Základní škola Krnov, Dvořákův okruh 2, okres
Bruntál, příspěvková organizace
Ročenka
2012
školy
2013
www.zs1krnov.cz
Školní rok jsme tentokrát zahájili 3. září a ve školních lavicích se nás sešlo celkem 331.
Ajax
I tento školní rok se druháčci jednou za měsíc potkávali ve škole s paní policistkou. Při
hodinách se dozvěděli, jak se chovat v nebezpečných situacích, ale také jak těmto situacím
předcházet.
Motýl
Prvňáčci se zase vydali na adaptační kurz. Na Motýla se
všichni těšili a taky se trochu báli, protože byli poprvé tak
dlouho sami bez maminek. Zvládli to! Stali se z nich
samostatní motýlci, už nejsou žádné housenky.
Běh naděje
V pondělí 10. září 2012 se konal tradiční Běh naděje. Po absolvování běhu si mohli žáci
vyzkoušet, jaké odpolední zájmové kroužky jim v novém školním roce SVČ Méďa nabízí.
Koloběžkové závody
Děti ve školní družině začaly
školní rok koloběžkovými
závody. Za své pěkné výkony
dostaly sladkou odměnu a ti
nejlepší také malou drobnost
a diplom.
2
Coca cola cup
Coca-Cola školský fotbalový pohár odstartoval jedenáctým
ročníkem. Protože naše škola nechce skončit jen u slov o
zdravém životním stylu, vyslala na turnaj své družstvo. Jak
vážně to s pohybovou aktivitou myslí ostatní školy Krnovska,
dokládá počet družstev - přihlásily se jen 2 krnovské školy.
Cvilínské schody
Běh do cvilínských schodů se stává na naší škole tradicí a
nutno poznamenat, že mezi žáky velmi oblíbenou. V tomto
ročníku jsme zvolili štafetové závody.
Drakiáda
K podzimu patří vítr a s ním i draci v povětří. Své draky vypustily také děti ze školní družiny.
Starší děti soutěžily o nejlépe létajícího draka. Ti nejmenší se proháněli na louce u Alberta
pro radost z pohybu a zkoušeli své dovednosti. Pro všechny byla připravena odměna.
Skřítek podzimníček
Podzimní tvoření se skřítkem Podzimníčkem, kde si děti vyrobily nádherné krmítko pro
ptáčky, mělo opět velkou účast.
3
Beseda s policií
V úterý 30. 10. 2012 naši
třídu navštívila podporučík
ČR Pavla Welnová, která si
s dětmi povídala o
dopravních značkách,
situacích na křižovatkách a
základních pravidlech
silničního provozu.
Basketbalový dvojboj
V listopadu jsme soutěžili ve střelbě ze „ šestky“ a ve člunkovém běhu spojeném
s driblinkem. Každá činnost se hodnotila zvlášť. Na nejlepší žáky a žákyně v jednotlivých
kategoriích čekaly sladké ceny.
Halloween
Dne 31. 10. proběhla v naší tělocvičně oslava Halloweenu pro děti ze 2. a 3. tříd, ale také pro
hosty - děti z MŠ Gorkého a MŠ Slunečnice. Soutěžili jsme ve
speciálních disciplínách, jako je běh s dýní, koštětem a
v masce, lovení jablíček z lavoru
s vodou, přetahování lana. Asi
nejvíce se dětem líbila disciplína,
kdy si ze své paní učitelky měly
vytvořit mumii za pomoci
toaletního papíru. Všechny děti
byly odměněny drobnými
sladkostmi, které věnovalo Sdružení rodičů školy.
Orion florbal cup
Ve dnech 15.-16. 11. naše škola uspořádala okrskové kolo Orion florbal cupu. Našim
nejlepším hráčem byl Adam Rýpar.
4
Paříž
Několik dětí z naší školy využilo
příležitost a zúčastnilo se
poznávacího zájezdu do Paříže
a Disneylandu organizovaného
ZŠ na Janáčkově ulici. Strávili
jsme dva dny v kouzelných
uličkách a zákoutích
francouzské metropole a
prohlédli jsme si nejznámější
katedrály a chrámy. Největší obdiv všech účastníků ale získala Eiffelova věž, na kterou jsme
společně vystoupili. Sladkou tečkou byla celodenní návštěva Disneylandu, ve kterém děti
navštívily různé atrakce.
Barvy a chutě podzimu
Víte, jak chutná podzim? No přece sladce. O tom se přesvědčily děti v ŠD, když si v krásné,
nové školní kuchyni připravily ovocný pohár.
Vesmírná škola
Ve dnech 26., 27. a 29. listopadu jsme v odpoledních hodinách pomáhali při akci pro děti
z krnovských mateřských školách nazvané „Vesmírná škola“. Oblékli jsme krásné masky
mimozemšťanů a své malé kamarády jsme provázeli naší školou.
