Astma
Chronické zánětlivé alergické onemocnění dýchacích cest
Bronchiální astma
Test kontroly astmatuTM
lékárna
Předmluva
Bronchiální astma
Astma, starším názvem průdušková záducha, je nemoc, o níž se opakovaně
mluvilo, mluví a mluvit bude i v budoucnosti. Zatím se nepodařilo ji vyléčit,
ve většině případů ale umíme navodit stav, který pacienta nějak významně
neomezuje v jeho aktivitách. Každoročně na toto téma vychází v odborné i
laické literatuře mnoho článků, publikací, choroba je zmiňována v médiích
a konají se o ní regionální sympózia, národní konference i mezinárodní
kongresy. Na rozdíl od astmatiků zdraví lidé nikdy nezažili pocit nedostatku
kyslíku, dobře tolerují fyzickou námahu i duševní stresy, nevadí jim změny
počasí, vůně květin a jejich pyly, kontakt se zvířaty, prašné prostředí.
Přitom na celém světě milióny astmatiků vědí, co to je, nemít možnost
normálně dýchat. A právě pro ně je zapotřebí vydávat knížky, jako je tato.
Její autorkou je lékařka – pneumoložka, která má velké zkušenosti s péčí
o takto nemocné. Ráda se proto o ně podělila, ráda vydává svědectví o
tom, jak s nemocí bojovat, jak nad ní vyzrát. Jde to, jen se nedat!
Na tomto místě musím zmínit svoji 92letou maminku, která je od
svého mládí těžká astmatička. Zvláště dříve na tom byla velmi
špatně, pamatuji se, že když jsem byl malý, probděla mnoho
nocí, kdy se dusila, několikrát ročně byla hospitalizována, léčena
v nemocnici infúzemi a kyslíkem, absolvovala pobyty v lázních. Protože
tenkrát neexistovala dnešní moderní antiastmatická inhalační léčba,
skončila na hormonech v injekční formě, které musí dostávat celoživotně.
Má odvápněné kosti, deformity páteře, měla žaludeční vředy, hůře vidí.
Přesto se dožila vysokého věku. Naučila se s nemocí žít. Dnešní astmatici
jsou na tom podstatně lépe, obtížně léčitelnou formu nemoci má jen velmi
malé procento nemocných, na astma se u nás už v dětství neumírá. Máme
široké spektrum účinných léků, existuje dostatek možností, jak nemoc
diagnostikovat, jak rozpoznat rizikové faktory vedoucí ke vzniku obtíží.
To však ale samo o sobě nestačí. Každý astmatik by měl ke své chorobě
přistupovat zodpovědně, respektovat rady svého lékaře, spolupodílet se
na léčbě, vzdělávat se, nevzdávat se, když se léčba přechodně nedaří,
prostě se naučit s nemocí žít. Tak, jak to dokázala ta výše zmíněná stará
paní, díky níž jsem na tomto světě, a proto mohu také vzhledem k mé
profesi pomáhat lidem s astmatem.
Přeji Vám příjemné počtení a také to, abyste se poučili a třeba i ponaučili.
Bronchiální astma je onemocnění, jehož výskyt se pozvolna
celosvětově zvyšuje především v dětské populaci. Odhaduje
se, že astma má asi 300 miliónů lidí na světě. V České
republice se pro tuto chorobu léčí asi 800 tisíc osob. Jedná
se o chronické zánětlivě alergické onemocnění dýchacích
cest. Není vyléčitelné, ale léčbou je možné jeho průběh
ovlivnit natolik, že pacientovi nečiní výraznější potíže.
Úvod
Bronchiální astma postihuje osoby všech věkových skupin po
celém světě. Jedná se o chronické, zánětlivě alergické onemocnění
průdušek. Příčiny vzniku bronchiálního astmatu nejsou přesně
určeny. Je známa řada rizikových faktorů životního prostředí
a samotného jedince, které podporují teorii o souběžném působení těchto
vlivů. Velkým rizikem pro rozvoj onemocnění je alergie, alergická rýma,
výskyt alergického onemocnění v rodině. Nemalou roli hraje expozice
škodlivým látkám v řadě povolání. Jedná se především o vliv pesticidů,
Příznaky
parfémů,
enzymů, aromatických látek, pryží. Nárůst počtu astmatiků
v posledních
desetiletích současně s rodinným výskytem svědčí i pro
Příznaky onemocnění jsou způsobeny zúžením průsvitu průdušek. Ty reagují na alergigenetický
základ
nemoci,
dálehlenu
ovlivněn
řadou
vlivů
podnětů
cké, ale i další podněty
otokemkterý
sliznice, je
tvorbou
a stažením
hladkých
svalů a
dýchacích cest.
