CLOVEK V TÍSNI O.P.S.
PROGRAMY SOCIÁLNÍ INTEGRACE
PROGRAMY SOCIÁLNÍ INTEGRACE
Společnost Člověk v tísni, o.p.s. začala v sociálně vyloučených lokalitách působit v roce 1999. Zpočátku se jednalo
především o standardní metody sociální práce s lidmi žijícími v sociálním vyloučení. Terénní sociální práce byla záhy
rozšířena o další služby, především o kariérní a pracovní poradenství, podporu vzdělávání v rodinách a vzdělávací
aktivity pro státní i nestátní instituce. Vznikly tak Programy sociální integrace (PSI), které v současnosti působí
prostřednictvím 9 regionálních poboček v ČR.
KONTAKTNÍ MÍSTA /pobočka Praha/
SMÍCHOV: Mahenova 3, Praha 5, Tel: 257 215 629
KARLÍN: Vítkova 24, Praha 8, Tel: 222 310 311
KARLÍN: Březinova 29, Praha 8, Tel: 739 320 312
WEB
http://www.clovekvtisni.cz/praha
https://www.facebook.com/cvtpraha
ŘEDITEL POBOČKY
Václav Kučera
Tel: 777 782 066
E-mail: [email protected]
KOORDINÁTORKA
REGISTROVANÝCH SLUŽEB
Halina Mášová
Tel.: 777 782 077
E-mail: [email protected]
KOORDINÁTORKA
VZDĚLÁVACÍCH SLUŽEB
Aneta Horká
Tel.: 739 220 599
E-mail: [email protected]
KOORDINÁTORKA
PŘEDŠKOLNÍCH KLUBŮ A KLUBŮ MATEK
Klára Kolmanová
Tel.: 737 867 209
E-mail: [email protected]
TERÉNNÍ SOCIÁLNÍ PRÁCE
(od července 2007 registrovaná sociální služba terénní programy podle zákona o sociálních službách č.108/2006 Sb.)
•
•
•
•
•
Poradenství při řešení problémů spojených s bydlením
Sociálně právní poradenství
Dluhové poradenství
Pracovně právní poradenství
Doprovody při jednání na úřadech a jiných institucích
Poradenství probíhá terénní formou, pro sjednání konzultace můžete kontaktovat naše pracovníky od
pondělí do pátku mezi 9:00 – 17:30 hodin.
KONTAKTY NA TERÉNNÍ SOCIÁLNÍ PRACOVNÍKY
Halina Mášová (Smíchov)
Tel.: 777 782 077, E-mail: [email protected]
Barbara Halířová (Karlín, Smíchov) Tel.: 734 428 389, E-mail: [email protected]
Jitka Burešová (Karlín, Smíchov)
Tel.: 739 320 444, E-mail: [email protected]
Peter Čáp (Karlín)
Tel.: 778 435 968, E-mail: [email protected]
Václav Kučera (Karlín, Smíchov)
Tel.:777 792 066, E-mail: [email protected]
Dana Šandorová (Karlín)
Tel.: 734 435 507, E-mail: [email protected]
VOLNÝ PŘÍJEM KLIENTŮ /bez předchozího sjednání/
SMÍCHOV
Středa 9:00 – 17:00
Kontaktní místnost: ulice Mahenova 3, Praha 5
(tram zastávka U Zvonu)
KARLÍN
Pondělí 9:00 – 17:00
Kontaktní místnost: ulice Vítkova 24, Praha 8
(tram zastávka Karlínské náměstí)
PODPORA VZDĚLÁVÁNÍ
INDIVIDUÁLNÍ DOUČOVÁNÍ DĚTÍ
Doučovaným dětem se snažíme pomoci zlepšit si školní výsledky a předejít předčasnému ukončení jejich školní
docházky. Dlouhodobým cílem je pomoc rodinám doučovaných dětí aktivněji se zapojovat do mimoškolní přípravy
dětí a vytvářet odpovídající domácí zázemí pro přípravu dětí do školy. Doučování poskytujeme bezplatně. Doučují
dobrovolníci z řad studentů středních a vysokých škol.
