před měsícem. Takže se těším, jak to
bude vypadat za rok. Zatím jsem nenarazila na klienta, u kterého bych si vydělala
například 100 bodů. Když vidím v OK Info,
že někdo má 800, 900 bodů za měsíc, zírám.
Chápu, že to jsou firemní obchody, ale zatím
jsem ráda za mých 200 bodů, což není nijak
závratné.
spolu. Pak už jsem začala dělat sama PR1
a postupně i PR2. Ale je to opravdu o tom, že
člověk musí navolávat. Teď už funguji úplně
samostatně z domu, jen na porady jezdím
do Plzně. Na samostatnost jsem zvyklá už
z předchozí práce. Kdybych tohle neuměla,
nenechali by mě tehdy Francouzi vést 200 lidí.
Co software Finanční plán? Vyhovuje
vám práce s ním?
Do včerejška jsem pracovala jen se základní
verzí Finančního plánu. Příští týden mě čeká
závěrečná zkouška Finanční abecedy, takže
jsem se musela naučit i plnou verzi. Je to
v pohodě.
Jak jste vnímala obor finančního poradenství, než jste v něm začala pracovat?
Jsem člověk, který by si v žádném případě
nepozval konzultanta k sobě do bytu. Párkrát
mě finanční poradci oslovili, ale vždycky
jsem je vyslechla a slušně poslala do háje.
Jediné, co jsem uzavřela, byla pojistka na byt
a na auto. Spoření, stavebko a podobně, to
nebylo pro mě.
Změnil se nějak váš přístup k penězům
od té doby, co jste tady?
Potvrdila jsem si, že mám finance ráda a že
s nimi umím pracovat. Strašně ráda peníze vydělávám, abych je mohla utrácet. Ale utrácím
organizovaně. Kdysi jsem se díky své sestře
setkala s majitelem jednoho velkého hotelu.
Je to Čech, který žil dlouhou dobu v Americe.
Ptal se mě tehdy při nějaké večeři, jak hospodařím s penězi. Odpověděla jsem, že zkrátka
vydělám, utratím a neřeším to. On mě naučil,
že bych si měla všechno, co utratím, psát.
Kolik utratím za jídlo, za kosmetiku, a podobně. A od té doby to opravdu dělám, takže
mám velmi dobrý přehled, kolik jsem kdy
a za co utratila. Ne že bych si zapisovala každý
den, ale třeba jednou za měsíc nebo za dva to
dám dohromady podle výpisů z banky.
Tak to jste člověk na svém místě. Je vám
blízká filozofie finančního plánování?
Finanční poradce by neměl být člověk,
který žije od výplaty k výplatě a neumí vyjít
s penězi. Já bych si například nikdy nevzala
žádnou půjčku. To bych raději rok dřela,
abych si na to vydělala. Jediný úvěr, který
jsem využila, je hypotéka. Ale třeba i auta
jsem si vždycky kupovala za hotové.
Jak se vám pracuje v Broker Consulting?
Jsou tady milí lidé, příjemná atmosféra. Jinak
bych tady nebyla. Když tohle někde nefunguje, jdu pryč. Velmi mě motivovalo setkání
na Kick-off meetingu v Hustopečích. Ráda se
pohybuji v prostředí úspěšných lidí, kteří si
umějí vydělat.
Vaším koníčkem je móda a oblékání.
Několik let jste v tomto oboru pracovala. Jaký dojem na vás po této stránce
dělají lidé v Broker Consulting?
Upřímně řečeno, je rozdíl, jak chodí oblečení
někteří začátečníci, například na školení
Finanční abecedy, a jak jsou oblečení manažeři. Na lidech je na první pohled vidět, jestli
tuhle práci berou vážně. Na setkáních nebo
seminářích potkáte spoustu šmrncovních
ženských i chlapů, kteří si na oblečení dávají
záležet. Chlap, který má oblek upravený
na míru a má k němu čisté boty, dělá na první pohled dojem úspěšného profíka. Už
na kurzech Finanční abecedy dokážete podle oblečení odhadnout, komu ten business
půjde, kdo udělá seriózní dojem na klienty
a vzbudí jejich důvěru.
Hodnotíte podle oblečení i klienty?
Na to velký pozor. To jsem učila už prodavačky v Camaieu, že musí obsloužit všechny
klienty stejně příjemně. Občas se totiž stane,
že narazíte na klienta, který vypadá, že je
oblečený v hadrech, a pak s ním uděláte
obchod za spoustu peněz. Klient tu hranici
nemá. Ale na straně poradce musí být vše,
co se týká vzhledu, dokonalé, jinak vzbudí
nedůvěru. Stačí drobnost, která vše pokazí.
Prodavač musí vždycky vypadat dobře
a chovat se dobře. Ať to je prodavač oděvů
n
nebo Finančního plánu. 26
27
Téma měsíce
Téma měsíce
Příběh třetí
Bohuslav Fajman
Když začal Bohuslav Fajman pracovat ve finančním poradenství, bylo mu
52 let. Do té doby se věnoval své původní profesi – strojírenství. Vystudoval
katedru spalovacích motorů na VUT v Brně a 28 let pracoval ve firmě Zetor.
Prošel si tady praxi od pozice konstruktéra až po vedoucího týmu výzkumu
a vývoje. Okolnosti, které ho později přivedly ke zcela jinému oboru,
k finančnímu poradenství, vnímá jako součást osobnostního růstu. „V životě
přicházejí impulzy, taková cvrnknutí, která vám přinášejí nějaký podnět. A vy
ho buď přijmete, nebo nepřijmete,“ říká Bohuslav.
Jedno z těchto „cvrnknutí“ přišlo na konci
90. let, kdy se poprvé setkal s Rudolfem
I Gusti, dnešním regionálním ředitelem
Broker Consulting. Tehdy ho seznámil se
společností, která měla velmi propracovaný
systém sebevzdělávání, a Bohuslav Fajman
i díky této zkušenosti ve své postupné
změně v životních hodnotách zjistil, že život
není jen o motorech, autech a traktorech.
V této době se zároveň společnost Zetor
dostala do ekonomických potíží a Bohuslav
se musel rozhodnout, co bude dál.
Následovala další „cvrnknutí“, kdy ho
na oplátku Rudolf I Gusti seznámil se svou
činností, která ho dovedla v roce 2000
k finančnímu poradenství a později, v roce
2009, ke společnosti Broker Consulting.
V současné době řídí ze své brněnské
kanceláře tým devíti lidí a je nejúspěšnějším
manažerem regionálního ředitelství Rudolfa
I Gusti.
Pracoval jste 28 let v oboru výzkumu motorů, kde jste dosáhl úspěchů
a uznání. Vzpomínáte si dnes na okolnosti, které vás přiměly po tak dlouhé
době změnit profesi?
Pracoval jsem od roku 1972 ve firmě Zetor,
která byla jedničkou ve svém oboru nejen
v České republice, ale byla uznávanou
značkou i ve světě. Zaměstnávala 10 000
lidí, pracovalo se tam ve dne v noci, na tři
směny. Myslel jsem, že to je taková stabilita, že se nemůže nic stát. V 90. letech se
situace v této firmě obrátila. Byl to zvláštní
pocit. Najednou do té fabriky přijdete
a je tam naprosté ticho a nikoho tam
nepotkáte. Přišlo období nejistoty, kdy se
nevyplácely peníze, firma začala stagnovat.
To byl pro mě tehdy první výrazný impuls
ke změně. Začal jsem uvažovat, co dělat
dál. Tehdy to bylo spojeno spíše s našimi
rodinnými ekonomickými potřebami než
s touhou po osobním růstu. Kdyby v mé
původní firmě nenastala změna situace, asi
by se ani u mě nic nezměnilo.
V té době přišla nabídka Rudolfa
I Gusti na práci v oboru financí. Jak
dlouho jste se rozhodoval, než jste ji
přijal?
Zvažoval jsem to dlouho, protože nemám
ve zvyku dělat nějaká náhlá rozhodnutí.