Jedná se především
o neurčité
pocity tísněindividuální
a svírání na hrudi,
kašel a záchvaty
životního
prostředí.
Tím lze zčásti
i vysvětlit
odlišnosti
odpovědi
kašle.astmatu.
Často dochází k zhoršení dýchání a pocitu dušnosti v klidu, v noci, nad ránem nebo
na léčbu
na počátku tělesné zátěže. Nejzávažnějším příznakem je astmatický zánět doprovázený
hvízdavým dýcháním s pískoty.
Doc. MUDr. Vít Petrů, CSc
Diagnostika
02
K stanovení správné diagnózy bronchiálního astmatu je třeba podrobně vyhodnotit
osobní údaje pacienta a jeho potíže. Je třeba zjistit, kdy k příznakům dochází, zda je
souvislost s pobytem v určitém prostředí, zaměstnání, přírodě, závislost na stravě. Dů-
03
Příznaky
Astmatický záchvat
Příznaky
onemocnění
jsou
způsobeny
zúžením
průsvitu
průdušek. Ty reagují na alergické,
ale i další podněty otokem
sliznice, tvorbou hlenu a stažením hladkých svalů dýchacích
cest. Jedná se především o neurčité pocity tísně a svírání na hrudi, kašel
a záchvaty kašle. Často dochází k zhoršení dýchání a pocitu dušnosti v
klidu, v noci, nad ránem nebo na počátku tělesné zátěže. Nejzávažnějším
příznakem je astmatický zánět doprovázený hvízdavým dýcháním s pískoty.
Bronchiální astma je chronické onemocnění, u kterého dochází ke
změnám v jeho projevech. Jsou období, kdy je pacient zcela bez potíží a
má pocit, že je zdravý a bez onemocnění. Tato situace může být vystřídána
obdobím zhoršení. Nejčastěji je tato změna charakterizována kašlem,
který je dráždivý s obtížným nebo váznoucím odkašláním.
Diagnostika
Dále navazuje zhoršení dechu, záchvaty dušnosti i v klidu. Takové vzplanutí
nemoci se nazývá exacerbace. Nejčastějšími příčinami bývá expozice
konkrétním alergenům, zvýšená koncentrace chemických zplodin, virové
respirační infekty, opomenutí pravidelné protizánětlivé léčby. Průběh bývá
horší a dlouhodobější, pokud je pacient ještě kuřák.Antibiotická léčba,
kterou někdy nemocní dostávají, bývá zcela bez účinku. Pokud se obvyklou
úlevovou léčbou nepodaří příznaky odvrátit, potíže trvají déle než 24 hodin
a mohou se ještě stupňovat, hovoříme o astmatickém záchvatu. Pacienti
jsou dušní i v klidu, nejsou schopni hovořit. Dýchání je doprovázeno
slyšitelnými pískoty, pokašláváním. To je již vážný stav, který vede k
dechové nedostatečnosti a vyžaduje urgentní lékařskou pomoc a péči.
K stanovení správné diagnózy bronchiáního astmatu je třeba podrobně
vyhodnotit osobní údaje pacienta a jeho potíže. Je třeba zjistit, kdy k příznakům
dochází, zda je souvislost s pobytem v určitém prostředí, zaměstnání, přírodě,
závislost na stravě. Důležité jsou informace o kuřáctví, chovu domácích
popadnout
při zpěvu
dech
zvířat, výskytu jiných Operní
chorob, pěvec
včetněnemohl
alergické
rýmy či kožního
ekzému.
Alexander,
61 let
Lékař pak provede klinické
vyšetření.
