Poděbradské komunální volby 2010 - velká příloha - představujeme všechny strany a lídry
2. září 2010
Ročník 19 číslo 9
Také v roce 2010 se města a obce
v ČR mohou opět zapojit do celoevropské akce „Evropský týden mobility“
(16. – 22. 9.) a „Evropský den bez aut“
(22. 9.), která se letos koná v Evropě
už podeváté. Evropský týden mobility
je osvětová kampaň pro občany měst,
které upozorňuje na problémy se stále
narůstající automobilovou dopravou
ve městech a kterým zároveň nabízí
možnosti a výhody udržitelných druhů dopravy. Mnohá evropská města
už pochopila, že prostor v ulicích patří také chodcům, cyklistům a veřejné
dopravě, nejen autům. Ulice mohou
být opět místem setkávání, místem
pro život. A tomu má Evropský týden
mobility pomoci.
www.podebradskenoviny.cz
Prodluž si život – buď aktivní!
cena 7 Kč
MIKROINTERVIEW
Předseda Senátu Parlamentu ČR
MUDr. Přemysl Sobotka
V letošním roce se kampaň zaměří na
téma Doprava a zdraví s heslem: „Prodluž si život - buď aktivní!“
V rámci Evropského týdne mobility se
ve městech nabízejí občanům různé akce,
zaměřené na udržitelné formy dopravy
a dopravní výchovu (cyklojízdy, pěší
výlety, akce pro rodiče s dětmi, pro seniory, pro občany s handicapem, semináře,
akce na dětském dopravním hřišti apod.).
22. září (Evropský den bez aut) by měla
být část města uzavřena automobilové dopravě. Tento den se pořádají akce,
zaměřené podle tématu Evropského týdne
mobility. Vedle této kampaně se město
zavazuje, že provede pozitivní změny,
které poslouží rozvoji města dlouhodobě,
např. zklidnění center a městských čtvrtí
(obytné zóny, pěší zóny), omezení nákladní dopravy v centru, stavby pro bezpečnost občanů a hlavně dětí apod. Program
měst bude vystaven jak na českých, tak na
evropských stránkách (European Mobility Week – města Evropy).
Pěšky nejen do školy
Stalo se dobrou tradicí, že se město Poděbrady aktivně zapojuje a účastní takovýchto akcí (např. Den Země).
22. září se Poděbrady připojí k akci Den
bez aut. Jak bude tento den vypadat, přiblížila místostarostka Ing. Jiřina Soukupová: „Alespoň tento den by měly jít děti
do školy pěšky či jet na kole, ale samozřejmě nejen ony. Ve Studentské ulici
bude informační stánek města. Podstatné
je, že v současné době se pracuje projekčně na městské cyklostezce III, která
spojí již fungující cyklostezky. Povede
ulicemi Studentskou, Školní, Pionýrů
Rozhovor vznikl při příležitosti pohřbu
Milana Paumera.
Dnes jsou to mrňata na koloběžkách, zítra cyklisté či řidiči. Co se v mládí naučíš....
a v podstatě propojí školy. Tento den
vznikne mladý projekční tým dětí ze
základních a středních škol, které budou
s projektem seznámeny. Samy namalují
křídou podobu cyklostezky, samy vyznačí, kde budou cyklopásy, jednosměrky
apod. a budou rozdávat lidem informace, jak bude cyklostezka vypadat. Večer
pak proběhne setkání s občany v jídelně
ZŠ T. G. M., kde mohou besedovat s projektanty, zástupci města, policií, může se
diskutovat o tom, jaká tam bude výsadba,
jaké stromy. Občané tak budou mít možnost podílet se přímo na projektování této
cyklostezky a dávat své návrhy.“
rační, turisticko-cyklisticko-bruslařský
výlet - akce pro dvou- nebo třígenerační
týmy, na kterém se podílejí město, školy, mateřské centrum, SPCCH, speciální
škola, hasiči, Centrum sociálních a zdravotních služeb a řada dalších partnerů.
Účastníci se zde také seznámí s různými
kompenzačními pomůckami a každý si bude
moci zkusit, jaké to je být např. na vozíku
a co všechno tento handicap obnáší.
Podrobný program poděbradského Evropského týdne mobility přinášíme na str. 3.
Přiblížit se jeden druhému
Ať se to komu líbí, či ne, součástí dopravy v Poděbradech jsou a budou cyklostezky. Je pravdou, že si na ně občané stále
zvykají a ne každému je jasné, jak se na
cyklostezce chovat. Z těchto důvodů se
nyní dokončuje film, který se odvolává
Jak napovídá motto letošního ročníku,
je důležité zapojit do programu všechny
věkové ročníky. Důležitým a atraktivním
poděbradským počinem bude vícegene-
Na městské cyklostezce v Poděbradech se natáčí
na zkušenosti z měst, kde cyklostezky
výrazně zasáhly do charakteru městské
dopravy. Vedoucí projektu MgA. Čestmír Církva říká: „Pečlivě připravovaný
a s experty konzultovaný scénář jde do
realizace. Přitom je brán zřetel na nutnost,
aby hlavní tvůrci měli znalost Poděbrad
i zájem přispět k popularizaci a bezpečnosti tohoto nového fenoménu v ulicích
města. Nová situace v městské dopravní
sféře musí vytvářet především předpoklady pro bezpečnost cyklistů. Znalost
pravidel a zákonů pro pohyb cyklistů na
městské cyklostezce je nezbytností a právě tuto povinnost bude film připomínat.“
Informačně-instrukční DVD film je majetkem města, bude věnován školám a bude
se promítat ve zkrácené verzi v Zámeckém biografu a distribuovat v Turistickém
a informačním centru od konce září.
Vladimíra Stejskalová
O slavnostech a setkáních
Poslední prázdninový víkend přilákal tisíce lidí pestrým a poutavým programem letošních, v pořadí druhých Poděbradských slavností, které začaly již v pátek odpoledne
a skončily v neděli večer. Centrem zábavy bylo hlavní pódium lázeňské kolonády. V sobotu se společenská akce spojila s narozeninami Českého rozhlasu Region, v neděli
se Dny domácího cestovního ruchu s podtitulkem „Lázeňská dovolená v Česku – to letí!“
Organizaci slavností zajišťovala marketingová společnost Limet Media,
s. r. o. za podpory partnerů, kterými byly
akciové společnosti Lázně Poděbrady
a Crystal BOHEMIA, společnosti s ručením omezeným AVE CZ odpadové hospodářství, ZEPRIS, MEDIAPOINT Praha
a ZAHRADA NAD METUJÍ, dále Město
Poděbrady a mediální partneři Český rozhlas Region a Nymburský deník.
Účastníky kulturních vystoupení, poučných přednášek, soutěží a dalších doprovodných akcí neodradilo vrtkavé počasí, které svými dešťovými přeháňkami
v pátek a sobotu znepříjemňovalo posezení či stání v hledišti pod širým nebem.
Vstupné se nevybíralo, občerstvení
v dočasně přistavených stáncích bylo za
přijatelné, ne však lidové ceny, střídmé
požívání alkoholických nápojů v horní
Setkání pamětníků a rodáků 2010 na poděbradské radnici
Místostarostky Ing. Jiřina Soukupová (vlevo)
a Emílie Třísková při oficiálním zahájení
2. Poděbradských slavností
Stánek Města Poděbrady nabízel
mnoho informačních materiálů
části Centrálního městského parku se
tolerovalo.
Význam Poděbradských slavností,
o kterém spousta lidí zatím ani netuší,
však především spočívá v setkání rodáků a přátel města. A netýká se jen těch,
kteří jsou pozváni k neformálnímu
setkání na radnici. „Když se postupně
podaří vytvořit z této akce tradici, mohly by se Poděbrady o posledním srpnovém víkendu stát místem setkání všech,
komu je naše město nějakým způsobem
blízké. A jestli se za pár let slavnos-
ti dostanou do širšího povědomí, potom
bude možné počítat s tím, že na konci
srpna potkáme v Poděbradech někoho ze
svých sousedů, spolužáků, prvních lásek,
přátel, nepřátel, spolupacientů, sportovních soupeřů, spoluhráčů, ochotníků
a tak dále,“ vysvětluje starosta Ing. Jozef
Ďurčanský, který jako první dal podnět k
pořádání slavností.
Je oslav hodně, nebo málo?
Rýpalové z řad Poděbradských by mohli
vznést všetečnou otázku, zda těch oslav
Kdy jste naposledy zpíval československou hymnu a modlil se Otčenáš?
Já se nemodlím. Jsem ateista, ale podle
mého názoru je to především o tom, jak
člověk ctí desatero, jak jsme schopni jej
v sobě uložit a podle toho jednat. Celou
československou hymnu slýchám ob tu
chvíli. Když se hraje česká, stojím v pozoru a čekám, kdy ještě bude ta druhá část
a v duchu si ji pokaždé zpívám.
Co byste vzkázal jako vrcholný politik
našeho státu, ne jako straník, kandidujícím politikům a občanům do komunálních voleb?
Čekají nás jak komunální, tak senátní
volby. Všem bych především přál, aby si
uchovali zdravý rozum, přestali poslouchat populistické výkřiky, aby si všichni
uvědomili, že v komunálních a senátních
volbách se rozhoduje o budoucnosti našich
dětí a vnoučat. Pokračovat v zadlužování
naší země by se nám strašlivě vymstilo a
ta doba, kdy bychom se mohli stát Řeckem, je strašně blízko. Je bezpodmínečně
nutné toto řešit a já věřím, že současná
vláda bude mít oporu jak v komunálních
politicích, tak v Senátu.
Jak by se podle vás měli komunální
politici chovat?
Hodně jezdím po republice a mnoho obcí
jsem navštívil. Řada starostů je perfektních, fantastických, někde se také najde
někdo horší, ale to by nemělo překrýt
to, co se zde za 20 let stalo. Intenzivně
vnímám pozitivní změny, jak vypadají
vesnice, města, jak se všude vrátil život,
spolkovou činnost, do které nikdo nikoho
nenutí, která vzkvétá, a to je důležité.
Znáte Poděbrady?
Přes Poděbrady jsem řadu let jezdil, protože byly na trase do Jevan, kde jsem byl
poprvé ženatý. Jsem lékař, takže nemohu
Poděbrady opomenout jako lázně, kde
jinde by se mělo srdíčko vyléčit než zde.
Poděbrady jsou krásné a byla by škoda,
abychom si toto nechali zkazit kýmkoliv,
kdo nemá zdravý rozum.
vst
velebících naše město není během roku
až přespříliš. To máte v červnu historické Slavnosti krále Jiřího a v srpnu Poděbradské slavnosti. Kverulanti si pak určitě
neodpustí poznámku, že dobré zboží se
chválí samo a je tedy zbytečné tuto pravdu
hlásit světu, navíc to stojí spoustu peněz.
Pro pohodové a rozumné lidi, kteří mají
Poděbrady ze srdce rádi, bude podobných
okázalostí stále málo. Nejde totiž jen
o dobrou zábavu či zajímavé prožitky
a setkání. Zvuk slavnostních fanfár by se
měl donést až k těm, kteří do našeho města dosud nezavítali, nebo k nám přijíždějí
jen zřídka, a povzbudit je k jeho návštěvě.
Prostředky vložené do trubačů se pak nám
všem mnohonásobně vrátí.
Karel Liška
Foto Karel Liška, Dominik Seidl
UDÁLOSTI
stránka 2
Česká centrála cestovního ruchu připravila v rámci projektu s názvem „Lázeňská dovolená v Česku – to letí!“ akci, která potěšila všechny milovníky lázeňské pohody a relaxace. Akce se konala 29. 8. 2010 od 10 do 18 hodin v lázeňském parku v Poděbradech. Dny domácího cestovního ruchu představily veřejnosti možnosti aktivního trávení volného času v Česku a zábavnou
formou prezentovaly turistické nabídky v oblasti zážitkové, poznávací a aktivní dovolené, lázeňství a české gastronomie.
o ceny „Poznej a vyhraj“, která se setkala
s velkým ohlasem. S pomocí soutěžní
mapy a formuláře, ty byly k vyzvednutí
v našem infostánku, si lidé udělali příjemnou vycházku lázeňským parkem
a odpovídali na otázky, které se vztahovaly k historii a zajímavostem lázeňského
parku i Poděbrad. V Turistickém a informačním centru na Jiřího náměstí si pak
mohli soutěžící vyzvednout věcné dary,
které věnovali do soutěže partneři ZPP,
o. p. s. Hlavní cenou v tipovací soutěži byl
pak pronájem motorové lodi.
Tímto bychom chtěli poděkovat všem partnerům Zlatého pruhu Polabí, o. p. s., kteří se
této akce zúčastnili a přispěli do naší soutěže
věcnými dary: Výletní loď Král Jiří, Městské muzeum v Čelákovicích, Obec Ostrá,
CA SP Praha s. r. o., TIC Nymburk,
Spa Hotel Felicitas, KIC Sadská, Hotel
Bellevue-Tlapák, Muzeum Keltů Dobšice,
S. K. Mšeno, Obec Kadlín, Průvodcovská
služba Kutná Hora, Hotel Jizera Otradovice, Masážní salon Sanuk, Golf Agency,
Zámek Křinec, MAS Podlipansko.
Text a foto TIC Poděbrady
Informační stánek byl po celou dobu v obležení. Řadu lidí zajímalo, jaké možnosti nabízejí Poděbrady a Polabí v rámci cestovního ruchu.
DANCE2010BOHEMIA
Ve dnech 26. a 27. 8. se konal souběžně v Poděbradech a v Praze 6. ročník mezinárodního festivalu folklorního tance
Dance2010Bohemia.
Festival, jak již bylo řečeno, je
mezinárodní a letos jsme v Poděbradech přivítali kromě dalších
soubory z Polska, Norska, Finska
a samozřejmě české.
Počasí sice tanci příliš nepřálo,
v pátek se s malými přestávkami
vydatně rozpršelo, ale ani to neodradilo
tanečníky, aby roztančili kolonádu a návštěvníci pod deštníky je vydatně podpořili
svou přízní.
Je jen dobře, že pořadatelé festivalu IFB
Bohemia s agenturou MTA připomínají touto formou kořeny lidového zpěvu
a tance různých národů, v médiích
momentálně spíše opomíjených, protože
historie a tradice se promítá a prolíná do
současnosti stále, ať už se jedná o jakýkoliv hudební žánr.
vst
2. září 2010
Fantazie má zvuk!
Lázeňská dovolená v Česku – to letí!
Zlatý pruh Polabí o. p. s. se této akce
také zúčastnil. Měli jsme zde svůj informační stánek s nabídkou propagačních
materiálů týkajících se lázeňského města
Poděbrady i celého Polabí, který navštívilo mnoho poděbradských návštěvníků
i turistů z celé České republiky. Veřejnost
měla možnost si u nás vyzkoušet golfový trenažér s ukázkami základů golfu
s profesionálním trenérem a vychutnat si
okružní jízdy po Poděbradech koňským
spřežením. Navíc jsme připravili pro
veřejnost i zajímavou poznávací soutěž
PN
Sedmadvacátý ročník mezinárodního festivalu rozhlasové tvorby Prix Bohemia Radio
bude slavit fantazii. Fenomén, který rozhlasové vysílání jednoznačně podporuje a rozvíjí. Heslem tohoto ročníku je: „Fantazie má zvuk… a zvuk dává prostor fantazii“.
S tím také souvisí
výběr letošní mezinárodní kategorie
– tedy rozhlasové tvorby na poli
Radio artu. Zvukových kompozic,
které strukturálně
i esteticky reflektují
širokou paletu výrazových prostředků
současného světa
akustických umění, je přihlášeno úctyhodných 51. Kromě České republiky budou
soutěžit pořady ze Slovenska, Rakouska,
Kanady, USA, Německa, Srbska, Irska,
Chorvatska, Portugalska, Švédska a Austrálie. Již tradiční kategorií, která se na festivalu objevuje každým rokem, je rozhlasová hra. O přízeň poroty se bude ucházet
celkem 31 příspěvků. Také kategorie třetí Dokument - je obsazena rekordním počtem
přihlášených pořadů, a to celkem sedmapadesáti. Ve čtvrté kategorii bude soutěžit
32 zpravodajských reportáží.
Hudba, fantazie, rozhlas
Fantazie dostane prostor v Poděbradech od
5. do 7. října a jako vždy je připravena řada
doprovodných akcí pro odbornou i širokou
veřejnost. Již nyní vás můžeme pozvat na
koncert skupiny režisérů ozvučení pořadů
Eldorádo, či koncert Big Bandu Českého
rozhlasu - to vše hned v první festivalový den,
tedy v úterý 5. 10. na lázeňské kolonádě.
Středa 6. 10. bude patřit dětem. Těm
z mateřských škol zahraje Malé divadélko Praha (mimochodem pokračovatelé
Matěje Kopeckého) hned dvě pohádky:
O kohoutkovi a slepičce a Krabičkovou
pohádku. Pro děti ze základních škol
vystoupí v Divadle Na Kovárně Dismanův
rozhlasový dětský soubor s představením
Zahrada, na které naváže natáčení pořadu
Českého rozhlasu 2 – Praha Domino.
Odpoledne se vrátíme na lázeňskou kolonádu, kde vystoupí vítězové soutěže mladých hudebníků Concertino Praga. Ze
čtvrtečního programu jmenujme alespoň
komponovaný pořad složený z vyprávění
bývalého zpravodaje Českého rozhlasu
v USA Miroslava Konvaliny, doplněného
o hudební vystoupení Radka Tomáška.
Jde-li o festivalové večery, i zde je připraveno mnoho zajímavého. Také letos
pokračujeme ve výběru středečního divadelního představení tak, aby uvedená hra
měla i nedávno dokončenou rozhlasovou podobu. Proto se mohou festivaloví
návštěvníci těšit na představení Divadla
Bez Zábradlí 2x Woody Allen, ve kterém
vystoupí Karel Heřmánek, Josef Carda,
Dana Morávková, Jana Švandová, Zdeněk
Žák, Kateřina Janečková a Petr Pospíchal.
Pokud by někomu ani jeho fantazie nedovolila představit si, co že vlastně znamená
výše zmíněná první soutěžní kategorie,
co očekávat pod pojmem Radio art, bude
mít možnost ještě týž večer na lázeňské
kolonádě fantazii popustit uzdu. Čeká nás
totiž zvukový koncert a performance členů mezinárodní poroty.
Prvním a posledním festivalovým večerem
bude provázet Pavel Kudrna. V případě
toho zahajovacího ho na jevišti Divadla
Na Kovárně bude doprovázet slovenská
šansoniérka Szidi Tobias, v případě večera
závěrečného pak stepařská skupina Wings.
Těšíme se na Vás na začátku října v Poděbradech!
Tomáš Vacek
Český rozhlas
Tour de Labe Rotary HANDICAP 2010
Ve dnech 13. - 21. 9. se koná akce Mapování bariér na Labské stezce, s cílem Labská stezka od pramene k moři 1233 km bez bariér.
Pestrobarevné kroje, neskutečný elán a profesionální výkony souborů ovládly kolonádu
PROGRAM AKCE:
V základním peletonu bude cca 10 účastníků, kteří projedou celou trasu Labské
stezky od pramene do Děčína. Mezi nimi
pojedou cca 4 vozíčkáři - sportovci, kteří projedou celou trasu a bariéry na cestě budou překonávat s pomocí cyklistů.
Ve městech na vybraných úsecích předpokládáme účast veřejnosti: místních
cyklistů i osob s handicapem - nejen sportovců, ale všech. Zveme seniory na tříkolkách, rodiče s dětskými vozíky, cyklisty
s bagáží, maminky s kočárky apod., nebo-
li ty, kterým vadí bariéry, aby podpořili
cíl akce Labská stezka bez bariér. Ve Dvoře Králové je na programu novinka ZOO, podvečerním Safari busem při
západu slunce. Uvidíme Kuks, Hradec
Králové, pardubickou radnici a zámek,
hřebčín v Kladrubech, Lázně Poděbrady, první rekonstrukci historické bitvy
pod hradbami v Nymburce, závěr Mělnického vinobraní. U jezera Buňkov
v obci Břehy u Přelouče jsou připraveny bungalovy s bezbariérovými pokoji
s koupelnami pro 24 vozíčkářů, tudíž zveme širší veřejnost z okolí na společenský
večer s hudbou. V nymburském Sport
centru připravujeme koncert pro širokou
veřejnost (Tomáš Matějíček, Marta Balejová, Zdeněk Vřešťál).
Jan Ritter
PN
AKTUALITY
2. září 2010
Smutný příběh Polabského muzea nekončí
Tak to asi v životě bývá, že člověk přijde na věci, až když něco chce nebo něco nabízí. V redakčním článku z dubnových PN
jsem se od svého kolegy dozvěděl mimo jiné, že muzeum bude otevřené v květnu nebo v červnu.
Neriskovali jsme a vernisáž slibované
výstavy filmového plakátu jsem s ředitelem muzea za přítomnosti jednatele
KICu domluvili na 7. září. Byl to i tak již
náš třetí termín pokusu v muzeu otevřít
výstavu.
Kolega je na tom stejně jako my - všechno
je jinak - a tentokrát to nepravil Rabi Löw,
ale ředitel Polabského muzea: „Muzeum
ještě letos neotevřeme.“ Filmový klub
se snahou zrealizovat rozsáhlou výstavu Československého filmového plakátu
neuspěl. Tento fenomén, který je spolu
s polským filmovým plakátem na špici
tohoto žánru grafiky nejen v Evropě.
Další termín vernisáže jsme již nehledali,
ale obrátili jsme se na generálního ředitele Lázně Poděbrady, a. s. a ejhle, našel se
závazný termín za podmínek výhodných
pro obě strany. Ještě na konci letošního
roku bude výstava filmového plakátu otevřena v Galerii Ludvíka Kuby. Protože na
pozvání do galerie není nikdy dost brzo,
tak čtenáře PN a obyvatele Poděbrad zveme na tuto výstavu již nyní.
Do doby vernisáže
zatím zapomeneme
na to, že Polabské
muzeum je zavřeno od 7. 7. 2008
a 29. 7. 2009 byly
zahájeny
opravy
pláště budovy. Kdy
skončily a šlo se do
interiéru, není známo, ale v patře, kde
jsou sály určené pro
hlavní
historické
komodity Poděbrad
- sklářství, není
nic. Tak tomu bylo
za naší návštěvy
na začátku srpna.
Nic, to znamená ani
Jakoby se v muzeu skutečně zastavil čas…
špendlík. O výstavních prostorách, kde se konají výstavy
nějaké práce začaly. S rekonstrukcí těchto
a to nejen umělců, které tvoří druhou
prostor v duchu nové koncepce muzea se
polovinu patra budovy a muzeu přiváděvůbec nepočítá, jak nám sdělil pan ředitel
jí každé dva měsíce nové návštěvníky,
muzea. Je to vůbec možné?
se vůbec nedá hovořit o tom, že by tam
MgA. Čestmír Církva
Investiční akce města probíhající v současné době
Za každodenními cíli v Poděbradech bezpečně vnitroměstskou cyklostezkou II
– realizace uskutečněna za podpory
strukturálních fondů EU
– v úseku Bílkova a Esperanto je doda vatelem stavby ČNES dopravní stav by, a. s.
– v úseku Riegrovo náměstí – Vala je
dodavatelem stavby Dlažba Vysoké
Mýto, s. r. o.
– stavba bude dokončena nejpozději do
31. 5. 2011
Důstojně po stopách nejstarší historie
města Poděbrady
– realizace uskutečněna za podpory
strukturálních fondů EU
– rekonstrukci
v
ulici
Labská,
Na Dláždění a Turínského provádí:
sdružení COLAS CZ, a. s.,
STAVREMO-PCE a. s.
a VOTAVA CZ s. r. o.
– stavba bude dokončena nejpozději
do 5. 12. 2010
Rekonstrukce autobusových zastávek
v Poděbradech
– realizace uskutečněna za podpory
strukturálních fondů EU
– rekonstrukci jedenácti autobusových
zastávek provádí firma ČNES doprav ní stavby s. r. o.
– stavba bude dokončena nejpozději
do 31. 5. 2011
Zvýšení kapacity a modernizace MŠ
Poděbrady – Poděbradská 61/VII
– realizace uskutečněna za podpory
strukturálních fondů EU
– rekonstrukci včetně výměny oken
a zateplení provádí firma ATOS,
spol. s r. o.
– stavba bude dokončena nejpozději do
30. 11. 2010
Úprava prostranství Na Valech
– realizace financována z rozpočtu města
– rekonstrukci prostranství před školou
včetně chodníku, silnice, autobusových
zastávek, veřejného osvětlení, odvod nění a sadových úprav provádí firma
HALKO stavební společnost, s. r. o.
– stavba bude dokončena nejpozději
do 31. 10. 2010
RUP MěÚ Poděbrady
Evropský týden mobility 2010
16. - 22. září 2010
Čtvrtek 16. 9.
Středa 22. 9.