5
Mikuláš
I letos se žáci z 9.A převlékli za Mikuláše, čerty a anděly.
Chodili na 1.stupni, kde převažovaly hodné děti, které dostaly
bohatou nadílku.
Vánoční rolnička
Dne 6.12.2012 se konalo už tradiční soutěžení ve zpěvu písní
vánočních a koled.
Přítomno bylo 33 zpěváčků, dětí z MŠ, žáků a žákyň 1. až 5.
ročníku.
Vánoční jarmark
Nasát vánoční atmosféru se vydaly děti školní družiny na vánoční jarmark. Prohlédly si
stánky, líbil se jim dřevěný betlém a živé ovečky. Vyzkoušely si dávné vánoční zvyky – krájení
jablíček, pouštění svíček, lití olova. Obdivovaly práci kováře a navštívily Ježíškovou poštu. Na
závěr si zazvonily zvonečkem pro štěstí.
Advent na zámku
Již tradičně jsme v letošním roce zahájili advent na zámku v Linhartovech. Prodávali jsme
výrobky našich dětí, učitelů, rodičů a přátel školy. Děkujeme všem, kteří svou účastí podpořili
studium naší adoptované dívky Snaidy z Keni.
6
Bobování
Napadl nám sníh, a tak jsme mohli vyrazit nejen stavět sněhuláky, koulovat se, ale hlavně
bobovat. Děti si do školní družiny donesly boby, sáně, lžíce, talíře a celé odpoledne věnovaly
této zábavě.
Olympiáda netradičních her
Ve středu 30. 1. 2013 začala nová tradice o setkávání
školních družin v našem okrese. Vznikla Olympiáda
netradičních her. Této akce se celkem zúčastnilo sedm
školních družin. Naše děti byly úžasné, bojovaly a nakonec
v konkurenci sedmi družin – byly PRVNÍ!!!
Futsal
Měsíc únor byl ve znamení školního kola ve futsalu. 1.
místo se tentokráte nestalo kořistí 9. třídy, ale vybojovala
ho třída 7. A. Druhé místo patřilo třídě 9. A a bronzová
příčka patří 8. A.
Karneval
Ve středu 13. února se uskutečnil tradiční, dětmi velmi oblíbený Karneval – tentokrát pod
názvem „Putování se Shrekem a Fionou“, který proběhl ve spolupráci s SVČ Méďa
7
Lyžařský zájezd
Ve dnech 2. 2. a 16. 2. 2013 se žáci 7. – 9. třídy zúčastnili jednodenního lyžařskosnowboardového zájezdu.
Recitační soutěž
Ve středu 27.2.2013 se uskutečnilo školní kolo
v recitační soutěži. Z třídních kol postoupilo 44
recitátorů. Porota měla těžké rozhodování, protože děti
velice pěkně přednášely své básně.
Beseda v knihovně
V rámci vítání jara proběhla 13.3.2013 v naší školní knihovně beseda na téma Velikonoční
zvyky a tradice. Pozvání přijaly milé knihovnice z krnovské knihovny a zajímavou formou
přiblížily žákům čtvrtého a devátého ročníku nejvýznamnější křesťanské svátky roku.
Florbal
V měsíci březnu změřili hoši druhého stupně síly ve florbalu.
Překvapení se nekonalo a první místo vybojovala třída 9. A.
8
Nohejbal
Poprvé se naši žáci zúčastnili, nohejbalového
turnaje základních škol v Lichnově.
Startovala tříčlenná družstva a i přestože to
byla naše premiéra. Naši chlapci
v konkurenci 7 družstev obsadili 5. místo.
Velikonoce – kreativní dílna
Na Velikonoce jsme se začali připravovat i ve školní družině. Tvořivá dílna – to je příležitost
pro šikovné ručičky. A tak děti malovaly slepici a ovečku ze sádry, tvořily zajíčka – košíček na
vajíčka a trávu s květy pro ovečky. Své výrobky si odnesly a vyzdobily si své domovy.
Divadélko
V dubnu se děti vydaly na návštěvu SPgŠ Krnov, kde pro ně
studentky připravily dramatizaci pohádky „ Bába Chřipka“.
Zábavnou formou si děti ověřily a utužily základy prevence
nemocí, zásady hygieny a správné stravy.
Gymnastika
Do školní soutěže se zapojila všechna děvčata 2. stupně. Soutěžilo
se na čtyřech nářadích- prostných, kladině, hrazdě a přeskoku
přes kozu. V březnu a dubnu proběhla soutěž. Každá z dívek si
mohla vybrat minimálně jedno nářadí. Ty nejlepší z jednotlivých
tříd si poměřily své dovednosti mezi sebou.
