8 PARDUBICKO | INZERCE
deník
středa 11. února 2015
Téma Pardubického deníku: 37. ročník Mezinárodního festivalu Pardubické hudební jaro 2015
Zahajovací koncert přehlídky
je věnován i výročí železnice
Slavnostní večer se uskuteční ve čtvrtek 12. února v pardubickém Domě hudby
Pardubice – Netradiční spojení železniční tematiky a klasické hudby připravili organizátoři 37. ročníku mezinárodního festivalu Pardubické
hudební jaro pro zahajovací
koncert. Program slavnostního večera, který se uskuteční
zítra od 19 hodin v Sukově síni
pardubického Domu hudby, se
bude tematicky věnovat 170.
výročí zahájení železniční dopravy v Pardubicích.
Významná událost
„Tato událost, stejně jako
osobnost Jana Pernera, významně ovlivnila město Pardubice i celý okolní region.
Proto jsem rád, že ji dramaturgie festivalu reflektovala,“
řekl náměstek primátora Pardubic Jakub Rychtecký.
Na zahajovacím koncertě
tak zazní skladby Eduarda
Strausse s názvy Ohne Bremse (Bez brzdy) a Ohne Aufenthalt (Bez zastávky) a další
skladby s železniční tematikou, jako například hlavní
melodie filmů Most přes řeku
Kwai a Ostře sledované vlaky
či hudba známého českého
skladatele Petra Hapky.
„Téma železnice bylo především v druhé polovině 19.
století velice populární, a to i
mezi hudebními skladateli,“
sdělil Deníku umělecký vedoucí festivalu Pardubické
hudební jaro Josef Krečmer.
„Například Antonína Dvořáka bylo často vidět na pražských nádražích, jak zapřádá
odborné dialogy s muži ve
strojvůdcovských budkách.
Zvukový efekt pomalu se rozjíždějícího stroje vystihnutý
rytmickým, pomalu se zrychlujícím a posléze utichajícím
motivem je dobře patrný i v jeho slavné skladbě Humoreska, která rovněž zazní během zítřejšího koncertu,“
upřesnil Josef Krečmer.
Program Pardubického hudebního jara
11. 2. – Slavnostní zahajovací koncert festivalu – Česká Třebová
12. 2. – Slavnostní
zahajovací koncert
festivalu – Pardubice
13. 2. – Slavnostní
zahajovací koncert
festivalu – Chrudim
26. 2. – Hommage à
J. S. Bach a G. F. Händel – Pardubice
27. 2. – Hommage à
J. S. Bach a G. F. Händel – Přelouč
5. 3.
– Concerti
HLAVNÍM PARTNEREM 37. Pardubického
italiani – Holice
hudebního jara je město Pardubice.
9. 3.
– Gypsy Baroque – Pardubice
19. 3. – Prague Cello Quartet – Pardubice
1. 4.
– Velikonoční koncert – Pardubice
12. 4. – Prague Cello Quartet – Chrudim
16. 4. – Klavírní duo – Pardubice
23. 4. – Heroldovo kvarteto – Pardubice
24. 4. – Heroldovo kvarteto – Heřmanův Městec
25. 4. – Heroldovo kvarteto – Kameničky
27. 4. – Le Quattro Stagioni – Sezemice
29. 4. – Slavnostní závěrečný koncert festivalu – Pardubice
Na čtvrtečním koncertě vystoupí Komorní filharmonie
Pardubice pod vedením dirigenta Jana Kučery, jako sólisté se představí bratři Josef a
Petr Špačkovi.
Skvělý houslista
Houslista Josef Špaček (viz foto), historicky nejmladší koncertní mistr České filharmonie, je jedním z největších talentů ve svém oboru na světě.
Jeho bratr Petr Špaček je nadějný violoncellista, který
svůj nástroj studoval mimo ji-
né i na pardubické konzervatoři, ale též v Praze a Bostonu.
