ZÁŘÍ, ŘÍJEN, LISTOPAD 2014
4. vydání
Mateřská škola Přeštice, ulice Dukelská
1
Vážení rodiče,
letní prázdniny uplynuly jako voda v řece a my se opět setkáváme v novém školním
roce. I nadále pro Vás budeme připravovat časopis ,,Dukeláček“, který se Vám bude snažit
přiblížit postřehy a zajímavosti, jak Vašich dětí, tak i pedagogů v mateřské škole. A ještě než
nastane čas vánoční ohlédneme se spolu zpět za vším co jsme dosud prožili. V tomto čísle
najdete články o vybraných akcích jednotlivých tříd, písničky, říkanky a spoustu jiné zábavy.
Naše mateřská škola se řídí Školním vzdělávacím programem, nazvaným
,,ŽIVOT JE BAREVNÁ PALETA“.
Rozdělili jsme ho do několika integrovaných bloků; barva ČERVENÁ – adaptace
v prostředí mateřské školy, barva ŽLUTÁ, HNĚDÁ ORANŽOVÁ – podzim, barva BÍLÁ –
zima, barva ZELENÁ – jaro a barva MODRÁ – léto. Děti se tímto způsobem hravou formou
seznamují s okolním světem…
Červené na dlani
nesu ti srdíčko,
usměj se chlapečku,
usměj se holčičko.
Hnědá, žlutá, oranžová,
Krajina je celá bílá,
pod listí se všechno schová.
pokryla ji sněžná víla.
Všechno svítí čistě bíle
až na daleké to míle.
Zelená je travička,
i když ještě maličká.
zelené jsou lístky stromů,
Letní dny mají ve znaku,
přišlo slunce i k nám domů.
modré nebe bez mraků.
Příjemné čtení
Bc. Dagmar Nechutná
2
Stojí, stojí strašák v poli,
neleťte sem, ptákům velí.
Těžký úkol tady mám,
tohle pole ohlídám.
3
Naši nejmenší se pro letošní rok budou vydávat na cesty se skřítkem Kvítkem.
Kvítek je náš kamarád,
všechny nás má velmi rád.
Bude s námi dovádět,
poznávat ten velký svět.
V týdnu 20.- 24.10. prožily děti a paní učitelky týden plný zeleniny.
Začátkem týdne mohl skřítek Kvítek děti pochválit za to, že přinesly do MŠ
nejrůznější druhy zeleniny, té skutečné i plyšové. Společně jsme si z přinesených exponátů
vytvořili výstavu. Poté začala prohlídka, třídění, ochutnávání, zkoumání jednotlivých druhů
čichem, hmatem a porovnávali jsme velikost i tvar. Následoval pohádkový příběh „Haló, tady
brambůrek“, ve kterém se děti dozvěděly, jak takový brambůrek roste. Navštívili jsme
prodejnu zeleniny na náměstí, kde si děti prohlédly i méně známé druhy zeleniny. Malý
obchůdek jsme si vytvořili i ve třídě a tak děti mohly chodit „nakupovat“ po celý týden.
Postřeh a paměť si děti tříbily pomocí pexesa, lota či rozstříhaných obrázků. Děti zapojily
také svoje ručky a naplnily hned dva pytle bramborami – nejprve mačkáním a lepením papíru,
dále otisky brambor. Zasmály jsme při hádankách z Toníčkovy knihy „Hádám, hádáš,
hádáme“.
Nechybělo
ani
cvičení
s bramborem, básničky a písničky. Při
pobytu venku jsme okukovali zahrádky
a navštívili zahradnictví pana Kováříka.
Na konci týdne nás navštívila
housenka Emilka, která měla veliký
hlad, a postupně v jejím bříšku za
pomoci dětí zmizela všechna zelenina.
Odměnou pro děti byla návštěva DDM,
kam jsme společnými silami zvířátkům odnesli to, co Emilka spořádala a poté jsme měly
možnost si jednotlivá zvířátka prohlédnout a ti odvážnější i pohladit a „pochovat“.