9.00 - 11.00 hod. - „Prodluž si život,
buď aktivní!“ - cvičení seniorů v DDM
Symfonie - den otevřených dveří
Premiéra filmu - „Lehce a bezpečně
aneb městská cyklostezka v Poděbradech“ (p. Církva)
Evropský den bez aut - v době od 8.00
do 17.00 hod. bude pro motorová vozidla
uzavřena ulice Školní, ulice Studentská
v úseku mezi ul. Na Valech a křižovatkou
s ul. Pionýrů a ulice Pionýrů v úseku mezi
ulicemi Studentská a Dr. Horákové.
• V uzavřených ulicích bude po celý den
probíhat happening
• Studentská ulice - informační stánek
Města Poděbrady, studenti budou křídami přímo na ulici kreslit podobu budoucí
cyklostezky - vysvětlení potřeby cyklostezky veřejnosti, …
• Školní ulice - malování křídami na
asfalt
• Po celý den spolupráce s městskou policií,
cca 17.30 hod. - Setkání s autory projektu
• Cyklostezka III v jídelně ZŠ TGM
- setkání s autory projektu, dodavatelskými firmami, vedením města, zástupci odboru dopravy, odboru rozvoje
a územního plánování, odboru životního prostředí.
Sobota 18. 9.
Vícegenerační turisticko-cyklistickobruslařský výlet - akce pro dvou - nebo
třígenerační týmy, start ve 14.00 hod.
u lávky přes plavební komoru - kratší
a delší trať - obě budou mít 6 společných
stanovišť (první pomoc, pomůcky pro
handicapované, jízda zručnosti, vybavení kol, pravidla jízdy po cyklostezkách,
plavba na lodi přes Labe)
Pondělí 20. 9. a úterý 21. 9.
9.00 - 11.00 hod. - program pro žáky MŠ Minijízdy zručnosti na hřišti u sokolovny,
soutěže jsou připravovány ve spolupráci
s DDM Symfonie a městskou policií
V průběhu celého týdne budou na školách
Poděbrady - Oseček 87 PSČ 289 41 www.polabska-stavební.cz
Tel.: 325 626 808, 325 626 809, fax: 325 626 807, mobil: 777 706 960
Oznamujeme,
že od 1. 9. 2010 nabízíme k pronájmu
parkovací místa pro osobní automobily
v „Patrových garážích“, lokalita Žižkov, Poděbrady.
Podmínky pronájmu:
a) půlroční smlouva … 1.350,- Kč/měsíc
b) roční smlouva … 1.150,- Kč/měsíc
probíhat různé osvětové akce k tomuto
tématu – besedy, výtvarné soutěže, apod.
Propagace MěÚ
stránka 3
Rodilý mluvčí, čtenářství a velká
rekonstrukce na ZŠ T. G. M.
Kde jinde by se měly dít stále nové věci než právě ve škole. Proto vás jistě nepřekvapí, že chystáme pro nový školní rok vedle rozvoje osvědčených aktivit opět
novinky.
Začnu
společným
projektem pedagogů
školy, rodičů a firmy
Wattsenglish - ve
vybraných
třídách
prvního stupně se rozběhne nadstandardní výuka angličtiny
s rodilým mluvčím.
Od tohoto rozšíření
klasické
jazykové
výuky si slibujeme
zejména to, že děti
budou po tréninku s učitelem, který nemluví česky,
schopné pohotověji
svou angličtinu použít
Škola se zapojila do projektu Celé Česko čte dětem
v běžném životě. Chceme jim tak pomoci překonat komunikační
ních tabulí a počítačů, rozvoj přírodovědbariéru, kterou čeští žáci mnohdy mívají.
né, jazykové, matematické a finanční graDále se letos zaměřujeme na rozvoj čtemotnosti nebo na asistenta pedagoga pro
nářství. V poslední době se o potřebnosti
sociálně znevýhodněné žáky.
čtení široce diskutuje. Rozvíjí totiž zásadním způsobem myšlení dětí, schopnost
Generální rekonstrukce
učit se, estetické vnímání i jejich všeDalší pedagogické aktivity bude v tomto
obecný rozhled. Jako škola jsme podpořili
školním roce rámovat generální rekonprojekt Celé Česko čte dětem. V letošním
strukce budovy školy ve Školní ulici,
školním roce vzniknou v prvním ročníku
která proběhne za běžného provozu. Proi v dalších třídách „čtenářské kluby“, kde
středky na akci získalo Město Poděbrady
budou žáci individuální formou své čtení
zejména díky paní místostarostce Jiřině
rozvíjet a upevňovat. Oporou jim k tomu
Soukupové a odboru rozvoje a územníbudou výukové materiály šité žákům na
ho plánování. Zahrnuje opravu střechy,
míru a sledující postupné kroky nabývávýměnu všech oken, zateplení fasády,
ní čtenářských dovedností. A číst se bude
rekonstrukci školního hřiště, některých
nejenom v hodinách českého jazyka.
učeben školy, školních šaten a další staProhloubenou podporu čtenářství - dělení
vební úpravy i technická vylepšení.
do menších skupin, tvorbu materiálů, vzděNa nový „školní kabát“ a vybavení se
lávání pedagogů v oblasti podpory čtení
velmi těšíme a zároveň si uvědomujeme,
finančně zajišťujeme z projektu EU Peníze
jak to bude v tomto školním roce náročné.
školám. Tento projekt, jenž v případě naší
Ale - kde jinde by se měly dít takové věci
školy představuje zhruba 3 200 000 Kč,
než právě ve škole…
využijeme dále např. na nákup interaktivFoto a text Mgr. Jindřich Monček
Dny evropského dědictví 2010
Letošní Dny evropského dědictví se konají 11. - 19. září 2010
Registrované památky
Radiotelegrafní vysílací stanice: 11. 19. 9., 10.00 - 18.00
Jezdecká socha krále Jiřího
Kostel Povýšení svatého Kříže: 11. 9.,
Polabské muzeum - Památník krále
10.00 - 12.00, 13.00 - 16.00; 12. 9., 13.00
Jiřího: 11. - 12. 9., 9.00 - 17.00; 14. - 16.00
19. 9., 9.00 - 17.00
Hydroelektrárna Poděbrady: 11. 9.,
Havířský kostelík Nanebevzetí Panny
13.00 - 16.00; 12. 9., 13.00 - 16.00
Marie: 11. - 12. 9., 10.00 - 16.00
Propagace MěÚ
placená inzerce
Před měsícem jsme vám představili dámy z naší poděbradské kandidátky TOP 09 a slíbili představit i její mužskou část. Slíbené plníme, stejně jako chceme splnit body našeho volebního programu, který budete moci najít na http://www.top09.cz/podebrady.
Morální i odborná úroveň našich kandidátů je předpokladem pro práci v městském
zastupitelstvu. Dokazují to svými každodenními pracovními výsledky a vážností,
kterou požívají mezi spoluobčany.
Mgr. Ivan Uhlíř – místopředseda MO a lídr TOP 09 pro komunální volby 15. - 16. 10. 2010.
JUDr. Štěpán Svoboda
30 let, svobodný, advokát, člen TOP 09
„Od narození žiji v Poděbradech, kromě doby
strávené v Bruselu, kde jsem se podílel na tvorbě
legislativy v rámci EU a mohu být svým profesním
zaměřením užitečný pro město, když ještě několik let
můžeme čerpat dotace z operačních programů EU.“
Mgr. Ivo Bártl
61 let, ženatý, 3 děti, zástupce ředitele Hotelové
školy, člen TOP 09
„Celý život se věnuji sportu a tělovýchově. Po 2 volební období jsem byl členem městského zastupitelstva. Město má v mnoha oblastech určitě větší potencionál. Na jeho rozvoji bych se rád podílel, například
při využití udržovaných veřejných sportovišť.“
Zdeněk Hlava
61 let, ženatý, OSVČ, člen TOP 09
„Žiji v Poděbradech 40 let a byl jsem již zvolen do
rady města. Jako zastupitel bych se rád pokusil
znovu najít prostřednictvím technických služeb cestu k pořádku ve městě. Dále chci zviditelnit činnost
městské policie, aby řádně chránila občany a majetek v našem městě.“
Ing. František Smetana
72 let, 2 děti, bývalý ředitel Hotelové školy, ekonom
„Jako ředitel Hotelové školy jsem velmi usiloval
o vznik vysoké školy v našem městě. Zároveň jsem
byl několik období v městském zastupitelstvu a proto
přeji Poděbradům a hlavně vám voličům, abyste si
vybrali čestné a pracovité zastupitele, kteří budou
schopni společně pozvednout Poděbrady a udělat
z nich prosperující a čisté místo k životu.“
Ing. Oldřich Svoboda
57 let, ženatý, 2 děti, podnikatel a manažer strojírenské firmy
„Jako poděbradský rodák bych chtěl mnohaleté
životní zkušenosti z podnikání využít při spolurozhodování o rozvoji našeho města. Poděbrady nejsou jen centrum, a proto se zasadím o zvelebování
dalších částí města. Věřím, že se nám podaří prosadit lepší podmínky pro podchycení sportovních
aktivit co největšího počtu obyvatel.“
Bc. Daniel Hybler
38 let, ekonomický konzultant, člen TOP 09
„Mám dlouholeté zkušenosti z bankovnictví a pojišťovnictví a v současnosti jsem ředitel divize
pojištění. V městském zastupitelstvu je pro mě
důležitá korektnost, transparentnost a chuť měnit
věci ve prospěch občanů Poděbrad.“
Mgr. Ondřej Malovec
34 let, advokát
„Chci přispět k tomu, aby se radnice přestala chovat
k městu macešsky, aby se Poděbrady vypořádaly
s kostlivci ve skříních i před nimi a aby občané
nevnímali radní jako nekompetentní sólisty s pouze
osobními zájmy.“
Ing. Petr Geldner
40 let, kazatel Církve bratrské, ženatý, 3 dcery,
VŠ dopravy a spojů Žilina
„Považuji za velkou výsadu, že je již přes 10 let mým
zaměstnáním práce duchovního. Další výsadou je
i to, že se tak děje v prostředí lázeňského města,
v zázemí nového kostela a mezi přátelskými lidmi.
Jako zastupitel bych usiloval o otevřený styl komunikace v rámci úřadu, i s občany města.“
Ing. Tomáš Paulus
38 let, ženatý, 2 dcery, VŠE Praha
„Od narození žiji v Poděbradech. Jsem členem
Církve bratrské, kde pracuji s mládeží. Jsem ekonom
a v současnosti pracuji jako daňový poradce a účetní.
Své uplatnění v zastupitelstvu vidím v ekonomické
a daňové problematice.“
Pokorný Pavel – 24 let, koordinátor dopravy, člen TOP 09
Martin Skalický – 24 let, vedoucí velkoobchodního oddělení, člen TOP 09
Tomáš Pavelka – 30 let, stolní tenista (4x sportovec města)
Ing. Jan Fořt – 24 let, hotelový manager
Ing. Petr Odvárka – 66 let, důchodce
Petr Vurm – 46 let, majitel autoškoly
Zdeněk Pinkas – 59 let, majitel autoškoly
Miroslav Vacek – 60 let, projektant elektro
PUBLICISTIKA
stránka 4
Z DENÍKU
POLICIE ČR
Chvilka nepozornosti
Ani na okamžik
nezaváhal
zatím
neznámý
zloděj
v prodejně Penny
Market v Poděbradech.
Bleskurychle využil chvilky
nepozornosti, kdy od svého nákupního vozíku poodešla 55letá
zákaznice a hbitě odcizil z háčku nákupního košíku kabelku, kde měla poškozená své osobní doklady, finanční hotovost
4 000 Kč, různé platební a bankomatní
karty, brýle, kalkulačku a další osobní věci. Celkem tak neznámý pachatel
poškozené způsobil škodu za více jak
15 000 Kč. V případě dopadení neznámému pachateli hrozí až dvouletý trest odnětí svobody.
Krádež jízdního kola
Přesně v polovině srpna v noční době
neznámý pachatel odcizil z přístřešku
jednoho z domů v Libici nad Cidlinou,
Husově ulici jízdní kolo zn. Acstar Ohio,
šedostříbrné barvy. Majitelce kola tak
způsobil škodu za 8 000 Kč. Po jízdním
kole i neznámém zloději pátrají poděbradští policisté.
Odsouzeníhodný hyenismus
Skutečně jako lidská hyena se projevil
zatím neznámý pachatel, který se vloupal do kavárny Libenského promenády
na poděbradské kolonádě. Rozbil okna
a odcizil dvě skleněné skříňky - pokladničky pro dobročinné dary určené Handicap centru Poděbrady, v nichž bylo cca
6 000 Kč. Rozbitím 2 tabulí skla majiteli
objektu způsobil škodu 4 000 Kč. I přestože je počínání neznámého pachatele,
který na místo činu dojel na jízdním kole,
zaznamenáno městským kamerovým systémem městské policie, je pátrání dosud
bezvýsledné. Po pachateli poděbradští
policisté intenzivně pátrají.
Neodvádění pojistného se nevyplácí
Z trestného činu neodvedení daně, pojistného na sociální zabezpečení, na zdravotní pojištění a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti byl vyšetřovatelem
hospodářské kriminálky obviněn 42letý
jednatel místní firmy. Obviněný v loňském roce neodváděl v plné výši srážené
finanční prostředky zaměstnancům firmy místně příslušnému úřadu, kterým je
Okresní správa sociálního zabezpečení
Nymburk. Dlužná částka dosahuje téměř
160 000 Kč. Po ukončení vyšetřování
se bude za své jednání zodpovídat před
Okresním soudem v Nymburce.
Několik základních informací o způsobu
hlasování v komunálních volbách
S ohledem na to, že již mnozí pozapomněli, „jak se to vlastně volí v těch komunálních volbách“, připomínáme alespoň základní informace, aby tak poděbradští
voliči bez problémů mohli využít svého volebního práva.
Každý volič obdrží nejpozději 3 dny
před začátkem voleb společný hlasovací lístek, na kterém budou uvedeny
všechny volební strany a jejich kandidáti
(hlasovací lístek bude rovněž k dispozici
ve volební místnosti v průběhu voleb).
1) Volič může označit křížkem v rámečku před jménem „své“ kandidáty. Tímto způsobem lze označit celkem tolik
kandidátů, kolik členů zastupitelstva
obec má a nemusí volit (označit křížkem
v záhlaví názvu strany) žádnou z volebních stran. V Poděbradech může tedy
označit křížky před jménem celkem 27
kandidátů, naprosto nezávisle na tom,
z které jsou volební strany. Každý křížek
před jménem současně představuje jeden
hlas pro tu stranu, za kterou vybraný kandidát kandiduje.
2) Volič může označit křížkem ve čtverečku v záhlaví názvu strany jednu
volební stranu (tedy „tu jeho“), a žádné
jiné úpravy nedělat. V tom případě udělil
všem kandidátům této volební strany po
jednom hlase a této straně dal tolik hlasů,
kolik má celkem kandidátů (většina stran
bude jistě mít plně obsazené kandidátky,
udělil by tedy 27 hlasů). Žádné preference v pořadí kandidátů křížkem označené
strany nejsou možné, tedy volič přijal
pořadí tak, jak je dáno.
(Pozn. Měla-li by „jeho“ strana na kandidátce např. jen 20 kandidátů, může volič
ještě označit křížkem před jménem 7 kandidátů v jiných volebních stranách. Tím
ovšem přidělí ze svých 27 hlasů oněch
sedm do jiných volebních stran).
3) Volič může označit křížkem ve čtverečku v záhlaví jednu volební stranu (tedy „tu jeho“), a zároveň může
v rámečku před jménem kandidáta
označit křížkem další kandidáty z různých ostatních stran, které by v zastupitelstvu rád viděl, ač jsou z jiných volebních stran. Takto volí jednotlivě označené
kandidáty a současně tolik kandidátů jím
křížkem označené volební strany, kolik
zbývá do počtu 27. Např. označí-li křížkem před jménem 5 kandidátů z jím
nevolených stran a jednu „svou“ stranu
(zakřížkováním v záhlaví názvu), dal
5 hlasů do jiných volebních stran a 22 do
Spadla klec
Dlouho si neužíval pocitu beztrestnosti
20letý zloděj z Kolínska, který vnikl do
rybářské chaty v Libici nad Cidlinou.
Poděbradským policistům se tento případ
podařilo úspěšně objasnit. Mladík policistům dlouho nezapíral, po předložení
všech shromážděných důkazů se k činu
doznal. Páčidlem odstranil visací zámky
zajišťovacích mříží, vypáčil dveře chatky a odcizil především alkohol. Celkem
napáchal škodu za více jak 4 000 Kč.
I přes poměrně mladistvý věk jde o „ostříleného“ zloděje s pestrou trestní minulostí. Za přečin krádeže mu hrozí až tříletý
trest odnětí svobody.
(jš)
Tento kombinovaný volební systém má
své výhody a nevýhody. Obecně lze říci,
že:
- bude-li 10 volebních stran, poskytuje systém možnost vybírat „svých“
27 zastupitelů z celkového počtu
270 kandidátů,
- zakřížkujeme-li volební stranu, automaticky respektujeme v této straně
předložené pořadí,
- získají-li někteří z kandidátů volební
strany o 10 % hlasů více než je průměr
hlasů v této straně na jednoho kandidáta, postupují na první, druhé… atd. místo
kandidátky,
- může vzniknout dosti nesourodé zastupitelstvo s příliš roztříštěnými silami.
Zkušenosti z minulých voleb ukázaly, že
křížkování dokáže zahýbat pořadím, stalo se, že ani první místo na kandidátce
vítězné volební strany nepostačilo lídrovi ke zvolení do zastupitelstva, několik
kandidátů z nikoliv čelních pozic naopak
zvoleno bylo.
To vše už je však na rozhodování každého z nás, to podstatné je, aby byli zvoleni zastupitelé, jejichž zájmem je rozkvět
našeho města a spokojenost jeho občanů.
Tento článek má být jen jakýmsi „pomocníkem“ voliče, vyvolaným na základě
častých dotazů voličů a poznatků, že řada
voličů je mylně přesvědčena o značné
analogii komunálních voleb s nedávnými
volbami do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.
Pro bližší seznámení s problematikou
komunálních voleb doporučujeme: Zákon
č. 491/2001 Sb. O volbách do zastupitelstev obcí nebo www.mvcr.cz/souborzakon-491-2001.
(red)
Mateřské centrum Skřítek Poděbrady
ul. Za Nádražím 763/III, Poděbrady
pořádá
Povedený trojlístek
Z trestného činu krádeže byl obviněn
trojlístek pachatelů, kteří kradli v jednom
z poděbradských velkoskladů. Povedená trojice od listopadu loňského roku do
února letošního roku postupně rozkrádala
ve velkoskladu různé zboží, převážně se
jednalo o potraviny jako tuky, sýry a paštiky. Škoda činí 150 000 Kč. Nakradené
zboží pak zřejmě se slevou rozprodávali
osobám vietnamské národnosti a po Poděbradech a okolí. Zisk z těchto krádeží částečně kryl dluhy této trojice. Oba muži
a žena jsou stíháni pro přečin krádeže ve
spolupachatelství a hrozí jim vzhledem
k způsobené škodě až pětiletý trest odnětí
svobody.
Vloupání do domu
Doby, kdy majitelé odjeli na dovolenou,
využil neznámý pachatel, který se vloupal do jejich dočasně opuštěného domu
v Poděbradech, Táboritské ulici. Vnikl
otevřeným oknem do sklepa a dále pak do
bytové části domu. Byt prohledal a odcizil
zlatý řetízek a finanční hotovost. Celková
škoda činí 13 000 Kč. Po pachateli intenzivně poděbradští policisté pátrají.
té „své“ (v pořadí kandidátů tak, jak jsou
na kandidátce, tedy 5 posledním z této jím
zakřížkované strany svůj hlas nedal).
Neplatný hlasovací lístek je zejména
ten, kde:
• není označena žádná volební strana
ani žádný kandidát
• je zakřížkováno více než 27 kandidátů
• jsou zakřížkovány více než dvě voleb ní strany
PODZIMNÍ BURZU
Příjem kočárků, hraček, sport. potřeb
PO - ÚT
20. – 21. 9.
8.00 – 17.00 hod.
Příjem oblečení
PO - PÁ
20. – 24. 9.
8.00 – 17.00 hod.
Prodej kočárků a hraček:
ST – ČT
22. - 23. 9.
8.00 – 17.00 hod.
Výdej kočárků:
PÁ 24. 9.
8.00 – 17.00 hod.
Prodej oblečení:
ČT 30. 9.
PÁ 1. 10.
8.00 – 17.00 hod.
8.00 – 12.00 hod.
Výdej zboží:
PO4. 10.
8.00 – 17.00 hod.
PN
ZŠ T. G. Masaryka obsadili
o prázdninách stavbaři
Obecné povědomí, že škola o prázdninách spí, zvonění je vypnuté, budova zamčená, žáci jsou na táborech, u babiček, zaměstnanci školy mají dovolenou, neplatí.
Zvlášť, když probíhá generální rekonstrukce sociálních zařízení. Tak tomu bylo
letos u nás na „Masaryčce“ v průběhu července a srpna.
Rozhodujícím impulzem pro to, pustit se
do rozsáhlé rekonstrukce všech žákovských i učitelských toalet v obou školních
budovách byly zejména neekonomické
nebo chybějící rozvody teplé vody, neexistence sociálních zařízení pro tělesně postižené, nevyhovující uspořádání
učitelských toalet, celkově neestetický
vzhled prostor tohoto důležitého zázemí.
Škola byla investorem celé akce. Ta vyšla
na milion a dvě stě tisíc korun. Firma
pana Miláčka, která byla vybrána ze tří
uchazečů, zvláště vzhledem k nabídnuté
ceně, provedla dílo v odpovídající kvalitě
a v dohodnutém termínu - stihla to v napnutém čase do konce prázdnin.
A co všechno se povedlo v rámci rekonstrukce toalet zlepšit? Zejména pro dámy,
začnu od vzhledu - dámské a holčičí pro-
story jsou v béžové a světle hnědé, hoši
a pánové mají modrošedé ladění. Všude
teče teplá voda, její ohřev se již neprodražuje. Na každém patře je toaleta pro
tělesně postižené, přibyl zde také jeden
další záchod pro zaměstnance, jsou tu
dávkovací splachovadla, která šetří pitnou
vodu, dívky mají k dispozici bidet. Přibyla také umyvadla a pisoáry, aby byly splněny všechny hygienické normy na daný
počet žáků.
Při slavnostním přestřižení pásky
u příležitosti předávání toalet do provozu jsme konstatovali, že rekonstrukce
pomohla zase o něco vylepšit prostředí
„zdravé školy“. Ostatně přijďte se k nám
podívat. Samozřejmě ne jenom na nové
toalety.
Text a foto Mgr. Jindřich Monček
Prázdninové staveniště ve škole je již minulostí
FORUM ČTENÁŘŮ
O plakátech s Milanem Paumerem
V den pohřbu pana Milana Paumera se
na 14 místech v Poděbradech objevilo
26 černobílých plakátů s podobiznou pana
Paumera a vzkazem „Vrah zůstane vrahem“. Výlep si údajně za částku 500 Kč
zadal muž z Nymburka. Prostřednictvím
Městského úřadu v Poděbradech si dovoluji všem občanům města Poděbrad a především zadavateli vylepení plakátu a jeho
tvůrcům připomenout slova T. G. Masaryka, který nás učil, že je nutno odporovat zlému až do konce a že malé národy
přežijí každého násilníka, když budou
míti dosti mravní síly. Učil nás, že mír
a demokracie a vše, co chceme míti na
světě, to vše je věc výchovy a statečnosti
tyto hodnoty bránit. To gen. Josef Mašín
a jeho druzi v období II. světové války
a skupina bratří Mašínů v období padesátých let beze zbytku splnili. Objednatel
vylepení plakátu a jeho tvůrci byli pravděpodobně bývalí nebo i současní členové
komunistické strany. Proto jim připomenu jednu myšlenku ze zásad mezinárodního práva, přijatého Valným shromážděním OSN 177/II Komise pro mezinárodní
právo č. 2 z roku 1950, cituji: „Jestliže
někdo o své vůli svobodně vstoupí do
jakékoliv organizace, pravidelně ji podporuje členskými příspěvky, ztotožňuje se
s jejím politickým programem, zásadami,
metodami a stylem práce, nemůže býti,
je-li svéprávný, nezodpovědný za činy,
které tato organizace provádí. Míru odpovědnosti musí v daných případech určit
objektivní soud“. Jejich organizace má na
svědomí více jak 10 000 lidských životů
a 300 000 vězněných a mučených občanů tohoto státu. Proto jim připomínám
i zákon č. 198/1993 Sb. o protiprávnosti komunistického režimu, ve kterém se
v § 3 a 4 uvádí, že odpor občanů proti
tomuto stylu vlády byl legitimní, spravedlivý, morálně oprávněný a je hoden úcty.
Svým činem se objednavatel vylepení
plakátu a jeho tvůrci hlásí k myšlenkám
komunistické strany, proto zločiny, které
tato strana za dobu své vlády spáchala tisíce ubitých, popravených a umučených
ve věznicích padesátých let a několik set
tisíc vězněných ve věznicích zločinného
komunistického systému jsou i jejich zločiny zcela ve smyslu zásad mezinárodního práva.