Za Rudou jsem jel do Žďáru nad Sázavou
třikrát, aby mi vysvětlil co a jak. Po třetí
návštěvě jsem se rozhodl přihlásit na základní seminář. To byl březen 2000 a od té doby
pracuji ve financích.
Proč jste váhal?
Nabídka byla zajímavá, ale ta změna oboru
byla natolik zásadní, že jsem si nebyl jistý,
jestli to zvládnu. Člověk, pokud je soudný,
tak zvažuje: mám na to – nemám na to,
zvládnu to – nezvládnu to. Nakonec jsem si
řekl, proč to nezkusit.
Co vás na této práci tehdy zaujalo?
Po absolvování úvodních seminářů přišlo
něco, co mě velmi oslovilo. Poprvé v životě
jsem se hlouběji dozvěděl informace o financích, o potřebách zabezpečit sebe a rodinu. Tyhle věci mi do té doby nikdo neřekl.
Sám jsem neměl čas je hledat, protože jsem
býval v práci do šesti, do sedmi do večera.
Takže jsem se dozvěděl něco pro sebe.
A když jsem zjistil, že se dozvídám věci, které mi do té doby unikaly, napadlo mě: „Znát
tyhle věci je hodně potřebné a spousta lidí
je na tom asi stejně jako já. Takže když to teď
já vím a oslovilo mě to, proč to nevysvětlit
dalším lidem?“ S tím jsem začal.
Dařilo se vám hned od začátku získávat
klienty?
Mé začátky byly takové, že první měsíc jsem
oběhl téměř všechny své známé a na konci měsíce jsem neměl prakticky žádný
Dříve: odborník
na výzkum a vývoj
spalovacích motorů,
vedoucí výzkumného
týmu společnosti Zetor
Nyní: manažer senior
Broker Consulting
výsledek. Hlavní důvod dnes vidím v tom,
že jsem postupoval i podle svých názorů
a nerespektoval zcela všechna doporučení,
která jsem dostal.
Se známými je to těžší než s cizími
lidmi?
To je asi normální. Když začínáte s lidmi,
které znáte, tak se to může zdát na první
pohled jednodušší. Ale ve skutečnosti to je
těžší. Oni znali mne i mou minulost a pochybovali o tom, co jsem jim říkal, když jsem
ještě nedávno dělal něco úplně jiného.
Za jak dlouho se člověk naučí rozumět
finančnímu poradenství?
To je individuální. Jsou lidé, kteří se chtějí
učit a skočí do toho rychle. Je to o vytr-
valosti, trpělivosti a snaze něco se sebou
udělat. Klasikové říkají, že nelze nikoho
před sebou na provaze tlačit, že ho můžete
jen táhnout. Takže je dobré, když máme
kolem sebe příklad, vzor a pak vidíme, že to
jde. V současné době hodně pomohlo při
zapracování nových lidí zavedení zjednodušeného Finančního plánu.
Sám jste začínal ve finančním poradenství, když vám bylo 52 let. Myslíte, že
to je pro člověka v tomto věku, který
už má za sebou kariéru v jiném oboru,
těžší než pro mladé lidi?
Myslím, že tady má šanci každý člověk, který
chce v životě něco změnit. Jsou lidé, kteří
se dostanou do situace, kdy najednou jim
firma řekne: už tady pro vás není místo.
Ve zralejším věku je často jejich výhodou, že
mají zkušenosti z práce s lidmi. Pokud mají
schopnost komunikovat s lidmi, pak v tomto
oboru určitě mají šanci uspět. Je to jen
o tom učit se nové věci a chtít něco v životě
změnit. Člověk se učí celý život.
Máte ve svém týmu další kolegy, kteří
stejně jako vy přišli z jiných oborů?
Lidí, kteří tehdy před 8 až 10 lety zároveň se
mnou přišli do této branže z jiných oborů,
je tady více. Dnes jsou z nich po těch deseti
letech odborníci, kteří mají svoji váhu, mají
znalosti a řadu zkušeností. V našem týmu
myslím konkrétně třeba Luboše Nevěčného,
který v sobě našel impulzy, sílu a motivaci,
vyrostl tady a je hodně platným člověkem
v naší profesi.
Ve svém týmu máte ale také spoustu
mladých a dravých kolegů. Jak se mezi
nimi cítíte? Jaké jsou vztahy mezi
vámi?
Vždycky se snažím dát lidem to, co umím,
v čem můžu být pro ně přínosem. Ale v některých věcech jsou moji mladší kolegové
určitě lepší než já. A nevidím v tom zásadní
problém, naučím se něco od nich. Snažím
se jim pomoci, aby došli brzy co nejvýš
v rámci svých cílů. Já je mohu dovést jen
na úroveň, na které jsem. Pak už je musí vést
dále někdo jiný.
Co se je snažíte naučit?
Především to, aby finanční poradenství
nebrali jako povrchní cestu k získání peněz.
Sám tuto práci dělám proto, že někomu
28
29
Fin
Consulting
Téma měsíce
mohu a chci poradit, nikoli proto, že mám
na prvním místě hmotný prospěch. Většina
mých kolegů to vnímá stejně.
Když srovnáte vaše pracovní tempo
v Zetoru a dnes, co je větší dřina?
To je zajímavá otázka, o níž zrovna
v poslední době častěji uvažuji. Při všech
věcech, které je občas třeba zvládnout, je
někdy to nasazení teď větší, než jsem měl
tehdy. Ale možná si to sám dělám trochu
složitější tím, že do své činnosti promítám
i provázanost na svůj další životní růst. Ten
podle mne obsahuje nejen růst osobní
(hlavně chápaný jako růst odborný, schopnost komunikovat s lidmi a podobně),
ale zejména růst směřující k odpovědím
na otázky o našem poslání v životě, naší
existenci v nejširších souvislostech. S tím
pro mne přistupují další odpovědnosti
v dalších ohledech každodenního života,
na které v mladším věku člověk příliš nebere ohled, protože má ještě v životě dost
času a nevnímá je. To jsou úvahy, které
stojí zdánlivě mimo vlastní pracovní činnosti, v mém případě se s ní však prolínají.
Jste ve věku, kdy byste už mohl uvažovat o odchodu do důchodu. Co vás
vede k tomu, že stále pracujete?
To není tak, že bych mohl jít do důchodu. Já
důchodce jsem. Nepřipadám si tak věkově,
ale je faktem, že mi dochází důchod ze
správy sociálního zabezpečení – to je realita
(smích).
Co vás tedy drží v práci?
To co mě tady stále nějakým způsobem
váže, je snaha ukázat, že náš tým je kvalitním kolektivem, nejsou to mé osobní
ambice. Do konce tohoto pololetí je třeba
potvrdit výkonem pozici regionálního
ředitelství. Věřím, že naše skupina má na to,
aby přispěla ke splnění tohoto cíle. To, co
mnoho lidí může vnímat jako důležité – mít
další příjem k důchodu – není sice špatné,
ale nevidím to jako hlavní prioritu.
Láká vás představa klidného důchodu
bez práce?
Většina lidí říká, že budou šťastní, až budou
v důchodu. Pak to přijde a oni zjistí, že když
nic nedělají, cítí se přebyteční. Chybí jim
možnost uplatnit se, být přínosem. Ten
pocit, že je člověk schopen v nějaké situaci
někomu něco dát a být platný, není vůbec
k zahození. A většina z nás jej potřebuje.
Je příjemné, že mohu poradit mladším
kolegům v situacích, které jsem sám prožil.
I tyto věci v tom hrají roli. Když pocítím, že
jsem zde splnil své poslání, mohu s klidným
svědomím pokračovat ve svém životě v oblastech, které čekají, abych je naplnil.
Jak vnímáte s odstupem deseti let své
rozhodnutí změnit profesi?
