1350
1370
1770
1350 CC
1350 CX
1370 CX
1770 CX
Za svůj trvalý úkol považujeme splnění daných parametrů
týkajících se výrobků a služeb:
spolehlivost, důvěryhodnost, kvalita, rychlá reakce,
flexibilita a inovace.
Kompaktní stroje značky Weidemann vykonávají své služby
i tam, kde jiné konči. Naše výrobky vás přesvědčí svou kvalitou,
sílou, spolehlivou hydraulikou, kompaktními rozměry, inovativní
technikou, maximální produktivitou a spolehlivostí.
Weidemann GmbH
Mühlhäuser Weg 45–49
34519 Diemelsee-Flechtdorf
Spolková republika Německo
Tel. +49(0)5633 609-0
Fax +49 (0)5633 609-666
[email protected]
www.weidemann.de
Weidemann je dceřinou společností Wacker Neuson SE, Mnichov. 02/2012 CZ č. pol. 1000264159
Ti praví pro stáje
a malé prostory.
Malé stroje s velkým výkonem.
Přirozenost věci.
PARTNEŘI.
Každý den spolupracovat. Jít společně,
když jde o víc. Vyvíjet se společně, jsou-li
zapotřebí nové potenciály. Nakladače
Hoftrac® třídy 13 a 17 jsou určeny pro
společné úkoly. Skuteční partneři. Při
každém výkonu.
1350
1370
1770
Vnímat, být aktivní a sklízet:
Vaše produktivní cesta.
Zemědělství evokuje a přináší nadšení stále znovu ...
-výnosy, které zaručují hodnoty
-výkony, které tvoří budoucnost
-růstem, který se stává nadějí.
Pokud mobilita našeho myšlení, flexibilita strojů a pohyblivost
v každodenní práci spolupůsobí optimálně, vyrůstá nová kvalita:
sounáležitost, která nám společně pomáhá dostat se dál.
Již více než 50 let.
DOSTAT SE DÁL SE VYPLATÍ:
Výnosy, které zaručují hodnoty.
MYSLET DOPŘEDU MOTIVUJE:
Výkony, které tvoří budoucnost.
POKRAČOVAT MÁ SMYSL:
Růst, který se stává nadějí.
4_5
WEIDEMANN ZEMĚDĚLSTVÍ
Zcela dle Vašich přání:
Váš Hoftrac na míru.
Pestrost vybavení. V závislosti na účelu použití a
oblibě můžete motor, místo řidiče, obutí pneumatik a
připojené pracovní nářadí individuálně konfigurovat.
Vždy koupíte svůj Hoftrac® na míru.
®
Pracovní místo, kde se cítíte dobře. Něco, co
byste si měli dopřát: nízký nástup na obou stranách.
Pohodlné sedadlo, které lze přizpůsobit tělesné
hmotnosti a výšce. A v neposlední řadě: volný
prostor a přehled, kamkoli se díváte.
Robustní kinematika s velkými zdvihacími a
trhacími silami. Zdvihací hydraulické válce mají
rezervy a celková kinematika je koncipována pro
krátké a efektivní pracovní cykly. Přepravovaný
materiál lze naložit a vyložit obzvláště rychle.
Naprosto stabilní. Díky obzvlášť nízko
položenému těžišti disponuje 1770 dobrým
a bezpečným postavením. Všechna čtyři kola jsou
stále v kontaktu se zemí a stroj pracuje s maximální
trakcí. Žádná síla se neztratí.
Vyzkoušené pracovní nářadí, které lze vyměnit
bez opuštění stroje. Sériové hydraulické zajištění
(volitelné u 1350 CC) a rozmanitost použitelného
připojeného pracovního nářadí činí z Vašeho
stroje značky Weidemann flexibilní a maximálně
produktivní víceúčelové zařízení.
1350 CC
1350 CX
1370 CX
1350
1370
1770
Přesvědčivé výšky zdvihu při kompaktní konstrukci.
Zalomená ramena výložníku jsou obvzláště stabilní a
odolná vůči zkrutu a podporují přesnost práce. I při
zdviženém výložníku zůstává pracovní nářadí stále
v dohledu.