Velmi důležité je vyšetření plicních
funkcí – tzv. spirometrické vyšetření, při kterém se vyšetřují objemy vzduchu
Asi u 5-10 % pacientů je zajištění a léčba bronchiálního astmatu obtížná. I
Operní
zpěv
je
můj
celý
život.
Žil
a
vystupoval
jsem
v
Rusku,
po
celé
Evropě,
až jsem
se
v dýchacích cestách a rychlost jejich výdechu. Vyšetření vydechovaného
přes
nasazenou
maximální dostupnou léčbu včetně systémové hormonální
nakonec
usadil
v
Praze.
Jako
profesionální
zpěvák
jsem
nikdy
nekouřil
ani
nepil
alkohol.
oxidu dusnatého poskytuje informaci o aktivitě alergického zánětu v
terapie se příznaky onemocnění prakticky vyskytují každodenně. Dochází
Od 30 letsklípcích.
jsem sice trpěl
alergickou rýmou,
nikdy jsem se
však neléčil. Problémy
nasta- zhoršením choroby a zhoršení dechových funkcí. Tento stav
dýchacích cestách a plicních
Jednoduchým
vyšetřením
a inhalací
k častým
ly
až
před
třemi
lety,
kdy
začal
narušovat
moje
operní
vystoupení
dráždivý
kašel.
Často
úlevového léku lze zjistit, zda se zúžené průdušky mohou uvolnit. Při
se označuje
jako obtížně léčitelné astma a vyžaduje sledování pacienta
jsem
při
zpěvu
doslova
lapal
po
vzduchu
a
bál
se,
že
mě
přepadne
záchvat.
Až
v
plicní
podezření na bronchiální astma se může provést tzv. bronchoprovokační
na specializovaných pracovištích. U těchto nemocných je často nutná i
ambulanci
zjistili, že jde
o astma. Zpěv
je pro mě toa nejdůležitější,
proto se řídím
radami
test, při kterém se může
prokázat
dráždivost
průdušek
vyvolat stav
nemocniční
péče s ohledem na vážnost stavu.
lékaře a dodržuji léčbu. Každé ráno a večer užívám léky a chodím na pravidelné kontroly.
podobný bronchiálnímu astmatu. Jiným typem zátěžového vyšetření je
bicykloergometrie. Můj hlas je zase jako zamlada, po kašli či dechové tísni ani stopy.
Ta se používá k průkazu reaktivity
průdušek především u dětí.
Nezbytnou součástí vyšetřovacího
programu je dále alergologické
vyšetření ke zjištění a průkazu
alergenů, které mohou působit
jako „spouštěči“ astmatických
projevů. Bronchiální astma je
klasifikováno dle závažnosti a četnosti potíží pacienta do čtyř stupňů.
Podle tohoto rozdělení
lékař sestavuje
dlouhodobý
léčebný plán.
Opak
hospodě,
naraženém
sudu a astmatu
Pavel, 45 let
04
Provozovat hospodu je radost, ale i velká starost. Když jsem ji v naší vesnici otevřel, netušil jsem, že tam budu trávit celé dny i noci sedm dní v týdnu. Po roce jsem začal cítit
slabost a špatně se mi dýchalo. Přičítal jsem to přepracování a také věčně zakouřenému
Závěr
Léčebný program má jasný úkol: omezit výskyt typických příznaků onemocnění a zmírnit potíže pacienta tak, aby mohl vést normální život. Podstatná a velmi důležitá je
dobrá spolupráce pacienta. Pokud pacient zná situace, kdy dochází k provokacím kašle
a dušnosti, je třeba se těmto okolnostem vyhýbat. Důležité je i vyhledávat zdravé životní prostředí a odstranit známé dráždivé podněty a alergeny. Nejčastější, nejúčinnější
05
Léčba
Cíl léčby
Bronchiální astma je onemocnění, které není vyléčitelné, ale je
možné jeho příznaky minimalizovat. Cílem léčby je dosáhnout
takové kontroly nad astmatem, aby u pacientabyly zachovány
normální plicní funkce, mohl vykonávat normální fyzickou aktivitu
a zároveň byl výskyt typických příznaků minimální. Vhodné je i
vyloučit nežádoucí účinky podávaných léků. Preparáty používané
v léčbě astmatu se dělí na 2 základní skupiny. Léky dlouhodobě
působící – udržovací, které zajišťují kontrolu nad astmatem. Jedná
se o protizánětlivou preventivní léčbu. Léky rychle a krátkodobě působící
– úlevové - napomáhají okamžitému ovlivnění příznaků choroby.