Aneta Horká
Tel.: 739 220 599, E-mail: [email protected]
Pavel Marčík
Tel.: 739 320 313, E-mail: [email protected]
Dominika Knoblochová
Tel.: 778 425 041, E-mail: [email protected]
Jan Korenc
Tel.: 777 782 061, E-mail: [email protected]
Adriana Černá
Tel.: 731 520 896, E-mail: [email protected]
Michaela Kučerová
Tel.: 739 320 447, E-mail: [email protected]
Jakub Čermák
Tel.: 778 473 397, E-mail: [email protected]
Kristýna Fendrychová
Tel.: 778473396, E-mail: [email protected]
KLUB OBJEVITEL
Klub probíhá jednou týdně v našem kontaktním centru na Smíchově. Klub Objevitelů je volnočasový klub pro děti ve
věku 6 - 10 let. V klubu se snažíme rozvíjet přehled dětí o světě kolem nás. Cílem klubu je nabídnout takové trávení
volného času, které pomůže dětem přirozeně se orientovat ve světě a rozvíjet takové dovednosti, které pro děti budou
v jejich dalším životě důležité.
Dominika Knoblochová
Tel.: 778 425 041, E-mail: [email protected]
KLUB MATEK A PŘEDŠKOLNÍ KLUBY
Smyslem klubu je motivovat rodiče k aktivní účasti na utváření budoucí vzdělávací a profesní dráhy svých dětí. V
rámci aktivit jsou matky také vzdělávány v oblasti sociální prevence, dluhové problematiky, mají možnost využít
individuální sociálně-právní poradenství. U dětí se v předškolním klubu podporují dovednosti a schopnosti, které jsou
důležité pro úspěch v základní škole.
Klub probíhá pravidelně 2x týdně na Smíchově v prostorách našeho kontaktního centra a v dopoledních hodinách
celý týden v Karlíně v prostorách předškolního klubu v Březinově 29.
PŘEDŠKOLNÍ KLUBY
Klára Kolmanová (Karlín)
Tel.: 737 867 209, E-mail: [email protected]
Věra Cvoreňová (Smíchov)
Tel.: 604 747 039, E-mail: [email protected]
Jana Sivoková (Karlín)
Tel.: 602 580 066, E-mail: [email protected]
Barbora Jeřábková (Karlín)
Tel.: 605 026 397, E-mail: [email protected]
KLUB MATEK
Marie Bořkovcová (Smíchov, Karlín) Tel.: 777 782 083, E-mail: [email protected]
Věra Cvoreňová (Smíchov)
Tel.: 604 747 039, E-mail: [email protected]
KARIÉRNÍ PORADENSTVÍ
RETROSTIPENDIA
Za podpory nadace společnosti Patria Finance nabízíme stipendium až 12 000,- Kč ročně dětem, jejichž rodina má
objektivně snížený potenciál nabídnout jim dostatečnou podporu a motivaci ke vzdělání. Toto stipendium mohou
získat studenti, u nichž alespoň jeden rodič nemá vyšší dosažené vzdělání než základní. Dalšími kritérii jsou docházka
do školy, známka z chování a minimální požadovaný prospěch. Do stipendijního programu se mohou hlásit studenti
1. ročníků SŠ nebo SOU, ale také žáci v posledním ročníku ZŠ.
Adriana Černá
Tel.: 731 520 896, E-mail: [email protected]
REKVALIFIKACE A ZAMĚSTNÁVÁNÍ
Projekt „E daj kamel buťi – Máma chce práci“ je zaměřen na zvyšování uplatnitelnosti sociálně znevýhodněných
žen/matek na trhu práce. Pražská pobočka projekt realizuje od ledna 2013, v rámci projektu proběhly rekvalifikační
kurzy: Pracovník v sociálních službách dle zákona o sociálních službách, Pečovatelka pro děti ve věku od 0 do 15 let
a Asistent pedagoga. Úspěšným absolventkám je nabídnuta možnost zprostředkování zaměstnání v oboru.
Romana Bartůňková
Tel.: 734 428 485, E-mail: [email protected]
Aneta Horká
Tel.: 739 220 599, E-mail: [email protected]
Adriana Černá
Tel.: 731 520 896, E-mail: [email protected]
Michaela Kučerová
Tel.: 739 320 447, E-mail: [email protected]
Václav Kučera
Tel.:777 792 066, E-mail: [email protected]
DĚKUJEME VŠEM NAŠIM DONORŮM
Informace pro případné dárce naleznete na: http://www.clovekvtisni.cz/cs/chci-pomoci-financnim-darem
Dárcovský účet: Sociální programy v ČR 208850426/0300
Zpráva pro příjemce: pobočka Praha
Dar je možno odečíst z daňového základu. Děkujeme za vaši přízeň.
Download

O našich službách se více dozvíte také v našem letáku.