Jiří Nedoma
Předkladatel návrhu na státní ocenění
skupiny bratří Mašínů
Účtujeme poplatek 2,- Kč za 1 ks (resp. 5,- Kč za kočárek) a dalších
10 % z ceny prodané věci. Při nevyzvednutí kočárků v daném termínu účtujeme skladné 20,- Kč/den z důvodu omezeného prostoru v MC. Dne 1.10.
na vše 10% sleva.
Přijímáme zachovalé a čisté oblečení (kojenecké, dětské a těhotenské),
vhodné pro podzim a zimu, předem vše oceněné. Vyhrazujeme si právo na
vrácení věcí špinavých či jinak poškozených. Výtěžek z burzy bude určen na
provoz mateřského centra.
Všichni, kdo nám budou chtít ulehčit práci a tím i zrychlit přípravu burzy,
mohou nahlásit svoji e-mailovou adresu, na kterou budou zaslány tabulky
k vyplnění, na náš e-mail: [email protected], nebo
tel.: 325 616 406.
Koupím
starožitný nábytek, obrazy, zbraně,
vyznamenání, helmy, hodiny, mince,
porcelánové figurky, hudební nástroje.
Antik Nový Bydžov
Tel.: 777 873 521
Email: [email protected]
PRODEJ RD
PODĚBRADY
ul. Dr. Beneše, 5 + 1,
pozemek 500 m2,
vilová čtvrť, inž. sítě.
Cena: 4 800 000 Kč
Tel.: 732 159 214
2. září 2010
nízká úroková sazba
rychlé vyĖízení do 10 dnĞ
splatnost 6 - 120 mĈsícĞ
vyplácíme zástavy a exekuce
bez poplatku zprostĖedkovateli
Pĝsobnost v celé þR
VITALINKA:
773 300 150
w w w. v i t a c r e d i t . c z
PN
PŘÍLOHA PN
2. září 2010
stránka I
Informace ze 14. zasedání rady města ze dne 11. srpna 2010
1. Zahájení
Jednání rady města zahájil a řídil starosta
Ing. Jozef Ďurčanský.
2. Schválení nájemce nebytových prostor v č. p. 87/II v Poděbradech
STAŽENO, nepřihlásil se žádný zájemce.
3. Schválení nájemce
prostor v č. p. 3/III.
nebytových
U s n e s e n í č. 315/2010:
Rada města Poděbrady po projednání
r o z h o d l a
o nájemci nebytových prostor
v 1. podzemním podlaží budovy č. p.
3/III na Náměstí 5. května v Poděbra dech o výměře 97, 71 m2, kterým se
stane paní B. M.
4. Schválení nájemce
prostor v č. p. 3/III
nebytových
U s n e s e n í č. 316/2010:
Rada města Poděbrady po projednání
r o z h o d l a
o nájemci nebytových prostor
ve 3. podlaží budovy č. p. 3/III na
Náměstí 5. května v Poděbradech
o výměře 182 m2, kterým se stane
paní V. K.
5. Upřesnění materiálu Závěrečný účet
města Poděbrady k 31. 12. 2009
U s n e s e n í č. 317/2010:
Rada města Poděbrady po projednání
n a v r h l a
zastupitelstvu města
I. vzít na vědomí skutečnosti týkající
se vyvěšení, projednání a schvále ní Závěrečného účtu města Poděbrady
k 31. 12. 2009
II. zrušit usnesení č. 28/2010 o schvá lení Závěrečného účtu města Poděbra dy k 31. 12. 2009
III.schválit Závěrečný účet města
Poděbrady k 31.12. 2009
IV.vyjádřit souhlas s celoročním hospo dařením bez výhrad.
5a. Rozpočtové opatření č. 4/2010
U s n e s e n í č. 318/2010:
Rada města Poděbrady po projednání
n a v r h l a
zastupitelstvu města
schválit rozpočtové opatření č. 4/2010.
5b. Rozbor hospodaření
Poděbrady k 30. 6. 2010
města
U s n e s e n í č. 319/2010:
Rada města Poděbrady po projednání
n a v r h l a
zastupitelstvu města
schválit rozbor hospodaření k 30. 6.
2010.
6. Likvidace starých propagačních
materiálů
STAŽENO
7. Souhlas s přechodem nájmu k bytu
ve vlastnictví města
U s n e s e n í č. 320/2010:
Rada města Poděbrady po projednání
rozhodla
I. udělit souhlas s přechodem nájmu
k bytu č. 10, o výměře 77, 15 m2, Kun štátská 1138/III, v Poděbradech na
paní M. V.
II. uzavřít nájemní smlouvu na dobu
neurčitou.
8. Prodloužení nájemních
k bytům ve vlastnictví města
smluv
U s n e s e n í č. 321/2010:
Rada města Poděbrady po projednání
r o z h o d l a
uzavřít v souladu se Zásadami pro
uzavírání smluv o nájmu bytů ve vlast nictví města schválenými usnesením
rady č. 43/2008 nájemní smlouvu
k bytu č. 34, Dr. Horákové 47/II,
Poděbrady, s panem J. S.
9. Koupě bronzové busty spisovatele
Franze Kafky
U s n e s e n í č. 322/2010:
Rada města Poděbrady po projednání
I. r o z h o d l a
a) uzavřít kupní smlouvu mezi měs-
tem Poděbrady, IČ 002 39 640, se
sídlem Poděbrady, Jiřího nám. 20/I,
290 31 a p. Janem Pichlem, na základě
které město Poděbrady zakoupí do
svého majetku bronzovou bustu Fran ze Kafky včetně bronzového soklu
s textem ve znění: ,,slavný spisovatel
Franz Kafka *3. 7. 1883 †3. 6. 1924,
rodný dům matky Franze Kafky“, od
poděbradského rodáka akademického
sochaře Jana Pichla a na základě které
se jmenovaný zároveň zaváže
i k instalaci sochy na domu č. p. 17,
Jiřího nám. v Poděbradech,
b)uzavřít na dobu neurčitou smlouvu
o výpůjčce mezi městem Poděbrady,
IČ 00239640, Jiřího nám. 20/I a spol.
REALITA TRŽAN, s. r. o., IČ
28215133, na základě které si město
Poděbrady bezúplatně vypůjčí na dobu
neurčitou část fasády domu č. p. 17, na
Jiřího nám. v Poděbradech nezbyt nou pro umístění bronzové pamětní
busty Franze Kafky,
II. p o v ě ř i l a
starostu města
a)podpisem kupní smlouvy městem
Poděbrady, IČ 00239640, se sídlem
Poděbrady, Jiřího nám. 20/I, 290 31
a panem Janem Pichlem o koupi bron zové busty Franze Kafky, jejíž součás tí bude i dohoda o instalaci busty pod le odst. I., písm. a) tohoto usnesení,
b)podpisem smlouvy o výpůjčce mezi
městem Poděbrady, IČ 00239640, Jiří ho nám. 20/I a spol. REALITA
TRŽAN, s. r. o., IČ 28215133, podle
odst. I., písm. b) tohoto usnesení.
10. Schválení změn v Zásadách pro uzavírání nájemních smluv o nájmu bytů
U s n e s e n í č. 323/2010:
Rada města Poděbrady po projednání
r o z h o d l a
I. omezit účinnost Zásad pro uzavírání
nájemních smluv o nájmu bytů plat ných od 1. 2. 2008 do 31. 8. 2010,
II. schválit nové znění Zásad pro uzaví rání nájemních smluv o nájmu bytů,
které bude platné od 1. 9. 2010,
III.vzít na vědomí protinávrh nového
znění Zásad předložený členkou byto vé komise.
11. Prodej pozemku par. č. 3878/2
v k. ú. Poděbrady „Zámostí“
U s n e s e n í č. 324/2010:
Rada města Poděbrady po projednání
n a v r h l a
zastupitelstvu města , aby
I. rozhodlo o prodeji pozemku par. č.
3878/2 o výměře 17 m2 v k. ú. Podě brady manželům I. P. a O. P., za
daných podmínek,
II. pověřilo starostu města podpisem
kupní smlouvy.
12. Prodej pozemku par. č. 2496/12
v k. ú. Poděbrady
ODLOŽENO.
13. Koupě pozemku par. č. 4007/6
v k. ú. Poděbrady
U s n e s e n í č. 325/2010:
Rada města Poděbrady po projednání
I. r o z h o d l a ,
že o koupi pozemku par.č. 4007/6
o výměře 128 m2 v k. ú. Poděbrady,
který vznikl oddělením z pozemku
par. č. 4007/1 o výměře 4.297 m2
v k. ú. Poděbrady geometrickým plá nem ze dne 13. 4. 2010 č. 2200-054/
2009 město Poděbrady nemá zájem,
II. u l o ž i l a
vedoucí odboru KM MěÚ,
aby o tomto rozhodnutí připravila
informační materiál na jednání ZM.
14. Pronájem části pozemku PK č. 342
v k. ú. Poděbrady
U s n e s e n í č. 326/2010:
Rada města Poděbrady po projednání
r o z h o d l a
pronajmout část pozemku PK č. 342
o výměře cca 253 m2 v k. ú. Poděbra dy společnosti RWE GasNet, s. r. o.,
IČ: 27295567.
15. Pronájem části pozemků PK 365
a PK 256 v k. ú. Kluk
U s n e s e n í č. 327/2010:
Rada města Poděbrady po projednání
I. r o z h o d l a
zveřejnit záměr města pronajmout část
pozemku PK č. 365 o výměře 152 m2,
PK č. 256 o výměře 179 m2, oba
v k. ú. Kluk a část pozemku PK
č. 4944 o výměře 101 m2 v k. ú. Podě brady, a dále části pozemků p. č. 363
o výměře 49 m2 a p. č. 364 o výměře
47 m2, oba v k. ú. Kluk a pozemku
p. č. 4925 o výměře 64 m2 v k. ú.
Poděbrady,
II. s o u h l a s i l a
a) s kácením dřevin na pozemku par. č.
PK 365, PK 256 v k. ú. Kluk a PK
4944 v k. ú. Poděbrady za podmínek
stanovených odborem životního pro středí Městského úřadu Poděbrady,
b) s hornickou činností spojenou s těž bou štěrkopísku v ochranném pásmu
lesního pozemku PK p. č. 299/4 a 256
v k. ú. Kluk.
16. Pronájem pozemků v Poděbradech,
ul. Za Nádražím
ODLOŽENO.
17. Směna pozemků v k. ú. Polabec,
ul. U Jízdárny
U s n e s e n í č. 328/2010:
Rada města Poděbrady po projednání
n a v r h l a zastupitelstvu města, aby
r o z h o d l o
I. o uzavření směnné smlouvy, podle
které město Poděbrady převede na
Jezdecký klub, Poděbrady, pozemek
par. č. 35/3 o výměře 1644 m2, který
vznikl oddělením z pozemku par. č.
35/1 v k. ú. Polabec geometrickým
plánem č. 235-42/2005 a podle kte ré Jezdecký klub Poděbrady převe de na město Poděbrady pozemek
par. č. 30/28 o výměře 601 m2 a par.
č. 30/29 o výměře 289 m2, v k. ú.
Polabec za daných podmínek,
II. p o v ě ř i l o
starostu města podpisem směnné
smlouvy mezi městem Poděbrady, se
sídlem Jiřího náměstí 20/I, 290 01
Poděbrady, IČ 00239640 a Jezdeckým
klubem Poděbrady.
18. Směna pozemků v ul. Bílkova, Obora v k. ú. Kluk
U s n e s e n í č. 329/2010:
Rada města Poděbrady po projednání
I. n a v r h l a zastupitelstvu města, aby
a)rozhodlo o uzavření směnné smlou vy, podle které město Poděbrady
smění městský pozemek PK č. 31/3
o výměře cca 1882 m2 v k. ú. Kluk za
části pozemku PK č. 81/1 o výměře
cca 222 m2 s panem J. B., paní L. B.
a za pozemek PK 81/2 o výměře cca
106 m2, st. p. 124 podle PK o výměře
cca 54 m2 v k. ú. Kluk s panem J. B.
a s paní A. B. za daných podmínek,
II. p o v ě ř i l a starostu města
jednáním o podmínkách dohody
s manželi J. B. a L. B. a pí A. B., na
základě které bude obnoveno pokra čování výstavby cyklostezky v ulici
Bílkova.
19. Zveřejnění záměru města směnit
části pozemků parc. č. 2001, 3451/1
za části pozemků parc. č. 4007/1, 4014
v k. ú. Poděbrady
U s n e s e n í č. 330/2010:
Rada města Poděbrady po projednání
r o z h o d l a
I. zrušit usnesení RM Č. 330/2008 ze
dne 1. 10. 2008
II. zveřejnit záměr města směnit pozemek
parc. č. 2001/2 o výměře 45 m2 oddě lený z pozemku parc. č. 2001, poze mek parc. č. 3451/4 o výměře 46 m2
oddělený z pozemku parc. č. 3451/1
vše v k. ú. Poděbrady geometrickým
plánem č. 2200­-054/2009 za pozemky
parc. č. 4007/5 o výměře 33 m2, parc.
č. 4007/7 o výměře 108 m2, parc. č.
4007/8 o výměře 369 m2, parc. č.
4007/9 o výměře 14 m2, parc. č.
4007/10 o výměře 690 m2 oddělené
z pozemku parc. č. 4007/1, pozemek
parc. č. 4007/11 o výměře 369 m2,
který vznikl sloučením dílu „c“ o vý měře 288 m2 oddělený z pozemku
parc. č. 4007/1 a dílu „d“ o výměře
81 m2 oddělený z pozemku parc.
č. 4014, díl „b“ o výměře 1 m2 oddě lený z pozemku parc. č. 4007/1,
pozemky parc. č. 4014/3 o výměře
137 m2, parc. č. 4014/4 o výměře
118 m2, parc. č. 4014/5 o výměře
366 m2, parc. č. 4014/6 o výměře
38 m2 oddělené z pozemku parc. č.
4014 v k. ú. Poděbrady geometrickým
plánem č. 2200-054/2009, které se
nacházejí v ul. Opletalova a Jiráskova.
20. Uveřejnění záměru města prodat
pozemky parc. č. 2568/36, 2568/37
v k. ú. Poděbrady
U s n e s e n í č. 331/2010:
Rada města Poděbrady po projednání
r o z h o d l a
zveřejnit záměr města prodat pozem ky par. č. 2568/36 o výměře 232 m2
a par. č. 2568/37 o výměře 102 m2
v k. ú. Poděbrady, na kterých je posta ven bytový dům č. p. 1126 v ul. Sklář ská, Poděbrady III.
21. Prodloužení platnosti stanoviska
uděleného pro kanalizaci Choťánky
U s n e s e n í č. 332/2010:
Rada města Poděbrady po projednání
r o z h o d l a,
že stanovisko č. j. 795/invest/2002
z 7. 10. 2002 je stále platné.
22. Uzavření smlouvy o výpůjčce
„Vodovodu a kanalizace Polabec“
U s n e s e n í č. 333/2010:
Rada města Poděbrady po projednání
r o z h o d l a
uzavřít smlouvu o vypůjčce mezi
městem Poděbrady a VaK Nymburk,
podle které město bezplatně vypůj čí dostavbu vodovodního řadu
v Polabci – „Vodovod Polabec – dopl nění řádu“ v celkové délce 549 m
– ř. 11 – ul. Akátová, 143 m, DN 110,
na pozemcích p. č. 215/4, p. č. 215/1,
p. č. 232, p. č. 103, p. č. 104, ř. 12 – ul.
Lipová, 113 m, DN 110 na pozemcích
p. č. 215/1, p. č. 228/1, ř. 13 – ul. Jab loňová 247,3 m, DN 90, na pozem cích p. č. 215/1, ř. 14 – ul. Jabloňo vá 45, 7 m, DN 110, na pozemcích
p. č. 215/1, p. č.18/15 vše v k. ú. Pola bec a v obci Polabec.
23. Petice proti plánované výstavbě
v Hakenově ulici v Poděbradech
U s n e s e n í č. 334/2010:
Rada města Poděbrady po projednání
v z a l a n a v ě d o m í
petici občanů proti plánované výstav bě bytového domu v Hakenově ul.
v Poděbradech a s tím související pro jednávanou směnu a prodej pozemků
p. č. 4026, st. č. 172/2 a p. č. 1733/1
v k. ú. Poděbrady.
24. Zrušení hodnotící komise pro výběr
dodavatele (Úprava prostranství Na
Valech)
U s n e s e n í č. 335/2010:
Rada města Poděbrady po projednání
I. z r u š i l a
hodnotící komisi zřízenou dle § 74
zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných
zakázkách ve znění pozdějších před pisů o zřízení hodnotící komise v rám ci veřejné zakázky na stavební práce
pro výběr dodavatele akce „Úprava
prostranství Na Valech“,
II. o d v o l a l a
členy hodnotící komise a náhradníky
hodnotící komise.
25. Zrušení hodnotící komise pro
výběr dodavatele (rekonstrukce ul.
Na Dláždění)
U s n e s e n í č. 336/2010:
Rada města Poděbrady po projednání
I. z r u š i l a
hodnotící komisi zřízenou dle § 74
zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných
zakázkách ve znění pozdějších před pisů o zřízení hodnotící komise
v rámci veřejné zakázky na stavební
práce pro výběr dodavatele akce „Re konstrukce ulice Labská (II. a III. eta pa)“ v rámci projektu „Důstojně po
stopách nejstarší historie města Podě brady“,
II. o d v o l a l a
členy hodnotící komise a náhradníky
hodnotící komise.
26. Zrušení hodnotící komise pro výběr
dodavatele (Vnitroměstská cyklostezka)
U s n e s e n í č. 337/2010:
Rada města Poděbrady po projednání
I. z r u š i l a
hodnotící komisi zřízenou dle § 74
zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných
zakázkách ve znění pozdějších před pisů o zřízení hodnotící komise v rám ci veřejné zakázky na stavební práce
pro výběr dodavatele akce „Za každo denními cíli v Poděbradech bezpečně
vnitroměstskou cyklostezkou II“,
II. o d v o l a l a
členy hodnotící komise a náhradníky
hodnotící komise.
27. Uzavření Smlouvy o dílo (GEPRO
spol. s r. o.)
U s n e s e n í č. 338/2010:
Rada města Poděbrady po projednání
I. s o u h l a s i l a
s uzavřením smlouvy o dílo na aktua lizaci údajů o území (ÚAP) a výdej
dat územně analytických podkladů
s firmou Gepro spol. s r. o., IČ
44851529,
II. p o v ě ř i l a
starostu města
podpisem smlouvy o dílo na aktua lizaci údajů o území (ÚAP) a výdej
dat územně analytických podkladů
s firmou Gepro spol. s r. o.,
IČ 44851529.
28. Výběr dodavatele (ZŠ TGM – TDS,
KBP)
U s n e s e n í č. 339/2010:
Rada města Poděbrady po projednání
I. r o z h o d l a
zrušit veřejnou zakázku malého roz sahu na služby „TDS, KBP – Zatep lení, výměna oken a přístavba zve dací plošiny v ZŠ TGM“ (technický
dozor stavebníka a koordinátor bez pečnosti práce) realizovanou v rámci
projektu „Bezbariérová zdravá škola
T. G. Masaryka, Poděbrady“, registrač ní číslo CZ.1.15/3.2.00/40.00924,
II. u l o ž i l a
odboru rozvoje a územního plánová ní zajistit zpracování nového zadáva cího řízení včetně zadávacích podmí nek pro veřejnou zakázku malého roz sahu na služby pro výběr dodavatele
TDS a KBP v rámci realizace projektu
„Bezbariérová zdravá škola T. G.
Masaryka, Poděbrady“.
29. Výběr
Valech)
dodavatele
(hřiště
Na
U s n e s e n í č. 340/2010:
Rada města Poděbrady po projednání
I. p o t v r d i l a
pořadí stanovené hodnotící komisí ve
zprávě o posouzení a hodnocení nabí dek pro veřejnou zakázku na staveb ní práce „Rekonstrukce sportoviště
Na Valech“ takto:
1.J. I. H. – Ing. Jiří Huptych,
IČ 41157834,
2.PRAGOSPORT a. s., IČ 18628010,
3.FUNNY SPORT, spol. s r. o.,
IČ 47906171,
4.TENNIS ZLÍN, a. s., IČ 46975764,
5.SWIETELSKY stavební s. r. o.,
IČ 48035599,
6.LINHART spol. s r. o., IČ 47052121,
II. r o z h o d l a
dle § 81 zákona č. 137/2006 Sb.
o výběru nejvhodnější nabídky ucha zeče v rámci zjednodušeného podli mitního řízení pro veřejnou zakázku na
stavební práce „Rekonstrukce spor toviště Na Valech“ realizované
v rámci projektu „Areál veřejného
sportoviště Na Valech“, registrační
číslo CZ.1.15/3.2.00/42.00921 takto:
název uchazeče: J. I. H. – Ing. Jiří
Huptych, IČ 41157834,
III.p o v ě ř i l a
starostu města
podpisem smlouvy o dílo s vybraným
uchazečem.
30. Výběr dodavatele (hřiště Na Valech
– TDS, KBP)
U s n e s e n í č. 341/2010:
Rada města Poděbrady po projednání
I. r o z h o d l a
v rámci veřejné zakázky malého roz sahu na služby „TDS, KBP – Rekon strukce sportoviště Na Valech“ vylou čit nabídky uchazeče:
1.Zdeněk Helich, IČ 47126388,
PŘÍLOHA PN
stránka II
2.REALSTAV MB, spol. s r.o.,
IČ 25685210,
II. p o t v r d i la
pořadí uchazečů v rámci veřejné
zakázky malého rozsahu na služby
„TDS, KBP – Rekonstrukce sporto viště Na Valech“ takto:
1. Manifold Group s. r. o., IČ 26348764,
2. Ing. Luboš Křivánek, IČ 14754959,
3. Roman Brtna, IČ 61906981,
4. Ing. Martin Vinter, IČ 12725081,
III.r o z h o d l a
o výběru nejvhodnější nabídky v rámci
veřejné zakázky malého rozsahu na
služby „TDS, KBP – Rekonstrukce
sportoviště Na Valech“ (technický
dozor stavebníka a koordinátor bez pečnosti práce) realizované v rám ci projektu „Areál veřejného spor toviště Na Valech“, registrační číslo
CZ.1.15/3.2.00/42.00921 takto:
název uchazeče: Manifold Group s. r. o.,
IČ 26348764,
IV.p o v ě ř i l a
starostu města
podpisem smlouvy o dílo s vybraným
uchazečem.
31. Výběr dodavatele (PD – bezbariérová trasa F)
U s n e s e n í č. 342/2010:
Rada města Poděbrady po projednání
I. r o z h o d l a
z důvodu nesplnění prokázání technic kých kvalifikačních předpokladů
veřejné zakázky na služby „PD – Bez bariérová trasa, úsek F“ vyloučit
nabídky uchazečů:
1.Valbek, spol. s r. o., IČ 48266230,
2.CR Project s. r. o., IČ 27086135,
3.SaM silnice a mosty a. s.,
IČ 25018094,
4.Pudis, a. s., IČ 45272891,
5.MV Stavis, IČ 13043641,
II. p o t v r d i l a
pořadí uchazečů v rámci veřejné
zakázky malého rozsahu na služby
„PD – Bezbariérová trasa, úsek F“ takto:
1.Ing. Hynek Seiner, IČ 74569104,
2.Transconsult s. r. o., IČ 47455292,
3.Optima s. r. o., IČ 15030709,
4.Milota Kladno spol. s r. o.,
IČ 47550961,
III.r o z h o d l a
o výběru nejvhodnější nabídky v rám ci veřejné zakázky malého rozsahu na
služby „PD – Bezbariérová trasa, úsek
F“ takto:
název uchazeče: Ing. Hynek Seiner,
IČ 74569104,
IV.p o v ě ř i l a
starostu města
podpisem smlouvy o dílo s vybraným
uchazečem.
32. Výběr dodavatele (údržba cyklostezek)
U s n e s e n í č. 343/2010:
Rada města Poděbrady po projednání
I. p o t v r d i l a
pořadí uchazečů v rámci veřejné
zakázky malého rozsahu na stavební
práce „Poděbrady – údržba cykloste zek“ takto:
1.Colas CZ, a. s., IČ 26177005,
2.ČNES, dopravní stavby, a. s.,
IČ 47781734,
3.Silmex s. r. o, IČ 48951081,
4.Avant komunikace s. r. o.,
IČ 60935430,
5.SaM silnice a mosty, a. s.,
IČ 25018094,
6.Silnice Čáslav – Holding, a. s.,
IČ 25261282,
7.Halko stavební společnost, s. r. o,
IČ 43090150,
8.Real Kolín s. r. o., IČ 26772809,
II. r o z h o d l a
o výběru nejvhodnější nabídky v rám ci veřejné zakázky malého rozsahu na
stavební práce „Poděbrady – údržba
cyklostezek“ takto:
název uchazeče: Colas CZ, a. s.,
IČ 26177005,
III.p o v ě ř i l a
starostu města
podpisem smlouvy o dílo s vybraným
uchazečem.
