zdarma
červenec 2013
číslo 7
Pravdu, kterou marně hledáte, Vám přináší
Soukromé nezávislé noviny, které Vás chtějí
objektivně informovat o životě a problémech náchodského regionu a ČR
DEVADESÁT PROCENT OBČANŮ SI PŘEJE NOVÉ
VOLBY A VLÁDU SLUŠNÝCH LIDÍ, NE JAKO DOPOSUD.
MODLIDBA ZA VLAST.
Chraň Bože tu zemi naši, restituce stále straší.
Chraň Pane tu naši vlast, žít v Čechách to není slast.
Povodně jsou další rána, církev je však nenažraná.
Svatý Otec z Vatikánu, buzerantům dal teď ránu.
Náprava prý bude nutná, hříšná už je každá kutna.
Špinavé prachy tam perou, a s morálkou se ne..rou.
Chraň ho Pane ve dne v noci, už slyší jak vyjí vlci.
Díky, že už přišel čas, krakatici zlámal vaz.
Bylo také na čase, vykopnout i Nečase.
Radost bude obrovská, až sejmou i Kalouska.
Poslední dech chytá dnes, TOP devítka s ODS.
Smuteční marš slyší z blízka, i nejmenší naše víska.
J.S.
OBSAH
VTÍPEK
KDO JE MARTIN KUBA Z ODS?
ŘÁDNÁ VALNÁ HROMADA BERÁNEK NÁCHOD a.s.
VÝZVA
MODLITBA
ŠÁRKA ŠIMKOVÁ
SKUTEČNÝ ROZDÍL MEZI KAPITALISMEM A SOCIALISMEM
BLAHOPŘEJI!
LADISLAV KASUKA
MIROSLAV DOLEJŠÍ
VEOLIA TRANSPORT VÝCHODNÍ ČECHY SPUSTILA
ELEKTRONICKÝ INFORMAČNÍ PANEL
BAMBULU ZAVŘELI, ABY ZAMÁZLI JEŠTĚ VĚTŠÍ PRŮSER
BATIST, s. r. o. Z ČERVENÉHO KOSTELCE OTEVŘEL NOVÉ
SKLADOVACÍ PROSTORY!
DOBRÁ ZPRÁVA PRO OBČANY NÁCHODA A OKOLÍ
OHLEDNĚ PRODEJE PIVOVARU
POSLEDNÍ KŘEČ KOALICE
ADVOKÁT LÁSKA: DEJTE POLICII DVA MĚSÍCE, PAK
TO ZAČNE. TŘEBA LHÁŘ KALOUSEK…
ZEMAN SUNDAL PRORADNÉHO DĚDKA
SCHWARZENBERGA ZE VZDUCHU
ZEMAN PODLE OČEKÁVÁNÍ VYPRÁSKAL KALOUSKA
SE SCHWARZENBERGEM
SENÁTOR DOUBRAVA: AŤ NĚMECKÝ PREZIDENT MLČÍ
A NEÚTOČÍ NA ZEMANA
KRUTÝ EXPERIMENT S ČECHY
REALITA ÚDAJNÉHO ČESKÉHO RASISMU A DISKRIMINACE
ROMŮ!
GRATULUJEME
JEDNA Z NEJVLIVNĚJŠÍCH ÚŘEDNIC ZEMĚ,
JANA NAGYOVÁ JE ZAHALENA TAJEMSTVÍM.
MÁ CO SKRÝVAT?
Svoboda projevu, zejména slova a tisku je zaručena Ústavou ČR ve znění pozdějších předpisů. Mezinárodním paktem o občanských a politických právech, publ. ve vyhl. MZV č. 120/1976 a Listinou základních práv a svobod uvedenou v úst. zák. č. 23/1991 Sb. Svoboda projevu a právo na informace jsou
zákonem zaručeny. Každý má právo vyjadřovat své názory slovem, písmem, tiskem, obrazem nebo jiným způsobem, jakož i svobodně vyjednávat, přijímat i
rozšiřovat ideje a informace. Cenzura je nepřípustná.
číslo 7
ročník 2013
VTÍPEK
To takhle se jednoho dne českej Lojza naštval kvůli počasí
a vydá se do nebe, zeptat se, proč u nás pořád prší.
Zabouchá na nebeskou bránu, otevře mu svatý Petr a ptá
se ho co si přeje.
Lojza odpoví, že se přišel zeptat, proč u nás pořád prší?
Svatý Petr mu říká: „tak se jdeme podívat, co mám napsáno ve svaté knize. Odkud jsi?“Lojza říká: „z České republiky“.
Svatý Petr listuje v knize, najde Českou republiku a říká:
„Tak podívej, mám tu napsáno: vláda všechno posrala 3x denně splachovat!“
KDO JE MARTIN KUBA Z ODS?
Před rokem jsem psal do diskusí
na iDnes o Ráthově korupci a vybírání
největších úplatků, odměnou mi bylo
smazání účtu. Doufám, že nedopadnu
podobně s lumpem, který se nám vyklubal v ODS: Martin Kuba, ministr
průmyslu a obchodu, nyní už superministr hospodářství. Kuba je dnes nejvíce
protěžovaný politik ODS Václavem
Kalusem, který usiluje o to, aby se stal
předsedou ODS. Kuba je označován za loutku jihočeského
ma�ána zvaného baron z Hluboké, Pavla Dlouhého (důvěrníka StB, v devadesátých letech člena dozorčí rady Pozemkového fondu ČR a manžela geniální manželky, která si vydělala za
4 roky 45 milionů korun, ač je v domácnosti). O Dlouhém se
říká, že na co potřebovali Schwarzenbergové několik staletí,
získal on za dvě desetiletí!
Kdo je Martin Kuba?
Strůjce koalice s ČSSD. V tehdejší krajské radě získal
místo prvního náměstka (vícehejtmana) odpovědného za
čerpání peněz z evropských fondů. Výsledek je dotační tunel za 3,3 miliardy. Další funkcí pana Kuby byla doprava.
A jak to dopadlo? Na podzim roku 2011 zabavila policie
počítače odboru dopravy pod vedením pana Kuby z důvodů vyšetřování rozsáhlých podvodů se státními zakázkami.
Pověstná se stala Kubova losovačka, kde se podvádělo, jak
to jen šlo. Kuba se po volbách ocitl na čtvrtém nevolitelném místě do zastupitelstva Českých Budějovic. Poté se
stala nevídaná věc, tři zastupitelé z ODS před ním spontánně rezignovali a Kuba se tak mohl stát zastupitelem.
Po této prasárně začínají členové masivně opouštět ODS.
Logickým vyústěním by bylo odvolání takového předsedy,
kterému odchází velká část členů. Naopak, na konci roku
2011 je dokonce jmenován ministrem i přesto, že několik
měsíců předtím se premiér Nečas vyjádřil tak, že jeho kandidatura je nepřijatelná vzhledem k napojení na jihočeské
kmotry. Po odstoupení celé buňky ODS z Písecka uvedli
její členové tento důvod: „Kvůli kmotrovským praktikám,
kvůli podvodům s dotacemi z EU ve prospěch kmotrů,
kvůli arogantnímu vystupování a kvůli nedemokratickým
postupům Martina Kuby!“
Na protest se jmenováním Kuby do čela resortu odchází
z ODS dva dlouholetí členové: Martin Doktor a Radek Hous-
strana 2
ka, podle jejich slov: „Kmotři si dělají, co chtějí, nezáleží na
tom, kdo sedí vPraze.“
Na několik dotazů MF Dnes odmítl zveřejnit svůj majetek. V oznámení o činnostech za rok 2010 o střetu zájmů
neuvedl, že byl jednatelem společnosti Fruit Frog. Dříve také
podivně „podnikal“. Lákal lidi do �rmy s názvem PSM. Byla
to pyramidová hra, říká se tomu také letadlo. Řada důvěřivců
díky tomu přišla o všechny peníze. Kuba představuje reálnou
hrozbu v boji s korupcí a pro demokratické hodnoty. Favorit
Václava Klause. Jakmile někoho podporuje Václav Klaus, můžeme si být jisti na 99 %, že je to gauner.
V současnosti se jedná například o Pavla Béma, kterého si
Klaus připravoval pro převzetí prezidentského úřadu, „ale ty
odposlechy, které ničí demokracii“, mu udělali čáru přes rozpočet nebo Tomáše Chalupu, který má v tichosti na ministerstvu životního prostředí dokončit co Drobil nedokázal. Víte,
že Pavel Bém, dnes opět člen ODS, předkládal zákon o zákazu
odposlechů poslanců a senátorů?
Slovníček výroků pana Kuby:
- stát nemá vařit pivo - rozuměj chceme ukrást Budvar
- zvyšme strategické zásoby ropy - rozuměj zdražíme pohonné hmoty zavedením další daně
- garantujme výkupní ceny z Temelína - rozuměj budeme
dotovat ČEZ z vašich daní
- aukce na nové kmitočty musí být rychle - rozuměj co
nejrychleji, než z toho nebudeme nic mít
- budeme dotovat tepelná čerpadla - rozuměj peníze daňových poplatínků dáme ČEZu
- rozdáme 1,3 miliardy novým �rmám - rozuměj rozdáme
1,3 miliardy spřízněným �rmám
- novelizace zákona o veřejných zakázkách je špatná - rozuměj zhoršuje podmínky pro uplácení
a mnoho dalších.