4
Básnička
Já jsem ta housenka Emila,
nikdy jsem zeleninu nemyla.
V žaludku kručí mi hlady,
baštím, baštím, ať mám svaly.
Já jsem ta housenka přetlustá,
nejvíce chutná mi kapusta.
Zelí, mrkev, kedluben,
ať mám břicho jak buben.
Já jsem ta housenka Emila,
štíhlá jsem nikdy nebyla.
p. uč. Ivana a Jitka
5
Kamarády z naší třídy bude pro letošní rok těšit Míček Flíček.
Míček je náš kamarád,
svět s ním budem poznávat.
Tento hopsavý kamarád se často někam zakutálí a seznámí nás s novými místy, věcmi
a hlavně kamarády z naší třídy.
Zakutáleli jsme se na zahradu, kde
jsme s ježkem Bodlinkou sbírali jablka
i hrušky a pomohli jsme dědečkovi
vytáhnout řepu. Pak nás Míček Flíček
seznámil s novým kamarádem
Houbínkem, který nás provedl po lese.
Tam jsme se naučili poznávat rozdíl mezi
jehličnatými a listnatými stromy a v tom
už nás překvapil listopadový vítr.
Zafoukal, listí ze stromů se začalo snášet k zemi, my si s ním teď hrajeme a netrpělivě čekáme
až za námi přiletí Dráček Mráček, abychom mohli prožít další dobrodružství.
Básnička
Míček Flíček šel na houby,
jestli on tam zabloudí.
Nezabloudí, těšte se,
on vám houby přinese.
6
Hádaly se houby
p. uč. Jindřiška a Pavla
7
Letošní rok bude našim dětem pomáhat kamarádka sova Amálka.
Moudrá sova Amálka,
všechno zná a ví,
našim malým kamarádům,
ráda poradí.
Prázdniny utekly jako voda a do tříd začaly chodit nové děti. Abychom se lépe poznali
nejen s dětmi, ale i s jejich rodiči,
domluvili jsme se na schůzce tzv.
,,Seznamovák“, který se konal 7.9. od
16.00 hodin v indiánském koutku. I když
se nás nesešla celá třída, bylo to příjemně
strávené odpoledne s opékáním vuřtů
a posezením u kávy, ke které maminky
napekly spousty sladkých dobrot.
Umožnilo nám to lépe se poznat
a popovídat si nejen o dětech, ale
i věcech, které si v denním shonu nestihneme říci.
V týdnu od 20.10.-24.10., který se nazýval ,,Na návštěvě u dědečka na zahrádce“
si děti povídaly spolu se sovou Amálkou, co všechno roste na zahradě či na poli a co se vše
na podzim sklízí.
Velký úspěch u dětí měla pohádka ,,O řepě“, kterou si děti i zahrály a i si svou řepu
vytvořily. Nejzajímavější byla pro děti pohybová hra s rytmizací a zpěvem ,,Řepa“.
8
Pod stromem, který si děti spolu s paní učitelkou vytvořily, se objevila zahrádka dědy
Hordubala. Do zahrádky děti nosily různé druhy zeleniny, kterou pak zasadily do ,,země“,
zalévaly a okopávaly. Pomocí knih a encyklopedií, časopisů a didaktických pomůcek
se seznamovaly i se zpracováním zeleniny. Nechyběla ani každodenní ochutnávka.
Neochutnávala se jen samotná zelenina, ale zvládli jsme ji použít i na přípravu
nějakého pokrmu a tak jsme
se rozhodli upéci ,,Sluníčkovou
pizzu“.
Od rána se krájela
zelenina, šunka a sýr.
Připravovalo se vše k tomu,
aby bylo těsto bohatě
nazdobené a mohlo se donést
do kuchyně naší školy, kde
nám ji paní kuchařky upekly
a my ji mohli ochutnat.