33. Uzavření smlouvy o dílo na autorský dozor (rekonstrukce ul. Labská)
U s n e s e n í č. 344/2010:
Rada města Poděbrady po projednání
I. r o z h o d l a
aby výkon autorského dozoru stavby
„Rekonstrukce ul. Labská (II. a III. eta pa)“ realizované v rámci projek tu „Důstojně po stopách nejstarší
historie města“, registrační číslo
CZ.1.15/3.2.00/36.00760,
provedl
dodavatel Ing. Jaroslav Čálek – Pro jekce, IČ 10223690,
II. p o v ě ř i l a
starostu města
podpisem smlouvy o dílo s dodavatelem Ing. Jaroslavem Čálkem – Projekce, IČ 10223690.
34. Uzavření smlouvy o dílo na autorský dozor (prostranství Na Valech)
U s n e s e n í č. 345/2010:
Rada města Poděbrady po projednání
I. r o z h o d l a
aby výkon autorského dozoru stavby
„Úprava prostranství Na Valech“ pro vedl dodavatel Ing. Jaroslav Čálek
– Projekce, IČ 10223690,
II. p o v ě ř i l a
starostu města
podpisem smlouvy o dílo s dodavate lem Ing. Jaroslavem Čálkem – Projek ce, IČ 10223690.
35. Uzavření smlouvy o zhotovení PD
pro provedení stavby – MŠ Polabec
U s n e s e n í č. 346/2010:
Rada města Poděbrady po projednání
I. r o z h o d l a
uzavřít smlouvu o zhotovení projek tové dokumentace ve stupni pro pro vedení stavby budovy nové MŠ Pola bec – Poděbrady s Ing. Janem Spěváč kem, IČ 11283777,
II. p o v ě ř i l a
starostu města
podpisem smlouvy o dílo.
36. Uzavření smlouvy o autorském
dozoru – MŠ Polabec
U s n e s e n í č. 347/2010:
Rada města Poděbrady po projednání
I. r o z h o d l a
uzavřít smlouvu o autorském dozoru při
a)zhotovení projektové dokumentace
budovy nové MŠ v Polabci ve stupni
pro provádění stavby
b)realizaci stavby
s firmou STAMAT spol. s r. o.,
IČ 16577566,
II. p o v ě ř i l a
starostu města
podpisem smlouvy o dílo.
37. Schválení dotace ze Státního fondu
životního prostředí
U s n e s e n í č. 348/2010:
Rada města Poděbrady po projednání
n a v r h l a
zastupitelstvu města, aby
I. rozhodlo
a)o přijetí investiční dotace ze Státního
fondu životního prostředí na projekt:
Zlepšení tepelně technických vlast ností budovy MŠ K. Čapka
b)o vyčlenění spoluúčasti města na
financování
c)o uzavření smluv o poskytnutí inves tiční dotace ze Státního fondu životní ho prostředí na projekt Zlepšení
tepelně technických vlastností budovy
MŠ K.Čapka,
II. vzalo na vědomí celkové nezpůsobilé
náklady,
III.pověřilo
starostu města
podpisem smluv o poskytnutí inves tiční dotace ze Státního fondu život ního prostředí.
38. Přijetí dotace ze Středočeského
Fondu sportu, volného času a primární
prevence
U s n e s e n í č. 349/2010:
Rada města Poděbrady po projednání
n a v r h l a zastupitelstvu města, aby
I. rozhodlo
a)o přijetí neinvestiční dotace ze Stře dočeského Fondu sportu, volného
času a primární prevence na projekt:
Provozní náklady sportovní haly Bios
a zimního stadionu v Poděbradech
b)o vyčlenění spoluúčasti města na
financování
c)o uzavření smluv o poskytnutí nein vestiční dotace ze Středočeského
Fondu sportu, volného času a primár ní prevence na projekt Provozní nákla dy sportovní haly Bios a zimního sta dionu v Poděbradech,
II. pověřilo
starostu města
podpisem smluv o poskytnutí ne investiční dotace ze Středočeského
Fondu sportu, volného času a primární
prevence.
39. Přijetí dotace ze Středočeského
Fondu podpory dobrovolných hasičů
a složek IZS
U s n e s e n í č. 350/2010:
Rada města Poděbrady po projednání
n a v r h l a zastupitelstvu města, aby
I. rozhodlo
a)o přijetí neinvestiční dotace ze Středo českého Fondu podpory dobrovolných
hasičů a složek IZS na projekt:
Vybavení Sboru dobrovolných hasičů
Velké Zboží
b)o vyčlenění spoluúčasti města na
financování
c) o uzavření smluv o poskytnutí nein vestiční dotace ze Středočeského
Fondu podpory dobrovolných hasičů
a složek IZS na projekt Vybavení Sbo ru dobrovolných hasičů Velké Zboží,
II. pověřilo
starostu města
podpisem smluv o poskytnutí neinves tiční dotace ze Středočeského Fondu
podpory dobrovolných hasičů a složek
IZS.
40. Přijetí dotace ze Středočeského
Humanitárního fondu
U s n e s e n í č. 351/2010:
Rada města Poděbrady po projednání
n a v r h l a zastupitelstvu města, aby
I. rozhodlo
a)o přijetí neinvestiční dotace ze Stře dočeského Humanitárního fondu na
projekt:
Zdravé město Poděbrady – osvětové
kampaně
b)vyčlenění spoluúčasti města na finan cování
c)o uzavření smluv o poskytnutí nein vestiční dotace ze Středočeského
Humanitárního fondu na projekt Zdra vé město Poděbrady – osvětové kam paně,
II. pověřilo
starostu města
podpisem smluv o poskytnutí neinves tiční dotace ze Středočeského Huma nitárního fondu.
41. Pořízení změny ÚPSÚ v k. ú. Velké
Zboží
U s n e s e n í č. 352/2010:
Rada města Poděbrady po projednání
r o z h o d l a
předložit zastupitelstvu města návrh
na pořízení změny územního plánu
sídelního útvaru města Poděbrady
v rozsahu návrhu:
a)p L. R. na pozemku parc. č. 456/7
v k. ú. Velké Zboží
b)pí H. E. na pozemku parc. č. 10/67
v k. ú. Velké Zboží
z území ekologicky významného
a území zemědělské výroby na plochu
pro bydlení v k. ú. Velké Zboží.
42. Výběr zpracovatele územního plánu Poděbrady
U s n e s e n í č. 353/2010:
Rada města Poděbrady po projednání
I. p o t v r d i l a
pořadí
zpracovatelských
firem
navržené hodnotící komisí pro veřej nou zakázku malého rozsahu „Zpraco vání územního plánu Poděbrady“:
1.název: Autorské sdružení Buchar –
Burianec – Musiol – Samohrd – Žení šek, IČ 44449160,
2.název: PXP GROUP a. s,
IČ 28881788,
3.název: Atelier T – plan, s. r. o.,
IČ 26483734,
4.název: Sdružení Vladimír Kapička &
CAADstudio, IČ 10223924,
5.název: David Brothers Ltd.,
IČ 28456025,
6.název: PAFF – architekti, v. o. s.,
IČ 27442144,
7.název: Sdružení dodavatelů CITY PLAN spol. s r.o., Ing. arch. Ladi slav Komrska, Ing. Jan Dřevíkovský,
IČ 47307218,
8.název: Ing. arch. Pavel Koubek,
UK – 24, urbanistická kancelář,
IČ: 15078698,
II. r o z h o d l a
o výběru nejvhodnější nabídky v rámci
veřejné zakázky malého rozsahu
„Zpracování územního plánu Podě brady“ takto:
název uchazeče: Autorské sdružení
Buchar – Burianec – Musiol – Samo hrd – Ženíšek, IČ 44449160,
III.p o v ě ř i l a
starostu města podpisem smlouvy
o dílo s vítězným uchazečem.
43. Informace o zakázkách odborů
MěÚ převyšujících částku 20 tis. Kč za
II. čtvrtletí roku 2010
U s n e s e n í č. 354/2010:
Rada města Poděbrady po projednání
v z a l a n a v ě d o m í
zprávu o výdajích, převyšujících část ku 20 000 Kč za jednu zakázku, reali zovaných jednotlivými odbory MěÚ
ve II. čtvrtletí roku 2010.
44. Udělení souhlasu s jízdou přes pozemek města Poděbrady
PN
U s n e s e n í č. 355/2010:
Rada města Poděbrady po projednání
r o z h o d l a
o udělení souhlasu pro možnost
mimořádného zásobování stavby
pana J. Š. na pozemku p. č. 1892/1
v k. ú. Poděbrady, v době od 1. 8. 2010
do 30. 11. 2010 příjezdem z prostoru
pěší zóny ulice Divadelní přes poze mek p. č. 1889/1 v k. ú. Poděbrady, ve
vlastnictví Města Poděbrady.
45. Zveřejnění záměru města pronajmout pozemky tvořící areál střelnice
v k. ú. Poděbrady
U s n e s e n í č. 356/2010:
Rada města Poděbrady po projednání
r o z h o d l a
zveřejnit záměr města pronajmout po zemky p. č. 4702/8 o výměře 2530 m2,
p. č. 4719/4 o výměře 4440 m2,
st. 4719/3 o výměře 244 m2, st. 4702/9
o výměře 92 m2 všechny v k. ú.
a v obci Poděbrady, zapsané na listu
vlastnictví č. 3404 pro k. ú. a obec
Poděbrady u Katastrálního úřadu pro
Středočeský kraj, katastrální praco viště Nymburk, jehož součástí bude
i podmínka, že zájemce o pronájem
předmětných nemovitostí předloží
doklad o vlastnickém vztahu ke stav bám, které se nacházejí na pozem ku st. 4719/3 a pozemku st. 4702/9 oba
v k. ú. a v obci Poděbrady anebo doho du o vypořádání majetkoprávních
vztahů s vlastníkem těchto staveb.
46. Podání žaloby vůči společnosti
VCES, a. s.
U s n e s e n í č. 357/2010:
Rada města Poděbrady po projednání
r o z h o d l a
podat žalobu proti společnosti VCES,
a. s., IČ 26746573, o uhrazení částky,
kterou je společnost VCES, a. s.
povinna
městu
Poděbrady,
IČ 00239640, se sídlem Jiřího nám.
20/I, Poděbrady, 29031 uhradit jako
smluvní pokutu za měsíc září 2007 za
pozdní předání díla podle smlouvy
o dílo č. VCES -2713/1.
47. Vyslovení souhlasu s podnájmem
(dům č. p. 90/II v Husově ul.)
U s n e s e n í č. 358/2010:
Rada města Poděbrady po projednání
r o z h o d l a
udělit souhlas s uzavřením smlouvy
o podnájmu nebytových prostor
v domě č. p. 90/II Husova ulice v Podě bradech mezi nájemcem paní
MUDr. Renatou Dudkovou, IČ
62446509, a podnájemcem Lázně
Nymburk, společnost s ručením ome zeným, za účelem provozování lékař ské praxe a činností souvisejících.
48. Návrh na schválení dohody o započtení pohledávek
U s n e s e n í č. 359/2010:
Rada města Poděbrady po projednání
I. r o z h o d l a
a)zrušit usnesení Rady města Poděbrady
č. 271/2010 ze dne 23. 6. 2010,
b)schválila na základě předložených
účetních dokladů pana Ing. Karla Lis ky, IČ 12518425, náklady na provede nou údržbu a opravy nad rámec běž ných oprav a běžné údržby a na
částečnou rekonstrukci „Areálu jezera
Poděbrady“ a jeho vybavení,
c)uzavřít smlouvu o započtení pohle dávek mezi městem Poděbrady, IČ
00239640, se sídlem Poděbrady, Jiřího
nám. 20/I, 290 31 a panem Ing. Kar lem Liskou, IČ 12518425, na základě
které dojde ke vzájemnému započtení
pohledávek,
II. p o v ě ř i l a
starostu města Poděbrady
k podpisu dohody o započtení vzá jemných závazků a pohledávek, na
základě které dojde k započtení vzá jemných pohledávek města Poděbra dy a Ing. Karlem Liskou, IČ 12518425,
v zákoně stanovené výši dle odst. I.,
písm. c) tohoto usnesení.
49. Oprava střechy haly BIOS
U s n e s e n í č. 360/2010:
Rada města Poděbrady po projednání
r o z h o d l a
I. dokončit opravu střešního pláště spor tovní haly BIOS firmou PV IZOLA CE s. r. o., IČ 27518671
II. pověřit Technické služby města Podě brady, s. r. o. zabezpečením realizace
zakázky včetně provádění dozorové
činnosti.
50. Zřízení komise „Oprava výtahů
č. p. 1136/III, 1137/III, 1138/III, 1147/
2. září 2010
III, 1148/III, 1149/III, 1151/III, 1152/
III Poděbrady“
U s n e s e n í č. 361/2010:
Rada města Poděbrady po projednání
I. r o z h o d l a
dle § 74 zákona č. 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách, ve znění poz dějších předpisů o zřízení hodnotící
komise v rámci veřejné zakázky
na dodávky pro výběr dodavatele akce
„Oprava výtahů v č. p. 1136/III, 1137/
III, 1138/III ,1147/III, 1148/III, 1149/
III, 1151/III, 1152/III Poděbrady“
II. j m e n o v a l a
členy hodnotící komise a náhradníky
hodnotící komise,
III.r o z h o d l a,
že hodnotící komise bude též plnit
funkci komise pro otevírání obálek
s nabídkami a provede posouzení kva lifikace.
51. Zřízení komise „Oprava výtahů
č. p. 38/II a 39/II, 40/II a 41/II, 46/II,
47/II, 48/II Poděbrady“
U s n e s e n í č. 362/2010:
Rada města Poděbrady po projednání
I. r o z h o d l a
dle § 74 zákona č. 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách, ve znění poz dějších předpisů o zřízení hodnotící
komise v rámci veřejné zakázky
na dodávky pro výběr dodavatele akce
„Oprava výtahů v č. p. 38/II a 39/II,
40/II a 41/II, 46/II, 47/II, 48/II Podě brady“
II. j m e n o v a l a
členy hodnotící komise a náhradníky
hodnotící komise,
III.r o z h o d l a,
že hodnotící komise bude též plnit
funkci komise pro otevírání obálek
s nabídkami a provede posouzení kva lifikace.
52. Zřízení komise „Oprava fasády č. p.
20/I, Poděbrady“ (radnice)
U s n e s e n í č. 363/2010:
Rada města Poděbrady po projednání
I. r o z h o d l a
dle § 74 zákona č. 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách, ve znění poz dějších předpisů o zřízení hodnotící
komise v rámci veřejné zakázky na
stavební práce pro výběr dodavatele
akce „Oprava fasády č. p. 20/I, Podě brady“ (radnice)
II. j m e n o v a l a
členy hodnotící komise a náhradníky
hodnotící komise,
III.r o z h o d l a,
že hodnotící komise bude též plnit
funkci komise pro otevírání obálek
s nabídkami a provede posouzení kva lifikace.
53. Výběr dodavatele redakčního
systému pro www stránky města Poděbrady
U s n e s e n í č. 364/2010:
Rada města Poděbrady po projednání
vyloučila nabídky 2 firem:
ANIMATO, s. r. o., IČ 24665151
Servis-net.cz s. r. o., IČ 27068340
I. p o t v r d i l a
pořadí dodavatelských firem:
Uchazeč / IČ
1.WEBHOUSE, s. r. o., 25327054
2.QCM, s. r. o., 26262525
3.ARTIO s. r. o., 15502619
4.René Slauka, Poděbrady, 11255153
5.LEXART.CZ s. r. o., 28586964
II. r o z h o d l a
o výběru nejvhodnější nabídky v rám ci veřejné zakázky malého rozsahu www stránky města Poděbrady na
výběr dodavatele redakčního systému
takto:
název uchazeče: WEBHOUSE, s. r. o.,
IČ 25327054
III. p o v ě ř i l a
starostu města
podpisem smlouvy o dílo.
54. Příprava projektu na realizaci vrtu
BJ 23
U s n e s e n í č. 365/2010:
Rada města Poděbrady po projednání
I. r o z h o d l a,
že přípravou projektu na realizaci vrtu
BJ 23 bude pověřena společnost Aqua
Enviro, s. r. o., IČ 26907909,
II. p o v ě ř i l a
starostu města podpisem smlouvy
o dílo
III.z ř í d i l a
komisi pro výběr dodavatele na reali zaci vrtu BJ 23
IV.j m e n o v a l a
členy komise a náhradníky komise.
PN
PŘÍLOHA PN
2. září 2010
stránka III
39. ročník divadelního festivalu FEMAD
9. - 12. září 2010
v Poděbradech v Divadle Na Kovárně
Festival je pořádán pod záštitou hejtmana Středočeského kraje MUDr. Davida Ratha
Tradiční festival mladého amatérského divadla (FEMAD) letos napíše už svůj 39. ročník. Je to úctyhodná tradice a v českém ochotnickém světě je to také respektovaná značka. Smyslem setkání je nabízet předním amatérským souborům potřebnou druhou šanci. V případě,
že skončí pod čarou výběru na náš nejprestižnější festival Jiráskův Hronov, tak donedávna beznadějně soubory a jejich inscenace ztrácely
šanci na další divadelní konfrontaci. V řadě případů je to veliká škoda. Ostatně i loňský ročník ukázal, že minimálně polovina inscenací na
poděbradském FEMADu byla nadprůměrné kvality.
Také letos se představí devět zajímavých titulů nejrůznějších žánrů z celé republiky. Také letos budou součástí přehlídky odborné diskuse a semináře, také letos se budou udělovat
festivalové ceny. Zkrátka festival se vším co k němu patří.
Kouzlo i prokletí divadla je v tom, že není měřitelné na branky, body a vteřiny. Je to především subjektivní pocit, který při zhlédnutí divadelního představení nás nějakým způsobem
naplní a osloví. Anebo také ne. Nicméně soubory, které prošly úskalím krajských a národních přehlídek, už patří mezi ty poučené, zkušené a hledající. A právě jim chceme v Poděbradech podat pomocnou ruku, druhou šanci, kterou každý člověk v životě občas potřebuje. A stejně tak to platí i v divadle.
Před lety jsme oprášili i dříve používaný podtitul Salón odmítnutých a jak ukazují poslední festivalové ročníky, být odmítnutým, se stává v Poděbradech docela zajímavým doporučením kvality.
Přijměte proto i od pořadatelů jedno doporučení, které vychází z praxe. Divadelní představení na Salónu odmítnutých zaručeně stojí za to vidět.
Vstupné na jednotlivá představení činí jen 50 Kč a permanentka na všech devět představení, včetně závěrečného vyhlášení výsledků přijde jen na 300 Kč.
FEMAD je festival s tradicí i budoucností.
Sobota 11. září
9.30
Čtvrtek 9. září
19.45
Carlo Goldoni
Eric-Emmanuel Schmitt
komedie se zpěvy, hraje DS J. K. Tyl
z Lomnice nad Popelkou
tajemný příběh o lásce a smrti, hraje Divadelní soubor Rachtámiblatník
z Prahy
Hotel mezi dvěma světy
Poprask na laguně
Patron představení: Polabské mlékárny, a. s.
Patron představení: ADG Senice, a. s.
Pátek 10. září
9.30
15.00
Pierre Choderlos de Laclos, Martin
Drahovzal
Anton Pavlovič Čechov
Medvěd a Výročí
Valmontovy nebezpečné
známosti
dvě klasické humoresky, hraje Divadelní klub Jirásek z České Lípy
dobová freska o hrátkách s láskou,
hraje Divadlo Mrsťa Prsťa z Kouřimi
Patron představení: Divadelní spolek Jiří
Patron představení: Blažek Glass, s. r. o.
19.45
Leo Birinski
Raskolnikov
dramatická variace na román Zločin
a trest, hraje Divadlo Ty-Já-Tr-CO?!
z Prahy
Patron představení: Artcristal Bohemia, s. r. o.
15.15
Neděle 12. září
10.30
Jana Štěpánová
Jeptišky k výročí
autorská hudební komedie, hraje
Divadelní spolek z Kroměříže
Jean Dell, Gérald Sibleyras
Ať žije Bouchon!
Patron představení: Lázně Poděbrady, a. s.
satirická absurdní fraška, hraje Divadlo JakoHost z Plzně
Patron představení: Chrtek Optik, s. r. o.
19.30
15.00
Zdeněk Galuška, Vlastimil Peška
Slovácko sa súdí aneb
Fašank z věcí ludských
Eduardo Rovner
Kvartet
dramatizace humoristické knihy
s doprovodem cimbálové kapely,
hraje Divadlo Brod z Uherského Brodu
absurdní komedie, hraje Divadlo
Prkno – SUZAT z Veverské Bitýšky
Patron představení: Česká spořitelna a. s.
Patron představení: Elektro Oáza, s. r. o.
Festival pořádá Divadelní spolek Jiří v partnerství a za finančního přispění:
PŘÍLOHA PN
stránka IV
Komunální volby 2010
PN
2. září 2010
konané ve dnech 15. - 16. října 2010
Říjnové komunální volby se nezadržitelně blíží a my bychom chtěli poděbradským občanům představit ty, kteří se
ucházejí o jejich přízeň a z jejichž řad zvolí nové vedení města a nové zastupitelstvo. Zároveň jsme oslovili lídry všech
kandidujících stran a položili jim tři otázky.
1. V čem jste ve svém programu jedineční?
2. S kým byste v žádném případě nešli do povolební koalice?
3. Pokud získáte hlasy a tím i důvěru voličů, kterou část svého programu budete prosazovat jako první?
Věra Chválovská
1. Nemyslím si, že bychom měli být v něčem jedineční! Jsme reprezentanti standardní politické strany - sociální demokracie, jejíž programové zásady jsou jasně definovány. Vždy nám šlo o prospěch společnosti jako celku, a tedy nám jde především o prospěch našeho města, a v tom bychom jedineční být neměli. Především chceme být
odpovědným hospodářem v našem městě, ostatně tak, jak tomu bylo u ČSSD v městském zastupitelstvu vždy. Nechceme město zadlužovat! V této době je, myslím si,
nejdůležitější i v rámci města ustát rozpočtovou krizi, přehodnotit výdaje města tak, abychom byli schopni s omezenými rozpočtovými prostředky zachovat městu určitý
standard, co se týče udržování čistoty, městské zeleně - jsme navštěvované lázeňské město, údržby komunikací a zachování potřebné úrovně veřejných služeb, především
sociálních a vzdělávacích včetně péče o seniory. Rozhodně bychom chtěli dokončit i započaté projekty, nadále využívat peněz z rozvojových fondů, podporovat volnočasové a sportovní aktivity především dětí a mládeže.
2. Do povolební koalice bychom určitě nešli s někým, kdo by chtěl město populisticky zadlužovat. V této době je velice moderní naslibovat voličům „hory doly“ - bazény, sportoviště, sportovní haly - vždyť ono se to krásně poslouchá! Ale rozpočet města není nafukovací. Chceme jít cestou vyrovnaných rozpočtů, obezřetného nakládání
s příjmy tak, abychom zajistili funkce města na potřebné úrovni a zároveň si vytvořili i možnost pokračovat ve financování investičního rozvoje s pomocí rozvojových
fondů. Rozhodně jsme ochotni podpořit každý rozumný projekt.
3. Jako první bychom chtěli prosazovat věc, která město moc nestojí, ale může mít veliký přínos. Máme v programu heslo „Zelené Poděbrady“. Nemyslím tím ani tak zeleň ve městě, ačkoliv je velmi
důležitá, ale ekologický projekt, kterým bychom chtěli všechny občany vyzvat a motivovat k důkladnému třídění odpadů. V naší republice již existují města, která tento projekt úspěšně uvedla do života,
a tato města prodejem kvalitně vytříděného odpadu získávají do svých rozpočtů nemalé finanční prostředky. Někde dokonce došli tak daleko, že občané nehradí poplatky za svoz komunálního odpadu.
Tento projekt bychom chtěli uvést v život jako první. Nebudeme občanům slibovat v této chvíli krytý bazén, protože víme, že na něj v tomto volebním období nenajdeme prostředky, i když naše strana
ho v dlouhodobém programu zařazený má. Chceme se spíše zaměřit na vybudování nadjezdu v ulici Koutecká, ten je pro nás prioritou a pokud se najdou v rámci kraje nebo státního rozpočtu finanční
prostředky na jeho realizaci, budeme tuto akci rozhodně podporovat.