Když jsem ten krok udělal, bylo mi 52 let. V té
době mi to nepřipadalo jako něco převratného. Bral jsem to jako normální. Když jsem
se setkal s lidmi z bývalé firmy, koukali na mě
a nechápali, jak je možné po tak dlouhé době
přejít do natolik odlišného oboru. Před těmi
deseti lety jsem na tom opravdu neviděl nic
divného. Teď, když se na to dívám zpětně
s větším časovým odstupem, si začínám
trochu myslet, že to není úplně samozřejmá
a jednoduchá věc. Jsem rád, že jsem ten krok
udělal a zvládnul jsem ho. Přinesl mi mnoho
n
impulzů a možností do dalšího života.
Vystačí vaši klienti
s 5 000 Kč měsíčně?
I tak jednou může
vypadat penze od státu.
Jaká je čeká budoucnost, je i na vás. S penzijním připojištěním
získají kromě pravidelného příjmu i státní příspěvek, úlevu
na daních a finanční jistotu v době, kdy již nebudou moci vydělávat
tak jako dnes. Online výpočet výše důchodu na www.pfcp.cz
Košický reprezentačný ples
Firma Fin Consulting vo februári organizovala reprezentačný ples. Konal sa v Košiciach,
čiže organizácia pripadla košickej pobočke a regionálnej riaditeľke Márii Tkáčovej.
Znamenalo to vymeniť si svoje biznis
oblečenie za slávnostné plesové, naplánovať menu, program, tombolu, pozvať hostí,
partnerov, s ktorými spolupracujeme...
Proste pripraviť nezabudnuteľný večer.
Každý, kto prijal naše pozvanie, mal možnosť vo víre tanca a slávnostnej atmosféry
cítiť sa pri svojom elegantne oblečenom
partnerovi alebo partnerke ako v rozprávke
(alebo ako v Brazílii).
Ples otvorili tanečníci slávnostným
valčíkom a čarovnú atmosféru v priebehu
večera spestril tanečník Miguel (pôvodom
Brazílčan). So svojou tanečnou skupinou
predvádzal latinské tance, a potom nás učil,
ako správnymi tanečnými kreáciami môžeme očariť nášho tanečného partnera, a tak
zaujať na parkete.
V dobrej nálade plnej tanca, dobrého
jedla a vína sme prežili nádherný večer,
ktorý nám ubehol veľmi rýchlo. Pri rannej
rozlúčke sme dostali poďakovania od našich
partnerov za vynikajúcu zábavu a za ich
vyzdvihnutie počas večera. Ďakovali nám
aj naši klienti za možnosť zažiť atmosféru v spoločnosti, s ktorou komunikujú,
a v neposlednom rade to boli poďakovania
od našich známych, priateľov, ktorí zažili
neopakovateľnú atmosféru.
Pre nás ako pre organizátorov tieto
poďakovania hovorili za všetko a bol to
signál, že sa máme pustiť do organizácie aj
na budúci rok.
Takže sa už teraz na vás tešíme u nás
v Košiciach na plese v roku 2012.
Mária Tkáčová, regionálna
riaditeľka Fin Consulting a hlavná
organizátorka plesu
840 111 280
www.pfcp.cz
30
31
Business
a etika
Business
a etika
Etická komisia bude na Slovensku riešiť sťažnosti klientov
V januári vznikla v zmysle princípu Jednoty spoločná Etická komisia
spoločností Broker Consulting a Fin Consulting. Jedná sa o jedinečnú
platformu na slovenskom poradenskom trhu. Jej úlohou bude riešiť
sťažnosti klientov a zároveň aj dozorovať nad právami a povinnosťami
konzultantov obidvoch spoločností.
Jedným z kritériom kvality poskytovanej
finančnej služby je odporúčanie od spokojného klienta. V tomto prípade ide o pozitívny
ohlas. V akomkoľvek výborne nastavenom
systéme však môže vzniknúť situácia, kedy
klient nie je spokojný či už s poskytnutou
službou, správaním podriadeného finančného
agenta, s finančnou inštitúciou, prípadne je
ovplyvnený svojím okolím. Vtedy klient svoju
nespokojnosť dáva najavo formou sťažnosti
(reklamácie). Od januára ju na Slovensku, rovnako ako v Čechách, bude riešiť Etická komisia.
Finančný agent je povinný vykonávať
finančné sprostredkovanie v súlade so zásadami poctivého obchodného styku s odbornou
starostlivosťou a v záujme práv a oprávnených
záujmov klienta. Dodržiavanie povinností je
povinný samostatný finančný agent sústavne
preverovať, vykonávať opatrenia k odstráneniu príčin vzniku nedostatkov, opätovne
vzdelávať svojich podriadených agentov.
Kto je vedúci zamestnanec
Zákon stanovil zaviesť do organizačnej
štruktúry tzv. vedúceho zamestnanca.
Vedúci zamestnanec je oprávnený vykonávať
svoju činnosť len pre jedného samostatného
finančného agenta a je zodpovedný za:
n monitorovanie dodržiavania povinností
pri poskytovaní finančnej služby a prijímanie opatrení na nápravu pri zistení
nedostatkov,
n poskytovanie odbornej pomoci pri
dodržiavaní povinností podľa zákona,
n preverovanie a vybavovanie sťažností
klientov finančného agenta,
n v ykonávanie kontrol nad činnosťou
podriadeného finančného agenta.
Vedúcim zamestnancom v Broker Consulting,
a. s., je Erika Süčová a v spoločnosti Fin Consulting, a. s., Róbert Vitkovský.
Postup pri riešení reklamácií
Finančný agent má povinnosť vypracovať
a dodržiavať vnútorné smernice upravujúce
evidenciu sťažností klientov alebo potenciálnych klientov. V Broker Consulting a Fin
Consulting sú týmito smernicami Reklamačný poriadok, ktorý je verejne dostupný
na internetových stránkach a zároveň v každej
kancelárii. Reklamačný poriadok upravuje
postupy pre podávanie sťažností od klientov
a ich riešenie. Ďalším dokumentom je interný
Pokyn pri riešení reklamácií klientov.
Zámerom pokynu je upraviť kontrolné
mechanizmy na splnenie povinností vyplývajúcich zo zákona a zabezpečiť jednotnú
evidenciu, spätnú väzbu a efektívnosť pri
vybavovaní sťažností.
Legislatíva
Ochranu spotrebiteľa rieši vo všeobecnosti
Zákon č. 250_2007 o ochrane spotrebiteľa.
Pravidlá činnosti vo vzťahu ku klientom, ktorým
je poskytovaná finančná služba, sú uvedené
v Zákone č. 186_2009 o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve.
Vybavovaním sťažností je poverená Compliance officer v Broker Consulting, a. s., Erika
Süčová, vo Fin Consulting, a. s., Tomáš Kročian.
Dôležitým článkom pri riešení sťažností je
Etická komisia.
Zloženie etickej komisie
na Slovensku:
Pavel Matoušek – predseda etickej komisie
Róbert Vitkovský – produktový manažér
Katarína Gallová – právne poradenstvo
Štefan Fujasz – obchod
Ivan Sedílek – obchod
Ako v súčasnej dobe funguje spolupráca spoločností Fin
Consulting a Broker Consulting?
V minulom roku sme dali za cieľ efektívne prepojiť činnosti na centrále,
primárne produkt manažment, spracovanie produkcie a provízii, IT
podporu, marketingové aktivity apod. Toto sa nám úspešne podarilo,
a dnes nielen sedíme v spoločných priestoroch, ale tímy pracovníkov
compliance officer a vedúci zamestnanec Broker Consulting SR
Čo bolo impulzom ku vzniku Etickej
komisie na Slovensku?
Prvý krát sa objavila zmienka o Etickej
komisii v Reklamačnom poriadku Broker
Consulting, a. s. Slovensko 1. 5. 2009 v súvislosti s podaním odvolania klienta na výsledok prešetrenia sťažnosti. Mať jednu fungujúcu
Etickú komisiu pre riešenie situácií v oboch zlúčených spoločnostiach (Broker Consulting, a. s., SK a Fin Consulting, a. s.) považujem
za samozrejmosť. S kolegami si navzájom vymieňame skúsenosti,
informujeme sa o zistených skutočnostiach a diskutujeme o tom, čo
sa deje na finančnom trhu. Pozeráme sa každý tou svojou „optikou“
na problém, avšak každého pohľad, skúsenosti a prax sú prínosom pri
riešení reklamácií klientov. Navrhované opatrenia, prípadne interné
normy pre dodržiavanie etických pravidel vo vzťahu ku klientovi sú
zavádzané v oboch spoločnostiach v zmysle princípu JEDNOTA.