Neochutnávala se jen ,,Sluníčková pizza“, ale i pizza, kterou nám zasponzorovala
,,PIZZERIA NA MASARYKOVĚ NÁMĚSTÍ“ a za to jim patří velké poděkování.
Poděkování patří i rodičům za spousty dobrých bramborových jídel, které se svými
dětmi připravili na bramborový den, ale o tom třeba někdy příště.
p. uč. Jitka a Romana
9
Ťuká, ťuká deštík
na červený deštník.
Ťuká, ťuká prstíkem,
co je pod tím deštníkem?
10
Všelijaká dobrodružství zažívají děti naší třídy se zvířátky.
Zvířátka my rádi máme,
všechno s nimi poznáváme.
Co je správné a co ne,
společně to zjistíme.
Hrát si budem celý rok,
spolu zpívat, cvičit, tvořit,
hop a skok.
V týdnu od 10.-14.11. jsme si s dětmi hráli a povídali o lese. V úterý 11.11. jsme
se dočkali návštěvy z lesa. Přišel nás navštívit revírník pan Pavel společně s maminkou
Růženky. Nejdříve se dětem představili, seznámili se s dětmi a prostředím třídy. Velmi se jim
líbila naše ,,lesní“ výzdoba.
Hned na začátku byly děti rozděleny do dvou skupin a všichni si zahráli smyslové
hry – Co voní v lese a Co je v pytlíčku. Děti poznávaly vůně lesa – borůvky, med, jehličí,
smolu, hlínu, houby,… Hmatem jsme poznávali srnčí zub, kančí kel, liščí ocas a pařát
tetřívka.
Po svačině pokračovala další část
poznávání venku na zahradě. Děti
si vytáhly z Pavlova klobouku list břízy
nebo lípy, měly poznat ze kterých stromů
jsou a poté se měly rozdělit do skupin
– břízy a lípy. Jejich dalším úkolem bylo
doběhnout a donést jednu část dřevěného
dubového koláčku na určené místo, kde
byl poté koláč společně složen.
Později jsme si společně s dětmi
posedali pod velký smrk, kde jsme dostávali zvukové hádanky, vydávané různými
vábničkami. Děti poznávaly různá zvířata a ptáky. Vydávat zvuk si pak samy mohly
vyzkoušet. Děti také měly možnost prohlédnout si paroží z jelena, daňka a muflona.
11
Na závěr si společně zahrály hru ,,Na veverku“, které si dělaly zásoby ze šišek. Celé
dopoledne se moc vydařilo a děti poznaly co všechno patří do lesa.
Děkujeme panu Pavlovi a mamince Růženky za krásné dopoledne, ze kterého si děti
odnesly plno zajímavých zážitků a nových vědomostí
p. uč. Jarka a Jitka
12
Naše děti doprovází tímto rokem kamarádka Beruška, která je pro děti pomocníkem,
rádcem, ale hlavně přítelem.
Beruška jsem, bydlím v trávě,
kamarády hledám právě.
1, 2, 3, 4, 5,
pojďme děti poznat svět.
Není tomu tak dávno,co nám začal nový školní rok a už se nám pomalu blíží ten
krásný čas vánoční. Než nám tento čas nadejde, stojí určitě za to, abych sem se spolu s našimi
dětmi ohlédli za tím vším, co jsme dosud zažili, poznali a čím jsme se setkali.
Sotva se děti stihly během září rozkoukat a my s nimi, už zažívali nejrůznější
dobrodružství. Nejen že navštívili několikrát divadlo, podnikaly různé výlety, ale v rámci
projektu ,,Moje město“ jsme spolu s dětmi navštívili 23.9. informační centrum v Přešticích.
Děti nevěděly, co je čeká a tak byly překvapené, když si pro ně zaměstnanci připravili
dopoledne plné zážitků a zajímavostí. Nejprve jsme si
poslechli krátkou besedu o Přešticích, dále pověst
o Vícovském kostele, skládaly puzzle
s nejvýznamnějšími místy v Přešticích a nakonec si
zahrály pexeso, kde si opět připomněly důležitá místa
a památky našeho města.