Česká strana sociálně demokratická - kandidáti:
1. Věra Chválovská, 45 let, bankovní poradce, Poděbrady, člen České strany sociálně demokratické
2. Mgr. Radek Kabelka, 32 let, školitel, Poděbrady, člen České strany sociálně demokratické
3. Emílie Třísková, 47 let, ředitelka Centra sociálních a zdravotních služeb Poděbrady, Poděbrady,
člen České strany sociálně demokratické
15. Marie Chromečková, 58 let, koordinátorka Centra sociálních a zdravotních služeb Poděbrady,
bez politické příslušnosti
16. Mgr. Vlasta Dubinová, 55 let, učitelka, Poděbrady, bez politické příslušnosti
17. Šárka Formánková, 42 let, vedoucí provozu brusírny skla, Poděbrady, bez politické příslušnosti
4. Ing. Karel Machovec, 51 let, poradce, Poděbrady, člen České strany sociálně demokratické
18. Bc. Jiří Vantuch, 35 let, pojišťovací poradce, Poděbrady, člen České strany sociálně demokratické
5. Mgr. Jaromír Novák, 59 let, ředitel LUXOR Poděbrady, Poděbrady, člen České strany sociálně demokratické
19. Petr Vorlíček, 48 let, podnikatel, Poděbrady, bez politické příslušnosti
6. Mgr. Jindra Malíková, 49 let, učitelka, Poděbrady, bez politické příslušnosti
20. Iva Syberová, 60 let, zdravotní sestra, Poděbrady, člen České strany sociálně demokratické
7. Ladislav Vomáčko, 66 let, podnikatel, Poděbrady, člen České strany sociálně demokratické
21. Ing. Zdeněk Malý, 66 let, důchodce, Poděbrady, bez politické příslušnosti
8. Zbyněk Herout, 66 let, důchodce, Poděbrady, člen České strany sociálně demokratické
22. Markéta Valášková, 39 let, zaměstnankyně České pošty, Poděbrady, bez politické příslušnosti
9. Mgr. Ing. Zdeněk Hosa, 37 let, finanční poradce, Poděbrady, bez politické příslušnosti
23. Eliška Svobodová, 59 let, důchodkyně, Poděbrady, bez politické příslušnosti
10. Ing. Josef Bacílek, CSc., 72 let, poradce, Poděbrady, člen České strany sociálně demokratické
24. Mgr. Marie Kašparová, 66 let, důchodkyně, Poděbrady, člen České strany sociálně demokratické
11. Ing. Jan Kocmánek, 33 let, vedoucí školního statku Poděbrady, Poděbrady, bez politické příslušnosti
25. Zdeněk Chválovský, 22 let, student VŠ, Poděbrady, bez politické příslušnosti
12. MUDr. Josef Pomajbík, CSc., 64 let, stomatolog, Poděbrady, bez politické příslušnosti
26. Jaroslav Skramuský, 62 let, důchodce, Poděbrady, člen České strany sociálně demokratické
13. Ing. Jaroslava Kabelková, CSc., 64 let, důchodkyně, Poděbrady, člen České strany sociálně demokratické
27. Lenka Šimková, 34let, podnikatelka, Poděbrady, bez politické příslušnosti
14. Mgr. Jana Smíšková, 44 let, učitelka, Poděbrady, bez politické příslušnosti
Jiří Trajhan
1. Jsme ochotni spolupracovat se všemi členy zastupitelstva bez rozdílu příslušnosti k různým stranám a hnutím a hlavně hájit sociální poměry chudších vrstev obyvatel
Poděbrad.
2. Je lhostejné, která koalice se ujme v Poděbradech vlády. Chceme podporovat věci, které budou ku prospěchu Poděbrad a jejich obyvatel.
3. Budeme se snažit, aby se podařilo vybudovat obchvat Poděbradského náměstí napojením vozovky u mostu přes železnici ve Velkém Zboží dále podél železničních kolejí
s vyústěním na silnici č. 611.
Komunistická strana Čech a Moravy - kandidáti:
1. Jiří Trajhan, 57 let, správce zimního stadionu
15. Ing. Jiří Syrůček, 66 let, technik
2. Ing. Jiří Caňkář, 72 let, technik
16. Jiřina Šotolová, 69 let, prodavačka
3. Oldřich Horský, 68 let, dělník
17. Zuzana Lukášová, 73 let, dělnice
4. PhDr. Josef Suchánek, 76 let, učitel
18. Dana Tkáčová, 73 let, dělnice
5. Prof. PhDr. Karel Šibrava, CSc., 80 let, profesor
19. Edita Cígerová, 73 let, důchodce
6. Josef Vlček, 66 let, údržbář
20. Jaromír Bečka, 75 let, důchodce
7. Miloš Fiala, 55 let, tiskař
21. Karel Bulant, 75 let, technik
8. Ludmila Mollová, 78 let, technička
22. Bohuslav Radovnický, 76 let, dělník
9. Helena Vokálová, 82 let, dělnice
23. Miloš Kemr, 77 let, dělník
10. Anna Adamová, 71 let, zdravotní sestra
24. František Otta, 85 let, dělník
11. Jaromír Třešňák, 64 let, důchodce
25. Hana Janatová, 80 let, dělnice
12. Miroslav Černý, 79 let, technik
26. František Malík, 76 let, poj. Technik
13. Ludmila Toráková, 59 let, švadlena
27. Bohumil Katrlík, 86 let, důchodce
14. Ing. Václav Nauš, 80 let, technik
PN
PŘÍLOHA PN
2. září 2010
stránka V
Václav Michl
1. Jako lídr kandidátky mohu za sebe i celou poděbradskou ODS slíbit voličům politiku vycházející z tradičních pravicových hodnot a zároveň politiku založenou na maximální transparentnosti a etických hodnotách. Určitě jste si všimli, že stejně jako došlo k výrazným změnám ve vedení a stylu politiky celostátní ODS, my jsme změnili
místní, tedy poděbradskou ODS již dříve. Proto na naší kandidátce najdete spoustu nových tváří, z velké části odborníků ve svých oborech. Ti dokáží svoje zkušenosti
a know-how přinést do komunální politiky a nabídnout je ve prospěch poděbradských občanů. Všem, kteří nám dají hlas, zaručuji, že uděláme maximum pro rozvoj města
a zlepšení životní úrovně obyvatel Poděbrad.
Jinými slovy: Věci veřejné budeme dělat skutečně veřejně. Provedeme forenzní audit, který zveřejníme. Obchodní partneři města si musí zvyknout, že vzájemné obchodní
vztahy jsou veřejně kontrolovatelné. Veřejná kontrola je nejlevnější a nejúčinnější protikorupční opatření.
Budeme město spravovat efektivně. Úspora, snížení nákladů není módní výraz, ale v dnešní době životní nutnost. Víme, že nastávající rok nebude jednoduchý. Dopady
hospodářské krize zasáhnou nejvíce právě komunální rozpočty. Z toho plyne nutnost hledat úspory ve výdajové části, zejména ve vlastní správě města. Budeme-li chtít dát
více peněz do sportu a kultury, znamená to opět někde ušetřit. V žádném případě nepůjdeme cestou zvyšování daní a poplatků. Zkrátka více se zaměříme na hospodárnost
a vlastní úspory. Díky odbornosti našich kandidátů jsem přesvědčen, že volba ODS je správná volba, pokud občané přemýšlejí stejně jako my.
Zlepšíme společenské klima ve městě. Nejde jenom o rozhádanou politickou scénu. Jde o soulad s potřebami podnikatelů, živnostníků a spolků. Nelze dát bezdůvodně
výpověď bezproblémovému klubu, který dokonce naplňuje volný čas mládeže. Mělo by být také samozřejmostí, že např. v době sněhové kalamity místní podnikatelé
pomohou městu a to pouze za úhradu režijních nákladů. Pro lidi bez práce to má být zase příjemné vylepšení již tak pro ně tíživé finanční situace.
Zlepšíme služby jak pro občany tak i podnikatele.
Jedna pošta bez možnosti zaparkovat, pouze dva větší obchody je skutečně pro město našeho významu málo. Když už před některým úřadem je skromné parkoviště, je využíváno především jejich
zaměstnanci. Na úřadech není objednací systém atd. To vše se musí změnit.
2. Určitě nepůjdeme do koalice s komunisty a všemi, kteří je jakýmkoliv způsobem budou podporovat či s nimi spolupracovat. Samozřejmě těžko můžeme také uzavírat koalici se stranou, kde nenajdeme žádný společný bod ve volebním programu. Já osobně si také těžko představuji těsnější spolupráci s těmi, kteří propadli… Ale na to se mne zeptejte až po volbách.
3. Ze všeho nejdříve, hned na prvním zasedání zastupitelstva města, zrušíme stávající výpovědi poděbradským sportovním klubům. Dále se musíme seznámit se skutečným stavem na radnici, a proto
provedeme forenzní audit, který zveřejníme. Jeho výsledek nám řekne, čím musíme začít. V té době už budeme sestavovat rozpočet na příští rok, kde výsledky auditu uplatníme. Podpoříme pouze
vyrovnaný rozpočet, takže slovo úspora a šetřit bude na denním pořádku. To budou naše první kroky na radnici.
Občanská demokratická strana - kandidáti:
1. Václav Michl, 56 let, podnikatel
15. Petr Borecký, 55 let, podnikatel
2. PaedDr. Romana Molinariová, 51 let, zástupkyně ředitele ZŠ Na Valech
16. Mgr. Vlastimil Špinka, 47 let, ředitel ZŠ Na Valech
3. Ing. Petr Fiala, 43 let, podnikatel
17. Milan Knobloch, 45 let, podnikatel
4. Pavel Drahokoupil, 55 let, ředitel akciové společnosti
18. Jaroslav Krejčík, 63 let, podnikatel
5. PaedDr. Zdeněk Souček, 58 let, ředitel školy
19. Milan Hněvsa, 40 let, podnikatel
6. Ing. Martin Benešovský, 35 let, podnikatel
20. MUDr. Antonín Janák, 63 let, úředník krajského úřadu
7. Jaroslav Trajhan, 68 let, důchodce
21. Radek Uhlíř, 24 let, student
8. Ing. Pavel Janeček, 42 let, ředitel akciové společnosti
22. Tomáš Vrba, 30 let, podnikatel
9. František Pokorný, 50 let, podnikatel
23. Karel Vrba, 33 let, podnikatel
10. František Pozník, 56 let, podnikatel
24. Jana Pánková, 44 let, referentka stavebního úřadu
11. Ing. Tomáš Kurka, 35 let, manažer informačních technologií
25. Tomáš Kukačka, 30 let, technik
12. MUDr. Helena Štrobl Syrovcová, 52 let, lékařka
26. Dagmar Poltavcová, 50 let, podnikatelka
13. David Kubát, 37 let, podnikatel
27. Radek Pospíšil, 34 let, technik
14. Dušan Zezulka, 38 let, podnikatel
Otevřeně s Vámi
(sdružení KDU – ČSL a nezávislých kandidátů)
Mgr. Jan Kubín, DiS.
1. Naše kandidátní listina se jmenuje Otevřeně s Vámi. Již názvem kandidátní listiny jsme chtěli vystihnout hlavní linii našeho programu. Chceme přátelskou, otevřenou
a transparentní radnici, pracující s respektem a úctou ke všem občanům tohoto města. Chceme zvát širokou veřejnost k diskusím o strategických záměrech města. Chceme
maximálně využít potenciálu občanských iniciativ a vytvářet takové podmínky pro život ve městě, které umožní každému osobní rozvoj, zdravý a bezpečný život. Chceme
přivést do řízení města konstruktivnost, osobní zkušenosti, odbornost, ohleduplnost, respekt, otevřenost, slušnost a poctivost.
2. Naše kritérium nebude stranickost, ale upřímná snaha pracovat pro dobro města. Je nám jasné, že je běžnou praxí koalice po volbách uzavírat. Nicméně to nevnímáme
jako šťastné vyústění voleb. Při řešení konkrétních problémů by měl převážit většinový názor, a ne většinová domluvená síla, která v podstatě ignoruje názor neméně
důležité opoziční strany. Chceme být konstruktivní a chceme vést s ostatními zastupiteli dospělou komunikaci, při které je kritika žádoucím jevem, protože mnohdy přináší
důležité argumenty k zamyšlení, ale zároveň nevyvolává nepřátelství. Budeme hledat spojence, kteří budou mít odvahu změnit zaběhnutá „pravidla hry“.
3. Rozhodně začneme revizí pravidel, která souvisejí s řízením obecní samosprávy a s komunikací občanů s úřadem. Obecní zastupitelstvo i úřad je placen z našich daní a hospodaří s našimi penězi.
Pracuje tedy pro nás. Je nejen žádoucí, ale vlastně dáno povinností informovat podrobněji občany o nakládání s obecními prostředky. Chceme zprůhlednit veřejné zakázky a jmenovitě obesílat místní
podnikatele, aby měli větší možnost se do zakázek zapojit. Chceme pro podnikatele vytvořit systém slev na nájemném za protislužby, jako je například úklid chodníků. To můžeme realizovat při shodě
hned po volbách. Stejně tak věříme, že nalezneme s partnery shodu při využívání obecních firem k pomoci nezaměstnaným. Doba hojnosti skončila, proto investiční záměry mohou být připravovány
až po vyhodnocení finančních možností města. Co ale můžeme a chceme hned po volbách začít realizovat, to jsou preventivní programy pro mládež ve spolupráci se školami a městskou policií, které
by pomohly omezit kouření školáků a s ním spojenou kriminalitu mládeže. Více podrobností sdělíme v našem volebním programu.
Otevřeně s Vámi - kandidáti:
1. Mgr. Jan Kubín, DiS, 51 let, učitel
15. Jitka Solomová, 31 let, zdravotní sestra
2. Věra Doležalová, 55 let, náčelnice Sokola, účetní
16. Markéta Vosáhlová, 36 let, operátorka
3. Miroslava Homolová, 34 let, učitelka
17. Petr Dvořák, 20 let, student
4. Ing. Mojmír Pavlík, 28 let, stavbyvedoucí
18. Oldřich Čejka, 67 let, učitel v. v.
5. Petr Kvapil, 50 let, podnikatel
19. Jiří Šoltys, 70 let, podnikatel
6. Ing. Petra Pátá, 58 let, účetní
20. Mgr. Jana Kavánová, 36 let, knihovnice
7. Lukáš Šváb, 30 let, starší operátor
21. Ing. Miroslav Netík, 56 let, projektant
8. Stanislav Stejskal, 38 let, programátor
22. Věra Brtková, 69 let, důchodkyně
9. Ing. Jiří Kajpr, 53 let, živnostník
23. Jiří Novák, 79 let, učitel v. v.
10. Dana Chramostová, 45 let, účetní
24. Helena Šelová, 65 let, důchodkyně
11. MUDr. Renáta Ulrychová, 42 let, lékařka
25. Daniela Drábková, 19 let, studentka
12. Magdalena Pavlíková, 55 let, podnikatelka
26. Ladislav Horníček, 87 let, důchodce
13. Tomáš Vláčil, 45 let, technolog
27. Jaroslava Mrázová, 71 let, důchodkyně
14. Ing. Jiří Sebera, 59 let, technik
PŘÍLOHA PN
stránka VI
PN
2. září 2010
RNDr. Miloš Mikolanda
1. Tím, že naše priority zůstávají. Žádný z nás se nenechal koupit k hanebné kolaboraci s neschopným či lépe - všehoschopným vedením města. Proto vítáme spolupráci
s naprosto všemi občany, kteří už dále nechtějí žít v nemocné Jozefově Lhotě a jsou připraveni nám jakkoli pomoci budovat cestu k prosperujícím, zdravým Poděbradům.
2. Nedovedu si představit spolupráci s kolaboranty tunelářů městského rozpočtu, kteří se s křivým úsměvem neviňátek tváří, že jim jde pouze o blaho města.
3. Okamžitě zastavíme proplácení nehorázných faktur za práce, které nebyly nikdy provedeny. Pokusíme se takto vzniklé škody sanovat a získat zpět alespoň část
zneužitých finančních prostředků, aby byly k dispozici pro občany Poděbrad. Provedeme revizi těch projektů, které prokazatelně ohrožují životní prostředí, a zastavíme
připravované kácení stovek převážně zdravých stromů.
Poděbradské fórum - kandidáti:
1.
RNDr. Miloš Mikolanda
10. Václav Vávra
19. Roman Vávra, DiS.
2.
Ing. Josef Kutil
11. Ing. Petr Ulvr
20. Miroslav Žmuda
3.
MUDr. Zdeňka Rychetníková
12. Ing. Anna Klváčková
21. Tadeáš Klaban
4.
Mgr. Lubomír Zíta
13. Miroslav Malovec
22. Jiří Havlík
5.
Tomáš Kalenda
14. Roman Havlík
23. Zuzana Kroupová
6.
Jaroslav Votava
15. Růžena Uhrová
24. MUDr. Eva Šroglová
7.
Ing. Tomáš Klír
16. Jaroslav Votava
25. Marie Hájková
8.
Jiří Uher
17. Bohuslav Píška
26. Jiří Navrátil
9.
Petr Král
18. Martin Hőck
27. Mgr. Martina Marečková
Mgr. Ivan Uhlíř
1. Klademe důraz na Tradici, Odpovědnost a Prosperitu (TOP) a chceme tyto hodnoty do Poděbrad vrátit. Chceme zpříjemnit a zlepšit životní prostředí pravidelným
úklidem a čištěním ulic našeho města. Zprůhlednit investice a zadávání veřejných zakázek nikoli jen spřízněným firmám a jedincům, ale nejvýhodnějším nabídkám s přihlédnutím k zaměstnávání místních občanů.
2. Koalice v komunální politice není o politických stranách, ale o lidech a jejich spolupráci v zastupitelstvu. Musíme počkat, koho poděbradští voliči vyberou do zastupitelstva. Protože se s většinou kandidátů z ostatních uskupení vzájemně známe, spojíme se s těmi, kteří jsou schopní, důvěryhodní, myslí na potřeby svých spoluobčanů
a nehledají svůj vlastní prospěch.
3. Jednoznačně pořádek ve městě. Opravíme rozbité chodníky, ucpané kanály a zarostlé krajnice. Vytvoříme systém parkování a budeme přísně postihovat ty, kteří ho
porušují. Zavedeme průběžný úklid odpadků z centra města i o víkendech, abychom se jako lázeňské město nemuseli stydět za nepořádek. Samozřejmě k tomu chceme
využít Technické služby v „novém kabátě“ a také domácí firmy a podnikatele, kteří budou za odvedenou prací ručit svou pověstí.
TOP 09 - kandidáti:
1. Mgr. Uhlíř Ivan, 52 let, jednatel soukromé společnosti, člen TOP 09
15. Ing. Fliedrová Ilona, 47 let, geodetka, člen TOP 09
2. Mgr. Šlapáková Jana, 37 let, středoškolská profesorka, člen TOP 09
16. Pokorný Pavel, 24 let, koordinátor dopravy, člen TOP 09
3. JUDr. Svoboda Štěpán, 30 let, advokát, člen TOP 09
17. Skalický Martin, 24 let, studující, člen TOP 09
4. Hlava Zdeněk, 61 let, OSVČ, člen TOP 09
18. Pavelka Tomáš, 30 let, stolní tenista (4x sportovec města), bez politické příslušnosti
5. Ing. Svoboda Oldřich, 57 let, jednatel soukromé společnosti, bez politické příslušnosti
19. Mgr. Slobodová Hana, 42 let, psycholožka, bez politické příslušnosti
6. Bc. Hybler Daniel, 38 let, ekonomický konzultant, člen TOP 09
20. MgA. Folprechtová Radka, 38 let, grafická designérka, bez politické příslušnosti
7. Mgr. Malovec Ondřej, 34 let, advokát, bez politické příslušnosti
21. Ing. Fořt Jan, 24 let, hotelový manager, bez politické příslušnosti
8. Mgr. Bártl Ivo, 61 let, zástupce ředitele Hotelové školy, člen TOP 09
22. Ing. Odvárka Petr, 66 let, důchodce, bez politické příslušnosti
9. Ing. Smetana František, 72 let, důchodce (býv. řed. Hotel. školy), bez polit. příslušnosti
23. Vurm Petr, 46 let, majitel autoškoly, bez politické příslušnosti
10. Ing. Hamplová Ivana, 44 let, vedoucí odd. práce a mezd, bez politické příslušnosti
24. Pinkas Zdeněk, 59 let, majitel autoškoly, bez politické příslušnosti
11. Ing. Geldner Petr, 40 let, kazatel Církve Bratrské, bez politické příslušnosti
25. Vurmová Lydie, 83 let, důchodkyně, bez politické příslušnosti
12. Mgr. Slauková Lucie, 37 let, projektová manažerka, bez politické příslušnosti
26. Vacek Miroslav, 60 let, projektant elektro, bez politické příslušnosti
13. Ing. Paulus Tomáš, 38 let, daňový poradce, bez politické příslušnosti
27. Mgr. Špaková Stanislava, 52 let, středoškolská profesorka, bez politické příslušnosti
14. Veliká Petra, 34 let, marketingová ředitelka, člen TOP 09
Ing. Jozef Ďurčanský
1. Neznám ostatní programy, proto nemám přímou možnost srovnání. Ze zkušeností však vím, že v základních věcech se příliš neliší. Spíš v místních jednotlivostech. Proto
v nastávajících komunálních volbách nesoutěžíme o jedinečnost či výlučnost našeho programu. Hlavní potřeby města jsou dlouhodobě známé. Je možné se odlišit v důrazu
na jednotlivosti a jejich pořadí. Náš program vychází z rovnováhy požadavků a finančních možností města. Slíbit se dá všechno a těmto lákadlům je možné lehce podlehnout. Podílel jsem se na sestavení dvanácti vyrovnaných rozpočtů města Poděbrady. Záruka souladu naléhavých potřeb (případně zbožných přání) a skutečných finančních
možností, to je jedinečnost našeho programu. Třeba spojení na Žižkov (nadjezd, podjezd) nebo prodloužení ulice Družstevní za sklárnou do ulice Jiráskova. Je možné, že
všichni o nich budou mluvit a psát, ale pouze někteří budou schopni je postavit. A o tom je náš program.
2. Pokud má někdo opravdový zájem o Poděbrady, tak tady platí - nikdy neříkej nikdy. Až podle toho, jak rozdělí voliči své hlasy, je možné odhadnout koaliční potenciál
kandidujících uskupení. Proto jsem většinou ponechával bez odezvy letité osočování a pomluvy mé osoby. Když o někom špatně mluvíte, nemůžete s ním dobře spolupracovat. A o to na radnici nejde.
3. Pro zbytek letošního roku a celý příští je možné udělat pouze malé korekce, zvláště u investic. Jsou rozestavěné nebo těsně před zahájením a město je hradí ze svých
prostředků, případně je musí spolufinancovat. Tyto stavby většinou slouží všem občanům. Bude možné doplnit je dílčími akcemi pro jednotlivé části města. Trendem poslední doby je soustředění se na
současnost. Ovšem příprava projektů na další léta je podle nás tím správným vkladem do budoucnosti. Pokud bychom takto nepostupovali v předchozích letech, tedy neměli připravené projekty, dnes
bychom nestavěli s podporou dotací. Přímá odpověď zní - příprava na budoucnost je na prvním místě, protože tu můžeme podle potřeb nastavit a částečně i ovlivnit. Současnost už můžeme pouze lépe
nebo hůře korigovat...
Volba pro město Poděbrady - kandidáti:
1. Ing. Jozef Ďurčanský, 62 let, starosta města, Poděbrady VII., bez politické příslušnosti
15. Josef Káninský, 46 let, vedoucí truhlárny, Poděbrady VIII., bez politické příslušnosti
2. Mgr. Jan Pardubský, 47 let, hasič velitel, Poděbrady III., bez politické příslušnosti
16. Jaroslav Koula, 53 let, servisní mechanik, Poděbrady VII., bez politické příslušnosti
3. Pavel Louda, 36 let, soukromý podnikatel, Poděbrady III., bez politické příslušnosti
17. Mgr. Karel Knypl, 41 let, jednatel společnosti, Poděbrady II., bez politické příslušnosti
4. Pavel Keller, 63 let, živnostník, Poděbrady III., bez politické příslušnosti
18. Petr Pošík, 52 let, majitel tiskárny, Poděbrady III., bez politické příslušnosti
5. Ing. Dušan Jamný, 45 let, soukromý podnikatel, Poděbrady VI., bez politické příslušnosti
19. Monika Sobotková, 40 let, sportovní instruktorka, Poděbrady II., bez politické příslušnosti
6. MUDr. Lilian Rumlová, 50 let, lékařka, Poděbrady II., bez politické příslušnosti
20. Mgr. Michal Šmíd, 31 let, ředitel SDM, Poděbrady III., bez politické příslušnosti
7. Milan Kaipr, 52 let, vedoucí jezný, Poděbrady III., bez politické příslušnosti
21. František Třeštik, 54 let, soukromý podnikatel, Poděbrady III., bez politické příslušnosti
8. Ing. Filip Linhart, 37 let, ekonom, Poděbrady III., bez politické příslušnosti
22. Ilona Rutrichová, 44 let, pečovatelka, Poděbrady II., bez politické příslušnosti
9. Mgr. Luděk Dobiáš, 36 let, ekonom, Poděbrady V., bez politické příslušnosti
23. Luboš Černý, 44 let, trenér fitness, Poděbrady V., bez politické příslušnosti
10. JUDr. Andrea Fialová, 29 let, advokátka, Poděbrady VII., bez politické příslušnosti
24. Mgr. Dagmar Třeštiková, 51 let, učitelka gymnázia, Poděbrady III., bez politické příslušnosti
11. MUDr. Romana Husáková, 51 let, lékařka, Poděbrady II., bez politické příslušnosti
25. Richard Ambrož, 39 let, provoz. penzionu, Poděbrady VIII., bez politické příslušnosti
12. Blanka Blechová, 33 let, starostka SDH, Poděbrady VII., bez politické příslušnosti
26. Ing. Radislav Fikejs, 55 let, referent Pozem. úřad, Poděbrady III., bez politické příslušnosti
13. Lenka Kvasničková, 50 let, učitelka ZUŠ, Poděbrady II., bez politické příslušnosti
27. Radomír Simjancev, 80 let, důchodce, Poděbrady II., bez politické příslušnosti
14. Milan Exner, 61 let, keramik, Poděbrady II., bez politické příslušnosti
PN
PŘÍLOHA PN
2. září 2010
stránka VII
PhDr. Ladislav Langr
1. Jedinečnost je tak křehké slovo, že je na místě s ním šetřit. Určitě však chceme nabízet originální nápady. A protože v Poděbradech žijeme, máme tady své děti, rodiče,
pěstujeme různé koníčky a dobrovolně pracujeme v mnoha aktivitách, tak dobře víme, co je třeba. V devíti kapitolách našeho programu se zaměřujeme na cestu, jak postupně vrátit Poděbradům zašlou slávu a prosperitu, radost, zdraví a krásu. Nezapomínáme při tom ani na recepty proti všudypřítomné korupci. A hlavně, pokud na radnici,
v technických službách, u městské policie, v realitní kanceláři, v kulturním centru a v knihovně pracuje pro město kolem dvou set lidí, tak to přece musí být v Poděbradech
vidět! Protože tomu tak zcela není, tak je někde chyba. Budeme ji hledat, protože chceme lidem v Poděbradech zajistit spokojený život. S respektem k tradicím máme šanci
se odrazit ke slibné budoucnosti. Však také naše volební heslo zní „Stromy rostou z kořenů a města z tradice“.