Takto to dopadá, když neúspěšný a na pracovišti extrémně
neoblíbený lékař dělá ministra průmyslu.Vzestup Kuby poškozuje ODS a napomáhá ke stále nižšímu zájmu voličů.
Shrnuto a podtrženo: Kuba zažívá „americký sen“, rok po
vystudování VŠ v roce 2002 vstupuje r. 2003 do ODS, v roce 2006 se stal zastupitelem v Českých Budějovicích, v roce
2008 se stal předsedou jihočeské ODS, v roce 2011 se stal
ministrem. Reprezentuje ma�ánské struktury jihočeské ODS.
K druhým arogantní, k pánům servilní sluha, jak typické pro
tento typ lidí.
Za raketovou politickou kariérou stojí vždy velcí lumpové.
Petr Čech – blog.idnes.cz, zdroj internet.
Poznámka redakce:
Tento ministerský darebák rozhazuje peníze z evropské
unie na různé věci soukromému podnikateli v řadě desítek
milionů Kč, přesto, že mu je známo, že to je podvod. Tím
okradl důchodce, který musel zaplatit tisíce Kč, aby mu dal informace, což je jeho povinností. Pan ministr tím okrádá i malé podnikatele včetně řadových občanů, kteří na jeho chování
doplácí. V nejkratší době podám na něho trestní oznámení,
za zneužívání své pravomoci jako ministra obchodu. Jenom
čekám na jeho odpověď, zda zjedná nápravu.
Miro Rousek.
Náchodský nečas
číslo 7
ročník 2013
ŘÁDNÁ VALNÁ HROMADA
BERÁNEK NÁCHOD a.s.
Dne 14. června 2013 v 10 hodin dopoledne se konala
v přednáškovém sále Městského divadla valná hromada. Jednání se zúčastnilo několik akcionářů včetně starosty města,
které je hlavní akcionář Beránku v počtu akcií. Jmenované
přivítal předseda představenstva pan Ing. Cabicar. Ten přednesl program jednání a hlasování. Vše proběhlo v naprosté
shodě a nebyly zde žádné vážné připomínky.
Já jsem zde měl jenom dotaz na pana Cabicara, proč nebyl
pozván na valnou hromadu též nájemce hotelové části Beránku pan Rajský. Pan Cabicar se omluvil, že ho opomněl pozvat,
ale že se to již nebude opakovat.
VÝZVA
Před několika týdny si sedla jedna dívka v kině na něco píchajícího na sedadle. Když vstala, aby zjistila, co to bylo, našla
zapíchnutou jehlu do sedadla, na které byl připevněn vzkaz:
„Právě jsi byl(a) nakažen HIV“
Kontrolní středisko chorob zaznamenalo v poslední době
mnoho podobných případů v mnoha dalších městech, hlavně
v Praze.
Všechny testované jehly byly HIV pozitivní nebo obsahovaly zhoubný typ žloutenky. Středisko taktéž udává, že takovéto jehly byly nalezeny i na veřejných bankomatech a hlavně
v dopravních prostředcích MHD. Je více než pravděpodobné,
že jehly nastrkávají HIV nakažení narkomani.
Žádáme každého, aby byl v takových případech obezřetný.
Měli byste si pozorně prohlédnout každé veřejné sedadlo,
židli s největší opatrností. Starostlivý vizuální pohled by měl
stačit.
Zároveň vás žádáme, abyste tuto zprávu podali co nejvyššímu počtu vašich blízkých, přátel i známých, které tak
upozorníte na toto nebezpečí. Je to velmi důležité! Můžete
zachránit život jen tím, že předáte tuto zprávu dále.
Prosím, věnujte pár sekund vašeho času na předání tohoto vzkazu přátelům a známým, ale i sousedům a kolegům
v práci.
MUDr. Eva Bendová, ing. Vladislav Vlasák.
Zdroj internet.
Představenstvo a.s. Beránek.
MODLITBA
Pan Rajský byl velice dobře ohodnocen a to jak předsedou
představenstva panem Cabicarem tak i vedením dozorčí raAndělíčku můj strážníčku, vyslyš moji modlitbičku.
dy,v četně starosty panem Birkem.
Nechci mít jen hlad a žízeň, prožívat života trýzeň.
Všichni prohlásili, že a.s. Beránek začíná mít dobré jméno,
Andělíčku do rána, proměň mě na cikána.
jak tomu bylo před mnoha lety před rekonstrukcí. Je to po dlouChci být doma na podpoře, žít si na vysoké noze,
hé době poprvé, kdy město nedoplácí na hotelovou část Beránku
od státu brát, zdarma byty, ne hladový ale sytý.
ale má z toho dokonce i příjem. Lidé jsou zde velice spokojeni
Osvobozen od daní, být pánem ne poddaným.
a to jak s obsluhou, čistotou tak výbornou kuchyni i s cennou.
Žít si jako prase v žitě, žít si v České realitě,
Je třeba, aby tomu bylo tak nadále a byla zde dobrá spokde slušní mají holou řiť a černí mohou krásně žít!
luprace i s nájemcem panem Rajským, aby neodešel. Položil
Amen!
jsem zde další dotaz, ohledně herců, zpěváků a divadelních
Zdroj internet.
souborů, ohledně cen, které si někdy dávají příliš vysoké. Je
zde potom mnoho běžných občanů, kteří si to nemohou dovolit, chodit na některé akce, když jsou někdy ceny vysoké.
Bylo mě řečeno, že o tom se vždy jedná a vedení se snaží ty
Dnes 4.6. ve Svádově, v Ústí n.L. zrána, zmlátili do bezceny snižovat pokud to jde. Je třeba, aby se hotel Beránek opět vědomí hostinského zatopené Svádovské hospody, který
stal perlou Náchoda, jak si všichni náchoďáci přejou, a nebyla z důvodů obav z rabování a také z důvodů zajištění interiéru
to černá díra na peníze jak tomu bylo v minulosti.
a zásob v hospodě z úterka na středu 4.6. raději v hospodě
přespal a tím zřejmě překvapil tříčlenné cikánské komando,
Hlavní údaje účetní závěrky za rok 2012 přikládáme: které se chystalo hospodu vykrást, v domnění, že v zatopeném
(tis. Kč)
domě nikdo nebude.
Tento pán, byl brutálně zmlácen a leží v tuto chvíli v neAktiva celkem
212322 Pasiva celkem
212322
mocnici,
nevíme jaký je jeho stav a jsem velice zvědavá, zda se
Výnosy celkem
11556
Stálá aktiva
210143
média o tomto případu s přesnou identi�kací osob zmíní!!
Vlastní kapitál
209158 Náklady celkem
11458
Jsme také zatopeni a čekáme na poslední ránu z milosti,
Oběžná aktiva
1717
Cizí zdroje
2349
tedy povodňovou vlnu, která nám teprve ukáže svou sílu,
Hospodářský výsledk
98
Ostatní aktiva
462
a ráda bych dodala, že v jisté době se ve stavu nouze za krádež
a rabování střílelo.
Ostatní pasiva
815
ŠÁRKA ŠIMKOVÁ
Miro Rousek, akcionář Beránek a.s.
Náchodský nečas
Pokračování na následující straně.
strana 3
číslo 7
ročník 2013
Myslím, že by bylo zapotřebí a především kvůli cikánům, Romy v Česku
nemáme, pouze cikány, tento zákon
uvést opět do praxe.
PROSÍM CHRAŇTE SI VŠICHNI
SVÉ ŽIVOTY A MAJETKY PŘED TOU
CIKÁNSKOU VERBEŽÍ!!!!!!! PŘEJI
NÁM VŠEM POSTIŽENÝM ČECHŮM
HODNĚ SIL!!!!
Zdroj: internet.
SKUTEČNÝ ROZDÍL
MEZI KAPITALISMEM
A SOCIALISMEM
mobily neexistovaly, takže nebylo kam
volat. Neměli jsme žádné Playstation,
Nintendo eller X-box - vlastně ani televizní hry, žádných 99 televizních kanálů, žádný surround-sound, počítače,
chatrooms a internet.
Měli jsme kamarády, byli jsme venku
a vyhledali jsme si je!! Spadli jsme ze
stromu, řízli se, zlomili si ruku či nohu,
vyrazili si zuby, ale nikdo kvůli těm
úrazům nebyl žalován. Byly to úrazy
a nikdo nenesl vinu - jen my! Prali jsme
se, měli jsme modřiny, ale naučili jsme
se to překousnout. Našli jsme si hry
s tenisáky, s klacky a jedli jsme i trávu
(hlavně šťovík).
I když nás druzí varovali, nikdy jsme
si nevypíchli oko. Posledních 50 let bylo
explozí nových nápadů. My jsme měli
volnost i odpovědnost - naučili jsme se
chovat a poradit si.
Blahopřeji!!!
V socialismu zloději kradli toaletní
papír, mýdlo, tužky.
V kapitalismu zloději kradou fabriky,
vyrábějící toaletní papír, mýdla, tužky.
V socialismu dělníci dostávali přebytky. V kapitalismu, jsou dělníci přebytkem.
Zdroj: internet.
V socialismu kradlo hodně lidí, ale
málo. V kapitalismu krade málo lidí, ale
zato hodně.
V socialismu se o zlodějích psalo
v černé kronice a seděli v base.