S akou frekvenciou sa bude Etická komisia schádzať?
Etická komisia sa bude schádzať na základe požiadaviek Compliance
do 5 dní, najmenej však 1 krát za štvrťrok.
Ako bude postupovať Etická komisia pri prešetrovaní
sťažností?
V prípade, že niektorá zo strán reklamačného procesu nebude
súhlasiť s rozhodnutím Compliance o spôsobe vyriešenia sťažnosti, je
možné podať odvolanie proti týmto záverom reklamačného procesu
a to do 10 pracovných dní od doručenia rozhodnutia Compliance
na adresu uvedenú v klientom zaslanej sťažnosti.
Odvolanie sa zasiela do centrály Spoločnosti, kde Compliance
zabezpečí kompletnú dokumentáciu reklamačného procesu Etickej
komisii a to do 3 pracovných dní od jej prijatia centrálou Spoločnosti.
Stretnutia Etickej komisie sú uskutočňované podľa potreby a to
tak, aby rozhodla o odvolaní do 15 dní od prijatia odvolania centrálou
Spoločnosti a odovzdala svoje odporúčania.
Etická komisia odovzdá svoje odporúčanie predsedovi Etickej
komisie, ktorý rozhodne na základe tohto odporúčania o výsledku
odvolania na vybavenie sťažnosti, a to do 5 pracovných dní odo dňa
doručenia odporúčania. Toto rozhodnutie predsedu Etickej komisie je
odovzdané Compliance, ktorý zabezpečí doporučené zaslanie všetkým zúčastneným stranám, a to do 30 dní odo dňa prijatia odvolania
do centrály Spoločnosti.
Hlasovanie: Každý člen Etickej komisie má jeden hlas, rozhodujúca
je väčšina hlasov komisie. Pripúšťa sa hlasovanie per rollam a je vždy
zaznamenané do správy z rokovania Etickej komisie.
Hlasovanie pri stretu záujmov: Ak sa bude reklamácia týkať spolupracovníka z totožného riaditeľstva, tento člen Etickej komisie môže
byť prítomný na rokovaní Etickej komisie, ale nesmie hlasovať.
Etická komisia musí písomne zdôvodniť svoje odporúčanie, ktoré
musí byť podpísané predsedom Etickej komisie a jedným členom
Etickej komisie. Všetky dokumenty Etickej komisie sú archivované
u Compliance.
3 otázky pre Tomáša Kročiana, compliance officer Fin Consulting
oboch firiem spolupracujú na dennej báze, a čomu sa najviac teším,
vytvorili sme, myslím, výborný tím a pracovnú atmosféru. V tomto roku
sme si spoločne s Petrom Hrubým povedali, že začneme viac využívať
obchodné best practises, nakoľko rastový potenciál máme veľký, ale
musíme ho aj náležite využiť.
Ako je obvyklé fungovanie etických
komisií u iných firiem na slovenskom
poradenskom trhu?
Väčšina spoločností na trhu vlastnú
Etickú komisiu vytvorenú nemá. Etické
„prešľapy“ riešia pomocou jednej zodpovednej osoby, ktorá je určená na riešenie sťažností klientov. Takýmto spôsobom však existuje
reálny predpoklad, že prípad bude riešený neobjektívne v neprospech klienta.
Aké sú vaše očakávania od práce etickej komisie v horizonte
tohto roka a do budúcnosti? Čo prinesie jej zavedenie
obchodníkom oboch spoločností?
Chceme samozrejme aj touto formou našim spolupracovníkom a klientom deklarovať, že etiku v našom podnikaní vnímame ako kľúčovú,
nakoľko iba férové praktity a postupy prinášajú dlhodobý efekt. Na Slovensku máme v oblasti etiky vo finančnom sprostredkovaní pred sebou
ešte dlhú cestu a chceme byť v tomto medzi vedúcimi spoločnosťami
na trhu, ktoré zmeny a „čistotu“ prostredia presadia. Zároveň týmto dáváme všetkým našich spolupracovníkom „istotu do rúk“, že spolupodnikajú v serióznej spoločnosti, ktorá chce dlhodobo a eticky podnikať.
Ako sa v spoločnosti Fin Consulting riešili sťažnosti doteraz?
Produktový manažment, resp. vedúci zamestnanec Róbert Vitkovský evidoval sťažnosti klientov a v spolupráci s obchodným riaditeľom a vedením spoločnosti riešili prípady individuálne. Systém
riešenia sťažností klientov bol postavený na konfrontácii medzi
podanou sťažnosťou a dotknutou osobou, na ktorú sťažnosť bola
podaná (sprostredkovateľom). Požadovali sme od dotknutej osoby
vyjadrenie k sťažnosti. Ako veľmi dôležitý bod sme považovali
i osobné stretnutie s klientom (sťažovateľom). Až po vyhodnotení
všetkých podkladov a získaných informácií sme zaujali stanovisko
k reklamácii. Nie všetky reklamácie sú však oprávnené. Stalo sa nám,
3 otázky pre Júliusa Rusňáka, generálneho riaditeľa Fin Consulting
Prečo sa spoločnosti Broker Consulting a Fin Consulting rozhodli v oblasti
dodržiavania zákonov, etiky a riešení
sťažností postupovať spoločne? Čo
toto spojenie prináša?
Dôvod je jednoduchý, obe spoločnosti podnikajú v rovnakom legislatívnom prostredí a na rovnakom trhu. Vnímame ako oveľa efektívnejšie
vytvoriť z oboch spoločností a ich ľudí silnú platformu na špičkové
zastrešenie oblastí legislatívy, reklamácii, stažností apod. Zároveň nám
tento postup prinesie výborné zdieľanie skúseností a znalostí.
3 otázky pre Eriku Süčovú,
že sa klient sťažoval, že mu nebola poskytnutá informácia – pokiaľ
nebude platiť pravidelne splátky stavebného medziúveru, môže
dostať upomienku a následne stavebná sporiteľňa môže vymáhať
nezaplatené splátky. Pritom klient už mal predchádzajúcu skúsenosť so stavebným sporením.
Aká bude vaša úloha compliance officer?
Mojou úlohou compliance officer bude sledovať dodržiavanie
legislatívnych noriem a interných predpisov spoločnosťou a jej spolupracovníkmi. V praxi to bude vyzerať tak, že budem kontrolovať
obsah vypisovania zápisov zo stretnutia s klientom, vypísané návrhy
zmlúv a v prípade, ak zistím nedostatky, tak vrátim zápis na opravu. Do doby, pokiaľ nedostaneme opravený zápis, nebude mať
spolupracovník z takejto zmluvy nárok na výplatu provízie. Chybný
zápis = neodovzdaný zápis. Výstupy z kontrol budem pravidelne
reportovať vedeniu spoločnosti. Na starosti budem mať i evidenciu
a riešenie sťažností od klientov, podobným postupom, ako som
uviedol v predchádzajúcom bode. Okrem toho budem sledovať, či
všetci spolupracovníci absolvovali povinné školenia dané zákonom,
sledovať legislatívne zmeny a odporúčať vedeniu spoločnosti
n
postupy na odstránenie nedostatkov. 32
33
Slovensko
Reportáž
Víkend celebrit
výsledky Slovensko
Svoje výsledky komentujú najúspešnejší spolupracovníci mesiaca januára.
na nárast nielen v bodoch, ale aj
v zapracovaní nových ľudí, ktorí
sú zárukou nárastu.
Ivan Sedilek
regionálny riaditeľ
Fin Consulting
1. miesto
hreje,
počet bonov
zatiaľ nie .