2. Jsme zastánci široké koalice všech sil, které chtějí pro Poděbrady pracovat. V tak malém městě bychom si neměli hrát na velkou politiku. Týmová spolupráce je nutná
s jedinou výjimkou. Nedovedeme si představit spolupráci s těmi, kteří uplynulé čtyři roky a někdy i více let se osobně podíleli na vedení toto města. Právě pro nespokojenost
s jejich prací jsme se rozhodli kandidovat.
3.Především musíme vytvořit konkrétní koaliční program, se kterým rychle seznámíme veřejnost. Na to dřívější vítězové voleb vždycky nějak zapomínali. Chceme nahradit kolektivní nezodpovědnost zastupitelů osobní odpovědností za jednotlivé úseky správy města. Chceme změnit systém práce městské policie. Městské granty a dotace
chceme zbavit byrokracie a subjektivního posuzování. Musíme koncepčně řešit parkovací systém, Jezero i nepořádek v ulicích. Nejen centrum města, ale i okrajové čtvrti mají být upravené a uklizené.
Nelíbí se nám, že Žižkov, kde žije většina obyvatel Poděbrad, se stále nějak podivně přehlíží. Také bychom si přáli, aby se dnes tuctové květinové hodiny na kolonádě opět vrátily do své unikátní podoby, která z nich před léty udělala celostátní pojem. Je toho hodně, co je třeba udělat! Víc informací najdete v našem programu na www.volbapropodebrady.cz.
Volba pro Poděbrady - kandidáti:
1.
PhDr. Ladislav Langr
10. Jiří Mareš
18. Ing. arch. Petr Molhanec
2.
Ing. Jana Veberová
11. Petr Urban
19 Mgr. Michael Vrbenský
3.
JUDr. Klára Jirásková
12. MUDr. Anna Hapáková
20. Oldřich Korda
4.
Miloslav Hájek
13. Mgr. Věra Sýkorová
21. Ing. Petra Knyplová
5.
Bc. Tomáš Holub, LAEI
14. Ondřej Průša
22. Pavel Procházka
6.
Karel Růžek
14. Ing. Radek Smejkal
23. Oldřich Jeník
7.
Jiří Felkr
15. Miloš Pavézka
24. MUDr. Pavel Frič
8.
Adam Havlíček
16. Lucie Procházková
25. Ing. Jaroslav Dušek, Ph.D.
9.
Soňa Dušková
17. Bc. Eliška Malíková
26. Sýkora Jiří
Mateřské Centrum Skřítek, Za Nádražím 763/III, Poděbrady
Tel.: 325 616 406
www.mcpodebrady.ecn.cz
e-mail: [email protected]
Provozní doba: po - st 8.00 - 16.00 hod. čt 8.00 - 17.00 hod. pá 8.00 - 15.00 hod.
Pondělí:
9:00
Angličtina pro maminky
začátečníci - ŠÁRKA ČÁSLAVOVÁ
10:00
Angličtina pro maminky
mírně pokročilí - ŠÁRKA ČÁSLAVOVÁ
10:00
Hrátky s kytičkama
tvoření originálních dekorací pro děti a maminky
- VLADISLAVA LANGROVÁ
11:00
laktační poradenství - JANA VUNDROVÁ
Posezení a povídání na různá témata
16:00
Cvičení rodičů s dětmi
v tělocvičně TGM
- paní RAJTMAJEROVÁ a MARCELA PECHOVÁ
19:45
Jóga pro těhotné
jemná protahovací cvičení, správné dýchání
- VLASTA TVRZOVÁ
Úterý:
9:00
Papoušek aneb slovíčkaření
s Alenou
základy logopedické výchovy
a grafomotorických návyků společně s rodiči –
ALENA KURKOVÁ
Papoušek aneb slovíčkaření 10:00
s Alenou
základy logopedické výchovy
a grafomotorických návyků bez rodičů –
ALENA KURKOVÁ
11:00
Mimiškolka
aktivní hlídaní dětí s výtvarným zaměřením bez rodičů
- LENKA VASILOVČÍKOVÁ
Kurz rozvoje osobnosti
paní JANA SENOHRÁBKOVÁ - nutná rezervace
Yamaha - Robátka pro děti od 4 - 18 měsíců - EVA POPROVÁ
17:00 Středa:
9:00
10:00 Yamaha - První krůčky pro děti od 18 měs. - 4 roky - EVA POPROVÁ
14:30
Jazyková škola - RAINBOW
angličtina pro děti - paní KRÁLOVÁ
15:30
Yamaha - Rytmické krůčky pro děti 4 - 6 let - EVA POPROVÁ
16:30 Kurzy pro těhotné
pod vedením por. as. J. HORÁČKOVÉ
tel.: 602 171 146
16:00 Solná jeskyně
za hotelem Bellevue Tlapák
17:00 Solná jeskyně
za hotelem Bellevue Tlapák
Čtvrtek:
10:00 Zpívánky, radovánky
zpívání, říkadla pro děti kolem 1 roku
- EVA POPROVÁ
11:00 Kleofášek
výtvarné tvoření pro děti do 3 let s maminkami
- ILONA MATUŠÍKOVÁ
15:00 Jazyková škola - HAPPY FROG angličtina pro děti předškolního věku
- ROMANA SEDLÁČKOVÁ
16:00 Jazyková škola - HAPPY FROG angličtina pro děti na I. stupni ZŠ
- ROMANA SEDLÁČKOVÁ
Pátek:
Klubíčko
aktivní forma hlídání od 8.00 - 14.00
8:00
10:00
Neposeda
říkadla zaměřená na pohyb, pro děti od 2 - 3 let
- MARCELA PECHOVA
objednávky a informace na tel. 739 824 613
Homeopatická poradna
Přijďte se podívat, těšíme se na Vás!
MC Skřítek provozuje: Občanské sdružení Rodina a dítě, IČO: 65742559
HUDEBNÍ ŠKOLA YAMAHA
Výuka dětí již od 4. měsíců
V MATEŘSKÉM CENTRU SKŘÍTEK - Poděbrady
nabídka výukových programů v MC - na adrese: Za nádražím 763, Poděbrady
ROBÁTKA (4. - 18. měs.)
PRVNÍ KRŮČKY K HUDBĚ (18. měs. - 4. r.)
RYTMICKÉ KRŮČKY (4. - 6. let)
Zveme vás na UKÁZKOVÉ LEKCE
ZÁPISY DO PROGRAMŮ pro školní rok 201011
ve středu - 15. září 2010
ROBÁTKA - 9:00
PRVNÍ KRŮČKY - 10:00
RYTMICKÉ KRŮČKY - 15:30
Prvních 10 nových žáků - učebnice ZDARMA (podmínkou platba školného na celý školní rok!
M
Mááttee--llii zzáájjeem
m oo vvýýuukkuu,, rreezzeerrvvuujjttee ssii m
mííssttoo jjiižž nnyynníí -- ppřříím
moo uu lleekkttoorrkkyy::
Hudební škola YAMAHA
Ivana Váchová - tel: 777 634 455
e-mail: [email protected]
www.yamahaskola-praha.cz
www.yamahaskola.cz
Kontakt na MC Skřítek:
tel: 325 616 406
[email protected]
www. mcpodebrady.ecn.cz
lektorka: Eva Poprová - tel: 602 278 999
email:[email protected]
PŘÍLOHA PN
stránka VIII
PN
2. září 2010
Anketa
Spokojený zákazník 2010
končí
Vážení čtenáři,
tímto anketa Spokojený zákazník 2010 končí.
V říjnu, v rámci akce Prix Bohemia Radio, budou vyhlášeni vítězové, kteří obdrží certifikáty Spokojený zákazník.
Upřesnění údajů, kdy a kde se bude vylosování konat, se dozvíte
na www.podebradskenoviny.cz.
(red)
Výherci SRPEN 2010
Jitka DOLEŽALOVÁ, Jeseniova 381, Poděbrady; Ivana PIPKOVÁ,
Na Vinici 27/23, Poděbrady; Jitka ČERNÁ, Na Vinici 102, Poděbrady; Petr HARTMAN, Riegrovo náměstí 36, Poděbrady; Hana
JELÍNKOVÁ, Kovanická 1093, Nymburk; Alena HROUDOVÁ,
Mládežnická 1944, Nymburk; Roman VLASÁK, Mírová 509, Poděbrady; Jiří ČEJKA, Choťánky; Eva ONTLOVÁ, Palackého, Poděbrady; Jana STAŇKOVÁ, Pod Hájem 984, Český Brod
pozn.: některá jména přečtou jen jejich majitelé, omlouváme se za možné
chyby.
Domov pro seniory
v Benátkách nad Jizerou
přijme
všeobecnou zdravotní sestru s registrací
Nabízíme stabilní zázemí, příjemné pracovní prostředí,
platové ohodnocení dle odpracovaných let v rozmezí 14 720 Kč
až 22 140 Kč plus příplatky za směnnost, soboty a neděle,
noční službu, svátky a bonusy.
Nástup možný ihned.
Kontaktujte prosím paní Jindřišku Zelenou, tel.: 724 102 024
PRAČKY - MYČKY - CHLAZENÍ
Specializovaná prodejna PRAČEK A OSTATNÍ BÍLÉ TECHNIKY
Velký výběr, super ceny, JEN BEZPROBLÉMOVÉ MODELY,
prodej na splátky, dovoz a uvedení do provozu,
OPRAVY praček, myček, prodej náhradních dílů, atd.
Poděbrady, Na Bělidle 124 (při cestě z města u hasičů zahněte doprava)
Tel.: 325 616 567, mobil: 603 457 320, http://www.pramat.cz
ELEKTRO PRAMAT - radost i po záruce
PN
LIDÉ / KULTURA
2. září 2010
Zájmové kroužky na TGM
Jako již tradičně nabídne ZŠ T. G. Masaryka se začátkem nového roku žákům možnost přihlásit se do některého ze zájmových
kroužků.
Ve školním roce 2010/11 to budou především:
kroužky jazykové: anglický, francouzský a německý jazyk;
sportovní: kroužek volejbalu, basketbalu,
florbalu a stolního tenisu;
výtvarné: keramický kroužek, výtvarně
pracovní kroužek;
mezi nejmladšími školáky je pak zájem
i o čtenářský kroužek, kroužek kláves-
nicové gramotnosti (psaní všemi deseti),
připraven je i kroužek školní hrátky, kde
na děti čekají setkání plná hádanek, rébusů
a rozvíjení školních znalostí a dovedností.
Pro velký zájem otevíráme též kurzy
grafomotoriky (pro malé školáky i předškoláky) a činnost zahájí i předškoláček,
který bude pracovat jak v budově na Žižkově, tak i na hlavní budově. Současně
nabídneme rodičům každý měsíc setká-
ní s odborníkem školního poradenského
pracoviště na téma, které je zajímá (např.
školní zralost, dětské strachy a úzkosti,
poruchy učení, prevence rizikového chování, domácí příprava dětí na školu ap.).
Bližší informace a přihlášku získáte na webových stránkách školy
www.zstgmpodebrady.cz a dále v kanceláři školy.
Text a foto Mgr. P. Mladá
Kroužky keramiky či malování podporují fantazii a kreativitu i u těch nejmenších
Nedoklubko je pro maminky i mrňousky!
Štěpánka Dufková jako patronka sdružení Nedoklubko se sídlem v Novém Městě na Moravě. Jedná se o projekt Mámy pro
mámy. Jak tento projekt souvisí s Poděbrady? V Poděbradech se mnoho dobrovolnic zapojilo do výroby dárků. Sběrné místo
je v mateřském centru Skřítek.
Projekt Mámy
pro
mámy
vznikl v občanském sdružení
NEDOKLUBKO z potřeby
všech, kteří cítí,
že předčasné
narození je pro
rodinu i miminko obrovskou
zátěží a sebelepší lékařská
péče nedokáže
zmírnit všechny jeho dopady na psychiku
a vztahy v rodině. Zdánlivě malá pomoc,
se může stát v srdci obdarovaného pomo-
cí nezměrnou a projev pochopení a empatie dokáže nesmírně povzbudit a potěšit.
Každý z nás má tuto zázračnou schopnost
- udělat lidi okolo sebe šťastnějšími…
Tento svépomocný celorepublikový projekt začalo o. s. Nedoklubko veřejně prezentovat na začátku roku 2010. Ihned se
setkal s velikou vlnou přijetí a pochopení. V současné chvíli se do něj zapojilo
již několik desítek subjektů od nemocnic,
mateřských center, pečovatelských domů,
školek a škol až po jednotlivé maminky
a babičky.
Dárky může vyrobit každý z nás. Přímo
pomáhá mateřské centrum Poděbrady,
kde výtvarné dílničky probíhají. Samozřejmě lze také vyrobit pozornosti pro
maminky ve vašich domovech.
Ve většině případů se k výtvorům připoju-
jí i přáníčka matek, které tímto dramatickým počátkem života svých dítek prošly.
Právě rodiče, kteří toto drama zažili, vědí
nejlépe, jaká slova mohou pomoci.
Od července roku 2010 jsou již ochotné
maminky - laické poradkyně připravené odpovídat na dotazy nových rodičů
a dodávat jim podporu a naději v těžkých
prvních týdnech po narození miminka.
Jedná se o bezplatnou službu. Obrovské díky všem maminkám, které se rády
podělí o svoje zkušenosti, pocity a čas
s čerstvými maminkami!
Pokud se chcete jakýmkoli způsobem zapojit, či se pouze více informovat, navštivte internetové stránky
www.nedoklubko.cz, projekt Mámy pro
mámy.
Lucie Škarvadová
inzerce
„Brýlouni“ a „čočkaři“ se můžou
radovat - bezbolestná laserová
operace očí se stala skutečností
Uvažujete už delší dobu o laserové operaci očí a stále se nemůžete rozhodnout, zda ji podstoupit? Trpíte oční vadou a už vás unavuje nošení brýlí či věčné vyndávání a nandávání kontaktních čoček, ale bojíte se infekcí
a bolesti po operaci? Není divu. Oční operace byly dlouhou dobu u mnoha
lidí spojeny spíše se skličujícími pocity, protože ještě před zhruba deseti lety při nich hrozilo riziko infekce či zhoršení oční vady. Toho se však
už v současné době není nutné obávat. Lékařské odvětví zvané refrakční
chirurgie, které se operacemi oka zabývá, se vyvinulo za posledních deset
let tak rychle, že již nyní existuje operační metoda, která všechna možná
rizika eliminuje.
Ty tam jsou doby, kdy „laserová operace oka“ zněla jako sci-fi příběh a kdy
pacienty po operaci oči bolely. Člověk se sice díky operaci tehdy zbavil
brýlí, ale po operaci následovala velká rizika oční infekce, vyklenutí oka
a pooperační bolesti. Často také pod
povrchem rohovky zůstávaly jizvičky
a výsledek operace tak byl skoro doslova sázkou do loterie. V současné době
už lékaři pracují s nejmodernějším,
tzv. femtosekundovým laserem, který
se dá svými vlastnostmi srovnat s jízdními a bezpečnostními rysy luxusních
aut. Jeden z takových přístrojů, který
umožňuje bezbolestné oční operace
s minimem rizik, najdete na klinice
Oční svět v Horních Počernicích, která se s ním může chlubit jako jedna
z mála v České republice.
Pokud se pro operaci rozhodnete, jste
pozváni na konzultaci a úvodní vyšetření, kde vám lékař přesně zmapuje oční
vadu. Veškeré údaje zadá do počítače, který je zpracuje, vše se tedy děje
s maximální přesností. Následuje konzultace a samotná operace pak trvá jen
několik minut. Jediné, co je nutné, je
vyvarovat se nošení kontaktních čoček
po dobu týdne před operací, zajistit si
odvoz po zákroku domů a poctivě si po
operaci stanovenou dobu prokapávat
oči speciálními kapkami. Pacienti se
Městská knihovna v Poděbradech
vás srdečně zve na besedu
6. září 2010
v 17.00 hodin
KEŇA
V ČECHÁCH
Školní rok 2010 – 2011 na ZUŠ
v Poděbradech
Nový školní rok 2010 - 2011 nám začíná a množství práce žáků a pedagogů bude na
ZUŠ obdobné jako v roce předešlém.
Již během září a října máme připraveny
výchovné koncerty pro
MŠ a 1. stupeň ZŠ. Studenti TO, VO, kytaristé
a někteří další sólisté budou
chtít co nejdříve zúročit
svou práci ze soustředění
a seminářů, které absolvovali o prázdninách. Chystáme recitály našich mladých
pedagogů, z nichž jsou někteří absolventi
poděbradské ZUŠ. Na začátku října bude
již tradiční benefiční koncert pro VÁŽKU
v Divadle Na Kovárně, jehož výtěžek je
věnován Diakonii v Libici nad Cidlinou.
Po velmi úspěšném vystoupení na soutěžích ZUŠ vyhlášených MŠMT ČR
v minulém roce, kde se naši studenti umístili na předních místech i v ústředních
kolech, chystáme se na soutěže vyhlášené pro hru na klavír, akordeon, kytaru
a smyčcové nástroje, probíhá skladatelská soutěž a výtvarný obor má svou
soutěžní přehlídku. Kromě těchto „zuškových klání“ se žáci chystají na přehlídky
a soutěže recitátorů, tanečníků, výtvarníků
a komorních orchestrů. Taneční integrovaný kolektiv (DDŠ Býchory, TK Modroočko Kolín, ZUŠ Poděbrady) připravuje pod
vedením Jolany Burešové nový projekt
s pracovním názvem ,,Kocour Garfield“.
Aktuální informace
Od 2. 9. 2010 bude domluva výuky na
jednotlivých oborech a přijímání nových
žáků probíhat v odpoledních hodinách
od 13 do 16.30 hodin nebo podle dohody
s učiteli. Rozvrhy hromadných předmětů
budou během 1. poloviny září umístěny na
informační tabuli v ZUŠ a také na webových stránkách www.zus-podebrady.cz.
Pro velký zájem veřejnosti pokračuje
na ZUŠ výuka předškolních dětí. Různé
prvky hudební (možnost hry na flétnu),
taneční a dramatické výchovy jsou zaměřeny na celkový rozvoj estetického cítění
dětí předškolního věku od 5 let (výjimky
od 4 let).
Děti 5 - 6leté zahajují tuto výuku
v úterý 14. 9. 2010 v tanečním sále ZUŠ,
v 1. poschodí od 14.30 do 16.00 hodin.
Děti z 1. a 2. tříd ZŠ mohou navštěvovat
přípravnou výuku na všech čtyřech oborech ZUŠ - hudební, výtvarný, taneční,
literárně-dramatický.
Informativní schůzka pro rodiče nových
dětí na hudebním oboru bude ve středu
8. 9. 2010 v 17.00 hodin v hudebním sále
ZUŠ v 1. poschodí. Na ostatních oborech
je domluva rozvrhu od 1. 9. v jednotli-
- pro ty, kteří se chtějí dozvědět více
o životě v Keni
- besedy se zúčastní tři keňští koordi nátoři aktivit Humanistického
centra Dialog
Těšit se můžete na:
- výstavu fotografií z Keni a Guinei
- prodej afrických fair trade předmě tů
- povídání o rozvojových projektech
- promítání filmů z projektů Human.
centra Dialog
vých učebnách podle rozpisu vyvěšeného
na informativních nástěnkách.
Děti od 3. do 9. třídy ZŠ absolvují na
ZUŠ výuku I. stupně (7 ročníků), po které
následuje čtyřletá výuka II. stupně (středoškolský věk).
Hudební obor: klavír, (klávesy), kytara,
el. kytara, baskytara, dechové nástroje
žesťové a dřevěné, smyčcové nástroje,
akordeon, bicí nástroje, pěvecká hlasová
výchova a zpěv, populární zpěv;
Výtvarný obor: různé výtvarné techniky,
prostorová tvorba, grafika, keramika;
Taneční obor: pohybová průprava, lidový, moderní, scénický a výrazový tanec,
předtančení, základy stepu a jeho varianty, klasický balet;
Literárně-dramatický obor: mluvený i literární projev, přednes, dramatika,
herectví, pantomima.
Studium pro dospělé je možné na všech
čtyřech oborech.
ZUŠ má svou pobočku v Městci Králové. Zde vyučujeme hudební obor – klavír, housle, viola, flétna zobcová i příčná, zpěv. Ke studiu zde přijímáme děti
od 5 let.
Všichni žáci a studenti ZUŠ mají možnost, po získání určitých dovedností, hrát
a zpívat v různých komorních souborech,
které každým rokem získávají větší oblibu. Na škole v minulém roce pracovalo
23 komorních souborů, pěvecký sbor
Mamáter, školní orchestr, jazzový orchestr
SIX KIX, soubor trubek Jeldaboys
a další jazzová seskupení.
Pro stoupající zájem starších dětí, které
uvažují o studiu na středních uměleckých
a pedagogických školách, případně i VŠ
a ještě nestudují na ZUŠ, máme tuto
informaci: přijďte se přihlásit ke studiu
na ZUŠ co nejdříve (nejlépe ihned!).
Přijímací zkoušky na školy a konkurzy
vyžadují připravenost a na to půl roku
nestačí!
Věříme, že práce v poděbradské ZUŠ je
pro děti a studenty inspirující a bude mít
smysl pro jejich další vývoj.
Děkujeme všem našim příznivcům a již
nyní zveme širokou veřejnost na naše
koncerty a vystoupení ve školním roce
2010 - 2011.
Bližší informace o činnosti školy
a hlavně co nás čeká v tomto školním
roce, se dozvíte na webových stránkách
www.zus-podebrady.cz nebo přímo
v ZUŠ, Školní 556/II, Poděbrady, na tel.:
325 612 277, 325 610 324, 724 783 866.
Mgr. Hana Janiššová, ředitelka ZUŠ
Poděbrady a kolektiv pedagogů
Seniorky a senioři, přijďte mezi
nás!
Je nás zatím deset mužů (průměrný věk 70 let) a scházíme se každý čtvrtek v 8.00
v Centru volného času seniorů („Pentagon“) ke společnému cvičení zdravotní tělesné výchovy.
Od poloviny měsíce září 2010 se staneme,
s velkou pravděpodobností, opět jedním
ze zájmových útvarů DDM Symfonie
Poděbrady a cvičení proběhnou v tomto
zařízení. Přihlášky a podrobné informace
získáte během zápisu do zájmových útvarů DDM ve dnech 6. a 7. září. V minulém školním roce byla cena za cvičení
(33 hodin) 400,- Kč.
Každá cvičební hodina začíná pomalým
uvolňováním kloubů popř. poklepovou
automasáží. Po tomto krátkém zahřátí
následují protahovací cvičení zkrácených
svalových partií v oblasti krku, zad, břicha, horních a dolních končetin. Poté se
snažíme ochablé svaly posílit opět pomocí speciálních cvičení nebo slabých gumových pásů.
Nesoutěžíme, cvičíme se zavřenýma očima,
abychom se mohli lépe soustředit sami na
sebe, na odezvy vlastního těla a „vnitřním
zrakem“ kontrolovat vědomě řízené pomalé pohyby. Učíme se správně dýchat, využí-
po operaci cítí jako rybičky, mnohdy se
i stane, že z operace odjíždějí vlastním
autem, to však lékaři nedoporučují. Za
určitou dobu po operaci přijde pacient
ještě na kontrolu, aby se tak zaručil
a potvrdil dokonalý výsledek zákroku.
Zajímavé je, že cena operace na tomto
speciálním a bezpečném laseru není
nijak dražší oproti zastaralým bolestným metodám, operace obou očí
včetně konzultace vyjde v klinice Oční
svět v Horních Počernicích v současné
době na 31 500 Kč, v ceně je zahrnuta
i předoperační konzultace a prohlídka.
