İŞİTME
ENGELLİLER
1
İŞİTME ENGELLİLER
1
İŞİTME ENGELLİLERİN BELİRLENMESİNDE
ÖĞRETMEN GÖZLEMLERİ
I. Fizik Görüntüler ve Sağlıkla İlgili Belirtiler:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1
Sık sık kulak ağrısı
Kulak akıntısı
Sık sık kulak çınlaması, baş ve kulak
uğultularından şikayet
Bedensel devinimlerde (oturma, koşma,
yürüme) denge bozukluğu
Süreğen soğuk algınlığı
Kulak kaşıma
İŞİTME ENGELLİLER
2
II. Konuşma ve Sesle İlgili
Belirtiler:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1
Konuşmada belirli seslerin düşürülmesi ya da
değiştirilmesi
Belli sözcüklerde yanlış söyleyiş
Eklemleme dahil diğer konuşma engelleri
Sürekli olarak fısıltı şeklinde ya da bağırarak
konuşma
Konuşmada tekdüzelik
Benzer sesli sözcüklerin karıştırılması (baş boş gibi)
İŞİTME ENGELLİLER
3
III. Sınıftaki Davranışları ile
İlgili Belirtiler:





1
Dershanede birden oluşan ses
değişimlerinin farkında olmayış
Motorlu araçların gürültülerine ilgisizlik
Radyo, pikap, teyp gibi müzik araçlarını
dinlemeye karşı ilgisizlik
Sınıftaki tartışmalara karşı ilgisizlik
Konuşulanların, özellikle bazı sözcüklerin
yinelenmesini isteme
İŞİTME ENGELLİLER
4
•Konuşana belirli bir biçimde kulağını verme, bir eliyle
kulağını destekleyerek dinlemeye çalışma
•Öğretmenin ya da konuşanın sürekli olarak yüzüne
bakarak dinleme ya da izleme
•İşitebilmek için konuşana doğru eğilme ya da
uzanma
•Konuşulanları bazen işitip bazen işitmeyerek insana
“işine geleni duyuyor, işine gelmeyeni duymuyor”
izlenimini verme
•İsteklerini, meramını anlatmak için gereğinden fazla
jest ve mimik kullanma
1
İŞİTME ENGELLİLER
5
•Talimatları yanlış anlama
•Dikte çalışmalarında olağan dışı yanlışlıklar yapma
•Okul başarısında yaşına göre düşüklük
•Sık sık kulağını ovuşturma ve kaşıma
•Sessizliği seçme
•Gülmede azlık
•Okuma güçlüğü
1
İŞİTME ENGELLİLER
6
IV. Diğer Belirtiler:
•Duraksızlık
•Sabuklama
•Sürekli sinirlilik ve gerginlik
•Seslerin hangi yönden geldiğini kestirememe
•Yaptığı iş ve ödevin yansıttığından daha zeki görünme
NOT: İşitme duyarlığından şüphe duyulan öğrencilerin odyometre
ile işitme ölçümleri Rehberlik ve Araştırma Merkezleri tarafından
yapılmaktadır.
Fatih PAÇA
Zihin Engelliler Sınıf Öğretmeni
1
İŞİTME ENGELLİLER
7
Download

İşitme Engelliler (Sunum) (microsoft power point dosyası)