Výkonný pohon. Velký výkon s tichým chodem
a nízkými emisními hodnotami, díky optimálnímu
souladu motoru a hydraulického systému.
1770 CX
6_7
WEIDEMANN WALK AROUND
1350
1370
1770
Spojit, co patří k sobě:
Flexibilita a bezpečnost.
Masivní a přesahující závaží v zadní
části jako ochrana stroje a vyrovnání
při vysokých zdvizích. Cíleným
přesahem je celá zadní část – včetně
zapuštěných koncových světel –
právě v úzkých prostorách optimálně
chráněna.
1 2
1 Multifunkční joystick promyšlené ovládání stroje.
Ergonomické, praktické, jasné:
Pouze jednou rukou ovládáte
kinematiku a směr jízdy stroje,
aniž byste se unavili.
4Ergonomie jako obecný princip.
Protože má Hoftrac® od začátku
sloužit lidem k usnadnění práce,
je jeho ergonomicky optimalizovaná
kabina jen logický detail. Vzor pro
celou generaci nakladačů.
2Pracovní místo odtlumené proti
vibracím. Vibrace a nárazy jsou
zachycovány strojem. Vaše tělo
je chráněno a Vy pracujete i delší
dobu uvolněně a koncentrovaně.
5
Bezpečnost má své pevné místo.
Boční rámy udržují řidiče i při
překlopení nebo převrácení stroje na
bok bezpečně na svém místě.
3Přehlednost přináší prostor.
Velké zorné pole, nízký předek
stroje a kompaktní rozměry
usnadňují řidiči kdykoliv využít
obrovskou pohyblivost svého
Hoftracu®.
Technicky vyspělý
svislý čep řízení značky
Weidemann je základní
částí konceptu Hoftrac®.
Všechna čtyři kola jsou
neustále v kontaktu
se zemí. A vzhledem
k tomu, že přední a zadní
část stroje se mohou
pohybovat sem a tam
nezávisle na sobě, mají
kola stále maximální trakci.
3
4
5
Sklopná ochranná střecha
řidiče v systému Easy
Protection System (EPS):
je držena zpříma 4
bezpečnostními sloupky.
Dostatek prostoru pro
pohodlné sezení.
Stabilní ochranné
zařízení lze složit
několika pohyby.
Technicky dobře
vymyšleno, snadno
uděláno a stabilně
provedeno.
Průjezdné výšky pod
2 m již nejsou žádný
problém. A po průjezdu
si ochrannou střechu
řidiče ROPS/FOPS
opět jednoduše
rozložíte..
8_9
WEIDEMANN PRAXE
V každém ohledu:
Síla nashromážděné energie.
Faktory Weidemann:
•
Jednoduché
Návod na úspěch značky Weidemann:
Čím více vylepšíme, tím více práce
ušetříme našim zákazníkům.
Právě modely 13 a 17 jsou nejlepšími příklady
nedocenitelné hodnoty neustálého vylepšování.
Zde jsme v průběhu let investovali mnoho
kreativní energie, jejíž náskok již dnes není
možné dohnat. Specialisté prostě dávají víc.
S nashromážděnou energií pro stálý vývoj, aby to
měli zákazníci společnosti Weidemann vždy lepší
než všichni ostatní. Právě to je posláním našeho
podnikání.
1350
1370
1770
Přední a zadní pracovní reflektory.
Dobrý výhled a bezpečná práce
v kteroukoliv denní i noční dobu a všude
tam, kde nedostatečné osvětlení použití
strojů dosud ztěžovalo nebo znemožňovalo:
Váš Hoftrac® bude 24 hodin denně
spolehlivým strojem. Opravdový záblesk
světla.
a bezpečné
ovládání pomocí
multifunkčního joysticku.
•
Nízký
předek stroje pro
volný výhled na pracovní
nářadí.
•
Výkonnost
a hospodárnost.
•
Kompaktní
konstrukce.
1Nabrání: velkou silou.
Skvěle sladěná PZ-kinematika
u modelu 1770. Síla a rychlost
chodu hydraulických válců při
naložení a vyložení lžíce je vždy
maximálně využita: Přitom jsou
v krátkých dobách taktu uvolňovány
velké zdvihací a trhací síly. Kromě
toho tento systém zajišťuje paralelní
vedení teleskopických ramen v celé
oblasti pohybu.