„Velmi oceňuji, že se pořadatelům podařilo přilákat
houslistu Josefa Špačka do
Pardubic a že bude spolupracovat s naší filharmonií. Je to
mladý člověk, který již ve
svých 28 letech velmi významně zabodoval na prestižní soutěži královny Alžběty v
Bruselu, dokonce se stal jejím
laureátem. Je nám ctí hostit v
Pardubicích zřejmě nejlepšího českého houslistu současnosti,“ poznamenal náměstek
primátora Rychtecký.
(pad)
Na festivalu se objeví
i umělci z Japonska
Mezinárodní festival Pardubické
hudební jaro:
• je významnou kulturní
událostí východočeského regionu již od roku 1982
• záštitu nad festivalem převzal ministr kultury České republiky Daniel Herman
• celkem je připraveno 16
koncertů v 9 východočeských
městech po dobu 3 měsíců
• na festivalu se představí
umělci z Japonska, Německa,
Francie, Slovenska a České
republiky
• jedním z předních hostů
bude francouzský varhaník,
cembalista a dirigent Stéphan
Béchy, nositel francouzského
rytířského řádu za umění a literaturu
• během zahajovacího koncertu vystoupí v doprovodu
Komorní filharmonie Pardubice sourozenecké duo bratří
Špačků. S fenomenálním
houslistou Josefem Špačkem,
koncertním mistrem České
filharmonie se na pódiu představí nadějný mladý violoncellista Petr Špaček
• slavnostní úvodní koncert
bude věnován výročí zahájení
železniční dopravy v Pardubicích a památce Jana Pernera (1815 – 1845), čemuž je uzpůsoben i výběr skladeb s železniční tematikou
• na festivalu se představí
také interpreti s netradičním
pojetím vážné hudby – posluchači se mohou těšit na slovenský soubor Ciganski Diabli, který patří mezi světovou
Z JAPONSKA dorazí Nozomi Nakagiri a Yuka Beppu. Foto: archiv
elitu v oblasti etno a world music, nebo na uskupení Prague
Cello Quartet, které má ve
svém repertoáru filmové melodie či hity známých kapel
pop music v úpravě pro 4 violoncella
• připomene též významná
výročí a události: 330 let od narození géniů barokní hudby
Johanna Sebastiana Bacha a
Georga Friedricha Händela a
250 let od narození českého
kantora a skladatele Jakuba
Jana Ryby.
•slavnostní zahajovací koncert festivalu připomeneme
událost zásadního významu
pro rozvoj Pardubic i širšího
regionu: zahájení železniční
dopravy v roce 1845 a rok narození i úmrtí uznávaného železničního stavitele Jana Pernera (1815 až 1845).
•37. ročník Mezinárodního
festivalu Pardubické hudební
jaro se uskuteční od 11. února
do 29. dubna 2015.
(pad)
Hudbu hodnotím podle toho, jestli se mi líbí,
říká pardubický primátor Martin Charvát
programu jsem přesvědčen, že
koncerty letošního ročníku to
dokážou.
Slovo primátora
Pardubice – Vážení příznivci
dobré hudby, festival Pardubické hudební jaro patří k tradičním akcím, které bych každému návštěvníkovi našeho
města doporučil.
Za dobu své existence prošel dramaturgickým vývojem,
který mu velmi svědčí.
Žijeme v době, kdy mnoho
tradičních akcí musí – především z finančních důvodů –
svoji činnost ukončit.
Proto je naprosto samozřejmé, že město Pardubice „naše
jaro“ finančně podporuje.
Nejsem hudební kritik, ani
znalec. Hudbu hodnotím podle toho, zda se mi líbí, jestli v
mojí duši zabrnká na tu správnou strunu. Při pohledu do
Na viděnou!
Proto Pardubickému hudebnímu jaru přeji mnoho úspěchů, aby jeho koncerty vyvolaly pocit spokojenosti a nezapomenutelného
hudebního
zážitku u všech posluchačů.
Jsem přesvědčen, že spokojení návštěvníci pak odmění
festival i jeho organizátory
svou věrností a vědomím, že
Pardubické hudební jaro posouvá kulturní úroveň našeho města každý rok minimálně o tercii výše.
Na viděnou na některém z
koncertů!