Putinův expert v Praze řekl, jak doV kapitalismu se o zlodějích píše padneme. Došlo i na Havla a knížete:
jako o celebritách a sedí v daňovém ráji. Na semináři vystoupil český politolog
Zdroj: internet. Oskar Krejčí a zahraniční host - ředitel
Ruského institutu strategických studií
Leonid Rešetnikov. Tato instituce dodává podklady, studie a názory přímo VlaNám všem, kterým je mezi 45. až dimiru Putinovi. Na úřadu prezidenta
80. lety. Podle dnešních pravidel a zákazů je však nezávislá a podle slov ředitele
bychom my, děti narozené v 30., 40., 50., Rešetnikova si proto může dovolit hlavě
60. letech, neměli vůbec šanci přežít.
ruského státu dodávat i stanoviska, s niNaše postýlky byly malované barvou, miž nemusí souhlasit.
která obsahovala olovo. Neměli jsme
„Rusko v žádném případě nehodlá
žádné pro děti bezpečné �aštičky na vstupovat do EU ani podepisovat žádné
medicínu. Žádné pojistky na dveře a ok- úzké smlouvy o spolupráci, rovnalo by
na, a když jsme jeli na kole/koloběžce, se to zakoupení vstupenky na Titanic,“
neměli jsme helmy. Pili jsme obyčejnou řekl ředitel Ruského institutu strategicvodu z hadice a ne z lahví. Jedli jsme kých studií Leonid Rešetnikov. Putin
chleba se sádlem, pili limonády s cuk- zachránil ruský stát před rozpadem.
rem a nebyli jsme obézní, protože jsme
Rešetnikov hned zpočátku zdůrazpořád lítali někde venku.
nil, že západní kapitalistický systém
Z jedné �ašky nás obvykle pilo něko- fungující už od 19. století je v hluboké
lik, ale všichni jsme to ve zdraví přežili. krizi a není schopen reagovat na proměNěkolik hodin jsme se mořili a stavěli ny současného světa.
káry ze starých nepotřebných věcí,
„Je tragédií Ruska, České republiky
jezdili jsme z kopce, jen abychom pak i dalších východoevropských zemí, že
přišli na to, že jsme zapomněli na brzdu. se stávají součástí tohoto systému teprve
Teprve po několika přistáních v pangej- tehdy, když začíná umírat. Kapitalismus
tu jsme ji přimontovali.
byl v době komunismu díky nedostupBrzy ráno jsme si šli ven hrát a přišli nosti informací romantizován, nyní zajsme domů, teprve až se venku rozsvítily jde do slepé uličky a zhyne,“ konstatoval
lampy. Rodiče si užili pěkné nervy, ale šéf ruského institutu.
LADISLAV KASUKA
BLAHOPŘEJI!
strana 4
Ruská federace podle jeho slov byla
deset let v těžké krizi, protože jí bylo nuceno přijmout americký systém a mentalitu. Kvůli tomu prý Rusové ztratili
povědomí o národním uvědomění a na
konci devadesátých let reálně hrozilo, že
se celý stát rozpadne.
„Odchod Jelcina a příchod Putina
Rusko zachránil. Rusko nemůže být
jen země, musí mít určitou ideu. Má
ohromné bohatství – nerostné, lidské,
historické. Pokud bychom díky nerostnému bohatství umožnili pouze stvořit
dva tucty miliardářů, kteří budou žít
v Londýně, to asi není ta cesta,“ vysvětloval Leonid Rešetnikov.
EU se prý potopí do tří let. Rusové
na Titanic nevstoupí.
Ten si zároveň položil otázku, proč
svět tolik nenávidí prezidenta Putina.
„Co udělal špatného? Dělá nezávislou a samostatnou politiku založenou na
ruských tradicích a to asi některé dráždí.
Protože oni vidí, kam se Rusko za deset let posunulo. USA a Velké Británii
se líbil Jelcin, jelikož za jeho vlády šlo
všechno z kopce. Západu jde pouze o to,
zda je Rusko silné a rozvíjí se, nebo zda
je tam bída a rozklad. Nechtějí v mezinárodní aréně silného konkurenta,“ de�noval ruský expert politiku západních
velmocí.
Ředitel ruského institutu se vyjádřil
i ke krizi v EU a možném budoucím
připojení Ruska.
„My chceme, aby EU vyšla z hluboké
krize, v níž se nachází. Ale abychom do
EU vstupovali či podepisovali nějaké
smlouvy, to v žádném případě. Bylo by
to stejné, jako kdybychom si koupili
vstupenku na Titanic. Chápeme ale, že
pokud EU nenajde z této krize východisko, zasáhne to v jisté míře i Rusko. Můj
osobní názor je, že Titanic se potopí za
dva, tři roky a EU se pak bude skládat
z pouhých pěti či šesti států,“ prognózoval.
Podle Rešetnikova jsou dobré vztahy
Čechů, Poláků či Němců s Ruskem jakýmsi záchranným kruhem, které tyto
státy udrží nad vodou. Schwarzenberg
nenávidí Rusy, protože to jsou Slované
jako Češi. Ten je přesvědčen, že největším problémem rusofobie eurounijních
institucí jsou geopolitické předsudky.
Rusko je sice odlišné, ale stejně tak je
odlišné Německo vůči Francii či Británie vůči Itálii.
Pokračování na následující straně.
Náchodský nečas
číslo 7
ročník 2013
Unii na Rusku prý vadí, že je hodně velké. České předsudky vůči Rusku jsou podle Oskara Krejčího od těch unijních,
ale i třeba polských, odlišné.
„Jde o psychointelektuální fenomén, který zahrnuje vzpomínky lidí na osvobození Prahy Rudou armádou, začlenění
do sovětského bloku jako ztrátu svobody či majetku. A za třetí
výčitky vůči srpnu 1968,“ míní politolog.
„Rusofobie Václava Havla zahrnovala všechny tyto tři
faktory. Rusofobie ‚našeho knížete‘ zahrnuje atypické faktory.
Kromě těch studenoválečnických stereotypů je tam ještě to,
co bylo charakteristické a typické pro rakouskou šlechtu po
bitvě na Bílé hoře – velký odpor ke slovanství,“ mluvil o Karlu
Schwarzenbergovi profesor Krejčí.
„Při dostavbě Temelínu pozor na Američany“
Ředitel Ruského institutu strategických studií Rešetnikov
v diskusi neopomněl ani problematiku dostavby jaderné elektrárny v Temelíně a důrazně nás varoval před Američany.
„Nepodléhejte politickým tlakům USA kvůli Temelínu,
které již probíhají. Ruská nabídka je pro Čechy obrovsky
výhodná. Někdo říká, že pak vaše energetika bude závislá na
Rusku. Ale Rusko je přece naopak závislé na Evropě, takže ta
závislost je vzájemná,“ sdělil ruský vědec.
Podle jeho slov USA nechtějí rovnoprávné spojence. „USA
chtějí pouze loutky. A tomu my se nikdy nepodřídíme, ruský
lid si nic nenechá diktovat,“ doplnil Leonid Petrovič Rešetnikov.
TISKOVÁINFORMACE, 27. června 2013.
VEOLIA TRANSPORT VÝCHODNÍ ČECHY
SPUSTILA ELEKTRONICKÝ INFORMAČNÍ
PANEL
V Novém Městě nad Metují byl v polovině června předán
do provozu elektronický informační panel. Slavnostního přestřižení pásky se zúčastnili představitelé společností Veolia
Transport ČR, generální ředitel Radim Novák, Veolia Transport Východní Čechy (VTVČ), generální ředitel Jindřich
Poláček a obchodní manažer Jan Klíma, spolu s hejtmanem
Královéhradeckého kraje Lubomírem Francem a zástupci
Nového Města nad Metují, starostou Petrem Hablem, místostarostkou Bronislavou Malijovskou a členem zastupitelstva
a rady města Martinem Prouzou.
Zdroj: internet.
MIROSLAV DOLEJŠÍ
bývalého politického vězně, který
prošel nejtěžšími komunistickými lágry, ve kterých strávil třetinu svého života. Byl to
člověk čistého charakteru, který se nenechal koupit za
nějaké funkce a peníze. Ve své „Analýze“ odhalil celý
ten podvod nazvaný „sametová revoluce“, který byl pro
náš národ připraven předem a ke kterému se nyní řada
nynějších politiků po 21. letech též přiklání. Naše občanská společnost je zcela rozvrácená a mravně padlá.
Češi přestávají být národem, protože jim chybí vůle být
jednotným národem! Slova a varování v této „Analýze“ se
stala skutečností, která se nyní vyplňuje stále jasněji. Tuto
jeho analýzu bych doporučoval mladým lidem, aby si ji
přečetli a poznali, jaká byla skutečná pravda v roce 1989
ohledně sametové revoluce.
Miroslave Dolejší – nikdy na Tebe nezapomeneme a zůstaneš nám navždy v paměti jako neochvějný bojovník za
pravdu! Budeme si stále připomínat Tvoje varovná slova! Čest
Tvé památce!
Elektronický informační panel, dodaný společností
APEX, poskytuje cestujícím vizuální informace o odjezdech
a příjezdech autobusů na příměstských a meziměstských linkách. Panel, který byl umístěn pod hlavní informační elektronickou tabuli města, je možné umístit celkem 10 řádků textu,
z toho devět je statických, obsahujících údaje o jednotlivých
spojích, jeden řádek je určen pro zobrazení dalších doplňkových informací. Informace o odjezdech spojů jsou získávané
z celostátního systému jízdních řádů a automaticky se aktualizují. Na řádku se zobrazuje číslo linky a spoje, cílová stanice,
nástupiště, čas odjezdu spoje a případné jeho zpoždění. Informační panel dále zobrazuje aktuální čas a datum. „Jsme rádi,
že i v menších městech se nám daří zlepšovat naše doplňkové
služby pro cestující veřejnost.