26.9. jsme se vydali na exkurzi městského
úřadu. Celou dobu nás provázela paní Alblová, která
děti seznámila s chodem MěÚ. Děti měly možnost
nahlédnout do místnosti rozhlasu, kde si zazpívaly
píseň ,,Na přeštickém mostě“. Pro děti byla také
zajímavá návštěva v kanceláři pana starosty, kde dětem ochotně odpovídal na jejich otázky.
Dále si děti prohlédly obřadní síň, kde se seznámily se znakem města Přeštic. Z MěÚ si děti
odnesly drobné dárečky ze kterých měly velikou radost.
13
24.10. jsme s našimi dětmi navštívili výstavu Ovoce a zeleniny. Děti měly možnost
shlédnout mnoho druhů, barev, tvarů jablek i hrušek, ale i zeleniny. Na závěr této výstavy byl
pro ně skvělým zážitkem ochutnávka výborného moštu.
A tímto bychom za naši třídu chtěli poděkovat všem zaměstnancům, kteří si pro nás
všechny zajímavé, krásné, ale i poučné prožitky připravili a ochotně se nám věnovali,
zejména pak paní Kroupové, která nám domluvila schůzku na MěÚ.
Na přeštickém mostě
Na přeštickém mostě rozmarýnka roste,
žádný ji tam nezalívá, ona sama roste,
žádný ji tam nezalívá, ona sama roste.
Já tam tudy půjdu, zalévat ji budu,
ona se mi zazelená, já ji trhat budu,
ona se mi zazelená, já ji trhat budu.
p. uč. Maruška a Dáša
14
Ježibaby, kamarádky,
krouží vzduchem tam
a zpátky.
Šaty mají od sazí, snad
se v letu nesrazí.
15
Na předškoláky pro tento rok dohlíží opička Žofinka.
Jaro, léto, podzim, zima,
s opičkou je vždycky prima.
1, 2, 3, 4, 5, poznáme s ní celý svět,
Žofinka se jmenuje a s námi se raduje.
Čas letí jako vítr na podzimní obloze a my už máme za sebou téměř tři měsíce nového
školního roku.
V září jsme shlédli krásnou
výstavu kočárků v Domě historie.
V říjnu jsme pak podnikli
ve spolupráci s Horní Beruškou zdařilý
výlet do lesa u Střížova. Autobus nás
vysadil u lesa, který se nazývá
Obecňák, kde na nás čekali myslivci
se svými psy. Vyprávění a poučování
těmi nejpovolanějšími bylo velmi
zajímavé. Děti viděly krmelec, lesní školku, kreslily na kůru stromů, učily se poznávat
jednotlivé stromy a tajemství lesa. To vše umocňovalo překrásné, slunečné počasí a také proto
se nám z lesa vůbec nechtělo.
Hned další týden si děti užily zábavné, sportovně laděné odpoledne ve vnitrobloku
v rámci akce Zdravé město.
Za zmínku stojí jablíčkové a bramborové odpoledne, které se uskutečnilo 16.9.
Tuto pěknou akci pro rodiče a děti připravily učitelky z Horní Berušky, Dolní Berušky
a Dolního Zvonečku. Na Dolním Zvonečku a Horní Berušce probíhalo jablíčkové odpoledne.
Ve třídách byly připraveny soutěže a tvořivé činnosti, které děti velice bavily. A užili si je
i rodiče. Maminky napekly jablečné i jiné dobroty. Na Dolní Berušce současně probíhalo
bramborové odpoledne. I tady paní učitelky připravily pestrou nabídku kreativních činností
a soutěží zaměřených na brambory. A právě z brambor rodiče připravili spoustu dobrot. Děti
16
a rodiče měly možnost procházet jednotlivými třídami a stanovišti. Při odpoledním čaji
a dobrotách se všichni velmi dobře bavili.