2Vyklápění: velkou rychlostí.
10 _ 11
WEIDEMANN ZACHOVÁNÍ HODNOT
Technika, která má
smysl: Zkušenost,
ověřování, inovace.
Nejvíce
prodávané
modely.
„I u strojů existuje něco jako láska
na první pohled: Já jsem náš stroj
1370 nejdříve viděl, pak jsem s ním
pracoval a velmi si ho oblíbil.
A mezitím okouzlil celý náš tým.
Malý stroj s velkým výkonem.“
Sklopné místo řidiče. Nekomplikovaný
a rychlý přístup k motoru, hydraulickému
systému a elektrice je unikátní vlastnost
oblíbená u zákazníků. Údržbu a servisní
práce provádí majitelé časově a finančně
úsporně.
1350
1370
1770
A. Micino, Itálie
pěstitel ovoce
Komfort s bezpečností. Jednoduše najedete k pracovnímu
nářadí a připojíte, ze sedadla ho díky hydraulickému systému
zachytíte a za stálého vizuálního kontaktu zajistíte nebo
odjistíte. Obrovské zjednodušení práce.
Plná síla přechází při brždění (Inchen)
pedálem brzdy do hydrauliky výložníku.
Nejprodávanější výrobky jsou vždy pozoruhodné.
Očividně se maximálně přibližují ideálním
představám našich zákazníků.
Kombinovaný pedál brzdy. Mechanické a hydraulické brždění („Inchen“)
pouze jedním pedálem má mnoho výhod: opotřebení provozní brzdy se
výrazně snižuje a Vy můžete se strojem bezpečně a přesně manévrovat
kdykoliv i při vysokém zatížení.
Úspěšné je pouze to, co zákazníci odměňují svým
zájmem a nákupem. Pouze oni jsou měřítkem kvality,
na které záleží. Proto bereme jejich podněty skutečně
vážně a spojujeme je s našimi vlastními představami
o užitné technice a jednoduchosti aplikace.
To je cesta, která činí z našich myšlenek výhledy
do budoucnosti. A prvotřídní kvalitu neporazitelnou
výhodou.
Obojí jsme se naučili od našich zákazníků.
Ošetřování, servis, údržba.
Kdo se rozhodne pro stroj značky
Weidemann, profituje i z vysoké
dostupnosti stroje. Každý den.
S jistotou.
12 _ 13
WEIDEMANN HOSPODÁRNOST
Silný nástup:
Váš Weidemann je zcela jistě při tom.
1350
1370
1770
Čirý výkon:
Classic (CC) společnosti Weidemann.
Kdo se koncentruje na podstatné,
pro toho je jistě každý model Classic
společnosti Weidemann první volbou.
Pozná se podle označení verze
písmeny CC. Jednoduché rozhodnutí
pro pravého Weidemanna.
Technické a ekonomické kvality lze přesně definovat. Kvalita produktů
Weidemann má velmi co do činění s individuálním vybavením a Vašimi
osobními nároky.
Všechny modely CX společnosti Weidemann nenechávají ve svých
výkonových třídách v podstatě žádná přání nesplněná. Splňují všechny
požadavky a funkce, nabízejí mnoho pohodlí a mají veškeré předpoklady
(co se týče hydrauliky a pohonu) pro použití kvalitního pracovního nářadí.
V každé konstrukční řadě ztělesňují tu verzi, kterou si zákazníci již po léta
přejí a objednávají. Jejich konfigurace a vybavení se v této formě obzvlášť
osvědčily a jsou dobrým a praktickým pomocníkem při rozhodování.
Plánované cílové náklady, přesný profil použitého stroje a důkaz nejvyšší
hospodárnosti na dlouhou dobu: To je svět modelů CC společnosti Weidemann.
Není to jen cena, která se počítá. Dnes jsou náklady na životní cyklus strojů zrovna tak
důležitým tématem, jako zvlášť zeštíhlená výroba zemědělských produktů nebo služeb.