Pokud člověk dlouhodobě trpí oční
vadou, určitě je vhodné operaci na
femtosekundovém laseru zvážit. Pro
srovnání: částka za operaci představuje zhruba dvouletý výdaj běžného
nositele kontaktních čoček. Navíc vás
zbaví nejen klasických očních vad,
jako je krátkozrakost, dalekozrakost
či astigmatismus, ale i vad, o kterých
ani často mnozí neví, že můžou za
špatné vidění - například zdvojeného
vidění, horší viditelnosti ve tmě, za
šera nebo v mlze. Proč tedy nevyužít
těch nejmodernějších poznatků, které
věda nabízí, a nedopřát očím konečně
bezpečnou a bezbolestnou laserovou
operaci očí? Více informací najdete na
www.ocnisvet.cz.
stránka 5
Prodám cihlový byt v centru
Poděbrad 3+kk o výměře 92 m2,
po rekonstrukci,
v objektu pouze 2 bytové jednotky
s možností dalšího rozšíření.
Byt v osobním vlastnictví
v 1. podlaží.
Cena 2.999.000 Kč.
Tel.: 732 521 487.
Realitní makléři, nevolejte!
vat celou kapacitu plic a používat vlastní
dech jako významného pomocníka při
cvičení. Odměnou za „námahu“ při cvičení
je závěrečná relaxace s hudebním doprovodem, po které se cítíme úplně „jinými“ lidmi. Cvičení jsou vhodná pro ženy i muže,
pro všechny skupiny zdravotních oslabení,
protože každý cvičí jen ty cviky, které mu
jeho vlastní tělo dovolí. Přesto doporučuji
poradit se před zahájením cvičení s vaším
ošetřujícím lékařem a případná omezení
pohybu sdělit cvičiteli.
Ke cvičení potřebujete: přihlásit se nejlépe ve výše uvedené dny v DDM Symfonie; pohodlný cvičební úbor; podložku
pro cvičení na zemi (můžeme zapůjčit);
dle vlastního uvážení malý polštářek (na
podložení krční nebo bederní části páteře
popř. kolen) a deku (ochranu proti prochladnutí během závěrečné relaxace); překonat vlastní pohodlnost a nemístný stud!
Těšíme se na Vás!
J. Richter
AKCE
PRO STUDENTY
50% SLEVA
MODELÁŽ NEHTŮ
KOSMETIKA
------------------------------------------------
Zuzana Kudrnová
Tel.: 777 094 057
www.relaxacni-poradna.webnode.cz
stránka 6
ZÁMECKÝ BIOGRAF
1. – 3. 9. / St – Pá / 19.00 / TWILIGHT
SÁGA: ZATMĚNÍ / Fantasy / USA /
od 12 let / titulky / 135 min. / 70 Kč
Seattlem otřásá série záhadných vražd
a Belle znovu hrozí nebezpečí od záludné
upírky, jež stále touží ji zabít. Uprostřed
toho všeho se navíc musí rozhodnout,
čemu dá přednost: lásce k Edwardovi,
nebo přátelství s Jacobem. Edward je
upír, Jacob vlkodlak.
Režie: David Slade
Hrají: Kristen Stewart, Robert Pattinson,
Ashley Greene
4. – 5. 9. / So – Ne / 19.00 / ZATÍM
SPOLU, ZATÍM ŽIVÍ / Akční / USA /
od 12 let / titulky / 109 min. / 75 Kč
Akční komedie se soustředí na prchající
dvojici a na jejich úžasném, někdy i smrtelném dobrodružství, kde nic a nikdo
(dokonce ani oni sami), není tím, čím se
zdá. Uprostřed stále se měnících spojenectví a nepředvídatelných zrad cestuje
dvojice po celé Zemi a bojuje o přežití.
Režie: James Mangold
Hrají: Tom Cruise, Cameron Diaz, Peter
Sarsgaard
FK
6. 9. / Po / 19.00 /
HADEWIJCH / Francie 2009 / Drama / od 12
let / titulky / 105 min. /
50 Kč (s legitimací FK),
75 Kč (bez legitimace)
Matka představená je šokována slepou a fanatickou vírou mladé novicky
Hadewijch a pošle ji pryč z kláštera, aby
objevila sebe sama. Hadewijch se znovu
stává Celine, dvacetiletou dcerou ministra
francouzské vlády. Hadewijch je fascinující studií následků, které mohou vzniknout z neomezené víry v boží lásku.
Režie: Bruno Dumont
Hrají: Julie Sokolowski, Yassine Salime,
David Dewaele
7. – 8. 9. / Út – St / 19.00 / MUŽI, KTEŘÍ
NENÁVIDÍ ŽENY / Thriller / Švédsko,
Dánsko, Německo / od 15 let / titulky /
152 min. / 70 Kč
Adaptace románu Stiga Larssona Muži,
kteří nenávidí ženy (nejlepší skandinávský kriminální román roku 2005), jenž je
prvním dílem trilogie Milénium.
Režie: Niels Arden Oplev
Hrají: Michael Nyqvist, Noomi Rapace,
Lena Endre
13. 9. / Po / 19.00 / AGORA / Historický /
USA, Španělsko / od 12 let / titulky /
126 min. / 70 Kč
Velkolepé historické drama zasazené do
starověkého Egypta. Mladý otrok pracující u ateistické profesorky filozofie Hypatie z Alexandrie, v době vzdouvající se
vlny křesťanství, usiluje o svou svobodu.
Zároveň se do své paní zamiluje...
Režie: Alejandro Amenábar
Hrají: Rachel Weisz, Max Minghella,
Oscar Isaac
14. – 15. 9. / Út – St / 19.00 /
PREDÁTOŘI / Akční / USA / od 15 let /
titulky / 108 min. / 75 Kč
Osm nejbrutálnějších zabijáků je uneseno
na planetu, aby se zde stali součástí lovu
pro zábavu nám, z minulosti dobře známých Predátorů. Mimo jiné člen mexického drogového kartelu, ruský voják, profesionální odstřelovačka, holohlavý násilník,
člen africké úderné jednotky, člen yakuzy
a další nejhledanější na seznamech FBI.
Režie: Nimród Antal
Hrají: Adrien Brody, Laurence Fishburne,
Danny Trejo
16. 9. / Čt / 19.00 / DRNOVICKÉ
CATENACCIO / Dokumentární / ČR /
od 12 let / 57 min. / 70 Kč
Na případu podivuhodného vzestupu vesnického klubu Drnovice mezi fotbalovou
elitu a proniknutí místního fotbalového
bossa Jana Gottvalda do podnikatelské
extraligy poukazuje autor na zločinecké
způsoby, jakými se tehdy podobní „podnikatelé“ dostávali k moci a penězům.
Režie: Radim Procházka
17. – 18. 9. / Pá – So / 19.00 / DOSTAŇ
HO TAM / Komedie / USA / od 15 let /
titulky / 109 min. / 70 Kč
Čerstvě ze školy vyšlí likvidátor škod je
najat, aby doprovodil britskou rockovou
hvězdu Alduse Snowa na koncert do Los
Angeleského Greek Theater.
Režie: Nicholas Stoller
Hrají: Jonah Hill, Russell Brand, Rose
Byrne, Christina Aguilera, Pink
19. 9. / Ne / 19.00 / ZÁLOŽNÍ PLÁN /
Romantický / USA / od 12 let / titulky /
106 min. / 70 Kč
Zoe má za sebou spoustu let partnerských
vztahů, ale najít toho pravého se jí nikdy
nepodařilo. Protože se jí zdá, že hledání
už trvá příliš dlouho, rozhodne se stát matkou na vlastní pěst a domluví si návštěvu
lékaře za účelem umělého oplodnění. Téhož dne ale potká Stana – muže, který na
ni působí velice nadějným dojmem.
Režie: Alan Poul
Hrají: Jennifer Lopez, Alex O’Loughlin,
Eric Christian Olsen
KULTURA
FK
20. 9. / Po / 19.00 /
DOKUMENTÁRNÍ
PODZIM / 120 min. /
50 Kč (s legitimací FK),
75 Kč (bez legitimace)
To je 5 večerů od září
2010 do ledna 2011. Téma zahajovacího
večera: Existuje „umělecký dokument“?
Debatu kolem čtyř promítnutých filmů
o umění povede Tomáš Bruner, student
publicistiky a bude zpovídat režiséra promítnutých filmů Čestmíra Církvu.
21. – 22. 9. / Út – St / 19.00 / POČÁTEK /
Mysteriózní / USA / od 12 let / titulky /
148 min. / 75 Kč
Cobb Hastley je zkušený zloděj, absolutní
špička v nebezpečném umění extrakce: krádeže cenných tajemství z hloubi podvědomí
během snění, kdy je mysl nejzranitelnější.
Cobbova vzácná schopnost z něj učinila
vyhledávaného hráče v zákeřném světě
korporátní špionáže, ale také z něj udělala
uprchlíka a stála ho všechno, co kdy miloval. Teď dostane Cobb šanci na vykoupení.
Režie: Christopher Nolan
Hrají: Leonardo DiCaprio, Joseph Gordon-Levitt, Ellen Page
24. – 28. 9. / Pá – Út / 17.00 a 19.00 /
ŽENY V POKUŠENÍ / Komedie / ČR /
od 12 let / 118 min. / 80 Kč
Čtyřicátnice Helena, uznávaná odbornice na manželské problémy, jednoho dne
zjišťuje, že se dostala do situace, jaké řeší
se svými pacienty. Její doposud milující
a milovaný manžel je přistižen in flagranti s mladší ženou a Helena brzy bezradně
stojí na prahu nového života.
Režie: Jiří Vejdělek
Hrají: Eliška Balzerová, Lenka Vlasáková, Veronika Kubařová, Jiří Macháček
25. – 28. 9. / So – Út / 15.00 / TOY
STORY 3 / Animovaný / USA /
přístupný / dabing / 103 min. / 70 Kč
Chlapec Andy už vyrostl a chystá se na
vysokou školu. Buzze, Woodyho a zbytek hraček tak čeká nejistá budoucnost.
TOY STORY 3: PŘÍBĚH HRAČEK je
zbrusu nová dobrodružná komedie, ve
které se naši staří známí hrdinové dostanou do školky plné rozjívených dětí
a batolat. Obzvláště nezkrotná batolata
se už nemohou dočkat, až dostanou tyhle
„nové“ hračky do svých malých, upatlaných ručiček.
Režie: Lee Unkrich
Hrají: Tom Hanks, Tim Allen, Joan
Cusack, Michael Keaton
29. – 30. 9. / St – Čt / 19.00 / SALT /
Akční / USA / od 12 let / titulky /
100 min. / 70 Kč
Jako důstojník CIA, Evelyn Salt (Angelina Jolie) složila přísahu své zemi, že bude
čestně plnit svoje povinnosti. Její věrnost
se ale začne testovat poté, co ji přeběhlík
označí jako ruského špeha. Salt se dá na
útěk za pomoci všech jejích schopností
a let zkušeností coby tajného agenta. Lov
k odhalení pravdy její identity pokračuje
a otázkou zůstává: „Kdo je Salt?“
Režie: Phillip Noyce
Hrají: Angelina Jolie, Liev Schreiber,
Chiwetel Ejiofor
Připravujeme:
KAJÍNEK,
ČARODĚJŮV
ROMÁN PRO MUŽE
UČEŇ,
DIVADLO
NA KOVÁRNĚ
9. – 12. 9. / Čt – Ne / FEMAD
39. ročník festivalu mladého amatérského divadla opět jako Salón odmítnutých.
Bližší informace na plakátech.
teuil i dalšími postavami příběhu. Kouřimská verze předlohu nebere příliš vážně
a příběh představuje často s nadsázkou
a humorem. Byť mnohdy černým a cynickým.
Účinkuje Divadlo Mrsťa Prsťa při ZUŠ
v Kouřimi
Cena vstupenky: 50 Kč
9. 9. / Čt / 19.45 /
POPRASK NA LAGUNĚ
Inscenaci klasické italské komedie soubor pojal trochu netradičně. Hru obohatil
o velké množství autorských písní, které
vlastně vytvářejí až hudební divadlo. Prostor dostali i mladší herci, u nichž bylo
možné využít jejich pěveckých schopností s cílem pobavit sebe i diváky.
Účinkuje Divadelní spolek J. K. Tyl Lomnice nad Popelkou
Cena vstupenky: 50 Kč
11. 9. / So / 19.45 /
RASKOLNIKOV
Tiskem vyšla hra, považovaná za Brinského prvotinu, v roce 1912 v Mnichově.
Poprvé byl Raskolnikov hrán v roce 1913.
Text byl znovu objeven v roce 2002 ve
Stockholmu a ve washingtonské kongresové knihovně. Český překlad byl pořízen
ze stockholmského výtisku roce 2007
a zásluhou DS Ty-Já-Tr-CO?! byl text
uveden jako česká premiéra.
Účinkuje Divadelní soubor Ty-já-tr-CO?!
Cena vstupenky: 50 Kč
10. 9. / Pá / 9.30 /
MEDVĚD & VÝROČÍ
Dvě aktovky Antona P. Čechova. Po
letech, kdy se Václav Klapka věnoval
vlastní tvorbě, nyní sáhl po klasickém
textu. Uvádí dva úsměvné pohledy na svět
z pera převážně neúsměvného velikána.
Účinkuje Divadelní klub Jirásek
Cena vstupenky: 50 Kč
10. 9. / Pá / 15.15 /
JEPTIŠKY K VÝROČÍ
Volné pokračování divadelního muzikálu
Dana Gogina Jeptišky tentokrát diváky
pozve na oslavy k založení Klášterní školy nesmyslosrdných sester v Hobokenu.
Řádové sestřičky mají vše perfektně připravené, jenže, zdaleka ne všechno je tak,
jak si představují.
Účinkuje Divadelní spolek Kroměříž
Cena vstupenky: 50 Kč
10. 9. / Pá / 19.30 / SLOVÁCKO SA SÚDÍ
Podle hesla „přijďme se zasmát sami
sobě“ se na jevišti rozehrají příběhy, které jakoby z oka vypadly těm skutečným,
kterých je všude kolem tolik. A že právě
probíhá fašaňk (masopust), tím lépe!
Účinkuje Divadlo Brod z Uherského Hradiště
Cena vstupenky: 50 Kč
11. 9. / So / 9.30 /
HOTEL MEZI DVĚMA SVĚTY
V tajemném hotelu se setkáváme s několika zcela odlišnými lidmi v okamžiku
pravdy, v okamžiku, kdy všichni vidí svůj
život a před nimi je více než jenom nejistá
budoucnost. Příběh o životě, smrti a lásce.
Příběh, který se dotýká nás všech. Hotel
mezi dvěma světy je jemnou a přece napínavou hrou o věčném údělu všech lidí na
světě. Autor hry je dnes nejúspěšnější žijící francouzský spisovatel Eric-Emmanuel
Schmitt (*1960).
Účinkuje Divadelní soubor Rachtámiblatník při ZUŠ Taussigova v Praze 8
Cena vstupenky: 50 Kč
11. 9. / So / 15.00 / VALMONTOVY NEBEZPEČNÉ ZNÁMOSTI
Choderlos de Laclos zaznamenal, co bylo
napsáno v dopisech, jež kolovaly mezi
Vikomtem de Valmont, markýzou de Mer-
Galerie zve na vitráže a ezoterické obrazy
Po celé září bude v Galerii Ludvíka Kuby otevřena výstava ukázek z tvorby
manželů Jitky a Richarda Kantových. Společně s nimi se ještě představí malířka
Kristina Folprechtová.
Manželská dvojice se zejména zabývá
technikou tvorby vitráží. Dá se říci, že
jejich práce se postupně rozložila do
tří cest, které se vzájemně doplňovaly
a ovlivňovaly. Jde hlavně o klasickou práci s vitráží, restaurování vitráží
a uměleckou tvorbu. „Manželé Kantovi ve svých dílech citlivě spojují křehkou krásu skla s vlastnostmi
kamene v kombinaci se světlem. Vznikají tak zajímavé sochy, kde je použita vitráž, mozaika, huťařina, kámen,
důležitou funkci zde má světlo. Každé dílo vyzařuje svébytnou atmosféru
a jedinečnost těchto kombinací,“ vysvětlila galeristka Alena Tetaurová.
Kristina Folprechtová se zabývá úvahami
o smyslu lidského života a v současné době
vytváří obrazy, které označuje jako „ezoterický symbolismus“. Ve své předchozí
tvorbě prošla figurální i nefigurální mal-
bou. Na jejích výstavách jsou také k vidění
obrazy na dřevě, malované kombinovanou
technikou a skládané z malých částí. Vše
je inspirované tvorbou vitráží, těmto svým
dílům pak malířka říká „dřevěné vitráže.
(čej)
Festival zahájí pohádka a písničky V + W
Divadelní spolek Vojan Libice n. C. zve
na 9. ročník festivalu Divadelní babí léto.
Tradiční přehlídka se opět koná v místním
kulturním domě a nabídne řadu inscenací
pro malé i velké diváky. Festival startuje
v sobotu 2. října v 15 hodin příběhem Alenčiny rošády. Pohádka vznikla na základě
známé knížky Lewise Carrolla Alenka za
zrcadlem a dětem ji přiveze Divadelní sou-
PN
bor Svatopluk Benešov. Divákům všech
generací je potom určen komponovaný
program o Osvobozeném divadle. Je to
tak, třeba je to k nevíře, který uvede herec,
zpěvák a kytarista Petr Richter z Karlových Varů. Přijďte si v sobotu 2. října od
18 hodin zazpívat známé písničky Jaroslava Ježka, Jiřího Voskovce a Jana Wericha.
(čej)
12. 9. / Ne / 10.30 /
AŤ ŽIJE BOUCHON!
Ať žije Bouchon! je druhou divadelní
hrou autorské dvojice Jean Dell a Gérald
Sibleyras z roku 2006. Je to satirický
výsměch byrokratické mašinérii Evropské unie. Absurdní frašku „Ať žije Bouchon!“ Divadlo JakoHost uvedlo 4. dubna 2009 jako českou premiéru, teprve po
nich následovaly Divadlo A. Dvořáka
Příbram a divadelní soubory z Horšovského Týna a Jablonský z Jindřichova
Hradce.
Účinkuje Divadlo JakoHost Plzeň, člen
Plzeňské neprofesionální scény, o. s.
Cena vstupenky: 50 Kč
12. 9. / Ne / 15.00 /
KVARTET
Hra současného argentinského dramatika
Eduardo Rovnera má obrovský přesah. Je
totiž o každém z nás, o velkých možnostech a příležitostech. Nejde jen o politiku
a o moc. Hra je aktuální především
v dnešní době workoholismu a kariérismu. Vlastně je to metafora o necitelnosti
a netolerantnosti skupin, které se snaží
vnutit druhým svou pravdu a sami používají dvojí metr svého výkladu. Díky takovým praktikám slova jako spravedlnost,
svoboda, demokracie ztrácejí svůj obsah.
Účinkuje Prkno – SUZAT z Veverské
Bitýšky
Cena vstupenky: 50 Kč
Připravujeme:
4. 10. DOHAZOVAČ – Zábavná řada (K. Brožová, A. Procházka,
D. Syslová, M. Mejzlík, R. Trsťan)
5. – 7. 10. RADIO PRIX BOHEMIA
12. 10. PŘÍBUZNÉ SI NEVYBÍRÁME (Divadelní spolek ŠAMU Štítina)
18. 10.
HANKY PANKY (Travesti
show)
26. 10. SMETANOVO TRIO
27. 10. VILA S VĚCNÝM BŘEMENEM – Výběrová řada (I. Devátá,
G. Vránová, P. Štěpánek, M. Steimasslová,
V. Žehrová a další)
2. září 2010
PROGRAM NA
LÁZEŇSKÉ KOLONÁDĚ
Ne / 5. 9. / 15.00 / TÝNEČÁCI
Národopisný soubor z Velkého Týnce
u Olomouce. Soubor má vlastní lidovou
muziku, skupinu taneční a pěveckou
s řadou sólistů, ale též skupinu vypravěčskou - samozřejmě v čuháckém nářečí.
Jednotlivé složky jsou schopné samostatných pořad Např. smíšený pěvecký
sbor s 25 členy pořádá často samostatné
koncerty a zaměřené na hanácko - čuhácký region. Nejčastěji soubor vystupuje
s kombinovanými pořady, které mají
všude velký úspěch. Soubor má celkem
60 členů, z toho přes 10 patří do dětské
části-SEDMIKRÁSEK, z nichž nejstarší často přecházejí především do taneční
skupiny dospělých.
St / 8. 9. / 19.00 / TA NAŠE PÍSNIČKA
ČESKÁ
Hudebně zábavný pořad se známým
zpěvákem Jiřím Škvárou. Ne / 12. 9. / 15.00 / BIG BAND J. JÍNY
Koncert poděbradského orchestru pod
vedení Ing. Jíny.
Po / 13. 9. / 19.00 / HAŠLEROVY
PÍSNIČKY
Nejznámější písně Karla Hašlera v podání
Karla Šedivého.
St / 15. 9. / 19.00 / OPERETNÍ VEČER
Nejznámější operetní melodie v podání
I. Hybešové, L. Havláka a I. Havlákové. Vstupné: 50 Kč
Kavárna Viola
Ne / 19. 9. / 15.00 / LÁZEŇSKÁ KAPELA
Promenádní koncert poděbradské dechové hudby pod vedením Josefa Švejdy.
Vstupné 40 Kč
So / 25. 9. / 14.30 / STAROPRAŽŠTÍ
HELIGONKÁŘI
Koncert heligonkářů pod vedením Štěpána Kozáka.
Vstupné 40 Kč
Ne / 26. 9. / 15.00 / EVERGREEN
SWING BAND
Koncert Quintetu Milana Sedláčka.
Vstupné 40 Kč
Čt / 30. 9. / 15.00 / SETKÁNÍ S ÚSMĚVEM aneb ŽIVOT TROPÍ HLOUPOSTI
Zábavný pořad. Účinkují plzeňští herci Jitka Kubištová, Ludmila Bednářová
a Přemysl Kubišta.
Vstupné: 50 Kč
Čt / 30. 9. / 19.00 / KYTAROVÝ
RECITÁL LIBORA JANEČKA
Repertoár kytaristy zahrnuje především
skladby období baroka a klasicismu, dále
jihoamerickou a španělskou hudbu i hudbu českých skladatelů.
Kavárna Libenský „Písničky si vybírám podle textu
a melodie“
V rámci Poděbradského Klobouku, festivalu folkové a country hudby, zavítala do
Poděbrad i první dáma české country music Věra Martinová. Na jevišti rozdávala
úsměvy, sršela humorem, příjemně vyprávěla, báječně zpívala i hrála na kytaru
a klidně se přiznala, že nedávno oslavila své páté životní kulatiny. Nikdo z diváků
by jí tolik určitě nehádal. Těsně před koncertem Věra Martinová ochotně souhlasila s krátkým rozhovorem.
Jste dnes v Poděbradech poprvé? Jak
dobře znáte město?
Co se týče hraní, tak jsem tu dnes určitě poprvé. Ani jako návštěvník město
moc dobře neznám, protože mám srdce
v pořádku a jak se říká - Na srdce jsou
Poděbrady. Přiznám se, že už jsem se
několikrát chystala v Poděbradech zastavit, když jsem to měla při cestě, ale zatím
mi na to nikdy bohužel nevybyl čas. Slyšela jsem, že je teď lázeňský park krásně
opravený.
To je pravda. Určitě doporučuji si město prohlédnout.
Dobře, beru to jako tip a určitě se sem
v nejbližší době přijedu podívat.
Máte raději ty staré písničky, díky
kterým si vás posluchači oblíbili, nebo
raději hrajete písničky z nových alb?
Je jasné, že na koncertech musím vždycky zahrát písničku jako je Až na vrcholky hor. Vím, že podobné staré písničky
mají moji posluchači rádi. Přišli na koncert, aby je slyšeli. Zároveň ale nechci,
aby si mysleli, že jsem před třiceti lety
nazpívala dvacet písniček a teď z toho
žiju, nic nového netvořím a nikam dál
nepostupuju. Proto hraju hodně ráda
i písničky z nejnovějších alb. Obojí mám
stejně ráda.
Podle čeho si vybíráte své písničky?
Já mám ráda písničky, které jsou o něčem.
Důležitá je melodie a pěkný text. To je
pro mě to podstatné.
Věra Martinová byla ozdobou festivalu
V závěru rozhovoru trvala Věra Martinová na tom, abych jejím jménem
pozdravila čtenáře Poděbradských
novin. Tak tedy slib plním a vyřizuji
pozdrav: „Poděbraďáci, ahoj!“
Text a foto Lucie Procházková
PN
KALEIDOSKOP
2. září 2010
Suvenýry s turistickou tématikou
Výstava autorských fotografií
pana Jiřího Krátkého
Turistické a informační centrum Poděbrady nabízí
KRÁSY POLABÍ
VE FOTOGRAFII
Všechny turisty a sběratele zajisté potěšíme rozšířením nabídky suvenýrů s turistickou
tématikou. Konkrétně se jedná o turistickou známku Slavníkovské Libice č. 1406
a turistické vizitky Libice nad Cidlinou č. 927. Jelikož byly tyto suvenýry dosud
k dostání pouze na obecním úřadě v Libici nad Cidlinou, mnoho zájemců o tyto
produkty nemělo šanci, vzhledem k omezené otevírací době, zakoupit.