Ďakujem
svojmu tímu, s ktorým ťaháme
za jeden koniec. Čo ma napĺňa
optimizmom do budúcna, je
chuť, súdržnosť, priateľstvo
a korektnosť, ktorá v tíme panuje, a tak sa pracuje skutočne
výborne. Budem citovať Ľ. Štúra:
„Naspäť cesta nemožná, napred
sa ísť musí.“
Igor Szeles
regionálny riaditeľ
Výsledok
za január nie
je ten výkon,
ktorý bol
naplánovaný. Cez to sa chcem poďakovať
všetkým tým, ktorí sa na konečnom výsledku podieľali.
Bola to séria udalostí, ktoré sa
v konečnom dôsledku podpísali
pod tento výsledok. Na druhej
strane si myslím, že február je už
úplne inak zvládnutý a teším sa
Judita Sedilekova
riaditeľ pobočky
Fin Consulting
Samozrejme,
že sa teším
tomuto
medailovému miestu,
aj keď pri pohľade na tieto čísla
niesom s výsledkom ani trochu
spokojná. Tento mesiac som
mala veľa pohovorov a opäť sme
sa s tímom posunuli dopredu.
Takže verím, že už čoskoro to
budú oveľa krajšie výsledky.
Tento rok ma naozaj ženie dopredu obrovská chuť vynahradiť
si to, čo som zameškala minulý
rok. Cítím veľkú potrebu urobiť
v práci aspoň dva kroky dopredu
a urobiť čitelne a viditelne
iný výsledok ako v roku 2010.
A keď na tom pracujete s takým
tímom, aký dnes mám, za čo im
všetkým touto cestou ďakujem,
tak ta práca človeka ešte aj baví
a teší. Tiež sme si s manželom
dali na tento rok poriadne bláznivé ciele , ktoré mi nedajú
sedieť doma a čakať na zázrak.
Už sa veľmi teším, keď sa tie
ciele stanú realitou a pri práci aj
ten čas rýchlejšie ubehne .
Rastislav Sádecký
riaditeľ pobočky
Fin Consulting
V januári
sa podarilo
odovzdať
niekoľko
väčších
obchodných prípadov rozpracovaných od októbra. Je to
dobrý začiatok roku a verím, že
podobný bude aj celý tento rok.
Hypotéky sa najmä na Slovensku
utešene rozbiehajú a chcem odporučiť kolegom, aby to využili
a poskytli klientom pomoc aj pri
financovaní, prípadne refinancovaní hypotekárnych úverov.
Ján Pešťuka
finančný špecialista
Fin Consulting
Tento výsledok je práca celého
mojho kolektívu a ľudí okolo
mňa. Vo firme Fin Consulting
pracujem veľmi rád a som šťastný, že možem rozvíjať kolektív
mojou prácou.
vlastní body
Meno
Body
Judita Sedileková
Rastislav Sádecký
Ján Pešťuka
Eva Peterová
Peter Čepček
Ivana Moravanská
Elena Poláková
Martina Faithová
Iveta Vaculovičová
Miroslav Roskoš
398
279
236
233
213
211
183
182
175
167
skupinové body
Meno
Body
Ivan Sedilek
Igor Szeles
Judita Sedileková
Stanislav Jendrišák
Patrícia Balkó
Daniel Domény Mária Tkáčová
Bohumír Nemec
Karol Furian
2 082
1 417
968
861
797
690
677
599
528
Jak se počítají výsledky pro OK Info
Výsledky jsou rozděleny do dvou kategorií a počítají
se dle stejných pravidel jako výsledky pro ČR
(viz s. 20–21). U Fin Consultingu postupujeme
ve vyhodnocení takto – v kategorii obchodníků jsou
počítané vlastní brutto body po odečtení vlastních
netto storen a oprav, v kategorii manažerů pak
skupinové brutto body po odečtení skupinových
netto storen a oprav a bodů na stejném stupni.
Jan Bláha, vedoucí IT oddělení
Súťaž o víkend v Alpách
22 najlepších spolupracovníkov Fin Consulting získa 4dňovů lyžovačku v apríli v rakúskych Alpách.
O víťazoch rozhodnú výsledky za obdobie 1. 1.–31. 3. 2011.
Priebežné výsledky súťaže k 24. 2. 2011 v kategóriach:
Finančný špecialista
Vedúci tímov
Meno
Body
Meno
Ján Pešťuka
Jozef Hruška
Eva Peterová
Elena Poláková
Dušan Mihál
Miroslav Burda
Štefan Kompánek
Valéria Greifová
Michal Loncko
Pavol Polomský
492
485
446
433
342
299
291
249
244
242
Monika Janíčková
Hanzesová
Silvia Nemcová
Emanuel Šmídl
Dušan Svoboda Alena Klímová
Miriam Ducková
Branislav Sedilek
Július Magdalik
Beáta Ďorková
Jozef Filičko
Riaditeľ pobočky
Body
746
745
571
509
506
355
307
282
273
245
Regionálny riaditeľ
Meno
Body
Meno
Body
2 601
1 845
1 555
1 194
1 137
1 012
812
781
Ivan Sedilek
Mária Tkáčová
Karol Furian
Stanislav Jendrišák
Daniel Domény
Ivana Moravanská
4 277
3 166
2 833
2 500
1 816
1 393
Judita Sedileková
Dagmar Prokeinová
Bohumír Nemec
Iveta Kutiová
Jozef Holan
Tomáš Hančinský
Renáta Gazdačková
Miloš Konček
Zavřete oči a představte si
velkou černou limuzínu Hummer
H200, která zastaví před vaší
kanceláří. Spolu s dalšími
kolegy nastoupíte, otevřete
šampaňské a vyrazíte směr
Špindlerův Mlýn. Tam už na vás
čeká Wellnes hotel s vířivkou,
saunou, odpoledne na sáňkařské
dráze, večer v hudebním
klubu a další program. To není
sen. To je realita v ředitelství
Petra Huška.
Předposlední únorový víkend patřil Wellness
víkendu, Hummer limuzíně H200 a spoustě
dalšího luxusu, zábavě a odpočinku pro
úspěšné konzultanty a manažery Broker
Consulting z ředitelství Petra Huška.
Mimořádná linka
Praha – Hradec – Špindl
Hummer limuzína vyrážela z Prahy v pátek
18. 2. Už v Praze ji osedlali Lukáš Fencl, Pavel
Škába a Marcela Čadková a zamířili si to pro
zbytek posádky, do Hradce Králové. V Hradci
už před příjezdem limuzíny čekali vzorně
nastoupení před Finančním centrem další
účastníci hvězdného víkendu. Před odjezdem do Krkonoš jsme absolvovali na Velkém
náměstí v Hradci Králové hromadné focení
u místního chrámu sv. Ducha a slavnostní
přípitek, který neušel pozornosti mnoha
kolemjdoucích.
Když nás bylo v limuzíně už 13, zásoby
ze všech tří barů rychle mizely. Cesta byla
dlouhá, přes Dvůr Králové nad Labem a Trutnov, kde jsme také byli pozdravit našeho
manažera a kamaráda Marka Fejkse. Ten
nevěřil vlastním očím, co za obrovský černý
kolos mu to zastavil před domem.
Krkonošská pohádka
Po příjezdu na Hotel Špindlerova bouda nás
přivítalo asi 2,5 metru nafoukaného sněhu.
Nebylo se čemu divit, vždyť tento krásný hotel patří se svou nadmořskou výškou 1218 m.
n. m. mezi nejvýše položené horské hotely
v Čechách. Špindlerova bouda v sobě skrývala kouzlo nádherného a klidného prostředí.
Čekalo nás překvapení v podobě přátelského personálu, úžasné výřivky, bazénu
s protiproudem, sauny a dalších bezvadných
služeb, které hotel nabízel.
try. Samozřejmě jsme jako správné celebrity
nemuseli udělat ani krok pěšky. Horské vybavení a oblečení mnozí podcenili, nicméně se
nikdo od sáňkařské expedice nenechal odradit. Broker Consulting na sáňkařské dráze sice
rekord dráhy nedal, ale legrace jsme si užili víc
než dost. Po sjezdu nám vyhládlo, a tak jsme
navštívili v centru Špindlerova Mlýna Steak
Bar. Tam jsme posilnili svůj organismus k další
relaxaci, která nás ještě čekala. Je něco lepšího
než odpočívat a relaxovat celé odpoledne?
