www.zlatakoruna.info
ZLATÁ KORUNA
E-mail: [email protected]
PARTNEŘI SOUTĚŽE
ZLATÁ KORUNA
Generální partner
17. června 2014
Komerční příloha deníku
HN044082
V jednoduchosti a v „on-line“ je síla
12. ročník soutěže
potvrzuje nové trendy
na finančním trhu.
Partneři
Výsledky právě skončeného 12.
ročníku soutěže Zlatá koruna znovu ukazují, jak se mění nabídka
bank a pojišťoven. Zejména banky
lákaly v posledních letech klienty
na klesající, často nulové poplatky
za základní služby. Teď už slovo
„základní“ není na místě a soutěží
se o to, kdo zadarmo nabídne víc.
Odborná porota, na tři stovky odborníků z Finanční akademie, letos
vybírala ty nejlepší z 205 přihlášených produktů.
Jde to i bez poplatků
Hlavní mediální partneři
Mediální partneři
Odborní partneři
Asociace finančních zprostředkovatelů a finančních poradců
ČR, Unie společností finančního
zprostředkování a poradenství,
Asociace penzijních fondů ČR,
Asociace hypotečních makléřů
ČR, CBCB - Bankovní registr klientských informací, CNCB - Nebankovní registr klientských informací, Asociace pro kapitálový trh
ČR, Asociace českých pojišťovacích makléřů, Asociace malých
a středních podniků a živnostníků
ČR, Hospodářská komora České
republiky, CFO Club
PŘIPRAVILA REDAKCE KOMERČNÍCH PŘÍLOH
Dobrovského 25, 170 55 Praha 7
ŠÉFREDAKTOR
Michael Málek,
tel.: 233 071 720
MANAŽEŘI INZERCE Rudolf Pavlíček,
tel.: 233 071 765
Příloha byla připravena ve spolupráci
s agenturou
pdMEDIA s.r.o.
K Rybníčkům 26, Praha 10
tel.: 274 782 740–2
Tato příloha je komerční prezentací.
Kritéria soutěže jsou postavena na
tom, jak produkty splňují daný účel
z hlediska potřeb a požadavků klientů. V poslední době se silným
argumentem z tohoto pohledu stala cena bankovních služeb. Všeobecný hon na bankovní poplatky,
obrazně řečeno, vyhnal vzhůru
akcie nováčků na trhu, nízkonákladových bank, jejichž sazebníky
se často vejdou na jedinou stranu
a někdy ji ani nepotřebují celou.
A nejde přitom jenom o hru marketingu na „poplatkovou schovávanou“. Kromě klientů totiž svým
přístupem bodují i u odborníků.
U klasických účtů má soutěž,
zdá se, jasného vítěze, Fio banku.
Její Fio účty jsou zlaté v kategoriích pro běžné klienty i pro podnikatele a cenu si navíc odnášejí z veřejné ankety, Ceny podnikatelů.
Nejde přitom o jednorázové, akční nabídky. Fio banka tyto cenné
kovy už několikrát obhájila
S podobnou razancí promluvila do úvěrových kategorií Equa
bank, kterou lze stále považovat
za nováčka v bankovní konkurenci.
Nic se nemění na tom, že úvěrové kategorie ve Zlaté koruně spíš
XXXXXXXXX
než samotné půjčky vyhrávají jejich refinancování. Equa banka se
rozhodla vynulovat poplatky. Při
refinancování půjček z jiné banky
může klient dokonce získat zpět
poplatky zaplacené jinde. To byl
zřejmě hlavní důvod, proč jí Finanční akademie v kategorii úvěrů a hypoték přiřkla první místo za RePůjčku, resp. Refinancování hypotéky.
V první řadě přitom nemuselo jít
jenom o cenu, ale také o průhlednost sazebníku. Jediným nákladem, který klient za úvěr zaplatí, je
totiž úrok. Může být nějaký produkt
transparentnější?
Banky v mobilech
Ve světě podle odborníků nastává
bankovní revoluce. Její příčinou je
rozmach mobilního bankovnictví.
Například v Británii se za poslední
rok využívání bankovních aplikací
zdvojnásobilo a velké banky v reak-
ci na to ruší desítky kamenných poboček. O Britech se přitom říká totéž, co o českých klientech: že jsou
konzervativní. Velké změny přijdou
možná dříve, než jsme si mysleli.