Kromě zajištění autobusové dopravy, kterou v regionu
dlouhodobě poskytujeme, je nutné rozšiřovat i další zákaznické služby,“ řekl při slavnostním spuštění informačního
panelu do ostrého režimu Radim Novák, generální ředitel
Veolia Transport ČR.
„K umístění informačního panelu v Novém Městě nad
Metují jsme vybrali zastávku Na Rychtě, kde se kříží mnoho
autobusových linek. Informační panel byl tři týdny ve zkušebním provozu, kdy se dolaďovala řada provozních záležitostí,“
doplnil Jindřich Poláček, generální ředitel Veolia Transport
Východní Čechy.
Informace o příjezdu, odjezdu či případném zpoždění autobusových linek jsou přenášeny on-line pomocí technologie
GPS na dispečink v Chrudimi, který společně s provozními
Miro Rousek.
Pokračování na následující straně.
Dne 26. června uplynulo již
dvanáct let od úmrtí pana
Miroslava Dolejšího, autora
„ANALÝZY
17. LISTOPADU 1989“,
Náchodský nečas
strana 5
číslo 7
ročník 2013
středisky v Jaroměři a Novém Městě nad Metují zajišťuje organizaci provozu v regionu Orlických hor. Společnost VTVČ
se stala součástí skupiny Arriva po akvizici �rmou Deutsche
Bahn, mateřskou společností �rmy Arriva. Více informací
o �rmě Veolia Transport naleznete na adrese:
www.veolia-transport.cz
Zdroj: Veolia Transport.
BAMBULU ZAVŘELI, ABY ZAMÁZLI
JEŠTĚ VĚTŠÍ PRŮSER
říká F.R. Čech.
„Kauza pyšného bambuly má překrýt něco daleko horšího, a to je kauza Bém“, myslí si někdejší poslanec ČSSD
František Ringo Čech. Ten nabývá přesvědčení, že žije s idioty
mezi blbci.
Tak jako snad každý v České republice, nemohl ani František Ringo Čech přehlédnout kauzu sociálně demokratického
exhejtmana Davida Ratha, ke které glosoval:
„Mně strašně vadí, že kauza pyšného, neopatrného bambuly – to se nedá jinak nazvat, zcela zakryla jiný daleko skandálnější případ. Daleko trestuhodnější bylo počínání primátora MUDr. Béma,“ prohlásil pro „ParlamentníListy.cz“.
„Bém může jen děkovat Pánu Bohu, že tuto kauzu otevřeli.
Já si dokonce myslím, jestli ta kauza Rath - oni ho sledují už
dlouho – nebyla promyšleně vypuštěná, aby překryla kauzu
Béma s Janouškem“.
„Ratha chytli při klasické zlodějně, zneužití moci v bezuzdné a nezměrné pýše. Kdežto Bém byl nejhorším primátorem Prahy v celé historii, a to počítám i soudruha Kopeckého.
To byl rozklad města s trvalými následky. Prostě rozprodat co
se rozprodat dá a po nás potopa“ říká zhnuseně Čech.
„Bém, ten nemá srovnání. Snad jen Babinský by se mu
mohl částečně vyrovnat“.
„Bém, to bylo něco strašného, Rath byl čajíček. Vždyť si
všimněte, jak to utichlo. Měl být už dávno v kriminále a zatím
si spokojeně běhá po světě,“ myslí si.
„Přeci Bém s Janouškem musí konečně vysvětlit zdroje
peněz na svých kontech.
Soudy už musí být spravedlivý. To, že policisté nesrovnali
na hnojišti bobky podle velikosti, neznamená, že takový lotr
by měl uniknout. To bylo za miliardy. A to ještě nevylezlo na
povrch všechno“ obává se Čech. A podotýká: „píše se, že se to
vyšetřuje, tak doufám, že se nepřestane.“
„Prostě Béma zakryli jiným průserem“.
„Řekli si, ať se soudruh Bém zatím někam schová, zapomene se na něj a pak může se třeba vrátit i s Janouškem a může pokračovat v bohulibé činnosti“ podotknul F.R. Čech.
Na dotaz, co si F. Čech myslí o současné náladě ve společnosti říká:
„Nečas neobratným způsobem napravuje hříchy předchozích banditů. On nehledá peníze tam, kde jsou. On hledá jen
tam, kde jsou nejsnáze vymahatelné. To znamená u prostých
a bezbranných lidí.“
Důvodů k naštvanosti vidí Čech více, ... když někdo navrhuje – co to musí být za blbce – zvýšení platů vysokých
státních úředníků, tak by měl jít do blázince a na uzavřené
strana 6
oddělení. Že by to zajistilo poctivost? Bláhovost, naopak, čím
vyšší příjem, tím větší chtivost,“ říká rozhodně.
„Já mám někdy pocit, že žiji s blázny. Taky jedna z rubrik
na mém webu se jmenuje „S idioty mezi blbci“. To si myslím,
že vystihuje úplně naší současnou situaci. Psychopati u státní
moci. A všimněte si, že to prorůstá úplně všude,“ upozornil
svérázný umělec.
„Např., když dá třeba někdo na rychlostní silnici omezení
rychlosti na „padesátku“ kvůli hluku, kde jsou dva baráky,
zbořenina a křoví, tak to je přeci blb. To je člověk, který nepatří na své místo“.
Připomeňme, že František Ringo Čech byl v letech 1996
- 1998 poslancem za ČSSD. V loňském roce, rozčeřila stojaté
vody nahrávka, když před natáčením dokumentu o Miki Volkovi v roce 1997 začal vyprávět, jaké má zkušenosti ve funkci
pražského zastupitele za ČSSD s korupcí na všech možných
úrovních.
Čech ve zveřejněné nahrávce mluví mimo jiné i o tom,
jak se prodávají Pražské vodárny. „Popraskané roury v zemi
si nechá město, zatímco nové lukrativní přečerpávací stanice, jimiž tečou miliony, se prodávají za hubičku vybraným
kmotrům. ODS nás vždy přehlasuje. A jakmile zastupitelstvo
jednou něco odhlasuje, nehne s tím ani svěcená voda,“ tvrdí
Čech v nahrávce.
„V té době jsem byl v opozici, ale to jsem netušil, jaký
mazec uděláme potom my“ doplnil v rozhovoru pro „ParlamentníListy.cz“ své poznání o domovské ČSSD. Podle něj si
jeho strana, když byla na magistrátě u moci spolu s ODS, tak
s praktikami pravicových politiků si vůbec nezadala.„…. já si
nemůžu ani dělat legraci, když vidím, co se u nás pořád děje“.
Zdroj: internet.
BATIST, s. r. o. Z ČERVENÉHO KOSTELCE
OTEVŘEL NOVÉ SKLADOVACÍ
PROSTORY!
Nové skladovací prostory otevřel jeden z předních výrobců
zdravotnických a hygienických pomůcek Batist s.r.o. z Červeného Kostelce. S investicí v hodnotě 25 miliónů korun bylo
vytvořeno přes 2800 nových paletových míst. Otevřením
nového skladu vzniklo v Červeném Kostelci logistické cenPokračování na následující straně.
Náchodský nečas
číslo 7
ročník 2013
trum společnosti OneMed pro střední
a východní Evropu.
Starosta města Červený Kostelec
Petr Mědílek je nadšen, že společnost
dále roste a zvyšuje svoji prestiž na mezinárodních trzích. Slavnostního otevření se také zúčastnil Jan Birke, starosta
města Náchod, který popřál společnosti
řadu dalších investic se slovy:
„Jsem rád, že na území náchodska je
takto mimořádná společnost, která zaměstnává i řadu občanů města Náchod.
Přeji také hodně úspěchů při objevování
nových trhů,“ dodal starosta.
Soňa Marková nešetřila slovy chvály:
„Velký význam této �rmy je především
pro zdravotnictví. Jsem ráda a náležitě
pyšná na společnost, která se neustále
rozvíjí a hlavně vyrábí materiál pro zdravotnictví, což je velmi důležité. Oceňuji
také lidskost celé společnosti,“ dodává
Marková, místopředsedkyně zdravotního výboru poslanecké sněmovny. Mezi
dalšími hosty, kteří přestřihli slavnostní
pásku nového skladu, byla jednatelka
společnosti Batist, s. r. o. Katka Petráková a generální ředitel Batist Medical, a. s.
Tomáš Mertlík, který dodává:
„Produkty nyní putují z výroby do
skladu a druhou stranou se expedují
mezi zákazníky. Vybudovaly se tři nové
nakládací rampy a součástí stavby je
i rozšíření příjezdové komunikace podél
areálu společnosti,“ doplňuje Mertlík.
Firma Batist připravila bohaté kulturní odpoledne s vystoupením houslistky Niki, dále Marcely Březinové,
Madaleny Joao, cimbálovky Majerán,
skupiny Elka. Nechyběla řada soutěží
pro děti či výstava exotických zvířat,
které si především užívaly děti.
Miro Rousek.