Další velmi pěknou akcí byl výlet do svíčkárny v Liticích. Děti se v krásném voňavém
prostředí seznámily s výrobou svíček a samy si vlastnoručně vyrobily svoji svíčku. Viděly
a vyzkoušely si barvení svíček, vykrajování mýdel a práci s voskem. Drobné dárky si pak
radostně odnášely domů.
Jablkové růžičky
1 balení listového těsta
2-3 ks jablek
moučkový cukr
skořicový cukr
marmeláda
papír na pečení
mouka na pomoučení pracovní plochy
1. Jablka rozkrojíme na polovinu, zbavíme jádřince a nakrájíme na tenké plátky.
2. Listové těsto vyválíme na pomoučené pracovní ploše na tenký plát, rozválené těsto
pak nakrájíme na cca 5 centimetrů široké proužky.
3. Jednu polovinu šířky proužku potřeme podélně marmeládou a posypte skořicovým
cukrem, na tuto vrstvičku marmelády a skořicového cukru položíme plátky jablek
a zbývající polovinou těsta je překryjeme, dlouhý plát těsta i s náplní pak z jedné
strany celý zavineme, vznikne jakýsi košíček z listového těsta, z něhož koukají plátky
jablek a připomínají květ růže.
4. Jablkové růžičky vyskládáme na plech vyložený papírem na pečení.
5. V troubě vyhřáté na 200 °C pečeme asi 15 minut dozlatova.
6. Upečené růžičky posypte moučkovým cukrem a můžete servírovat jak teplé, tak
i studené.
p. uč. Maruška a Lenka
17
O naše největší se stará holčička Gábinka a víla Jaseňka, které se budou snažit o to, aby díky
jejich pomoci mohli odejít do prvních tříd.
Malá holka Gábinka, její víla Jaseňka,
povedou nás krok za krokem,
pěkně celým naším rokem.
Naučí nás všechno znát,
věci kolem poznávat.
V pátek 17.10. od rána pršelo, ale to nás neodradilo od naplánovaného výletu. Každý
jsme měli v batůžku nejen pití a dobrotu pro sebe, ale také pamlsek pro zvířátka - jablíčko,
mrkev, suchý chléb nebo sáček kaštanů či žaludů.
Z Přeštic jsme jeli linkovým autobusem do Merklína a pak jsme v dešti pochodovali
na Bijadla, kde má pan Jindra farmu a naučnou stezku s lesními zvířaty.
U brány nás přivítala nejen paní Jindrová, ale i divoká prasátka Tonda a Anička.
Nejprve jsme si šli prohlédnout velikánkou halu přeměněnou na les, louku a rybník.
V lese jsme si prohlédli dřevo, plody i sazenice lesních stromů. Potěšila nás spousta
vycpaných lesních zvířat. Nejvíce se nám líbila veverka, liška a zajíc. Z ptáků jsme nejvíce
obdivovali tetřeva, tetřívka a různé
druhy dravců. Dojem opravdového
lesa dokreslovala nahrávka zpěvu
ptáku.
Z lesa jsme přešli k rybníku,
okolo kterého jsme si prohlédli
kachny s kačerem, volavku, vydru
a pak na louce tiše stáli u krmelce na
srnce, který se bohužel neukázal.
Výstavu zvířat doplnila také výstava pomůcek myslivců.
18
Ve vedlejší místnosti, která je zařízena jako společenská místnost, jsme v teplíčku
u kamen posvačili a mohli jsme si prohlédnout myslivecké trofeje, které zdobily všechny
stěny.
Zatím přestalo pršet a my mohli vyjít ven za zvířaty chovanými ve výbězích.
Obdivovali jsme krocany a znovu jsme se setkali s Tondou a Aničkou, které jsme nakrmili
jablky a mrkví. Suchým pečivem, mrkví, kaštany a žaludy jsme také potěšili stádo s několika
mláďaty.