Myšlenka modelů CC společnosti Weidemann vyplynula ze zkušenosti, že mnohostrannost
sériově vyráběných produktů a bohaté vybavení modelů CX nejsou pro každého zákazníka
stejně důležité. Vyvinula se tak vlastní verze, která spojuje neměnící se kvalitní techniku
společnosti Weidemann se zúženou nabídkou základního vybavení a množstvím volitelného
příslušenství.
Tak mohou zákazníci společnosti Weidemann tyto modely zvlášť individuálně konfigurovat …
a přitom ušetřit značné množství prostředků.
14 _ 15
WEIDEMANN MODELY
Modely Hoftrac v každodenním
nasazení: Přesvědčivější již výkon
nemůže být.
®
1350
1370
1770
Praktická stránka je vždy ta
nejdůležitější. Stroje, které
každý den dokazují, co v nich
je: účinnost, mnohostrannost
a schopnost přejít hned k akci.
S maximální efektivností a
nejlepším výsledkem během
nejkratší doby.
16 _ 17
WEIDEMANN VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ
TECHNICKÉ ÚDAJE
1350 CC45
1350 CX45
1350 CX45 kabina
1370 CX50
1370 CX50 kabina
1770 CX50
1770 CX50 kabina
ÚDAJE MOTORU
„Energie přináší účinek.“
Výrobce
Perkins
Perkins
Perkins
Perkins
Perkins
Perkins
Perkins
Typ motoru
404 D- 22 de
404 D- 22 de
404 D- 22
404 D- 22
404 D- 22
404 D- 22
404 D- 22
Počet válců
Max. výkon
kW
4
4
4
4
4
4
4
31,4
31,4
35,7
35,7
35,7
35,7
35,7
Při
ot./min.
2600
2600
2600
2600
2600
2600
2600
Objem válců
cm³
2216
2216
2216
2216
2216
2216
2216
Vodou
Vodou
Vodou
Vodou
Vodou
Vodou
Vodou
Chlazení
ELEKTRICKÁ VÝBAVA
Provozní napětí
V
12
12
12
12
12
12
12
Akumulátor
Ah
77
77
77
77
77
77
77
Alternátor
A
65
65
65
65
65
65
65
HMOTNOSTI
Hmotnost stroje (standard)
kg
2550
2740
2870
2780
2880
2810
2950
Zdvihová síla max.
daN
2743
2743
2743
2743
2743
3229
3229
Výložník
horizontálně / stroj rovně
kg
1689
1972
2083
1997
2120
1687
1856
Výložník
horizontálně / stroj zlomený
kg
1361
1563
1743
1604
1786
1362
1522
Výložník
horizontálně / stroj rovně
kg
1342
1556
1653
1575
1673
1353
1458
Výložník
horizontálně / stroj zlomený
kg
1074
1249
1375
1265
1425
1092
1203
Nosnost v lopatě (podle ISO 8313)
Nosnost na paletizačních vidlích (podle ISO 8313)
ÚDAJE VOZIDLA
Rychlost jízdy (volitelně)
km/h
0 - 20 (30)
0 - 20 (30)
0 - 20 (30)
0 - 20 (28)
0 - 20 (28)
0 - 20 (28)
0 - 20 (28)
Objem nádrže
l
50
50
50
50
50
53
53
Hydraulický olej
l
30
30
30
30
30
30
30
HYDRAULIKA
Pojezdová hydraulika
Dopravované množství
l/min
72,8
72,8
72,8
72,8
72,8
72,8
72,8
Pracovní tlak
bar
360
360
360
450
450
450
450
Pracovní hydraulika
Dopravované množství
l/min
49,4
49,4
49,4
49,4
49,4
49,4
49,4
Pracovní tlak
bar
210
210
210
210
210
210
210
Všechny technické údaje v tomto prospektu se vztahují k sériovým modelům, zkoušeným za středoevropských provozních podmínek, a tyto údaje popisují jejich standardní
