BULLETIN
pro uživatele programu PC DOKTOR® a PC DENT®
leden 2015
VYKÁZAT, ČI NEVYKÁZAT REGULAČNÍ
POPLATKY OD 1. 1. 2015?
PRŮZKUM SPOKOJENOSTI UŽIVATELŮ
8 835 PACIENTŮ SE OBJEDNALO
BEZ RUŠIVÉHO TELEFONÁTU
Nastávající rok bude stejně dobrý
Lékaři zabezpečenou komunikaci vítají
Každý Váš požadavek řeší odborník
Více uvnitř bulletinu.
Synchronizing Healthcare
Obsah
Bulletin pro uživatele PC DOKTOR® a PC DENT®
Vykázat, či nevykázat regulační
poplatky od 1. 1. 2015? 2
Nastávající rok bude stejně dobrý 4
Průzkum spokojenosti uživatelů
5
Lékaři zabezpečenou komunikaci vítají 6
Kdo je kdo: Ondřej Zeman
8
8 835 pacientů se objednalo
bez rušivého telefonátu
9
Každý Váš požadavek řeší odborník
10
Proč vyměnit počítač s Windows XP? 12
Změny úhrad a datového
rozhraní od 1. 1. 2015
13
Kontinuálně zlepšujeme služby.
Získali jsme ISO 20000 14
Praktické rozšíření eDávek
15
Další rozšíření informačních systémů
PC DOKTOR® a PC DENT®
16
Napsali o nás
18
Rok 2014 v číslech 19
Opomíjené funkce: Vedení zdravotní
dokumentace v oddělených dekurzech
20
Kontakt
21
Vykázat, či nevykázat regulační
poplatky od 1. 1. 2015?
1/2
Od 1. 1. 2015 byl zrušen regulační poplatek za recept a za ošetření v ambulanci. Přestože je tato problematika doposud
nejednoznačná, ambulantní programy společnosti CompuGroup Medical prošly potřebnými úpravami, aby bylo možné
zdravotním pojišťovnám předat důležité signální kódy zaručující kompenzaci zrušených regulačních poplatků.
O zrušení regulačních poplatků se hovořilo v průběhu celého roku 2014.
Na začátku července předložila vláda sněmovně návrh zákona, který by
regulační poplatky vyjma pohotovosti zrušil. Následovala jednotlivá čtení
a 26. 9. 2014 byl zákon schválen. Po jeho podpisu prezidentem a předsedou vlády byl pak zákon 19. 11. 2014 pod číslem 256/2014 Sb. vyhlášen
ve Sbírce zákonů. V té době již naši programátoři pracovali na potřebných
změnách, tak aby se do Vašich ambulantních informačních systémů promítly včas a ve srozumitelné podobě.
Přestože na začátku prosince již bylo zřejmé, že zdravotní pojišťovny zdravotnickým zařízením zrušené regulační poplatky kompenzovat budou,
nebyla nikde dostupná informace, jakým způsobem by k tomu mělo docházet. V tu dobu také probíhala jednání na úrovni odborných sdružení
a zdravotních pojišťoven, ale ani z nich žádný konkrétní postup nevzešel.
V tuto chvíli jsme využili našich více než dvacetiletých zkušeností s vývojem
ambulantních informačních systémů a připravili jsme nejvhodnější řešení na
základě dostupných informací a našich znalostí, které zajistilo vykazování
potřebných signálních kódů od 1. 1. 2015.
V okamžiku, kdy bylo zřejmé, že se do konce roku 2014 žádné zásadní
podrobnosti k této problematice nezveřejní, začali jsme uživatele s naším
řešením intenzivně seznamovat. Poprvé 18. 12. 2014 pomocí RSS kanálu,
který se zobrazuje přímo v ambulantním informačním systému. Podrobné
informace pak byly zveřejněné na webových stránkách www.pcdoktor.cz
respektive www.pcdent.cz a nově byli uživatelé upozorňováni také pomocí
ukončovací obrazovky.
Bulletin pro uživatele - leden 2015
2
Obsah
Bulletin pro uživatele PC DOKTOR® a PC DENT®
Vykázat, či nevykázat regulační
poplatky od 1. 1. 2015? 2
Nastávající rok bude stejně dobrý 4
Průzkum spokojenosti uživatelů
5
Lékaři zabezpečenou komunikaci vítají 6
Kdo je kdo: Ondřej Zeman
8
8 835 pacientů se objednalo
bez rušivého telefonátu
9
Každý Váš požadavek řeší odborník
10
Proč vyměnit počítač s Windows XP? 12
Změny úhrad a datového
rozhraní od 1. 1. 2015
13
Kontinuálně zlepšujeme služby.
Získali jsme ISO 20000 14
Praktické rozšíření eDávek
15
Další rozšíření informačních systémů
PC DOKTOR® a PC DENT®
16
Napsali o nás
18
Rok 2014 v číslech 19
Opomíjené funkce: Vedení zdravotní
dokumentace v oddělených dekurzech
20
Kontakt
21
Vykázat, či nevykázat regulační
poplatky od 1. 1. 2015?
Uzávěrka tohoto vydání bulletinu byla 12. 1. 2015. Pokud ještě zaznamenáme nějaká upřesnění postupu, budeme Vás informovat
pomocí výše zmíněných kanálů a v nejbližší aktualizaci obdržíte
potřebné programové úpravy. Další informace o vykazování regulačních poplatků se dozvíte také na www.vzp.cz, www.dent.cz
nebo www.sasp.cz.
Jak tedy postupovat při vykazování?
Programové úpravy byly provedené tak, aby uživatelé nemuseli
na dosavadním postupu nic měnit. Stačí nadále vykazovat výkon 09543 spolu s klinickým vyšetřením, jak jste byli doposud
zvyklí. Rozdíl pro uživatele je pouze v tom, že výkon nově hradí
zdravotní pojišťovny.
2/2
Co se změnilo?
•Název i text výkonu 09543:
09543 SIGNÁLNÍ VÝKON KLINICKÉHO VYŠETŘENÍ
Vykazuje se s výkonem klinického vyšetření provedeným
pojištěnci staršímu 18 let při návštěvě u praktického lékaře, praktického lékaře pro děti a dorost, ženského lékaře,
zubního lékaře, ambulantního specialisty, klinického psychologa, klinického logopeda a při návštěvní službě poskytnuté
praktickým lékařem a praktickým lékařem pro děti a dorost.
•Bodová hodnota výkonu je v dávce zdravotní péče uvedená
sice s hodnotou 0, ale zdravotní pojišťovny budou vykázané
výkony 09543 hradit ve výši 30 Kč.
•Změna automatického textu do karty na „zúčtováno 30 Kč“.
•Výkon 09547 (pacient od poplatku osvobozen) má smysl vykazovat jen u poplatků za pohotovostní službu.
Váš pomocník při tvorbě elektronické dokumentace
AMICUS®, DENTIST+®, PC DOKTOR® a PC DENT®
Volitelný rozšiřující modul pro váš program umožňuje archivovat dokumentaci pacientů v elektronické podobě
v nezávislém a obecně uznávaném formátu PDF. Všechny archivované soubory jsou opatřené elektronickým
podpisem s možností doplnění dokumentu časovým razítkem.
Bulletin pro uživatele - leden 2015
3
Obsah
Bulletin pro uživatele PC DOKTOR® a PC DENT®
Vykázat, či nevykázat regulační
poplatky od 1. 1. 2015? 2
Nastávající rok bude stejně dobrý 4
Průzkum spokojenosti uživatelů
5
Lékaři zabezpečenou komunikaci vítají 6
Kdo je kdo: Ondřej Zeman
8
8 835 pacientů se objednalo
bez rušivého telefonátu
9
Každý Váš požadavek řeší odborník
10
Proč vyměnit počítač s Windows XP? 12
Změny úhrad a datového
rozhraní od 1. 1. 2015
13
Kontinuálně zlepšujeme služby.