Dále jsme pokračovali k rybníčku, kde bydlely ondatry a divoké kachny, které se nás
trochu bály. Za rybníčkem začínal výběh daňků, kteří se naopak na nás těšili. Věděli asi, že
neseme něco dobrého. Nebojácně přišli až k ohradě, nechali se hladit a krmit pamlsky z dlaně.
Kromě daňků jsme si prohlédli slepice a králíky.
Slunce začalo svítit a my bychom zůstali se zvířaty i nadále, ale blížil se čas odjezdu
autobusu do Přeštic. Rychle jsme se rozloučili, poděkovali za pohostinnost a slíbili, že na jaře
se přijedeme opět podívat, až zvířátka budou mít nová mláďata. Při cestě zpět do Přeštic jsme
si libovali, jak se nám výlet krásně vydařil. Ani déšť nám nevadil, i když někdo byl špinavý
od bláta a podobal se zrovna těm dvěma divočákům Tondovi a Aničce.
Za krásně prožité dopoledne děkujeme všem zaměstnancům naučné stezky
Merklín – Bajkal a hlavně pak jejím majitelům, manželům Jindrovým.
Dalším velmi pěkným zážitkem
pro děti byla návštěva svíčkárny
,,RHODOS“ v Liticích.
Čekalo nás velmi pěkné prostředí,
provoněné svíčkami a vonnými olejíčky,
včetně velmi milého přijetí od paní
majitelky.
Pro děti byl připraven zajímavý
program, kde si děti samy zdobily svíčku,
samy vykrajovaly voňavé mýdlo podle vlastního výběru a lily vosk do malých, předem
vydlabaných dýní. Z nich pak vznikly stylové ,,dýňové svíčky“, které si děti spolu s ostatními
dárky odvážely domů. Velkým dobrodružstvím byla pro děti jízda autobusem a tímto bychom
chtěli poděkovat paní majitelce a jejím zaměstnancům, že nám umožnili prožít dopoledne
plné krásných prožitků a vůní.
p. uč. Lenka a Jana
19
20
Vtipné perličky Vašich dětí
UČITELKA: ,,To jste si to s maminkou užily, když jste byly včera doma.“
ADÉLKA: ,,No, maminka byla líná jít do školky.“
UČITELKA: ,,Honzo, copak děláš s tím ramenem?“
HONZA: ,,Nic“ (Honza si stahuje triko z ramene)
UČITELKA: ,,Prosím tě, vždyť ho máš celý holohlavý.“
MATYÁŠ: ,,Paní učitelko, divoké prase nás ,,vyhonilo“ z lesa.“
PŘI OBĚDĚ: „Paní učitelko, já chci přidat zajíčka.“
VANESSKA: ,,Paní učitelko, my jsme doma vařili prase.“
UČITELKA: ,,A copak jste dělali z prasete?“
VANESSKA: ,,Kuřecí maso.“
Výlet Bijadla
ANETKA: ,,Tam byly vydlabaný zvířata.“ (vycpaný)
UČITELKA NA VYCHÁZCE: ,,Děti co je to za budovu?“
NĚKDO Z DĚTÍ: ,,To je borovice“
JULINKA R.: ,,Já jsem na hady chemická.“ (myslela alergická)
Na svačinu byl chleba s pomazánkovým máslem a pažitkou. Při posledním soustu:
ELLA: ,,Paní učitelko, já tam mam brouka.“ (pažitka)
UČITELKA: „Ellinko, to je pažitka, ta je zdrává.“
ELLA: ,,Tak to nemám ráda.“ (a dojedla to)
NIKOLKA K. K RADEČKOVI: ,,Hele, víš, že se mi líbíš? A tak s tebou potom kamarádím.“
UČITELKA POBÍZÍ RADEČKA: ,, Radečku, hezky papej, ať vyrosteš a máš sílu.“
NIKOLKA K.: ,,Ale mě se líbí hubenej!“
21
NIKOLKA K.: ,,Tatínek byl nemocný a já sem se od něj pokazila.“
Paní učitelka má černé ,,silonkové“ ponožky.