funkce. Vybavení a jeho funkční možnosti, jakož i příslušenství se liší u jednotlivých modelů, volitelného příslušenství i podle specifických požadavků jednotlivých zemích
prodeje. Obrázky mohou zobrazovat nezmiňované nebo sériově nedostupné výrobky. Popisy, obrázky, udané hodnoty hmotností a technické údaje jsou nezávazné a
odpovídají technickému stavu v čase přípravy do tisku. Vzhledem k dalšímu vývoji produktů si firma vyhrazuje právo kdykoli provést změny v oblasti konstrukce, vybavení,
vzhledu a technologie. Pokud potřebujete mimořádné funkce, které jsou k dispozici jenom při použití dodatečných konstrukčních prvků a/nebo za zvláštních rámcových
podmínek, obraťte se na nás! Rádi zodpovíme vaše otázky a podáme vám informace, zda a za jakých předpokladů pro produkt a okolní podmínky jsou mimořádné funkce
možné. Máte-li pochybnosti o zatížitelnosti nebo způsobu činnosti našich výrobků za zvláštních okolností, doporučujeme provést zkušební práce za zajištěných rámcových
podmínek. Odchylky od obrázků nebo rozměrů, chyby ve výpočtech, tiskové chyby nebo neúplné informace v prospektu nemůžeme přes největší péči vyloučit. Proto
za správnost a úplnost našich údajů v tomto prospektu nepřebíráme žádné záruky. V rámci našich všeobecných obchodních podmínek garantujeme funkční způsobilost
našich produktů. Záruky nad tento rámec zásadně nepřebíráme. Širší ručení, než je uvedeno v našich všeobecných obchodních podmínkách, je vyloučeno.
SÉRIOVÉ VYBAVENÍ
Standardní provedení
1350 CC
1350 CX
–
–
1370 CX
1770 CX
–
–
1350
1370
1770
Pohon
Hydrostatický pohon všech kol
Náprava Weidemann T94
Planetová náprava PA940
Rozdělovací převodovka a kloubový hřídel
Pneumatiky 10.0/75 - 15.3 AS ET80 včetně otočných disků
X
Pneumatiky 10.0/75 - 15.3 AS ET40 včetně otočných disků
Uzávěrka diferenciálu 100 % ovládaná elektro-hydraulicky
na přední a zadní nápravě
Hydraulika
Y
Jednoruční řízení a ovládání plovoucí polohy
vpravo od sedadla
u
N
Multifunkční joystick
v
t
Chladič hydraulického oleje
w
Připojovací místo hydrauliky vpředu DN12
–
Mechanický rychlovýměnný systém
pro výměnu nářadí (forma HV)
–
–
J
K L M
Z
H F
Hydraulický rychlovýměnný systém
pro rychlou výměnu nářadí
S
Plně hydraulické servořízení
C
O
Místo řidiče
q
E
D
p
B
A
Ochranná střecha řidiče se záchytným systémem
se zkouškami ROPS/FOPS
Komfortní kabina s vytápěním a větráním
–
Stěrače vpředu a vzadu
–
Místo řidiče bočně sklopné
Pohodlné sedadlo s bezpečnostním pásem odpružené
–
–
–
Pohodlné sedadlo s bezpečnostním pásem
plně odpružené, s nastavitelnou výškou
Pracovní reflektory vpředu
Pracovní reflektory vzadu
ROZMĚRY mm
1350 CC45
1350 CX45
1350 CX45
kabina
1370 CX50
1370 CX50
kabina
1770 CX50
1770 CX50
kabina
Rozměr šířky / otočný 1350 CC45
disk mm
1350 CX45
1350 CX45
kabina
1370 CX50
1370 CX50
kabina
1770 CX50