Naznačuje to i rychlost, s jakou přijímáme horké novinky.
V placení bezkontaktními kartami
jsme v rámci Evropy přeborníky.
Uskutečníme jimi zhruba třetinu
platebních transakcí. Další krok
předznamenává letošní Novinka
roku, Platební karta v mobilu, se
kterou jako první přišla na trh GE
Money Bank. Trend dále podtrhuje Bezkontaktní platební nálepka
téže banky, loňská Novinka roku
a letošní vítěz v kategorii karet.
Zdá se, že „kontaktně“ bude u nás
zakrátko platit málokdo.
Virtuální finanční domy
Na současný vývoj zareagovala
i Zlatá koruna a od letošního roku
zavedla novou kategorii On-line
aplikace. Hned napoprvé se tato
kategorie setkala s velkým zájmem
bank a pojišťoven. Přihlášeno do
ní bylo 19 produktů a účastí se vyrovnala tradičně nejobsazovanějším kategoriím, jako jsou životní
pojištění nebo úvěry.
Premiérové vítězství v On-line
aplikacích si připsala chytrá aplikace
pro smartphony Fio Smartbanking.
Přívětivost elektronického přístupu
Fio banka potvrdila ještě druhým
a třetím místem v téže kategorii.
Hattrick Fio banky by však neměl zastřít další soutěžící společnosti. Mezi uchazeči o ocenění
v této kategorii byly pojišťovny, investiční a leasingové společnosti
anebo penzijní společnost. Aplikace v mobilech nabízejí mnohostranné využití. Kromě klasických
finančních služeb umožňují snadno vyhledávat praktické informace
potřebné při pojistné události, nebo
dovolují kdykoliv zkontrolovat aktuální zhodnocení vašich vkladů.
Řeší problém staré
vs. nové
Kategorie pojištění spíš než revolucí procházejí evolucí. V Životním
pojištění například znovu vyhrála
pojistka FLEXI od Pojišťovny České spořitelny. Ve skutečnosti se
produkt stále vyvíjí – až na jednu
vlastnost. Stále disponuje pružností, kterou si vetkl do jména už
na začátku.
Flexibilitou mj. bojuje i proti
předčasnému vypovídání smluv,
když původním klientům nabízí
možnost smlouvy upravit podle
nových podmínek. Jednoduché
a oboustranně výhodné. Zprostředkování nové smlouvy by totiž
pojistku výrazně prodražilo.
Letošní ročník Zlaté koruny je
jasným důkazem, že konkurence
Občané by měli vědět, jak stát Poradce musí mít
vaši důvěru stejně nakládá s vybranými daněmi
jako rodinný lékař
Ministr financí Andrej
Babiš odpovídal
na otázky Zlaté koruny.
Na Ministerstvu financí
• působíte již přes čtyři
měsíce, jak byste toto
období zhodnotil?
Když jsem na ministerstvo nastoupil, jednou z prvních věcí, kterou
jsem udělal, bylo vytvoření týmu
mých spolupracovníků, snížení počtu náměstků a změna organizační struktury na Ministerstvu financí
s cílem zvýšit efektivitu řízení ministerstva a zlepšit jeho práci.
Podařilo se nám výrazně ušetřit
na provozu státní pokladny, zhruba 70 % v provozních nákladech.
Vypověděli jsme tři desítky smluv
na externí právní služby a vyjednali výraznou slevu na nákup kancelářského papíru ve výši 40 %
původní ceny. Do budoucna bychom chtěli snížit provozní náklady
resortu na polovinu.
Uzavřeli jsme také dohodu
o spolupráci v rámci boje s daňovými úniky zejména v oblasti DPH
a spotřebních daní (tzv. Kobra)
s Ministerstvem vnitra. Začali jsme
efektivněji řídit volné prostředky
státu na účtech státní pokladny,
což vedlo k minimalizaci stavu
neinvestovaných a neúročených
prostředků státu. Investováním eu-
Andrej Babiš,
ministr financí.
rové likvidity a dalšími operacemi
na peněžním jsme od počátku roku
získali 92 mil. Kč.
Má a může stát chránit
• spotřebitele? Jaké jsou
priority ministerstva
v této oblasti?