Martin Charvát
(na snímku), primátor
Statutárního města Pardubice
Hudební jaro letos nabídne nejvíc koncertů v historii
Pardubice – Nejvíce koncertů v historii konání mezinárodního festivalu Pardubické
hudební jaro se uskuteční během letošního, v pořadí již 37.
ročníku. Organizátoři připravili celkem šestnáct koncertů v devíti městech Pardubického kraje.
Špičkoví umělci
Od 11. února do 29. dubna 2015
vystoupí na východočeských
pódiích špičkoví tuzemští i zahraniční umělci.
Posluchači se mohou těšit
například na koncertního mistra České filharmonie a jednoho z nejnadanějších mladých houslistů na světě Josefa
Špačka či na rytíře francouzského řádu umění a literatury, cembalistu a dirigenta Stéphana Béchyho.
Festival navštíví také japonské klavírní sólistky Nozomi Nakagiri a Yuka Beppu
nebo unikátní soubor Collegium 1704 vedený Václavem
Luksem, který patří mezi evropskou špičku v interpretaci
barokní hudby. Při Velikonočním koncertu zazní v jejich podání velkolepý opus Johanna Sebastiana Bacha
„Velká“ Mše h moll.
Hudební festival začne
slavnostním
zahajovacím
koncertem ve čtvrtek 12. února v Pardubicích, na němž vystoupí pardubická Komorní
filharmonie s dirigentem Janem Kučerou a houslistou Josefem a violoncellistou Petrem Špačkovými.
„Bratři Špačkové jsou velmi zajímavý fenomén současné české vážné hudby. Málokdy se stává, aby dva sourozenci byli zároveň špičkovými umělci,“ sdělil umělecký
manažer Pardubického hudebního jara Josef Krečmer.
Tématem úvodního koncertu bude 170. výročí zaháje-
V koncertních sálech a památkových objektech Pardubic a okolních měst se představí umělci a soubory z České republiky, Slovenska, Japonska, Německa a Francie.
Dramaturgie festivalu nabídne jak známé skladby mistrů klasické hudby, tak i barokní hudbu či interprety,
kteří se zaměřují na netradiční pojetí vážné hudby.
Gypsy Baroque
PROGRAM GYPSY BAROQUE, který se koná ve Východočeském divadle, propojí barokní hudbu s romantismem a hudbou etnickou.
ní železniční dopravy v Pardubicích, která výrazně ovlivnila rozvoj Pardubic i celého
okolního regionu.
Ostatní koncerty festivalu
připomenou i další významná
výročí – 330 let od narození geniů barokní hudby Johanna
Sebastiana Bacha a Georga
Friedricha Händela a 250 let od
narození českého kantora a
skladatele Jakuba Jana Ryby.
Na začátku března například
zazní ve Východočeském divadle v Pardubicích program
Gypsy Baroque, který propojí
barokní hudbu s romantismem a hudbou etnickou. Dva
koncerty budou mít také mladí violoncellisté z uskupení
Prague Cello Quartet, které se
prezentuje vtipným provedením a širokým repertoárem,
jenž zahrnuje i filmové skladby nebo hity známých světo-
vých kapel populární hudby.
Na konci dubna pak festival
zakončí Symfonický orchestr
hlavního města Prahy (FOK)
pod vedením německého dirigenta
Heiko
Mathiase
Förstera s violoncellistou Tomášem Jamníkem.
Mezinárodní festival Pardubické hudební jaro pořádá
obecně prospěšná společnost
Barocco Sempre Giovane.
Záštitu nad letošním ročníkem převzal ministr kultury
Daniel Herman, Rada Pardubického kraje a Statutární
město Pardubice.
„Vstupenky v předprodeji
lze zakoupit v turistických či
informačních centrech měst,
kde se koncerty uskuteční, nebo elektronicky v síti TicketPortal,“ poznamenal mluvčí
festivalu Vojtěch Jurásek.
Kompletní program jednotlivých koncertů lze nalézt
na webu festivalu pardubickehudebnijaro.cz.
(pad)
Download

37. rocník Mezinárodního festivalu Pardubické hudební jaro 2015