1770 CX50
kabina
Indikátor pohonných hmot
A
Ceková délka*
4523 (4869)
4563 (4909)
4563 (4909)
4563 (4909)
4563 (4909)
4719
4719
10.0 / 75 - 15.3 AS ET80
1044* / 1380*
1044* / 1380*
1044* / 1380*
1044* / 1380*
1044* / 1380*
1044 / 1380
1044 / 1380
Počítadlo provozních hodin
B
Celková délka bez lopaty
3546 (3889)
3586 (3929)
3586 (3929)
3586 (3929)
3586 (3929)
3743
3743
10.0 / 75 - 15.3 AS ET40
1120 / 1300
1120 / 1300
1120 / 1300
1120 / 1300
1120 / 1300
1120* / 1300*
1120* / 1300*
Osvětlovací zařízení podle předpisů pro silniční provoz
C
Od středu osy až k čepu lopaty
560 (1015)
560 (1015)
560 (1015)
560 (1015)
560 (1015)
722
722
10.0 / 75 - 15.3 AS ET-5
1210
1210
1210
1210
1210
1210
1210
Technické osvědčení pro jízdu po veřejných komunikacích
D
Rozvor náprav
1732
1732
1732
1732
1732
1732
1732
11.5 / 80 - 15.3 AS ET40
–
–
–
1160 / 1340
1160 / 1340
1160 / 1340
1160 / 1340
Ostatní
E
Převis zadní části
1142
1182
1182
1182
1182
1182
1182
15.0/55 - 17 AS ET0
–
–
–
1300
1300
1300
1300
Odpojovač akumulátoru
F
Výška s ochrannou střechou řidiče
2225
2225
2240
2225
2240
2225
2240
31 x 15.5 -15 AS ET0
1320
1320
1320
1320
1320
1320
1320
Výška s ochrannou střechou řidiče
sklopná
2339
2339
–
2339
–
2339
–
31 x 15.5 -15 AS ET-37
1400
1400
1400
1400
1400
1400
1400
Výška s ochrannou střechou řidiče
sklopná, sklopená
1823
10 x 16.50 EM ET40
1120 / 1300
1120 / 1300
1120 / 1300
1120 / 1300
1120 / 1300
1120 / 1300
1120 / 1300
12 x 16.50 EM ET45
–
–
–
1150 / 1350
1150 / 1350
1150 / 1350
1150 / 1350
H
Výška sedadla
1245
1245
1245
1245
1245
1245
1245
31 x 15.5 -15 EM ET0
–
–
–
1320
1320
1320
1320
J
Celková pracovní výška*
3687 (4045)
3687 (4045)
3687 (4045)
3687 (4045)
3687 (4045)
3927
3927
31 x 15.5 -15 EM ET-37
–
–
–
1400
1400
1400
1400
K
Max. výška kloubu lopaty
3000 (3197)
3000 (3197)
3000 (3197)
3000 (3197)
3000 (3197)
3194
3194
Dvoumontáž pneumatik
10.0/75 - 15.3 AS
1650
1650
1650
1650
1650
1650
1650
Série
Volitelně
Změny bez ohlášení vyhrazeny. Údaje bez záruky. Rozhodující je výslovně smluvní dohoda.
1823
–
1823
–
1823
–
L
Překládací výška*
2681 (2878)
2681 (2878)
2681 (2878)
2681 (2878)
2681 (2878)
2865
2865
M
Max. výsypná výška*
2024 (2233)
2024 (2233)
2024 (2233)
2024 (2233)
2024 (2233)
2283
2283
N
Dosah
339 (593)
339 (593)
339 (593)
339 (593)
339 (593)
496
496
O
Zahloubení*
89 (138)
89 (138)
89 (138)
89 (138)
89 (138)
150
150
P
Celková šířka
1044
1044
1044
1044
1044
1124
1124
Q
Rozchod
780
780
780
780
780
860
860
S
Světlá výška
250
250
250
250
250
250
250
T
Maximální poloměr*
2879 (3034)
2879 (3034)
3124 (3270)
2879 (3034)
3124 (3270)
3419
3419
U
Poloměr na vnějším kole
2531
2531
2792
2531
2792
3011
3011
V
Vnitřní poloměr
1327
1327
1615
1327
1615
1812
1812
W
Úhel zlomení
50°
50°
44°
50°
44°
40°
40°
X
Úhel vyklopení
