1
České e-knihy na JU
(Na konci řádku je uveden poskytovatel. V návodu na používání e-knih si najděte podrobnosti ke čtení e-knihy u daného
poskytovatele.)
Anatomie a fyziologie člověka / Merkunová - FLEXIBOOKS
Adolescence / Macek - FLEXIBOOKS
Anarchie a řád ve světové politice / Barša; Císař - FLEXIBOOKS
Antropologie - Teorie člověka a kultury / Soukup - FLEXIBOOKS
Around the Globe : Rethinking Oral History with Its Protagonists / Vaněk - EBRARY
Bezdomovectví jako alternativní existence mladých lidí / Marek - EBRARY
Biofyzika pro studenty zdravotnických oborů / Rosina - FLEXIBOOKS
Biologie pro psychology a pedagogy / Šmarda - FLEXIBOOKS
Biomedicínská statistika IV: Základy statistiky v prostředí R / Zvára - EBRARY
Cesta životem / Říčan - FLEXIBOOKS
Čeho před smrtí nejvíce litujeme / Ware, Bronnie - FLEXIBOOKS
Česká společnost / Možný, Ivo - FLEXIBOOKS
Česká základní škola / Dvořák - EBRARY
Člověk a náboženství / Sokol, Jan - FLEXIBOOKS
Dějiny českých médií 20. století / Končelík, Jakub;Večeřa, Pavel; - FLEXIBOOKS
Dějiny klasické sociologie / Keller - EREADING
Dětská psychoterapie / Langmeier, Josef; Balcar, Kare - FLEXIBOOKS
Diabetes mellitus - komplikace a přidružená onemocnění / Rybka - FLEXIBOOKS
Didaktika ošetřovatelství / Kuberová, Helena - FLEXIBOOKS
Do poslední pence / Kuklík - EBRARY
Dobré zprávy pro špatné dny / Keenan, Paul - FLEXIBOOKS
Domácí násilí / Ševčík, Drahomír; Špatenková, - FLEXIBOOKS
Duka Dominik: Tradice, která je výzvou / Dostatni, Tomasz; Šubrt, Jaros - FLEXIBOOKS
Ekonomie rodiny v proměnách času, institucí a hodnot / Mlčoch - EBRARY
Encyklopedie náboženských směrů v České republice / Vojtíšek, Zdeněk - FLEXIBOOKS
Environmentální politika a udržitelný rozvoj ekniha / Mezřický, Václav - FLEXIBOOKS
Etika pro pomáhající profese / Jankovský - EREADING
Etnické konflikty / Tesař, Filip - FLEXIBOOKS
Evangelium podle svatého lotra / Gilbert, Guy - FLEXIBOOKS
Fiesta 1 nueva - FLEXIBOOKS
Filosofická antropologie / Sokol, Jan - FLEXIBOOKS
František - papež z druhého konce světa / Biallowons, Simon - FLEXIBOOKS
Fyziologie / Mourek - FLEXIBOOKS
Globalizace / Mezřický - FLEXIBOOKS
Halík Tomáš - Ptal jsem se cest / Halík, Tomáš; Jandourek, Jan - FLEXIBOOKS
Halík Tomáš: Smířená různost / Halík, Tomáš; Dostatni, Tomasz - FLEXIBOOKS
Herman Daniel - Srdcem proti ostnatému drátu / Herman, Daniel; Jandourek, Jan - FLEXIBOOKS
Höschl Cyril: Kde bydlí lidské duše / Janíček, Jeroným; Höschl, Cyri - FLEXIBOOKS
Hraniční porucha osobnosti / Röhr HeinzPeter - FLEXIBOOKS
Hry do kapsy I / Hermochová, Soňa; Neuman, Jan - FLEXIBOOKS až
Hry do kapsy V / Hermochová, Soňa; Neuman, Jan - FLEXIBOOKS
Hudební psychologie pro učitele / Sedlák - EBRARY
Hvížďala Karel - Restaurování slov / Hvížďala, Karel - FLEXIBOOKS
Chronická únava / Praško, Ján; Adamcová, Katarín - FLEXIBOOKS
Interkulturní psychologie / Průcha, Jan - FLEXIBOOKS
Interní ošetřovatelství I / Šafránková - FLEXIBOOKS