DOBRÁ ZPRÁVA PRO OBČANY
NÁCHODA A OKOLÍ OHLEDNĚ
PRODEJE PIVOVARU
Vrchní soud v Praze potvrdil prvostupňové rozhodnutí Krajského soudu
v Hradci Králové v rozsahu výroku I.
jímž byla žaloba v plném rozsahu zamítnuta a dále upřesnil II. výrokovou část
týkající se nákladů řízení. Vrchní soud
v Praze dále přiznal městu Náchodu
náklady odvolacího řízení, které budou
vyčísleny v písemném vyhotovení rozhodnutí. Rozhodnutí odvolacího soudu
je postaveno na skutečnosti, že žalobce
Náchodský nečas
neprokázal naléhavý právní zájem, resp.
skutečnosti, že ani případné zrušení
smlouvy o převodu hromadné akcie
nemůže mít jakýkoliv vliv na zlepšení
právního postavení žalobce, kterému
nesvědčí jakékoliv právo domáhat se
vůči městu Náchodu prodeje předmětných akcií. Žalobci nyní svědčí dovolací
právo, které musí být uplatněno ve lhůtě
2 měsíců ode dne doručení rozhodnutí
odvolacího soudu.
Citace starosty: „Pro město i pro
mě osobně je to velká úleva, sice jsme
nevyhráli válku, ale významnou bitvu
rozhodně. Kauza nás zaměstnává již od
začátku našeho mandátu, proto jsem
toto rozhodnutí odvolacího soudu přivítal“... Jan Birke.
Miro Rousek.
POSLEDNÍ KŘEČ
KOALICE
Od posledních parlamentních voleb
v roce 2010 se nálada ve společnosti diametrálně změnila. Vládní koalice stále
zmítaná skandály, korupcí a hašteřením
uvnitř koalice ztratila důvěru i svých
voličů. Většina občanů naší země si již
vládu této pravicové koalice nepřeje.
Navíc je držena nad vodou hlasy poslanců seskupených ve straně Lidem, kterou
nikdo nevolil a některými nyní již nezařazenými poslanci.
Sociální demokracie se několikrát
pokusila vyslovit vládě nedůvěru, ale
v podstatě se jednalo jen o prázdná
gesta, protože neměla zajištěny hlasy
nadpoloviční většiny poslanců. Vláda
Petra Nečase nakonec skončila tak , jak
skončila. Inu,kam nemůže čert, tam nastrčí ženskou.
Je veřejným tajemstvím,že stát prakticky řídila Jana Nagyová a Miroslav
Kalousek. Strany vládní koalice se ze
zcela jasných důvodů nechtěly a nechtějí dohodnout s opozicí na rozpuštění
sněmovny a vypsání předčasných parlamentních voleb, což by bylo nejčistší
řešení této situace. Nechtějí se vzdát
moci a všech požitků, protože se mnozí
z nich po příštích parlamentních volbách do sněmovny a potažmo do vlády
již nedostanou.
Koalice proto nominovala na funkci
premiéra Miroslavu Němcovou, stávající předsedkyni poslanecké sněmovny.
Výměna Miroslavy Němcové za Petra
Nečase by byla jen drobnou kosmetickou úpravou a fakticky by se nic
nezměnilo. Navíc Miroslava Němcová,
dlouholetá členka nejužšího vedení
ODS, byla u všech skandálů této strany
i vládní koalice.Vyřešení této situace a konkrétní rozhodnutí tak bylo na
prezidentu republiky. Miloš Zeman
velký manévrovací prostor neměl. Stávající pravicovou koalici, jejíž rozhodnutí několikrát kritizoval i v předvolební
kampani věren svému slibu voličům,
podpořit nechtěl. Sociální demokracie
předem avizovala, že případný nabídnutý první pokus o sestavení vlády odmítne. Obávala se,že sněmovna v tomto
složení takovéto vládě důvěru nedá.
Tak prezident v rámci ústavy rozhodl
jak rozhodl. Reakce ze strany koalice
jsou až hysterické. Především Miroslav
Kalousek těžce nese, že on, neomylný,
neposkvrněný a neodvolatelný chemik
nebude připravovat státní rozpočet, který již několikrát ,,bezchybně“ připravil.
Vláda Jiřího Rusnoka by měla být jakousi překlenovací, udržující vládou, do
předčasných nebo řádných parlamentních voleb. V této fázi je poněkud podivné i chování sociální demokracie v čele
s předsedou Bohuslavem Sobotkou.
Sama s KSČM a Věcmi veřejnými na
svržení Nečasovy vlády sílu neměla,
v tuto chvíli nemá ani 120 podpisů pro
rozpuštění sněmovny a vypsání předčasných parlamentních voleb. Přesto
tvořící se Rusnokovu vládu nepodporuje. Naopak. Udělala obrat o 180 stupňů
a přihlásila se k případnému druhému
pokusu o sestavení vlády. To již nemá
obavu, že důvěru nedostane? Spíše se
obává případné popularity Rusnokovy
vlády a ztráty svého vlivu na voliče.
V této chvíli opět nelze hovořit
o nestrannosti médií. Neustále útočí
na rozhodnutí prezidenta republiky
i na samotného designovaného premiéra Jiřího Rusnoka. Miloši Zemanovi
vytýkají, že nepostupoval dle zvyklostí
a nepověřil sestavením vlády Miroslavu
Němcovou, která mu předložila pochybných 101 podpisů. Václav Klaus však
také nepostupoval dle zvyklostí a v roce
2010 nepověřil vítěze voleb, Sociální demokracii, sestavením vlády.
Jiřímu Rusnokovi je neustále podsouváno, že jím sestavená vláda stejně
důvěru sněmovny nedostane, že vládu
sestavuje jen z kamarádů Miloše ZePokračování na následující straně.
strana 7
číslo 7
ročník 2013
mana, že sestavování vlády jde pomalu
a hodně osobností již účast v této vládě
odmítlo. Kdo by také opustil jisté a dobře placené místo a šel do nějakého dobrodružství na pár měsíců?
Média také zpochybňují odbornost
některých členů vznikající Rusnokovy
vlády. Ale jakými ,,odborníky“ byli
hasič, chemik, taxikář atd. ve vládě Petra Nečase?
Premiér Rusnok je muž na svém
místě.Je to ekonom, odpovídá vždy
klidně, k danému tématu s vizí do budoucnosti. Nenechal se rozhodit ani
nevyváženými a útočnými otázkami Miroslava Moravce v posledních nedělních
Otázkách 30.6.2013 na ČT1. Je u něho
předpoklad, že by byl rozhodně lepším
premiérem než byl Mirek Topolánek,
nebo Petr Nečas.
A o Miroslavě Němcové nemluvě.
Teď jsou na tahu především koaliční
poslanci. Pokud jim jde o občany, voliče
a zájmy státu, dohodnou se urychleně s opozicí na rozpuštění sněmovny
a předčasných volbách. Pokud jim jde
jen o politickou moc a kulantně řečeno
hmotné zabezpečení, (což se dá předpokládat), budou tuto politickou agónii
v boji o moc prodlužovat co nejdéle.
1.7.2013, Petr Rudolf.
ADVOKÁT LÁSKA: DEJTE
POLICII DVA MĚSÍCE, PAK
TO ZAČNE. TŘEBA LHÁŘ
KALOUSEK…
Advokát Václav Láska odmítá spekulace,
že by za celou kauzou, která vedla k pádu
vlády, byla snaha o státní převrat.
„Závěr o tom, že to byl politický převrat,
stavím na roveň toho, že k nám do roka přiletí
Marťani,“ řekl A domněnky o tom, že za kauzou jsou zahraniční tajné služby, říkají podle
něj „lidé po požití halucinogenních látek“.
Bývalý policejní vyšetřovatel a advokát
Láska soudí, že nejpozději do dvou měsíců,
po vyhodnocení všech získaných důkazů,
přijdou další obvinění, například na premiéra
v demisi Petra Nečase nebo ministra �nancí
Miroslava Kalouska.
Myslíte si, že v kauze, která vedla k pádu
vlády, nebylo ještě zdaleka řečeno všechno a že
se objeví ještě další důkazy a další obvinění?
Jasně, policie teď musí hledat velký
kompromis mezi tím, že veřejnost chce být
informována, a mezi tím, že nesmí pustit
informace, které by mohly ovlivnit další
vyšetřování. Takže je jasné, že policie ještě
neřekla zdaleka všechno, co má, a bylo by
strana 8
hloupé, kdyby hned po realizaci sdělila veřejnosti všechno, co má v rukou. To by byla
samozřejmě proti sobě a nebylo by to ani
v souladu s trestním řádem.
Ale od té doby, co proběhla ta velká razie,
jak policisté říkají „realizace“, s několika zatčenými, s domovními prohlídkami, zabavenými
dokumenty, zlatem a sto dvaceti až sto padesáti
miliony korun, nebyla zadržena žádná další
osoba, i když se dá předpokládat, a vrchní státní zástupce Ivo Ištvan to i na tiskové konferenci
potvrdil, že budou obviněny další osoby. Teď je
ticho po pěšině, policisté vyhodnocují nejdřív
všechny nalezené důkazy?
Určitě. Vždyť bylo provedeno třicet domovních prohlídek. I když nevím, jak velké
množství materiálů bylo zajištěno, ale třicet
domovních prohlídek je obrovské množství
a předpokládám, že policie bude teď postupovat podle toho, kolik má na to sil, měsíc až
dva měsíce, aby zajištěné důkazy vyhodnotila.
A dokud to neudělá, nelze očekávat další zahájení trestních stíhání. Naopak, až to udělá, tak
bych další zahájení trestních stíhání očekával.
