Obecná onkologie, specifikace nádorových onemocnění
- nádor není ložisko cizího patogenu, který se dostane do těla zvenku, ale vlastní buňka, která se
„zblázní“, z vlastní buňky se stane parazit
- ve všech buňkách je stejná genetická informace, určuje, zda se buňka dělí apod. – nádorová buňka
se začne dělit nekontrolovatelně
- nejčastěji vzniká ve tkáních, jejichž buňky se rychle dělí, často obnovují (1. kůže – největší orgán,
vystavena vnějšímu prostředí; 2. střevo – 1x měsíčně se všechny buňky vymění; 3. krev)
- nádor si bere živiny na úkor jiných tkání (= vyhublost pacientů)
Základní dělení nádorů:
 solidní nádory (hmatatelné)
-
benigní (neškodí, pomalý růst, nebo se růst zcela zastaví, nešíří se krevním oběhem –
nemetastazuje; např. tukové útvary apod.)
maligní (rozdíl je v agresivitě)
 hematologické malignity (nehmatatelné, onemocnění krvinek, leukemie apod.)
-- sporadické nádory (nejsou geneticky podmíněné)
 familiární nádory (dědičné na 100 % - zděděná dispozice - nebo na > 100 % - zděděné riziko)
Výskyt nádorových onemocnění v populaci:
děti:
-
nejčastěji hematologické malignity (leukémie – mnoho typů, mnoho prognóz)
nejčastější solidní nádory u dětí: neuroblastom (cca 30 nových případů ročně v ČR), nádor
mozku (250)
80 % dětských nádorů je léčitelných (uzdraví se 8 dětí z 10); u dětí je vždy prognóza
solidního nádoru horší
v ČR jsou 2 centra pro léčbu solidních nádorů u dětí: Praha (Motol), Brno a 9 center pro
léčbu hematologických onemocnění
nádor roste rychle, změny začínají zpravidla už v prenatálním období, po narození může
dojít k dalším změnám a rychlému propuknutí onemocnění
růst dítěte = větší dělení buněk = náchylnější ke změnám
nádory u dětí nepřipomínají normální tkáň (jako u dospělých), jsou to zárodečné buňky (=
agresivnější
dospělí:
-
nejčastěji solidní nádory
růst nádoru do fáze, kdy začne dělat problémy, trvá cca 10 let
nejčastější solidní nádory u dospělých:
-
-
muži: 1. karcinom tlustého střeva; 2. karcinom plic (cca 5 000 nových případů ročně v
ČR)
- ženy: 1. karcinom prsu (6 500); 2. karcinom tlustého střeva; 3. karcinom plic (dřív se u
žen prakticky nevyskytoval, u mužů počet stagnuje)
8 000 nových případů ročně s karcinomem tlustého střeva (ženy + muži)
50 000 nových případů onkologických onemocnění ročně
počet nemocných stoupá X méně jich umírá
u dospělých se snižuje věk vzniku onkologických onemocnění (cca 35 let), příčina neznámá
léčba je finančně náročná – nemocní jsou dlouhodobě nebo trvale výdělečně nečinní X
léky vyvíjejí soukromé společnosti, které se na ní snaží vydělat
Vznik nádorů:
 fyzikální faktory (radioaktivní záření)
 biologické faktory (biologické karcinogeny = viry; stále probíhají výzkumy, způsobují některé
leukemie, lymfomy a gynekologické nádory (HPV), lze proti nim očkovat)
 chemické faktory (karcinogeny)
Pozn.:
-
zprávy v médiích jsou přehnané nebo nesmyslné, i dopady Černobylu jsou nadhodnocené
existuje 15 potvrzených karcinogenů, ohrožení představuje ale jejich dlouhodobé a intenzivní
vystavení
Léčba:
1. radioterapie
-
v intenzivní podobě záření buňky zabíjí, paprsek se zaměří na nádor
nádory jsou buď radiosenzitivní nebo radiorezistentní (odolné vůči záření)
gamanůž: stovky paprsků z různých stran (samy o sobě nepoškodí zdravou mozkovou
tkáň), setkají se v místě nádoru
mrtvé buňky se rozpadnou na malé části a imunitní systém je zlikviduje, v ideálním
případě zbyde jen jizva
2. chirurgická léčba
-
lze použít jen na solidní nádory v nízkém stupni vývoje, co nemetastazovaly a na benigní
nádory
3. chemoterapie
-
-
chemoterapeutika = buněčné jedy; řada z nich jsou karcinogeny – může vést
k pozdějšímu vzniku dalších (sekundárních) nádorů odlišného typu, které se mohou
projevit po letech (u 65 člověka to nevadí, u dítěte ano); sekundární malignita má vždy
horší prognózu než primární X priorita je záchrana pacienta nyní, bez ohledu na další
důsledky + pacientům se o nich neříká
nádorové buňky se rychle dělí a jsou na chemo. citlivější
zabíjí i zdravé buňky
-
vedlejší účinky: nausea, zvracení (zabíjí buňky střevní sliznice + stimuluje mozkové
centrum zvracení), alopecie (zabíjí vlasové buňky)
4. biologická (cílená) léčba
-
-
-
léčba cílená jen na nádorové buňky
rozdíl mezi zdravou a nádorovou buňkou je malý; tato léčba se aplikuje, pokud se u
nádorových buněk potvrdí určitý typ (tvaru) receptorů – podávají se selektivní
chemoterapeutika
výzkum trvá již 40 let
léčba je mimořádně drahá, aby se pokryly náklady na výzkum (pro 1 pacienta stojí cca 3
miliony dolarů ročně, vývoj jednoho léku stojí cca 7 miliard dolarů); na nový lék je patent
7 let, poté jej mohou začít vyrábět i další farmaceutické společnosti a cena jde dolů
lze použít jen na pacienty s urč. receptory – pokud se potvrdí, v ČR dostane tuto léčbu
každý takový pacient (v USA jen ten, kdo si ji může zaplatit)
Prevence:
-
očkování (zatím existuje jen proti HPV – 2 typy vakcín; typů viru HPV je cca 70, vakcíny
pokryjí ty nejčastější)
Download

Obecná onkologie, specifikace nádorových onemocnění