Kopaná
Chlapci 2. a 3.tříd bojovali na turnaji Mc
Donald´s cup v kopané. Naše družstvo
vybojovalo 2.místo a postupuje do
okresního kola.
Chlapci 4. a 5. tříd obsadili 6.místo.
Děkujeme za snahu a bojovnost.
9
Májová notička
Dne 16.5.2013 jsme jeli do Břidličné zpívat lidové písně. Letos jsme byli
mimořádně úspěšní, z devíti zpěváčků se jich 7 zařadilo do zlatého pásma,
jeden do stříbrného a jedna do bronzového. Všem moc děkujeme za píli a
úspěšnou reprezentaci školy.
Školní družina - atletika
Během měsíce května děti soutěžily v atletickém trojboji. Ten
se skládal z běhu na 50 m, 300m a hodu kriketovým míčkem.
Vítězové dostali medaili, diplom a malou odměnu. Ostatní
byli za svou snahu odměněni sladkostí.
Bowlingový turnaj
K tradičním akcím ŠD na konci
školního roku patří bowlingový
turnaj. Na čtyřech závodních
dráhách v bowlingovém centru
Smetanův okruh si děti
vyzkoušely, jak je to náročný
sport.
Letiště
V pondělí 17. 6. se děti vydaly na
krnovské letiště. Byl tam pro ně
připraven zajímavý program. Po
skupinkách se střídaly na
stanovišti RZS, kde jim p. Vojčík
předvedl sanitky RZ, včetně
jejího vybavení. Předvedl také
ošetření různých úrazů. Druhým
zajímavým místem byl letecký
hangár. Tam jim zasvěcenou prohlídku předvedl p. Horák. Děti viděly různá letadla,
opravdové přistání letadla a byly zodpovězeny jejich otázky.
10
Missák
Pátek 31. května byl na naší škole ve znamení tradiční
soutěže „Missák školy“. Po loňské soutěži, kdy byla
vybírána dívka, se nám letos představili naši nej… chlapci.
Ti se představili jedenáctičlenné porotě v několika kolech,
během kterých byl jejich výkon hodnocen a na závěr byl za
zvuku slavnostních famfár vyhlášen letošní vítěz soutěže.
Letošní ročník Missáka školy vyhrál Ondřej Vítů z 1. A.
Prvním vicemissákem se stal Patrik Jelen ze 4. B. Druhým
vicemissákem se stal Adam Derka ze 2. A. Sympaťákem
školy byl zvolen Daniel Zeman, zástupce 9. A.
Piškvorky
V prvním červnovém týdnu v rámci výuky matematiky hráli všichni žáci školy piškvorky.
Parlamenťáci, kteří přišli s nápadem turnaj uspořádat, pro každou třídu nachystali tabulky na
zapisování výsledků a sepsali pravidla celé hry. Na turnaje v piškvorkách v jednotlivých
třídách navázalo školní kolo, které se uskutečnilo ve středu 12. června 2013. Turnaje se
celkem zúčastnilo 33 dětí.
Dramatický kroužek
Některé děti ze ŠD navštěvují
dramatický kroužek pod
vedením p. Dáši Opršalové.
Na závěr školního roku
nacvičily dramatizaci pohádky
„ O Koblížkovi“. Pohádku
předvedly nejen svým
kamarádům ze ŠD, ale i svým
rodičům, prarodičům.
Rhyme is fine
Ve čtvrtek 6. června se uskutečnil už 3. ročník soutěže
v recitaci a reprodukci anglických říkadel, rýmovaček,
básniček a textů Rhyme is fine. Soutěže se zúčastnilo na
30 žáků. Jediného vítěze nemáme, pro nás jsou vítězi
všichni, kteří se soutěže zúčastnili a ukázali, že angličtina
je krásný, melodický jazyk, kterého není třeba se bát.
11
Slavnostní rozloučení
Dne 27. 6. 2013 převzali žáci naší 9. A z rukou ředitele školy svá poslední vysvědčení ze
základní školy. Tento slavnostní okamžik proběhl v krásném prostředí krnovské koncertní
síně. Krátký kulturní program si připravili jako každoročně naši nejmladší. Jako nejlepší žáci
třídy byli městem odměněni Romana Minh Dangová a Daniel Bendík. Krásným proslovem se
za celý kolektiv 9. A rozloučily Tereza Doležalová a Romana Minh Dangová.
A po tom všem, co jsme ve školním roce
2012 / 2013 prožili, už následovaly
prázdniny.
12
Download

Ročenka školy 2012 2013 - ZŠ Krnov, Dvořákův okruh