Média se pozastavují nad tím, že proběhly
domovní prohlídky u vlivných lobbistů Ivana
Rittiga a Romana Janouška, sám žalobce
Ištvan řekl, že prošetřováním těchto dvou lobbistů celá kauza začala, ale přitom právě oni
nebyli obviněni, a dokonce ani vyslechnuti.
Není to divné?
Že nebyli vyslechnuti, to celkem chápu.
Jsem si celkem jist, že by tito pánové nepřinesli do vyšetřování nic objevného. Jejich výslech bude jen formální úkon, proto chápu,
že policisté si schovávají tento úkon až poté,
co budou mít maximum dostupných informací k dané věci, aby ten úkon měl vůbec
nějaký smysl.
Pořád se spekuluje, jestli všechny ty tři
hlavní kauzy, spolu opravdu souvisejí, jak tvrdí vrchní státní žalobce, nebo jestli je jen volně
nepropojuje fakt, že s poslanci i lobbisty jednala paní Nagyová. Nevypadá to zatím podle
dostupných informací jako účelové spojení?
Policie nemůže pustit víc informací,
než dosud pustila. To logicky znamená, že
spekulace budou. Teď je to postavené tak, že
kdo chce, policii věří, kdo chce, bude policii
obviňovat z nepravostí. Ale jak to ve skutečnosti je, se ukáže v horizontu jednoho až dvou
měsíců. Do té doby si může každý spekulovat,
o čem chce. Já patřím mezi ty, kteří policii
věří, a věřím, že se to za dva měsíce ukáže.
Politické strany vládní koalice tvrdily, že
pokud prezident Miloš Zeman nejmenuje premiérkou Mirku Němcovou, podpoří předčasné
volby. Dnes po jmenování Jiřího Rusnoka
chtějí počkat na druhou šanci, až nově jmenovaný Zemanův kabinet nezíská ve sněmovně
důvěru. Nemohly tento obrat způsobit obavy
z toho, kdo další může být obviněn v kauze,
která vedla k pádu vlády? Nebudou mít politici snahu ještě využít poslanecké imunity do
řádných voleb?
Myslím si, že politické uvažování a rozhodování některých poslanců může být
ovlivněno touhou podržet si co nejdéle poslaneckou imunitu.
Myslíte si, že policie ukáže karty a bude
případně žádat o vydání některých poslanců,
nebo bude pro ni výhodnější počkat, až o poslanecký mandát po volbách přijdou? Jak byste
se jako vyšetřovatel zachoval?
Těžká otázka. Já osobně bych čekal, jestli
nenastane situace, kdy by se Poslanecká
sněmovna rozpustila v horizontu dvou až tří
měsíců. Pokud by však bylo zřejmé, že sněmovna zůstane v tomto složení až do května
příštího roku, pak bych asi o vydání poslanců, pokud tam budou důvody, požádal, ať
také veřejnost vidí, jak se k projednávání
žádosti o vydání politici postaví.
Hodně se mluví o vašem výroku v nedělním televizím diskusním pořadu, že Miroslav
Kalousek lže jako zločinec. Jaké jste měl na
svá slova ohlasy? Podle mě je trochu zvláštní
situace, kdy lhát je normální, ale říci o někom,
že je lhář, je nekorektní. To je divná situace.
Asi nešlo o to, že jste ho nazval lhářem. Spíš je
možná poněkud neobvyklé přirovnat ministra
�nancí ke zločinci.
Já jsem ho nepřirovnal ke zločinci. Já
jsem řekl, že se chová jako zkušený zločinec.
Zkušený zločinec lže a zapře úplně všechno,
i nos mezi očima.
O Miroslavu Kalouskovi se mluví také
v souvislosti s přidělením tra�k vazebně stíhaným exposlancům ODS. Bez něj by posty
v dozorčích radách nezískali. Myslíte si, že
může být i pan Kalousek v této souvislosti
obviněn?
On má v celé té kauze významnou roli.
Nevím, jestli ta jeho role naplní skutkovou
podstatu trestného činu. To se ukáže až z důkazů, které budou k dispozici. Ale z toho, co
je veřejně přístupné, například z médií nebo
z vyjádření např. Karla Schwarzenberga
z doby, kdy se ta kauza objevila, myslím, že
i on by měl být mezi obviněnými.
Myslíte si to i o premiérovi v demisi Petru
Nečasovi, který zřejmě sehrál v politickém obchodu klíčovou úlohu?
Ano.
Kritizoval jste, když se ministr spravedlnosti
Pavel Blažek vyjádřil, že je třeba vyšetřit postup
policie a státních zástupců v této kauze, který vedla k vládní krizi. Proč, neměly by i orgány činné
v trestním řízení zdůvodnit, proč postupovaly
tímto způsobem? I nad nimi by přece měla být
nějaká kontrola, i když samozřejmě ne ze strany
politiků.
Ale přece kontrola nad nimi je. Policii
kontroluje státní zástupce a ručí za zákonnost vyšetřování a celkově potom zákonnost
posoudí i soud při rozhodování o vině a nevině. Přece to, že politika nesmí zasahovat do
trestního řízení, je jedna z nejzákladnějších
zásad demokracie všude ve vyspělém světě.
Pokračování na následující straně.
Náchodský nečas
číslo 7
ročník 2013
A pan Blažek se chová, jako kdyby byl ministr nějakého totalitního režimu a ne ministr
demokratické vlády.
Ale může přece požádat nejvyššího státního zástupce, aby postup vrchního státního
zástupce v Olomouci prověřil?
Pokud by inicioval nějakou takovou záležitost a to prověření zákonnosti by zůstalo
čistě v rovině státních zástupců, pak by to bylo
v pořádku. Ale on řekl, že postup prošetří on ve
spolupráci s ministrem vnitra. On sám s dalšími politiky a ministry přece nemůže prověřovat zákonnost policejního zákroku, obzvláště
když ten zákrok byl veden proti jeho spolustraníkům. To by bylo nejen nezákonné, ale šlo by
o naprosto zásadní střet zájmů. Nechápu, že si
to ti pánové neuvědomují.
Bezprostředně po policejní razii na Úřadu
vlády se objevily úvahy, že jde o pokus o státní
převrat. Pak skutečně Nečasova vláda padla,
vládní koalice už nedostala šanci sestavit
vládu, dochází k přechodu moci, aniž by byly
nové volby. Nemohou mít tato tvrzení něco
do sebe?
To jsou podle mne naprosto nesmyslné
a neodůvodněné úvahy. Policie koná řádně,
já mám důvěru v persony, které vyšetřování
vedou. To je policejní práce, nemá nic společného s politikou. Každý má právo na svůj
názor, ale tenhle závěr o tom, že to byl politický převrat, stavím na roveň toho, že k nám
do roka přiletí Marťani.
Nový premiér Jiří Rusnok nevyloučil, že
se jeho vláda bude zabývat i dostavbou Temelína. Jak se tedy díváte na spekulace, které
zazněly už dříve v médiích, že za pádem vlády
mohou být tajné služby, americké nebo ruské,
které mají zájem ovlivnit výsledek výběrového
řízení?
To už si myslím, že říkají lidé po požití
halucinogenních látek.
Zdroj: internet.
ZEMAN SUNDAL
PRORADNÉHO DĚDKA
SCHWARZENBERGA
ZE VZDUCHU
Podporoval vrahy i kšeaře s lidskými
orgány.
„Držte dědka ve vzduchu“, bylo okřídlené rčení na Ministerstvu zahraničních věcí,
když podřízení chtěli mít klid. Poděkujme
prezidentu Zemanovi, že se zasadil o tvrdé
přistání toho rozmařilého cestovatele.
Schwarzenbergovi se neříkalo ministr
zahraničí, ale »ministr v zahraničí«. I premiér Nečas jej za přemíru cest, kdy absentoval
ve vládě, kritizoval. Každoročně trávíval na
státní útraty na cestách skoro tři měsíce, měl
v průměru nejdelší výjezdy ze všech ústavních
činitelů. Nejvíce se mu líbilo v zemích jako
USA nebo Japonsko, kde klidně strávil i více
než týden. Mohlo jej doprovázet šest i více
lidí, takže náklady jsou v desítkách miliónů.
Náchodský nečas
A teď je tomu konec. Doufám, že navždy.
Naposled se ještě zaletěl prospat do Lucemburku, tam má i rodové vazby. Tento pán,
kromě toho, že dělal stafáž Kalouskovi, velmi
dbal na své politické a ekonomické vazby po
celém světě. Pokud se týká České republiky,
rozvážel jen škody. Tam, kde neměl své osobní zájmy, klidně rušil i diplomatická zastoupení, ačkoliv se jednalo o tradiční partnery.
Státníci pro jeho senilní prostořekost
totiž nemají takové pochopení, jako kulturně-humanitní a pubescentní fronta, co volila
Karla. Udělal svými přeexponovanými výroky, které by si nedovolil ani Obama, mnohamiliardové škody v Rusku a v Číně. Naposled
se zcela hulvátsky „předvedl“ v Ázerbájdžánu, kde po jeho urážkách nepomohla ani
hloupá dementi.
Ale bylo by toho mnohem více, takového škůdce jsme v zahraniční politice ještě
neměli.
Připomeňme si jen jeho podporu musulmanům, drogové ma�i, vrahům a kšeařům
s lidskými orgány, na nichž stojí uznání
pseudostátu Kosovo. V Evropské unii, jakmile se tam v červených ponožkách prospal,
podepsal všechno, co bylo proti zájmům ČR.