Interní ošetřovatelství II / Šafránková - FLEXIBOOKS
Já. : O mozku, vědomí a sebeuvědomování / Koukolík - EBRARY
Jak bojovat se stresem / Novák - FLEXIBOOKS
Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách / Šanderová - EREADING
Jak si lidé hrají / Berne, Eric - FLEXIBOOKS
Jazyk a jazykověda / Čermák - EBRARY
Jazyk, mluvení, psaní / Sgall - EBRARY
Kapitoly z ošetřovatelské péče I / Mikšová - FLEXIBOOKS
Kapitoly z ošetřovatelské péče II / Mikšová - FLEXIBOOKS
Když duše mluví řečí těla / Morschitzky, Hans; Sator, Sigr - FLEXIBOOKS
2
Kniha o mužství / Biddulph, Steve - FLEXIBOOKS
Koktavost / Lechta, Viktor - FLEXIBOOKS
Kompenzační cvičení / Bursová - FLEXIBOOKS
Komunikace pro zdravotní sestry / Venglářová - FLEXIBOOKS
Konflikty mezi lidmi / Křivohlavý, Jaro - FLEXIBOOKS
Krize a význam pomáhajících prvního kontaktu / Cimrmannová - EBRARY
Krizová intervence / Vodáčková, Daniela - FLEXIBOOKS
Kultura a struktura českého jazyka / Daneš - EBRARY
Kvalita života dětí a didaktika / Lukášová - FLEXIBOOKS
Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách / Švaříček, Roman; Šeďová, Klára - FLEXIBOOKS
Květiny pro duši / Ferrero, Bruno - FLEXIBOOKS
Language in Its Multifarious Aspects / Sgall - EBRARY
Láska a boj / Eldredgeovi, John a Stasi - FLEXIBOOKS
Láska a její kat / Yalom, Irvin D. - FLEXIBOOKS
Láska bez podmínek / Powell, John - FLEXIBOOKS
Láska nad propastí / Cyrulnik, Boris - FLEXIBOOKS
Laskavé slovo na každý den / Weissman, Petr - FLEXIBOOKS
Lectures on American literature / Quinn - EBRARY
Lékařská biologie a genetika (III. díl) / Panczak - EBRARY
Lékařská psychologie / Vymětal,Jan - FLEXIBOOKS
Lingvodidaktické problémy výuky odborného vyjadřování v němčině / Hasilová - EBRARY
Lži, polopravdy a pravda v lidské komunikaci / Vybíral, Zbyněk - FLEXIBOOKS
Malé dějiny lingvistiky / Černý, Jiří - FLEXIBOOKS
Malý tyran / Prekopová, Jiřina - FLEXIBOOKS
Management: základy, moderní manažerské přístupy, výkonnost a prosperita / Veber - EREADING
Manažerská ekonomika / Synek - FLEXIBOOKS
Manželská a párová terapie / Kratochvíl, Stanislav - FLEXIBOOKS
Manželská a rodinná trápení / Šmolka, Petr; Mach, Jan - FLEXIBOOKS
Marketing obchodní firmy / Zamazalová - FLEXIBOOKS
Marketing v cestovním ruchu / Jakubíková - FLEXIBOOKS
Marketingová komunikace: nové trendy 3.0 (2011) / Frey - EREADING
Masová média / Jirák, Jan; Köpplová, Barbara - FLEXIBOOKS
Matějček Zdeněk / Jandourek, Jan; Elblová, Marké - FLEXIBOOKS
Mediální zlo - mýty a realita / Suchý - EREADING
Metafory studené války / Drulák, Petr - FLEXIBOOKS
Metodologie sociálních věd / Ochrana - EBRARY
Metody a řízení sociální práce / Matoušek, Oldřich a kol. - FLEXIBOOKS
Metody výzkumu médií / Trampota, Tomáš; Vojtěchovská, - FLEXIBOOKS
Mezinárodní bezpečnost v době globalizace / Eichler, Jan - FLEXIBOOKS
Mezinárodní obchod v 21. století / Kalínská - FLEXIBOOKS
Mezinárodní obchodní operace / Machková - FLEXIBOOKS
Mládež a delikvence / Matoušek, Oldřich; Matoušková, - FLEXIBOOKS