Získali jsme ISO 20000 14
Praktické rozšíření eDávek
15
Další rozšíření informačních systémů
PC DOKTOR® a PC DENT®
16
Napsali o nás
18
Rok 2014 v číslech 19
Opomíjené funkce: Vedení zdravotní
dokumentace v oddělených dekurzech
20
Kontakt
21
Nastávající rok bude stejně dobrý
Vážení partneři,
chtěl bych touto cestou vyjádřit poděkování
za přízeň, kterou jste nám věnovali v loňském
roce a kterou, pevně věřím, nám zachováte
i letos. Uplynulý rok byl ve znamení dalšího
intenzivního rozvoje našich služeb a produktů
a v neposlední řadě i rozvoje naší vize postupné, bezpečné, důvěryhodné a efektivní elektronizace zdravotnictví v České republice.
Jsme rádi, že naše řešení na bezpečnou výměnu a sdílení dat MEDICAL NET a řešení
pacientských služeb CGM LIFE eSERVICES
úspěšně roste a získává si mezi Vámi i Vašimi pacienty stále větší oblibu. Například přes
MEDICAL NET jsme od jeho zavedení propojili více než 700 lékařů, kteří si vyměnili přes 120
000 zpráv, a díky službě CGM LIFE eSERVICES
lékaři elektronicky komunikují s více než 10
800 pacienty.
Těší nás také, že řada našich zákazníků se
k nám vrací po praktických zkušenostech s jinými produkty. Ukazuje nám to totiž, že naše
dlouholeté zkušenosti, stejně jako důraz, který klademe, a péče, kterou věnujeme neustálému zlepšování našich produktů s ohledem
především na okamžitý a jasný přínos pro uživatele, je správná. Je pro nás tak důležité nezůstat stát, protože inovace pokládáme za klíčové. Tento přístup ocenila i porota v prestižní
soutěži Best Innovator.
Nicméně pro zlepšování a rozvoj našich produktů je pro nás nezbytná a nezastupitelná
Vaše spolupráce. Jen loni jsme proto vyřídili více než 63 000 požadavků na naší hotline
a pomohli 10 000 z Vás díky vzdálenému přístupu. Řadu z Vás jsme také potkali na 32 kongresech, jichž jsme se zúčastnili. A právě zpětná vazba, kterou jsme díky tomu získali, nám
umožňuje zlepšovat naše služby a přicházet
s novými a unikátními řešeními.
Věříme také, že úspěšná a dlouhodobá spolupráce je založená na vzájemné důvěře a férovosti. Přistupujeme tak i k ceně uživatelské
podpory, která je zcela transparentně odvozena od inflace. A jelikož se úroveň inflace držela v posledních dvanácti měsících velice nízko, ponecháváme pro rok 2015 cenu podpory
beze změny.
Jan Hlaváček
ředitel divize Ambulantní software
CompuGroup Medical Česká
republika
Na nadcházející rok pro Vás chystáme další rozvoj a vylepšování stávajících produktů a řešení
jako MEDICAL NET a CGM LIFE eSERVICES,
ale i řadu dalších novinek, které Vám usnadní
život a práci a přinesou užitek.
S přáním všeho nejlepšího do roku 2015.
Bulletin pro uživatele - leden 2015
4
Obsah
Bulletin pro uživatele PC DOKTOR® a PC DENT®
Vykázat, či nevykázat regulační
poplatky od 1. 1. 2015? 2
Nastávající rok bude stejně dobrý 4
Průzkum spokojenosti uživatelů
5
Lékaři zabezpečenou komunikaci vítají 6
Kdo je kdo: Ondřej Zeman
8
8 835 pacientů se objednalo
bez rušivého telefonátu
9
Každý Váš požadavek řeší odborník
10
Proč vyměnit počítač s Windows XP? 12
Změny úhrad a datového
rozhraní od 1. 1. 2015
13
Kontinuálně zlepšujeme služby.
Získali jsme ISO 20000 14
Praktické rozšíření eDávek
15
Další rozšíření informačních systémů
PC DOKTOR® a PC DENT®
16
Napsali o nás
18
Rok 2014 v číslech 19
Opomíjené funkce: Vedení zdravotní
dokumentace v oddělených dekurzech
20
Kontakt
21
Průzkum spokojenosti uživatelů
Od lednové verze se na Vás budeme obracet s vyplněním ankety, která nám poskytne cennou zpětnou vazbu a napoví nám,
jak jste Vy, lékaři a naši klienti, spokojeni s našimi produkty a službami. Výsledky této ankety poslouží ke zkvalitnění našich
služeb a produktů.
Anketu můžete vyplnit při ukončení programu proklikem z ukončovací obrazovky. Vašeho názoru si velmi vážíme a předem děkujeme
za Váš čas.
Zajímá nás Váš názor
Průzkum spokojenosti uživatelů programu
Bulletin pro uživatele - leden 2015
5
Obsah
Bulletin pro uživatele PC DOKTOR® a PC DENT®
Vykázat, či nevykázat regulační
poplatky od 1. 1. 2015? 2
Nastávající rok bude stejně dobrý 4
Průzkum spokojenosti uživatelů
5
Lékaři zabezpečenou komunikaci vítají 6
Kdo je kdo: Ondřej Zeman
8
8 835 pacientů se objednalo
bez rušivého telefonátu
9
Každý Váš požadavek řeší odborník
10
Proč vyměnit počítač s Windows XP? 12
Změny úhrad a datového
rozhraní od 1. 1. 2015
13
Kontinuálně zlepšujeme služby.
Získali jsme ISO 20000 14
Praktické rozšíření eDávek
15
Další rozšíření informačních systémů
PC DOKTOR® a PC DENT®
16
Napsali o nás
18
Rok 2014 v číslech 19
Opomíjené funkce: Vedení zdravotní
dokumentace v oddělených dekurzech
20
Kontakt
21
Lékaři zabezpečenou komunikaci vítají
1/2
Systém MEDICAL NET již více než dva roky přináší lékařům zabezpečený komunikační
kanál na předávání zdravotní dokumentace. Lékař se může vždy rozhodnout, jaká
část zdravotní dokumentace bude odeslána a jaké protistraně. Potvrzení, že zpráva
dorazila přesně tam, kam měla, je navíc zajištěno pomocí doručenek.
Díky přímé integraci do všech ambulantních, nemocničních, laboratorních i radiologických informačních systémů společnosti
CompuGroup Medical je možné systém využívat pro široké spektrum komunikace. Lze odesílat a přijímat textové žádanky, lékařské
zprávy, textové nálezy, laboratorní žádanky a laboratorní nálezy. To, že mají zdravotnická zařízení o tento nástroj zájem, dokládá již
více než 770 zapojených lékařů (zařízení) a více než 120 000 odeslaných zpráv. Pro zajímavost uvádíme vybraná zapojená zdravotnická zařízení, která potvrzují, že MEDICAL NET je vhodný komunikační systém pro poskytovatele zdravotní péče, a to bez ohledu
na jejich velikost a specializaci.
Vybraná zapojená zdravotnická zařízení
•Fakultní nemocnice Ostrava
•MUDr. Boris Pícha – Radiodiagnostika Kuřim
•KOLF s.r.o. – Radiologie
•Nemocnice Mělník
•Městská poliklinika Praha
•Radiodiagnostika Chrudim s.r.o. – MUDr. Pavel Hranický
•MUDr. Renata Čížková – Oční ordinace
•MUDr. Petr Skála – Interní a diabetologická ambulance
Nemocnice TGM Hodonín
Laboratoře
•AeskuLab
•Bioptická laboratoř Plzeň
•FN Ostrava
•MEDISCAN GROUP
•PREVEDIG
•VAMED – Nemocnice Mělník
•HEMACENTRUM
•Nemocnice TGM Hodonín
•Krajská zdravotní, a.s.