A že toho bylo. Občas si zaspekuloval o zavření jaderné elektrárny Dukovany, tu zase
o�ciálně jakoby mimochodem Francouzům
„požaloval“, že jejich společnost Areva bude
vyřazena z konkurzu na dostavbu Temelína,
a to ještě před vyhlášením výsledků, čehož
Areva okamžitě využila pro své odvolání
k protimonopolnímu úřadu, kde namítá
únik informací.
To, že rozvířil otázku sudetských Němců
a dodal jim další munici, máme ještě všichni
v čerstvé paměti.
Schwarzenberg diplomaticky selhal i při
(ne)vyjednání Klausovy výjimky z přístupové smlouvy k EU, kterou neprosadil, ačkoliv byla podmínkou rati�kace Lisabonské
smlouvy, byl k tomu zavázán a slíbil to. Před
třemi roky jsem napsal článek „Klaus ví, že
Schwarzenbergův soudný den nastane.“,
a to jsem ještě netušil, jak bude prorocký.
Uvádím to jen k ilustraci Schwarzenbergovy
proradnosti, abych nemusel popsat desítky
stránek dalších hříchů.
Jak jsem uvedl ve svém lánku: „Zeman
podle očekávání vypráskal Kalouska se
Schwarzenbergem“, kdyby Rusnokova vláda
spočívala jen v odstranění diverzního dua
Shwarzenberg-Kalousek, měla by bytostný
smysl. To neznamená, že se nové vlády nebojím už dnes. V souvislosti s ministerstvem
zahraničí se už dopředu děsím euro�la Jana
Kohouta. Ale na létajícího dědka nemá
v žádném ohledu.
ZEMAN PODLE OČEKÁVÁNÍ
VYPRÁSKAL KALOUSKA
SE SCHWARZENBERGEM
Za šesté, další lidé mohli v přímém přenosu vidět, jaký škůdce je Kalousek, když
nepříčetný vzteky dopředu vyhrožoval neschválením státního rozpočtu, ačkoliv ještě
žádný nemohl být předložen a nemá zatím
co hodnotit. On hrozí poškozením ČR kvůli
své politické zhrzenosti!
Za sedmé se získá čas (prezident nemá
žádné lhůty), aby se socialisté nemohli těšit
na brzké předčasné volby. Bude ještě dost
času, aby se jejich „epochální vítězství“
nemuselo naplnit. Do té doby se mohou
preference ještě posunout v neprospěch
ČSSD+KSČM.
Ačkoliv se Rusnokovy vlády děsím už
dnes, zejména její euroservility a populismu, přesto je to pravděpodobně nejlepší
východisko. To jsme to dopracovali, jak
málo nám musí stačit k dočasné a umírněné
spokojenosti.
Zdroj internet.
Ti zuří a vyhrožují. Už jen to je pozitivní
efekt prezidentova postupu. Nejsem příznivcem designovaného premiéra Rusnoka, ale
klady v momentální „hrůze“ převažují.
Dám rychlý přehled:
Za prvé prezident zkrátil agónii Nečasovy vlády bez Nečase. Opravdu si zasloužila
co nejrychleji s ostudou odejít.
Za druhé zmizí demoliční duo Kalousek-Schwarzenberg, jež rozvrací republiku
zevnitř i navenek. Zeman se nedal oblafnout,
aby tito pánové spoza sukní Němcové „novou“ vládu de facto řídili.
Za třetí budou vymeteni z vlády všichni
(Němcová, Blažek, Kalousek, Kubice), kteří
slibovali „prošetření“ policejního zásahu
Zdroj internet.
v nejvyšších patrech politicko-hospodářské
ma�e.
Za čtvrté skončí Schwarzenbergovo vySENÁTOR DOUBRAVA:
dírání ve věci jmenování velvyslanců.
AŤ
NĚMECKÝ PREZIDENT
Za páté se Zeman nedal vydírat neustálými hrozbami, že se Sněmovna rozpustí. MLČÍ A NEÚTOČÍ NA ZEMANA
Tak teď budou mít poslanci možnost nejen
Nejsme už Protektorát
odmítnout Zemanovu úřednickou vládu,
Čechy a Morava.
ale i splnit své pohrůžky a Sněmovnu 120ti
Senátor Severočechů.cz Jaroslav Doubrahlasy rozpustit. Opravdu jsem zvědav na va se rozzlobil na německého prezidenta Jopovyražení, jak si kapři, z nichž mnozí se achima Gaucka, že se vměšuje do vnitřních
už do rybníka nedostanou, budou chtít ten
rybník vypustit.
Pokračování na následující straně.
strana 9
číslo 7
ročník 2013
záležitostí České republiky a komentuje fakt,
že český prezident Miloš Zeman jmenoval
premiérem vlády odborníků Jiřího Rusnoka.
Německý prezident Joachim Gauck
podle iDnes.cz vytkl Miloši Zemanovi, že
se nechová jako usmiřovatel. Narážel tím na
Zemanův postup při jmenování nové vlády.
Český prezident je nyní dva dny na návštěvě
v Německu.
Německý prezident radí.
Právě v neklidných politických dobách by
měl prezident působit jako moderátor a usmiřovatel. K tomu musí ovládat tiché tóny a nesmí slovně útočit. Má překonávat příkopy ve
společnosti a sjednocovat národ,“ řekl Gauck
Zemanovi při slavnostním obědě v berlínském
zámku Bellevue.Gauck vyjádřil také přesvědčení, že se Zemanovi podaří vyřešit českou
vládní krizi ve spolupráci s parlamentem.
„Jste prvním přímo zvoleným prezidentem Vaší země. Stojíte nyní před nelehkou
úlohou, role prezidenta má promlouvat jeho
přímým mandátem, aniž by se tak vytvářela
druhá vládní moc,“ přednesl ve svém projevu Gauck.
„Nyní na Vás míří spoustu očí i v Německu, právě kvůli aktuální vládní krizi ve
Vaší zemi. Věřím, že budete spolupracovat
s Českým parlamentem a naleznete kompromis,“ řekl Gauck.
„Prezident má užívat tiché tóny a neměl
by polemizovat. Má překlenout společenské
mezery a sjednocovat národ,“ poradil Gauck
také Zemanovi. Gauck ve svém projevu také
říká, že přímá volba prezidenta v České
republice jde ruku v ruce s nadějí, že zájmy
obyvatelstva o politiku zesílí.
Nejsme Protektorát!
Senátora Doubravu rozzlobilo, že německý prezident má vůbec „tu drzost“ vyjadřovat se k vnitropolitické situaci v České
republice a radit našemu prezidentovi, co
má dělat.
„Bylo by dobré panu německému prezidentovi připomenout, že jsme Česká republika, a nikoli Protektorát Čechy a Morava pod ochranou
Říše. Někteří němečtí představitelé by si možná
přáli to navrátit do stavu z doby druhé světové
války, ale i proto je dobře, že českým prezidentem byl zvolen Miloše Zeman, a nikoli přítel
sudetských Němců Karel Schwarzenberg,“ řekl
pro ParlamentníListy.cz Doubrava.
„Prezident republiky Zeman postupoval v souladu s ústavou. Němce asi děsí,
že už ve vládě nemají svého člověka, pana
Schwarzenberga. Co si to dovolují mluvit
nám do našich suverénních záležitostí? To
je, jako kdyby prezident Zeman radil britské
královně, koho má jmenovat premiérem. To
je od německého prezidenta opravdu drzost
potom, co nám tady v třicátých a čtyřicátých
letech provedli. My Němcům také neradíme,
koho mají mít za kancléře. Zeman není Hácha, aby ho Němci honili kolem stolu,“ dodal
Doubrava.
strana 10
Tento byznys byl uzavřen v roce 1995
Odpoledne se má Zeman v rámci své
návštěvy Německa sejít také s německou mezi židovskými �nančníky v USA a Václakancléřskou Angelou Merkelovou, ta si na vem Klausem, který byl v té době na návštěvě
v USA.
něj vyhranila 30 minut.
Pokud budou odtajněny důkazy, bude
Autor: Lukáš Petřík, zdroj internet. Klaus v Česku pravděpodobně souzen za
vlastizradu. Klaus má po skončení prezidentského období zajištěn majetek a sídlo na
KRUTÝ EXPERIMENT
neznámém místě v USA.
S ČECHY
Víte, že žijete v zemi, která byla skupinou
amerických investorů vybrána jako společenský, sociální, �nanční a majetkový experiment, kam až jsou Češi a ostatní postsocialistické národy ochotni klesnout bez odporu
a až čemu jsou ochotni se podvolit, aby pak
zkušenosti z tohoto experimentu využívali
u ostatních podobných národů?
Tento experiment byl sjednán s Václavem
Klausem hned po revoluci, proto tak vystřelil
raketově nahoru v jeho kariéře. Zaplatili mu
dokonce i psychology a poradce a to vše proto, aby vytvořil co nejefektněji tu nejmocnější
konzervativní stranu typu fašistky Tacherové
a uchopil moc v zemi a začal zavádět to, co se
nepodařilo v Británii.
Češi byli vybráni z důvodu nízké schopnosti fyzického odporu a snadné manipulovatelnosti, což bylo pro americké investory,
kteří si tento pokus objednali, rozhodující.
Bylo nutné vybrat národ, který nebude příliš
agresivní v poslední fázi experimentu při
očekávaných sociálních nepokojích. Češi
byli vybráni také proto, že jejich vlastnost
zaprodat se za vlastní loajalitu k systému
a drobné výhody svého bližního, je nebývale
silná. Najde se u každé národnosti, ale Češi
jsou individualisté s nízkou soudržností.