Sestavení léčebného programu je záležitostí individuální a tento trend
dobře vystihuje slogan „léčba šitá na míru“. Základní přípravky léčby
představují inhalační kortikosteroidy, které potlačují alergickou složku
zánětu. Jejich dávkování je u každého pacienta individuální. Cílem je
potlačit typické příznaky onemocnění. V poslední době je preferováno
současné podávání kombinace inhalačního kortikosteroidu a dlouhodobě
působícího léku, který uvolňuje zúžené průdušky. Tato kombinace má
několik výhod. Zajišťuje lepší kontrolu astmatu a pro pacienta je výhodné
podání 2 léků v jedné dávce. Pokud tato léčba nezajistí bezpříznakový
průběh choroby, jsou podávány další léky, které potlačují alergické projevy
onemocnění a uvolňují dýchací cesty. Zvláštní postavení v léčbě mají
tzv. úlevové léky. Jejich použití při potížích dovede rychle a krátkodobě
v rozsahu 4-6 hodin zmírnit příznaky nebo oddálit astmatický záchvat.
Je třeba, aby první příznaky kašle a záchvatů dušnosti zvláště v klidu
nebyly podceňovány. V případě, že je úlevový lék užíván denně, znamená
to, že je třeba upravit a posílit dlouhodobou protizánětlivou léčbu, která
není v tomto případě dostačující. Úlevový lék by neměl být použit více
než 4x denně v celkovém počtu maximálně 8 dávek. Pokud je nutné
jeho častější užití, je třeba urychleně vyhledat lékařskou pomoc. Může
dojít k závažnému zhoršení celkového stavu a hospitalizaci. Pokud již
dojde k projevům astmatického záchvatu, je třeba včas užít úlevový lék,
a pokud nedojde k zlepšení dušnosti, inhalaci léku po 20 minutách
opakovat. Je nutné opustit prostředí, kde dušnost vznikla a které může
mít nepříznivý vliv na další průběh zdravotního stavu. Když po opakovaném
použití úlevové léčby nedojde k zlepšení nebo je zlepšení jen krátkodobé,
je třeba včas vyhledat lékařskou pomoc.
• Žádné denní a noční příznaky astmatu.
• Žádné omezení životních aktivit a fyzické zdatnosti.
• Žádné záchvaty dušnosti a kašle.
• Minimální potřeba úlevových léků - maximálně 2x do týdne.
• Udržet hodnoty ventilačního plicního vyšetření v normálních
hodnotách.
06
Závěr
Léčebný program má jasný úkol: omezit výskyt typických
příznaků onemocnění a zmírnit potíže pacienta tak, aby
mohl vést normální život. Podstatná a velmi důležitá je
dobrá spolupráce pacienta. Pokud pacient zná situace, kdy dochází
k provokacím kašle a dušnosti, je třeba se těmto okolnostem
vyhýbat. Důležité je i vyhledávat zdravé životní prostředí a odstranit
známé dráždivé podněty a alergeny. Nejčastější, nejúčinnější
a nejvhodnější je inhalační léčba. Tímto způsobem se dosáhne vysoké
koncentrace léku v dýchacích cestách. Působí jako „ochranný film“
chránící před četnými dráždivými alergickými podněty, které se dostávají
do dýchacích cest. Důležitým předpokladem této léčby je správná volba
inhalační pomůcky a správná inhalační technika, kterou pacient dobře
zvládne. Stejně tak je i nutné dodržovat léčebné doporučení, které vydal lékař.
V případě, že i přes tato opatření dochází k zhoršování potíží, je nutné
ihned se dostavit na kontrolu.
Shrnutí
• Navštěvujte pravidelně svého lékaře, i když nemáte typické potíže.