Stát chránit spotřebitele nepochybně má a může. Je třeba vycházet
z toho, že spotřebitel je ve vztazích
s finančními institucemi objektivně
slabší stranou. Obecně méně rozumějí finančním produktům než
ti, kteří mu je nabízejí. Má rovněž
horší výchozí pozici ve chvíli, kdy
má jít s protistranou do případného
právního střetu.
Proto zákon spotřebiteli přiznává
určitá dodatečná práva a vyvíjí činnost v oblasti finančního vzdělávání.
Kdyby to neudělal, finanční následky by nenesl jen onen nechráněný
jednotlivec, ale celá společnost.
Spotřebitel by měl mít zajištěn
dostatečný informační komfort,
aby mohl činit svobodná a racionální rozhodnutí, odpovídající jeho
potřebám a možnostem. Měl by mít
také garanci, že jedná se solidními
a kompetentními prodejci či poradci. Konečně by měl mít vytvořeny
podmínky pro to, aby mohl rychle, levně a účinně hájit svá práva v případě, kdy má pocit, že je
na nich krácen.
Na druhou stranu, každá ochrana spotřebitele má své meze. Neměla by oslabovat obezřetnost spotřebitele, a vytvářet mu tak falešný
pocit bezpečí, narušovat svobodu
smlouvy a příliš zatěžovat regulované subjekty dodatečnými náklady.
Jaká je role
• ministerstva
ve finančním
vzdělávání?
Ministerstvo financí zaštiťuje finanční vzdělávání, jedná se o jeden
z jeho klíčových prvků ochrany spotřebitele na finančním trhu. Odborně spolupracovalo s Ministerstvem
školství na procesu implementace
finančního vzdělávání coby povinné
Pokračování na str. II
Rozhovor s Miroslavem Řezníkem, generálním ředitelem OVB
Allfinanz.
Zavedení
• 2. penzijního pilíře
a reforma obecně
vypadaly zprvu jako
největší událost
na finančním trhu
posledních let. Jaký
je zájem o související
produkty nyní?
Současný stav nejlépe vystihují čísla. V roce 2012 bylo v ČR
sjednáno 1,1 mil. nových smluv
penzijního připojištění. V minulém roce tato čísla poklesla
na 80 tisíc smluv u 3. pilíře a podobný počet u 2. pilíře. Navíc
je třeba říct, že stávající 3. pilíř
vůbec neřeší problém penzí.
Průměrný výběr z 3. pilíře je
totiž pouhých 90 tis. Kč, a to
na pravidelný důchod vyplácený
měsíčně po dobu 20 nebo 25 let
rozhodně stačit nebude.
Pokud si někdo myslel, že
důchodové produkty lze nabízet bez finančních poradců, byl
to bohužel velký omyl. Potřebu
Miroslav Řezník,
generální ředitel OVB Allfinanz.
odkládat část příjmu na penzi již
od první výplaty totiž musí klientovi
někdo náležitě vysvětlit. Nikdo se
ráno nebudí s potřebou důchodového zabezpečení. Tím spíše to
platí pro dvacátníky nebo třicátníky. Dokonce i ve věku 40 let si většina klientů připadá tak, jako by byl
důchod nekonečně daleko.
Zůstává tak otázkou, kdo a jak
v dlouhém horizontu zaplatí deficit na důchodovém účtu, který jen
za minulý rok narostl o 50 mld. Kč.