Mocenská posedlost / Koukolík - EBRARY
Moderní management jakosti: principy, postupy, metody / Nenadál - EREADING
Moderní marketingový výzkum / Kozel - FLEXIBOOKS
Moderní metody a techniky marketingového výzkumu / Kozel - FLEXIBOOKS
Moderní pedagogika / Průcha, Jan - FLEXIBOOKS
Můj bratr papež / Ratzinger, Georg - FLEXIBOOKS
Můj duchovní testament / Benedikt XVI. - FLEXIBOOKS
Multikulturní výchova: příručka (nejen) pro učitele / Průcha - EREADING
Náboženství v české společnosti na prahu 3. tísiciletí / Hamplová - EBRARY
Náboženství v dialogu / Štampach, Ivan - FLEXIBOOKS
Návykové chování a závislost / Nešpor, Karel - FLEXIBOOKS
Nebojte se života / Eldredge, John - FLEXIBOOKS
Nedostatečný pocit vlastní hodnoty / Röhr, Heinz-Peter - FLEXIBOOKS
Nejspanilejší ze všech bohů. Eseje / Koukolík - EBRARY
Neurologie pro studium i praxi / Seidl - FLEXIBOOKS
Neurologie v rehabilitaci / Pfeiffer - FLEXIBOOKS
Neuropsychologie / Kulišťák, Petr - FLEXIBOOKS
Nezaměstnanost jako sociální problém / Mareš - EREADING
Občanský sektor / Skovajsa, Marek a kol. - FLEXIBOOKS
Od národního státu ke státu národností? : Národnostní statut a snahy o řešení menšinové otázky v Česk... / Kuklík - EBRARY
Ošetřovatelství v intenzivní péči / Kapounová - FLEXIBOOKS
Papež František / Rubín, Sergio; Ambrogetti, Fra - FLEXIBOOKS
3
Partnerství / Gilbert, Guy - FLEXIBOOKS
Patologie / Mačák - FLEXIBOOKS
Pediatrie / Bayer - EREADING
Pergameny / Štětina, Jaromír - FLEXIBOOKS
Perspektivy globalizace / Mezřický, Václav a kol. - FLEXIBOOKS
Politické strany moderní Evropy / Strmiska, Maxmilián; Hloušek, - FLEXIBOOKS
Pomáhající profese: tvořivé zacházení s odvrácenou stranou / Géringová - EREADING
Popely ještě žhavé: Válka a nukleární mír / Durman - EBRARY
Poruchy autistického spektra / Thorová, Kateřina - FLEXIBOOKS
Poruchy osobnosti / Praško, Ján; a kol. - FLEXIBOOKS
Postel u okna / Peck, M. Scott - FLEXIBOOKS
Pozitivní psychologie / Křivohlavý, Jaro - FLEXIBOOKS
Pragmatika v češtině / Hirschová - EBRARY
Prague English Studies and the Transformation of Philologies / Procházka - EBRARY
Praktická cvičení z morfologie a fyziologie : (pro posluchače farmaceutické fak.) / Hronek - EBRARY
Prekopová Jiřina,Šturma Jaroslav-Výchova láskou ekniha / Koucká, Pavla - FLEXIBOOKS
Prima A1/ díl 1 - FLEXIBOOKS
Prima A1/ díl 2 - FLEXIBOOKS
Prima A2/ díl 3 - FLEXIBOOKS
Prima A2/ díl 4 - FLEXIBOOKS
Prima B1/ díl 5 - FLEXIBOOKS
Průvodce šílené socioložky po vlastním osudu / Jandourek - FLEXIBOOKS
Před úsvitem, po ránu: Eseje o dětech a rodičích / Koukolík - EBRARY
Přehled religionistiky / Štampach, Ivan - FLEXIBOOKS
Přibáň Jiří - Tyranizovaná spravedlnost / Hvížďala, Karel; Přibáň, Jiří - FLEXIBOOKS
Příběhy pro potěchu duše / Ferrero, Bruno - FLEXIBOOKS
Psychiatrie - minimum pro praxi (2006) / Raboch, Pavlovský - EREADING
Psychiatrie / Malá, Eva; Pavlovský, Pavel - FLEXIBOOKS
Psycholog ve zdravotnictví / Kebza - EBRARY