• Nepodceňujte žádné příznaky.
• Pokud musíte denně používat úlevový lék, je nutné upravit vaši
dlouhodobou léčbu.
• Vyvarujte se pobytu v prostředí, které vyvolává zhoršení vašeho stavu.
• Mějte vždy po ruce potřebnou zásobu léků pro léčbu astmatu.
07
Test kontroly astmatu
Test kontroly astmatu je mezinárodně standardizovaný písemný
test. Test, který vám bude pomáhat zhodnotit, zda máte při
současné léčbě astma pod kontrolou a vašemu lékaři bude
přesnějším ukazatelem, zda je třeba léčbu upravovat, dávky léků
zvyšovat, snižovat nebo zda je dokonce možné jejich podávání
přerušit. Společný výsledek bude o to lepší, o co budete společně
v pravidelném používání testu důslednější a přesnější. Nebudete
společně prožívat situace, kdy si nebudete moci vzpomenout, jak to
vlastně bylo.
• Test je určený pacientům od 12 let. Otázek je celkem pět.
• U každé otázky zakroužkujte příslušný počet bodů, který je u vámi
zvolené odpovědi. Odpovídejte co nejpřesněji a nejpravdivěji.
• Součet bodů ze všech odpovědí v zelených okénkách vám dá celkový
výsledek neboli ASTMA SKÓRE, které ukazuje úroveň kontroly nad
vaším astmatem.
• Výsledek 25 bodů potvrzuje, že za období posledních čtyř týdnů bylo
„astma pod kontrolou“.
• Výsledek 20–25 bodů ukazuje, že máte „astma pod částečnou
kontrolou“.
•Výsledek méně než 20 bodů ukazuje, že máte „astma pod
nedostatečnou kontrolou“.
Astma je celoživotní onemocnění a naším společným cílem je, abychom
dosáhli nad astmatem kontrolu a aby nemoc ovlivňovala váš život co
nejméně.
Rady k vyplňování Testu kontroly astmatu
1. Po jak dlouhou dobu za poslední 4 týdny vám astma bránilo v běžné činnosti v
práci, ve škole nebo doma?
PO CELOU DOBU = vinou příznaků astmatu jste nemohli vykonávat žádnou činnost v
práci, ve škole, doma. Astma vás zcela omezilo v jakékoli činnosti. Pokud stav trval po
celou dobu 4 týdnů, je bodové hodnocení nejnižší – 1 bod
08
VĚTŠINU DOBY = příznaky astmatu vás omezovaly jen v některých činnostech, ale
většinu času jste vinou astmatu nemohli vykonávat nic v práci, ve škole, doma
URČITOU ČÁST DOBY = astma vás omezovalo jen po určitou krátkou část dne a byli jste
v této době vyřazeni z některé činnosti; obtíže vás budily v noci
KRÁTKOU DOBU = obtíže byly během dne epizodické nebo v noci ojedinělé, ale v
podstatě jste mohli vykonávat všechny činnosti
ŽÁDNOU DOBU = astma vás v ničem neomezovalo, vykonávali jste všechny činnosti tak,
jako byste astma neměli
2. Jak často jste za poslední 4 týdny měl/a pocit ztíženého dýchání / krátkého dechu?
Pocit ztíženého dýchání znamená pocit nedostatku vzduchu, pocit svírání hrdla, tlak
a tíhu na hrudníku, pocity krátkého dechu nebo rychlé zadýchání se při běžné námaze
nebo činnosti.
3. Jak často vás za poslední 4 týdny probudily v noci nebo ráno (dříve, než jste
zvyklý/á), příznaky astmatu (hvízdavé dýchání, kašlání, ztížené dýchání / krátký dech,
tlak nebo bolest na hrudi)?
Jak často jste se probudili z toho důvodu, že se vám špatně dýchá, či jste se probudili
předčasně ráno s pocitem ztíženého dýchání / krátkého dechu?