Bulletin pro uživatele - leden 2015
6
Obsah
Bulletin pro uživatele PC DOKTOR® a PC DENT®
Vykázat, či nevykázat regulační
poplatky od 1. 1. 2015? 2
Nastávající rok bude stejně dobrý 4
Průzkum spokojenosti uživatelů
5
Lékaři zabezpečenou komunikaci vítají 6
Kdo je kdo: Ondřej Zeman
8
8 835 pacientů se objednalo
bez rušivého telefonátu
9
Každý Váš požadavek řeší odborník
10
Proč vyměnit počítač s Windows XP? 12
Změny úhrad a datového
rozhraní od 1. 1. 2015
13
Kontinuálně zlepšujeme služby.
Získali jsme ISO 20000 14
Praktické rozšíření eDávek
15
Další rozšíření informačních systémů
PC DOKTOR® a PC DENT®
16
Napsali o nás
18
Rok 2014 v číslech 19
Opomíjené funkce: Vedení zdravotní
dokumentace v oddělených dekurzech
20
Kontakt
21
Lékaři zabezpečenou komunikaci vítají
2/2
Seznam deseti odborností, které nejčastěji odesílají nebo přijímají zprávy, dále potvrzuje, že komunikace neprobíhá pouze jednostranně, ale zdravotnická zařízení mají potřebu si data vyměňovat.
Deset odborností, které nejvíce odesílají
•radiodiagnostika
•klinická biochemie
•interní lékařství
•praktický lékař pro dospělé
•diabetologie
•chirurgie
•oftalmologie
•praktický lékař pro děti a dorost
•gynekologie a porodnictví
•neurologie
Deset odborností, které nejvíce přijímají
•praktický lékař pro dospělé
•interní lékařství
•radiodiagnostika
•praktický lékař pro děti a dorost
•chirurgie
•klinická biochemie
•gynekologie a porodnictví
•kardiologie
•revmatologie
•tuberkulóza a respirační nemoci
Novinky v programu
•adresář uživatelů rozšířen o možnost zobrazení nově zapojených uživatelů v okolí
•adresář uživatelů dostupný všem lékařům
•tisk záznamu jako lékařská zpráva – možnost vybrat příjemce ze seznamu ošetřujících lékařů pacienta
Objednejte si nezávaznou prezentaci a získejte službu za zvýhodněných podmínek. Náš odborník Vám
službu představí přímo u Vás v ordinaci
www.pcdoktor.cz/medicalnet
www.pcdent.cz/medicalnet
tel.: 246 007 820
e-mail: [email protected]
Bulletin pro uživatele - leden 2015
7
Obsah
Bulletin pro uživatele PC DOKTOR® a PC DENT®
Vykázat, či nevykázat regulační
poplatky od 1. 1. 2015? 2
Nastávající rok bude stejně dobrý 4
Průzkum spokojenosti uživatelů
5
Lékaři zabezpečenou komunikaci vítají 6
Kdo je kdo: Ondřej Zeman
8
8 835 pacientů se objednalo
bez rušivého telefonátu
9
Každý Váš požadavek řeší odborník
10
Proč vyměnit počítač s Windows XP? 12
Změny úhrad a datového
rozhraní od 1. 1. 2015
13
Kontinuálně zlepšujeme služby.
Získali jsme ISO 20000 14
Praktické rozšíření eDávek
15
Další rozšíření informačních systémů
PC DOKTOR® a PC DENT®
16
Napsali o nás
18
Rok 2014 v číslech 19
Opomíjené funkce: Vedení zdravotní
dokumentace v oddělených dekurzech
20
Kontakt
21
Kdo je kdo: Ondřej Zeman
V seriálu „Kdo je kdo“ Vám pravidelně představujeme postupně celý tým pracovníků, který se podílí na rozvoji a podpoře
programů PC DOKTOR® a PC DENT®.
Ondřej vyrostl a dodnes žije ve Žďáře nad
Sázavou. Vystudoval obor ekonomie a management, cizí mu není ale ani stavebnictví. Sám si totiž úspěšně navrhl a přestavěl
bývalou kotelnu do podoby moderní obytné nemovitosti. Svůj volný čas rád věnuje
rodině a svým třem psům. Jelikož pochází
z Vysočiny, je velkým milovníkem zimních
sportů, především lyžování.
Při studiu ho stále více zajímalo obchodní zaměření. Svoji kariéru tak odstartoval
jako vedoucí internetového obchodu,
kde získal obchodní dovednosti a zkušenosti s vedením lidí. Než nastoupil do
CompuGroup Medical, působil několik
let jako key account manager ve společnosti zabývající se eHealth, správou portálu pojišťovny a vývojem softwaru pro
zdravotnictví.
Ondřej má nyní na starosti obchod ambulantních informačních systémů v rámci celé Moravy. Především se však specializuje na služby MEDICAL NET
a CGM LIFE eSERVICES. Bývá také často
účastníkem lékařských kongresů, odborných prezentací a workshopů, kde ochotně předává své zkušenosti s moderními
způsoby komunikace, a to jak mezi zdravotnickými zařízeními, tak i mezi lékařem
a pacientem.
Bulletin pro uživatele - leden 2015
8
Obsah
Bulletin pro uživatele PC DOKTOR® a PC DENT®
Vykázat, či nevykázat regulační
poplatky od 1. 1. 2015? 2
Nastávající rok bude stejně dobrý 4
Průzkum spokojenosti uživatelů
5
Lékaři zabezpečenou komunikaci vítají 6
Kdo je kdo: Ondřej Zeman
8
8 835 pacientů se objednalo
bez rušivého telefonátu
9
Každý Váš požadavek řeší odborník
10
Proč vyměnit počítač s Windows XP? 12
Změny úhrad a datového
rozhraní od 1. 1. 2015
13
Kontinuálně zlepšujeme služby.
Získali jsme ISO 20000 14
Praktické rozšíření eDávek
15
Další rozšíření informačních systémů
PC DOKTOR® a PC DENT®
16
Napsali o nás
18
Rok 2014 v číslech 19
Opomíjené funkce: Vedení zdravotní
dokumentace v oddělených dekurzech
20
Kontakt
21
8 835 pacientů se objednalo bez rušivého telefonátu
Po spuštění několika úspěšných pilotních provozů jsme Vám na konci roku
2013 poprvé představili službu CGM LIFE eSERVICES. Nyní oslavila první
rok, kdy efektivním způsobem pomáhá lékařům i pacientům šetřit a lépe
organizovat svůj čas. Pojďme se společně podívat, jak byla služba v roce
2014 lékaři a pacienty přijata.
Největší zájem o službu projevili lékaři těch odborností, které charakterizuje kontinuální vztah s pacienty. Především gynekologové,
praktičtí lékaři a stomatologové. Služba je však velmi variabilní a dá se přizpůsobit tak, aby vyhovovala požadavkům konkrétního
zdravotnického zařízení. Své uplatnění najde tedy i tam, kde není opakovaná návštěva pacienta příliš pravděpodobná. Mezi lékaři,
kteří se rozhodli službu využívat, jsou tak zastoupeny téměř všechny odbornosti.
CGM LIFE eSERVICES v číslech
Registrovaných lékařů (zařízení)
Registrovaných pacientů
Objednávek:
Vytvořených pacienty
Vytvořených lékařem (sestrou)
Žádostí o recepty
Konzultací, zpráv od pacientů
101
10 951
8 835
6 578
539
657
Objednejte si nezávaznou prezentaci a získejte službu za zvýhodněných podmínek. Náš odborník Vám
službu představí přímo u Vás v ordinaci.
Ukázka zapojení služby do webových stránek zdravotnických zařízení
www.brno-gynekologie.cz
www.medicoms.cz
www.ordinacehrdinova.cz
www.gynekolog-ceskalipa.cz
www.mudr-stastna.cz
www.alergologie-vyskov.cz/life-eservices
www.gynclin.cz
www.pcdoktor.cz/eservices
www.pcdent.cz/eservices
tel.: 246 007 828
e-mail: [email protected]
Bulletin pro uživatele - leden 2015
9
Obsah
Bulletin pro uživatele PC DOKTOR® a PC DENT®
Vykázat, či nevykázat regulační
poplatky od 1. 1. 2015? 2
4
Průzkum spokojenosti uživatelů
5
Lékaři zabezpečenou komunikaci vítají 6
Kdo je kdo: Ondřej Zeman
8
8 835 pacientů se objednalo
bez rušivého telefonátu
9
10
Proč vyměnit počítač s Windows XP? 12
Změny úhrad a datového
rozhraní od 1. 1. 2015
13
Kontinuálně zlepšujeme služby.