Pokračování na str. II
II /
zlatá koruna
h o s p o dá ř s k é n ov i n y – I n z e r c e. i HN e d .c z 17. června 2014
[email protected]
Výsledky soutěže Zlatá koruna v roce 2014
Kategorie B
Úvěry
Produkty určené malým a středním podnikům
1.RePůjčka - Vracíme poplatky
Equa bank
2.Půjčka Air Bank
Air Bank
3.KONSOLIDACE PŮJČEK
GE Money Bank
Podnikatelské účty
1.Fio podnikatelský účet bez poplatků
Fio banka
2.Spořicí účet Fio konto - podnikatelský
Fio banka
3.mKonto Business
mBank
Platební karty
1.Bezkontaktní platební nálepka
GE Money Bank
2.Bezkontaktní karta Equa bank
Equa bank
3.EASY karta - nákupy s výhodami
Podnikatelské úvěry
1.Investiční úvěr
Česká spořitelna
2.Rámec na nákup zemědělské techniky
GE Money Bank
3.Rychlý Business Investiční Úvěr
UniCredit Bank
Raiffeisenbank
On-line aplikace
1.Fio Smartbanking
Fio banka
2.Fio API Bankovnictví 2.0
Fio banka
3.Fio Smartbroker
Fio banka
Pojištění pro podnikatele
Životní pojištění
1.FLEXI životní pojištění
Pojišťovna České spořitelny
2.PERSPEKTIVA
Kooperativa pojišťovna
3.FLEXI životní pojištění - JUNIOR
Pojišťovna České spořitelny
Neživotní pojištění
XXXXXXXXXX
Hlavní kategorie
Kategorie A
Novinka roku
Účty
1.Platební karta v mobilu (NFC)
GE Money Bank
2.Refinancování hypotéky - Vracíme poplatky
Equa bank
3.Cestovní pojištění s neomezeným limitem
a aplikací NA CESTY s Kolbabou
Allianz pojišťovna
Cena veřejnosti
Produkty určené retailovým zákazníkům
1. Fio osobní účet bez poplatků
Fio banka
2.Běžný účet Air Bank
Air Bank
3.Clear Deal
J&T Banka
Stavební spoření
1.WÜSTENROT Kamarád+
Wüstenrot - stavební spořitelna
2.Stavební spoření WÜSTENROT
Wüstenrot - stavební spořitelna
3.Hypoúvěr od Buřinky
Stavební spořitelna České spořitelny
1.Běžný účet Equa bank
Equa bank
2.Stavební spoření RSTS
Raiffeisen stavební spořitelna
3.Fio osobní účet bez poplatků
Fio banka
Hypotéky
Cena podnikatelů
1.Fio podnikatelský účet bez poplatků
Fio banka
2.mKonto Business
mBank
3.Autoúvěr/Motoúvěr Cetelem
CETELEM ČR
1.Refinancování hypotéky – Vracíme poplatky
Equa bank
2.Flexibilní hypotéka
Komerční banka
3.PŘEVRATNÁ hypotéka
UniCredit Bank
1.Komplexní pojištění vozidla NAMÍRU se službou 100PROSERVIS
Kooperativa pojišťovna
2.OPTIMUM - pojištění domácnosti a rodinného
domu
Kooperativa pojišťovna
3.Komplexní pojištění vozidla NAMÍRU se službou 100PROSERVIS (Povinné ručení)
Kooperativa pojišťovna
1.TREND
Kooperativa pojišťovna
2.Komplexní pojištění flotil od Kooperativy
Kooperativa pojišťovna
3.START PLUS
Kooperativa pojišťovna
Leasing pro podnikatele
1.Full-service leasing - varianta ALL INCLUSIVE
ALD Automotive
2.Full-service leasing - varianta ULTRA ALL
INCLUSIVE
ALD Automotive
3.ČSOB Optimal Leasing s flexibilními službami
ČSOB Leasing
Podílové fondy
1.Active Invest
Conseq Investment Management
2.Conseq Invest Akciový fond
Conseq Investment Management
3.ING (L) Invest Global High Dividend (CZK)
ING Investment Management
Penzijní spoření
1.Allianz doplňkové penzijní spoření
Allianz penzijní společnost
2.Penzijní připojištění se zhodnocením nad 2,0 %
p.a.
Penzijní společnost České pojišťovny
3.Doplňkové penzijní spoření u Česká spořitelna
- penzijní společnosti
Česká spořitelna – penzijní společnost
Obchodování s cennými papíry
1.Obchodník s cennými papíry
Patria Direct
2.Fio Smartbroker
Fio banka
3.Fio e-Broker
Fio banka
XXXXXXXXXX
Poradce musí mít vaši důvěru stejně jako rodinný lékař
Pokračování ze str. I
Co teď mohou
• doporučit poradci
lidem, kteří se chtějí
zabezpečit na penzi?
Vhodnou alternativu představují
pravidelné investice nebo investiční životní pojištění. Důležitý je
ovšem základní princip: již ze své
první výplaty si odkládám část peněz na penzi.
Finanční krize, potíže
• některých kampeliček,
nepovedená penzijní
reforma… Všímají
si běžní klienti
podobných problémů?