Psychologická diagnostika dospělých / Svoboda, Mojmír - FLEXIBOOKS
Psychologie C. G. Junga / Jacobi, Jolande - FLEXIBOOKS
Psychologie dítěte / Piaget, Jean; Inhelderová, Bär - FLEXIBOOKS
Psychologie komunikace / Vybíral, Zbyněk - FLEXIBOOKS
Psychologie náboženství a spirituality / Říčan, Pavel - FLEXIBOOKS
Psychologie pro učitelky MŠ / Mertin. Václav; Gillernová, Il - FLEXIBOOKS
Psychologie rodiny / Sobotková, Irena - FLEXIBOOKS
Psychometrika / Urbánek, Denglerová, Širůček - FLEXIBOOKS
Psychopatologie a psychiatrie / Svoboda, Mojmír a kol. - FLEXIBOOKS
Psychopatologie pro pomáhající profese / Vágnerová, Marie - FLEXIBOOKS
Putna Martin C. / Putna, Martin C.; Bedřich Mart - FLEXIBOOKS
Raduga po-novum 1 - FLEXIBOOKS až
Raduga po-novum 5 - FLEXIBOOKS
Regionální politika a její nástroje / Stejskal,Jan;Kovárník,Jaroslav - FLEXIBOOKS
Reklama / Vysekalová - FLEXIBOOKS
Rétorika v evropské kultuře / Kraus - EBRARY
Riziková společnost: na cestě k jiné moderně (2011) / Beck - EREADING
Rodina a práce - Jak je sladit a nezbláznit se / Marksová-Tominová, Michaela - FLEXIBOOKS
Rosa pro duši / Ferrero, Bruno - FLEXIBOOKS
Řízení lidských zdrojů / Armstrong - FLEXIBOOKS
Sebekoučink pro ženy / Topf, Cornelia - FLEXIBOOKS
Sebepoznání / Kuneš, David - FLEXIBOOKS
Sebranka / Hayden, Torey - FLEXIBOOKS
Sedm největších rodičovských omylů / Friel, John a Linda - FLEXIBOOKS
Sémiotika / Holeš, Jan; Černý, Jiří - FLEXIBOOKS
Sexuální deviace / Weiss, Petr - FLEXIBOOKS
Sexuální chování v ČR situace a trendy / Weiss, Petr; Zvěřina, Jaroslav - FLEXIBOOKS
Schwarzenberg Karel - Knížecí život / Schwarzenberg, Karel Jan; Hvíž - FLEXIBOOKS
Sladká droga / Fontana, Martina - FLEXIBOOKS
Sluchové postižení / Horáková, Radka - FLEXIBOOKS
Sociální práce v praxi / Matoušek, Oldřich a kol. - FLEXIBOOKS
Sociální služby / Matoušek, Oldřich a kol. - FLEXIBOOKS
Sociální správa / Tomeš, Igor; kol. - FLEXIBOOKS
Sociologie v USA: historické kontextualizace / Balon - EREADING
Sociologie výchovy a školy / Havlík, Radomír; Koťa, Jarosla - FLEXIBOOKS
4
Sociologie zločinu / Jandourek, Jan - FLEXIBOOKS
Současná psychoterapie / Vybíral, Zbyněk; Roubal, Jan a - FLEXIBOOKS
Speciální pedagogika: edukace a rozvoj osob se somatickým, psychickým a sociálním znevýhodněním / Fischer, Škoda - EREADING
Spisovatelé ve stínu / Med, Jaroslav - FLEXIBOOKS
Spoken Sibe : Morphology of the Inflected Parts of Speech / Zikmundová - EBRARY
Spratek / Hayden, Torey L. - FLEXIBOOKS
Srovnávací pedagogika / Průcha, Jan - FLEXIBOOKS
Stop rozmazlování! / Bromfield, Richard - FLEXIBOOKS
Stručný psychologický slovník / Hartl. Pavel - FLEXIBOOKS
Styly a strategie učení ve výuce cizích jazyků / Lojová, Gabriela; Vlčková, Kat - FLEXIBOOKS
Systémy politických stran / Novák - EREADING
Tančím tak rychle, jak dokážu / Gordon, Barbara - FLEXIBOOKS
Tělesné postižení jako fenomén i životní realita / Novosad, Libor - FLEXIBOOKS
Teorie a náprava vývojových poruch učení a chování / Pokorná, Věra - FLEXIBOOKS