Získali jsme ISO 20000 14
Praktické rozšíření eDávek
15
Další rozšíření informačních systémů
PC DOKTOR® a PC DENT®
16
Napsali o nás
18
Rok 2014 v číslech 19
Opomíjené funkce: Vedení zdravotní
dokumentace v oddělených dekurzech
20
Kontakt
21
1/2
Paralelně s přibývajícími změnami, rozšiřujícím se spektrem problematik ambulantních lékařů a díky rozmanitému zaměření
našich klientů se zvyšují i požadavky na znalosti našich konzultantů. Abychom Vám i za těchto podmínek mohli nabídnout
kvalifikovanou pomoc, začlenili jsme do oddělení péče o zákazníky v polovině loňského roku nové pracovní postupy s cílem
zvýšit kvalitu poskytovaných služeb.
Nové pracovní postupy s sebou přinesly především větší důraz
na evidenci Vašich požadavků. Každý Váš požadavek je nyní
vždy přesně zaevidován, aby byl správně zařazen pro následné
zpracování a nemohlo dojít k jeho ztrátě. V praxi to znamená, že
každý Váš telefonát nebo e-mail dostane unikátní číslo, kontaktní údaje, popis a je předán k řešení konzultantovi, který má
v dané problematice nejhlubší znalosti a je aktuálně časově dostupný. Cílem je zajistit stav, kdy Váš požadavek řeší odborník
na danou problematiku, který má navíc prostor na jeho vyřešení.
Nezvoní mu na stole další telefony, neodbavuje další požadavky
e-mailem a může se Vám plně věnovat.
Přesná evidence požadavků umožnila také rozšířit servisní oddělení o tým komunikace, který cíleně pokrývá okamžiky špičkového zatížení servisních linek a přebírá dotazy povahy natolik netriviální, že vyžadují eskalaci na vybrané experty, kteří
obvykle nejsou operativně dostupní. Historicky jste se v těchto
okamžicích nedovolali, takže jste byli nuceni to opakovaně zkoušet znovu. Aktuálně Váš požadavek přeberou kolegové, kteří ho
zaevidují a osobně zajistí jeho řešení příslušným konzultantem.
Chápeme, že tento postup může ze strany zákazníka na první pohled vypadat jako nevstřícnost, ale nejen naše statistiky ukazují,
že je tomu právě naopak. Tento postup je celosvětově ověřeným
způsobem, jak zákazníkovi doručit co nejkvalitnější službu v co
nejkratším čase.
%
Každý Váš požadavek řeší odborník
Každý Váš požadavek řeší odborník
0
-5
Nastávající rok bude stejně dobrý DiaPL
Přehledný průvodce vyšetřením
diabetika 2. typu v ordinaci PL
Pro členy DM SEKCE SVL ČLS JEP
s 50% slevou.
Více informací na tel: 246 007 820 nebo e-mailu
[email protected]
Slevy můžete
uplatnit
i v roce 2015.
Bulletin pro uživatele - leden 2015
10
Obsah
Bulletin pro uživatele PC DOKTOR® a PC DENT®
Vykázat, či nevykázat regulační
poplatky od 1. 1. 2015? 2
Nastávající rok bude stejně dobrý 4
Průzkum spokojenosti uživatelů
5
Lékaři zabezpečenou komunikaci vítají 6
Kdo je kdo: Ondřej Zeman
8
8 835 pacientů se objednalo
bez rušivého telefonátu
9
Každý Váš požadavek řeší odborník
10
Proč vyměnit počítač s Windows XP? 12
Změny úhrad a datového
rozhraní od 1. 1. 2015
13
Kontinuálně zlepšujeme služby.
Získali jsme ISO 20000 14
Praktické rozšíření eDávek
15
Další rozšíření informačních systémů
PC DOKTOR® a PC DENT®
16
Napsali o nás
18
Rok 2014 v číslech 19
Opomíjené funkce: Vedení zdravotní
dokumentace v oddělených dekurzech
20
Kontakt
21
Každý Váš požadavek řeší odborník
Přesto jsme si vědomi jistého omezení tohoto přístupu. Někdy
mohou nastat situace, kdy všichni konzultanti s požadovanou
znalostí mají svoji pracovní dobu již plně obsazenou naplánovanými zásahy. Typicky se jedná o první pracovní den po vyúčtování, kdy provoz na našich servisních linkách zesiluje přibližně 4 až
5násobně a takřka všichni volající chtějí pomoci s vyúčtováním.
Jelikož Vaše vyúčtování vykázané zdravotní péče považujeme
za velmi důležité, přistupujeme k těmto požadavkům zodpovědně. Proto problémy řeší seniorští konzultanti, kteří si uvědomují i závažnost jednotlivých kroků (jde o Vaše peníze). Může
se tak stát, že dotyčný se k Vašemu požadavku nedostane hned
v den Vašeho zavolání. I v tomto případě však garantujeme, že
Váš požadavek bude řešen do 48 hodin.
Součástí naší práce je často i situace, kdy má lékař plnou čekárnu
pacientů a jeho ambulantní informační systém vůbec nepracu-
2/2
je. Ne vždy je však v množství přijatých telefonátů jednoduché
rozpoznat reálnou závažnost situace. Proto je pro nás nejdůležitější správně pochopit, že se jedná o právě takovou situaci, která zcela brání lékaři v práci. V takových případech komunikační
tým osobně zajistí konzultanta, který většinou obratem volá zpět
a problém řeší. Primárně se snažíme uvést ambulantní informační
systém alespoň k částečné provozuschopnosti, byť je problém
často mimo naše programy. I na tyto situace naše postupy tedy
pamatují.
Pozitivní dopad nových postupů zintenzivnil také sběr Vašich
nápadů, postřehů a námětů na nové funkce programu. Cíleně
s nimi pracujeme a zhruba ve čtvrtletním taktu je pravidelně zahrnujeme do našich systémů v rámci uživatelské podpory. Velmi si podobných námětů ceníme a děkujeme všem, kteří nám
je poskytují.
Díky změnám uvedeným výše Vám telefon zvedneme
v průměru do 6 sekund.
Napište nám Váš názor nebo zkušenosti na výše popsané postupy na
[email protected] respektive [email protected] Vaše náměty a připomínky
nám pomohou služby nadále vylepšovat.
Bulletin pro uživatele - leden 2015
11
Obsah
Bulletin pro uživatele PC DOKTOR® a PC DENT®
Vykázat, či nevykázat regulační
poplatky od 1. 1. 2015? 2
Nastávající rok bude stejně dobrý 4
Průzkum spokojenosti uživatelů
5
Lékaři zabezpečenou komunikaci vítají 6
Kdo je kdo: Ondřej Zeman
8
8 835 pacientů se objednalo
bez rušivého telefonátu
9
Každý Váš požadavek řeší odborník
10
Proč vyměnit počítač s Windows XP? 12
Změny úhrad a datového
rozhraní od 1. 1. 2015
13
Kontinuálně zlepšujeme služby.
Získali jsme ISO 20000 14
Praktické rozšíření eDávek
15
Další rozšíření informačních systémů
PC DOKTOR® a PC DENT®
16
Napsali o nás
18
Rok 2014 v číslech 19
Opomíjené funkce: Vedení zdravotní
dokumentace v oddělených dekurzech
20
Kontakt
21
Proč vyměnit počítač s Windows XP?
Společnost Microsoft ukončila 8. dubna 2014 podporu operačního systému Windows XP. V průběhu
celého roku 2014 jsme Vás na tuto skutečnost upozorňovali. Od 1. 1. 2015 není tento operační systém
podporován ani společností CompuGroup Medical.