Potíže kampeliček jsou zajímavé
téma. I při jejich pádu klienti dostanou své vklady vč. úroku zpět (až
do výše 100 tis. eur) a klidně je obratem vloží do další kampeličky, kte-
rá jim nabídne nejvyšší zhodnocení.
Limitem této hry je pouze výše fondu pojištění vkladů. To není právě
dobrá průprava pro zvýšení finanční
gramotnosti české populace.
Bohužel i neúspěšná penzijní reforma k finanční gramotnosti
a hlavně k větší osobní odpovědnosti v rodinném finančním plánování zrovna nepřispěla.
Poradenství
• a zprostředkování se
dostalo do hledáčku
českých i evropských
regulátorů. Jaké mají
priority?
Obecně jakákoliv regulace v otevřeném tržním prostředí nic neřeší. Usměrňování trhu dává smysl
pouze v případě, že na trhu neexistuje konkurence, tedy v případě
monopolů. To určitě není případ finančního poradenství. A pokud jde
o omezování výše výdělků, můžeme si vyjmenovat celou řadu oborů, kde firmy dosahují marží v řádu
desítek až stovek procent a žádná
regulace zde není.
Určitě je správné, aby existovaly určité požadavky na to, kdo
může vykonávat finanční poradenství. Bylo by iluzorní se domnívat, že ve finančním poradenství
může uspět úplně kdokoli. Nicméně mantinely zde již nastaveny
jsou, např. ze strany ČNB. Vedle
toho funguje v našem odvětví samoregulace prostřednictvím asociací typu USF.
A je samoregulace
• dostatečná z pohledu
klientů?
Omezovat nabídku finančních produktů a klást společnostem ve finančním poradenství překážky by
bylo jednoznačně špatně. Musíme
si uvědomit, že klienti si dnes chtějí vybírat z více produktů a služeb
na jednom místě bez omezení
na jednotlivé výrobce nebo poskytovatele. To platí napříč jednotlivými
obory.
Tuto potřebu plní v oblasti finančních produktů právě nezávislé finanční poradenství. Proto
např. 50 % nových smluv životního
pojištění zprostředkují finančně
poradenské společnosti. Stejně
jako se 80 % potravin v současnosti prodává v hypermarketech
a supermarketech, které také nabízejí možnost si vybírat z většího
sortimentu produktů na jednom
místě.
Vidíme tedy, že finanční poradenství plně odpovídá současným
tržním trendům a má do budoucna
další potenciál pro růst. Předpokladem však je, že regulace nebude
pracovat proti zájmu klientů.
Rok co rok se
• ve Zlaté koruně
vracíme k tématu
transparentnosti.
Pomohly by skutečně
čitelné smlouvy
a sazebníky klientům,
nebo je problém spíš
v tom, že dokumenty
vůbec nečtou?
A funguje to vůbec někde jinak?
Čtou opravdu všichni klienti kompletní návod k autu nebo příbalové
letáky k lékům? Podobné je to například se smlouvou na financování
auta. Umí klient posoudit, zda je
RPSN spočítána správně? Ve většině případů ne. Klient obvykle chce
s novým autem co nejdříve vyjet
na silnici. Vše ostatní je pro něj v tu
chvíli obvykle okrajová záležitost.
Proto je dobře, že pro sjednávání
finančních produktů využívá klient
služeb svého finančního poradce,
stejně jako u léků rodinného lékaře.
Zásadní roli zde hraje důvěra. A tu
může velmi podobným způsobem
zklamat rodinný lékař, automechanik i finanční poradce. Nicméně stejně tak jako úspěšný automechanik
musí mít spokojené klienty, zakládá i finanční poradce svůj úspěch
na dlouhodobé spokojenosti klienta.
Pro větší transparentnost tedy
určitě dávám svůj hlas, nemysleme si však, že všechno vyřeší.
Je zapotřebí klienty vzdělávat a je
i v našem zájmu, aby klienti byli finančně gramotní a odpovědní.
Jak Zlatá koruna
• podle Vás přispěla
za 12 let své
existence k výchově
spotřebitelů?
Společnost OVB Allfinanz tento
projekt podporuje již řadu let. Jen
více takovýchto aktivit!
hk
Download

17. června 2014 - OVB Allfinanz, as ČR