VOJTÍK S.: ,,Proč máš tak špinavé nohy?“
ANDREJKA P.: ,,Byly jsme v Olympii a tam byla velikánská televize a dávali Tři bratři“.
(byla v kině)
SAM běžel, upadl a povídá: ,,Už mám staré nohy.“
SAM: ,,Jituš bude obědvat tady nebo v kanceláři?“
Při zastávce u kostela.
UČITELKA: ,,Tady spí Ježíšek.“
SAM:,, A taky mrtvej kostelník.“
22
Příspěvky do novin
Den červené barvy
Začátkem září nastal i začátek školního roku. Otevřely se brány škol základních i mateřských
a všude zazněl smích a veselí. Ale byla i místa, kde se ozýval pláč. Pláč dětí, které poprvé
musely opustit teplou náruč rodičů. Během měsíce září se děti v naší mateřské škole
seznamovaly s novým prostředím, novými kamarády, obnovovaly či prohlubovaly přátelství
z loňského roku. Především se učily, jak se k sobě hezky chovat a pomáhat si.
Měsícem září nás provázela báseň :
„Červené na dlani nesu ti srdíčko, usměj se chlapečku,
usměj se holčičko.“
Červená barva je symbolem srdce – lásky, přátelství mezi
lidmi.
Na znamení přátelství děti spolu s rodiči doma vytvořily
srdíčko pro svého kamaráda. Srdíčka se jim velice
povedla. Některá byla malovaná, jiná šitá ba dokonce i jedlá. Všechna srdíčka byla k vidění
na výstavě v jídelně naší školy.
Den červené barvy byl zakončením úspěšného září. V tento den přišly děti i paní učitelky
oblečeny do této barvy a společně celá školka vytvořila na zahradě velké srdce přátelství.
Kolektiv MŠ Dukelská
Co skrývá les
Les před námi skrývá spoustu tajemství. A právě
roušku tajemství nám pomohli odhalit Ti nejpovolanější, ale
začněme od začátku.
Čtvrtek 9. října byl den jako vymalovaný a přímo stvořený
pro návštěvu lesa. Výletu se zúčastnily děti z Dolního
Zvonečku a Horní Berušky, MŠ Dukelská.
Autobus nás odvezl k lesu Střížov, tzv. Obecňáku. Tam
už na nás čekali tři myslivci: Pan Josef Jeslínek st., Pavel
Jeslínek a Ing. Bc. Josef Karhan, se svými věrnými pejsky. Každá třída se vydala jinou trasou
pod vedením svého průvodce.
23
V lese bylo neskutečně krásně, a když nám páni myslivci poutavě vyprávěli o lese,
nemělo
to
chybu.
Děti
určovaly
stromy
listnaté
a jehličnaté, hledaly mezi nimi rozdíly a lesním zvířátkům
nadělily kaštany a žaludy. Prohlédly si tzv. kazatelnu, liz,
lesní školku a mnohé jiné. Na oplátku děti přednesly
báseň „Lesní školka„ a zazpívaly písničku „V lese je
krásně“. A že opravdu krásně bylo, jsme se shodli všichni.
Chtěli bychom touto cestou poděkovat našim průvodcům lesem za krásné zážitky. Teď už
víme,co všechno skrývá les.
Kolektiv MŠ Dukelská
24
Fotografie
25
26
Přichází čas zázraků,
čas setkání, čas nadějí i splněných přání…
Přejeme Vám ze srdce překrásné Vánoce…
a Silvestr ať vykouzlí
štěstí, lásku, úsměv na tváři,
ať se Vám v novém roce všechno vydaří.
Přejí děti a kolektiv MŠ
27
Download

dukeláček 4/2014