Večerní program v hotelovém music
klubu jsme rozjeli ve velkém. Poslední
noc v báječném hotelu jsme si museli užít
do poslední kapky naší energie. Pak se zčis-
Broker Consulting je gigantický
životní styl s velkou dávkou vášně.
Následující den jsme po relaxačním večeru
absolvovali hromadné sáňkování na nejdelší
sáňkařské dráze, která měřila necelé 4 kilome-
13členná posádka limuzíny: Petr Hušek, Jakub Krčmář, Martin
Flegl, Lukáš Fencl, Martin Kocábek, Petr Hofman, Luboš
Pochobradský st., Svatava Hakenová, Pavel Škába, Marcela
Čadková, Milan Erber, Lucie Hartmanová, Luboš Pochobradský ml.
tajasna objevily před hotelem taxi dodávky
a my jsme vyrazili do civilizace pokračovat
v užívání si večera. Když se Broker Consulting
rozvlnil na tanečním parketu, nezbylo ostatním návštěvním tanečního podniku než nám
závidět naši skvělou a pohodovou náladu.
Bohužel tento večer byl zde poslední, protože následující den v poledních hodinách
na nás před hotelem opět čekala Hummer
limuzína a přivezla nás zpět do reality.
Zhodnocení celé akce? Jednoduché!
Úžasná limuzína, úžasný víkend, úžasní lidé...,
prostě Broker Consulting je gigantický životní
styl s velkou dávkou vášně.
Lukáš Fencl, asistent
34
35
Investice
Investice
Vydělávat bez stresu?
Jde to, a přitom stačí tak málo.
rozdělení majetku ve fondech ke konci roku 2010
Peněžní trh
Dluhopisové
Smíšené
Zajištěné
Akciové
Fondy fondů
celkem
Mld. CZK
68,5
32,7
32,1
55,1
41,4
15,6
245,4
Podíl
27,9%
13,3%
13,1%
22,5%
16,9%
6,4%
Y/Y
-11,9%
59,0%
19,9%
-10,6%
23,7%
20,2%
zdroj: AKAT ČR
Změny ve struktuře jsou pomalé, ale jdou
správným směrem. Zejména nyní, kdy
na bezrizikových typech investic investoři
v ČR reálně ztrácejí (výnosy pod 1 %, inflace
blízko 2 %).
Věřím, že tento článek posune vnímání
investic o krok dál. Jde o to více zapojovat rizikovější investice do dlouhodobých finančních plánů, strategicky uvažovat a omezovat
aktivity, které nemají požadovaný efekt.
Začněme tedy popořádku. Většina drobných
investorů již v úvodu říká, že největší obavu
mají z toho, že jejich investice skončí ve ztrátě. Například u akcií se vykazuje průměrné
dlouhodobé zhodnocení na úrovni cca 8 %
s tím, že mohou nastat období, která jsou
výrazně podprůměrná, a naopak (srovnejme
90. léta minulého století a poslední desetiletí). Kapitálové trhy jsou těžko předvídatelné.
Z toho pramení, že odhady budoucího vývoje jsou velmi nepřesné a záleží na spoustě
faktorů. Proto se snažíme hledat metody,
které povedou k lepším výsledkům a k vyššímu zhodnocení. Ti zkušenější provádějí tzv.
stock picking, neboli výběr perspektivních
akcií. Podstupujete takto mnohem vyšší
riziko, je to časově náročné a vývoj investice
je velmi kolísavý. Mnohem univerzálnějším
nástrojem jak překonat trh je hledat situace,
kdy trh poroste a kdy bude klesat. Jde o sen
každého investora. Existuje spousta teoretických postupů, algoritmů a osvědčených
metod. Asi vás zklamu, ale hledat dno či
vrchol není zásadní. Je to vyčerpávající boj,
který nemáte šanci vyhrát. To je historická
zkušenost. Spíše jde o hledání změn trendu.
Kapitálové trhy jsou velmi dynamické
a velmi často iracionální, což bych mohl
dokumentovat přirovnáním k rovnici, která
říká, že 1+1=3-1. Co tím chci říci? Pokud se
na trhu vyskytnou faktory, které si vzájemně spojíte a dojdete k logickému závěru
(pomyslné 1+1=2), trh velmi často ukazuje
opak (v této rovnici číslo 3). To nás vede
k velkému rozčarování, nechápeme danou
situaci, podléháme emocím, což nás může
vést ke špatnému závěru, tedy ke ztrátě. Teprve s odstupem času si vše „sedá“ a rovnice
dostává správnou podobu. Pokud se nad
tímto zamyslíme, napadne nás otázka. Co je
$ 900.000,00
$ 800.000,00
$ 700.000,00
tedy optimální? Aktivní, či pasivní přístup?
Jsou mezi těmito přístupy nějaké hmatatelné rozdíly?
$ 600.000,00
Co je aktivní a pasivní
investování
$ 400.000,00
Aktivní přístup je charakterizován snahou
aktivně a velmi často na trh vstupovat
a vystupovat v závislosti na tom, zda se
ceny pohybují směrem nahoru či dolů. Tito
investoři provádějí spoustu operací, které
jsou spojeny s transakčními náklady a také
vyššími nároky na důkladné analyzování
trhu, což je časově velmi náročné.
Koncept pasivního investování už
z názvu naznačuje, že jde o velmi jednoduchou a účinnou metodu, která se velmi
často objevuje pod názvem Kup a drž. První
zmínky o této strategii vznikly v 60. letech
minulého století. Nejvýraznější zastání měla
tato teorie v 80. a 90. letech, kdy se akciové
trhy pohybovaly v dlouhodobém, silném
růstovém trendu.
Co naznačují výsledky
Který z těchto investičních stylů je lepší?
Dají se výsledky objektivně změřit? Předpokládejme, že máme před sebou pasivní
akciový index (pouze se rebalancuje),
do kterého můžeme investovat (jde o pasivní typ investování) a akciový fond, který
je charakterizován velmi aktivní správou. Již
na první pohled je zřejmý rozdíl. Pasivní typ
investování je zaměřen na dlouhodobé výsledky s tím, že vývoj v krátkém období není
rozhodující. Naopak aktivní investování se
snaží dosahovat v krátkodobém horizontu
Názor Jendy Šimka, investičního analytika Broker Consulting
Pokušení řídit si investice sám, hledat ideální čas k nákupu a prodeji je největším nepřítelem drobných investorů. Ani ne tak krize, ale psychika investorů
zanechává spoušť na jejich majetkových účtech. Typicky to vypadá tak, že
drobný investor, který chce mít své investice pod kontrolou a „řídí si je sám“,
draze nakupuje a levně prodává. „Aktivní“ správa v rukách portfoliomanažerů
nedopadá o moc lépe. Nikdo totiž nemáme křišťálovou kouli. A tak dlouhodobé
pravidelné investování bez spekulování je nejlepší volbou. Ideálně, tak jak říká Milan Tomášek, do dobře
diverzifikovaného portfolia, kde je optimální strategická alokace aktiv. Tuto volbu strategické alokace
aktiv nechme na profesionálech, tedy na investičních společnostech, které pro nás a naše klienty
spravují investiční programy životního cyklu.
Příklady aktivní správy a strategie Kup a drž
$ 500.000,00
$ 300.000,00
$ 200.000,00
$ 100.000,00 0
02/
10
10/ /93
14/
06/ 93
20
02/ /94
22/
10/ 95
25
06/ /95
28/
03/ 96
04
11/ /97
04
07/ /97
13/
03/ 98
17
11/ /99
17/
07/ 99
24
03/ /00
28/
12/ 01
05
08/ /01
12/
04/ 02
16
12/ /03
18/
08/ 03
25
04/ /04
29/
01/ 05
03
09/ /06
07/
05/ 06
15
01/ /07
17/
09/ 08
22
05/ /08
28/
02/ 09
01/
10
Český investor je v evropském srovnání specifický jedinec. Je totiž
velmi konzervativní. Jak všichni víme, nejoblíbenější „investování“
směřuje do instrumentů, které jsou spojeny s nejnižším rizikem.
