BROUCI
první pár křídel tvoří tvrdé krovky, druhý pár křídel (pokud
je vyvinut), slouží k letu
štít = kryje hruď
tvoří asi 1/3 všech živočichů na planetě
Svižníci (svižník polní)
draví, velmi pohybliví
Svižník polní
Svižník polní
Svižník polní
Svižník polní
Střevlíci (střevlík kožitý)
velmi draví, v ČR až 4 cm
Střevlík hladký
Střevlík zahradní
Střevlík zrnitý
Střevlík svraštělý (= vrásčitý)
Střevlík svraštělý (= vrásčitý)
Střevlík svraštělý
(= vrásčitý)
Střevlík Ullrichův
Potápník vroubený
žijí ve vodě, zadní nohy veslovací, velmi dravá larva (kořist větší
než je sama)
Potápník vroubený - larva
Potápník vroubený - larva
Potápník vroubený
Potápník vroubený
samice
samec
Potápník vroubený, požírající střevličku východní
Mrchožrout obecný
tráví život na mršinách nebo v hnijících látkách, podhrabou
mrtvolku - propad do země
Hrobařík černý
tráví život na mršinách nebo v hnijících látkách, podhrabou
mrtvolku - propad do země
Hrobařík černý
Hrobařík černý
Hrobařík obecný
Drabčík zdobený (= císařský)
protáhlé tělo, pohyblivý zadeček
Světluška větší
samec
obě pohlaví na spodku zadečku svítící aparát
Světluška větší
samice
Světluška větší
Světlušky svítí díky
bioluminiscenci. Je to následek
chemických reakcí v živých
buňkách a tkáních
samice
Páteříček obecný
často na květech
Páteříček žlutoústý
Páteříček žlutý
Kovaříci (kovářík zelený)
mají schopnost vyskočit za slyšitelného „lupnutí“ z polohy na
zádech zpět na nohy;
jejich larvy se nazývají drátovci – ožírají kořínky rostlin
Kovářík krvavý
Slunéčko sedmitečné
různé barvy, okrouhlé skvrnky na krovkách, dospělci i larvy loví
mšice
Slunéčko sedmitečné - larva
Slunéčko sedmitečné - kukla
Slunéčko sedmitečné – po vylíhnutí
Slunéčko sedmitečné
Slunéčko dvoutečné
Slunéčko čtrnáctitečné
Slunéčko dvaadvacetitečné
Slunéčko dvaadvacetitečné
Slunéčko dvaadvacetitečné
Tesaříci (tesařík obrovský)
dlouhá tykadla, delší než tělo
Tesařík obrovský
Tesařík alpský
Tesařík alpský
Tesařík dubový
Mandelinky (mandelinka bramborová)
býložraví, bachraté larvy
Mandelinka bramborová - larva
býložraví, bachraté larvy
Mandelinka nádherná
…
Mandelinka krvavá
…
Nosatci (nosatec dubový)
hlava prodloužená v nápadný nosec
Nosatec lískový
hlava prodloužená v nápadný nosec
Lýkožrout smrkový
samičky a larvy zanechávají v kůře typické chodbičky
Lýkožrout smrkový
samičky a larvy zanechávají v kůře typické chodbičky
Kůrovec pařezový
samičky a larvy zanechávají v kůře typické chodbičky
Chrobáci (chrobák jarní)
živí se převážně výkaly
Chrousti (chroust obecný)
býložraví
Roháč obecný
náš největší brouk
Roháč obecný
náš největší brouk
Roháč obecný
náš největší brouk
Zajímavosti ze světa hmyzu
Třída hmyzu čítá asi 1 milion popsaných druhů. Odhaduje se, že
dalších 5 až 100 milionů čeká na objevení. Bohužel kvůli činnosti
člověka a jejímu vlivu na životní prostředí mnoho z těchto druhů
zmizí dříve, než je naše věda objeví a popíše.
Hmyz vyniká také čichem. Například sameček martináče rozezná
pach samičky až na 11 km a samička ho produkuje pouze 0,0001
mg.
Hmyz je sice malý, ale má velkou sílu. Zatímco průměrný člověk
uzvedne asi 80 % vlastní hmotnosti a slon 30 - 50 %, někteří
brouci chrobáci dokáží uzvednout až 4000násobek své hmotnosti.
Blecha obecná je nejlepším skokanem. Při své velikosti 3 mm
dokáže skočit až 330 mm daleko a 200 mm vysoko. Výšku svého
těla přitom překoná 130krát a vystaví se přetížení 200 G
(trénovaní astronauti zvládnou 10 G).
Mezi hmyz patří také velcí jedlíci. Housenka motýla Antheraea
polyphemus zkonzumuje v prvních 48 hodinách po vylíhnutí
86000násobek hmotnosti, kterou měla při narození (3 kg vážící
kojenec by musel sníst 258 tun jídla).
Nejrychlejší při pohybu po zemi jsou brouci svižníci. Dokáží
vyvinout rychlost až 60 cm/s (v přepočtu na váhu by závodní kůň
musel běžet rychlostí 400 km/h).
Největší
Titanus giganteus (tesaříkovití) - 22 cm (Jižní Amerika)
Nejdelší
Pakobylka Pharnacia serratipes – 55 cm (Asie)
Nejdelší délka života
Královna mravence obecného – 28 let (dělnice 7-8 let)
Největší motýl
Thysania agrippina (můrovití) – rozpětí až 30 cm (J. Amerika)
Další rekordy a spousty dalších informací:
http://www.hmyz.net/
Download

17 BROUCI 2010