Bezpečné a stabilní prostředí je základním předpokladem pro
bezproblémový chod nejen ambulantního informačního systému. Z tohoto důvodu nemůže společnost CompuGroup Medical
garantovat v prostředí Windows XP vyřešení veškerých problémů spojených s provozem ambulantního informačního systému,
které se na tomto, společností Microsoft dále nepodporovaném,
operačním systému objeví.
Prodej Windows XP byl ukončen v roce 2008. Je tedy pravděpodobné, že počítače, na kterých je tento operační systém provozován, jsou více než 7 let staré a při každodenním ukládání dat na
harddisk se může jeho životnost blížit ke konci. Z těchto důvodů
doporučujeme pořídit nový počítač s Windows 7 nebo Windows 8 co nejdříve, předejdete tak případným problémům při
práci nejen s ambulantním informačním systémem.
Pro uživatele s předplacenou uživatelskou podporou nabízíme
službu certifikované reinstalace kompletního ambulantního
informačního systému včetně všech rozšiřujících modulů a služeb za fixní garantovanou cenu 1000 Kč bez DPH. Máte-li aktivovanou službu MEDICAL NET nebo CGM LIFE eSERVICES,
je certifikovaná reinstalace podmínkou správného chodu těchto
služeb, jelikož při reinstalaci bude také provedena identifikace
nového počítače a uživatele registrovaného do zmíněných služeb. V opačném případě můžete pro reinstalaci využít také síť
regionálních zástupců, kterou naleznete na webových stránkách
www.pcdoktor.cz, www.pcdent.cz v sekci Péče o zákazníky >
Regionální zástupci.
Co potřebujete k certifikované reinstalaci?
•Starý počítač (v případě výměny) musí být dosud připojený
k internetu.
•Nový počítač by měl být zcela připravený a nakonfigurovaný,
připojený k internetu, měl by mít nastavený antivirový program, tiskárny.
•V případě síťového provozu je nutné, aby byla síť nakonfigurována.
•Na instalovaném počítači musí být stažena instalační sada.
Odkaz na její stažení obdržíte po objednání služby. Doba stažení závisí na rychlosti Vašeho internetu a může trvat více než
1 hodinu!
•Je potřeba mít připraven USB flash disk pro přenos dat mezi
počítači. V případě síťového provozu stačí mít nastaven sdílený adresář.
•Orientačně operace zabere 1 hodinu Vašeho času, po kterou
budeme vyžadovat Vaši drobnou spolupráci.
Službu certifikované reinstalace kompletního ambulantního informačního systému včetně všech rozšiřujících modulů a služeb
za fixní garantovanou cenu 1000 Kč bez DPH objednávejte na zákaznické lince 246 007 844 nebo na e-mailu [email protected]
respektive [email protected]
Bulletin pro uživatele - leden 2015
12
Obsah
Bulletin pro uživatele PC DOKTOR® a PC DENT®
Vykázat, či nevykázat regulační
poplatky od 1. 1. 2015? 2
Nastávající rok bude stejně dobrý 4
Průzkum spokojenosti uživatelů
5
Lékaři zabezpečenou komunikaci vítají 6
Kdo je kdo: Ondřej Zeman
8
8 835 pacientů se objednalo
bez rušivého telefonátu
9
Každý Váš požadavek řeší odborník
10
Proč vyměnit počítač s Windows XP? 12
Změny úhrad a datového
rozhraní od 1. 1. 2015
13
Kontinuálně zlepšujeme služby.
Získali jsme ISO 20000 14
Praktické rozšíření eDávek
15
Další rozšíření informačních systémů
PC DOKTOR® a PC DENT®
16
Napsali o nás
18
Rok 2014 v číslech 19
Opomíjené funkce: Vedení zdravotní
dokumentace v oddělených dekurzech
20
Kontakt
21
Změny úhrad a datového rozhraní od 1. 1. 2015
Od 1. 1. 2015 vešlo v platnost několik změn úhrad a také změna datového rozhraní
VZP. Programy PC DOKTOR® a PC DENT® jsou na uvedené změny připraveny.
Pro správné vyúčtování proveďte aktualizaci Vašeho ambulantního informačního
systému.
K 1. 1. 2015 vstoupila v platnost nová verze datového rozhraní VZP (verze 6.2.29) zajišťujícího předávání vyúčtování zdravotní péče.
Pro bezproblémové předání vyúčtování Vaší zdravotní péče za období 01/2015 doporučujeme provést aktualizaci Vašeho ambulantního informačního systému. Více informací o změnách datového rozhraní VZP získáte na internetových stránkách www.vzp.cz.
Dále dle vyhlášky 326/2014 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 134/1998 Sb., dochází k následujícím změnám.
Změny pro praktické lékaře
1.Zvyšuje se minutová režijní sazba. K výkonům autorské odbornosti 001,002…999 je přiřazena minutová režijní sazba ve
výši 3.00 bodu za 1 minutu času výkonu.
2.Zvyšuje se bodová hodnota výkonů dopravy. Přeprava zdravotnického pracovníka v návštěvní službě (číslo výkonu 10) je
hodnocena 13,34 body/1 km.
3.Mění se název i text výkonu 09543. Více v samostatném článku na straně 3.
Změny pro stomatology
1.Cena kódu prevence 00901 se navýšila z 368,00 na 410,00.
2.V cenovém dodatku s Revírní bratrskou pokladnou jsou navíc
tyto změny:
»» Kód 00904 za 116,00 (VZP 105,00).
»» Kód 00931 za 710,00 (VZP 700,00).
3.V cenovém dodatku se Zaměstnaneckou pojišťovnou Škoda
jsou navíc tyto změny:
»» Nově realizovaný program ve spolupráci se zubními lékaři na sledování stavu chrupu u předškolních dětí do 7 let
(7 let + 364 dní) prostřednictvím vykazování specifického
výkonu o stavu chrupu (sanován nebo nesanován) spolu
s výkony 00900 při registraci nového pojištěnce a 00901,
00946 během preventivní prohlídky (maximálně 2x v kalendářním roce).
i.Kód 00895 - sanován (nevyžaduje další ošetření) - 50 Kč
ii.Kód 00896 - nesanován (vyžaduje další ošetření) - 50 Kč
»» Podpora ortodontické léčby
i.Příspěvek na pevný ortodontický aparátek do výše
1000 Kč na jednu čelist, 1 x za život, je určen pojištěncům ve věku do 18 let, bude uhrazen buď poskytovateli
zdravotních služeb v oboru zubního lékařství, který se
zabývá ortodoncií, nebo pojištěnci (případně rodičům)
na základě předložení originálního účetního dokladu
o zaplacení. Příspěvek mohou poskytovatelé zdravotních služeb v oboru zubního lékařství účtovat pod kódem 79999 ve skupině léčiv 201 nebo 400.
Bulletin pro uživatele - leden 2015
13
Obsah
Bulletin pro uživatele PC DOKTOR® a PC DENT®
Vykázat, či nevykázat regulační
poplatky od 1. 1. 2015? 2
Nastávající rok bude stejně dobrý 4
Průzkum spokojenosti uživatelů
5
Lékaři zabezpečenou komunikaci vítají 6
Kdo je kdo: Ondřej Zeman
8
8 835 pacientů se objednalo
bez rušivého telefonátu
9
Každý Váš požadavek řeší odborník
10
Proč vyměnit počítač s Windows XP? 12
Změny úhrad a datového
rozhraní od 1. 1. 2015
13
Kontinuálně zlepšujeme služby.
Získali jsme ISO 20000 14
Praktické rozšíření eDávek
15
Další rozšíření informačních systémů
PC DOKTOR® a PC DENT®
16
Napsali o nás
18
Rok 2014 v číslech 19
Opomíjené funkce: Vedení zdravotní
dokumentace v oddělených dekurzech
20
Kontakt
21
Kontinuálně zlepšujeme služby. Získali jsme ISO 20000
Na konci roku 2013 jsme Vás při příležitosti obhájení normy ISO 9001 informovali, že kvalita a bezpečnost našich služeb je
pro nás dlouhodobou prioritou a jejich certifikaci budeme nadále rozšiřovat. Ke konci roku 2014 jsme dodrželi slovo a získali
na základě nezávislého hloubkového auditu normu ISO/IEC 20000, která se zabývá výhradně službami, jejich zlepšováním
a poskytováním přidané hodnoty zákazníkům.