Převládají tedy různé bankovní produkty, v lepším případě nástroje
peněžního trhu, dluhopisové fondy, případně zajištěné fondy.
Jak se zhodnotilo 100 000 USD využitím instrumentu ETF pro index S&P500
Kup a drž
bez 10 nejhorších dní
bez 10 TOP dní
bez 10 nejhorších a nejlepších dní
Vývoj hypotetické investice 100 000 USD od roku 1993. Je zde několik scénářů – Kup a drž (tmavě šedá
čára), bez 10 nejhorších dnů (světle šedá čára),
bez 10 nejlepších dnů (červená čára), bez 10 nejhorších a nejlepších dnů (zelenkavá čára).
Co z toho plyne:
Klíčové jsou nejsilnější růstové dny, které tvořily skoro 50 % výkonnosti strategie Kup a drž.
n Ke konci srpna 2010 byla tržní hodnota strategie Kup a drž 324 tisíc USD.
n Bez 10 nejlepších dnů je hodnota portfolia skoro o 50 % nižší (156 tisíc USD).
n Pokud se podařilo vyhnout 10 nejhorším dnům, hodnota portfolia je skoro dvojnásobná oproti
strategii Kup a drž (692 tis. USD)
n
To nejzajímavější na závěr: je skvělé se vyhnout nejhorším dnům na akciovém trhu, ale pokud
nestihnete opět včas nastoupit, hodnota portfolia je téměř stejná jako při strategii Kup a drž.
lepších výsledků, než nabízí trh. Souboj
těchto stylů z dlouhodobého pohledu
stále vyznívá ve prospěch pasivního typu
investování. Je totiž empiricky dokázáno,
že většina fondů s aktivní správou nedosahuje lepší výkonnosti, než je pasivní správa
blízká nějakému indexu. Lze předpokládat
až 80%. V reakci na tento rozdíl je rozšířeno
doporučení, že při dlouhodobém investování je třeba dodržovat investiční strategii
a nepodléhat výkyvům trhu.
Velmi mě zaujala statistika, na kterou
jsem narazil před několika měsíci. Snažila
se totiž poodhalit roušku tajemství mezi
aktivním a pasivním pojetím investování
do akciových indexů. Výsledky jsou velmi
odlišné v závislosti na tom, zda došlo k včasnému opuštění trhu, případné včasnému
návratu. Chtěl bych upozornit, že data
zahrnují období od roku 1993 do srpna
2010 a klíčovým faktorem bylo sledování
pouhých deseti nejhorších a nejlepších
obchodních dnů na amerických indexech.
Je zřejmé, že nestačí včas trhy opustit, ale je
třeba se také včas vrátit. Ostatní varianty poukazovaly na podobné či horší výsledky než
samotný podkladový index (viz graf výše,
index S&P500). Zajímavé, že?
Strategická alokace aktiv
Metoda, která výsledky strategie Kup a drž
vylepšuje, je tzv. strategická alokace aktiv.
Historické zkušenosti nám ukazují, že neplatí
obecně pravidlo dlouhodobého držení pro
cokoliv, ale je třeba správně aktiva mixovat a vybírat si – provádět strategickou
alokaci aktiv. Jde o nesmírně důležitou věc,
která je bohužel stále v našich končinách
nedoceněná, a přitom naprosto zásadní.
Opět se totiž prokázalo, že pro dosažení
vysokého výnosu není zásadní tzv. časování,
snažit se najít ten nejlepší okamžik pro
vstup či výstup z pozice, ale strategické rozložení dlouhodobých aktiv. Zjednodušeně
řešeno, kolik budu držet akcií, v jakých regionech, v jakých sektorech, atd. To se týká
pochopitelně i dluhopisů, komodit apod.
Jde o zmapování současných a budoucích
podmínek na jednotlivých třídách aktiv
s tím, že podle některých hledisek, jakými
jsou korelace, délky cyklů, tvar výnosových
křivek, se potom rozhodujete, jak rozložíte svá aktiva v dlouhém období. A toto
strategické rozložení například každý půlrok
podrobit nové analýze. Je totiž známo, že
celkový dosažený výnos je až z 80 % závislý
na tomto typu strategie. Bohužel, v našich
podmínkách to funguje spíše obráceně.
Jsme zaměření především na to, kdy na trh
vstupovat. Přitom strategická úvaha, o které
jsem hovořil v předchozí části, je hotová
během několika málo minut.
Slovo na závěr
Uvedená problematika je samozřejmě
mnohem složitější a záleží na spoustě faktorů. Každému vyhovuje jiný investiční styl,
někdo to bere jako každodenní adrenalin,
jiný jako dlouhodobý projekt. Pokud chceme aplikovat předešlé výsledky do praxe,
doporučuji následující. Aktivní investování
je zajímavá věc, krátkodobě může skvěle
fungovat, ale po delším čase zjistíte, že
výsledkem extrémní snahy jsou výsledky,
které se přibližují srovnávaným indexovým
investicím. Začněte tím, že ve vaší investiční
strategii nesmí chybět strategická alokace
aktiv – tj. správné dlouhodobé rozložení akcií, dluhopisů, komodit a dalších alternativních aktiv v závislosti na podmínkách trhu.
Vyžadujte hlavně tuto debatu a opomíjejte
diskuze na téma, kam se trhy v nejbližší
době vydají. Souhrnně řečeno, stačí „pouhé“ klíčové dlouhodobé rozhodnutí, a to
aktivně naplňovat skrze strategii Kup a drž
doplňovanou o rebalancování či pravidelné
investování. Tímto máte možnost dosáhnout na velmi slušné výsledky s minimem
nákladů ve formě
času, stresu,
apod. Přeji
hodně štěstí
ve správném
výběru.
Milan
Tomášek,
ČP INVEST
36
37
OK Finanční
centra
Relax
Broker Expert v centru Berouna
V lednu 2011 otevřel oblastní ředitel Broker Expert Dušan Tomčo další OK Finanční centrum.
Najdete ho v samém centru Berouna. V článku Dušan prozrazuje, co pro něj bylo impulzem k vybudování
klientského centra a co přinesl první měsíc jeho provozu.
Oblastní ředitel Broker Expert Dušan Tomčo při
slavnostním otevírání svého klientského centra
Dnes je znáte jako úspěšné muže s dokonalou image. Poznali byste je ale v době, kdy začínali podnikat?
Dušan Tomčo s Petrem Hrubým
Plán na vybudování OK Finančního centra
v mém rodném městě vznikl již při samotném založení Broker Expert v létě loňského
roku, kdy jsme společně s ostatními kolegy
budovali základy nové firmy pod křídly Broker Consulting, a samozřejmě s účastí Petra
Hrubého a Jaroslava Černého.
srdci města, tzn. na náměstí. Zjistil jsem
totiž, že služba podobného rozsahu i kvality
v našem městě úplně chybí. Ne, že by u nás
nebyli finanční a pojišťovací makléři. To ne.
Nikdo z nich to však nedělá tak jako my .
Ale hlavně nejsou lidem moc na očích
a v centru města už vůbec ne.
Po měsíci fungování se investovaná
energie i peníze začínají vracet.
Zpočátku jsem si myslel, že vybuduji
pro sebe a své kolegy jen kancelář někde
blízko centra. Po několika dnech přemýšlení
a procházení různých nabídek pronájmů
na internetu i v tisku jsem však došel k názoru, že v Berouně je obrovská obchodní
příležitost právě v provozování OK Finančního centra, které však musí být v samém
Rozhodl jsem se tedy, že zaplním tuto
obchodní mezeru na trhu v našem městě
i regionu. A také, že otevřením této kamenné pobočky pomohu v rozjezdu celé mé
skupině spolupracovníků. Tak, aby se mohli
u svých klientů o naše OK Finanční centrum
opřít a samozřejmě ho i fyzicky využít k obchodnímu jednání.