Navíc po nadvládě silně autoritativního
socialistického státu měli američtí investoři
do tohoto experimentu jistotu, že se národ
ani po 10 letech neoklepe a nezačne svorně
novou „revoluci“.
Mezitím se totiž vytvořily sociálně
vyhraněné mocenské skupiny, které jsou
ochotny „střílet do vlastních řad“. Co bylo
před více než 20 lety vykládáno za potlačování lidských práv, to je nyní předkládáno
jako oprávněná ochrana majetkových zájmů.
Rovněž se využilo setrvačnosti Čechů v boji
proti komunismu, kde bylo odhadováno, že
vydrží 15 - 20 let. Zatím se „české stádo“ chová dokonce nad očekávání zadavatelů tohoto
pokusu. V Česku je vláda připravena zajít až
na hranici, kterou si ani židoameričtí �nančníci nedokázali představit. De facto očekávali, že se experiment nedožije ani dnešních
podmínek. Postoj Čechů ale prokázal, že
jsou ochotni se podvolit systematické propagandě, manipulaci a ještě daleko hrubší
selekci společnosti a jsou schopni se přizpůsobit i sociálně nemyslitelným podmínkám.
Například jsou ochotni se sestěhovat s příbuznými a vlastní byt pronajímat. Nebo jíst
méně množstevně i kvalitativně.
Lars Johan Ekström, zdroj internet.
REALITA ÚDAJNÉHO
ČESKÉHO RASISMU
A DISKRIMINACE ROMŮ!
Jde o případ ubytování lidí ohrožených
povodní v Ústí nad Labem, které magistrát
ubytoval ve vaňovské školce.
Nouzově ubytovaných ve školce je celkem cca 40 osob, převážná většina dospělých,
až na jednu rodinu všichni Rómové. Ihned
po ubytování nastal problém, protože školka
je naprosto nově vybavená, všude nové čisté
koberce, které se s lidmi bez jakýchkoli hygienických návyků zkrátka nesnesou. A že lidé,
kteří jsou evidentně několik dní nemytí, bez
výměny spodního i ostatního prádla hygienické návyky nemají - to je jasné každému,
kdo má větší IQ než 80.
Druhý problém nastal následující den,
kdy si Rómové ústy své „mluvčí“ telefonicky stěžovali na magistrátu, že (cituji) „tady
nemáme co žrát a pít“. Na odpověď úřednice
že tam přece mají zajištěné jídlo a čaj bylo
hrubě vynadáno, že (opět cituji) „čaj je málo
sladkej a něco takovýho já pít nebudu“ z určitých důvodů jsem z citací odstranil nepublikovatelná slova.
Výsledkem této stížnosti bylo to, že magistrát dal do školky přivézt cca paletu džusů
a zajistil do školky kuchařku, která tam ubytovaným lidem vaří 2x denně teplé jídlo. A to
za situace, kdy od magistrátu nemají přísun
potravin zajištěn záchranáři a hasiči pracující přímo v terénu na záchranných pracích.
A to stále není vše!
Poslední kapkou bylo to, když ubytovaným ve školce oznámili, že jejich domy již nejsou ohroženy vodou a lidé se do nich mohou
vrátit. Zatímco neromská rodina okamžitě
sbalila věci a vyrazila domů zachraňovat co se
dá a ulízet následky povodně, rómské rodiny
naprosto klidně oznámily, že oni se nikam
vracet nehodlají, dokud jim jim jejich domy
magistrát nevyčistí a nevyklidí.
Pominu to, že všichni dospělí celý den
zevlují před školkou, vypalují jednu cigaretu
za druhou a popíjejí alkohol a nechávají se
obsluhovat tou kuchařkou, zatímco polovina
města pomáhá postiženým, oni nehodlají
hnout ani prstem na svém obydlí, natož aby
je napadlo pomáhat jiným. Takovým lidem
se říká parazité....
Marek Vokšay, zdroj internet.
Náchodský nečas
číslo 7
ročník 2013
GRATULUJEME
Firma RAJSKÝ s.r.o. reprezentovala Náchodský Hotel U Beránka na Apetit festivalu
v Pardubicích, kde se prezentovalo 15 nejúspěšnějších restaurací z východních Čech.
Tento festival dobrého jídla a pití navštívilo
v termínu 29-30.6.2013 25tisíc návštěvníků,
kteří mimo jiné mohli ochutnat tradiční
staročeské degustační menu šéuchaře
náchodského Beránku Pavla Martince. Toto
menu se skládalo z:
- podkrkonošské kyselo z chlebového
kvásku s houbami, brambory a vajíčkem,
- pomalu pečený vepřový bok z mladého
selete, silná masová šťáva, staročeský slaninový knedlíček,
- babiččiny kynuté lívanečky s medovým
rybízem a zakysanou smetanou.
Návštěvníci velice ocenili kvalitní suroviny používané v pokrmech, s kterými se
v Beránku běžně pracuje a které pokrmům
dodávají tu správnou a typickou chuť.
Děkujeme za úspěšnou reprezentaci
města Náchoda a hotelu U Beránka.
Miro Rousek.
JEDNA Z NEJVLIVNĚJŠÍCH
ÚŘEDNIC ZEMĚ,
JANA NAGYOVÁ
JE ZAHALENA TAJEMSTVÍM.
MÁ CO SKRÝVAT?
se vůbec Nagyová vzala? A co pro
Nečase opravdu dělá? PÁTRAT PO
JANĚ NAGYOVÉ je jako hledat
v lese u Brna Aničku Škrlovou, zatímco ona sedí s otcem ve vlaku na
Oslo. Premiér a šéf ODS Petr Nečas
kolem ní vystavěl podezřele tlustý
izolační val, čímž de facto oznámil:
něco je špatně. Když jsem o ní
v blogu napsal, že jedná s kmotry
ODS, volal rozlícený premiér do
redakce Re�exu. Když bývalá sekretářka vládního kabinetu pustila
do médií výplatní pásky Nagyové,
z nichž vyplývalo, že si Nečas stále
nemůže odpustit fetiš zahrnovat ji
stotisícovými odměnami, choval se
premiér jako malý kluk, jemuž táta
vypnul autodráhu.
NESAHEJTE NA NI!
„Obhajuje Nagyovou tím, že
je šéfem reformní vlády a že útoky
na ni jsou útokem na vládní reformy,“ popisuje Nečasovo hysterické
chování člověk dobře obeznámený
s poměry. Pro ilustraci nezdravého vztahu premiér
– Nagyová přidává
i historku ze Země
živitelky.
„Když se Nagyová nevešla do
kočáru, v němž měl
premiér slavnostně
přijet na výstavu,
museli všichni radši
jít pěšky.“
Dokončení
v příštím čísle.
„Nečasův Dalík.“ Tak mnozí nazývají
Janu Nagyovou, mocnou šéu kabinetu
premiéra a jinak PRAVOU I LEVOU RUKU
PETRA NEČASE. Je to skoro hollywoodský
béčkový doják, jen v ošklivějších kulisách:
někdejší účetní z Chodova s legračním
magisterským titulem vybírá ministry a rozhoduje o tom, co dělá předseda vlády. Kde
NÁCHODSKÝ NEČAS
NA INTERNETU:
www.nachodskynecas.info
Náchodský nečas - soukromé nezávislé noviny. Odpovědný šéfredaktor Miroslav Rousek.
Adresa redakce: V zátiší 1571, 547 01 Náchod, tel.: 491 424 625, mobil 774 878 766.
Registrační číslo 1/92, MKČRE 11038. Nevyžádané příspěvky se nevrací. Redakce nenese odpovědnost za názory vyjádřené autory
jednotlivých příspěvků a s jejich obsahem se nemusí ztotožňovat.
Náchodský nečas
strana 11
číslo 7
ročník 2013
Prodej krmiv a pekařských výrobků ke krmení domácích
zvířat a drůbeže, neuvěřitelně nízké ceny
v prodejnách:
Náchod u mlýna, Bílkova 9, Prodej
jenom chleba od 12.00 do 15.00
Úpice, Žižkova 94
OTEVŘENO:
Pondělí až pátek
od 7.00 do 15.00
Broumov, Lidická 86
NUFRA
s.r.o.
KOZÁK - KOZÁKOVÁ
prodej stavebního
systému
Vám nabízí prodej:
sádrokartonů - tepelných izolací - zateplení
fasád - maltové směsi - omítky Terranova - desky
dřevoštěpkové a cetris - okna Velux - dveře PORTA,
KRONODOOR
Provádíme montáže sádrokartonů.
Navštivte pivnici
ve Starém Městě
v Náchodě v Bílkově
ulici.
Běloveská 391, Náchod
Tel./fax: 491 427 767
Nejlevnější stavební materiál v regionu.
Tato pivnice byla vyhodnocena opět
Primátorem jako nejlepší v roce 2010!
Příjemné posezení a nejlevnější pivo.
NEVÁHEJTE A PŘESVĚDČTE SE SAMI NA VLASTNÍ OČI!
Otevírací doba:
PO-ČT 10.00 - 20.00
PÁ 10.00 až 22.00 hodin,
SO-NE 10.00 až 22.00 hodin.
OPHIR
s.r.o.
- pronájem nemovitostí
- reklamní činnost
a marketing
Běloves 378, 547 01 Náchod
Tel. - fax: +420 491 423 135
strana 12
Náchodský nečas
Download

červenec 2013 - Náchodský nečas