Velký důraz klademe hlavně na aktivní komunikaci s Vámi, našimi
klienty. Právě díky zpětné vazbě od Vás jsme schopni naše produkty a služby upravovat tak, aby splňovaly veškeré Vaše potřeby.
Co to je norma Management služeb podle ISO/IEC 20000?
V oblasti managementu služeb ICT se v moderních IT společnostech dlouhou dobu v praxi vychází z nejlepších postupů
shrnutých v publikační řadě ITIL (Information Technology Infrastructure Library). Tyto publikace – návody v rámci ITIL – obsahují nejlepší zkušenosti používané ve firmách zabývajících se
informačními technologiemi. Dvojice norem ISO/IEC 20000:
část 1 a část 2 je prvním mezinárodním standardem, ve kterém
jsou shrnuty základní postupy ITIL do standardizovaných kritérií,
podle kterých lze úroveň služby plánovat, zavádět, posuzovat,
srovnávat a certifikovat.
Spojení pro Vás.
OBCHOD
tel.: 246 007 820
e-mail:[email protected]
OBCHOD
tel.: 246 007 820
e-mail:[email protected]
SERVIS
tel.: 246 007 844
e-mail:[email protected]
SERVIS
tel.: 246 007 844
e-mail:[email protected]
Pokud jste registrováni u obchodního zástupce, kontaktujte primárně jeho
na telefonním čísle, které je uvedené ve spodní liště programu.
Bulletin pro uživatele - leden 2015
14
Obsah
Bulletin pro uživatele PC DOKTOR® a PC DENT®
Vykázat, či nevykázat regulační
poplatky od 1. 1. 2015? 2
Nastávající rok bude stejně dobrý 4
Průzkum spokojenosti uživatelů
5
Lékaři zabezpečenou komunikaci vítají 6
Kdo je kdo: Ondřej Zeman
8
8 835 pacientů se objednalo
bez rušivého telefonátu
9
Každý Váš požadavek řeší odborník
10
Proč vyměnit počítač s Windows XP? 12
Změny úhrad a datového
rozhraní od 1. 1. 2015
13
Kontinuálně zlepšujeme služby.
Získali jsme ISO 20000 14
Praktické rozšíření eDávek
15
Další rozšíření informačních systémů
PC DOKTOR® a PC DENT®
16
Napsali o nás
18
Rok 2014 v číslech 19
Opomíjené funkce: Vedení zdravotní
dokumentace v oddělených dekurzech
20
Kontakt
21
Praktické rozšíření eDávek
Velmi oblíbený modul byl rozšířen o několik příjemných a praktických funkcí.
Pokud modul eDávky používáte, určitě víte, že odeslání všech dávek je velmi snadné bez ohledu na to,
o jakou zdravotní pojišťovnu se jedná. Modul ale stále upravujeme a především zpříjemňujeme jeho používání.
První rozšíření je velmi praktické a umožňuje uložit filtrační podmínku v Seznamu zpráv nebo Knize podání. Uložení vybrané filtrační podmínky provedete pomocí ikony – , případné nastavení výchozího stavu
pak pomocí ikonky – . Velmi snadno si tak nastavíte a eventuálně uložíte pohled na data, která jsou pro
Vás důležitá.
Druhé rozšíření umožňuje odebrat nastavený certifikát pro konkrétní zdravotní pojišťovnu – . Tato funkce
se hodí v okamžiku, kdy např. končíte smlouvu s nějakou zdravotní pojišťovnou a nechcete být upozorňováni na blížící se exspiraci certifikátu, nebo v případě, kdy dochází ke slučování ZP.
Poslední změna se Vás týká pouze tehdy, využíváte-li pro komunikaci s portálem ZP SMS kódy místo certifikátu. Pole pro zadávání
SMS kódu se již žádným způsobem automaticky nedoplňuje a nezasahuje do zápisu kódu. SMS kódy jednotlivých zdravotních pojišťoven se liší a nejčastěji se můžete setkat s tvarem „tři znaky – tři znaky – tři znaky“ a nebo s „devítimístným číselným kódem bez
pomlček“ (např. x9c–2ka–qta nebo 123456789).
Velmi brzy Vám také představíme další novinku a vězte, že se bude jednat o velmi podstatné rozšíření modulu. V případě, že máte nějaké připomínky, budeme rádi, pokud nám je předáte např. prostřednictvím e-mailu [email protected] respektive [email protected]
Bulletin pro uživatele - leden 2015
15
Obsah
Bulletin pro uživatele PC DOKTOR® a PC DENT®
Vykázat, či nevykázat regulační
poplatky od 1. 1. 2015? 2
Nastávající rok bude stejně dobrý 4
Průzkum spokojenosti uživatelů
5
Lékaři zabezpečenou komunikaci vítají 6
Kdo je kdo: Ondřej Zeman
8
8 835 pacientů se objednalo
bez rušivého telefonátu
9
Každý Váš požadavek řeší odborník
10
Proč vyměnit počítač s Windows XP? 12
Změny úhrad a datového
rozhraní od 1. 1. 2015
13
Kontinuálně zlepšujeme služby.
Získali jsme ISO 20000 14
Praktické rozšíření eDávek
15
Další rozšíření informačních systémů
PC DOKTOR® a PC DENT®
16
Napsali o nás
18
Rok 2014 v číslech 19
Opomíjené funkce: Vedení zdravotní
dokumentace v oddělených dekurzech
20
Kontakt
21
Další rozšíření informačních systémů
PC DOKTOR® a PC DENT®
1/2
Níže uvádíme pouze v bodech další úpravy systému.
•Vyúčtování pro ZP
»» Nová verze SE VZPkontrol 1.33
•Vzory poukazů – Karta pacienta
> Doklady > Poukaz na
vyšetření / ošetření > K – KONSILIUM a Z – KOMPLEMENT
»» vylepšení funkce vzorů
»» vzor lze uložit a použít pro všechny uživatele nebo pouze
individuálně
»» možnost kopírovat mezi těmito skupinami
•Možnost upravit poměr jednotlivých částí skladu – Služby
> Sklad materiálu
»» pomocí kliknutí na modrou čáru a tažením je možné upravit
poměr mezi horní a dolní částí skladu materiálu
•Kalendář s ordinační dobou –
»» implementační volba [x] Automaticky nemazat pole Pacient při návratu
•Vložení názvu formuláře do lékařské zprávy – Karta pacienta
>
> v textu zprávy >>F9
»» umožní přepsat název nebo názvy vystavených formulářů,
výběr se provádí dvojklikem nebo klávesou >>Enter
•Vylepšení přehledu narozenin – Dokumentace > Přehled
narozenin pacientů
»» možnost přehled omezit jen na kulaté narozeniny
»» možnost zobrazit přehled s aktuálními narozeninami při
startu programu
•Definice textů v dekurzu – Karta pacienta
>
»» je možné nastavit písmo přepisu do karty u textů Obj:,Subj:
a Dop: pod volbou (o) Texty
•Číselník léků – Léky > Číselník léků
»» klávesou >>F3 lze zobrazit pozitivní list léků VZP – číselník
AMBULEKY
»» klávesou >>F2 je možné nastavit automatický příznak na
recept P – Hradí nemocný
»» možnost vytisknout preskripční omezení léku
•Výběr pacientů k prevencím (002) – Dokumentace > Rozbory a vyhodnocení > Preventivní prohlídky > Výběry pacientů k prevencím
»» zobrazení telefonu a mobilu
•Makra – Karta pacienta
> Editace > Makra >>F4
»» zapojena kontrola diagnóz omezených pohlavím
•Návrh na lázeňskou péči – Karta pacienta
> Doklady >
Lázně
»» doplněna možnost zadat indikujícího lékaře
•Převzetí neschopenky – Karta pacienta
>
»» možnost evidovat lékaře, který založil původní neschopenku
•Roční výkaz činnosti ZZ – Pojišťovna > Statistika > Roční
statistika > Roční statistika
»» doplněna odbornost 705 – oftalmologie
Bulletin pro uživatele - leden 2015
16
Obsah
Bulletin pro uživatele PC DOKTOR® a PC DENT®
Vykázat, či nevykázat regulační
poplatky od 1. 1. 2015? 2
Nastávající rok bude stejně dobrý 4
Průzkum spokojenosti uživatelů
5
Lékaři zabezpečenou komunikaci vítají 6
Kdo je kdo: Ondřej Zeman
8
8 835 pacientů se objednalo
bez rušivého telefonátu
9
Každý Váš požadavek řeší odborník
10
Proč vyměnit počítač s Windows XP? 12
Změny úhrad a datového
rozhraní od 1. 1. 2015
13
Kontinuálně zlepšujeme služby.