Co bylo cool,
když jsem začínal podnikat...
A tak jsem se dal do budování. Věděl jsem,
že to nebude ani lehké, ani levné. Stejně mě
však v průběhu realizace některé věci překvapily. Zpočátku jsem si myslel, že klientské
centrum musí být tak za měsíc až dva hotové.
Nakonec jsem byl ale rád, když všechno
klaplo za měsíce tři. Trochu mi to připomínalo
stavbu domu. Velmi mnoho detailů a všechny jsou pro konečný úspěch důležité. Musím
touto cestou ještě jednou poděkovat marketingovému manažerovi Michalu Zátkovi,
protože mi při realizaci tohoto projektu velmi
pomohl svými radami a zkušenostmi.
Po více než jednom měsíci fungování
mohu říci, že veškerá investovaná energie
i peníze se začínají vracet jak ze strany mých
spolupracovníků, tak ze strany klientů.
A právě to mě naplňuje optimismem a přesvědčuje o tom, že tato práce má smysl.
Dušan Tomčo,
oblastní ředitel Broker Expert
Petr Hrubý
generální ředitel
Tahle fotka je z 1. září 1993, z doby, kdy jsem
neměl na kontě ani korunu. Začínal jsem
tehdy ve finančním poradenství a zrovna
jsem měl před sebou první školení pro
manažery. Kvůli práci jsem si tehdy pořídil
svůj jediný business outfit (právě ten, co
mám na sobě na této fotce). Základem mé
podnikatelské image byly bílé ponožky
a pěkně sladěné béžové kalhoty s tmavým
sakem :-). Za velkou frajeřinu jsem považoval
také svou úzkou koženkovou kravatu, kterou
jsem k tomuto obleku střídal.
Tomáš Paur
zemský ředitel
Fotka je z roku 1995, bylo mi 27 let a působil jsem jako manažer obchodní skupiny.
V té době frčela fialová saka a bílé ponožky
do bot :-). Měl jsem však dobrého šéfa, který
mě v případě chyb v odívání manažera byl
schopen poslat domů se převléknout. Nosil
jsem tedy již tmavé ponožky a v poutkách
u kalhot se vždy skvěl kožený pásek. Mým
oblíbeným doplňkem byla spona do kravaty. Jak je na fotografii vidět, nosil jsem dnes
již nepřijatelnou košili s krátkým rukávem
a velmi úzkou kravatu s květinovým vzorem.
Luděk Vokoun
regionální ředitel
V roce 1998, kdy vznikla tato fotografie,
jsem pracoval v bance, ačkoliv to tak asi
na první pohled nevypadá. Ve skříni jsem
měl oblíbené fialové a kostkované sako
a po práci jsem honil vodu v šusťákové
soupravě. Trvalo mi pár let, než jsem zjistil,
že tohle oblečení s kariérou ve financích
opravdu nejde dohromady.
• Exkluzivní produkt pro Broker Consulting
Zajímavosti produktu:
• Zajímavá připojištění
• Zproštění od placení v případě ztráty zaměstnání
• Riziko invalidity rozšířené o závažná onemocnění a poranění
• Připojištění denních dávek při pracovní neschopnosti
• Připojištění právní ochrany rodiny
• Zajímavé bonusy pro klienta
• Daňové úlevy pro zaměstnance i zaměstnavatele
• Zajímavé řešení příspěvků zaměstnavatele –
Garantovaný fond pro mimořádné pojistné placené
zaměstnavatelem:
• jedinečný nástroj pro plné využití daňových úspor
pro zaměstnavatele i zaměstnance
• bez poplatků za vklad a výběr
• garantovaný růst ceny podílové jednotky 2,4 %
• výběr již od 1.000 Kč
EMIUM
R
P
e
z
n
e
p
á
k
s
Evrop
usem
rogram s bon
Důchodový p
Emil Malý
regionální ředitel
Když jsem v 90. letech začínal podnikat, byla
základem úspěchu velká patka a nápaditá
kravata. Mou chloubou byly kravaty s květinovými vzory, které mi tehdy šila manželka
Šárka, takže nikdo jiný neměl stejné (jedna
z nich je na fotce). Spona byla k těmto vzorům samozřejmě nezbytná, když chtěl člověk
něco dokázat :-). Nepostradatelné byly v té
době bílé ponožky, které se nosily ke všem
outfitům – v kanceláři i na dovolené (viz
druhá fotka).
Oblíbenými kousky v mém šatníku tehdy
byly například fialové sako, které jsem si nechal speciálně ušít, košile s krátkým rukávem,
mrkváčové střihy kalhot, sako s řeznickým
vzorem a řada dalších klenotů. Pro volný čas
jsem si v Tuzexu sehnal luxusní plísňáče.
Když přišla doba mobilních telefonů,
zakládal jsem si samozřejmě na své briketě
zn. Philips, která se stala nepřehlédnutelnou
součástí mého business outfitu. Dodnes nezapomenu na tu masírku, když jsem poprvé
telefonoval z auta.
Honza Lener
ředitel PR a komunikace
Fotka je z roku 2005. V té době jsem se
dopustil tří image omylů, které mi připadaly
neuvěřitelně cool.
1) Stále jsem nosil bezdrátové handsfree
na uchu. Bohužel se neustále vybíjelo,
odpojovalo a všemožně zlobilo.
2) Telefon jsem měl na šňůrce na krku, což
se nehodilo ke kravatě ani k obleku. Když
jsem měl mobil v náprsní kapse, budilo
to dojem, že tam mám nějakou visačku
z konference Bezpečnosti národů.
3) Byl jsem krátce po ostříhání dlouhých
vlasů (nosil jsem je v culíku) a měl jsem
na hlavě vskutku zajímavý výplod.
Samozřejmě rozpláclý synovec na tříkolce
dodává fotce zcela nový rozměr.
Pavel Matoušek
ekonomický ředitel
Když jsem začal podnikat, neměl jsem žádný
oblek. V létě jsem chodil tak, jak jsem byl
zvyklý z práce ve státních službách – elasťáky nad kolena, ledvinka a tričko s Mickey
Mousem nebo Tazem. Horší obuv – kristusky,
lepší obuv – číny. V zimě džíny a svetr.
Svůj první oblek jsem „fasoval“ ve funkci
výkonného ředitele FC Viktoria Plzeň, a. s.
Ivan Dischinger je tam tehdy zařídil od sponzora pro celý management. Standardně jsem
oblek začal nosit, když jsem pracoval pro
Citibank.
P. S. Můj první oblek pro lepší příležitosti bylo
fialové sako a černé kalhoty. Pochopitelně
nechyběly bílé ponožky.
inzerceOK Info2011:Sestava 1
2/14/11
3:10 PM
D
HO
KY BC
N
VI Í O
O N
N EM
R
FI
Relax
O
Evropská penze
PREMIUM
PR
38
Stránka 1
BC_CPPVIG_inz210x150.indd 1
13.8.10 13:21
ČPI Portál – více než jen
investiční kalkulačka!
Využívejte ČPI Portál a šetřete svůj čas.
V čem vám ČPI Portál může pomoci a co všechno umí?
Vypočítat několik investičních strategií na základě zadaného předpokládaného zhodnocení.
Komfortně vytisknout investiční návrh pro klienta i klientskou smlouvu.
Všechny zadané informace zůstávají uloženy pro další použití.
Velmi jednoduchá aplikace.
Vyzkoušejte si ČPI Portál
ještě dnes!
Pracujte s investicemi efektivně a poskytujte svým klientům
kvalitnější a zajímavější servis.
ČPI Portál naleznete na OK Netu
v sekci ČP INVEST / kalkulačky.
Naučíme vaše peníze myslet
844 111 121
www.cpinvest.cz
Download

Magazín společností Broker Consulting, as, Fin Consulting, as, a