při maximálním zdvihu*
43° (65°)
43° (65°)
43° (65°)
43° (65°)
43° (65°)
56°
56°
Y
Max. úhel vyklopení*
43° (42°)
43° (42°)
43° (42°)
43° (42°)
43° (42°)
37°
37°
Z
Úhel vyklopení na zemi*
52° (57°)
52° (57°)
52° (57°)
52° (57°)
52° (57°)
50°
50°
* hodnoty s lopatou na lehký materiál
hodnoty v ( ) vysoká výška zdvihu
* standardní pneumatiky
HOFTRAC ®
Max. výkon motoru
Hmotnost stroje
Max. nosnost v lopatě
Šířka standard
1130 CX30
18,5 kW
1530 kg
776 kg
850 mm
1140 CX30
18,5 kW
1550 kg
798 kg
850 mm
1160 CC30
18,5 kW
1910 kg
905 kg
1044 mm
1160 CC35
24,4 kW
2060 kg
994 kg
1044 mm
1230 CX30
18,5 kW
1920 kg
1064 kg
900 mm
1230 CX35
24,6 kW
1950 kg
1126 kg
900 mm
1240 CX35 LP
24,4 kW
1840 kg
1118 kg
970 mm
1240 CX35
24,6 kW
2080 kg
1158 kg
970 mm
1250 CC35
24,6 kW
2170 kg
1057 kg
1044 mm
1250 CX35
24,6 kW
2290 kg
1262 kg
1044 mm
1250 CX35 kabina
24,6 kW
2550 kg
1562 kg
1044 mm
1350 CC45
31,4 kW
2550 kg
1689 kg
1044 mm
1350 CX45
31,4 kW
2700 kg
1972 kg
1044 mm
1350 CX45 kabina
31,4 kW
2870 kg
2083 kg
1044 mm
1370 CX50
35,7 kW
2780 kg
1997 kg
1044 mm
1370 CX50 kabina
35,7 kW
2880 kg
2120 kg
1044 mm
1770 CX50
35,7 kW
2740 kg
1687 kg
1120 mm
1770 CX50 kabina
35,7 kW
2950 kg
1856 kg
1120 mm
KOLOVÉ NAKLADAČE
2070 CX50 LP
35,7 kW
3270 kg
2300 kg
1415 mm
2070 CX80 LP
58,0 kW
3360 kg
2413 kg
1415 mm
2070 CX50
35,7 kW
3630 kg
2585 kg
1415 mm
2070 CX80
58,0 kW
3730 kg
2688 kg
1415 mm
3070 CX60 LP
45,0 kW
4390 kg
2851 kg
1538 mm
3070 CX80 LP
58,0 kW
4390 kg
2851 kg
1538 mm
3070 CX60
45,0 kW
4660 kg
3009 kg
1580 mm
3070 CX80
58,0 kW
4660 kg
3009 kg
1580 mm
4070 CX80 LP
58,0 kW
5230 kg
3002 kg
1750 mm
4070 CX80
58,0 kW
5480 kg
3356 kg
1750 mm
4070 CX100
74,5 kW
5730 kg
3766 kg
1750 mm
8080 CX120
88,0 kW
8400 kg
5400 kg
2240 mm
TELESKOPICKÉ NAKLADAČE
Tradiční orientace pro budoucnost.
V každé době to nejlepší.
2070 CX50 LP T
35,7 kW
3750 kg
2090 kg
1415 mm
2070 CX80 LP T
58,0 kW
3860 kg
2209 kg
1415 mm
2070 CX50 T
35,7 kW
3970 kg
2291 kg
1415 mm
2070 CX80 T
58,0 kW
4090 kg
2457 kg
1415 mm
3070 CX60 LP T
45,0 kW
4910 kg
2634 kg
1538 mm
3070 CX80 LP T
58,0 kW
4910 kg
2634 kg
1538 mm
3070 CX60 T
45,0 kW
5210 kg
2713 kg
1580 mm
3070 CX80 T
58,0 kW
5210 kg
2713 kg
1580 mm
4070 CX80 T
58,0 kW
5580 kg
3315 kg
1750 mm
4070 CX100 T
74,5 kW
5800 kg
3571 kg
1750 mm
T4512 CC35
22,6 kW
2530 kg
1200 kg (užitečné zatížení) 1560 mm
T6025 CC70
50,0 kW
4730 kg
2500 kg (užitečné zatížení) 1960 mm
Kvalitní povrchová
úprava práškovým lakem.
Cílem je trvalá kvalita.
Trvalá pro všechny.
Poctivá kvalita.
Kvalitní materiál o síle,
který má stále své rezervy.
To je Weidemann.
24 _ 25
Ne všechny zde uváděné nebo vyobrazené stroje je možné dodávat do všech zemí nebo jsou v nich povolené.
WEIDEMANN TRADICE
Download

Ti praví pro stáje a malé prostory.