Získali jsme ISO 20000 14
Praktické rozšíření eDávek
15
Další rozšíření informačních systémů
PC DOKTOR® a PC DENT®
16
Napsali o nás
18
Rok 2014 v číslech 19
Opomíjené funkce: Vedení zdravotní
dokumentace v oddělených dekurzech
20
Kontakt
21
Další rozšíření informačních systémů ...
•Dětské preventivní prohlídky – Karta pacienta
> Základní vyšetření > Pediatrická vyšetření > Preventivní prohlídky
»» doplněn přenos dat z funkce Tlak a Puls
•Antropometrické údaje – Karta pacienta
> Základní vyšetření > Hmotnost a výška >
»» možnost vypnout automatické uzavírání po stisku tlačítka
[Ulož]
•Rozšíření tiskového výstupu parametrických výběrů – Dokumentace > Rozbory a vyhodnocení > Parametrické výběry
»» tiskový výstup rozšířen o informace: skupina pacientů, počet pacientů, parametry vyhledání
•Pracovní lékařství – Kartotéka –
– [Pracovní zařazení]
»» možnost určit, zda se při aktualizaci os. údajů použije adresa hosp. střediska nebo pracoviště
•Přepis z Warfarinizace – Karta pacienta
> Základní vyšetření > Warfarinizace
»» možnost označit řádky k přepisu a tlačítkem [Přenes výsledky] je přepsat do karty
•Skrytí zaměstnance z přehledů – Katalogy > Katalog zaměstnanců
»» neaktuální zaměstnanec se nebude zobrazovat v přehledových funkcích po vybrání volby [x] skrýt z přehledů
•Zamknutí lékařské zprávy – Karta pacienta
>
»» lékařskou zprávu lze uzamknout pomocí zámku obdobně
jako záznam v kartě pacienta
»» implementační možnost automatického uzamykání
2/2
»» odemykání se řídí stejnými pravidly, jaká platí pro záznamy
v kartě pacienta
•Laboratorní výsledky – Karta pacienta
>
»» historie >>F7 je zobrazena dle profilů vyšetření
»» implementačně možnost zobrazit hodnoty u grafu
•Katalog plátců – Katalogy > Katalog plátců
»» možnost nastavit výchozí úhradu P při účtování na plátce
•Nová přehledová funkce – Pojišťovna > Přehledy za období
> Přehled pacientů s určitým výkonem
»» zobrazí pacienty pouze s jedním, nebo všemi zadanými výkony ve zvoleném období
•Sociální ošetřovatelská péče
»» Sesterská dokumentace – Karta pacienta
> Základní
vyšetření > Sociální ošetřovatelská péče > Sesterská
zpráva
–– nově je možné vytvořit sesterskou zprávu s patřičným
přepisem do karty
»» Implementace ošetřovacího plánu – Karta pacienta
> Základní vyšetření > Sociální ošetřovatelská péče >
Ošetřovací plán >
–– možnost nastavit přepis podpisu do karty
–– přepis podpisu lze provádět dle nastavení v katalogu zaměstnanců
–– možnost potlačit text „provedla“
•eDávky
»» zapamatování nastavení filtru – „Zobrazit pouze“
»» úprava formátu autorizační SMS pro ZP 205
Bulletin pro uživatele - leden 2015
17
Obsah
Bulletin pro uživatele PC DOKTOR® a PC DENT®
Vykázat, či nevykázat regulační
poplatky od 1. 1. 2015? 2
Nastávající rok bude stejně dobrý 4
Průzkum spokojenosti uživatelů
5
Lékaři zabezpečenou komunikaci vítají 6
Kdo je kdo: Ondřej Zeman
8
8 835 pacientů se objednalo
bez rušivého telefonátu
9
Každý Váš požadavek řeší odborník
10
Proč vyměnit počítač s Windows XP? 12
Změny úhrad a datového
rozhraní od 1. 1. 2015
13
Kontinuálně zlepšujeme služby.
Získali jsme ISO 20000 14
Praktické rozšíření eDávek
15
Další rozšíření informačních systémů
PC DOKTOR® a PC DENT®
16
Napsali o nás
18
Rok 2014 v číslech 19
Opomíjené funkce: Vedení zdravotní
dokumentace v oddělených dekurzech
20
Kontakt
21
Napsali o nás
Z elektronizace musí mít užitek pacient a lékař, jinak nemá smysl
Elektronické zdravotnictví je v Česku v běžném povědomí
spojeno se zdravotní knížkou IZIP, která slibovala modernizaci,
ale reálně přinesla spíš pochybnosti o svém smyslu. Přesto
elektronizace musí přijít, ale jinak, říká Radek Chvosta, obchodní
ředitel společnosti CompuGroup Medical ČR.
Certifikace a ocenění
CompuGroup Medical ČR se probojovala mezi pět nejlepších
společností v soutěži Best Innovator v ČR. Soutěž oceňuje firmy
s nejlepším řízením inovací.
Medicínská technika 2/2014; 17. 12. 2014
Jak si pacienti představují moderní komunikaci s lékařem?
Pohled českých pacientů na komunikaci ve zdravotnictví se
mění, začínají ji chápat jako další službu a od toho se odvíjí
i představa, co by měla splňovat. Především chtějí záležitosti se
svým lékařem řešit komfortně online přes internet. Vyplynulo
to z průzkumu, který si společnost CompuGroup Medical ČR
(CGM) nechala udělat mezi českými pacienty.
Ambulantní lékaři si elektronicky vyměnili čtyřikrát více dat
než loni
Podle údajů společnosti CompuGroup Medical (CGM) vzrostl
oproti loňskému roku čtyřnásobně počet zpráv přenesených
elektronicky v jejím systému na výměnu dat MEDICAL NET.
Mezi nimi převažovaly lékařské zprávy, které tvořily téměř dvě
pětiny všech přenesených dat.
INSIDE Observer 49; 8. 12. 2014
Doktorka.cz; 10. 11. 2014
eZdrav.cz; 18. 12. 2014
CGMesky
Váš telefon mlčí, protože pacienti vědí!
AMICUS®, DENTIST+®, PC DOKTOR® a PC DENT®
Služba CGMesky umožňuje informovat pacienty
prostřednictvím SMS přímo z vašeho programu.
Bulletin pro uživatele - leden 2015
18
Obsah
Bulletin pro uživatele PC DOKTOR® a PC DENT®
Vykázat, či nevykázat regulační
poplatky od 1. 1. 2015? 2
Nastávající rok bude stejně dobrý 4
Průzkum spokojenosti uživatelů
5
Lékaři zabezpečenou komunikaci vítají 6
Kdo je kdo: Ondřej Zeman
8
8 835 pacientů se objednalo
bez rušivého telefonátu
9
Každý Váš požadavek řeší odborník
10
Proč vyměnit počítač s Windows XP? 12
Změny úhrad a datového
rozhraní od 1. 1. 2015
13
Kontinuálně zlepšujeme služby.