4. Jak často jste za poslední 4 týdny použil/a inhalační úlevový lék (sprej)?
Úlevový lék je ten lék, který podle osobního plánu léčby užíváte, pokud máte pocit
nedostatku vzduchu, nebo se při náhlém zhoršení stavu nemůžete nadýchnout, máte
nesnesitelný pocit tlaku na hrudníku nebo velmi dlouho kašlete. V případě, že používáte
dlouhodobě kombinaci léků v jednom inhalátoru, lze některé z nich využít i jako úlevový
lék (viz osobní plán léčby).
5. Jak byste zhodnotil/a úroveň kontroly nad svým astmatem za poslední 4 týdny?
ŽÁDNÁ KONTROLA = často se vám špatně dýchá, každý den užíváte záchranný lék a
astma vás velmi omezuje přes den a v noci nebo jste museli pro náhlé zhoršení vašeho
zdravotního stavu vyhledat lékaře
ŠPATNÁ KONTROLA = těžkosti s dýcháním míváte častěji než dvakrát za týden, občas se
v noci budíte, vaše astma vás často omezuje
ČÁSTEČNÁ KONTROLA = astma vás omezuje jen občas a jen zřídka pociťujete příznaky
astmatu přes den nebo v noci
DOBRÁ KONTROLA = astma vás neomezuje, ale jen občas máte ojedinělé příznaky ve
formě ztíženého dýchání nebo dráždivého kašle přes den, ale ne v noci
ÚPLNÁ KONTROLA = nemíváte žádné projevy astmatu ve dne ani v noci a vaše astma Vás
nijak neomezuje, jako byste astma neměli
09
Poznejte stav svého astmatu - udělejte si
Test kontroly astmatu
Poznejte stav svého astmatu
1. otázka: Po jak dlouho dobu za poslední 4 týdny vám astma
bránilo ve vaší běžné činnosti v práci, ve škole nebo doma?
Po celou dobu Většinu doby
1
Určitou část
2
Krátkou dobu
3
Žádnou dobu
4
5
2. otázka: Jak často jste za poslední 4 týdny měl(a) pocit
ztíženého dýchání / krátkého dechu?
Častěji než
jednou denně
Jednou za
den
1
3x až 6x
za týden
2
3
Jednou nebo
dvakrát za
týden
Vůbec ne
4
5
3. otázka: Jak často vás za poslední 4 týdny probudily v noci
nebo ráno dříve, než jste
zvyklý(á), příznaky astmatu (hvízdavé dýchání, kašlání, ztížené
dýchání/krátký dech, tlak nebo bolest na hrudi)?
4 nebo více
nocí za týden
2 až 3 noci
za týden
1
Jednou za
týden
2
Jednou nebo
dvakrát
Vůbec ne
4
3
1x nebo 2x
za den
2x nebo 3x
za týden
2
3
1
Jednou za
týden nebo
méně
Vůbec ne
Částečná
kontrola
Špatná
kontrola
4
1
2
Dobrá
kontrola
3
Nemáte žádné příznaky, astma vás neomezuje. Pokud se
tento stav změní, navštivte svého lékaře.
5
Úplná
kontrola
4
Výsledek: 20 až 24 bodů
Zasáhli jste terč!
Vaše astma je pod částečnou kontrolou.
Váš lékař vám pomůže dosáhnout kontroly nad astmatem.
5. otázka: Jak byste zhodnotil(a) stav svého
astmatu za poslední 4 týdny?
Žádná
kontrola
Výsledek: 25 bodů
Blahopřejeme!
Vaše astma je pod kontrolou.
5
4. otázka: Jak často jste za poslední 4 týdny použil(a) inhalační
úlevový lék (sprej)?
3x nebo
víckrát za
den
25
5
Výsledek: méně než 20 bodů
Zásah mimo terč.
Vaše astma je pod nedostatečnou
kontrolou.
Poraďte se se svým lékařem, upraví vám léčebný program,
který vám pomůže dosáhnout kontroly nad astmatem.
CELKOVÝ VÝSLEDEK
10
11
Vydání publikace podpořilo MEDIFORUM,
vzdělávací a doškolovací oddělení společnosti
GlaxoSmithKline, s.r.o. a Alliance Healthcare, s.r.o.
www.alliance-healthcare.cz
www.gsk.cz
CZ/AST/0002/13
lékárna
Download

Bronchiální astma Test kontroly astmatuTM