Teorie evropské integrace / Kratochvíl, Petr - FLEXIBOOKS
Teorie mezinárodních vztahů / Drulák, Petr - FLEXIBOOKS
Teorie regionálního rozvoje / Blažek - EBRARY
Testy osobnosti / Novák - FLEXIBOOKS
Thinking About Ordinary Things : A Short Invitation to Philosophy / Sokol - EBRARY
Topol Jáchym: Nemůžu se zastavit / Topol, Jáchym; Weiss, Tomáš - FLEXIBOOKS
Trénink paměti pro každý věk / Suchá, Jitka - FLEXIBOOKS
Turistika a sporty v přírodě / Neuman, Jan; Brtník, Jiří; Ďou - FLEXIBOOKS
Tváří v tvář utrpení / Gilbert, Guy - FLEXIBOOKS
Týmový koučink / Mohauptová, Eva - FLEXIBOOKS
Týraná / Schwartz, Dianne - FLEXIBOOKS
Učitelé na vlnách transformace: Kultura školy před rokem 1989 a po něm / Moree - EBRARY
Umění pomáhat: učebnice metod sociální praxe (2005) / Úlehla - EREADING
Úvahy o postmoderní době (2006) / Bauman - EREADING
Úvod do biologie ochrany přírody / Primack, Richard B.; Kindlmann - FLEXIBOOKS
Úvod do filosofie / Anzenbacher, Arno - FLEXIBOOKS
Úvod do metodologie psychologického výzkumu / Ferjenčík - FLEXIBOOKS
Úvod do sociologie / Jandourek, Jan - FLEXIBOOKS
Úvod do teorie a metodologie sociální politiky / Tomeš, Igor - FLEXIBOOKS
Úvod do transgenerační psychologie rodiny / Tóthová, Jana - FLEXIBOOKS
Úvod do veřejného zdravotnictví / Janečková; Hnilicová - FLEXIBOOKS
Úzkost a obavy / Praško, Ján; Prašková, Jana; V - FLEXIBOOKS
Úzkostné poruchy / Praško, Ján - FLEXIBOOKS
Vlídná povzbuzení na každý den / Schultz, Josef - FLEXIBOOKS
Volební právo cizinců v komunálních volbách České republiky a jeho využití Machová - EBRARY
Volební systémy / Chytilek, Roman; Šedo, Jakub a - FLEXIBOOKS
Výmarská republika / Moravcová - EBRARY
Vývojové poruchy učení v dětství a dospělosti / Pokorná, Věra - FLEXIBOOKS
Vzdělávání a školství ve světě / Průcha, Jan - FLEXIBOOKS
Vzorce lidství / Pelcová, Naděžda - FLEXIBOOKS
Z dějin české každodennosti: Život v 19. století / Lenderová - EBRARY
Z kapitalismu do socialismu a zpět / Kabele - EBRARY
Základní ošetřovatelské postupy v péči o novorozence / Fendrychov - FLEXIBOOKS
Základy inkluzivní pedagogiky / Lechta, Viktor - FLEXIBOOKS
Základy pedagogicko-psychologického výzkumu pro studenty učitelství / Skutil - FLEXIBOOKS
Základy psychologie emocí / Stuchlíková, Iva - FLEXIBOOKS
Základy sociální pedagogiky / Kraus, Blahoslav - FLEXIBOOKS
Zásady edukace v ošetřovatelské praxi / Juřeníková - FLEXIBOOKS
Zastavení mého života / Grün, Anselm - FLEXIBOOKS
Závislé vztahy / Röhr, Heinz-Peter - FLEXIBOOKS
Zdravotnická psychologie / Zacharová - FLEXIBOOKS
Zpravodajství / Trampota, Tomáš - FLEXIBOOKS
Zpravodajství v médiích / Osvaldová - EBRARY
Zrod velmoci: Dějiny Sovětského svazu 1917-1945 / Reiman - EBRARY
Život mezi Jungem a Freudem / Richebächer, Sabine - FLEXIBOOKS
e-knihy.lib.jcu.cz - Zde naleznete seznam všech e-knih, přístupy k jednotlivým poskytovatelům a
návody na čtení e-knih. Případné dotazy posílejte na [email protected]
Download

českých e-knih přístupných na JU