Získali jsme ISO 20000 14
Praktické rozšíření eDávek
15
Další rozšíření informačních systémů
PC DOKTOR® a PC DENT®
16
Napsali o nás
18
Rok 2014 v číslech 19
Opomíjené funkce: Vedení zdravotní
dokumentace v oddělených dekurzech
20
Kontakt
21
Rok 2014 v číslech
Se začátkem roku mimořádně uvádíme zajímavá čísla za rok minulý.
Díky službě CGM LIFE eSERVICES
lékaři elektronicky komunikují s více než
10 800 pacienty.
Lékaři si
vyměnili
644
uživatelům jsme poradili nebo zaznamenali jejich náměty
na kongresech, veletrzích a odborných přednáškách.
Na zákaznické lince jsme
zodpověděli více než
Proškolili
jsme přes
92 633 zpráv přes MEDICAL NET.
63 600
1 000 uživatelů.
Zaměstnáváme
125
11 956
6 494
Vzdáleným přístupem jsme
pomohli více než
protelefonovaných
hodin.
10 000x
odborníků na zdravotnickou informatiku, jejichž
zkušeností můžete při své práci využívat.
Implementace Vašich četných požadavků
a strategického rozvoje přinesla produktu přes
Z našich
požadavků
během
429
komplexních
úprav.
Každý den
nám přibyl
1uživatel.
ambulantních klientů naleznete vybrané například i v obci s nejkratším
názvem (Aš), v obci s druhým nejdelším názvem (Brandýs nad LabemStará Boleslav) a v nejjižnější obci (Vyšší Brod).
Bulletin pro uživatele - leden 2015
19
Obsah
Bulletin pro uživatele PC DOKTOR® a PC DENT®
Vykázat, či nevykázat regulační
poplatky od 1. 1. 2015? 2
Opomíjené funkce: Vedení zdravotní
dokumentace v oddělených dekurzech
1/2
Nastávající rok bude stejně dobrý 4
Průzkum spokojenosti uživatelů
5
Lékaři zabezpečenou komunikaci vítají 6
Kdo je kdo: Ondřej Zeman
8
8 835 pacientů se objednalo
bez rušivého telefonátu
V seriálu Opomíjené funkce Vám přibližujeme zajímavé funkce, vlastnosti nebo nejrůznější nastavení, jež mohou práci
s programem nejen zpříjemnit, ale také značně urychlit.
9
Máte více odborností či pracovišť a potřebujete u pacientů oddělit zdravotní záznamy podle návštěvy? Nebo potřebujete mít
u pacientů samostatný dekurz na Vaše interní poznámky? S řešením těchto situací Vám pomůže funkce speciálních dekurzů.
Umožní Vám nadefinovat si speciální dekurzy, mezi kterými lze
pak jednoduše přepínat. Dále se dají tyto dekurzy kvůli lepší názornosti i barevně odlišit. Při přepínání se může měnit barva pozadí, aby lékař vždy jednoznačně rozpoznal, kam zapisuje.
Každý Váš požadavek řeší odborník
10
Proč vyměnit počítač s Windows XP? 12
Změny úhrad a datového
rozhraní od 1. 1. 2015
13
Kontinuálně zlepšujeme služby.
Získali jsme ISO 20000 14
Praktické rozšíření eDávek
15
Další rozšíření informačních systémů
PC DOKTOR® a PC DENT®
16
Napsali o nás
18
Rok 2014 v číslech 19
Opomíjené funkce: Vedení zdravotní
dokumentace v oddělených dekurzech
20
Kontakt
21
Funkci vyvoláte z menu Služby > Implementace systému > Definice speciálních dekurzů. V seznamu karet na levé straně okna
lze jednotlivé položky (speciální karty) mazat klávesou >>Delete,
měnit jejich název klávesou >>F9 nebo založit novou kartu klávesou >>Insert. Při zakládání nové karty do příslušného pole napište název a použijte tlačítko [Ulož]. Na pravé straně je pak rozpis lékařů, kteří mají přidělený aktuálně zvolený speciální dekurz.
Definici provedete výběrem příslušného dekurzu v levém seznamu a poté na pravé straně v dolní části výběrem požadovaného
Lékaře a Pracoviště. Definici nastavíte stiskem tlačítka [Definuj].
Nastavená varianta (Typ karty, Lékař, Ordinace) se zapíše do seznamu na pravé straně.
Tato definice slouží k nastavení karty, která se lékaři nabídne automaticky po otevření složky pacienta. V případě potřeby je možné lékařům povolit vstup do všech karet. To lze nastavit v menu
Služby > Implementace systému > Implementace systému na
záložce /Zabezpečení/ pod tlačítkem [Oprávnění v kartě pa-
cienta] volbou [x] Povolit lékařům vstup do všech typů karet
respektive [x] Povolit lékařům zápis do všech typů karet. Tímto
docílíte, že se bude nabízet i speciální dekurz, který neobsahuje
žádný záznam (standardně se dá mezi speciálními dekurzy přepínat až v okamžiku, kdy je do nich přiřazeným lékařem učiněn
záznam).
TIP: Pokud si chcete vytvořit pouze speciální dekurz na poznámky, založte jej, ale neproveďte spárování s lékařem. V implementaci povolte lékařům vstup a zápis do karet. Tím docílíte, že výchozí dekurz bude stále základní karta, ale budete moci nově
přepínat mezi ní a poznámkami.
Bulletin pro uživatele - leden 2015
20
Obsah
Bulletin pro uživatele PC DOKTOR® a PC DENT®
Vykázat, či nevykázat regulační
poplatky od 1. 1. 2015? 2
Nastávající rok bude stejně dobrý 4
Průzkum spokojenosti uživatelů
5
Lékaři zabezpečenou komunikaci vítají 6
Kdo je kdo: Ondřej Zeman
8
8 835 pacientů se objednalo
bez rušivého telefonátu
9
Každý Váš požadavek řeší odborník
10
Proč vyměnit počítač s Windows XP? 12
Změny úhrad a datového
rozhraní od 1. 1. 2015
13
Kontinuálně zlepšujeme služby.
Získali jsme ISO 20000 14
Praktické rozšíření eDávek
15
Další rozšíření informačních systémů
PC DOKTOR® a PC DENT®
16
Napsali o nás
18
Rok 2014 v číslech 19
Opomíjené funkce: Vedení zdravotní
dokumentace v oddělených dekurzech
20
Kontakt
21
Opomíjené funkce: Vedení zdravotní
dokumentace v oddělených dekurzech
Přístup do jednotlivých karet lze omezit v katalogu zaměstnanců (Katalogy > Katalog zaměstnanců, klávesa >>F8, volba
Oprávnění ke vstupu do karty). V případě možnosti vstupu do
více karet se přepnutí provádí přímo v kartě pacienta v pravé
přehledové straně v dolní části.
Pro lepší názornost je možné nastavit si u každého dekurzu individuální barvu pozadí. To provedete přepnutím se do příslušného dekurzu, stisknutím tlačítka počítačku
v levém dolním
rohu karty a následnou volbou záložky /Pozadí/. Zde je pak mož-
2/2
né pomocí jezdců 3 základních barev
nastavit výslednou barvu dekurzu a následně ji potvrdit tlačítkem [Ulož]. V této
implementaci můžete také nastavit, aby
se barva dekurzů měnila dle pracoviště
[x] Barva dekurzu pro pracoviště. Věříme, že toto přehledné rozdělení dokumentace pacientů Vám bude užitečným nástrojem a zpříjemní
tak každodenní práci s naším programem.
Kontakt
CompuGroup Medical Česká republika s.r.o.
Budova C, Office Park Nové Butovice
Bucharova 2657/12
158 00 Praha 5
OBCHOD & 246 007 820
HOTLINE & 246 007 844
www.pcdoktor.cz
www.pcdent.cz
Bulletin pro uživatele - leden 2015
21
Download

Bulletin 10/2014 [PDF, 3,0 MB]