A tak jsme se rozhodli všem sběratelům vyjít vstříc. Již od srpna můžete tedy rozšířit
své sbírky turistických známek a turistických vizitek i v našem infocentru
v Poděbradech.
Navíc na Vás čeká v našem infocentru vedle turistického razítka města Poděbrady
i zbrusu nové razítko „Zlatý pruh Polabí - Pohodová rekreace ve středu naší země”.
Posuďte sami, jak je nové razítko pěkné.
v Turistickém a informačním centru
v Poděbradech
Výstava je prodejní
Náměstí Jiřího 19, Poděbrady
(vedle radnice)
otevřeno denně
Turistické razítko „Město Poděbrady“ a „Zlatý pruh Polabí - Pohodová rekreace ve středu naší země“
Mateřské Centrum Skřítek
Vás srdečně zve
na akci k zahájení
nové sezóny MC
s názvem
HRAVÉ ZÁŘÍ
ve středu 8. září
od 10.00 – 17.00 hodin
V MĚSTSKÉM PARKU
VEDLE HOTELU BELLEVUE
PROGRAM:
MALOVÁNÍ KŘÍDAMI
SKÁKACÍ HRAD
Zápis do kroužků ZO SPCCH
Poděbrady
Naše základní organizace Svazu postižených civilizačními chorobami i v druhé
polovině roku 2010 připravuje zájmové iniciativy nejen pro své členy. Z následujícího přehledu je možné si vytipovat činnost vašemu srdci nejbližší a v pondělí 13. 9.
od 9.00 hodin se zaevidovat v Pentagonu v Klubu pro seniory.
Finanční požadavky u některých aktivit
budou zveřejněny po upřesnění požadavků jednotlivých nájemních organizací.
Pravidelné akce:
• Zdravotní cvičení pro ženy probíhá
v DDM vždy: v úterý (od 9.00 a od 10.00
hodin) a ve čtvrtek (od 9.00 hodin)
• Zdravotní cvičení pro muže probíhá
v DDM vždy: ve čtvrtek (od 8.00 hodin)
• Zdravotní cvičení na židlích pro starší
ženy i muže probíhá v Pentagonu vždy:
v pondělí od 10.00 hodin
• Zdravotní cvičení ve vodě organizujeme
v lázeňském bazénu: 10 lekcí ve 12 skupinách (termíny podle osobní dohody)
• „Baculky“ - zdravé dlouhodobé hubnutí, které probíhá pod lékařským dozorem
– je pořádáno za finančního přispění MěÚ
Poděbrady v rámci akce „Zdravé lázně
Poděbrady“ – zájemci se zúčastní přednášky, cvičení v bazénu, přípravy diet,
vaření, turistiky a jiné pohybové aktivity
- 50 % finanční spoluúčast
• „Za zdravé dýchání“ - projekt je určen
respirikům a organizuje jej OV SPCCH
za finančního přispění KÚ Praha - zájemci se zúčastní úvodní lékařské přednášky,
opakovaného nácviku dýchání, prodýchání v solné jeskyni 10x, předvánočního
pobytu v Jánských lázních - 5 % finanční
spoluúčast
• „Bezpečný senior“- kurz sebeobrany
a asertivního chování pořádaný za přispění grantu MěÚ Poděbrady - proběhne
koncem roku 2010 v několika lekcích
• Country kroužek při ZO SPCCH Poděbrady - je určen pro milovníky pohybu
v rytmu - přibíráme nové zájemce
• Kroužek cyklo a turistika – pravidelné krát-
ké společné vyjížďky ale i celodenní výlety.
V zimním období pěstujeme pěší turistiku.
• Kroužek ručních prací - členky se scházejí přes zimní období. Výrobky jsou
posílány na výstavu do Lysé n. L. (panenky pro UNICEF, hračky do nemocnic,
drobné dárky pro radost).
• Pěvecký kroužek - „Co Čech, to muzikant“ - a také zpěvák. Kroužek začal pracovat tento rok, ale už má výsledky i na
vystoupení.
Jednorázové akce:
• Jednodenní autobusový výlet do Adršpašských skal a Hronova se koná v pátek
24. 9. 2010 - pořádáno za finančního přispění MěÚ Poděbrady (odb. zdrav. a soc.
sl.) - Cena 40 Kč
• Školení řidičů z řad seniorů pořádané
v rámci „ Týdne se SPCCH - 11. 10. 16. 10. 2010“ - bezplatně, termín - 13. 10.
2010 od 17.00 hodin v Pentagonu
• Školení první pomoci pořádané v rámci
„Týdne se SPCCH“ - bezplatně, termín
11. 10. 2010 od 9.00 hodin v Pentagonu
• V rámci „Evropského týdne mobility“
proběhne akce, která se koná v sobotu
18. 9. 2010 kolem Poděbrad - turistika
a cykloturistika bez měření času (vhodné
pro rodiče a seniory s dětmi)
• „Den otevřených dveří v DDM“ ve čtvrtek 16. 9. 2010 dopoledne - od 8.00 hodin,
je možné shlédnout cvičení mužů, cvičení
žen, country kroužek v nácvikové akci
Všechny naše aktivity jsou přístupné
i nečlenům. Příchozí obdrží podrobný
plán práce na 2. pololetí 2010.
Srdečně Vás zve výbor
ZO SPCCH Poděbrady
Děkujeme za podporu:
Městskému úřadu Poděbrady
Hotelu Bellevue – Tlapák
Allianz pojišťovně
Akce se bude konat pouze za příznivého
počasí
KČT Poděbrady vás zve
na společné vycházky
v měsíci září:
18. 9. a 25. 9. 2010
Podrobný program naleznete
v našich vývěskách:
na 1. nástupišti ČD,
u Sokolovny
a v parčíku u prodejny Jednoty
na Žižkově.
(jr)
stránka 7
LEGOPROJEKT míří do Poděbrad
Neuvěřitelné se stalo skutečností! Po několika letech snah a vyřizování se koncem
května 2010 do České republiky dostala velká sada Lego® kostiček, ze kterých
budou děti stavět legové městečko o rozměrech 8 x 3, 5 metru. Ač to zní neuvěřitelně, nejedná se o žádnou komerční aktivitu, nýbrž o dobrovolnický projekt, který
mají děti zdarma. Legoprojekt není žádným způsobem provázán s firmou Lego®
a rozhodně se nejedná o předváděcí akci.
Od června 2010
sada legových
kostiček začala
putovat na různá místa České
republiky, aby
děti od 6 do
12 let mohly městečko samy postavit.
Začátkem října zamíří celá tato sada do
Poděbrad, coby jediného místa v našem
okrese.
Chceme tedy pozvat děti ve věku 6 - 12 let
z Poděbrad a blízkého okolí. Po tři odpoledne od 7. do 9. října, v čase mezi 15.30 a
18.30, bude vždy 32 dětí stavět jednotlivé
části města. Děti mohou stavět domky jak
podle vlastní fantazie, tak podle návodů
větší stavby, např. nádraží či fotbalový
stadion. K dispozici jim budou instruktoři, kteří pomohou, když bude potřeba.
V průběhu stavby je přestávka na občerstvení a příběh.
Postavené legové městečko slavnostně
odhalíme rodičům i veřejnosti v neděli 10. října v průběhu zvláštních rodinných bohoslužeb, které začnou v 9.30
hod. V 11.00 budou potom z dětí, které
se na stavbě podílely, vylosováni výherci
malých Lego stavebnic. Na tyto odměny
přispívá Město Poděbrady.
Místem stavby legového městečka bude
Bétel - sborový dům Církve bratrské
v Poděbradech.
Jelikož očekáváme, že zájem převýší
kapacitu, je možné si místa u stolů rezervovat, a to již od začátku září na tel. čísle
325 625 176. Při rezervaci uveďte jméno dítěte a o který den (nebo dny), máte
zájem.
Petr Geldner
Sokol Poděbrady oddíl předškolních dětí
Náš oddíl předškolních dětí patří mezi nejpočetnější skupinu sokolské všestrannosti. Navštěvují nás děti od 3 - 6 let, které ještě nevědí, u kterého sportu zakotví, a tak
si tady u nás vyzkouší své první sportovní krůčky.
Na cvičení se scházíme 2x týdně v naší
i tyto děti jsou soutěživé a hravé, a proto se
velmi dobře vybavené tělocvičně. Cvičebkaždoročně zúčastňujeme soutěže Sokolní hodinu nezačínáme jinak než nástupem
ské všestrannosti předškolních dětí, která
a sokolským pozdravem „zdar“, který
se koná v Pečkách. I letos si naše děvčata
děti doslova zakřičí na celou tělocvičnu.
odvezla zlatou a bronzovou medaili.
Následuje rozběhání spojené s rozcvičkou
A na závěr ještě jedna věc, která mě hřeje
a samozřejmě, dětmi oblíbené cvičení na
u srdce. Jsem spokojená, když mi bývalí
nářadí. Cvičíme na kruzích, kladině, švédsvěřenci, co mi prošli pod rukama, přiveské bedně, koberci, ale děti nepohrdnou
dou do našeho Sokola své děti a ty cvičí
ani míčovými hrami, švihadly, obručemi,
se stejným zaujetím a radostí jako jejich
ringo kroužky či skákacími míčky hopíky.
rodiče kdysi. A tak to má být.
I naši skladbu „Kuřata“ děti cvičily s velText a foto Jana Piroutková
kým nadšením
a radostí.
I když sportovní
úspěchy nemáme
výrazné,
neboť při neustálé
výměně
cvičenců jsme
stále u kotoulů vpřed, i tak
za velké plus
považuji to, že
děti chodí do
Sokola
rády
a v hojném
počtu. Jak vždy
říkám: „Je to
můj takový pytel
plný blech.“ Ale
Předškoláci tvoří v Sokole nejpočetnější skupinu cvičenců
SPORT / ZÁBAVA
stránka 8
Hokejový nábor aneb Poděbrady opět žijí hokejem
Hockey Club Poděbrady je klub ledního hokeje, který se v současné době orientuje převážně na výchovu mladých hokejistů.
Jeho hlavním úkolem je obnovení tradice ledního hokeje, která byla narušena mnohaletým uzavřením zimního stadionu
v Poděbradech. Během 5 let se podařilo obnovit 5 mládežnických družstev a mužstvo mužů. V sezoně 2010/2011 bude v rámci
hokejového klubu aktivně sportovat cca 60 dětí a 20 dospělých.
Bruslící přípravka - děti ve věku
4 - 6 let se učí
bruslit a základy
ledního hokeje.
Přípravka 2. třída - chlapci 7 - 8
let hrající krajský
přebor v minihokeji 2. tříd.
Přípravka 4. třída - chlapci 9 - 10 let
hrají krajskou ligu přípravek 4 tříd.
Mladší žáci - žáci 11 - 12 let hrající Ligu
mladších žáků.
Starší žáci - chlapci 13 - 14 let hrající ligu
starších žáků.
V letošní sezoně klub na zimním stadionu
v Poděbradech uspořádal 8 turnajů mládeže. Na turnaje jsou zvána mládežnická
mužstva z extraligových oddílů jako např.
HC Sparta Praha, HC Slavia Praha, a je
snaha vždy také přilákat nějaký zahraniční tým. Tyto kluby zvou na oplátku poděbradská mužstva na přátelská utkání nebo
turnaje na své zimní stadiony, kde se hoke-
jisté svým vystupováním a výsledky snaží
dělat městu Poděbrady nejlepší reklamu
a propagaci. Za zmínku jistě stojí letošní
účast nejmladších sportovců na neoficiálním Mistrovství České republiky 3. tříd
ve Vyškově, kterého se začátkem března
zúčastnilo 20 mužstev z celé republiky
a dále účast mužstva žáků na mezinárodním turnaji na Slovensku. Při účastí na
těchto akcích se samozřejmě název klubu
a tedy i název města objevuje jak na materiálech vydávaných k těmto příležitostem,
tak také v různých médiích (např. noviny, internet). Hockey Club Poděbrady tak
v rámci svých možností pravidelně přispívá k prezentaci města Poděbrady.
Přes všechny dosažené výsledky je třeba
pokračovat v každoročním náboru dalších
dětí, aby byla zachována kontinuita ledního
hokeje v Poděbradech. Cílem je do budoucna vybudovat hokejový klub orientovaný
na výchovu mládeže, ve kterém by sportovalo cca 150 dětí. Vzhledem k tomu, že
v dnešní době je lední hokej celoroční sport,
je schopen klub za výrazné pomoci trenérů
KŘÍŽOVKA
(TAJENKA), tím víc poroučí. Čím silnější, tím víc poslouchá.
Jean-Jacques Rousseau
www.lusk.cz
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12 13 14 15
A
B
C
z řad obětavých rodičů zajistit pro mladé
sportovce maximální sportovní vyžití.
Velikým sportovním úspěchem skončila
letošní sezóna pro poděbradské mužstvo
dospělých. To dokázalo vybojovat vítězství v krajské soutěži mužů a postoupit
do Krajské ligy mužů Středočeského kraje. To je velmi dobrý výsledek pro tým,
který vznikl před loňským ročníkem hlavně zásluhou hrajícího manažera Milana
Hněvsy. Mužstvo pod vedením trenéra
Davida Kubáta odehrálo celou sezonu
pouze s jednou prohrou v normální hrací době a jednou prohrou na nájezdy.
V ostatních utkáních vítězilo, většinou se
značným brankovým rozdílem.
Hlavním důvodem pro vytvoření tohoto týmu je pokračování v tradici, kterou
poděbradský hokej má a ukázat malým
hokejistům cíl. Je nutné, aby měli nějaké
vzory, aby měli na koho se chodit dívat
a komu fandit. Během 3 - 4 let by zde
již pomalu mohli hrát první poděbradští
odchovanci.
Jednateli Hockey Clubu Poděbrady jsou
v současné době Petr Fiala, David Kubát
a Milan Hněvsa.
Cílem vedení klubu je obnovit činnost
hokeje v Poděbradech v plné šíři – od
E
F
G
H
I
J
K
Vodorovně:
A – Druh náušnice; bodlinatý savec.
B – Část těla; menší literární útvar; sídlo u Londýna. C – Z tohoto důvodu; staroskandinávský bůh; nosit (na hromadu).
D – Slaná minerálka; nevýrazně; hmit;
spojka. E – Zájmeno osobní; druh palmy;
dřívější pojmenování Itala; druh tance.
F – TAJENKA. G – Kastrovaní býci;
cizokrajná rostlina s dužnatými listy; spolek; karetní barva. H – Německy „když“;
slovní závazek; škorpion; příslušník vojenské jízdy (u-). I – Cvakat; leknutí; čisticí
prostředek. J – Egyptský bůh slunce; virové kožní onemocnění; synova manželka.
K – Ruské ženské jméno; peskované.
Nápověda: DRANA; MAL; OLLA; ON
Svisle:
1 – Nač; tlumok. 2 – Hra; španělská
polévka. 3 – Část saka; jísti sladkosti.
4 – Druh květenství; domácí hlídači;
pře. 5 – Mužské jméno (19. 5.); německy „krát“; Sarmati. 6 – Dětský pozdrav;
zbavit rmutu; přízvisko komika Lloyda.
7 – Žokejova potřeba; sojové zrno; krkonošská řeka. 8 – Světadíl; všechno; mrtvice (dř.). 9 – Pouze; zastarale klih; jaká.
10 – Zavýsknutí; emotikon; chem. zn.
stroncia. 11 – Partner nevěsty; kód evropské měny; podagra. 12 – Dílčí rozpočet; zkr.
bývalé tajné policie; radioaktivní prvek.
13 – Rozvětveně; nesmělé. 14 – Obloha;
popínavá rostlina. 15 – Druh; části domu.
Autorka: Iva Böhmová
dětí, přes dorost až po dospělé. Tedy do
té podoby, která zde byla před uzavřením
hokejové haly v roce 1992. Poděbradští
hokejisté doufají, že je v této jejich činnosti výrazněji podpoří i město, které se
ke sportovcům zatím chová dost macešsky. Věří, že nové vedení města vzniklé po
letošních podzimních volbách bude sport
a tedy i lední hokej podporovat podstatně
více. Protože jim není lhostejný další vývoj
a osud poděbradského sportu, rozhodli se
členové vedení Hockey Clubu Poděbrady
aktivně vstoupit do komunální politiky
a kandidovat v letošních volbách.
Ing. Petr Fiala
Pozvánka
Hockey Club Poděbrady upozorňuje všechny rodiče dětí narozených
v letech 2004, 2005, 2006 na pořádání
každoročního náboru do hokejové přípravky.
Nábor se bude konat v sobotu 4. 9.
2010 od 9.00 do 11.00 hod. na zimním
stadionu v Poděbradech.
Záštitu nad ním převzal bývalý hokejový reprezentant Československa
a kapitán pražské Sparty Karel Holý.
V rámci této akce budou moci malé
hokejové naděje shlédnout ukázkový
zápas poděbradské přípravky, vyzkoušet bruslení pod vedením hokejových
trenérů a vyfotit se v poděbradském
dresu s internacionálem K. Holým.
Sokol – živé společenství
Poděbradský Sokol slaví v říjnu 20. výročí znovuustavení své organizace a navrácení sokolského majetku. Při této příležitosti pořádá výstavu Sokol – živé společenství, na kterou srdečně zve poděbradskou veřejnost.
Výstava se koná l. – 30. října v Turistickém a informačním centru (TIC), vedle
radnice. Součástí výstavy budou i ruční práce poděbradských sokolek s názvem
PĚKNÝ PODZIM. Vernisáž výstavy – 1. října v 15 hodin. Běžně přístupná bude
výstava od 9.30 do 17.00 hod.
Poděbradský Sokol je živým společenstvím lidí, které spojuje láska k pohybu
a láska k vlasti. Zavazuje k tomu i sokolská tradice, která sahá až do let před vznikem Československé republiky, vč. účasti
sokolů v legiích, které se zbraní v ruce
bojovaly za svobodu Čechů a Slováků
v první světové válce.
Těžiště činnosti je v práci s mládeží. Začíná to v oddíle všestrannosti, který vede
cvičitelka Věra Doležalová. Tam děti získávají základní pohybové návyky a vlastnosti (rychlost, sílu, vytrvalost, obratnost)
a také pohybovou kázeň. To všechno
budou potřebovat v běžném životě, ale
i v případné návazné sportovní specializaci. (Pohyb je základní vlastností každé
D
PN
živé hmoty a také základní podmínkou
k jejímu rozvoji. Bez pohybu není život.)
„Vlajkovými loděmi“ poděbradského
Sokola jsou oddíly sportovní gymnastiky (Ing. Radek Kodeš) a aerobic (Monika Sobotková). Mají nejvíce členů a také
nejlepší sportovní výsledky. Specifické,
spíše zdravotní všestrannosti se věnují
také oddíly žen a mužů. Jejich činnost lze
nazvat s nadsázkou brzda stárnutí.
Svoji mateřskou základnu má v poděbradském Sokole i řada dalších oddílů.
Zveme vás nejen na výstavu, ale i na cvičení v našich oddílech. Na výstavě, zvláště na její vernisáži, můžete obdržet všechny podrobné informace.
Dr. Josef Bubeník
Skvělé tenisové výsledky
Poděbradští sourozenci Anna (1996) a Michael (1999) Vrbenští sice hrají za jeden
z nejlepších českých tenisových klubů Spartu Praha, ale poděbradskému tenisu
stále pomáhají k výborným výsledkům v soutěžích družstev.
Anna Vrbenská se navíc letos stala přebornicí Prahy v kategorii starších žákyň,
a tím se také nominovala na Mistrovství
České republiky do Jablonce nad Nisou.
Vybojovala skvělou bronzovou medaili
ve dvouhře i ve čtyřhře a stabilně patří
mezi TOP 10 žákyň v České republice.
Mladší bratr Michael Vrbenský zdatně
kráčí ve stopách sestry a na Mistrovství
ČR tenisových družstev mladších žáků
ČR v Jihlavě vybojovali se svým týmem
ze Sparty dokonce zlaté medaile.
K výborným výsledkům nejen těchto
dvou mladých poděbradských tenistů
přispělo zkvalitnění tréninkových podmínek v podobě nové přetlakové tenisové
haly, která nabízí lepší možnosti celoroční sportovní přípravy naší talentované
mládeže.
(ll)
2. září 2010
Fotbal
Z důvodu malého počtu dětí v kategorii
mladších a starších žáků pro letošní ročník
došlo k sloučení kategorií. A tak se můžete
dostavit na zápasy sloučeného mužstva
žáků v neděli 5. 9. na nymburské hřiště od
10.00, kde přivítá Poděbrady celek AFK
Nymburk v rámci soutěže I. A třídy žáků B. Následující utkání sehrají Poděbrady na domácím stadionu 12. 9. od 10.00
proti Českému Brodu. Soutěž dorostenců
I. A třída dorostenců B, v Poděbradech
hraje třetí kolo 4. 9. od 10.15 s celkem
Brandýs/Stará Boleslav. Podrobný rozpis
soutěží žáků a dorostenců naleznete na
www.fotbal.cz v záložce Domácí soutěže/
Kraje a okresy/Středočeský kraj/ a následně
vyberete ze seznamu soutěží vámi hledanou.
Utkání, kde nakonec štěstí bylo naděleno domácím, se sehrálo na hřišti Radimy. Domácí celek se ujal vedení a před
koncem poločasu přidal třetí gól. Borci
z Bohemie Poděbrady se však s výsledkem nehodlali smířit a v první minutě
nastavení poločasu číslo 1 snížili na 3:1.
Po poločase tým hostů zabral a v 76. minutě bylo vyrovnáno. Ovšem soupeř chtěl
vítězství, a tak 8 minut před koncem dokonal hattrick domácí Havránek a minutu
před koncem svůj druhý gól přidal Hovorka. Bohemia tak odjela z prvního utkání
poražena. Další utkání na domácím hřišti
bylo aspoň za bod. Benešov B ani domácí
celek nenabídli celkově zajímavé utkání,
a tak se rozešli smírně 0:0. Poděbradům
patří průběžné 12. místo.
Golf
Poděbrady tour IV. s podtitulem Pilsner Urguell Cup se uskutečnila 24. 7.
a sehrála se v následujících kategoriích:
0 - 9.4 HCP, 9, 5 - 26, 4 HCP a 26, 5 54 HCP, kdy HCP je tzv. HANDICAP
a vyjadřuje úroveň hráče. Začátečníci
mají po složení zkoušky golfové způsobilosti přiděleno HCP 54. Pokud zahrajete na turnaji lepší výsledek, než je vaše
současné HCP, pak se váš handicap zlepší
a naopak. V první kategorii se umístili
na stupních vítězů domácí hráči. První
byl Jaroslav Vavruška se skóre 85 ran,
následně Karel Holeček s 89 ranami
a Patrik Kodeš s 91 ranami. V druhé
kategorii byl první Petr Kysela (GCBBS)
se 75 ranami a za ním se seřadili Radek
Zych s 80 ranami a Oldřich Langer
s 81 ranami. Poslední kategorii vyhrál
Tomáš Konrád, druhé místo bral Roman
Plecitý a třetí místo Tomáš Přikryl (GCHOS). Téměř měsíc poté přišel na řadu
pátý díl s podtitulem JDK Cup (pozn.
red. skóre hráčů nebylo v době uzávěrky
známo), kdy první místo v kategorii 1 bral
Dušan Suchánek, kategorii 2 vyhrál Přemysl Sedlák a v poslední kategorii bral
vítězství Jiří Křivský.
Hokej
Hokejisté HC stadion Poděbrady se chystají na následující ročník Krajské ligy.
Na klubový web byly vloženy informace
o stavu kádru a rozpis přípravy. Základ
týmu zůstane tak, jak ho diváci znali
v minulé sezóně s tím rozdílem, že svoji kariéru ukončil Petr Fiala. V případě
nutnosti doplnit kádr by za celek stadion
mohli nastoupit i hráči juniorů Kolína
a Nymburku, s jejichž trenéry probíhají
jednání o střídavých startech. Brankářem
číslo jedna zůstává Jakub Král. V rozmezí
29. 8. až 2. 9. proběhly tréninky na ledě
a v neděli 5. 9. můžete navštívit přátelské
utkání proti týmu HC Žabonosy, jehož
start je naplánován na 18.00.
(jan)
Poděbradské noviny Vydavatel KIC Poděbrady s. r. o., IČO 26421666, redakce: Mgr. Vladimíra Stejskalová, korektury a grafická úprava: Jitka Niebauerová. Redakční rada a stálí spolupracovníci: MgA. Čestmír Církva,
Milan Čejka, Karel Liška, Jakub Nesvadba, Miloš Novák, Lucie Procházková, Ondřej Průša, Jaroslav Richter, Lucie Škarvadová, Delie Šťastná. Inzerce: [email protected]
Adresa redakce: Poděbradské noviny, Jiřího náměstí 1/1, 290 01 Poděbrady, telefon: 325 612 505, www.ipodebrady.cz, e-mail: [email protected]
Tisk: Tiskárna Petr Pošík. Registrační číslo: MK ČR E 10868* Příští číslo vyjde ve čtvrtek 7. 10. 2010.
Download

Prodluž si život – buď aktivní! - Kulturní a informační centrum